Select Page

Dari Kemuliaan ke Kemuliaan

“Pembangunan tabiat adalah pekerjaan terpenting yang pernah di percayakan kepada manusia; dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting daripada sekarang ini.” Pendidikan, halaman 225

 

01 – “Hal -hal rohani … Dinilai secara rohani” (1 Korintus 2:13, 14)

02 – “Kemuliaan Tuhan” (2 Korintus 3:18)

03 – “Seperti Orang yang Membuat Perhitungan dalam Dirinya Sendiri” (Amsal 23:7)

04 – “Tuhan Telah Menunjukkan Kemuliaan-Nya kepada Kita” (Ulangan 5:24)

05 – “Diciptakan Untuk Kemuliaan-Ku” (Yesaya 43:7)

06 – “Semua… Telah Kehilangan Kemuliaan” (Roma 3:23)

07 – “Untuk Memperoleh Kemuliaan” (2 Tesalonika 2:14)

08 – “Kita Memandang Kemuliaan-Nya” (Yohanes 1:14)

09A – “Cahaya Kemuliaan Allah” (Ibrani 1:3)

09B – “Cahaya Kemuliaan Allah” (Ibrani 1:3)

10 – “Aku Telah MemuliakanMu” (Yohanes 17:4)

11 – “Dibenarkan Oleh Darah-Nya” (Roma 5:9)

12 – “Kebenaran Tuhan Di Dalam Dia” (2 Korintus 5:21)

13 – “Menguduskan… Dengan Air Pencucian” (Efesus 5:26)

14A – “Tuhan Kebenaran Kita” (Yeremia 23:6)

14B – “Tuhan Kebenaran Kita” (Yerermia 23:6)

15 – “Aku Mengutus Kamu” (Yohanes 20:21)

16 – “Ditulis… pada loh-loh Daging” (2 Korintus 3:3)

17 – “Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan” (Amsal 4:23)

18 – “Tuhan Melihat Hati” (1 Samuel 16:7)

19 – “Hukum Adalah Penuntun Kita” (Galatia 3:24)

20 – “Jadikanlah Hatiku Tahir” (Mazmur 51:10)

21 – “Keinginan Daging Berlawanan Dengan Keinginan Roh” (Galatia 5:17)

22A – “Biarlah Ia Tetap Benar” (Wahyu 22:11)

22B – “Biarlah Ia Tetap Benar” (Wahyu 22:11)

23 – “Biarlah Ia Terus Menguduskan Dirinya” ( Wahyu 22:11)

24 – “Bertandinglah Dalam Pertandingan Iman Yang Benar” (1 Timotius 6:12)

25 – “Aku Mati Setiap Hari” (1 Korintus 15:31)

26 – “Pilihlah Pada Hari Ini” (Yosua 24:15)

27 – “Segala Perkara Dapat Kutanggung Didalam Kristus” (Filipi 4:13)

28 – ” Apabila Keinginan Itu Telah Dibuahi” (Yakobus 1:15)

29 – “Kamu Akan Mengetahui Kebenaran” (Yohanes 8:32)

30 – “Jangan Memberi Makanan Kepada Daging” (Roma 13:14)

31 – “Mengalihkan Pandangan Mataku” (Mazmur 119:37)

32 – “Memandang Pada Yesus” (Ibrani 12:2)

33 – “Pikirkanlah Semuanya Ini” (Filipi 4:8)

34 – “Pikiranmu Akan Dibangun” (Amsal 16:3)

35 – “Lambat Untuk Berkata-kata, Lambat Untuk Marah” (Jakobus 1:19)

36 – “Biarlah Berkenan Akan Ucapan Mulutku” (Mazmur 19:14)

37 – “Meluap Dari Dalam Hati” (Lukas 6:45)

0

Your Cart