Select Page

Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat melyet valaha az emberre bíztak. A következő órákban feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Steven Wallace lelkész végigvezet “Dicsőségről Dicsőségre.”

Haladunk előre, lépésről lépésre tanulmányozva a legfontosabb munkát, ami valaha az emberiségre volt bízva. És mi is ez? Azok, akik jelen voltak az elejétől? Mi is a legfontosabb feladat amivel az emberiség valaha meg volt bízva? Nos, mi az? Jellem építés. Igen, bizony. Micsoda? Úgy értitek, hogy fontosabb mint a lélekmentés? Hát, igen. Hogy miért? Mert nem végezhetjük a lélekmentést sikeresen addig, amíg nem végeztük el a jellemépítés munkáját megfelelőképpen. Ámen. A sikeres lélekmentés egyenes arányban van azzal, amennyire Krisztushoz hasonló jellemünk. Áment szerettem volna hallani erre. Adok még egy esélyt. A lélek mentés sikere egyenes arányban van azzal, amennyire Krisztushoz hasonló a jellemünk. Ámen. Köszönöm. Az embereket az Úr vonzerejével úgy használja, hogy Vele való kapcsolatuk által megmenti őket, és ezáltal szeretetre való és szerető képviselőivé válhatunk. Ámen? Ámen. A Krisztusi szeretet az ami vonz minket, ha ez a szeretet nem árad keresztül rajtunk, nem várhatjuk hogy jöjjenek a népek. A Bibliában olvashatjuk Ézsaiás 16: 3 versében Mikor jönnek el az emberek? Amikor már látszik hogyan ragyog a dicsőség bennünk. És mi a dicsőség? Látom egyesek most csatlakoztak hozzánk, Isten hozott. De hol voltak az este? A dicsőség Bibliai fogalom, a jellemre vonatkozik. Tehát, amikor a Biblia azt mondja, hogy a dicsőség meglátszik rajtunk azt mondja, hogy a Krisztusi jellem sugárzik belőlünk, és mikor ez a dicsőség meglátszik rajtunk, akkor jönnek az emberek. Mert látják Jézus szerető és szeretetre méltó jellemét és ez vonzó. Ámen? Ez elbűvölő. Ez tesz minket hatékony lélek mentőkké. Jellemépítés. A legfontosabb munka. Megtanultunk néhány nagyon fontos fogalmat emellett. Azzal kezdtük el, hogy megbizonyosodtunk arról, hogy mindannyian megértettük, hogy a lelki dolgokat, csak lelkileg érthetjük meg. A Szentlélek segítsége nélkül, barátaim, nem tudjuk átélni a felszabadító, szentesítő erejét az igazságnak. Lehet értelmi gyakorlatban részünk. De testvéreim, Isten mentsen, hogy amit mi csinálunk ennyi idő alatt, hogy az együtt tanulás, csak értelmi gyakorlat legyen. Isten adja, hogy egy életváltoztató tapasztalatban lehet részünk. Szeretnék Jézushoz hasonlóvá válni, azáltal, hogy Isten szavát tanulmányozzuk együtt, velem, egyetértünk? Át szeretnék változni az elmém újjászületése által. Át akarok alakulni. Át akarok alakíttatni. Az igazság által. Ez csak úgy történik meg, ha befogadjuk az igazságot, az igazság lelkének hatására, a Szentlélek hatására. Az igazságnak nincs ereje, ha nem a Szentlélek hatására fogadjuk be. Nem lehetünk átformálva és edzve, megújulva elménkben, ha az igazságot nem a Szentlélek hatására tanulmányozzuk. Ez az, amiért gyakoroljuk mielőtt elkezdjük. Mielőtt tovább mennénk.. Emlékeznek a memória szerkezetre? Nálam mindig működik, remélem nálatok is. Akárhányszor kész vagyok kinyitni a Bibliát, mindig eszembe jut hogy először mit is kell kinyitnom? A szívemet. Hallottátok a kopogtatást ma reggel? “Íme az ajtó előtt állok és zörgetek.” Ő be akar jönni. De nem tud, hacsak mi-mit csinálunk? Hacsak mi be nem hívjuk. Ő nem erőlteti a bejövetelt. Megvárja, hogy behívjuk. Itt áll a közösségünk közepén. Tudjuk, mert megígérte, hogy “ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, Én ott vagyok közöttük.” De ne elégedjünk meg ennyivel. Bizonyosodjunk meg, hogy közöttünk van és velünk is egyenként. Szeretnétek megtenni? Bizonyosodjunk meg, hogy kitártuk szívünk ajtaját. És amint imádkoznak, hogy a Szentlélek megáldjon jelenlétével, imádkozzanak értem is. Én most letérdelek, szeretném, ha… megkérem a közösséget hogy csatlakozzon hozzám ebben, néhány perc csendes imára.

Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy hallgass meg és a testvéreimet is hallgasd meg. Először is, hogy dicsőítsünk, amiért Atyánknak szólíthatunk. Milyen megtiszteltetés. Nem tudjuk eléggé értékelni, de Te segíts, hogy jobban értékeljünk, segíts, hogy többre értékeljük az érte fizetett árat hogy ez lehetséges legyen. Milyen végtelen ár. Vér által megvásárolt gyermekeid vagyunk. Mindent feláldoztál, hogy ebben az előjogban részesüljünk. Atyám, mi örvendünk ennek az előjognak. Jó hozzád tartozni. Annyira vigyázol a Te gyermekeidre. Köszönjük, hogy őrködtél felettünk ezen a héten. Köszönjük, hogy biztonságban idehoztál, hogy imádhassunk Téged. Azért gyűltünk össze, hogy megtegyük. De hiába vagyunk itt, ha nem áldasz meg a Szent Lelkeddel Nem tudunk imádni téged lélekben és igazságban, ha nincs jelen az igazság Lelke. A legfontosabb dolgot akarjuk tanulmányozni, amit emberekre bíztál. Jobban meg akarjuk érteni, együttműködő szerepünket abban, hogy jellemünk Krisztuséhoz hasonló legyen. Tudjuk, hogy ezáltal hatékony tanúi lehetünk a Királynak. Nem lehetünk megfelelő lakói a királyságnak, ha nincs a Krisztusi jellemhez hasonló jellemünk. És mivel a Király hamarosan eljön, és mivel kevés időnk maradt, Atyánk, rendkívül sürgős, hogy szorgalmasan tanuljunk és megértsük együttműködő szerepünket. Kérünk tehát, áldj meg minket, hogy a Szentlélek kiáradásának fontosságát érezzük. Főleg engem. Nekem van az a meg nem érdemelt kiváltság, hogy vezethetem ezt a tanulmányt a te tanításodról. Te tudod, mennyire szükségem van rád. Hadd legyek a Tied: tudásommal, testemmel, lelkemmel. Tied vagyok, háromszorosan a Tied vagyok: teremtés által, megváltás által és választásom által. Kérlek hajolj le, használj fel engem. Hadd legyek a Te küldötted ma reggel. Hadd mondjam azt, amit Te szeretnél mondatni. Nem többet, nem kevesebbet. Amit általam mondatsz, találjon fogékony szívekre és elmékre hogy megváltoztasson életeket. Szeretnénk, ha az igazság tanulmányozása révén, az igazság Lelke által hasonlóvá váljunk Ahhoz, aki maga az Igazság, Jézus. Az Ő nevében kérünk, Ámen.

Haladunk, és most melyik oldalnál is vagyunk? 7-es. Köszönöm. 4 -dik tanulmány címe: Isten megmutatta nekünk az Ő dicsőségét. Azoknak, akiknek nincs nyomtatott példányuk ma délután kaphatóak még, nyomtattunk még. Azoknak szántuk, akik rendszeresen szeretnének jönni. Kézbesítünk anyagot, hogy követhessék a felvett anyagot, ahogy haladunk. Meg akarunk érteni, néhány nagyon fontos dolgot és átismételni gyorsan azok kedvéért, akik most csatlakoztak hozzánk. Az első fontos fogalom, amit felismerünk az a Bibliai megnevezése a jellemnek. Mi az?  A dicsőség. Ezt fontos tudni, mert célunk az, hogy tanulmányozzuk mit mondott az Úr ebben a vég idei, fontos témában. Ha ez sikerül, akkor megérthetjük, a megnevezést, amit Isten használ a jellemre. A King James Bibliában nincs ilyen szó. Egyszer sincs használva. Nincs benne. Ezért néhányan azt hihetik, hogy a Biblia nem tanít semmit a jellemfejlesztésről. Téves következtetés. Az egész Biblia a jellem fejlesztéséről szól. Nem ismerjük fel ezt a valóságot, hacsak nem értjük a szót, amivel a Bibliában találkozunk. Ez pedig a dicsőség. Tehát a sorozat címe: a Dicsőségről dicsőségre, valójában: Jellemről jellemre. Mert így növekedhet jellemünk Krisztushoz hasonlóvá. Egy másik nagyon fontos dolog, amit már leszögeztünk munkánk során, hogy mi is a jellem? Egy kis bíztatást kérek. Mi is a jellem? A gondolataink és érzelmeink, egyesítve, köszönöm. A jellemünk az, ami azzá tesz amilyenek valójában vagyunk. Sokkal alapvetőbb mint, hogy hogyan beszélünk, vagy cselekszünk, mint az ahogy megjátsszuk, hogy van. Lehetséges, hogy kiadjuk magunkat valaminek, amik nem vagyunk? Igen, lehetséges, még a vallásos tapasztalatunk ellenére is. Igen bizony, lehetséges. És ezt képmutatásnak hívják. Lehetséges, hogy kereszténynek valljuk magunkat és ne legyünk azok? Mi tesz azzá, amik valójában vagyunk? Ahogy a “bölcs” mondja, “olyan az ember ahogy a szívében gondolkodik.” És azt mondom szív, de az elmémre mutatok. Mert ez valójában, amit takar a szó. A lélek, de kapcsolatban van az értelemmel és az érzéseinkkel. A gondolataink és az érzelmeink. Így határozhatjuk meg a jellemet. Bizonyságtételek, 5-ik fejezet, 310. oldal: A gondolatok és az érzelmek összessége határozza meg az erkölcsi jellemet. Fontos elmélet, barátaim. Mostantól, amikor azt halljuk, hogy dicsőség, JELLEM-re kell gondolni, és ahányszor azt halljuk, hogy jellem, a GONDOLATOK és az ÉRZELMEK összességére kell gondolni. Érthető? Nagyon fontos. A jellem gondolatok és érzelmek összessége. És ez tesz azzá, amik vagyunk. Ezért vagyok gondban, amikor azt hallom emberektől, hogy: “Beszélni könnyen lehet, de mit bizonyítanak a tetteid”? Mintha ez lenne a végső, és meghatározó próbatétel. Barátaim, újságot hoztam nektek. Nagyon könnyen lehetséges, hogy valaki ne csak beszéljen, de tetteiben is kitűnjön. És még csak nincs is megtérve. Egyetértetek? Ha van elég önző indíték akkor kitűnő munkát végezhetünk, és viselkedésünkkel megfeleljünk a törvény betűjének. Tettekben is kitűnhetünk. Jól megjátszhatjuk magunkat. Mindenkit becsaphatunk, még saját magunkat is, azt gondolva, hogy gazdagok vagyunk és jók, és nincs szükségünk semmire. Kiről mondja az Igaz Tanúbizonyság ezeket? Rólunk. Az utolsó idők, Laodiczeai egyházáról. Miért vagyunk ennyire ijesztően önámítóak? Azt hisszük, hogy gazdagok vagyunk és jók, és nincs szükségünk semmire, de nem tudjuk, hogy nyomorultak, nyavalyások, szegények vakok, és mezítelenek vagyunk. Ez elég komoly önámítás. És miért? Azért barátaim, mert felületes kritériumok szerint értékeltük fel magunkat. Tanulmányoztuk jellemünket, és mert úgy tűnik, hogy aránylag jó kicsivel jobban viselkedünk, mint a többiek, köszönjük, és mert Heted Napot Ünneplő Adventisták vagyunk, megtartjuk mind a 10 parancsolatot. Ez elmond mindent. Isten maradék egyháza vagyunk. Készen állok és várakozom arra, hogy eljöjjön Jézus. Vigyázzunk. Lehet, hogy nem is azok vagyunk, akiknek hisszük magunkat. “Ahogy az ember gondolkodik a szívében, olyan ő.” Barátaim, a keresztény tapasztalat értékelése közben a viselkedésünk mögé kell tekintsünk. Ámen? Szükséges, hogy a lélekre tekintsünk,a viselkedésünk mögött meghúzódó indítékokra. Mert könnyen lehetséges, hogy jó dolgokat cselekszünk de rossz indítékok vezérelnek. Ámen. Évek tapasztalata mondatja ezt velem. És ezért tartom ilyen fontosnak ezt. Éveken át, a látszatot tartottam. Ismerik a misszionárius gyerek és a lelkész gyereke történetét? Hogy mi is az? Egy akváriumban nőttem fel megtanultam beszélni és viselkedni, mert az apám hírnevére kellett vigyáznom. És mindenkit sikerült becsapnom, még magamat is. Kérlek, ne nehezteljetek rám, amiért ebben jártas vagyok. Tehát lehetséges, hogy ámítjuk magunkat, mégis itt ülünk ma reggel. Mi tesz azzá, amik vagyunk? Az, ami végbemegy a jobb és a bal fülünk között. Hát, azt csak mi, és az Isten tudja. Azt kell megkérdezni magunktól, hogy mit akarunk, és mit nem akarunk csinálni? És azután, hogy miért azt akarom, vagy nem akarom csinálni? Miért vagyok itt ma reggel? Miért is vagytok itt ma reggel? Azért, mert ezt elvárom tőletek? Azért, mert ez a hetedik nap és nekem templomba kell mennem szombaton? Ez a kötelességem? Barátaim, hadd mondjak valamit: Ha a szombati nap megtartása egy kötelesség, akkor nem is tartjátok meg valójában azt. A valódi szombat tartás öröm. Mint ahogy az is, ahogy az, hogy szeretjük a szombat Urát. Olvasd el Ézsaiás 58-at. Ki gyönyörködik a szombatban? aki örül a szombat Urának. Ha nem az a jelenlétetek oka, hogy szeressétek az Urat teljes szíveddel, lelkeddel, elméddel, akkor nem a szombatot tartod. Nem számít, hogy gyakorlatilag mennyire helyénvaló a viselkedésed. Nem számít, hogy tartózkodsz minden jövedelemszerző tevékenységtől, és semmi helytelent nem teszel ezen a napon, ha nem szereted a szombat Urát, akkor nem tartod szentnek a szombatot. Itt az ideje szembenézni a valósággal. Bocsássatok meg nekem, hogy ennyire nyíltan beszélek, de azért teszem, mert szeretlek titeket. És azt szeretném, ha felismernétek a képmutatást, addig, amíg van még idő megváltozni. Az aggaszt engem, hogy sok lelkiismeretes Heted Napot Ünneplő Adventista nem fogja észrevenni az álszentséget, csak amikor már túl késő lesz. És fogják hallani a sorsdöntő ítéletet: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Dehát összetévesztel valakivel. Nem emlékszel, számtalanszor megtartottam a szombatot. Szombat iskolába jártam, nem jelent ez nagyobb érdemet? Távozz tőlem, nem ismerlek. Soha nem volt az elméd Krisztusé, soha nem volt a szíved Krisztusé. Jó dolgokat cselekedtél, de rosszak voltak az indítékok. És jegyezzétek meg, hogy jó dolgokat csinálni a rossz indítékok miatt Isten mércéje szerint bűn. És néhány ember nagyon ki lesz ábrándulva, amikor ezt túl későn fogják felfedezni. Kérlek, fedezzétek fel most, ha fel kell fedezni. Mi most, az Engesztelés Napján vagyunk. Követtek engem? Hiszitek ezt? Imádkozom, hogy higgyétek. Ez is része az adventista üzenetnek. Az Engesztelés Napján vagyunk. És mit csináltak Izrael gyermekei az Engesztelés Napján? Megvizsgálták a szívüket, hogy rendben van-e a lelkük? Nos, hogyha ez fontos volt akkor, mit gondoltok, nem sokkal fontosabb ez most? Valódi bűnösök vagyunk és jól tennénk, ha a szívünket kutatnánk. Rendben van -e a lelkem, tényleg keresztyén vagyok? Igen, a jobb és a bal fülem között. Ahogy az ember a szívében gondolkodik, az ő valójában. Testvéreim, Isten segítsen minket. Isten segítsen megtanulni, mit jelent, hogy Krisztus elméjével rendelkezzünk. Az az indulat legyen bennünk, mint Jézus Krisztus. Látjátok, ezért aggódom ebben a kérdésben. Látom, hogy beszélni tud, de tud -e cselekedni? Ez a valódi kérdés? Megfelelőek -e gondolatai? Ámen? Magánéletének az elméjében, Összhangban van-e gondolataiban és érzelmeiben a törvény lelkületével, ami nem más, mint a szeretet. Ez tesz minket keresztényekké. Ámen. És amíg töprengtek, azalatt megtaláljátok a helyes cselekedeteket, és a helyes viselkedést. Csakhogy ez most már őszinte lesz. A hamisság helyett. És hirtelen nagyon megnyerő lesz. Ettől válhattok sikeres lélek mentőkké. Attól, hogy szeretetreméltó és szerető személyek lesztek, és jót cselekedtek nemcsak azért, hogy úgymond pontokat szerezzetek. Látjátok, pontosan ez, az oka, hogy a fehérre meszelt sírok nem lehetnek jó lélekmentők. A képmutatók lehetnek lélek mentők? Nagyon szépek kívülről, nagyon jókat cselekedhetnek, ismerhetik a helyes utat, ha nem szerető és szeretetreméltó emberek. Fehérre meszelt sírok között ki szeret lenni? Ki szeretne fehérre meszelt sír szomszédságában élni? Senki. Miért? Mert nyomorúságos szomszédság. Kemények a sírok. Hidegek és éles sarkaik vannak. És ha közel megyünk hozzájuk, bűzlenek. Nem a parfüm hiányára utalok, nem. Hanem a halott ó-emberre a fehér mész mögött. Áthatoló a bűz. Tudjátok miről beszélek? El vannak telve magukkal, nemde? Nem is csoda. Nem csoda, hogy lélekmentő erőfeszítéseink nem olyan hatásosak, mint ahogy mi szeretnénk, hogy legyenek. Kedves barátaim, ha bármilyen más okból próbálunk lelkeket megnyerni, mint Isten iránt érzett feltétlen szeretetünk és mások iránt érzett önzetlen szeretet nem lehetünk, jó hatással ezekre az elveszett lelkekre. Nem tudunk. Hogyan válhatunk Krisztushoz hasonlóvá jellemünkben? Muszáj, muszáj…, hogyan? Hogy a Király tanúi leszünk, vagy hogy? alkalmas polgárai a mennyországnak. Hogyan válunk Krisztushoz hasonlóvá? Úgy hogy meglátjuk Isten dicsőségét A kulcsszöveg erre a Korintusbeliekhez írott 2. levél 3: 18 Csakis úgy, hogy észrevesszük, hogy megváltoztunk. Megváltoztunk a fényességgé, amit észrevettünk. Tehát, ha meg fogok változni dicsőségről dicsőségre, -mi fog megváltoztatni? Mit mond a szövegben? Megváltozunk dicsőségről dicsőségre, átváltozunk dicsőségről dicsőségre ki által? Az Úr lelke által. Csakis a Szentlélek tud megváltoztatni engem. Nem tudom magam megváltoztatni, de együtt kell működjek a Szentlélekkel, hogyan? Az Úr dicsőségét szemlélve. Megváltozunk, átváltozunk azzá, amit szemlélünk. Ez a himnuszunk. Emeld fel szemed Jézusra. Ahogyan észrevesszük Őt, – a Lélek ereje által- megváltozunk, átváltozunk annak képmására, akit szemlélünk. És ahogy felfedezzük az Úr dicsőségét, átváltozunk dicsőségről dicsőségre, egyre inkább növekedünk annak hasonlóságára, amit szemlélünk. Érthető-e, amit mondok? Értitek-e amit mondok? Ez felvet egy fontos kérdést. Hogyan és hol fedte fel Isten az Ő dicsőségét nekünk? Miért fontos megválaszolni ezt? Mert barátaim, a dicsőséget szemlélve változhatunk meg. Fontossá válik, hogy megértsük, hogyan és hol tárta fel Isten az Ő dicsőségét, amit észre kell vegyünk, ami meg kell változtasson. Követtek engem? Szükségem van a válaszotokra. Tanár vagyok, igen bizony. Csak egy tanár vagyok. Kísérem az arcvonásaitokat folyamatosan. Szükségem van pozitív visszajelzésre, hogy megértettétek amit elmondtam nektek. Másképp úgy érzem újra kell kezdenem az egészet. Tehát visszajelzést kérek. Hogyan és hol fedte fel Isten az Ő dicsőségét nekünk? Fel szeretnék sorolni az elkövetkező két, előadásban 7 helyet. Hányat? 7 helyen nyilatkoztatta ki Isten az Ő dicsőségét nekünk. Hétféle módon mutatta meg Isten dicsőségét. Kezdjük a listavezető első igehellyel: Mi, jobban mondva ki jut eszetekbe, mint az Isten dicsőségének kinyilatkoztatása? Jézus Krisztus. Ámen. Igen bizony. Mit ír a Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozóan? Zsidókhoz írt levél 1: 3 Hogy nevezi Őt? A dicsőségének a fényessége. Tehát, mi Jézus? A fényesség. Mit jelent ez? Ez a töretlen kisugárzást jelenti. Követnek engem? Nem csak egy csalóka tükröződés. Mi is ez? A fényesség, a csökkenthetetlen kisugárzása az Atya dicsőségének. Mi a dicsőség? Jellem. Pál Apostol azt mondja ebben a nagyszerű idézetben, hogy Jézus a csökkenthetetlen kisugárzása az Atya dicsőségének. Ő az utolsó, a legtökéletesebb megnyilvánulása az Isten jellemének, értitek-e? Ezt most jegyezzük meg, mert visszatérünk rá, legalább még három tanulmányban. A végső kinyilatkoztatása Isten jellemének Jézus Krisztusban. Később beszélünk róla. Vissza várlak azokra a tanulmányokra. Még egy esélyt kaptok. Várlak azokra a tanulmányokra. Ámen. A dicsőségének a ragyogása: Jézus Krisztus. Az első a listán, ahogy Isten megmutatta az Ő dicsőségét. Mi lehet a második? Nagyon kevés figyelmet szoktak ennek szentelni. Kapcsolódjatok be, kérlek. Isten még megmutatta az Ő dicsőségét nekünk a törvényeiben. Figyelem, osztály, hol? A törvényeiben. Ti is válaszoljatok. Emlékeztek, az este a Sinai hegyen hallgattunk egy beszélgetést Mózes és Isten között. Mózes II. könyvében van lejegyezve. A 18. versben Mózes tesz egy figyelemre méltó kérdést. Kérlek, kérlek, mutasd meg a Te… mit ?… a Te dicsőséged. Mutasd meg a Te dicsőséged. Mózes határozottan ezt kéri az Istentől. Isten azt mondja neki, hogy megteszi, hogy elvonuljon előtte, és hogy, kiáltja az Ő nevét. De figyeljük meg mit kér még Isten Mózestől, hogy csináljon. 34 fejezet, 1. vers Nagyon fontos. És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez. Emlékeztek, hogy mi történt az első kettővel? Összetörte őket, amikor meglátta Izrael gyermekeit az aranyborjú körül táncolni. Tehát összetörte őket. Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél. Érdekes, nem? Amikor Mózes azt mondja, kérlek, mutasd meg a Te dicsőséged, ez Isten válasza: egyszer már megtettem de összetörted azt. De hozz másik két táblát, és Én felírom újra rájuk a jellemem és a dicsőségem. A törvény Isten jellemének a másolata. Ami valójában az Ő dicsősége. Értjük egymást? Tehát mi a másolat? A másolat valaminek az írott formája. Isten az Ő jellemét, dicsőségét, a 10 parancsolatban értelmezi. Meg szeretném ezt erősíteni, úgy, hogy Mózes V könyvéhez lapozunk. Mózes V könyve, 5 fejezet, lapozzatok oda. Ez a Tízparancsolat 2. kiadása. Tisztában vagytok vele, ugye? 21. vers: És ne kívánd a te felebarátodnak feleségét; És ne… valahogy így hangzik. Figyeljük meg, mit mond Mózes közvetlenül a Tízparancsolat után a 22. versben “Ez igéket szólá az Úr a ti egész gyülekezeteteknek a hegyen a tűz, a felhő és a homályosság közepéből nagy felszóval, és nem többet; és felírá azokat két kőtáblára és adá azokat nékem”. Mózes mondta Izrael gyermekeinek nyilvánvalóan a 10 parancsolatra utalva. Követtek engem? Mit válaszolt erre Izrael? Hogyan válaszolt erre? 23. vers: És mondátok: “Ímé az Úr, a mi Istenünk” Mit mutatott meg nekünk? Az Ő dicsőségét, ami mi is? Amikor a dicsőséget halljuk, mire gondolunk? -Jellemre. Jellem. Izrael felismerte azt Isten törvényében. Isten dicsőségét Isten jellemének felfedezésében látták meg. Helyesen látták meg? Nézzük a 28. verset: És meghallá az Úr a ti beszédetek szavát, a mikor beszéltek vala velem, és monda nékem az Úr: Hallottam e nép beszédének szavát, a mint beszéltek vala hozzád; mind jó, a mit beszéltek vala. Vagyis, amit Izrael mondott Isten törvényeire válaszul, -Isten megmutatta nekünk dicsőségét- Isten azt mondta:-Igazatok van. Érthető, tehát? Isten megmutatta az Ő dicsőségét a törvényeiben. Követtek engem? Miután ezt megállapítottuk, a Bibliából olvassunk utána. Ezzel kapcsolatos írás, amit élvezettel olvasunk, A prófétaság lelke írásaiban: Review and Herald, február 4, 1890 idézem: A törvény, amit a Sinai hegyen mondott, egy másolata az Isten jellemének. Amazing Grace: Isten dicsősége az Ő törvényében van kinyilatkozva ami az Ő jellemének a leírása. Tehát barátaim, hol mutatta meg Isten az Ő dicsőségét? Az Ő törvényében. Az Ő törvényében. Ahhoz, hogy meg legyünk változtatva dicsőségről dicsőségre meg kell látnunk a dicsőséget. Ámen? Figyelmeztetlek tehát, magatokért és Krisztusért, tanuljátok meg észrevenni a dicsőséget, ahogy azt a törvényeiben megmutatta. Ebben az értelmezésben jobban megértjük miért és hogyan mondhatta. Dávid: mennyire szeretem a törvényedet egész nap rájuk gondolok. Régebb, vakargatni szoktam a fejem és nagyon csodálkoztam. Dávid, mi annyira vonzó ezekben a törvényekben? Persze ez még K. e. napjaimban volt. A legjobb módja annak, hogy kipróbáljuk, mennyire vagyunk megtérve, az, hogy megkérdezzük magunktól őszintén, hogy hogyan viszonyulunk Isten törvényhez. Tudjátok, a hús-vér elme, mi is az…? Isten ellensége. Nincs témája Isten törvényeiben. És nem is lehet. A hús-vér ember nem képes őszintén szeretni Isten törvényét. Nem szeretheted Isten törvényét, én sem szerethettem Isten törvényét amíg nem engedjük meg Neki, hogy új szívet adjon nekünk amire rá van írva Isten törvénye. Ezután változtam meg én is a törvényhez való hozzáállásomban. Tehát amikor csak vakargattam a fejem, hogy mitől olyan boldog Dávid, hogy tud ezen elmélkedni éjjel-nappal, nincs benne semmi vonzó csak egy lista tilalom, mindig megakadályoz, megtilt olyan dolgokat csinálni amiket igazán nagyon szeretek. És olyan dolgokat kell csinálni, amiket nem szeretek. Csak fájdalom. De ez a természete az embernek a törvény hozzáállásával kapcsolatosan . Látjátok, többé már nem kellemetlen tapasztalat, higgyétek el. És tudom, hogy sokan még így érzik. Ezt kell észrevennem pont most. Többé már nem lesz kellemetlen tapasztalat egy személynek hogy hús-vér szívet tartson tisztának látszó testben. A törvény csak tisztának tűnő ruha, ha nem vagy megtérve. A viselkedésed a törvénnyel szemben ellenséges, Ha össze kell szorítanod a fogaid és alávetned magad a kötelességnek, mert engedelmeskedned kell, ha azt akarod, hogy elég jó legyél hogy a Menybe kerülhess. Olyan hírnevet kell szerezz, amit tisztelnek. Barátaim, kérlek, ez nem is valódi engedelmesség. Hogy miért? Mert a szeretet a törvény betöltése. Ámen. Ha nem engedelmeskedsz a törvénynek, mindenben szeretetből, akkor az nem is valódi engedelmesség. De ti ezt tudjátok. Akkor nem is engedelmeskedtek. Azért, hogy az első 4 parancsolatot megtartsuk, feltétel nélkül szeretnünk kell Istent. Azért, hogy a többi hatot betartsuk, embertársainkat kell szeretnünk. Önzetlenül. És ha nem ez az ok, akkor nem is engedelmesség az. Nem beszélve arról, hogy semmi örömöt nem hoz az engedelmesség. Ha az engedelmesség csak kötelesség, csak egy rossz élmény. Nem lesz pozitív addig, amíg nem a szeretet diktálja. És ez öröm. Ámen? Amikor szeretünk valakit, nem azért csinálunk valamit, mert te azt hiszed hogy azt kell csinálni. Azért csinálsz valamit, mert jó érzés kedvében járni. Ámen, Remélem ezért vagytok itt imádni az Istent a Hetedik Napon. Hát igen. A törvény…Isten jellemének másolata. Hogy is van ez? Mi Isten jelleme egy szóban? Mi is az? Isten a szeretet. 1 János4:8 Isten a szeretet. Tehát akkor mi a törvény, egy szóval? Szeretet. Mert Isten jellemének a másolata, aki a szeretet. És akkor mi lehet a törvény beteljesítése? A szeretet. Istent szeretni feltétel nélkül és másokat önzetlenül. összegezve az egészet… Így van értelme. Jézus így sorolja fel Máté 22: 37 -től kezdve: Jézus pedig monda néki: “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták”. Szeretet. Értitek? A törvény a szeretetet kapcsolatokban határozza meg. Az első 4 azt mondja, hogy viszonyul a szeretet Istenhez. Az utolsó 6 azt mondja, hogy hogyan viszonyul embertársaink felé. Egymás iránt. Most értitek? Így kell gondolkozni. Mi történik, ha a fény átsüt egy prizmán? Egy gyönyörű szivárvány jelenik meg. Az összetevők, ami valójában fény. Ha a szeretetet sugározzuk át azokon a kőtáblákon a 10 parancsolat formájában jelennek meg. A vegyület, ami szeretet. A törvény egyszerűen határozza meg a szeretetet kapcsolatokra alapozva. Kapcsolatokra alapozva határozza meg. Isten nemcsak elmagyarázza nekünk a szeretetet, le is írta őket. Ő példát adott, modellt szeretetre hogy elküldte Fiát, hogy legyen a megszemélyesített törvény. Hallottátok, amit mondtam? Elküldte a Fiát, hogy mi legyen a törvénynek? Megszemélyesítője. Ha azt akarjuk látni, milyen a szeretet törvénye, nézzük meg Jézus életét. Az a szeretet. Engedelmesség a törvénynek. Így néz ki. Ha engedelmeskedünk a törvénynek, akkor a mi életünk is olyan lesz, mint… kié? Jézusé. Ámen? Ez ellen nem lehet érvelni. Az ok, amiért a mi életünk még nem Krisztushoz hasonló, ahogy az kellene legyen azért mert még nem tanultunk meg engedelmeskedni. Jó indítékból. Engedelmeskedtünk a törvénynek de rossz indítékból. Ezzel csak fehérre meszelt sírokhoz hasonlítunk. Isten segítsen megtanulni jó dolgokat csinálni helyes okokért. Ámen. Azután leszünk Krisztushoz hasonlóak, jellemben. Akkor nyájasság lesz, kedvesség, és vonzódás lesz, körülöttünk és ez Jézushoz közelít majd. De nem addig, nem hamarabb. Hogyan jelezték az angyalok Jézus közeledtét, amikor jött, Betlehem dombjainál? Mi volt annak a csodálatos dalnak a szövege, amit énekeltek? Lukács Evangéliuma 2. fejezet 14. versében van lejegyezve Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! Halljátok mit mondanak? Ezért jött Jézus. Ez a megszemélyesítés, a törvény betöltése. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, -az első 4 parancsolat, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!-az utolsó 6. Értitek már, Jézus megszemélyesítette a törvényt. És azért, hogy bejelentsék, hogy ezt jött tenni az angyalok éneklik Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! Ezért jön, hogy mindig kiáltsak amikor azt hallom protestáns barátaimtól: Ne magyarázd nekem a törvényt mutasd meg Jézust. Barátaim, hiszen Jézus a törvény. Sokan úgy mondják, ne gyere a törvénnyel, mutasd meg nekem Jézust, mintha Ő egy alacsonyabb mérce lenne, amit könnyebb elérni. Már megbocsássatok. Ha azt hiszitek, hogy a törvényben magas a mérce, nézzétek meg Jézus életét. Nézzétek a végtelen önfeláldozó szeretetet, amit Ő mutatott. Ez a megszemélyesített törvény. Ha magasan akarjátok a mércét, nézzétek Jézus életét. És szemlélve azt, fogtok megváltozni És szemlélve azt, fogtok megváltozni. Nagy Küzdelem című könyv 467. oldal: “Isten törvénye természetéből eredendően, megváltoztathatatlan”. Isten ugyanaz volt a tegnap, ma és mindig ilyen lesz. Tehát a törvény Isten jellemének másolata. Tehát nem lehet megváltoztatni, a meghatározás szerint. Értetek engem? Ez van benne a 4 parancsolatban. Higgyetek nekem, így van. Kedves protestáns társaim. Nem tudjátok megváltoztatni a 10 parancsolatot jobban, mint ahogy Isten jellemét sem lehet. Isten törvénye természetétől eredően, megváltoztathatatlan. A Szerzőjének az akarata és jellemének másolata. Isten -szeretet, és az Ő törvénye is szeretet. Két fontos tulajdonsága van: szeretet Isten fele és az emberek fele. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. Róma 13: 10 A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. Olvashatjuk a Zsoltárok könyvében 119: 142,172 Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. Pál Apostol hozzáteszi: Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. Róma  7: 12 Ilyen törvény fejezi ki Isten akaratát és elméjét, ami annyira maradandó, mint maga az Alkotója. Nagy Küzdelem 467 Nagyon érthető minden. Kedves barátaim. Óriási terhet cipelek, mert fel kell értékelnem a törvényben Isten dicsőségének megnyilatkozását, hogy képesek legyünk azt mondani Dáviddal és Krisztussal: Mennyire szeretem a törvényt. Hangsúlyozom, hogy nem érezhetünk így, amíg nincs új szívünk. És amikor megkaptuk az új szívünket az evangélium által felismerjük majd. Figyeljetek rám, az evangélium miatt, a törvény a szabadság királyi törvénye lesz. Hadd magyarázzam el. Nagyon fontos megérteni. Lapozzatok Mózes II. könyvéhez 20 fejezet. A 10 parancsolat megszokott kiadását olvashatjuk itt. Mondjátok, hol is kezdődik a 10 parancsolat? Mózes II. könyve, 20. fejezet. Választ várok erre. Hol kezdődik a 10 parancsolat? 3. vers, Isten áldjon meg titeket, csapdába csaltalak. Erre a válaszra vártam. Amikor egy Keresztyén könyvesboltba mentek képeslapot venni, a 10 parancsolattal, hol kezdődik mindig az? Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. A 3. versnél. És ez szomorú. Hogy miért szomorú? Azért barátaim, mert Isten hol kezd el beszélni? A 2. versben, és fontos, az amit itt mond. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni annak fontosságát, amit a 2. versben mond. Az, amit a 2. versben mond, az maga az evangélium, és ez az alapja annak a kijelentésnek amit a 2. vers után mond és engedelmeskednünk kell annak, ami követi. Mit is mond Isten a 2. versben? Hallgassátok meg. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Mózes II. könyve 20: 2 Ámen? Ámen. Nos, hallottátok az evangéliumot itt? Jézus azt mondja nekünk: Én vagyok a megmentőtök. Kiszabadítottalak a bűn fogságából saját magatoktól és a sátántól. Ezt jelképezi az egyiptomi rabszolgaság. Megszabadítottalak titeket. Kihoztalak onnan, most az Én gyermekeim vagytok. Ezért válik királyi törvénnyé, és a szabadság királyi törvényévé, mert általa szabadultunk meg a bűn kötelékétől, magunktól és a sátántól. Jézus vére által. Mi követi ezt? Egy felszabadulási kiáltvány. Ámen. Ne úgy gondoljatok Isten törvényére, mint rosszra. Mert általában így gondolunk rá. Ezt ne csináld, azt ne csináld. Elég rosszul hangzik első hallásra. A héberben, jövő időben van, Nem fogod tenni. Nem fogod csinálni. Ne csináld. Persze Egyiptomban csináltad, amikor szolga voltál, de kihoztalak Egyiptomból. Szabadok vagytok. Nem kell többet azokat csinálnotok. Hadd halljak áment. Ámen. Egyiptomban meghajoltatok más istenek előtt, és imádtátok azokat de ez már a múlté, kihoztalak Egyiptomból ne csináljátok többé. Egyiptomban kényszerítettek, hogy szombaton is dolgozzatok, de az eltelt Most emlékezzetek rá, szenteljétek meg Egyiptomban öltetek, hazudtatok loptatok és csaltatok. Az már mind a múlté. Nem kell többé így éljetek. Felszabadítottalak titeket. Egy ilyen törvényt csak szeretni lehet. Ámen? Most látjátok, hogy miért ilyen fontos a bevezető, az alap ehhez? Nem szabad elválasztani ezt a törvénytől. Most már tudjátok, és írjátok fel a képeslapra az első sort is. Erre alapozva, adjunk egy esélyt mindenkinek, hogy megérthesse miért kell betartani a 10 parancsolatot Nem tudják betartani, ha nincsenek felszabadítva. Nem tudják betartani, ha nincsenek felszabadítva. Jakab Apostol levele 2: 8 és 1:25, ahol olvashatunk a királyi törvényről ami a szabadság törvénye. Barátaim, nagyon fontos a világnak, hogy felfedezze – Ha megmentőként nézi a törvény Íróját – a törvény szépségét és úgy tekintse, mint Isten jellemének másolatát. Ennek az a legjobb módja, legmeggyőzőbb módja, az ha segítünk felismerni, hogy a bűn fogsága nélkül éljék életüket és szeressük őket. Ugyanis a törvény megszabadít az önzésünktől, de felhatalmaz a szeretetre. Ámen. Majd amikor az emberek látják az önzetlenségünket, és Krisztus szeretetét áthatolni rajtunk, rájönnek, hogy szép és pozitív és kívánatos Istennek a törvénye. Majd ők is oda akarnak csatlakozni Mert akarni fogják azt az élvezetet egészséget, boldogságot ami bennünk megnyilvánul. A mi életünk egy megcáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy jó fejet hajtani Isten törvénye előtt. Ámen? Jó a Szeretet Hercege szövetségesének lenni. Egészséget hoz, boldogságot hoz teljességet hoz, harmóniát hoz békét hoz, örömöt hoz egységet hoz. Ezt teszi az Isten törvénye iránti engedelmesség. Ha Lélek által erősített, és a szeretet ösztönözte engedelmesség. Review and Herald, március 9, 1897. “Ha a világ elismerné Isten törvényének kormányzását ha engedelmeskednének törvényeinek, észrevennék Isten jellemét a törvényben nem lennének többé ellenségei. De elfordulva Isten törvényétől, nem tudják meglátni az Ő jellemét, így a sátán jellemének jellemzőit kedvelik és művelik”. Láthatjátok most, hogy a sátán miért igyekszik negatív hozzáállást reklámozni Isten törvénye irányába. Ezért találta ki a hamis evangéliumot ami azt mondja, hogy Jézus nem a törvénynek megfelelően cselekedett. Ebből fakad az a viszonyulás: Ne a törvényt add, Jézust add. Ő tudja, hogy Isten dicsősége a törvényben létezik. Nagyon el akarja takarni Isten dicsőségének létezését, és Isten törvényét. Barátaim, akkor ismerjük fel a törvényt, mint Isten jellemének másolatát, amikor felismerjük lelki természetét. Hallottátok, mit mondtam? Meg szeretném ismételni. A törvény felismerhető és értékelhető mint Isten jellemének leírása, akkor amikor felismerjük és értékeljük annak lelki természetét. Mit értetek lelki jellegen? Azt jelenti, hogy több, mint külső viselkedésünk. Vezet és ítélkezik az felett, ami történik a jobb és a bal fül között. Ezt csinálta Jézus mindig, amikor a képmutatásról prédikált. Emlékeztek a Hegyi beszédre? Azt mondod: ha ölsz bűnös vagy. Én azt mondom, ha mérges vagy akkor már bűnös vagy. Mit csinált Jézus ott? Felerősítette a törvényt, és segít nekünk észrevenni, hogy nem csak viselkedésünkben de érzelmeinkben is uralkodik. Az érzelmekkel is megszeghetjük a törvényt. Ámen? Az aki gyűlöli testvérét az gyilkos. Ezt írja a Biblia. A törvény lelki. Jézus tovább azt mondja: “ti azt mondjátok,ha házasságtörést követsz el” ha megteszed, bűnös vagy. Én azt mondom, ha úgy nézel egy nőre, ahogy nem illik már házasságtörést követtél el elmédben és szívedben. A jobb és a bal füled között kell betartsd a törvényt, ahol azt mondja, ne kövess el házasságtörést, még gondolataid magányában sem. Miért? Mert a törvény lelki. Ezért ne. Nem csak a viselkedésünket kell irányítania. Viselkedésünkben nyilvánul meg, de amikor lelki ítéletet hozunk mélyebben láthatunk dolgokat. A lelki ítélőképesség hatására a törvény Isten jellemének másolatává válik, és így a mi jellemépítésünk tervrajzává. Követtetek engem? Amikor felismerjük annak lelki mivoltát láthatjuk Isten jellemének másolatát és tudjuk értékelni, mint saját jellemünk tervrajzát. A jellemépítés a legfontosabb munka amit valaha az emberiségre bíztak. Mire van szükséged, ha építeni akarsz valamit? Halljam építők, mire van szükségünk? Szükségem van tervre, vázlatra. Van olyan nekünk? Igen. Mi is az? Isten törvénye. Lelki ítélőképességgel. Van hatalma, irányítása és alkalmazhatósága gondolatainkban és érzelmeinkben. Tervrajzzá válik. Ezért mondja Dávid, hogy szereti a törvényt és egész nap elmélkedik rajta. Tanulmányozza a tervrajzot. Istenhez hasonló akar lenni. Olyan jellemet szeretne magának is, át akar változni, elméje újjászületése révén, ezért megpróbálja újraprogramozni elméjét, úgy hogy lelki ítélőképesség szerint értelmezi Isten törvényét. És mi is azt szeretnénk. Ámen? Tehát Isten kegyesen nemcsak vázlatot, tervet adott, – mi mást is adott még? Modellt is adott még nekünk. Ámen? Ő azt akarja, hogy ne csak vázlatunk legyen, hanem egy kész 3D-s elgondolást is ad, hogy milyen legyen a végső kinézete az építménynek. Ki is a modell? Jézus Krisztus. Ő a törvény 3 dimenziója. Ő a törvény, aki emberileg élt. Így válik a 2 dimenziósból, hirtelen 3 dimenziós valóság Jézus élete révén. És kezünkben a vázlattal és kezünkben a modellel megváltozunk azzá a fényességgé amit felfedeztünk. Testvéreim, kérlek titeket Jézus nevében vegyétek észre a vázlatot. Ámen. Lássátok meg a vázlatot lássátok meg a példát. Még hol van Isten dicsősége megmutatva? A szentélyben, és a szolgálataiban. Hadd említsük meg ezeket is. II. Mózes 40 fejezet, 34. vers: “és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot”. És úgy gondolom, hogy az ami ott volt, nagyon nagy fényességet adott. Gyerünk, kapcsolódjanak be. Mit is jelent a dicsőség szó? Jellem. Tehát, mit is jelentenek azok a versek? Ez a vers arról bizonyíték, minden a szentélyben, a szolgálatokban, minden részletet Isten tervezett tökéletesre hogy ezzel is kinyilatkoztassa jellemét. Ámen. Mi a szentély megcáfolhatatlan jelentése? Az, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra nagy irgalmasságú és igazságú aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsájt hamisságot vétket, és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Isten igazságossága, akárcsak az Ő könyörületessége ott van a szentélyben. Ámen. Tehát Isten nem a szőnyeg alá seper. Megbocsájtja a bűnt, úgy hogy azt az ártatlan Bárányra helyezi. Ámen? Ezért Ő lehet csak megigazítója, azoknak, akik elfogadják Jézust, Isten Bárányát aki megöletett a világ kezdete óta. Isten egész jelleme látható a szentélyben és a szolgálatában. Szeretném ezt kibővíteni, de az idő nem engedi. Zsoltárok könyve 26: 8, még egy Bibliai megerősítés. “Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged”…mit? “hajlékának helyét”. Ámen. Barátaim, át akartok változni dicsőségről dicsőségre? Tanuljátok meg észrevenni a dicsőséget a szentélyben és a szolgálataiban. Egy gyönyörű megnyilvánulása Isten jellemének. Zsoltárok 63: 2 “Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet”. Hol láthatjuk még Isten dicsőségét? A Szentírásban, az Ó és az Új Testamentumban. Teljes egészében van csak értelme. A Biblia Jézus Krisztus bemutatása. Legelőször is és legfontosabbat, mit mondott Jézus a Szentírásról? Ezek tanúskodnak rólam. Tehát ahhoz, hogy észrevegyük a dicsőséget Krisztusban meg kell tanulnunk észrevenni azt a Szentírásban. Amikor azt mondta Jézus: “ezek fognak tanúskodni rólam” melyik részére gondolt? Melyik részére a testamentumoknak? Az Ó Szövetségre. Ez minden, amit írva volt akkor. Sajátosan mindig az Új Szövetségre gondolunk, mint egyetlen hely ahol megnyilatkozhat Jézus dicsősége. Nem, az egész Biblia az Isten dicsőségének megmutatkozása. Barátaim, lássuk meg a dicsőséget a Szentírásban, de ne feledjétek, ti meg én nem láthatjuk a dicsőséget. A lelki dolgok milyenek lehetnek? Lelkileg érthetők. Ezért hadd kenjük be “szemgyógyító írral” szemünket. Ahányszor készen álltok meglátni a dicsőséget, ahogy az a Bibliában van, álljunk meg egy pillanatra és imádkozzunk Mózessel együtt. Kérlek Uram, mutasd meg a Te dicsőséged. Természetfelettileg képesíts nézni a dicsőséget, mert szemlélés által megváltozhatok. Barátaim, meg akartok változni? Krisztus szeretetéért, és saját magunkért, kérlek, tanuljuk meg nézni a dicsőséget elsősorban Jézus Krisztusban. De ugyanakkor még hol? Hol? A törvényeiben, és még hol? A Szentélyben és a Szentírásban. A Szentírásban az Ó és az Új szövetségben. Ezt befogadva, ígérem, hogy meg lesztek változtatva. Felállnátok egy befejező imára?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy meg tudsz változtatni dicsőségről dicsőségre. De segíts megérteni, hogy ez nem fog megtörténni, csak ha mi is együttműködünk a Szentlélek átváltoztató erejével, szemlélve a dicsőséget. Taníts minket, hogy így tenni. Taníts meg meglátni a dicsőséget főleg, ahogy Jézusban mutatkozott meg de úgy is, ahogy a törvényekben van és a szentélyben és a szertartásaiban és az egész Szentírásban az Ó és az Új Testamentum minden oldalán és minden versében. De kend be szemeinket, hogy megláthassuk a dicsőséget főleg. És azután ugyanaz az erő, ami ránk sugárzik a Szentlélek ereje, ami visszaállítja számunkra, hogy megváltozhassunk dicsőségről dicsőségre. Ez a mi imánk Jézus nevében. Ámen.


0

Your Cart