Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órákban feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Steven Wallace lelkész végig vezet “Dicsőségről dicsőségre.”

Jó estét barátaim. Örülök, hogy visszajöttetek ma este. Nagyon köszönöm az elkötelezettségeteket az Isten Igéje iránt ami a jelenlétetekben nyilvánul meg. Alig vártam, hogy együtt folytassuk a tanulmányunkat. A sorozatunk címe: “Dicsőségről dicsőségre” egy szeminárium, aminek az alapelve a keresztény jellem fejlesztés. Együtt tanulmányozzuk a legfontosabb feladatot, amit valaha az emberiségre bíztak. És mi ez? A jellem fejlesztés. Education {Nevelés}, 225 oldal az első utalás a számotokra kiosztott anyagban. “A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, amit valaha az emberiségre bíztak; és ennek a szorgalmas tanulmányozása soha nem volt olyan fontos, mint most.” Most, miért olyan fontos? Készen álltok? Mert a Király hamarosan jön. Te nem állsz készen? Adok egy második esélyt. Most, miért olyan fontos? Mert a Király hamarosan jön. {Ámen.} Igen, valóban hiszem ezt barátaim.

Olyan sok minden történik. Tény, hogy ma egy egy nagyon jelentős esemény megy végbe, amibe nem akarok belemenni… de, ma teljesedik be egy prófécia. Pontosan az út végén vagyunk barátaim. Kérlek jegyezzétek meg! De még sok munka vár ránk. Van egy üzenetünk, amit el kell vinnünk, minden nemzetnek, ágazatnak nyelvnek és népnek {Jel 14,6} és a saját életünk felkészítése. {Jel 14,7} De mindkét feladat sikeres teljesítése, ugyanattól a dologtól függ, ugye? …és mitől függ? A Krisztushoz hasonló jellem fejlesztéstől. Miért? Mert nem lehetünk hatékony tanúi a Királynak sem alkalmasak a menny számára addig, amíg nem rendelkezünk Krisztushoz hasonló jellemmel.

Tegnap este megbirkóztunk néhány elég zord hírrel, az emberi természet bukásának szörnyű következményével, és mi tette őt teljesen cselekvőképtelenné, hogy betöltse, az Isten által elrendelt sorsát. Mi volt az Isten által elrendelt sors? Ézsaiás 43,7. Mit mond rólunk a mi Teremtőnk? “Akit az én dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem.” Ti nem vagytok az idő és a véletlen termékei, véletlenül itt, enni és inni, és boldognak lenni, mert holnap úgyis meghalunk. {1Kor 15,32} Nem! Személyes kézi munkája vagyunk, egy személyes Teremtő Istennek, aki egy magasztos, és szent cél miatt alkotott minket: hogy bemutassuk a dicsőségét, hogy szép és igaz dolgokat mondjunk a Világegyetemnek, arról, hogy Ő milyen, különösen, hogy bemutassuk jellemét. Bibliai kifejezéssel élve, azok miatt, akik csak most csatlakoztak hozzánk, mi a jellem bibliai meghatározása? Dicsőség. Tehát amikor a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten az Ő dicsőségére teremtett azt mondja nekünk, hogy azért teremtett, hogy bemutassuk az Ő dicsőségét. Azt a végtelenül dicsőséges jellemet kellett bemutassuk, a minket figyelő világegyetemnek, hogy pontos és szép következtetést vonjanak le arról, hogy milyen Ő. Az Ő képmására lettünk teremtve. {1Móz 1,26} az Ő hasonlatosságára lényünk minden dimenziójában. És mit tett Isten továbbá, hogy képesé tegyen minket, hogy betöltsük küldetésünket? Mit írt fel lényünk minden minden idegszálára és minden rostjára? Az Ő törvényét. {RH, Nov 12, 1901 par. 4}

De a rossz hír, amivel meg kellett birkóznunk tegnap este az az, hogy a bűnbeeséskor az önzés vette át a szeretet helyét. {SC 17.1} A szeretet, az Isten törvénye, fel volt írva, az ember szíve hústáblájának, minden idegszálára, minden rostjára lényének minden képességére. De amikor elbukott, az önzés – Sátán törvénye vette át a szeretet helyét. Uralkodóvá vált, motiváló elvként íródott fel az ember szíve hústáblájának sőt minden idegszálára, minden rostjára, lényének minden képességére. Ezért az egész természete, az egész ereje, megromlott.

Bukásuk előtt kizárólagosan csak Isten szerint jártak és dicsőítették Őt. De amikor az önzés vette át a szeretet helyét, a bukás után, ők kizárólagosan, saját magukat dicsőítették. Súlyos, radikális, erkölcsi zavar lépett fel az emberi természetben, a bukás miatt, amit gonoszságnak nevezünk. Az erkölcsi zavar miatt, az alapvető változás miatt, lényének középpontjában, amikor az önzés vette át a szeretet helyét, az ember teljesen cselekvőképtelenné tette magát hogy bemutassa Isten jellemét.

Tulajdonképpen képessé tette magát, hogy bemutassa kinek a jellemét? A Sátánét. Mert ugyanaz az elv vezérli, ugyanaz a lélek, ugyanaz a törvény, ami Sátán szívét uralja, az önzés, és minden, amit az ember természetből fejleszteni tud, egy Sátánhoz hasonló jellem, kedves barátaim. Azt mondom, dicsőség Istennek a kegyelemért. {Ámen.} De először meg kell értenünk az ember természetét, mielőtt értékelni tudnánk, hogy milyen lehet a kegyelem által. Azért kellett foglalkoznunk a rossz hírrel, hogy a jó hír még jobban értékelve legyen. Emlékezzetek a jó hír, csak olyan jó, amilyen rossz a rossz hír.

Szükségünk van egy alapvető változásra, a fordítottjára annak ami a bűnesetkor történt, ha jellemben Krisztushoz hasonlóvá szeretnénk válni. A bukáskor, az önzés foglalta el a szeretet helyét, de kegyelemből…hála legyen Istennek, a szeretet átveheti az önzés helyét. Ámen. uralhat bennünket a törvény lelke, a szeretet elve, amely uralja Isten szívét, és a megváltási terv azért lett lefektetve, hogy ez a változás lehetséges legyen.

Ma este, a jó hírrel fogunk foglalkozni. Nagyon örülök, hogy visszajöttek, mert rosszul éreztem volna magam, hogyha csak a rossz hír hallották volna, és nem hallották volna meg a jó hírt. A következő néhány tanulmány, azzal fog foglalkozni, amit Isten tett, hogy megfordítsa azt ami elromlott az ember bukásakor. Ez csak egy gyors áttekintés hogy az elméinket irányítsa, abba az irányba amelyet eddig követtünk.

De mielőtt elkezdjük az új tanulmánnyal, miért kell megállnunk, kedves barátaim? Miért kell tegyünk kedves barátaim? Személyesen meghívni Isten Lelkét a szíveinkbe. Miért? Mert a lelki dolgok, csak lelkiképpen foghatók fel. {1Kor 2,13-14} Kérlek soha nem legyetek olyan merészek hogy megnyissátok Isten igéjét, úgy, hogy előbb ne a szíveteket nyitnátok meg meghíva s Szentlelket, hogy jöjjön be, és adjon természetfeletti erőt, hogy megismerjétek az igazságot.

Mit jelent, ismerni az igazságot? Emlékeztek arra a három lépésre. Valaki segítsen nekem. Azt jelenti, hogy (1) felfogni azt az értelemmel, (2) átölelni azt az érzelemmel, és ami a legfontosabb: (3) alárendelni magad akaratának. Csak ezt cselekedve, ismerhetjük meg az igazságot, megtapasztalva felszabadító megszentelő erejét életünkben és ez az, amit mindannyian szeretnétek, ugye? {Ámen.} Ugye, többet szeretnétek ma este, mint egy intellektuális eszmecserét? Egy életet megváltoztató tapasztalatok szeretnétek, igaz? Szeretnétek, egyre jobban Jézushoz hasonlítani, mert időt töltöttetek Igéjének tanulmányozásával, ugye? Megvalósulhat, kedves barátaim, a Szentlélek erejével és áldásával.

Isten vágyik, hogy megadja ezt nekünk. De, amilyen nagyon szeretné megadni nekünk, nem tudja, amíg mi mit nem teszünk? …kérjük. Látjátok az egész menny, ezen az egyszerű alapelven dolgozik. “Kérjetek és adatik néktek.” {Mt 7,7} Mi nem tudjuk kiérdemelni. Hála Istennek… Jézus Krisztus megszerezte, mindannyiunk számára és kész, hogy nekünk adja, mint ingyen ajándékot. De, Ő soha nem fogja senkire sem kényszeríteni, mert nem megy el addig. Nem tesz ilyet. Nem sérti meg az ember szabad akaratát. Ezért muszáj nekünk odamenni a szívünk ajtajához, hogy megnyissuk és mondjuk, “Gyere be… gyere be, mennyei Vendég… Gyere be és vacsorázz velem. A bennetek lakozó Lélek tegye lehetővé számomra, azt az éhséget és szomjúságot, és tegye lehetővé, hogy képes legyek megemészteni, és hasonulni az élet kenyerével, azért, hogy képes legyen táplálkozni és erősödni a lelki lényem. Gyere be.”

Megfogjátok hívni Őt, hogy megtegye ezt? …és ahogy magatokért imádkoztok, megemlékeznétek kérlek a ti testvéretekről is? Szükségem van különleges képességre, ahogy folytatjuk ezzel a tanulmánnyal. Gyertek néhány pillanatra hajtsuk meg térdeinket.

Mennyei Atyám, Jézus Krisztus az Úr a mi igazságunk nevében, jöttem, bizalommal a Te jelenlétedbe. Bizalom, amely az én Közbenjárom érdeme és nem a saját érdememre alapszik. Méltó a megöletett Bárány. Láss meg, ahogy benne elrejtőzve, imádkozok. Kérlek, légy kegyelmes hozzánk, és töltsd ki ránk a Te Szentlelkedet. Megszeretnénk érteni az igazságot, megtapasztalva, felszabadító, megszentelő erejét a mi életünkben, jobban mint valaha. De nem tudjuk, addig, amíg meg nem áldasz minket az Igazság Lelkével. Atyám, különösen, ahogy van ez a meg nem érdemelt kiváltságom, hogy vezessem, a Te Igéd tanulmányozását, különösen szükségem van a Szentlélekre. Kérlek vegyél birtokodba, a testem, az elmém a lelkem, a tied vagyok teremtés, megváltás, és a saját döntésem miatt. Kérlek használj fel engem úgy, hogy az igazság és áldás csatornája legyek. Bármit is akarsz közölni rajtam keresztül, add, hogy ne csak az értelmet ragadja meg, add, hogy legyen átölelve szeretettel, és vessük alá akaratunkat, mindannyian, hogy képes legyen átformálni az életet. Formálj minket, az Igazság Lelkével, Hozzá hasonlóvá, aki az Igazság. Az Ő nevében kértük. Ámen.

A 13 oldalnál tartunk a tanulmányunkban, és remélem megkaptátok a következő részt, a jegyzeteitekben. Van itt egy idézet, kicsit hosszabb a megszokottnál, de egy csodálatos betekintést nyújt, a napjaink látnokától. A “látó” a próféta régimódi neve. valaki aki, lát olyan dolgokat, amit a legtöbb közülünk nem mert ők egy különleges lelki látást kaptak. Hallgassátok meg a leírást, hogy mi történt a mennyben akkor, amikor az ember vétkezett. Figyelemre méltó, és ugyanakkor összegzi, a bűn következményét az emberi természetre nézve.

Az “Idők Jelei” 1893 Február 13 számában található. “Amikor az ember vétkezett, az egész mennyet bánat töltötte el, mert engedve a kísértésnek, az ember Isten ellensége lett, részese a sátáni természetnek.” Idézet bezárva. Milyen módon vált az ember a sátáni természet részévé? Az önzés váltotta fel a szeretet helyét, az a lelkület, ami Sátán természetét motiválja, vált az emberi természet motiválójává. Ezért az ember a sátáni természet részesévé vált. Visszatérve az idézethez: “Az Isten képmása, amire teremtve lett, tönkrement és eltorzult. Az ember jelleme kikerült az Isten jellemének harmóniájából. Mivel az ember vétkezett, érzéki lett, és az érzéki szív ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az nem engedelmeskedik az Isten törvényének mert nem is teheti.” {Róm 8,7} Miért nem tud engedelmeskedni az érzéki szív, az Isten törvényének? Mert melyik törvénynek engedelmeskedik? a Sátán törvényének, az önzés törvényének zsarnokoskodik felette. Olvassuk tovább. “Az angyalok számára úgy tűnt, hogy nincs menekvés a törvényszegő számára. Abbahagyták dicsőítő énekeiket, és mindenütt a mennyei udvarban, gyászoltak, a bűn okozta pusztulás miatt. Isten természetének harmóniájából kikerülve, ellenszegülve, Isten törvényének követelésével szemben nem egyéb, mint pusztulás várt az emberiségre. Mivel Isten törvénye olyan változhatatlan, mint Isten jelleme, nem lenne remény az ember számára csak ha valamilyen módon kilehetne dolgozni, hogy vétkét meg lehessen bocsájtani, megújítani természetét, és helyreállítani lelkét, hogy Isten képét tükrözze. Az isteni szeretet kigondolt egy ilyen tervet.” Ámen. Hála Istennek, ezért az utolsó mondatért. Áment hallok? {Ámen.} Dicsőség Istennek ezért a tervért. Örök idők óta lefektetett terv volt Isten szívében és elméjében, és végtelenül sokba került, de van egy ilyen terv kedves barátaim.

Mi a célja? Hallgassátok meg a következő idézetet nagyon jól összegzi, a megváltási terv célját. Education {Nevelés}, 15 és 16 oldal: “Végtelen szeretetében és kegyelmében Isten kigondolta a megváltás tervét, és próbaidőt adott” Kinek adatott? Ádámnak. Emlékeztek ki Ádám? Az emberiség. És bármi amit Isten megtett Ádámért, mindannyiunkért megtette mert mindannyian megértettük, hogy bele vagyunk foglalva. Emlékeztek a tegnap esti tanulmányra? Mi a célja ennek a tervnek… a próba időt illetően? “Hogy helyreállítsa benne az Ő képmását, hogy eljusson arra a tökéletességre, amelyre teremtette, hogy előmozdítsa test-, szellemi- és lelki fejlődését, hogy felismerje természetének isteni célját. Ez volt a megváltás műve.”

Mi a célja a megváltási tervnek, kedves barátaim? Hogy az ember eljusson arra a tökéletességre, amelyre teremtve volt, hogy visszaállítsa benne, teremtői képmását, amely egész lényét magába foglalja, ezért mozdította előre testi, lelki, és szellemi fejlődését. Látjátok, lényünk minden vonatkozásában, Isten hasonlatosságára lettünk teremtve, hordozzuk az Ő képmását. A bűn megrontotta és majdnem kitörölte Isten képmását, lényünk minden területén. De a megváltási terv, azért lett lefektetve, hogy helyreállítsa Isten képmását lényünk minden dimenziójában. Hála Istennek ezért a tervért.

Figyeljétek meg, Pál apostol milyen tömören beszél a megváltási tervről. 2 Thessalonikabeliekhez írott levél 2,13-14. Egy figyelemre méltó szakasz ami nagyon tömören foglalja össze a megváltási tervet. De, amit tényleg ki szeretnék emelni, az a megváltási terv célja.        A 13-dik vers: “Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, …” Következik a megváltási terv összegzése: “… hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre a Lélek szentelésében, és az igazság hitében, amire elhívott titeket, a mi evangéliumunk által.” Figyelemre méltó összefoglalása a megváltási tervnek, de figyeljetek, itt jön a célja? Mi az? “a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.” Rendben, használjátok a kulcsot. Melyik szót hallottátok? {Dicsőség.} “Dicsőség.” És bármikor, amikor a dicsőség szót használjátok, mire kell gondolnotok? {Jellem.} “Jellem.” Tehát, kérdezlek, Pál apostol szerint, mi a megváltási terv célja? Még egyszer, minek a megszerzése? A mi Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus jelleme. Ennek fényében, kedves barátaim, látjátok, miért a jellem fejlesztés a legfontosabb dolog, amit valaha az emberiségre bíztak?

Valójában, ez a megváltási terv egészének a célja, hogy átváltozzunk dicsőségről, dicsőségre, hogy a jellem fejlődés egyik szintjéről a másik szintjéig növekedjünk, Ezt jelenti a dicsőségről, dicsőségre. ez nem valami opcionális a keresztény számára, ugye? Ez a lényege, a szíve és magja, annak, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Kérlek, vegyétek ezt figyelembe. A megváltási terv egészének a célja, azért van, hogy megkapjuk a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségét. Most, ez a terv, ami örök időktől fogva lefektetett volt Isten szívében, meghatározott időben valósult meg. a Szentírás szavaival élve: “amikor eljött az időnek teljessége.” {Gal 4,4} Isten elküldte az Ő Fiát egy kettős küldetésre. Jegyezzétek ezt meg kérlek, erre valók a margók. A megváltási terv az időnek teljességekor valósult meg azáltal, hogy Isten elküldte az Ő Fiát, mire? Egy kettős küldetésre. Mi volt ez a kettős küldetés?

Az első: Azért jött, hogy bemutassa az embernek Isten dicsőségét.

A második: Azért jött, hogy helyreállítsa Isten dicsőségét az emberben.

Megértettétek? Kitartok amellett, hogy ez valójában összefoglal mindent, amiért az Atya elküldte Őt. Tulajdonképpen, összefoglalja, a teljes megváltási tervet. Mégegyszer, mi volt ez a kettős küldetés? A Fiú azért lett elküldve, hogy bemutassa az Atya dicsőségét, és még miért? Hogy helyreállítsa Isten dicsőségét az emberben. Most, néhányan azt mondhatnátok: “Rendben, gondoltam, hogy a Fiú azért lett küldve, hogy meghaljon bűneinkért.” Hát igen, feltétlenül, de ez is része az Isten dicsősége kinyilatkoztatásának az ember számára. Ámen. Látjátok, Isten dicsősége, az Ő jelleme, és Ő ezt hirdette, akkor amikor hirdette, az Ő nevét. “Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát, hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül.” {2Móz 34,6-7} Megfigyeltétek, Krisztus a kereszten nemcsak, Isten kegyelmét mutatta be, hanem még mit? Isten igazságosságát. Isten nemcsak megtisztítja a bűnöst, megbocsát a bűnösnek. Hogyan? Minek az alapján? Azáltal, hogy az ő bűneiket, az Egyetlen bűntelennek tulajdonította a kereszten és mert meghalt a kereszten, a mi bűneinkért, most élhetünk, az Ő igazsága érdemében. Ámen. Tehát minden amit Krisztus tett, bemutatta számunkra Isten dicsőségét.

De kedves barátaim, azért mutatta be Isten dicsőségét számunkra, hogy helyreállíthassa bennünk Isten dicsőségét. Áment hallok? {Ámen.} Kérlek értsétek meg a kinyilatkoztatás célját, ami lehetővé tette a helyreállítást, és valójában, a helyreállítás a kinyilatkoztatástól függött. Miért? Nos, csak szemlélés közben lehetünk … megváltozva. Be kellett mutassa nekünk Isten dicsőségét, hogy ezt szemlélni tudjuk, és ezért át tudjunk változni, dicsőségről, dicsőségre, annak hasonlatosságára, akit … szemlélünk. Megfigyeltétek ezt? Ha nem lenne kinyilatkoztatás, nem lehetne helyreállítás sem. A kettős küldetés, kinyilatkoztatás – helyreállítás, az a pont, ahova figyelnünk kell.

A kinyilatkoztatás fázisát, szeretném először megvizsgálni, és utána valószínű a tanulmányunk egyensúlya, a helyreállítás fázisával fog foglalkozni, és a kettő együttműködésével. Rendben. Egy gyors előre tekintés, adtunk arról, amiről beszélni fogunk. A kinyilatkoztatás fázisa. Jegyezzétek meg ebben az összefüggésben 2Kor 4,6: “Mert az Isten, aki szólt, sötétségből, világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.” Oh, ezt nagyon szeretem. Hallottátok a kulcsszót, ugye? Értsétek meg a képet. A Föld az emberiséggel bűntudatlanságban van. Sűrű sötétségben vagyunk, ahogy Ézsaiás próféta mondta, könyvének 60-dik fejezetében. Emlékeztek a tanulmányunkra, arról a részről, elveszettek vagyunk, és az egyetlen módja annak, hogy meg legyünk találva, egy megmentő kapcsolat Istennel még egyszer az, hogy egy kis fény ragyogjon az utunkon. Tehát mit tett Isten az ő végtelen kegyelmében? Elküldte, az Ő Fiát, hogy fény legyen. “Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben” Mi ez a fény? “Az Isten dicsősége ismeretnének …” mije? “az Isten dicsősége” Mit jelent ez? Isten jelleme. Hol? “A Jézus Krisztus arcán.” Azért küldte az Atya Jézust, hogy megtegye ezt az emberiségért. Azért, hogy bemutassa, az Ő jellemét. Az ő kedves jellemének fényét.

Itt azt mondja: “az Ő arcán.” Ez nagyon érdekes, mert az emberi jellem, különösen az ember arcán mutatkozik meg. Természetesen, a teljes élete, az Ő jellemének a bemutatása volt, de az arckifejezése volt az, ahol különösen megmutatkozott a jelleme. Isten elküldte az Ő Fiát, hogy kinyilatkoztassa, ezt a dicsőséget, és a Fiú elküldte a Szentlelket, hogy helyreállítsa a dicsőséget, és, hogy lehetővé tegye az ember számára, látni a dicsőséget. Látjátok, milyenek a lelki dolgok? Csak lelkileg foghatók fel, és a testi embernek, lehetetlen volt, meglátni a Isten dicsőséges kinyilatkoztatásának a fényét, Jézus arcán. Tehát, Jézus elküldte az Ő Lelkét, hogy lelki tisztánlátással rendelkezhessünk, természetfeletti képességgel, hogy meglássuk a világosságot, és ugyanaz a Lélek, mit tegyen lehetővé számunkra? Átváltoztasson minket az Ő hasonlatosságára.

Desire of Ages {Jézus élete}, 341 oldal: “Lelke mindazt kifejleszti az emberben, ami nemesíti a jellemet, méltósággal ruházza fel a természetet Isten dicsőségére alakítja az embert testileg, lelkileg és érzelmileg.” Látjátok magába foglalja az egész embert? Mivel kell dicsőítenünk Istent? A testünkkel. {1Kor 6,19-20} “‘Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.’ 2Tim 1,7 Elhívott bennünket ‘a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének – jellemének – elvételére'” Mi van idézőjelben? “- jellem -“ Nem én tettem hozzá. Az ihletett író tette hozzá ezt. “‘… a mi Urunk Jézus Krisztus’ elhívott, hogy ‘az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyünk.'” Ez “2Thessz 2,14 és Róm 8,29.” Az Atya elküldte a Fiút, hogy kinyilatkoztassa a dicsőséget, a Fiú elküldte a Szentlelket, hogy helyreállítsa a dicsőséget.

Ebben a folyamatban, mi a mi szerepünk? Hogy szemléljük a dicsőséget, emlékeztek? az alapszövegünk 2Kor 3,18 “Mi pedig az Úrnak dicsőségét, fedetlen arccal szemlélvén,” mi történik? “ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről, dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Lelkétől.” Kedves barátaim, a helyreállítás, valószínű nem történik meg, amíg nem szemléljük a kinyilatkoztatást, és pontosan ezért a célért, küldte el Isten az Ő Fiát, hogy kinyilatkoztassa dicsőségét az embernek, hogy elméjét, és szemeit a kinyilatkoztatás felé fordítsa, hogy megragadja az ember figyelmét, és ezáltal képes legyen visszaállítani benne azt a dicsőséget, ami Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Ezért küldte el Isten az ő Fiát.

Most… lenne egy kérdésem, gondolkodjunk el ezen. Ha fontos szemlélni Isten dicsőségének kinyilatkoztatását, Krisztusban, annak érdekében, hogy a helyreállítás megtörténjen bennünk, hogy változtak át az emberek dicsőségről, dicsőségre, mielőtt Krisztus eljött volna kinyilatkoztatni ezt a dicsőséget? Ez egy jogos kérdés ugye? Volt egy olyan időszak, amikor az emberiségnek kétségbeesett szüksége volt átváltozni dicsőségről dicsőségre, mielőtt, Krisztus eljött volna kinyilatkoztatni az Ő dicsőségét? Volt egy ilyen időszak? Igen, tulajdonképpen 4 ezer év. Ugye? 4 ezer évvel a bukás után Krisztus testet öltött, hogy kinyilatkoztassa Isten dicsőségét az embernek. A kérdésem a következő: hogy változtak át dicsőségről, dicsőségre, azelőtt? A testet öltés előtt. Hogyan? Jó, egy helyes választ hallottam. Hallottátok? A Szentély szolgálat.

Emlékeztek a tanulmányunkban a hét módra, ahogy Isten kinyilatkoztatta számunkra dicsőségét? Melyik volt az egyik ezek közül? A Szentély és szolgálata. A Szentírás azt mondja: “a Szentély tele volt Isten dicsőségével.” {Ez 10,4} Dávid mondja, a templomba szeretne menni, mert ott lakik Isten dicsősége. {Zsolt 63,3} Igen, Isten jellemét szemlélve, úgy ahogy a Szentély és annak szolgálatában mutatkozott meg, az ember a testet öltés előtt, megváltozott, annak hasonlatosságára, amit ők szemléltek, dicsőségről, dicsőségre.

De várj egy percet. Volt egy olyan időszak, mielőtt megalakult volna a Szentély és szolgálata? Hogy változtak át, mielőtt, kialakult volna a Szentély szolgálata? Hogy változtak át dicsőségről, dicsőségre? Szemlélniük kellett volna a dicsőséget. Ez az egyetlen módja annak, hogy bárki is megváltozzon. Hogyan? Természet, jó. De elégséges kinyilatkoztatás számunkra, hogy megmentsen minket? Nem, mert a bűn miatt, megrongált, eltorzult és szennyezett. Nemcsak természet általi kinyilatkoztatásnak kell lennie, kell lenni, természetfeletti kinyilatkoztatásnak is. Tehát, hogy változott át az ember, mielőtt megalakult volna a Szentély szolgálat? Rendben. Isten jellemének a másolata, amit a Sinai hegyen adott, de ez azután volt, tulajdonképpen, kicsivel korábban a Szentély szolgálat előtt. Rendben…hallottam azt a választ, amit kerestem. Hallottátok? “Az áldozati rendszer által.” A bárány áldozat által. Áment hallok? {Ámen.}

Kedves barátaim, a kedvenc bibliaszövegemhez szeretnélek vezetni, az egyike a kedvenc szövegeimnek. A Mózes első könyve, 3 fejezet 21 versében található meg. “És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.”

Látom, ahogy azt gondoljátok, “Kedvenc szöveg? Mi a baja? Hogy lehet ez bárkinek is a kedvenc szövege?” Ugye erre gondoltatok? Kedves barátaim, ez egy mélységesen szép szöveg. De a szépsége nem a felszínen van, ugye? Látjátok, mégis ez ilyen a Szentírás. Kérlek ne elégedjetek meg csak azzal, amit a felszínen olvastok. Kérjetek Istentől lelki tisztánlátást, hogy segítsen meglátni, azt, amit ténylegesen mondani akar az a szöveg. Megengeditek, hogy megosszam veletek, hogy miért ez a kedvenc szövegem.. vagy az egyik közülük. Készen álltok?

Szeretném, hogy meglássátok, kedves barátaim, hogy a kezdettől fogva, sőt, attól a naptól fogva, mikor az ember vétkezett, Isten adott egy természetfeletti kinyilatkoztatást, az Ő dicsőségéről, jelleméről. Készen vagyok? Gyorsan kell haladjunk… Az Úr Isten készített bőr ruhákat Ádámnak és az ő feleségének, és felöltöztette őket. Kétségtelen, szükségük volt ruhákra. Miért? Nos, mert milyenek voltak? Mezítelenek. Nos, nem voltak. Fel voltak öltözve, de nem a megfelelő ruhába. Mi volt ez? Fügefa levelek. Miért öltöztek fel fügefa levelekbe? Mert mezítelenek voltak, mielőtt felvették volna a fügefa levél ruhákat. Mezítelennek teremtette őket az Isten? Fény ruhába öltözve teremtette őket. {LDE 249.2} Isten képére voltak teremtve, és a Szentírás világosan elmondja, hogy Isten világosságba van öltözve. {Zsolt 104,2} Mi volt ennek a fénynek a forrása? Az Isten Lelkének a teljességével voltak tele. Követtek? És az Isten Lelke teljességének jelenléte egy fény dicsőségben nyilvánult meg, ami beburkolta a test templomát.

Hasonló ahhoz, ami történt, amikor a Sinai sivatagi sátor megtelt Isten dicsőségének a jelenlétével. Honnan tudták Izrael gyermekei, hogy jelen van? Beburkolta a Shekinah, a dicsőségből ami a sátorból áradt. Követitek? Szóval, ugyanígy van az emberi sátorral is, az emberrel, amit Isten alkotott, azzal a szándékkal, hogy betölti az jelenlétével. És megtette, tulajdonképpen megtehette, mert bűntelen volt amikor megteremtette.

Most, Isten az emberiséget szabad akarattal teremtette, ugye? Érintettük ezt a témát ezelőtt… És ezzel Isten egy kockázatot vállalt. De Ő vállalni akarta ezt a kockázatot, mert csak a szabad akaratból származó szerettetettel elégedett meg teremtményei részéről. Amikor megállsz és elgondolkozol, ez az egyetlen dolog, amivel te és én ugyanígy megelégszünk. Mennyire lennél elégedett, ha lenne egy robotod, amit beprogramozhatnál, hogy mondja minden reggel mikor felkelsz: “Szeretlek, szeretlek, szeretlek.” Tízszer. Tényleg, jól éreznéd magad ettől? Nem. Miért? Mert az a robot, valószínű nem tehet egyebet. Látjátok, kedves barátaim, az egyetlen szeretet, ami kielégít minket, az a szabad akaratból származó szeretet és ugyanígy van ezzel Isten is. Azért, hogy az emberi lények, képesek legyenek szeretni Őt szabad akaratból, szabad akaratot kellett adnia. De amikor szabad akaratot adott, kérlek értsetek meg egy nagyon fontos dolgot, biztosította őket, hogy tisztelni fogja, választásukat.

Ez fontos… Alapjában véve, erről szól az igazságszolgáltatás. Az igazság azt mondja: “amit vet az ember azt arat.” {Gal 6,7} Ez fontos, barátaim, hogy van egy ilyen bizonyosságunk, hogyha tényleg szabad akaratot szeretnénk. Látjátok mit mond Isten: “Figyelj, neked adom a választás hatalmát, választhatsz, amit csak akarsz, de nem vagyok benne biztos, hogy megengedem.” Ez értelmetlen. Ez csak látszat lenne. Tehát, amikor Isten szabad akaratot adott nekünk, azt mondta: “Figyeljetek, vegyétek komolyan, és gyakoroljátok elővigyázatosan, mert tiszteletben fogom tartani választásotokat.” Követitek? Ez az egyetlen módja annak, hogy tényleg szabad akaratunk legyen.

Egy választási lehetőséget adott Isten az embernek, hogy kipróbálja jellemét, hogy megpróbálja hűségét, és, úgyszintén, hogy segítse őt a jellem fejlesztésben. Mi volt ez? Egy fa volt a keret közepén, amit a “jó és gonosz tudás fájának” neveztek. Nem volt szabad ennie erről a fáról. Isten azt mondta: “Amely napon eszel arról a fáról,” mi történik? “Biztosan meghalsz.” {1Móz 2,17} Ismeritek a történetet… Nem tudok most belemenni a részletekbe… Szeretnék.. De ők, mit választottak? Hogy egyenek arról a fáról. Ezért, ők mit választottak? Gyertek, kövessétek végig. Mit választottak? … a halált.

Apropó, volt valami, önkényes abban a tényben, hogy Isten azt mondta: “Amely napon eszel arról, bizony meghalsz”? Nem. Miért? Mert, hogy azt választották, hogy esznek a fáról…kövessétek- azt választották, hogy lázadnak Isten hatalma ellen, elutasítják Isten hatalmát. És kedves barátaim, lehetetlen elutasítani Isten hatalmát … anélkül, hogy elutasítanánk magát Istent. Miért? Mert Isten a mi alkotónk. Ezért Ő a mi, autoritásunk. Követitek? Ő alkotott minket. Ő teremtett minket. Ezért hatalma van felettünk. Tehát, elutasítani Isten hatalmát azt jelenti, hogy elutasítani Istent. és Isten az egyedüli forrása… minek? Az életnek. Ezért, mikor valaki azt választja, hogy elutasítja Istent, Mit választ? A halált. Követitek ezt? {Igen.}

Mi történt akkor, amikor azt választották, hogy esznek arról a fáról? A Biblia a Teremtés könyve 3-dik fejezetében jegyzi fel. Lapozzatok velem együtt oda. Csak érinteni szeretnénk ezeket a fontos pontokat, mert szeretném ha gyorsan a kedvenc szövegemhez érnénk, de meg kell határozzuk az összefüggést. 1Móz 3,6-7 “Akkor,” mikor? A 6-dik vers utolsó sora, “és ada vele levő férjének is, és az is evék.” Nagyon érdekes. Csak akkor amikor Ádám is evett és ez mélységesen jelentős – “addig nem” amíg Ádám is evett. Amikor Ádám evett mi történt? “…akkor megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei és észrevevék, hogy,” milyenek? “Mezítelenek.”

Mi történt itt? Isten tiszteletben tartotta döntésüket. Legalábbis, kezdetben. Kövessétek. Az választották, hogy elutasítják Isten, ezért mi távozott el tőlük? Isten Lelke … és vele együtt, mi tűnt el? A külső megnyilatkozás, a fény ruha, eltűnt a dicsőség. Követitek? …és megláttok, hogy milyenek? …mezítelenek. és megijedtek. Miért? Mert, a következő vers elmondja nekünk, hogy, hűvös alkonyatkor.

Most, itt van egy személyes véleményem. Rendben? Szeretném ha tudnátok, hogy ez nem az “Így szól az Úr” amire alapozom a véleményem. Azért, mondom, mert ez a személyes véleményem. Azt hiszem, hogy Péntek este volt naplemente előtt. Számos okom van amiért állítom. Tudjuk, hogy este volt, a következő vers miatt: “… hűvös alkonyatkor.” {1Móz 3,8} Hiszem, hogy ez egy péntek este és az Úr, az Ő teremtőjük, a Szombat Ura, jön, hogy együtt fogadják a szombatot.

De ők magukra néznek, és egymásra és megijednek. Nem szalonképesek. Ezért gyorsan megpróbálják szalonképessé tenni magukat. Mit tesznek? A 7-dik vers folyatása, mit mond? “és fügefa leveleket aggatának össze és” mit csináltak maguknak? “Körülkötőket.” Kétségbeesetten próbálják helyettesíteni a fény ruhát, hogy szalonképesek legyenek. Látjátok a képet? Mi a legelső példa számunkra ebben a cselekedetben? Cselekedetek általi megigazulás. Látjátok? Teljes mértékben, cselekedetek általi megigazulás, és tulajdonképpen, így néz ki az emberiség. Ilyen az emberi természet. Ez nemcsak két személy, akiknek semmi köze sincs hozzánk. Ezek mi vagyunk. Ez a módja annak, ahogy viselkedünk, azóta. Egyetértetek velem? Folyamatosan megpróbáljuk magunkat szalonképessé tenni saját erőnkből. Ez megigazulás, mi által? Cselekedetek. Próbáljuk magukat elfogadhatóvá tenni. Most már sokkal kifinomultabb módszerekkel tesszük ezt, mint a fügefa levelekkel. De ugyanaz az elv. Értitek?

Apropó, eltudnátok képzelni, mennyire kényelmetlen lenne egy fügefa levél ruha, a fény ruha után? De kitartok amellett, hogy még észre sem vették a fizikai kényelmetlenséget a rossz lelki közérzet és a bűnös lelkiismeret miatt. Figyeljetek. Mennyire elfogadhatók ezek az öltözetek, ahhoz, hogy elfogadhatóvá tegye őket hogy megállhassanak az Úr Isten színe előtt. A következő vers. Épp miután összefoltozták azokat a ruhákat, mit hallottak? “És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala” …este. Ezelőtt mindig, amikor meghallották azokat az ismerős lépteket, szaladtak, hogy üdvözöljék és átöleljék Őt, és kifejezzék szeretetüket és elismerésüket, a teremtett dolgok összes új felfedezéseiért, amit azon a napon vagy héten fedeztek fel.

De, most is szaladnak, de hova? Elrejtőzni. “… és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.” Oh, kedves barátaim, látjátok az azonnali radikális következményét a bűnnek, az Isten és az emberiség közötti kapcsolatban? Most elszaladnak és elrejtőznek, mert félnek. Eltudjátok képzelni azt a fájdalmat, az Isten szívében? Nagyon nehéz elképzelni, hogy mennyire fájhatott neki. Keresi őket, szereti őket az Ő teljes lényével. csak az ő érdeküket tartja szem előtt, de ők, elszaladnak előle. Mennyire összetörhette a szívét… De, mit tesz Isten? Szeretem ezt a képet, amit Isten ad számunkra. 9 vers: “Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: ‘Hol vagy?'” Apropó, a héber nyelv benne van, hogy folyamatosan szólítja őket. “Hol vagy? Hol vagy? Ádám hol vagy? Hol vagy? Vissza szeretnélek kapni.” Tudjátok mit értek ezekből a szavakból? “Bár ti elutasítottatok engem, én nem vetlek el titeket.” {Ámen.} “Ádám vissza szeretnélek kapni. Ádám van egy tervem. Van egy kidolgozott tervem, sokba fog kerülni, de engedd meg, hogy elmagyarázzam neked, hogy megmutassam neked. Még mindig van remény Ádám, engedd meg, hogy átadjam az örömhírt. Hol vagy?” …és egészen addig keresi őket, amíg megtalálja.

Hol találja meg őket? Elrejtőzve, a kert legmélyebb legsötétebb részében, és mi Ádám válasza? “És monda: ‘Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mert mezítelen vagyok és elrejtőzém.'” Nagyon érdekes … Fügefa levelekbe öltözve, mit ismer be? Hogy mezítelen. Mit tanít ez nekünk a fügefa levelek alkalmasságáról, ami meggyőz minket, hogy megfelelően vagyunk öltözve amikor valóban megállunk az Úr Isten jelenlétében? Hogy semmire sem jók. Ámen. Kérlek ismerjétek fel, hogy Ádám egy hatalmas lépéssel előbbre van Laodiceánál ebben a bűnvallomásban. Értitek amiről beszélek? Mi a problémánk? Annyira becsaptuk magunkat a fügefa leveleinkkel, hogy azt gondoljuk, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és mégcsak nem is tudjuk, hogy nyomorultak nyavalyások, szegények és vakok és mezítelenek vagyunk. {Jel 3,17} Ez az, ami annyira ijesztő a Laodiceai állapotban. Legalább Ádám elismerte, hogy a fügefa levelek semmire sem jók. Isten segítsen nekünk, hogy felismerjük, hogy a szennyes rongyaink {Ézs 64,6} semmire sem jók. Áment hallok? {Ámen.}

Mi az, ami segített Ádámnak felismerni mezítelenségét? Az Úr Isten megpillantása volt. Ugyanaz a dolog, ami segített a szegény Tárzusi Saulnak felismerni, hogy az összes szennyes ruhái, semmire sem jók, amikor találkozott Jézussal a Damaszkuszi úton. Saul aki úgy indult el Jeruzsálemből mint aki, gazdag és meggazdagodott, és semmire sincs szüksége, tántorogva és botladozva érkezik meg Damaszkuszba, mint a bűnösök közül az első {1Tim 1,15} mert találkozott Jézussal az úton. Pontosan erre a tapasztalatra van szükségünk. Ámen Laódiceai társaim? Szükségünk van ugyanerre a tapasztalatra. Isten segítsen minket, hogy az Úrhoz szaladjunk, amíg van, idő hogy felöltözzünk. Nem maradt sok hátra.

Elismeri meztelenségét, de vállal érte személyes felelősséget? Bevallja, de teljesen megtér? Nem…és apropó bármilyen nagyon szeretné Isten felöltöztetni őt, és kirendelni számára az üdvösséget, nem tudja, feltéve, hogy valóban megtér. Követitek? Vállalja e saját felelősségét meztelenségéért. Ezek a kérdések következnek. 11-dik vers: “És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, amelyről tiltottalak, hogy arról ne egyél?” Isten felkészíti őt. Ő csak arra vágyik, hogy felfedje azt amit tett, azért, hogy meg tudjon bocsátani. De mit mond Ádám? “Az asszony tette ezt velem!” Nemcsak, hogy hibáztatja a nőt, – nem idéztem őt, egészen pontosan – Szeretném ha csak ennyire hibáztatná. Tulajdonképpen mit mond? “Az asszony, akit Te mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.” Ádám! Értitek mit tesz? Ugyanúgy hibáztatja Istent, mint a nőt. Azt mondja: “Ha egy jobb nőt adtál volna nekem, ez nem történhetett volna meg. Te egy hibás terméket adtál nekem. Az ő hibája, a Te hibád, de nem az én hibám!” Kedves barátaim, ilyen az emberi természet. Elismeritek? Ilyenek vagyunk. Ilyen Ádám, ilyen az emberiség. Ez az egész rólunk szól. Ezért gondoljuk azt, hogy gazdaguk vagyunk és meggazdagodtunk és semmire sincs szükségünk.

Isten remél és vágyik egy jobb válaszra az asszonyhoz fordul, és mit mond? “Mit cselekedtél?” 13-dik vers. És mit mond az asszony? “Az ördög tette ezt velem!” “A kígyó ámított el engem, úgy evém.” Már nem annyira bátor, mint Ádám, de burkoltan igen. “És egyébként is Isten Te engedted meg, hogy a kígyó ott legyen a fán. Te engedted meg, hogy ezeket a körülményeket. A kígyó hibája, a Te hibád, de nem az én hibám.”

Ki a négy bűnbak, akit ős szüleink, és akit mi magunk is hibáztatunk a bűneset óta? Sátán, mindenki más, Sátán a körülmények. De ki nem hibás embertársaim? Ki nem? Mi.

Az Úr Isten teljes szívéből meg szeretne bocsátani a lázadó ős szüleinknek, és reményt adni számukra, és egy ruhát. De nem tud, amíg meg nem térnek. Tehát, hogy fogja ezt megtenni? Pál a következő-képpen mondja Róma 2,4-ben: “Nem tudván, hogy az Isten jósága megtérésre indít?” Mi vezet megtérésre? Isten jósága. Tehát mit tesz Isten, hogy ezeket lázadó emberi lényeket megtérésre vezesse? Elmondja az első evangéliumi prédikációt. Igen. Mi az örömhír? Az evangélium az Isten jóságáról szóló örömhír, az érdemtelen bűnös felé. Ez az evangélium. és talán azt mondod: “az első evangéliumi prédikáció.” A 14-dik versben találjuk a kígyóra kimondott átkot. “Mit jelent, a valaha prédikált első evangéliumi prédikáció?” Nos, barátaim, ez nem egy jó hír a kígyó számára. Ez egy rossz hír a kígyó számára. De, bár rossz hír a kígyó számára, számunkra jó hír. Áment hallok? {Ámen.} Itt van, a valaha prédikált első evangéliumi prédikáció, és szeretnék időt szakítani, hogy felfedezzük ezt, de a központi gondolatot muszáj megértenünk.

A prédikáció közepén, mit mond Isten? “És ellenségeskedést szerzek közted és az asszony között, A Te magod között, és az ő magva között.” “Ő” hímnemű egyes szám a héber nyelvbe – egy különleges férfi leszármazottja a nőnek. “Az neked fejedre tapos, te pedig,” mit fogsz mardosni? “… annak sarkát.” Miről szól ez az első prófécia? Egy Megváltóról, aki elfog jönni, hogy megmentse az embert a bűn rabságából és Sátántól szétzúzva szerzője fejét, – annak a régi kígyónak, aki ördögnek neveztetik – Látjátok, a kezdettől fogva Sátán a kígyóval van azonosítva, mert médiumként használta fel, ami által becsapta az emberiséget, és amikor az Úr Isten kimondta az átkot a kígyó fejére, tulajdonképpen kiről beszélt? …arról a régi kígyóról, aki ördögnek neveztetik. {Jel 12,9} Ez egy nagyon mélységes példa: Ami történt a tényleges kígyóval, lelki értelemben az történt Sátánnal is. Lenyűgöző … időt szakítani a felfedezésére… de nem tudunk.

Most, ez a “Mag” ez a különleges “Mag”, aki szét fogja zúzni a kígyó fejét, kitől fog születni? … az asszonytól. És hol teljesedett be ez az ígéret, kedves barátaim? Hol teljesedett be? A Golgotán teljesedett be. Mit jelent a “Golgota” kifejezés? “A Koponya hegye” {Jn 19,17} Nem csodálatos? Milyen világosan elmondja nekünk Isten, hogy ami a Golgotán történt, az nem más, mint a legelső prófécia beteljesedése. Amikor a keresztet felállították a Golgotán, Sátán feje szét lett zúzva. Áment hallok? {Ámen.} Oh, testvérek és testvérnők, látjátok? Ugyanaz a tett, ami megsebezte Megváltónk sarkát sőt a sírba tette Őt. De mivel a kígyó nem érhetett a fejéhez {1SM 256.1}, nem tudta rávenni, hogy még gondolatban sem vétkezzen a bűn birodalmában, a sír nem tudta magában tartani, és feltámadt. Ámen. De ez olyan sebet ejtett a kígyón, amiből soha sem fog meggyógyulni. A feje szét van zúzva. Ámen. A Golgotán történt.

Hogy tört össze a feje. Kövessétek gyorsan. Gondoljuk végig együtt. Sátán hatalmát az emberiség felett csak akkor tudja fenntartani ha megtéveszt bennünket. Értitek? Hazugság által kerültünk, a a bűn az én a Sátán fogságába. Ezért, amikor Jézus eljött, azt mondta: “És megismeritek az igazságot, és az igazság,” mit tesz? “… az igazság szabadokká tesz titeket.” {Jn 8,32} Ámen? {Ámen.} Mi volt az eredeti hazugság, amivel Sátán megkötözött minket? Hazudott Isten jellemét illetően, és a bűn következményéről, és ezt, nagyon jól ki lehet venni abból a beszélgetésből, a jó és gonosz tudás fájánál. Az Isten jelleme, és a bűn következménye.

Hol van a végső igazság, ami kiderült mindkettőre vonatkozóan? A megfeszített Krisztusban. Ámen. Látjuk a végső igazságot Isten jellemét illetően, és még mit? …a bűn következményét, és azoknál, akik ismerik az igazságot, Sátán megtévesztő hatalma megtörik. A feje összetört, és mi szabadok lettünk. Ámen. Sátán egy legyőzött ellenség. Áment hallok? {Ámen.} A feje össze lett zúzva. Történelmi tény.

Néhányan talán azt gondolhatjátok, “Várj csak, az, hogy Sátán látszólag él és virul a Földön?” Oh, ne tévesszen meg a látszat, kedves barátaim. Amikor szétzúzod, egy tényleges kígyó fejét, mi történik? Na, mi történik? A farkával még hadonászik még sokáig. Sátán feje szét lett zúzva. Egy halálosan megsebzett kígyó. Könyörgöm, ne vegyetek jussatok a pokol tűzébe egy halálosan megsebzett kígyó farkának csapkodása miatt. Krisztus legyőzte ellenségünket, és mi is győzhetünk vele, akkor amikor a kereszt lábához megyünk, és elfogadjuk Őt, és azt, amit tett érettünk. Értékes jó hír, értékes örömüzenet. Megteszi hatását?

Hallgassátok meg. Kimondja az átkot a nő felett, és a férfi felett. És mit mond a férfinek? 19-dik vers: “Orczád verítékével egyed a te kegyered, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét azzá leszel.” Mit közöl? Mi lesz velük? …meg fognak halni. Megismétli azt, amire már figyelmeztette őket. “Amely napon eszel arról,” mi fog történni? “…bizony meghalsz.” {1Móz 2,17} Meghaltak, azon a napon amikor ettek? Nem. Miért? Isten nem mondta el nekik az igazat? Miért nem haltak meg, azon a napon amikor ettek a fáról?

Hallgassátok és értsétek meg kérlek. A halálos ítélet hangjával a fülében, mit tesz Ádám? “Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.” A héber nyelvben “Éva” életet jelent. Ádám mit csinálsz? Hogy nevezheted a feleséged “életnek” rögtön azután, hogy Isten azt mondta meg fogtok halni. Ez vajon nem a dac jogi aktusa? Megrázza az öklét mondva: “Visszautasítom a határozatot? Ennek ellenére életnek fogom nevezni a feleségem.” Ez történik? Nem barátaim, nem, nem, nem.

Mi történik? A hit cselekedete. Ámen. Meghallotta az örömüzenetet. És megértette. Megragadta, és elhitte. Honnan tudjuk ezt? Nos, ki volt az aki megszülte a “Magot” aki szét fogja taposni a kígyó fejét? A nő. Kiről gondolta Ádám, hogy megszüli? A feleségéről. Tudod- e hibáztatni őt? Nincsenek más jelöltek. Isten nem mondta: “Négy ezer év fog eltelni, és a neve Mária lesz.” Csak azt mondta: “nő fogja megszülni,” és természetesen Ádám azt gondolta, hogy a felesége. Tehát mit tesz akkor, amikor Évának nevezi el feleségét. A megígért Messiás tisztelete miatt nevezi el. Áment hallok? {Ámen.} Hite megragadta az örömüzenetet, és gyakorolta a hitét, tulajdonképpen, milyen a cselekedetek nélküli hit? Halott. {Jak 2,20} Most, az ő feleségét a “Mag” tiszteletére nevezi el. És kedves barátaim… most az Úr Isten mi által tudja beszámítani neki az igazságot? Hit.

Látjátok a következő vers jelentőségét? “És csinála az Úr Isten készíte bőr ruhákat” {1Móz 3,21} Ez az áldozati rendszer megalapítása. Ennyi az egész. A következő fejezetben a Kain és Ábel közötti vita az elfogadható áldozatról szól. Mikor lett megalapítva? Azon a napon, amikor az ember vétkezett. Amikor e legnagyobb szüksége volt rá. Ennek ellenére Isten azt mondta: “Amely napon eszel arról a fáról, minden bizonnyal meghalsz.” {1Móz 2,17} Az egyedüli ok, hogy az ember nem halt meg azon a napon, amikor evett, mert: “… az Isten báránya megöletett a világ megalapítása óta.” {Jel 13,8} Áment hallok? {Ámen.} És abban az áldozati bárányban, ami gondoskodott a bőr ruhákról, az igazság ruhájának a szimbóluma, gyönyörűen megmutatkozott Isten bárányában. Ámen. És szemlélve az áldozatot, szemlélve Isten kegyelmét és igazságát, ami a bárányban mutatkozott meg, mi történik velünk? Megváltozunk. És amikor tényleg eljött az igazi bárány, hogy mutatta be őt keresztelő János? “Íme, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.” {Jn 1,29} Kérlek, szemléld őt, és őt szemlélve át fogsz változni. Felállunk egy imára?

Mennyei Atyám, nagyon köszönöm neked, hogy a kezdetektől fogva, az áldozati rendszer által kinyilatkoztattad számunkra dicsőségedet. …és ahogy látjuk a megöletett bárányt, a te igazságodat, és kegyelmedet, a te szeretetedet, jellemed gyönyörűen kirajzolódik. Segíts nekünk, hogy szemléljük a Bárányt, hogy meg tudjunk változni. Köszönjük, hogy kinyilatkoztattad számunkra dicsőségedet a megöletett Bárányban, hogy a Bárány által helyreállíthasd bennünk a Te dicsőségedet. Dicsőítünk Téged, és köszönjük neked, Jézus nevében, Ámen.