Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.
1
00:00:00,280 –> 00:00:03,520
A jellem formálása

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig

7
00:00:22,640 –> 00:00:24,760
“dicsőségről dicsőségre”.

8
00:00:24,760 –> 00:00:27,560
“Dicsőségének ragyogása”

9
00:00:27,560 –> 00:00:29,960
Köszönöm, hogy eljöttek és folytathatjuk a tanulmányunk,

10
00:00:29,960 –> 00:00:35,640
melynek címe: “Dicsőségről dicsőségre”

11
00:00:35,640 –> 00:00:40,120
egy előadás sorozat, a jellem fejlesztés alapelvein.

12
00:00:40,120 –> 00:00:45,200
Elkezdtünk már beszélni

13
00:00:45,200 –> 00:00:48,160
Isten dicsőségének tökéletes feltárásáról

14
00:00:48,160 –> 00:00:51,520
Jézus Krisztus személyében.

15
00:00:51,520 –> 00:00:55,000
Emlékeztek, 7 mód, 7 hely van

16
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
ahogyan Isten kinyilatkoztatja az Ő dicsőségét nekünk.

17
00:00:58,000 –> 00:01:01,200
És a listánk elején Jézus Krisztus van.

18
00:01:01,200 –> 00:01:07,200
Akire a Biblia mondja, hogy “az Atyja dicsőségének Fénye”. {Zsid 1:3}

19
00:01:07,200 –> 00:01:14,360
azt is mondtuk, hogy ahogyan haladunk,

20
00:01:14,360 –> 00:01:17,640
meg kell jegyezzük, hogy Jézus Krisztus volt Isten dicsőségének tökéletes feltárása

21
00:01:17,640 –> 00:01:20,800
mert visszatérünk még erre és szánunk még tanulmányt

22
00:01:20,800 –> 00:01:24,440
Isten dicsőségének kinyilatkoztatását Krisztusban

23
00:01:24,440 –> 00:01:28,320
és most éppen ezt tesszük

24
00:01:28,320 –> 00:01:33,280
Elkezdtük már a tegnap este és folytatjuk ma este

25
00:01:33,280 –> 00:01:37,160
és erre figyelünk

26
00:01:37,160 –> 00:01:40,720
Isten dicsőségének tökéletes kinyilatkoztatására

27
00:01:40,720 –> 00:01:45,040
összpontosítunk továbbra is, amíg Isten Lelke erre késztet.

28
00:01:45,080 –> 00:01:48,480
A ma esti leckénk, ahogyan a lapokról is láthatjátok

29
00:01:48,480 –> 00:01:55,480
eléggé hosszas, úgyhogy igyekszem el is kezdeni.

30
00:01:55,480 –> 00:02:02,120
De soha nem szabad annyira rohannunk,

31
00:02:02,120 –> 00:02:06,760
hogy ne álljunk meg és Isten Lelkét ne hívjuk szíveinkbe. Ámen?

32
00:02:06,760 –> 00:02:10,400
Isten megtiltotta, kedves barátaim, hogy önhittek legyünk és úgy menjünk tovább

33
00:02:10,400 –> 00:02:16,000
hogy ne kérjük a Szentlelket, hogy

34
00:02:16,000 –> 00:02:20,320
adjon tisztán látást, amely természetünknél fogva nincs.

35
00:02:20,320 –> 00:02:23,440
De kegyelem által lehetséges.

36
00:02:23,440 –> 00:02:28,080
Valóban, biztosítani akarlak, hogy

37
00:02:28,080 –> 00:02:32,360
nem úgy van, hogy kéred a Szentlelket

38
00:02:32,360 –> 00:02:36,400
és meg akarod győzni Istent, hogy valami olyat adjon

39
00:02:36,400 –> 00:02:40,000
amitől Ő vonakodik, hogy meg adja,d e ha kitartóan könyörgünk,

40
00:02:40,000 –> 00:02:42,440
és jobban érvelünk, akkor Ő végül megteszi.

41
00:02:42,440 –> 00:02:46,400
Ó nem, ezerszeresen is, nem.

42
00:02:46,400 –> 00:02:49,840
Az Atya vágyik kitölteni az Ő Lelkét az Ő gyermekeire.

43
00:02:49,840 –> 00:02:51,200
Áment hallok? {Ámen.}

44
00:02:51,200 –> 00:02:54,400
Ahogyan a Biblia is mondja:

45
00:02:54,400 –> 00:02:58,960
Még jobban, mint mi szülők, akik szeretjük a gyermekeinket

46
00:02:58,960 –> 00:03:01,040
megörvendeztetni és megajándékozni jó dolgokkal,

47
00:03:01,040 –> 00:03:04,240
Ő is szeret megörvendeztetni a Szentlelkét adván nekünk. {Lk 11:13}

48
00:03:04,240 –> 00:03:07,200
Akkor miért kérjük?

49
00:03:07,200 –> 00:03:10,720
Azért, hogy előkészítsük a szíveinket

50
00:03:10,720 –> 00:03:13,880
hogy befogadja, amit az Atya kíván nekünk adni

51
00:03:13,880 –> 00:03:20,160
felismerve a szükségleteinket és gyakorolva a szabad akaratunkat,

52
00:03:20,160 –> 00:03:27,000
megengedve neki, hogy azt adjon nekünk, amit Ő akar.

53
00:03:27,000 –> 00:03:29,880
“Kérjetek és adatik” {Mt 7:7}

54
00:03:29,880 –> 00:03:33,160
Kérlek azért tartsatok velem újra, úgy ahogy eddig is tettük,

55
00:03:33,160 –> 00:03:36,040
térdeinken, egy pár csendes ima percre.

56
00:03:36,040 –> 00:03:41,840
És ahogyan magatokért imádkoztok, kérlek, értem is tegyétek meg.

57
00:03:56,200 –> 00:04:00,080
Mennyei Édesatyám, Jézus Krisztus nevében

58
00:04:00,080 –> 00:04:01,960
az Úr a mi igazságunk

59
00:04:01,960 –> 00:04:04,040
a magam és az itt levő testvéreim

60
00:04:04,040 –> 00:04:07,840
nevében jövök Elédbe.

61
00:04:07,840 –> 00:04:13,120
Meg szeretném köszönni először is,

62
00:04:13,120 –> 00:04:17,280
a Te fiaid és leányaid, hogy Tieid lehetünk.

63
00:04:17,280 –> 00:04:20,640
Köszönjük a végtelen árat amit fizettél,

64
00:04:20,640 –> 00:04:24,240
azért, hogy ez lehetővé váljon.

65
00:04:24,240 –> 00:04:30,760
És olyan hálások vagyunk, hogy Jézusért

66
00:04:30,760 –> 00:04:35,120
mind testvérek lehetünk, a Te oldaladon.

67
00:04:35,120 –> 00:04:39,800
És betekintésünk van a Te végtelen igazságodba

68
00:04:39,800 –> 00:04:43,160
és szent merészséggel érkezünk és

69
00:04:43,160 –> 00:04:45,840
halljuk, amit Jézusról mondasz:

70
00:04:45,840 –> 00:04:49,800
“Ez az Én szeretett Fiam, akiben Én gyönyörködöm.”

71
00:04:49,800 –> 00:04:54,560
És tudjuk, hogy minket is bevontál ebbe

72
00:04:54,560 –> 00:04:58,200
és bizalommal jövünk Eléd ma este

73
00:04:58,200 –> 00:05:04,760
és kérünk, hogy kegyelmesen töltsd ki ránk a Szentlelked.

74
00:05:04,760 –> 00:05:09,040
Tudod, Atyám, mennyire szükségem van a Lelkedre.

75
00:05:09,040 –> 00:05:15,400
Fel akarom magasztalni Jézus nevét ma este,

76
00:05:15,400 –> 00:05:20,000
a Te dicsőséged teljességét, ami Benne mutatkozott meg,

77
00:05:20,000 –> 00:05:23,400
a testté vált Ige.

78
00:05:23,400 –> 00:05:28,000
És Atyám én nem állok meg,

79
00:05:28,000 –> 00:05:35,600
az igazság próbájában,

80
00:05:35,600 –> 00:05:41,000
az emberi gondolkodás és nyelv olyan hamar elbukott eddig

81
00:05:41,000 –> 00:05:46,240
az igazság tevésben az Egyetlenért, Aki egyben szerető

82
00:05:46,240 –> 00:05:49,480
és legfőbb tízezer között is.

83
00:05:49,480 –> 00:05:56,080
De Atyám imádkozom, hogy jöjj és használj földi edényként

84
00:05:56,080 –> 00:06:00,920
És a Szentlélek ereje vegye el

85
00:06:00,920 –> 00:06:04,200
elégtelenségeink az emberi gondolkodás és nyelvben

86
00:06:04,200 –> 00:06:07,360
a kegyelem csodája által.

87
00:06:07,360 –> 00:06:10,440
Kérlek, magasztaltassék fel Jézus neve ma este,

88
00:06:10,440 –> 00:06:17,480
És Ő megígérte, hogy ha “én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.”

89
00:06:17,480 –> 00:06:21,080
Jézusra tekintve megváltozhatunk,

90
00:06:21,080 –> 00:06:24,280
annak a hasonlatosságára, akire tekintünk.

91
00:06:24,280 –> 00:06:27,440
Hallgasd meg imánkat

92
00:06:27,440 –> 00:06:34,000
Jézus nevében, Jézusért kérünk. Ámen.

93
00:06:42,080 –> 00:06:48,880
Gondolom elővettétek az új mellékletet, amiről ma beszélni fogunk

94
00:06:48,880 –> 00:06:53,560
és a 17 oldalon vagyunk, 9. lecke,

95
00:06:53,560 –> 00:06:56,240
Isten hozott mindenkit.

96
00:06:56,240 –> 00:07:02,000
A lecke címe: “Az Ő dicsőségének Fényessége.”

97
00:07:02,000 –> 00:07:07,120
Zsidókhoz írt levél 1. rész, 3. vers.

98
00:07:07,120 –> 00:07:13,080
Az este tanulmányoztuk azt a remek zsidó verset.

99
00:07:13,080 –> 00:07:16,120
Emlékeztek, igaz?

100
00:07:16,120 –> 00:07:20,080
Egy vers, ami nem a rímei miatt az, de

101
00:07:20,080 –> 00:07:24,840
költemény, költemény zsidó módra.

102
00:07:24,840 –> 00:07:28,960
Párhuzamosság: ugyanazt a dolgot különböző módon mond el.

103
00:07:28,960 –> 00:07:35,920
És a csodálatos vers 2 sora tisztán leírja, hogy hogyan töltötte be

104
00:07:35,920 –> 00:07:42,000
Krisztus a küldetését, kinyilatkoztatván Isten dicsőségét az embereknek.

105
00:07:42,000 –> 00:07:44,400
Az első sor: “A ki az Ő dicsőségének visszatükröződése,” {Zsid 1:3}

106
00:07:44,440 –> 00:07:49,000
a második: “és az Ő valóságának képmása.”

107
00:07:49,000 –> 00:07:50,440
“Az Ő dicsőségének visszatükrözése.”

108
00:07:50,440 –> 00:07:53,480
Azt mondja el ez nekünk, hogy Krisztus töretlen kisugárzása volt

109
00:07:53,480 –> 00:07:56,480
Az Atyja jellemének.

110
00:07:56,480 –> 00:08:00,320
Nem csak egy akármilyen visszatükrözés volt. Ő volt a Fény.

111
00:08:00,320 –> 00:08:04,160
A töretlen kisugárzása az Atyja dicsőségének.

112
00:08:04,160 –> 00:08:08,640
És ne felejtsük, hogy a dicsőség jellemet jelent.

113
00:08:08,640 –> 00:08:11,640
És a második sor: “az Ő valóságának képmása”

114
00:08:11,640 –> 00:08:16,120
Bátorítson valaki, melyik az a görög szó amelyet lefordítva “képmás”-t kapunk?

115
00:08:16,120 –> 00:08:19,800
“Khar-ak-tare, khar-ak-tare.”

116
00:08:19,800 –> 00:08:22,560
Használja az Új Testamentum, pont ebben a versben

117
00:08:22,560 –> 00:08:26,640
és ebből a görög szóból, kapjuk a magyar “jellem” szót

118
00:08:26,640 –> 00:08:30,680
a nyelveknek köszönhetően ugyanazt a szót találjuk.

119
00:08:30,680 –> 00:08:35,840
És ez egy érdekes szó, és tanulmányoztuk is.

120
00:08:35,840 –> 00:08:42,320
Amire szeretném ha figyelnénk, ma este az, hogy hogyan volt lehetséges

121
00:08:42,320 –> 00:08:48,160
Jézus Krisztusnak az Ő Atyja dicsőségének Fénye lenni,

122
00:08:48,160 –> 00:08:57,160
az Ő valóságának képmása,

123
00:08:57,200 –> 00:09:01,080
mber lévén, Emberi alakban.

124
00:09:01,080 –> 00:09:07,240
Látjátok, nagyon fontos megértenünk azt, hogy a testet öltött Krisztusról szól

125
00:09:07,240 –> 00:09:12,120
ez a vers a szöveg összefüggésében, tisztán adja elénk a Zsidókhoz írt levél.

126
00:09:12,120 –> 00:09:17,200
Valaki vitatkozhatna velem azon, hogy

127
00:09:17,200 –> 00:09:20,000
az inkarnáció előtti Krisztusra vonatkozik.

128
00:09:20,000 –> 00:09:26,000
Ahogyan az Isten trónjának jobb felén áll

129
00:09:26,000 –> 00:09:28,520
Biztosan Ő volt az Ő dicsőségének ragyogása és

130
00:09:28,520 –> 00:09:31,680
valóságának képmása.

131
00:09:31,680 –> 00:09:37,600
De, kedves barátaim, kitartok amellett, hogy ez a vers

132
00:09:37,600 –> 00:09:41,640
a testet öltött Krisztusra vonatkozik.

133
00:09:41,640 –> 00:09:44,160
Alátámasztja ezt az

134
00:09:44,160 –> 00:09:47,000
Youth Instructor {Üzenet az ífjúságnak}, November 21, 1895:

135
00:09:47,000 –> 00:09:51,640
“A húsban levő Krisztusra nézvén …” Miről is beszélünk?

136
00:09:51,640 –> 00:09:53,960
A testet öltött Krisztus. Krisztusról, mint emberről.

137
00:09:53,960 –> 00:09:55,600
“A húsban levő Krisztusra nézve,

138
00:09:55,600 –> 00:09:58,120
az Istenre nézünk emberi testben és meglátjuk Benne

139
00:09:58,120 –> 00:10:02,400
az Ő isteni dicsőségének ragyogását

140
00:10:02,400 –> 00:10:06,160
és az Atya Isten képmását.”

141
00:10:06,160 –> 00:10:09,120
Milyen nyelvet is használ itt?

142
00:10:09,120 –> 00:10:11,720
A zsidókhoz írt levél, 1. rész, 3. versét

143
00:10:11,720 –> 00:10:16,160
és a húsban levő Krisztusra vonatkozóan használta.

144
00:10:16,160 –> 00:10:21,120
A testet öltött Krisztusra.

145
00:10:21,120 –> 00:10:24,320
The Spirit of Prophecy {A prófétaság Lelke}, 2. kötet, 9. oldal:

146
00:10:24,320 –> 00:10:27,560
“Az Atyja képmása volt,

147
00:10:27,560 –> 00:10:34,400
nem csak képességeiben, hanem az Ő tökéletes jellemében is.”

148
00:10:34,400 –> 00:10:37,080
Ő az Atya jellemének ragyogása.

149
00:10:37,080 –> 00:10:42,160
Ahogyan még megjegyeztük, nagyon lényeges

150
00:10:42,160 –> 00:10:45,400
Ha Krisztus az Ő Atyja jellemének Fényessége

151
00:10:45,400 –> 00:10:50,200
akkor egy végtelen tökéletes jellemet kellett feltárnia

152
00:10:50,200 –> 00:10:54,240
és akkor a meghatározás által mennyire tökéletes Isten jelleme?

153
00:10:54,240 –> 00:10:58,480
Végtelen, mérhetetlen. Ilyennek mutatta be Jézus?

154
00:10:58,480 –> 00:11:02,200
Határozottan. Az ihletett írás alátámasztja ezt ismét.

155
00:11:02,200 –> 00:11:05,160
Testimonies {Bizonyságtételek}, 6. kötet, 60. oldal:

156
00:11:05,160 –> 00:11:11,760
“Krisztus élete egy végtelen tökéletes jellemet tárt fel.”

157
00:11:11,760 –> 00:11:15,000
Mennyire volt tökéletes a jellem, amit Krisztus kinyilvánított, barátaim?

158
00:11:15,000 –> 00:11:19,040
Mennyire tökéletes? Végtelenül tökéletes.

159
00:11:19,040 –> 00:11:25,840
Valóban, Atyja dicsőségének Fényessége volt.

160
00:11:25,840 –> 00:11:32,080
Hogyan lehetséges ez?

161
00:11:32,080 –> 00:11:38,840
Elmondhatjuk-e ugyanezt Ádám bármely leszármazottjáról?

162
00:11:38,840 –> 00:11:41,560
Határozottan, nem.

163
00:11:41,560 –> 00:11:43,440
Mit mondhatunk el mindannyiunkról?

164
00:11:43,440 –> 00:11:45,720
Róma-beliekhez írt levél, 3. rész, 23. vers:

165
00:11:45,720 –> 00:11:48,640
“Mert mindnyájan vétkeztek,

166
00:11:48,640 –> 00:11:56,000
és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.”

167
00:11:56,000 –> 00:12:00,320
Nyilvánvalóan nagy különbség van a

168
00:12:00,320 –> 00:12:04,680
Ádám bukott utódai és Jézus Krisztus között, nem?

169
00:12:04,680 –> 00:12:06,840
Ő az Atyja dicsőségének ragyogása.

170
00:12:06,840 –> 00:12:11,520
Mi pedig szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Egyet értünk ebben?

171
00:12:11,520 –> 00:12:16,280
Kérdezzek még egy kérdést, ami még kihívóbb ennél.

172
00:12:16,280 –> 00:12:18,560
“Az Atyja dicsőségének Fényessége.”

173
00:12:18,560 –> 00:12:26,000
Elmondhatjuk-e ezt Ádámról is, még bűnbe esése előtt?

174
00:12:26,000 –> 00:12:29,040
Igaz volt-e a bukás előtti Ádámra?

175
00:12:29,040 –> 00:12:30,520
Egy kis bátorság.

176
00:12:30,520 –> 00:12:33,000
Vegyes választ kaptam és ez azért van

177
00:12:33,000 –> 00:12:37,840
mert összezavartam a dolgokat egy kicsit, hogy elgondolkozzunk egy keveset.

178
00:12:37,840 –> 00:12:40,520
Kedves barátaim, hallgassuk meg ezt a remek állítást:

179
00:12:40,520 –> 00:12:42,720
Patriarchs and Prophets {Pátriárkák és Próféták} 45. oldal:

180
00:12:42,720 –> 00:12:45,040
“Az ember Isten képmására volt teremtve, úgy

181
00:12:45,040 –> 00:12:48,120
külső vonásaira, mint jellemben.

182
00:12:48,160 –> 00:12:53,720
Egyedül ‘Krisztus az Atyja tükörképe.’

183
00:12:53,720 –> 00:12:59,000
De az ember Isten hasonlatosságára teremtetett.

184
00:12:59,040 –> 00:13:02,200
Az Ő természete összhangban volt Isten akaratával.

185
00:13:02,200 –> 00:13:05,160
Az Ő elméje képes volt felfogni az isteni dolgokat.

186
00:13:05,160 –> 00:13:06,120
Az érzései tiszták voltak,

187
00:13:06,120 –> 00:13:08,880
a vágyai, kívánságai ellenőrzés alatt voltak.

188
00:13:08,880 –> 00:13:11,520
Ő szent és boldog tükörképe volt Istennek

189
00:13:11,520 –> 00:13:14,120
és tökéletesen engedelmes az Ő akaratának.”

190
00:13:14,120 –> 00:13:18,480
Nyilvánvalóan Ádámról beszél a bűnbe esés előtt.

191
00:13:18,480 –> 00:13:20,160
De azért jegyezzük meg azt, hogy

192
00:13:20,160 –> 00:13:23,320
Ádám a bűnbe esése előtt, önmagában

193
00:13:23,320 –> 00:13:27,400
milyen volt még mindig…? “Istenhez hasonlatos.”

194
00:13:27,400 –> 00:13:32,680
Holott a második Ádám micsoda? “az Ő valóságának képmása.”

195
00:13:32,680 –> 00:13:35,040
Nem érdekes?

196
00:13:35,040 –> 00:13:39,760
Más szóval, a testet öltött Jézus Krisztus

197
00:13:39,760 –> 00:13:43,640
messzemenőleg tökéletesebb kinyilvánítása Isten jellemének

198
00:13:43,640 –> 00:13:49,400
mint a bűntelen Ádám volt.

199
00:13:49,400 –> 00:13:55,360
Igen. És megint megkérdem, hogyan lehetséges?

200
00:13:55,360 –> 00:13:59,120
Hogyan lehetett Krisztus, noha ember, az Atyja dicsőségének ragyogása?

201
00:13:59,120 –> 00:14:04,040
Az Ő valóságának képmása.

202
00:14:04,040 –> 00:14:10,200
A válasz a kérdésünkre, részben abban rejlik,

203
00:14:10,200 –> 00:14:18,040
hogy Krisztus nem csak ember volt, hanem Isten is.

204
00:14:18,040 –> 00:14:21,480
El ismétlem a kérdésünkre, hogy:

205
00:14:21,480 –> 00:14:24,200
Hogyan lehetett Krisztus, emberként, az Atyja dicsőségének Ragyogása?

206
00:14:24,200 –> 00:14:28,800
A válasz abban rejlik, hogy Ő nem csak ember volt, hanem Isten is.

207
00:14:28,800 –> 00:14:32,800
Mennyire volt Ő Isten? 100% Isten

208
00:14:32,800 –> 00:14:37,040
Mennyire volt Ő ember? 100% ember.

209
00:14:37,040 –> 00:14:42,120
És tudom, matematikailag 200%–nak nincs értelme.

210
00:14:42,120 –> 00:14:46,600
De, kedves barátaim, ez a testet öltés titka.

211
00:14:46,600 –> 00:14:49,800
A testet öltés titka.

212
00:14:49,800 –> 00:14:54,880
Kérlek jegyezzük meg és vegyük együtt figyelembe

213
00:14:54,880 –> 00:14:58,000
a tényt, hogy Krisztus, az Atya dicsőségének ragyogása

214
00:14:58,000 –> 00:15:03,320
teljes ember és teljes Isten volt, ugyanabban az időben.

215
00:15:03,320 –> 00:15:05,880
Filippibeliekhez írt levél, 2.rész, 5. verse:

216
00:15:05,880 –> 00:15:09,400
“Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.

217
00:15:09,400 –> 00:15:11,640
Aki, mikor Istennek formájában vala

218
00:15:11,640 –> 00:15:15,360
nem tekintette zsákmánynak azt hogy Ő az Istennel egyenlő,

219
00:15:15,360 –> 00:15:17,880
Hanem önmagát megüresíté,

220
00:15:17,880 –> 00:15:20,880
szolgai formát vévén föl,

221
00:15:20,880 –> 00:15:26,120
emberekhez hasonlóvá lévén;

222
00:15:26,120 –> 00:15:30,080
És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember,

223
00:15:30,080 –> 00:15:32,600
megalázta magát, engedelmes lévén halálig,

224
00:15:32,600 –> 00:15:36,040
még pedig a keresztfának haláláig.”

225
00:15:36,040 –> 00:15:40,360
Most, kérlek jegyezzük meg, hogy amikor Pál arról beszél, hogy “ember hasonlatosságára lett”

226
00:15:40,360 –> 00:15:43,600
és mikor “olyan állapotban találtatott, mint ember,”

227
00:15:43,600 –> 00:15:48,120
nem azt mondja, hogy Jézus embernek tette magát

228
00:15:48,120 –> 00:15:57,880
és emberként jelent meg. Ő valóban ember volt.

229
00:15:57,880 –> 00:16:01,280
De, kedves barátaim, azért mondja, hogy “ember hasonlatosságára lett”

230
00:16:01,280 –> 00:16:08,040
mert nem csak ember, hanem Isten is volt.

231
00:16:08,040 –> 00:16:11,520
A “hasonlatos” szót akkor használjuk, amikor

232
00:16:11,520 –> 00:16:15,320
hasonlóságokra akarunk utalni

233
00:16:15,320 –> 00:16:19,480
de ugyanakkor különbségeket engedünk meg.

234
00:16:19,480 –> 00:16:23,400
Érthető?

235
00:16:23,400 –> 00:16:27,080
És amikor Pál azt mondja, hogy “emberhez hasonlatos”

236
00:16:27,080 –> 00:16:30,000
nem azt mondja, hogy Ő nem volt valódi ember,

237
00:16:30,000 –> 00:16:36,240
hanem arra érti, hogy nem csak ember, hanem Isten is.

238
00:16:36,240 –> 00:16:41,040
Látjátok ez a vers…

239
00:16:41,040 –> 00:16:45,200
azt hiszem jobban van lefordítva az új verzióban.

240
00:16:45,200 –> 00:16:51,160
Sőt a Prófétaság Lelke ebből idéz,

241
00:16:51,160 –> 00:16:55,520
a Desire of Ages {Jézus élete}, 22. oldalról.

242
00:16:55,520 –> 00:17:00,280
Figyeljük jól meg: “Krisztusnak, mivel Isteni alakban volt,

243
00:17:00,280 –> 00:17:03,880
nem volt miért ezért harcolni,

244
00:17:03,880 –> 00:17:09,000
hogy Istennel egyenlő.

245
00:17:09,000 –> 00:17:13,080
De megüresítette Magát, szolgai formát vévén föl,

246
00:17:13,080 –> 00:17:16,560
hogy emberhez hasonló alakot öltsön.”

247
00:17:16,560 –> 00:17:18,520
Érdekes.

248
00:17:18,520 –> 00:17:21,840
Az új King Jamesben és a King Jamesben azt mondja:

249
00:17:21,840 –> 00:17:24,600
“nem tekintette zsákmánynak azt hogy Ő az Istennel egyenlő,”

250
00:17:24,600 –> 00:17:27,120
de az új fordítás azt mondja, hogy Krisztusnak

251
00:17:27,120 –> 00:17:32,920
“nem volt miért harcolni, hogy az Istennel való egyenlős.”

252
00:17:32,920 –> 00:17:38,440
Látjátok, tökéletesen egyenlő volt az Atyával. Ámen?

253
00:17:38,440 –> 00:17:46,120
De annyira szeretett minket, hogy lemondott erről.

254
00:17:46,120 –> 00:17:54,000
És alázatos emberi a formát öltött, hogy megváltson bennünket.

255
00:17:54,000 –> 00:17:59,880
Ez gyökeresen ellentétben van a Sátán jellemével, nem?

256
00:17:59,880 –> 00:18:05,520
Sátán, mint teremtmény, azt mondja, hogy “olyan leszek, mint a hatalmas Isten.” {Ézs 14:14}

257
00:18:05,520 –> 00:18:09,120
Meg akarja ragadni az isteni hatalmat.

258
00:18:09,120 –> 00:18:13,280
Holott Krisztus, az Alkotó, Isten szent Fia

259
00:18:13,280 –> 00:18:18,000
elengedi ezt az Istenséget, hogy megmentse a teremtményt.

260
00:18:18,000 –> 00:18:21,720
Ennyire szerető Istenetek van. Áment hallok? {Ámen.}

261
00:18:21,720 –> 00:18:27,200
Gyökeresen ellentétes. Két jellem van előttünk:

262
00:18:27,200 –> 00:18:29,840
a Sátán jelleme és Krisztus jelleme.

263
00:18:29,840 –> 00:18:32,440
Az egyik bitorolni akarja az Istenséget

264
00:18:32,440 –> 00:18:37,160
a másik pedig képes elengedni isteni kiváltságait,

265
00:18:37,160 –> 00:18:43,280
isteni előjogait, azért, hogy ember lehessen, hogy megváltsa az embert.

266
00:18:43,280 –> 00:18:45,240
De nem csakhogy ember lett.

267
00:18:45,240 –> 00:18:51,600
Egy ember, akit megvetnek, visszautasítanak majd. {Ézs 53:3}

268
00:18:51,600 –> 00:18:58,760
Egy ember, aki szegénységbe született. Akinek még a fejét se volt hova lehajtsa {Mt 8:20},

269
00:18:58,760 –> 00:19:01,760
amit magáénak mondhatott volna.

270
00:19:01,760 –> 00:19:04,280
Ennyire szerető Istenetek van, barátaim.

271
00:19:04,280 –> 00:19:07,520
Ennyire szerető Istenetek van.

272
00:19:07,520 –> 00:19:11,040
De, kérlek értsétek meg, hogy amikor a Szentírás azt mondja, hogy “megüresítette Magát,” {Fil 2:7},

273
00:19:11,040 –> 00:19:16,480
nem azt akarja mondani, hogy Krisztus feladta az istenségét

274
00:19:16,480 –> 00:19:18,880
amikor emberré lett.

275
00:19:18,880 –> 00:19:24,320
Azt mondja, hogy minden isteni kiváltságairól

276
00:19:24,320 –> 00:19:31,760
és előjogairól lemondott

277
00:19:31,800 –> 00:19:42,160
és alázatos emberi alakot vett fel.

278
00:19:42,160 –> 00:19:47,120
Jegyezzük meg, hogy mit mond az ihletett írás erről.

279
00:19:47,120 –> 00:19:51,720
Krisztussal kapcsolatban: Kolossébeliekhez írt levél 2:9:

280
00:19:51,720 –> 00:19:58,640
“Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,”

281
00:19:58,640 –> 00:20:01,840
Ez a testet öltött Krisztusra vonatkozik.

282
00:20:01,840 –> 00:20:03,440
Mi lakozott Benne?

283
00:20:03,440 –> 00:20:06,000
“Az istenségnek egész teljessége, testileg.”

284
00:20:06,000 –> 00:20:10,760
Tehát amikor emberré lett, nem üresítette meg Magát istenségétől.

285
00:20:10,760 –> 00:20:16,480
Nem, valóban tele volt testileg istenséggel.

286
00:20:16,480 –> 00:20:20,120
Mi is betöltethetünk, hit által.

287
00:20:20,120 –> 00:20:23,000
“De a hit a reménylett dolgoknak a valósága és a nemlátott

288
00:20:23,000 –> 00:20:28,720
dolgokról való meggyőződés” {Zsid 11:1}, de Krisztusban ott volt, testileg.

289
00:20:28,720 –> 00:20:33,640
Ez az amiért lehetett valójában látni, alkalmanként, a benne lakozó istenséget

290
00:20:33,640 –> 00:20:37,160
olt néhány alkalom Krisztus tapasztalatában

291
00:20:37,160 –> 00:20:42,880
amikor az istensége átvillant emberi mivoltán. {DA 590.4}

292
00:20:42,880 –> 00:20:50,760
Azért, mert az emberi sátorban hogyan lakozott? Testileg.

293
00:20:50,760 –> 00:20:52,840
Menjünk vissza a példánkhoz.

294
00:20:52,840 –> 00:20:54,800
A Sinai pusztában a szentély,

295
00:20:54,800 –> 00:20:58,200
testet öltött Krisztusra utalt, ahogyan az este tanultuk.

296
00:20:58,200 –> 00:21:01,360
Úgy volt megépítve, hogy Isten

297
00:21:01,360 –> 00:21:05,160
benne lakozhasson, “És készítsenek nékem szent hajlékot,

298
00:21:05,160 –> 00:21:06,320
hogy ő közöttök lakozzam.” {2Móz 25:8}

299
00:21:06,320 –> 00:21:10,920
És Isten valóban a sátorban lakozott.

300
00:21:10,920 –> 00:21:13,400
És az Ő ott lakozása a “Shekinah”-ban

301
00:21:13,400 –> 00:21:17,040
dicsőségben mutatkozott meg, ami jelen volt.

302
00:21:17,040 –> 00:21:19,880
Tehát ez volt a ellen típus.

303
00:21:19,880 –> 00:21:22,960
Hogy testileg lakozott benne.

304
00:21:22,960 –> 00:21:27,000
Review and Herald, Június 15, 1905:

305
00:21:27,000 –> 00:21:31,600
“Ő, Krisztus, eltakarta az Ő istenségét

306
00:21:31,600 –> 00:21:35,440
az emberi külsővel, de nem vált meg az Ő istenségétől.”

307
00:21:35,440 –> 00:21:38,080
Érthető?

308
00:21:38,080 –> 00:21:40,120
Nem vált meg az Ő istenségétől.

309
00:21:40,120 –> 00:21:44,480
Igen, magára vállalta az emberséget, de továbbra is

310
00:21:44,480 –> 00:21:46,560
Isten maradt.

311
00:21:46,560 –> 00:21:54,720
Olvassuk tovább. “Egy Isten-ember Megváltó,

312
00:21:54,720 –> 00:21:57,880
Aki azért jött, hogy a bukott emberiség élére álljon,

313
00:21:57,920 –> 00:22:04,240
hogy osztozzon tapasztalataikban gyerekkoruktól egészen a felnőtt korig.”

314
00:22:04,240 –> 00:22:07,280
Itt megint egy nagyon értékes dolog rejlik arra nézve

315
00:22:07,280 –> 00:22:10,600
hogy Ő nem csak ember volt, hanem teljesen Isten is.

316
00:22:10,600 –> 00:22:13,880
Bible Commentary {Biblia Kommentár}, 5. kötet, 1113 oldal:

317
00:22:13,880 –> 00:22:17,080
“Mária fiának emberi természete Isten Fiának

318
00:22:17,080 –> 00:22:20,760
isteni természetévé alakult át? Nem.

319
00:22:20,760 –> 00:22:25,320
A két természet rejtélyesen ötvözte egymást egy személyben

320
00:22:25,320 –> 00:22:26,960
az ember Jézus Krisztusban.

321
00:22:26,960 –> 00:22:31,000
Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg.

322
00:22:31,000 –> 00:22:35,600
Amikor Krisztust keresztre feszítették, az Ő emberi természete halt meg.

323
00:22:35,600 –> 00:22:40,400
Az istenség nem csökkent, nem halt meg, az lehetetlen lett volna.”

324
00:22:40,400 –> 00:22:44,600
Kedves barátaim, amikor elgondolkozunk azon

325
00:22:44,600 –> 00:22:51,040
hogy Ő végtelen, örök, Mindenható,

326
00:22:51,040 –> 00:22:55,320
isteni személye volt az Istenségnek.

327
00:22:55,320 –> 00:23:00,480
Aki azt választotta, hogy gyámoltalan kis gyermekként

328
00:23:00,480 –> 00:23:06,160
szülessen meg szegény szülőknek.

329
00:23:06,160 –> 00:23:12,800
Egyszerűen meghaladja értelmünket.

330
00:23:12,800 –> 00:23:17,680
Az a leereszkedés, az az áldozat

331
00:23:17,680 –> 00:23:24,600
az a hajlandóság, hogy megüresítse Önmagát

332
00:23:24,600 –> 00:23:28,400
csodálatos kinyilatkoztatása Isten jellemének, dicsőségének.

333
00:23:28,400 –> 00:23:29,640
És emlékeztek? Azt mondta:

334
00:23:29,640 –> 00:23:33,280
“a ki engem látott, látta az Atyát.” {Jn 14:9}

335
00:23:33,280 –> 00:23:36,680
Youth’s Instructor {Üzenet az ifjúságnak}, November 21, 1895:

336
00:23:36,680 –> 00:23:39,920
“Minél többet gondolkozunk arról, hogy Krisztus gyerekként közénk jött,

337
00:23:39,920 –> 00:23:42,280
annál csodálatosabbnak látjuk majd.

338
00:23:42,280 –> 00:23:45,840
Hogyan lehet az a Betlehemi gyámoltalan kisgyermek

339
00:23:45,840 –> 00:23:49,640
Isten szent Fia is?”

340
00:23:49,640 –> 00:23:52,040
Csodálatos, nem?

341
00:23:52,040 –> 00:23:54,960
“Még ha nem is érthetjük, elhihetjük, hogy

342
00:23:54,960 –> 00:23:56,840
Aki teremtette a világot,

343
00:23:56,840 –> 00:24:01,080
értünk gyámoltalan gyermekké lett.

344
00:24:01,080 –> 00:24:04,120
Noha minden angyalnál nagyobb,

345
00:24:04,120 –> 00:24:06,680
noha olyan hatalmas, mint a mennyei trónon levő Atya,

346
00:24:06,680 –> 00:24:09,240
Eggyé vált velünk.

347
00:24:09,240 –> 00:24:12,360
Ő benne ember és Isten egy lett

348
00:24:12,360 –> 00:24:22,360
és ebben találjuk a reményt az elesett emberiségnek.”

349
00:24:22,360 –> 00:24:27,200
Tehát arra a kérdésünkre hogy

350
00:24:27,200 –> 00:24:30,760
“Hogyan lehetett Krisztus emberként az Ő Atyja dicsőségének ragyogása?”

351
00:24:30,760 –> 00:24:36,160
a válasz abban van, hogy Ő nem csak ember, de Isten is volt.

352
00:24:36,160 –> 00:24:39,280
De, kedves barátaim, a válasz a mi kérdésünkre

353
00:24:39,280 –> 00:24:50,840
abban is van, hogy Ő egyedi volt, még emberként is.

354
00:24:50,840 –> 00:24:56,320
Itt egy kicsit óvatos vagyok, mert

355
00:24:56,320 –> 00:25:03,640
egy sokat vitatott területhez közeledünk.

356
00:25:03,640 –> 00:25:08,280
És egész nap ezen rágódtam, higgyétek el,

357
00:25:08,280 –> 00:25:12,880
és készítettem a nap folyamán a nyomtatványokat.

358
00:25:12,880 –> 00:25:20,960
És azon rágódtam, hogy szóba hozzam-e ezt a témát, vagy sem,

359
00:25:20,960 –> 00:25:23,560
de beszélgettem valakivel és…

360
00:25:23,560 –> 00:25:28,560
ahogyan imádkoztam, úgy éreztem, hogy az Úr szeretné,

361
00:25:28,560 –> 00:25:33,200
ha tovább haladnánk és tisztáznánk ezt a témát.

362
00:25:33,200 –> 00:25:38,360
Kedves barátaim, nagyon fontos

363
00:25:38,360 –> 00:25:41,200
hogy helyesen megértsük

364
00:25:41,200 –> 00:25:44,120
Jézus Krisztus emberi mivoltát,

365
00:25:44,120 –> 00:25:48,680
ugyanúgy, mint azt a tényt, hogy Ő Isten volt.

366
00:25:48,680 –> 00:25:51,080
Nem hiszem, hogy van valaki ebben a templomban

367
00:25:51,080 –> 00:25:55,960
aki ne ismerné el Krisztus isteni természetét

368
00:25:55,960 –> 00:26:01,200
de jelentős különbözőség van ebben a szeretett templomunkban,

369
00:26:01,200 –> 00:26:05,400
Jézus Krisztus emberi természetére vonatkozólag

370
00:26:05,400 –> 00:26:09,000
És itt van a nagy vita.

371
00:26:09,000 –> 00:26:13,040
És ahogy már említettem az este

372
00:26:13,040 –> 00:26:17,800
sírni tudnék azon, hogy mennyire Krisztus nélküliek tudunk lenni

373
00:26:17,800 –> 00:26:21,160
ahogyan egymással beszélünk Jézus természetéről.

374
00:26:21,160 –> 00:26:23,680
Isten segítsen minket.

375
00:26:23,680 –> 00:26:27,400
És nagy nézet különbség van közöttünk ebben.

376
00:26:27,400 –> 00:26:31,040
Most, ha ez csak nézőpont kérdése

377
00:26:31,040 –> 00:26:35,240
én nem venném figyelembe.

378
00:26:35,240 –> 00:26:36,680
Nézőpont kérdése, amikor Jézus Krisztusról beszélünk?

379
00:26:36,680 –> 00:26:40,040
Nézőpont kérdése, barátaim?

380
00:26:40,040 –> 00:26:42,280
Nem, távolról sem.

381
00:26:42,280 –> 00:26:46,080
Jézus Krisztus a szíve és lényege az egész megváltási tervnek

382
00:26:46,080 –> 00:26:50,040
Amit mi teszünk Vele, az befolyásolja az egész megváltási tervet.

383
00:26:50,040 –> 00:26:51,280
Megértettük?

384
00:26:51,280 –> 00:26:55,600
Amit Krisztusról hiszünk, az befolyásolja az egész megváltási tervet.

385
00:26:55,600 –> 00:26:59,160
És éppen ezért van köztünk, emberek között

386
00:26:59,160 –> 00:27:02,160
annyira különböző felfogásunk,

387
00:27:02,160 –> 00:27:05,320
még az üdvtervvel kapcsolatban is,

388
00:27:05,320 –> 00:27:08,480
mert annyira különböző, gyökeresen különböző

389
00:27:08,480 –> 00:27:13,720
felfogásunk van Azzal kapcsolatban, Akiben megváltásunk van

390
00:27:13,720 –> 00:27:17,840
Jézus Krisztussal. Az Ő emberiségére nézve.

391
00:27:17,840 –> 00:27:20,000
Emberi mivoltával kapcsolatban.

392
00:27:20,000 –> 00:27:26,080
Most a barátaim, ezen észrevételek után, dolgozzunk együtt.

393
00:27:26,080 –> 00:27:31,120
Én nem tudom milyen előítéleteitek vannak ezzel kapcsolatban

394
00:27:31,120 –> 00:27:37,200
de kérlek, félretennétek ezeket?

395
00:27:37,200 –> 00:27:43,560
Látjátok? Szent helyhez közeledünk itt.

396
00:27:43,560 –> 00:27:48,720
Emlékeztek mikor Mózes a Sinai pusztában terelte nyáját?

397
00:27:48,720 –> 00:27:50,080
Mit látott?

398
00:27:50,080 –> 00:27:53,560
Egy égő csipke bokrot és kíváncsi lett.

399
00:27:53,560 –> 00:27:57,400
És közelebb lépett és mit mondott az Úr neki?

400
00:27:57,400 –> 00:28:01,920
“Oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.” {2Móz 3:5}

401
00:28:01,920 –> 00:28:04,880
Felfogjuk hogy az ihletett írás pontosan megmondja nekünk, hogy

402
00:28:04,880 –> 00:28:09,760
az égő csipke bokor egyfajta testet öltött Krisztus volt? {DA 23.2}

403
00:28:09,760 –> 00:28:11,320
Testet öltött Krisztus –

404
00:28:11,320 –> 00:28:17,800
egy magányos kis bokor. Mivel telített? Tűzzel.

405
00:28:17,800 –> 00:28:21,200
Nem volt ez furcsa az hogy a bokor égett.

406
00:28:21,200 –> 00:28:23,680
Mózes látott még égő bokrot azelőtt

407
00:28:23,680 –> 00:28:28,360
de egyszerűen remek, csodás volt, hogy

408
00:28:28,360 –> 00:28:32,320
ez a bokor nem égett el.

409
00:28:32,320 –> 00:28:36,400
És ami csodálatos a testetöltésben az,

410
00:28:36,400 –> 00:28:41,400
hogy a Benne lakozó istenség és végtelen dicsősége

411
00:28:41,400 –> 00:28:47,520
nem emésztődött meg az emberi külső, amiben lakozott.

412
00:28:47,520 –> 00:28:50,200
Látjátok? Isten dicsősége mi, tulajdonképpen?

413
00:28:50,200 –> 00:28:54,160
Megemésztő tűz a bűnre. {Zsid 12:29} Áment hallok? {Ámen.}

414
00:28:54,160 –> 00:29:00,640
És itt van, Isten végtelen dicsősége az emberi testben lakozik.

415
00:29:00,640 –> 00:29:05,120
És az emberi test még sem emésztődött meg.

416
00:29:05,120 –> 00:29:09,120
És erről a titkok titkáról {6BC 1082.6}

417
00:29:09,120 –> 00:29:14,560
fogunk elmélkedni és akkor mit kell tegyünk?

418
00:29:14,560 –> 00:29:17,960
Le kell vegyük a mi cipőinket.

419
00:29:17,960 –> 00:29:23,720
És ebben az is benne van, hogy előítéleteink cipőit is levetjük

420
00:29:23,720 –> 00:29:28,920
és lelkeinkben alázatosakká és taníthatókká kell lennünk. {GC 599.1}

421
00:29:28,920 –> 00:29:31,200
Hallhatok Áment? Ámen.

422
00:29:31,200 –> 00:29:36,520
Meg kell engednünk az ihletett írásnak, hogy tanítson megértenünk

423
00:29:36,520 –> 00:29:39,520
jobban, mint ennek fordítottja.

424
00:29:39,520 –> 00:29:42,880
Halljátok mire szeretnélek figyelmeztetni?

425
00:29:42,880 –> 00:29:46,920
Könnyű nekünk jönni a mi előítéleteinkkel

426
00:29:46,920 –> 00:29:51,840
Isten Szavát tanulmányozni és ráerőltetni az ihletett igére.

427
00:29:51,840 –> 00:29:57,160
És alátámasztjuk az ihletett igével előítéleteinket. Meg tudjuk tenni?

428
00:29:57,160 –> 00:30:01,040
Igen, meg tudjuk. ha elég jól kivágjuk és beillesztjük

429
00:30:01,040 –> 00:30:03,680
ha elég jól csináljuk; késztetni tudjuk az ihletett írást,

430
00:30:03,680 –> 00:30:06,080
hogy bármiben alátámasszon.

431
00:30:06,080 –> 00:30:09,680
Halljátok, amit mondok? Kedves barátaim,

432
00:30:09,680 –> 00:30:18,080
Isten segít nekünk elfogadni a tanácsot és félretenni az önelégültség lábbelijét,

433
00:30:18,080 –> 00:30:22,960
és saját filozófiánkat, előítéleteinket

434
00:30:22,960 –> 00:30:26,720
és tanítható lélekkel jöjjünk a titkok titkát szemlélni.

435
00:30:26,720 –> 00:30:32,160
Akarjátok ezt? Jó.

436
00:30:32,160 –> 00:30:36,160
Róma-beliekhez írt levél 8. rész, 3. vers.

437
00:30:36,160 –> 00:30:39,080
Ezt az emberséget vállalta magára Krisztus.

438
00:30:39,080 –> 00:30:42,880
Miről tudósít minket ez a vers?

439
00:30:42,880 –> 00:30:46,120
“Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala,

440
00:30:46,120 –> 00:30:48,360
mivelhogy erőtelen vala a test miatt

441
00:30:48,360 –> 00:30:52,680
az Isten az Ő Fiát elbocsátván

442
00:30:52,680 –> 00:30:56,760
bűn testének hasonlatosságában.”

443
00:30:56,760 –> 00:30:59,880
Jegyezzük meg kedves barátaim

444
00:30:59,880 –> 00:31:06,760
Jegyezzük meg, hogy Pál akarattal és nagyon pontosan

445
00:31:06,760 –> 00:31:12,120
óvatosan használja a “hasonlatos” szót itt.

446
00:31:12,120 –> 00:31:17,040
Nem azt mondja Pál, hogy “mert a mi a törvénynek lehetetlen vala,

447
00:31:17,040 –> 00:31:18,640
mivelhogy erőtelen vala a test miatt,

448
00:31:18,640 –> 00:31:24,320
Isten az Ő Fiát elbocsátván bűnös testben.”

449
00:31:24,320 –> 00:31:26,280
Nem ezt mondta.

450
00:31:26,280 –> 00:31:29,680
Nem azt mondja, hogy bűnös testben lett elküldve.

451
00:31:29,680 –> 00:31:32,640
Hanem hogyan lett elküldve?

452
00:31:32,640 –> 00:31:38,320
“bűn testének hasonlatosságában”

453
00:31:38,320 –> 00:31:41,560
Fontos, hogy ide teszi ezt a “hasonlatos” szót?

454
00:31:41,560 –> 00:31:45,120
Igen az. És apropó ugyanaz a “hasonlatos” szó

455
00:31:45,120 –> 00:31:49,240
amit a Filippibeliekhez írt levél 2. részében láthattunk.

456
00:31:49,240 –> 00:31:53,160
“Aki, mikor Istennek formájában vala”

457
00:31:53,160 –> 00:31:55,080
Követitek?

458
00:31:55,080 –> 00:31:59,280
A “hasonlatos” szót akkor használjuk mikor hasonlóságok

459
00:31:59,280 –> 00:32:03,160
vannak, de ugyanakkor különbségek is.

460
00:32:03,160 –> 00:32:07,200
Amikor emberként eljött, ember volt csak?

461
00:32:07,200 –> 00:32:10,120
Nem, hanem mi volt még? Isten.

462
00:32:10,120 –> 00:32:13,280
Ezért mondja, hogy “emberhez volt hasonló.”

463
00:32:13,280 –> 00:32:15,520
És emberi “megjelenése” volt, mert Ő mi volt

464
00:32:15,520 –> 00:32:19,320
ugyanabban az időben? Isten.

465
00:32:19,320 –> 00:32:21,600
Ugyanaz a szó, ugyanaz az író

466
00:32:21,600 –> 00:32:24,440
Pál, használja itt ebben a versben, amikor azt mondja,

467
00:32:24,440 –> 00:32:27,680
hogy “bűn testének hasonlatosságában” jött el

468
00:32:27,680 –> 00:32:33,000
a “hasonlatos” szó, hasonlatosságokat enged meg,

469
00:32:33,000 –> 00:32:37,520
közli, hogy hasonlóságok vannak, de ugyanakkor mikre hatalmaz fel?

470
00:32:37,520 –> 00:32:41,760
Különbségekre.

471
00:32:41,760 –> 00:32:47,120
Kedves barátaim, fontos ennél a pontnál számunkra

472
00:32:47,120 –> 00:32:51,880
megnézni, hogy mi történt az emberi természettel a bukáskor.

473
00:32:51,880 –> 00:32:57,480
2 következménye van a bűnnek az emberi természet fölött,

474
00:32:57,480 –> 00:33:03,160
ismerjük fel ezeket együtt, kérlek. Kettő.

475
00:33:03,160 –> 00:33:06,440
az elsőt így írhatnánk le:

476
00:33:06,440 –> 00:33:11,240
Az ember bűnnel fertőződött.

477
00:33:11,240 –> 00:33:15,320
Milyen lett az ember? Bűnnel fertőzött.

478
00:33:15,320 –> 00:33:22,600
Mi az ami befertőzte az emberi szívet a bűnbeeséskor?

479
00:33:22,600 –> 00:33:25,920
Az önzés, pontosan.

480
00:33:25,920 –> 00:33:28,160
Emlékeztek, hogy a Biblia hogyan határozta meg?

481
00:33:28,160 –> 00:33:34,200
“Az önzés átvette a szeretet helyét.” {SC 17.1} Akkor az önzés bűn?

482
00:33:34,200 –> 00:33:36,080
Gyertek, egy kis bátorság. Bűn az önzés?

483
00:33:36,080 –> 00:33:37,080
Határozottan, emlékezzetek:

484
00:33:37,080 –> 00:33:40,280
“Az önzés alatt jön az összes többi bűn.” {4T 384.3}

485
00:33:40,280 –> 00:33:42,600
Az önzés minden bűn lényege.

486
00:33:42,600 –> 00:33:46,520
Az önzés lelkülete az, ami magába foglal minden bűnt.

487
00:33:46,520 –> 00:33:52,400
És pontosan, ahogy a szeretet engedelmesség, az önzés engedetlenség.

488
00:33:52,400 –> 00:33:54,200
Az önzés a Sátán lelke,

489
00:33:54,200 –> 00:33:56,640
ahogyan a szeretet Krisztus Lelke.

490
00:33:56,640 –> 00:33:59,120
És amikor az önzés átvette a szeretet helyét

491
00:33:59,120 –> 00:34:03,280
az emberi természetben, az emberi természet bűnnel fertőződött.

492
00:34:03,280 –> 00:34:05,320
Egyet értetek velem?

493
00:34:05,320 –> 00:34:09,480
Bűnnel fertőződött. Bűn által.

494
00:34:09,480 –> 00:34:15,720
És erkölcsi zűrzavart okozott az egész emberi létben “gonoszságnak” nevezzük. {Mar 153.4}

495
00:34:15,720 –> 00:34:17,160
Így van?

496
00:34:17,160 –> 00:34:23,080
Az ember bűnnel fertőződött és gonosszá vált.

497
00:34:23,080 –> 00:34:26,160
Minden képesség, amit a bűnbe esés előtt arra használtak,

498
00:34:26,160 –> 00:34:30,000
hogy magasztalják dicsőítsék Istent, szeretet által,

499
00:34:30,000 –> 00:34:32,840
a bukás után, önzés által vezetve,

500
00:34:32,840 –> 00:34:36,320
most arra van használva, hogy önmagunkat magasztaljuk és dicsőítsük.

501
00:34:36,320 –> 00:34:39,240
Erkölcsi zűrzavar van itt.

502
00:34:39,240 –> 00:34:43,200
A gonoszság felé hajlik. {2MR 269.1}

503
00:34:43,200 –> 00:34:50,600
Örömszerzés magunknak, öndicsőítés.

504
00:34:50,600 –> 00:34:54,680
Ezt jelenti bűntől fertőzve. Így van?

505
00:34:54,680 –> 00:34:57,360
Ez az egyik következménye a bűnbe esésnek.

506
00:34:57,360 –> 00:35:01,720
Kövessetek, itt a másik.

507
00:35:01,720 –> 00:35:06,480
A bukás következményeként, az ember a bűntől érintett lett.

508
00:35:06,480 –> 00:35:12,400
A bűn befolyása alá került.

509
00:35:12,400 –> 00:35:15,320
A bűn okozta azt is, hogy az Élet Fájához

510
00:35:15,320 –> 00:35:20,080
nem mehettek többet. {1Móz 3:22}

511
00:35:20,080 –> 00:35:22,080
Követitek?

512
00:35:22,080 –> 00:35:28,520
és már nem volt meg az embernek az a csodálatos eledele

513
00:35:28,520 –> 00:35:35,440
ahonnan az energiáját feltöltötte, és elkezdett romlani,

514
00:35:35,440 –> 00:35:42,280
a halandóság tárgya lenni.

515
00:35:42,280 –> 00:35:51,760
Ez önmagában nem a bűn, hanem ennek következménye.

516
00:35:51,760 –> 00:35:58,040
Ezek a nem bűnös betegségek származtak a bűnből.

517
00:35:58,040 –> 00:36:02,800
Nem bűn halandónak lenni, ez a bűn következménye.

518
00:36:02,800 –> 00:36:07,640
Bűn erkölcstelennek lenni.

519
00:36:07,640 –> 00:36:14,440
Értitek, mit akarok kihangsúlyozni itt?

520
00:36:14,440 –> 00:36:19,320
Bűntől fertőzve, az ember erkölcstelenné lett,

521
00:36:19,320 –> 00:36:26,000
a bűn hatására pedig halandó.

522
00:36:26,000 –> 00:36:28,920
Segít ez nekünk megérteni?

523
00:36:28,920 –> 00:36:37,680
Bűntől fertőzve az ember gonosz lett.

524
00:36:37,680 –> 00:36:44,680
A bűn hatására pedig elértéktelenedett.

525
00:36:44,680 –> 00:36:52,920
Befertőzve, erejének minden rendeltetése összezavarodott.

526
00:36:52,920 –> 00:36:58,160
A bűn hatására minden képessége

527
00:36:58,160 –> 00:37:03,800
erejében csökkent. Segít megértenünk?

528
00:37:03,800 –> 00:37:07,680
Értitek, mit akarok itt kihangsúlyozni?

529
00:37:07,680 –> 00:37:12,000
Ezeket ártalmatlan erőtlenségeknek nevezzük, a bűn következményeinek

530
00:37:12,000 –> 00:37:18,600
a bűnös hajlamok pedig a bűnt magát.

531
00:37:18,600 –> 00:37:21,640
Tiszta? Most…

532
00:37:21,640 –> 00:37:31,840
Ádám a bukás előtt nem volt sem bűntől fertőzött, sem a bűn hatása alatt

533
00:37:31,840 –> 00:37:38,680
nem volt sem bűnös hajlama, sem ártatlan gyengesége.

534
00:37:38,680 –> 00:37:43,480
Nem volt semmi hajlama a gonosz felé

535
00:37:43,480 –> 00:37:53,360
És nem volt hajlama sem a megromlásra se halandóságra.

536
00:37:53,360 –> 00:38:00,080
A bűnbe esés után mindkettő meg volt benne.

537
00:38:00,080 –> 00:38:04,320
A második Ádám, Jézus Krisztus

538
00:38:04,320 –> 00:38:07,800
mit vállalt magára?

539
00:38:07,800 –> 00:38:17,040
Amire Pál azt mondja, hogy “bűn testének hasonlatosságában”

540
00:38:17,040 –> 00:38:19,560
Mit vett magára?

541
00:38:19,560 –> 00:38:31,040
Minden elértéktelenedést, de a gonoszságból semmit.

542
00:38:31,040 –> 00:38:36,160
Egyet értetek velem? Értitek mit próbáltam magyarázni?

543
00:38:36,160 –> 00:38:41,200
Krisztus egy meggyengült természetet vett magára.

544
00:38:41,200 –> 00:38:47,840
Egy 4000 év alatt meggyengült természetet. {DA 117.1}

545
00:38:47,840 –> 00:38:52,160
A legnyilvánvalóbb ebben a testi alkatának mérete volt.

546
00:38:52,160 –> 00:38:55,560
4.5 méter magas volt, mint Ádám?

547
00:38:55,560 –> 00:39:02,000
az ihletett írás betekintést ad, hogy milyen magas volt Ádám.

548
00:39:02,000 –> 00:39:05,360
Körülbelül 4.5 méter, és apropó

549
00:39:05,360 –> 00:39:09,040
arányosan osztva, olyan 1134 kg volt.

550
00:39:09,040 –> 00:39:13,000
Egy csodálatos példány volt, barátaim.

551
00:39:13,000 –> 00:39:16,400
De nézzük, mi történt az emberiséggel a bukás után.

552
00:39:16,400 –> 00:39:19,880
Láthatjuk, mi történt az élettel

553
00:39:19,880 –> 00:39:23,760
főleg az árvíz után és miután a húst

554
00:39:23,760 –> 00:39:27,560
bevezették az étkezésbe. {PC 1.3} Lezuhantunk.

555
00:39:27,560 –> 00:39:32,080
Amikor a második Ádám eljött, 4.5 méter volt Ő is?

556
00:39:32,080 –> 00:39:36,520
Nem. Egy fejjel volt magasabb az átlagnál, mondja az ihletett írás. {7BC 904.1}

557
00:39:36,520 –> 00:39:40,320
De biztosan nem volt olyan magas, mint Ádám. Miért?

558
00:39:40,320 –> 00:39:43,000
Mert felvette az emberi természetet

559
00:39:43,000 –> 00:39:46,040
amit 4000 év alatt megrontottak.

560
00:39:46,040 –> 00:39:47,560
Követitek?

561
00:39:47,560 –> 00:39:51,320
Az Ő fizikai természete, 4000 év alatt megromlott.

562
00:39:51,320 –> 00:39:55,040
Ez azt a testi szervet is érintette, amit “agynak” nevezünk?

563
00:39:55,040 –> 00:39:58,640
Érintette? Igen, persze.

564
00:39:58,640 –> 00:40:03,960
Ezért a szellemi képességei csökkentek.

565
00:40:03,960 –> 00:40:05,880
És amikor a szellemi képességek csökkentek…

566
00:40:05,880 –> 00:40:08,200
Mi a legfontosabb szerepe a szellemi képességnek?

567
00:40:08,200 –> 00:40:12,120
A lelki természet, ami ugyancsak csökkent.

568
00:40:12,120 –> 00:40:16,920
Tehát Krisztus magára vállalta a “bűn testének hasonlatosságát”

569
00:40:16,920 –> 00:40:21,840
ami 4000 év alatt megromlott.

570
00:40:21,840 –> 00:40:26,720
Halandóvá lett? Halandóság hatálya alá került Krisztus?

571
00:40:26,720 –> 00:40:30,040
Igen, az. Alárendeli magát a halandóságnak.

572
00:40:30,040 –> 00:40:32,720
Minden ártatlan erőtlenség meg volt Benne.

573
00:40:32,720 –> 00:40:38,280
De kedves barátaim, erkölcstelenségnek alárendelt?

574
00:40:38,280 –> 00:40:44,040
Meg van Benne a gonoszság, önzés?

575
00:40:44,040 –> 00:40:50,120
Határozottan, nem. Nem volt meg Benne.

576
00:40:50,120 –> 00:40:55,120
Miért olyan fontos? Ah, kedves barátaim…

577
00:40:55,120 –> 00:41:05,280
Ha Krisztus felvállalt volna valamit is az önzésből, ami önmagában bűn,

578
00:41:05,320 –> 00:41:11,040
akkor Önmaga is bűnös lett volna.

579
00:41:11,040 –> 00:41:15,040
És ha bármilyen értelemben bűnös lett volna,

580
00:41:15,040 –> 00:41:19,120
nem lehetett volna a mi Helyettesítőnk.

581
00:41:19,120 –> 00:41:21,800
Egyet értetek velem ebben?

582
00:41:21,800 –> 00:41:24,640
Neki teljesen bűntelennek kellett lennie,

583
00:41:24,640 –> 00:41:27,360
azért, hogy a kereszten függjön a mi bűneinkért

584
00:41:27,360 –> 00:41:31,120
ha bármilyen módon bűnös lett volna, akkor kiért lett volna a kereszten?

585
00:41:31,120 –> 00:41:37,160
Kiért lett volna akkor a kereszten? Önmagáért.

586
00:41:37,160 –> 00:41:42,040
Kérlek, értsétek meg ezt.

587
00:41:42,040 –> 00:41:45,560
Bible Commentary {Biblia Kommentárok}, 5. kötet, 1931. oldal:

588
00:41:45,560 –> 00:41:50,560
“Magára vévén az emberi természetet, bukott állapotában …”

589
00:41:50,560 –> 00:41:55,120
4000 éve gyengült, bukott állapotát…

590
00:41:55,120 –> 00:41:58,920
“Magára vévén a az emberiség természetét, bukott állapotában

591
00:41:58,920 –> 00:42:04,240
Krisztus nem vett részt ennek bűnéből.

592
00:42:04,240 –> 00:42:07,360
Alárendelte magát a gyengeségeknek és erőtlenségeknek,

593
00:42:07,360 –> 00:42:10,200
amely körülveszi az embert és beteljesedett, amit

594
00:42:10,200 –> 00:42:13,240
Ézsaiás próféta mondott,

595
00:42:13,240 –> 00:42:16,280
‘Betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.’

596
00:42:16,280 –> 00:42:19,000
Megérintetett a mi gyengeségeink által

597
00:42:19,000 –> 00:42:22,280
és megkísértetett mindenben, ugyanúgy ahogy mi.

598
00:42:22,280 –> 00:42:25,240
És mégis, ‘nem ismert bűnt.’

599
00:42:25,240 –> 00:42:29,200
Ő volt a ‘hiba nélküli, szeplőtlen Bárány.’

600
00:42:29,200 –> 00:42:35,240
Semmi kétségünk nem kellene legyen Krisztus emberi

601
00:42:35,240 –> 00:42:39,120
természetének tökéletes bűntelenségét illetően.”

602
00:42:39,120 –> 00:42:42,920
Ez egy eléggé világos állítás, nem?

603
00:42:42,920 –> 00:42:47,280
“Semmi kétségünk sem kellene legyen” mire nézve, barátaim?

604
00:42:47,280 –> 00:42:52,200
A viszonylagos bűnösségre? Nem, hanem

605
00:42:52,200 –> 00:42:55,680
Krisztus emberi jellemének “tökéletes bűntelenségére” vonatkozóan.

606
00:42:55,680 –> 00:43:02,640
Ezt mondja itt? Nem, “Krisztus emberi természetére” írja.

607
00:43:02,640 –> 00:43:05,520
És apropó, miért ne lennének kétségeink?

608
00:43:05,520 –> 00:43:08,840
Mert, ha kétségeink vannak

609
00:43:08,840 –> 00:43:12,760
Krisztus emberi természetének tökéletes bűntelenségét illetően

610
00:43:12,760 –> 00:43:17,160
akkor nincs garancia arra, hogy van Helyettesítőnk.

611
00:43:17,160 –> 00:43:20,920
Akinek elegendő becsülete van, hogy a törvénnyel szembe nézzen

612
00:43:20,920 –> 00:43:26,840
a mi nevünkben, vagy Aki meghaljon a mi bűneinkért. Jobban, mit magáért.

613
00:43:26,840 –> 00:43:29,480
tehát nagyon fontos, hogy “ne legyenek kétségeink

614
00:43:29,480 –> 00:43:33,720
Krisztus emberi természetének tökéletes bűntelenségét illetően.”

615
00:43:33,720 –> 00:43:37,560
Nagyon lényeges betekintést nyerhetünk

616
00:43:37,560 –> 00:43:40,000
Krisztus emberi természetébe.

617
00:43:40,000 –> 00:43:45,680
Meghallgatva azt, amit mond az Atyjának, imádkozván,

618
00:43:45,680 –> 00:43:49,040
hogy testet ölthessen

619
00:43:49,040 –> 00:43:55,080
hogy magára vegye a testet amely előkészíttetett Neki.

620
00:43:55,080 –> 00:43:59,880
Meghallgatjuk ezt a beszélgetést a 40. Zsoltárból:

621
00:43:59,880 –> 00:44:02,080
És fel vagyok hatalmazva, hogy ezt tegyem,

622
00:44:02,080 –> 00:44:04,400
mert a zsidókhoz írt levél 10. részében

623
00:44:04,400 –> 00:44:07,680
Pál idéz ebből a részből

624
00:44:07,680 –> 00:44:10,680
és úgy idéz belőle, mint Krisztus Szavából.

625
00:44:10,680 –> 00:44:15,640
Imádkozik, hogy felvegye azt a testet amit elkészítettek Neki.

626
00:44:15,640 –> 00:44:20,280
Tovább tanulmányozhatjátok ezt, ha úgy gondoljátok.

627
00:44:20,280 –> 00:44:22,960
40. zsoltár. Mit mond az Atyának?

628
00:44:22,960 –> 00:44:25,440
“Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél;

629
00:44:25,440 –> 00:44:27,720
füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot

630
00:44:27,720 –> 00:44:30,200
sem kívántál. Akkor azt mondtam:

631
00:44:30,200 –> 00:44:34,480
Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,”

632
00:44:34,480 –> 00:44:36,040
Hova jön?

633
00:44:36,040 –> 00:44:38,360
A Földre jön le.

634
00:44:38,360 –> 00:44:41,320
Hogy magára vegye a testet amelyet előkészítettek Neki.

635
00:44:41,320 –> 00:44:44,200
Hogy Betlehem jászlában gyermekként megszülessen.

636
00:44:44,200 –> 00:44:47,120
És mit mond az Atyának? A 8. vers:

637
00:44:47,120 –> 00:44:50,120
“Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem,

638
00:44:50,120 –> 00:44:54,520
a te törvényed keblem közepette van.”

639
00:44:54,520 –> 00:44:58,520
Amikor Krisztus emberré lett, testvéreim,

640
00:44:58,520 –> 00:45:02,960
kinek a törvénye volt a szívében?

641
00:45:02,960 –> 00:45:07,320
Az Isten törvénye. Értsük meg ezt.

642
00:45:07,320 –> 00:45:11,120
Isten törvénye a szívében volt.

643
00:45:11,120 –> 00:45:15,200
A szeretet törvénye volt a törvény, ami uralta

644
00:45:15,200 –> 00:45:20,520
az ember Krisztus szívét.

645
00:45:20,520 –> 00:45:26,160
Ez megint abban igazolódik, ahogyan a szentélyre nézünk

646
00:45:26,160 –> 00:45:28,840
ami, emlékezzünk csak, a testet öltött Krisztus.

647
00:45:28,840 –> 00:45:30,960
Milyen törvény volt azokra a kőtáblákra írva?

648
00:45:30,960 –> 00:45:32,640
Az önzés törvénye volt-e?

649
00:45:32,640 –> 00:45:37,120
Ahogyan a mi szíveinkben van írva, mint természetes örökség?

650
00:45:37,120 –> 00:45:40,160
Nem, akkor minek a törvénye? A szeretet törvénye.

651
00:45:40,160 –> 00:45:43,000
hallgassátok… Steps to Christ {Jézushoz vezető út}, 61. oldal:

652
00:45:43,000 –> 00:45:46,520
“… ha Isten szeretete bennünk lakozik, érzéseink, gondolataink,

653
00:45:46,520 –> 00:45:49,440
céljaink, cselekedeteink összhangban lesznek

654
00:45:49,440 –> 00:45:53,000
Isten akaratával, ami az Ő Szent törvényében van.

655
00:45:53,000 –> 00:45:56,160
A becsületesség Isten szent törvényeiben van meghatározva

656
00:45:56,160 –> 00:45:59,480
a 10 parancsolatban kifejezve a Sinai hegyen…

657
00:45:59,480 –> 00:46:05,640
Jézus, mielőtt a földre jött azt mondta Magáról

658
00:46:05,640 –> 00:46:08,280
‘Hogy teljesítsem a te akaratod ezt kedvelem, én Istenem,

659
00:46:08,280 –> 00:46:11,040
a te törvényed keblem közepette van.'”

660
00:46:11,040 –> 00:46:13,160
Ez az, amit olvastunk. 40 Zsoltár, 8. vers.

661
00:46:13,160 –> 00:46:17,760
És hallgassuk: “Mielőtt újra a Mennybe emelkedett, ezt mondta:

662
00:46:17,760 –> 00:46:22,120
‘Megtartottam Atyám parancsolatait, és megmaradtam az Ő szeretetében.'”

663
00:46:22,120 –> 00:46:25,160
Más szóval, Krisztus egész

664
00:46:25,160 –> 00:46:28,560
emberi élete folyamán…

665
00:46:28,560 –> 00:46:31,760
Milyen törvény volt nem csak, hogy a szívébe vésve

666
00:46:31,760 –> 00:46:36,720
de amelynek végig tökéletesen engedelmeskedett?

667
00:46:36,720 –> 00:46:40,200
Isten törvénye, a szeretet törvénye.

668
00:46:40,200 –> 00:46:43,160
Pontosan ezért volt, kedves barátaim

669
00:46:43,160 –> 00:46:47,120
Jézus Krisztus tökéletes kinyilatkoztatása Isten jellemének

670
00:46:47,120 –> 00:46:49,280
kezdettől fogva.

671
00:46:49,280 –> 00:46:56,640
Ezért nem kellett Neki soha megtérnie.

672
00:46:56,640 –> 00:46:59,200
meg kellett Krisztusnak térni?

673
00:46:59,200 –> 00:47:02,040
El kellett Neki menni a kereszt lábaihoz?

674
00:47:02,040 –> 00:47:06,000
Mint ahogyan nekünk és kérni: “Teremts bennem tiszta szívet,

675
00:47:06,000 –> 00:47:08,480
Uram és az erős lelket újítsd meg bennem” {Zsolt 51:12}

676
00:47:08,480 –> 00:47:11,480
Kellett Neki ilyesmit tenni? Nem.

677
00:47:11,480 –> 00:47:16,920
Újjá kellett szülessen? Nem. Miért?

678
00:47:16,920 –> 00:47:21,960
Mert születésekor, Benne volt Isten törvénye.

679
00:47:21,960 –> 00:47:26,040
Az ő szívére volt írva. Értitek ezt?

680
00:47:26,040 –> 00:47:30,120
az Ő születése egyedi volt, értsétek meg.

681
00:47:30,120 –> 00:47:34,160
Ő volt az egyszülött, ez egyedi.

682
00:47:34,160 –> 00:47:40,120
“Monogenez” a görög szó, Isten egyszülött Fia.

683
00:47:40,120 –> 00:47:45,560
Betekintést ad az Ő egyediségébe.

684
00:47:45,560 –> 00:47:50,920
Amennyire el tudjuk képzelni születését.

685
00:47:50,920 –> 00:47:55,360
Lukács 1. rész, 35. vers: “És felelvén az angyal, monda néki…”

686
00:47:55,360 –> 00:47:58,200
Kihez beszél? Máriához.

687
00:47:58,200 –> 00:48:00,240
“A Szent Lélek száll te reád,

688
00:48:00,280 –> 00:48:03,400
és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged;

689
00:48:03,400 –> 00:48:10,680
azért, a mi születik is Szentnek hivatik,

690
00:48:10,680 –> 00:48:13,120
Isten Fiának.”

691
00:48:13,120 –> 00:48:18,360
Érdekes. Hogyan nevezik Jézust születésekor?

692
00:48:18,360 –> 00:48:20,720
“A Szent.”

693
00:48:20,720 –> 00:48:23,480
Kedves barátaim, elmondható-e ez valakiről az emberiségből?

694
00:48:23,480 –> 00:48:25,280
Születéskor? Igen?

695
00:48:25,280 –> 00:48:30,720
Nem. Határozottan. Természetünktől fogva a harag gyermekei vagyunk. {Ef 2:3}

696
00:48:30,720 –> 00:48:34,480
Mit ismer el Dávid?

697
00:48:34,480 –> 00:48:37,120
“Ímé én vétekben fogantattam,

698
00:48:37,120 –> 00:48:40,000
és bűnben melengetett engem az anyám.” {Zsolt 51:7}

699
00:48:40,000 –> 00:48:42,320
Miért születünk bűnösen?

700
00:48:42,320 –> 00:48:45,240
Mert bűnös szülőktől fogantattunk.

701
00:48:45,240 –> 00:48:47,800
De itt van az Egyedülálló.

702
00:48:47,800 –> 00:48:53,000
Ő, Ki által fogant meg? Testvéreim, ki által?

703
00:48:53,000 –> 00:48:55,080
A Szentlélek által.

704
00:48:55,080 –> 00:48:57,640
Ezért születésekor Ő milyen?

705
00:48:57,640 –> 00:48:59,920
Ő Szent.

706
00:48:59,920 –> 00:49:06,680
A Szentlélektől csak szent származhat.

707
00:49:06,680 –> 00:49:11,400
Ő szent, mert Szentlélek által fogantatott.

708
00:49:11,400 –> 00:49:19,120
És ez az egyedi születés és fogantatás teszi Őt egyedi gyerekké.

709
00:49:19,120 –> 00:49:23,720
Ezért Jézus, úgy nőtt fel, hogy soha nem nyilvánult meg

710
00:49:23,720 –> 00:49:30,840
semmilyen bűnös viselkedés a felelősségreválás kora előtt sem

711
00:49:30,840 –> 00:49:35,560
Még mielőtt ismerte a jó és rossz közötti különbséget.

712
00:49:35,560 –> 00:49:41,800
Mindig tökéletes kinyilatkoztatása volt az Atyjának.

713
00:49:41,800 –> 00:49:45,080
… tökéletes kinyilatkoztatása volt az Atyjának.

714
00:49:45,080 –> 00:49:47,080
Hallgassuk meg e figyelemre méltó kijelentést.

715
00:49:47,080 –> 00:49:50,040
Youth’s Instructor {Üzenet az ífjuságnak}, szept. 8, 1898:

716
00:49:50,040 –> 00:49:55,320
“Senki, aki a gyermeki vidámságtól ragyogó tekintetébe nézett,

717
00:49:55,320 –> 00:49:58,160
nem mondhatja, hogy olyan volt mint a többi gyermek.

718
00:49:58,160 –> 00:50:01,640
Isten volt, emberi testben.

719
00:50:01,640 –> 00:50:04,560
Amikor a társai rosszra késztették,

720
00:50:04,560 –> 00:50:11,080
az istensége átvillant az emberi testén” – gyerekről beszélünk –

721
00:50:11,080 –> 00:50:13,160
“és határozottan elutasította.

722
00:50:13,160 –> 00:50:17,320
Azonnal meg tudta különböztetni a jót a rossztól.” Miért?

723
00:50:17,320 –> 00:50:20,920
Mert Isten törvénye az Ő szívébe volt írva.

724
00:50:20,920 –> 00:50:25,840
Olvassuk tovább. “És a bűnt Isten parancsolatainak fénye elé helyezte,

725
00:50:25,840 –> 00:50:32,000
a törvényt tükörként tartotta, ami fényt vetett a rosszra…”

726
00:50:32,000 –> 00:50:38,760
Figyelemre méltó, nem? Jézus nem olyan volt, mint a többi gyerek.

727
00:50:38,760 –> 00:50:44,440
Milyen betekintést nyerünk ebben a beszélgetésben

728
00:50:44,440 –> 00:50:49,120
a Fiú és az Atya közt, testet öltése elött?

729
00:50:49,120 –> 00:50:54,360
Azt mondja: “Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem.

730
00:50:54,360 –> 00:50:59,120
Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem”

731
00:50:59,120 –> 00:51:03,000
Értsétek meg, kérlek, hogy Krisztus emberi akarata

732
00:51:03,040 –> 00:51:06,560
– emberi zarándokútjának kezdetétől fogva –

733
00:51:06,560 –> 00:51:13,080
tökéletes engedelmességben és összhangban volt Isten akaratával.

734
00:51:13,080 –> 00:51:15,440
És ezt nem saját magamtól mondom.

735
00:51:15,440 –> 00:51:19,920
Sőt, kedves barátaim, semmit sem merek nektek mondani saját magamtól

736
00:51:19,920 –> 00:51:25,080
Hallgassuk: Signs of the Times {Az Idők jelei}, Okt. 29, 1894:

737
00:51:25,080 –> 00:51:31,960
“Ő, Jézus Krisztus, elkezdte az életet…” Mit csinált? “Elkezdte az életet.”

738
00:51:31,960 –> 00:51:37,280
Mikor kezded el az életet? Szünet… Mikor kezded el az életet?

739
00:51:37,280 –> 00:51:41,920
Egy másik vitatott témához érkeztünk, igaz?

740
00:51:41,920 –> 00:51:45,200
Mintha nem volna elég már.

741
00:51:45,200 –> 00:51:49,880
Nos, az aborció kérdében, tudjátok,

742
00:51:49,920 –> 00:51:53,000
sokat vitatjuk, hogy az élet mikor kezdődik.

743
00:51:53,000 –> 00:51:56,040
Egyettértünk mind, hogy legalább születéskor, nem?

744
00:51:56,040 –> 00:51:57,360
legalább a születésedkor elkezdődött az életed.

745
00:51:57,360 –> 00:52:01,680
személy szerint úgy vélem, az előtt, hogy már a fogamzáskor.

746
00:52:01,680 –> 00:52:05,600
De jegyezzük meg mit mond az ihletett írás.

747
00:52:05,600 –> 00:52:09,320
“Elkezdte az életet, tapasztalatokon ment át, és

748
00:52:09,320 –> 00:52:17,680
befejezi feljegyzését,” mivel? “a megszentelt emberi akarattal.”

749
00:52:17,720 –> 00:52:20,080
És kedves barátaim, az akarat az uralkodó erő

750
00:52:20,080 –> 00:52:23,240
az emberi természetben, a döntés ereje, a választás ereje.

751
00:52:23,240 –> 00:52:26,160
Elmondható-e ez, egy emberről is, amely ezen a földön született

752
00:52:26,160 –> 00:52:28,560
bűnös szülőknek gyermekeként?

753
00:52:28,560 –> 00:52:32,120
Megszentelő emberi akarattal kezdjük az életet?

754
00:52:32,160 –> 00:52:36,080
Nem. “A test gondolata” mi? “Ellenségeskedés Isten ellen.

755
00:52:36,080 –> 00:52:39,960
Minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.” {Róm 8:7}

756
00:52:39,960 –> 00:52:43,000
Ebben a helyzetbe születtünk mind.

757
00:52:43,000 –> 00:52:45,280
lázzadó állapotban.

758
00:52:45,280 –> 00:52:48,080
Mindannyian lázadozunk Isten törvénye ellen? Miért?

759
00:52:48,080 –> 00:52:50,520
Mert az önzés törvénye alatt vagyunk.

760
00:52:50,520 –> 00:52:56,160
Ezért ellenségeskedünk Isten törvényével szemben.

761
00:52:56,160 –> 00:53:02,040
Nyilvánvalóan Krisztus annyira különbözik tőlünk .Igaz?

762
00:53:02,040 –> 00:53:07,760
Egyet értünk ebben?

763
00:53:07,760 –> 00:53:11,360
Jézus “elkezdte az életet, tapasztalatokon ment át

764
00:53:11,360 –> 00:53:14,280
és megszentelő emberi akaratával fejezte be.”

765
00:53:14,280 –> 00:53:18,320
De hallgassuk meg a következő mondatot.

766
00:53:18,320 –> 00:53:22,640
És itt jön a kihívás, kedves barátaim.

767
00:53:22,640 –> 00:53:31,680
“Minden értelemben megkísértetett, akár csak mi

768
00:53:31,680 –> 00:53:35,520
és mert átadta magát szentül az Ő akaratának,

769
00:53:35,520 –> 00:53:41,080
a legkisebb fokban sem hajlott a gonoszt cselekedni

770
00:53:41,080 –> 00:53:45,200
vagy lázadozni Isten ellen.”

771
00:53:45,200 –> 00:53:50,120
Nagyon érdekes. Mély betekintést látunk itt. Ragadjuk meg.

772
00:53:50,120 –> 00:53:54,760
Krisztus hogyan kezdte életét? Megszentelt emberi akarattal.

773
00:53:54,760 –> 00:54:01,680
Semmi hajlama, még a legkisebb fokon sem volt a gonosz felé.

774
00:54:01,680 –> 00:54:06,480
Soha nem volt lázadozó Istennel szemben.

775
00:54:06,480 –> 00:54:14,760
Mit mond itt, mit tapasztalt meg? Megtapasztalta a kísértést.

776
00:54:14,760 –> 00:54:20,000
Nem csak hogy megkísértetett, hanem “mindenben megkísértetett

777
00:54:20,000 –> 00:54:29,840
ahogyan mi is.” Ugyanaz a szó, ugyanattól az írótól

778
00:54:29,840 –> 00:54:37,440
a zsidókhoz írt levélbenmelyik az a szó? A “hasonlóan” szó. Érdekes

779
00:54:37,440 –> 00:54:42,120
Pál háromszor használja ezt a szót amikor a testet öltött Krisztusról beszél.

780
00:54:42,120 –> 00:54:46,800
Először azt mondja hogy emberekhez “hasonlóvá” lett.

781
00:54:46,800 –> 00:54:51,120
Következő alkalomkor azt mondja, hogy “bűn testének hasonlatosságában”

782
00:54:51,120 –> 00:54:58,120
és most azt mondja, hogy “megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan.”

783
00:54:58,120 –> 00:55:02,120
Emlékezzünk, ezt szót akkor használjuk, amikor

784
00:55:02,120 –> 00:55:05,080
arra akarsz utalni, hogy hasonlóságok vannak,

785
00:55:05,080 –> 00:55:12,920
de ugyanakkor mire adsz engedélyt? Különbségekre.

786
00:55:12,920 –> 00:55:14,560
Kedves barátaim.

787
00:55:14,560 –> 00:55:19,040
Nagyon érdekes anyaghoz közeledünk. Tartsatok ki!

788
00:55:19,040 –> 00:55:22,080
Előkészítjük a vázlatát a következő tanulmányunk második részének

789
00:55:22,080 –> 00:55:26,680
következő tanulmányunk röviden:

790
00:55:26,680 –> 00:55:32,200
Zsidók 4:15 versben olvashatjuk Pál állítását.

791
00:55:32,200 –> 00:55:35,080
“Mert nem oly Főpapunk van, a ki nem tudna

792
00:55:35,080 –> 00:55:37,680
megindulni gyarlóságainkon

793
00:55:37,680 –> 00:55:41,040
hanem a ki megkísértetett mindenekben,

794
00:55:41,040 –> 00:55:50,120
hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.”

795
00:55:50,120 –> 00:55:53,480
És itt van a kihívás.

796
00:55:53,480 –> 00:55:57,400
Hogyan lehetett Krisztus megkísértve mindenekben, mint mi

797
00:55:57,400 –> 00:56:00,280
ha nem volt Benne bűn?

798
00:56:00,280 –> 00:56:01,240
Jegyezzük meg, hogy Pál

799
00:56:01,240 –> 00:56:08,160
nem csak úgy érti, hogy Ő soha nem vétkezett.

800
00:56:08,160 –> 00:56:13,200
Ez igaz, Ő soha sem vétkezett.

801
00:56:13,200 –> 00:56:18,680
De Pál azt mondja, hogy soha nem volt Benne bűn. Bűntelen volt.

802
00:56:18,680 –> 00:56:23,560
A bűn gyökere. Mi is az? Önzés.

803
00:56:23,560 –> 00:56:28,760
Értsétek meg, kérlek, hogy Krisztus bűntelensége abszolút.

804
00:56:28,760 –> 00:56:32,280
Teljes. Magába foglalja egész létét.

805
00:56:32,280 –> 00:56:37,160
Figyeljük meg mit mond erről 1 Péter 2:22.

806
00:56:37,160 –> 00:56:40,560
Azt mondja: “A ki bűnt nem cselekedett.”

807
00:56:40,560 –> 00:56:43,880
Jézus nem cselekedett bűnt,

808
00:56:43,880 –> 00:56:48,080
más szóval bűntelen volt magatartásában, szóban és tettben.

809
00:56:48,080 –> 00:56:53,280
Követitek? Másodszor, a 2 Korinthus 5:21 azt mondja, hogy:

810
00:56:53,280 –> 00:56:56,600
“A ki bűnt nem ismert.” Miről beszélünk itt?

811
00:56:56,600 –> 00:57:03,080
Jellemében bűntelen, gondolataiban és érzéseiben.

812
00:57:03,080 –> 00:57:07,000
És harmadszor, mit hallunk Krisztus bűntelenségével kapcsolatban?

813
00:57:07,000 –> 00:57:14,040
1 János 3:5: “És Ő benne nincsen bűn.”

814
00:57:14,040 –> 00:57:19,760
Milyen szinten állunk? Bűntelen természetü.

815
00:57:19,760 –> 00:57:29,920
Az Ő lelkében és vágyaiban milyen volt? Bűntelen.

816
00:57:29,920 –> 00:57:36,200
O, kedves barátaim, a kihívás az, hogy hogyan lehetett Ő

817
00:57:36,200 –> 00:57:41,200
teljesen bűntelen és mégis minden értelemben megkísértve,

818
00:57:41,200 –> 00:57:44,160
… akárcsak mi.

819
00:57:44,160 –> 00:57:48,920
És a figyelmünket erre irányítjuk megválaszolva ezt a kérdést.

820
00:57:48,920 –> 00:57:50,840
egy rövid szünet után.

821
00:57:50,840 –> 00:57:55,120
Álljunk fel imádkozni, kérlek.

822
00:57:55,120 –> 00:57:58,560
Mennyei Édesatyám, olyan hálás vagyok

823
00:57:58,560 –> 00:58:07,160
a végtelen dicsőségért, amit Jézus kinyilatkoztatott, emberként

824
00:58:07,160 –> 00:58:12,440
és Atyám mikor látjuk, hogy Ő volt a Te tükörképed

825
00:58:12,440 –> 00:58:17,800
és dicsőségednek ragyogása, örülünk ennek a ténynek.

826
00:58:17,800 –> 00:58:21,400
De Atyám be akarjuk azt is ismerni, hogy noha

827
00:58:21,400 –> 00:58:24,600
Ő végtelenül dicsőséges és szent volt, Ő volt Isten Szent Fia,

828
00:58:24,600 –> 00:58:31,120
együttérző volt, és képes volt azonosítani Magát velünk

829
00:58:31,120 –> 00:58:34,880
És mi is azonosíthatjuk magunk Vele

830
00:58:34,880 –> 00:58:39,320
“Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon,”

831
00:58:39,320 –> 00:58:43,160
Olyan, Aki “minden értelemben megkísértetett, ahogyan mi is.”

832
00:58:43,160 –> 00:58:47,920
Segíts nekünk megérteni, hogy hogyan volt ez lehetséges

833
00:58:47,920 –> 00:58:51,920
ahogyan tanulmányunkat folytatjuk. Jézus nevében kérünk. Ámen.