Iz slave u slavu

“Izgradnja karaktera je najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima; i nikada ranije njeno marljivo proučavanje nije bilo važno kao sada.” Education, p. 225 – Vaspitanje

 

01 – ‘Duhovne stvari… se duhovno razmatraju’ (1. Kor. 2:13, 14)

02 – ‘Gospodnja slava’ (2. Kor. 3:18)

03 – ‘Ono što misli u srcu svom’ (Prič. 23:7)

04 – ‘Bog nam je pokazao svoju slavu’ (5. Moj. 5:24)

05 – ‘Stvoreni za Moju slavu’ (Isa. 43:7)

06 – ‘Svi izgubiše slavu’ (Rim. 3:23)

07 – ‘Zadobijanje slave’ (2. Sol. 2:14)

08 – ‘Videli smo Njegovu slavu’ (Jov. 1:14)

09A – ‘Sjajnost Njegove slave’ (Jev. 1:3)

09B – ‘Sjajnost Njegove slave’ (Jev. 1:3)

10 – ‘Proslavio sam Te’ (Jov. 17:4)

11 – ‘Opravdani Njegovom krvlju’ (Rim. 5:9)

12 – ‘Božija pravednost u Njemu’ (2. Kor. 5:21)

13 – ‘Posvetiti… kupanjem vodenim’ (Efe. 5:26)

14A – ‘Gospod naša pravda’ (Jer. 23:6)

14B – ‘Gospod naša pravda’ (Jer. 23:6)

15 – ‘I ja šaljem vas’ (Jov. 20:21)

16 – ‘Napisali… na mesnim pločama’ (2. Kor. 3:3)

17 – ‘Čuvaj svoje srce više svega’ (Prič. 4:23)

18 – ‘Gospod gleda na srce’ (1. Sam. 16:7)

19 – ‘Zakon je bio naš čuvar’ (Gal. 3:24)

20 – ‘Načini u meni čisto srce’ (Psa. 51:10)

21 – ‘Telo žudi protiv duha’ (Gal. 5:17)

22A – ‘Neka i dalje bude pravedan’ (Otk. 22:11)

22B -‘Neka i dalje bude pravedan’ (Otk. 22:11)

23 – ‘Neka i dalje bude svet’ (Otk. 22:11)

24 – ‘Bori se u dobroj borbi vere’ (1. Tim. 6:12)

25 – ‘Svakog dana umirem’ (1. Kor. 15:31)

26 – ‘Izaberite danas’ (Isu. 24:15)

27 – ‘Sve mogu kroz Hrista’ (Fil. 4:13)

28 – ‘Kada želja začne’ (Jak. 1:15)

29 – ‘Poznaćete Istinu’ (Jov. 8:32)

30 – ‘Ne starajte se za telo’ (Rim. 13:14)

31 – ‘Odvrati oči moje’ (Psa. 119:37)

32 – ‘Gledanje na Isusa’ (Jev. 12:2)

33 – ‘Mislite o tim stvarima’ (Fil. 4:8)

34 – ‘Tvoje namere će biti utvrđene’ (Prič. 16:3)

35 – ‘Spor govoriti i spor gneviti se’ (Jak.1:19)

36 – ‘Da ti reči mojih usta…’ (Ps.19:14)

37 – ‘Od suviška srca’ (Luk. 6:45)