Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bárrmilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:00,207 –> 00:00:05,597
A jellem fejlesztése
a legfontosabb feladat,

2
00:00:05,610 –> 00:00:08,340
melyet valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,355 –> 00:00:13,214
A következő órákban feltárjuk azt a
kiváltságunkat és felelősségünket,

4
00:00:13,230 –> 00:00:16,247
hogy krisztusi jelleművé
váljunk.

5
00:00:16,255 –> 00:00:19,891
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes

6
00:00:19,903 –> 00:00:25,160
alkalmával, ahol Steven Wallace
lelkész végigvezet
“Dicsőségről Dicsőségre.”

7
00:00:25,172 –> 00:00:28,030
“Mindannyian szűkölködnek
Isten dicsősége nélkül”

8
00:00:28,046 –> 00:00:31,573
Isten hozta vissza barátaim, és
értékelem, hogy azt választották,

9
00:00:31,597 –> 00:00:35,238
hogy velem maradjanak és
szorgalmasan tanulmányozzuk

10
00:00:35,246 –> 00:00:38,756
a legfontosabb dolgot, ami valaha
az emberre volt bízva.

11
00:00:38,764 –> 00:00:40,106
Mi is ez?

12
00:00:40,122 –> 00:00:44,280
A jellem építés.

13
00:00:44,297 –> 00:00:50,256
Együtt figyeltük meg
megteremtésünket,

14
00:00:50,280 –> 00:00:54,172
Isten csodálatos tervét.

15
00:00:54,187 –> 00:00:55,567
Mi is lenne az?

16
00:00:55,580 –> 00:00:57,787
Ézsaiás próféta 43: 7

17
00:00:57,810 –> 00:00:59,479
Mit mond az emberi fajról?

18
00:00:59,495 –> 00:01:04,566
“akit dicsőségemre teremtettem,

19
00:01:04,580 –> 00:01:10,145
akit alkottam és készítettem.”

20
00:01:10,153 –> 00:01:12,637
Az idő és a véletlennek
köszönhetően létezünk?

21
00:01:12,650 –> 00:01:14,416
Ó, nem, nem, nem.

22
00:01:14,439 –> 00:01:17,366
A Teremtő Isten személyes
kézimunkája vagyunk,

23
00:01:17,380 –> 00:01:19,969
aki egy magasztos és szent céllal
teremtett minket;

24
00:01:19,980 –> 00:01:22,647
azért teremtett, hogy feltárja,
milyen is Ő valójában,

25
00:01:22,663 –> 00:01:27,600
a világegyetem előtt. Ennek
érdekében milyeneknek teremtett?

26
00:01:27,616 –> 00:01:30,725
Saját képére és hasonlatosságára
teremtett;{II Móz. 1:26}

27
00:01:30,741 –> 00:01:33,854
és mennyire átfogó ez a hasonlatosság?

28
00:01:33,870 –> 00:01:37,965
Ez az átfogja létünk
minden dimenzióját

29
00:01:37,988 –> 00:01:41,441
a lelki, szellemi, fizikai
és még milyen?

30
00:01:41,449 –> 00:01:43,031
Szociális.

31
00:01:43,047 –> 00:01:46,815
Létünk minden terén viseljük
Isten hasonlóságát.

32
00:01:46,833 –> 00:01:49,441
Tehát létünk minden dimenziójában.

33
00:01:49,460 –> 00:01:52,725
Igaz és szép dolgokat lehet
mondani arra vonatkozóan,

34
00:01:52,750 –> 00:01:56,194
hogy milyen szép Teremtőnk van.

35
00:01:56,210 –> 00:01:58,383
Azért, hogy betöltsük ezt
a küldetést, nemcsak

36
00:01:58,397 –> 00:02:01,087
Istenhez hasonló kész
tulajdonságokat adott,

37
00:02:01,100 –> 00:02:05,795
de felírta minden idegszálra,
minden szövetre, minden
képességünkre

38
00:02:05,810 –> 00:02:07,601
az Ő …mit is?
Az Ő törvényét.

39
00:02:07,620 –> 00:02:11,513
Természetünktől fogva hajlamosak
voltunk gyakorolni és elmélyíteni

40
00:02:11,530 –> 00:02:16,285
és fejleszteni a képességeket
Isten törvényeivel összhangban;

41
00:02:16,300 –> 00:02:19,793
ami az Ő jellemének a másolata,
{K.P. 305.3}

42
00:02:19,819 –> 00:02:22,209
ami az Ő dicsősége.

43
00:02:22,230 –> 00:02:26,426
Ha hűségesek maradtunk volna hozzá,
végtelen lehetőségeink lettek volna,

44
00:02:26,440 –> 00:02:30,820
szárnyalni az örökkévalóság
korszakain keresztül,
dicsőségről dicsőségre.

45
00:02:30,844 –> 00:02:33,756
Ez volt Isten terve.

46
00:02:33,773 –> 00:02:35,133
De…

47
00:02:35,160 –> 00:02:40,316
Egy tragikus félbeszakítás
következett be Isten terveiben.

48
00:02:40,330 –> 00:02:41,229
Nemde?

49
00:02:42,641 –> 00:02:48,911
Erre a rossz hírre fogunk
összpontosítani most.

50
00:02:48,920 –> 00:02:52,595
Mi a mai tanulmányunk címe?

51
00:02:52,610 –> 00:03:01,639
“Mindannyian szűkölködnek
Isten dicsősége nélkül.”
{Róma 3:23}

52
00:03:01,655 –> 00:03:04,088
A lelki dolgok, milyenek?

53
00:03:04,100 –> 00:03:06,301
Lelkileg érthetők meg.{1 Kor. 2:14}

54
00:03:06,310 –> 00:03:08,899
Ez a tragikus megszakítás,
amit bűnnek nevezünk

55
00:03:08,910 –> 00:03:12,538
a legnagyobb és legfontosabb
lelki problémánk.

56
00:03:12,550 –> 00:03:16,350
Barátaim, szükségünk van lelki
ítélőképességre, ahhoz,

57
00:03:16,372 –> 00:03:18,770
hogy megérthessük a problémát.

58
00:03:18,789 –> 00:03:21,260
Meg kell értenünk a problémát,
mielőtt

59
00:03:21,281 –> 00:03:25,052
oda jutnánk, hogy értékeljük
a megoldást.

60
00:03:25,060 –> 00:03:27,405
Követitek?

61
00:03:27,420 –> 00:03:30,194
Isten segítsen megérteni
a problémát,

62
00:03:30,210 –> 00:03:33,837
hogy jobban értékeljük
és könnyebben elfogadjuk

63
00:03:33,850 –> 00:03:39,517
és értelmesen együttműködjünk
a megoldás érdekében.

64
00:03:39,535 –> 00:03:42,410
Meg szeretnélek hívni, a
szokásunknak megfelelően,

65
00:03:42,425 –> 00:03:45,798
néhány pillanatra térdeljetek
le velem együtt,

66
00:03:45,822 –> 00:03:48,592
és személyesen hívjuk Isten Lelkét
a szívünkbe.

67
00:03:48,620 –> 00:03:54,204
Kérlek ne felejtsetek el engem
sem, miközben magatokért imádkoztok.

68
00:04:10,921 –> 00:04:13,684
Mennyei Atyám,

69
00:04:13,710 –> 00:04:17,694
köszönjük neked a lehetőséget,
hogy újra összegyűlhettünk,

70
00:04:17,710 –> 00:04:21,493
azzal a céllal, hogy a Te
Igédet tanulmányozzuk.

71
00:04:21,510 –> 00:04:26,526
Atyám, mi mind elismerjük,
hogy nincs meg az,

72
00:04:26,549 –> 00:04:29,705
amire szükségünk lenne, hogy
helyesen megértsük Szavaidat,

73
00:04:29,706 –> 00:04:33,007
hogy helyesen értékeljük, és
helyénvalóan viszonyuljunk hozzá.

74
00:04:33,020 –> 00:04:35,888
Segítségre van szükségünk.

75
00:04:35,908 –> 00:04:38,777
A lelki dolgok, csak
lelkileg foghatók fel.

76
00:04:38,795 –> 00:04:42,248
Annyira hálásak vagyunk, hogy
megkaphatjuk ezt a segítséget

77
00:04:42,260 –> 00:04:47,980
a Te Lelked személyében és erejével.

78
00:04:47,996 –> 00:04:52,023
Kérünk, töltsd ki ránk Lelkedet.

79
00:04:52,039 –> 00:04:57,302
Kérlek, főleg nekem, nagy
szükségem van most Rád.

80
00:04:57,324 –> 00:05:00,734
Kérlek, hogy Te vezesd és irányítsd
az én gondolataimat.

81
00:05:00,750 –> 00:05:03,910
Tegyél képessé arra, hogy
csakis az igazat mondjam,

82
00:05:03,930 –> 00:05:06,105
amely Jézusban van.

83
00:05:06,120 –> 00:05:09,475
Urald az én nyelvemet.

84
00:05:09,490 –> 00:05:15,079
Ne hagyd, hogy olyant mondjak,
ami nem képviseli az igazságot.

85
00:05:15,103 –> 00:05:19,640
Mennyire szeretném, ha jobb
nyelvezetem lenne,

86
00:05:19,655 –> 00:05:24,529
mint az emberi nyelvezet,
hogy így fejezzem ki az igazat.

87
00:05:24,553 –> 00:05:27,993
Bárcsak lennének jobb gondolataim,
mint az emberi gondolatok,

88
00:05:27,999 –> 00:05:29,624
hogy megértsem az igazságot.

89
00:05:29,626 –> 00:05:33,946
Atyám, az emberi nyelvezet és
gondolatok hiányossága ellenére,

90
00:05:33,962 –> 00:05:35,942
kérlek, tegyél csodát.

91
00:05:35,942 –> 00:05:40,424
Hadd emeljem fel Jézust,
Ő az igazság.

92
00:05:40,440 –> 00:05:47,839
Ígéretének megfelelően: “ha felemeltetem,
Én mindeneket magamhoz vonzok.”

93
00:05:47,847 –> 00:05:51,497
Atyám, amint felemeljük Jézust,

94
00:05:51,526 –> 00:05:55,908
felismerjük, mennyire kétségbeesetten
szükségünk van Rá;

95
00:05:55,924 –> 00:05:58,702
és most ezt kell tennünk.

96
00:05:58,718 –> 00:06:02,416
Szükségünk van arra, hogy jobban
megértsük a bűn problémáját,

97
00:06:02,427 –> 00:06:06,496
hogy teljesebben értékelhessük
a megoldást,

98
00:06:06,511 –> 00:06:09,396
ami nem más, mint Jézus.

99
00:06:09,415 –> 00:06:12,936
De segíts felfogni, milyen
kétségbeesetten szükségünk van Rá,

100
00:06:12,956 –> 00:06:15,836
a bukás miatt.

101
00:06:15,844 –> 00:06:19,285
Vezess és irányíts minket ebben
a tanulmányban.

102
00:06:19,301 –> 00:06:23,486
Kérlek, hallgasd meg kérésem.

103
00:06:23,509 –> 00:06:27,411
mert Jézus nevében kértem,
Ámen.

104
00:06:34,819 –> 00:06:40,369
A 11. oldalon vagyunk.

105
00:06:40,387 –> 00:06:45,728
Amikor vasárnap este jönnek majd,
újabb nyomtatványaink lesznek,

106
00:06:45,750 –> 00:06:49,199
nyomtatott hivatkozásként
az önök számára.

107
00:06:49,215 –> 00:06:52,731
Remélem kitöltik jegyzeteikkel
az üres részeket.

108
00:06:52,745 –> 00:06:55,677
Azért van kemény kötésük,

109
00:06:55,694 –> 00:06:59,014
hogy könnyebben írhassanak rájuk.

110
00:06:59,965 –> 00:07:04,570
Még egyszer fel akarom olvasni
azt a jelentős megállapítást,

111
00:07:04,585 –> 00:07:08,682
ami arra utal, hogy Isten milyen
sorsot rendelt el az emberi fajnak,

112
00:07:08,703 –> 00:07:14,005
és folytatom majd
a következő bekezdéssel.

113
00:07:14,028 –> 00:07:17,038
Nevelés 15. oldal.

114
00:07:17,570 –> 00:07:19,975
Amikor Ádám kikerült Teremtője
kezéből,

115
00:07:19,999 –> 00:07:24,241
fizikai-, szellemi- és lelki
alkatában magán viselte
Alkotójának képmását.

116
00:07:24,257 –> 00:07:27,729
Teremté tehát az Isten az embert
az Ő képére, {I Móz. 1: 27}

117
00:07:27,730 –> 00:07:30,749
és az volt a szándéka, hogy minél
tovább él az ember,

118
00:07:30,760 –> 00:07:33,260
annál tökéletesebben mutassa
be az Ő képmását

119
00:07:33,288 –> 00:07:36,598
és sugározza vissza dicsőségét.

120
00:07:36,614 –> 00:07:39,328
Minden képessége kifejlődhetett;

121
00:07:39,344 –> 00:07:44,720
befogadóképessége és életereje
növekedhetett.”

122
00:07:44,750 –> 00:07:48,410
“Ha hű maradt volna Istenhez,…”

123
00:07:48,422 –> 00:07:51,659
“Ha hű maradt volna Istenhez,

124
00:07:51,675 –> 00:07:56,318
egyre jobban elérte volna
teremtésének célját,

125
00:07:56,337 –> 00:08:02,046
és egyre jobban visszasugározta
volna a Teremtő dicsőségét. ”

126
00:08:02,062 –> 00:08:05,837
A Teremtés célja az, hogy tükrözze
az Ő dicsőségét.

127
00:08:05,853 –> 00:08:11,109
“akit dicsőségemre teremtettem”
{Ézsaiás 43:7}

128
00:08:11,133 –> 00:08:14,656
Ezt tervezte Isten az emberi fajnak.

129
00:08:14,672 –> 00:08:17,944
Hallgassátok most meg
a következő bekezdést.

130
00:08:17,960 –> 00:08:19,827
Mindjárt követi.

131
00:08:19,841 –> 00:08:26,477
Itt jön a tragikus megszakítás
itt van a rossz hír.

132
00:08:26,495 –> 00:08:28,717
De, de…

133
00:08:28,733 –> 00:08:38,967
Azonban mindezt eljátszotta
engedetlenségével.

134
00:08:38,986 –> 00:08:48,394
Bűne elrontotta, és majdnem
teljesen megsemmisítette
isteni hasonlóságát.

135
00:08:48,410 –> 00:08:50,748
Az ember fizikai ereje meggyengült,

136
00:08:50,756 –> 00:08:56,257
szellemi képességei lecsökkentek,
lelki látása elhomályosult

137
00:08:56,270 –> 00:09:03,194
és a halál foglya lett. ”

138
00:09:03,217 –> 00:09:10,725
Valójában a bűn zsoldja a halál.
{Róma 6: 23} De jegyezzük meg,
mit tett még a bűn?

139
00:09:10,740 –> 00:09:15,224
Amit a bűn tett, az nem csak
az ember halálát okozta.

140
00:09:15,240 –> 00:09:20,327
Eljátszotta az Isten eltervezte
csodálatos rendeltetést,

141
00:09:20,332 –> 00:09:23,748
hogy kinyilatkoztassa az Ő
Teremtője dicsőségét.

142
00:09:23,772 –> 00:09:28,267
Hogy kinyilatkoztassa az Ő
Teremtője dicsőségét.

143
00:09:28,295 –> 00:09:31,803
Kérdés: miért történt ez az eset?

144
00:09:31,811 –> 00:09:36,701
Mi az a bűnben, ami teljesen
képtelenné tette az embert,

145
00:09:36,717 –> 00:09:41,326
hogy betöltse a rendeltetését,
hogy feltárja Isten dicsőségét.

146
00:09:41,331 –> 00:09:44,534
Nos, mi a bűn?

147
00:09:45,417 –> 00:09:47,877
A klasszikus megfogalmazás:
I János 3: 4

148
00:09:47,878 –> 00:09:52,607
“a bűn pedig a törvénytelenség.”

149
00:09:53,487 –> 00:09:55,868
És mi a törvény?

150
00:09:55,876 –> 00:10:02,257
Isten jellemének másolata,
ami az Ő dicsősége.

151
00:10:02,273 –> 00:10:06,645
Pál apostol nagyon tömören
egybeveszi a borzalmas okot

152
00:10:06,667 –> 00:10:14,512
és az elkerülhetetlen hatását
az alábbi versben: Róm 3: 23.

153
00:10:14,529 –> 00:10:17,507
“Mert mindnyájan vétkeztek

154
00:10:17,523 –> 00:10:21,592
és szűkölködnek az Isten
dicsősége nélkül.”

155
00:10:21,608 –> 00:10:23,650
Látjátok a kapcsolatot itt?

156
00:10:23,666 –> 00:10:27,038
Látjátok az ok-okozat
összefüggést itt?

157
00:10:27,055 –> 00:10:28,768
Mi a bűn? A törvény áthágása.

158
00:10:28,792 –> 00:10:29,842
Mi a törvény?

159
00:10:29,860 –> 00:10:32,500
Isten jellemének a másolata.
{K.P. 305.3}
Mi Isten jelleme?

160
00:10:32,516 –> 00:10:33,516
Az Ő dicsősége.

161
00:10:33,538 –> 00:10:37,345
Tehát, ha vétkeztek,
elkerülhetetlenül, mi történik?

162
00:10:37,357 –> 00:10:40,706
Szűkölködtök Isten dicsősége
nélkül.{Róma 3:23}

163
00:10:40,715 –> 00:10:46,659
Nem fogjátok megvalósítani
az Isteni rendeltetést;

164
00:10:46,682 –> 00:10:51,185
és ez történt barátaim, amikor
az ember bűnbe esett,

165
00:10:51,200 –> 00:10:55,285
amikor Ádám bűnbe esett.

166
00:10:55,305 –> 00:10:59,460
Amit a következő tanulmányban
szeretnék tenni az az, hogy

167
00:10:59,465 –> 00:11:07,509
átnézzük pontosan, mi történt az
emberiséggel, amikor Ádám vétkezett.

168
00:11:07,523 –> 00:11:10,031
Tehát most…

169
00:11:10,041 –> 00:11:16,775
Azt szeretném, ha felismernétek
kezdetben, hogy ami Ádámmal történt,

170
00:11:16,793 –> 00:11:20,836
az velünk is megtörtént.

171
00:11:20,860 –> 00:11:22,635
Kérlek, ne feledjétek ezt.

172
00:11:22,654 –> 00:11:26,612
Azért nehéz nekünk most megérteni,

173
00:11:26,625 –> 00:11:30,695
mert a nyugati gondolkodásmód,

174
00:11:30,726 –> 00:11:33,716
nagyon individualista életfelfogás.

175
00:11:33,732 –> 00:11:38,036
Kis szigetek vagyunk, és azt hisszük,

176
00:11:38,052 –> 00:11:43,873
hogy nincs közünk másokhoz;
főleg, azokhoz, akik a múltban éltek.

177
00:11:43,889 –> 00:11:51,797
Ez nem a bibliai ember fogalma.

178
00:11:51,821 –> 00:11:59,755
A Biblia úgy tekint minket,
mint egy közösségre és nem
csak mint egyénekre;

179
00:11:59,771 –> 00:12:05,750
és azért, hogy segítsen megérteni
az emberi faj közösségi jellegét,

180
00:12:05,758 –> 00:12:11,710
ismerjük fel, hogy a név, amit
a Biblia ad az első embernek

181
00:12:11,725 –> 00:12:14,348
mi is az…? Ádám.

182
00:12:14,363 –> 00:12:19,493
De mit jelent Ádám
a héber nyelvben?

183
00:12:19,509 –> 00:12:23,683
Emberiség. Tudtátok ezt?

184
00:12:23,707 –> 00:12:28,827
Héber nyelvben az a név
emberiséget jelent.

185
00:12:28,840 –> 00:12:32,887
Általában, amikor találkozunk
héber nyelvben az Ádám szóval,

186
00:12:32,895 –> 00:12:37,362
“ember” szóval van fordítva,
mert minden emberre utal.

187
00:12:37,378 –> 00:12:41,231
De néha, a Mózes első könyvében
Ádám névvel fordítják,

188
00:12:41,247 –> 00:12:44,957
mert ebben a részben
a szó arra a névre utal,

189
00:12:44,977 –> 00:12:51,626
amit az első ember kapott,
vagyis Ádám.

190
00:12:51,657 –> 00:12:55,604
Barátaim értsük meg, hogy ami

191
00:12:55,627 –> 00:12:58,675
Ádámmal történt, az velünk is
megtörtént ugyanúgy.

192
00:12:58,687 –> 00:13:01,746
Mi mind benne voltunk.

193
00:13:01,762 –> 00:13:05,562
Hogy bibliai szót használjak:
mind az ágyékában voltunk.

194
00:13:05,578 –> 00:13:10,705
Törvényesen és genetikailag
tőle fogantattunk.

195
00:13:10,713 –> 00:13:12,594
Értitek?

196
00:13:12,610 –> 00:13:18,354
Törvényesen és genetikailag
tőle fogantattunk. Miért?

197
00:13:18,378 –> 00:13:21,533
Azért, mert ő képviselte az
egész emberi fajt,

198
00:13:21,547 –> 00:13:25,482
és ő az apja az egész
emberi fajnak.

199
00:13:25,506 –> 00:13:27,466
Követitek, amit mondok?

200
00:13:27,487 –> 00:13:30,457
Mint az emberi faj törvényes
képviselője,

201
00:13:30,473 –> 00:13:37,058
abban a helyzetben volt, hogy
meghatározhatta az emberi faj
jogi helyzetét;

202
00:13:37,080 –> 00:13:42,037
és meg is tette.

203
00:13:42,057 –> 00:13:46,097
Mint az emberi faj apja,
olyan helyzetben volt,

204
00:13:46,111 –> 00:13:50,399
hogy meghatározhatta
az egész faj genetikai kódját.

205
00:13:50,415 –> 00:13:54,482
Meg volt az a képessége,
hogy szaporodjon… hogyan?

206
00:13:54,507 –> 00:13:55,507
Nos hogyan?

207
00:13:55,521 –> 00:13:58,204
Saját hasonlatosságára.

208
00:13:58,228 –> 00:14:00,757
És ez is része volt az Istenhez
való hasonlóságának.

209
00:14:00,776 –> 00:14:03,257
Isten képes saját
hasonlatosságára teremteni.

210
00:14:03,277 –> 00:14:05,249
Ezért ha Istenhez vagyunk hasonlóak,

211
00:14:05,267 –> 00:14:08,426
képesek vagyunk saját hasonlóságunkra
nemzeni utódainkat.

212
00:14:08,442 –> 00:14:09,661
Értitek ezt?

213
00:14:09,677 –> 00:14:14,618
Ez különböztet meg minket
az angyalok seregétől,

214
00:14:14,637 –> 00:14:18,115
akik Isten képmását viselik,
de nem ebben a képességükben.

215
00:14:18,117 –> 00:14:21,527
Ők nem képesek úgy szaporodni,
mint mi tudunk.

216
00:14:21,538 –> 00:14:25,317
Ez az új és különleges
rendeltetésű faj része.

217
00:14:25,333 –> 00:14:31,219
Meg kell értenünk, hogy a
csodálatos Isten-adta képesség,

218
00:14:31,237 –> 00:14:36,162
hogy saját hasonlatosságára
szaporodjon,

219
00:14:36,186 –> 00:14:41,806
nagyon komoly és nehéz
felelősséget tett Ádám vállaira.

220
00:14:41,814 –> 00:14:45,427
Mert ő, az öröklődés törvénye
által, meghatározta

221
00:14:45,443 –> 00:14:49,022
az összes utódja öröklődését,
beleértve azokat is,

222
00:14:49,030 –> 00:14:58,204
akik ma, 6000 évvel később
itt ülnek.

223
00:14:58,223 –> 00:15:02,208
És mit gondoltok, tudta ezt valaki?

224
00:15:02,215 –> 00:15:03,835
A Sátán tudta.

225
00:15:05,447 –> 00:15:10,385
Ezért volt olyan buzgó, hogy
összezavarja Ádámot.

226
00:15:10,393 –> 00:15:15,547
Tudta, hogy ha Ádám engedetlen
lesz a szívében, azzal jár,

227
00:15:15,557 –> 00:15:21,351
hogy utódai is természetük
szerint szívükben lázadók lesznek.

228
00:15:21,359 –> 00:15:27,083
Nagy volt a tét.

229
00:15:29,037 –> 00:15:32,481
Nagyon nagy volt a tét.

230
00:15:32,507 –> 00:15:38,909
A Szentírásban a Rómaiakhoz
írott levél 5: 19 versében
találjuk ezt meg.

231
00:15:38,933 –> 00:15:43,803
Ugorjunk a 12. oldalra.
Azt mondja: “Mert miképpen

232
00:15:43,827 –> 00:15:51,268
egy embernek engedetlensége
által sokan bűnösökké lettek…”

233
00:15:51,267 –> 00:15:54,217
Ki az az egy ember, akiről
Pál Apostol beszél?

234
00:15:54,229 –> 00:15:56,497
Ádám, az Édenkertből.

235
00:15:56,527 –> 00:16:01,589
Ki az a sok, akik bűnösökké lettek
az engedetlensége miatt?

236
00:16:01,603 –> 00:16:07,139
Mindenki közülünk, természetes
származásunk,

237
00:16:07,167 –> 00:16:10,874
a születés természetes
folyamata által. Követitek?

238
00:16:10,877 –> 00:16:13,990
Mindenki az ő leszármazottai közül.

239
00:16:14,006 –> 00:16:18,189
Egy embernek engedetlensége
által, sokan bűnösökké lettek.

240
00:16:18,205 –> 00:16:20,762
Figyeljük meg, hogy Pál Apostol
nem azt mondja, hogy

241
00:16:20,778 –> 00:16:27,315
minden ember engedetlensége
miatt lettünk bűnösök.

242
00:16:27,327 –> 00:16:30,677
Egy embernek engedetlensége
által sokan bűnösökké lettek.

243
00:16:30,692 –> 00:16:35,329
Nem én találtam ki ezt,
csak idézem Pált.

244
00:16:35,337 –> 00:16:39,725
És hogy reagál erre ma
az emberi természet?

245
00:16:39,739 –> 00:16:42,147
Ez nem igazság.

246
00:16:42,156 –> 00:16:44,641
Tiltakozom ellene.

247
00:16:44,657 –> 00:16:48,477
Nem igazságos, hogy bűnös
legyek egy ember miatt,

248
00:16:48,492 –> 00:16:53,322
aki 6000 évvel ezelőtt vétkezett.
Zokon veszem ezt.

249
00:16:53,346 –> 00:16:59,046
Várjunk csak, vigyázzunk csak.

250
00:16:59,067 –> 00:17:03,562
Mivel folytatódik tovább a szöveg?

251
00:17:03,586 –> 00:17:06,646
Nincs oda leírva,
de a Bibliában van.

252
00:17:06,668 –> 00:17:09,586
Nincs a nyomtatványban, de
benne van a Bibliában.

253
00:17:09,602 –> 00:17:12,619
“Mert egy embernek engedetlensége
által sokan bűnösökké lettek:

254
00:17:12,627 –> 00:17:18,553
azonképpen egynek engedelmessége
által sokan igazakká lesznek.”

255
00:17:18,582 –> 00:17:22,956
Szóval, nem igazságos.

256
00:17:25,501 –> 00:17:30,906
Erről a részről nincs kifogásunk,
ugye?

257
00:17:30,930 –> 00:17:34,779
Nem, nincs semmi kifogásunk
ez ellen.

258
00:17:34,794 –> 00:17:38,702
Ha következetesek akarunk lenni,
meg kell értenünk, hogy ha

259
00:17:38,718 –> 00:17:43,115
arról panaszkodunk, hogy egy ember
bűne miatt bűnösök vagyunk mi is;

260
00:17:43,123 –> 00:17:48,362
azért is panaszkodnunk kell, hogy
egy ember engedelmessége miatt

261
00:17:48,381 –> 00:17:50,982
igazakká leszünk.

262
00:17:50,997 –> 00:17:53,252
Értjük ezt az érvelést?

263
00:17:53,274 –> 00:17:57,305
Elég tisztán van megfogalmazva.

264
00:17:57,310 –> 00:18:02,730
Nem tudom ti hogy vagytok,
de én nem akarok a második
felére panaszkodni.

265
00:18:02,746 –> 00:18:05,612
Nincs akkora engedelmességem,
ami elég ahhoz, hogy

266
00:18:05,627 –> 00:18:07,502
igazzá tegyen Isten színe előtt.

267
00:18:07,514 –> 00:18:10,469
Másvalakire van szükségem,
hogy igazzá tegyen.

268
00:18:10,482 –> 00:18:12,036
Van aki egyetért velem?{Ámen}

269
00:18:12,052 –> 00:18:15,217
Hála legyen Istennek, hogy
van Valaki, aki képes lesz

270
00:18:15,241 –> 00:18:16,949
igazzá tenni Isten színe előtt;

271
00:18:16,965 –> 00:18:20,414
és ez Jézus Krisztus, az Úr,
az én Igazságom.{Ámen}

272
00:18:20,421 –> 00:18:24,322
Ő a második Ádám.

273
00:18:24,330 –> 00:18:29,723
De mint ahogy az első Ádám
engedetlensége miatt,

274
00:18:29,739 –> 00:18:33,592
mi is vétkesek vagyunk, úgy a
második Ádám engedelmessége

275
00:18:33,615 –> 00:18:34,952
igazzá tesz minket.

276
00:18:34,963 –> 00:18:39,063
Ez a két ember létezik az
emberi fajban mindössze.

277
00:18:39,071 –> 00:18:41,104
Csakis ez a kettő.

278
00:18:41,110 –> 00:18:44,283
Az édenkerti Ádám, és a
Gecsemáné kerti Ádám.

279
00:18:44,303 –> 00:18:46,633
Más néven: Jézus Krisztus.

280
00:18:46,662 –> 00:18:49,419
Az első és az utolsó Ádám.

281
00:18:49,434 –> 00:18:51,461
Csakis ez a két ember.

282
00:18:51,469 –> 00:18:55,342
És mindenikünk egyiket vagy
a másikat fogadtuk el

283
00:18:55,368 –> 00:18:56,628
és ragadtuk meg.

284
00:18:56,636 –> 00:19:00,802
Mindenikünk a születés
folyamatával, kit fogadtunk el?

285
00:19:00,815 –> 00:19:03,594
Az Édenkerti Ádámot, és így
bűnösökké lettünk,

286
00:19:03,618 –> 00:19:06,041
Kárhoztatás és halálos ítélet
alatt vagyunk

287
00:19:06,056 –> 00:19:10,890
azért, amit tett 6000 évvel ezelőtt.

288
00:19:10,905 –> 00:19:14,510
Készek vagytok elfogadni ezt?

289
00:19:14,526 –> 00:19:17,432
Van más választásotok ebben?

290
00:19:17,445 –> 00:19:20,782
Ti választottátok, azt hogy
megszülessetek egy önző és lázadó,

291
00:19:20,792 –> 00:19:23,412
halálra ítélt faj részeként?

292
00:19:23,423 –> 00:19:26,433
Ti választottátok ezt?
Nem! Ugye?!

293
00:19:26,449 –> 00:19:29,060
Nem volt ebben semmi választásotok.

294
00:19:29,076 –> 00:19:34,482
De hála Istennek, választhatjátok
azt, hogy újra születhessetek.

295
00:19:34,504 –> 00:19:38,282
Ámen?{Ámen}

296
00:19:38,308 –> 00:19:39,922
Hogy miért?

297
00:19:39,944 –> 00:19:43,125
Mert itt van a második Ádám,

298
00:19:43,154 –> 00:19:47,014
Aki végtelen árat fizetett azért,
hogy elkezdhessen

299
00:19:47,029 –> 00:19:50,730
és vezetője legyen egy új fajnak;

300
00:19:50,752 –> 00:19:54,731
és a Benne való hit által,
újjászülethetünk.

301
00:19:54,747 –> 00:19:55,858
Ámen?{Ámen}

302
00:19:55,872 –> 00:20:00,442
És akkor részesültök az Ő
engedelmességének a hasznában.

303
00:20:00,462 –> 00:20:06,665
Így kaptok tőle lelki örökséget.

304
00:20:06,689 –> 00:20:10,475
Az első Ádám engedetlensége
miatt, ítéletet kaptunk

305
00:20:10,492 –> 00:20:12,452
és egy önző és lázadó szívet.

306
00:20:12,477 –> 00:20:18,915
A második Ádám engedelmessége révén
megigazulást, szerető szívet kapunk,

307
00:20:18,939 –> 00:20:25,156
amivel harmóniában élhetünk
a Teremtőnkkel és Megváltónkkal

308
00:20:25,181 –> 00:20:28,898
együtt, újra.

309
00:20:28,926 –> 00:20:32,104
Nem lehet választásunk
születésünket illetően.

310
00:20:32,116 –> 00:20:38,025
De mindenki választhatja, hogy
újjászülethessen.

311
00:20:38,033 –> 00:20:39,789
Nos tehát…

312
00:20:39,802 –> 00:20:44,592
Meg kell tehát értenetek, hogy ami
történt 6000 évvel ezelőtt

313
00:20:44,609 –> 00:20:47,411
az Éden kertben, kivel történt?

314
00:20:47,422 –> 00:20:48,933
Velünk történt.

315
00:20:48,949 –> 00:20:52,542
Mi is történt Ádámmal
6000 évvel ezelőtt?

316
00:20:52,567 –> 00:20:55,418
“Jézushoz vezető út”, 17. oldal.
Hallgassuk figyelemmel.

317
00:20:55,424 –> 00:21:01,137
Jézushoz vezető út, 17. oldal.
“Az ember teremtésekor nemes testi

318
00:21:01,161 –> 00:21:04,283
és lelki tulajdonságokat
és képességeket kapott.

319
00:21:04,292 –> 00:21:09,181
Tökéletes, Istennel összhangban
élő lény volt.

320
00:21:09,205 –> 00:21:13,872
Gondolatai tiszták,
céljai szentek voltak. De…”

321
00:21:13,892 –> 00:21:17,688
Ez a kis nyomorult szó
ismét: de!

322
00:21:17,712 –> 00:21:22,762
“De az engedetlenség,”
figyeljük mit tett!

323
00:21:22,768 –> 00:21:27,822
“megrontotta ezeket az erőket
és tulajdonságokat,

324
00:21:27,844 –> 00:21:33,632
s a szeretet helyét,
az önzés foglalta el.”

325
00:21:33,652 –> 00:21:38,546
Mély, jelentős teológiai
mondanivaló.

326
00:21:38,552 –> 00:21:40,762
Kérlek, gondoljuk át együtt.

327
00:21:40,777 –> 00:21:45,092
Mi lett, amikor Ádám vétkezett?
Az emberiség vétkezett.

328
00:21:45,102 –> 00:21:51,031
Ádám volt maga az emberiség,
és mindannyian megbuktunk vele.

329
00:21:51,042 –> 00:21:54,372
Mi történt mindannyiunkkal,
amikor Ádám vétkezett?

330
00:21:54,379 –> 00:21:58,592
Önzés vette át a szeretet helyét.

331
00:21:58,601 –> 00:22:02,855
És minden erőnk…megromlott.

332
00:22:02,871 –> 00:22:05,591
Dolgozzunk együtt rajta, hogy

333
00:22:05,612 –> 00:22:07,143
próbáljuk megérteni.

334
00:22:07,162 –> 00:22:11,112
Mit jelent az, hogy az önzés
lépett a szeretet helyébe?

335
00:22:11,128 –> 00:22:14,762
Először azt tisztázzuk, hogy
mi volt a szeretet helye,

336
00:22:14,776 –> 00:22:17,346
az ember természetében
a bukás előtt?

337
00:22:17,348 –> 00:22:19,727
Ezt tudnunk kell, hogy
megérthessük, mit jelent,

338
00:22:19,743 –> 00:22:22,256
hogy “az önzés foglalta
el a szeretet helyét.”

339
00:22:22,256 –> 00:22:26,002
Mi volt az szeretet helye az
emberi természetben a bukás előtt?

340
00:22:26,004 –> 00:22:30,363
Ez volt az vezető elv, a lelkület,
a törvény,

341
00:22:30,379 –> 00:22:33,752
ami nem csak az emberi szív
hústáblájára volt írva,

342
00:22:33,772 –> 00:22:35,049
hanem minden…mire?

343
00:22:35,073 –> 00:22:38,102
Minden idegre, minden izomra,
a létének minden képességére.

344
00:22:38,109 –> 00:22:42,850
A törvény volt, a lelkület, az alap,
ami uralta az ő természetét.

345
00:22:42,862 –> 00:22:46,316
Ez volt a szeretet helye.

346
00:22:46,332 –> 00:22:48,817
Mi történt, amikor az ember
vétkezett?

347
00:22:48,841 –> 00:22:50,492
Gyerünk csak, mi történt?

348
00:22:50,507 –> 00:22:57,318
Önzés vette át a szeretet helyét.

349
00:22:57,342 –> 00:23:02,023
Kinek a törvénye, kinek a szelleme,
kinek az elve az önzés?

350
00:23:02,032 –> 00:23:08,622
A Sátán törvénye, a Sátán lelkülete,
elve, ami uralmát szabályozza.

351
00:23:08,626 –> 00:23:15,042
Amikor az ember – Ádám – vétkezett,
önzés vette át a szeretet helyét.

352
00:23:15,059 –> 00:23:19,054
Az önzés lett a törvény, ami
uralta az emberi természetet.

353
00:23:19,062 –> 00:23:21,350
Önzés lett a törvény,
ami az emberi szív

354
00:23:21,366 –> 00:23:22,656
hústáblájára íródott.

355
00:23:22,674 –> 00:23:26,286
Önzés lett a törvénye létének
minden idegszálába,

356
00:23:26,294 –> 00:23:30,147
minden izmába, minden képességébe.

357
00:23:30,155 –> 00:23:33,202
Amikor azt mondjuk, hogy önzés
vette át a szeretet helyét,

358
00:23:33,223 –> 00:23:36,102
csak egy bűnről beszélünk
a sok közül?

359
00:23:36,119 –> 00:23:38,869
Az önzés csak egy a sok bűnből?

360
00:23:38,882 –> 00:23:41,969
Nem szabad ezt kihagyni!

361
00:23:41,987 –> 00:23:45,146
Figyeljetek!

362
00:23:45,172 –> 00:23:47,642
“Bizonyságtételek”, 4 kötet,
384. oldal.

363
00:23:47,651 –> 00:23:54,285
“Az önzés összefoglaló neve alatt
következtek az összes többi bűnök.”

364
00:23:54,301 –> 00:23:57,362
Az önzés csak egy, a sok
bűn közül?

365
00:23:57,387 –> 00:24:02,272
Nem, az elv amely magában
foglalja az összes többit.

366
00:24:02,282 –> 00:24:05,098
Értitek ezt?

367
00:24:05,112 –> 00:24:10,038
Kövessétek: Pontosan ahogy
a szeretet engedelmesség, úgy

368
00:24:10,063 –> 00:24:15,903
az önzés engedetlenség.
Érthető?

369
00:24:15,932 –> 00:24:18,822
Pont úgy, ahogy a szeretet a
törvény betöltése,

370
00:24:18,835 –> 00:24:24,906
az önzés a törvény megszegése.

371
00:24:24,932 –> 00:24:30,552
Az önzés összefoglaló neve alatt
következnek az összes többi bűnök,
barátaim.

372
00:24:30,568 –> 00:24:34,082
Ez nem egy a sok közül,
ez magába foglal minden bűnt.

373
00:24:34,086 –> 00:24:38,362
Ezen elv vette át, a bukáskor, a
szeretet helyét az emberi természetben.

374
00:24:38,363 –> 00:24:40,885
Az uralkodó, vezető elv lett,
ami az ember szívének

375
00:24:40,886 –> 00:24:44,305
hústáblájára lett felírva,
minden idegszálra, minden rostra,

376
00:24:44,322 –> 00:24:46,355
létének minden képességére.

377
00:24:46,371 –> 00:24:51,849
Nem csoda tehát, hogy minden
ereje meg lett rontva.

378
00:24:51,865 –> 00:24:54,217
Ez a másik dolog, ami történt,
emlékeztek?

379
00:24:54,242 –> 00:24:58,078
Az ereje megromlott, és önzés
vette át a szeretet helyét.

380
00:24:58,094 –> 00:25:01,372
Amikor az ember szívét
a szeretet uralta,

381
00:25:01,382 –> 00:25:07,412
minden képességével az ember
kit magasztalt és dicsőített?

382
00:25:07,423 –> 00:25:08,589
Az Istent.

383
00:25:08,612 –> 00:25:10,526
Ámen?

384
00:25:10,522 –> 00:25:14,813
Mi történt, amikor önzés lépett
a szeretet helyébe?

385
00:25:14,822 –> 00:25:17,132
Minden ereje megromlott;

386
00:25:17,146 –> 00:25:21,072
és most, a bukás után, minden
képességével az ember

387
00:25:21,088 –> 00:25:23,143
kit magasztal és dicsőít?

388
00:25:23,162 –> 00:25:25,373
Magát.

389
00:25:25,389 –> 00:25:27,777
Saját magát.

390
00:25:27,801 –> 00:25:33,822
Ezt az erkölcsi zavart
nevezzük romlottságnak.

391
00:25:33,842 –> 00:25:37,732
Az ihletett ige ezt az erkölcsi
zavart romlottságnak nevezi.

392
00:25:37,743 –> 00:25:42,251
Azt is mondja, hogy az önzés
a gonoszság lényege.
{ST, Dec 25, 1901 par. 9}

393
00:25:42,259 –> 00:25:47,558
Mi az önzés?
A gonoszság lényege.

394
00:25:47,574 –> 00:25:52,732
Amikor az önzés vette át
a szeretet helyét, az ember
természete gonosz lett.

395
00:25:52,750 –> 00:25:56,117
Egy erkölcsi zavar állt be
léte középpontjában.

396
00:25:56,133 –> 00:26:05,900
Mindent, ami Istenhez hasonló volt
hátrányosan, és szörnyen érintette.

397
00:26:05,922 –> 00:26:09,598
Azért mondja az ihletett írás, hogy:
” A bűn elhalványította Isten képét

398
00:26:09,622 –> 00:26:14,807
az emberben, sőt majdnem
megsemmisítette azt.”{PP 595.2}

399
00:26:14,815 –> 00:26:18,142
…majdnem megsemmisítette azt.

400
00:26:18,152 –> 00:26:21,392
Azok az Isten-szerinti képességek,
amelyek dicsőítették Őt,

401
00:26:21,408 –> 00:26:23,642
mert a szeretet vezette azokat,

402
00:26:23,654 –> 00:26:25,552
most kit dicsőítenek?

403
00:26:25,580 –> 00:26:30,614
Saját magát és a Sátánt, mert
az önzés uralja őket.

404
00:26:32,792 –> 00:26:36,558
Értitek mennyire radikálisan
voltunk érintve a bűnbeesés által?

405
00:26:36,568 –> 00:26:38,908
Kedves barátaim, meg kell értsétek ezt

406
00:26:38,924 –> 00:26:42,296
Nagyon fontos megérteni ezt.

407
00:26:42,312 –> 00:26:46,578
Meg kell értenetek, hogy
az át-öröklődés törvénye által,

408
00:26:46,593 –> 00:26:53,865
ez a borzasztó erkölcsi zavar, amit
romlottságnak nevezünk, tovább jutott,

409
00:26:53,877 –> 00:26:59,090
Ádám utódainak, mint születés-jog.

410
00:26:59,112 –> 00:27:02,883
Lapozzatok Mózes I könyvének
5. fejezetéhez.

411
00:27:02,892 –> 00:27:06,967
A nyomtatványokban megvan
a kivonat, de szeretném, ha kissé

412
00:27:06,975 –> 00:27:09,047
mélyebben vizsgálnánk az értelmét.

413
00:27:09,062 –> 00:27:11,771
Tehát Mózes I könyve
5. fejezet.

414
00:27:11,786 –> 00:27:14,961
Jegyezzétek meg ezeket
a jelentős szavakat.

415
00:27:14,985 –> 00:27:17,824
Mózes I könyve,
5. fejezet, 1. verse.

416
00:27:17,848 –> 00:27:20,479
“Ez az Ádám nemzetségének könyve.

417
00:27:20,492 –> 00:27:24,903
A mely napon teremté Isten az embert,”
Kinek a hasonlatosságára teremté?

418
00:27:24,923 –> 00:27:26,941
“Isten hasonlatosságára teremté azt.”

419
00:27:26,942 –> 00:27:30,852
2. vers: “Férfiúvá és asszonnyá
teremté őket, és megáldá őket

420
00:27:30,868 –> 00:27:35,732
és nevezé az ő nevöket Ádámnak,”
Héberül hogy mondjuk, hogy emberiség?

421
00:27:35,747 –> 00:27:37,832
Ádám, bizony.

422
00:27:37,852 –> 00:27:41,581
Nézzétek meg, Ádám a neve.
Ádámnak hívta.

423
00:27:41,597 –> 00:27:43,506
Ugyanaz a szó van használva.

424
00:27:43,522 –> 00:27:47,284
A héber nyelvhasználatnak nagy
előnye van ebben a szóban,

425
00:27:47,302 –> 00:27:49,322
közösségileg gondolkozni.

426
00:27:49,341 –> 00:27:54,032
Amikor a Biblia elmondja nekik,
hogy Ádám vétkezett, ők tudták,
hogy ők vétkeztek.

427
00:27:54,046 –> 00:27:55,791
Az emberiség vétkezett.

428
00:27:55,808 –> 00:27:58,668
Az azonos név alapján.

429
00:27:58,680 –> 00:28:01,880
“Férfiúvá és asszonnyá
teremté őket, és megáldá őket

430
00:28:01,902 –> 00:28:04,977
és nevezé az ő nevöket Ádámnak,
a mely napon teremtetének.”

431
00:28:04,993 –> 00:28:08,191
Nézzük a 3 verset: “Élt vala pedig
Ádám száz harmincz esztendőt,

432
00:28:08,192 –> 00:28:11,004
és nemze fiat az ő képére

433
00:28:11,022 –> 00:28:14,797
és hasonlatosságára és
nevezé annak nevét Séthnek.”

434
00:28:14,806 –> 00:28:18,832
Figyeljük meg: Ádám Isten képére
és hasonlatosságára volt teremtve,

435
00:28:18,848 –> 00:28:22,598
Séth ellenben Ádám képe
és hasonlatossága volt.

436
00:28:22,623 –> 00:28:26,524
Az Isten hasonlóságára teremtett
Ádám és az Ádám hasonlóságára

437
00:28:26,543 –> 00:28:31,020
nemzett Séth között, mi is történt?

438
00:28:31,044 –> 00:28:34,250
A bűnbeesés történt.

439
00:28:34,274 –> 00:28:38,075
Az ember természeténél
fogva önző lett.

440
00:28:38,099 –> 00:28:42,657
Tehát, hogy született az ő fia?

441
00:28:42,681 –> 00:28:48,814
Természetében önzőnek.

442
00:28:48,837 –> 00:28:53,357
Természetében önzőnek.

443
00:28:53,365 –> 00:28:58,197
Pátriárkák és Próféták, 80. oldal:
“Míg Ádámot Isten

444
00:28:58,212 –> 00:28:59,897
saját képére teremtette,

445
00:28:59,910 –> 00:29:05,813
Séth, akárcsak Kain, örökölte
szülei bukott természetét.”

446
00:29:05,829 –> 00:29:08,677
Mi történt vele?
Örökölte

447
00:29:08,680 –> 00:29:14,750
szülei bukott természetét;

448
00:29:14,757 –> 00:29:18,571
és itt Séthről van szó.

449
00:29:18,587 –> 00:29:23,857
Séth Istenbe hívő volt.

450
00:29:23,867 –> 00:29:26,900
Miben különbözött Séth Kaintól?

451
00:29:26,916 –> 00:29:30,244
Nem a születésük formájában,

452
00:29:30,260 –> 00:29:34,303
hanem a meghozott döntése
alapján, hogy újjászülessen.

453
00:29:34,319 –> 00:29:37,992
Hallhatok egy Áment?{Ámen}

454
00:29:38,003 –> 00:29:43,217
…és ez az egyetlen út mindannyiunknak,
mehetünk más úton is, mint Kain.

455
00:29:43,227 –> 00:29:53,018
Csak az az egyetlen út, ha azt
válasszátok, hogy újjászülessetek.

456
00:29:53,018 –> 00:29:57,582
De az emberek nagy többsége
nem ezt választja, ugye?

457
00:29:57,598 –> 00:30:02,607
Hány generáció után lett az
emberiség annyira züllött,

458
00:30:02,615 –> 00:30:07,899
lázadó, reménytelenül romlott,
hogy Isten eltörölte őket.

459
00:30:07,907 –> 00:30:10,744
Hány generáció?

460
00:30:10,760 –> 00:30:13,049
Tíz…

461
00:30:13,068 –> 00:30:16,646
Tíz generáció.

462
00:30:16,657 –> 00:30:20,844
Mivé lett tíz generáció után
az emberi faj?

463
00:30:20,847 –> 00:30:23,266
Mózes I könyve, 6. fejezet,
5 rész: “és látá az Úr,

464
00:30:23,267 –> 00:30:26,477
hogy megsokasult az ember
gonoszsága a földön, és hogy

465
00:30:26,485 –> 00:30:34,812
szíve gondolatának minden
alkotása szüntelen csak gonosz.”

466
00:30:34,828 –> 00:30:38,105
Ez elég komoly lezüllés.

467
00:30:38,127 –> 00:30:40,231
Követtek engem?

468
00:30:40,247 –> 00:30:44,965
Értitek milyen állapotban volt
az emberiség?

469
00:30:44,973 –> 00:30:52,536
Oda jutottak, hogy annyira
javíthatatlanul lázadók voltak,

470
00:30:52,559 –> 00:31:04,177
hogy mind, 8 kivételével elkövették
a megbocsáthatatlan bűnt.

471
00:31:04,197 –> 00:31:08,911
Szíve gondolatának minden
alkotása szüntelen csak gonosz.

472
00:31:08,927 –> 00:31:13,073
Ez olyan állapot, ahol a megmentés
reménye már nem létezik.

473
00:31:13,089 –> 00:31:17,029
Barátaim, amikor ilyen állapotba
került az emberi faj,

474
00:31:17,037 –> 00:31:21,252
az irgalmas és szerető Isten,
mit tehetett?

475
00:31:21,274 –> 00:31:23,831
…eltörölni őket,

476
00:31:24,718 –> 00:31:26,955
és megtette az özönvízzel;

477
00:31:26,975 –> 00:31:30,121
és miért olyan mélységesen
jelentős ez?

478
00:31:30,145 –> 00:31:34,451
“Amiképpen pedig a Noé
napjaiban vala,

479
00:31:34,473 –> 00:31:40,879
akképpen lesz az ember Fiának
eljövetele is.” {Máté 24:37}

480
00:31:40,903 –> 00:31:46,684
Azért vagyok itt, hogy elmondjam,
Isten előtt, hogy az emberiség
nagyon közel áll,

481
00:31:46,690 –> 00:31:51,658
hogy újra elérje ezt az állapotot;

482
00:31:52,507 –> 00:31:55,626
és amikor oda jut az emberiség,

483
00:31:55,641 –> 00:31:58,831
hogy szíve gondolatának minden
alkotása szüntelen csak gonosz,

484
00:31:58,846 –> 00:32:01,317
mi lesz a próbaidővel?
{DA 122.2, DA 633.2}

485
00:32:01,330 –> 00:32:03,607
Le fog járni. Miért?

486
00:32:03,622 –> 00:32:10,968
Mert további késlekedés sem fog
megváltoztatni senkit.

487
00:32:10,992 –> 00:32:13,983
Csak két csoport fog létezni.

488
00:32:14,007 –> 00:32:22,652
Azok, akiknek szíve gondolatának
minden alkotása szüntelen
csak szent,

489
00:32:22,676 –> 00:32:27,335
és azok akiknek a szíve
gondolatának minden
alkotása szüntelen csak gonosz.

490
00:32:27,357 –> 00:32:29,394
Csak két csoport lesz.

491
00:32:29,417 –> 00:32:35,903
Ezt jelenti, hogy vagy el van
pecsételve, vagy meg van bélyegezve.

492
00:32:35,927 –> 00:32:40,808
Hallotok engem?

493
00:32:40,832 –> 00:32:46,836
És akkor Isten megfújja a sípját,
és a próbaidő letelik,

494
00:32:46,857 –> 00:32:50,057
mert további várakozás sem fog
senkit megváltoztatni.

495
00:32:50,069 –> 00:32:53,004
Az egyetlen ok, amiért még
Isten késlekedik, az,

496
00:32:53,027 –> 00:32:55,199
hogy Isten mit nem szeretne?

497
00:32:55,215 –> 00:33:00,234
“nem akarván, hogy némelyek
elvesszenek, hanem mindenki
megtérésre jusson” {2 Pét. 3:9}

498
00:33:00,257 –> 00:33:04,536
Ő egy csodálatos, könyörületes,
türelmes Isten.

499
00:33:04,567 –> 00:33:07,877
Vannak még az emberek között
olyan egyének,

500
00:33:07,897 –> 00:33:10,948
akiknek elméjük még megváltozhat.

501
00:33:10,964 –> 00:33:14,646
Ezért késlekedik, Ő várakozik.

502
00:33:14,662 –> 00:33:17,257
De amikor oda jutunk, hogy
senki sem fogja többé

503
00:33:17,272 –> 00:33:18,805
megváltoztatni gondolatait,

504
00:33:18,829 –> 00:33:21,697
további várakozás már hiábavaló.

505
00:33:21,713 –> 00:33:23,637
Értitek?

506
00:33:23,657 –> 00:33:25,922
És akkor a próbaidő lejár.

507
00:33:25,947 –> 00:33:28,367
Akkor Isten kegyelmesen közbelép

508
00:33:28,380 –> 00:33:33,406
és megsemmisíti azokat, akik
javíthatatlanul akaratukat

509
00:33:33,402 –> 00:33:36,552
a Sátánnal hozták összhangba.

510
00:33:36,578 –> 00:33:41,651
Irántuk való könyörületből
megsemmisíti őket,

511
00:33:41,667 –> 00:33:44,387
mint az univerzum iránti kegyelemből.

512
00:33:44,388 –> 00:33:47,313
Erről még később beszélünk…

513
00:33:47,328 –> 00:33:50,291
Ez a borzasztó következménye
a bukásnak, barátaim.

514
00:33:50,315 –> 00:33:53,955
Elnézünk felette, és nem látjuk

515
00:33:53,979 –> 00:33:57,957
elég tisztán, hogy mi történt
az emberi fajjal.

516
00:33:57,987 –> 00:34:05,903
Tíz generáció, 8 kivételével
el lett pusztítva.

517
00:34:05,917 –> 00:34:08,737
Mi a probléma szíve és lényege?

518
00:34:08,753 –> 00:34:11,008
Történelmi vázlatok, 138. oldal.

519
00:34:11,027 –> 00:34:12,646
Hallgassátok meg.

520
00:34:12,662 –> 00:34:13,940
Kérlek fogadjátok el.

521
00:34:13,956 –> 00:34:17,797
Úgy látom soknak nehéz elfogadni,

522
00:34:17,813 –> 00:34:19,661
amit megosztok veletek.

523
00:34:19,669 –> 00:34:23,387
Biztosíthatlak, hogy nem az én
gondolataimat osztom meg veletek.

524
00:34:23,405 –> 00:34:26,949
– Nem akarom, hogy úgy higgyétek. –

525
00:34:26,965 –> 00:34:32,447
De az én gondolataimnak
alkalmazkodniuk kell ahhoz,
amit mond az Úr,

526
00:34:32,467 –> 00:34:36,090
és nem fordítva.

527
00:34:36,106 –> 00:34:41,297
Isten bocsássa meg, hogy a véleményünk
büszkeségében azt okozzuk, hogy

528
00:34:41,298 –> 00:34:46,596
erőltessük az ihletettséget
alátámasztani azt, amit hiszünk.

529
00:34:46,612 –> 00:34:49,657
Történelmi vázlatok, 138. oldal.
Figyeljetek nagyon.

530
00:34:49,663 –> 00:34:51,170
Itt van a probléma magva.

531
00:34:51,186 –> 00:34:54,928
Az önzés bele van vésve létünkbe.

532
00:34:54,952 –> 00:34:56,827
Mi van az önzéssel?

533
00:34:56,842 –> 00:34:59,519
Bele van vésve.
Mit jelent ez?

534
00:34:59,543 –> 00:35:01,545
Egybeszőve.

535
00:35:01,557 –> 00:35:04,341
Minden idegre, minden rostra,
képességre rá van írva.

536
00:35:04,342 –> 00:35:06,097
Vagyis ezt jelenti más szóval.

537
00:35:06,113 –> 00:35:08,800
Emlékezzetek, ez volt valaha
a szeretettel,

538
00:35:08,817 –> 00:35:12,077
de a bűnesetkor, az önzés
vette át a szeretet helyét.

539
00:35:12,097 –> 00:35:13,672
Tehát mi van összefonódva?

540
00:35:13,697 –> 00:35:16,741
Ami bele van írva minden idegbe,
rostba, képességbe, vagyis mi?

541
00:35:16,757 –> 00:35:21,099
Az önzés.
Hogy jutott el hozzánk?

542
00:35:21,107 –> 00:35:23,151
Gyerünk, olvassátok csak.

543
00:35:23,167 –> 00:35:29,486
Úgy jutott el hozzánk,
mint egy örökség.

544
00:35:29,497 –> 00:35:31,667
Úgy jutott el hozzánk, mint mi?

545
00:35:31,681 –> 00:35:35,459
Mint egy örökség.

546
00:35:35,486 –> 00:35:37,433
Kedves barátaim…

547
00:35:37,458 –> 00:35:41,613
Mint születésnél fogva
illető jogon.

548
00:35:41,637 –> 00:35:43,642
Áldott legyen a viszonylag,…

549
00:35:43,647 –> 00:35:47,523
Áldott legyen a viszonylag
ártatlan kicsi szívük.

550
00:35:47,547 –> 00:35:51,549
Az a kicsi rózsaszín, barna,
vagy sárga, vagy fekete batyu,

551
00:35:51,550 –> 00:35:55,177
amit magunkkal hozunk ebbe a világba
a nemzés törvényén keresztül;

552
00:35:55,180 –> 00:35:56,557
az öröklés törvénye által.

553
00:35:56,569 –> 00:35:59,205
Gyerünk, milyenek vagyunk
természetüknél fogva?

554
00:35:59,229 –> 00:36:04,934
Önzőek, minden szülő tudja.

555
00:36:04,942 –> 00:36:06,998
A gyerekeket

556
00:36:07,021 –> 00:36:11,690
nem kell önzésre tanítani.

557
00:36:11,706 –> 00:36:15,868
Van-e olyan gyerek, akit erre
kell tanítani?

558
00:36:15,876 –> 00:36:18,897
Kellett-e azt mondjátok a
gyermekeknek: nem, nem, nem,

559
00:36:18,898 –> 00:36:21,416
nem kell annyira megosztanod
a játékaidat másokkal?

560
00:36:21,417 –> 00:36:23,937
Egy kicsit jobban ragaszkodj
hozzájuk.

561
00:36:23,949 –> 00:36:25,921
Ilyen gyermekeitek vannak?

562
00:36:25,937 –> 00:36:27,977
Nem ilyenek, ugye?

563
00:36:27,989 –> 00:36:30,418
Miért?

564
00:36:30,418 –> 00:36:33,780
Mert természetükből önzőek.

565
00:36:33,796 –> 00:36:38,186
Mielőtt nagyon megharagudnátok
önzésük miatt,

566
00:36:38,207 –> 00:36:46,088
kérdezzétek meg magatoktól,
hogy honnan kapták ezt?

567
00:36:47,047 –> 00:36:52,097
Nem ismerlek titeket, de ez az apa
azt találta a legnagyobb
kihívásnak, hogy

568
00:36:52,114 –> 00:36:55,713
türelmes legyen, az önzés olyan
megnyilvánulásaiban,

569
00:36:55,729 –> 00:36:59,710
amik egész életében zaklatták
és láttam visszatükröződni

570
00:36:59,718 –> 00:37:01,607
felém a gyermekeimtől.

571
00:37:01,624 –> 00:37:06,682
Valaki még átélte ezt?

572
00:37:08,135 –> 00:37:10,995
Az önzés bele van írva a létünkbe

573
00:37:11,017 –> 00:37:13,287
és mint örökség jut el hozzánk;

574
00:37:13,291 –> 00:37:15,201
és ez az önzés bűne?

575
00:37:15,225 –> 00:37:19,147
Az önzés összefoglaló neve alatt
következnek az összes többi bűnök.

576
00:37:19,167 –> 00:37:25,255
Az önzés a bűn lényege.

577
00:37:25,835 –> 00:37:28,721
És bennünk van, mint
örökség, be van írva

578
00:37:28,737 –> 00:37:31,673
minden idegbe, minden rostba,
létünk minden képességébe.

579
00:37:31,681 –> 00:37:33,205
Lássuk be barátaim.

580
00:37:33,220 –> 00:37:37,147
Addig, amíg nem ismerjük fel,
hogy a természetes szívünket

581
00:37:37,163 –> 00:37:40,917
az önzés uralja, nem jutunk oda,

582
00:37:40,942 –> 00:37:45,601
hogy teljesen értékelni tudjuk
az új szívet, amit kapunk…

583
00:37:45,617 –> 00:37:49,589
amire egy új törvény
van írva. {Ámen}

584
00:37:49,613 –> 00:37:52,594
Meg kell érteni a rossz hírt,
mielőtt oda kerülünk,

585
00:37:52,610 –> 00:37:54,717
hogy értékeljük a jó hírt.{Ámen}

586
00:37:54,718 –> 00:37:57,886
Meg kell értenetek, mennyire
reménytelenek, gyámoltalanok vagytok

587
00:37:57,887 –> 00:38:01,667
a születés révén, mielőtt
értékelhetnétek a segítséget

588
00:38:01,691 –> 00:38:05,427
és a reményt, a lelki újjászületés
által.{Ámen}

589
00:38:05,434 –> 00:38:09,864
Fel kell ismerjétek, hogy
mennyire romlottak vagytok
az első Ádám révén,

590
00:38:09,877 –> 00:38:13,916
mielőtt értékelni tudjátok,
amit a második Ádám tett,

591
00:38:13,932 –> 00:38:19,135
hogy jobbá tegyen mindent.

592
00:38:19,166 –> 00:38:25,900
A jó hír csak olyan jó, mint
amilyen rossz a rossz hír.

593
00:38:29,477 –> 00:38:33,131
Dávid így beszél erről a valóságról.

594
00:38:33,155 –> 00:38:34,757
Zsoltárok könyve 51: 7. versében:

595
00:38:34,768 –> 00:38:43,385
“Ímé én vétekben fogantattam, és
bűnben melengetett engem az anyám.”

596
00:38:43,393 –> 00:38:46,882
Ez bibliai megállapítás.

597
00:38:46,887 –> 00:38:51,873
Ez bibliai igazság.

598
00:38:51,897 –> 00:38:53,917
Ímé én vétekben fogantattam.

599
00:38:53,935 –> 00:38:55,617
A bűn állapotában születtem.

600
00:38:55,634 –> 00:38:57,187
Miért, mi az ok?

601
00:38:57,212 –> 00:39:00,233
Mit tett bűnben az anyám?
Fogant meg engem.

602
00:39:00,247 –> 00:39:05,873
Vannak azonban néhányan, akik,

603
00:39:05,897 –> 00:39:11,113
mert nem tudják elfogadni
a megalázó igazságot,

604
00:39:11,117 –> 00:39:15,097
a természetes születésükre nézve,
azt akarják elhitetni, hogy Dávid

605
00:39:15,115 –> 00:39:21,267
azt vallja be, hogy ő
a házasságon kívül fogant meg.

606
00:39:23,967 –> 00:39:27,942
Biztosíthatlak, hogy
nem ezt vallja meg Dávid.

607
00:39:27,965 –> 00:39:32,227
A Prófétaság Lelkében ez van:
az 51. zsoltár egy modell,

608
00:39:32,256 –> 00:39:34,947
bűnbánati imádság,
minden bűnös számára.

609
00:39:34,971 –> 00:39:39,057
Nem ismerlek titeket, de azt
tudom, hogy én nem házasságon
kívül fogantam.

610
00:39:39,069 –> 00:39:41,137
Nem kell ilyesmit beismerjek.

611
00:39:41,147 –> 00:39:44,337
De azt be kell vallanom, hogy
lázadó, önző szülők gyermekeként

612
00:39:44,343 –> 00:39:46,207
lettem világra hozva.

613
00:39:46,212 –> 00:39:49,267
Az öröklés során önző,
lázadó szívet kaptam,

614
00:39:49,297 –> 00:39:51,582
és Dáviddal együtt,

615
00:39:51,598 –> 00:39:58,017
térdre ereszkedve kell mondanom,
“tiszta szívet teremts bennem,
Ó Istenem,

616
00:39:58,021 –> 00:40:00,837
és az erős lelket újítsd meg bennem.”

617
00:40:00,845 –> 00:40:04,457
Az, amit kaptam,
a természetes örökségem,

618
00:40:04,478 –> 00:40:10,177
az önzés szellemével van bemocskolva.

619
00:40:10,187 –> 00:40:14,441
Ezért milyen az én igazságom?

620
00:40:14,457 –> 00:40:17,382
Csak mocskos rongyok.{Ézsaiás 64:5}

621
00:40:17,407 –> 00:40:20,588
Ilyenek a jó dolgok, amiket teszek.

622
00:40:20,604 –> 00:40:24,886
A természetéből önző
szív miatt milyenek?

623
00:40:24,898 –> 00:40:27,802
Tisztátalanok.

624
00:40:27,818 –> 00:40:32,447
Barátaim, nem is kezdhetünk igazán
engedelmeskedni Isten törvényének,

625
00:40:32,459 –> 00:40:34,621
amíg nincs meg az az új szívünk.

626
00:40:34,629 –> 00:40:37,361
És nem lesz új szívünk,
amíg nem kérjük.

627
00:40:37,369 –> 00:40:43,417
Addig nem kérünk, amíg nem ismerjük
fel, hogy szükségünk van rá.

628
00:40:43,447 –> 00:40:49,967
Ezért olyan fontos felismerni a
borzasztó születési jogunkat,

629
00:40:49,983 –> 00:40:55,959
amit a természetes
születéssel öröklünk.

630
00:40:55,967 –> 00:41:04,619
Hála Istennek, van egy lelki
öröklés, a második Ádámtól.

631
00:41:04,635 –> 00:41:06,649
Pál Apostol így beszél
erről a valóságról,

632
00:41:06,666 –> 00:41:08,727
az Efézusbeliekhez írt 2.
fejezet, 1-3 verseiben:

633
00:41:08,745 –> 00:41:10,984
“Titeket is megelevenített,
a kik holtak valátok

634
00:41:11,000 –> 00:41:13,890
a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
Melyekben jártatok egykor

635
00:41:13,891 –> 00:41:16,955
e világ folyása szerint a levegőbeli
hatalmasság fejedelme szerint,

636
00:41:16,971 –> 00:41:20,122
ama lélek szerint, mely most az
engedetlenség fiaiban munkálkodik;

637
00:41:20,138 –> 00:41:22,906
A kik között forgolódtunk egykor
mi is mindnyájan

638
00:41:22,907 –> 00:41:25,478
a mi testünk kívánságaiban,
cselekedvén a testnek

639
00:41:25,479 –> 00:41:29,045
és a gondolatoknak akaratját,
és természet szerint

640
00:41:29,067 –> 00:41:37,252
haragnak fiai valánk, mint
egyebek is.” Pál magát is
beleérti ebbe.

641
00:41:37,275 –> 00:41:41,514
“természet szerint,
haragnak fiai valánk.”

642
00:41:41,538 –> 00:41:45,208
Review and Herald, Január 6, 1891
Figyeljétek meg:

643
00:41:45,232 –> 00:41:52,860
Az ember természet szerint önző.

644
00:41:52,884 –> 00:41:54,460
Milyen az ember?

645
00:41:54,484 –> 00:41:57,620
Önző, hogyan?
Természetéből.

646
00:41:57,628 –> 00:42:04,301
Azért vagyunk bűnösök
természetünkből, mert az önzés bűn.

647
00:42:04,311 –> 00:42:09,217
Azért vétkezünk, mert bűnösök vagyunk.

648
00:42:09,224 –> 00:42:13,053
Nem attól válunk bűnösökké,
mert bűnt követünk el.

649
00:42:13,066 –> 00:42:16,275
Értitek?

650
00:42:20,301 –> 00:42:24,762
Azért követünk el bűnt, mert
önző a szívünk.

651
00:42:24,768 –> 00:42:27,227
Testi gondolkozásúak vagyunk,
és ez mit jelent?

652
00:42:27,251 –> 00:42:30,910
“Ellenségeskedés Isten ellen;
minthogy az Isten törvényének
nem engedelmeskedik

653
00:42:30,926 –> 00:42:32,518
mert nem is teheti.”{Róma 8:7}

654
00:42:32,529 –> 00:42:36,303
Mi az az egyetlen dolog, amit a
érzéki gondolkodás tenni tud?

655
00:42:36,329 –> 00:42:39,181
Bűnt követni el.

656
00:42:39,198 –> 00:42:42,282
Ez az egyetlen dolog, amit
tenni tud, barátaim.

657
00:42:42,298 –> 00:42:45,458
Ne felejtsük, azért kaptuk ezt
a minősítést, hogy tudjuk,

658
00:42:45,480 –> 00:42:52,626
az érzéki gondolkodás ijesztően
hamis engedelmességre késztet.

659
00:42:52,641 –> 00:42:55,718
Viselkedésünket összhangba
hozhassa a törvény betűjével,

660
00:42:55,726 –> 00:42:57,722
jó szemmel néznek rád,
és csodálnak,

661
00:42:57,748 –> 00:43:00,970
értékelnek és előreléptetnek…,

662
00:43:00,979 –> 00:43:02,959
de ez nem engedelmesség.

663
00:43:02,988 –> 00:43:04,951
Ez álszentség.

664
00:43:04,978 –> 00:43:06,658
Követtek engem?

665
00:43:08,447 –> 00:43:11,537
Azért nem képes az érzéki
gondolkodás engedelmeskedni,

666
00:43:11,558 –> 00:43:15,698
mert képtelen a szeretetre,
csakis önző tud lenni.

667
00:43:15,715 –> 00:43:18,758
Nem lehet engedelmeskedni,
amíg nem kaptok új szívet,

668
00:43:18,777 –> 00:43:20,938
mert csak egy új szív tud szeretni;

669
00:43:20,946 –> 00:43:23,278
és a szeretet, a törvény betöltése.

670
00:43:23,289 –> 00:43:24,843
Értitek?

671
00:43:24,868 –> 00:43:28,145
Látjátok ezt, ugye?

672
00:43:30,675 –> 00:43:32,895
A szeretet a törvény betöltése.
{Róma 13:10}

673
00:43:32,908 –> 00:43:35,813
Nem érdekel mennyire tesztek
eleget a törvény betűjének,

674
00:43:35,829 –> 00:43:41,501
ha nem a szeretet vezérli,
akkor az nem engedelmesség.

675
00:43:41,525 –> 00:43:44,666
Nem lehet az.

676
00:43:44,682 –> 00:43:46,122
Nem engedelmesség.

677
00:43:46,143 –> 00:43:49,485
Az ember természetéből
fakadóan önző, ösztönösen

678
00:43:49,486 –> 00:43:53,284
cselekszik, Isten akaratára
való tekintet nélkül,

679
00:43:53,300 –> 00:43:55,680
a saját akarata a kritérium.

680
00:43:55,698 –> 00:44:02,364
Milyen szomorú megállapítás az ember
bukott természetére vonatkozóan.

681
00:44:02,390 –> 00:44:05,237
Pál Apostol így fogalmaz a
Filipibeliekhez írt levél, 2: 21-ben.

682
00:44:05,238 –> 00:44:07,765
“Mert mindenki a maga
hasznát keresi…”

683
00:44:07,788 –> 00:44:09,397
Hányan keresik?

684
00:44:09,412 –> 00:44:12,042
“Mindenki a maga hasznát keresi,

685
00:44:12,055 –> 00:44:15,785
nem a Krisztus Jézusét.”

686
00:44:15,798 –> 00:44:19,359
Hallgassuk meg mit mond
az ihletett Ige erről.

687
00:44:19,368 –> 00:44:22,578
Az idők jelei, június 2, 1887.

688
00:44:22,598 –> 00:44:28,578
Egyértelműen rá van írva az újjá
nem született szívre és a bukott világra:

689
00:44:28,590 –> 00:44:30,652
“Mert mindenki a maga hasznát keresi.”

690
00:44:30,658 –> 00:44:36,016
Mit jelent ez?
Az önzés a nagy törvénye,

691
00:44:36,028 –> 00:44:39,543
a mi elferdült természetünknek.

692
00:44:39,558 –> 00:44:46,291
Az önzés elfoglalja azt a helyet a
szívünkben, ahol Krisztusnak
kellene uralkodni.

693
00:44:46,307 –> 00:44:48,138
Mikor történt ez?

694
00:44:48,154 –> 00:44:51,088
6000 évvel ezelőtt,
az Éden kertjében,

695
00:44:51,105 –> 00:44:56,073
amikor Ádám vétkezett, és az önzés
vette át a szeretet helyét;

696
00:44:56,084 –> 00:44:59,444
és az öröklés törvénye szerint
mindenki úgy születik,

697
00:44:59,458 –> 00:45:03,178
hogy az önzés uralja az
emberi természetet.

698
00:45:03,191 –> 00:45:13,962
Hála legyen Istennek, hogy
választhatjuk, hogy Jézust
helyezzük a szívünk trónjára.

699
00:45:13,976 –> 00:45:16,646
Újjászülethetünk.

700
00:45:16,668 –> 00:45:21,126
Hála legyen Istennek ezért!

701
00:45:21,150 –> 00:45:29,979
Barátaim, nagyon aggódok,

702
00:45:29,998 –> 00:45:33,740
hogy szeretett gyülekezetünkben
sokan nem sikerül, hogy megértsék,

703
00:45:33,758 –> 00:45:39,899
a borzasztó, gyökeres következményeit
az ember bukásának.

704
00:45:39,918 –> 00:45:42,908
Mert, ha nem sikerül felismerned

705
00:45:42,918 –> 00:45:46,310
a borzasztó, radikális következményeit
az ember bukásának,

706
00:45:46,328 –> 00:45:49,338
nem juthatsz olyan helyzetbe,

707
00:45:49,358 –> 00:45:56,093
hogy értékeld – ahogy kellene –
és kérd – ahogy kellene –

708
00:45:56,108 –> 00:46:00,940
a megváltási tervről való
gondoskodást.

709
00:46:00,968 –> 00:46:04,863
Nem csak véletlenül vagyunk itt.

710
00:46:04,887 –> 00:46:08,444
Amit teszünk itt nem azért tesszük,
hogy szórakoztassunk titeket,

711
00:46:08,468 –> 00:46:12,828
hanem azért, hogy felfedezzük,
hogy milyen nyomorultak vagyunk
a bűn miatt.

712
00:46:12,843 –> 00:46:16,813
Fel kell ismernünk ezt,
mielőtt megláthatnánk

713
00:46:16,837 –> 00:46:19,531
a bűnösségünk igazi mélységeit.

714
00:46:19,548 –> 00:46:22,588
És meg kell látnotok a bűnösség
igazi mélységeit, mielőtt

715
00:46:22,600 –> 00:46:26,498
teljes szívünkkel keresnénk
a Megváltót.

716
00:46:26,515 –> 00:46:30,451
Követitek?{Ámen}

717
00:46:30,458 –> 00:46:32,991
Ha azt gondoljátok, hogy
a bűn csak a szándékos

718
00:46:32,992 –> 00:46:36,240
választásunk, hogy ne
engedelmeskedjünk Isten törvényének,

719
00:46:36,258 –> 00:46:43,120
akkor a bűnbocsánat lesz az egyetlen
dolog, amit keresni fogtok.

720
00:46:43,138 –> 00:46:48,175
De a bűn problémája ennél mélyebb.
A bűn halálos.

721
00:46:48,191 –> 00:46:50,929
Ez egy önző, lázadó szív.

722
00:46:50,948 –> 00:46:53,769
Igen, Jézus meg akarja
bocsátani nektek bűneiteket,

723
00:46:53,777 –> 00:46:57,358
de nemcsak a bűn
gyümölcseit akarja,

724
00:46:57,369 –> 00:47:00,680
a gyökeret akarja kiirtani.{Ámen}

725
00:47:00,704 –> 00:47:03,632
Olyan új szívet akar adni,{Ez 36:26}

726
00:47:03,658 –> 00:47:06,033
amit a szeretet törvénye irányít.

727
00:47:06,048 –> 00:47:07,808
Ámen?

728
00:47:07,828 –> 00:47:11,159
Adhat-e, ha nem kértek?

729
00:47:11,178 –> 00:47:15,498
Nem, és kértek-e, ha nem ismeritek
fel, hogy szükségetek van rá?

730
00:47:15,515 –> 00:47:17,150
Nem.

731
00:47:17,168 –> 00:47:20,820
Fontos-e tehát felismerni
a szükségét?

732
00:47:20,836 –> 00:47:22,647
Igen.

733
00:47:22,665 –> 00:47:27,632
Erre a pontra még visszatérünk.

734
00:47:27,658 –> 00:47:32,205
Tehát ez nemcsak egy tanulmány,
annak kedvéért, hogy

735
00:47:32,218 –> 00:47:35,061
gondolkodjatok néhány
érdekes dolgon.

736
00:47:35,078 –> 00:47:38,010
Kedves barátaim, ez megmentő.

737
00:47:38,028 –> 00:47:41,787
A saját megmentésünkről van szó.

738
00:47:41,798 –> 00:47:44,972
Nagyon fontos megérteni az igazat
a bűn problémájára nézve,

739
00:47:44,978 –> 00:47:49,496
ha készek szeretnénk lenni kérni ezt,
és értékelni szeretnénk,

740
00:47:49,508 –> 00:47:51,890
és buzgón elfogadni a megoldást
a bűnre…

741
00:47:51,908 –> 00:47:56,263
teljes egészében.

742
00:47:59,178 –> 00:48:02,864
Annak a borzasztó következményét,
az emberiségre nézve,

743
00:48:02,878 –> 00:48:05,128
hogy ettek a jó és a rossz
tudásának fájáról.

744
00:48:05,141 –> 00:48:08,260
Hallgassátok meg, hogy az ihletett
írás, hogy ír róla.

745
00:48:08,280 –> 00:48:11,562
Nevelés, 25. oldal.

746
00:48:11,568 –> 00:48:19,989
“Ahol egykor csak Isten jelleme és
ismerete mutatkozott meg,

747
00:48:20,005 –> 00:48:23,050
most Sátán jelleme és gonosz
ismerete is ott

748
00:48:23,074 –> 00:48:26,880
olvasható.”

749
00:48:29,532 –> 00:48:31,152
Nagyon érdekes.

750
00:48:31,178 –> 00:48:34,638
Mielőtt ettek volna a jó és rossz
tudásának fájáról,

751
00:48:34,646 –> 00:48:37,149
csak milyen tudással bírt az ember?

752
00:48:37,158 –> 00:48:38,804
A jónak a tudásával.

753
00:48:38,808 –> 00:48:41,237
Ami kinek a jelleme?{Istennek}

754
00:48:41,258 –> 00:48:43,472
Istennek a jelleme.

755
00:48:43,488 –> 00:48:47,726
Miután az ember evett a jó
és rossz tudásának a fájáról,

756
00:48:47,738 –> 00:48:49,531
milyen tudást szerzett meg?

757
00:48:49,538 –> 00:48:52,872
A rossznak a tudását,
ami kinek a jelleme?

758
00:48:52,891 –> 00:48:53,891
A Sátán jelleme.

759
00:48:53,904 –> 00:48:58,448
Most mindkettőt birtokolja,
a jó és a rossz tudást is.

760
00:48:58,458 –> 00:49:04,708
Az Isten jellemének nyomai
és a Sátán jelleme is,

761
00:49:04,724 –> 00:49:06,700
most egy tényező az életében.

762
00:49:06,718 –> 00:49:10,409
De a kettő közül, a bukás után,
melyik az erőteljesebb?

763
00:49:10,428 –> 00:49:11,838
Melyik uralja őt?

764
00:49:11,859 –> 00:49:13,638
Melyik uralkodik?

765
00:49:13,652 –> 00:49:17,135
A rossznak a tudása, kedves
barátaim.

766
00:49:17,159 –> 00:49:18,799
Minek a tudása?

767
00:49:18,823 –> 00:49:20,229
A rossznak a tudása.

768
00:49:20,248 –> 00:49:24,194
Ennek ellenére, a bukás után az
embernek van lelkiismerete, például,

769
00:49:24,208 –> 00:49:26,695
ami a jó tudásának része.

770
00:49:26,718 –> 00:49:29,048
Ezért zavarja, ha valami
rosszat csinál.

771
00:49:29,060 –> 00:49:33,461
Ez okozza, hogy kívánjon jót csinálni
és jobbnak lenni, mint amilyen.

772
00:49:33,477 –> 00:49:36,378
Mert vannak még nyomai
Isten jellemének benne.

773
00:49:36,391 –> 00:49:39,539
Van-e ereje egyedül jobbnak lenni,
mint amilyen?

774
00:49:39,563 –> 00:49:42,768
Elbukott állapotában, képes-e?
Nem.

775
00:49:42,788 –> 00:49:44,738
“Nélkülem” mit tudsz csinálni?

776
00:49:44,753 –> 00:49:46,663
Semmit.{Ján. 15:5}

777
00:49:46,673 –> 00:49:49,965
Semmit.

778
00:49:50,848 –> 00:49:55,392
A Sátán annyira el volt ragadtatva,
amikor sikerült kicserélnie

779
00:49:55,408 –> 00:49:58,647
Isten jellemének a másolatát,
a szeretet törvényét,

780
00:49:58,668 –> 00:50:02,243
saját, – az önzés – törvényének
a másolatával,

781
00:50:02,268 –> 00:50:06,161
uralkodó, ösztönző elvvé változtatva
az ember természetében.

782
00:50:06,176 –> 00:50:08,008
Nagyon el volt ragadtatva.

783
00:50:08,009 –> 00:50:09,834
Kövessétek ezt figyelemmel.

784
00:50:09,848 –> 00:50:15,409
Nem volt megelégedve, ennek
a tettnek a megvalósításával.

785
00:50:15,438 –> 00:50:19,668
Arra szánta el magát, hogy még

786
00:50:19,684 –> 00:50:23,288
Isten képmásának a nyomait is
kitörli.

787
00:50:23,310 –> 00:50:25,308
Kitörli az emberi természetből.

788
00:50:25,316 –> 00:50:31,349
El volt szánva, hogy teljesen
eltörölje a dicsőséget.

789
00:50:31,358 –> 00:50:35,728
És azóta is ezen munkálkodik.

790
00:50:35,738 –> 00:50:39,682
És 10 generáció alatt, elérte ezt
az egész emberiségnél,

791
00:50:39,698 –> 00:50:44,365
8 kivételével sikerült neki.

792
00:50:44,388 –> 00:50:48,001
De azóta is ezen munkálkodik.

793
00:50:48,018 –> 00:50:54,336
Remélem a jelenlevők kivételével.

794
00:50:54,338 –> 00:50:56,168
Hogyan csinálja mindezt azóta is?

795
00:50:56,171 –> 00:51:02,595
Hogyan igyekszik buzgón elcsúfítani
Isten képmásának a nyomait?

796
00:51:02,608 –> 00:51:10,102
Úgy, hogy kitörli Isten törvényének
a maradványait az ember szívéből.

797
00:51:10,128 –> 00:51:12,178
Hallottatok engem?

798
00:51:12,198 –> 00:51:16,961
Hogy törli ki az Isten képmásának
maradványait?

799
00:51:16,978 –> 00:51:21,250
Úgy, hogy kitörli Isten törvényének
a maradványait az ember szívéből.

800
00:51:21,258 –> 00:51:23,427
És hogy tudja ezt megtenni?
Figyeljétek:

801
00:51:23,428 –> 00:51:26,121
Kiadott kézirat, 9. fejezet, 229 oldal

802
00:51:26,138 –> 00:51:30,454
Isten törvénye valamikor a férfi és
a nő szívébe volt írva.

803
00:51:30,478 –> 00:51:36,450
De a dédelgetett bűneik elhalványította
és szinte kitörölte azt az írást.

804
00:51:36,466 –> 00:51:44,463
A bűn hatása fokozatosan elkoptatta
a törvény hatását.

805
00:51:44,478 –> 00:51:49,093
Hogyan vesz rá, hogy Isten törvényének
a maradványait is kitöröljük

806
00:51:49,108 –> 00:51:50,428
a lelkiismeretünkből?

807
00:51:50,441 –> 00:51:53,954
Úgy, hogy rávesz, hogy a bűnt
válasszuk szabad akaratunkból.

808
00:51:53,968 –> 00:51:57,538
Mindannyiszor, amikor
lelkiismeretünk ellenére cselekszünk,

809
00:51:57,561 –> 00:51:58,958
mi történik?

810
00:51:58,974 –> 00:52:02,073
Eltompul.

811
00:52:02,088 –> 00:52:07,023
Egyre halkul, amíg végül…
mi történik?

812
00:52:07,031 –> 00:52:09,824
Többé már nem halljuk.

813
00:52:09,838 –> 00:52:13,397
És ez a megbocsáthatatlan bűn.
{Máté 12:31}

814
00:52:13,397 –> 00:52:15,758
Értitek mit magyaráztam most?

815
00:52:15,776 –> 00:52:18,275
Ez a megbocsáthatatlan bűn.
{5 Biz. 634.1}

816
00:52:18,291 –> 00:52:21,077
És ez a célja mindenkivel
ebben a teremben.

817
00:52:21,093 –> 00:52:23,852
Ezt próbálja mindig csinálni.

818
00:52:23,852 –> 00:52:26,502
Kérlek, ne működjetek közre vele
ebben a folyamatban.

819
00:52:26,508 –> 00:52:31,930
Kérlek, ne működjetek közre vele
ebben a folyamatban!

820
00:52:31,948 –> 00:52:37,682
Saját magatokért, kérlek titeket,
de főleg Krisztusért kérlek,

821
00:52:37,699 –> 00:52:39,849
aki végtelen árat fizetett azért,

822
00:52:39,868 –> 00:52:43,302
hogy visszaállítsa Isten
képmását bennetek.

823
00:52:43,318 –> 00:52:49,532
Kérlek engedjétek, hogy megtegye.

824
00:52:49,547 –> 00:52:54,921
Egy ismerős történettel
szeretném befejezni.

825
00:52:54,938 –> 00:53:00,570
Sámuel I könyve, 4 fejezet,
21,21. verseivel:

826
00:53:00,588 –> 00:53:05,611
És Éli fiai engedetlenségükben
elvitték a frigyládát

827
00:53:05,638 –> 00:53:08,780
a filiszteusok elleni harcba.

828
00:53:08,795 –> 00:53:11,715
Azt remélték, hogy győzelmet
fog hozni számukra,

829
00:53:11,728 –> 00:53:14,221
mint valami szerencsét hozó amulett.

830
00:53:14,227 –> 00:53:18,127
Ismerték a történeteket arról,
amit Isten ládája csinált a múltban,

831
00:53:18,148 –> 00:53:20,851
és remélték, hogy újra csodát tesz.

832
00:53:20,859 –> 00:53:23,075
De volt egy nagy gond.

833
00:53:23,083 –> 00:53:26,526
A törvény csak a frigyládában volt.

834
00:53:26,538 –> 00:53:29,595
De nem volt a szívükben.

835
00:53:29,598 –> 00:53:34,096
Ezért az Isten nem harcolt
velük és érettük.

836
00:53:34,118 –> 00:53:38,184
Tudjátok mi történt a csatatéren
azon a napon?

837
00:53:38,188 –> 00:53:41,689
Elveszítették a csatát.

838
00:53:41,698 –> 00:53:44,155
De nemcsak azt, az életüket is.

839
00:53:44,170 –> 00:53:46,370
De csak ennyit veszítettek el?

840
00:53:46,387 –> 00:53:47,925
Elveszítették a frigyládát is.

841
00:53:47,947 –> 00:53:51,347
Barátaim, én vagy ti, nem tudjuk
felmérni annak következményét,

842
00:53:51,368 –> 00:53:54,872
hogy ez mennyire lesújtó volt
Izrael számára.

843
00:53:54,898 –> 00:54:00,668
Nem érthetjük meg, hogy
a teljes személyi azonosságuk,

844
00:54:00,681 –> 00:54:03,788
teljes személyi értékelésük,
ahhoz a tényhez kapcsolódott,

845
00:54:03,811 –> 00:54:07,185
hogy Isten rájuk bízta törvényét.

846
00:54:07,201 –> 00:54:09,296
Ettől érezték magukat felsőbbrendűnek,

847
00:54:09,308 –> 00:54:10,998
mindenki máshoz viszonyítva.

848
00:54:11,019 –> 00:54:16,948
És itt, legnagyobb ellenségük,
elvette a törvényt a csatában.

849
00:54:16,968 –> 00:54:21,382
Borzasztó hír volt.

850
00:54:21,398 –> 00:54:28,249
Egy hírnököt küldtek, hogy
megmondja ezt Élinek;

851
00:54:28,252 –> 00:54:30,970
és megérkezett a hírnök.

852
00:54:30,988 –> 00:54:36,243
Amikor Éli meghallotta, mi történt,
összeesett és meghalt.

853
00:54:36,258 –> 00:54:39,472
Annyira lesújtó volt.

854
00:54:39,495 –> 00:54:42,283
De a hírnök feladata még
nem ért véget.

855
00:54:42,304 –> 00:54:46,485
Meg kell mondja a hírt a két
halott fiú feleségének is.

856
00:54:46,508 –> 00:54:50,786
Az egyiket mindig nagyon sajnáltam.

857
00:54:50,798 –> 00:54:58,775
Éppen vajúdott,
Éli unokájának adva életet.

858
00:54:58,798 –> 00:55:02,485
Az egyik fiú gyerekének.

859
00:55:02,489 –> 00:55:05,092
De vajon vár-e a hírnök
jobb alkalomra a hírrel?

860
00:55:05,108 –> 00:55:08,373
Nem, beront a sátorba
és elmondja a hírt

861
00:55:08,396 –> 00:55:11,064
a szerencsétlen vajúdó asszonynak.

862
00:55:11,088 –> 00:55:16,574
És ez annyira lesújtó volt,
hogy belehalt a szülésbe.

863
00:55:16,588 –> 00:55:20,863
De mielőtt meghal, mit csinált?

864
00:55:20,888 –> 00:55:27,385
Elnevezi a fiát, a születése
körülményeinek megfelelően.

865
00:55:27,415 –> 00:55:31,145
A héberek gyakran tették ezt.

866
00:55:31,158 –> 00:55:34,571
Milyen nevet adott a gyermeknek?

867
00:55:34,598 –> 00:55:38,430
Keressük meg Sámuel I könyvének
4. fejezetét, a 21. vers:

868
00:55:38,448 –> 00:55:42,959
“És nevezé a gyermeket Ikábódnak,
mondván:”

869
00:55:42,978 –> 00:55:48,560
“Oda van Izrael dicsősége”.

870
00:55:48,576 –> 00:55:50,908
Milyen fontos kulcsszót hallunk itt?

871
00:55:50,922 –> 00:55:52,440
Dicsőség.

872
00:55:52,464 –> 00:55:57,395
Mit jelent a dicsőség szó? Jellem.

873
00:55:57,411 –> 00:56:00,312
Jegyezzetek meg valami nagyon
fontosat.

874
00:56:00,318 –> 00:56:04,810
Amikor azt mondta Mózes a Sinai hegyen:
Kérlek, mutasd meg a dicsőséged,

875
00:56:04,826 –> 00:56:08,936
Tudjátok, hogy van lefordítva
a héber dicsőség szó?

876
00:56:08,958 –> 00:56:10,712
A “chabod” szóval.

877
00:56:10,728 –> 00:56:15,331
Milyen szóval?
A “chabod” szóval.

878
00:56:15,356 –> 00:56:18,990
Meg van ez az “Ikabod” szóban?

879
00:56:19,008 –> 00:56:22,403
Az elején az “i”- ik-
a tagadás a héber nyelvben.

880
00:56:22,428 –> 00:56:26,660
Az “i” azt jelenti, hogy “nem, ne”.

881
00:56:26,665 –> 00:56:28,350
Nincs dicsőség.

882
00:56:28,359 –> 00:56:31,364
Így nevezték el a gyermeket.

883
00:56:31,388 –> 00:56:36,141
Ezért mondja miután elnevezte
a gyermeket Ikábódnak:

884
00:56:36,158 –> 00:56:42,212
És monda:
“Oda van Izrael dicsősége”

885
00:56:42,238 –> 00:56:43,342
Miért?

886
00:56:43,338 –> 00:56:48,073
“mert elvétetett az Isten ládája,
és az ő ipa és az ő férje.”

887
00:56:48,088 –> 00:56:50,658
Mindketten meghaltak.

888
00:56:50,678 –> 00:56:54,242
A következő vers ismétlése
az előbbinek.

889
00:56:54,257 –> 00:56:56,748
Most a legfontosabb ok,

890
00:56:56,763 –> 00:56:58,698
amiért a dicsőség elhagyta,

891
00:56:58,717 –> 00:57:00,694
mi is ez?

892
00:57:00,709 –> 00:57:03,358
“És monda ismét:
Oda van Izrael dicsősége,

893
00:57:03,377 –> 00:57:07,833
mert elvétetett az Isten ládája.”

894
00:57:07,849 –> 00:57:11,016
Itt van egy ismétlés, és amikor
a Bibliában ismétléssel találkozunk,

895
00:57:11,035 –> 00:57:14,528
azért van, mert,… miért?
Mert fontosat akar mondani.

896
00:57:14,551 –> 00:57:16,660
Látjátok a mély, lelki igazságot itt?

897
00:57:16,676 –> 00:57:18,305
Látjátok a tanulmány tárgyát?

898
00:57:18,321 –> 00:57:20,807
Miért hagyta el a dicsőség őket?

899
00:57:20,828 –> 00:57:22,998
Mert elvitték a frigyládát.

900
00:57:23,008 –> 00:57:25,884
De mi volt benne?

901
00:57:25,907 –> 00:57:29,629
Isten törvénye, ami az
Ő jellemének a másolata,

902
00:57:29,638 –> 00:57:31,488
ami az Ő dicsősége.

903
00:57:31,503 –> 00:57:35,608
Tehát, amikor az ellenségnek
sikerült Isten törvényét kivenni

904
00:57:35,629 –> 00:57:39,978
a Szentek szentjéből, “ichabod”
-dicstelenség- volt az eredmény.

905
00:57:39,987 –> 00:57:42,844
Elhagyta a dicsőség.

906
00:57:42,858 –> 00:57:48,104
Testvéreim, ez történt akkor is,
amikor a lélek ellensége,

907
00:57:48,119 –> 00:57:52,352
kivette a test szent templomából
Isten törvényét.

908
00:57:52,368 –> 00:57:56,813
Mivel helyettesítette?
Az önzés törvényével.

909
00:57:56,837 –> 00:57:58,107
Mi történt?

910
00:57:58,128 –> 00:58:00,711
Ichabod történt.

911
00:58:00,728 –> 00:58:03,343
A dicsőség elhagyott.

912
00:58:03,359 –> 00:58:10,160
6000 éve, az emberi faj,
romlásból romlásba süllyed,

913
00:58:10,176 –> 00:58:14,226
a Sátán jellemének hasonlóságára.

914
00:58:14,242 –> 00:58:16,524
Ez a rossz hír.

915
00:58:16,538 –> 00:58:22,298
A jó hír most következik.
Ezért muszáj, hogy visszajöjjetek
a következő alkalomra.

916
00:58:22,328 –> 00:58:28,066
A jó hír lényege az ígéretben van.

917
00:58:28,082 –> 00:58:29,565
És mi az ígéret?

918
00:58:29,578 –> 00:58:31,488
Ez az Új szövetség ígérete.

919
00:58:31,504 –> 00:58:32,955
Mit mond ez az ígéret?

920
00:58:32,958 –> 00:58:37,137
Be fogom írni az én törvényemet
az ő szívükbe és elméjükbe.

921
00:58:37,158 –> 00:58:40,899
Isten kigondolta a tervet, hogy
a törvény által, még egyszer

922
00:58:40,918 –> 00:58:45,098
helyreállítódjon a szentek szentjébe,
és vezető erővé váljon,

923
00:58:45,113 –> 00:58:48,494
elvvé, lélekké, ami szabályozza
az emberi természetet.{Ámen}

924
00:58:48,518 –> 00:58:53,466
Így, meg lehetünk változtatva, dicsőségről
dicsőségre a megmentési terv által.

925
00:58:53,482 –> 00:58:57,254
Még egyszer beteljesedik az Isten
-elrendelt, bűn-megszakított,

926
00:58:57,278 –> 00:58:59,348
de vér által tisztára mosott
rendeltetés.{Ámen}

927
00:58:59,364 –> 00:59:02,878
Kérlek, gyertek vissza, hogy együtt
tanulmányozzuk ezt a tervet.

928
00:59:02,885 –> 00:59:05,250
Fel állhatunk egy befejező imára.

929
00:59:05,278 –> 00:59:07,790
Mennyei Atyánk, nagyon köszönöm,

930
00:59:07,798 –> 00:59:10,533
hogy segítesz megérteni a rossz hírt.

931
00:59:10,548 –> 00:59:14,478
Felkészítsz minket, hogy a legjobban
értékeljük és egyre buzgóbban

932
00:59:14,494 –> 00:59:16,652
elfogadjuk a jó hírt.

933
00:59:16,668 –> 00:59:21,791
Hozz vissza minket holnap este,
hogy folytathassuk a tanulmányt

934
00:59:21,807 –> 00:59:25,353
arról, hogy hogyan változhatunk
meg a bukás ellenére,

935
00:59:25,368 –> 00:59:29,633
a megmentési terv által,
dicsőségről dicsőségre.

936
00:59:29,657 –> 00:59:32,198
Ez a mi imádságunk, Jézus nevében.

937
00:59:32,224 –> 00:59:34,074
Ámen.

938
00:59:34,090 –> 00:59:37,276
Isten áldjon barátaim,
Isten áldjon.

939
00:59:37,839 –> 00:59:40,448