Itt lehet  letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A következő órákban feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Steven Wallace lelkész végigvezet “Dicsőségről Dicsőségre.”

Együtt tanulmányoztuk, azokkal akik itt voltak tegnap este, a legfontosabb feladatot amivel valaha megbízták az embert. Melyik ez barátaim, a legnagyobb feladatunk? A jellem építése. Nevelés című könyv 225. oldal: a nyomtatványon az első idézet: “A jellem építése a legfontosabb feladat az ember életében, és soha nem volt ennyire fontos a szorgalmas tanulmányozása, mint most.” Miért ilyen fontos most? Mert a Királyunk hamarosan eljön. Ámen. Még mindig nem egy erőteljes ámen egy adventista részéről. Mert a Király hamarosan eljön. Ámen. Én hiszem barátaim. Az idő rövid és sok tennivaló van. Mit kell tegyünk? Hirdetni az Evangéliumot minden nemzetnek, népnek, és fel kell készítsük az életünket. De amint mondtam, ennek a 2 tennivalónak sikere ugyanazon a dolgon múlik. És mi ez a dolog? A Krisztusi jellem kifejlesztése. Miért? Mert nem lehetünk hatékony tanúi Királyunknak, sem megfelelő polgárai a Királyságának, ha nincs Krisztus jelleméhez hasonló jellemünk. Nem csoda – ha a rövid idő fényében – ha a jellemformálás a legfontosabb dolog az emberiség életében, és tanulmányozásának jelentősége soha nem volt ennyire fontos, mint most. És a szeminárium célja az, hogy mit mondott Isten erről a témáról. És biztosítalak, hogy meg akarom osztani veletek, hogy mit mond Isten erről. Nem az én véleményem, teóriám felfogásom osztom meg veletek, hanem valami hitelesebbet, mint egy halandó véleményét. Tulajdonképpen így vetem fel: Azzal a felhatalmazással beszélek erről a témáról, hogy lássátok, nem én vagyok a szerzője a szavaimnak, hanem Jézus. Látjátok az utatokat ezen keresztül? Meg akarom osztani a Szentírás és a Prófétaság Lelke véleményét erről a fontos témáról, és ez hatalommal bír, Ámen? Ez Jézus bizonyságtétele, és ebben megbízhattok. És őszintén imádkozok, hogy Úr segítsen meg, hogy vezetni tudjalak, hogy mit mond Isten, erről a témáról. És segít, hogy hitelesen mutassam be amit a Szentírás ír erről a témáról. De ehhez a Szentlélek segítségére van szükségem. És ahhoz, hogy ti helyesen osszátok és megértsétek, hogy viszonyítsatok és válaszoljatok az igazságra, nektek is szükségetek van a Szentlélekre, mert lelki dolgokat csak a Lélek által lehet elérni és a célunk több mint csak egy értelmi gyakorlat ebben a témában. Egy életet megváltoztató tapasztalatra van szükségünk. Ámen? Egyetértetek velem? Ezért vagytok itt ma reggel? Ámen. Ha megtapasztaljuk az igazság felszabadító erejét, azt az Igazság Lelkének hatása alatt kell elérjük. Kell, teljes mértékben. Ezért a mai tanulmány kezdete előtt, mit kell csináljunk? Imádkozzunk. Személyesen meghívva, Isten Lelkét a szívünkbe. Köszönöm a lelkészek közös imáját érettünk. De, barátaim a személyes imát, személyes meghívást, semmi nem helyettesíti. Ő itt van közöttünk a gyülekezetben honnan tudjuk ezt meg? Megígérte: “ahol ketten vagy hárman a nevemben összegyűlnek, én is ott vagyok közöttük”. De testvéreim, kérlek ne legyetek megelégedve hogy csak közöttünk van, mint gyülekezet. Legyetek biztosak, hogy bennetek van személyesen is. Van különbség a kettő közt? Persze, hogy van. Az ihletett Írás azt mondja, hogy a késői eső eshet a körülöttünk lévőkre, de ránk nem, miért? Mert nem hívtuk meg személyesen Isten Lelkét szíveinkben. Tegyük meg. Keljünk fel az asztaltól, ahova egy lelki lakomára gyűltünk össze, de nyissuk ki az ajtót, és hívjuk meg Istent és Lelkét, hogy jöjjön és étkezzen velünk. Hogy adjon nekünk, természetfeletti szomjúságot és éhséget, és a képességet, hogy megemésszük az Élet Kenyerét, amelyik szintén nem egy természetes dolog. Ha ezen a vacsorán, a Szentlélek segítsége nélkül veszünk részt, akkor lelki éhségben ébredünk fel barátaim. Isten őrizzen. Isten megígérte, hogy ez egy tápláló vacsora lesz. És legyünk biztosak, hogy így lesz; úgy, hogy meghívjuk a Szentlelket a szíveinkbe. És amikor imádkoztok, mondtok egy imát értem is, szükségem van ma rá. Térdeljetek le pár percre, egy csendes imára, utána befejezem.

Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében Urunk, a mi Igazságunk nevében, bátran járulok eléd, abban bízva, hogy elfogadsz, nem azért ami én vagyok, hanem ami Jézus, az Úr a mi Igazságunk, a Közvetítőnk, a mi Közbenjárónk. Köszönjük, hogy megláttál minket, nem úgy amilyenek vagyunk, hanem amilyenek Benne vagyunk. Elsősorban dicsérni jöttünk Téged ezen a szombati napon, ezen a szent napon, ezen a szent helyen. De Atyánk felismertük, hogy se a hely, se az idő, nem lehet Szent, csak ha Te azzá teszed, a Szentlelked jelenléte által. Gyere töltsd meg azt az időt, ezt a helyet a jelenléteddel, Kérünk, hogy nem csak ezt az épületet töltsd meg a jelenléteddel, hanem mindannyiunk testi templomát is, megnyissuk szíveink ajtaját és mondjuk: jöjj be Mennyei vendég, gyere étkezz velünk, vegyél részt a lelki táplálkozásunkon, adj éhséget és szomjúságot és tegyél képessé kivonni és felszívni az Élet Kenyerének a tápanyagait. Atyám, az enyém az érdemtelen feladat hogy kiosszam az Élet Kenyerét, kérlek, azt választom, hogy legyek megtisztítva. A kereszt lábához jövök, hogy megtisztuljak a vér és a víz által, ne engedd, hogy bemocskoljam a kenyeret amikor szétosztom. Ne engedd, hogy megízesítsem az emberi természetemmel. Védj saját magamtól, és használj engem, saját magam ellenére, mint egy csatornát, ami által megeteted ezeket az értékes testvéreket, a fiaid és lányaid, az Élet Kenyerével. És Atyánk, ha valakit is megáldasz, mi mind tudni fogjuk, hogy ez Tőled van, a szegényes földi edényünk ellenére. Te leereszkedtél hozzánk és a Tiéd lesz az összes dicséret, tisztelet és dicsőség. Kérlek Atyám, teljesítsd ezt az imát, tudom hogy megteszed, mert a Te akaratod szerint kértem, és Jézus nevében kértem. Ámen.

Kérlek nyissátok meg a nyomtatványt a legfontosabb dologban amit megosztunk, amit sugalmaz nektek a téma, 6 -dik oldal/3 lecke: A 6 -dik oldal tetején, Isten hozott üljetek ide előre, közel. A címe: “Ahogy a szívében gondolja”. Jelenések: 23: 7 verse: A célunk, ennek a tanulmányozásával az, hogy meghatározzuk a jellemet. Mit csináljunk? Meghatározzuk, hogy mi a jellem. Megegyeztünk, hogy a legfontosabb dolog a jellem építése. De állítom, ha Krisztusi jellemet akarunk kifejleszteni magunkban, meg kell értsük milyen jellem az, logikusan hangzik? Hogy tudtok sikeresen felépíteni valamit, amit nem ismertek? Ha elmegyek egy építészhez, és megkérem, hogy építsen egy épületet, mi lesz az első dolog amit megkérdez? Mi a terv, milyen típusú épületet akarsz, hogy építsek? És ha azt mondod, nem tudom de építsd fel, valószínű nem vállalná el a munkát. Barátaim, egy Krisztusi jellemet kell, hogy kialakítsunk, de állítom, hogy létfontosságú tudni milyen az Ő jelleme. Milyen a Krisztusi jellem? Vagy milyen egyáltalán egy jellem? Mert lehet Krisztusi, vagy nem Krisztusi jellemed? Tehát mi a jellem? Ha felhívnálak a dobogóra, és meghatározásokat kéne adjatok, annyi meghatározást hallanánk, ahány meghatározó lenne. A jellem olyan homályos, absztrakt elérhetetlen kifejezés, amit gyakran használunk, de ritkán tudjuk mit jelent. Jellem, mit jelent? Emlékszem feltettem ezt a kérdést, és valaki a gyülekezetből ezt mondta: A jellem az amikor senki nem lát. Jó kiindulási pont volt. Mit próbált ezzel mondani? Azt, hogy a jellem alapvetőbb, mint az, hogyan beszélünk vagy viselkedünk. Valami bensőbb, mint a külső viselkedés amit a kapcsolatainkban mutatunk. Barátaim tudunk másképp viselkedni, beszélni mint akik mi vagyunk? Gyertek, igen? Tudjátok ezt, tudjátok. Lehetséges keresztényként viselkedni anélkül, hogy azok lennénk? Igen. Ismeritek, úgy hívják, hogy kétszínűség. Van ilyen? Ez egy nagy problémája az utolsó egyháznak, általános jellemzője. Tegnap este beszéltünk erről. Mi a laodiceai egyház vagyunk, és mi ennek a meghatározó jellemvonása? Az, hogy lágymeleg. És becsapja magát, azt hiszi, hogy gazdag és semmire sincs szüksége, és nem tudja, hogy nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és meztelen. Egy komoly önámítás van, nem gondoljátok? Miért csapja be önmagát? Mert a kegyességnek csak a látszata található meg benne, de megtagadja annak erejét. A kegyességnek csak a látszata található ott meg. Mit értek ezalatt? A lépést járja, és a beszédet is mondja. A törvény betűjével összhangban cselekszik. Egy fehérre meszelt sír. Kívülről szép, belül meg teli van halott emberek csontjaival és minden utálatossággal. Halljátok amit mondok? Ezért lágymeleg. Tudjátok, a hideg rossz dolgot cselekszik, rossz indítékból, a forró jó dolgot tesz, jó indítékból. De mi a lágymeleg? Jó dolgokat tenni, rossz indítékokból. Az önzés sok embert hozott szeretett egyházunkba, akik látszólag jól viselkednek és betöltik a Törvény betűjét. De ezt megtérés nélkül is meg lehet tenni. Honnan tudom ezt? Elsősorban a saját tapasztalatomból. Másfelől a Szentírásból. A tárzusi Saul, a megtérése előtt. Jézussal a Damaszkusz-i úton történt találkozása és megtérése előtt. Mit tudott magáról mondani? Filippibeliekhez írt levél 3. fejezet. A törvény betűje szerint hibátlan. Egy meg nem tért ember, ami a Törvény betűjét illeti, az ő élete milyen volt? Feddhetetlen. Tökéletesen viselkedett. Nem csoda, hogy ennyire öntelt volt. A laodicea jelképe volt, gazdag, semmi hiányban nem szenvedve, amikor azon a reggelen felöltözött Jeruzsálemben. De Jézussal találkozott a Damaszkuszi úton, és egy radikális változás történt önértékelésében. Igaz? Megvakult a testi szeme, de életében először kinyitotta a lelki szemét. És mit látott meg saját magában? A legfőbb bűnöst. És drága laodiceai barátaim, nagyon nagy szükségünk van, hogy találkozzunk Jézussal. Ámen? Kétségbeesetten szükségünk van erre. Hogy kimozdítson az önigazultságunkból, önbecsapásunkból. Amikor a jellem körülírásáról kérdeztem, és az a testvér azt mondta, hogy a jellem az, amikor nem lát senki, megpróbálta nekünk megmagyarázni, hogy a jellem sokkal jelentősebb, mélyebb, mint amit a külvilág lát. A jellem a mi igazi arcunk, nem amit eljátszunk másoknak. Mit mond a Szentírás? Nézzük meg először a Webster szótárban, mielőtt a Bibliához fordulnánk. A Webster szótár néha hasznos. A jellem meghatározásán dolgozunk, igaz? A Webster nem tud mindent, de amikor egy szónak az értelmét keresed, hasznos. Itt van. A jellem: “sajátos tulajdonságok, amiket a viselkedés vagy szokás határoz meg, egy személynél, ami megkülönbözteti másoktól.” Érdekes. Sajátos tulajdonságok, ez azt jelenti: furcsa, különös tulajdonságok, Nem, ez azt jelenti, egyéni. Sajátos = egyéni, ebben az értelemben. “A sajátos tulajdonságok minőségi benyomása” – szeretem ezt a szót, és megértitek később miért. Sajátos tulajdonságok, természettől vagy szokástól meghatározva. Mi által? Természet és szokás által. Ha Jézus Bizonyságtétele hirdetné ezt az elgondolást, milyen értelmezést szeretnénk hallani? Örökölt vagy művelt, pontosan. Azok, akik a Prófétaság Lelkét olvastátok, találkoztatok ezekkel a kifejezésekkel, többször is. Örökölt, ez a természetünk. Művelt, ez a viselkedésünk. Értitek ezt? Sajátos tulajdonságok, örökölt vagy művelt szokásoktól befolyásolva, amik azzá tesznek amik vagyunk, egyéni személyekké tesznek. Mások mint a többiek, ezt jelenti a jellem. Most térjünk át, egy meghatározóbb érthetőbb, jellem definícióra. Térjünk át a Szentírásra. Az okos ember, tisztán és lelkiismeretesen mondja nekünk, mi az ami minket azzá tesz amik vagyunk. Példabeszédek 23:7 Ebből a versből van a tanulmányunk címe. Mit mondd, mi tesz azzá bennünket akik vagyunk? “Mert mint a ki számítgatja a falatot magában, olyan ő” Mit tesz engem, téged azzá amik vagyunk? Ahogy a szívünkben gondolkozunk. Szívet mondok és az elmémre mutatok, mert a Bibliában az az értelme. Nem arra a szervre van értve amelyik a vért pumpálja, nem ott gondolkozunk. Ez a szó héber nyelven, azt jelenti legpontosabban, leghelyesebben lefordítva: lélek. És arra érti, magába foglalja, figyeljetek, magába foglalja az értelmet és az érzelmeket is. A lélek kifejezés, mit foglal magába? mind az értelmet, mind az érzelmeket. A gondolatokat és az érzéseket más szavakkal. Az értelmi cselekvést, hogy hívják? gondolatoknak. Az érzelmi cselekvéseket, érzéseknek nevezzük. És most kedves barátaim, készen állunk, készen állunk az itt kidolgozott jellem-értelmezésre, melyik az? Bizalommal lehetsz iránta, mert ihletett. Bizonyságtétel 5 kötet 310 oldal Bizonyságtétel 5 kötet 310 oldal hallgassátok: Ez az egy mondat annyit ér, mint a könyv súlya aranyban. Mi mond?”… a gondolatok és érzések együttese”, mit tesz ki? “az erkölcsi jellemet”. Dicsérjétek az Urat, ezért az egyszerű velős, pontos, érthető jellem-értelmezésért. Milyen? A gondolatok és érzések együttvéve. Hirtelen mindannyian tudjuk, mit jelent a jellem. mert mindannyian tudjuk mit jelentenek a gondolatok és az érzések. És mi a jellem? Gondolatok és érzések együttvéve. Érthető? Kedves barátaim, kérlek tudjátok, hogy Krisztusi jellemetek legyen, attól függ mi történik a jobb és bal fül között, elsősorban, Ámen? A belső ember változását foglalja magában. Csak te és Isten tudjátok, mi történik. Látjátok, nagyon lehetséges megjátszani, hogy valami más vagy, mint kívülről. Tudjátok ezt. Odajössz egy emberhez, szélesen mosolyogva és azt mondod: “örvendek, hogy látlak” s közben teljesen mást gondolsz. Meg tudod ezt tenni. És ami igazán vagy, azt az arcod nem feltétlenül mutatja meg, a hamis vigyort. Az ami a szívedben történik. És ezzel kapcsolatosan, kérlek tudjátok, az ember a külső megjelenést nézi, az Úr pedig mit néz? A szívedet, az nincs teli fehér mésszel. A látszat, amit mi mutatunk másoknak, hogy azt higgyék mások vagyunk, ez nem téveszti meg Istent. És barátaim, ami engem aggaszt, az hogy sokan magukat csapták be a látszattal. És ezt azért, mert azt hisszük, gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk és nem szenvedünk hiányt semmiben. Mert olyan jól viselkedünk, meg vagyok hatva. Ti is?. És ez egy csapda amelybe könnyen beeshetnek az Adventista hívők, miért? Mert annyi fényünk van, annyi igazságunk. És mert átlagban, jobban viselkedünk mint majdnem mindenki más, és az igazságunk tudatában azt hisszük, hogy milyenek vagyunk? gazdagok, sok javakkal, nincs szükségünk semmire, Isten népe vagyunk és készen állunk, Jézus eljövetelére. Drága barátaim, kérlek vigyázzatok. Nem biztos, hogy az vagy aminek gondolod magad, de amit gondolsz, az vagy. Amit az ember a szívével gondol, az ö maga. Ez tesz minket, azzá akik vagyunk. Nem a viselkedésünk, hanem ami itt történik, ahol csak te és Isten tudjátok, hogy mi történik. Halljátok? Amit gondol az ember a szívében, az ő maga. A gondolatok és érzések vegyülete adja meg az erkölcsi jellemet. Nézzük a következő kijelentést: “Az idők jelei”, június 30, 1881: “Az ember amit gondol a szívében, olyan ő maga. ” “A gondolatok és érzések ápolása”, vagyis értékelése, becsben tartása vezet a viselkedéshez, és ez határozza meg a jellemet. ” A viselkedésünket meghatározzák gondolataink és érzéseink, de barátaim, kérlek tudjátok meg, hogy a legmeghatározóbb dimenzió az emberi cselekvésben nem a magatartásban, hanem a gondolat életének birodalmában található. És határozza meg igazán, mi történik a viselkedésünk körül. “a szívnek teljességéből szól a száj.” Látjátok amit mondunk és csinálunk, honnan ered mind? A szívből indul ki minden élet. És még egyszer, amit mondunk vagy teszünk, lehet vagy nem lehet, egy hiteles, őszinte kifejezése annak, ami itt belül van. Igen. Mi jár a jellem meghatározásával? A gondolatok és érzések együttese. Mondjátok mivel járna a Krisztusi jellem kiépitése? Ez a célja, minden kereszténynek, Jézusi jellemet kialakítani. Tehát mivel járna, ez a jellem-formálás? Azzal, hogy tanulj meg úgy gondolkodni és érezni mint Jézus. Logikus? Persze, teljesen. Tegyük így fel a problémát, itt olvastam, nem az ihletett írásból van, hanem az ihletett írások tanulmányozásából. “Krisztusi jellemet formálni azt jelenti, hogy Isten és Törvénye irányában úgy gondolkodni, a sátán és bűn irányában, úgy gondolkodni, felénk és mások irányában, és minden körülmény és az emberi élet minden helyzetében, ahogy Jézus teszi.” Ámen? Ámen. Más szavakkal, Krisztus értelme szerint gondolkodni. Filippibeliekhez 2:5 “Annak okáért az az indulat legyen bennetek mely volt a Krisztus Jézusban is”. Ez testvérem a lényege annak, hogy keresztény legyél. Hogy Krisztusi gondolkodásod legyen. Ahogy az ember a szívében érez és gondolkodik, ez ő maga. Ha csak viselkedésünk keresztény, de nem érzünk úgy mint Jézus, még csak keresztények se vagyunk, hanem csak kétszínűek. Egyetértünk mind ebben? Természetes számunkra, hogy Jézusi érzéseink, gondolataink legyenek? Testvéreim, teszek egy radikális, kijelentést, később megmagyarázom, de most fogadjátok csak hittel. Nem csak, hogy nem természetes, hogy úgy csináljunk dolgokat mint Jézus, az a természetes számunkra, hogy úgy gondolkozzunk és érezzünk mint Sátán. Túlléptem valamit? Nem. És meg fogjuk világosan nézni miért. Látjátok, a bűnbeeséstől, az emberi természet, ugyanaz a törvény, lelkület által van uralva, mint a Sátáné. Ezt önzésnek hívjuk. Így van. És természetünk által, az önzés vezérli a gondolatainkat, érzéseinket. És ezért, melyik jellemet tudjuk kifejleszteni? A Sátánét. Ne értsétek félre, amit mondok. Azt mondom, hogy csak rosszak, csúnyák lehetünk, a természetünkből eredően? Nem. Sátán is megjelenhet, világosság angyala formájában. És a vég előtt a Szentírás szerint a Sátán, Jézus képében jelenik meg. És ekkor csúnya, gonosz lesz? Az lesz? A legszebb, legkedvesebb, látszólag a legszeretőbb lény lesz, amit valaha is látni fognak ebben az időben a Föld bolygón. De mi fogja mindezt motiválni? Az önzés. És barátaim, lehetséges az, hogy elrejtjük az önzést, valami vonzó dologgal. Igaz? Jobb ha elhiszitek. Erre való a fehérre meszelt . Csodálatos , tényleg jól néz ki, elnyeri az emberek csodálatát, még a tiszteletüket is. Ezért ilyen ijesztő, ezért csapjuk be önmagunkat. Olyan jók vagyunk abban, hogy jó dolgokat csinálunk, de rossz indítékból. Azt hisszük gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, nincs szükségünk semmire, És Isten mentsen meg az önigazultságtól, önbecsapástól. Ámen? Ámen. Nem vádollak titeket, hogy kétszínűek lennétek. Komolyan veszem a Hű Tanúbizonyság véleményét, ami ezt az utolsó idők egyháza problémáját illeti. Annyira nyilvánvaló, hogy ez ránk jellemző. Elfogadjátok ezt? Nyilvánvaló. hogy sok kétszínűséggel szembesülünk. Nem biztos, hogy az vagy amit gondolsz magadról, de az vagy ahogy gondolkodsz. Mivel nem természetes, Jézusként gondolkozni és érezni, mivel az a természetes, ha sátánként gondolkodunk és érzünk. Ha krisztusi jellemet akarunk, milyenek kell legyünk? “megváltozva a gondolkodásunk megújulása által” Ámen. Romabeliekhez irt levél 12: 2. “És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem” -hogyan? ” változzatok el a ti elméteknek megújulása által”. Így leszünk megváltoztatva? A viselkedésünk megváltozása által vagyunk megváltoztatva? Nem, hanem szívátültetés által vagyunk megváltoztatva. A gondolkodásunk, érzéseink alapvető átprogramálásával változunk meg. Ámen. Az Evangélium a számítógépek példájára és ez a hozzáértőknek szól, a hardvernek amit születésünkkor kaptunk, van egy operációs rendszere, amit önzésnek hívunk. és az egyetlen szoftver, amit ez a számítógép elbír, az a szem vágyaihoz, a test vágyaihoz, és az élet örömeihez kötődik, mindenhez ami az önzéseinket kielégíti. Egyetértetek? És ha megpróbáltok lelki szoftvert telepíteni, lelki programozást ebbe a számítógépbe, összeomlik. Halljátok, mit mondok? Nem tudja kezelni. Azt a szoftvert amelyik a hitet, szeretetet és a reményt segíti, nem tudja az önző operációs rendszerünk kezelni. Ezért kell radikálisan megváltozzunk. Egy operációs rendszer cserére van szükségünk. Ámen? Egy új szívre van szükségünk, amire új törvény van vésve. A szeretet operációs rendszerére. Ámen? Ez az új rendszer bírni fogja Isten szoftverét, és nem omlik össze. Megvolt nektek ez a változás? vagy csak a GUI-t akartátok jobbá tenni? Ez egy számítógépes kifejezés, a grafikai felhasználói felület. Amit a képernyőn látsz. Az ijesztő része barátaim, az hogy egy önző ember, képes létrehozni egy szép látványosságot, értitek? Egy önző ember, létre tud hozni egy GUI -t. És becsapni másokat, hogy mást higgyenek róla, mint ami valójában. A Nagy orvos lábnyomában: 491 oldal: “A tiszta gondolkodás folytonos nemesítő erejére van szükségünk. Mindenki lelki biztonsága a helyes gondolkodásban rejlik.” Hol van itt a lényeg barátaim, a viselkedésen? Nem, hanem ami a bal és a jobb fülünk között történik. “A tiszta gondolkodás folytonos nemesítő erejére van szükségünk, Mindenki lelki biztonsága a helyes gondolkodásban rejlik.” Amit az ember a szívében gondol, az ő maga. Legyen bátorságotok. Az önuralom ereje, gyakorlat által erősödik. Ami először nehéznek tűnik, folyamatos gyakorlat után könnyű lesz, amíg a helyes gondolkozás és tettek, megszokottá vállnak. Tetszik ez, tetszik. És amikor a helyes tetteket helyes gondolatok motiválják, akkor az Isten hiteles szeretetét, jellemét tükrözik. Amikor helytelen gondolatok motiválják akkor kétszínűség, fehér mész. Mi a célja ennek, az elménk irányításának? Ez a gondolati megújulás általi megváltozásnak? A Krisztusi gondolkozás elérésének, mi a célja? Mit kéne szem előtt tartsunk? Kérlek ne adjátok alább, a Biblia útmutatásánál. Ez megtalálható a 2 Korinthusbeliek 10: 5, és egyesek megijednek. Megijedhettek, de nem adhatom alább. Mi a lényeg? “foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak” Hát ez egy magas színvonal. Ámen? De Isten áldjon, ne elégedjetek meg a kevesebbel, ez Isteni színvonal. Hány gondolatot? Mindegyiket, fogságba, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ez a cél. Teljes egészében őszinte leszek hozzátok, én sem vagyok tökéletes de biztosítlak, hogy szorgalmazom a célt, egyetértetek? Ámen. Barátaim kérlek, nem azt kérem, hogy tartsátok a színvonalat, és ha valaki azt mondja, hogy tartja a színvonalat, aggódnék érte, még beszélünk erről később. De azt akarom, hogy Jézus kedvéért tartsátok szem előtt a célt. Ámen? Jézusnak foglyul volt ejtve minden gondolata, Istennek volt alárendelve, és Isten törvényének. Igaz? Teljes egészében. Sose vétkezett, még a belső gondolataiban sem. Minden gondolatát Istennek rendelte alá engedelmességben. És azt mondom Isten kegyelméből nektek, a Jézus szeretete által, és a Szentlélek ereje által, minden gondolatunkat, foglyul tudjuk ejteni, hogy engedelmeskedjen. Ámen? Ámen. Isten parancsa biztosít arról, hogy az Ő dicsősége által meg tudjuk tenni. Az összes kérése teljesíthető. Nem olyan Istenünk van, amelyik olyant kér tőlünk amire nincs felkészülve, hogy képesek vagyunk teljesíteni. Ez a színvonalad, ez a célod. Annyira megújulva legyél a gondolataidban, hogy minden gondolatod a szeretet és élet, az igazság és béke Hercegének rendeld alá, a szentségnek, a jóságnak. Ez azt jelenti, hogy “felövezd elméd derekát”, hogy minden gondolatodat Jézus körül forogjon. És engedd, hogy Ő legyen a a csodálatos rögeszméd. És barátaim, ez lehet a mi tapasztalatunk is. Ámen? Ámen. Ez lehetséges, de csak akkor fog megtörténni, ha a szorgalmas erőfeszítés és Isteni erő egyesülnek. Nem fog magától megtörténni. Ez egy lelki szófogadás. Kitartó erőfeszítésre van szükség egyesítve az Isteni erővel. És hogy nyerjük el ezt a tapasztalatot, ez a szeminárium főtémája. És fokozatosan, lépésről-lépésre fogjuk Isten szavát tanulmányozni, hogyan jutunk oda, foglyul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak Vágytok erre a tapasztalatra? Kell hogy akarjátok, mielőtt még megkapnátok. Jézus szerelméért, imádkozok hogy akarjátok. És drága barátaim, ragaszkodom ahhoz, hogy a miénk kell legyen. Ha teljesen hatékony tanúi leszünk a Királyunknak, és teljesen megfelelő polgárai a Királyságának. Azoknak, akik tegnap este hallották, Ézsaiás, 60 -dik fejezetét tanulmányoztuk. És lapozzunk oda, gyorsan, egyesek nem voltak itt, Ézsaiás, 60 -dik fejezet: Tudjuk a Szentírásból, hogy a jellem Bibliai jelentése melyik? A jellem Bibliai értelmezése, a dicsőség. És a jellem megnevezése, a gondolatok és érzések együttese. Tudjuk, hogy Ézsaiás, 60: 1 “kelj fel, és világosodjál, mert eljött a világosságod”, és még mi? “És Isten dicsősége, rajtad feltámadt”. Hogyan kelünk fel és ragyogunk? Fényed kell legyen, hogy világíts, honnan jön ez a fény? Isten dicsőségének világosságából ered. Az Igazság Napjától, Jézus Krisztustól. Ez fénylik felettünk, hogy fénylünk mi? 2-ik vers: “mert íme sötétség borítja a földet És éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr és dicsősége rajtad megláttatik” Hogyan világítunk? Jézus jellemét, dicsőségét tükrözve Ámen? Ámen. Tükrözzük azt a dicsőséget, és a társaink felé sugározzuk. Emlékeztek, Jézus az Igazságnak Napja. Mi jelképezi az egyházat? Az asszony, igen, de min áll? A holdon. Hogy világít a hold? A nap fényét tükrözve, a holdnak nincs saját fénye. És mikor világit a hold? Este. Az egyház tökéletes jelképe. Az egyetlen lehetőség fényleni, ebben a bűnős világban, barátaim, az hogy Jézus Krisztus szeretetreméltó jellemét sugározzuk, aki saját maga, kinek a tökéletes jellemét sugározza? Az Atyánkét, az Istenünket, látjátok a tükröt? Jézus, Isten dicsőségét tükrözi felénk, mi meg Isten dicsőségét mások felé tükrözzük. Most, a lényeget újra felvetve, az, hogy teljes mértékben hatékony lélekmentők legyünk, a Királynak a tanúi, teljes egészében az Ő jellemét kell tükrözzük. Ámen? Mikor jönnek a népek? Ézsaiás 60: 3 “Az Ő dicsősége látszik feletted”, és ekkor mi történik? “népek jönnek világosságodhoz, és a királyok a néked feltámadt fényességhez. ” Népek, az a szó a Szentírásban a hitetleneket jelenti. Mikor fognak a hitetlenek, Jézus megmentő kapcsolatához közeledni? Csak amikor Jézus jellemét, meglátják sugározni a keresztények által, Ámen? Drága barátaim, ha hatékony lélekmentők akarunk lenni, szerető keresztények kell legyünk. Jézus Krisztus jellemét kell tükrözzük, Ez az egyetlen út, hogy jöjjenek az emberek. És ez nem az amire minket, embereket neveltek, hogy csináljunk? Hogy az Evangéliumot hirdessük minden népnek, nemzetnek. De barátaim, hirdetni az Evangéliumot meggyőző erővel, nem annyira beszéddel mind az életünk példájával tudjuk tenni. Ámen? Egyébként, annyira sokatmondóan tudjuk hirdetni az Evangéliumot a beszéd által, de ha nem erősíti meg az életünk, akkor nincs semmi ereje. Tudjátok ezt. Még ha az angyalok nyelvén beszélek is, de szeretet nélkül, mi vagyok? zengő érc vagy pengő cimbalom. Csak egy zajforrás. És drága barátaim, amikor az örökkévaló Evangélium amit ez a egyház hirdet minden nemzetnek, népnek, egy különleges idők-vége üzenettel, ami a 3 angyal üzenete néven ismert mikor ezt az üzenetet hirdetjük, nagy erővel, akkor tényleg nagy dicsőségünk kell legyen. Nem ezt írja a Jelenésekben? Jelenések 18: 1 “És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből a kinek nagy hatalma vala” és az angyalok tulajdonképpen hírnökök, és Isten használja őket, ők Isten népét jelképezik, és a hirdetett üzenetet. És miért van ennek az angyalnak nagy ereje? Következő sor: “és a föld fénylett”, mitől? “annak dicsőségétől. ” Mi ad az üzenetnek erőt? A hirdetőinek a jellemvonásai. A Jézus Krisztusi jellemvonások. Ez ad neki erőt. Ámen? Látjátok ezt az igazságot? Drága barátaim, soha nem lesz erőnk, a 3 angyal üzenetét hirdetni, amíg Jézus Krisztushoz hasonló jellemvonással nem rendelkezünk. És ezért vagyunk még itt. Hallottátok mit mondtam, szeretett Adventista keresztény barátaim? És kérlek ne értsetek félre. Nagyon őszintén beszélek nektek állapotunkról. De nem akarom, hogy azt higgyétek nem szeretem ezt az egyházat. Teljes szívemből szeretem ezt a egyházat. Ebben születtem és nőttem fel, Mindkét oldalról a családban, a 4 -dik Adventista generáció vagyok. Mélyek ezek a gyökerek, szeretem az egyházat, az üzenetét. Szeretem a híveit, az egész életemet rááldoztam, hogy a megújulást szolgáljam. Hogy segítsem a gyülekezetet felkelni és világítani, hogy segítsem megértetni a rendeltetését. De amennyire szeretem az egyházat, annyira tisztába vagyok, hogy kevés a dicsőségünk, nagyon kevés, nem állunk készen hogy meggyőződéssel hirdessük az üzenetet. Mit jelent az Evangélium? Isten megmentő erejét. De barátaim, ha a ti életetek, nem ezt a megmentő erőt tükrözi, beszéddel nem tudtok meggyőzni senkit hogy ez igaz, tudjátok ezt. Ha ez nem tett titeket mássá, nem tett szerető, szerethető emberekké, miből gondoljátok, hogy őket azzá teszi? Tudjátok, hogy az igazat mondom nektek. Az üzenetnek sose lesz ereje, amíg az életünk nem igazolja, hogy megtapasztaltuk ezt az erőt, hogy a Szentlélek természetfeletti, változtató erejével lettünk szerető és szerethető emberek. És egyezünk egymással, szeretjük egymást. Be kell fejezni az egymás elleni harcot, az egymás kritizálását. Egyek kell legyünk, Krisztus szeretetében, mielőtt erőnk lesz átadni az üzenetet. Halljátok? Ámen. Isten segítsen, igaza van. És elkerülhetetlen, hogy feltárjuk Jézus jellemét, az átadott üzenet különös fényében. Mi az? Jelenések 14: 6-7 -dik versek: “És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangéliumom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval” mit mondva? “Féljétek az Istent”, és még mit osztály, még mit? “és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája”. “és néki adjatok dicsőséget”. Mit jelent Istennek dicsőséget adni? Jegyezzétek meg magatoknak, és írjátok a Bibliátok szélére a Jelenések 14: 7 mellé, Írjátok oda: 7 Bc, 979. Biblia Kommentárt jelent, 7/979-ik oldalon. És pontosan és érthetően leírja, mit jelent Istennek dicsőséget adni. Hallgassátok, idézek: “Istent dicsőíteni, azt jelenti, felfedni a jellemét a miénkben és ezt ismertté tenni. És bármilyen úton ismertetjük Istent vagy a Fiút, Istent dicsőítsük. ” Mit jelent Istent dicsőíteni? Feltárni magunkban az Ő jellemét, és ismertté tenni, bármilyen módon. Mondjátok, rávehetjük az embereket Istennek dicsőséget adni, ha mi magunk nem ezt tesszük, lehet? Nem, semmi esetre sem. Gyertek, engedjétek mondjam ezt, nemcsak az a fontos, ha hatékony tanúi vagyunk a Királynak, Krisztushoz hasonló jellemmel, fontos a Krisztusi jellem, hogy megfelelő polgárai legyünk a Királyságának. Megfelelő polgárai a Királyságának. Tudjátok, hogy a jellem formálása, nem érdemli ki az örök életet nekünk. De létfontosságú, ha örülni szeretnénk az örök életnek. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés. Nem szerzi meg a jogcímet a mennyre, azaz nem tesz rá érdemesekké, de általa alkalmasak leszünk élvezni azt. Ezt a későbbi tanulmányunkban még kibontjuk. De most, állítom nektek, ha megfelelő polgárai leszünk a Királyságnak, belépve a szent helyre, most, próbaidőben kell szent emberek legyünk, Jézus szeretete által. Szentség nélkül, senki nem látja meg az Urat. Most, próbaidőben készülünk a Mennyei életre. Ámen? Ámen. Bibliai kommentárok, 7/970: “Isten élő pecsétje azokra kerül, akik Krisztusi jellemet hordoznak magukba.” Látjátok, el kell legyünk pecsételve, jelölve, mielőtt elindulunk. Jézus nevét kapjuk, és mi az Ő neve? A Sinai hegyén hirdette ki: “irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú” ez Isten jellemének, magunkban való újjáépítése. Elpecsételve lenni azt jelenti, hogy inkább meghalunk, mintsem tudatosan áthágjuk Isten törvényét, Jézusért. Amikor átesünk ezen a tapasztalaton, készen állunk a Királyságba jutni. De most, a próbaidő alatt kell Isten neve által megpecsételődjünk az Ő jellemével. Fel vagyunk készítve, hogy megváltoztassuk hasonlóságunkat gyorsan az utolsó időben, hogy részesei legyünk annak az élő egyháznak, amit a Szentlélek teljesen betölt a Mennyben, az örökkévalóságra. Ha részesei akarunk lenni az élő egyháznak,. élő kövekké kell váljunk most. És legyünk mini-templom, amibe a Szentlélek lakozik, értitek? 1 Péter 2: 5 “Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. ” De kérlek, vegyetek észre ebben valami fontosat, 1 Királyok 6: 5 Amikor a jellegzetes templom fel lett építve, a kövek a helyszínen voltak, egyenesítve, csiszolva? Nem, a kőbányában voltak mind kicsiszolva. Ez jelentős? 1 Királyok 6: 7 ” Mikor pedig a házat építették, a kőbányának egészen kifaragott köveiből építtetett hogy sem kalapácsnak, fejszének, sem egyéb vasszerszám nem hallatszott a háznak építésekor. ” Mi a lényege? Hallgassátok. Prófétaság Lelke, 3/40: “A kövek nem a szokásos helyükre voltak elkészítve ahogy majd bekerülnek a templom falába minden részlet és találat előre volt tervezve mielőtt az építési helyre hozták volna. Tehát a jellem, alakítása, csiszolása, találtatása az ember próbaidejében kell történjen. Ámen? Ámen. “Amikor Jézus újra eljön a földre, nem azért jön, hogy az ember jellemét megtisztítsa és Mennyeivé tegye. Az Ő dolga csak a halandó testek megváltoztatása lesz, és Krisztus dicsőséges testévé alakítsa, Csak egy tökéletes, arányos jellem, jogosítja fel az embereket, abban az időben, a hallhatatlanság végső érintésére.” Ámen? Látjátok barátaim, Ézsaiásnál, Isten azt mondja: “dicsőségem házát megdicsőítem.” Mit jelent ez? Akik a dicsőítésre vágynak, csak azok, akik a Szentlélek ereje által dicsőségről dicsőségre változtak. És az Ő házának dicsőségei lettek. Ámen? Megtanultuk tükrözni, itt és most az Ő jellemét. És ezáltal felkészítettük magunkat a végső érintésére a hallhatatlanságnak, amit megdicsőítésnek nevezünk. De ne csapjátok be magatokat hogy azt hiszitek, a jellemetek azonnal, szempillantás alatt megváltozik. Ha megváltozik a jellemetek, mikor fog ez megtörténni? Most, és kevés van még hátra. Ámen. Barátaim, nincs vesztenivaló időnk. Isten segítsen, hogy együttműködjünk a Szentlélek erejével. Hogy dicsőségből dicsőségbe változzunk, és hatékony tanúi legyünk a Királynak, és megfelelő polgárai a Királyságnak. Álljunk fel a záróimára.

Atyánk, Istenem, annyira köszönöm hogy megmentő terved elégséges, kidolgozva az örökkévalóságra, ami végtelen ár neked és a Fiadnak, de elégséges a megváltoztatásunkhoz. A természetes önző, csúnya, lázadó emberekből, amik vagyunk a bűnös természetünk által, szerető és szerethető,egységes emberekké teszel a kegyelmed által. Atyánk, segíts megtapasztalni ezt a változást. A szívünkben, házunkban templomunkban, hogy Krisztus jellemét tükrözhessük, és ezáltal hatékony tanúi legyünk a Királynak, és megfelelő polgárai Királyságának, utána gyere, és vigyél haza, és tegyél a templom részesévé. amelyik dicsőíteni fog Téged az örökkévalóságon keresztül. Ez a kérésünk, Jézus nevében. Ámen.