Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

Nagyon örülök, hogy eljöttetek, sokat jelent, hogy itt vagytok. Azóta vártam már ezt a pillanatot, hogy veletek lehessek, mióta először felvetődött ennek lehetősége, és ennek már jó néhány hete. Kiváltság számomra itt lenni. Nagyon örülök, hogy eljöttetek ma este, és remélem és imádkozom, hogy a továbbiakban is eljöttök. Ma egy igen intenzív előadás-sorozatba kezdünk, melynek címe: “Dicsőségről dicsőségre”. Ezt a címet láthatjátok a mappátokon, melyben találtok lapokat a jegyzeteitek számára is.

Együtt fogjuk tanulmányozni a legfontosabb feladatot, melyet valaha az emberre bíztak. Mit fogunk tanulmányozni? A legfontosabb feladatot, melyet valaha az emberre bíztak. Mi lenne az? Mi a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak? …a jegyzettel a kezetekben, már hallom is a választ: “jellemépítés”. És ez egy jó, logikus válasz. De tudjátok, amikor feltesszük ezt a kérdést, az emberek általában ezt válaszolják: “lélekmentés”. “Beszélni a hitünkről”, ez a legfontosabb feladat. És azt hiszem, közületek is sokaknak most ez jutott eszébe, amikor feltettem a kérdést. Valóban ez lenne a legfontosabb feladat? Hadd kérdezzem meg: lehetünk sikeres lélekmentők, ha jellemünk nem krisztusi? Lehetünk? Nem, nem lehetünk. Kedves barátaim, minket az tesz hatékony lélekmentőkké, hogy szerető és kedves keresztények vagyunk. Hallhatok egy “áment”? Hogyan mondja Pál? “Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom.” {1Kor 13,1}

Higgyétek el, kedves testvéreim, képesek vagyunk a magunk igazát belesulykolni valakibe hitvallásunk mind a 27 pontjával… vagy most már 28 pont van, igaz? Memóriánk fel van töltve az összes kulcsszöveggel mind a 28 tétel esetében, és közben Jézus Krisztustól rekesztjük el a hallgatót. Gyerünk… ti is így látjátok? Lehetséges ez? Attól tartok, igen. Vegyétek figyelembe, hogy ami igazán közel hozza az embereket a Jézus Krisztussal való megmentő kapcsolatba, az nem annyira az elme meggyőzése, hanem a szív megnyerése. Így van? Valóban, az elmét meg kell győzni. már ami az igazságot illeti, azonban a szívet Neki kell megnyernie, aki maga az Igazság. Igaz? Csakis akkor lesz az akarat, az irányító erő, a választó hatalom a Szeretet Ura által meghódítva, és ez vezet az valódi megtérésre. Kedves barátaim, ahhoz, hogy valaki ilyen élményben részesüljön, többet kell tennünk, mint meggyőzni őt, hogy nálunk van az igazság. Hagynunk kell Őt, aki maga az Igazság, hogy rajtunk keresztül szeresse az illető embert. Így van? Pontosan emiatt van a lélekmentésnél egy még fontosabb feladat. Pontosan azért, mert az a hatékony lélekmentés egyik fontos előfeltétele.

Térjünk az első tanulmányra, mely a “Bevezető” címet viseli a mappában és ebből szeretnék egy ihletett választ olvasni a feltett kérdésre: Mi a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak? A Nevelés című könyv 225. oldalán található első bejegyzés… 3. oldal Idézem… Jól figyeljetek! “A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberekre bíztak, és soha korábban nem volt ilyen fontos ennek szorgalmas tanulmányozása, mint most.” Mi a legfontosabb feladat, kedves barátaim? Mi az? …a jellemépítés! A jellemépítés a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberekre bíztak; és kérlek, figyeljétek meg az utolsó kitételt: “és soha korábban nem volt ilyen fontos ennek szorgalmas tanulmányozása, mint” mikor? “most”. Miért ilyen fontos ez most? Mert a Király hamarosan eljő. Azt hiszem két igen halvány “áment” hallottam. Adok egy második lehetőséget… Miért olyan fontos most a jellemépítés szorgalmas tanulmányozása? Pontosabban soha korábban nem volt olyan fontos, mint most? Mert, készüljetek: a Király hamarosan eljő. {Ámen!} Igen! Gondoltam, hogy ma este vannak közöttünk adventisták, akik hisznek Jézus Krisztus nagyon közeli visszatérésében. Kedves barátaim, teljes szívemből hiszem, hogy Jézus hamarosan eljő… …teljes szívemből hiszem.

Sőt, kitartok amellett, figyeljetek jól, állítom, hogy képtelenség helyesen értelmeznünk a végidők próféciáit és napjaink eseményeit anélkül, hogy arra a következtetésre jutnánk, miszerint Jézus igen hamar eljő. Az idők jelei hangosak és egyértelműek. Tisztában vagytok azzal, mily kevés időnk maradt? És még sok a tennivalónk. Sok a tennivaló… A világot figyelmeztetni kell. Az evangéliumot hirdetni kell minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek {Jel14,6} Egy különleges üzenet ez. “Hármas angyali üzenet”-nek nevezik. Egy üzenet, melynek hirdetésére hivatott ez az egyház, és amely az utolsó kegyelmi hívás a Jézus Krisztussal való megmentő kapcsolatba. Ezt a munkát el kell végezni. Ezt az üzenetet hirdetni kell az egész világon; és életünket a felkészülésre kell szánjuk, hogy Jézussal hazamenjünk, amikor Ő eljő. Lényegében ez a mi feladatunk. Hirdetnünk kell az evangéliumot minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, és saját életünket a felkészülésre használni. Figyeljetek jól, kedves barátaim. Figyeljetek! Ahhoz, hogy sikeresen elvégezzük mindkét feladatunkat, ugyanazt kell tennünk. És mi lenne az? …krisztusi jellem fejlesztése önmagunkban. Igaz? Miért? Mert nem lehetünk sem hatékony tanúi a Királynak, sem pedig alkalmas polgárai az Ő országának, hacsak nem rendelkezünk krisztusi jellemmel. Szeretném megismételni, és minden bizonnyal többször is fogjátok ezt hallani a sorozat folyamán: Nem lehetünk sem hatékony tanúi a Királynak, sem pedig alkalmas polgárai az Ő országának, hacsak nem rendelkezünk krisztusi jellemmel. Mivel a Király hamarosan eljő, kedves barátaim, és mivel ez időbe kerül… időbe kerül kialakítani a krisztusi jellemet, nyomatékosítom a kezdő kijelentés igazságát. Nevelés 225. oldal “A jellemépítés a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberekre bíztak; és ennek szorgalmas tanulmányozása soha nem volt oly fontos, mint most.” Olyan fontos, mint most… …és éppen ezzel fogunk foglalkozni a következő néhány napon.

Szorgalmasan fogjuk tanulmányozni, mit mond az Úr erről a végtelenül fontos témáról; Már a legelején szeretnélek biztosítani benneteket, hogy nem azért jöttem Montanából, hogy a jellemépítésről való személyes teóriámat vagy véleményemet osszam meg veletek. Isten őrizzen ettől! Kedves barátaim, amikor valami nagyon fontos dologgal foglalkozunk, mint a jellemépítés, valami sokkal megbízhatóbbra van szükségünk, semmint egy szegény halandó véleményére. Igaz? {Ámen.} Amikor olyan témával foglalkoztok, melyet meg kell értenetek, hogy a Király valóságos tanúi és a Királyság alkalmas polgárai legyetek, akkor sokkal többre van szükségetek, mint valakinek a filozófiájára. Tudnotok kell, mit mond az Úr erről a témáról; és biztosítani szertnélek benneteket, hogy épp ezért jöttünk, hogy ezt megosszuk veletek: Mit mond az Úr erről a témáról.

Ha megnéztétek s jegyzetet, valami egész különlegeset vehettetek észre: semmi sincs Steve Wallace-tól. Nos… néhány kevés kivételtől eltekintve, apró megjegyzések itt-ott azért felbukkannak, majdnem teljes egészében az ihletés kap hangot e témában. És látjátok, erre szeretnénk építeni a tanulmányozásunkat. Én egyszerűen, Isten kegyelméből, csupán idegenvezetőtök leszek, hogy együtt gondolkodjunk, mit mond az Úr erről a nagyon fontos témáról. Megengeditek nekem e szerepet? Szívem mélyéből fohászkodom, hogy a Szentlélek vezessen és irányítson engem, ahogy én is ezt teszem veletek annak megfontolásában, mit mond e témáról az Úr.

Elsődleges tankönyvként a Bibliát, a Szentírást fogjuk használni. Remélem, senkit nem zavar, hogy jómagam a Biblia új King James fordítását fogom használni. Nos, tudom, hogy a King James fordítás jelenti az emberek számára az igazi a Bibliát. Ez az a Biblia, melybe ez a gyülekezet beleszületett és amelyen felnőtt, és sokak számára ez a legkedvesebb; különösen a közöttünk lévő tiszteletre méltó emberek számára. Azonban az Erzsébet-korabeli angol egyre nehezebben érthető a fiatalabb generációk számára, és ez okból választottam az új King James fordítást. Pontosan ugyanazt a kéziratot használták mindkét fordításnál. Olyannyira hasonlók, hogy ha King James fordítás van nálatok, valószínűleg nem lesz gond követni, amit az új King James fordításból olvasok. Bizonyos helyeken, melyek közül néhányra ki is térünk, az új fordítás pontosabban adja vissza az eredeti nyelvet. Nos, igazán jónak tartom az új King James fordítást, és ajánlom figyelmetekbe, mint kitűnő Biblia a tanulmányozásra.

Szeretném, ha rögtön az elején tisztáznánk, hogy kiegészítésként, és hangsúlyozom a “kiegészítés” szót, a Szentírás tanulmányozásához az ihletett Írás-magyarázatot is tanulmányozni fogjuk, melyet, mint a “Prófétaság Lelke” ismerünk. Már az elején szeretném ezt rögzíteni, Engem mélyen érintettek, jótékonyan befolyásoltak és megáldottak a Prófétaság Lelkének írásai. Kedves barátaim, azt hiszem nem lennék itt, ha nem volna ez az ajándék. Az Úr… rendkívüli módon megáldott ezen könyvek tanulmányozása által; és rendkívül sokra értékelem azokat a meglátásokat, melyeket az Írások tanulmányozásához nyújtottak. És így is fogjuk ezeket használni: nem mint az Írás helyettesítője, hanem mint kiegészítés az Írás tanulmányozásához. Úgy hivatkozunk a Prófétaság Lelkére, mint az épp tanulmányozás alatt lévő bibliai bekezdések ihletett magyarázatára, mely segít jobban megérteni a Szentírásban rejlő alapelveket, és melyek segítenek ezen alapelvek alkalmazásában a mindennapi életben; ahol egyébként a Prófétaság Lelke a leginkább felragyog. Ez tehát a bibliai alapelvek gyakorlati alkalmazásában érvényesül, és nem szeretnélek megfosztani titeket e mély bepillantásoktól. Ezért gyakran fogunk utalni ezekre az írásokra, és úgy találjátok a jegyzetben, mint a Szentírás ihletett magyarázata. Hozzájárultok, hogy ezt így használjam? {Igen.} Rendben, köszönöm.

Van egy másik pont is, melyet határozottan hangsúlyoznom kell ebben a bevezető előadásban. Ez az, amit a cím is összefoglalóan így mond: a lelki dolgok, hogyan? …lelkiképpen ítéltetnek meg {1Kor 2,13-14} Kedves barátaim, mit jelent az, hogy “…a lelkiek lekiképen ítéltetnek meg”? Nos… Alapvetően azt mondja, hogy a Szentlélek segítsége nélkül egyszerűen nem vagyunk képesek megérteni az igazságot oly módon, hogy tapasztalhatnánk annak felszabadító, megszentelő hatalmát az életünkben. Hallottátok… amit most mondtam? A vers, melyből a címet idéztem… olvassuk el megint. A Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:13-14: “Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.” De Pál figyelmeztet itt minket: “Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy” hogyan? “lelkiképpen ítéltetnek meg.” Nos, ki az érzéki ember? Mi mindannyian, kivéve amikor természetfeletti módon munkálkodik a Szentlélek az életünkben. Az emberi természet, isteni segítség nélkül, ez az érzéki ember. És figyeljétek meg, hogy az érzéki ember számára Isten dolgai… micsodák? …bolondság. Miért? Mert csak lelkiképpen érthetők. Az “érthetők” szó a görögben egy érdekes kifejezés. Nem csupán “helyes megértés”-t jelent, hanem, méginkább “helyes értékelés”-t “helyes megbecsülés”-t jelent. Láthatjátok, a Szentlélek hatalmára van szükségünk ahhoz, kedves barátaim, hogy egyáltalán képesek legyünk értelemmel felfogni az igazságot. És ahhoz is a Szentlélek hatalmára van szükségünk, hogy megfelelően értékeljük az igazságot, hogy teljes szívünkből meg tudjuk becsülni és életünkben alkalmazni tudjuk. A Szentlélek segítsége nélkül képtelenek vagyunk megtapasztalni az igazság felszabadító és megszentelő erejét.

Ugye tudjátok, hogy az igazságnak felszabadító és megszentelő ereje van? Jézus ezt így mondta János evangéliuma 8. fejezet 32. versében: “És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” Van az igazságnak akkora hatalma, hogy megszabadítson bennünket a természetes rabszolgaságból, melyben szenvedünk? A bűn, az én és Sátán, e szentségtelen hármas egység rabszolgaságból, mely zsarnokoskodik az ember felett? Igen, van hatalma az igazságnak, hogy megszabadítson. Azonban, kedves barátaim, nem tudjuk megtapasztalni ezt a felszabadító erőt, hacsak be nem fogadjuk az igazságot az igazság Lelkének hatása alatt; és az igazság Lelkének erejével be nem építjük azt az saját életünkbe. Az igazságnak megszentelő ereje is van. Nézzük a következő verset, Jn. 17:17 “Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Ígéd igazság.” Van az igazságnak megszentelő ereje, hogy szentekké tegyen minket? Igen, van. Azonban, kedves barátaim, nem tudjuk megtapasztalni az igazság megszentelő hatalmát, amíg nem tanulmányozzuk, nem fogadjuk be és nem alkalmazzuk az igazság Lelkének ereje által. Ez az egyetlen út, ez az egyetlen lehetőség. Látjátok ugye, hogy hatalmas különbség van az igazság elméleti ismerete és aközött, hogy megtapasztaljuk annak felszabadító és megszentelő erejét az életünkben? Lehetséges vajon, hogy csupán eszünkkel ismerjük az igazságot és nem szabadulunk és szentelődünk meg általa? Lehetséges ez? Bizony, lehetséges… Ti magatok is tudjátok, hogy lehetséges. Mennyire is az… Rémisztő, mennyire nagy az esélye annak, hogy sokat tudunk az igazságról, de nem tapasztaljuk meg életünkben annak megszentelő, felszabadító erejét. Értitek már, hogy valóban ismerni az igazságot többet kíván, mint pusztán szellemileg egyetérteni vele. Egyetérthetsz az igazsággal anélkül, hogy hagynád magad általa átalakítani.

Mit jelent tehát oly mértékig ismerni az igazságot, hogy annak felszabadító és megszentelő erejét is megtapasztaljuk? Hadd mutassak három lépést, mely oda vezet. Jegyezzétek fel… nagyon fontosak. Ahhoz, hogy az igazság ismerete valóban felszabadító és megszentelő erővé váljék az életünkben, első lépésként az értelmünkkel kell felfognunk. Mit kell tenni? Értelmünkkel kell megragadnunk. Igen, értelmünkkel kell egyetérteni az igazsággal. Vagyis meg kell értenünk, fel kell fognunk, mit is jelent. Ez igazán lényeges. Én ezt nem is vitatom, hogy az igazság megértése fontos, csupán azt mondom, hogy nem elegendő pusztán az értelemmel megragadni. Mi a második dolog, amit tennünk kell? Első volt tehát, hogy az értelmünkkel ragadjuk meg, második lépés, hogy szeretettel és ragaszkodással fogadjuk be. Magyarul: szeretnünk kell az igazságot, becsülnünk kell az igazságot, értékelnünk kell az igazságot, életünk legdrágább kincsének kell tekintenünk az igazságot; fel kell ismernünk, mint drága igazgyöngyöt. Ti is így gondoljátok? {Ámen} Nos, pontosan itt van szükségünk természetfeletti segítségre. Mielőtt ezt megmagyaráznám, hadd mondjam el a harmadik lépést is, melyet meg kell tennünk, ha meg akarjuk tapasztalni az igazságnak felszabadító és megszentelő erejét az életünkben. A harmadik lépés, akaratunkat alá kell rendelnünk az igazságnak. Megvan tehát a három lépés? Első: értelmünkkel felfogjuk, második: ragaszkodunk hozzá, harmadik – a legfontosabb, Mit kell tenni? Akaratunkat alá kell rendelnünk. Térdet kell hajtanunk az igazság előtt, engedelmeskednünk kell az igazságnak. Olyan életet alakítsunk ki, hogy teljes összhangban legyünk az Ő parancsolataival, Ő maga pedig az igazság. Amikor ezt megtesszük, kedves barátaim, és nem előbb… amikor tehát így teszünk, akkor tapasztaljuk meg életünkben az igazság felszabadító és megszentelő erejét. Egyetértetek? {Ámen} Nos…

Hadd mondjam így: Nem csupán megértenünk kell az igazságot, hanem meg is kell élnünk. Van különbség az igazság megértése és megélése között? Igen! Megérteni az igazságot annyit jelent, hogy értelmemmel egyetértek vele; megélni az igazságot pedig annyi, mint alárendelni magamat neki, az akaratomat átadni, engedni, hogy irányítsa az életemet. Kedves barátaim, mi fog visszatartani titeket attól, hogy megéljétek az igazságot? A középső lépés. Mi is az? Az igazsághoz való ragaszkodás, az igazság szeretete. Így van? Nos… amikor tudatára ébredünk annak, hogy az Igazság nem csupán egy elvont fogalom, hanem egy személy… …ki is az? …Jézus Krisztus; és amikor igazán megszeretjük Őt, akkor választottunk úgy, hogy akaratunkat fenntartások nélkül adjuk át Neki. Ámen? {Ámen}

És csak e harmadik lépés megtételével, kedves testvéreim, tapasztalhatjuk meg életünkben az igazság megszentelő és felszabadító hatalmát. Meg kell lépnünk a harmadik lépést is. Azonban itt a lényeg… nehogy elsikkadjon… Bár az első lépést megtehetjük (hogy értelmünkkel jóváhagyjuk az igazságot) …bizonyos mértékig a Szentlélek segítsége nélkül: felfoghatjuk, megérthetjük az igazságot… nem teljes egészében, nem mélyen… nem oly mértékig, ahogy a Szentlélek meg tudja értetni velünk; de jelentős mértékig a Szentlélek segítsége nélkül is megérthetjük. Értelmileg egyetérthetünk az igazsággal. Azonban, kedves barátaim, amit egyikünk sem tud megtenni, a Szentlélek segítsége nélkül, az a második és harmadik lépés. Miért? Rm 8:7… Rm 8:7… Nincs a jegyzetben, de írjátok fel. Mit mond a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet 7. verse? “Mert a test gondolata,” micsoda? “ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert” mi a helyzet? “nem is teheti.” Valóban? Igen, valóban. Szögezzük le, mit mond itt Pál. Először is, mit jelent a “test gondolata”? Mi a “testi gondolkodás”? Tudjátok… korábban azt hittem… ha a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti, akkor az valaki olyan, aki igazán mélyen belesüllyedt a bűnbe. Ilyen a megfontolt lázadó. Erről van szó? Nem, kedves barátaim, ez mindannyiunkra vonatkozik természetünktől fogva. Valóban? Igen. Látjátok… “ami testtől született, test az” {Jn 3,6}, és mi a test gondolataival élünk mindaddig, amíg mi nem történik? …Lélektől nem születünk, újra nem születünk… Akkor leszünk képesek lelkiekben gondolkodni. De megtérésünkig milyenek vagyunk természetünknél fogva? …testiekben gondolkodók. Egyetértetek velem ebben? …és ilyen formában, természetünkből adódóan… milyen a mi hozzáállásunk Istenhez? Mi a test gondolata? …ellenségeskedés Isten ellen. Mit jelent az “ellenségeskedés”? Az “ellenség” szóból megérthetjük. A test gondolata “ellenségeskedés”, “gyűlölet” Istennel szemben. Nos, közületek néhányan azt mondhatnák: “Álljunk meg egy pillanatra! …ez egy kicsit erős, nem?” Ismerek embereket, akik nem igénylik hogy megtérjenek, hogy a Lélektől szülessenek, soha nem állítanák, hogy gyűlölik Istent. Kedves barátaim, figyeljetek rám…

Ha igazán tudni akarjátok, mit gondol a természetében maradt ember Istenről, akkor a kereszthez kell járulnotok. Mi tenne az ösztönös ember Istennel, ha találkozna vele? Megölné őt. Látjátok… a kereszt nem csupán Isten jellemét mutatja meg Jézus Krisztus személyében, hanem le is leplezi az embert azok személyében, akik a keresztre szegezték Őt. Ugye elég ilyesztő képet fest ez rólunk? Annyira gyűlöljük Istent, hogy ha alkalmunk nyílna rá, megsemmisítenénk Őt. Pontosan ezért, kedves barátaim, ha képesek leszünk megtenni a második lépést, szeretni az Igazságot ragaszkodással… …és emlékezzetek, végsősoron ki is maga az Igazság?… …Jézus. Ha át szeretnénk Őt ölelni, ahelyett, hogy megfeszítenénk, akkor valami természetfelettinek kell történnie. Egyetértetek? {Ámen}

Új szívre van szükségünk, egy szívre, hogy megismerjük Őt, és természetfeletti képességre, hogy szeressük Őt,… akit természetünkből adódóan gyűlölni tudunk csak. Van ennek értelme? …ha nem tudjátok megtenni a második lépést… …ha én nem tudom megtenni a második lépést a Szentlélek ereje által, és nem tudom szeretni az Igazságot; soha nem tudunk tovább menni a harmadik lépésre. “Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket.” {2Kor 5,14} Mert amikor át tudom adni az akaratomat Jézusnak, ha valóban átadom magam, ez azért lehetséges, mert szeretem Őt, és tudom, hogy Ő is szeret engem. Mellesleg, csak azért tudom Őt szeretni, mert Ő előbb szeretett engem. {1Jn 4,19} Így van? {Ámen} És honnan tudom, mennyire szeret Ő engem? Megint csak a kereszt mutatja meg. Látjátok, rengeteget érthetünk meg nem csupán magunkról, hanem Jézusról is a kereszt lábánál; és az Atyáról is.

Rengeteg időt szánunk a szemináriumból arra, kedves barátaim, hogy a kereszthez járuljunk. Látjátok, ugyanaz a rögeszmém, mint Pál apostolnak: Semmi másról nem akarok tudni, csak Krisztusról, a megfeszítettről. {1Kor 2,2} Ebben van az átalakító hatalom. Szemlélni a megöletett Bárányt {Jel 5,6} Ebben van az erő. Itt ejti rabul a szívet, ekkor győzi le az akaratot. Ámen? {Ámen} Látjátok, mennyi minden történik a keresztnél: értelmünket elítéli, elménket meggyőzi, a szívünket rabul ejti, akaratunkat legyőzi, és az életünk megváltozik. Hol történik mindez? A keresztnél, a keresztnél. Kérlek… engedjétek, hogy tanulmányunk folyamán gyakran vigyelek titeket a kereszt lábához. Itt történik a fordulat, kedves barátaim. Isten segítsen azonban felismerni, hogy ha megismerjük az igazságot, oly mértékig, hogy annak felszabadító és megszentelő erejét is megtapasztaljuk, szükségünk van természetfeletti erőre. Mert nem csupán a test gondolatai ellenségeskedés Isten ellen, Mit mond még ugyanaz vers? A test gondolatainak Isten ellen való ellenségeskedése tart vissza minket a második lépés megtételétől; természetes módon. De mit is mond a vers tovább? “minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert…” mi a helyzet? “nem is teheti” {Rm 8,7} Mitől tart ez minket vissza?

A harmadik lépéstől! Az akaratot alárendelni… engedelmeskedni az igazságnak. Sem ti, sem én nem vagyunk képesek ezt megtenni, kedves barátaim, a Szentlélek ereje nélkül. Képtelenek vagyunk! Ez lehetetlen a számunkra! Nos, itt most egy jelzőt helyezünk el, és ne tévesszétek szem elől, mert erre folyton visszatérünk, ahogy a sorozat halad előre. Ne feledjétek azonban, hogy bár a testi gondolkodás nem képes alárendelni magát a törvény szellemiségének; a testi gondolkodás jelentős munkát tud végezni abban, hogy viselkedésünket a törvény betűjének alárendeljük. Hallottátok a jelzőt? Fontos ez? Jobb, ha annak tekintitek. Hadd ismételjem meg mégegyszer. “Bár a testi gondolkodás nem tudja alárendelni önmagát, saját folyamatait, a gondolkodásotokat és érzéseiteket, motivációtokat és vágyaitokat a törvény szellemének… …mit tud megtenni a testi gondolkodás hátborzongató mértékben, ha az egónk motivációja elegendő? Mire képes a testi gondolkodás? Képes alárendelni a viselkedést a törvény betűjének, és pontosan itt rejlik a testi értelem rendkívüli képessége, hogy megtévesszen minket, és elhigyjük azt magunkról, ami nem igaz. Hallottátok, amit mondtam?

Pontosan ez a képmutatás. Idomulni a törvény betűjéhez, és igazán jól mutatni kifelé. Jól viselkedni, és megtéveszteni másokat, sőt, talán magunkat is azzal, hogy azt gondoljuk magunkról… mit? …keresztények vagyunk. Végsősoron, sokkal jobban viselkedünk, mint a legtöbb ember. Mit mond az Írás a szívünk természetéről? Azt mondja: “Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. {Jer 17,9} Az igazán ijesztő a dologban az, hogy el tudja rejteni a gonosz belsőt egy tetszetős külső mögé. Jézus így mondta: “meszelt sírok” {Mt 23,27} Követtek? Egy meszelt sír…, és mit mindott Jézus a meszelt sírról? Azt mondta, szépnek tetszik… honnan? …kívülről. Igazán jól néz ki. Belül pedig… hogyan folytatódik? holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Egy aljas, halott, önző, öreg ember van a meszelt sírboltban; cselekedvén a jó dolgokat rossz indítékból. Már elnézést, de lehetséges az, hogy manapság ilyen valaki továbbra is Isten közösségébe jár? Csak az írástudók és farizeusok élték meg a képmutatás tapasztalatát, vagy az emberi természet maga képmutató? Azt kell mondjam, az emberi természet képmutató. és kérlek… legyetek türelmesek, jó!? Amit most mondani fogok, nem lesz kifejezetten kellemes számotokra és nem fogtok örülni nekem, de bocsássatok meg… a szeretet mondatja ki velem. Rendben? Újra és újra vissza kell térnem e szeminárium során a képmutatás kérdésére. Miért? Mert a Hű Tanúbizonyság ítélete szerint éppen ez a legfőbb baja a végidők egyházának.

Gyertek, nézzük meg együtt! Hogyan nevezi a Jelenések könyve a végidei egyházat? Az utolsó… …Laodicea. Az idők végén járunk? {Igen.} Akkor ez mit jelent ránk nézve? Mi vagyunk a laodiceai egyház. Vegyük alapul, hogy mind a hét gyülekezetnek vannak jellemzői, melyek érvényesek minden időben. Vannak azonban kiemelkedő jellemzők egy-egy időszakban, és a végidők egyházának leghangsúlyosabb jellemzője a Hű Tanúbizonyság szerint micsoda? Milyenek vagyunk?… Lágymelegek! Milyenek vagyunk? …lágymelegek. Nos, mit jelent lágymelegnek lenni? A Hű Tanúbizonyság azt mondja, sem hév, sem hideg. Oda kell lapoznunk együtt… Jelenések könyve 13. fejezet, igaz? Jelenések könyve 13. fejezet… Nem,… elnézést, javítok… Jelenések könyve 3. fejezet 16. vers. Azt hiszem, egy kicsit előrébb kezdjük, 14. vers: “A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.” Itt megállunk. Vajon nem csodálatos ez a kijelentés? A Hű Bizonyság inkább elviselne hidegnek, semmint… milyennek? …lágymelegnek! Erről majd egy kicsit később… 16. vers: “Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény, és vak és mezítelen.”

Félelmetes önbecsapásról van itt szó, ugye?! Miért van az, hogy a laodiceai gyülekezet ennyire önámító? Miért gondolja azt magáról, hogy gazdag, meggazdagodott és semmire sincs szüksége, és nem tudja, hogy valójában nyomorult, szegény, vak nyavalyás és mezítelen? Miért? Azért, kedves barátaim, mert a kegyességnek csupán látszata van meg. {2 Tim 3,5} Hallottátok, amit mondtam? Mi a helyzet? Csupán látszata, formája van a kegyességnek. Világi szívük van, mely összhangba hozta viselkedésüket a törvény betűjével. Hallottátok, amit most mondtam? Vajon igazából megtértek? Nem! Azt gondolják, hogy valóban megtértek? Igen! Azt gondolják, hogy gazdagok, és meggazdagodtak, és semmire nincs szükségük. Miért van ez az önámítás? Mert komoly munkát végeztek a sír meszelésében. Így van? {Amen.} Kissé csönd van ma este. Oly szépek kívülről, hogy magukat és másokat is félrevezetnek azzal, hogy mit gondolnak? …hogy ők keresztények.

Kedves barátaim, kérlek benneteket, értsétek meg, hogy igenis lehetséges, hogy közülünk néhányan ebben a csapdában vergődnek; És ha ezért nehezteltek is rám, hogy én ezt sugalmazom, igazán sajnálom, de el kell mondanom, mert ez az, amit a Hű Bizonyság kijelent. Én nem ítélkezem felőletek, csupán megosztom veletek az Ő ítéletét; És vajon Ő helyesen ítélkezik? Igen! És miért? “Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr” mit néz? Gyerünk, mondjátok ki, Ő mit néz? “mi a szívben van.” {1 Sam 16,7} Látjátok, Ő nem csupán azt nézi, mit teszünk, vagy éppen nem teszünk, sokkal fontosabb, hogy miért tesszük, vagy nem tesszük. A cselekedeteink mögötti lelkületet nézi. Mi jellemzően csak a viselkedést elemezzük, de Ő az indítékot vizsgálja. Kedves barátaim, pontosan erről szól a lágymelegség. Látjátok… nézzük együtt. Hidegnek lenni annyi, mint rossz dolgokat rossz indítékból tenni. Van ennek értelme? Külsőleg istentelen vagy, mert belül is istentelen vagy. Mit jelent hévnek lenni? A jó dolgokat cselekedni helyes indítékból. Külsőleg a törvény betűje szerint élsz, mert a szíved összhangban van a törvény lelkületével. Jó dolgokat cselekszel jó indítékból. Tudtok követni? Mit gondoltok, mit jelent a lágymeleg állapot? Jó dolgokat cselekedni rossz indítékból. Egyetértetek? {Amen!} “Megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” {2 Tim 3,5} Miben rejlik az evangélium ereje? Megváltoztat bennünket a mi elménk megújulása által {Rm 1,16, 12,2} Amen? {Amen.}

Értitek már… az igaz kereszténység sokkal több mindent magában foglal, mint pusztán a viselkedés megváltoztatását. Az igaz kereszténység magában foglalja a szív átformálását. De nagymértékű a képmutatás abban, ahogy igyekszünk “gyülekezetet játszani”. Kereszténynek tettetjük magunkat azáltal, hogy viselkedésünket a törvény betűjéhez igazítjuk. A dologban az az ijesztő, hogy oly jól tesszük mindezt, hogy megtévesztjük saját magunkat és másokat is. De ki az, akit soha nem lehet megtéveszteni? Gyerünk, mondjátok… ki nem lehet megtéveszteni? Istent soha nem téveszthetjük me. Testvéreim, kérlek, ezekben a hetekben, velem együtt, vizsgáljátok meg szíveteket. Rendben van-e a lelketek? Látjátok? Ez itt a kérdés! Minden rendben van-e a… mivel? …a lelketekkel? Valódi keresztények vagytok? Vagy csak úgy tesztek, mintha azok lennétek. …és ha bánt titeket az, hogy én erre rákérdezek… tudjátok… némelyek közületek már tiszteletre méltó korú, sok-sok éve a gyülekezet tagja, és bizonyára zavarja, hogy hogy van egyáltalán merszem ezt a kérdést feltenni. Azonban, lehettek akár egész életetekben a gyülekezet tagjai, miközben nem vagytok megtért emberek. Ismeritek az ilyen helyzetet… remélem. Még csak meg sem tért! Akár jól is teljesíthettek, …látszólag egész jó az előadás, …becsülnek és tisztelnek a gyülekezeti testvérek. Gyülekezeti állást tölthettek be anélkül, hogy megtért emberek lennétek.

Nos, visszatérve arra, amiről korábban beszélgettünk; amikor azt állítom, hogy a testi gondolkodás nem tudja megtenni a harmadik lépést, vagyis alávetni magát az Igazságnak, nem azt mondom, hogy a testi gondolkodás ne lenne képes a viselkedést összhangba hozni a törvény betűjével. Azonban azt mondom, hogy a testi gondolkodás nem képes a gondolatokat és érzéseket, vágyakat és indítékokat összhangba hozni a törvény lelkületével. Ezt szeretném leszögezni. Mindenkinek érthető? {Igen.} Ezért, ha szeretnénk az Igazságot oly mértékig megismerni, hogy megtapasztaljuk annak felszabadító és megszentelő erejét az életünkben,… kedves barátaim,… Mire van szükségünk? …szükségünk van a Szentlélek erejére a tanulmányainkban. Egyetértetek? {Ámen} Tudjátok… teljes szívemből, lelkemből és értelmemből kívánom nektek, hogy e sorsfordító tapasztalatban részesüljetek. Az Isten óvjon attól, hogy csupán szellemi gyakorlat legyen. Ó igen, próbára tesszük az értelmeteket. Mély és alapvető igazságokkal fogunk foglalkozni. Felhajtjuk az ingujjat, nekigyürkőzünk és szorgalmasan tanulmányozzuk Isten szavát. Készen álltok? {Ámen. Igen.} Mégegyszer megkérdezem. Egy kicsit lelkesebb választ várok. Készen álltok? {Ámen!} Ez az, amit szeretnétek? {Igen.} Azt kell, mondjam, kedves barátaim, nem szórakoztatni jöttem titeket. Nem azért jöttem, hogy az emberi gondolkodás szenzációs ötleteiről beszélgessünk. Isten kegyelméből azért jöttem, hogy nekigyürkőzzem és az igazság tárnájában egyre mélyebbre ássak veletek. Hogy sorsfordító ismereteket szerezzek az Igazságról. Ti is erre vágytok? {Ámen.} Jól van. Jól van. Kérlek, gyertek el mindig, és tanuljunk együtt szorgalmasan.

Hadd olvassak fel egy nyilatkozatot arról, mi a különbség az igazság birtoklása és az igazság felettünk való uralma között. Van különbség? Birtokunkban van az igazság? {Yes.} Kedves barátaim! Nincs kételyem e felől; Isten ránk bízta az igazságot. Van azonban itt egy probléma. Mi lenne az? Nem adjuk át magunkat az Igazságnak. Mi ad nekem bátorságot ezt kimondani? Nos… az, hogy még mindig itt vagyunk. Már nem kellene itt lennünk. Szeretnék több “áment” hallani. Már nem kellene itt lennünk. {Ámen!} Már a Királyságban kellene lennünk. {Ámen!} Már jó ideje valóságos tanúi kellene legyünk a Királynak, és a Királyság alkalmas polgáraivá kellett volna válnunk. Egyetértetek? {Ámen.} Már régen! De mi még mindig itt vagyunk! Miért? Mert nem ismerjük az igazságot? Nem, mi igenis ismerjük az igazságot. Akkor mi a baj? Nem engedjük, hogy az igazság vezessen bennünket. Ezért vagyunk még mindig itt, és maradunk is, amíg át nem engedjük magunkat az igazságnak. Elnézést, ha indulatosnak tűnök, nem vagyok az. Csak őszinte vagyok. Van különbség. Kedves feleségem időnként azt mondja, “Steve, úgy látszik, mintha haragudnál az emberekre.” Pedig én nem haragszom. Szeretlek titeket. Isten kegyelme által, magamtól ezt nem tudom tenni, és szeretnélek titeket a Királyságban látni. Azonban személyes tapasztalatból tudom, hogy pusztán az igazság ismeretével nem juttok el oda. Meg kell engednetek, hogy az Igazság vezessen titeket. Az Igazság át kell, hogy formáljon benneteket belülről kifelé. Teljesen más emberré kell változnotok. Nem sétálhattok be a Mennyországba pusztán a tetteitek kordában tartása által.

Jézus Krisztus mindannyiunk örök életét megváltotta. Mi nem tudjuk kiérdemelni az örök életet. Azonban, kedves barátaim, azért vagyok itt, hogy elmondjam, készen kell állnunk, ha szeretnénk élvezni az örök életet. Így van? {Ámen.} Nem tudod megvenni a Mennyet, de meg kell tanulnod, hogyan leszel ott boldog. És senki nem lehet boldog a Mennyországban, hacsak meg nem tanul szentnek lenni. Mert a boldogság a szentség mellékterméke. Hallottátok, amit mondtam? A boldogság a szentség mellékterméke; és pontosan ezért van, hogy oly kevés ember boldog igazán ezen a világon. Miért? Mert keresik a boldogságot, és ha keresed a boldogságot, soha meg nem találod. Igaz ez? Igen, ez igaz. Ha azt keresed, hogyan teheted magad boldoggá, soha nem fogod igazán megtalálni a boldogságot. Igen, ideig-óráig rátalálhatsz a bűn élvezetére. De jobb, ha tudod és elhiszed, hogy rövid az az idő; és a végén nyomorultabb leszel, hogy szóba álltál vele. Egyetértetek? Egyenesen hozzátok beszélek! Ha igazán boldogok akartok lenni, akkor tanuljatok meg szentek lenni. Tanuljátok meg, hogyan élhettek teljes valótokban Istenért és másokért. Ebben van a boldogság. És így készülhettek fel a mennyei boldogságra, mert a Mennyben csak így élnek. Nem önmagukért élnek. Mindenki másért él. Egyébként… nagyon várom már, hogy olyan helyen élhessek, ahol mindenki fontosabbnak tartja az én boldogságomat a magáénál. Képzeljétek csak el! Milyen csodálatos hely lenne! Milyen lehet az ott? Épp az ellenkezője annak, ami itt van. Ki keresi a te boldogságod? Természetesen te magad. és mindenki keresi a maga számára; és ha az utamba kerülsz, és veszélyezteted a boldogságom, számolunk! Így működik a világ. Halljátok, amit mondok? Ezért olyan nyomorult ez a hely.

De mi, Isten kegyelméből, hamarosan olyan helyen fogunk élni, ahol mindenki más előrébb helyezi a te boldogságodat, az én boldogságomat a sajátjáénál. El tudjátok képzelni, milyen csodálatos lenne egy ilyen helyen élni? Azonban, kedves barátaim, ha felkészülünk, hogy ilyen helyen éljünk, akkor nekünk itt és most kell ezt megtanulnunk. Igaz? {Ámen.} Ez az a hely, ahol a Mennyei Királyság alkalmas polgáraivá kell válnunk. Itt kell megtanulnunk szentnek lenni; hogy teljesen Istennek és másoknak, ne pedig magunknak éljünk. Isten segítsen megtapasztalni ezt az átalakulást, mely olyan erőteljes, hogy a Biblia “újjászületés”-nek nevezi; új teremtéssé válni.

Figyeljetek! Review and Herald 1888. szeptember 25.-i szám. Review and Herald 1888. szeptember 25.-i szám. “…hacsak meg nem szentelődnek az igazság által és fel nem magasztaltatnak gondolataikban és jellemükben azok, akik vallják, hogy hisznek az igazságban, nem lesznek olyan kedvező helyzetben Isten előtt, mint az a bűnös, akit soha fel nem világosítottak az igazság alapjairól.” Hű… igaz ez? Igen. Isten inkább elfogadná, hogy hidegek vagyunk, semmint lágymelegek. Látjátok; ha ismeritek az igazságot, mit hisztek? …gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. és a legkevésbé sem valószínű, hogy elért benneteket az igazság, ha azt gondoljátok, birtokában vagytok. Tovább olvasom: “Nagy sebességgel közeledünk e világ történelmének végéhez. Minden pillanatnak ünnepélyes jelentősége van Isten gyermeke számára. Minden szívben a következő kérdéseknek kell felhangozniuk: Keresztény vagyok? Isten igéje az én vizsgálódásom tárgya? Vajon hit által a szívembern lakozik Krisztus? Vajon Isten törvénye irányítja az én életem? Vajon a vizsgálódó igazság, melyet megvallottan hiszek, behatol az én életem legtitkosabb rejtekébe? Az én üzleti életemben ezekkel az alapelvekkel tevékenykedem? Vajon az én hatásom megmentő erő azokra nézve, akikkel együtt vagyok?’ Amennyiben az igazság nem fejti ki jellegzetes és érezhető hatását a befogadó jellemére és életére, akkor nem úgy végzi a dolgát, ahogy kellene; és azok, akik nem szentelődnek meg az igazságnak való engedelmesség által, meg kell térniük, különben…” mi röténik velük? “…elvesznek!”

Testvéreim, birtokunkban van az igazság, adja Isten, hogy az igazság birtokoljon minket, és ezáltal megtérjünk; Mindez hogyan történhet meg? Az Igazság Lelkének hatalma által. Ezért ez lesz a mi gyakorlatunk, mielőtt tovább haladnánk bármely tanulmányunkkal, hogy komolyan, személyesen hívjuk Isten Lelkét a szívünkbe. Most is ezt fogjuk tenni, ahogy lezárjuk ezt a bevezető tanulmányt. Majd egy rövid szünet után folytatjuk. Szeretném azonban, kedves barátaim, ha most felállnánk az asztaltól, ahol összegyűltünk, és az ajtóhoz mennénk. Mit mond a Hű Bizonyság a laodiceai gyülekezetnek? “Ímé az ajtó előtt állok és…” mit tesz? “zörgetek;” {Jel 3,20} Szeretne bejönni és mit tenni? …velünk vacsorálni. Összegyűltünk az asztalnál, hogy megnyissuk az Élet Kenyerét és táplálkozzunk belőle. Mit kell azonban tennünk, ha tápláltatunk és megerősíttetünk az étel által? Mit kell tennünk? Be kell hívnunk a Szentlelket, hogy …velünk vacsorázzon… …velünk vacsorázzon… Letérdelnétek velem néhány pillanatra egy csendes záró imára? Személyesen hívjátok Isten Lelkét, hogy térjen be és vacsorázzon veletek.

Mennyei Atyám, itt van számunkra ez a drága lehetőség, szeretnénk jól élni vele. Összegyűltünk a te asztalod körül, azért, hogy az Élet Kenyeréből táplálkozzunk; és most szükségünk van a Szentlélek jelenlétére. Halljuk szívünk ajtaján a kopogtatást és és úgy döntöttünk, megnyitjuk az ajtót és ezt mondjuk: “Térj be Mennyei Vendég. Gyere be és vacsorálj vélünk. Add nekünk azt az étvágyat és szomjúságot, melyet mi magunktól nem érezhetünk. Adj nekünk étvágyat a lelki eledelre és leginkább adj természetfeletti erőt, hogy megemésszük és beépítsük magunkba az Élet Kenyerét, hogy az tápláljon bennünket.” Kérünk, hallgasd meg ezt az imát hiszen Jézus nevében kérjük. Ámen