Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:00,840 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy
krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen
erőteljes alkalmával

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace lelkész
végig vezet

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,560
“Dicsőségről, dicsőségre”

8
00:00:25,560 –> 00:00:27,640
“Az Isten igazsága őbenne”

9
00:00:27,640 –> 00:00:32,040
Köszönöm, hogy eljöttetek ma este,
hogy Jézusra emeljük tekintetünket.

10
00:00:32,040 –> 00:00:35,120
Micsoda kiváltság, hogy együtt
tanulmányozhatunk.

11
00:00:35,120 –> 00:00:38,040
Dicsérem Isten ezért a lehetőségért.

12
00:00:38,040 –> 00:00:43,480
Lassan de remélem biztosan
haladunk előre,

13
00:00:43,480 –> 00:00:48,080
a legfontosabb dolog tanulmányozásában,
amit valaha az emberre bíztak.

14
00:00:48,080 –> 00:00:55,800
Valamilyen kettősséget
figyeltünk meg…

15
00:00:55,800 –> 00:00:59,760
Mindenek előtt, azért, hogy
összpontosítsuk gondolatainkat,

16
00:00:59,760 –> 00:01:04,800
mielőtt imádkozunk.

17
00:01:04,800 –> 00:01:08,760
Együtt figyeltük meg Krisztus
kettős küldetését, amiért az Atya

18
00:01:08,760 –> 00:01:10,440
elküldte Őt a földre.

19
00:01:10,440 –> 00:01:13,280
Mi volt ez a kettős küldetés?

20
00:01:13,280 –> 00:01:18,120
Hogy kinyilatkoztassa Isten
dicsőségét az embernek, és még mit?

21
00:01:18,120 –> 00:01:21,640
Helyreállítsa Isten dicsőségét
az emberben.

22
00:01:21,640 –> 00:01:26,880
Emlékezzetek vissza, a helyreállítás
a kinyilatkoztatástól függ.

23
00:01:26,880 –> 00:01:31,880
Csak Őt szemlélve lehetünk
megváltoztatva.

24
00:01:31,880 –> 00:01:35,320
Sikeresen töltötte be
ezt a küldetést?

25
00:01:35,320 –> 00:01:37,320
Ezt a kettős küldetést?

26
00:01:37,320 –> 00:01:40,440
Igen. Mit mondott utolsó
leheletével az Ő Atyjának?

27
00:01:40,440 –> 00:01:43,880
“Elvégeztetett” {Ján 19:30};
küldetés teljesítve.

28
00:01:43,880 –> 00:01:46,880
Megtettem mindent,
amiért elküldtél engem.

29
00:01:46,880 –> 00:01:49,280
Fenntartás nélkül megtettem.

30
00:01:49,280 –> 00:01:51,200
Ez egy kettős küldetés volt.

31
00:01:51,200 –> 00:01:55,000
Elég tisztán láthatjuk,
hogyan teljesítette be

32
00:01:55,000 –> 00:01:58,200
halálával az első szakaszt,
a kinyilatkoztatás szakaszát,

33
00:01:58,200 –> 00:02:00,080
de egy kicsivel nagyobb
kihívás megérteni,

34
00:02:00,080 –> 00:02:03,120
hogyan teljesítette be
a második szakaszt.

35
00:02:03,120 –> 00:02:06,160
De felismertük azt, hogy
két féle módon teljesítette be

36
00:02:06,160 –> 00:02:08,040
a helyreállítás szakaszát.

37
00:02:08,040 –> 00:02:10,040
Van valaki aki emlékszik
a két módjára annak,

38
00:02:10,040 –> 00:02:15,360
hogy hogyan teljesítette be
a második szakaszt?

39
00:02:15,360 –> 00:02:20,000
Az első: Teljesen helyreállította
Isten dicsőségét az emberben,

40
00:02:20,000 –> 00:02:24,920
mint ahogy önmagában is,
mint az ember képviselője.

41
00:02:24,920 –> 00:02:25,920
Ámen? {Ámen}

42
00:02:25,930 –> 00:02:31,709
Másodszor: Ugyanakkor halála
pillanatában,

43
00:02:31,720 –> 00:02:36,960
tulajdonképpen halála által,
tökéletes és mindenre
elégséges áldozatot hozott,

44
00:02:36,960 –> 00:02:41,640
hogy az Ő dicsőségét helyre
lehessen állítani bennünk.

45
00:02:41,640 –> 00:02:43,680
Ez volt a két módszer,
emlékeztek?

46
00:02:43,680 –> 00:02:47,360
Helyreállította Isten dicsőségét
önmagában, értünk

47
00:02:47,360 –> 00:02:50,200
és tökéletes és mindenre
elégséges áldozatot hozott,

48
00:02:50,200 –> 00:02:54,240
amely által az Ő dicsősége
helyreállítható bennünk.

49
00:02:54,240 –> 00:02:55,760
Ez a két módszer.

50
00:02:55,760 –> 00:02:59,080
Itt van másik kettő,
két másik gondoskodás.

51
00:02:59,080 –> 00:03:04,440
Mi az a kettős gondoskodás,
a mindenre elégséges kettős
gondoskodása a kegyelemnek,

52
00:03:04,440 –> 00:03:07,648
amely által az Ő dicsősége
helyreállítható bennünk,
Krisztusért.

53
00:03:07,663 –> 00:03:09,920
Mi ez?

54
00:03:09,920 –> 00:03:13,920
Hogy van jelképezve nem sokkal
a győzelmi kiáltás után?

55
00:03:13,920 –> 00:03:19,600
Az oldalából kifolyó víz és
vér által van jelképezve.

56
00:03:19,600 –> 00:03:22,040
Mindenre emlékeztek, ugye?

57
00:03:22,040 –> 00:03:29,120
Csak vissza kellett térnem,
hogy átismételjük a lényeget.

58
00:03:29,120 –> 00:03:33,960
Nem szeretném, hogyha a részletek
között elveszne a lényeg,
ahogy mondják.

59
00:03:33,960 –> 00:03:36,800
Megnéztük a kettős gondoskodását
a kegyelemnek.

60
00:03:36,800 –> 00:03:41,040
A tegnap este az utolsó
tanulmányunkban, felismertük,

61
00:03:41,040 –> 00:03:45,960
hogy vér által, mi történik
velünk? Megigazulunk.

62
00:03:45,960 –> 00:03:53,800
Kerestük, hogy megértsük,
hogy mit is jelent,

63
00:03:53,800 –> 00:03:57,040
megkérdezve önmagunktól, hogy mi
a feltétele annak, hogy megigazuljunk.

64
00:03:57,040 –> 00:04:01,040
Nagyon fontos tanulmány volt…

65
00:04:01,040 –> 00:04:04,200
Kissé kiszaladtunk az időből,
jobban ki kell bontsuk ezt,

66
00:04:04,200 –> 00:04:06,120
mielőtt tovább mennénk.

67
00:04:06,120 –> 00:04:08,795
De mielőtt elkezdenénk,
miért kell megállnunk?

68
00:04:08,803 –> 00:04:12,840
Meg kell állnunk, hogy személyesen
meghívjuk Isten Lelkét,
hogy legyen velünk.

69
00:04:12,840 –> 00:04:16,720
Kérlek, személyesen hívjátok meg
Isten Lelkét a szíveitekbe,

70
00:04:16,720 –> 00:04:27,602
és ahogy magatokért imádkoztok,
emlékezzetek meg rólam is,
szükségem van az imáitokra.

71
00:04:35,440 –> 00:04:43,560
Mennyei Atyám, Jézus Krisztus,
az Úr az én igazságom nevében

72
00:04:43,576 –> 00:04:46,760
jöttem elődbe.

73
00:04:46,760 –> 00:04:57,360
Örvendek, hogy hozzád jöhetek,
amit az én Közbenjáróm
biztosít számomra.

74
00:04:57,360 –> 00:05:02,120
Köszönöm neked, hogy bizalommal
jöhetünk a jelenlétedbe,

75
00:05:02,120 –> 00:05:05,760
az Ő érdeme által.

76
00:05:05,760 –> 00:05:09,200
Beismerjük, hogy mi nem vagyunk
méltók, hogy meghallgass,

77
00:05:09,200 –> 00:05:11,680
de méltó a Bárány.

78
00:05:11,680 –> 00:05:14,040
Atyám, hálát szeretnénk mondani,

79
00:05:14,040 –> 00:05:16,160
a lehetőségért és még egyszer,

80
00:05:16,160 –> 00:05:19,680
azért, hogy a Te Igédet
tanulmányozzuk.

81
00:05:19,680 –> 00:05:25,080
De Atyám, hiába gyűltünk össze,
addig, amíg

82
00:05:25,080 –> 00:05:29,120
nem árasztod kegyesen ránk
a Te Lelkedet.

83
00:05:29,120 –> 00:05:33,280
A lelki dolgok, csak lelkileg
foghatók fel.

84
00:05:33,280 –> 00:05:39,160
Atyám, mi nemcsak a mi értelmünkkel
szeretnénk megragadni az igazságot,

85
00:05:39,160 –> 00:05:41,080
szeretnénk átölelni az érzelmeinkkel,

86
00:05:41,080 –> 00:05:43,176
és szeretnénk ennek alávetni
akaratunkat,

87
00:05:43,200 –> 00:05:49,160
hogy megtapasztalhassuk életünkben,
felszabadító, megszentelő erejét,

88
00:05:49,160 –> 00:05:52,000
jobban mint ezelőtt bármikor.

89
00:05:52,000 –> 00:05:54,446
Azért tanulmányozzuk
ma este az Igét, mert

90
00:05:54,447 –> 00:05:57,120
szeretnénk egyre jobban
Jézushoz hasonlítani.

91
00:05:57,120 –> 00:06:02,600
Krisztus Lelke, az Igazság Lelke által,
kérlek tedd ezt lehetővé számunkra.

92
00:06:02,600 –> 00:06:06,080
Mindenek előtt, tedd lehetővé,
természetfelettien felruházva engem,

93
00:06:06,080 –> 00:06:11,160
hogy hirdessem az igazságot,
csak az igazságot,
úgy ahogy Jézusban van.

94
00:06:11,160 –> 00:06:15,160
Úgyszintén tedd lehetővé,
megsegítve mindenkit,

95
00:06:15,160 –> 00:06:18,720
ne csak, hogy megértsék az igazságot,

96
00:06:18,720 –> 00:06:24,200
hanem, ami a legfontosabb, azt válasszák,
hogy az igazság mellett maradnak,

97
00:06:24,200 –> 00:06:29,240
hogy meghajoljanak előtte, hogy utat
engedjenek neki az életükben,

98
00:06:29,240 –> 00:06:33,800
azért, hogy az igazság által,
formálni és lágyítani lehessen őket,

99
00:06:33,800 –> 00:06:37,640
annak hasonlatosságára,
aki az Igazság.

100
00:06:37,640 –> 00:06:41,398
Kérlek Atyám, tégy minket
egyre jobban Jézushoz

101
00:06:41,399 –> 00:06:45,000
hasonlóvá, ahogy itt
vagyunk, ez a mi imánk,

102
00:06:45,000 –> 00:06:55,000
az Ő nevében, Ámen.

103
00:06:57,720 –> 00:07:06,865
A jegyzetfüzeteinkben… nos,
nem haladtunk át érthetően
a 11 -dik tanulmányon,

104
00:07:06,880 –> 00:07:12,120
tehát valószínű a 26 -dik
oldalon vagyunk, ugye?

105
00:07:12,120 –> 00:07:17,320
Minek az alapján igazulunk meg,
kedves barátaim?

106
00:07:17,320 –> 00:07:20,960
Mivé kell válnunk?
“A törvény megtartóivá.”

107
00:07:20,960 –> 00:07:25,880
“Csak a törvény betöltői
igazulnak meg.” Róm 2:13.

108
00:07:25,880 –> 00:07:28,080
Bár kissé törvényeskedőnek hangzik,

109
00:07:28,080 –> 00:07:31,480
biztosítalak, nem az, – nem ebben
a megfogalmazásban.

110
00:07:31,480 –> 00:07:33,800
Mikor válunk törvényeskedővé?

111
00:07:33,800 –> 00:07:36,316
Akkor válunk
törvényeskedőkké, amikor

112
00:07:36,317 –> 00:07:39,200
mi magunk próbálunk megfelelni
a követelménynek.

113
00:07:39,200 –> 00:07:42,049
De kedves barátaim, a
követelménynek teljesülnie kell

114
00:07:42,050 –> 00:07:44,200
azért, hogy
megigazulhassunk.

115
00:07:44,200 –> 00:07:47,400
Isten senkit sem igazít meg
a törvény felfüggesztésével.

116
00:07:47,400 –> 00:07:51,815
Ezért mondja az Írás, Ő igaz
{Zak 9:9} és megigazító {Róm 3:26}.

117
00:07:51,840 –> 00:07:55,760
Mindenben amit tesz,
tiszteletben tartja a törvényt.

118
00:07:55,760 –> 00:08:00,080
Tulajdonképpen a legnagyobb tisztelet,
amit a törvény kifizetett,

119
00:08:00,080 –> 00:08:04,000
Jézus Krisztus élete és halála
által volt kifizetve.

120
00:08:04,000 –> 00:08:09,292
Tökéletesen engedelmes életet élt
és utána meghalt, azzal a halállal,

121
00:08:09,320 –> 00:08:12,474
amely által végtelen áldozatot
hozott, pontosan azért,

122
00:08:12,475 –> 00:08:15,800
hogy megerősítse és tiszteletben
tartsa Isten törvényét.

123
00:08:15,800 –> 00:08:18,560
Ámen {Ámen}

124
00:08:18,560 –> 00:08:25,160
Ebbe kerül a törvény tisztelete
és a mi megmentésünk, ugyanakkor.

125
00:08:25,160 –> 00:08:32,080
A valaha fizetett legnagyobb ár,
Krisztus kereszthalála a törvényért.

126
00:08:32,080 –> 00:08:36,080
Tehát, hogyan igazulunk meg?

127
00:08:36,080 –> 00:08:41,410
Jézus vérébe vetett hit által,
mivel két dolgot jelképez.

128
00:08:41,440 –> 00:08:44,000
Melyek ezek?

129
00:08:44,000 –> 00:08:50,588
Krisztus áldozati halála
és helytettesítő élete.

130
00:08:50,600 –> 00:08:52,560
Igaz?

131
00:08:52,560 –> 00:08:57,040
Az élet a vérben van, de a vérfolyás
Krisztus halálát jelképezi.

132
00:08:57,040 –> 00:09:01,040
Tehát Krisztus vére, magába foglalja
az áldozati halálát,

133
00:09:01,040 –> 00:09:04,320
és helyettesítő, tökéletesen
engedelmes életét.

134
00:09:04,320 –> 00:09:06,511
Milyen tökéletes volt ez az élet?

135
00:09:06,518 –> 00:09:08,566
Végtelenül tökéletes volt.

136
00:09:08,582 –> 00:09:10,794
Az ihletett író elmondja
nekünk, hogy Krisztus egy

137
00:09:10,804 –> 00:09:13,120
végtelenül tökéletes jellemet
mutatott be. {6T 59.3}

138
00:09:13,120 –> 00:09:15,680
Ezért, az a végtelenül
tökéletes élet, megfelelt

139
00:09:15,681 –> 00:09:18,240
Isten törvénye végtelenül
tökéletes mércéjének,

140
00:09:18,240 –> 00:09:20,538
ami az Ő jellemének a másolata.

141
00:09:20,546 –> 00:09:24,200
Isten törvénye, emlékezzetek,
lényegében, amikor mindent
összefoglalsz, azt mondja:

142
00:09:24,200 –> 00:09:27,160
“Legyetek azért tökéletesek,”
mennyire tökéletesek?

143
00:09:27,160 –> 00:09:30,400
“miként a ti mennyei Atyátok
tökéletes.” {Mát 5:48}

144
00:09:30,400 –> 00:09:35,600
Igazán elvárható lenne ez, ami
Isten jellemének a másolata.

145
00:09:35,600 –> 00:09:37,680
Természetesen ez egy végtelen
mérce lenne.

146
00:09:37,680 –> 00:09:42,800
Természetesen Istennel egyenlő
tökéletességet követel.

147
00:09:42,800 –> 00:09:46,569
Van egy ehhez hasonló tökéletességünk,
amit felajánlhatunk, önmagunkat?

148
00:09:46,577 –> 00:09:50,840
Nem…nem.

149
00:09:50,840 –> 00:09:57,080
“Mindannyian vétkeztek és?
“szűkölködnek Isten dicsősége nélkül.”

150
00:09:57,080 –> 00:09:59,200
“…szűkölködnek a dicsőség nélkül.”
{Róm 3:23}

151
00:09:59,200 –> 00:10:03,080
Ez igaz, még a legmegszenteltebb
szentre is?

152
00:10:03,080 –> 00:10:05,640
Bizonyára igaz, kedves barátaim.

153
00:10:05,640 –> 00:10:10,720
A legszentebb szent az első,
aki elismeri ezt.

154
00:10:10,720 –> 00:10:12,830
Látjátok, az ihletett író
újra és újra elmondja

155
00:10:12,831 –> 00:10:15,160
számunkra, hogy minél
közelebb megyünk Krisztushoz,

156
00:10:15,160 –> 00:10:19,920
annál hibásabbnak,
hiányosabbnak, tökéletlennek,

157
00:10:19,921 –> 00:10:24,212
bűnösebbnek látjuk önmagunkat.
{SC 64.2}

158
00:10:24,220 –> 00:10:25,520
Ámen? {Ámen}

159
00:10:25,520 –> 00:10:26,520
Igen.

160
00:10:26,520 –> 00:10:29,800
Ahogy megnézitek, az összes
istenfélő embert a Bibliában,

161
00:10:29,800 –> 00:10:34,320
nekik van a legszerényebb
véleményük önmagukról,

162
00:10:34,320 –> 00:10:37,874
és ők vannak a legjobban
tudatában a hiányosságaiknak.

163
00:10:37,882 –> 00:10:41,133
Tehát nem számít, hogy mennyire
leszünk megszentelve kedves barátaim,

164
00:10:41,149 –> 00:10:44,783
soha nem lehet önmagunkban
valami megfelelő,

165
00:10:44,799 –> 00:10:47,760
hogy megfeleljen a végtelen
mércének és megigazítson bennünket.

166
00:10:47,760 –> 00:10:50,640
Akkor hol fogjuk megtalálni?

167
00:10:50,640 –> 00:10:53,080
Egyedül Jézus Krisztusban.

168
00:10:53,080 –> 00:10:57,874
Az Ő vérébe vetett hit által
a miénk lesz.

169
00:10:57,882 –> 00:10:59,000
Ámen?

170
00:10:59,000 –> 00:11:04,400
Amikor megtesszük ezt,
mit tesz értünk az Atya?

171
00:11:04,400 –> 00:11:06,120
Újra el kell olvasnom ezt.

172
00:11:06,120 –> 00:11:10,840
Gyorsan átmentünk rajta, az elmúlt
tanulmányunk befejező pillanataiban.

173
00:11:10,840 –> 00:11:12,360
Jézushoz vezető út, 62 oldal.

174
00:11:12,360 –> 00:11:16,321
a 26 -dik oldal alján található,
vagy itt a 3 -dik oldal alján.

175
00:11:16,337 –> 00:11:18,535
“Nincs saját igazságunk

176
00:11:18,551 –> 00:11:21,160
ami megfelelne Isten törvényének
a követelményeivel.

177
00:11:21,160 –> 00:11:25,040
De Krisztus megtalálta a módját
annak, hogy megmentsen minket.”

178
00:11:25,040 –> 00:11:27,040
{Ámen}

179
00:11:27,040 –> 00:11:29,040
Hogyan tette ezt meg?

180
00:11:29,040 –> 00:11:30,160
Mindenek előtt, mit tett?

181
00:11:30,160 –> 00:11:34,040
“Megpróbáltatások és kísértések
között élt a földön,
hozzánk hasonlóan.

182
00:11:34,040 –> 00:11:37,680
Bűntelen életet élt.”

183
00:11:37,680 –> 00:11:40,480
És kiért élt bűntelen életet?

184
00:11:40,480 –> 00:11:41,560
Érted és értem.

185
00:11:41,560 –> 00:11:44,000
A bűntelen élet végén, mit tett?

186
00:11:44,000 –> 00:11:47,480
Olvassuk tovább “Mit tett?
“Meghalt értünk.”

187
00:11:47,480 –> 00:11:50,640
Tehát, először is, egy bűntelen
életet élt érettünk
és mit tett ezután?

188
00:11:50,640 –> 00:11:53,160
Meghalt értünk – és most mit
kínál fel?

189
00:11:53,160 –> 00:11:56,685
Hallgassátok meg: “Most
felkínálja, hogy

190
00:11:56,686 –> 00:12:00,640
elveszi bűneinket és
nekünk adja igazságát.”

191
00:12:00,640 –> 00:12:03,800
Jó egyezség ez, barátaim? {Ámen}

192
00:12:03,800 –> 00:12:06,560
Nem kapnánk jobbat mint ez.

193
00:12:06,560 –> 00:12:10,040
Felkínálja, hogy elveszi bűneinket
és nekünk adja igazságát.

194
00:12:10,040 –> 00:12:11,920
Mégis, van egy feltétel,
hallgassátok meg:

195
00:12:11,920 –> 00:12:12,920
Mi ez?

196
00:12:12,920 –> 00:12:18,080
“Ha átadod magad neki, és
Megváltódként fogadod el Őt,”

197
00:12:18,080 –> 00:12:20,040
Túl sokat kér?

198
00:12:20,040 –> 00:12:24,280
Ó, barátaim, ezerszer is nem.

199
00:12:24,280 –> 00:12:27,080
“Ha átadod magad neki
és Megváltódként fogadod el Őt,

200
00:12:27,080 –> 00:12:32,160
akkor, bár lehetsz bűnös,
az Ő érdeméért milyenek vagyunk?

201
00:12:32,160 –> 00:12:33,680
“igaznak nyilvánítva.”

202
00:12:33,680 –> 00:12:38,200
Miért mondja, hogy “igaznak
lesztek nyilvánítva”?

203
00:12:38,200 –> 00:12:43,840
Mert valójában nem vagytok azok.

204
00:12:43,840 –> 00:12:45,400
Tulajdonképpen nem vagytok.

205
00:12:45,400 –> 00:12:47,480
Minek az alapján lesztek
igaznak nyilvánítva?

206
00:12:47,480 –> 00:12:49,440
Hallgassátok meg
a következő mondatot:

207
00:12:49,440 –> 00:12:55,560
“Krisztus jelleme a mi
jellemünk helyébe lép

208
00:12:55,560 –> 00:13:00,200
és Isten úgy fogad el,
mintha soha nem vétkeztél volna.”

209
00:13:00,200 –> 00:13:01,840
{Ámen}

210
00:13:01,840 –> 00:13:06,680
Hála legyen Istennek
az evangéliumért. {Ámen}

211
00:13:06,680 –> 00:13:11,760
Látjátok, Krisztus jelleme,
az egyetlen olyan jellem,

212
00:13:11,760 –> 00:13:15,040
amely megfelel a végtelen mércének.

213
00:13:15,040 –> 00:13:17,858
Krisztus egy végtelenül tökéletes
jellemet mutatott be.

214
00:13:17,880 –> 00:13:21,240
Lehetett neki egy tökéletes jelleme,
ami megfelelhetett a végtelen mércének?

215
00:13:21,240 –> 00:13:23,680
Lehetett neki? Igen, természetesen.

216
00:13:23,680 –> 00:13:28,840
Megfelelt jelleme az Isten
jelleme másolatának?

217
00:13:28,840 –> 00:13:31,080
Természetesen, igen.

218
00:13:31,080 –> 00:13:34,400
Az írás azt mondja, hogy Ő az
Atya dicsőségének a kisugárzása.
{Zsid 1:3}

219
00:13:34,400 –> 00:13:38,680
Ő mondta, “Ha engem láttatok,
láttátok az Atyát.” {Ján 14:9}

220
00:13:38,680 –> 00:13:42,490
Neki egyedül van tökéletes jelleme,
amely megfelel a végtelen mércének.

221
00:13:42,490 –> 00:13:44,542
Kedves barátaim, az
egyetlen módja annak, hogy

222
00:13:44,543 –> 00:13:46,461
te és én megfeleljünk
a végtelen mércének,

223
00:13:46,477 –> 00:13:49,080
ha meg akarunk igazulni

224
00:13:49,080 –> 00:13:51,840
a Jézus vérébe vetett hit által.

225
00:13:51,840 –> 00:13:54,760
{Ámen}

226
00:13:54,760 –> 00:13:57,826
Jézus Krisztus végtelenül
tökéletes jelleme,

227
00:13:57,840 –> 00:14:01,040
nekünk van tulajdonítva a mennyei
feljegyzésekben.

228
00:14:01,040 –> 00:14:02,480
Erre utal az író,
amikor azt mondja,

229
00:14:02,480 –> 00:14:05,160
hogy az Ő jelleme a mi jellemünk
helyébe lép.

230
00:14:05,160 –> 00:14:08,960
Nekünk van beszámítva.

231
00:14:08,960 –> 00:14:11,560
Úgy van feljegyezve, mintha
a sajátunk lenne.

232
00:14:11,560 –> 00:14:15,680
Ennek az alapján vagyunk
igaznak nyilvánítva.

233
00:14:15,680 –> 00:14:18,520
Nem csoda, hogy Dávid azt mondja
Zsoltárok könyve 3: 3 -ban:

234
00:14:18,520 –> 00:14:21,960
“De te, oh Uram, pajzsom
vagy nékem

235
00:14:21,960 –> 00:14:27,520
dicsőségem, az, aki felmagasztalja
az én fejemet.”

236
00:14:27,520 –> 00:14:30,080
Mi Jézus? Ő a mi dicsőségünk!

237
00:14:30,080 –> 00:14:32,360
{Ámen}

238
00:14:32,360 –> 00:14:34,460
Nekünk nincs elegendő
dicsőségünk, ahhoz, hogy

239
00:14:34,461 –> 00:14:36,560
megfeleljünk önmagunkban
a végtelen mércének,

240
00:14:36,560 –> 00:14:39,440
de van Jézusban, örüljünk ennek.

241
00:14:39,440 –> 00:14:41,360
Örüljünk neki.

242
00:14:41,360 –> 00:14:44,184
Review and Herald, 1912, július 11:

243
00:14:44,199 –> 00:14:47,320
“Krisztus azért jött a földre,
hogy egy tökéletesen engedelmes
életet éljen

244
00:14:47,320 –> 00:14:49,320
Isten országának törvényei szerint.

245
00:14:49,320 –> 00:14:53,640
Azért jött, hogy fölemelje és
nemessé tegye az embereket,
hogy lehetővé tegyen,

246
00:14:53,640 –> 00:14:57,480
egy tartós igazságot számukra
… Őbenne…”

247
00:14:57,480 –> 00:14:58,960
Hol, barátaim?

248
00:14:58,960 –> 00:15:04,040
“Benne található meg az összes
szükséges dolog

249
00:15:04,040 –> 00:15:10,440
az abszolút tökéletes jellemhez.”

250
00:15:10,440 –> 00:15:12,000
Mit követel meg a törvény?

251
00:15:12,000 –> 00:15:13,640
A teljes jellem-tökéletességet!

252
00:15:13,640 –> 00:15:16,120
Hol találhatjuk meg? Önmagunkban?

253
00:15:16,120 –> 00:15:19,680
Hol találhatjuk meg? Jézusban!

254
00:15:19,680 –> 00:15:23,360
A ma esti tanulmány címe:
“Isten igazsága…”

255
00:15:23,360 –> 00:15:27,440
hol, kedves barátaim? “Őbenne.”
{2 Kor 5:21}

256
00:15:27,440 –> 00:15:34,000
Jézusban van a mi igazságunk,
amely megigazít minket.

257
00:15:34,000 –> 00:15:39,080
Igen, valóban Jézusban.

258
00:15:39,080 –> 00:15:46,920
A következő, 27 -dik oldalon,
a 12 -dik tanulmány előtt:

259
00:15:46,920 –> 00:15:52,080
Kiadott kézirat, 9. kötet,
319. oldal, megtaláltátok?

260
00:15:52,080 –> 00:15:58,760
“Semmi egyéb, csakis Krisztus
igazsága jogosíthat fel minket,

261
00:15:58,760 –> 00:16:02,280
a megváltottak számára
fenntartott áldásra.”

262
00:16:02,280 –> 00:16:06,440
Mi az egyetlen dolog, ami fel tud
jogosítani minket az örök életre?

263
00:16:06,440 –> 00:16:10,200
Krisztus igazsága,
kedves barátaim.

264
00:16:10,200 –> 00:16:15,120
De figyeljük meg közelebbről.

265
00:16:15,120 –> 00:16:25,760
Krisztus nekünk tulajdonított
igazsága, jogosít fel minket
a mennyre.

266
00:16:25,760 –> 00:16:29,120
De, kedves barátaim, ha valaha is
a mennybe akarunk jutni,

267
00:16:29,120 –> 00:16:35,000
nemcsak jogcímre van szükségünk,
hanem még mire? Alkalmasságra.

268
00:16:35,000 –> 00:16:39,520
Most egy fontos átmenetet teszünk.

269
00:16:39,520 –> 00:16:43,040
Kérlek értsétek meg.

270
00:16:43,040 –> 00:16:49,680
Ha a mennybe akarunk jutni,
nem elég csak az, hogy igaznak
legyünk nyilvánítva,

271
00:16:49,680 –> 00:16:53,040
Krisztus nekünk tulajdonított
igazsága által,

272
00:16:53,040 –> 00:17:02,000
szentté kell legyünk Krisztus
beszámított igazsága által.

273
00:17:02,000 –> 00:17:05,600
Néhány kifejezést használtam,
ami lehet, hogy nem mindenki
számára ismerős,

274
00:17:05,600 –> 00:17:11,240
de meg fogom magyarázni,
ne aggódjatok.

275
00:17:11,240 –> 00:17:15,696
Kérlek értsétek meg,
hogy Krisztus nemcsak

276
00:17:15,697 –> 00:17:20,360
azért ment keresztül
a kálvária gyötrelmén,

277
00:17:20,360 –> 00:17:28,040
hogy igaznak nyilvánítson minket,
hanem azért is, hogy szentté tegyen.

278
00:17:28,040 –> 00:17:30,120
Követitek?

279
00:17:30,120 –> 00:17:32,400
Más szavakkal a következőképpen
is mondhatjuk:

280
00:17:32,400 –> 00:17:39,640
Végtelen áron gondoskodott,
hogy ne csak megigazuljunk,

281
00:17:39,640 –> 00:17:43,840
hanem megszentelődjünk.

282
00:17:43,840 –> 00:17:52,680
Vér által vagyunk megigazítva;
víz által vagyunk megszentelve.

283
00:17:52,680 –> 00:17:57,640
Ezért láthatjuk, Jézus megsebzett
oldalából nemcsak a vért kifolyni,

284
00:17:57,640 –> 00:18:00,080
hanem még mit? Vizet!

285
00:18:00,080 –> 00:18:04,760
Mivel kedves barátaim, nemcsak
a vérre van szükségünk azért,
hogy megigazulhassunk,

286
00:18:04,760 –> 00:18:09,280
hanem a vízre is, azért,
hogy meg legyünk szentelve.

287
00:18:09,280 –> 00:18:14,040
Most, amit meg kell
tennünk ma este,

288
00:18:14,041 –> 00:18:20,600
elválaszthatatlanul
csatlakozik ehhez a kettőhöz.

289
00:18:20,600 –> 00:18:24,160
Szeretném, ha együtt tanulmányoznánk
a vízről és jelentéséről,

290
00:18:24,160 –> 00:18:29,440
de mielőtt tovább mennénk,
biztosak kell legyünk abban,

291
00:18:29,440 –> 00:18:33,160
hogy mindannyian értjük,
habár ez a két gondoskodást

292
00:18:33,160 –> 00:18:38,720
meg lehet és meg is kell különböztetni,
de mit nem lehet velük tenni?
Elválasztani.

293
00:18:38,720 –> 00:18:41,480
Megszeretném ismételni: Habár
meg lehet különböztetni,

294
00:18:41,480 –> 00:18:44,160
mit nem lehet sohasem tenni?
Elválasztani.

295
00:18:44,160 –> 00:18:48,240
Ez az egyezség része.

296
00:18:48,240 –> 00:18:50,440
Ugyanaz a hit,

297
00:18:50,440 –> 00:18:54,640
ugyanaz a hit, amely elfogadja
a vért mint a megigazítás eszközét,

298
00:18:54,640 –> 00:19:00,200
hasonló módon el fogja fogadni
a vizet a megszentelés eszközét.

299
00:19:00,200 –> 00:19:04,280
Ugyanaz a kegyelem, amely
jogcímet ad nekünk a mennyhez,

300
00:19:04,280 –> 00:19:09,446
alkalmassá is fog tenni minket
a menny számára.

301
00:19:09,462 –> 00:19:12,840
{Ámen}

302
00:19:12,840 –> 00:19:18,240
Nem választható el egymástól
ez a két gondoskodás.

303
00:19:18,240 –> 00:19:23,160
Nem lehet őket elválasztani.

304
00:19:23,160 –> 00:19:29,040
A ma esti tanulmányunk címe:
“Isten igazsága Őbenne.”

305
00:19:29,040 –> 00:19:31,948
Ez a cím a 2 Kor 5: 21 -ből van.

306
00:19:31,960 –> 00:19:36,320
“Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette érettünk,

307
00:19:36,320 –> 00:19:42,040
hogy mi Isten igazsága legyünk,”
hol? “ő benne.”

308
00:19:42,040 –> 00:19:45,577
Milyen igazságra van szükségünk
annak érdekében, hogy megigazulhassunk?

309
00:19:45,593 –> 00:19:47,065
Isten igazságára.

310
00:19:47,065 –> 00:19:50,311
“Legyetek azért tökéletesek miként
a ti mennyei Atyátok tökéletes “,
{Mát 5:48}

311
00:19:50,326 –> 00:19:51,744
a törvény követelménye,

312
00:19:51,752 –> 00:19:54,514
és, “csak a törvény megtartói
igazulnak meg.” {Róm 2:13}

313
00:19:54,537 –> 00:19:57,800
Tehát, Isten igazságával kell
rendelkezz. Ámen?

314
00:19:57,800 –> 00:20:00,504
Hol található ez meg? Önmagadban?

315
00:20:00,520 –> 00:20:03,640
Nem, Benne! Ámen?

316
00:20:03,640 –> 00:20:07,200
“Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette érettünk,

317
00:20:07,200 –> 00:20:12,200
hogy mi Isten igazsága legyünk,
ő benne.”

318
00:20:12,200 –> 00:20:14,160
Hallgassátok meg ezt a figyelemre
méltó idézetet.

319
00:20:14,160 –> 00:20:18,080
Válogatott üzenetek,
1 kötet, 396 oldal:

320
00:20:18,080 –> 00:20:22,600
“Tökéletes engedelmessége által
eleget tett a törvény követelményének,

321
00:20:22,600 –> 00:20:25,380
és az egyedüli reménységem,
abban található,

322
00:20:25,381 –> 00:20:28,000
ha úgy tekintek rá, mint
Helyettesítőmre és Kezesemre,

323
00:20:28,000 –> 00:20:33,200
aki értem tökéletesen
engedelmeskedett a törvénynek.

324
00:20:33,200 –> 00:20:38,680
Az Ő érdemeibe vetett hit által,
megszabadultam a törvény ítélete alól.

325
00:20:38,680 –> 00:20:41,314
Az Ő igazságának ruhájába
öltöztetett engem,

326
00:20:41,315 –> 00:20:43,840
ami eleget tesz a törvény
összes követelményének.

327
00:20:43,840 –> 00:20:50,240
Őbenne vagyok tökéletes, aki
örökké tartó igazságot ad nekem.”

328
00:20:50,240 –> 00:20:55,520
Ez egy erőteljes evangéliumi
igazság, erőteljesen megfogalmazva.

329
00:20:55,520 –> 00:21:00,400
Kedves barátaim, kérlek ha bármikor
hallanátok, hogy valaki

330
00:21:00,400 –> 00:21:08,000
vádolja az Úr vég-idei hírnökeit,
hogy törvényeskedők,

331
00:21:08,000 –> 00:21:12,640
utasítsátok vissza azokat a vádakat.

332
00:21:12,640 –> 00:21:16,680
Megoszthattok néhány
ehhez hasonló idézetet.

333
00:21:16,680 –> 00:21:20,680
Bármi csak törvényeskedő nem;
{Ámen}

334
00:21:20,680 –> 00:21:28,160
Itt nyoma sincs a cselekedetek
általi megigazulásnak.

335
00:21:28,160 –> 00:21:34,360
Kolossé 2:9, a benne való
kiteljesedésről beszél
a következő szavakkal:

336
00:21:34,360 –> 00:21:39,120
“Mert Ő benne, lakozik az
istenségnek egész teljessége
testileg,

337
00:21:39,120 –> 00:21:43,044
és ti Ő benne vagytok
beteljesedve, aki feje

338
00:21:43,045 –> 00:21:46,880
minden fejedelemségnek
és hatalmasságnak.”

339
00:21:46,880 –> 00:21:51,400
Látjátok, Krisztusban van meg
bennünk Isten igazsága,

340
00:21:51,400 –> 00:21:54,680
mivel az istenségnek egész
teljessége, hogyan lakozik Benne?

341
00:21:54,680 –> 00:21:58,040
Testileg, testileg!

342
00:21:58,040 –> 00:22:02,520
Benne vagyunk teljesek, benne
vagyunk teljesek.

343
00:22:02,520 –> 00:22:06,880
Kérlek értsétek meg, habár

344
00:22:06,880 –> 00:22:17,080
Krisztusban vagyunk, akkor
Krisztus is bennünk kell legyen.

345
00:22:17,080 –> 00:22:18,400
Követitek?

346
00:22:18,400 –> 00:22:20,960
Ez egy nagyon fontos koncepció.

347
00:22:20,960 –> 00:22:26,000
Lehetetlen számunkra, hogy hit
által Krisztusban legyünk,

348
00:22:26,000 –> 00:22:32,800
amíg nem engedjük meg hit által
Krisztusnak, hogy bennünk legyen.

349
00:22:32,800 –> 00:22:37,880
Látjátok, ez az amiért a megigazulás
és a megszentelődés, milyenek?

350
00:22:37,880 –> 00:22:40,000
Elválaszthatatlanok.

351
00:22:40,000 –> 00:22:42,080
Krisztusban igazulunk meg.

352
00:22:42,080 –> 00:22:46,160
Krisztus bennem, mivé válunk?
Megszenteltekké.

353
00:22:46,160 –> 00:22:51,200
“Krisztus bennetek,” remény mire?
“dicsőségre.” {Kol 1:27}

354
00:22:51,200 –> 00:22:56,080
Hallottátok ezt a szót korábban?

355
00:22:56,080 –> 00:22:57,920
Használjátok a kulcsszót.

356
00:22:57,920 –> 00:23:02,139
Hogy változunk el dicsőségről,
dicsőségre?

357
00:23:02,160 –> 00:23:06,040
Krisztus bennünk lakozó Lelke által.

358
00:23:06,040 –> 00:23:08,400
Ez az, ami megszentel minket,
kedves barátaim.

359
00:23:08,400 –> 00:23:15,680
Ez készít fel minket a mennyei
állampolgárságra.

360
00:23:15,680 –> 00:23:20,080
Egy erkölcsi alkalmasságot kapunk,
hogy ott éljünk,

361
00:23:20,080 –> 00:23:26,200
a Szentlélek elménket megújító
munkája által. {Róm 12:2}

362
00:23:26,200 –> 00:23:30,920
Ez pont olyan fontos ha mennybe
akarunk jutni,

363
00:23:30,920 –> 00:23:34,000
mint a megigazulás.

364
00:23:34,000 –> 00:23:35,600
{Ámen}

365
00:23:35,600 –> 00:23:38,040
A megszentelődés ugyanolyan fontos,

366
00:23:38,040 –> 00:23:41,800
ha mennybe akarunk jutni, mint
a megigazulás.

367
00:23:41,800 –> 00:23:47,840
Ha valaha a mennybe akarunk jutni,
szükségünk van erkölcsi alkalmasságra,

368
00:23:47,840 –> 00:23:54,120
ugyanúgy, mint ahogy szükségünk
van törvényes joghoz, vagy jogcímhez.

369
00:23:54,120 –> 00:23:56,920
Ez az egyezség része.

370
00:23:56,920 –> 00:23:59,520
Nem lehet elválasztani őket egymástól.

371
00:23:59,520 –> 00:24:03,680
Jegyezzétek meg, hogy illik össze
a korábban felolvasott idézettel.

372
00:24:03,680 –> 00:24:07,520
Jézushoz vezető út {62 oldal},
a következő mondatot
szeretném elolvasni,

373
00:24:07,520 –> 00:24:08,720
a következő bekezdésből.

374
00:24:08,720 –> 00:24:10,927
27 -dik oldal alja: “Hogyha
átadod magad neki,

375
00:24:10,928 –> 00:24:13,040
és elfogadod Őt mint
személyes Megváltódat,

376
00:24:13,040 –> 00:24:17,640
akkor, akármilyen bűnös is lehet
az életed, az ő érdeméért

377
00:24:17,640 –> 00:24:19,800
“igaznak vagy beszámítva;”
minek az alapján?

378
00:24:19,800 –> 00:24:22,600
“Krisztus jelleme a te jellemed
helyébe lép,

379
00:24:22,600 –> 00:24:27,000
és Isten úgy fogad el, mintha
sohasem vétkeztél volna.”

380
00:24:27,000 –> 00:24:32,240
Eddig olvastuk, de jegyezzétek
meg a következő mondatot!

381
00:24:32,240 –> 00:24:40,080
“Mi több, Krisztus megváltoztatja
a szívet…”

382
00:24:40,080 –> 00:24:41,760
{Ámen}

383
00:24:41,760 –> 00:24:47,520
Látjátok, Isten,
Jézus Krisztuson keresztül nemcsak

384
00:24:47,520 –> 00:24:56,080
a törvényes állapotunkat akarja
megváltoztatni, hanem az erkölcsi
állapotunkat is.

385
00:24:56,080 –> 00:24:57,600
Egyetértünk?

386
00:24:57,600 –> 00:25:01,240
Más szavakkal, nemcsak igaznak
akar elkönyvelni minket,

387
00:25:01,240 –> 00:25:05,640
hanem szentté is akar tenni minket.

388
00:25:05,640 –> 00:25:09,080
Nemcsak jogcímet akar adni nekünk
a mennybe,

389
00:25:09,120 –> 00:25:11,200
hanem segíteni akar, minek a
kifejlesztésében?

390
00:25:11,200 –> 00:25:13,880
Hogy alkalmasak legyünk a mennyre.

391
00:25:13,880 –> 00:25:16,240
Egyetértünk ebben.

392
00:25:16,240 –> 00:25:19,480
Ezért van ez a kis figyelemreméltó
idézetünk.

393
00:25:19,480 –> 00:25:25,000
“Mi több, Krisztus” még mit tesz?
“megváltoztatja a szívet.”

394
00:25:25,000 –> 00:25:28,240
Krisztus megváltoztatja a szívet.

395
00:25:28,240 –> 00:25:34,720
Kedves barátaim, vizsgáljuk meg együtt,

396
00:25:34,720 –> 00:25:38,160
a megigazulás és a megszentelődés
elválaszthatatlan természetét.

397
00:25:38,160 –> 00:25:42,160
Az idézet, amit meg szeretnék
ragadni veletek ma este,

398
00:25:42,160 –> 00:25:48,040
annyira mélységes, annyira védelmező
és annyira kiegyensúlyozott,

399
00:25:48,040 –> 00:25:50,651
hogy távol fog tartani
minket, ha engedjük,

400
00:25:50,652 –> 00:25:53,440
távol fog tartani minket
mindkét szakadéktól,

401
00:25:53,440 –> 00:25:56,520
a keskeny út mindkét oldalán,

402
00:25:56,520 –> 00:25:58,720
amely Isten országába vezet.

403
00:25:58,720 –> 00:26:01,080
Most, miről is van szó?

404
00:26:01,080 –> 00:26:03,160
Tudjátok, hogy van egy egyenes
és keskeny út,

405
00:26:03,160 –> 00:26:05,080
amely a mennybe vezet, ugye?

406
00:26:05,080 –> 00:26:07,080
A Biblia beszél erről. {Mát 7:14}

407
00:26:07,080 –> 00:26:13,400
De kérlek, legyetek óvatosak,
mert mindkét oldalán,
mély szakadék van

408
00:26:13,400 –> 00:26:18,960
és nagyon csúszós a part, és
könnyen bele lehet esni.

409
00:26:18,960 –> 00:26:23,320
Olyan könnyen hajlamosak vagyunk

410
00:26:23,320 –> 00:26:27,240
bele esni vagy az egyik
vagy a másik árokba.

411
00:26:27,240 –> 00:26:31,160
Nagyon nagy kihívást jelent
számunkra,

412
00:26:31,160 –> 00:26:34,080
mint emberek számára, az egyenes
és keskeny úton maradni.

413
00:26:34,080 –> 00:26:37,240
Melyik ez a két árok, amire
figyelmeztetlek titeket?

414
00:26:37,240 –> 00:26:39,680
Melyik ez a szakadék, kedveseim?

415
00:26:39,680 –> 00:26:41,560
Itt, ez melyik árok?

416
00:26:41,560 –> 00:26:44,320
Hogy hívják? A jobb oldalamon?

417
00:26:44,320 –> 00:26:45,600
Minek nevezik?

418
00:26:45,600 –> 00:26:49,560
Radikális jobb oldal,
legalizmusnak nevezik?

419
00:26:49,560 –> 00:26:51,760
Egyetértünk? Törvényeskedés.

420
00:26:51,760 –> 00:26:53,440
Mi a neve a második ároknak?

421
00:26:53,440 –> 00:26:55,480
Liberális oldal.

422
00:26:55,480 –> 00:27:01,760
Törvény-elleneseknek nevezik;
Ne ijesszen ez meg titeket.

423
00:27:01,760 –> 00:27:05,320
“Anti” egyszerűen egy előtag,
ami “ellent.” jelent.

424
00:27:05,320 –> 00:27:08,480
“Nomos” görög szó, törvényt jelent.

425
00:27:08,480 –> 00:27:14,080
Tehát mit gondoltok ki egy
“antinómián”? Egy “antinomianista”

426
00:27:14,080 –> 00:27:16,960
az, aki a törvény ellen van.

427
00:27:16,960 –> 00:27:20,120
Az “antinomianizmus” alapvetően
azt tanítja, hogy Krisztus

428
00:27:20,120 –> 00:27:23,280
félretette a törvényt a kereszten,

429
00:27:23,280 –> 00:27:27,200
és többé nem kell engedelmeskednünk
a törvénynek,

430
00:27:27,200 –> 00:27:29,960
mert a törvény a múlté.

431
00:27:29,960 –> 00:27:36,760
Nagyon hasonlít az egyszer megmentve,
mindig megmentve elvhez.

432
00:27:36,760 –> 00:27:41,240
Törvényeskedés. Mi a gond
a törvényeskedéssel?

433
00:27:41,240 –> 00:27:50,040
Nos, a törvényeskedő, ki szeretné
érdemelni saját üdvösségét,

434
00:27:50,040 –> 00:27:53,600
és azt szeretnék, hogy
engedelmességük érdemszerű legyen.

435
00:27:53,600 –> 00:27:57,920
Végül is, olyan nehéz volt
engedelmes lenni.

436
00:27:57,920 –> 00:28:00,226
Tulajdonképpen ha nem
a szeretet motiválta

437
00:28:00,227 –> 00:28:02,640
az engedelmességed,
akkor az engedelmesség,

438
00:28:02,640 –> 00:28:05,040
igazából csak kötelesség.
Halljátok törvényeskedők?

439
00:28:05,040 –> 00:28:08,080
Össze kellene szorítsd a fogaid
és kényszeríteni kellene,

440
00:28:08,080 –> 00:28:14,080
hogy megtedd, még ha bele is halsz,
mivel “a mennybe akarok jutni.”

441
00:28:14,080 –> 00:28:17,751
Nincs öröm egy ilyen tapasztalatban,

442
00:28:17,759 –> 00:28:19,600
de ők megteszik, mert
ki akarnak érdemelni

443
00:28:19,600 –> 00:28:22,158
elegendő jó pontot,
hogy a mennybe jussanak.

444
00:28:22,166 –> 00:28:25,240
Látjátok, ez büszkeség kérdése.

445
00:28:25,240 –> 00:28:28,080
Engedjétek meg, hogy
egyszerűsítsem le számotokra.

446
00:28:28,080 –> 00:28:32,000
Legalizmus: a törvényeskedő
mennybe akar jutni,

447
00:28:32,000 –> 00:28:38,240
saját engedelmessége révén,
saját engedelmességük által.

448
00:28:38,240 –> 00:28:41,720
A törvényeskedő saját engedelmessége
révén akar mennybe jutni.

449
00:28:41,720 –> 00:28:43,840
Egyetértünk?

450
00:28:43,840 –> 00:28:50,440
A törvény-ellenesek, engedelmesség
nélkül akarnak mennybe jutni.

451
00:28:50,440 –> 00:28:53,640
Elég érthető? Egyetértünk?

452
00:28:53,640 –> 00:28:57,360
Hogy akar mennybe jutni a törvény-
ellenes? Engedelmesség nélkül.

453
00:28:57,360 –> 00:29:01,600
A törvényeskedő saját engedelmessége
révén akar mennybe jutni.

454
00:29:01,600 –> 00:29:06,000
Tudod nagyon elképesztő, ahogy
ezt a két csoportot figyeled.

455
00:29:06,000 –> 00:29:10,160
Tudjátok…

456
00:29:10,160 –> 00:29:16,120
szeretett gyülekezeteinkben,
a legnagyobb konfliktusok

457
00:29:16,120 –> 00:29:20,640
elkerülhetetlenül a törvényeskedők
és a törvény-ellenesek között vannak.

458
00:29:20,640 –> 00:29:27,160
Minden lelkész tudja,
hogy miről beszélek.

459
00:29:27,160 –> 00:29:30,800
És egymás torkának esnek.

460
00:29:30,800 –> 00:29:37,179
Abban az erőfeszítésükben, hogy
ellensúlyozzák a másik oldalt,

461
00:29:37,200 –> 00:29:41,760
még mélyebbre ássák magukat
a saját árkukban.

462
00:29:41,760 –> 00:29:47,760
Nagyon ijesztő, mindig
láthatunk ilyesmit.

463
00:29:47,760 –> 00:29:50,280
De tudjátok, annak ellenére,
hogy egymás torkának esnek,

464
00:29:50,280 –> 00:29:54,280
érdekes, hogy nagyon sok hasonlóság
van a két csoport között.

465
00:29:54,280 –> 00:29:56,480
Valóban van.

466
00:29:56,480 –> 00:29:57,640
Mit is akarok mondani?

467
00:29:57,661 –> 00:30:03,200
Nos, az önzés, közös probléma,
mindkét csoport számára.

468
00:30:03,200 –> 00:30:07,040
Hol van a törvényeskedőknek
gondja az önzéssel?

469
00:30:07,040 –> 00:30:12,720
Nos, a saját öndicsőítésüket
tartják szem előtt.

470
00:30:12,720 –> 00:30:15,920
Elég hitelt szeretnének kapni
saját megmentésükért,

471
00:30:15,920 –> 00:30:18,560
ezért kitaláltak egy
hamis evangéliumot,

472
00:30:18,560 –> 00:30:23,880
ami lehetővé teszi számukra,
hogy kiérdemeljék az üdvösségüket,

473
00:30:23,880 –> 00:30:26,600
és ezáltal hitelük lehet.

474
00:30:26,600 –> 00:30:30,280
Ez egy önző dolog. Öndicsőítés.

475
00:30:30,280 –> 00:30:33,120
Hol a törvény-ellenesek
problémája az önzéssel?

476
00:30:33,120 –> 00:30:35,480
…ti ebben az árokban vagyok.

477
00:30:35,480 –> 00:30:40,160
Természetesen nem ítéllek el titeket,
csak a szemléltetés kedvéért mondom.

478
00:30:40,173 –> 00:30:44,680
Mi a helyzet itt az önzéssel?
Az önfeloldozás.

479
00:30:44,680 –> 00:30:47,280
Önfeloldozás.

480
00:30:47,280 –> 00:30:51,600
Ezek az emberek úgy akarnak üdvözülni,
hogy magukkal viszik kedvenc bűneiket.

481
00:30:51,600 –> 00:30:53,120
Követitek?

482
00:30:53,120 –> 00:30:55,720
Nem akarják elhagyni őket,
ezért mit tesznek?

483
00:30:55,720 –> 00:30:59,200
Kitaláltak egy hamis evangéliumot,
ami megengedi számukra,
hogy azt higgyék,

484
00:30:59,200 –> 00:31:02,840
meg vannak mentve, miközben
tovább vétkeznek.

485
00:31:02,840 –> 00:31:10,920
Hallottátok? Ez az igazság.

486
00:31:10,920 –> 00:31:15,520
Van egy másik közös probléma is,
a büszkeség.

487
00:31:15,520 –> 00:31:19,280
Ezek az emberek büszkék arra
amit azért tettek,
hogy a mennybe jussanak.

488
00:31:19,280 –> 00:31:26,240
És a másik csoport arra büszke,
amit nem tett, hogy
a mennybe kerüljön.

489
00:31:26,240 –> 00:31:30,640
Igen, ez az igazság.

490
00:31:30,640 –> 00:31:36,160
Tudjátok, kedves barátaim,
ma este azért vagyok itt,
hogy elmondjam nektek,

491
00:31:36,160 –> 00:31:41,360
hogy az ördögöt nem érdekli az,
hogy melyik árokban vagy.

492
00:31:41,360 –> 00:31:50,000
Minden ami érdekli az az, hogy
távol tartson a keskeny ösvénytől.

493
00:31:50,000 –> 00:32:01,994
És azért is vagyok itt ma este,
hogy elmondjam, nem sokan
járnak a keskeny úton.

494
00:32:02,000 –> 00:32:06,720
De azért vagyok itt, hogy elmondjam
nektek, hogy itt az idő kimászni
a gödrünkből,

495
00:32:06,720 –> 00:32:08,150
és az egyenes útra lépni.

496
00:32:08,160 –> 00:32:10,240
Hallhatok egy “áment”?
{Ámen}

497
00:32:10,240 –> 00:32:14,960
Testvéreim, közeledünk a végcél felé,

498
00:32:14,960 –> 00:32:18,280
és többé nem vergődhetünk
egyik árokban sem.

499
00:32:18,280 –> 00:32:20,400
{Ámen}

500
00:32:20,400 –> 00:32:24,400
Ki kell másznunk ezekből a gödrökből,
és a keskeny útra kell lépjünk,

501
00:32:24,400 –> 00:32:29,960
Jézust kell követnünk, hogyha
a mennybe akarunk jutni.

502
00:32:29,960 –> 00:32:33,240
Főleg számunkra nagyon fontos,
hogy kimásszunk ezekből a gödrökből,

503
00:32:33,240 –> 00:32:34,840
ahogy közeledünk a végcél felé.

504
00:32:34,840 –> 00:32:36,400
Miért?

505
00:32:36,400 –> 00:32:39,080
Mivel újra meg fog történni az,

506
00:32:39,080 –> 00:32:45,720
ami egyszer már megtörtént
Jézus idejében.

507
00:32:45,720 –> 00:32:52,040
Hallottatok valaha a sadduceusokról
és a farizeusokról?

508
00:32:52,040 –> 00:32:55,520
Jézus idejében kik voltak
egymás torkának esve?

509
00:32:55,520 –> 00:32:58,440
A sadduceusok és a farizeusok.

510
00:32:58,440 –> 00:33:02,040
A legnagyobb ellentét volt közöttük.

511
00:33:02,040 –> 00:33:05,640
Ez a régi változata volt,

512
00:33:05,640 –> 00:33:08,080
a tövényeskedésnek és
a törvény-ellenességnek.

513
00:33:08,080 –> 00:33:11,280
Ha lenne időnk, nagyszerű lenne,
hogy megosszam veletek,

514
00:33:11,280 –> 00:33:15,120
hogy a napjaink törvény-ellenesei,

515
00:33:15,120 –> 00:33:17,320
a régi sadduceusok modern változatai.

516
00:33:17,320 –> 00:33:22,880
Elképesztő.

517
00:33:22,880 –> 00:33:25,160
De nincs időnk rá.

518
00:33:25,160 –> 00:33:34,080
Meddig voltak egymásnak esve?

519
00:33:34,080 –> 00:33:37,320
Amíg Jézus ellen nem léptek fel,

520
00:33:37,320 –> 00:33:44,480
akinek a keskeny úton való járása,
ítélet volt számukra.

521
00:33:44,480 –> 00:33:47,560
Halljátok amit mondok?

522
00:33:47,560 –> 00:33:49,800
És ezért gyűlölték Őt.

523
00:33:49,800 –> 00:33:54,493
Jézus iránti közös gyűlöletük
okozta azt, hogy összefogtak ellene.

524
00:33:54,501 –> 00:33:56,844
Félretették nézeteltéréseiket,
amikor, arról volt szó,

525
00:33:56,860 –> 00:33:58,868
hogy megszabaduljanak Jézustól.

526
00:33:58,884 –> 00:34:01,360
Értitek amit mondok?

527
00:34:01,360 –> 00:34:04,200
Kedves barátaim, ez újra
meg fog történni.

528
00:34:04,200 –> 00:34:06,360
Tulajdonképpen már látjuk
megtörténni.

529
00:34:06,360 –> 00:34:11,200
Hallottatok valaha a római
katolicizmusról,

530
00:34:11,200 –> 00:34:17,000
és a hitehagyott protestantizmusról,
amint felülkerekedtek azon,

531
00:34:17,000 –> 00:34:21,960
ami valaha elválasztotta őket?

532
00:34:21,960 –> 00:34:23,720
Milyen célból?

533
00:34:23,720 –> 00:34:28,920
Ebben az esetben Krisztus
menyasszonyától akarnak
megszabadulni.

534
00:34:28,920 –> 00:34:31,080
Ámen.

535
00:34:31,080 –> 00:34:35,120
Pont ezt látjuk most,
kedves barátaim.

536
00:34:35,120 –> 00:34:39,560
Ez az idő egyik legbiztosabb jele.

537
00:34:39,560 –> 00:34:47,080
Azok a mély szakadékok,
át vannak hidalva

538
00:34:47,080 –> 00:34:50,880
a római katolicizmus és a
hitehagyott protestantizmus között.

539
00:34:50,880 –> 00:34:53,520
Apropó, ki a harmadik tag?

540
00:34:53,520 –> 00:34:56,160
A spiritizmus.

541
00:34:56,160 –> 00:34:58,560
Ez a szentségtelen hármasság,

542
00:34:58,560 –> 00:35:05,920
Krisztus menyasszonya ellen fog
szegülni, és megpróbálja
keresztre feszíteni Őt,

543
00:35:05,920 –> 00:35:09,200
ugyanúgy, mint a Sadduceusok
és a Farizeusok,

544
00:35:09,200 –> 00:35:15,200
a démoni erők befolyása alatt
keresztre feszítették Krisztust.

545
00:35:15,200 –> 00:35:18,200
Semmi új sincs a Nap alatt, ugye?

546
00:35:18,200 –> 00:35:22,080
Pontosan ezért,

547
00:35:22,080 –> 00:35:26,480
nagyon fontos, hogy kimásszunk
mindkét árokból.

548
00:35:26,480 –> 00:35:28,720
{Ámen}

549
00:35:28,720 –> 00:35:31,040
Hogy kimásszunk és kint
maradjunk mindkét gödörből.

550
00:35:31,040 –> 00:35:34,360
Félelmetes, el kell mondjam
ezt, kedves barátaim,

551
00:35:34,360 –> 00:35:39,360
vonakodom megtenni,
mivel nem szeretném

552
00:35:39,360 –> 00:35:43,840
azt a benyomást kelteni, hogy
bármilyen bajom van ezzel
a gyülekezettel,

553
00:35:43,840 –> 00:35:46,226
de akármennyire szeretem
ez a gyülekezetet,

554
00:35:46,242 –> 00:35:49,000
nagyon őszinte kell legyek
a helyzetét illetően.

555
00:35:49,000 –> 00:35:52,720
De nagyon sokan vannak
saját gyülekezetünkben,

556
00:35:52,720 –> 00:35:59,080
akik akaratuk ellenére,

557
00:35:59,080 –> 00:36:05,520
a katolicizmushoz vagy a bukott
protestantizmushoz hasonló
nézeteket vallanak,

558
00:36:05,520 –> 00:36:08,040
mert ők vagy a legalizmus
csapdájában,

559
00:36:08,040 –> 00:36:13,040
vagy az olcsó kegyelem
csapdájában vannak.

560
00:36:13,040 –> 00:36:17,040
Oh, testvéreim, ki kell másznunk
a saját csapdánkból.

561
00:36:17,040 –> 00:36:18,360
{Ámen}

562
00:36:18,360 –> 00:36:20,840
Meg kell szabadulnunk
a saját csapdánkból.

563
00:36:20,840 –> 00:36:25,440
Ezért kell közelebbről is
megvizsgálnunk a következő idézetet.

564
00:36:25,440 –> 00:36:28,040
Annyira védelmező,
annyira kiegyensúlyozott,

565
00:36:28,040 –> 00:36:30,320
segíteni fog nekünk
a keskeny úton maradni,

566
00:36:30,320 –> 00:36:32,120
hogyha megértjük.

567
00:36:32,120 –> 00:36:33,080
Nézzük meg együtt.

568
00:36:33,080 –> 00:36:39,680
“A hit amely által élek” című könyv
116 -dik oldalán található meg.

569
00:36:39,680 –> 00:36:42,840
A 28 -dik oldal tetején.

570
00:36:42,840 –> 00:36:46,040
Megtalálható az Üzenet az ifjúságnak
című könyv 35 -dik oldalán is.

571
00:36:46,040 –> 00:36:49,120
Ha valamelyik megvan a két könyv
közül, megtalálhatjátok benne.

572
00:36:49,120 –> 00:36:52,640
Vagy elolvashatjátok
a nyomtatványokból.

573
00:36:52,640 –> 00:36:56,360
Engedjétek meg, hogy elolvassam,
és utána visszatérünk,
hogy elemezzük.

574
00:36:56,360 –> 00:37:02,960
“Az igazság ami által megigazulunk
milyen? “nekünk tulajdoníttatott.”

575
00:37:02,960 –> 00:37:08,160
Az igazság ami által meg vagyunk
szentelve, részesített.

576
00:37:08,160 –> 00:37:15,080
Az első a jogcímünk a mennybe,
a második, mink?

577
00:37:15,080 –> 00:37:17,520
“Alkalmasságunk a menny számára.”

578
00:37:17,520 –> 00:37:20,600
Annyira mélységes.

579
00:37:20,600 –> 00:37:22,440
Annyira kiegyensúlyozott.

580
00:37:22,440 –> 00:37:24,000
Annyira védelmező.

581
00:37:24,000 –> 00:37:30,120
Ha te és én egyszerűen megértjük
ezt az igazságot, segíteni fog,

582
00:37:30,120 –> 00:37:34,035
hogy a keskeny úton maradjunk
és távol mindkét csapdától.

583
00:37:34,040 –> 00:37:38,440
Vizsgáljuk meg együtt;
kérlek értsétek meg ezt.

584
00:37:38,440 –> 00:37:41,960
Kérlek jegyezzétek meg,
hogy úgy a jogcímünk, mint

585
00:37:41,960 –> 00:37:45,120
az alkalmasságunk Krisztus
igazságában található meg.

586
00:37:45,120 –> 00:37:46,306
Jézus élete 300. oldal:

587
00:37:46,314 –> 00:37:49,120
“A büszke szív küszködik,
hogy kiérdemelje az üdvösséget,

588
00:37:49,120 –> 00:37:54,000
de úgy a jogcímünk, mint az
alkalmasságunk a menny számára,
hol található meg?

589
00:37:54,000 –> 00:37:56,120
“Krisztus igazságában.”

590
00:37:56,120 –> 00:38:00,160
De kérlek jegyezzétek meg,

591
00:38:00,160 –> 00:38:06,400
Krisztus igazságát különböző
módon kapjuk meg

592
00:38:06,400 –> 00:38:09,673
úgy, hogy jogcímet ad
nekünk a menny számára,

593
00:38:09,674 –> 00:38:13,160
azért, hogy alkalmasakká
tegyen a menny számára.

594
00:38:13,160 –> 00:38:15,480
Megjegyeztétek?

595
00:38:15,480 –> 00:38:19,960
Hogy kapjuk meg Krisztus igazságát,
ami megigazít minket?

596
00:38:19,960 –> 00:38:22,000
…jogcímet ad nekünk
a menny számára?

597
00:38:22,000 –> 00:38:25,120
Hogyan? Tulajdonítva.

598
00:38:25,120 –> 00:38:29,440
Hogyan kapjuk meg Krisztus
igazságát, ami megszentel minket?

599
00:38:29,440 –> 00:38:31,000
…alkalmassá tesz minket
a menny számára.

600
00:38:31,000 –> 00:38:35,120
Hogyan? Részesítve.

601
00:38:35,120 –> 00:38:37,200
Rendben. Érthető?

602
00:38:37,200 –> 00:38:42,008
Hogy megigazuljunk, rendelkeznünk
kell Krisztus nekünk
tulajdonított igazságával,

603
00:38:42,024 –> 00:38:43,865
és ez jogosít fel minket
a menny számára.

604
00:38:43,873 –> 00:38:46,080
Ahhoz, hogy megszentelődjünk,
mire van szükségünk?

605
00:38:46,080 –> 00:38:48,717
Krisztus nekünk juttatott
igazságára, és ez

606
00:38:48,718 –> 00:38:51,120
tesz alkalmassá minket
a menny számára.

607
00:38:51,120 –> 00:38:55,080
Ezt a két kegyelmi gondoskodást
világosan meg kell különböztetni,

608
00:38:55,080 –> 00:38:59,160
de mit nem lehet tenni sohasem?

609
00:38:59,160 –> 00:39:02,880
Elválasztani! …sohasem lehet
elválasztani.

610
00:39:02,880 –> 00:39:06,960
Bizonyosodjunk meg,
hogy megértettük.

611
00:39:06,960 –> 00:39:12,840
Mindenek előtt, az igazság ami által
meg vagyunk igazítva,
nekünk van tulajdonítva.

612
00:39:12,840 –> 00:39:15,160
Mit jelent megigazulva lenni?

613
00:39:15,160 –> 00:39:17,800
Remélhetőleg értitek, mivel már
tanultunk erről.

614
00:39:17,800 –> 00:39:20,280
Mondok néhány meghatározást,
nagyon tömören.

615
00:39:20,280 –> 00:39:25,000
Megigazítva: megbocsátva,
igaznak nyilvánítva.

616
00:39:25,000 –> 00:39:29,480
Rendben? Ezt jelenti a megigazulás.

617
00:39:29,480 –> 00:39:34,560
Az igazság, ami által meg vagyunk
szentelve, milyen? Részesített.

618
00:39:34,560 –> 00:39:36,120
Mit jelent megszentelve lenni?

619
00:39:36,120 –> 00:39:40,200
A “megszentelni” lényegében azt
jelenti, hogy szentté tenni,
szentté váni,

620
00:39:40,200 –> 00:39:47,000
helyreállíttatni Isten
hasonlatosságára. Rendben?

621
00:39:47,000 –> 00:39:56,520
Most nézzük meg a tulajdonítani
és részesíteni szavakat?

622
00:39:56,520 –> 00:40:03,825
Amikor tulajdonítunk valamit,
hogy adjuk oda valakinek?

623
00:40:03,840 –> 00:40:07,480
Amikor tulajdonítunk valamit,
hogy adjuk oda valakinek?

624
00:40:07,480 –> 00:40:13,160
Meghatározás: A javára írjuk,
vagy beszámítjuk

625
00:40:13,160 –> 00:40:17,160
azt, ami eredetileg másvalakié volt.

626
00:40:17,160 –> 00:40:20,840
Tulajdonképpen egy
olyan szótárból vettem

627
00:40:20,841 –> 00:40:25,440
a meghatározást, ami meg volt
Ellen White könyvtárában.

628
00:40:25,440 –> 00:40:33,000
Látni szerettem volna, hogy hogyan
értelmezte a meghatározást,

629
00:40:33,000 –> 00:40:35,160
és ezt találtam.

630
00:40:35,160 –> 00:40:39,600
“A javára írjuk, vagy beszámítjuk
azt, ami eredetileg másvalakié volt.”

631
00:40:39,600 –> 00:40:41,720
Ezt jelenti “tulajdonítani.”

632
00:40:41,720 –> 00:40:43,720
Követitek?

633
00:40:43,720 –> 00:40:48,880
A tulajdonítás valami objektív,
rajtunk kívül álló dolog.

634
00:40:48,880 –> 00:40:51,560
A mi számlánkra van írva.

635
00:40:51,560 –> 00:40:55,720
A tulajdonítás az, amiről beszél
Ellen White a Jézushoz vezető út,
62 -dik oldalán,

636
00:40:55,720 –> 00:41:01,040
amikor azt mondja: “Az Ő jelleme
a mi jellemünk helyébe lép.”

637
00:41:01,040 –> 00:41:02,360
Hol történik ez meg?

638
00:41:02,360 –> 00:41:05,600
A mennyei könyvekben.

639
00:41:05,600 –> 00:41:11,280
Nekünk van tulajdonítva; úgy van
beszámolva, mintha a miénk lenne.

640
00:41:11,280 –> 00:41:19,200
A megigazulás ad nekünk
jogcímet a mennybe.

641
00:41:19,200 –> 00:41:21,880
A nekünk tulajdoníttatott igazság
ad jogcímet a mennybe.

642
00:41:21,880 –> 00:41:27,040
Mi a jogcím?

643
00:41:27,040 –> 00:41:31,680
“Törvényes jogos birtoklás, pontosan,
csak követelés vagy jogosultság.

644
00:41:31,680 –> 00:41:34,360
Ez az ami garantálja a törvényes
jogot a birtoklásra.”

645
00:41:34,360 –> 00:41:40,680
Tudjátok ha egy gyengébb pillanatban
szeretnétek venni egy új autót,

646
00:41:40,680 –> 00:41:45,160
de nincs rá pénzetek, elmentek
a bankba és kölcsönt vesztek fel.

647
00:41:45,160 –> 00:41:47,840
Amit örömmel megadnak nektek,

648
00:41:47,840 –> 00:41:52,720
egy bizonyos időre,
meghatározott kamatra,

649
00:41:52,720 –> 00:41:57,640
és azért, hogy biztosak legyenek,
hogy megkapják a pénzüket
mit tesznek?

650
00:41:57,640 –> 00:41:59,120
Megtartják a jogosultságot.

651
00:41:59,160 –> 00:42:01,240
A régi időkben, szó szerint
megtartották.

652
00:42:01,240 –> 00:42:03,240
Most csak zálogot tesznek rá.

653
00:42:03,240 –> 00:42:06,080
De a régi időkben valóban
megtartották a jogosultságot.

654
00:42:06,080 –> 00:42:08,600
És meddig nem kaptad meg rá
a jogosultságot,

655
00:42:08,600 –> 00:42:13,120
azt az iratot, ami azt mondja,
hogy te vagy az autó
jogos tulajdonosa?

656
00:42:13,120 –> 00:42:15,000
Amíg visszafizetted a kölcsönt.

657
00:42:15,000 –> 00:42:17,058
Ezután a bank neked adja
a tulajdonjogot,

658
00:42:17,074 –> 00:42:20,120
azt az iratot, ami azt mondja,
hogy az autó, a Te autód.

659
00:42:20,120 –> 00:42:24,640
A megigazulás, Krisztus
beszámított igazsága,

660
00:42:24,640 –> 00:42:28,720
jogcímet ad az örök élethez,
a mennyhez.

661
00:42:28,720 –> 00:42:33,080
De kedves barátaim, kinek
kellett ezt teljesen kifizetni?

662
00:42:33,080 –> 00:42:34,280
Nekünk?

663
00:42:34,280 –> 00:42:40,280
Nem, Jézus Krisztus élete és
halála által van örök életünk.

664
00:42:40,280 –> 00:42:41,520
{Ámen}

665
00:42:41,520 –> 00:42:47,026
Éppen ezért, bár a bűn
zsoldja a halál,

666
00:42:47,040 –> 00:42:51,320
mi az Isten ajándéka?
Örök élet. {Róm 6:23}

667
00:42:51,320 –> 00:42:55,680
Mi az egyetlen dolog, amit te
és én megérdemlünk?

668
00:42:55,680 –> 00:43:00,280
Örök halál – mivel mindannyian
vétkeztünk. {Róm 3:23}

669
00:43:00,280 –> 00:43:05,080
Örök halál az, amiben részesülnek
azok akik vétkeztek.

670
00:43:05,080 –> 00:43:06,920
Tehát kérlek, legyetek nagyon
figyelmesek.

671
00:43:06,920 –> 00:43:09,994
Legyetek óvatosak, hogy
ne követeljétek azt,

672
00:43:09,995 –> 00:43:13,000
amire rászolgáltatok
vagy megérdemeltétek.

673
00:43:13,000 –> 00:43:17,040
Mert hogyha ragaszkodtok ahhoz,
amit megérdemeltek,
akkor mit fogtok kapni?

674
00:43:17,040 –> 00:43:22,760
Halált….örök halált.

675
00:43:22,760 –> 00:43:28,280
Egyedül Jézus Krisztus
élete és halála által

676
00:43:28,280 –> 00:43:30,120
érdemelte ki számunkra
az örök életet.

677
00:43:30,120 –> 00:43:31,600
{Ámen}

678
00:43:31,600 –> 00:43:37,920
És csak mind egy ingyen ajándékot
lehet elfogadni, a Jézus
vérébe vetett hit által.

679
00:43:37,920 –> 00:43:40,440
Egyetértünk?

680
00:43:40,440 –> 00:43:43,160
…csakis a Jézus vérébe
vetett hit által.

681
00:43:43,160 –> 00:43:49,280
Nézzük meg a “részesíteni”
kifejezést.

682
00:43:49,280 –> 00:43:52,000
Ennek az alapján kapjuk meg….

683
00:43:52,000 –> 00:43:55,920
Így kapjuk meg az igazságot,
ami megszentel minket.

684
00:43:55,920 –> 00:43:58,080
Részesítés által.

685
00:43:58,080 –> 00:44:02,600
Amikor “részesítesz valamit”,
hogy adod oda?

686
00:44:02,600 –> 00:44:09,560
“Részesíteni: adni vagy ajándékozni
egy részt; valamit adni a másiknak.”

687
00:44:09,560 –> 00:44:15,600
Látjátok amikor juttatok valamit,
amikor adtok valamit
egy másik személynek

688
00:44:15,600 –> 00:44:18,600
azért, hogy megkapva,
részesüljön benne.

689
00:44:18,600 –> 00:44:20,680
A részévé válik.

690
00:44:20,680 –> 00:44:24,520
Apropó, itt van egy kis segítség,
ami segíthet megérteni
ezeket a szavakat.

691
00:44:24,520 –> 00:44:31,080
Beszámítani: P-U-T (helyezni)
az eredeti angol szó közepe

692
00:44:31,080 –> 00:44:34,080
az, ami segít megérteni, hogy mit
jelent a beszámítani kifejezés.

693
00:44:34,080 –> 00:44:37,000
Ami be van számítva, az ami,
a mi számlánkon van.

694
00:44:37,000 –> 00:44:42,520
Részesíteni: P-A-R-T (rész)
segít megérteni a jelentést.

695
00:44:42,520 –> 00:44:46,360
Amikor részesülsz valamiben,
a részeddé válik.

696
00:44:46,360 –> 00:44:48,200
Segített megérteni?

697
00:44:48,200 –> 00:44:52,080
Részeddé válik.

698
00:44:52,080 –> 00:44:56,840
Az, ami be van számítva változtatja
meg a törvényes helyzetünket.

699
00:44:56,840 –> 00:44:59,000
Kövessetek, ez nagyon fontos.

700
00:44:59,000 –> 00:45:02,320
Az ami be van számítva, mit
változtat meg?
A törvényes helyzetet.

701
00:45:02,320 –> 00:45:07,880
Az, ami nekünk van tulajdonítva
mit változtat meg?
Erkölcsi helyzetünket.

702
00:45:07,880 –> 00:45:11,217
Követitek?

703
00:45:11,233 –> 00:45:13,022
Megváltoztatva törvényes
állapototokat,

704
00:45:13,023 –> 00:45:14,880
Krisztus nekünk tulajdonított
igazsága által,

705
00:45:14,880 –> 00:45:16,183
jelenti, hogy megigazultatok.

706
00:45:16,198 –> 00:45:18,800
Hogy megváltoztassa erkölcsi
állapototokat…

707
00:45:18,800 –> 00:45:20,140
Bocsánat részesítést mondtam?

708
00:45:20,140 –> 00:45:21,824
Megváltoztatni törvényes
állapototokat,

709
00:45:21,825 –> 00:45:23,600
Krisztus nekünk tulajdonított
igazsága által,

710
00:45:23,600 –> 00:45:25,000
jelenti azt, hogy megigazultok.

711
00:45:25,000 –> 00:45:28,249
Megváltoztatni törvényes állapototokat
Krisztus részesített igazsága által,

712
00:45:28,257 –> 00:45:29,080
mit jelent?

713
00:45:29,103 –> 00:45:30,587
Megszentelődni.

714
00:45:30,587 –> 00:45:32,120
Egyetértünk?

715
00:45:32,120 –> 00:45:44,960
Tudnotok kell, hogy Krisztus
beszámított igazsága,

716
00:45:44,960 –> 00:45:56,000
csak a kereszten történtek
miatt lehetséges.

717
00:45:56,000 –> 00:45:58,040
Kövessetek, kedves barátaim.

718
00:45:58,040 –> 00:46:00,760
Hadd kérdezzem meg
a következőképpen.

719
00:46:00,774 –> 00:46:05,735
Mi jogosítja fel Istent arra,
hogy beszámítsa nekem azt,
amit Krisztus tett,

720
00:46:05,742 –> 00:46:06,868
és ezáltal megigazítson?

721
00:46:06,878 –> 00:46:10,878
Mi jogosítja fel Őt arra, hogy ezt
megtegye? Hogy megigazítson
az örök életre?

722
00:46:10,886 –> 00:46:14,040
Mi jogosítja fel Őt arra,
hogy ezt megtegye?

723
00:46:14,040 –> 00:46:16,680
Az, amit Ő tett a kereszten.

724
00:46:16,680 –> 00:46:18,320
Mit tett Ő a kereszten?

725
00:46:18,320 –> 00:46:26,088
Elvette a bűneinket és Krisztusnak
tulajdonította és ezáltal elítélte Őt.

726
00:46:26,096 –> 00:46:28,560
{Ámen}

727
00:46:28,560 –> 00:46:31,440
Ez történelmi tény,
ez már megtörtént.

728
00:46:31,440 –> 00:46:33,080
Mi történt a kereszten?

729
00:46:33,080 –> 00:46:35,936
Mindannyiunk bűnei neki
lettek tulajdonítva.

730
00:46:35,952 –> 00:46:37,000
Mi történt a bűneinkkel?

731
00:46:37,000 –> 00:46:42,040
Neki lettek tulajdonítva,
Jézus Krisztus számlájára
lettek írva.

732
00:46:42,040 –> 00:46:47,440
Neki tulajdonított bűneink
miatt, mire volt ítélve?

733
00:46:47,440 –> 00:46:50,000
Halálra.

734
00:46:50,000 –> 00:46:55,040
Mivel Isten ezt megtette,
most azért, aki a kereszt
lábához megy,

735
00:46:55,040 –> 00:46:59,800
és elfogadja Krisztust hit által,
Ő be tudja fejezni a cserét.

736
00:46:59,800 –> 00:47:01,520
Mi ennek a második része?

737
00:47:01,520 –> 00:47:05,920
Most meg tudja tenni, hogy azok
akik elfogadják Krisztus
vérét, hit által,

738
00:47:05,920 –> 00:47:10,360
Krisztus összes igazságát

739
00:47:10,360 –> 00:47:17,120
a hívőknek számíthatja be, és
ezáltal megigazíthatja őket.

740
00:47:17,120 –> 00:47:19,440
Látjátok, hogyan működik?

741
00:47:19,440 –> 00:47:22,040
Tulajdonítás van az ügylet
mindkét oldalán.

742
00:47:22,040 –> 00:47:25,280
Jegyezzétek meg, hogy milyen
érthetően beszél erről
az ihletett író.

743
00:47:25,280 –> 00:47:29,662
Idők jelei, 1898 április 14:

744
00:47:29,680 –> 00:47:33,480
“Krisztus bár ártatlan
volt, úgy bántak vele

745
00:47:33,481 –> 00:47:37,280
mint egy bűnössel, hogy
az Ő érdemei által,

746
00:47:37,320 –> 00:47:39,329
a bűnösök habár, vétkesek,
úgy lehessen bánni velük

747
00:47:39,330 –> 00:47:41,120
mint Isten
hűséges és engedelmes

748
00:47:41,120 –> 00:47:42,680
gyermekeivel.

749
00:47:42,680 –> 00:47:50,120
Krisztus a neki tulajdonított
összes bűn miatt halt meg,

750
00:47:50,120 –> 00:47:54,920
hogy az Ő igazságát a bűnösnek
lehessen tulajdonítani.”

751
00:47:54,920 –> 00:47:59,920
Látjátok, a tranzakció mindkét
fele, mit foglal magába?
Tulajdonítást.

752
00:47:59,920 –> 00:48:01,160
Egyetértünk?

753
00:48:01,160 –> 00:48:05,520
Tulajdonítás: A mi bűneink
Krisztusnak lettek tulajdonítva,

754
00:48:05,520 –> 00:48:12,360
azért, hogy mi lehessen az Ő
igazságával? Nekünk lehessen
tulajdonítani…igen.

755
00:48:12,360 –> 00:48:15,134
Most, kedves barátaim,
itt van egy nagyon

756
00:48:15,135 –> 00:48:18,040
nagyon fontos dolog,
amit meg kell érteni.

757
00:48:18,040 –> 00:48:20,080
Vizsgáljuk meg együtt.

758
00:48:20,080 –> 00:48:24,320
Tudnotok kell, hogy én nem csak úgy

759
00:48:24,320 –> 00:48:30,000
feleslegesen megyek bele
a részletekbe.

760
00:48:30,000 –> 00:48:33,040
Alapvető, létfontosságú
igazságokról beszélünk.

761
00:48:33,040 –> 00:48:39,080
Lehet, hogy nem is ismeritek fel,
de annak a lényegéről beszélünk,

762
00:48:39,080 –> 00:48:44,040
ami elindította a nagy reformációt.

763
00:48:44,040 –> 00:48:47,320
A központi lényegéről beszélünk
annak a dolognak,

764
00:48:47,320 –> 00:48:52,600
ami megkülönbözteti az igaz
protestantizmust, a római
katolicizmustól.

765
00:48:52,600 –> 00:48:55,040
Tehát nem egy mellékes
kérdésről beszélünk.

766
00:48:55,040 –> 00:48:57,320
Nem egy mellékes
kérdésről beszélünk.

767
00:48:57,320 –> 00:49:00,320
Vizsgáljuk meg együtt.

768
00:49:00,320 –> 00:49:06,720
Tulajdonítás, tulajdonítás;
Mit változtat meg?

769
00:49:06,720 –> 00:49:13,720
Valakinek a törvényes állapotát,
vagy az erkölcsi állapotát
változtatja meg?

770
00:49:13,720 –> 00:49:18,840
Jó; a tulajdonítás változtatja
meg valakinek a törvényes állapotát.

771
00:49:18,840 –> 00:49:22,680
A tulajdonítás önmagában,
kövessétek figyelemmel,

772
00:49:22,680 –> 00:49:28,200
a tulajdonítás önmagában nem
változtatja meg senkinek sem
az erkölcsi állapotát.

773
00:49:28,200 –> 00:49:32,560
Lehetővé teszi
az erkölcsi változást,

774
00:49:32,560 –> 00:49:35,120
és egy erkölcsi változáshoz vezet,

775
00:49:35,120 –> 00:49:39,360
de önmagában a tulajdonítás nem
változtatja meg az erkölcsi
állapotát!

776
00:49:39,360 –> 00:49:42,280
Honnan tudom ezt?

777
00:49:42,280 –> 00:49:47,760
Amikor a bűneink Krisztusnak
voltak tulajdonítva a kereszten,

778
00:49:47,760 –> 00:49:51,200
megváltoztatta törvényes
állapotát Isten szemében?

779
00:49:51,200 –> 00:49:56,600
Isten úgy tekintett rá,
mint egy bűnösre? Igen.

780
00:49:56,600 –> 00:50:00,040
De amikor a bűneink Krisztusnak
lettek tulajdonítva a kereszten,

781
00:50:00,040 –> 00:50:06,040
önmagában bűnössé vált?

782
00:50:06,040 –> 00:50:12,080
A leghatározottabban nem.

783
00:50:12,080 –> 00:50:14,160
És ezt nem a saját
tekintélyemtől fogva mondom.

784
00:50:14,160 –> 00:50:18,080
Semmit sem állítok a saját
tekintélyemnél fogva.

785
00:50:18,080 –> 00:50:23,520
Hallgassátok meg:
Idők jelei, 1895, május 30:

786
00:50:23,520 –> 00:50:26,760
“A mi bűneink Krisztusra
lettek helyezve.”

787
00:50:26,760 –> 00:50:29,920
Hova lettek helyezve bűneink?
“Krisztusra.”

788
00:50:29,920 –> 00:50:34,040
Milyen nyelveztet hallunk itt?
Tulajdonító kifejezés.

789
00:50:34,040 –> 00:50:35,040
Rendben?

790
00:50:35,040 –> 00:50:36,840
A tulajdonítani szó szinonimája.

791
00:50:36,840 –> 00:50:38,954
“Bűneink Krisztusra lettek
helyezve, Krisztusban

792
00:50:38,955 –> 00:50:41,240
lettek megbüntetve, és
Krisztusban lettek eltörölve

793
00:50:41,240 –> 00:50:44,000
azért, hogy mit lehessen tenni
az Ő igazságával?

794
00:50:44,000 –> 00:50:48,680
“nekünk tulajdonítani, akik nem
test, hanem Lélek szerint járunk.”

795
00:50:48,680 –> 00:50:50,755
Most pedig hallgassátok meg
a következő mondatot:

796
00:50:50,763 –> 00:50:55,081
“Bár a bűn az Ő számlájára
lett írva”, még egyszer

797
00:50:55,105 –> 00:50:57,480
a hagyományos
tulajdonítani nyelvezet,

798
00:50:57,480 –> 00:50:58,880
hallottátok?

799
00:50:58,880 –> 00:51:04,240
“Habár érettünk a bűn neki
lett tulajdonítva,

800
00:51:04,240 –> 00:51:10,082
mégis tökéletesen bűntelen maradt.”

801
00:51:10,098 –> 00:51:11,680
{Ámen}

802
00:51:11,680 –> 00:51:15,080
A neki tulajdonított bűneinkkel,

803
00:51:15,080 –> 00:51:21,480
továbbra is milyen maradt, kedves
barátaim? Tökéletesen bűntelen.

804
00:51:21,480 –> 00:51:24,997
Akkor nyilvánvaló, hogy
a tulajdonítás nem

805
00:51:24,998 –> 00:51:28,760
változtatja meg az ember
erkölcsi állapotát.

806
00:51:28,760 –> 00:51:33,160
De kérdezlek, amikor a bűneink
Krisztusnak lettek tulajdonítva,

807
00:51:33,160 –> 00:51:36,920
Isten szemében bűnössé vált?

808
00:51:36,920 –> 00:51:40,880
És vajon Isten úgy bánt vele,
mintha bűnös lenne?

809
00:51:40,880 –> 00:51:43,000
Igen, valóban.

810
00:51:43,000 –> 00:51:50,160
Igen; még akkor is ha önmagában
milyen volt? Tökéletesen bűntelen.

811
00:51:50,160 –> 00:51:52,760
Jelentős ez?

812
00:51:52,760 –> 00:51:54,560
Fontos ez?

813
00:51:54,560 –> 00:51:56,560
Igen, miért?

814
00:51:56,560 –> 00:52:00,120
A tranzakció második része miatt.

815
00:52:00,120 –> 00:52:03,080
Gyertek vizsgáljuk meg együtt.

816
00:52:03,080 –> 00:52:08,080
Mindez azért történt, hogy Isten,
mit tudjon tenni Krisztus igazságával?

817
00:52:08,080 –> 00:52:12,000
Nekünk tulajdonítsa.

818
00:52:12,000 –> 00:52:16,400
Most, amikor Krisztus igazsága
nekünk van tulajdonítva,

819
00:52:16,400 –> 00:52:21,120
ez önmagunkban igazzá tesz?

820
00:52:21,120 –> 00:52:24,600
Megváltoztatja-e erkölcsi
állapotunkat?

821
00:52:24,600 –> 00:52:26,640
Nem.

822
00:52:26,640 –> 00:52:28,360
De mit változtat meg?

823
00:52:28,360 –> 00:52:31,120
Megváltoztatja törvényes
állapotunkat.

824
00:52:31,120 –> 00:52:42,177
Megváltozik az, hogy Isten
hogyan tekint ránk, és ezáltal az,
ahogy velünk bánik.

825
00:52:42,193 –> 00:52:43,920
{Ámen}

826
00:52:43,920 –> 00:52:50,800
Ezért mondja Pál, hogy Isten
kiket igazit meg?
Az istentelent. {Róm 4:5}

827
00:52:50,800 –> 00:52:58,080
Isten az istentelent igazítja meg,
mivel a kereszten Isten
az istenfélőt ítélte el.

828
00:52:58,080 –> 00:53:01,000
Követitek?

829
00:53:01,000 –> 00:53:03,800
Hogyan igazítja meg Isten
az istentelent?

830
00:53:03,800 –> 00:53:07,800
Úgy, hogy a kereszten az
istenfélőt ítélte el.

831
00:53:07,800 –> 00:53:12,120
Hogyan? Úgy, hogy a bűneinket
neki tulajdonította.

832
00:53:12,120 –> 00:53:17,160
Most Ő megigazíthatja az
istentelent mi által?

833
00:53:17,160 –> 00:53:20,080
Azáltal, hogy Krisztus igazságát
nekik tulajdonítja.

834
00:53:20,080 –> 00:53:22,880
Követitek?

835
00:53:22,880 –> 00:53:26,800
De kedves barátaim, itt van a
lényeges pont, kérlek figyeljetek.

836
00:53:26,800 –> 00:53:30,600
Engedjétek meg, hogy a következő
-képpen fogalmazzak…
és kérlek értsétek meg.

837
00:53:30,600 –> 00:53:39,200
Annyira az az igazság
amely megigazít engem,
az én igazságom,

838
00:53:39,200 –> 00:53:45,000
mint amennyire a saját bűne
volt az, ami elítélte Krisztust.

839
00:53:45,000 –> 00:53:47,720
Értitek?

840
00:53:47,720 –> 00:53:48,880
Meg szeretném ezt ismételni.

841
00:53:48,880 –> 00:53:52,200
Annyira az az igazság,
amely megigazít engem,
az én igazságom,

842
00:53:52,200 –> 00:53:55,347
mint amennyire volt az a bűn, amely
elítélte Krisztust a saját bűne.

843
00:53:55,363 –> 00:53:58,360
Kinek a bűne ítélte el Krisztust?
A te és az én bűnöm.

844
00:53:58,360 –> 00:54:03,240
Valamilyen mértékben a sajátja
volt? Legalább egy pici része? Nem.

845
00:54:03,240 –> 00:54:06,880
Kizárólag, teljes mértékben a mi
bűnünk ítélte el Krisztust.

846
00:54:06,880 –> 00:54:08,160
Egyetértünk?

847
00:54:08,160 –> 00:54:12,320
Nézzük meg az ügylet másik oldalát.

848
00:54:12,320 –> 00:54:16,760
Kinek az igazsága igazít meg
minket? Kinek az igazsága
igazít meg engem?

849
00:54:16,760 –> 00:54:20,080
A Krisztus igazsága;
az enyém egy kis részben?

850
00:54:20,080 –> 00:54:29,160
Gyerünk 50-50 százalék; Állapodjunk
meg 50% az enyém, 50% az Övé.

851
00:54:29,160 –> 00:54:34,760
Nem? Nekem is van büszkeségem.

852
00:54:34,760 –> 00:54:39,720
Van egy másik javaslatom:
Állapodjunk meg 10%-ban.

853
00:54:39,720 –> 00:54:42,680
Csak a tízed részét add nekem.

854
00:54:42,680 –> 00:54:45,080
10% az enyém, 90% az Övé.

855
00:54:45,080 –> 00:54:47,400
Nem?

856
00:54:47,400 –> 00:54:50,000
Oh, nehéz együtt működni.

857
00:54:50,000 –> 00:54:52,160
Íme az utolsó ajánlatom.

858
00:54:52,160 –> 00:54:55,800
Az utolsó ajánlatom:
1% az enyém, 99% az övé.

859
00:54:55,800 –> 00:55:02,720
1%, kell legyen egy kis hitelem;
gyerünk 1%, kérlek adjatok
legalább egyet.

860
00:55:02,720 –> 00:55:08,680
Ne adjatok, és saját
magatoknak se adjatok.

861
00:55:08,680 –> 00:55:10,480
Hallhatok egy “Áment”?

862
00:55:10,480 –> 00:55:13,440
{Ámen}

863
00:55:13,440 –> 00:55:19,040
Az igazság, amely megigazít
téged, mindig és

864
00:55:19,040 –> 00:55:23,080
kizárólag a Jézus Krisztus
igazsága.

865
00:55:23,080 –> 00:55:26,308
{Ámen}

866
00:55:26,322 –> 00:55:27,506
Ne felejtsétek el.

867
00:55:27,530 –> 00:55:29,800
Melyik csapdától fog mindig
távol tartani titeket?

868
00:55:29,800 –> 00:55:31,800
Melyik csapdától fog távol
tartani titeket?

869
00:55:31,800 –> 00:55:34,758
A törvényeskedés csapdájától,
és pont itt,

870
00:55:34,774 –> 00:55:37,335
a keskeny és egyenes úton
fogtok maradni, ahova

871
00:55:37,336 –> 00:55:39,935
tartoztok, hogyha megragadjátok
ezt az igazságot.

872
00:55:39,943 –> 00:55:41,680
Követitek?

873
00:55:41,680 –> 00:55:46,400
Most, egy másik dolog,
amit meg kell említenem.

874
00:55:46,400 –> 00:55:49,520
Kérlek figyeljetek.

875
00:55:49,520 –> 00:55:55,160
Bár a tulajdonítás, önmagában
nem változtatja meg
az erkölcsi állapotunkat,

876
00:55:55,160 –> 00:56:00,960
de törvényesen lehetővé teszi.

877
00:56:00,960 –> 00:56:08,125
Törvényesen lehetővé teszi
és mindig az erkölcsi

878
00:56:08,126 –> 00:56:14,120
állapotunk megváltozásához
fog vezetni.

879
00:56:14,120 –> 00:56:20,640
Ez az igazság az, amit világosan
meg kell határoznunk,

880
00:56:20,640 –> 00:56:25,000
de csak a szünet után fogjuk
megtenni.

881
00:56:25,000 –> 00:56:30,720
Tehát kérlek álljatok fel
egy befejező imára.

882
00:56:30,720 –> 00:56:35,040
Mennyei Atyám, nagyon köszönöm,

883
00:56:35,040 –> 00:56:40,680
hogy segítettél nekünk megérteni,
ezeket a lényeges igazságokat.

884
00:56:40,680 –> 00:56:44,800
Nagyon fontos, mivel annyira
hajlamosak vagyunk,

885
00:56:44,800 –> 00:56:48,600
vagy az egyik, vagy a másik
csapdába bele esni.

886
00:56:48,600 –> 00:56:51,538
Az Úr Jézus azt mondta:
“Megismeritek az

887
00:56:51,539 –> 00:56:55,120
igazságot, és az igazság
szabaddá tesz titeket.”

888
00:56:55,120 –> 00:57:00,080
Atyám, meg kell szabadulnunk
a csapdából, amibe bele estünk.

889
00:57:00,080 –> 00:57:03,680
Szükségünk van arra, hogy a
keskeny úton vezessél minket.

890
00:57:03,680 –> 00:57:07,840
Tehát kérlek segíts, hogy világosan
megértsük ezeket a dolgokat,

891
00:57:07,840 –> 00:57:11,640
és segíts nekünk, hogy ne csak
az értelmünkkel értsük meg,

892
00:57:11,640 –> 00:57:16,080
segíts nekünk, hogy átöleljük
a szíveinkkel,

893
00:57:16,080 –> 00:57:18,504
és alávessük akaratunkat,

894
00:57:18,520 –> 00:57:22,760
hogy ezen igazságok
szerint élhessünk.

895
00:57:22,760 –> 00:57:27,400
Továbbra is áldjál meg minket
a Te Lelked által, ahogy
folytatjuk a tanulmányt,

896
00:57:27,400 –> 00:57:31,400
ez a mi imánk Jézus nevében,
ámen.

897
00:57:31,432 –> 00:57:32,552
.