Select Page

Din Slavă în Slavă

“Dezvoltarea caracterului este cea mai importantă lucrare încredinţată vreodată umanităţii şi niciodată studiul său cu sârguinţă n-a fost mai important ca acum.” Educaţie, pagina 225

 

01 – ”Lucrurile spirituale… sunt desluşite spiritual“ (1 Cor 2:13, 14)

02 – ”Slava Domnului” (2 Cor 3:18)

03 – ”El își face socotelile în suflet” (Prov 23:7)

04 – ”Dumnezeu ne-a arătat slava Sa” (Dt 5:24)

05 – ”Creați pentru slava Mea” (Is 43:7)

06 – ”Toți… lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom 3:23)

07 – ”Pentru obținerea slavei” (2 Tes 2:14)

08 – ”Privim Slava Lui” (In 1:14)

09A – ”Oglindirea Slavei Lui” (Evr 1:3)

09B – ”Oglindirea Slavei Lui” (Evr 1:3)

10 – ”Te-am proslăvit” (In 17:4)

11 – ”Neprihăniți prin sângele Lui” {Rom 5:9}

12 – ”Neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor 5:21)

13 – ”Curățiți… prin botezul cu apă” (Ef 5:26)

14A – ”Domnul, Neprihănirea noastră” (Ier 23:6)

14B – ”Domnul, Neprihănirea noastră” (Ier 23:6)

15 – ”Așa vă trimit și Eu pe voi” (Jn 20:21)

16 – ”Scris… pe table care sunt inimi de carne” (2 Cor 3:3)

17 – ”Păzește-ți inima mai mult decât orice” (Prov 4:23)

18 – ”Domnul se uită la inimă” (1 Sam 16:7)

19 – ”Legea ne-a fost un îndrumător” (Gal 3:24)

20 – ”Zidește în mine o inimă curată” (Ps 51:12)

21 – ”Firea pământească poftește împotriva Duhului” (Gal 5:17)

22A – ”El să fie și mai departe fără prihană” (Apoc 22:11)

22B – ”El să fie și mai departe fără prihană” (Apoc 22:11)

23 – ”Să se sfințească în continuare” (Apoc 22:11)

24 – ”Luptă-te lupta cea bună a credinței” (1 Tim 6:12)

25 – ”Eu mor în fiecare zi” (1 Cor 15:31)

26 – ”Alegeți astăzi” (Iosua 24:15)

27 – ”Pot totul în Hristos” (Fil 4:13)

28 – ”Pofta, când a zămislit”

29 – ”Veți cunoaște adevărul” (Ioan 8:32)

30 – ”Nu purtați grijă de firea pământească” (Romani 13:14)

31 – ”Abate-mi ochii” (Psalmul 119: 37)

32 – ”Să ne uităm țintă la Isus” (Evr 12:2)

33 – ”Gândiți-vă la lucrurile acestea” (Col 3:2)

34 – ”Îți vor izbuti planurile” (Prov 16:3)

35 – ”Încet la vorbire, zăbavnic la mânie” (Iacov 1:19)

36 – ”Primește cuvintele gurii mele…” (Psalmul 19:14)

37 – ”Din prisosul inimii” (Mat 12:34)

0

Your Cart