Od slávy k sláve

“Budovanie charakteru je najdôležitejšia práca, aká bola kedy zverená ľuďom a nikdy predtým nebolo jeho horlivé štúdium také dôležité ako teraz.” Výchova, str. 195

Pokiaľ máte záujem si vyhľadať citáty z Ducha prorockého použité v tomto seminári, môžte si otvoriť tieto dve web stránky: EGW Writings alebo českú verziu: Ellen Whiteová. Tá prvá web stránka má v anglických origináloch odkazy na slovenské a české preklady, pokiaľ existujú. Druhá web stránka obsahuje určité knihy preložené do čestiny, ktoré prvá web stránka ešte nemá. Napríklad Svedectvá – Testimonies.

Tu si môžte stiahnut knižnú verziu celého semináru v pdf formáte. Ak máte záujem o knižku samotnú, napíšte nám.

Budovanie characteru G2G Slovak book cover KPGB_20160111_101636

Steve na Slovensku a v Čechách: Stephen Wallace – seminář – Budování charakteruĎaľšie odkazy: Doba Konce a Znamení Času

01 – „Duchovné veci sa posudzujú duchovne” (1 Kor 2,13-14)

02 – „Sláva Pánova“ (2 Kor 3,18)

03 – „Ako zmýšľa vo svojej duši” (Pr 23,7)

04 – „Bôh, nám ukázal svoju slávu” (2 Moj 5,24)

05 – „Stvorený na Moju slávu” (Iza 43,7)

06 – „Všetci postrádajú slávu Božiu” (Rim 3,23)

07 – „Nadobudnúť slávu“ (2 Tes 2,14)

08 – „Hľadeli sme na Jeho slávu“ (Ján 1,14)

09A – „Odblesk Božej slávy“ (Žid 1,3)

09B – „Odblesk Božej slávy“ (Žid 1,3)

10 – „Oslávil som Ťa“ (Jn 17,4)

11 – „Ospravedlnení Jeho krvou” (Rim 5,9)

12 – „Spravodlivosť Božia v Ňom“ (2 Kor 5,21)

13 – „…posvätil očistiac ju kúpeľom vody“ (Ef 5,26)

14A – „Hospodin, naša spravodlivosť“ (Jer 23,6)

14B – „Hospodin, naša spravodlivosť“ (Jer 23,6)

15 – „Tak ja posielam vás“ (Ján 20,21)

16 – „Napísaný na doskách ľudských sŕdc” (2 Kor 3,3)

17 – „Stráž si svoje srdce nadovšetko” (Pr 4,23)

18 – „Hospodin hľadí na srdce” (1 Samuel 16,7)

19 – „Zákon bol naším Pestúnom” (Gal 3,24)

20 – „Čisté srdce stvor mi“ (Žalm 51,12)

21 – „Telo si žiada proti Duchu” (Gal 5,17)

22A – „Nech činí spravodlivosť ešte“ (Zj 22,11)

22B – „Nech činí spravodlivosť ešte” (Zj 22,11)

23 – „Nech sa posvätí ešte“ (Zj 22,11)

24 – „Bojuj dobrý boj viery“ (1 Tim 6,12)

25 – „Každý deň zomieram“ (1 Kor 15,31)

26 – „Vyvoľte si dnes“ (Joz 24,15)

27 – „Všetko vládzem v Kristovi“ (Fil 4,13)

28 – „Keď žiadosť počne“ (Jak 1,15)

29 – „Poznáte pravdu“ (Jn 8,32)

30 – „Nepečujte o telo“ (Rim 13,14)

31 – „Odvráť moje oči“ (Žalm 119,37)

32 – „Hľadieť na Ježiša“ (Žid 12,2)

33 – „O tom premýšľajte“ (Fil 4,8)

34 – „Tvoje myšlienky budú stáť pevne“ (Pr 16,3)

35 – „Pomalý hovoriť, pomalý do hnevu“ (Jak 1,19)

36 – „Nech sú príjemné slová mojich úst“ (Ž 19,15)

37 – „Lebo čím je preplnené srdce“ (Lk 6,45)

Pre rodičov: výchova detí – celý seminár