Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órákban feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Steven Wallace lelkész végig vezet “Dicsőségről dicsőségre.”

Isten hozott, köszönöm a lehetőséget, hogy folytathatjuk tanulmányunkat. Az utolsó tanulmány, Isten dicsőségének a kinyilatkoztatásáról, nagyon, nagyon fontos volt. Az egyetlen módja annak, hogy az ember megváltozzon dicsőségről dicsőségre, az, ha szemléli a dicsőséget. És ezt, Isten nem tudja helyreállítani az emberiségben, amíg nem nyilatkoztatja ki az emberiségnek, hogy Isten dicsősége, az Ő jelleme. És együtt akartam tanulmányozni veletek a Teremtés 3-dik könyvét, mert szerettem, volna, hogy meglássátok, hogy a bűnbeesés legelső napjától, Isten kinyilatkoztatta az Ő dicsőségét, hogy ezt szemlélve, az ember meg tudjon változni. Ebben a bárány áldozatban, ami azért öletett meg {Jel 5,12}, hogy biztosítsa számunkra azokat a bőr ruhákat {1Móz 3,21}, gyönyörűen van ábrázolva Isten jelleme. Ámen? A báránytól áradó világosság, az ami eloszlatja az emberiségre árasztott sötétséget melyek Sátán hazugságaiból erednek. A hatalmas sötétséget {Ézs 60,2}, amely beburkolta az emberiséget, a báránytól áradó fény eloszlatta. Ámen? {Ámen.} …kezdettől fogva.

Azt hiszem nagyon fontos az utolsó mondat, a hetedik tanulmány végén, a 14-dik oldal elején. Mi fogja megvilágítani még az Új Jeruzsálemet is? Jelenések 21,23 “És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne mert az Istennek dicsősége megvilágosította azt.” Mi világosította meg? …a dicsőség. Mi az Isten dicsősége? Az Ő jelleme. Honnan ered ez a fény amely megvilágosítja a mennyet, és az Új Jeruzsálemet? A következő mondat: “és annak szövétneke a Bárány.” Ámen? Kezdettől fogva, Isten feltárta az Ő dicsőségének fényét, a bárányban, azon a napon amikor az ember vétkezett, és ezt fogja tenni továbbra is az örökkévalóság meg nem szűnő korszakain keresztül. A Bárány a fény. Ámen? A bárány a fény.

Nézzetek a Bárányra, kedves barátaim tekintsetek a Bárányra. Nem tudom eléggé hangsúlyozni… Őt szemlélve, meg fogtok változni.

Felvetettem néhány dolgot, például azt, hogy meggyőződésem szerint Péntek volt. Este volt, és úgy gondolom, hogy az Úr Isten, együtt fogadta velük a Szombatot. De valószínű, hogy az elsődleges ok, amiért az hiszem, hogy Péntek volt, mert ami a valóságban megtörtént, annak beteljesedése mikor történt? Pénteken. Az Isten bárányát atipikusan Péntek délután ölték meg.

És kedves barátaim, mit jelképeznek a bőr ruhák? Hogy a bárány azért, halt meg, hogy gondoskodjon. Látjátok, ez nem gyapjúból készült ruha? Mi az egyetlen módja annak, hogy bőr ruhát készíts? Meg kell öld az állatot. Ez nem egy gyapjú ruha. Az állatok halála szükséges ahhoz, hogy azok a bőr ruhák elkészüljenek, és itt találkozunk az áldozati rendszer megalakulásával. De azok az állatok azért haltak meg, hogy az emberiséggel mi történjen? …felöltözzön. És mit jelképeznek azok a ruhák? Krisztus szeplőtlenségének a ruháit. {COL 315.2} Áment hallok? {Ámen.} Ezért találjuk Ézsaiás 61,10-et a 13-dik oldal alján. “Örvendezvén örvendezek, az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül.” Ez az egyetlen ruha, ami elégséges ahhoz, hogy megfelelőek legyünk akkor, amikor megállunk az Úr Isten jelenlétében. Áment hallok? {Ámen.} A mi összes igazságosságunk, mik? szennyes ruhák {Ézs 64,6}, kedves barátaim. Az egyetlen ruha ami megfelelő, amely végtelen ár által lett kirendelve, Jézus Krisztus az Úr a mi igazságunk a mi Megmentőnk életén és halálán keresztül. Erről még többet fogunk tanulmányozni.

Tulajdonképpen, van még egy szempont, amit csak érinteni szeretnék, és ez nem más, minthogy: valakinek meg kellett halnia. Valaminek meg kellett halnia, azon a napon mikor az ember vétkezett. Miért? Mit mondott Isten? “azon a napon, amikor eszel arról a fáról,” mi fog történni? “… bizony meghalsz.” {1Móz 2,17} Nos, mit gondoltok ki figyelte Isten minden mozdulatát… arra várva, hogy egy csaló játékba kezdjen? Sátán. …és ha semmi nem halt volna meg, akkor amikor az ember vétkezett, mit gondoltok, ki állt volna volna föl, teljes tüdőből kiabálva az egész világegyetem előtt? “Megmondtam, robotok vagyunk. Ténylegesen, nincs szabad akaratunk. Bizonyíték: Ádám és Éva ettek a tiltott fáról, és Isten azt mondta, hogy meghalnak azon a napon, amikor esznek, és Isten nem engedi meg azt, amit választottak. Itt van az én esetem. Robotok vagyunk.” Ki mondhatta volna ezt? Sátán. Ne gondoljátok, hogy kihagyta volna ezt az esélyt. De nem mondhatott ilyet. Miért? Mert látott valamit meghalni, és bár önző agya volt, nem tudta felfogni a tényt, hogy tulajdonképpen Isten fog meghalni, amiért az embernek kellett volna, felfogta, hogy Isten talált egy utat hogy tiszteletben tartsa az ember döntését, és mégis élni hagyja… és erről szól a kereszt. Áment hallok? {Ámen.} Erről szól a kereszt, kedves barátaim.

Ezért Isten meghal, hogy tiszteletben tartsa döntésünket, hogy ezáltal megőrizzük, szabad akaratunkat, és esélyt ad, hogy újra válasszunk. {Ámen.} Ugye szeretnünk kell egy ilyen Istent? Áment hallok? {Ámen.} Ugye, szeretnünk kell egy ilyen Istent, kedves barátaim? Tudjátok a csodálatos ebben az, hogy Isten megakarta ezt tenni, csak azért, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy legyen egy esélyünk újra választani. Csak, hogy lehetővő tegye, és ennek értelmében, Sátán próbálta meggyőzni Őt, hogy senki sem fogja megváltoztatni értelmüket. És tulajdonképpen erről próbálta meggyőzni őt a Gecsemáné kertben, erről később többet beszélünk. “Nem éri meg.” Sátán folyamatosan mondta neki. Senki sem fogja megváltoztatni értelmüket. Miért teszed ezt? Mindannyian reménytelen lázadók. “Felejtsd el őket. Menj haza. Nem kell átmenj ezen a szenvedésen. Akárhogy, ezzel nem fogod lefizetni. Felejtsd el.” Tudjátok mit mondott Jézus? “Véghez szeretném ezt vinni, azért, hogy lehetővé tegyem, akár egy ember számára hogy visszajöjjön a szeretet motiválta engedelmességhez, Hozzám és az Atyámhoz. Véghez viszem ezt, csak ezért, hogy egyet megmentsek.” Szeretnetek kell egy ilyen Istent. Áment hallok? {Ámen.} Szeretnetek kell egy ilyen Istent… Dicsőség Istennek a Bárányért. Áment hallok? {Ámen.} Hála legyen Istennek a Bárányért. Annyira jelentőségteljes, hogy a Biblia “megöletett Báránynak” nevezi Őt. Mióta? “… a világ megalapítása óta” {Jel 13,8} Tipizálva, a világ megalapítása óta, és amikor elérkezett az idő teljessége, hogyan mutatta, be Őt Keresztelő János? “Ímé, az Isten Báránya.” {Jn 1,29} …és mit mond János mindenki füle hallattára? “Itt van. Itt van az igazi Bárány. Ez az Egyetlen az összes többi közül beleértve az első kettőt amelyek meghaltak, hogy felöltöztessék összüleinket, ez az Egyetlen amelyre mutatott az összes többi. Itt van. Ímé a Bárány, és Őt szemlélve meg fogsz változni.” Oh, dicsőség Istennek a Bárányért. Ámen? {Ámen.}

A Bárányt szemlélve, emberek változtak meg, és az áldozati rendszer fejlődött, és jelentősen megérett a szentély és annak szolgálatában. De mégis mi volt a középpontban? A bárány áldozat. De végül a tényleges báránynak találkoznia kellett az igazi báránnyal. A tényleges bárány nem volt elegendő kinyilatkoztatás. Tehát az idő teljességekor Isten elküldte az Ő Fiát {Gal 4,4}, ez az a pont amit tárgyalnunk kell.

De mielőtt belekezdenénk, miért kell megálljunk kedves barátaim? Személyesen meghívni Isten Lelkét, hogy legyen velünk. Kérlek, imádkozzatok értem is miközben magatokért imádkoztok. Imádkozzatok, hogy Isten adjon nekem különleges képességet és alaposságot, ahogy ezekkel a drága igazságokkal foglalkozok.

Mennyei Atyánk, mennyire értékes lehetőségünk van arra, hogy szemlélhetjük a Bárányt. Kérlek nyisd fel szemeinket. Kend meg szemeinket szemgyógyító írrel. Segíts meg minket, hogy meglássuk jobban mint valaha az igazságot nagyobb mélységeit. Segíts minket, hogy meglássuk a régi szövegekből ragyogó világosságot, amit soha nem vettünk észre. És a Te szereteted, ragyogó fénye ami a Szentírásból sugárzik, de különösen ami a testé lett Igéből sugárzik, segíts minket, hogy megváltozzunk, annak hasonlatosságára, amit szemlélünk. Kérlek Uram kend meg az ajkaim, vedd birtokodba a nyelvem. Irányítsd a gondolataimat, alkosd meg minden egyes szavamat. Csak és csakis az igazságot szeretném szólni, az igazságot, ahogy Jézusban van, aztán, amit sikerül elmondanod rajtam keresztül, önmagam ellenére, elérje a szíveket, elméket, és megragadja az akaratokat hogy ez át tudja formálni az életet. Ez az én imám, Jézus nevében, Ámen.

A 8-dik tanulmány címe, a 14-dik oldalon, ahol jelenleg tartunk: “Láttuk az Ő dicsőségét” Ez a mondat a János 1,14-ből van. “És az Ige testté lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az Ő dicsőségét? milyen dicsőséget? mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.” Hallottátok itt a kulcs szavunkat, ugye? Dicsőség. Mi a dicsőség? Jellem. Krisztus küldetéséről beszélünk, ahol kinyilatkoztatta az Isten dicsőségét számunkra. Isten dicsősége, tipizálva ki lett nyilatkoztatva, azon a napon amikor az ember vétkezett. De az idő teljességekor Krisztus úgy jött el, mint az igazi Bárány, azért, hogy kinyilatkoztassa az Atya teljes dicsőségét. De azért, hogy ezt megtegye, mivé kellett váljon az Ige? Testé.

Gondolkodjunk együtt ezen a fogalmon. Ez a biblia vers tele van igazsággal. Mindenekelőtt, jegyezzétek meg, ki az, aki el lett küldve? Az Ige. Az Ige. Ki ez az, Ige? János evangéliuma 1,1-3. világos választ ad nekünk erre a kérdésre. “Kezdetben volt az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.” Ki az Ige? Isten az Ige. Az Istenség második személye, az Isten Fia.

Signs of the Times {Idők jelei}, 1893, Február 13: “A teremtés művében Krisztus Istennel volt, egyek voltak, azonos volt vele, az Ő dicsőségének ragyogása, az Ő személyének a kifejezése, az Atya képviselője. Egyedül az ember Teremtője, lehet a Megváltója. Egyetlen mennyei angyal sem nyilatkoztathatja ki az Atyát a bűnös számára, és nyerheti vissza az Istenhez való hűségét. De Krisztusban megmutatkozhatott az Atya szeretete, mert Isten Krisztusban volt, megbékithette magával a világot.” Látjátok kedves barátaim, az egyetlen módja, hogy az emberiség, aki most elveszett és lázadó volt, az Isten jellemének kinyilatkoztatásán keresztül lesz visszanyerve, az Isten dicsőségén keresztül. De csak egyetlen Lény van, aki képes erre ez az Egyetlen maga Isten. Nincs más teremtett Lény, aki képes arra, hogy bemutassa, milyen Isten valójában, ezek a legjobb esetben is gyenge tükröződések. De itt van az Egyetlen, aki az Atya dicsőségének a ragyogása, az Atya jellemének töretlen kisugárzása. Egyedül Ő képes elérni a célt, és csakis az ember Teremtője, lehet az ember Megváltója, mert az ember megmentése magába foglalja, az Isten hasonlatosságára való újjáteremtést. És az Egyetlen, aki képes újjáteremteni bennünk az istenképűséget, az az Egyetlen, aki Isten képére teremtett minket. Megértettétek? Ezért a mi Megváltónk a Teremtőnk is kell, hogy legyen.

Jelentőségteljes, az amikor Dávid felkiált: “Teremts bennem…,” mit? “tiszta szívet” {Zsolt 51,12} a “bara” héber szó jelenik meg itt, ami “teremteni” -nek van fordítva, és ez egy egyedi szó. Ez kizárólag csak Istenre vonatkozik, teremteni valamit, a semmiből. Ugyanez a szó szerepel az            1Móz 1,1-ben. “Kezdetben teremtette Isten…” “bara” Látjátok, ugyanaz a hatalom, amiről beszél az Ige a semmibe, a Világegyetem ebbe a részébe, az Ige, amit most már ismerünk. Ugyanannak a hatalomnak, ugyanannak az Igének kell, beszélnie az Ő teremtői hatalmánál fogva a mi szíveinkhez, új teremtményekhez. Ámen? És csináljon belőlünk új teremtményeket. Csak a Teremtőnk lehet a Megváltónk, mivel, hogy újjáteremtsen minket, teremtői erőre van szükség, és ez a teremtő hatalom, az Igében van, csakis az Igében. Egyetértünk?

Most, ez az Ige, kérlek jegyezzétek meg, mit mond János. “Minden Ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.” Ez Őt egy teljesen más kategóriába helyezi, mint bármely más teremtett lényt. Ugye? Mert az összes teremtett lény, minden ami teremtve lett, ki által lett? Általa. Ezért Ő maga, nem lehet teremtmény, nem lehet kezdete. Követitek?

Tulajdonképpen, ezek nagyon mély teológiai jelentéssel bíró kérdések. Nagyon sok zavaros dolog megy végbe, Krisztus személyét illetően. Még ebben a szeretett gyülekezetben is vannak olyanok, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy valahol kellett legyen kezdete.

Kedves barátaim, minden aminek van kezdete, általa lett. Ezért neki nincs kezdete. Ő a “Vagyok” Ő mindig volt, mindig lesz. Követitek? A “Vagyok” egy kategóriába helyezi Őt Istennel. Rendben, nagyon fontos. Desire of Ages {Jézus élete}, 530 oldal: “Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet.” Ez elég egyértelmű. Áment hallok? {Ámen.} “Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet. ‘Akié a Fiú, azé az élet.’ (1Jn 5,12) Krisztus istensége az örök élet biztosítéka a hívő számára.” Látjátok, ha Megváltónknak, nem lenne, önmagában nem kölcsönvett, nem mástól származó, örök élete, akkor nekünk igazából nem lenne biztosítékunk az örök életre. Nagyon fontos. Ne engedjétek meg senkinek sem, hogy összezavarjon ebben.

Küldetése, hogy kinyilatkoztassa Isten jellemét, különleges jelentőséget ad egyedi nevének. Az Ige. Mi Ő? Az Ige, szeretem ezt. Mi volt a küldetése? Hogy kinyilatkoztassa az Isten jellemét, és mi a jellem? Mi a munkánk definíciója? Gondolatok és érzések együttese. {5T 310.1} Hogy közöljük gondolatainkat és érzéseinket? Szavaink által, igaz? Isten ki szeretné nyilvánítani gondolatait és érzéseit nekünk.

Látjátok Sátán hazudott Isten jellemét illetően. Ő okozta, hogy azt gondoljuk Istennek önző gondolatai és érzései vannak, haragos és bosszúálló gondolatai és érzései, vannak hogy durva és önkényes, és mi nagy bajban vagyunk, és félnünk kell tőle. Látjátok, ezek mind az ellenség hazugságai. Követitek?

Szóval, Isten el karja mondani az elidegenedett és rémült, ezáltal lázadó emberiségnek, az Ő igazi érzelmeit. Tehát, ezért mit tesz? Elküldi az Ő Fiát, hogy elmondja, hogyan érez irányunkba. Van ennek értelme? Hallgassátok meg Jeremiás 29,11-et. “Mert én tudom” Isten beszél, “Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.” Tehát, mit tesz, hogy közölje ezeket a gondolatokat? Elküldi az Ő Fiát, és minek nevezi Őt? …Az Igének… Nem egy csodálatos név Krisztus számára, küldetésének fényében? Youth’s Instructor {Üzenet az ifjúságnak}, 1894, Június 28: “Ki Krisztus? Ő az egyetlen Fia, az élő Istennek. Ő úgy az Atyáé, mint az Ige, ami kifejezi a gondolatokat. Ahogy egy gondolat, hallható, Krisztus az Isten Igéje.”

Most, nézzük a kulcsszövegünk következő mondatát, János 1,14 “És az Ige,” mivé lett? “…testé lett.” Az Ige testé lett. Miért volt ez fontos az Ige számára, annak érdekében, hogy közölje számunkra Isten gondolatait és érzéseit, hogy bemutassa nekünk Isten jellemét, miért volt olyan fontos számára, hogy testé legyen? Két oknál fogva kedves barátaim. Először is, azért kellett így tegyen, hogy túlélhessük a kinyilatkoztatást, másodszor pedig, hogy megérthessük. Értettétek, amit mondtam? Az Igének testé kellett válnia, hogy képesek legyünk túlélni a kinyilatkoztatást, másodszor pedig, hogy képesek legyünk megérteni azt. Mit értek ezalatt? Nos, Isten végtelen dicsőségben lakik, követtek, …amikor bűnösökké váltunk, annyira kikerültünk az Ő dicsőségének harmóniájából, Isten jelleméből, hogy Isten dicsősége, mi lenne a számunkra? …megemésztő tűz. {Zsid 12,29} Megértettétek? Megégnénk, abban a teljes dicsőségben.

Pontosan ezért, Mózes a Sinai hegyen, amikor azt mondta: “Kérlek mutasd meg nékem a dicsőségedet,” {2Móz 33,18} mit kellett tegyen? …el kellett rejtőzzön a szikla hasadékba. és Istennek be kellett takarnia őt kezével, és azután Isten megengedte neki, hogy megpillanthassa Őt hátulról, ahogy elmegy. {2Móz 33,20-23} Még így is, Mózes arca annyira fényes volt, mint egy tükröződés, hogy Izrael gyermekei nem tudtak rá nézni. {2Móz 34,30} Ez a dicsőség. Ámen? …és Mózes jámbor, szent ember volt. Kedves barátaim ugyanaz az Isten aki elment Mózes előtt a Sinai hegyen, az aki eljött, járt, és beszélgetett közöttünk. Ugyanaz a személy.

Mi a különbség? Mivé vált az Ige? …testé. {Jn 1,14} Emberi testtel, takarta el isteni dicsőségét. Áment hallok? {Ámen.} Elrejtette, és ezáltal megenyhült és visszafogottá vált a dicsőség, az emberi testben. Ezért írja a Zsidókhoz írt levél 10,5 “Azért a világba bejövetelekor, így szól: ‘Áldozatot és ajándékot nem akartál de,'” mit? “‘de testet alkottál nekem.'” “…egy testet alkottál nekem.” Desires of Ages {Jézus élete} 23 oldal: “Elérkezett az ideje, hogy Krisztus világunkba jöjjön és testet öltsön. Ő mondta: ‘testet alkottál nekem’ (Zsid 10,5). Ha abban a dicsőségben jelenik meg, amely az Övé volt Atyja oldalán a világ létezése előtt, nem viselhettük volna el jelenlétének fényét. Hogy szemlélhessük Őt, és ne semmisüljünk meg, eltakarta dicsőségét. Istenségét emberi természet fedte, láthatatlan dicsőségét látható emberi formába rejtette.” Ámen? Dicsőség Istennek, hogy az Ige testé lett. Dicsőség Istennek, hogy az Ige testé lett. Kedves barátaim, kérlek ne becsüljétek alá az áldozatot, amit az Ige hozott, amikor testé vált.

Látjátok, gyakran gondolunk Krisztus áldozatára, kizárólagosan arra, amit tett a kereszten. És igen, az egy végtelen áldozat volt amit a kereszten tett. De kedves barátaim, azért vagyok itt, hogy elmondjam, Krisztus már előtte egy hatalmas áldozatot hozott, azért, hogy a keresztre mehessen. Látjátok a kereszten meg kellett halnia. Isten nem hal meg. Mielőtt meghalhatott volna emberré kellett válnia. Értitek? …és amikor emberré vált, ne felejtsétek el, hogy ez egy, végtelen fájdalmas és örök áldozat volt. Nem azért lett ember, hogy véghez vigye a feladatot, hogy azután visszanyerje pozícióját. Elfogadta emberiségét, és megtartja azt, az örökkévalóság végtelen korszakain át. Ez egy végtelen áldozat volt, ne felejtsétek el.

Amikor Jézus feltámadt, mit mondott, mit tegyenek a tanítványok? Tapintsák meg Őt. …és mit tett a jelenlétükben? Evett. Mit próbált közölni számukra? Még mindig emberi lény volt Még mindig ember volt, és amikor felvitetett a mennybe, azon a felhőn, a mennybemenetelkor, mit mondtak az angyalok? “Ugyanaz a Jézus fog visszajönni.” {ApCsel 1,11} Kedves barátaim, örökre ember. Ámen? {Ámen.} Örökre egy az emberiséggel, tulajdonképpen ez az oka annak, amiért az emberiség fel lett emelve erkölcsi téren Istenhez. Hogy megmentsen minket, Isten egy lett közülünk. Immánuel, velünk az Isten. {Mt 1,23} Gondolkozzatok ezen! Majdnem meghaladja a képzeletet… Isten, a Világegyetem szuverén teremtője, csillagok milliárdjainak, az Egyetlen aki létrehozta őket, lejött erre az apró porszemre, és eggyé vált velünk, apró porszemekkel, ezen a porszemen, hogy megmentsen minket… és hozzánk hasonló marad, örökre. Szeretnetek kell egy ilyen Istent. Áment hallok? {Ámen.} Szeretnetek kell egy ilyen Istent… Az Ige testé lett, és ez fájdalmas volt.

Hallgassátok meg ezt: Biblia kommentár, 7-dik kötet, 915-dik oldal, a 15 oldal tetején: “Krisztus végtelen áron, egy fájdalmas folyamat révén,” mi által? “… egy fájdalmas folyamat révén, mind az angyalok és az emberek számára titokzatos módon, elfogadta az emberséget elrejtve istenségét, letéve dicsőségét, gyermekként született meg Betlehemben.” Milyen fájdalmas volt számára, hogy emberré váljon.

A következő sor, a következő mondat a szövegünkben. Részeire bontottuk János 1,14-et és újra összerakjuk. “És az Ige testé lett és,” mi? “lakozék” “és lakozék mi közöttünk.” Ez egy lenyűgöző ige, a görög nyelvben. Tulajdonképpen, helyesebben és szó szerint lefordítva, “és sátorozott közöttünk.” Ezért a javított változatban, fel van tüntetve a lapszélen. János 1,14 “És az Ige testté lett, és sátorozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.” Egy másik fordítás, ami az egyik kedvencem, mivel pontos, és szó szerinti, a Rotherham fordítás. Kiváló Biblia tanulmány. A kihangsúlyozott Biblia, János 1,14 a következőképpen mondja: “És az Ige testé lett, és széthúzta sátorát közöttünk” Szeretem ezt. “Az Ige testé lett, és” mi történt? “és széthúzta sátorát közöttünk.” Szó szerint ezt mondja az eredeti szöveg, sátorozott közöttünk. “És láttuk az Ő dicsőségét, dicsőséget, mint az Atya egyszülött Fiának, tele szívességgel és igazsággal.” Kedves barátaim, ez a kifejezés, mire emlékeztet minket? 2Móz 25,8 “És készítsenek nékem, egy szent hajlékot,” miért? “…hogy ő közöttük lakozzam.” Kérlek ne felejtsétek el, hogy a Szentély, a sivatagban a Sinai hegy lábánál, egyfajta testet öltött Krisztus volt. Hallottátok amit mondtam? Mi volt a Szentély? …egyfajta testet öltött Krisztus.

Tudjátok, mi mint egy nép, tanulmányoztuk a szentélyt, mint a megváltás egyfajta tervét, és jogosan tettük. De figyelmen kívül hagytuk azt a tényt, hogy a Szentély elsősorban, egyfajta, maga a megtestesült Krisztus. Látjátok, a teljes megváltási terv egy személyben van megtestesülve. Ki ez a személy? Jézus Krisztus. Kedves barátaim, a szentély a Sinai sivatagban, elsősorban maga a testet öltött Krisztus. Ezért használ János különleges nyelvezetet. Ezt használva, azt mondja el, hogy nemcsak az igazi Bárány van itt hanem itt van az igazi Szentély, itt van az igazi Főpap. Jézus az igazi példája az egész rendszernek. “Az Ige testé lett, és sátorozott, vagy lakozott közöttünk.”

Desire of Ages {Jézus élete} 23-dik oldal: “Hasonlóképpen állította fel szentélyét Krisztus az emberiség táborának közepén.” Nyilvánvaló, hogy úgy látja Krisztust, mint az igazi szentélyt. “Sátorát az emberek sátrai mellé helyezte, hogy közöttük lakhasson, és hogy megismertesse velük isteni jellemét és életét.” Pontosan ezt mondja nekünk János az első fejezet 14-dik versében. Rendben? Megfigyeltétek? Most, a szentély egyfajta megtestesült Krisztus. Együtt szeretném felfedezni veletek… Fontoljuk meg röviden, csak fel szeretném kelteni az érdeklődéseteket, és szeretnélek bátorítani, hogy tanulmányozzátok tovább a szentélyt, mint egyfajta testet öltött Krisztust.

Tulajdonképpen, sok vita van gyülekezetünkben, Jézus Krisztus emberi természetét illetően. Sírni szeretnék… Sírni szeretnék, amikor látom, hogy ez a fontos kérdés, sokunkat megosztott, sokféleképpen, sokfelé. És különösen sírni szeretnék, amikor látom, hogy nem keresztény jellemmel, elkezdünk Krisztus természetéről beszélni. Kedves barátaim, nem akarok belemenni ebbe a vitába, de felszeretnélek vértezni titeket, egy kis értékes világossággal, ami segíteni fog nektek, meglátni az átvezető utat, ha rajta vagytok vagy felkészíteni rá, ha még nem láttátok meg mert valószínű el fog jönni.

Kérlek értsétek meg, hogy az egyik legjobb módja, annak hogy egy tiszta képünk legyen Krisztus emberi természetét illetően, az, hogy úgy tekintsük a szentélyt, mint egyfajta Krisztust. Követtek? Gondoljuk végig, gyorsan és röviden. Gyertek velem a Sinai sivatagba, rendben? Miden rendezett. Végigsétálunk a rendezett sorokon -különböző törzsek, százai, ezrei- mindannyian letáborozva, egy széles, nyitott tér körül. És ahogy végül odaérünk a széles térre, mit láthatunk, ahogy a közepére tekintünk? Egy nagyobb sátrat. Kérdés: Szép kívülről? Nem, úgy néz ki, mint bárki másnak a sátra, kívülről. Borz bőrrel van lefedve, mint bárki másnak a sátra, egyfajta barna és fekete foltokkal, nagyon rendezett a külseje. Mi a jelentős ebben? Mit mond ez számunkra Jézus emberi természetéről? Az az emberi sátor…az az emberi test amit Krisztus felvállalt, rendkívül vonzó volt? Vonzódtak az emberek a fizikai külsejéhez? Vonzódtak? Nem, egyáltalán nem, pont az ellentéte. Tulajdonképpen hallgassátok meg mit mond Ézsaiás 53,2: “Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt neki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos!” Nagyon érdekes. Látjátok milyen pontosan előrevetíti a jellegzetes sátor az igazit? Semmi vonzó a külsejében.

Mégis, várj egy percet! Mi a helyzet a belső résszel. Mi a helyzet a sátor belső részével, a Sinai sivatag közepén? Olyan volt, mint bárki más sátora? Igen? Olyan volt? Oh, kedves barátaim, teljesen különbözött belűről, a többi sátortól. Olyan szép volt, mint amilyenre egy legképzettebb szakmunkás, elkészíthette közvetlen a Szentlélek irányításával. Minden tökéletesre volt elkészítve, és be volt vonva, a legtisztább, finomított arannyal, és mindent megvilágított, a Shekina, maga az Isten jelenléte. Az a sok szín, ami a kárpit függönyére volt hímezve, vissza tükrözték, azokat az arany falakat. Lélegzet elállítóan szép volt. Áment hallok? {Ámen.} Miért? Mert egyfajta testet öltött Krisztus volt, akiben lakozik az istenségnek teljessége testileg. {Kol 2,9} Ámen? {Ámen.} Akiben nekünk van, az Atya jellemének fényessége, elfátyolozva, igen, elfátyolozva. De ugyanakkor benne volt a világosság. Benne volt… Végtelenül tökéletes, szép volt jellemben, kedves barátaim, ne felejtsétek el.

Biblia Kommentár 7-dik kötet, 904 oldal: “Ha nemes, mennyei formában jött volna el az emberek közé, az Ő külseje vonzotta volna az Hozzá az emberek elméjét, és elfogadták volna Őt, a hit gyakorlata nélkül. Az emberek hite Krisztusban, mint Messiásban, nem a látvány bizonyítékán kellett nyugodjon, és hittek volna benne, a személyes külső vonzalom miatt, de mivel,” mi barátaim? “de mivel a jellem tökélye volt meg benne, amit soha nem találtak meg, nem is található meg senki másban.” Áment hallok? {Ámen.} Megtalálhatod ugyanazt a szépséget, amit a szentélyben találhatsz meg a Sinai sivatag közepén? Megtalálhatod, ugyanazt a szépséget, bárki más sátorában a egész táborban? Megtalálhatod? Nem. Látod, van egy kiváló jellem benne, amit soha nem találtak meg, ami nem található meg másban. Egyetértünk? Látjátok, mit tanulhatunk meg, azáltal ha a szentélyt szemléljük mint egyfajta testet öltött Krisztust? Megértettétek ezt? Ez szilárd talajra helyez titeket az igazság útján amikor Jézus Krisztus emberi természetének tanulmányozásához értek.

Apropó, csak hogy még egy lépéssel tovább … Annyi minden van még, de nincs időnk rá. Milyen törvény… gondolkozzunk együtt… Milyen törvény volt volt kőtáblákra írva a Szentek Szentjében, a Szentélyben a Sinai sivatag közepén? Milyen törvény volt? Az önzés törvénye? Az volt? Nem! Minek a törvénye volt? …a szeretet törvénye… az Isten törvénye… Kedves barátaim, a testet öltött Krisztusnak a szeretet törvénye a szívébe volt írva, a kezdetektől fogva. És nagyon világosan megfogjuk ezt határozni, ahogy tovább haladunk a tanulmányunkkal. Oh tanuljatok…Tanuljatok a szentélyből, mint egyfajta testet öltött Krisztustól. In Heavenly Places {Mennyei helyeken}, 201 oldal: “Az Úr egyesült természetben az emberiséggel, kifejezetten azért, hogy megkülönböztethetővé válhasson és hogy meghatározza szemlélődésünk és szeretetünk tárgyát.” Szeretem ezt, hallgassátok meg: “Hív minket, hogy közeledjünk Hozzá, és szemléljük a nagyszerű világosságot, a láthatatlan Isten emberi ruhát vett fel, annyira megenyhült és visszafogott dicsőséget bocsátott ki, hogy a szemeink elviselhessék a látványt. Krisztus a menny világossága. Arcán meglátjuk Istent.” Ámen? {Ámen.} De Isten kegyesen mit tett a fénnyel? Eltakarta emberi testbe, meglágyította, és visszafogta, hogy szemeink elviselhessék a látványt. Azt mondom: “Dicsőség Istennek a testet öltésért.” Velem vagytok? {Ámen.}

Tulajdonképpen ez segíteni fog nekünk, jobban megérteni, azt a gondolatot az alapszövegünkben, amit futólag nemrég említtettem, az első tanulmányi esten. {L02 – 3 oldal, vagy 13’56”} 2Kor 3,18: “De mi mindannyian…” hogyan? “fedetlen arccal szemléljük, mint tükörben az Úr dicsőségét, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről, dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.” Szemlélhette Mózes a dicsőséget fedetlen arccal? Nem. Mi hogyan szemlélhetjük a dicsőséget fedetlen arccal? Mert Jézus fátyolt viselt. Ámen? Emberi testbe takarta isteni dicsőségét, azért, hogy mi fedetlen arccal szemlélhessük a dicsőséget. {Ámen.} Dicsőség Istennek a testet öltésért. Áment hallok? {Ámen.} Hála Istennek, a testet öltésért, kedves barátaim.

Signs of the Times {Idők jelei}, 1895, Április 4: “Krisztus, bűnös testhez, hasonló testben jött el, istenségét emberi testtel takarta el, annak érdekében, hogy a világ elé tárhassa, saját jellemében, Isten tökéletességét. Azért jött, hogy Isten képviselje, nem úgy mint egy szigorú bíró, hanem,” hogy? “egy szerető Atya… Isten a szeretet. Ez volt a nagy igazság, amiért eljött Jézus a Földre, hogy bemutassa. Sátán, annyira tévesen mutatta be Isten jellemét a világnak, hogy az ember távol került Istentől, de Krisztus azért jött, hogy bemutassa a világnak az Atya tulajdonságait, hogy képviselje az Atya kifejezett képmását. Krisztus küldetésének célja volt,” mi? “bemutatni az Atyát.” Oh igen. Sikerült ezt megtenni? Tökéletesen. Tulajdonképpen, mit mondott Filepnek, amikor Filep azt mondta: “Uram mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!” Jn 14,7-9 “Monda néki Jézus: ‘Annyi idő óta veletek vagyok és mégsem ismertél meg engem Filep? Aki engem látott,” kit látott? “látta az Atyát. Mi módon mondod azért te: “Mutasd meg nékünk az Atyát?”‘” Látjátok, kedves barátaim, Jézus annyira tökéletes kinyilatkoztatása volt az Atyának, hogy tulajdonképpen mondhatta? “Ha engem láttál,” akkor? “Láttad az Atyát.”

Figyelemre méltó kijelentés. Hallgassátok meg. That I May Know Him {Hogy jobban megismerjem Őt}, 338-dik oldal: “Ha az Atya Isten eljött a világunkba és közöttünk lakozott, megalázva magát, eltakarva dicsőségét, hogy az emberiség felnézhessen rá, a történelem, amivel Jézus Krisztus életéről rendelkezünk, nem változott volna meg.” {Ámen.} Nem egy figyelemre méltó idézet? “Jézus minden cselekedetében, minden egyes tanításában, meglátjuk, és meghalljuk és felismerjük Istent. Látványban, hallásban, hatásában, az Atya hangja és működései.” Jézus, más szavakkal, annyira tökéletes kinyilatkoztatása volt az Atyának, hogyha az Atya lett volna az Egyetlen aki eljön, hogy kinyilatkoztassa magát, a történelem, minden egyes részlete, és minden szava azonos lenne, azokkal amelyek le vannak jegyezve az Újszövetségben. Milyen tökéletes munkát végzett… küldetésének tejesítése közben, hogy felfedje Isten dicsőségét az embernek.

Hallgassátok meg, hogy mondja Pál, és ez egy nagyon fontos vers. Kérlek figyeljetek. Szeretném, ha tényleg megfigyelnétek ezt a verset. A Zsidókhoz írt levél 1,3-ban található. Itt Pál Krisztus missziójának tökéletes betöltéséről beszél, és egy nagyon szép és egyedi módon teszi. Felhasználja a héber költészetet. Írásának stílusa ebben a könyvben teljesen különbözik, attól a stílustól, amit akkor használ amikor megírja leveleit a Róma-beliekhez Galatabeliekhez, Efézusbeleikhez, Filippibeliekhez, Kolossebeliekhez, stb. Tulajdonképpen a Zsidókhoz írt levél stílusa annyira más, hogy nagyon sok teológus ragaszkodik ahhoz, hogy nem lehetséges, hogy Pál a szerző. Jelentős vita folyik ami Zsidókhoz írt levél szerzőjét illeti, ugyanakkor, a Zsidókhoz írt levél tartalma, is jelentősen eltérő. A Szentélyről beszél. De könnyen megmagyarázható, úgy, hogy Pál természetesen a saját népének ír.

Nem beszélhet a pogányoknak a Szentélyről. Ők nem értenék meg.

De, a zsidók megértették a Szentélyt? Igen. Egy tipikus héber kommunikációs módszert használ, amihez a zsidók hozzá voltak szokva. Azért vetettem ezt fel, mert szeretném, ha meglátnátok, hogy itt a 3-dik versen egy héber költemény található. Mi található itt? Egy héber költemény. Szeretném ha tudnátok, hogy a zsidók nem úgy verselnek, mint mi, nem rímelnek az utolsó szavak hanem úgy írják a költeményt, hogy ugyanazt a dolgot mondják el, más -más módon. Párhuzamosságnak hívják. Az Ószövetség tele van vele, különösen a Példabeszédek és a Zsoltárok könyvei. Párhuzamosság – ugyanazt elmondani, más -más módon. a rímpárok kis párhuzamok. Van itt egy héber költemény, ami csodálatosan leírja, Jézus küldetésének tökéletes betöltését, hogy bemutassa az Atya jellemét. Hallgassátok meg.

Mit mond az első mondat? Első mondat rész: “Aki az ő dicsőségének a visszatükröződése” Ez Krisztusra vonatkozik, és Pál elmondja nekünk, hogy Ő az Atya dicsőségének a fényessége. Gondolkozzunk el együtt, a “fényesség” kifejezés amint már korábban megemlítettük “töretlen kisugárzást” jelent. Rendben? Ez nem csak egy tükröződés. Mi ez? …kisugárzás. Ez az Ő Atya töretlen kisugárzása a mije? …dicsősége. Mi a dicsőség? Jellem. Pál elmondja számunkra, hogy Jézus teljes mértékben bemutatta, az Atya jellemének a tökéletességét. Álljunk meg és gondolkozzunk el ezen. Isten a meghatározás szerint végtelenül dicsőséges. Ámen? {Ámen.} Végtelenül tökéletes jelleme van. Ezért, ha Krisztus feltárta Isten dicsőségének a teljességét, Krisztus is, egy végtelenül tökéletes jellemet mutatott be. Értitek? Van ennek értelme? Kérdés, bemutatta? Nézzétek meg a Bizonyságtételek 6-dik kötetének 60-dik oldalát: “Krisztus élete egy végtelenül tökéletes jellemet mutatott be.” Áment hallok? {Ámen.} Krisztus csak egy tökéletes jellemet mutatott be? Csak tökéletes volt? Nem. Milyen volt? …végtelenül tökéletes. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni ennek a fogalomnak a fontosságát. Ez nagyon fontos szerepet fog játszani a későbbi tanulmányokban. Tehát, most csak jegyezzétek meg. Milyen tökéletes jellemet mutatott be Jézus? Egy végtelenül tökéletes jellemet. Ő volt az Atya dicsőségének a kisugárzása. Nem egy gyenge tükröződés volt. Nem szűkölködött az Isten dicsősége nélkül. {Róm 3,23} Követtek? Egy végtelenül tökéletes jellemet mutatott be. Ezt mondja Pál, a következő szavak használatával: “Az Ő dicsőségének a visszatükröződése”

A költemény következő sora, nagyon, nagyon érdekes. Ugyanazt a dolgot mondja el, de másféleképpen. Ezt nem tudjuk felismerni, anélkül, hogy ne néznénk meg az eredeti szöveget. Kérlek engedjétek meg ezt nekem. Egy nagyon egyedi görög szó szerepel a költeményünk második sorában. Hogy hangzik a költemény második mondatrésze? “Az Ő valóságának a képmása” Első mondatrész: “az Ő dicsőségének a visszatükröződése” Második mondatrész: “az Ő valóságának a képmása” Egy szó van a görög nyelvben, ami “képmásnak” van fordítva. csak egy. Megfogtok lepődni azon, hogy melyik. A “kharaktare” szó. {Sztrong szám G5481} Melyik szót hallottátok? “Charakter” a “Jellem.” Csak egyszer van használva a teljes Újszövetségben, éppen ebben a költeményben. Melyik ez a szó? A jellem. Apropó, lenyűgöző, hogy ez a kifejezés, nagyon, nagyon sok nyelvben használt. Spanyol, Francia, mindenféle nyelvben, Angol, még az Orosz nyelvben is.

Oroszországban tartottam ezt a tanulmányt, és a fordítom, amikor azt mondtam, hogy charakter, azt mondta character. Meglepődve tapasztaltam, hogy nekik is ugyanez a kifejezésük. Tudjátok érdekes, hogy vannak bizonyos kifejezések, ami úgy tűnik annyira fontosak, hogy Isten nyilvánvalóan megvédte őket, a jellegzetes változásoktól, amikor az egyik nyelv átveszi a másiktól. Melyik egy másik ilyen szó? Szombat. Szombat. A jellemhez hasonlóan. Mindannyian a görög “kharaktare” szóból vettük át. Nos érdekes, van itt néhány lehetőség és vita, hogy talán eredetileg egy héber szóból származik még a görög szó is.

“Kharaktare” mit jelent ez a görög kifejezés? Nagyon érdekes. Végezzünk egy kis etimológiai, egy kis szótanulmányt együtt. Készen álltok? Nézzük a legrégebbi kéziratot, amivel rendelkezünk. Tudnotok kell, hogy tanulmányozhatunk görög kéziratokat, amik jelentősen az Újszövetség írásai előtt keletkeztek, ugye tudtátok, sokkal régebbiek, mint az Újszövetség könyvei. Vegyük kézbe, ezeket az ókori dokumentumokat, nézzük át, a “Kharaktare” szót keressük, mivel megszeretnénk érteni jelentését, és definícióját. és felfedezzük, hogy a legrégebbi kéziratban, a “kharaktare” egy érmére, vagy egy vésnökre vonatkozik. Nagyon érdekes. Mire vonatkozik? Érmére, vagy egy gravírozóra.

Idővel, a szó jelentése, megváltozott, mint ahogy ez gyakran lenni szokott és ahogy tovább tanulmányozunk, és kézbe vesszük a kevésbé régi, de Újszövetség előtti iratokat, újabb, görög kéziratokat, felfedezzük, hogy a görög “kharaktare” szó, átalakult egy kicsit, és vonatkozni kezdett, azokra az eszközökre, amit egy vésnök használ. Egy kőkockára, vagy egy bélyegzőre vagy még egy jobb vasra is úgy utalnak mint “kharaktare”

Ahogy tovább kutatunk, és próbáljuk nyomon követni a használatát az Újszövetségben, felfedezzük, hogy jelentése tovább fejlődött, és most magára a tényleges metszetre vonatkozik, amit a vésők készített a szerszámokkal. a metszetre, a védjegyre, vagy a pecsétre amit a vésnök készített. A kínai betűk a legközelebbi példák, erre. Milyenek a kínai betűk? Szerszámmal készült apró metszetek. Követitek? Az Újszövetségi időben a metszetre vonatkozott, a védjegyre, vagy a pecsétre, amit a védnök készített el egy szerszámmal. Védjegy vagy pecsét… védjegy, pecsét, ismerősek ezek a szavak?

Kedves barátaim, gondolkodjunk el ezen. Mi az, ami meghatározza sorsunkat? Ez a jellemünk. (Kharaktare) értsük? Ez a védjegy vagy a pecsét. És hol található ez a jel vagy pecsét? Na, hol található? A homlokon található. Ez valamilyen látható jel? 666, bocsánat testvérem. 777, ah rajtad van. Ez olyasmi amit láthatunk? Mi ez? A jellemünk kedves barátaim. A gondolataink és érzéseink {5T 310.1}, és ha ezek a mi gondolataink és érzéseink, amik vagy a szeretet vagy az önzés törvényének felelnek meg. Áment hallok? {Ámen.}

Látjátok, mi rejtőzik itt fenn, a homlok mögött? Hogyan nevezik? Frontális homlok lebenynek. és ez az a hely ahol a lelkiismeretünk lakik. Ide van felírva az Isten törvénye. Te és én a Krisztus szeretetéért, a Szentlélek erejével, meg kell tanuljuk, hogy hozzuk gondolatainkat és érzéseinket, gondolataink és érzéseink összességét, miről beszélünk? Jellemről. Meg kell tanuljuk, hogy hozzuk gondolatainkat és érzéseinket összhangba a törvény lelkével, ami a szeretet. Áment hallok? {Ámen.} …és ez, amiért a jellem le van pecsételve az örökkévalóságra. Hallottátok, amit mondtam?

Egyesek közületek talán azt mondjátok: “Nos vár egy percet, azt hittem, hogy a jel és a pecsétnek, ahhoz van köze hogy melyik nap mész gyülekezetbe.” Nos, igen, bizonyára összefüggésben van vele, de kérlek, heted napot ünneplő adventista társaim. Tudjátok, nagyon sok Adventista miatt kezdek aggódni, akik megveregetik saját vállukat, és majdnem biztosak hogy minden rendben lesz, amikor Jézus visszajön, mivel tudják, hogy a hét melyik napján kell gyülekezetbe menni… és meg fogják kapni a pecsétet. Kedves barátaim, gondolkodjunk együtt. Ez sokkal mélyebb. A pecsét magába foglalja, hogy kit szeretsz jobban, te és én el kell jutnunk oda, hogy annyira szeressük Istent, hogy szívesebben… meghaljunk, mint engedetlenek legyünk Hozzá. {5T 53.2} Ez az a jellem, amely alkalmas a menny számára. Ez a pecsét.

Igen, lesz egy kérdés. Megesik, hogy ez meghaladja a negyedik parancsolatot, amely lehetőséget fog adni mindannyiunk számára, hogy bebizonyítsuk, hogy van -e ilyen szeretetünk vagy nincs. De ne gondoljátok, hogy a pecsét arról szól, hogy tudjuk mikor kell imaházba menni. Áment hallok? {Ámen.} És kérlek ne gondoljátok, hogy a halált fogjátok kívánni, minthogy megszegjétek a negyedik parancsolatot, hacsak, annyira fogjátok szeretni Jézust, hogy szívesebben meghalnátok, mintsem, áthágnátok bármelyik parancsolatot a kilenc közül. {Ámen.} Értitek amit mondok? {Igen.} Ez a pecsét sokkal többet foglal magába, mint amit a legtöbben gondolunk. Ez annyira a Jézus iránti szereteten nyugszik {2Kor 5,14}, hogy szívesebben oda kellene adjuk a saját életünket mintsem, hogy ne engedelmeskedjünk, csalódást okozzunk, vagy bármilyen módon hamis színben tüntessük fel Őt. {GC 619.1} Ez a pecsét, és szeretném, hogy meglegyen nektek, amikor Jézus eljön. Szeretném, hogy nekem is meglegyen, amikor Jézus eljön.

De kedves barátaim, ez nem egy éjszaka alatt fog megtörténni. Értitek? Ez valami olyasmi, amiben növekednünk kell dicsőségről, dicsőségre. Növekednünk kell szeretetben Jézus iránt, egészen addig, amíg készek leszünk meghalni érte, mintsem, hogy engedetlenek legyünk iránta, és ezt, most kell elkezdenünk.

Visszatérve az alapigénkhez, Jézus, az Atya jelleme. Látjátok, hogy milyen tökéletes kifejezést használ Pál ebben a kis költeményben? Ki Jézus? Nos, Ő a vésnök, ugye? Nem Ő az, aki eredetileg megformált bennünket a saját hasonlatosságára? Nem Ő az érme készítő, aki alkotott minket… felírva ránk az Ő törvényét? és az Ő hasonlatosságát, ránk bélyegezve? Igen. …és amikor elveszett érmék lettünk {Lk 15,8-10}, mit tett? Elküldte Őt az Atya, mint eszközt, hogy újra formáljon minket. Ámen? …és akkor, ki Ő? Ő a tulajdonképpeni metszet, akinek a hasonlatosságára alakulunk. Ő az Atya jelleme. Milyen szép ez a neve Jézusnak. Ámen? Értitek? Imádkozom, hogy megértsétek.

Oh, testvéreim, és testvérnőim, hallgassátok meg, hogy Moffat, hogy értelmezi ezt a szöveget. “Visszatükrözi az Isten dicsőségét” hogyan? “Lepecsételve Isten tulajdon jellemével.” {Zsid 1,3} Ezt mondja szó szerint az eredeti görög. Milyen Jézus? Le van pecsételve Isten tulajdon jellemével.

Engedjétek meg, hogy befejezzem, egy értékes példázattal. Lk 15,8-10: “Avagy ha valamely asszonynak, tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-é gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan mígnem megtalálja? És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait, és szomszédait mondván: ‘Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, amelyet elvesztettem vala!’ Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.” Egyesek, talán csodálkozva mondjátok: “Hogyan jutottunk erre?”

Oh, kedves barátaim, mivel ábrázol minket az Úr, ebben a példázatban? Egy érmével. Emlékeztek, hogy mi a “kharaktare” szó legrégebbi jelentése? Érme készítő. Amikor az isteni “kharaktare” -ünk először elkészített minket, amikor megteremtett minket, mit tett? Mit írt fel a szíveinkre? A törvényét, és mit vésett fel a lényünkre? A képmását {1Móz 1,26} – mint jó érmék lettünk elkészítve, hogy bemutassuk fenséges birodalmának képét. Ámen? És azzal a szándékkal készített minket, hogy a Világegyetem pénze legyünk, hogy az összes értelmes lény, nézhesse ezt az érmét, és alapos szép következtetést vonjon le, arról, hogy milyen az Isten uralma. Ezért alkotott minket az ő képmására.

De mivé váltunk? …elveszett érmékké és 6000 éve hason csúszunk a Föld szennyes porában, és a világ önjelölt hercege, tapos rajtunk, próbálva kitörölni még a maradékát is, mind a törvény és Isten képmásának. De hála Istennek, ő még mindig vágyik utánunk. Értéket látott bennünk, tehát mit tett? Az érme készítő egyé vált velünk, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. {Lk 19,10} és Ő bevilágítja a Világot, úgy ahogy az asszony gyújt fényt a házban. Bevilágítja azt, az Isten szeretetének kinyilatkoztatásával, és honnan fénylik világossága? …ahogy függ a kereszten, és abban a fényben ami a megfeszített Krisztustól származik, az elveszett érmék megtaláltatnak. Ámen?

És mit kell tennünk kedves barátaim? Rá kell bíznunk magunkat, a faragász szakképzett kezeire, és mit fog tenni? Újra felírja az Újszövetség ígéretében beteljesedésében, még egyszer felírja a törvényt, a szíveink hús tábláira. {2Kor 3,3} És akkor Krisztus szeretetéért, és a Szentlélek erejének segítségével, megtanuljuk, gondolatainkat és érzéseinket összhangba hozni, a törvény Lelkével. Ámen? És átváltozunk az elménk megújulása által. {Róm 12,2} Hogyan változunk át? Dicsőségről, dicsőségre. és az ő hasonlatossága, az ő képmása, helyreáll bennünk.

De, kedves barátaim, ez a folyamat végbe kell menjen bennünk. Máskülönben nem leszünk összegyűjtve, és betéve a mennyei bankba, akkor amikor az Érme Készítő eljön, hogy összegyűjtse érméit. és amikor eljön, amikor eljön, kérdezni fog valamit? Mit fog kérdezni? Mk 12,16: “Kié ez a kép és felírás rajta?” Kinek a képe és felirata? Kinek a képmása, kinek a felirata Kinek a törvénye van felírva ennek a szívnek hús tábláira? Kinek a képmása nyilvánul meg életében? A kérdésre adott válasz, örök sorsunkat fogja befolyásolni. Áment hallok? {Ámen.} Ha a szeretet törvénye a felírat, akkor az Isten képmása. És, akkor az Érme készítő, mit fog tudni mondani: “Add át azokat a dolgokat Istennek, amik Istenhez tartoznak.” De ha a felírat az önzés törvénye, kinek a képmása lesz az érmén? Sátáné, és mit fog mondani? “Add át Sátánnak azokat a dolgokat, amelyek hozzá tartoznak.” Kedves barátaim engedjétek meg az Érme készítőnek, hogy újra verjen titeket, a Krisztus és a saját kedvetekért, tanuljátok meg, hogyan működjetek együtt az újra alakítás folyamatában. Szeretném, hogy mindenkinek ebből a szobából azt mondhassa: “Add át Istennek azokat a dolgokat amelyek Hozzá tartoznak” Felállnátok egy befejező imára?

Mennyei Atyánk, köszönjük szépen, hogy elküldted Jézust, hogy bemutassa dicsőségedet, és köszönjük, hogy Ő maga az Érmekészítő, és biztos, hogy Ő képes helyreállítani bennünk dicsőségedet. Taníts meg minket, hogy együttműködjünk, hogy amikor el fog jönni, készen legyünk, hogy haza menjünk, még egyszer, a Világegyetem pénzérméi lehessünk, hogy dicsőséget adjunk neked, az örökkévalóság meg nem szűnő korszakain keresztül. Add meg ezt számunkra, mert az Ő nevében kértük. Ámen.