Select Page

Dicsőségről dicsőségre

“A jellem fejlesztés a legfontosabb munka az ember életében és soha nem volt ennek szorgalmas tanulmányozása olyan fontos, mint most.” “Nevelés” 225. oldal. Minden lecke a magyar feliratokkal itt megtalálható.

Here are four lessons with the Hungarian translation – Itt van négy előadás magyar nyelven Magyarországból:

1. A jellemépítés a legfontosabb feladat, amit Isten az emberre bízott.
2. Hogyan tudunk együttműködni Krisztussal a lélekmentésben?
3. Milyen formában nyilvánul meg Isten jelleme?

4. Hogyan nyilvánulhat az emberekben Isten dicsősége?

Stephen Wallace interjú

Ellen Gould White könyvei magyar forditásban.

01 – “Lelki dolgok lelkiképpen érthetők meg” (1Kor 2,13-14)

02 – “Az Úrnak dicsősége” (2Kor 3,18)

03 – “Ahogy gondolkodik az ő szívében…” (Péld 23,7)

04 – “A mi Istenünk megmutatta nékünk az Ő dicsőségét” (5Móz 5,24)

05 – “A kit dicsőségemre teremtettem” (Ézsaiás 43,7)

06 – Mindannyian szűkölködnek Isten dicsősége nélkül (Róma 3,23)

07 – “A dicsőség megszerzése” (2Thessz 2,14)

08 – “Láttuk az Ő dicsőségét” (Ján 1,14)

09A – “Dicsőségének ragyogása” (Zsid 1,3)

09B – “Dicsőségének ragyogása” (Zsid 1,3)

10 – “Én dicsőítettelek téged” (Ján 17,4)

11 – “Megigazultunk az ő vére által” (Róma 5,9)

12 – “Isten igazsága legyünk ő benne” (2Kor 5,21)

13 – “…megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével” (Ef 5,26)

14A – “Az Úr a mi igazságunk!” (Jer 23,6)

14B – “Az Úr a mi igazságunk!” (Jer 23,6)

15 – “Úgy küldelek titeket…” (Ján 20,21)

16 – “írva… a szívnek hústábláira” (2Kor 3,3)

17 – “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szíved” (Péld 4,23)

18 – “az Úr azt nézi, ami a szívben van” (1Sámuel 16,7)

19 – “a törvény Krisztusra vezérlő mester” (Gal 3,24)

20 – “Tiszta szívet teremts bennem” (Zsolt 51,12)

21 – “A test kívánságai, a Lélek ellen” (Gal 5,17)

22A – “…legyen igaz ezután is…” (Jel 22,11)

22B – “…legyen igaz ezután is…” (Jel 22,11)

23 – “harcold meg a hitnek szép harcát” (Jel 22,11)

24 – “harcold meg a hitnek szép harcát” (1 Tim 6,12)

25 – “Naponként halál révén állok” (1 Kor 15,31)

26 – “Válasszatok még ma” (Józsué 24,15)

27 – “Mindenre van erőm a Krisztusban” (Fil 4,13)

28 – “Amikor a kívánság megfogan” (Jak 1,15)

29 – “Megismeritek az igazságot” (Ján 8,32)

30 – “A testet ne tápláljátok a kívánságokra” (Róma 13,14)

31 – “Fordítsd el az én szemeimet” (Zsolt 119,37)

32 – “Nézni Jézusra” (Zsid 12,2)

33 – “Ezeken gondolkodjatok” (Fil 4,8)

34 – “…a te gondolataid véghez mennek” (Péld 16,3)

35 – “…késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra” (Jak 1,19)

36 – “Legyenek kedvedre valók szájam mondásai” (Zsolt 19,14)

37 – “A szívnek teljességéből…” (Luk 6,45)

0

Your Cart