Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

Köszönöm, hogy eljöttek és folytathatjuk a tanulmányunk, melynek címe: “Dicsőségről dicsőségre” egy előadás sorozat, a jellem fejlesztés alapelvein. Elkezdtünk már beszélni Isten dicsőségének tökéletes feltárásáról Jézus Krisztus személyében. Emlékeztek, 7 mód, 7 hely van ahogyan Isten kinyilatkoztatja az Ő dicsőségét nekünk. És a listánk elején Jézus Krisztus van. Akire a Biblia mondja, hogy “az Atyja dicsőségének Fénye”. {Zsid 1:3} azt is mondtuk, hogy ahogyan haladunk, meg kell jegyezzük, hogy Jézus Krisztus volt Isten dicsőségének tökéletes feltárása mert visszatérünk még erre és szánunk még tanulmányt Isten dicsőségének kinyilatkoztatását Krisztusban és most éppen ezt tesszük Elkezdtük már a tegnap este és folytatjuk ma este és erre figyelünk Isten dicsőségének tökéletes kinyilatkoztatására összpontosítunk továbbra is, amíg Isten Lelke erre késztet.

A ma esti leckénk, ahogyan a lapokról is láthatjátok eléggé hosszas, úgyhogy igyekszem el is kezdeni. De soha nem szabad annyira rohannunk, hogy ne álljunk meg és Isten Lelkét ne hívjuk szíveinkbe. Ámen? Isten megtiltotta, kedves barátaim, hogy önhittek legyünk és úgy menjünk tovább hogy ne kérjük a Szentlelket, hogy adjon tisztán látást, amely természetünknél fogva nincs. De kegyelem által lehetséges. Valóban, biztosítani akarlak, hogy nem úgy van, hogy kéred a Szentlelket és meg akarod győzni Istent, hogy valami olyat adjon amitől Ő vonakodik, hogy meg adja,d e ha kitartóan könyörgünk, és jobban érvelünk, akkor Ő végül megteszi. Ó nem, ezerszeresen is, nem. Az Atya vágyik kitölteni az Ő Lelkét az Ő gyermekeire. Áment hallok? {Ámen.} Ahogyan a Biblia is mondja: Még jobban, mint mi szülők, akik szeretjük a gyermekeinket megörvendeztetni és megajándékozni jó dolgokkal, Ő is szeret megörvendeztetni a Szentlelkét adván nekünk. {Lk 11:13} Akkor miért kérjük? Azért, hogy előkészítsük a szíveinket hogy befogadja, amit az Atya kíván nekünk adni felismerve a szükségleteinket és gyakorolva a szabad akaratunkat, megengedve neki, hogy azt adjon nekünk, amit Ő akar. “Kérjetek és adatik” {Mt 7:7} Kérlek azért tartsatok velem újra, úgy ahogy eddig is tettük, térdeinken, egy pár csendes ima percre. És ahogyan magatokért imádkoztok, kérlek, értem is tegyétek meg.

Mennyei Édesatyám, Jézus Krisztus nevében az Úr a mi igazságunk a magam és az itt levő testvéreim nevében jövök Elédbe. Meg szeretném köszönni először is, a Te fiaid és leányaid, hogy Tieid lehetünk. Köszönjük a végtelen árat amit fizettél, azért, hogy ez lehetővé váljon. És olyan hálások vagyunk, hogy Jézusért mind testvérek lehetünk, a Te oldaladon. És betekintésünk van a Te végtelen igazságodba és szent merészséggel érkezünk és halljuk, amit Jézusról mondasz: “Ez az Én szeretett Fiam, akiben Én gyönyörködöm.” És tudjuk, hogy minket is bevontál ebbe és bizalommal jövünk Eléd ma este és kérünk, hogy kegyelmesen töltsd ki ránk a Szentlelked. Tudod, Atyám, mennyire szükségem van a Lelkedre. Fel akarom magasztalni Jézus nevét ma este, a Te dicsőséged teljességét, ami Benne mutatkozott meg, a testté vált Ige. És Atyám én nem állok meg, az igazság próbájában, az emberi gondolkodás és nyelv olyan hamar elbukott eddig az igazság tevésben az Egyetlenért, Aki egyben szerető és legfőbb tízezer között is. De Atyám imádkozom, hogy jöjj és használj földi edényként És a Szentlélek ereje vegye el elégtelenségeink az emberi gondolkodás és nyelvben a kegyelem csodája által. Kérlek, magasztaltassék fel Jézus neve ma este, És Ő megígérte, hogy ha “én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.” Jézusra tekintve megváltozhatunk, annak a hasonlatosságára, akire tekintünk. Hallgasd meg imánkat Jézus nevében, Jézusért kérünk. Ámen.

Gondolom elővettétek az új mellékletet, amiről ma beszélni fogunk és a 17 oldalon vagyunk, 9. lecke, Isten hozott mindenkit. A lecke címe: “Az Ő dicsőségének Fényessége.” Zsidókhoz írt levél 1. rész, 3. vers. Az este tanulmányoztuk azt a remek zsidó verset. Emlékeztek, igaz? Egy vers, ami nem a rímei miatt az, de költemény, költemény zsidó módra. Párhuzamosság: ugyanazt a dolgot különböző módon mond el. És a csodálatos vers 2 sora tisztán leírja, hogy hogyan töltötte be Krisztus a küldetését, kinyilatkoztatván Isten dicsőségét az embereknek. Az első sor: “A ki az Ő dicsőségének visszatükröződése,” a második: “és az Ő valóságának képmása.”

“Az Ő dicsőségének visszatükrözése.” Azt mondja el ez nekünk, hogy Krisztus töretlen kisugárzása volt Az Atyja jellemének. Nem csak egy akármilyen visszatükrözés volt. Ő volt a Fény. A töretlen kisugárzása az Atyja dicsőségének. És ne felejtsük, hogy a dicsőség jellemet jelent.

És a második sor: “az Ő valóságának képmása” Bátorítson valaki, melyik az a görög szó amelyet lefordítva “képmás”-t kapunk? “Khar-ak-tare, khar-ak-tare.” Használja az Új Testamentum, pont ebben a versben és ebből a görög szóból, kapjuk a magyar “jellem” szót a nyelveknek köszönhetően ugyanazt a szót találjuk. És ez egy érdekes szó, és tanulmányoztuk is.

Amire szeretném ha figyelnénk, ma este az, hogy hogyan volt lehetséges Jézus Krisztusnak az Ő Atyja dicsőségének Fénye lenni, az Ő valóságának képmása, mber lévén, Emberi alakban. Látjátok, nagyon fontos megértenünk azt, hogy a testet öltött Krisztusról szól ez a vers a szöveg összefüggésében, tisztán adja elénk a Zsidókhoz írt levél. Valaki vitatkozhatna velem azon, hogy az inkarnáció előtti Krisztusra vonatkozik. Ahogyan az Isten trónjának jobb felén áll Biztosan Ő volt az Ő dicsőségének ragyogása és valóságának képmása. De, kedves barátaim, kitartok amellett, hogy ez a vers a testet öltött Krisztusra vonatkozik. Alátámasztja ezt az Youth Instructor {Üzenet az ífjúságnak}, November 21, 1895: “A húsban levő Krisztusra nézvén …” Miről is beszélünk? A testet öltött Krisztus. Krisztusról, mint emberről. “A húsban levő Krisztusra nézve, az Istenre nézünk emberi testben és meglátjuk Benne az Ő isteni dicsőségének ragyogását és az Atya Isten képmását.” Milyen nyelvet is használ itt? A zsidókhoz írt levél, 1. rész, 3. versét és a húsban levő Krisztusra vonatkozóan használta. A testet öltött Krisztusra.

The Spirit of Prophecy {A prófétaság Lelke}, 2. kötet, 9. oldal: “Az Atyja képmása volt, nem csak képességeiben, hanem az Ő tökéletes jellemében is.” Ő az Atya jellemének ragyogása. Ahogyan még megjegyeztük, nagyon lényeges Ha Krisztus az Ő Atyja jellemének Fényessége akkor egy végtelen tökéletes jellemet kellett feltárnia és akkor a meghatározás által mennyire tökéletes Isten jelleme? Végtelen, mérhetetlen. Ilyennek mutatta be Jézus? Határozottan. Az ihletett írás alátámasztja ezt ismét. Testimonies {Bizonyságtételek}, 6. kötet, 60. oldal: “Krisztus élete egy végtelen tökéletes jellemet tárt fel.” Mennyire volt tökéletes a jellem, amit Krisztus kinyilvánított, barátaim? Mennyire tökéletes? Végtelenül tökéletes. Valóban, Atyja dicsőségének Fényessége volt.

Hogyan lehetséges ez? Elmondhatjuk-e ugyanezt Ádám bármely leszármazottjáról? Határozottan, nem. Mit mondhatunk el mindannyiunkról? Róma-beliekhez írt levél, 3. rész, 23. vers: “Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” Nyilvánvalóan nagy különbség van a Ádám bukott utódai és Jézus Krisztus között, nem? Ő az Atyja dicsőségének ragyogása. Mi pedig szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Egyet értünk ebben?

Kérdezzek még egy kérdést, ami még kihívóbb ennél. “Az Atyja dicsőségének Fényessége.” Elmondhatjuk-e ezt Ádámról is, még bűnbe esése előtt? Igaz volt-e a bukás előtti Ádámra? Egy kis bátorság. Vegyes választ kaptam és ez azért van mert összezavartam a dolgokat egy kicsit, hogy elgondolkozzunk egy keveset. Kedves barátaim, hallgassuk meg ezt a remek állítást: Patriarchs and Prophets {Pátriárkák és Próféták}, 45. oldal: “Az ember Isten képmására volt teremtve, úgy külső vonásaira, mint jellemben. Egyedül ‘Krisztus az Atyja tükörképe.’ De az ember Isten hasonlatosságára teremtetett. Az Ő természete összhangban volt Isten akaratával. Az Ő elméje képes volt felfogni az isteni dolgokat. Az érzései tiszták voltak, a vágyai, kívánságai ellenőrzés alatt voltak. Ő szent és boldog tükörképe volt Istennek és tökéletesen engedelmes az Ő akaratának.” Nyilvánvalóan Ádámról beszél a bűnbe esés előtt. De azért jegyezzük meg azt, hogy Ádám a bűnbe esése előtt, önmagában milyen volt még mindig…? “Istenhez hasonlatos.” Holott a második Ádám micsoda? “az Ő valóságának képmása.” Nem érdekes? Más szóval, a testet öltött Jézus Krisztus messzemenőleg tökéletesebb kinyilvánítása Isten jellemének mint a bűntelen Ádám volt. Igen.

És megint megkérdem, hogyan lehetséges? Hogyan lehetett Krisztus, noha ember, az Atyja dicsőségének ragyogása? Az Ő valóságának képmása. A válasz a kérdésünkre, részben abban rejlik, hogy Krisztus nem csak ember volt, hanem Isten is. El ismétlem a kérdésünkre, hogy: Hogyan lehetett Krisztus, emberként, az Atyja dicsőségének Ragyogása? A válasz abban rejlik, hogy Ő nem csak ember volt, hanem Isten is. Mennyire volt Ő Isten? 100% Isten Mennyire volt Ő ember? 100% ember. És tudom, matematikailag 200%–nak nincs értelme. De, kedves barátaim, ez a testet öltés titka. A testet öltés titka.

Kérlek jegyezzük meg és vegyük együtt figyelembe a tényt, hogy Krisztus, az Atya dicsőségének ragyogása teljes ember és teljes Isten volt, ugyanabban az időben. Filippibeliekhez írt levél, 2.rész, 5. verse: “Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában vala nem tekintette zsákmánynak azt hogy Ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.” Most, kérlek jegyezzük meg, hogy amikor Pál arról beszél, hogy “ember hasonlatosságára lett” és mikor “olyan állapotban találtatott, mint ember,” nem azt mondja, hogy Jézus embernek tette magát és emberként jelent meg. Ő valóban ember volt. De, kedves barátaim, azért mondja, hogy “ember hasonlatosságára lett” mert nem csak ember, hanem Isten is volt.

A “hasonlatos” szót akkor használjuk, amikor hasonlóságokra akarunk utalni de ugyanakkor különbségeket engedünk meg. Érthető? És amikor Pál azt mondja, hogy “emberhez hasonlatos” nem azt mondja, hogy Ő nem volt valódi ember, hanem arra érti, hogy nem csak ember, hanem Isten is. Látjátok ez a vers… azt hiszem jobban van lefordítva az új verzióban. Sőt a Prófétaság Lelke ebből idéz, a Desire of Ages {Jézus élete}, 22. oldalról. Figyeljük jól meg: “Krisztusnak, mivel Isteni alakban volt, nem volt miért ezért harcolni, hogy Istennel egyenlő. De megüresítette Magát, szolgai formát vévén föl, hogy emberhez hasonló alakot öltsön.” Érdekes. Az új King Jamesben és a King Jamesben azt mondja: “nem tekintette zsákmánynak azt hogy Ő az Istennel egyenlő,” de az új fordítás azt mondja, hogy Krisztusnak “nem volt miért harcolni, hogy az Istennel való egyenlős.” Látjátok, tökéletesen egyenlő volt az Atyával. Ámen?

De annyira szeretett minket, hogy lemondott erről. És alázatos emberi a formát öltött, hogy megváltson bennünket. Ez gyökeresen ellentétben van a Sátán jellemével, nem? Sátán, mint teremtmény, azt mondja, hogy “olyan leszek, mint a hatalmas Isten.” {Ézs 14:14} Meg akarja ragadni az isteni hatalmat. Holott Krisztus, az Alkotó, Isten szent Fia elengedi ezt az Istenséget, hogy megmentse a teremtményt. Ennyire szerető Istenetek van. Áment hallok? {Ámen.} Gyökeresen ellentétes. Két jellem van előttünk: a Sátán jelleme és Krisztus jelleme. Az egyik bitorolni akarja az Istenséget a másik pedig képes elengedni isteni kiváltságait, isteni előjogait, azért, hogy ember lehessen, hogy megváltsa az embert. De nem csakhogy ember lett. Egy ember, akit megvetnek, visszautasítanak majd. {Ézs 53:3} Egy ember, aki szegénységbe született. Akinek még a fejét se volt hova lehajtsa {Mt 8:20}, amit magáénak mondhatott volna. Ennyire szerető Istenetek van, barátaim. Ennyire szerető Istenetek van.

De, kérlek értsétek meg, hogy amikor a Szentírás azt mondja, hogy “megüresítette Magát,” {Fil 2:7}, nem azt akarja mondani, hogy Krisztus feladta az istenségét amikor emberré lett. Azt mondja, hogy minden isteni kiváltságairól és előjogairól lemondott és alázatos emberi alakot vett fel. Jegyezzük meg, hogy mit mond az ihletett írás erről. Krisztussal kapcsolatban: Kolossébeliekhez írt levél 2:9: “Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,” Ez a testet öltött Krisztusra vonatkozik. Mi lakozott Benne? “Az istenségnek egész teljessége, testileg.” Tehát amikor emberré lett, nem üresítette meg Magát istenségétől. Nem, valóban tele volt testileg istenséggel. Mi is betöltethetünk, hit által. “De a hit a reménylett dolgoknak a valósága és a nemlátott dolgokról való meggyőződés” {Zsid 11:1}, de Krisztusban ott volt, testileg.

Ez az amiért lehetett valójában látni, alkalmanként, a benne lakozó istenséget olt néhány alkalom Krisztus tapasztalatában amikor az istensége átvillant emberi mivoltán. {DA 590.4} Azért, mert az emberi sátorban hogyan lakozott? Testileg. Menjünk vissza a példánkhoz. A Sinai pusztában a szentély, testet öltött Krisztusra utalt, ahogyan az este tanultuk. Úgy volt megépítve, hogy Isten benne lakozhasson, “És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.” {2Móz 25:8} És Isten valóban a sátorban lakozott. És az Ő ott lakozása a “Shekinah”-ban dicsőségben mutatkozott meg, ami jelen volt. Tehát ez volt a ellen típus. Hogy testileg lakozott benne.

Review and Herald, Június 15, 1905: “Ő, Krisztus, eltakarta az Ő istenségét az emberi külsővel, de nem vált meg az Ő istenségétől.” Érthető? Nem vált meg az Ő istenségétől. Igen, magára vállalta az emberséget, de továbbra is Isten maradt. Olvassuk tovább. “Egy Isten-ember Megváltó, Aki azért jött, hogy a bukott emberiség élére álljon, hogy osztozzon tapasztalataikban gyerekkoruktól egészen a felnőtt korig.” Itt megint egy nagyon értékes dolog rejlik arra nézve hogy Ő nem csak ember volt, hanem teljesen Isten is. Bible Commentary {Biblia Kommentár}, 5. kötet, 1113 oldal “Mária fiának emberi természete Isten Fiának isteni természetévé alakult át? Nem. A két természet rejtélyesen ötvözte egymást egy személyben az ember Jézus Krisztusban. Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg. Amikor Krisztust keresztre feszítették, az Ő emberi természete halt meg. Az istenség nem csökkent, nem halt meg, az lehetetlen lett volna.”

Kedves barátaim, amikor elgondolkozunk azon hogy Ő végtelen, örök, Mindenható, isteni személye volt az Istenségnek. Aki azt választotta, hogy gyámoltalan kis gyermekként szülessen meg szegény szülőknek. Egyszerűen meghaladja értelmünket. Az a leereszkedés, az az áldozat az a hajlandóság, hogy megüresítse Önmagát csodálatos kinyilatkoztatása Isten jellemének, dicsőségének. És emlékeztek? Azt mondta: “a ki engem látott, látta az Atyát.” {Jn 14:9}

Youth’s Instructor {Üzenet az ifjúságnak}, November 21, 1895: “Minél többet gondolkozunk arról, hogy Krisztus gyerekként közénk jött, annál csodálatosabbnak látjuk majd. Hogyan lehet az a Betlehemi gyámoltalan kisgyermek Isten szent Fia is?” Csodálatos, nem? “Még ha nem is érthetjük, elhihetjük, hogy Aki teremtette a világot, értünk gyámoltalan gyermekké lett. Noha minden angyalnál nagyobb, noha olyan hatalmas, mint a mennyei trónon levő Atya, Eggyé vált velünk. Ő benne ember és Isten egy lett és ebben találjuk a reményt az elesett emberiségnek.”

Tehát arra a kérdésünkre hogy “Hogyan lehetett Krisztus emberként az Ő Atyja dicsőségének ragyogása?” a válasz abban van, hogy Ő nem csak ember, de Isten is volt. De, kedves barátaim, a válasz a mi kérdésünkre abban is van, hogy Ő egyedi volt, még emberként is.

Itt egy kicsit óvatos vagyok, mert egy sokat vitatott területhez közeledünk. És egész nap ezen rágódtam, higgyétek el, és készítettem a nap folyamán a nyomtatványokat. És azon rágódtam, hogy szóba hozzam-e ezt a témát, vagy sem, de beszélgettem valakivel és… ahogyan imádkoztam, úgy éreztem, hogy az Úr szeretné, ha tovább haladnánk és tisztáznánk ezt a témát. Kedves barátaim, nagyon fontos hogy helyesen megértsük Jézus Krisztus emberi mivoltát, ugyanúgy, mint azt a tényt, hogy Ő Isten volt. Nem hiszem, hogy van valaki ebben a templomban aki ne ismerné el Krisztus isteni természetét de jelentős különbözőség van ebben a szeretett templomunkban, Jézus Krisztus emberi természetére vonatkozólag És itt van a nagy vita. És ahogy már említettem az este sírni tudnék azon, hogy mennyire Krisztus nélküliek tudunk lenni ahogyan egymással beszélünk Jézus természetéről. Isten segítsen minket. És nagy nézet különbség van közöttünk ebben. Most, ha ez csak nézőpont kérdése én nem venném figyelembe. Nézőpont kérdése, amikor Jézus Krisztusról beszélünk? Nézőpont kérdése, barátaim? Nem, távolról sem.

Jézus Krisztus a szíve és lényege az egész megváltási tervnek Amit mi teszünk Vele, az befolyásolja az egész megváltási tervet. Megértettük? Amit Krisztusról hiszünk, az befolyásolja az egész megváltási tervet. És éppen ezért van köztünk, emberek között annyira különböző felfogásunk, még az üdvtervvel kapcsolatban is, mert annyira különböző, gyökeresen különböző felfogásunk van Azzal kapcsolatban, Akiben megváltásunk van Jézus Krisztussal. Az Ő emberiségére nézve. Emberi mivoltával kapcsolatban. Most a barátaim, ezen észrevételek után, dolgozzunk együtt. Én nem tudom milyen előítéleteitek vannak ezzel kapcsolatban de kérlek, félretennétek ezeket?

Látjátok? Szent helyhez közeledünk itt. Emlékeztek mikor Mózes a Sinai pusztában terelte nyáját? Mit látott? Egy égő csipke bokrot és kíváncsi lett. És közelebb lépett és mit mondott az Úr neki? “Oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.” {2Móz 3:5} Felfogjuk hogy az ihletett írás pontosan megmondja nekünk, hogy az égő csipke bokor egyfajta testet öltött Krisztus volt? {DA 23.2} Testet öltött Krisztus – egy magányos kis bokor. Mivel telített? Tűzzel. Nem volt ez furcsa az hogy a bokor égett. Mózes látott még égő bokrot azelőtt de egyszerűen remek, csodás volt, hogy ez a bokor nem égett el. És ami csodálatos a testetöltésben az, hogy a Benne lakozó istenség és végtelen dicsősége nem emésztődött meg az emberi külső, amiben lakozott. Látjátok? Isten dicsősége mi, tulajdonképpen? Megemésztő tűz a bűnre. {Zsid 12:29} Áment hallok? {Ámen.} És itt van, Isten végtelen dicsősége az emberi testben lakozik. És az emberi test még sem emésztődött meg. És erről a titkok titkáról fogunk elmélkedni és akkor mit kell tegyünk? Le kell vegyük a mi cipőinket. És ebben az is benne van, hogy előítéleteink cipőit is levetjük és lelkeinkben alázatosakká és taníthatókká kell lennünk. {GC 599.1} Hallhatok Áment? Ámen. Meg kell engednünk az ihletett írásnak, hogy tanítson megértenünk jobban, mint ennek fordítottja. Halljátok mire szeretnélek figyelmeztetni? Könnyű nekünk jönni a mi előítéleteinkkel Isten Szavát tanulmányozni és ráerőltetni az ihletett igére. És alátámasztjuk az ihletett igével előítéleteinket. Meg tudjuk tenni? Igen, meg tudjuk. ha elég jól kivágjuk és beillesztjük ha elég jól csináljuk; késztetni tudjuk az ihletett írást, hogy bármiben alátámasszon. Halljátok, amit mondok? Kedves barátaim, Isten segít nekünk elfogadni a tanácsot és félretenni az önelégültség lábbelijét, és saját filozófiánkat, előítéleteinket és tanítható lélekkel jöjjünk a titkok titkát szemlélni. Akarjátok ezt? Jó.

Róma-beliekhez írt levél 8. rész, 3. vers. Ezt az emberséget vállalta magára Krisztus. Miről tudósít minket ez a vers? “Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában.” Jegyezzük meg kedves barátaim Jegyezzük meg, hogy Pál akarattal és nagyon pontosan óvatosan használja a “hasonlatos” szót itt. Nem azt mondja Pál, hogy “mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, Isten az Ő Fiát elbocsátván bűnös testben.” Nem ezt mondta. Nem azt mondja, hogy bűnös testben lett elküldve. Hanem hogyan lett elküldve? “bűn testének hasonlatosságában” Fontos, hogy ide teszi ezt a “hasonlatos” szót? Igen az. És apropó ugyanaz a “hasonlatos” szó amit a Filippibeliekhez írt levél 2. részében láthattunk. “Aki, mikor Istennek formájában vala” Követitek? A “hasonlatos” szót akkor használjuk mikor hasonlóságok vannak, de ugyanakkor különbségek is. Amikor emberként eljött, ember volt csak? Nem, hanem mi volt még? Isten. Ezért mondja, hogy “emberhez volt hasonló.” És emberi “megjelenése” volt, mert Ő mi volt ugyanabban az időben? Isten. Ugyanaz a szó, ugyanaz az író Pál, használja itt ebben a versben, amikor azt mondja, hogy “bűn testének hasonlatosságában” jött el a “hasonlatos” szó, hasonlatosságokat enged meg, közli, hogy hasonlóságok vannak, de ugyanakkor mikre hatalmaz fel? Különbségekre.

Kedves barátaim, fontos ennél a pontnál számunkra megnézni, hogy mi történt az emberi természettel a bukáskor. 2 következménye van a bűnnek az emberi természet fölött, ismerjük fel ezeket együtt, kérlek. Kettő. az elsőt így írhatnánk le: Az ember bűnnel fertőződött. Milyen lett az ember? Bűnnel fertőzött. Mi az ami befertőzte az emberi szívet a bűnbeeséskor? Az önzés, pontosan. Emlékeztek, hogy a Biblia hogyan határozta meg? “Az önzés átvette a szeretet helyét.” {SC 17.1} Akkor az önzés bűn? Gyertek, egy kis bátorság. Bűn az önzés? Határozottan, emlékezzetek: “Az önzés alatt jön az összes többi bűn.” {4T 384.3} Az önzés minden bűn lényege. Az önzés lelkülete az, ami magába foglal minden bűnt. És pontosan, ahogy a szeretet engedelmesség, az önzés engedetlenség. Az önzés a Sátán lelke, ahogyan a szeretet Krisztus Lelke. És amikor az önzés átvette a szeretet helyét az emberi természetben, az emberi természet bűnnel fertőződött. Egyet értetek velem? Bűnnel fertőződött. Bűn által. És erkölcsi zűrzavart okozott az egész emberi létben “gonoszságnak” nevezzük. {Mar 153.4} Így van? Az ember bűnnel fertőződött és gonosszá vált. Minden képesség, amit a bűnbe esés előtt arra használtak, hogy magasztalják dicsőítsék Istent, szeretet által, a bukás után, önzés által vezetve, most arra van használva, hogy önmagunkat magasztaljuk és dicsőítsük. Erkölcsi zűrzavar van itt. A gonoszság felé hajlik. {2MR 269.1} Örömszerzés magunknak, öndicsőítés. Ezt jelenti bűntől fertőzve. Így van? Ez az egyik következménye a bűnbe esésnek.

Kövessetek, itt a másik. A bukás következményeként, az ember a bűntől érintett lett. A bűn befolyása alá került. A bűn okozta azt is, hogy az Élet Fájához nem mehettek többet. {1Móz 3:22} Követitek? és már nem volt meg az embernek az a csodálatos eledele ahonnan az energiáját feltöltötte, és elkezdett romlani, a halandóság tárgya lenni. Ez önmagában nem a bűn, hanem ennek következménye. Ezek a nem bűnös betegségek származtak a bűnből. Nem bűn halandónak lenni, ez a bűn következménye. Bűn erkölcstelennek lenni. Értitek, mit akarok kihangsúlyozni itt?

Bűntől fertőzve, az ember erkölcstelenné lett, a bűn hatására pedig halandó. Segít ez nekünk megérteni?

Bűntől fertőzve az ember gonosz lett. A bűn hatására pedig elértéktelenedett.

Befertőzve, erejének minden rendeltetése összezavarodott. A bűn hatására minden képessége erejében csökkent. Segít megértenünk?

Értitek, mit akarok itt kihangsúlyozni? Ezeket ártalmatlan erőtlenségeknek nevezzük, a bűn következményeinek a bűnös hajlamok pedig a bűnt magát. Tiszta?

Most… Ádám a bukás előtt nem volt sem bűntől fertőzött, sem a bűn hatása alatt nem volt sem bűnös hajlama, sem ártatlan gyengesége. Nem volt semmi hajlama a gonosz felé És nem volt hajlama sem a megromlásra se halandóságra. A bűnbe esés után mindkettő meg volt benne.

A második Ádám, Jézus Krisztus mit vállalt magára? Amire Pál azt mondja, hogy “bűn testének hasonlatosságában” Mit vett magára? Minden elértéktelenedést, de a gonoszságból semmit. Egyet értetek velem? Értitek mit próbáltam magyarázni? Krisztus egy meggyengült természetet vett magára. Egy 4000 év alatt meggyengült természetet. {DA 117.1} A legnyilvánvalóbb ebben a testi alkatának mérete volt. 4.5 méter magas volt, mint Ádám? az ihletett írás betekintést ad, hogy milyen magas volt Ádám. Körülbelül 4.5 méter, és apropó arányosan osztva, olyan 1134 kg volt. Egy csodálatos példány volt, barátaim. De nézzük, mi történt az emberiséggel a bukás után. Láthatjuk, mi történt az élettel főleg az árvíz után és miután a húst bevezették az étkezésbe. {PC 1.3} Lezuhantunk. Amikor a második Ádám eljött, 4.5 méter volt Ő is? Nem. Egy fejjel volt magasabb az átlagnál, mondja az ihletett írás. {7BC 904.1} De biztosan nem volt olyan magas, mint Ádám. Miért? Mert felvette az emberi természetet amit 4000 év alatt megrontottak. Követitek? Az Ő fizikai természete, 4000 év alatt megromlott. Ez azt a testi szervet is érintette, amit “agynak” nevezünk? Érintette? Igen, persze. Ezért a szellemi képességei csökkentek. És amikor a szellemi képességek csökkentek… Mi a legfontosabb szerepe a szellemi képességnek? A lelki természet, ami ugyancsak csökkent. Tehát Krisztus magára vállalta a “bűn testének hasonlatosságát” ami 4000 év alatt megromlott. Halandóvá lett? Halandóság hatálya alá került Krisztus? Igen, az. Alárendeli magát a halandóságnak. Minden ártatlan erőtlenség meg volt Benne.

De kedves barátaim, erkölcstelenségnek alárendelt? Meg van Benne a gonoszság, önzés? Határozottan, nem. Nem volt meg Benne. Miért olyan fontos? Ah, kedves barátaim… Ha Krisztus felvállalt volna valamit is az önzésből, ami önmagában bűn, akkor Önmaga is bűnös lett volna. És ha bármilyen értelemben bűnös lett volna, nem lehetett volna a mi Helyettesítőnk. Egyet értetek velem ebben? Neki teljesen bűntelennek kellett lennie, azért, hogy a kereszten függjön a mi bűneinkért ha bármilyen módon bűnös lett volna, akkor kiért lett volna a kereszten? Kiért lett volna akkor a kereszten? Önmagáért. Kérlek, értsétek meg ezt. Bible Commentary {Biblia Kommentárok}, 5. kötet, 1931. oldal: “Magára vévén az emberi természetet, bukott állapotában …” 4000 éve gyengült, bukott állapotát…  “Magára vévén a az emberiség természetét, bukott állapotában Krisztus nem vett részt ennek bűnéből. Alárendelte magát a gyengeségeknek és erőtlenségeknek, amely körülveszi az embert és beteljesedett, amit Ézsaiás próféta mondott, ‘Betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.’ Megérintetett a mi gyengeségeink által és megkísértetett mindenben, ugyanúgy ahogy mi. És mégis, ‘nem ismert bűnt.’ Ő volt a ‘hiba nélküli, szeplőtlen Bárány.’ Semmi kétségünk nem kellene legyen Krisztus emberi természetének tökéletes bűntelenségét illetően.”

Ez egy eléggé világos állítás, nem? “Semmi kétségünk sem kellene legyen” mire nézve, barátaim? A viszonylagos bűnösségre? Nem, hanem Krisztus emberi jellemének “tökéletes bűntelenségére” vonatkozóan. Ezt mondja itt? Nem, “Krisztus emberi természetére” írja. És apropó, miért ne lennének kétségeink? Mert, ha kétségeink vannak Krisztus emberi természetének tökéletes bűntelenségét illetően akkor nincs garancia arra, hogy van Helyettesítőnk. Akinek elegendő becsülete van, hogy a törvénnyel szembe nézzen a mi nevünkben, vagy Aki meghaljon a mi bűneinkért. Jobban, mit magáért. tehát nagyon fontos, hogy “ne legyenek kétségeink Krisztus emberi természetének tökéletes bűntelenségét illetően.”

Nagyon lényeges betekintést nyerhetünk Krisztus emberi természetébe. Meghallgatva azt, amit mond az Atyjának, imádkozván, hogy testet ölthessen hogy magára vegye a testet amely előkészíttetett Neki. Meghallgatjuk ezt a beszélgetést a 40. Zsoltárból: És fel vagyok hatalmazva, hogy ezt tegyem, mert a zsidókhoz írt levél 10. részében Pál idéz ebből a részből és úgy idéz belőle, mint Krisztus Szavából. Imádkozik, hogy felvegye azt a testet amit elkészítettek Neki. Tovább tanulmányozhatjátok ezt, ha úgy gondoljátok. 40. zsoltár. Mit mond az Atyának? “Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,” Hova jön? A Földre jön le. Hogy magára vegye a testet amelyet előkészítettek Neki. Hogy Betlehem jászlában gyermekként megszülessen. És mit mond az Atyának? A 8. vers: “Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.” Amikor Krisztus emberré lett, testvéreim, kinek a törvénye volt a szívében? Az Isten törvénye. Értsük meg ezt. Isten törvénye a szívében volt. A szeretet törvénye volt a törvény, ami uralta az ember Krisztus szívét.

Ez megint abban igazolódik, ahogyan a szentélyre nézünk ami, emlékezzünk csak, a testet öltött Krisztus. Milyen törvény volt azokra a kőtáblákra írva? Az önzés törvénye volt-e? Ahogyan a mi szíveinkben van írva, mint természetes örökség? Nem, akkor minek a törvénye? A szeretet törvénye. hallgassátok… Steps to Christ {Jézushoz vezető út}, 61. oldal: “… ha Isten szeretete bennünk lakozik, érzéseink, gondolataink, céljaink, cselekedeteink összhangban lesznek Isten akaratával, ami az Ő Szent törvényében van. A becsületesség Isten szent törvényeiben van meghatározva a 10 parancsolatban kifejezve a Sinai hegyen… Jézus, mielőtt a földre jött azt mondta Magáról ‘Hogy teljesítsem a te akaratod ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.'” Ez az, amit olvastunk. 40 Zsoltár, 8. vers. És hallgassuk: “Mielőtt újra a Mennybe emelkedett, ezt mondta: ‘Megtartottam Atyám parancsolatait, és megmaradtam az Ő szeretetében.'” Más szóval, Krisztus egész emberi élete folyamán… Milyen törvény volt nem csak, hogy a szívébe vésve de amelynek végig tökéletesen engedelmeskedett? Isten törvénye, a szeretet törvénye. Pontosan ezért volt, kedves barátaim Jézus Krisztus tökéletes kinyilatkoztatása Isten jellemének kezdettől fogva. Ezért nem kellett Neki soha megtérnie. meg kellett Krisztusnak térni? El kellett Neki menni a kereszt lábaihoz? Mint ahogyan nekünk és kérni: “Teremts bennem tiszta szívet, Uram és az erős lelket újítsd meg bennem” {Zsolt 51:12} Kellett Neki ilyesmit tenni? Nem. Újjá kellett szülessen? Nem. Miért? Mert születésekor, Benne volt Isten törvénye. Az ő szívére volt írva. Értitek ezt? az Ő születése egyedi volt, értsétek meg. Ő volt az egyszülött, ez egyedi. “Monogenez” a görög szó, Isten egyszülött Fia.

Betekintést ad az Ő egyediségébe. Amennyire el tudjuk képzelni születését. Lukács 1. rész, 35. vers: “És felelvén az angyal, monda néki…” Kihez beszél? Máriához. “A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért, a mi születik is Szentnek hivatik, Isten Fiának.” Érdekes. Hogyan nevezik Jézust születésekor? “A Szent.” Kedves barátaim, elmondható-e ez valakiről az emberiségből? Születéskor? Igen? Nem. Határozottan. Természetünktől fogva a harag gyermekei vagyunk. {Ef 2:3} Mit ismer el Dávid? “Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.” {Zsolt 51:7} Miért születünk bűnösen? Mert bűnös szülőktől fogantattunk.

De itt van az Egyedülálló. Ő, Ki által fogant meg? Testvéreim, ki által? A Szentlélek által. Ezért születésekor Ő milyen? Ő Szent. A Szentlélektől csak szent származhat. Ő szent, mert Szentlélek által fogantatott. És ez az egyedi születés és fogantatás teszi Őt egyedi gyerekké. Ezért Jézus, úgy nőtt fel, hogy soha nem nyilvánult meg semmilyen bűnös viselkedés a felelősségreválás kora előtt sem Még mielőtt ismerte a jó és rossz közötti különbséget. Mindig tökéletes kinyilatkoztatása volt az Atyjának. … tökéletes kinyilatkoztatása volt az Atyjának. Hallgassuk meg e figyelemre méltó kijelentést. Youth’s Instructor {Üzenet az ífjuságnak}, szept. 8, 1898: “Senki, aki a gyermeki vidámságtól ragyogó tekintetébe nézett, nem mondhatja, hogy olyan volt mint a többi gyermek. Isten volt, emberi testben. Amikor a társai rosszra késztették, az istensége átvillant az emberi testén” – gyerekről beszélünk – “és határozottan elutasította. Azonnal meg tudta különböztetni a jót a rossztól.” Miért? Mert Isten törvénye az Ő szívébe volt írva. Olvassuk tovább. “És a bűnt Isten parancsolatainak fénye elé helyezte, a törvényt tükörként tartotta, ami fényt vetett a rosszra…” Figyelemre méltó, nem?

Jézus nem olyan volt, mint a többi gyerek. Milyen betekintést nyerünk ebben a beszélgetésben a Fiú és az Atya közt, testet öltése elött? Azt mondja: “Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem” Értsétek meg, kérlek, hogy Krisztus emberi akarata – emberi zarándokútjának kezdetétől fogva – tökéletes engedelmességben és összhangban volt Isten akaratával. És ezt nem saját magamtól mondom. Sőt, kedves barátaim, semmit sem merek nektek mondani saját magamtól Hallgassuk: Signs of the Times {Az Idők jelei}, Okt. 29, 1894: “Ő, Jézus Krisztus, elkezdte az életet,” Mit csinált? “Elkezdte az életet.” Mikor kezded el az életet? Szünet…

Mikor kezded el az életet? Egy másik vitatott témához érkeztünk, igaz? Mintha nem volna elég már. Nos, az aborció kérdében, tudjátok, sokat vitatjuk, hogy az élet mikor kezdődik. Egyettértünk mind, hogy legalább születéskor, nem? legalább a születésedkor elkezdődött az életed. személy szerint úgy vélem, az előtt, hogy már a fogamzáskor.

De jegyezzük meg mit mond az ihletett írás. “Elkezdte az életet, tapasztalatokon ment át, és befejezi feljegyzését,” mivel? “a megszentelt emberi akarattal.” És kedves barátaim, az akarat az uralkodó erő az emberi természetben, a döntés ereje, a választás ereje. Elmondható-e ez, egy emberről is, amely ezen a földön született bűnös szülőknek gyermekeként? Megszentelő emberi akarattal kezdjük az életet? Nem. “A test gondolata” mi? “Ellenségeskedés Isten ellen. Minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.” {Róm 8:7} Ebben a helyzetbe születtünk mind. lázzadó állapotban. Mindannyian lázadozunk Isten törvénye ellen? Miért? Mert az önzés törvénye alatt vagyunk. Ezért ellenségeskedünk Isten törvényével szemben.

Nyilvánvalóan Krisztus annyira különbözik tőlünk .Igaz? Egyet értünk ebben? Jézus “elkezdte az életet, tapasztalatokon ment át és megszentelő emberi akaratával fejezte be.” De hallgassuk meg a következő mondatot. És itt jön a kihívás, kedves barátaim. “Minden értelemben megkísértetett, akár csak mi és mert átadta magát szentül az Ő akaratának, a legkisebb fokban sem hajlott a gonoszt cselekedni vagy lázadozni Isten ellen.” Nagyon érdekes. Mély betekintést látunk itt. Ragadjuk meg. Krisztus hogyan kezdte életét? Megszentelt emberi akarattal. Semmi hajlama, még a legkisebb fokon sem volt a gonosz felé. Soha nem volt lázadozó Istennel szemben. Mit mond itt, mit tapasztalt meg? Megtapasztalta a kísértést. Nem csak hogy megkísértetett, hanem “mindenben megkísértetett ahogyan mi is.” Ugyanaz a szó, ugyanattól az írótól a zsidókhoz írt levélbenmelyik az a szó? A “hasonlóan” szó. Érdekes Pál háromszor használja ezt a szót amikor a testet öltött Krisztusról beszél.

Először azt mondja, hogy emberekhez “hasonlóvá” lett. Következő alkalomkor azt mondja, hogy “bűn testének hasonlatosságában” és most azt mondja, hogy “megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan.”

Emlékezzünk, ezt szót akkor használjuk, amikor arra akarsz utalni, hogy hasonlóságok vannak, de ugyanakkor mire adsz engedélyt? Különbségekre. Kedves barátaim. Nagyon érdekes anyaghoz közeledünk. Tartsatok ki! Előkészítjük a vázlatát a következő tanulmányunk második részének következő tanulmányunk röviden: Zsidók 4:15 versben olvashatjuk Pál állítását. “Mert nem oly Főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.”

És itt van a kihívás. Hogyan lehetett Krisztus megkísértve mindenekben, mint mi ha nem volt Benne bűn? Jegyezzük meg, hogy Pál nem csak úgy érti, hogy Ő soha nem vétkezett. Ez igaz, Ő soha sem vétkezett. De Pál azt mondja, hogy soha nem volt Benne bűn. Bűntelen volt. A bűn gyökere. Mi is az? Önzés. Értsétek meg, kérlek, hogy Krisztus bűntelensége abszolút. Teljes. Magába foglalja egész létét. Figyeljük meg mit mond erről 1 Péter 2:22. Azt mondja: “A ki bűnt nem cselekedett.” Jézus nem cselekedett bűnt, más szóval bűntelen volt magatartásában, szóban és tettben. Követitek? Másodszor, a 2 Korinthus 5:21 azt mondja, hogy: “A ki bűnt nem ismert.” Miről beszélünk itt? Jellemében bűntelen, gondolataiban és érzéseiben. És harmadszor, mit hallunk Krisztus bűntelenségével kapcsolatban? 1 János 3:5: “És Ő benne nincsen bűn.” Milyen szinten állunk? Bűntelen természetü. Az Ő lelkében és vágyaiban milyen volt? Bűntelen. O, kedves barátaim, a kihívás az, hogy hogyan lehetett Ő teljesen bűntelen és mégis minden értelemben megkísértve, … akárcsak mi. És a figyelmünket erre irányítjuk megválaszolva ezt a kérdést. egy rövid szünet után. Álljunk fel imádkozni, kérlek.

Mennyei Édesatyám, olyan hálás vagyok a végtelen dicsőségért, amit Jézus kinyilatkoztatott, emberként és Atyám mikor látjuk, hogy Ő volt a Te tükörképed és dicsőségednek ragyogása, örülünk ennek a ténynek. De Atyám be akarjuk azt is ismerni, hogy noha Ő végtelenül dicsőséges és szent volt, Ő volt Isten Szent Fia, együttérző volt, és képes volt azonosítani Magát velünk És mi is azonosíthatjuk magunk Vele “Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon,” Olyan, Aki “minden értelemben megkísértetett, ahogyan mi is.” Segíts nekünk megérteni, hogy hogyan volt ez lehetséges ahogyan tanulmányunkat folytatjuk. Jézus nevében kérünk. Ámen.