Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.
1
00:00:00,840 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése,
azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy
krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace lelkész
végig vezet:

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,560
“Dicsőségről, dicsőségre”

8
00:00:25,560 –> 00:00:29,520
“Megdicsőítettelek tégedet”

9
00:00:29,520 –> 00:00:32,720
Nagyon örülök, hogy
viszontlátlak ma este.

10
00:00:32,720 –> 00:00:37,760
Köszönöm, az elkötelezettséget
az Isten igéje tanulmányozása iránt,

11
00:00:37,760 –> 00:00:40,200
ami a jelenlétetekben nyilvánul meg.

12
00:00:40,200 –> 00:00:45,520
Nagyra értékelem a kiváltságot,
hogy szorgalmasan tanulmányozzuk

13
00:00:45,560 –> 00:00:50,160
együtt a legfontosabb munkát,
amit valaha az emberiségre bíztak.

14
00:00:50,160 –> 00:00:52,520
Mi ez?

15
00:00:52,520 –> 00:00:54,880
Jellem építés.

16
00:00:54,880 –> 00:00:58,600
Tudjátok, a tanfolyam követelménye,
hogy megjegyezzétek az első idézetet,

17
00:00:58,600 –> 00:01:00,240
addig amíg véget ér.

18
00:01:00,240 –> 00:01:03,280
Nevelés 225 oldal, próbáljátok
elmondani velem együtt:

19
00:01:03,280 –> 00:01:06,960
“A jellem építés a legfontosabb
feladat,

20
00:01:06,960 –> 00:01:09,280
amit valaha az emberiségre bíztak,

21
00:01:09,280 –> 00:01:12,200
szorgalmas tanulmányozása

22
00:01:12,200 –> 00:01:15,840
soha nem volt olyan fontos,
mint most.”

23
00:01:15,840 –> 00:01:17,640
Miért olyan fontos most?

24
00:01:17,640 –> 00:01:21,120
Mivel a király hamarosan jön.

25
00:01:21,120 –> 00:01:22,480
Ámen?

26
00:01:22,480 –> 00:01:23,480
De van egy tennivalónk.

27
00:01:23,480 –> 00:01:26,120
Van egy üzenetünk, amit el kell
vinnünk, minden nemzetnek,
ágazatnak, nyelvnek és népnek,

28
00:01:26,120 –> 00:01:28,640
és a saját életünk felkészítése.
{Jel 14: 6-7}

29
00:01:28,640 –> 00:01:32,680
De ahogy már hallottátok tőlem,
és ahogy újra hallani fogjátok,

30
00:01:32,680 –> 00:01:35,280
mindkét feladat sikeres teljesítése,

31
00:01:35,280 –> 00:01:38,320
ugyanattól dologtól függ.

32
00:01:38,320 –> 00:01:39,760
Mi az?

33
00:01:39,760 –> 00:01:42,400
Egy Krisztushoz hasonló jellem
kialakításától.

34
00:01:42,400 –> 00:01:43,440
Miért?

35
00:01:43,440 –> 00:01:46,120
Mert nem lehetünk sem hatékony
tanúi a királynak,

36
00:01:46,120 –> 00:01:48,960
sem alkalmas polgárai a királyságnak,

37
00:01:48,960 –> 00:01:53,600
amíg nincs Krisztushoz hasonló
jellemünk, barátaim.

38
00:01:53,600 –> 00:01:56,000
Mivel a király hamarosan jön,

39
00:01:56,000 –> 00:02:00,320
ragaszkodom ahhoz, hogy a jellem
építés szorgalmas tanulmányozása,

40
00:02:00,320 –> 00:02:02,640
soha nem volt olyan fontos,
mint most,

41
00:02:02,640 –> 00:02:05,640
és erről szól az egész sorozat.

42
00:02:05,640 –> 00:02:09,800
Meg kell értenünk a kulcs
szövegünkből,

43
00:02:09,800 –> 00:02:12,640
hogy, bár nem tudjuk önmagunkat
megváltoztatni, dicsőségről,
dicsőségre,

44
00:02:12,640 –> 00:02:14,160
más szóval mondva,

45
00:02:14,160 –> 00:02:18,080
a jellem fejlesztés egyik
szintjéről, a másikra,

46
00:02:18,080 –> 00:02:21,760
mert a bibliai kifejezése a
jellemnek a dicsőség.

47
00:02:21,760 –> 00:02:25,120
bár nem tudjuk megváltoztatni
magunkat, dicsőségről dicsőségre,

48
00:02:25,120 –> 00:02:28,080
mégis meg kell változzunk,
úgy mint az Úrnak Lelkétől.
{2 Kor 3: 18}

49
00:02:28,080 –> 00:02:31,000
lényeges szerepet kell játszanunk.

50
00:02:31,000 –> 00:02:32,240
Mi az?

51
00:02:32,240 –> 00:02:36,920
Szemlélnünk kell az Úr dicsőségét,

52
00:02:36,920 –> 00:02:41,240
hogy ugyanazon ábrázatra
elváltozzunk. {2 Kor 3: 18}

53
00:02:41,240 –> 00:02:43,920
Ezért, hogyha át akarunk
változni dicsőségről dicsőségre,

54
00:02:43,920 –> 00:02:48,280
szemlélnünk kell az Úr dicsőségét,

55
00:02:48,280 –> 00:02:53,080
és ezt tettük az elmúlt néhány
tanulmányunkban.

56
00:02:53,080 –> 00:02:55,120
Hét helyet említettünk ahol
Isten dicsősége…

57
00:02:55,120 –> 00:02:57,680
vagy hét módot, ahol Isten
dicsőségét kinyilatkoztatta
számunkra

58
00:02:57,680 –> 00:03:02,040
de a lista elején Jézus
Krisztus volt,

59
00:03:02,040 –> 00:03:05,760
és bár csak futólag említettük
meg, amikor felsoroltuk ezeket,

60
00:03:05,760 –> 00:03:10,280
most visszatértünk, és a
dicsőségre összpontosítunk,

61
00:03:10,280 –> 00:03:14,400
– Isten jellemére – ahogy
Jézus Krisztus mutatta be.

62
00:03:14,400 –> 00:03:20,720
Ma este, még egyszer szeretném,
Isten kegyelméből,

63
00:03:20,720 –> 00:03:22,800
a Szentlélek segítségével és
erejével,

64
00:03:22,800 –> 00:03:30,440
hogy forduljunk szíveinkkel és
elméinkkel, és szemléljük a
végtelenül szép önzetlenségét,

65
00:03:30,440 –> 00:03:34,160
Krisztus jellemének.

66
00:03:34,160 –> 00:03:41,120
Jézus Krisztus jellemének,
végtelenül dicsőséges önzetlenségét.

67
00:03:41,120 –> 00:03:47,440
Látjátok barátaim, lényegében
erről szól Isten jelleme:

68
00:03:47,440 –> 00:03:51,240
önmegtagadás, önfeláldozó szeretet.

69
00:03:51,240 –> 00:03:55,760
Odaadta önmagát másokért,

70
00:03:55,760 –> 00:04:02,640
és az okozta a bűn problémáját
az emberiségnek, hogy

71
00:04:02,640 –> 00:04:09,680
elhitték az ördög hazugságai
Isten jellemét illetően.

72
00:04:09,680 –> 00:04:16,480
Az ördög meggyőzött minket,
hogy Isten önző volt.

73
00:04:16,480 –> 00:04:21,720
Látjátok, Sátán Istennek
tulajdonította saját jellemét,

74
00:04:21,720 –> 00:04:28,320
saját jellemvonásait, saját
jellegzetességeit,

75
00:04:28,320 –> 00:04:32,800
és olyan mértékben hittük el
azokat a hazugságokat,

76
00:04:32,800 –> 00:04:38,880
hogy elidegenedtünk Istentől,

77
00:04:38,880 –> 00:04:44,480
és lázadókká váltunk vele szemben.

78
00:04:44,480 –> 00:04:48,640
Annak érdekében, hogy Isten
visszanyerjen minket,

79
00:04:48,640 –> 00:04:54,480
és megszabadítson minket a
lázadástól, és vissza vezessen
minket a vele való harmóniára,

80
00:04:54,480 –> 00:05:00,360
ki kell nyilatkoztassa az
igazságot számunkra a
jellemét illetően,

81
00:05:00,360 –> 00:05:04,120
hogy megcáfolja az ördög
hazugságait.

82
00:05:04,120 –> 00:05:08,040
Ez, ahogy megjegyeztük, része
volt kettős Jézus Krisztus

83
00:05:08,040 –> 00:05:09,800
kettős küldetésének.

84
00:05:09,800 –> 00:05:14,880
Az Atya elküldte Krisztust,
hogy kinyilatkoztassa
dicsőségét az embernek,

85
00:05:14,880 –> 00:05:20,280
és még miért lett elküldve?
…hogy helyreállítsa a
dicsőséget az emberben.

86
00:05:20,280 –> 00:05:27,280
A helyreállítás a
kinyilatkoztatástól függött, ugye?

87
00:05:27,280 –> 00:05:37,720
…és a legfontosabb, tulajdonságai
vagy jellemvonásai Istennek

88
00:05:37,721 –> 00:05:38,721

89
00:05:37,720 –> 00:05:40,640
amit Krisztusnak be kellett mutatni,

90
00:05:40,640 –> 00:05:46,640
hogy megszabadítson minket az
elidegenedésünktől és a
lázadásunktól,

91
00:05:46,640 –> 00:05:51,400
Isten önzetlen szeretete,

92
00:05:51,400 –> 00:05:55,000
Isten önzetlen szeretete.

93
00:05:55,000 –> 00:05:59,160
Ez az amiért veletek együtt
szeretnék összpontosítani,

94
00:05:59,160 –> 00:06:04,600
ennek az önzetlenségnek a
végtelenül dicsőséges
kinyilatkoztatására,

95
00:06:04,600 –> 00:06:12,120
amit látunk, különösen Jézus
Krisztus életének utolsó
pillanataiban.

96
00:06:12,120 –> 00:06:13,680
Ne feledd, egész élete,

97
00:06:13,680 –> 00:06:16,960
egy csodálatos kinyilatkoztatása
volt, Isten önzetlen szeretetének.

98
00:06:16,960 –> 00:06:21,520
De ez a szép kinyilatkoztatás,
végtelenül dicsőséges csúcspontját,

99
00:06:21,520 –> 00:06:28,800
halandó földi életének utolsó
pillanataiban érte el.

100
00:06:28,800 –> 00:06:31,680
Ez egy mély lelki tanulmány,

101
00:06:31,680 –> 00:06:34,400
és a lelki dolgok milyenek,
kedves barátaim?

102
00:06:34,400 –> 00:06:37,840
…lelkileg foghatók fel.
{1 Kor 2: 13-14}

103
00:06:37,840 –> 00:06:41,200
Ezért, miért kell megálljunk,
mielőtt tovább mennénk?

104
00:06:41,200 –> 00:06:46,720
Személyesen kell meghívnunk
Isten Lelkét szíveinkbe,

105
00:06:46,720 –> 00:06:49,280
és kedveseim, szükségem van
az imáitokra.

106
00:06:49,280 –> 00:06:53,040
Szükségét érzem az imának ma este.

107
00:06:53,080 –> 00:07:01,040
Azért imádkozom, hogy a Szentlélek
erősítsen meg, hogy emeljem
fel Jézust.

108
00:07:01,040 –> 00:07:02,080
és igényelve ígéretét:

109
00:07:02,080 –> 00:07:07,000
“És ha én felemeltetem, akkor?
“…mindeneket magamhoz vonzok.”
{Ján 12:32}

110
00:07:07,000 –> 00:07:11,040
Szeretnétek imádkozni, hogy az
Úr használja fel ezt a szegény
földi edényt,

111
00:07:11,040 –> 00:07:16,360
gyarlósága ellenére, emelje fel
Krisztust az Ő szépségében,

112
00:07:16,360 –> 00:07:20,120
hogy mindannyian közelebb
kerüljünk Hozzá.

113
00:07:20,120 –> 00:07:25,000
….és szeretnétek magatokért
is imádkozni, hogy legyen
egy befogadó

114
00:07:25,000 –> 00:07:32,000
fogékony szívetek, hogy a
Szentlélek hatást gyakorolhasson
Krisztus szeretetével,

115
00:07:32,040 –> 00:07:36,840
és vonjon Krisztushoz, közelebb
mint valaha voltatok?

116
00:07:36,840 –> 00:07:38,960
Imádkoznátok ezért is?

117
00:07:38,960 –> 00:07:50,960
Töltsünk el néhány pillanatot
csendese imával térdeinken.

118
00:08:01,800 –> 00:08:04,640
Mennyei Atyám, Jézus Krisztus

119
00:08:04,640 –> 00:08:07,680
az Úr a mi igazságunk nevében
jöttem…

120
00:08:07,680 –> 00:08:11,440
Bizalommal jöttem jelenlétedbe,

121
00:08:11,440 –> 00:08:18,400
bizalommal a megöletett bárány
miatt,

122
00:08:18,400 –> 00:08:22,600
bizalommal, mert tudom, hogy
kegyelmed által,

123
00:08:22,600 –> 00:08:27,960
nem úgy látsz, ahogy vagyok,
hanem ahogy Őbenne vagyok.

124
00:08:27,960 –> 00:08:32,280
Megmosva az Ő vérével, és
felöltöztetve szeplőtlen ruhájába,

125
00:08:32,280 –> 00:08:35,520
elfogadva a szeretett által.

126
00:08:35,520 –> 00:08:43,120
Örülök, hogy a te jelenlétedbe
lehetek,

127
00:08:43,120 –> 00:08:48,080
a közvetítőm, az Úr az én
igazságom által.

128
00:08:48,080 –> 00:08:51,960
Mennyei Atyám, még egyszer
szeretnélek kérni,

129
00:08:51,960 –> 00:08:55,720
áraszd ki ránk Szentlelkedet
ma este.

130
00:08:55,720 –> 00:08:59,520
És mindenek felett, szükségem
van a Szentlélek erejére.

131
00:08:59,520 –> 00:09:04,120
Kérlek Uram, ereszkedj le és
használj engem földi edényt.

132
00:09:04,120 –> 00:09:07,520
Vedd birtokodba: testem, elmém,
lelkem,

133
00:09:07,520 –> 00:09:10,960
és add, hogy az igazságot szóljam,
az igazságot, ahogy Jézusban van.

134
00:09:10,960 –> 00:09:13,160
Adj jobb gondolatokat, jobb
szavakat, mint az enyémek.

135
00:09:13,160 –> 00:09:17,720
Add, hogy emeljem fel Jézust,
és igényelem az Ő ígéretét:

136
00:09:17,720 –> 00:09:22,040
“És ha én felemeltetem,
mindeneket magamhoz vonzok.”

137
00:09:22,040 –> 00:09:26,200
…és Atyám bármit amit képes
vagy mondani ez a szegény
földi edény által,

138
00:09:26,200 –> 00:09:30,520
add, hogy találjon befogadó
szíveket és elméket,

139
00:09:30,520 –> 00:09:34,280
és add, hogy minden testvér
és testvérnő,

140
00:09:34,280 –> 00:09:38,760
meglátva Jézus szeretetét,
közelebb kerüljön Hozzá.

141
00:09:38,760 –> 00:09:43,960
Add meg mindannyiunk számára,
hogy meglátva szeretetét,

142
00:09:43,960 –> 00:09:47,160
átváltozzunk annak
hasonlatosságára aki szemlélünk,

143
00:09:47,160 –> 00:09:51,280
úgy, mint az Úrnak Lelkétől,
Atyám.

144
00:09:51,280 –> 00:09:57,240
Tehát kérlek, hogy a Te Lelked,
ne csak kinyilatkoztassa a
dicsőséget számunkra

145
00:09:57,240 –> 00:10:00,160
hanem állítsa helyre bennünk.

146
00:10:00,160 –> 00:10:06,120
Ez a mi imánk, Jézus nevében.
Ámen.

147
00:10:13,120 –> 00:10:20,040
Meghívlak titeket, nyissátok
ki a jegyzeteket a 21 -dik oldalnál.

148
00:10:20,040 –> 00:10:27,920
A 10 -dik tanulmánynál vagyunk,
aminek a címe:
“Megdicsőítettelek tégedet.”

149
00:10:27,920 –> 00:10:33,280
Ez a mondat a Miatyánkból
származik.

150
00:10:33,280 –> 00:10:38,240
Most, amikor azt mondom, hogy
a Miatyánk, mindannyian arra
gondoltok:

151
00:10:38,240 –> 00:10:41,600
“Mi Atyánk aki a mennyekben vagy
szenteltessék meg a Te neved.”
{Mát 6:9}

152
00:10:41,600 –> 00:10:43,920
Ugye?

153
00:10:43,920 –> 00:10:47,280
Van egy hírem számotokra, ez
nem az Úr imádsága.

154
00:10:47,280 –> 00:10:49,920
Ez a mi imánk.

155
00:10:49,920 –> 00:10:52,960
Az Úr tanította nekünk, hogy
imádkozzuk ezt az imát,
de ez a mi imánk.

156
00:10:52,960 –> 00:10:55,160
Ő nem mondta ezt az imát.

157
00:10:55,160 –> 00:10:57,120
Honnan tudjuk ezt?

158
00:10:57,120 –> 00:11:00,760
“Bocsásd meg bűneinket, ahogy
mi is megbocsátunk” {Mát 6:12}

159
00:11:00,760 –> 00:11:03,080
Vajon Krisztus valaha is kellett
kérjen egy ilyen dolgot?

160
00:11:03,080 –> 00:11:05,120
Nem, nem nem.

161
00:11:05,120 –> 00:11:07,800
Nyilvánvaló, akkor ez nem az Ő
imádsága.

162
00:11:07,800 –> 00:11:10,280
Melyik az Úr imádsága?

163
00:11:10,280 –> 00:11:13,120
János 17 az Úr imádsága.

164
00:11:13,120 –> 00:11:16,040
Egy gyönyörű, gyönyörű ima,
kedves barátaim.

165
00:11:16,040 –> 00:11:20,160
Szeretnék ezzel sok időt tölteni.

166
00:11:20,160 –> 00:11:21,640
Apropó, az ihletett író az mondja,

167
00:11:21,640 –> 00:11:25,360
memorizálnunk kellene János 17-et.
{8T 80.1, 239.2}

168
00:11:25,360 –> 00:11:26,480
Dolgozom rajta…

169
00:11:26,480 –> 00:11:29,840
még nem fejeztem be, de tanulom.

170
00:11:29,840 –> 00:11:33,640
Gyönyörű, gyönyörű, szenvedélyes
ima,

171
00:11:33,640 –> 00:11:41,440
és az összes igazság, ami minden
sorában benne van, kimeríthetetlen.

172
00:11:41,440 –> 00:11:45,120
De gyertek, nézzük meg a közepét.

173
00:11:45,121 –> 00:11:46,121

174
00:11:45,120 –> 00:11:49,120
17, verse 4. Figyeljétek meg
mit mond az Úr,

175
00:11:49,120 –> 00:11:55,480
missziójával kapcsolatban, hogy
kinyilatkoztassa Isten dicsőségét
az embernek.

176
00:11:55,480 –> 00:11:59,400
Mit mondhat fenntartás nélkül?

177
00:11:59,400 –> 00:12:03,680
Küldetés teljesítve. Ámen?
{Ámen}

178
00:12:03,680 –> 00:12:05,160
Hallgassátok meg, hogy mondja:

179
00:12:05,160 –> 00:12:08,960
“Én dicsőítettelek téged e földön,

180
00:12:08,960 –> 00:12:13,520
elvégeztem a munkát amelyet rám
bíztál, hogy elvégezzem azt.”

181
00:12:13,520 –> 00:12:16,040
Miért küldte az Atya a Fiút?

182
00:12:16,040 –> 00:12:18,160
Hogy kinyilatkoztassa az Ő
dicsőségét az embernek,

183
00:12:18,160 –> 00:12:22,400
és itt földi szolgálatának
vége felé,

184
00:12:22,400 –> 00:12:25,480
mit mondhat az Atyának fenntartás
nélkül?

185
00:12:25,480 –> 00:12:28,120
Elvégeztem! Megdicsőítettelek
téged.

186
00:12:28,120 –> 00:12:30,040
Kérlek jegyezzétek meg, nem kell
azt mondja hogy:

187
00:12:30,040 –> 00:12:34,120
Mindent megpróbáltam Atyám;
néhányszor eldobtam a labdát,

188
00:12:34,120 –> 00:12:36,440
és sajnálom, itt ott nem jött
össze.

189
00:12:36,440 –> 00:12:37,640
Nem, egyiket sem mondta.

190
00:12:37,640 –> 00:12:41,520
Azt mondta: “Megdicsőítettelek
téged a földön.”

191
00:12:41,520 –> 00:12:43,080
Elvégeztem!

192
00:12:43,080 –> 00:12:45,520
Apropó, mit jelent megdicsőíteni
Istent?

193
00:12:45,520 –> 00:12:49,680
Bemutatni az Ő jellemét. Ámen?

194
00:12:49,680 –> 00:12:53,000
A jelleme bemutatását jelenti.

195
00:12:53,000 –> 00:12:56,960
Hogy van ez? Hogyan lehet egy
ilyen dolgot mondani?

196
00:12:56,960 –> 00:13:02,160
“Megdicsőítettelek téged”
fenntartás nélkül?

197
00:13:02,160 –> 00:13:07,840
Mert Ő úgyszintén mondhatja
fenntartás nélkül,
János 8: 29 -ben:

198
00:13:07,840 –> 00:13:11,440
“Én mindenkor azokat cselekszem,
amelyek néki kedvesek.”

199
00:13:11,440 –> 00:13:12,960
…és János 15: 10 -ben:

200
00:13:12,960 –> 00:13:19,200
“..megtartottam az én Atyámnak
parancsolatait, és megmaradok
az Ő szeretetében.”

201
00:13:19,200 –> 00:13:22,160
Látjátok, testvéreim,
Krisztus élete

202
00:13:22,160 –> 00:13:26,120
Isten jellemének tökéletes
kinyilatkoztatása volt,

203
00:13:26,120 –> 00:13:29,760
pontosan azért mert, Krisztus
tökéletesen engedelmeskedett

204
00:13:29,760 –> 00:13:35,080
Isten törvényének, ami az Ő
jellemének a másolata. {COL 305.3}

205
00:13:35,080 –> 00:13:37,280
Emlékeztek?

206
00:13:37,280 –> 00:13:41,240
Isten törvénye a másolata vagy
az írott formája az Ő jellemének.

207
00:13:41,240 –> 00:13:46,040
Isten törvénye a szeretetet a
kapcsolatok szempontjából
határozza meg,

208
00:13:46,040 –> 00:13:50,120
és Krisztus élete a tökéletes
engedelmesség élete volt.

209
00:13:50,120 –> 00:13:53,160
“Megtartottam az én Atyám
parancsolatait.”

210
00:13:53,160 –> 00:13:57,520
Éppen azért, amiért élete a
tökéletes engedelmesség élete
volt a törvénynek,

211
00:13:57,520 –> 00:14:00,280
mert mindig azokat a dolgokat
tette amelyek kedvesek voltak
az Atyának,

212
00:14:00,280 –> 00:14:05,120
élete tökéletes kinyilatkoztatása
volt, Isten jellemének,
Isten dicsőségének.

213
00:14:05,120 –> 00:14:11,040
Figyeljétek meg, hogyan mondja
az ihletett író az Idők jelei,
1896 január 2 -dik kiadásában:

214
00:14:11,040 –> 00:14:17,200
“Minden lépés amit Krisztus a
jászoltól a Golgotáig tett,”

215
00:14:17,200 –> 00:14:19,160
Miről beszélünk?

216
00:14:19,160 –> 00:14:21,360
Mi történt a jászolban?
Megszületett.

217
00:14:21,360 –> 00:14:23,520
Mi történt a Golgotán? Meghalt.

218
00:14:23,520 –> 00:14:25,000
Tehát, miről is beszélünk?

219
00:14:25,000 –> 00:14:27,000
Egész életéről.

220
00:14:27,000 –> 00:14:29,640
“Minden lépés amit Krisztus a
jászoltól a Golgotáig tett

221
00:14:29,640 –> 00:14:32,240
meghatározta jellemét, mint az
Egyetlennek”

222
00:14:32,240 –> 00:14:34,720
– valójában az Egyetlen-

223
00:14:34,720 –> 00:14:37,360
“mint az egyetlen, aki
elmondhatta fenntartás nélkül,

224
00:14:37,360 –> 00:14:40,200
“Megtartottam az én Atyámnak
parancsolatait, és megmaradok
az Ő szeretetében.”

225
00:14:40,200 –> 00:14:44,280
Milyen magasztos gondolatai
Isten törvényének, amit megkapunk

226
00:14:44,320 –> 00:14:47,680
ahogy Jézus szemléljük, ahogy
betölt minden előírást,

227
00:14:47,680 –> 00:14:52,040
és Isten jellemét képviseli
a világ előtt!

228
00:14:52,040 –> 00:14:58,160
A törvény betöltése által
Krisztus ismertté tette az
Atyát a világ előtt.”

229
00:14:58,160 –> 00:15:01,720
Világosan látjuk ezt az igazságot?

230
00:15:01,720 –> 00:15:05,440
Különleges bizonyságtételek, a
Nevelés című könyv 231 -dik
oldalán, még egyszer:

231
00:15:05,440 –> 00:15:10,840
“Krisztus jelleme egy engedelmes
élet volt, Isten minden
parancsolata iránt,

232
00:15:10,840 –> 00:15:14,000
és egy példa volt minden ember
számára.

233
00:15:14,000 –> 00:15:19,240
Élete, élő törvény volt az
emberiségben.”

234
00:15:19,240 –> 00:15:21,360
Pontosan ezért mondhatta:

235
00:15:21,360 –> 00:15:27,160
“Hogyha engem láttok,” akkor?
“…az Atyát láttátok.”

236
00:15:27,160 –> 00:15:32,040
Ezáltal teljesítette küldetését,
hogy kinyilatkoztassa Isten
dicsőségét az embernek.

237
00:15:32,040 –> 00:15:33,040
Emlékeztek erre a küldetésre?

238
00:15:33,040 –> 00:15:36,320
2 Kor 4: 6 -ból említettük meg:

239
00:15:36,320 –> 00:15:38,160
Miért küldte Őt az Atya?

240
00:15:38,160 –> 00:15:41,920
“…ő gyújtott világosságot, a
mi szívünkben, az Isten dicsősége
ismeretének,

241
00:15:41,920 –> 00:15:45,080
a Jézus Krisztus arcán való
világoltatása végett.”
{2 Kor 4: 6}

242
00:15:45,080 –> 00:15:48,120
Idők jelei, 1895 április 5:

243
00:15:48,120 –> 00:15:52,960
“Krisztus földi küldetésének a
célja az volt, hogy bemutassa
az Atyát a világnak.”

244
00:15:52,960 –> 00:16:02,160
Most, kedves barátaim, ezt nem
lehet értékelni, úgy mint kellene,

245
00:16:02,160 –> 00:16:10,080
amíg nem értjük meg Krisztus
földre jövetelének a kontextusát,

246
00:16:10,080 –> 00:16:18,040
a Sátán és Jézus közötti nagy
küzdelem összefüggésében.

247
00:16:18,040 –> 00:16:20,560
Krisztus és Sátán között.

248
00:16:20,560 –> 00:16:25,320
Tudjátok Sátán hazudott, mint
korábban megemlítettük

249
00:16:25,320 –> 00:16:28,080
Isten jellemét illetően,

250
00:16:28,080 –> 00:16:35,760
és ezek a hazugságok indították
el az emberiséget a lázadás útján.

251
00:16:35,760 –> 00:16:38,760
Mivel az emberiség elfogadta
ezeket a hazugságokat,

252
00:16:38,760 –> 00:16:44,840
elidegenedtek Istentől,
és lázadókká váltak.

253
00:16:44,840 –> 00:16:53,760
Tehát, most elsődleges fontosságú,
hogy visszanyerje az elidegenedett,
eltávolodott emberiséget,

254
00:16:53,760 –> 00:16:56,160
a vele való harmonikus egységre.

255
00:16:56,160 –> 00:17:02,360
Fontos, hogy felfedje a jellemére
vonatkozó igazságot.

256
00:17:02,360 –> 00:17:05,160
Feltétlenül szükséges.

257
00:17:05,160 –> 00:17:11,160
Az igazság ami a legfontosabb,
hogy ki legyen nyilatkoztatva

258
00:17:11,160 –> 00:17:16,080
az emberiségnek, az az,
önzetlensége,

259
00:17:16,080 –> 00:17:22,080
mert az első hazugság,
amit Sátán elültetett

260
00:17:22,080 –> 00:17:29,760
az emberiség fejében az volt,
hogy Isten önző.

261
00:17:29,760 –> 00:17:35,160
Tehát, hogy megtörjük ezt a
megtévesztő hatalmat, meg kell
ismernünk az igazságot,

262
00:17:35,160 –> 00:17:36,080
és mit mondott Jézus?

263
00:17:36,080 –> 00:17:41,400
“És ha megismeritek az igazságot,
” mi lesz? “…szabadokká tesz
titeket.” {Ján 8: 32}

264
00:17:41,400 –> 00:17:45,880
Látjátok, addig amíg elhisszük
az ördög hazugságait,
a bűn szolgái vagyunk.

265
00:17:45,880 –> 00:17:49,160
De ha meglátjuk az igazságot,
az ereje megtörik,

266
00:17:49,160 –> 00:17:53,040
és megszabadulunk lázadásunktól,

267
00:17:53,040 –> 00:17:57,520
és vissza vagyunk nyerve a
szeretet motiválta engedelmességre,

268
00:17:57,520 –> 00:18:03,440
és az Istennel való harmóniára,
aki tudjuk, hogy a szeretet.

269
00:18:03,440 –> 00:18:06,680
Figyeljétek meg, mit mond az
ihletett író:

270
00:18:06,680 –> 00:18:10,320
Idők jelei, 1900, május 16:

271
00:18:10,320 –> 00:18:13,600
“Életével és tanításaival
Krisztus tökéletes
szemléltetést adott

272
00:18:13,600 –> 00:18:21,520
az önzetlenség szolgálatról,
aminek eredete az Istenben van.

273
00:18:21,520 –> 00:18:24,320
Isten nem önmagáért van.

274
00:18:24,320 –> 00:18:27,040
A világ teremtése és
fenntartása által,

275
00:18:27,040 –> 00:18:31,680
folyamatosan szolgál másokért.

276
00:18:31,680 –> 00:18:35,840
Sátán hamisan mutatta be
Istent a világnak

277
00:18:35,840 –> 00:18:38,200
ahogy Ádám és Évának is.

278
00:18:38,200 –> 00:18:45,640
Sátánban van az önzés eredete,
és ameddig ez ki van elégítve

279
00:18:45,640 –> 00:18:48,240
addig Sátán jellegzetességei
dédelgetve vannak,

280
00:18:48,240 –> 00:18:54,200
de Sátán Istennek tulajdonította
ezeket a jellemvonásokat,

281
00:18:54,200 –> 00:18:57,280
Sátán Istent ruházta fel ezekkel
a jellegzetességekkel.

282
00:18:57,280 –> 00:19:00,600
Sátán megvádolta Istent,
hogy önző.

283
00:19:00,600 –> 00:19:04,200
Tovább így hangzik:
hitelt adva elveinek,

284
00:19:04,200 –> 00:19:06,840
egyre szélesebb körben
terjesztette.

285
00:19:06,840 –> 00:19:13,120
Isten Fia által ezek az elvek,
be kellett legyenek bizonyítva,
hogy milyenek? …hamisak,

286
00:19:13,160 –> 00:19:16,120
és megmutatva, hogy Isten jelleme
a szeretet.

287
00:19:16,120 –> 00:19:19,320
Általa az Atya helyesen kellett
legyen képviselve.

288
00:19:19,320 –> 00:19:23,560
Isten rábízta eszményképét
Krisztusra, és elküldte
Őt a világba,

289
00:19:23,560 –> 00:19:28,160
felruházva istenséggel, bár
hordozta az emberséget.

290
00:19:28,160 –> 00:19:34,080
Látjátok, Krisztus küldetése,
különösen az, hogy felfedje
az önzetlenségét

291
00:19:34,080 –> 00:19:37,600
önmegtagadását, és önfeláldozó
szeretetét Istennek,

292
00:19:37,600 –> 00:19:47,240
hogy a bűn hatalma megtörjön
és az ember szabad lehessen.

293
00:19:47,240 –> 00:19:51,120
Review and Herald, 1894,
szeptember 11, egy másik
gondolat:

294
00:19:51,120 –> 00:19:59,200
“Krisztus mindent megtett,
hogy eltörölje Sátán ferdítéseit

295
00:19:59,200 –> 00:20:06,520
hogy az ember bizalmát Isten
szeretetében, helyre lehessen
állítani.”

296
00:20:06,520 –> 00:20:10,680
Kedves barátaim, szeretném,
ha megfigyelnétek,

297
00:20:10,680 –> 00:20:17,520
milyen szépen sikerült
megtenni ezt Jézusnak.

298
00:20:17,520 –> 00:20:22,360
Ahogy szemléljük ma este
Krisztus önzetlen szeretetét,

299
00:20:22,360 –> 00:20:25,120
különösen életének utolsó
eseményeit,

300
00:20:25,120 –> 00:20:28,720
szeretném, ha észben
tartanátok szavait:

301
00:20:28,720 –> 00:20:35,320
“Ha engem láttatok, akkor? ”
…az Atyát láttátok.” {Ján 14:9}

302
00:20:35,320 –> 00:20:39,880
Kérlek ne felejtsétek el
a tényt, hogy

303
00:20:39,880 –> 00:20:46,520
amit Jézus Krisztusban láttunk
megnyilatkozni, valójában az
Atya kinyilatkoztatása.

304
00:20:46,520 –> 00:20:48,040
Ámen? {Ámen}

305
00:20:48,040 –> 00:20:52,760
Tudjátok, néha hajlamosak
vagyunk azt gondolni, hogy
Krisztus az, aki szeret minket,

306
00:20:52,760 –> 00:20:57,200
és próbálja meggyőzni az Atyát,
hogy szeressen minket.

307
00:20:57,200 –> 00:20:58,200
De kedves barátaim,

308
00:20:58,200 –> 00:21:04,200
egyáltalán nincs különbség
Krisztus és az Atya között.

309
00:21:04,200 –> 00:21:08,120
Ha az egyiket láttátok, akkor
a másikat is láttátok.

310
00:21:08,120 –> 00:21:13,120
Tehát, értsétek meg, hogy a
csodálatos kinyilatkoztatás,

311
00:21:13,120 –> 00:21:18,160
amit Jézus Krisztusban látunk
valójában az Atya
kinyilatkoztatása.

312
00:21:18,160 –> 00:21:23,640
De van itt egy gond…

313
00:21:23,640 –> 00:21:31,240
Sátán nagyon jól tudja, hogy
Krisztus az Atya tökéletes
kinyilatkoztatása,

314
00:21:31,240 –> 00:21:35,160
és mivel nem tudta Krisztust
visszatartani attól,

315
00:21:35,160 –> 00:21:37,280
hogy helyesen képviselje az Atyát,

316
00:21:37,280 –> 00:21:41,120
most, figyelmét felénk fordította,

317
00:21:41,120 –> 00:21:45,840
hogy félreértelmezzük
Krisztus jellemét.

318
00:21:45,840 –> 00:21:48,960
Megpróbálja félreértelmezni
Krisztus jellemét,

319
00:21:48,960 –> 00:21:54,640
hogy ne tudja többet helyesen
képviselni az Atya jellemét.

320
00:21:54,640 –> 00:21:57,640
Kedves testvéreim és testvérnőim,
a félelmetes ebben az, hogy

321
00:21:57,640 –> 00:22:06,440
még Isten népe között is,
figyelemre méltó sikert ért el.

322
00:22:06,440 –> 00:22:10,080
Hallgassátok meg a következő
idézetet, és legyen kijózanító
számotokra:

323
00:22:10,080 –> 00:22:13,000
Válogatott bizonyságtételek,
1 kötet, 355 oldal:

324
00:22:13,000 –> 00:22:17,480
“Isten népének értelme
meghomályosodott,

325
00:22:17,480 –> 00:22:20,360
mivel Sátán hamis színben
tüntette fel Isten jellemét.

326
00:22:20,360 –> 00:22:22,880
Kegyelmes és jó Urunkat sátáni
jellemvonásokkal felruházva

327
00:22:22,880 –> 00:22:26,600
tárta az emberek elé…

328
00:22:26,600 –> 00:22:30,320
Eddig az idézet. Látjátok
Sátán először azzal kezdte

329
00:22:30,320 –> 00:22:32,640
hogy saját jellemvonásait
Istennek tulajdonította,

330
00:22:32,640 –> 00:22:36,280
és amikor eljött Krisztus,
hogy elmondja az igazságot,
Isten jellemét illetően,

331
00:22:36,280 –> 00:22:42,720
most azzal van elfoglalva,
hogy Krisztust ruházza fel
saját jellemvonásaival.

332
00:22:42,720 –> 00:22:44,400
Olvassuk tovább:

333
00:22:44,400 –> 00:22:46,240
“Kegyelmes és jó Urunkat sátáni
jellemvonásokkal

334
00:22:46,240 –> 00:22:49,000
felruházva tárta az emberek elé,

335
00:22:49,000 –> 00:22:52,080
és az igazságot kereső
férfiak és nők

336
00:22:52,080 –> 00:22:55,040
olyan sokáig tekintettek
hamis fényben Istenre,

337
00:22:55,040 –> 00:22:57,320
hogy nehéz eloszlatni azt a felhőt,

338
00:22:57,320 –> 00:23:01,040
ami eltakarja előlük Isten
dicsőségét.

339
00:23:01,040 –> 00:23:03,920
Sokan a kételyek légkörében éltek

340
00:23:03,920 –> 00:23:07,160
és szinte lehetetlennek tűnik,
hogy megragadják a Krisztus

341
00:23:07,160 –> 00:23:11,120
evangéliumában eléjük tárt
dicsőséget…”

342
00:23:11,120 –> 00:23:16,160
Kedves barátaim, pont itt van
az ami visszatart minket,

343
00:23:16,160 –> 00:23:23,520
hogy belépjünk egy életet
megváltoztató kapcsolatra
Üdvözítőnkkel.

344
00:23:23,520 –> 00:23:31,360
Sátánnak sikerült elhomályosítani
értelmünket, hogy megértsük
Üdvözítőnk szeretetét,

345
00:23:31,360 –> 00:23:34,280
és olyan mértékben sikerült
ezt megtenni, hogy

346
00:23:34,280 –> 00:23:36,560
hogy még mindig távol
vagyunk tőle.

347
00:23:36,560 –> 00:23:39,000
Még mindig tartózkodóak,
és határozatlanok vagyunk,

348
00:23:39,000 –> 00:23:43,880
hogy teljes mértékben csatlakozzunk
szeretetének jóindulatú uradalmához.

349
00:23:43,880 –> 00:23:45,120
Értetek engem?

350
00:23:45,120 –> 00:23:47,040
Értitek amiről beszélek?

351
00:23:47,040 –> 00:23:52,480
Akkor, nagyon fontos mielőtt bárki
elkötelezné magát teljes mértékben

352
00:23:52,480 –> 00:23:55,080
Jézus Krisztus mellett,

353
00:23:55,080 –> 00:24:01,200
hogy megértse világosan Jézus
Krisztus szeretetét.

354
00:24:01,200 –> 00:24:03,040
Ez nagyon fontos.

355
00:24:03,040 –> 00:24:09,120
Hadd osszak meg veletek egy
nagyon fontos elméletet.

356
00:24:09,120 –> 00:24:13,280
Sátán három lépésben vette rá
az emberiséget,

357
00:24:13,280 –> 00:24:20,320
hogy lázadóvá váljon,

358
00:24:20,320 –> 00:24:23,320
és kiszeretném ezt fejteni,
de nincs rá időnk.

359
00:24:23,320 –> 00:24:25,280
Csak megemlítem a három lépést.

360
00:24:25,280 –> 00:24:29,240
De ha közelebbről meg akarjátok
nézni a párbeszédet,

361
00:24:29,240 –> 00:24:32,240
a kígyó és az asszony között,
az Éden kertjében,

362
00:24:32,240 –> 00:24:35,480
a jó és gonosz tudás fájánál,
meg fogjátok látni ezt
a három lépést.

363
00:24:35,480 –> 00:24:37,040
Meg fogjátok látni.

364
00:24:37,040 –> 00:24:43,440
Első lépés: Rávett minket, hogy
ne bízzunk Isten szeretetében.

365
00:24:43,440 –> 00:24:49,160
Második lépés: Rávett minket,
hogy ne higgyünk Isten szavában.

366
00:24:49,160 –> 00:24:56,200
Harmadik lépés: Rávett minket,
hogy visszautasítsuk Isten
fennhatóságát. {Ed 25.2}

367
00:24:56,200 –> 00:24:57,320
Megértettük?

368
00:24:57,320 –> 00:24:58,760
Mi volt a három lépés?

369
00:24:58,760 –> 00:25:00,960
Első: Bizalmatlanság Isten
szeretetében.

370
00:25:00,960 –> 00:25:03,360
Kettő: Tagadni Isten szavát.

371
00:25:03,360 –> 00:25:05,600
Mi a harmadik?…visszautasítani
Isten fennhatóságát.

372
00:25:05,600 –> 00:25:10,000
Kérlek tudjátok meg, hogy csak
ez a három lépés létezik, amivel

373
00:25:10,000 –> 00:25:14,840
sikerült előidézni az ember bukását.

374
00:25:14,840 –> 00:25:16,360
Megértettétek?

375
00:25:16,360 –> 00:25:20,160
Nem sikerült volna ha csak azt
mondta volna:

376
00:25:20,160 –> 00:25:23,040
“Egyél a tiltott gyümölcsből.”

377
00:25:23,040 –> 00:25:26,000
Nem, ez a harmadik lépés
lett volna.

378
00:25:26,000 –> 00:25:29,000
Nem sikerült volna rávenni,

379
00:25:29,000 –> 00:25:31,600
hogy tegye meg a harmadik lépést
ha nem hiteti el: “nem fog meghalni”

380
00:25:31,600 –> 00:25:33,440
“Isten hazudik neked,
nem fogsz meghalni.”

381
00:25:33,440 –> 00:25:35,600
Mit kellett először megtegyen?

382
00:25:35,600 –> 00:25:40,160
Alapjaiban meg kellett rendítse
az Isten szeretetében való bizalmat.

383
00:25:40,160 –> 00:25:42,160
Értitek amiről beszélek?

384
00:25:42,160 –> 00:25:45,880
…és ha kétségbe vitte őt, hogy
ne bízzon Isten szeretetében,

385
00:25:45,880 –> 00:25:48,520
akkor a következő lépés az, hogy
ne higgyen Isten szavában:

386
00:25:48,520 –> 00:25:51,760
“Igen, lehetséges az, hogy Isten
nem mondta el az igazságot.

387
00:25:51,760 –> 00:25:56,040
Elvégre, ha nem szeret, lehet,
hogy hazudik nekem.”

388
00:25:56,040 –> 00:25:57,760
Értetek engem?

389
00:25:57,760 –> 00:25:59,160
Értitek amiről beszélek?

390
00:25:59,160 –> 00:26:02,760
…és miután rávette, hogy tegye
meg a második lépést,

391
00:26:02,760 –> 00:26:06,280
volt valami nehézség abban, hogy
rávegye, tegye meg a harmadikat?

392
00:26:06,280 –> 00:26:07,960
Utasítsa vissza Isten
fennhatóságát?

393
00:26:07,960 –> 00:26:12,000
Nem. kövessétek figyelemmel.

394
00:26:12,000 –> 00:26:17,120
Mi az egyetlen módja annak,
hogy az emberiség kikerüljön
a lázadásból

395
00:26:17,120 –> 00:26:20,160
és visszakerüljön az Istennel
való harmóniába?

396
00:26:20,160 –> 00:26:27,320
A három lépés megtétele által,
de megfordítva.

397
00:26:27,320 –> 00:26:31,840
Első: El kell jutnunk, hogy?
…higgyünk Isten szeretetében.

398
00:26:31,840 –> 00:26:33,360
{Ámen}

399
00:26:33,360 –> 00:26:37,600
Második: Oda kell jutnunk, hogy?
…elhiggyük Isten szavát.

400
00:26:37,600 –> 00:26:42,040
Harmadik: és ezután mi fogunk
tenni? …elfogadjuk Isten
fennhatóságát.

401
00:26:42,040 –> 00:26:43,800
Van ennek értelme, számotokra?

402
00:26:43,800 –> 00:26:49,080
De látjátok barátaim, nem tudjuk
elfogadni Isten fennhatóságát,

403
00:26:49,080 –> 00:26:52,160
amíg nem hisszük el az Ő szavát,

404
00:26:52,160 –> 00:26:55,800
és nem fogjuk igazán elhinni az
Ő szavát, meddig?

405
00:26:55,800 –> 00:26:57,520
….amíg megbízunk szeretetében.

406
00:26:57,520 –> 00:26:59,240
Érthető?

407
00:26:59,240 –> 00:27:05,800
Tehát, nagyon fontos, hogy
visszatérjünk

408
00:27:05,800 –> 00:27:09,400
Isten tekintélyének a tudatos
elfogadásához, ez az önmegtagadása

409
00:27:09,400 –> 00:27:14,040
önfeláldozása, Isten irántunk
érzett szeretetének
kinyilatkoztatása.

410
00:27:14,040 –> 00:27:18,600
Ez az, amit Jézus Krisztus meg
kell tegyen, ha vissza akar
vinni minket,

411
00:27:18,600 –> 00:27:22,200
szeretet motiválta Isten iránti
engedelmességhez.

412
00:27:22,200 –> 00:27:25,440
Tulajdonképpen ez az egyetlen
engedelmesség amivel Krisztus
megelégszik.

413
00:27:25,440 –> 00:27:26,640
Ámen?

414
00:27:26,640 –> 00:27:30,040
Milyen fajta engedelmesség?
Szeretet motiválta engedelmesség.

415
00:27:30,040 –> 00:27:33,760
Valójában ez az egyetlen
engedelmesség létezik.

416
00:27:33,760 –> 00:27:37,520
Ahogy a Biblia mondja: “A törvény
betöltése a szeretet.” {Róm 13:10}

417
00:27:37,520 –> 00:27:41,960
Bármilyen más engedelmesség,
egyáltalán nem igazi engedelmesség,
hanem csak képmutatás.

418
00:27:41,960 –> 00:27:49,880
Csak egy látszat, egy látszat,
ha nem a szeretet motiválta.

419
00:27:49,880 –> 00:27:53,880
Tehát, hogyan térhetünk vissza

420
00:27:53,880 –> 00:27:58,000
ehhez a szeretet motiválta
engedelmességhez, az Atya iránt?

421
00:27:58,000 –> 00:28:03,240
Meglátva szeretetét, ahogy a
Fiúban lett kinyilatkoztatva,

422
00:28:03,240 –> 00:28:11,560
különösen földi életének utolsó
pillanataiban.

423
00:28:11,560 –> 00:28:15,600
Kedves barátaim, ugye jobban
megértitek ebben az összefüggésben,

424
00:28:15,600 –> 00:28:20,040
miért mondta Pál a 1 Kor 2:2-ben:

425
00:28:20,040 –> 00:28:24,120
“Mert nem végeztem, hogy egyébről
tudjak ti közöttetek, mint kiről?

426
00:28:24,120 –> 00:28:28,200
“…mint a Jézus Krisztusról,
még pedig, mint megfeszítettről.”

427
00:28:28,200 –> 00:28:32,840
Látjátok, Pál tudta, hogy az
egyetlen dolog,
aminek hatalma van

428
00:28:32,840 –> 00:28:36,280
hogy megtörje a bűn uralmát,
az ént, és Sátánt az emberi
szívben,

429
00:28:36,280 –> 00:28:42,680
nem más, mint Isten szeretetének
a kinyilatkoztatása Krisztusban,
mint megfeszítettben.

430
00:28:42,680 –> 00:28:46,120
Ez az egyetlen dolog, aminek
van hatalma, hogy megtegye.

431
00:28:46,120 –> 00:28:52,760
Most ebben az összefüggésben,
menjünk vissza, a Főpapi imához,
János 17 -ben.

432
00:28:52,760 –> 00:28:57,320
A 4 -dik vers, mint már megjegyeztük
azt mondja: “Én dicsőítettelek
téged a földön.

433
00:28:57,320 –> 00:29:00,320
elvégeztem a munkát amelyet rám
bíztál, hogy végezzem azt.”

434
00:29:00,320 –> 00:29:02,960
Ezután, jegyezzétek meg, mint
mond a következő vers:

435
00:29:02,960 –> 00:29:07,880
“És most te dicsőíts meg engem,
Atyám, te magadnál

436
00:29:07,880 –> 00:29:14,280
azzal a dicsőséggel, a mellyel
bírtam te nálad a világ
letétele előtt.”

437
00:29:14,280 –> 00:29:16,880
Figyelemre méltó kérés.

438
00:29:16,880 –> 00:29:21,240
Figyeld meg mit kér az Atyától,
hogy tegye meg?

439
00:29:21,240 –> 00:29:26,840
Azt akarja, hogy az Atya
megdicsőítse magával együtt,

440
00:29:26,840 –> 00:29:29,960
azzal a dicsőséggel, amely megvolt
neki a világ teremtése előtt.

441
00:29:29,960 –> 00:29:33,480
Most, milyen dicsőséggel rendelkezett
az Atyával együtt,
a világ teremtése előtt?

442
00:29:33,480 –> 00:29:39,160
Végtelen dicsőség, végtelen dicsőség.

443
00:29:39,160 –> 00:29:45,720
Ez azelőtt volt mielőtt ember lett,
és dicsőségét emberi
testtel takarta el.

444
00:29:45,720 –> 00:29:49,800
Azt kéri, más szavakkal, hogy
az Atya hatalmazza fel

445
00:29:49,800 –> 00:29:53,960
és végezze el a végtelenül
dicsőséges utolsó simításokat,

446
00:29:53,960 –> 00:29:59,120
jellemének kinyilatkoztatásához,
amiért jött

447
00:29:59,120 –> 00:30:04,040
hogy mint ember tartózkodjon
a földön.

448
00:30:04,040 –> 00:30:08,280
Látjátok, értsétek meg,
hogy a kezdettől, Krisztus

449
00:30:08,280 –> 00:30:14,080
tökéletesen kinyilatkoztatta az
Atya dicsőségét, még újszülöttként
is a betlehemi jászolban.

450
00:30:14,080 –> 00:30:16,960
Tökéletes kinyilatkoztatása volt
az Atya dicsőségének.

451
00:30:16,960 –> 00:30:22,040
Apropó, a bölcsek,
lelki tisztánlátással

452
00:30:22,040 –> 00:30:26,840
látták a dicsőséget, ugye?

453
00:30:26,840 –> 00:30:29,920
Nem csak úgy néztek rá, mint
egy egyszerű újszülöttre.

454
00:30:29,920 –> 00:30:33,120
A lelki tisztánlátás képessé
tette őket, hogy lássák

455
00:30:33,120 –> 00:30:37,640
a glóriát, a Shekinah-t, ami
sugárzott a gyerekből,

456
00:30:37,640 –> 00:30:40,040
és térdre borultak és mit tettek?

457
00:30:40,040 –> 00:30:42,000
..imádták Őt. {Mát 2:11}

458
00:30:42,000 –> 00:30:45,600
Apropó a bölcs emberek még mindig
térdeikre borulva imádják Őt.

459
00:30:45,600 –> 00:30:47,640
Ámen?

460
00:30:47,640 –> 00:30:58,400
De Istennek ez a tökéletes
kinyilatkoztatása,
nem statikus hanem dinamikus.

461
00:30:58,400 –> 00:31:00,200
A tökéletesség az növekvő,

462
00:31:00,200 –> 00:31:05,880
és tökéletességben, Krisztus
növekedett, dicsőségről, dicsőségre,

463
00:31:05,920 –> 00:31:08,160
Az írás azt mondja, hogy “növekedett
bölcsességben, és testének állapotában,

464
00:31:08,160 –> 00:31:11,120
és az Isten és emberek előtt
való kedvességben” {Lk 2: 52}

465
00:31:11,120 –> 00:31:16,120
és ez a dicsőséges kinyilatkoztatás
egyre dicsőbb és dicsőbb lett. Ámen

466
00:31:16,120 –> 00:31:21,480
Minden szinten tökéletes,
de növekvő teljességében,

467
00:31:21,480 –> 00:31:30,480
míg végül itt van, imádkozik
életének utolsó pillanataiban.

468
00:31:30,480 –> 00:31:36,160
És kéri Istent, hogy segítse meg Őt,
hogy végezze el a végtelenül
dicsőséges utolsó simításokat

469
00:31:36,160 –> 00:31:39,280
azon a festményen, amit egész
életében festett

470
00:31:39,280 –> 00:31:42,760
Isten jelleméről.

471
00:31:42,760 –> 00:31:46,520
Ezt kéri az Atyától, hogy tegye meg.

472
00:31:46,520 –> 00:31:49,000
Meghallgatta az Atya az imádságát?

473
00:31:49,000 –> 00:31:51,080
Oh, igen, kedves barátaim.

474
00:31:51,080 –> 00:31:55,000
De kérlek tudjátok meg, hogy
Krisztus teljes mértékben
tudatában van,

475
00:31:55,000 –> 00:31:58,800
hogyha ki akarja nyilatkoztatni
a végtelenül dicsőséges

476
00:31:58,800 –> 00:32:01,880
utolsó simításokat a
kinyilatkoztatáson

477
00:32:01,880 –> 00:32:08,680
akarnia kell és képes kell
legyen egy végtelen áldozatot hozni,

478
00:32:08,680 –> 00:32:13,240
az irántunk való szeretete
érdekében.

479
00:32:13,240 –> 00:32:16,440
Hallottátok amit mondtam?

480
00:32:16,440 –> 00:32:21,560
…és ez a végtelen áldozat,
végtelen nagy fájdalmat
fog követelni.

481
00:32:21,560 –> 00:32:23,200
Látjátok, kedves barátaim,
nagyon érdekes,

482
00:32:23,200 –> 00:32:26,520
és meg fogjuk említeni később
a tanulmányunkban:

483
00:32:26,520 –> 00:32:30,120
Végig a Szentírásban van egy
közvetlen kapcsolat,

484
00:32:30,120 –> 00:32:33,560
a szenvedés és a dicsőség között.

485
00:32:33,560 –> 00:32:35,200
Értettétek amit mondtam?

486
00:32:35,200 –> 00:32:39,680
Van egy folyamatos kapcsolat,
mi között? …a szenvedés és
a dicsőség között.

487
00:32:39,680 –> 00:32:42,880
Minél nagyobb a szenvedés,
annál nagyobb a dicsőség.
{CC 278.5}

488
00:32:42,880 –> 00:32:46,240
Minél nagyobb a szenvedés az
önfeláldozás miatt,

489
00:32:46,240 –> 00:32:49,640
annál nagyobb a dicsőség…

490
00:32:49,640 –> 00:32:52,720
közvetlen kapcsolat mindig.

491
00:32:52,720 –> 00:32:56,960
Ezért, ha Krisztus azt akarja,
hogy kinyilatkoztassa

492
00:32:56,960 –> 00:33:03,560
az Atya végtelen dicsőségét,
kész kell legyen mennyire szenvedni?

493
00:33:03,560 –> 00:33:06,040
…végtelenül,

494
00:33:06,040 –> 00:33:11,680
és ez az amiért imádkozik az
Atyához, hogy tegye képessé,
erre.

495
00:33:11,680 –> 00:33:18,080
Mivel, tudjátok, milyen
eseménynek néz elébe?

496
00:33:18,080 –> 00:33:24,360
Gecsemáné, és utána a rettenetes
próba, és végül a Golgota.

497
00:33:24,360 –> 00:33:30,120
Pontosan szembe néz, életének
utolsó óráival.

498
00:33:30,120 –> 00:33:34,800
Tudja, hogy emberi mivolta,
kapni fog

499
00:33:34,800 –> 00:33:39,400
természetfeletti, isteni erőt,
hogy keresztül tudjon menni,

500
00:33:39,400 –> 00:33:43,920
és hozza meg azt a végtelen
áldozatot, és tapasztalja meg
azt a végtelen szenvedést,

501
00:33:43,920 –> 00:33:55,040
amely felfedheti Isten szeretetének
végtelenül dicsőséges jellemét.

502
00:33:55,040 –> 00:34:00,360
Miután az ima befejeződik, mit
olvasunk a következő fejezetben?

503
00:34:00,360 –> 00:34:02,080
János 18: 1

504
00:34:02,080 –> 00:34:04,000
“Miután ezeket mondta vala Jézus”

505
00:34:04,000 –> 00:34:07,080
és ez a János 17 -ben található
imára vonatkozik,

506
00:34:07,080 –> 00:34:08,280
mit tett?

507
00:34:08,280 –> 00:34:11,800
“kiméne az ő tanítványaival
együtt túl a Kidron patakán,

508
00:34:11,800 –> 00:34:18,080
ahol egy kert vala, amelybe
bemenének ő és az ő tanítványai.”

509
00:34:18,080 –> 00:34:20,560
Melyik kert volt ez kedves
barátaim?

510
00:34:20,560 –> 00:34:29,120
A Gecsemáné kert volt.

511
00:34:29,120 –> 00:34:35,320
Testvéreim és testvérnőim,
a dicsőség kinyilatkoztatása,

512
00:34:35,320 –> 00:34:41,760
amit Krisztusban látunk, ahogy
imádkozás közben gyötrődik,

513
00:34:41,760 –> 00:34:44,560
vér cseppeket izzad abban a kertben,

514
00:34:44,560 –> 00:34:51,840
teljesen, végtelenül dicsőséges.

515
00:34:51,840 –> 00:34:55,880
Szeretném, hogy együtt
gondolnánk át.

516
00:34:55,880 –> 00:35:00,040
Melyik az az ima,
amit háromszor mond el?

517
00:35:00,040 –> 00:35:07,040
Máté 26: 42, “Atyám!
Ha el nem múlhatik tőlem e pohár

518
00:35:07,040 –> 00:35:13,440
hogy ki ne igyam, legyen meg
a te akaratod.”

519
00:35:13,440 –> 00:35:16,960
Milyen pohárról beszél?

520
00:35:16,960 –> 00:35:20,040
Nos, olvastál róla a Jelenések
könyvében.

521
00:35:20,040 –> 00:35:23,240
Isten haragjának a bora

522
00:35:23,240 –> 00:35:29,280
amely elegyítetlenül töltetett
az ő haragjának poharába.
{Jel 14: 10}

523
00:35:29,280 –> 00:35:31,840
és mi az Isten haragja?

524
00:35:31,840 –> 00:35:34,840
Isten haragja az Ő
igazságszolgáltatása,
cselekvés közben.

525
00:35:34,840 –> 00:35:36,680
Mi az Isten igazságszolgáltatása?

526
00:35:36,680 –> 00:35:40,560
Isten igazságszolgáltatása a
biztosítéka annak,
hogy amit vet az ember

527
00:35:40,560 –> 00:35:44,080
azt fogja aratni. {Gal 6: 7}

528
00:35:44,080 –> 00:35:49,120
Isten ígérete az, hogy tiszteletben
fogja tartani döntésünket.

529
00:35:49,120 –> 00:35:54,720
Most, Isten irgalmas, nem fordul
felénk azonnal

530
00:35:54,720 –> 00:35:57,040
döntéseink következményével.

531
00:35:57,040 –> 00:35:58,240
Ámen?

532
00:35:58,240 –> 00:36:03,800
Mivel reméli, hogy bocsánatot
fogunk kérni, és Krisztushoz
menekülünk,

533
00:36:03,800 –> 00:36:08,120
tehát nem kell viselnünk a
döntéseink következményeit,

534
00:36:08,160 –> 00:36:11,600
de lehetővé tesszük Krisztus
számára, hogy viselje azokat.

535
00:36:11,600 –> 00:36:13,640
Ámen.

536
00:36:13,640 –> 00:36:19,200
Kedves barátaim bűneink meg
kell legyenek büntetve.

537
00:36:19,200 –> 00:36:24,800
Isten igazságszolgáltatása
megköveteli ezt…

538
00:36:24,800 –> 00:36:27,040
Látjátok, ha Isten elnézné a
bűneinket, akkor

539
00:36:27,040 –> 00:36:33,400
tulajdonképpen; nem tartaná
tiszteletben a választásunkat,
ugye?

540
00:36:33,400 –> 00:36:35,720
…és mit gondoltok ki állna
fel az egész világegyetem előtt

541
00:36:35,720 –> 00:36:37,600
mondva: “Ugye megmondtam?

542
00:36:37,600 –> 00:36:39,880
Robotok vagyunk, nincs szabad
akaratunk.

543
00:36:39,880 –> 00:36:46,000
Az ember a bűn mellett döntött,
és Isten még azt sem hagyja,
hogy viselje a következményeit.

544
00:36:46,000 –> 00:36:51,360
De kedves barátaim, tudnotok kell,
hogy nem kell viselnünk
a következményeket.

545
00:36:51,360 –> 00:36:54,280
Nem kell innunk Isten haragjának
a poharából.

546
00:36:54,280 –> 00:36:55,440
Miért?

547
00:36:55,440 –> 00:37:01,080
Mivel Jézus Krisztus ki itta
értünk a keresztfán.

548
00:37:01,080 –> 00:37:02,560
{Ámen}

549
00:37:02,560 –> 00:37:06,120
Ezért gyötrődik egész végig a
Gecsemáné kertben.

550
00:37:06,120 –> 00:37:12,840
Belenéz a harag pohárba, és
megremeg a kezében.

551
00:37:12,840 –> 00:37:15,280
“Nem vagyok benne biztos, hogy
meg tudom tenni Atyám.”

552
00:37:15,280 –> 00:37:20,520
De kérdezlek, lázadó ez az
akarat amivel küszködik?

553
00:37:20,520 –> 00:37:22,200
Nem, kedves barátaim.

554
00:37:22,200 –> 00:37:26,960
Miért küszködik, hogy meghozza
ezt a határozatot?
Hogy keresztül menjen rajta?

555
00:37:26,960 –> 00:37:32,960
Mert azzal jár, hogy el fog
szakadni az Atyától,

556
00:37:32,960 –> 00:37:36,160
és azzal jár, hogy bűnné tegye
őt értünk. {2 Kor 5:21}

557
00:37:36,160 –> 00:37:40,880
és szent természete, annyira
irtózik a bűntől,

558
00:37:40,880 –> 00:37:44,240
hogy a látvány, hogy el kell
számoljon a bűnnel,

559
00:37:44,240 –> 00:37:47,840
és ezáltal elválasztva az Atyától,

560
00:37:47,840 –> 00:37:53,840
már túl sok neki, és azt gondolja
nem tudja megtenni.

561
00:37:53,840 –> 00:37:57,200
A szeretet végtelen és örök
kötelékeit

562
00:37:57,201 –> 00:37:58,201

563
00:37:57,200 –> 00:38:01,160
a bűneink, hamarosan szét
fogják tépni.

564
00:38:01,160 –> 00:38:04,720
Egész lénye beleremeg a látványba

565
00:38:04,720 –> 00:38:09,480
és felkiált: “Atyám! Ha el nem
múlhatik tőlem e pohár,

566
00:38:09,480 –> 00:38:17,320
ha van kiút… de ha nincs…
ki fogom inni.

567
00:38:17,320 –> 00:38:20,720
Ki fogom inni.” {Mát 26: 42}

568
00:38:20,720 –> 00:38:23,400
Szeretnetek kell egy ilyen
Istent kedves barátaim.

569
00:38:23,400 –> 00:38:27,480
Szeretnetek kell egy ilyen Istent.

570
00:38:27,480 –> 00:38:31,000
Tudjátok, szeretném ma este
elolvasni számotokra az egyik
legértékesebb részt,

571
00:38:31,000 –> 00:38:37,280
a Jézus élete című ihletett
könyvből, Jézus életéről.

572
00:38:37,280 –> 00:38:40,120
Tiszta szívből szeretem ezt a
könyvet…szeretem ezt a könyvet.

573
00:38:40,120 –> 00:38:41,840
Annyiszor elolvastam ezt a könyvet,

574
00:38:41,840 –> 00:38:44,320
és mindig amikor olvasom;
egy új könyv.

575
00:38:44,320 –> 00:38:45,520
Amikor a végére érek

576
00:38:45,520 –> 00:38:49,360
mindig visszalapozok az első
oldalra, és újra kezdem.

577
00:38:49,360 –> 00:38:53,800
Nagyon ajánlom, főleg az utolsó
fejezeteket.

578
00:38:53,800 –> 00:38:58,680
Ez a részlet amit elszeretnék
olvasni, a Gecsemáné című
fejezetből van.

579
00:38:58,680 –> 00:38:59,880
Engedjétek meg nekem.

580
00:38:59,880 –> 00:39:02,200
Ez egy hosszabb idézet, mint
amit általában olvasni szoktam, de

581
00:39:02,200 –> 00:39:05,200
de nincs jobb mód, hogy meg
tudjam fogalmazni,

582
00:39:05,200 –> 00:39:10,640
hogy min ment keresztül Jézus a
Gecsemáné kertben, minthogy
elolvasom ezt.

583
00:39:10,640 –> 00:39:15,240
A 686 -dik oldalon kezdődik és
vannak részletek a 690 -dik
oldalról is,

584
00:39:15,240 –> 00:39:17,720
hogyha fel akarjátok jegyezni
az utalások közé.

585
00:39:17,720 –> 00:39:21,640
Jézus élete 686-tól, 690 -ig.

586
00:39:21,640 –> 00:39:25,760
Hallgassátok meg, és engedjétek,
hogy a Szentlélek beszéljen
a szívetekhez.

587
00:39:25,760 –> 00:39:29,080
Engedjétek, hogy a Lélek nyissa
meg a szemeiteket, és a
dicsőséget szemlélve,

588
00:39:29,080 –> 00:39:31,800
az önzetlenséget,
az önmegtagadást,

589
00:39:31,800 –> 00:39:34,240
Krisztus önfeláldozó
szeretetét szemlélve.

590
00:39:34,240 –> 00:39:41,640
És emlékezzetek, hogyha őt
láttátok, akkor kit láttatok?
…az Atyát.

591
00:39:41,640 –> 00:39:49,160
Idézem: ” Krisztus úgy érezte,
hogy a bűn elválasztotta
Őt Atyjától.

592
00:39:49,160 –> 00:39:51,920
A mélység olyan széles, olyan
sötét és olyan riasztó volt,

593
00:39:51,920 –> 00:39:54,040
hogy a lelke megborzadt tőle.

594
00:39:54,040 –> 00:40:01,640
Isteni hatalmát nem használhatta
fel a kínszenvedéstől való
megszabadulása érdekében..”

595
00:40:01,640 –> 00:40:05,720
De jegyezzétek meg,
megtehette volna.

596
00:40:05,720 –> 00:40:11,080
Olvassuk tovább: “Emberként kellett
elszenvednie az emberek által
elkövetett bűnök következményeit.

597
00:40:11,080 –> 00:40:17,200
Emberként kellett elhordoznia
Istennek a bűnnel szemben tanúsított haragját.

598
00:40:17,200 –> 00:40:20,080
Jézus helyzete most
egészen más volt,

599
00:40:20,080 –> 00:40:22,240
különbözött azoktól a helyzetektől,
amelyekbe eddig belekerült.

600
00:40:22,240 –> 00:40:25,440
Szenvedését legjobban a próféta
szavaival írhatjuk le:

601
00:40:25,440 –> 00:40:30,040
“Fegyver, serkenj fel az én
pásztorom ellen és a férfiú
ellen, aki nékem társam!

602
00:40:30,040 –> 00:40:34,320
így szól a Seregeknek Ura!”
(Zak 13:7).

603
00:40:34,320 –> 00:40:37,160
A bűnös ember helyetteseként
szenvedett

604
00:40:37,160 –> 00:40:39,880
az isteni igazságszolgáltatás
súlya alatt.

605
00:40:39,880 –> 00:40:41,960
Látta, hogy mit jelent ez az
igazságszolgáltatás.

606
00:40:41,960 –> 00:40:45,480
Eddig közbenjáróként
tevékenykedett másokért;

607
00:40:45,480 –> 00:40:49,680
most ő vágyott arra, hogy legyen
valaki, aki közbenjár érette.

608
00:40:49,680 –> 00:40:53,040
Mikor Krisztus úgy érezte, hogy
megszakadt, összetört az
Atyával való egysége,

609
00:40:53,040 –> 00:40:57,040
félt, hogy emberi természetében
nem lesz képes elviselni

610
00:40:57,040 –> 00:41:01,000
a sötétség hatalmasságaival szemben
Reá váró nagy küzdelmet.

611
00:41:01,000 –> 00:41:06,760
Gondolkozzunk el azon, milyen
árat kellett neki fizetnie az
emberiség megmentéséért!

612
00:41:06,760 –> 00:41:09,880
Kínszenvedése közben körmeivel
belevájt és belekapaszkodott
a kemény földbe,

613
00:41:09,880 –> 00:41:14,560
mintha ezzel akarná megmenteni
magát attól, hogy távolabb
vonszolják Istentől…

614
00:41:14,560 –> 00:41:17,160
Sápadt ajkáról ez a keserű
kiáltás szakadt fel:

615
00:41:17,160 –> 00:41:22,200
“Atyám! Ha lehetséges,
múljék el tőlem e pohár”.

616
00:41:22,200 –> 00:41:29,440
Azonban most is azonnal hozzáteszi:
“Mindazáltal ne úgy legyen,
amint én akarom, hanem amint te”

617
00:41:29,440 –> 00:41:34,920
Szörnyű nagy volt a kísértés arra,
hogy az emberi nemzetség hadd hordozza

618
00:41:34,920 –> 00:41:41,280
saját bűne következményeit, Ő pedig
ártatlanul állhasson Isten elé…

619
00:41:41,280 –> 00:41:44,040
Elérkezett a rettenetes pillanat.

620
00:41:44,040 –> 00:41:46,120
Az a pillanat, amelynek el kellett
döntenie a világ sorsát.

621
00:41:46,120 –> 00:41:48,840
Az emberiség sorsa még függőben volt.

622
00:41:48,840 –> 00:41:55,600
Krisztus még most is megtagadhatta
volna a bűnös emberi nemzetségért
meghatározott és elrendelt pohár kiivását.

623
00:41:55,600 –> 00:41:58,120
Még nem volt túl késő.

624
00:41:58,120 –> 00:42:00,920
Jézus még letörölhette volna orcájáról
a véres verejtékcseppeket

625
00:42:00,920 –> 00:42:03,880
és hagyhatta volna, hogy az emberek
vesszenek el bűneikben.

626
00:42:03,880 –> 00:42:07,920
Azt mondhatta volna: A bűnös hadd
kapja meg bűnéért büntetését,

627
00:42:07,920 –> 00:42:10,400
én pedig visszamegyek az én Atyámhoz.

628
00:42:10,400 –> 00:42:14,960
Vajon Isten Fia kiissza-e a
megaláztatás és a haláltusa
keserű poharát?

629
00:42:14,960 –> 00:42:18,560
Vajon az ártatlan elszenvedi-e a
bűn átkának a következményét,

630
00:42:18,560 –> 00:42:21,000
hogy megmentse a bűnöst?

631
00:42:21,000 –> 00:42:25,920
A szavak remegve hagyták el
Jézus halovány ajkait:

632
00:42:25,920 –> 00:42:32,000
“Atyám, ha el nem múlhatik
tőlem e pohár,

633
00:42:32,000 –> 00:42:38,760
hogy ki ne igyam, legyen meg a
te akaratod” (Mt 26: 42).

634
00:42:38,760 –> 00:42:44,760
Megmenti az embereket a kárhozattól,
bármibe is kerül ez neki!

635
00:42:44,760 –> 00:42:47,320
Elfogadja vérrel való
megkeresztelését,

636
00:42:47,320 –> 00:42:51,080
hogy általa az elkárhoztatásra
szánt milliók örök életet
nyerhessenek!

637
00:42:51,080 –> 00:42:55,040
Krisztus elhagyta mennyei otthonát,
ahol csak tisztaság, boldogság és
dicsőség honol,

638
00:42:55,080 –> 00:43:00,360
hogy megmentsen egy elveszett juhot,
a bűn által elesetté lett világot.

639
00:43:00,360 –> 00:43:04,080
Krisztus nem tér el a küldetésétől.

640
00:43:04,080 –> 00:43:09,400
Ő szerzi meg az engesztelést az
emberi nemzetségnek, amely
a bűnben elesett.

641
00:43:09,400 –> 00:43:12,760
Imádsága most csak azt fejezi ki,
hogy alárendelte magát sorsának,

642
00:43:12,760 –> 00:43:17,480
“Ha el nem múlhatik tőlem e pohár,
hogy ki ne igyam,

643
00:43:17,480 –> 00:43:22,840
legyen meg a te akaratod”
(Mt 26:42).

644
00:43:22,840 –> 00:43:27,800
Szeretnetek kell egy ilyen Istent,
kedves testvéreim és testvérnőim.

645
00:43:27,800 –> 00:43:32,720
De látjátok a megmutatkozó
önzetlenséget.

646
00:43:32,720 –> 00:43:35,720
Krisztus véget vethetett volna ennek,

647
00:43:35,720 –> 00:43:39,200
haza mehetett volna az Atyához,

648
00:43:39,200 –> 00:43:44,840
és megérdemelt sorsunkra
hagyhatott volna.

649
00:43:44,840 –> 00:43:49,160
Nem érdemelte meg, hogy szenvedjen.

650
00:43:49,160 –> 00:43:51,040
Mi megérdemeltük.

651
00:43:51,040 –> 00:43:54,080
De azt választotta, hogy magára
veszi azt ami mi érdemlünk,

652
00:43:54,120 –> 00:43:59,000
hogy mi választhassuk azt,
amit Ő érdemel meg.

653
00:43:59,040 –> 00:44:01,040
Szeretnetek kell egy ilyen Istent.

654
00:44:01,040 –> 00:44:02,680
{Ámen}

655
00:44:02,680 –> 00:44:06,160
Szeretnetek kell egy ilyen Istent.

656
00:44:06,160 –> 00:44:12,560
És barátaim nehogy ne halljátok
meg amikor azt mondja:

657
00:44:12,560 –> 00:44:16,920
“Aki engem látott, az látta az
Atyát.” {Ján 14: 9}

658
00:44:16,960 –> 00:44:22,000
Egy pillanatig se gondoljátok azt,
hogy az Atya nem szenvedett a Fiúval,

659
00:44:22,040 –> 00:44:25,160
ahogy átment a Gecsemáné
tapasztalatán.

660
00:44:25,160 –> 00:44:29,080
Ugyanúgy szenvedett,
hallgassátok meg,

661
00:44:29,080 –> 00:44:32,880
Jézus élete 693, kicsivel tovább,
ugyanabból a fejezetből:

662
00:44:32,880 –> 00:44:35,360
“Isten együtt szenvedett Fiával.

663
00:44:35,360 –> 00:44:37,800
Az angyalok látták az Üdvözítő
kínszenvedését.

664
00:44:37,800 –> 00:44:41,800
Látták, hogy az Urat a sátáni
erők légiói vették körül,

665
00:44:41,800 –> 00:44:47,320
és hogy emberi természete összecsuklott
az iszonyú szenvedés súlya alatt.

666
00:44:47,320 –> 00:44:49,120
A mennyben néma csend volt.

667
00:44:49,120 –> 00:44:51,040
Nem szóltak a hárfák.

668
00:44:51,040 –> 00:44:54,600
Ha a halandók láthatták volna az
angyalok seregének a megdöbbenését,

669
00:44:54,600 –> 00:44:57,720
mikor néma fájdalommal figyelték,
hogy az Atya világossága, szeretete

670
00:44:57,720 –> 00:45:01,360
és dicsősége sugarait miként különíti
el szeretett Fiától, akkor jobban

671
00:45:01,360 –> 00:45:07,480
megértenék, hogy Isten szemében milyen
ellenszenves és gyűlölt valami a bűn.

672
00:45:07,480 –> 00:45:10,120
Kedves barátaim, ha azt gondoljátok,
hogy könnyű

673
00:45:10,120 –> 00:45:14,720
Istennek, hogy szeretetének és
világosságának sugarait,
elkülönítse fiától,

674
00:45:14,720 –> 00:45:17,640
kérlek gondoljátok át,

675
00:45:17,640 –> 00:45:22,080
és mégis, ha Ő ki akarta rendelni
számunkra az üdvösséget,

676
00:45:22,080 –> 00:45:26,920
úgy kellett bánjon a Fiával,
mint ahogy mi érdemeltük volna,

677
00:45:26,920 –> 00:45:32,040
azért, hogy úgy bánjon velünk,
mint a Fiával.

678
00:45:32,040 –> 00:45:38,080
Tudjátok meg, hogy a ti Atyátok
szeret titeket, kedves barátaim.

679
00:45:38,080 –> 00:45:41,040
Nemcsak az Üdvözítőtök, hanem az
Atya Isten szeret titeket,

680
00:45:41,040 –> 00:45:47,160
olyan nagyon, mint a Fiú Isten.

681
00:45:47,160 –> 00:45:52,120
Van egy másik dicsőséges
kinyilatkoztatása Krisztus
önzetlenségének,

682
00:45:52,120 –> 00:45:59,680
ahogy közeledik életének
utolsó órájához.

683
00:45:59,680 –> 00:46:03,840
Egy növekvő szépségben és
csillogásban nyilatkozik meg,

684
00:46:03,840 –> 00:46:11,920
ahogy egyre növekszik a nyomás
és a fájdalom,

685
00:46:11,920 –> 00:46:15,520
a gyenge emberek összefogásának
köszönhetően,

686
00:46:15,520 –> 00:46:23,080
a sötétség hatalmaival és
fejedelmeivel együtt.

687
00:46:23,080 –> 00:46:29,560
Nézzétek meg, hogy mi történt
röviddel azután, hogy elmondta
a döntő szavakat:

688
00:46:29,560 –> 00:46:36,120
“Ha el nem múlhatik tőlem e pohár,
hogy ki ne igyam, legyen meg
a Te akaratod.”

689
00:46:36,120 –> 00:46:40,160
Nézzük meg a történetet
János 18: 3 -ban:

690
00:46:40,160 –> 00:46:42,840
“Júdás azért magához vevén a
katonai csapatot,

691
00:46:42,840 –> 00:46:45,280
és a papi fejedelmektől és a
farizeusoktól szolgákat,

692
00:46:45,280 –> 00:46:47,840
oda méne fáklyákkal,
lámpásokkal és fegyverekkel.

693
00:46:47,840 –> 00:46:52,040
Jézus azért tudván mindazt,
ami reá következendő vala

694
00:46:52,040 –> 00:46:57,280
előre méne, és monda azoknak:
“Kit kerestek?”

695
00:46:57,280 –> 00:47:00,400
Felelének néki: a názáreti Jézust.

696
00:47:00,400 –> 00:47:06,040
Monda nékik Jézus: Én vagyok

697
00:47:06,040 –> 00:47:09,360
Ott állt pedig ő velük Júdás is,
aki elárulta őt.

698
00:47:09,360 –> 00:47:17,120
Mikor azért azt mondá nékik, hogy:
én vagyok, hátra vonulának
és földre esének.”

699
00:47:17,120 –> 00:47:19,680
Nagyon érdekes, mi történt itt?

700
00:47:19,680 –> 00:47:21,560
Mi történt?

701
00:47:21,560 –> 00:47:28,000
Kérlek jegyezzétek meg, hogy
hozzá van adva az “Én” szó

702
00:47:28,000 –> 00:47:31,440
Én vagyok, ez szerepel a Bibliátokban.

703
00:47:31,440 –> 00:47:33,560
Van egy kis zászló ami jelzi,
hogy hozzá van adva.

704
00:47:33,560 –> 00:47:38,040
Mit mondott tulajdonképpen Jézus
amikor azt felelték,
hogy a názáreti Jézust?

705
00:47:38,040 –> 00:47:40,120
Mint mondott? Én vagyok.

706
00:47:40,120 –> 00:47:42,400
Mit jelent a “Vagyok”?

707
00:47:42,400 –> 00:47:46,600
Ez Isten neve.

708
00:47:46,600 –> 00:47:50,040
És kedves barátaim, amikor ezt
mondta, mi történt velük?

709
00:47:50,040 –> 00:47:52,800
Hátra mentek és a földre estek.

710
00:47:52,800 –> 00:47:56,840
Az ihletett író elmondja, hogy
amikor azt mondta, hogy “Vagyok”

711
00:47:56,840 –> 00:48:01,880
az istenség átvillant emberi
természetén.

712
00:48:01,880 –> 00:48:03,280
Mi történt?

713
00:48:03,280 –> 00:48:06,040
Az istenség átvillant emberi
természetén.

714
00:48:06,040 –> 00:48:09,080
Lapozzatok át a 24 -dik oldalra.

715
00:48:09,080 –> 00:48:11,280
Review and Herald, 1892, július 12:

716
00:48:11,280 –> 00:48:13,000
“Az istenség átvillant emberi
természetén,

717
00:48:13,000 –> 00:48:15,840
és a katonák erőtlenekké váltak.

718
00:48:15,840 –> 00:48:19,120
Ha szólt volna tizenkét
légió angyal,

719
00:48:19,120 –> 00:48:21,760
sietett volna védelmére, és
megszabadították volna őt
ellenségeitől,

720
00:48:21,760 –> 00:48:26,400
és abból a kegyetlen társaságból,
mindenki megsemmisült volna a szavára.

721
00:48:26,400 –> 00:48:29,400
De, nem, Ő azért jött, hogy
megváltsa az embert,

722
00:48:29,400 –> 00:48:32,760
és bármilyen áron el akarta
érni célját.

723
00:48:32,760 –> 00:48:36,040
Megengedte nekik, hogy
elvonszolják Őt,

724
00:48:36,040 –> 00:48:40,840
akárcsak egy közönséges gyilkost.”

725
00:48:40,840 –> 00:48:46,120
Kedves barátaim, az istenség
átvillant emberi természetén.

726
00:48:46,120 –> 00:48:51,760
De a saját érdekében villant át,
isteni hatalma

727
00:48:51,760 –> 00:48:53,120
amikor azt mondta, hogy:
Én vagyok?

728
00:48:53,120 –> 00:48:54,560
Ez a saját érdekében történt?
Nem.

729
00:48:54,560 –> 00:48:57,080
Ha a saját érdekében történt
volna, mit tehetett volna?

730
00:48:57,080 –> 00:48:59,800
Miközben igyekeztek volna
visszanyerni eszméletüket,

731
00:48:59,800 –> 00:49:02,120
és látásukat, mit tehetett volna?

732
00:49:02,120 –> 00:49:06,760
Mondhatta volna: “Figyeljetek
tanítványok, menjünk el innen.

733
00:49:06,760 –> 00:49:08,160
Ez a megfelelő pillanat.

734
00:49:08,160 –> 00:49:09,680
Menjünk innen.

735
00:49:09,680 –> 00:49:11,080
De, mit tesz?

736
00:49:11,080 –> 00:49:14,960
Türelmesen várja, hogy
visszanyerjék eszméletüket, hogy

737
00:49:14,960 –> 00:49:17,920
rávethessék magukat,
és megkötözzék Őt.

738
00:49:17,920 –> 00:49:20,040
Miért teszi ezt kedves barátaim?

739
00:49:20,040 –> 00:49:27,080
Miért villantja meg istenségét,
hogy azok az emberek erőtlenül
essenek a földre?

740
00:49:27,120 –> 00:49:28,800
Nyilvánvaló, hogy nem saját magáért.

741
00:49:28,800 –> 00:49:30,240
Akkor miért teszi?

742
00:49:30,240 –> 00:49:33,120
A tanítványaiért teszi,
a csőcselékért,

743
00:49:33,120 –> 00:49:36,600
és mindannyiunkért, akik ezt a
történetet olvassuk.

744
00:49:36,600 –> 00:49:39,000
És mit próbál elmondani számunkra?

745
00:49:39,000 –> 00:49:41,360
Mit mond el világosan nekünk?

746
00:49:41,360 –> 00:49:46,400
Hogy, saját akaratából megy
a keresztre.

747
00:49:46,400 –> 00:49:48,880
{Ámen}

748
00:49:48,880 –> 00:49:52,120
Nem mert becsapták, nem mert
legyőzték,

749
00:49:52,120 –> 00:49:57,720
hanem azért mert azt választotta,
hogy keresztre megy.

750
00:49:57,720 –> 00:50:01,640
Elmehetett volna, de türelmesen
megvárta őket,

751
00:50:01,640 –> 00:50:03,720
hogy ráugorjanak és megkötözzék.

752
00:50:03,720 –> 00:50:07,800
Apropó, amikor az egyik tanítvány
kivonja a kardot, Péter,

753
00:50:08,040 –> 00:50:11,040
hogy egy hiábavaló kísérlettel
megvédje az Urat,

754
00:50:11,040 –> 00:50:15,560
és levágja a főpap szolgájának
a fülét, mit tesz Jézus?

755
00:50:15,560 –> 00:50:19,600
Azt mondja: “Elég eddig,”
{Lk 22:51} és elszakítja
azokat a köteleket,

756
00:50:19,600 –> 00:50:22,120
mintha selyemből lennének,

757
00:50:22,120 –> 00:50:24,120
és illetvén annak füleit
meggyógyítá azt.”

758
00:50:24,120 –> 00:50:29,040
és utána engedi, hogy újra
megkötözzék.

759
00:50:29,040 –> 00:50:31,920
Szeretnetek kell egy ilyen Istent.

760
00:50:31,920 –> 00:50:34,320
{Ámen}

761
00:50:34,320 –> 00:50:39,440
Amikor arra kerül sor, hogy
másokért tegyen valamit,
gyakorolni fogja hatalmát,

762
00:50:39,440 –> 00:50:44,080
de önmagáért sohasem.

763
00:50:44,080 –> 00:50:46,800
Elfogadnátok egy ilyen Urat?

764
00:50:46,800 –> 00:50:50,040
Elfogadnátok és követnétek egy
ilyen Urat?

765
00:50:50,040 –> 00:50:55,920
Kövessétek Őt végig azon a
szánalmas tárgyaláson

766
00:50:55,920 –> 00:51:02,480
és azt a hihetetlen bánásmódot,
amiben részesült.

767
00:51:02,480 –> 00:51:07,040
Figyeljétek Őt, Heródes udvarában,
amikor a démonok által uralt emberek,

768
00:51:07,040 –> 00:51:09,640
kitépik szakállát,

769
00:51:09,640 –> 00:51:12,720
szembeköpik, a töviskoronáját ütve,

770
00:51:12,720 –> 00:51:21,120
rugdossák, sértegetik, gúnyolják.

771
00:51:21,120 –> 00:51:24,000
Nem gondoljátok, hogy ez egy
kísértés lehetett,

772
00:51:24,000 –> 00:51:29,280
hogy még egyszer megmutassa
isteni hatalmát?

773
00:51:29,280 –> 00:51:32,160
Gondoljátok, hogy ez egy
kísértés lehetett.

774
00:51:32,160 –> 00:51:34,720
Biztosítalak, kedves barátai,
hogy kísértés volt,

775
00:51:34,720 –> 00:51:39,520
amely meghaladja a
felfogóképességünket.

776
00:51:39,520 –> 00:51:46,280
Hallgassátok meg, a 23 -dik oldal
alján, Biblia kommentár,
7 -dik kötet, 930 oldal:

777
00:51:46,280 –> 00:51:48,280
“Krisztus a legnagyobb próbának
volt kitéve,

778
00:51:48,280 –> 00:51:51,040
amely megkövetelte erejét és
minden képességét,

779
00:51:51,040 –> 00:51:53,720
hogy ellenálljon a hajlamnak,
hogy a veszélyben

780
00:51:53,720 –> 00:51:56,160
erejét használva megszabadítsa
magát a pusztulástól,

781
00:51:56,160 –> 00:52:00,000
és győzedelmeskedjen a gonosz
erői felett.”

782
00:52:00,000 –> 00:52:03,160
Ez egy rendkívül erős kísértés volt,

783
00:52:03,160 –> 00:52:08,560
különösen akkor, ha figyelembe
veszitek, milyen sértő volt a
bűn tiszta szent természete számára.

784
00:52:08,560 –> 00:52:12,000
És itt, teljesen körül volt véve,

785
00:52:12,000 –> 00:52:19,680
megszállott, aljas emberekkel.

786
00:52:19,680 –> 00:52:24,840
De most, nem engedheti meg,
hogy az istenség átvillanjon
emberi természetén.

787
00:52:24,840 –> 00:52:32,360
Miért? Mert kiért történt volna?
…önmagáért,

788
00:52:32,360 –> 00:52:37,760
és ezen emberként kellett
keresztül mennie.

789
00:52:37,760 –> 00:52:40,200
Hogyha együtt érző akart
lenni velünk,

790
00:52:40,200 –> 00:52:48,160
nem vehetett olyasmit igénybe,
amit mi sem tudunk.

791
00:52:48,160 –> 00:52:49,880
Szeretnetek kell egy ilyen Urat.

792
00:52:49,920 –> 00:52:52,040
{Ámen}

793
00:52:52,040 –> 00:52:54,200
Most figyeljétek meg,
ugyanezt a Megváltót!

794
00:52:54,200 –> 00:52:58,400
Kérlek figyeljétek meg
ugyanezt a Megváltót,

795
00:52:58,400 –> 00:53:03,720
és gondoljátok meg, milyen
kísértés lehetett számára,

796
00:53:03,720 –> 00:53:10,520
ahogy a keresztre szegezték,

797
00:53:10,520 –> 00:53:15,800
majd felemelték azt,
és kegyetlenül beledobták

798
00:53:15,800 –> 00:53:20,680
a kő lyukba a Golgotán.

799
00:53:20,680 –> 00:53:23,520
Apropó, mit jelent a Golgota szó?

800
00:53:23,520 –> 00:53:26,280
“Koponyák hegye.” {Ján 19: 17}

801
00:53:26,280 –> 00:53:33,160
Ahogy a keresztet felállították
a kígyó feje szét lett zúzva
{PK 701.3}

802
00:53:33,200 –> 00:53:34,200

803
00:53:34,200 –> 00:53:39,520
Ne felejtsétek el,
ne felejtsétek el.

804
00:53:39,520 –> 00:53:41,720
De mit tettek utána?

805
00:53:41,720 –> 00:53:42,520
Mit tettek?

806
00:53:42,520 –> 00:53:45,120
Máté 27: 39

807
00:53:45,120 –> 00:53:47,880
“És az arra járók szidalmazzák
vala őt,

808
00:53:47,880 –> 00:53:50,000
fejüket hajtogatván, ezt mondván:

809
00:53:50,000 –> 00:53:54,000
Te, ki lerombolod a templomot
és harmadnapra fölépíted,
szabadítsd meg magadat!

810
00:53:54,000 –> 00:54:00,080
ha Isten Fia vagy szállj
le a keresztről.'”

811
00:54:00,080 –> 00:54:03,120
Ki adta a szavakat a szájukba?

812
00:54:03,120 –> 00:54:08,440
Maga Sátán.

813
00:54:08,440 –> 00:54:12,080
Leszállhatott volna
Jézus a keresztről?

814
00:54:12,080 –> 00:54:21,800
Kedves barátaim,
minden nehézség nélkül.

815
00:54:21,800 –> 00:54:28,800
Ha te vagy én,lennénk megkísértve,
hogy szálljunk le a keresztről,

816
00:54:28,800 –> 00:54:31,840
kísértés lenne számunkra?

817
00:54:31,840 –> 00:54:34,040
Nem, miért?

818
00:54:34,040 –> 00:54:36,160
Nem tudnánk megtenni.

819
00:54:36,160 –> 00:54:40,400
De számára biztos volt.

820
00:54:40,400 –> 00:54:42,560
Tovább olvasom:

821
00:54:42,560 –> 00:54:48,360
“Hasonlóképpen a főpapok is
csúfolódván az írástudókkal és
vénekkel egyetemben ezt mondják vala:

822
00:54:48,360 –> 00:54:52,200
Másokat megtartott, magát nem
tudja megtartani.

823
00:54:52,200 –> 00:54:57,160
Ha Izrael Királya szálljon le
most a keresztről,

824
00:54:57,160 –> 00:55:00,880
és majd hiszünk neki.”

825
00:55:00,880 –> 00:55:06,640
Oh, halljátok, látjátok a
kísértés erejét?

826
00:55:06,640 –> 00:55:10,160
Jézus Krisztus teljes szívből
szeretné, szeretett

827
00:55:10,160 –> 00:55:13,440
választott népe, elhiggye,
hogy Ő a királyuk,

828
00:55:13,440 –> 00:55:16,520
De itt Sátán azt mondja rajtuk
keresztül:

829
00:55:16,520 –> 00:55:22,120
“Figyelj, ha leszállsz, elhisszük,
hogy Te vagy a Király.”

830
00:55:22,120 –> 00:55:29,160
Még elképzelni sem tudjuk,
milyen hatalmas kísértés volt.

831
00:55:29,160 –> 00:55:32,760
Különösen, amikor felismeritek,
a 24 -dik oldal tetején,

832
00:55:32,760 –> 00:55:35,120
Prófétaság Lelke, 3 -dik kötet,
260 oldal:

833
00:55:35,120 –> 00:55:40,800
“A zsidók folyamatosan kerestek
és vártak egy istenséget,
maguk közé

834
00:55:40,800 –> 00:55:43,720
ami külsőleg kinyilatkoztatott
volna meg,

835
00:55:43,720 –> 00:55:47,040
és akaratának egyetlen
villanásával,

836
00:55:47,040 –> 00:55:49,640
megváltoztatta volna az
összes elmét,

837
00:55:49,640 –> 00:55:52,560
elismertette volna
magasabbrendűségüket,

838
00:55:52,560 –> 00:55:56,080
felmagasztalta volna önmagát,
és kielégítette volna
népének törekvéseit.”

839
00:55:56,080 –> 00:55:58,520
Egy ilyen Messiást vártak,

840
00:55:58,520 –> 00:56:02,520
és ha Jézus tett volna valami
természetfelettit, mint például
leszállt volna a keresztről,

841
00:56:02,520 –> 00:56:07,240
valószínű meggyőzte volna őket,

842
00:56:07,240 –> 00:56:10,480
hogy Ő a Messiás, akit vártak.

843
00:56:10,480 –> 00:56:19,280
Kivéve, hogy ők egy testi Messiást
vártak, hogy kielégítsék testi
kívánságaikat.

844
00:56:19,280 –> 00:56:27,160
és Jézus azért jött, hogy lelki
Messiásuk legyen.

845
00:56:27,160 –> 00:56:34,320
..és ezért nem tudta kielégíteni,
ezt a csúfos kísértést.

846
00:56:34,320 –> 00:56:37,080
De tudjátok mit mondott, amikor
csúfolták Őt, és azt mondták:

847
00:56:37,080 –> 00:56:40,440
“Másokat megtartott, tartsa
meg magát.” {Lk 23:35}

848
00:56:40,440 –> 00:56:45,480
Kinyilatkoztatta ezt számomra,
ahogy imádságos lélekkel
tanulmányoztam.

849
00:56:45,480 –> 00:56:50,680
Lelke által meggyőzte elmémet,
arról amit a szívében mondott,

850
00:56:50,680 –> 00:56:54,760
mikor azt mondták: “Másokat
megmentett, mentse meg magát.”

851
00:56:54,760 –> 00:57:03,240
Azt mondta: “Tudjátok megtehetném,
biztosan megtehetném.

852
00:57:03,240 –> 00:57:09,160
De ha megteszem, titeket nem
tudlak megmenteni.

853
00:57:09,160 –> 00:57:21,160
És téged István nem tudnálak
megmenteni.”

854
00:57:22,440 –> 00:57:27,200
…és ti is odatehetitek a
neveteket.

855
00:57:27,200 –> 00:57:31,400
“Nem tudnám megmenteni Istvánt.

856
00:57:31,400 –> 00:57:41,080
Nem tudnám megmenteni Dávidot
vagy Les-t vagy Phil-t
vagy Jeff-et.

857
00:57:41,080 –> 00:57:49,160
vagy Jóelt, vagy Bill -t vagy
Zsuzsát.

858
00:57:49,160 –> 00:57:55,240
Nem tudnám megmenteni őket,
ezért azt választom, hogy maradok.

859
00:57:55,240 –> 00:58:00,800
Véghez viszem.

860
00:58:00,800 –> 00:58:02,520
Szeretnetek kell egy ilyen Urat.

861
00:58:02,520 –> 00:58:04,600
{Ámen}

862
00:58:04,600 –> 00:58:07,320
Szeretnetek kell egy ilyen Urat.

863
00:58:07,320 –> 00:58:12,680
Oh, kedves barátaim, szemléljétek
a dicsőséget szemléljétek a Bárányt,

864
00:58:12,680 –> 00:58:18,160
és ezt szemlélve, meg fogtok
változni.

865
00:58:18,160 –> 00:58:22,800
“Ha én felemeltetem, mi történik?
..mindent magamhoz vonzók.”
{Ján 12:32}

866
00:58:22,800 –> 00:58:26,520
Látjátok, ez Isten végtelen
szeretete, ami a megfeszített
Krisztusban mutatkozott meg,

867
00:58:26,520 –> 00:58:34,120
hogy visszanyerje szíveinket.

868
00:58:34,120 –> 00:58:41,160
De nem teheti meg, amíg nem
szemléljük az itt megmutatkozó
szeretetet.

869
00:58:41,160 –> 00:58:45,320
Most jobban értitek, hogy miért
buzdít az ihletett író,
hogy töltsünk,

870
00:58:45,320 –> 00:58:49,200
egy órát minden nap,
elmélkedjünk Krisztus életéről,

871
00:58:49,200 –> 00:58:52,760
de különösen mivel? …életének
végső eseményeivel. {4T 374.1}

872
00:58:52,760 –> 00:58:55,800
Ott van rajzolódik ki a legnagyobb
erő, kedves barátaim.

873
00:58:55,800 –> 00:59:00,360
Kérlek szemléljétek a dicsőséges
kinyilatkoztatást,

874
00:59:00,360 –> 00:59:04,120
hogy megtörténjen a dicsőséges
helyreállítás.

875
00:59:04,120 –> 00:59:08,200
Isten őrizzen, hogy mindezt
hiába tette volna meg

876
00:59:08,200 –> 00:59:10,960
bárkiért, ma este.

877
00:59:10,960 –> 00:59:13,440
Felállunk egy imára?

878
00:59:13,440 –> 00:59:18,400
Mennyei Atya, nagyon köszönöm
neked, hogy kinyilatkoztattad
számunkra a Te dicsőségedet,

879
00:59:18,400 –> 00:59:22,520
hogy most helyreállíthasd
dicsőségedet bennünk,

880
00:59:22,520 –> 00:59:29,560
ahogy azt választjuk, hogy
szemléljük a megöletett Bárányt.

881
00:59:29,560 –> 00:59:38,800
Fordítsd szemeinket Jézus felé,
ez a mi imánk, Jézus nevében,
Ámen.