Select Page

Izgradnja karaktera je najvažnije djelo ikada povjereno ljudima. U slijedećih sat vremena istražit ćemo našu prednost i odgovornost da razvijemo karakter nalik na Krista. Sjedinimo se u ostvarenju duhovne obnove do koje će nas pastor Stephen Wallace voditi “Iz slave u slavu”.

Drago mi je što smo se sastali. Jasno je da nismo stigli obraditi sav materijal u našem uvodnom predavanju. Ali postoji obećanje koje vam želim upravo iznijeti prije nego što nastavimo s drugim predavanjem. Nalazi se u djelu Savjeti za rad u subotnjoj školi, na str. 34 i 35. Naći ćete ove misli na samom dnu 34. stranice. Poslušajte: “Čim onaj tko traži istinu otvori Bibliju da s poštovanjem čita što Bog kaže, s iskrenom težnjom da sazna ‘što kaže Bog’, svjetlost i milost će mu biti dana i on će vidjeti divote Božjeg zakona …” Naravno, ona citira Davida i psalme. (Ps 119,18) “Velike istine koje su bile zanemarene i vjekovima necijenjene, otkrit će Božji Duh i novo će značenje bljesnuti iz poznatih tekstova. Svaka će stranica biti obasjana Duhom Istine … Najdragocjenije istine otkrivene su, žive riječi čuju zadivljene uši i savjest ljudi je pokrenuta na djelovanje.” Želite li to iskusiti, dragi prijatelji? Ja se molim da se to dogodi i da to doživite kod marljivo proučavamo uz pomoć i silu Duha Istine. Slažete se? (Amen.) Mi to možemo stvarno doživjeti. A i potrebno nam je. Da, potrebno nam je. U “Izraelski proroci i kraljevi” čitamo: “Kršćani se moraju pripremati za ono što će uskoro zadesiti svijet kao najveće iznenađenje i tu pripremu trebaju obaviti marljivim proučavanjem Božje Riječi i nastojanjem da svoj život usuglase s njezinim propisima. Bitna pitanja vječnosti zahtijevaju od nas nešto više od samo neke umišljene religije, religije riječi i obličja pobožnosti, u kojoj istina ostaje u predvorju srca. Bog poziva na duhovnu obnovu i reformaciju.” (Str. 398.) Slažete se? (Amen.) O ovome piše u Review and Heraldu od 22. ožujka 1887: “Oživljenje istinske pobožnosti među nama najveća je o najhitnija naša potreba. To treba biti naša prva zadaća.” Dragi moji prijatelji, ovaj niz namijenjen duhovnom buđenju u ovoj crkvi pruža mogućnost da ostvarimo ovu najveću i najhitniju potrebu, i ostvarimo obnovu i reformaciju nas kao naroda. Ako … ako … marljivo proučavamo Božju Riječ pod utjecajem Svetog Duha, doći će do promjene života. Ono će donijeti novi život. Upravo to znači biti obnovljen. To znači steći sasvim novo iskustvo u našem odnosu s Isusom Kristom; kad ono postaje nešto mnogo više nego nešto što je rezervirano za predvorje. Ono dolazi i mijenja nas od samog središta našeg bića, preobražavajući naš um. Ono može dovesti do toga da doživimo pravu reformaciju. Poznato vam je da obnova uvijek vodi do reformacije. A reformacija koja je posljedica iskrenog buđenja nešto je drugo od glume. Ona je više od obličja pobožnosti. Ona je preobražen život, svakako. A istinska je pošto dolazi iz preobraženog srca, preobraženog uma. Mi postupamo ispravno iz ispravnih razloga. Tada naš kršćanski život ne postaje samo radost za nas, već postaje mio i privlačan drugima. Tako možemo postati uspješni svjedoci za našeg Kralja. kao i osposobljeni za Njegovo kraljevstvo. Vrijeme je da nastavimo s našim proučavanjem i pozabavimo se ključnim tekstom ovog seminara. Ali prije nego što otvorimo Bibliju moramo učiniti – što? Moramo otvoriti svoja srca. Želim vam to iznijeti kao sredstvo za pamćenje. Koristio sam ga neko vrijeme i korisno je. Zastrašujuće je kako smo skloni samodovoljnosti kad se radi o proučavanju Božje Riječi. Priznajete li to sa mnom? Neka nam Bog pomogne da svladamo tu samodovoljnost. Pokušavao sam se podsjetiti pomoću ovog jednostavnog sredstva: prije nego što otvorim Bibliju, trebam otvoriti vrata moga srca i pozvati Svetog Duha da uđe. Jako je značajno, prijatelji moji, što su one prekrasne riječi: “Evo stojim na vratima i kucam” (Otk 3,19) upućene crkvi u Laodiceji. Da, upućene su crkvi u Laodiceji. Ovo je ozbiljna optužba jer nam govori da je Isus vani. Ali, hvala Bogu, ona također pokazuje da On želi doći … unutra. Čini li to On ikad silom? Iskreno rečeno, upada li ikad On? Ne, On – što radi? Stoji na vratima i kuca. Sigurno ste vidjeli kako slikari prikazuju ovaj tekst. Isus stoji na vratima i kuca. Jeste li dobro pogledali ta vrata? Što je kod njih posebno? Ova vrata nemaju kvake. Što nam je slikar time želio reći? Ako se budu otvorila, ona se moraju otvoriti iznutra. Kako vidite, Isus je pristojan. On se nikome ne nameće. On kuca. Čujete li to kucanje? Iskoristite ovu priliku da otvorite vrata i zamolite ga da uđe i večera s vama … večera s vama. Večerati znači da želi jesti s vama. Mi ćemo sudjelovati u još jednom duhovnom obroku, Hranit ćemo se Kruhom života. Ali, dragi prijatelji, ako pokušate … Poslušajte me! Čujte ovo! Ako pokušamo da se sami nahranimo Kruhom života bez pozivanja Svetog Duha da dođe i večera s nama, na kraju ćemo imati ozbiljan problem slabe duhovne probave. Jeste li čuli što sam rekao? Zašto? Jer bez pomoći Svetoga Duha ne osjećate ni glad ni žeđ, nemate prirodnog apetita za duhovne stvari; i pokušavate se mahraniti nečim za što nemate apetita, a to će biti problem. Možda ćete to uspjeti progutati. ali u tome nećete uživati. Osim toga, shvatite, Potrebno je da nas Sveti Duh osposobi da možemo probaviti Kruh života. Što je potrebno da biste mogli probaviti svakodnevni kruh? Kako se zovu te tvari? Enzimi. To vam je poznato, zar ne? Enzimi su potrebni da rastvore hranu da biste mogli upiti njezine tvari. Dragi prijatelji, mi moramo imati enzime Svetoga Duha koji će rastvoriti Kruh života da bismo se njime mogli nahraniti i osnažiti. Poznato vam da ste ono što jedete, to se tiče i onoga šime hranite svoj um i duh. A mi želimo nahraniti naš um i duh Kruhom života, tom pravom hranom. Čujem li “amen”? (Amen.) Isus je rekao: “Tko jede tijelo moje ima” – što ono? “život vječni”. O čemu Isus govori? Tijelo ne donosi korist. Isus je Ivanu 6,63 kaže: “Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život.” Mi ćemo se hraniti Njegovom Riječi, ali ne možemo iskusiti duhovni rast i zdravlje od ovog obroka ako ga nismo u stanju provariti s enzimima Svetoga Duha. Ako nemate enzime Svetoga Duha, onda ćete jednostavno htjeti opet sve to gutati. Naravno, sve to govorim slikovito, ali želim da razumijete koliko je sudbonosno imati Svetoga Duha, da bi nam ovaj obrok bio na blagoslov. Razumijemo li to? Dobro, provedimo nešto vremena na koljenima i osobno pođimo do vrata, otvorimo ih i zamolimo ga da uđe i večera s nama. Kad se budete molili za sebe, pomolite se i za vašega brata ovdje. I meni je potrebna molitva. Moj nebeski Oče, u ime Isusa Krista, Gospoda koji je naša Pravda, smjelo izlazim pred tebe. Ne zato što bih se smatrao dostojnim već zato što je dostojno Janje zaklano. Hvala ti, Gospodine, za novi i živi put koji si osigurao po tako veliku cijenu. Hvala ti što sam prihvaćen u Voljenome, opran u Njegovoj krvi i obučen u Njegovo neokaljano runo i što mogu izići pred tebe uvjeren da me potpuno primaš. To mi daje … to mi daje slobodu da molim da nas blagosloviš na poseban način kad sada budemo nastavili ovo proučavanje. Izli na nas Svetoga Duha, Gospodine Bože. Želimo vidjeti novo svjetlo. Zato osvijetli stranice Svete Riječi i daj nam natprirodnu sposobnost da to svjetlo možemo duhovno razabrati. Pomozi nam ne samo da ga razumijemo, već i da ga cijenimo; i najvažnije: da ostanemo pod njim. Otvaramo vrata svojega srca i kažemo: “Uđi, nebeski Gostu, uđi i večeraj s nama.” Molim te, Oče, upotrijebi me kao protočnika blagoslova istine. Ovo molim u Isusovo ime. Amen. Naš ključni tekst za cijeli niz proučavanja jest: 2. Korinćanima 3,18. Iz njega smo uzeli naslov “Iz slave u slavu”, kao i naslov drugog predavanja: “Gospodnja slava.” 2. Korinćanima 3,18 sažima najjasnije i najpreciznije suštinu razvoja kršćanskog karaktera. Da bismo to shvatili, moramo pobliže razmotriti ove riječi. Slažete se? Mi se nećemo zadovoljiti površnim radom na ovim predavanjima. Već ćemo ozbiljno kopati po različitim tekstovima koje ćemo razmatrati. 2. Korinćanima 3,18 glasi: “A mi svi …” Zapazite osobnu zamjenicu koja uključuje pisca Pavla. On očito uključuje i sebe kad se obraća kršćanima. Slažete se? Svima nama vjernicima. “A mi svi, koji otkrivena lica …” Ovdje moramo ukazati na zanimljiv primjer kako to jedan drugi prijevod mnogo preciznije iznosi od prijevoda Kršćanske sadašnjosti. I Šarićev prijevod kaže: “Svi mi koji otkrivenim licem …”, što je točno ali ne pokazuje da Pavao ovdje pravi kontrast, značajan kontrast između Između našeg i Mojsijevog doživljaja. Ako pogledate u 2. Korinćanima 3 primijetit ćete u 13. retku kako Pavao kaže da je Mojsije stavljao pokrivalo na svoje lice. Nasuprot tomu u 18. retku kaže: “Ali mi svi … nepokrivena lica.” Ista riječ u grčkom sada se nalazi u obliku glagola. Ista riječ Zanimljivo … Drugim riječima, postoji razlika između našeg i Mojsijevog doživljaja. Mojsije je imao veo – nama on nije potreban. Htio sam samo reći da ćemo o tome govoriti kasnije na ovom seminaru. Nastavljamo čitati: “Ali mi svi, koji otkrivena lica …” Što činimo? “… odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha.” Koliko je istine otkriveno u ovom tekstu! Koliko! Vratimo se malo. “Ali mi svi, koji otkrivena lica …” što radimo? “… odrazujemo kao ogledalo.” Drugi hrvatski prijevodi ne spominju ogledalo: Šarićev prijevod, Jeruzalemska Biblija … Pazite sada! Grčki izraz preveden “kao ogledalo”, može se prevesti i kao “u ogledalu”. Odražavati kao u ogledalu ili odražavati kao ogledalo. Grčki jezik dopušta jedno i drugo. Zanimljivo je što su noviji prijevodi preveli ovaj izaz “odrazujemo kao ogledalo”. Na što je Pavao mislio? Je li mislio da se odrazujemo kao u ogledalu? Drugim riječima, kao da se nešto odrazuje od nas. Ili je mislio reći da odrazujemo kao ogledalo? Da nešto odražavamo. Na što je mislio? Uvjeren sam da je imao na umu oboje. Uvjeren sam da je namjerno upotirjebio ovaj izraz jer je želio da mi odražavamo Gospodnju slavu koja nas obasjava. S kojim ciljem? … da ju odražavamo drugima. Možemo li to razumjeti? Odražavati kao u ogledalu, da, ali i odražavati kao ogledalo, da bi se odražavalo na druge. Što je to što odražavamo kao u ogledalu ili kao ogledalo? Što je to? Nastavak retka kaže: “… slavu Gospodnji …” Tu ćemo zastati prije nego što nastavimo. Kad to činimo, kad odrazujemo u ogledalu ili kao ogledalo slavu Gospodnju – što se događa? Mi se preobražavamo. Što se događa? … Preobražavamo se. Svi naši prijevodi koriste istu riječ. Stari King James prijevod na engleskom koristi frazu “mijenjamo se”. Što se mene tiče, svejedno je piše li “mijenjamo se” ili “preobražavamo se”. Za nejasnost ovog prijevoda odgovorno je glagolsko vrijeme. Obratite pozornost! Izraz “preobražavamo se” je mnogo bliži glagolskom vremenu u grčkom. Naime glagolsko vrijeme je u sadašnjem obliku. Budući da je to aktivno sadašnje vrijeme moramo znati da je takav oblik glagola u grčkom nešto sasvim drugo nego u našem jeziku. Aktivno sadašnje vrijeme u grčkom se koristi kad želite govoriti o trajnom djelovanju bez obzira što ono bilo. U ovom slučaju to je preobraženje. Naši prijevodi su vrlo slični grčkome smislu ovog glagola kad prevode: “… preobražavamo se …” Mijenjamo se – osjećate li što se događa? Događa se nešto što je … trajno, stalno, neprekidno, nešto što se uvijek iznova događa. Neki ovaj izraz mogu protumačiti kao da se dogodilo u jednom trenutku i završilo je. A zatim, Gospodine? Promijenjen sam. Je li to način na koji se kršćanin razvija? O, ne, dragi moji prijatelji. Ova preobrazba je djelo koje traje cijelog života. Mi smo stalno u procesu promjene ili preobražavanja. Ovo je vrlo važno da razumijemo. Mi se preobražavamo. Preobražavamo – u što? “u tu istu sliku”. U što? U slavu Gospodnju. Vidite, banalna istina iz ovog teksta izražena je ovako: Promatranjem se mijenjamo, mijenjamo se u ono što promatramo. Jeste li to kad čuli? Mijenjamo se u ono što promatramo. Međutim, Biblija to tako ne kaže, ali potvrđuje ovu istinu u ovome tekstu. Preobražavamo se u tu istu sliku. U što? Pa u ono što promatramo, a što je to? Slava Gospodnja. Prema tome, ako se mijenjamo u tu istu sliku, kako ćemo se mijenjati? “… iz slave u slavu.” (Šarić) Mijenjani u sliku onoga što stalno promatramo. Vidite, ovdje je progresivna narav promjene jasno istaknuta: “… iz slave u slavu.” Od jednog stupnja razvoja karaktera do drugoga. Uvijek i stalno postati sličniji onome što promatramo. Razumijemo li to? A sada ključni pojam – ne propustite ga! Tko nas zapravo mijenja? Mijenjamo li sami sebe? Možemo li se sami promijeniti? Kao što ni leopard ne može promijeniti svoje šare niti Etiopljanin boju svoje kože. Mi moramo doživjeti promjenu, dragi prijatelji. Što moramo? – Biti promijenjeni. Razmislimo! U kojem je obliku taj glagol? Pomozite mi vi koji poznajete gramatiku „Biti promijenjen.“ Koji je to glagolski oblik? To je pasivni oblik. Moramo doživjeti promjenu. Znate li što znači glagol u pasivnom obliku? Malo me čudno gledate. Izgleda da smo odavno izišli iz škole. Očito. Glagol u pasivu je suprotan glagolu u aktivu. Kako glasi aktivan oblik nekog glagola? To je nešto što činite. Npr. trčim. To je aktivni oblik; ja nešto činim. Pregažen sam. To je pasivni oblik. To je učinjeno na meni. Shvaćate? “Promijenjeni smo” je pasivan oblik. To je nešto što je učinjeno nama. Tko nas zapravo mijenja? Tko nas jedini može promijeniti? Kraj retka: “Od Gospodina, od Duha.” Čujem li “amen”? (Amen.) Ni vi ni ja se ne možemo promijeniti. Mi moramo biti promijenjeni. To je pasivni oblik glagola, ali pazite! Premda je to pasivni oblik, premda se sami ne možemo promijeniti, znači li to da mi ne trebamo ništa učiniti, da se samo zavalimo, opustimo i pustimo da Bog radi? Da li tako treba postupati Naravno ne, to nije istina, molim vas, dragi prijatelji, nemojte izvesti takav zaključak. Mi imamo i te kako bitnu, aktivnu ulogu da surađujemo, ako želimo da nas Sveti Duh promijeni. U čemu se ona sastoji? U čemu trebamo surađivati? U čemu, prema tekstu, moramo surađivati? Da bismo se mijenjali “iz slave u slavu” silom Svetoga Duha, što moramo učiniti? Promatrati slavu Gospodnju. Čujem li “amen”? (Amen.) Vidite, vi se mijenjate u sliku onoga što gledate. Samo vas Sveti Duh može promijeniti, ali vas ni On ne može promijeniti ako ne surađujete promatranjem slave Gospodnje. Na ovo svatko može reći – amen. Ovo nije opcija, dragi prijatelji. Ovo je i te kako bitno. Vi i ja ne možemo se preobraziti u sliku koju promatramo. Vi se ne možemo promijeniti u sliku slave Gospodnje ako ne promatramo slavu Gospodnju. Ne možemo. U edu. Ovo nas vodi do drugog pitanja. U čemu se sastoji slava Gospodnja? Što je slava Gospodnja? Ovo je jako bitno. Pratite me. Dat ću vam biblijski odgovor na to pitanje jer je to do najveće važnosti. Otvorimo Izlazak 33. poglavlje. Bilo bi dobro da ga potražite u svojoj Bibliji, podcrtate ga, ako već nije podcrtan, a ako želite koristiti tekst na radnom listu, imate ga. Izlazak 33, 18. i 19. redak. Poslušajte razgovor Mojsija i Boga na Sinaju. Poznajete ovaj događaj. Mojsije se već nalazi na gori; dobio je dvije kamene ploče. Silazi i vidi Izraelce kako plešu oko zlatnog teleta, baca ploče i razbija ih. Zatim žuri natrag da posreduje za Izraelce Nije li tako? Slika Krista, prekrasna slika Krista u toj ulozi. Ali u 18. retku izriče neobičnu molbu dok se nalazi kod Boga. Što kaže? On moli: “Pokaži mi svoju slavu.” Što to Mojsije želi vidjeti? Božju slavu. Sad ćemo saznati što je Božja slava. Što je Bog otkrio Mojsiju odgovarajući na njegovu molbu da vidi Božju slavu? Što mu Bog namjerava otkriti? Pogledajmo sljedeći, 19. redak. Bog je odgovorio: “Dopustit ću da ispred tebe prođe sav moj sjaj, i pred tobom ću izustiti svoje ime Jahve.” Zanimljivo, zar ne? Božja slava je svakako povezana s Njegovim sjajem. Što bi to bilo? To je moralna karakteristika Njegove osobe koja je povezana s Njegovim imenom. Shvaćamo li to? Poslušajmo sada kako Bog nastavlja otkrivati svoj sjaj i proglašava svoje ime. Pođimo u 34. poglavlje 5. redak i čitajmo: “Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: “Jahve!” Nije li rekao da će tako postupiti? Da. A kako glasi Njegovo ime? “Jahve prođe ispred njega te se javi: “Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja …” Što ovdje nalazimo? Što imamo u objavi Njegova imena? Imamo vrline koje čine Njegov karakter. Pratite me? Zaključujemo onda: Što je Božja slava? Njegov karakter. Amen? (Amen.) Što je, dakle, Božja slava? Njegov karakter. To smo ustanovili iz Svetog psima. Potvrdimo to nadahnutim komentarom kojim se možemo poslužiti: Review, 3. studenog 1896. Na dnu četvrte stranice. Što tu čitamo? “Njegov pravedni karakter predstavlja Božju slavu …” Pratite me? Što je Božja slava? Njegov pravedni karakter. Dragi moji prijatelji, ne mogu dovoljno naglasiti važnost shvaćanja onoga što smo upravo čuli; držimo se toga. Zašto? Mi namjeravamo proučavati što je Gospodin rekao o izgradnji karaktera. Zar ne? Rekli smo da je ovo naše uvodno proučavanje. Da bismo razumjeli što je Gospodin rekao o ovom predmetu, moramo saznati biblijski izraz za ovaj pojam. Samo tako ćete biti uvjereni da je izgradnja karaktera najvažnije djelo, ikada povjereno ljudskim bićima: i nikada ranije njegovo marljivo izučavanje nije bilo tako važno kao sada. (Odgoj, str. 203.) Kad biste otišli kući odlučni da saznate što Biblija govori o izgradnji karaktera, što biste vjerojatno učinili? Vjerojatno biste s vaše police za knjige dohvatili konkordanciju, ako je imate. Zar ne? Obrisali biste prašinu i počeli tražiti. Što? Riječ karakter. Žalite saznato što Biblija kaže o izgradnji karaktera. Potražili biste riječ “karakter”. Što biste otkrili? Jeste li to ikad uradili? Uzmimo Strongovu konkordanciju. Ona je, naravno, na engleskom. U njoj se nalazi svaka riječ koja postoji u Bibliji, čak i član koji pripada imenicama. U njemu mora biti sve, čak i ono što nikad ne biste potražili. U redu, uzmimo tu konkordanciju. Pokušajte! Strongovu konkordanciju na engleskom. Potražite riječ “karakter”. Što saznajete? Nema je. Jednostavno, nema je. Nijednom se u engleskom prijevodu Biblije kralja Jamesa ne spominje riječ “karakter”. I do kakvog vas ovo vodi zaključka? Biblija ništa ne govori o izgradnji karaktera. A o čemu govori voditelj seminara? O najvažnijem djelu ikad povjereno ljudskim bićima. Očito Bibliju to ne zanima, ona ga i ne spominje. Bi li to bio ispravan zaključak? Dragi moji prijatelji, to bi bio potpuno pogrešan zaključak. Molim vas, poslušajte me! Tvrdim da se čitava Biblija u velikoj mjeri i dosljedno bavi obnovom našeg bića da bude slično karakteru našeg Stvoritelja. To je najobuhvatnija tema Biblije. Ali to nećete prepoznati niti cijeniti dok ne razumijete biblijski izraz za” karakter”, a to je Slava! To je slava! Vratite se svojoj konkordanciji i potražite riječ “slava” pa ćete imati stranicu za stranicom materijala o karakteru. Zato što je biblijski izraz za “karakter” slava. Pratite me? Naravno, postoje i drugi izrazi koji se odnose na karakter. Jedan je “ime”, što ste već jasno vidjeli da je povezano kad je Mojsije rekao: “Pokaži mi svoju slavu.” A Bog je rekao: “Pred tobom ću izustiti svoje ime.” I “milost” je riječ jako povezana s karakterom. Ponekad je ona za njega sinonim. To ćemo objasniti u nastavku. Ali što je primarni izraz Biblije za karakter? Slava. Ne zaboravimo ovaj ključ. U stvari to je skupocjeni egzegetski ključ. Kakva pa je to riječ? Što egzegetski ključ? Što je egzegeza? Egzegeza je proučavanje Biblije. Otključati istinu. Otključati ulomak Pisma da bismo razumjeli istinu. To je egzegeza. Upravo smo vam dali skupocjeni egzegetski ključ koji će vam pomoći da otključate dragocjenu istinu, posebno u ovim tekstovima u kojima nalazite riječ “slava”. Ako ste iskusili što sam ja iskusio prije nego što sam imao ovaj egzegetski ključ i saznao da je biblijski izaz za karakter “slava”, kad god bih naišao na ovu riječ, pomislio bih da ona zapravo označava neku vrst jarkog svjetla. Zar ne? Pa znate, slava, naravno … Božja slava je jako svjetlo. Da, Božja slava je jako sjajna. Da, ona je povezana sa svjetlom. Ali ne zaboravite, prijatelji moji, Božja slava je prvenstveno Njegov karakter. Slažete se? Odsad, kad god, ako to nije ranije uobičavali, kad god u Pismu naiđete na riječ “slava”, na što biste od ovog trenutka trebali misliti? Na karakter; i ako u tome ustrajete bit ćete na dobrom putu da otkrijete što Biblija kaže o izgradnji karaktera. Evo vam jedan primjer. Otvorite Izaiju, Izaija 60. poglavlje. Otvorit ću svoju Bibliju; vi to imate na svojem listu, ali je dobro pogledati u Bibliji. Ovaj ulomak iz Svetog pisma je naročito značajan i odnosi se na nas, dragi prijatelji, u ovim završnim časovima zemljine povijesti. Ovaj proročki tekst ima dvostruku primjenu. U prvom primjeni odnosio se na Kristov prvi dolazak i on se ispunio. Ali i drugoj primjeni se odnosi na Božju crkvu neposredno pred Kristov drugi dolazak. Usredotočit ću se s vama na ovu drugu primjenu. Pratite me? Poslušajte kako se obraća nama u ovim završnim časovima zemljine povijesti. Poslušajmo hitnost u prorokovu glasu: “Ustani, zasini …” Što? “Ustani, zasini …” U redu, Izaija. Ali kako? Kako možemo svijetliti? Odgovor slijedi. “Jer svjetlost tvoja dolazi!” Možete li svijetliti bez svjetla? Ne! Da bismo mogli ustati i svijetliti, moramo imati svjetlo. U redu, a kako dobivamo to svjetlo? Odakle ono dolazi? Poslušajte što slijedi: “Nad tobom blista Slava Jahvina.” Koju ste riječ upravo čuli? Riječ “slava”. Što ste učinili? Odmah ste pomislili na – što? … na karakter. Koristili ste egzegetski ključ. i shvatili da Izaija ovdje govori o Božjem karakteru, otkrivenom u Gospodinu, Isusu Kristu. Amen? (Amen.) Poznato vam je da je Isus Krist “odsjaj slave”; Hebrejima 1,3: “On je odsjaj njegove slave.” Amen? Drugim riječima, on je neumanjeni odsjaj Božjeg karaktera. Sjetite se da slava označava karakter. Kad Biblija kaže da je Isus odsjaj Božje slave, ona u stvari kaže da je Isus neumanjeni odsjaj Božjeg karaktera. On je Sunce Pravde. Što je to On? On je Sunce Pravde. On nesmanjeno odsjajuje svjetlost Božjeg karaktera i ono obasjava nas. To je, dakle, izvor svjetla. Kako onda mi trebamo svijetliti? Kako mi trebamo svijetliti? Sljedeći redak. Redak 2: “A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode!” Šarićev prijevod kaže: “… tama narode.” Sviđa mi se to. Ova dva reda vrlo jasno kazuju da se ovaj tekst odnosi na današnjicu. Pitanje: Kad je najmračnije? Neposredno pred zoru. Sunce Pravde samo što se nije vratilo. Čujem li “amen”? U što bismo očekivali da će planet Zemlja biti obavijen* U veliku tamu. Nije li bilo tako prije prvog ispunjenja ovog teksta, prigodom Kristovog prvog dolaska? Zemlja i ljudski rod bio je uvijen u veliku tamu, dragi prijatelji; tako će biti i prije drugog dolaska. Danas vlada velika tama. Velika tama vlada nad narodima. Velika tama. Kako ćemo svijetliti u toj velikoj tami? Pogledajmo posljeje je dnji red u drugom retku: “Slava se njegova javlja” – gdje? ‘… nad tobom.” Čujem li “amen”? (Amen.) Što trebamo učiniti? Trebamo promatrati slavu koja nas obasjava. S kakvim ciljem? Da odsjajuje na druge. To je jedini način na koji možemo svijetliti. Čujem li “amen”? (Amen.) Vi ne možete proizvesti svoje svjetlo. Vi samo možete odsjajivati Svjetlo Istine koja vas obasjava onako kako vam je otkrivena u životu Isusa Krista. A što je istina? Istina je duboka činjenica da je Bog ljubav. (1 Iv 4,8) Čujem li “amen”? (Amen.”) Jednom riječi, Božji karakter je ljubav, dragi prijatelji. i kad promatramo ovu slavnu objavu, mi ćemo se, gledajući je, promijeniti u ono što promatramo. I to “Iz slave u slavu.” (2 Kor 3,18) To je jedini način na koji možemo svijetliti. Drugog načina nema. Drugog načina nema. A sad vidite sljedeći redak – Pogledajte što se događa s našom djelotvornošću u zadobivanju duša kad odražavamo Kristov karakter? Evo što kaže sljedeći redak: “K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja.” Jeste li čuli to? Kad ćemo postati uspješni u zadobivanju duša? Kad će nas upotrijebiti sila Svetoga Duha da privuče ljude u spasonosnu zajednicu s Isusom? Samo onda kad budu vidjeli da se Isusov karakter održava u našem životu. Čujem li “amen”? (Amen.) Hoće li biti privučeni ako ne vide slavu? Hoće li doći? Ne, neće. Oprostite mi, ali moram to reći. Nismo li upravo uprli prstom na razlog što naši napori u zadobivanju duša nisu uspješni kako bismo htjeli? Hoćete li to priznati sa mnom? Hoćete li priznati sa mnom? Zapazite, piše: Kad te obasja Njegova slava, “narodi putuju k tvome svjetlu”. Oni će doći. Kao što vidite, dragi prijatelji, prije nego što možemo biti uspješni svjedoci za Kralja, moramo dobiti karakter nalik na Kralja. Amen? (Amen.) Tek kad ljudi vide odraz Kristove ljubavi u našem životu, Krist će ih privući zahvaljujući našem ogledalu. Je li to jasno? Razumijete li što pokušavam objasniti? Mi ne trebamo privlačiti ljude k sebi već ih trebamo privlačiti k Isusu, a to činimo kad im odražavamo Isusovu ljepotu. Ako ne odražavamo karakter, slavu, Isusovu drugima, nećemo ih privući. Nećemo ih moći privući. Vidite, ono što nam je kao narodu potrebno, što je potrebno Crkvi, nisu rječiti i silniji evanđelisti, koliko god oni bili potrebni. Što nam je stvarno potrebno, ako želimo obaviti djelo, jest da postanemo ljubazniji i draži ljudi. (Amen.) Svi mi! Svi trebamo zadobivate duše, svaki pojedinac među nama treba odražavati slavu, karakter Isusa Krista. Kad to činimo kod onih s kojima se družimo, oni će se trgnuti i postati toga svjesni pa će reći: “Hej, kakav ste to vi narod? Što vas čini tako drukčijima? Kako uspijete biti tako sretni? Kako se uspijete tako dobro slagati u braku? Oho! Kako se tako dobro slažete u vašim crkvama? Kako to da ste tako ujedinjeni i da volite jedan drugoga? Kako to da se tako slažete sa svojom djecom? A djeco, kako to da se tako slažete se roditeljima? Kako je to moguće? Recite nama! Sigurno imate nešto posebno.” Vidite, dragi moji prijatelji, ljubav – prava, ujedinjujuća ljubav – danas je vrlo rijetka na našem planetu. Čujem li “amen”? (Amen.) Kad to ljudi vide, oni će se trgnuti i postati toga svjesni. Doista je nešto posebno vidjeti pravu, nesebičnu, trajnu ljubav; i to je lijepo, lijepo je. Ona donosi zdravlje, sreću, mir i radost onima koji je imaju i koja postoji u svim njihovim odnosima. I to je, prijatelji moji, najsnažnija propovijed koju možete ikad propovijedati. Ona se ne propovijeda ustima, već životom. (Amen.) To znači biti živa poslanica. Kad postanemo dragi ljudi puni ljubavi, onda ćemo, dragi prijatelji, moći uspješno zadobivati duše. Čujem li “amen”? (Amen.) To je prava tajna uspješnog zadobivanja duša: postati draga osoba koja voli druge. Draga i puna ljubavi. A sada krenimo malo dalje. Jako mi se sviđa ova ideja: Isus je Sunce Pravde, neumanjeni odsjaj karaktera svojeg Oca.. On je izvor toga svjetla. A što treba Crkva biti? Kojim simbolom Pismo prikazuje Crkvu? Da, ženom. Otvorimo Otkrivenje 12. poglavlje. Otkrivenje 12. poglavlje pokazuje jasno ovaj simbol: “I znamenje veliko pokaza se na nebu” – prvi redak. “I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem.” Ova žena simbolizira Crkvu. Što joj daje ljepotu? U što je obučena? Što odsjajuje? Svjetlo Sunca Pravde, Isusa Krista. Kristov karakter. To joj daje ljepotu. Ali zapazimo nešto što često previdimo. Na čemu stoji ova žena? Pogledajmo! “… mjesec joj pod nogama.” Što joj je pod nogama? Mjesec. Prijatelji moji, uvjeren sam da je i to slika Crkve, i to vrlo prikladna. Razmislite! Kako Mjesec svijetli? Odsjajivanjem Sunca. Na koji jedini način Mjesec može sijati? Odsjajivanjem svjetlosti Sunca. Ima li Mjesec neku vlastitu svjetlost? Može li on proizvesti svjetlo? Ne, jedini način na koji može svijetliti jer odsjajivanjem. Kad Mjesec svijetli? Noću. Da, noću. “A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode!” (Iz 60,2) Vidite li, prijatelji, kako je Mjesec prikladan simbol crkve? Da znate … čeznem cijelim srcem … … poslušajte me, molim vas. Čeznem cijelim srcem da ova Crkva bude puni Mjesec za Isusa Krista. Puni Mjesec za Isusa Krista. Brate i sestro, ne budite samo mlađak. Budite puni Mjesec. Dopustite da vas Kristova ljubav privuče u sklad s Njegovom voljom i ne skidajte pogleda s Njega. Gledanje vi ćete se mijenjati – “iz slave u slavu” iz jedne na drugu razinu razvoja karaktera. Od mlađaka do četvrti, pa polovice, tričetvrtine i na kraju do punog Mjeseca za Isusa. Vi trebate svijetliti koliko možete. Na ovaj način ćete odsjajivati karakter Isusa Krista. Možete li to doživjeti? Možete. Moramo li to doživjeti ako se želimo pripremiti da pođemo s Isusom? Da, moramo, prijatelji moji. Da bismo bili uspješni svjedoci za Kralja ili osposobljeni da bude građani Kraljevstva, moramo naučiti kako da odsjajujemo Kristov karakter do punine naše grijehom oštećene sposobnosti. Čak i pun Mjesec, u usporedbi sa Suncem jest samo blijedi odsjaj. Pogledajmo u Svjedočanstva, sv. 2, str. 617.618: “On je imao silan utjecaj jer je Bio Sin Božji. Mi smo daleko od Njega i s toliko nedostataka da i naši najbolji napori ispadaju jadni. Mi ne možemo steći niti doseći Njegov utjecaj, ali zašto se ne bismo potrudili da budemo bar donekle slični Uzoru, koiko nam je god to moguće, da utječemo što je moguće više na ljude?” O, prijatelji moji … Bog od nas ne očekuje da svijetlimo kao Sunce, ali očekuje da svijetlimo koliko jače možemo. Očekuje li od nas previše? Ne. Je li to nerazumno? Nije. On ne očekuje da budemo sunca, ali očekuje da budemo puni mjeseci. Slažete se? (Da.) Puni mjeseci, uštapi, svjesni da je i pun Mjesec slabi odsjaj Sunca. Evo još jedne primjene. Knjiga “This Day with God”, str. 98: “Ne mislimo da zato što smo samo malo svjetlo ne trebamo razmišljati kako svijetliti. Velika vrijednost našeg svjetla je u njegovoj stalnosti da svijetli usred moralne tame ovog svijeta; da svijetli ne zato da ugodi sebi i sebe proslavi već da proslavi Boga svime što jesmo. Ako radimo za Boga i naš rad odgovara sposobnosti koju nam je Bog dao, to je sve što očekuje od nas.” On od nas ne očekuje da budemo sunca već puni mjeseci. Slažemo li se? Da. Sviđa mi se i ovo. Review and Herald, 18. srpnja 1893. “Moramo dopustiti da svijetle zrake Sunca Pravde zasvijetle u našim srcima, da bismo mogli odsjajivati svjetlošću drugima. Stalno možemo primati blagoslov i biti blagoslov za druge, šireći ljubav, radost i mir kamo god idemo.” Dragi moj, kad postanemo takvi ljudi, kad širimo ljubav, radost i mir kamo god idemo, vjerujte mi, narodi će doći našem svjetlu. Čujem li neki “amen”? (Amen.) To će ih privući i to će nas učiniti uspješnima u zadobivanju duša, djelotvornim svjedocima za Kralja. To će nas učiniti uspješnim svjedocima za Kralja. Poslušajmo iz Isusove usporedbe, str. 229.230. “Karakter je sila. ” Želite imati silu? Silu za pridobivanje duša? Evo tajne: Karakter je sila. Nastavljamo: “Tiho svjedočenje vjernog, nesebičnog, pobožnog života širi skoro neodoljivi utjecaj. O, ja to želim. A vi? … skoro – što? … neodoljivi utjecaj. Naravno, njemu se može odoljeti, u protivnom to bi bilo kršenje čovjekove slobodne volje. Ali, hvala Bogu, on može biti skoro neodoljiv. Želite li utjecati na druge? Ja želim. “Tiho svjedočenje vjernog, nesebičnog, pobožnog života širi skoro neodoljivi utjecaj. Objavljujući svojim životom karakter Isusa Krista, mi surađujemo s Njim u djelu spašavanja duša. Jedino ako svojim životom pokazujemo Njegov karakter, možemo surađivati s Njim.” Jeste li to čuli, prijatelji moji? Je li objavljivanje Kristova karaktera, stvar izbora ako želimo surađivati s Kristom u djelu spašavanja duša? Ne, nije. Ono je i te kako bitno. U stvari to je jedini način da surađujemo s Njim u djelu spašavanja duša. Onda nije čudo što je najvažnije djelo … Što? “Ustani, zasini …” … izgradnja karaktera. Ako ne objavljujete Kristov karakter, ne možete zadobivati duše. Jesmo li svjesni toga? Ne možete. “Jedino ako svojim životom pokazujemo Njegov karakter, možemo surađivati s Njim. I što je šire područje našeg utjecaja, to više dobra možemo učiniti. Kad oni koji tvrde da služe Bogu slijede Kristov primjer, primjenjujući” – što? “… načela Zakona u svojem svakidašnjem životu, kada svako njihovo djelo svjedoči da ljube Boga više od svega i svoje bližnje kao same sebe, tada će i Crkva imati snagu da pokrene svijet.” Dragi prijatelji, hoćemo li pokrenuti svijetu u završnim časovima povijesti ove zemlje? Upravo smo za to pozvani; da ponesemo Evanđelje svakom narodu i plemenu, jeziku i puku – cijelome svijetu. Mi smo dobili zastrašujući zadatak. Dragi prijatelji, na kocki je sve. Ovo je apsolutno bitno za kulminaciju, za veliki finale velike borbe. Vijesti trojice anđela moraju se objaviti svakom narodu i plemenu, jeziku i puku. Mi smo pozvani kao narod da to učinimo. Kako ono počinju vijesti trojice anđela? Kako počinju? “Bojte se Boga i … – što? “… dajte mu slavu.” (Otk 14,7) Što mu treba dati? Slavu. Možete li uspješno pozivati ljude da daju slavu Bogu, ako ju vi sami ne dajete? I što znači dati Bogu slavu? Znači objaviti Njegov karakter u vama samima. O, brate i sestro, neka nam Bog pomogne kao narodu da razumijemo kako da se mijenjamo iz slave u slavu. Čujem li “amen”? Neka nam Bog pomogne kao narodu da ustanemo i zasinemo, i budemo puni Mjesec za Isusa Krista. Neka nam Bog pomogne da naučimo kako surađivati s preobražavajućom silom Svetog Duha da bismo se promijenili. Mi to ne možemo sami. Budimo svi svjesni toga. Ne možemo se sami promijeniti. Mi se moramo dati promijeniti. Ali moramo naučiti surađivati; moramo naučiti kako surađivati i to je glavni predmet ovog seminara. Mi ćemo, Božjom milošću, učiti marljivim proučavanjem Njegove Riječi, kako možemo i moramo surađivati s preobražavajućom silom Svetog Duha. Pozivam vas cijelim svojim srcem da odlučite redovno dolaziti. Ovdje imate raspored. Kod vas koji imate svoju mapu otisnut je na ovoj maloj, trostruko savijenoj brošuri. Raspored je prilično zgusnut, svjestan sam. Zahtijevat će ulaganje dosta vremena. Ali, dragi prijatelji, ako pokušate … silom Svetog Duha. to će biti doživljaj koji mijenja život kod svih nas i vrijedit će uloženog vremena i truda. U stvari, to će biti vječna vrijednost vremena i truda koji ste uložili. Svakako odlučite doći. Mi proučavamo najvažnije djelo ikad povjereno ljudskim bićima i proučavamo što je Gospodin rekao o njemu. Zato vas pozivam da dođete. Ne poziva vas da dođete slušati Steve Wallacea. Pozivam vas da dođete i sa mnom proučavate što Gospodin kaže. Hoćete li se odlučiti da dođete? (Da.) Potrebna mi je i vaša reakcija. Hoćete li se odlučiti da dođete? (Da.) Hvala Gospodinu! Pozivam vas da ustanemo za završnu molitvu. Nebeski Oče, zahvaljujem ti što se možemo mijenjati iz slave u slavu, od karaktera do karaktera možemo se promijeniti u karakter sličan Isusu Kristu. Ali to će se dogoditi samo silom Svetog Duha. Mi se ne možemo samo promijeniti, ali nam pomozi da shvatimo kako nas Sveti Duh ne može promijeniti bez naše suradnje. I, Oče, počinjemo ovaj niz predavanja o obnovi, ozbiljan i poduži seminar, da čujemo što tvoja Riječ uči o našoj suradnji. Molim te, izlij svog Duha na nas na naročiti način. Ne želim da to bude samo intelektualna vježba za nas koji dolazimo da se susretnemo i proučavamo. Pripremi naša srca. Daj nam srce koje će te poznati. Silom Svetog Duha pomozi nam da razumom shvatimo istinu. Ali više od toga, pomozi nam da ju prigrlimo s ljubavlju, i što je najvažnije, pomozi nam da se njoj voljno pokorimo. Pomozi nam da ne samo razumijemo istinu, već i da je usvojimo. Neka nas istina oblikuje iznutra prema vani u karakter nalik Njegovom, koji je Istina. O, molim te, Oče, za obnovu i reformu – to je naša najveća potreba. Vrijeme je kratko; toliko toga treba uraditi. Trebamo Evanđelje odnijeti svakom narodu i jeziku, posebnu vijest zbog koje si osnovao ovu Crkvu. A vrijeme nam ističe ne samo da pomogne da se svijet pripremi već da se i mi sami pripremimo. Nemamo vremena za gubljenje. Molimo te, osvjedoči nas i pomozi da bude spremni uložiti poseban trud kako bismo naučili surađivati s tvojim Duhom; da bismo bili pun Mjesec za Isusa Krista, Sunce Pravde. Hvala ti što si čuo ovu molitvu i uslišio moju molbu. Ovo sve molimo u Isusovo ime. Amen.

Ako želite, možete pratiti prijepis dok gledate video predavanja. Ako ste prekinuli čitanje i ne možete naći dio teksta u prijepisu, kombinacijom tipki CTRL-F (JABUKA-F) unesite riječi koje ste upravo čuli. Pretraga teksta će vas postaviti tamo gdje ste stali. Ukoliko vam se sviđaju ova predavanja i želite nam pomoći da napravimo pdf file koji bi bio dostupan za download, molimo kontaktirajte nas za upute kako to napraviti. Hvala vam unaprijed! Neka vas Bog obilno blagoslovi.

0

Your Cart