Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.
1
00:00:00,840 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy
krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace lelkész
végig vezet:

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,560
“Dicsőségről, dicsőségre”

8
00:00:25,560 –> 00:00:27,680
“Megigazulva az Ő vére által.”

9
00:00:27,680 –> 00:00:31,160
Örülök, hogy visszajöttek,
barátaim.

10
00:00:31,160 –> 00:00:48,000
A 11. tanulmánynál tartunk,
aminek a címe: “Megigazulva az
Ő vére által.”{Róm 5:9}

11
00:00:48,000 –> 00:00:54,400
Egy átmenetet képez ez
a tanulmány,

12
00:00:54,400 –> 00:01:03,560
Krisztus kettős küldetésének
kinyilatkoztatási szakaszából,

13
00:01:03,560 –> 00:01:10,280
Krisztus kettős küldetésének
helyreállítási szakaszába.

14
00:01:10,280 –> 00:01:12,693
Emlékezzetek, az Atya nemcsak
azért küldte a Fiút,

15
00:01:12,694 –> 00:01:15,200
hogy kinyilatkoztassa Isten
dicsőségét az embernek,

16
00:01:15,200 –> 00:01:16,600
hanem még miért?

17
00:01:16,600 –> 00:01:21,160
Hogy helyreállítsa Isten
dicsőségét az emberben.

18
00:01:21,160 –> 00:01:25,240
Bízom benne, hogy emlékeztek,
hogy a helyreállítás,

19
00:01:25,240 –> 00:01:28,600
a kinyilatkoztatástól függött.

20
00:01:28,600 –> 00:01:33,920
Miért? Mert csak ezt szemlélve,
lehetünk megváltoztatva.

21
00:01:33,920 –> 00:01:38,000
Ezért, Ő ki kellett nyilatkoztassa
dicsőségét, hogy ezt szemlélve
átváltozzunk,

22
00:01:38,000 –> 00:01:43,218
és így helyreállítsa képmását
bennünk.

23
00:01:43,234 –> 00:01:48,335
És bár a dicsőség ki lett
nyilatkoztatva attól a naptól
kezdve, amikor az ember vétkezett,

24
00:01:48,350 –> 00:01:52,160
az áldozati rendszer felállításában,

25
00:01:52,160 –> 00:01:56,480
abban a két bárányban,
aki életét adta,

26
00:01:56,480 –> 00:02:01,920
hogy az ős szüleink fel tudjanak
öltözni bőr ruhákba. {I. Móz 3:21}

27
00:02:01,920 –> 00:02:06,080
Ez nem volt elégséges
kinyilatkoztatás.

28
00:02:06,080 –> 00:02:08,791
A kinyilatkoztatás fel
volt erősítve

29
00:02:08,799 –> 00:02:12,015
és meg volt szépítve a szentély
szolgálat által, {II. Móz 25:8}

30
00:02:12,023 –> 00:02:16,760
de még mindig csak egy előkép
volt, ezért nem volt elégséges.

31
00:02:16,760 –> 00:02:21,120
Tehát az idő teljességekor
{Dán 9:24}, az előképnek
találkoznia kellett a valósággal.

32
00:02:21,120 –> 00:02:23,920
És amikor megtörtént,
hogy mutatta be Őt János?

33
00:02:23,920 –> 00:02:28,720
“Íme az Isten báránya.”
{Ján 1:29.36}

34
00:02:28,720 –> 00:02:34,040
És ott van kedves barátaim,
a Bárányban és különösen

35
00:02:34,040 –> 00:02:38,520
a kereszten függő megöletett
bárányban – ahol a dicsőséget
szemlélhetjük.{GC 651.2}

36
00:02:38,520 –> 00:02:42,048
És erre összpontosítottunk itt,
az utolsó tanulmányunkban,

37
00:02:42,056 –> 00:02:44,640
és az ezt megelőzőkben is.

38
00:02:44,640 –> 00:02:54,400
De most szeretném, ha együtt
megfigyelnénk, hogy mit tett
lehetővé a kinyilatkoztatás,

39
00:02:54,400 –> 00:02:58,066
és ez nem más, mint a helyreállítás.

40
00:02:58,080 –> 00:03:03,040
Dicsőség Istennek, hogy Jézus
Krisztusban kinyilatkoztatta
számunkra dicsőségét.

41
00:03:03,040 –> 00:03:07,557
De kedves barátaim, hála Istennek,
hogy ezt megtéve,

42
00:03:07,560 –> 00:03:12,040
helyreállíthatja bennünk
dicsőségét. Ámen?

43
00:03:12,040 –> 00:03:16,800
Ennél a pontnál válik
a dolog izgalmassá.

44
00:03:16,800 –> 00:03:20,880
De még egyszer, lelki dolgok csak
lelkiképpen foghatók fel.
{1 Kor 2:13-14}

45
00:03:20,880 –> 00:03:24,400
Tehát mielőtt tovább mennénk,
miért kell megállnunk?

46
00:03:24,400 –> 00:03:27,680
Személyesen, és kihangsúlyozom
a ‘személyesen’ kifejezést,

47
00:03:27,680 –> 00:03:34,160
a közös ima szükséges, és értékes,

48
00:03:34,160 –> 00:03:38,640
de valószínű nem helyettesíti
az egyéni imát.

49
00:03:38,640 –> 00:03:41,680
Tehát kérlek, személyesen hívjátok
meg Isten Lelkét szíveitekbe,

50
00:03:41,680 –> 00:03:53,680
és emlékezzetek meg a testvéretekről
is, ahogy magatokért imádkoztok.

51
00:04:01,360 –> 00:04:07,560
Mennyei Atyánk, még egyszer bizalommal
jövünk jelenlétedbe, Jézus nevében.

52
00:04:07,560 –> 00:04:13,520
Köszönjük, hogy az Ő érdeme alapján,

53
00:04:13,520 –> 00:04:16,600
meghallgatsz bennünket.

54
00:04:16,600 –> 00:04:24,520
Köszönjük, hogy segítsz nekünk,
hogy szemléljük az Ő dicsőségét,

55
00:04:24,520 –> 00:04:31,080
különösen földi életének utolsó
eseményeit.

56
00:04:31,080 –> 00:04:37,360
De Atyám kérlek segíts meg minket,
hogy rádöbbenjünk,
hogy Ő a legvégsőkig ment el,

57
00:04:37,360 –> 00:04:41,262
hogy kinyilatkoztassa
számunkra dicsőségedet,

58
00:04:41,263 –> 00:04:45,240
hogy most helyre- állíthassa
bennünk a Te dicsőségedet.

59
00:04:45,240 –> 00:04:48,768
És Atyám segíts meg
minket, hogy megértsük

60
00:04:48,776 –> 00:04:51,872
a gondoskodást, minélfogva
sor kerülhetett erre,

61
00:04:51,872 –> 00:04:58,160
és hogy hogyan tudunk együtt
működni a kegyelem gondoskodásával.

62
00:04:58,160 –> 00:05:01,040
Atyám, irányítsd gondolataimat
és szavaimat.

63
00:05:01,040 –> 00:05:04,880
Az igazságot és csakis az igazságot
szeretném szólni,
úgy ahogy Jézusban van.

64
00:05:04,880 –> 00:05:07,280
Az Igazság Lelke által,

65
00:05:07,280 –> 00:05:13,960
imádkozom, hogy tégy csodát,
hogy a Te hírnököd legyek ma este.

66
00:05:13,960 –> 00:05:18,760
És imádkozom, hogy az igazság
hallható, érthető legyen,

67
00:05:18,760 –> 00:05:26,120
értékelve legyen, és mindenki
aki itt van ma este alkalmazza
életében,

68
00:05:26,120 –> 00:05:30,160
hogy jobban megtapasztaljuk,
mint valaha,

69
00:05:30,160 –> 00:05:33,240
megszabadító, megszentelő erejét.

70
00:05:33,240 –> 00:05:36,640
Tedd ezt lehetővé az Igazság
Lelke által,

71
00:05:36,640 –> 00:05:45,587
ez az én imám Jézus nevében.
Ámen.

72
00:05:45,600 –> 00:05:50,120
Még egy sor van, amit meg szeretnék
nézni gyorsan veletek,

73
00:05:50,120 –> 00:05:52,120
a Főpapi imából.

74
00:05:52,120 –> 00:05:57,800
Még egyszer, hol található az
Úr imádsága? János 17.

75
00:05:57,800 –> 00:06:02,960
Megemlítettük a 4 -dik és 5 -dik
verseket, de nem jutottunk
el a 6 -dik versig.

76
00:06:02,960 –> 00:06:05,200
Engedjétek meg,
hogy megtegyem gyorsan.

77
00:06:05,200 –> 00:06:06,320
Azt mondja a 4-dik versben:

78
00:06:06,320 –> 00:06:08,080
“Én dicsőítettelek ezen a Földön:

79
00:06:08,080 –> 00:06:10,293
elvégeztem a munkát amelyet
rám bíztál.”

80
00:06:10,309 –> 00:06:13,560
És akkor egy figyelemre méltó
kérés következik az 5 -dik versben,

81
00:06:13,560 –> 00:06:16,000
“És most te dicsőíts meg engem,
Atyám

82
00:06:16,000 –> 00:06:20,077
te magadnál, azzal a dicsőséggel,
a mellyel bírtam te nálad a világ
letétele előtt.”

83
00:06:20,085 –> 00:06:25,600
Ezt követi egy figyelemre méltó
kijelentés a 6-dik versben:

84
00:06:25,600 –> 00:06:32,360
Mit tettem?
“megjelentettem a te nevedet..”

85
00:06:32,360 –> 00:06:38,640
Mit tettem? “megjelentettem
a te nevedet”

86
00:06:38,640 –> 00:06:41,254
Emlékeztek az első alkalomra,
amit együtt töltöttünk?

87
00:06:41,262 –> 00:06:43,838
Úgy emlékszem, hogy az első
alkalom volt. {L02, p. 4}

88
00:06:43,846 –> 00:06:45,760
Egy érdekes beszélgetést hallottunk

89
00:06:45,760 –> 00:06:48,054
Mózes és Isten között a Sinai hegyen.

90
00:06:48,070 –> 00:06:52,400
Mózes azt mondta Istennek, “Kérlek
mutasd meg nékem a te dicsőségedet.”
{II. Móz 33:18}

91
00:06:52,400 –> 00:06:53,960
Mit felelt Isten?

92
00:06:53,960 –> 00:07:00,360
“Kiáltani fogom előtted az Úr
nevét” {II. Móz 33:19}

93
00:07:00,360 –> 00:07:03,216
És felfedeztük, hogy
az Ő nevének megvallásában,

94
00:07:03,216 –> 00:07:06,160
találjuk az Ő dicsőségének
a kinyilatkoztatását,

95
00:07:06,168 –> 00:07:08,680
ami kiderült, hogy az Ő jelleme.

96
00:07:08,680 –> 00:07:17,480
Valójában a nevének az egyszerű
kijelentése, kiejtése,

97
00:07:17,480 –> 00:07:20,463
az érték, ami a jellemét alkotja.

98
00:07:20,479 –> 00:07:22,804
Az Úr, az Úr, irgalmas és
kegyelmes Isten,

99
00:07:22,811 –> 00:07:25,122
késedelmes a haragra,
nagy irgalmasságú és igazságú.

100
00:07:25,129 –> 00:07:28,160
Aki irgalmas marad ezer íziglen,
megbocsát hamisságot, vétket és bűnt,

101
00:07:28,160 –> 00:07:31,040
de nem hagyja a bűnöst büntetlenül.
{II. Móz 34:5-7}

102
00:07:31,040 –> 00:07:34,800
Ezek az erények alkotják
Isten jellemét.

103
00:07:34,800 –> 00:07:37,440
De érdekes, hogy a Sinai hegyen,

104
00:07:37,440 –> 00:07:43,930
a legjobb, amit Isten tehetett,
az volt, hogy szavakban
hirdette ki nevét.

105
00:07:43,938 –> 00:07:46,000
Követitek?

106
00:07:46,000 –> 00:07:51,480
De ez elegendő kinyilatkoztatás
volt? Nem.

107
00:07:51,480 –> 00:07:58,826
A kihirdetett névnek, megnyilvánult
névvé kellett válni.

108
00:07:58,826 –> 00:08:03,200
Az Igének testté kellett válni.
{Ján 1:14}

109
00:08:03,200 –> 00:08:05,840
Értitek?

110
00:08:05,840 –> 00:08:10,360
Látjátok, amikor valamit hirdettek,
hogy mondjátok el?

111
00:08:10,360 –> 00:08:12,160
Szavakkal, szóban.

112
00:08:12,160 –> 00:08:15,680
Amikor valamit bemutattok,
hogyan közlitek?

113
00:08:15,680 –> 00:08:18,240
Élitek azt.

114
00:08:18,240 –> 00:08:20,200
Értitek mit mond Jézus,

115
00:08:20,200 –> 00:08:23,120
amikor azt mondja:
“Megjelentettem a te nevedet”?

116
00:08:23,120 –> 00:08:29,280
Azt mondja, “Megszemélyesítettelek
téged Atyám,

117
00:08:29,280 –> 00:08:35,120
kinyilatkoztattam jellemedet,
az egész életemben.

118
00:08:35,120 –> 00:08:42,280
Bemutattam az összes erényt,
amiből a jellemed áll.”

119
00:08:42,280 –> 00:08:45,520
És végül, hol tette ezt meg?

120
00:08:45,520 –> 00:08:48,080
Ahogy a kereszten függött,
kedves barátaim.

121
00:08:48,080 –> 00:08:50,160
Tekintsetek a megfeszített
Krisztusra. {1 Kor 2:2}

122
00:08:50,160 –> 00:08:55,080
Nem látjátok, a megdönthetetlen,
tagadhatatlan bizonyítékát,

123
00:08:55,080 –> 00:08:56,760
hogy csakugyan az Úr, az Úr,

124
00:08:56,760 –> 00:08:59,840
irgalmas és kegyelmes Isten
és hosszan tűr,

125
00:08:59,840 –> 00:09:01,320
nagy irgalmasságú és igazságú,

126
00:09:01,320 –> 00:09:03,120
irgalmas marad ezer íziglen,

127
00:09:03,120 –> 00:09:05,280
megbocsát hamisságot,
vétket és bűnt,

128
00:09:05,280 –> 00:09:09,720
de nem hagyja a bűnöst
büntetlenül.

129
00:09:09,720 –> 00:09:12,440
Tökéletesen van kinyilatkoztatva
igazságossága,

130
00:09:12,440 –> 00:09:17,440
valamint kegyelme a megfeszített
Krisztusban? Ámen?

131
00:09:17,440 –> 00:09:22,360
Értitek, hogyan tudja Isten
megbocsátani a bűnt?

132
00:09:22,360 –> 00:09:25,480
Úgy teszi meg, hogy figyelmen
kívül hagyja a bűnt,

133
00:09:25,480 –> 00:09:29,400
és besepri a szőnyeg alá? Nem.

134
00:09:29,400 –> 00:09:35,000
“..az Úr mindannyiunk vétkét
Ő reá veté…” {Ézsaiás 53:6}

135
00:09:35,000 –> 00:09:38,040
És betöltötte a törvény
követelményét,

136
00:09:38,040 –> 00:09:41,200
minden egyes elkövetett
bűnünkkel szemben.

137
00:09:41,200 –> 00:09:46,200
És mivel az igazság betöltése
a Bárány halálát okozta,

138
00:09:46,200 –> 00:09:50,000
a kegyelem végtelenül
folyhat felénk,

139
00:09:50,000 –> 00:09:53,360
ahogy a kereszt lábához megyünk,
és elfogadjuk a Bárányt,

140
00:09:53,360 –> 00:09:57,760
hit által, mint Megváltónkat.
Ámen?

141
00:09:57,760 –> 00:10:00,880
Úgy Isten igazságossága,
mint az Ő kegyelme,

142
00:10:00,880 –> 00:10:05,160
tökéletesen és teljesen ki van
nyilatkoztatva a megfeszített
Krisztusban,

143
00:10:05,160 –> 00:10:11,160
ugyanúgy, mint jellemének minden
más tulajdonsága is.

144
00:10:11,160 –> 00:10:22,960
Szóval haldokló hangon, mit mond
Krisztus az Atyának?

145
00:10:22,960 –> 00:10:31,480
“Elvégeztetett.” Szeretem ezt
a győzelmi felkiáltást.

146
00:10:31,480 –> 00:10:37,360
János 19: 30; a 25 -dik oldal
tetején.

147
00:10:37,360 –> 00:10:43,080
“Mikor azért elvette Jézus az
ecetet, monda: Elvégeztetett!

148
00:10:43,080 –> 00:10:47,080
És lehajtván fejét, kibocsátá
lelkét.”

149
00:10:47,080 –> 00:10:51,640
Más szavakkal, meghalt.

150
00:10:51,640 –> 00:10:53,960
“Elvégeztetett.”

151
00:10:53,960 –> 00:10:58,600
Kinek mondta ezt? Az Atyának.

152
00:10:58,600 –> 00:11:02,080
Mire vonatkozott?

153
00:11:02,080 –> 00:11:08,640
Mindenre, amiért el lett küldve
a Földre, hogy elvégezze.

154
00:11:08,640 –> 00:11:14,320
Lényegében, mit mond?
“Küldetés teljesítve.

155
00:11:14,320 –> 00:11:17,880
Atyám megtettem.

156
00:11:17,880 –> 00:11:22,560
Mindenre amire megkértél, megtettem.

157
00:11:22,560 –> 00:11:28,280
Elvégeztem.”

158
00:11:28,280 –> 00:11:33,560
Vizsgáljuk meg ezt együtt.

159
00:11:33,560 –> 00:11:37,920
Az Atya, ahogy már megemlítettük
és megállapítottuk a Szentírásból,

160
00:11:37,920 –> 00:11:43,480
kettős küldetésre küldte
a Fiút, ugye?

161
00:11:43,480 –> 00:11:45,120
Miből állt ez a kettős küldetés?

162
00:11:45,120 –> 00:11:47,680
Miért volt elküldve?

163
00:11:47,680 –> 00:11:50,400
Kinyilatkoztatni Isten dicsőségét
az embernek, és még miért?

164
00:11:50,400 –> 00:11:53,120
Helyreállítani Isten dicsőségét
az emberben.

165
00:11:53,120 –> 00:11:56,880
Bízom benne, mindannyian
felismeritek,

166
00:11:56,880 –> 00:11:59,640
különösen az utolsó
tanulmányok után,

167
00:11:59,640 –> 00:12:04,400
azon küldetése, hogy kinyilatkoztassa
Isten dicsőségét az ember számára

168
00:12:04,400 –> 00:12:08,520
halálakor vált teljessé,
fejeződött be.

169
00:12:08,520 –> 00:12:11,960
Tulajdonképpen halálának az
érteke az, ami hozzáadja,

170
00:12:11,960 –> 00:12:14,200
azt a végtelenül dicsőséges
simítást,

171
00:12:14,200 –> 00:12:20,040
a gyönyörű képhez, amit egész
életében festett, ugye?

172
00:12:20,040 –> 00:12:22,520
De a végtelen áldozat
hozatala közben,

173
00:12:22,520 –> 00:12:26,280
és az ember szeretete miatti
végtelen szenvedés alatt,

174
00:12:26,280 –> 00:12:34,200
Ő volt a kinyilatkoztatása az
Atya dicsősége ragyogásának.
{Zsid 1:3}

175
00:12:34,200 –> 00:12:37,480
Egy végtelenül tökéletes
jellemet mutatott be.

176
00:12:37,480 –> 00:12:40,240
Tehát az a győzelmi kiáltás:
“Elvégeztetett,” bizonyára,

177
00:12:40,240 –> 00:12:45,080
bizonyára magába foglalja a
kinyilatkoztatás első szakaszát.

178
00:12:45,080 –> 00:12:52,240
A kérdésem az lenne hozzátok,
a második szakaszt is
magába foglalja?

179
00:12:52,240 –> 00:12:58,360
…a helyreállítás szakaszát?

180
00:12:58,360 –> 00:13:02,120
Megoszlanak a vélemények,
és a legtöbben tudatosan

181
00:13:02,120 –> 00:13:05,880
nem feleltek semmit.

182
00:13:05,880 –> 00:13:15,040
Egyesek közületek azt mondják
nem, van aki azt mondja igen,
nagyon diszkréten.

183
00:13:15,040 –> 00:13:16,400
Értettétek a kérdést?

184
00:13:16,400 –> 00:13:20,040
A győzelmi kiáltás, “Elvégeztetett”
mindannyian felismertük,

185
00:13:20,040 –> 00:13:24,040
hogy magába foglalja a
kinyilatkoztatás szakaszát, igaz?

186
00:13:24,040 –> 00:13:25,400
Úgy értem, ez világos.

187
00:13:25,400 –> 00:13:27,840
Halálakor, valójában halálának
értéke által,

188
00:13:27,840 –> 00:13:32,720
tökéletesen, teljesen, kinyilatkoztatta
Isten dicsőségét, Isten jellemét,

189
00:13:32,720 –> 00:13:36,480
az emberiségnek, és úgyszintén
az egész világegyetemnek.

190
00:13:36,480 –> 00:13:42,169
Apropó, egy egész világegyetem
figyeli, hogy mi történik itt.
{PK 684.3}

191
00:13:42,185 –> 00:13:45,280
De a kérdésem az, hogy az a
győzelmi felkiáltás “Elvégeztetett”,

192
00:13:45,280 –> 00:13:47,539
a helyreállítást is magába
foglalja, ugyanúgy?

193
00:13:47,547 –> 00:13:50,650
Nemcsak azért jött, hogy
kinyilatkoztassa Isten
dicsőségét az embernek,

194
00:13:50,666 –> 00:13:53,240
hanem, hogy helyreállítsa Isten
dicsőségét az emberben.

195
00:13:53,240 –> 00:13:55,000
Igeneket, és nemeket kaptam.

196
00:13:55,005 –> 00:13:59,658
Kedves barátaim, remélem,
hogy mindannyian meglátjuk

197
00:13:59,667 –> 00:14:06,040
és elfogadjuk,
hogy a válasz, igen.

198
00:14:06,040 –> 00:14:11,040
Azok, akik azt mondtátok, hogy nem,
kérlek, mielőtt eretneknek neveztek,

199
00:14:11,040 –> 00:14:14,241
gyertek nézzük meg együtt,
{Ézsaiás 1:18} rendben?

200
00:14:14,257 –> 00:14:17,920
Nézzük meg együtt.

201
00:14:17,920 –> 00:14:19,321
Teljes szívemből hiszem,

202
00:14:19,322 –> 00:14:21,362
hogy a győzelmi kiáltás
“Elvégeztetett,”

203
00:14:21,384 –> 00:14:25,503
nemcsak a kinyilatkoztatás szakaszt,
hanem a helyreállítási szakaszt
is magába foglalja.

204
00:14:25,519 –> 00:14:26,800
Hogyan? Milyen értelemben?

205
00:14:26,800 –> 00:14:34,840
Milyen értelemben állította helyre
Krisztus Isten dicsőségét az emberben

206
00:14:34,840 –> 00:14:37,040
halála pillanatában?
Milyen értelemben?

207
00:14:37,040 –> 00:14:41,000
Kétféle módon. Gondoljuk ezt át.

208
00:14:41,000 –> 00:14:44,080
Mindenek előtt, halálakor

209
00:14:44,080 –> 00:14:50,400
teljesen helyreállította Isten
dicsőségét az emberben, így
téve önmagában is,

210
00:14:50,400 –> 00:14:54,800
mint az emberiség képviselője,
a mi érdekünkben.

211
00:14:54,800 –> 00:14:59,080
Egyetértünk? Mindannyian látjuk?

212
00:14:59,080 –> 00:15:02,280
Tudjátok, bele kell egyezzetek mert,

213
00:15:02,280 –> 00:15:08,000
ha elfogadjátok, hogy Krisztus
teljes mértékben kinyilatkoztatta
Isten dicsőségét számunkra,

214
00:15:08,000 –> 00:15:10,080
fel kell ismerjétek, hogy

215
00:15:10,080 –> 00:15:13,280
tökéletesen helyreállította
önmagában, azért, hogy megtehesse.

216
00:15:13,280 –> 00:15:15,760
Ugye? És ember volt?

217
00:15:15,760 –> 00:15:19,040
Az volt? Igen, ember volt.

218
00:15:19,040 –> 00:15:25,120
A második Ádám volt {1 Kor 15:45-47},
az új emberi faj képviselője.

219
00:15:25,137 –> 00:15:29,375
És kedves barátaim, Jézus
tökéletesen helyreállította

220
00:15:29,377 –> 00:15:33,080
önmagában Isten dicsőségét,
a mi érdekünkben.

221
00:15:33,080 –> 00:15:34,840
{Ámen}

222
00:15:34,840 –> 00:15:38,120
Engedjétek, hogy állapítsam meg
ezt, az ihletett írótól.

223
00:15:38,120 –> 00:15:41,720
Atlantic Union Gleaner,
1903, augusztus 26:

224
00:15:41,720 –> 00:15:47,040
“Eljött, az Isten, a Fiú,
Jézus Krisztus,

225
00:15:47,040 –> 00:15:51,680
eljött erre a földre, és
az emberiség élére állt.”

226
00:15:51,680 –> 00:15:55,760
A második Ádám, az emberiség
új képviselője.

227
00:15:55,760 –> 00:15:58,520
“Eljött erre a földre,
és emberiség élére állt,

228
00:15:58,520 –> 00:16:03,320
hogy kidolgozzon számodra és
számomra egy hibátlan,

229
00:16:03,320 –> 00:16:06,680
Isten törvénye iránti,
engedelmes jellemet.

230
00:16:06,680 –> 00:16:11,200
Kérdés: Megtette ezt a halálával?
Megtette?

231
00:16:11,200 –> 00:16:12,840
Gyertek, szükségem van egy válaszra.

232
00:16:12,840 –> 00:16:18,040
Megette ezt a kereszthalálával?
Igen, teljesen, kérdés nélkül.

233
00:16:18,040 –> 00:16:20,080
Kidolgozott számodra és számomra,

234
00:16:20,080 –> 00:16:22,880
egy hibátlan, Isten törvénye
iránt engedelmes jellemet.

235
00:16:22,880 –> 00:16:26,520
Ezért, Ő teljes mértékben
helyreállította Isten
dicsőségét az emberben,

236
00:16:26,520 –> 00:16:30,800
mint ahogy önmagában is, mint
az ember képviselője,
a mi érdekünkben.

237
00:16:30,800 –> 00:16:34,360
Egyetértünk? Rendben.

238
00:16:34,360 –> 00:16:36,640
Van egy második mód is.

239
00:16:36,640 –> 00:16:40,352
Van egy második mód is, amikor
még a helyreállítás szakasza

240
00:16:40,367 –> 00:16:44,560
megvalósult halálakor;
ne felejtsétek el.

241
00:16:44,560 –> 00:16:51,360
Az is megvalósult halálakor,

242
00:16:51,360 –> 00:16:57,040
halálának érdeme által, hogy
könnyen és szabadon elérhetővé vált,

243
00:16:57,040 –> 00:17:03,560
hogyha valaki elfogadja Őt,
minden szükséges intézkedést,

244
00:17:03,560 –> 00:17:11,625
ami által Isten dicsősége
helyreállítható bennünk
Krisztus szerelméért.

245
00:17:11,633 –> 00:17:13,760
Engedjétek meg, hogy
megismételjem ezt:

246
00:17:13,760 –> 00:17:20,400
A második út, ami által
visszaállította Isten
dicsőségét az emberben…

247
00:17:20,400 –> 00:17:25,080
A második módszer ami által
visszaállította Isten
dicsőségét az emberben,

248
00:17:25,080 –> 00:17:27,640
halálakor, valójában
halálának érdeme által,

249
00:17:27,640 –> 00:17:31,120
teljesen szabaddá és
elérhetővé tette,

250
00:17:31,120 –> 00:17:35,160
hogyha valaki elfogadja,
minden szükséges gondoskodását,

251
00:17:35,160 –> 00:17:40,000
ami által Isten dicsősége
helyreállítható bennünk,
Krisztus szerelméért.

252
00:17:40,000 –> 00:17:43,600
Hadd egyszerűsítsük.

253
00:17:43,600 –> 00:17:49,120
Krisztus helyreállította önmagában
Isten dicsőségét érettünk,

254
00:17:49,120 –> 00:17:51,640
és teljes mértékben gondoskodott,

255
00:17:51,640 –> 00:17:56,000
hogy dicsőségét helyre lehessen
állítani bennünk, érette.

256
00:17:56,000 –> 00:17:59,680
Ez segített? Látjátok, hogyan
működik? Megismétlem?

257
00:17:59,680 –> 00:18:03,520
Krisztus teljesen helyreállította
Isten dicsőségét önmagában, érettünk,

258
00:18:03,520 –> 00:18:04,840
mint a mi képviselőnk,

259
00:18:04,840 –> 00:18:07,880
de ugyanakkor teljes mértékben
gondoskodott arról,

260
00:18:07,880 –> 00:18:14,280
hogy a dicsőségét helyre lehessen
állítani bennünk, az ő kedvéért.

261
00:18:14,280 –> 00:18:21,320
Most, ez a teljes gondoskodás,
ami könnyen elérhető lett

262
00:18:21,320 –> 00:18:24,760
halálának érdeme által,
bárkinek, aki elfogadja.

263
00:18:24,760 –> 00:18:29,800
Milyen ez a teljes gondoskodás?
Kétszeres.

264
00:18:29,800 –> 00:18:34,240
Milyen? Kétszeres.

265
00:18:34,240 –> 00:18:39,000
És ez a témája a következő
néhány tanulmányunknak.

266
00:18:39,000 –> 00:18:41,880
Mi ez a kettős gondoskodása
a kegyelemnek?

267
00:18:41,880 –> 00:18:45,960
Teljes szívből hiszem, hogy
ezt szimbolizáltuk

268
00:18:45,960 –> 00:18:54,760
abban, ami nem sokkal a győzelmi
kiáltás, “elvégeztetett” után történt.

269
00:18:54,760 –> 00:19:02,080
Lapozzatok velem együtt a
történethez, János 19: 34-hez.

270
00:19:02,080 –> 00:19:05,160
Meg fogom keresni a Bibliámban,

271
00:19:05,160 –> 00:19:11,600
mert egy kicsivel többet szeretnék
olvasni, annál ami nektek
be van jegyezve.

272
00:19:11,600 –> 00:19:18,560
János 19 fejezete,
ti is oda lapozhattok.

273
00:19:18,560 –> 00:19:24,000
Azért, hogy meghatározzuk az irányt,
nézzük a 30 -dik verstől, rendben?

274
00:19:24,000 –> 00:19:28,560
János 19: 30:

275
00:19:28,560 –> 00:19:33,800
“Mikor azért elvette Jézus az
ecetet, monda: Elvégeztetett!

276
00:19:33,800 –> 00:19:37,480
És lehajtván fejét kibocsátá lelkét.

277
00:19:37,480 –> 00:19:42,040
31 -dik vers: “és amiért az
előkészület napja vala”

278
00:19:42,040 –> 00:19:45,240
Milyen nap? Péntek.

279
00:19:45,240 –> 00:19:50,240
“hogy a testek szombaton a
keresztfán ne maradjanak,
szombaton,

280
00:19:50,240 –> 00:19:55,040
mert annak a szombatnak
napja nagy nap vala.”

281
00:19:55,040 –> 00:19:57,960
Mi teszi a szombatot
nagy szombattá?

282
00:19:57,960 –> 00:20:03,880
Amikor egyik ünnepi Szombat,
ami egy adott napon van,

283
00:20:03,880 –> 00:20:08,080
és ezért változik a heti dátum
mint a karácsony esetében,

284
00:20:08,080 –> 00:20:11,400
egy évben hétfőn van, máskor
kedden, aztán szerdán.

285
00:20:11,400 –> 00:20:13,520
A nagy szombat egy adott
napon volt,

286
00:20:13,520 –> 00:20:15,600
és ezért váltakozott a hét
napjai között.

287
00:20:15,600 –> 00:20:21,880
És minden hetedik évben,
elkerülhetetlenül szombatra esett.

288
00:20:21,880 –> 00:20:25,360
Ez tette kétszeres,
vagy nagy szombattá.

289
00:20:25,360 –> 00:20:26,640
Értitek?

290
00:20:26,640 –> 00:20:30,640
Most, amikor egy különleges
nagy szombatod van,

291
00:20:30,640 –> 00:20:33,720
és különösen meg akarod ünnepelni.

292
00:20:33,720 –> 00:20:37,520
Tehát a hivatásos szombat ünneplők,

293
00:20:37,520 –> 00:20:41,200
miért aggódtak és miért voltak
nagyon idegesek?

294
00:20:41,200 –> 00:20:47,240
Testekkel a keresztfán – nem
tudták megünnepelni a szombatot.

295
00:20:47,240 –> 00:20:50,626
Tehát hallgassátok meg:
“A zsidók, hogy a testek

296
00:20:50,634 –> 00:20:53,568
szombaton át a kereszten ne
maradjanak, miután péntek vala,

297
00:20:53,568 –> 00:20:55,640
(mert annak a szombatnak napja
nagy nap vala),

298
00:20:55,640 –> 00:20:58,480
kérék Pilátust, hogy törjék meg
azoknak lábszárait

299
00:20:58,480 –> 00:21:01,160
és vegyék le őket.”

300
00:21:01,160 –> 00:21:04,400
Miért akarták eltörni a lábaikat?

301
00:21:04,400 –> 00:21:08,840
Hamarabb meghaltak volna és
levehették volna a testeket,

302
00:21:08,840 –> 00:21:13,840
és eltemethették volna hamar,
a szombat előtt.

303
00:21:13,840 –> 00:21:16,040
Látjátok, nem akarták megrontani
a szombatot,

304
00:21:16,040 –> 00:21:20,600
és sietnek, hogy a szombatnak
Urát{Mk 2:28} levegyék
a keresztről,

305
00:21:20,600 –> 00:21:26,200
akit nemrég feszítettek meg,
hogy ne törjék meg a szombatot.

306
00:21:26,200 –> 00:21:29,280
Kedves barátaim ne gondoljátok,
hogy ez a fajta képmutatás,

307
00:21:29,280 –> 00:21:33,040
kizárólag az írástudókat és a
farizeusokat jellemezte.

308
00:21:33,040 –> 00:21:35,520
Mi is képesek vagyunk
képmutatásra.

309
00:21:35,520 –> 00:21:37,360
Elismeritek?

310
00:21:37,360 –> 00:21:44,120
Ilyen az emberi természet a
kivetítő vásznon. Ezek vagyunk mi.

311
00:21:44,120 –> 00:21:48,000
Általában a keresztre feszítés
általi halál hosszú, elhúzódó

312
00:21:48,000 –> 00:21:52,120
és nagyon fájdalmas.

313
00:21:52,120 –> 00:21:58,200
De ha eltöröd a lábait, akkor
az áldozat nem tudja magát tartani.

314
00:21:58,200 –> 00:22:02,160
A lábak természetesen ha el vannak
törve nem tudják tartani.

315
00:22:02,160 –> 00:22:05,120
Ezért a testsúly a kezekre tevődik át,

316
00:22:05,120 –> 00:22:11,280
ezért a mellkas összezsugorodik,
és hamarosan nem tudsz levegőt venni.

317
00:22:11,280 –> 00:22:15,920
A latrok esetében,
ez egy kegyes tett volt,

318
00:22:15,920 –> 00:22:20,150
mert gyorsan meghaltak.

319
00:22:20,158 –> 00:22:25,666
De figyeljük meg a történetet,
32 -dik vers:

320
00:22:25,682 –> 00:22:28,440
“Eljövének azért a vitézek, és
megtörék az elsőnek lábszárait,

321
00:22:28,440 –> 00:22:31,040
és a másikét is, aki ő vele
együtt feszíttetett meg.

322
00:22:31,040 –> 00:22:35,000
Mikor pedig Jézushoz érének és
látják vala, hogy ő már halott,

323
00:22:35,000 –> 00:22:37,320
nem törék meg az ő lábszárait.”

324
00:22:37,320 –> 00:22:39,880
Apropó, nem tudták megtörni.

325
00:22:39,880 –> 00:22:43,880
Miért? Mert a prófécia
biztos szava,

326
00:22:43,880 –> 00:22:47,120
azt mondta, hogy egyetlen csontja
sem töretik meg. {Zsolt 34:20}

327
00:22:47,120 –> 00:22:52,240
A Szentírás szavát nem lehet
összezavarni.

328
00:22:52,240 –> 00:23:00,040
De, hogy biztosak legyenek, hogy
nemcsak öntudatlan vagy kómában van,

329
00:23:00,040 –> 00:23:02,803
mit tett az egyik katona?

330
00:23:02,819 –> 00:23:06,360
34 -dik vers: “Hanem egy a vitézek
közül dárdával döfé meg
az ő oldalát,

331
00:23:06,360 –> 00:23:11,080
és azonnal, “figyeljétek meg
barátaim, “azonnal” mi történt?

332
00:23:11,080 –> 00:23:13,200
“vér és víz jöve ki abból.”

333
00:23:13,200 –> 00:23:20,240
Most ez nagyon nagyon fontos,
hogy megjegyezzük, hogy milyen
fontos volt Jánosnak,

334
00:23:20,240 –> 00:23:23,280
hogy megtudjuk,
hogy pontosan mi történt.

335
00:23:23,280 –> 00:23:25,000
Nézzük meg a következő verset.

336
00:23:25,000 –> 00:23:27,320
“És aki látta, bizonyságot tett”

337
00:23:27,320 –> 00:23:29,680
Miről biztosít itt minket?

338
00:23:29,680 –> 00:23:35,160
Szemtanú jelentése,
nem szóbeszéd, én magam láttam.

339
00:23:35,160 –> 00:23:38,640
Következő sor:
“és igaz az ő tanúbizonysága”

340
00:23:38,640 –> 00:23:44,240
“Az igazat mondom; Azt mondom el,
amit személyesen pontosan láttam.”

341
00:23:44,240 –> 00:23:47,400
Nagyon fontos számára, hogy
biztosítson minket,
hogy ez megtörtént,

342
00:23:47,400 –> 00:23:49,280
igaz? Következő sor:

343
00:23:49,280 –> 00:23:51,920
“és az tudja, hogy ő igazat mond.”

344
00:23:51,920 –> 00:23:55,120
“Egyáltalán nem kétséges számomra,

345
00:23:55,120 –> 00:23:57,680
az igazat mondom, amit láttam.

346
00:23:57,680 –> 00:24:01,440
Vér és víz jött ki Jézus oldalából.

347
00:24:01,440 –> 00:24:06,160
Nyilvánvaló, hogy fontos számára,
hogy tudjuk, hogy ez történt, ugye?

348
00:24:06,160 –> 00:24:14,360
Miért? Következő sor:
“hogy ti is higgyetek.”

349
00:24:14,360 –> 00:24:18,360
Nos rendben, de kérlek János mondd
el, miért annyira fontos,

350
00:24:18,360 –> 00:24:21,040
hogy a kételkedés bármilyen
árnya nélkül higgyük,

351
00:24:21,040 –> 00:24:24,000
hogy Jézus oldalából vér és
víz folyt ki?

352
00:24:24,000 –> 00:24:29,680
Miért olyan fontos?

353
00:24:29,680 –> 00:24:35,000
Egyes emberek azt mondják,
jól megalapozott tény, hogy

354
00:24:35,000 –> 00:24:38,880
Krisztus volt a Messiás, mert a
próféciának minden részlete
beteljesedett.

355
00:24:38,880 –> 00:24:42,200
És igen, ez része a válasznak,
nézzük meg a következő verset:

356
00:24:42,200 –> 00:24:45,440
“Mert azért lettek ezek,
hogy beteljesedjék az írás:

357
00:24:45,440 –> 00:24:48,600
Az ő csontja meg ne törettessék.

358
00:24:48,600 –> 00:24:51,080
37 -dik vers:
“Máshol ismét így szól az írás:

359
00:24:51,080 –> 00:24:55,800
“Néznek majd arra,” akivel mit
tettek? “átszegeztek.” {Zak 12:10}

360
00:24:55,800 –> 00:25:01,557
De kérlek jegyezzétek meg, hogy
János azt szeretné, hogy tudjuk,
hogy nem csak átszegezték,

361
00:25:01,560 –> 00:25:05,480
hanem még mi történt?
Vér és víz jött ki.

362
00:25:05,480 –> 00:25:10,640
Az összes prófécia beszél arról,
hogy átszegezik.

363
00:25:10,640 –> 00:25:14,600
Tehát nyilvánvaló, az a tény,
hogy víz és vér folyt ki,

364
00:25:14,600 –> 00:25:19,440
sokkal jelentősebb, mint a
prófécia egyszerű beteljesedése.

365
00:25:19,440 –> 00:25:22,840
Követitek?

366
00:25:22,840 –> 00:25:24,680
Mindannyian értitek?

367
00:25:24,680 –> 00:25:29,400
Világos, hogy János számára fontos,
hogy kételkedés nélkül tudjuk,

368
00:25:29,400 –> 00:25:31,480
hogy víz és vér folyt ki
Jézus oldalából.

369
00:25:31,480 –> 00:25:36,080
Rendben János, miért?
Miért annyira fontos?

370
00:25:36,080 –> 00:25:42,120
Kedves barátaim, ez nagyon
nagyon fontos, mert

371
00:25:42,120 –> 00:25:48,000
pontosan a vér és a víz
gyönyörűen szimbolizálja,

372
00:25:48,000 –> 00:25:51,560
a mindent kielégítő kettős
gondoskodását a kegyelemnek,

373
00:25:51,560 –> 00:25:59,080
ami által Isten dicsőségét vissza
lehet állítani bennünk,
Krisztus szerelméért.

374
00:25:59,080 –> 00:26:01,520
{Ámen}

375
00:26:01,520 –> 00:26:06,200
A vér és a víz jelképezi

376
00:26:06,200 –> 00:26:09,200
a kegyelem kettős gondoskodását,

377
00:26:09,200 –> 00:26:11,840
a mindent kielégítő kettős
gondoskodását a kegyelemnek,

378
00:26:11,840 –> 00:26:16,760
ami által Isten dicsőségét helyre
lehet állítani bennünk,
Krisztus szerelméért.

379
00:26:16,760 –> 00:26:19,400
Nézzük ezt meg.

380
00:26:19,400 –> 00:26:24,120
Annyira érdekes,
annyira értékes igazság.

381
00:26:24,120 –> 00:26:31,360
A vért és a vizet meg lehet,
sőt meg is kell különböztetni,

382
00:26:31,360 –> 00:26:37,280
de soha nem lehet őket elválasztani.

383
00:26:37,280 –> 00:26:41,000
Nem lehet elválasztani;
sohasem szabad elválasztani.

384
00:26:41,000 –> 00:26:43,200
Értettétek amit mondtam?

385
00:26:43,200 –> 00:26:45,280
A vért és a vizet meg
lehet különböztetni,

386
00:26:45,280 –> 00:26:52,280
de nem lehet, nem szabad őket
elválasztani…nem szabad.

387
00:26:52,280 –> 00:26:55,440
Látjátok, ugyanarról
az átszúrt helyről folynak.

388
00:26:55,440 –> 00:27:00,120
Ez a kettős gondoskodása ugyanannak
a könyörületes Megváltónak.

389
00:27:00,120 –> 00:27:06,080
És apropó, ugyanaz a hit, ami
elfogadja a vért, el fogja
fogadni a vizet is.

390
00:27:06,080 –> 00:27:09,000
A vér és a víz az, amire
összpontosítani fogunk,

391
00:27:09,000 –> 00:27:11,640
tanulmányunk ezen pontjánál.

392
00:27:11,640 –> 00:27:15,240
És ez az a kettős gondoskodás,
amely lehetővé teszi a helyreállítást.

393
00:27:15,240 –> 00:27:18,200
Figyelitek a tanulmányunk irányát?

394
00:27:18,200 –> 00:27:21,840
A vér, mit tesz lehetővé a vér?

395
00:27:21,840 –> 00:27:25,160
Mi a ma esti tanulmányunk címe?

396
00:27:25,160 –> 00:27:28,520
Mi a címe? “Megigazulva az Ő
vére által” {Róm 5:9}

397
00:27:28,520 –> 00:27:32,080
Mit tesz lehetővé a vér?
Megigazít minket.

398
00:27:32,080 –> 00:27:39,120
Mit gondoltok, mit csinál a víz?
Megszentel minket.

399
00:27:39,120 –> 00:27:43,160
A vér megigazít, a víz megszentel.

400
00:27:43,160 –> 00:27:50,040
Kedves barátaim, kérlek működjetek
együtt velem, hogy megértsük

401
00:27:50,040 –> 00:27:52,440
ezt a kettős gondoskodást.

402
00:27:52,440 –> 00:27:56,200
Most csak egy lépést
fogunk megtenni.

403
00:27:56,200 –> 00:28:03,320
És szeretném, hogy ha tudnátok,
hogy kissé kényelmetlen számomra,

404
00:28:03,320 –> 00:28:07,400
mert bizonyos értelemben
ketté választom,

405
00:28:07,400 –> 00:28:11,920
azzal, hogy egyszer csak az egyiket
és utána a másikat tanulmányozzuk,

406
00:28:11,920 –> 00:28:17,080
Tehát bátorítalak,
hogy legyetek biztosak,

407
00:28:17,080 –> 00:28:24,920
hogy vissza fogtok jönni a
történtet folytatására, a vízről.

408
00:28:24,920 –> 00:28:28,800
Először a vérre fogunk
összpontosítani,

409
00:28:28,800 –> 00:28:32,360
hogy megértsük mit jelent,
de kérlek ne felejtsétek el,

410
00:28:32,360 –> 00:28:36,960
csak felét hallottátok meg a
kegyelem kettős gondoskodásáról.

411
00:28:36,960 –> 00:28:41,520
Meg kell értsétek és értékelnetek
kell azt, hogy mit tesz a víz.

412
00:28:41,520 –> 00:28:43,160
Értitek?

413
00:28:43,160 –> 00:28:48,560
Tehát, hogy jelen vagytok a vér
tanulmányozására,
egy kötelezettség vállalásra

414
00:28:48,560 –> 00:28:51,600
következtethetek, hogy vissza
jösztök a víz tanulmányozására is.

415
00:28:51,600 –> 00:28:55,160
Következtethetek erre?

416
00:28:55,160 –> 00:28:57,760
Mert ha nem, egész este
prédikálnom kell,

417
00:28:57,760 –> 00:29:01,840
és itt kell tartsalak egészen
addig, amíg teljes képetek nem lesz.

418
00:29:01,840 –> 00:29:07,040
Rendben. Nos a vér,
gyertek kezdjük a vérrel.

419
00:29:07,040 –> 00:29:12,880
Mindenek előtt, mit csinál a vér?
Fontos kérdés.

420
00:29:12,880 –> 00:29:15,480
Nos, legyünk alaposabbak.

421
00:29:15,480 –> 00:29:21,120
Mit jelképez a vér?
Mit jelképez a vér?

422
00:29:21,120 –> 00:29:23,027
Az életet, jó.

423
00:29:23,043 –> 00:29:26,400
A Szentírás azt mondja, “A testnek
élete a vérben van.”
{III. Móz 17:11}

424
00:29:26,400 –> 00:29:31,520
Tehát Krisztus vére, Krisztus
helyettesítő életét jelképezi.

425
00:29:31,520 –> 00:29:35,040
Igaz? A tökéletesen
engedelmes életet.

426
00:29:35,040 –> 00:29:37,000
De csak ez minden,
amit a vér jelképez?

427
00:29:37,000 –> 00:29:43,240
A vérontás mit jelképez?
A halált, halált.

428
00:29:43,240 –> 00:29:45,720
Tehát, kérlek értsétek meg,
hogy Krisztus vére –

429
00:29:45,720 –> 00:29:49,080
Ez nagyon fontos, nem vagyunk
szőrszálhasogatók.

430
00:29:49,080 –> 00:29:51,520
Kérlek értsétek meg, hogy
Krisztus vére jelképezi

431
00:29:51,520 –> 00:29:57,480
a helyettesítő életet és Jézus
Krisztus áldozati halálát,
mindkettőt.

432
00:29:57,480 –> 00:29:59,031
Követitek?

433
00:29:59,040 –> 00:30:05,440
Most teológiai kifejezéssel élve,
a következőt mondhatjuk:

434
00:30:05,440 –> 00:30:12,640
a vér ábrázolja Jézus Krisztus
aktív és passzív engedelmességét.

435
00:30:12,640 –> 00:30:14,560
Engedjétek meg,
hogy megmagyarázzam.

436
00:30:14,560 –> 00:30:18,200
“Krisztus aktív engedelmessége,”
mit jelent?

437
00:30:18,200 –> 00:30:24,000
Élete tudatos, lelkiismeretes
és engedelmes volt,

438
00:30:24,000 –> 00:30:29,920
a törvény minden követelésével
szemben, a mi érdekünkben.

439
00:30:29,920 –> 00:30:33,680
Példa: Amikor a Jordán
folyóhoz ment,

440
00:30:33,680 –> 00:30:41,040
hogy megkeresztelkedjen, mit mondott
neki János? “Ne én Téged,
hanem Te engem”

441
00:30:41,040 –> 00:30:45,120
És Jézus azt mondta:
“Engedj most, miért?

442
00:30:45,120 –> 00:30:50,000
“hogy minden igazságot betöltsünk.”
{Mt 3:15} Nagyon érdekes.

443
00:30:50,000 –> 00:30:53,960
Mire vágyott Jézus?
“Hogy minden igazságot betöltsön.”

444
00:30:53,960 –> 00:30:56,840
Más szavakkal arra vágyott, hogy
betöltse minden követelményét

445
00:30:56,840 –> 00:31:00,960
az igaz törvénynek, kiért?

446
00:31:00,960 –> 00:31:03,280
Saját magáért keresztelkedett meg?

447
00:31:03,280 –> 00:31:05,200
Szüksége volt arra,
hogy megkeresztelkedjen?

448
00:31:05,200 –> 00:31:07,240
Vajon végig kellett menjen
azon a ceremónián,

449
00:31:07,240 –> 00:31:11,040
amely kifejezésre juttatta a
bűntől való megtisztulást,
az én halálát?

450
00:31:11,040 –> 00:31:13,480
Vajon önmagáért kellett megtegye?
Nem.

451
00:31:13,480 –> 00:31:16,880
Akkor miért keresztelkedett meg?
Érettünk.

452
00:31:16,880 –> 00:31:21,200
Betöltötte a törvény összes
követelményét, érettünk.

453
00:31:21,200 –> 00:31:25,266
Egész élete tudatos, lelkiismeretes
és engedelmes volt

454
00:31:25,274 –> 00:31:28,320
a törvény összes követelésével
szemben, a mi érdekünkben.

455
00:31:28,320 –> 00:31:30,780
Az aktív engedelmességének
nevezzük ezt.

456
00:31:30,795 –> 00:31:32,080
Követitek?

457
00:31:32,080 –> 00:31:36,760
És ezt a vére magába foglalja,
mert az élet a vérben van –

458
00:31:36,760 –> 00:31:42,120
ez az aktív tökéletesen engedelmes
élet Krisztus vérével van
szimbolizálva.

459
00:31:42,120 –> 00:31:43,680
Rendben? Érthető?

460
00:31:43,680 –> 00:31:48,680
Most a vér, ahogy Jézus Krisztus
áldozati halálát jelképezi,

461
00:31:48,680 –> 00:31:51,160
ez az Ő passzív engedelmessége.

462
00:31:51,160 –> 00:31:53,000
Mit értünk a passzív
engedelmesség alatt?

463
00:31:53,000 –> 00:31:54,880
Nos, a halálát.

464
00:31:54,880 –> 00:32:01,840
Tudjátok, Pál azt írja, a
Filippibeliekhez írott levélben,
hogy engedelmes volt a halálig,

465
00:32:01,840 –> 00:32:03,800
egészen a kereszthalálig.
{Fil 2:8}

466
00:32:03,800 –> 00:32:06,840
De saját magát feszítette
keresztre?

467
00:32:06,840 –> 00:32:11,120
Nem, megengedte,
hogy keresztre feszítsék.

468
00:32:11,120 –> 00:32:14,960
Ezért nevezik passzív
engedelmességnek,
mert vele tették.

469
00:32:14,960 –> 00:32:19,440
Betöltötte a törvény követelményét
az engedetlenségre nézve,

470
00:32:19,440 –> 00:32:24,800
azáltal, hogy megengedte, hogy
keresztre feszítsék, hogy megöljék.

471
00:32:24,800 –> 00:32:26,480
Követitek?

472
00:32:26,480 –> 00:32:28,640
Ezt passzív engedelmességnek
nevezzük.

473
00:32:28,640 –> 00:32:32,120
Akkor mit jelképez Jézus vére?

474
00:32:32,120 –> 00:32:35,400
Úgy Jézus helyettesítő életét,
mint áldozati halálát,

475
00:32:35,400 –> 00:32:39,880
aktív és passzív
engedelmességét egyaránt.

476
00:32:39,880 –> 00:32:42,360
Érthető mindenki számára?
Rendben.

477
00:32:42,360 –> 00:32:46,040
Mit tesz értünk a vér?

478
00:32:46,040 –> 00:32:51,360
Mit tesz a vér értünk?
Megigazít.

479
00:32:51,360 –> 00:32:53,160
{Ámen}

480
00:32:53,160 –> 00:32:56,280
Róma 5: 9, a szöveg ahonnan
a tanulmányunk címe származik:

481
00:32:56,280 –> 00:33:03,000
“Minekutána most megigazultunk,”
mi által? “az Ő vére által,

482
00:33:03,000 –> 00:33:08,408
sokkal inkább megtartatunk
a harag ellen Ő általa.”

483
00:33:08,424 –> 00:33:10,160
“megtartatunk a harag ellen
Ő általa.”

484
00:33:10,160 –> 00:33:15,080
Látjátok, vére kiontása által
Jézus kimerítette a haragot,

485
00:33:15,080 –> 00:33:19,840
a bűn ellen önmagában, hogy
akkor, amikor mi elfogadjuk a vért,

486
00:33:19,840 –> 00:33:23,840
ne kelljen megkapjuk a haragot,
ámen?

487
00:33:23,840 –> 00:33:25,600
Erről szól a pohár. {Mk 10:38-39}

488
00:33:25,600 –> 00:33:28,280
Nem kell ki igyuk a poharat,
mert Jézus megtette,

489
00:33:28,280 –> 00:33:31,600
az aljáig kiitta,

490
00:33:31,600 –> 00:33:34,495
…kimerítette a haragot,
Isten igazságszolgáltatását

491
00:33:34,496 –> 00:33:37,000
a bűn ellen, a mi érdekünkben.
{5BC 1108.3}

492
00:33:37,000 –> 00:33:46,440
Megigazulni: Megigazulni azt jelenti,
hogy mentesülni az elítéléstől.

493
00:33:46,440 –> 00:33:49,120
Ahogy az írás mondja a Zsidókhoz
írt levél 9: 22 -ben:

494
00:33:49,120 –> 00:33:54,880
“…vérontás nélkül,” mi nincs?
“nincsen bűnbocsánat. ”

495
00:33:54,880 –> 00:34:00,903
Most engedjétek meg,
hogy megkérdezzek valamit.

496
00:34:00,920 –> 00:34:15,680
Mert nagyon valóságos
küzdelmek folynak,

497
00:34:15,680 –> 00:34:23,480
ennek a gyülekezetnek számos
intézményeiben, és sok gondot
okoz ez az elgondolás.

498
00:34:23,480 –> 00:34:27,400
“Vérontás nélkül nincsen
bűnbocsánat.”

499
00:34:27,400 –> 00:34:33,200
Vajon ez azt jelenti, hogy egy
vérszomjas Istenünk van?

500
00:34:33,200 –> 00:34:36,720
Látjátok, az oka annak, hogy
néhány embernek gondja
van ezzel a felfogással,

501
00:34:36,720 –> 00:34:39,560
hogy vér kell folyjon, mielőtt
Isten megbocsát,

502
00:34:39,560 –> 00:34:46,480
azért van, mert azonnal egyenlővé
teszik a pogány felfogással,

503
00:34:46,480 –> 00:34:48,760
ahol meg kellett fojtani egy állatot,

504
00:34:48,760 –> 00:34:55,480
el kellett vágd a torkát, annak
érdekében, hogy megbékíts
egy dühös istenséget, és

505
00:34:55,480 –> 00:34:58,517
hogy megszabadulj haragjától,

506
00:34:58,525 –> 00:35:01,240
és vértontást kellett lásson,
mielőtt megbocsátott volna.

507
00:35:01,240 –> 00:35:04,440
Ez történik itt is?

508
00:35:04,440 –> 00:35:09,200
Kedves barátaim, tudnotok kell,
hogy az oka annak,
hogy nincs bocsánat,

509
00:35:09,200 –> 00:35:11,560
nincs bűn, elengedés
vérontás nélkül,

510
00:35:11,560 –> 00:35:14,920
nem azért van, mert egy bosszúálló,
vérszomjas Istenünk van.

511
00:35:14,920 –> 00:35:16,400
Nem. Miért?

512
00:35:16,400 –> 00:35:19,960
Nos, gyorsan, mi a bűn?

513
00:35:19,960 –> 00:35:23,135
Egy választás,
hogy elutasítod Istent.

514
00:35:23,151 –> 00:35:26,440
Mert amikor azt választod,
hogy elutasítod Isten tekintélyét,

515
00:35:26,440 –> 00:35:28,560
magát Istent utasítod el.

516
00:35:28,560 –> 00:35:31,200
Miért? Mert Isten az autoritás.

517
00:35:31,200 –> 00:35:36,880
És a bűn Isten fennhatóságának
az elutasítása, Isten törvényének
az áthágása.{1 Ján 3:4}

518
00:35:36,880 –> 00:35:39,960
Mikor azt választod, hogy
elutasítod Isten tekintélyét,

519
00:35:39,960 –> 00:35:43,040
mivel elutasítod Isten tekintélyét,
mit választasz?

520
00:35:43,040 –> 00:35:47,680
Halált. Miért? Mert Isten az
élet egyedüli forrása.

521
00:35:47,688 –> 00:35:49,440
Követitek?

522
00:35:49,440 –> 00:35:54,444
Ezért, amikor vétkezel,
a halált választod.

523
00:35:54,460 –> 00:35:56,080
Egyetértünk?

524
00:35:56,080 –> 00:35:59,679
Isten megpróbált visszatartani
ettől, azáltal, hogy elmondta
ős-szüleinknek,

525
00:35:59,695 –> 00:36:03,584
“Azon a napon amikor eszel arról
a fáról, bizony,” mi történik?
“meghalsz.” {I. Móz 2:17}

526
00:36:03,592 –> 00:36:08,080
És mégis azt választották, hogy
esznek, ezért mit választottak?
A halált.

527
00:36:08,080 –> 00:36:19,160
Most…kedves barátaim, az ok
amiért Isten nem tud eltekinteni
a döntéseink felett,

528
00:36:19,160 –> 00:36:27,212
azért van, mert ha ezt tenné,
megsértené szabad akaratunkat.

529
00:36:27,227 –> 00:36:30,299
Ne feledjétek, az
igazságszolgáltatás megköveteli,

530
00:36:30,315 –> 00:36:33,108
hogy a választásunk
tiszteletben legyen tartva.

531
00:36:33,124 –> 00:36:39,120
Tehát amikor az ember a bűnt
választotta, Isten ténylegesen
nehéz helyzetbe került.

532
00:36:39,120 –> 00:36:41,040
Ha csak elnézte volna azt mondva:

533
00:36:41,040 –> 00:36:44,320
“Oh megbocsátom ezt; nem fogom
engedni, hogy meghaljatok.”

534
00:36:44,320 –> 00:36:46,040
Ki állt volna a világegyetem elé,

535
00:36:46,040 –> 00:36:48,440
teljes tüdőből kiabálva,
“Ugye megmondtam.

536
00:36:48,440 –> 00:36:50,440
Mi csak robotok vagyunk.

537
00:36:50,440 –> 00:36:53,283
A halált választották, és Isten
még meghalni sem hagyja őket.”

538
00:36:53,291 –> 00:36:56,160
Ki tette volna ezt? Sátán.

539
00:36:56,160 –> 00:36:59,720
Ne gondoljátok, hogy kihagyta
volna ezt a lehetőséget.

540
00:36:59,720 –> 00:37:03,880
Tehát kedves barátaim,
pontosan ez az amiért

541
00:37:03,880 –> 00:37:06,960
vérontás nélkül,
nincsen bűnbocsánat,

542
00:37:06,960 –> 00:37:13,840
mert valaminek, valakinek meg
kellett halni, hogy tiszteletben
tartsa döntésünket…

543
00:37:13,840 –> 00:37:16,000
Egyetértünk?

544
00:37:16,000 –> 00:37:23,160
…ha bűnbocsánatot szeretnénk,
és ugyanakkor szabad akaratot.

545
00:37:23,160 –> 00:37:24,680
Érthető számotokra?

546
00:37:24,680 –> 00:37:30,080
Ez az amiért eljött Jézus és
viselte döntésünk következményeit,

547
00:37:30,080 –> 00:37:38,920
és vérét ontotta, hogy eleget
tegyen a törvény követelésének,
ami azt mondja?

548
00:37:38,920 –> 00:37:43,320
“Amely lélek vétkezik,” mi történik?
“meg kell halnia.” {Ez 18:4.20}

549
00:37:43,320 –> 00:37:48,318
És ezáltal tiszteletben tartsa
döntésünket, és esélyt adjon nekünk,
hogy újra válasszunk.

550
00:37:48,334 –> 00:37:51,480
Nagyon fontos felfogni és
megérteni ezt.

551
00:37:51,480 –> 00:37:59,920
Visszatérve ahhoz, hogy mit tesz
a vér: Megigazít minket, igaz?
Megigazít minket.

552
00:37:59,920 –> 00:38:02,920
Azt mondom, dicsőség Istennek
a kifolyt vérért. {Ámen}

553
00:38:02,920 –> 00:38:05,227
Vér által vagyunk megigazítva.

554
00:38:05,243 –> 00:38:08,120
De barátaim,

555
00:38:08,120 –> 00:38:16,160
lehetetlen “áment” mondani olyan
lelkesen ahogy kellene,

556
00:38:16,160 –> 00:38:21,918
addig míg meg nem értetek
néhány dolgot.

557
00:38:21,934 –> 00:38:23,120
Hadd szemléltessem.

558
00:38:23,120 –> 00:38:28,445
Ha ki kellene menjek az utcára,
a találkozó után,

559
00:38:28,461 –> 00:38:31,160
és odamennék egy arra járó
idegenhez és azt mondanám:

560
00:38:31,160 –> 00:38:33,120
“Figyelj ide barátom,
szeretném, hogy tudd,

561
00:38:33,120 –> 00:38:36,360
hogy Krisztus vére által
megigazultál.”

562
00:38:36,360 –> 00:38:40,600
Elvárhatom tőle, hogy azt mondja,
“Oh, nagyon szépen köszönöm.

563
00:38:40,600 –> 00:38:47,760
Olyan jó tudni; annyira hálás
vagyok, hogy elmondta ezt nekem.”

564
00:38:47,760 –> 00:38:54,000
Elvárhatom ezt a választ?
Nem, miért?

565
00:38:54,000 –> 00:38:59,200
Nos, néhány dolgot meg kell
érteni előbb. Igaz?

566
00:38:59,200 –> 00:39:01,200
Mit kell, hogy megértsen?

567
00:39:01,200 –> 00:39:04,920
Mindenek előtt meg kell,
hogy értse, hogy halálra

568
00:39:04,920 –> 00:39:09,760
van ítélve, igaz? És szüksége
van a megigazulásra.

569
00:39:09,760 –> 00:39:15,400
Másodszor, meg kell értse, hogy
mire van szüksége annak érdekében,
hogy megigazuljon.

570
00:39:15,400 –> 00:39:18,880
Ha nem sok az, ami szükséges,
akkor nem fogja eléggé
értékelni azt,

571
00:39:18,880 –> 00:39:20,840
hogy a vér megfelel
a követelménynek.

572
00:39:20,840 –> 00:39:22,366
Értitek a logikáját?

573
00:39:22,374 –> 00:39:26,920
Tehát, nemcsak arra van szüksége,
hogy megértse, mi a követelmény
azért, hogy megigazuljon,

574
00:39:26,920 –> 00:39:30,760
de azt is meg kell értse, hogy
önmagában teljesen képtelen,

575
00:39:30,760 –> 00:39:33,640
megfelelni a követelménynek.

576
00:39:33,640 –> 00:39:35,480
Van ennek értelme?

577
00:39:35,480 –> 00:39:37,000
Amikor megérti ezeket a dolgokat,

578
00:39:37,000 –> 00:39:41,440
akkor és csakis akkor fogja
igazán értékelni azt a tényt,

579
00:39:41,440 –> 00:39:45,840
hogy vér által, az elérhetetlen
követelmény elérhető lesz,

580
00:39:45,840 –> 00:39:50,480
megigazul, és kikerül a biztos
halálbüntetés alól,

581
00:39:50,480 –> 00:39:55,000
amit az ő bűnei hoztak
az ő saját fejére.

582
00:39:55,000 –> 00:39:58,840
Most pedig, ami igaz a helyi
városban lévő idegenre,

583
00:39:58,840 –> 00:40:02,170
mindenkire érvényes, akik
ebben a teremben vagyunk.

584
00:40:02,186 –> 00:40:05,298
És kedves barátaim, az oka annak,
hogy olyan sokan közülünk

585
00:40:05,321 –> 00:40:08,800
meghökkennek az evangéliummal
kapcsolatos jó hír hallatán,

586
00:40:08,800 –> 00:40:11,236
hogy Krisztus vére által
megigazulunk,

587
00:40:11,251 –> 00:40:15,385
azért van, mivel mi magunk sem
értjük ezeket a dolgokat.

588
00:40:15,385 –> 00:40:17,160
Követitek?

589
00:40:17,160 –> 00:40:20,200
Meg kell, hogy értsük ezeket
a dolgokat.

590
00:40:20,200 –> 00:40:22,440
Tehát kérlek működjetek
együtt velem.

591
00:40:22,440 –> 00:40:26,440
Mindenek előtt, mindannyian
elismerjük, hogy kárhoztatás
alatt vagyunk?

592
00:40:26,440 –> 00:40:29,323
Remélhetőleg mindannyian tudjuk.

593
00:40:29,331 –> 00:40:31,200
Miért vagyunk mindannyian
ítélet alatt?

594
00:40:31,200 –> 00:40:36,160
Mivel “mindannyian vétkeztünk,”
és mi “a bűn zsoldja”? “a halál”
{Róm 6:23}

595
00:40:36,160 –> 00:40:41,440
“Amely lélek vétkezik,” mi történik?
“meg kell halnia.” {Ez 18:4.20}

596
00:40:41,440 –> 00:40:46,560
Értitek, hogy mi a követelmény,
annak érdekében, hogy megigazuljatok?

597
00:40:46,560 –> 00:40:49,000
Megértitek a tehetetlenségeteket,

598
00:40:49,000 –> 00:40:56,177
és képtelenségeteket, hogy
megfeleljetek ennek
a követelménynek?

599
00:40:56,193 –> 00:40:57,480
Nézzük együtt.

600
00:40:57,480 –> 00:41:04,760
Mi szükséges annak érdekében,
hogy megigazuljunk?

601
00:41:04,760 –> 00:41:15,040
Mi szükséges ahhoz,
hogy megigazuljunk?

602
00:41:15,040 –> 00:41:20,920
Részleges jó válaszokat hallok.

603
00:41:20,920 –> 00:41:25,045
Engedjétek meg, hogy elolvassam,
hogy mi szükséges ahhoz,
hogy megigazuljunk.

604
00:41:25,061 –> 00:41:30,680
Egyeseket megijeszthet,
de ez így van.

605
00:41:30,680 –> 00:41:35,880
Róma 2: 13. Ezt Pál apostol írja:

606
00:41:35,880 –> 00:41:39,640
“…mert nem azok igazak Isten
előtt, akik a törvényt hallgatják,

607
00:41:39,640 –> 00:41:49,840
hanem azok fognak megigazulni,
akik a törvényt betöltik.”

608
00:41:49,840 –> 00:41:54,120
Mi szükséges ahhoz, hogy
megigazuljunk? Gyertek,
mi szükséges?

609
00:41:54,120 –> 00:41:57,400
A törvény megtartói kell legyünk.

610
00:41:57,400 –> 00:41:58,400
Egyetértünk ebben?

611
00:41:58,400 –> 00:42:00,240
Ezt nem az én hatalmamnál
fogva mondom.

612
00:42:00,240 –> 00:42:03,240
A Szentírás tekintélye
alapján mondom.

613
00:42:03,240 –> 00:42:06,760
A törvény megtartói igazulnak meg.

614
00:42:06,760 –> 00:42:08,920
Rendben? Ha gondotok van ezzel,

615
00:42:08,920 –> 00:42:12,160
a gondotok nem velem van,
hanem Pállal.

616
00:42:12,160 –> 00:42:13,720
Majdnem, hogy hangzik ez?

617
00:42:13,720 –> 00:42:15,640
“A törvény megtartói
igazulnak meg.”

618
00:42:15,640 –> 00:42:17,040
Majdnem, hogy hangzik?

619
00:42:17,040 –> 00:42:19,640
Cselekedetek általi megigazulás,
ugye?

620
00:42:19,640 –> 00:42:21,480
Elveti itt a sulykot Pál?

621
00:42:21,480 –> 00:42:24,600
Visszamegy a farizeusi szokáshoz,

622
00:42:24,600 –> 00:42:29,280
összekeveri? …és törvényesedővé
válik?

623
00:42:29,280 –> 00:42:32,440
Róma 3: 20 -ban…

624
00:42:32,440 –> 00:42:37,897
Elvetette a sulykot Róma 2:13-ban?

625
00:42:37,913 –> 00:42:39,000
Nem, kedves barátaim.

626
00:42:39,000 –> 00:42:46,758
“A teljes írás Istentől ihletett,”
{2 Tim 3:16} beleértve
Róma 2:13 is.

627
00:42:46,758 –> 00:42:48,560
Kérlek jegyezzetek meg valamit.

628
00:42:48,560 –> 00:42:53,600
Ez nem törvényesedés,
ennél a pontnál nem.

629
00:42:53,600 –> 00:42:57,960
Akkor esünk bele a törvényesedésbe,
amikor mi magunk

630
00:42:57,960 –> 00:43:02,437
próbálunk megfelelni a követelménynek,
hogy ezáltal megigazuljunk.

631
00:43:02,453 –> 00:43:06,280
{Ámen}

632
00:43:06,280 –> 00:43:10,360
Látjátok, Isten igazságos és megigazító
{Róm 3:26}; mit jelent ez?

633
00:43:10,360 –> 00:43:16,800
Ez azt jelenti, hogy Isten senkit
sem igazít meg a törvény rovására.

634
00:43:16,800 –> 00:43:23,600
Tiszteletben tartja a törvény
követelményét, a megigazításunk
folyamatában.

635
00:43:23,600 –> 00:43:27,451
Erről szól Jézus élete és halála.

636
00:43:27,466 –> 00:43:28,920
{Ámen}

637
00:43:28,920 –> 00:43:33,440
A törvény megtartójának lenni,
a mi érdekünkben,

638
00:43:33,440 –> 00:43:42,601
azért, hogy a cselekedetei és
halála által megigazulhassunk.

639
00:43:42,609 –> 00:43:45,000
Érthető mindenki számára?

640
00:43:45,000 –> 00:43:50,160
Isten senkit sem igazít meg
a törvény rovására.

641
00:43:50,160 –> 00:43:58,120
A megváltási terv szépsége abban
van, hogy lehetővé tette

642
00:43:58,120 –> 00:44:04,120
a törvény tökéletes betartása által,
a mi érdekünkben,
a Jézusban való hit által.

643
00:44:04,120 –> 00:44:09,975
Milyen megigazulásnak nevezik?
…hit általi.

644
00:44:09,983 –> 00:44:14,160
Hit általi megigazulásnak nevezik.

645
00:44:14,160 –> 00:44:18,040
Oh, kedves barátaim, kérlek
értsétek ezt meg.

646
00:44:18,040 –> 00:44:29,080
Csak a törvény megtartói fognak
megigazulni; Nézzük meg.

647
00:44:29,080 –> 00:44:31,160
Mi a törvény követelménye…

648
00:44:31,160 –> 00:44:34,975
amit megtartói meg kell tegyenek
azért, hogy megigazulhassanak?

649
00:44:34,991 –> 00:44:41,040
Mindenek előtt, mi a törvény
követelménye arra nézve,
aki vétkezett?

650
00:44:41,040 –> 00:44:46,280
Ezékiel 18: 4: “…amely lélek
vétkezett” mi történik? “meghal.”

651
00:44:46,280 –> 00:44:49,960
Vétkezett valaki közülünk?

652
00:44:49,960 –> 00:44:53,600
Köszönöm testvérem, örülök,
mert ketten vagyunk.

653
00:44:53,600 –> 00:44:57,480
A többiek ma este álruhába
öltözött angyalok.

654
00:44:57,480 –> 00:45:01,840
Vétkezett valaki közülünk? Igen.
Mindannyian vétkeztünk. {Róm 3:23}

655
00:45:01,840 –> 00:45:04,280
Igaz, mindannyian vétkeztünk.

656
00:45:04,280 –> 00:45:06,360
És mi a bűn zsoldja?

657
00:45:06,360 –> 00:45:11,000
Róma 6: 23: “Halál”, ugye?

658
00:45:11,000 –> 00:45:19,080
És mivel mindannyian vétkeztünk,
és mivel a törvény megköveteli
a halált,

659
00:45:19,080 –> 00:45:22,920
hogyha vétkeztél, hogyha a törvény
megtartója akarsz lenni,

660
00:45:22,920 –> 00:45:27,480
ami lenned kell annak érdekében,
hogy megigazulhass, mit kell tenned?

661
00:45:27,480 –> 00:45:30,000
Meg kell halj a bűneidért.

662
00:45:30,000 –> 00:45:32,120
Egyetértünk?

663
00:45:32,120 –> 00:45:34,200
Csak a törvény megtartói
igazulnak meg.

664
00:45:34,200 –> 00:45:38,520
A törvény azt mondja,
ha vétkeztél meg kell halj
a bűneidért.

665
00:45:38,520 –> 00:45:41,600
Ha mint bűnös a törvény megtartója
akarsz lenni, mit kell tegyél?

666
00:45:41,600 –> 00:45:46,080
Meg kell halj a bűneidért.

667
00:45:46,080 –> 00:45:47,520
Nem lehet ezen vitatkozni.

668
00:45:47,520 –> 00:45:48,560
Hála Istennek,

669
00:45:48,560 –> 00:45:52,442
mégis van néhány módja annak,
hogy megfelelhess ennek
a követelménynek.

670
00:45:52,457 –> 00:45:55,670
{Ámen}

671
00:45:55,685 –> 00:45:59,640
Mindenek előtt választhatod azt,
hogy önmagadnak felelj meg.

672
00:45:59,640 –> 00:46:03,560
És tudjátok, a csodálatos és
elképesztő dolog az,

673
00:46:03,560 –> 00:46:09,800
hogy az emberiség túlnyomó
többsége, éppen ezt fogja tenni.

674
00:46:09,800 –> 00:46:13,719
Azt fogják választani, hogy
önmagukban megfeleljenek

675
00:46:13,720 –> 00:46:16,960
a törvény követelményének
a bűn ellen.

676
00:46:16,960 –> 00:46:20,558
Micsoda őrültség, milyen
hihetetlen őrültség.

677
00:46:20,574 –> 00:46:23,328
És mit fog tenni az Atya
Isten, ha ragaszkodunk

678
00:46:23,329 –> 00:46:26,120
ahhoz, hogy meg akarunk
halni bűneinkért?

679
00:46:26,120 –> 00:46:28,760
Mit kell, hogy tegyen?

680
00:46:28,760 –> 00:46:34,440
Meg kell, hogy engedje, hogy
örökre meghaljunk bűneink miatt.

681
00:46:34,440 –> 00:46:39,520
Kérlek ne válasszátok ezt!

682
00:46:39,520 –> 00:46:41,600
Kérlek ne válasszátok ezt!

683
00:46:41,600 –> 00:46:50,600
A saját és Fia végtelen árán,
egy csodálatos
alternatívát készített.

684
00:46:50,600 –> 00:46:52,320
Egy lehetőség:

685
00:46:52,320 –> 00:46:58,760
Választhatod, hogy hit által
elfogadod Jézus vérét,

686
00:46:58,760 –> 00:47:01,400
ami az Ő önfeláldozó halálát
jelképezi,

687
00:47:01,400 –> 00:47:05,720
és az Ő vérében való hit által,
megfelelhetsz a törvény

688
00:47:05,720 –> 00:47:14,320
bűn elleni elvárásainak, – mert
Jézus meghalt a bűneidért.

689
00:47:14,320 –> 00:47:15,800
{Ámen}

690
00:47:15,800 –> 00:47:17,240
Nem a saját bűneiért halt meg.

691
00:47:17,240 –> 00:47:21,960
Az összes bűnünk rá nehezedett,
és azért halt meg értük,

692
00:47:21,960 –> 00:47:27,360
hogy megfeleljen a törvény
követelményének, érettünk.

693
00:47:27,360 –> 00:47:31,040
Kérlek, válasszátok azt, hogy
hit által elfogadjátok az Ő vérét,

694
00:47:31,040 –> 00:47:33,080
amit az Ő önfeláldozó
halála képvisel,

695
00:47:33,080 –> 00:47:36,040
hogy a törvény követelménye,
a bűneidre nézve,

696
00:47:36,040 –> 00:47:41,040
beteljesedjenek érettünk,
a Jézus vérében való hit által.

697
00:47:41,040 –> 00:47:43,320
Egyetértünk ebben?

698
00:47:43,320 –> 00:47:47,760
De még nem értünk a végéhez,
nem haladtunk át rajta.

699
00:47:47,760 –> 00:47:50,520
Emlékeztek, a vér nemcsak
önfeláldozó halálát jelképezi,

700
00:47:50,520 –> 00:47:53,040
hanem még mit jelképez?

701
00:47:53,040 –> 00:47:55,960
Helyettesítő életet.

702
00:47:55,960 –> 00:47:57,320
Hogy jön ez ide?

703
00:47:57,320 –> 00:47:59,840
Várjatok, nézzük csak együtt.

704
00:47:59,840 –> 00:48:03,360
Látjátok, a törvény követelménye

705
00:48:03,360 –> 00:48:07,000
nemcsak az engedetlenség
kifizetésére vonatkozik,

706
00:48:07,000 –> 00:48:12,882
a törvény ugyanúgy, megköveteli,
hogy tökéletesen engedelmeskedjünk.

707
00:48:12,898 –> 00:48:15,080
Egyetértünk?

708
00:48:15,080 –> 00:48:17,640
Mennyire tökéletesen?

709
00:48:17,640 –> 00:48:23,280
Amikor Jézus prédikál a
törvényről a hegyi beszédben,

710
00:48:23,280 –> 00:48:28,000
Máté 5: 48 -ban a következő
szavakkal foglalja össze ezt
a fontos tanítást:

711
00:48:28,000 –> 00:48:41,000
“Legyetek azért tökéletesek,
miként a ti mennyei
Atyátok tökéletes.”

712
00:48:41,000 –> 00:48:44,000
Wow. De hát ez várható, végül
is mi a törvény?

713
00:48:44,000 –> 00:48:47,600
Isten jellemének a másolata.
{RH, Feb 4, 1890 par. 1}

714
00:48:47,600 –> 00:48:51,480
Mennyire tökéletes Isten?
Végtelenül tökéletes.

715
00:48:51,480 –> 00:48:56,120
Ezért, mennyire tökéletes a
színvonal? Végtelenül tökéletes.

716
00:48:56,120 –> 00:48:59,760
Értitek az itt használt
nyelvezetet? …szándékos.

717
00:48:59,760 –> 00:49:03,480
Hallgassátok meg:
Krisztus példázatai, 315 oldal:

718
00:49:03,480 –> 00:49:05,560
“Isten tökéletességet kíván
gyermekeitől.

719
00:49:05,560 –> 00:49:07,920
Törvénye saját jellemének
hasonmása,

720
00:49:07,920 –> 00:49:09,960
és minden jellem mértéke.”

721
00:49:09,960 –> 00:49:14,280
“Ez a végtelen mérce”. Milyen mérce?

722
00:49:14,280 –> 00:49:17,520
“Ez a végtelen mérce mindenkinek
be van mutatva,

723
00:49:17,520 –> 00:49:20,400
hogy ne legyen hiba azokban
az emberekben,

724
00:49:20,400 –> 00:49:23,680
akikből Isten országa fog állni.”

725
00:49:23,680 –> 00:49:28,040
Végtelen mérce, a törvény.

726
00:49:28,040 –> 00:49:31,120
Zsoltárok 119: 96,
hallgassátok meg Dávidot:

727
00:49:31,120 –> 00:49:34,200
“Látom, minden tökéletes
dolognak vége van,

728
00:49:34,200 –> 00:49:38,120
de a te parancsolatodnak
nincs határa.”

729
00:49:38,120 –> 00:49:42,880
Nem lehet megmérni, végtelen.

730
00:49:42,880 –> 00:49:47,240
21 -dik kézirat, Kézirat 21 -dik
kötet, 409 -dik oldal,
hallgassátok meg:

731
00:49:47,240 –> 00:49:49,544
“Mint Isten választott
népe, minden szempontból

732
00:49:49,545 –> 00:49:52,273
olyanok kell legyünk,
amilyennek Ő szeretne látni.

733
00:49:52,289 –> 00:49:59,200
Szigorúan engedelmeskednünk kell
a törvénynek, amit Krisztus
a Sinai hegyen adott.

734
00:49:59,200 –> 00:50:01,360
Ez a törvény a mércéje
Isten jellemének

735
00:50:01,360 –> 00:50:03,840
és nem lehet összehasonlítani,

736
00:50:03,840 –> 00:50:05,920
az emberi gondolkodással.

737
00:50:05,920 –> 00:50:10,520
Ez az abszolút tökéletességnek
a megváltozhatatlan mércéje,

738
00:50:10,520 –> 00:50:13,120
amit a végtelen Isten állított fel.

739
00:50:13,120 –> 00:50:15,680
Segítség nélkül az emberi elme
nem tudja megérteni.

740
00:50:15,680 –> 00:50:17,640
Isten jellemének a kifejezése,

741
00:50:17,640 –> 00:50:21,920
az egekig ér, és megmérhetetlen…”

742
00:50:21,920 –> 00:50:26,160
Milyen ez a mérce?
Megmérhetetlen, végtelen.

743
00:50:26,160 –> 00:50:31,160
Itt van egy másik idézet, ami
kísérjen haza minket.
Szemelvények I. kötet 198:

744
00:50:31,160 –> 00:50:34,920
“Isten igazsága tökéletes.

745
00:50:34,920 –> 00:50:38,520
Minden munkáját és törvényét
igazság jellemzi;

746
00:50:38,520 –> 00:50:43,200
amilyen Ő, olyannak kell
lennie népének is.”

747
00:50:43,200 –> 00:50:46,640
Hogyan hangzik ez?
Mint Jézus szavai:

748
00:50:46,640 –> 00:50:54,280
“Legyetek azért tökéletesek miként
a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

749
00:50:54,280 –> 00:50:56,840
Értitek a törvény követelményét,
kedves barátaim?

750
00:50:56,840 –> 00:51:00,600
Halljátok?

751
00:51:00,600 –> 00:51:04,160
Kivel egyenlő tökéletességet
igényel? Istennel.

752
00:51:04,160 –> 00:51:08,120
Elég csak meghallani?
Nem, nem, nem.

753
00:51:08,120 –> 00:51:12,280
Nem a törvény hallgatói
igazulnak meg, hanem kik?

754
00:51:12,280 –> 00:51:15,320
A törvény megtartói.{Róm 2:13}

755
00:51:15,320 –> 00:51:19,120
Keveseim, van egy kérdésem,
ma este hozzátok.

756
00:51:19,120 –> 00:51:22,720
Hogy vagytok?

757
00:51:22,720 –> 00:51:27,840
Hogyan álltok a végtelen
mérce elérésével?

758
00:51:27,840 –> 00:51:31,240
Van egy Istennek felajánlható
engedelmességetek,

759
00:51:31,240 –> 00:51:35,120
elegendő ahhoz, hogy megfeleljen
az igazság végtelen mércéjéhez?

760
00:51:35,120 –> 00:51:38,160
Rendelkeztek ezzel?

761
00:51:38,160 –> 00:51:45,067
Valaki rendelkezik
ezzel önmagában?

762
00:51:45,075 –> 00:51:48,395
Mit mond ugyanaz a vers
számunkra, ami azt mondja:

763
00:51:48,411 –> 00:51:51,040
“mindannyian
vétkeztek” mit mond tovább?

764
00:51:51,040 –> 00:51:56,800
“…mindannyian vétkeztek” és?
“szűkölködnek Isten dicsősége
nélkül” {Róm 3:23}

765
00:51:56,800 –> 00:51:58,160
Mi a dicsőség? Jellem.

766
00:51:58,160 –> 00:52:01,520
Ez minek a másolata?
A törvénynek.

767
00:52:01,520 –> 00:52:05,040
Apropó, a görög nyelvben,
cselekvő jelen időben van.

768
00:52:05,040 –> 00:52:06,240
Nézzétek meg valamikor.

769
00:52:06,240 –> 00:52:09,040
Emlékezzetek az aktív jelen idő,
folyamatos cselekvést jelent,

770
00:52:09,040 –> 00:52:10,126
cselekvéstől függetlenül.

771
00:52:10,142 –> 00:52:11,960
Ebben az esetben, szűkölködnek.

772
00:52:11,960 –> 00:52:15,400
Más szavakkal, Pál azt mondja,
hogy mindannyian vétkeztek,

773
00:52:15,400 –> 00:52:19,000
megszegtük a törvényt, és
mindannyian folyamatosan
szűkölködünk

774
00:52:19,000 –> 00:52:20,320
a végtelen mérce hiányában.

775
00:52:20,320 –> 00:52:22,760
Hányan közülünk? Mindannyian.

776
00:52:22,760 –> 00:52:25,800
Úgy érted, hogy a legszentebb
szent is? Igen.

777
00:52:25,800 –> 00:52:30,000
Még a legszentebb szent is
szűkölködik.

778
00:52:30,000 –> 00:52:43,360
Apropó a legszentebb szent az,
aki leghamarabb ismeri el.

779
00:52:43,360 –> 00:52:49,200
Oh, barátaim, mi a mi problémánk?

780
00:52:49,200 –> 00:52:56,800
Bűnösek vagyunk és ebben az
állapotban, milyen a mi összes
igazságunk?

781
00:52:56,800 –> 00:52:58,400
Mint a szennyes ruhák.

782
00:52:58,400 –> 00:53:02,240
Ézsaiás 64: 5: “És mi mindannyian
olyanok voltunk, mint a tisztátalan,

783
00:53:02,240 –> 00:53:05,723
és mint megfertőztetett ruha
minden mi igazságunk…”

784
00:53:05,738 –> 00:53:12,083
És ez a héber nyelvnek egy enyhe
fordítása, ami a szennyes
ruhákat illeti.

785
00:53:12,091 –> 00:53:16,743
Kényelmetlenül érzem magam,
hogy elmondjam, hogy pontosan
mit mond a héber.

786
00:53:16,759 –> 00:53:21,160
Talán később elmondom.

787
00:53:21,160 –> 00:53:25,640
A legjobb amit tehetünk: a mi
igazságunk olyanok mint
a szennyes ruhák.

788
00:53:25,640 –> 00:53:28,840
El tudjátok képzelni milyenek
lehetnek a rossz dolgok?

789
00:53:28,840 –> 00:53:34,320
És miért? Mert tisztátalanok
vagyunk, és tisztátalan állapotban

790
00:53:34,320 –> 00:53:37,215
a legjobb amit tehetünk tisztátalan.

791
00:53:37,231 –> 00:53:38,800
Mi tesz minket tisztátalanokká?

792
00:53:38,800 –> 00:53:44,280
Tisztátalanná váltunk
az önzés miatt,

793
00:53:44,280 –> 00:53:51,200
és ez bemocskolja még a legjobb
cselekedeteinket is.

794
00:53:51,200 –> 00:53:54,800
Jézushoz vezető út, 62 -dik oldal:

795
00:53:54,800 –> 00:53:58,200
“Lehetősége volt,” kérlek
jegyezzétek meg,
hogy milyen ige idő ez.

796
00:53:58,200 –> 00:54:02,200
Múlt idő, ez már történelem,
valami ami volt, de nincs többé.

797
00:54:02,200 –> 00:54:06,520
“Ádámnak a bűnbeesés előtt
lehetősége volt” mikor volt
lehetősége?

798
00:54:06,520 –> 00:54:09,035
“a bűnbeesés előtt, az
isteni törvények iránti

799
00:54:09,036 –> 00:54:11,662
engedelmesség által,
tökéletessé válhatott volna.

800
00:54:11,670 –> 00:54:17,840
Ámde ezt elmulasztotta és bűne
által mi is elestünk,

801
00:54:17,840 –> 00:54:21,400
természetünk megromlott és
önmagunktól többé igazakká
nem lehetünk.”

802
00:54:21,400 –> 00:54:24,360
…kinek a bűne miatt?
Ádám bűne miatt.

803
00:54:24,360 –> 00:54:26,000
Milyen a természetünk?

804
00:54:26,000 –> 00:54:29,880
“…megromlott és önmagunktól
többé igazakká nem lehetünk.”

805
00:54:29,880 –> 00:54:32,748
“Mióta a bűn alatt vagyunk,”
kérlek jegyezzétek meg,

806
00:54:32,749 –> 00:54:35,440
nem azt mondja, hogy
mióta bűnösökké váltunk.

807
00:54:35,440 –> 00:54:39,000
Amióta bűnösök vagyunk..

808
00:54:39,000 –> 00:54:42,306
“és a szentséget nélkülözzük,
azóta nem vagyunk képesek

809
00:54:42,307 –> 00:54:45,680
a törvénynek
teljesen engedelmeskedni.”

810
00:54:45,680 –> 00:54:48,040
Nem tudunk engedelmeskedni? Nem.

811
00:54:48,040 –> 00:54:54,200
“…nem tudunk, mit? “tökéletesen
engedelmeskedni a szent törvénynek.

812
00:54:54,200 –> 00:54:58,040
“Önmagunkban nincsen igazságunk,

813
00:54:58,040 –> 00:55:01,000
amely eleget tenne Isten
törvényének.”

814
00:55:01,000 –> 00:55:02,080
Egyetértünk?

815
00:55:02,080 –> 00:55:04,040
Tudunk-e áment mondani erre?
{Ámen}

816
00:55:04,040 –> 00:55:05,760
Felismertük ezt mindannyian?

817
00:55:05,760 –> 00:55:10,000
“Bukott állapotunkban,
önmagunkban nincsen igazságunk,

818
00:55:10,000 –> 00:55:12,840
amely eleget tenne Isten törvényének.”

819
00:55:12,840 –> 00:55:18,760
Igaz ez a legszentebb szentre is?

820
00:55:18,760 –> 00:55:21,960
Oh, és itt van a csapda,
amibe olyan sokan bele esnek.

821
00:55:21,960 –> 00:55:26,280
Olyan sokan mondják, “Nos ilyen
a világ, ez a helyzet,

822
00:55:26,280 –> 00:55:29,120
és ebbe a helyzetbe kerülnek
a megtéretlenek.

823
00:55:29,120 –> 00:55:33,120
De amikor meg vagyok térve, és
rendelkezem a Szentlélek erejével,

824
00:55:33,131 –> 00:55:36,314
akkor kifejleszthetek egy olyan
engedelmességet, amely megfelel

825
00:55:36,337 –> 00:55:38,840
a végtelen igazság mércéjének.”

826
00:55:38,840 –> 00:55:45,080
Oh, kedves barátaim, még a
legszentebb szent is még mindig
szűkölködik.

827
00:55:45,080 –> 00:55:48,640
Hallgassátok meg, Megszentelt
élet, 81 -dik oldal:

828
00:55:48,640 –> 00:55:50,760
“Azok, akik valóban szeretik
Istent,

829
00:55:50,760 –> 00:55:54,080
komoly vágyuk alakul ki, hogy
megismerjék és
cselekedjék akaratát.

830
00:55:54,080 –> 00:55:57,640
Azok, akik valóban keresik
a szív és az élet szentségét,

831
00:55:57,640 –> 00:56:01,200
és gyönyörködnek Isten törvényében,
és csak azon keseregnek, hogy

832
00:56:01,200 –> 00:56:05,686
messze elmaradnak, hogy
megfeleljenek a követelménynek.

833
00:56:05,702 –> 00:56:07,760
{Ámen}

834
00:56:07,760 –> 00:56:10,880
Azok, akik valóban keresik a
szív- és az életszentséget,

835
00:56:10,880 –> 00:56:11,960
mit tesznek?

836
00:56:11,960 –> 00:56:15,680
Csak azon keseregnek, hogy
olyan messze eltávolodtak.

837
00:56:15,680 –> 00:56:18,880
És ez az, ami megijeszt Laodiceában.

838
00:56:18,880 –> 00:56:20,640
Mit gondolnak magukról,
hogy milyenek?

839
00:56:20,640 –> 00:56:24,400
“…gazdag vagyok és meggazdagodtam,
és semmire nincs szükségem,

840
00:56:24,400 –> 00:56:25,720
és nem tudod, hogy

841
00:56:25,720 –> 00:56:30,280
te vagy a nyomorult, és a nyavalyás,
szegény és vak és mezítelen.” {Jel 3:17}

842
00:56:30,280 –> 00:56:33,200
Tehát, barátaim honnan kapjuk

843
00:56:33,200 –> 00:56:37,240
a megigazulást és engedelmességet,
amely megfelel a végtelen mércének?

844
00:56:37,240 –> 00:56:39,985
Meg kell kapjuk, ha meg akarunk
igazulni.

845
00:56:40,003 –> 00:56:42,323
Csak a törvény megtartói
igazulnak meg. {Róm 2:13}

846
00:56:42,338 –> 00:56:45,778
Csak azok, akiknek az engedelmességük
megfelel a végtelen mércének.

847
00:56:45,787 –> 00:56:49,240
“Legyetek azért tökéletesek miként
a ti mennyei Atyátok tökéletes.”
{Mát 5:48}

848
00:56:49,240 –> 00:56:51,307
Csak azok, fognak
megigazulni, akiknek

849
00:56:51,308 –> 00:56:53,354
az engedelmességük megfelel
a végtelen mércének.

850
00:56:53,370 –> 00:56:54,800
Hol fogjuk ezt megtalálni?

851
00:56:54,800 –> 00:56:57,160
Valaha is megtalálhatjuk
önmagunkban?

852
00:56:57,160 –> 00:57:00,160
Nem, tehát hol találhatjuk meg?

853
00:57:00,160 –> 00:57:03,240
Valahol máshol találhatjuk meg.

854
00:57:03,240 –> 00:57:09,680
És hála Istennek, ez Jézus
Krisztus személyében található meg.

855
00:57:09,680 –> 00:57:11,640
{Ámen}

856
00:57:11,640 –> 00:57:16,360
És a miénk az Ő vérébe vetett
hit által, de az Ő vére úgy,

857
00:57:16,360 –> 00:57:24,406
mint ami helyettesítő életét
jelképezi, aktív engedelmességét.

858
00:57:24,422 –> 00:57:25,640
{Ámen}

859
00:57:25,640 –> 00:57:29,760
Az az élet megfelelt a végtelen
mércének? Megfelelt?

860
00:57:29,760 –> 00:57:34,600
Igen! Ő volt az Atya dicsőségének
a ragyogása. {Zsid 1:3}

861
00:57:34,600 –> 00:57:37,653
Benne lakozott az istenségnek
egész teljessége testileg.
{Kol 2:9}

862
00:57:37,669 –> 00:57:41,720
Jézus Krisztusnak olyan
engedelmessége volt, amely
megfelelt a végtelen mércének.

863
00:57:41,720 –> 00:57:44,223
Hallgassátok meg, Bizonyságtételek,
6 -dik kötet, 60 oldal:

864
00:57:44,239 –> 00:57:49,160
“…Jézus Krisztus élete egy
végtelenül tökéletes
jellemet mutat be.”

865
00:57:49,160 –> 00:57:53,640
Egy végtelenül tökéletes jellem,
megfelel a végtelenül tökéletes
mércének? Igen.

866
00:57:53,640 –> 00:57:57,360
Tökéletes volt Jézus, hasonlóan
az Atyához? Igen.

867
00:57:57,360 –> 00:58:01,160
Azt mondta, “Ha engem láttok,”
akkor? “az Atyát láttátok.”
{Ján 14:9}

868
00:58:01,160 –> 00:58:03,960
A Szentírás azt mondja, hogy Ő
az Atya valóságának a képmása,

869
00:58:03,960 –> 00:58:05,971
a dicsőségének a visszatükröződése.
{Zsid 1:3}

870
00:58:05,987 –> 00:58:09,720
Jézus rendelkezett a törvény
által megkövetelt összes
tökéletességgel.

871
00:58:09,720 –> 00:58:12,560
És Jézus rendelkezik mindennel,
amire szükségünk van,

872
00:58:12,560 –> 00:58:17,160
hogy a törvény megtartói legyünk
az Ő vérébe vetett hit által.

873
00:58:17,160 –> 00:58:19,280
{Ámen}

874
00:58:19,280 –> 00:58:23,187
Ez az örömüzenet, kedves barátaim,
ez az evangélium.

875
00:58:23,191 –> 00:58:25,560
Jézushoz vezető út, 62 -dik oldal,
hallgassátok meg:

876
00:58:25,576 –> 00:58:28,131
“Mióta a bűn alatt vagyunk
és a szentséget nélkülözzük,

877
00:58:28,140 –> 00:58:31,240
azóta nem vagyunk képesek a
törvénynek teljesen
engedelmeskedni.

878
00:58:31,240 –> 00:58:33,327
Krisztus azonban
segítségünkre jött.

879
00:58:33,335 –> 00:58:35,603
Ugyanazon megpróbáltatások
és kísértések között élt

880
00:58:35,611 –> 00:58:37,640
a földön, mint amelyek
mireánk is jönnek;

881
00:58:37,640 –> 00:58:39,200
de bűnt nem követett el.

882
00:58:39,200 –> 00:58:43,160
Meghalt érettünk és íme felajánlja,
hogy bűneinket elveszi,

883
00:58:43,172 –> 00:58:45,636
és igazságát, szépségét
nekünk ajándékozza.”

884
00:58:45,652 –> 00:58:47,680
Ez egy jó egyezség, ugye?

885
00:58:47,680 –> 00:58:50,880
“Ha átadjuk magunkat neki, és
üdvözítőnkül fogadjuk el,

886
00:58:50,880 –> 00:58:56,160
életünk bármily bűnös volt is,
érdemeiért,” milyen?

887
00:58:56,160 –> 00:58:59,720
“igaznak számít,”
minek az alapján?

888
00:58:59,720 –> 00:59:06,120
Hallgassátok meg: “Krisztus
jelleme lép a miénk helyébe,

889
00:59:06,120 –> 00:59:11,871
és Isten kegyelmébe fogad
bennünket, mintha sohasem
vétkeztünk volna.”

890
00:59:11,879 –> 00:59:13,600
{Ámen}

891
00:59:13,600 –> 00:59:15,520
Az a végtelenül tökéletes jellem,

892
00:59:15,520 –> 00:59:17,040
amikor a kereszt lábához mész,

893
00:59:17,040 –> 00:59:21,600
és hit által elfogadod Jézus
vérét, neked tulajdoníttatik.

894
00:59:21,600 –> 00:59:25,160
Az Ő jelleme a te jellemed,
helyébe lép.

895
00:59:25,160 –> 00:59:27,880
Azért vagy igaznak nyilvánítva,

896
00:59:27,880 –> 00:59:34,400
mivel nem magadban, hanem
hit által benne vagy.

897
00:59:34,400 –> 00:59:41,960
És ezáltal megigazultál, nem
annak alapján amit tettél,

898
00:59:41,960 –> 00:59:48,080
nem cselekedetek alapján,
nem a halálod alapján,

899
00:59:48,080 –> 00:59:53,720
hanem a te Megváltód Jézus
Krisztus cselekedete és
halála alapján,

900
00:59:53,720 –> 00:59:56,400
megigazultál.

901
00:59:56,400 –> 00:59:58,232
Dicsőség Istennek Jézus véréért.

902
00:59:58,240 –> 01:00:00,080
{Ámen}

903
01:00:00,080 –> 01:00:02,040
Álljunk fel imádkozni.

904
01:00:02,040 –> 01:00:08,200
Mennyei Atyánk köszönjük szépen,
hogy Jézus vére által megigazulunk.

905
01:00:08,200 –> 01:00:11,840
De, ugyanúgy, köszönjük a vizet is,

906
01:00:11,840 –> 01:00:16,840
mert, hogy ha készen akarunk lenni,
hogy a mennyben éljünk,

907
01:00:16,840 –> 01:00:22,600
nemcsak a megigazulásra van
szükségünk, hanem megszentelődésre is.

908
01:00:22,600 –> 01:00:25,840
Tehát, hozz vissza minket a
következő tanulmányokra is.

909
01:00:25,840 –> 01:00:30,120
Jézus nevében imádkoztunk, ámen.

910
01:00:30,127 –> 01:00:32,409
Isten áldjon meg barátaim.