Select Page

Od slávy ke slávě

“Budování charakteru je nejdůležitějším dílem, jaké kdy bylo lidem svěřeno, a nikdy předtím nebylo jeho pilné studium tak důležité jako nyní.” Výchova, str. 225

Pokud máte zájem vyhledat si citáty z Ducha proroctví použité v tomto semináři, můžete si otevřít tyto dvě webové stránky:EGW Writings nebo českou verzi: Ellen Whiteová. Na prvních stránkách jsou v anglických originálech odkazy na slovenské a české překlady, pokud existují. Druhá webová stránka obsahuje některé knihy přeložené do češtiny, které na první stránce ještě nejsou. Například Svědectví – Testimonies.

Zde si můžete stáhnout pdf verzi celého semináře ve slovenštině. Pokud máte zájem o samotnou knižku, napište nám.

Budovanie characteru G2G Slovak book cover KPGB_20160111_101636

Steve na Slovensku a v České republice: Stephen Wallace – seminář – Budování charakteruĎaľšie odkazy: Doba Konce a Znamení Času

 

01 – „Duchovní věci… jsou vykládány jenom slovy Ducha” (1 Korintským 2,13-14)

02 – “Sláva Páně” (2 Korintským 3:18)

03 – “Jak myslí ve svém srdci” (Přísloví 23,7)

04 – “Bůh nám ukázal svou slávu” (Dt 5,24)

05 – “Stvořen pro Mou slávu” (Izajáš 43,7)

06 – “Všichni… přicházejí o slávu” (Římanům 3,23)

07 – “Pro získání slávy” (2 Tesalonickým 2,14)

08 – “Viděli jsme Jeho slávu” (Jan 1,14)

09A – “Jas Jeho slávy” (Židům 1,3)

09B – “Jas Jeho slávy” (Židům 1,3)

10 – “Oslavil jsem Tě” (Jan 17,4)

11 – “Ospravedlněni Jeho krví” (Římanům 5,9)

12 – “Boží spravedlnost v Něm” (2 Korintským 5,21)

Pro rodiče: Výchova dětí

0

Your Cart