Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:00,840 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy
krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace lelkész
végig vezet:

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,560
“Dicsőségről, dicsőségre”

8
00:00:25,560 –> 00:00:27,680
“Megszentelve víz által.”

9
00:00:27,680 –> 00:00:30,240
Isten hozott barátaim.

10
00:00:30,240 –> 00:00:36,040
Nagyra értékelem, hogy jelen
vannak a folytatásnál.

11
00:00:36,040 –> 00:00:43,120
Ismét kifutunk az időből, és egy
nagyon fontos tanulmányt
szeretnék befejezni,

12
00:00:43,120 –> 00:00:54,600
a tulajdonítás teszi törvényesen
lehetővé, és mindig
részesítéshez vezet.

13
00:00:54,600 –> 00:00:57,160
Ez egy kulcsfogalom…

14
00:00:57,160 –> 00:01:03,400
amit meg kell értenünk, azért,
hogy ne essünk bele ebbe az árokba.

15
00:01:03,400 –> 00:01:08,080
De mielőtt elkezdenénk, mit kell
tegyünk? Imádkoznunk kell.

16
00:01:08,080 –> 00:01:10,480
Meg kell álljunk, hogy imádkozzunk.

17
00:01:10,480 –> 00:01:20,480
Kérlek értem is imádkozzatok,
ahogy magatokért imádkoztok.

18
00:01:27,720 –> 00:01:30,200
Mennyei Atyám

19
00:01:30,200 –> 00:01:36,720
Annyira fontos számunkra, hogy
helyesen hasogassuk
az Igazság szavát.

20
00:01:36,720 –> 00:01:41,120
Annyira fontos számunkra, hogy
kiegyensúlyozott megértésünk legyen,

21
00:01:41,121 –> 00:01:42,121

22
00:01:41,120 –> 00:01:44,200
ami a keskeny úton fog tartani
minket.

23
00:01:44,200 –> 00:01:47,840
Oh, annyira hajlamosak vagyunk
elveszíteni az egyensúlyt,

24
00:01:47,840 –> 00:01:51,880
és bele esni vagy az egyik
vagy a másik árokba.

25
00:01:51,880 –> 00:01:55,080
De köszönjük szépen, hogy

26
00:01:55,080 –> 00:01:59,600
ahogy a Szentlélek erejével
megértjük az igazságot,

27
00:01:59,600 –> 00:02:04,360
nemcsak a saját árkunkból
kerülünk ki, de megvagyunk tartva

28
00:02:04,360 –> 00:02:07,840
a keskeny ösvényen.

29
00:02:07,840 –> 00:02:10,520
Imádkozom, hogy a Szentlélek
ereje által,

30
00:02:10,520 –> 00:02:16,200
segíts, hogy csak az igazságot
és csakis az igazságot hirdessem.

31
00:02:16,200 –> 00:02:19,320
És ugyanaz a Lélek, amely
lehetővé teszi, hogy hirdessem,

32
00:02:19,320 –> 00:02:22,480
tegye lehetővé mindenki számára,
hogy megértse azt.

33
00:02:22,480 –> 00:02:33,720
Ez az én imám Jézus nevében, ámen.

34
00:02:34,920 –> 00:02:42,640
A tulajdonítás, kedves barátaim,
teszi törvényesen lehetővé

35
00:02:42,640 –> 00:02:53,320
és mindig részesítéshez vezet.

36
00:02:53,320 –> 00:02:59,000
Amikor Jézus a bűneinket
magára vette a kereszten

37
00:02:59,000 –> 00:03:03,320
miben részesült?

38
00:03:03,320 –> 00:03:06,120
Azt mondtuk, hogy a tulajdonítás
teszi törvényesen lehetővé

39
00:03:06,120 –> 00:03:09,320
és mindig részesítéshez vezet.

40
00:03:09,320 –> 00:03:11,120
Ha bűneink Krisztusnak
lettek tulajdonítva,

41
00:03:11,120 –> 00:03:15,240
akkor valamiben részesülnie kellett.

42
00:03:15,240 –> 00:03:22,160
Miben részesült Krisztus
a kereszten?

43
00:03:22,160 –> 00:03:26,040
A mi halálunkban.

44
00:03:26,040 –> 00:03:29,280
{Ámen}

45
00:03:29,280 –> 00:03:32,400
Vajon Krisztus a mi halálunkban
részesült a kereszten? Igen

46
00:03:32,400 –> 00:03:39,840
Miért részesült a mi halálunkban?
Mert a bűneinek neki lettek
tulajdonítva.

47
00:03:39,840 –> 00:03:46,080
És minek az alapján lett beszámítva
neki, mi lett a mi halálunkkal?

48
00:03:46,080 –> 00:03:48,120
Ő részesült benne.

49
00:03:48,120 –> 00:03:50,920
Vajon tulajdonképpen Ő maga
részesült személyesen a halálunkban?

50
00:03:50,920 –> 00:03:53,920
Egy része lett személyes
tapasztalatának? Igen.

51
00:03:53,920 –> 00:03:56,600
Vajon valóban meghalt? Igen.

52
00:03:56,600 –> 00:03:58,720
Figyeljétek meg ezt:

53
00:03:58,720 –> 00:04:05,800
Ha valójában nem halt volna meg,
ha nem részesedett volna halálunkban,

54
00:04:05,800 –> 00:04:08,040
biztosak lehetnénk abban,
hogy a bűneinek,

55
00:04:08,040 –> 00:04:13,000
tulajdonképpen neki lettek betudva?

56
00:04:13,000 –> 00:04:17,760
Nem, nem lenne okunk, kövessetek,

57
00:04:17,760 –> 00:04:21,960
nem lenne jogos okunk azt hinni,

58
00:04:21,960 –> 00:04:25,000
hogy bűneink neki lettek betudva,

59
00:04:25,000 –> 00:04:32,200
hogyha nem részesült volna halálunkban.

60
00:04:32,200 –> 00:04:35,280
Mindenki számára érthető?

61
00:04:35,280 –> 00:04:39,480
Látjátok, tudjuk, hogy bűneinek
tulajdonképpen neki lettek beszámítva,

62
00:04:39,480 –> 00:04:42,440
és Isten előtt valójában
bűnösnek számított,

63
00:04:42,440 –> 00:04:49,120
mivel mi történt a minket illető
halállal? Ő részesült benne.

64
00:04:49,120 –> 00:04:52,960
Fontos ez? Oh, igen, fontos.

65
00:04:52,960 –> 00:04:58,640
Miért? Mivel ez a másik fele
a megállapodásnak.

66
00:04:58,640 –> 00:05:05,160
Most nagyon figyeljetek.

67
00:05:05,160 –> 00:05:11,960
Krisztus igazságának beszámítása,
az ami jogilag lehetővé teszi

68
00:05:11,960 –> 00:05:17,240
és elkerülhetetlenül elvezet,
valaminek a beszámítására?

69
00:05:17,240 –> 00:05:22,560
Mi lenne ez? Krisztus élete.

70
00:05:22,560 –> 00:05:25,320
{Ámen}

71
00:05:25,320 –> 00:05:30,520
Mivel Krisztus igazsága be
van tudva számunkra,

72
00:05:30,520 –> 00:05:35,440
ez jogilag lehetővé teszi,
és elvezet,

73
00:05:35,440 –> 00:05:41,520
oda, hogy Krisztus élete
nekünk tulajdonítódjon.

74
00:05:41,520 –> 00:05:51,160
Az Ő életét éljük, mivel az Ő
igazsága be van számítva nekünk.

75
00:05:51,160 –> 00:05:54,480
De mi ennek az oka és
mi a következménye?

76
00:05:54,480 –> 00:05:57,800
Ez egy lényeges pont, figyeljetek.

77
00:05:57,800 –> 00:06:01,880
Figyeljétek meg.

78
00:06:01,880 –> 00:06:09,280
Azért vagyok megigazulva,
mert az Ő életét élem?

79
00:06:09,280 –> 00:06:12,880
Vagy azért tudom az életét élni,
mivel meg vagyok igazulva?

80
00:06:12,880 –> 00:06:15,080
Melyik a helyes?

81
00:06:15,080 –> 00:06:18,080
Jó nektek. Az utóbbi a helyes.

82
00:06:18,080 –> 00:06:21,160
Fontos ez? Jelentős?

83
00:06:21,160 –> 00:06:25,000
Oh, jobb ha elhiszitek, hogy
fontos, kedves barátaim.

84
00:06:25,000 –> 00:06:30,080
Látjátok, abban a pillanatban
amikor azt hisszük, hogy megigazultunk,

85
00:06:30,080 –> 00:06:35,080
mivel az Ő életét éljük,
melyik árokba esünk?

86
00:06:35,080 –> 00:06:38,920
A törvényeskedés árkába.

87
00:06:38,920 –> 00:06:43,520
De abban a pillanatban, amikor
azt gondoljuk, hogy megigazulhatunk

88
00:06:43,520 –> 00:06:48,200
anélkül, hogy az Ő életét éljük,
melyik árokba esünk bele?

89
00:06:48,200 –> 00:06:52,680
Az olcsó kegyelem árkába.

90
00:06:52,680 –> 00:06:56,680
Egyet értünk ebben?

91
00:06:56,680 –> 00:07:02,680
Látjátok, kedves barátaim ez
szorosan kapcsolódik az alapvető
alap-igazsághoz,

92
00:07:02,680 –> 00:07:07,160
hogy milyen a hit, cselekedetek
nélkül? …halott. {Jak 2:18}

93
00:07:07,160 –> 00:07:14,040
Ha tényleg elhiszem, hogy igaznak
vagyok elkönyvelve,

94
00:07:14,040 –> 00:07:17,960
a Krisztus vérébe vetett hit által,

95
00:07:17,960 –> 00:07:23,920
ugyanaz a hit, elfogja fogadni a
kettős gondoskodás második elemét,

96
00:07:23,920 –> 00:07:28,200
a vizet… az élet vízét.

97
00:07:28,200 –> 00:07:34,440
És ez nekem be lesz számítva,
és az Ő életét fogom élni.

98
00:07:34,440 –> 00:07:38,000
Ámen? Az Ő életét fogom élni.

99
00:07:38,000 –> 00:07:42,320
De nem azért vagyok megigazítva,
mert az Ő életét élem.

100
00:07:42,320 –> 00:07:46,520
Azért élem az életét,
mivel megigazultam.

101
00:07:46,520 –> 00:07:54,360
Ha van bármilyen kérdésetek
erről, kérdezzetek meg.

102
00:07:54,360 –> 00:08:00,560
El lett ítélve Krisztus mivel
a mi halálunkkal halt meg?

103
00:08:00,560 –> 00:08:03,920
Vagy azért halt meg a halálunkkal,
mert el volt ítélve?

104
00:08:03,920 –> 00:08:08,760
Mi az oka és mi a következménye?

105
00:08:08,760 –> 00:08:13,480
Hadd kérdezzem meg még egyszer.

106
00:08:13,480 –> 00:08:16,720
Azért volt Krisztus elítélve,
mert az én halálommal halt meg?

107
00:08:16,720 –> 00:08:20,200
Vagy azért halt meg,
mert el volt ítélve?

108
00:08:20,200 –> 00:08:25,400
Az utóbbi: Az én halálommal halt
meg, mivel el volt ítélve.

109
00:08:25,400 –> 00:08:29,840
Most, kedves barátaim, ha azt
gondoljátok, hogy felesleges
szőrszálhasogatók vagyunk,

110
00:08:29,840 –> 00:08:32,440
Kérlek, gondoljátok át újra.

111
00:08:32,440 –> 00:08:42,920
Ahogy korábban is utaltam rá,
a kérdés lényegével van dolgunk,

112
00:08:42,920 –> 00:08:46,160
amely elindította a nagy reformációt.

113
00:08:46,160 –> 00:08:57,160
Tudjátok, a római katolicizmus,
azt tanítja, hogy Isten
megszentel minket,

114
00:08:57,160 –> 00:09:04,240
és annak az alapján, hogy mivé
tesz minket, megigazít minket.

115
00:09:04,240 –> 00:09:08,000
“Betöltött kegyelem” a
teológiai kifejezése.

116
00:09:08,000 –> 00:09:12,200
Minek nevezik? “betöltött kegyelem.”

117
00:09:12,200 –> 00:09:17,440
Az tanítja, hogy Isten a bennünk
lévő Szentlélek által tesz szentté,

118
00:09:17,440 –> 00:09:23,280
és azután annak az alapján,
amit értünk tett, megigazít minket.

119
00:09:23,280 –> 00:09:26,920
Tudjátok, nagyon sokan vannak
akik elítélik a katolikus egyházat,

120
00:09:26,920 –> 00:09:31,240
a cselekedetek általi megigazulás
miatt, a saját erőnkből megtartani
a törvényt,

121
00:09:31,240 –> 00:09:34,480
de ők ezt nem tanítják.

122
00:09:34,480 –> 00:09:38,000
Azt tanítják, hogy az amit a
Szentlélek végez el bennünk,

123
00:09:38,000 –> 00:09:42,840
az igazít meg minket;
betöltött kegyelem.

124
00:09:42,840 –> 00:09:48,600
De kedves barátaim,
kérlek értsétek meg,

125
00:09:48,600 –> 00:09:54,480
amit a Szentlélek végez el
bennünk, nem az igazít meg.

126
00:09:54,480 –> 00:09:59,720
Az, amit a Szentlélek végez el
bennünk, az megszentel minket.

127
00:09:59,720 –> 00:10:02,520
{Ámen}

128
00:10:02,520 –> 00:10:07,160
A megszentelt élet,
nem igazít meg minket.

129
00:10:07,160 –> 00:10:11,960
Krisztus érettünk adott élete
és halála, nekünk beszámítva,

130
00:10:11,960 –> 00:10:13,400
az, ami megigazít minket.

131
00:10:13,400 –> 00:10:15,000
{Ámen}

132
00:10:15,000 –> 00:10:19,160
A megszentelt élet a megigazulás
következménye,

133
00:10:19,160 –> 00:10:22,160
nem a megigazulás oka.

134
00:10:22,160 –> 00:10:24,480
Egyetértünk ebben?

135
00:10:24,480 –> 00:10:28,520
Abban a pillanatban amikor úgy
gondolunk a megszentelt életre,

136
00:10:28,520 –> 00:10:35,400
mint a megigazulás okára, az a
pillanat, amikor elkezdünk
törvényeskedni.

137
00:10:35,400 –> 00:10:47,520
És azért vannak a római katolikus
egyházban ezek a dolgok,
amiket érdemért tehetsz.

138
00:10:47,520 –> 00:10:52,120
És megteheted, annak alapján,
hogy mi történik életedben,

139
00:10:52,120 –> 00:11:00,640
elfogadottságot érdemelhetsz ki,
időt érdemelhetsz a purgatóriumból,
stb, stb.

140
00:11:00,640 –> 00:11:05,800
De ami meghatározza a közepét
a rendszernek,

141
00:11:05,800 –> 00:11:12,200
az az egyszerű igazság, hogy az
igaz ember hitből él. {Róm 1:17}

142
00:11:12,200 –> 00:11:14,960
Mi által? Hitből él.

143
00:11:14,960 –> 00:11:20,720
És “a hit pedig a reménylett dolgoknak
valósága, és a nem látott dolgokról
való meggyőződés.” {Zsid 11:1}

144
00:11:20,720 –> 00:11:23,760
Megláthatjuk cselekedeteinket?
Megláthatjuk?

145
00:11:23,760 –> 00:11:28,240
Igen, láthatjuk tetteinket;
természetesen.

146
00:11:28,240 –> 00:11:30,840
És kedves barátaim, ha azt
gondoljátok, hogy megigazultatok

147
00:11:30,840 –> 00:11:32,480
bármi alapján amit láttok,

148
00:11:32,480 –> 00:11:37,880
akkor cselekedetek által lettetek
megigazulva nem hit által.

149
00:11:37,880 –> 00:11:40,240
Mi az ami megigazít minket?

150
00:11:40,240 –> 00:11:47,720
Amit Jézus tett érettünk,
ami nekünk lett tulajdonítva.

151
00:11:47,720 –> 00:11:49,840
Nem az, amit önmagunkban látunk.

152
00:11:49,840 –> 00:11:54,600
Hanem az, amit csak a hit-
szemünkkel Jézusban látunk.

153
00:11:54,600 –> 00:11:57,040
Érthető?

154
00:11:57,040 –> 00:12:03,520
Fontos az ami bennünk megy
végbe? Lényeges? Igen.

155
00:12:03,520 –> 00:12:08,280
Meg kell legyünk szentelve? Igen.

156
00:12:08,280 –> 00:12:12,040
Erkölcsi alkalmasság nélkül,

157
00:12:12,040 –> 00:12:15,520
soha nem leszünk befogadva
a mennybe.

158
00:12:15,520 –> 00:12:20,720
De kedves barátaim, az
alkalmasságunk nem érdemből van.

159
00:12:20,720 –> 00:12:26,720
nem érdemből van. Az örök életet,
egyszerűen készen kapjuk,
hogy élvezzük.

160
00:12:26,720 –> 00:12:29,280
{Ámen}

161
00:12:29,280 –> 00:12:34,120
Megismételem: Erkölcsi alkalmasságomnak,
erkölcsi alkalmasságodnak,

162
00:12:34,120 –> 00:12:37,400
semmi köze sincs az örök élethez.

163
00:12:37,400 –> 00:12:40,200
De jobb elhinni, hogy köze van ahhoz,

164
00:12:40,200 –> 00:12:44,960
hogy felkészüljünk arra, hogy élvezzük.

165
00:12:44,960 –> 00:12:47,640
Egyedül ki érdemelte ki az örök életet?

166
00:12:47,640 –> 00:12:50,760
Jézus Krisztus, életével és halálával.

167
00:12:50,760 –> 00:12:52,520
De van egy kérdése, számotokra.

168
00:12:52,520 –> 00:12:56,280
A természet szerinti ember, akinek
gondolata ellenséges Isten ellen,

169
00:12:56,280 –> 00:13:01,880
alkalmas-e erkölcsileg
a menny számára?

170
00:13:01,880 –> 00:13:07,360
Vajon boldog lesz-e ott?

171
00:13:07,360 –> 00:13:10,280
Engedjétek meg, hogy idézzek
valamit, amit szeretném,

172
00:13:10,280 –> 00:13:13,000
hogyha semmi másról nem fogtok
emlékezni erről a tanulmányról,

173
00:13:13,000 –> 00:13:16,000
ha nem fogtok semmi másról
emlékezni ezekről az alkalmakról,

174
00:13:16,000 –> 00:13:20,440
kérlek emlékezzetek erre:

175
00:13:20,440 –> 00:13:33,840
Isten senkit sem fog a mennybe
vinni, aki nem lenne boldog ott.

176
00:13:33,840 –> 00:13:35,880
Hallottátok amit mondtam?

177
00:13:35,880 –> 00:13:37,840
Kérlek ne felejtsétek el,
megismétlem:

178
00:13:37,840 –> 00:13:46,160
Isten senkit sem fog a mennybe
vinni, aki nem lenne boldog ott.

179
00:13:46,160 –> 00:13:50,240
A testi ember boldog lenne a mennyben?

180
00:13:50,240 –> 00:13:53,160
A természet szerinti ember
utálja Istent.

181
00:13:53,160 –> 00:13:58,000
És a menny miről szól?
Élni Isten jelenlétében.

182
00:13:58,000 –> 00:14:01,880
A természet szerinti ember, boldog
lenne Isten jelenlétében élve?

183
00:14:01,880 –> 00:14:07,000
Rendkívül boldogtalan lenne.

184
00:14:07,000 –> 00:14:13,120
Mi az ami örömet, és boldogságot
nyújt a menny polgárainak?

185
00:14:13,120 –> 00:14:16,000
Tudni, akarni és cselekedni
Isten akaratát.

186
00:14:16,000 –> 00:14:20,080
Tud-e valamilyen örömöt találni
ilyesmiben a testi ember? Nem.

187
00:14:20,080 –> 00:14:21,880
“Mert a test gondolata
ellenségeskedés Isten ellen,

188
00:14:21,880 –> 00:14:24,720
minthogy az Isten törvényének nem
engedelmeskedik, mert nem is teheti.”
{Róm 8:7}

189
00:14:24,720 –> 00:14:30,280
Észrevettétek, hogy az ihletett író,
elmondja számunkra, hogy a
megtéretlen, testi emberek

190
00:14:30,280 –> 00:14:35,400
számára a menny kínzó lenne?
{GC 542.2}

191
00:14:35,400 –> 00:14:40,560
A menny pokol lenne egy
megtéretlen ember számára.

192
00:14:40,560 –> 00:14:45,160
Pokol lenne.

193
00:14:45,160 –> 00:14:48,200
Kedves barátaim,
pontosan ez az amiért,

194
00:14:48,200 –> 00:14:54,040
Isten nem tud olyan valakit
a mennybe vinni, aki nem szent.

195
00:14:54,040 –> 00:14:57,040
{Ámen}

196
00:14:57,040 –> 00:15:07,520
Mivel, ahogy korábban említettük,
a boldogság a szentség mellékterméke.

197
00:15:07,521 –> 00:15:08,521
Követitek?

198
00:15:07,520 –> 00:15:09,320
Mi a boldogság?
A szentség mellékterméke.

199
00:15:09,320 –> 00:15:13,800
Nagyon sok ember egész életét a
boldogság keresésével tölti el,
és sohasem találja meg.

200
00:15:13,800 –> 00:15:17,720
Miért? Mert ha keresed,
nem fogod megtalálni.

201
00:15:17,720 –> 00:15:21,160

202
00:15:21,160 –> 00:15:25,640
Ha keresed a boldogságot nem
fogod megtalálni.

203
00:15:25,640 –> 00:15:31,400
Tudod, ha azt keresed, hogy boldoggá
tedd magadat, ez alapjában véve önző.

204
00:15:31,400 –> 00:15:34,880
És egy önző ember sohasem boldog.
Értitek?

205
00:15:34,880 –> 00:15:42,360
Isten úgy teremtett minket, hogy a
másokért való odaadásban találjuk
meg a boldogságunkat.

206
00:15:42,360 –> 00:15:45,480
Van ennek értelme számotokra?

207
00:15:45,480 –> 00:15:49,040
Ez az, ami boldogságot hoz;
ez a szentség.

208
00:15:49,040 –> 00:15:54,040
Teljesen Istenért és másokért
élni, nem önmagunkért.

209
00:15:54,040 –> 00:15:58,520
Ez a szentség: Istenért és
másokért élni.

210
00:15:58,520 –> 00:16:01,200
Ezt jelenti, összhangban élni
a törvénnyel.

211
00:16:01,200 –> 00:16:04,320
Ezt jelenti összhangban élni,
az önfeláldozás elvével,

212
00:16:04,320 –> 00:16:05,800
az önmegtagadó szeretettel.

213
00:16:05,800 –> 00:16:08,400
És ha valaha is boldog akarsz lenni,

214
00:16:08,400 –> 00:16:11,240
hogyha boldog akarok lenni,
meg kell tanulnunk szentnek lenni.

215
00:16:11,240 –> 00:16:16,240
És pontosan a szentség az alapvető
alkalmasság a menny számára.

216
00:16:16,240 –> 00:16:20,200
Ezzel az erkölcsi alkalmassággal
kell rendelkezzünk,

217
00:16:20,200 –> 00:16:23,280
ha boldog lakók akarunk lenni ott.

218
00:16:23,280 –> 00:16:25,160
Követitek?

219
00:16:25,160 –> 00:16:31,600
A megszentelt élet akkor, az a
folyamat ami által Isten
felkészít minket,

220
00:16:31,600 –> 00:16:36,120
hogy boldog lakói legyünk
a mennynek.

221
00:16:36,120 –> 00:16:39,560
Az az eszköz amely által Isten
megtanít, hogy szentek legyünk,

222
00:16:39,560 –> 00:16:42,120
azért, hogy boldogok legyünk
a mennyben.

223
00:16:42,120 –> 00:16:46,160
Mert ott minden szent.

224
00:16:46,160 –> 00:16:53,080
És egyébként, mikor is kell
megtanulnunk, az életszentséget?

225
00:16:53,080 –> 00:16:55,240
Itt és most, kedves barátaim.

226
00:16:55,240 –> 00:17:01,040
Itt és most, életünk próbaideje alatt.

227
00:17:01,040 –> 00:17:04,560
Megszentelődés, feltétlenül szükséges,

228
00:17:04,560 –> 00:17:09,640
nincs más módja annak, hogy valaha
a mennybe jussunk, anélkül,
hogy megszentelődtünk volna,

229
00:17:09,640 –> 00:17:17,200
de semmi köze sincs az örök élet
kiérdemléséhez, ez nem érdemből van.

230
00:17:17,200 –> 00:17:19,880
De lényeges, ha ott boldogok
akarunk lenni.

231
00:17:19,880 –> 00:17:32,040
Tudjátok ez az, amit meg kell
értsetek kedves embertársaim…..
értsétek meg ezt.

232
00:17:32,040 –> 00:17:49,320
Barátaim, ha valaha Isten
kegyelméből a mennybe jutunk….

233
00:17:49,320 –> 00:17:54,000
Ha valaha Isten kegyelméből
a mennybe jutunk,

234
00:17:54,000 –> 00:18:07,040
tettünk-e valamit, hogy kiérdemeljük?

235
00:18:07,040 –> 00:18:14,160
Ha bármilyen kérdésetek van erről,

236
00:18:14,160 –> 00:18:23,520
meg kell kérdezzétek önmagatoktól,
tett bármit is Jézus,
hogy megérdemelje a halált?

237
00:18:23,520 –> 00:18:30,680
Hallgassátok meg ezt a figyelemre
méltó idézetet… két idézetet.

238
00:18:30,680 –> 00:18:35,280
Jézus élete, 25 oldal:

239
00:18:35,280 –> 00:18:42,560
“Krisztussal úgy bántak, ahogy mi
megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban
részesüljünk, amilyet Ő kapott.

240
00:18:42,560 –> 00:18:48,280
Elítélték Őt a mi bűneinkért,
amelyekben semmi része sem volt,

241
00:18:48,280 –> 00:18:53,120
hogy mi felmentést kapjunk az Ő
igazságáért, amelyben nekünk

242
00:18:53,120 –> 00:18:54,880
semmi részünk sincs.

243
00:18:54,880 –> 00:18:57,480
Elszenvedte a mi halálunkat,

244
00:18:57,480 –> 00:19:00,120
hogy mi elnyerhessük az Ő életét,

245
00:19:00,120 –> 00:19:02,560
“[…] és az Ő sebeivel
gyógyulánk meg” (Ésa 53:5).

246
00:19:02,560 –> 00:19:04,240
Hallgassátok meg a következő idézetet.

247
00:19:04,240 –> 00:19:08,240
Idők jelei, 1900, június 27:

248
00:19:08,240 –> 00:19:14,040
“Ő aki nem ismert bűnt,
bűnné lett érettünk

249
00:19:14,040 –> 00:19:20,080
hogy mi Isten igazsága legyünk
Ő benne.” {2 Kor 5:21}

250
00:19:20,080 –> 00:19:26,280
“Az Úr mindannyiunk vétkét ő reá
veté” {Ésaiás 53:6}

251
00:19:26,280 –> 00:19:28,520
Azért él, hogy a mi ügyvédünk legyen.

252
00:19:28,520 –> 00:19:34,120
Semmi halálra méltót nem tett,
mégis meghalt.

253
00:19:34,120 –> 00:19:38,040
És ha meghalljuk a boldog szavakat,

254
00:19:38,040 –> 00:19:42,760
“Jól vagyon jó és hű szolgám;
…menj be a te Urad örömébe ‘
{Mát 25:21}

255
00:19:42,760 –> 00:19:50,160
semmi életre méltót nem kell tegyünk.

256
00:19:50,160 –> 00:19:54,640
Áment szeretnék hallani, elismeritek?

257
00:19:54,640 –> 00:20:00,280
“A bűntelen Jézus meghalt, miután
semmi halálra méltót nem cselekedett.

258
00:20:00,280 –> 00:20:08,040
A bűnös meg van mentve anélkül, hogy
bármi érdemre méltót tett
volna a megmentéséért.

259
00:20:08,040 –> 00:20:11,200
Teljesen érdemtelen.

260
00:20:11,200 –> 00:20:15,800
De Krisztus igazságának
szeplőtlen ruhájába öltözve,

261
00:20:15,800 –> 00:20:19,400
el van fogadva Istentől.

262
00:20:19,400 –> 00:20:21,640
Dicsőség Istennek, ámen.

263
00:20:21,640 –> 00:20:27,240
Ez az evangélium kedves barátaim,
ez az evangélium.

264
00:20:27,240 –> 00:20:30,480
És ha megragadjátok ezt,
és belekapaszkodtok,

265
00:20:30,480 –> 00:20:38,040
egyik árokba sem fogtok
beleesni…egyikbe sem.

266
00:20:38,040 –> 00:20:40,960
Imádkozom, hogy ez érthető legyen.

267
00:20:40,960 –> 00:20:46,160
Most tovább szeretnék lépni,

268
00:20:46,160 –> 00:20:53,440
hogy megnézzük, hogyan
lehetünk megszentelve.

269
00:20:53,440 –> 00:21:00,880
A tanulmány címe: “Megszentelve,
mi által? “Víz által”

270
00:21:00,880 –> 00:21:06,960
“Szentelj meg, mivel? “víznek
feredőjével.” {Efézus 5:26}

271
00:21:06,960 –> 00:21:10,960
Először a vért néztük meg, és
ezután ebben az utolsó tanulmányban,

272
00:21:10,960 –> 00:21:14,600
arra törekedtünk, hogy
elválaszthatatlanul
egyesítsük a vért és a vizet,

273
00:21:14,600 –> 00:21:17,640
megigazulást és megszentelődést,
jogcímet és alkalmasságot,

274
00:21:17,640 –> 00:21:20,480
beszámított igazságot,
megosztott igazságot,

275
00:21:20,480 –> 00:21:24,000
hogy biztosak legyünk, hogy habár
megkülönböztetjük őket,
mit nem tehetünk sohasem?

276
00:21:24,000 –> 00:21:26,400
Sohasem választhatjuk szét.

277
00:21:26,400 –> 00:21:33,280
És most, szeretném ha a vízre
összpontosítanánk, és arra,
amit tesz…amit jelképez.

278
00:21:33,280 –> 00:21:41,160
Talán már kitaláltátok, hogy mit
jelképez, vagy kikövetkeztettétek.

279
00:21:41,160 –> 00:21:47,400
Szemelvények, I. kötet, 215 oldal.

280
00:21:47,400 –> 00:21:51,920
“Isten egyszülött Fia azért halt meg,
hogy nekünk életünk lehessen.

281
00:21:51,920 –> 00:21:55,120
Az Úr azzal a feltétellel fogadta el
váltságdíjként az értünk
hozott helyettes áldozatot,

282
00:21:55,120 –> 00:21:57,000
ha személyesen elfogadjuk

283
00:21:57,000 –> 00:22:04,760
Krisztust és hiszünk őbenne.

284
00:22:04,760 –> 00:22:14,440
A gondoskodás mindenki számára
elérhető, de egyénre szabva.

285
00:22:14,440 –> 00:22:18,040
Követitek?

286
00:22:18,040 –> 00:22:21,040
Van némi zavar közöttünk
ebben a kérdésben,

287
00:22:21,040 –> 00:22:24,320
tehát meg kell ismételnem ezt.

288
00:22:24,320 –> 00:22:31,280
Az örök életről való gondoskodás,
a megigazulás mindenki
számára elérhető.

289
00:22:31,280 –> 00:22:38,320
Bárki számára aki akarja, de kedves
barátaim, de személyre szabva,

290
00:22:38,320 –> 00:22:41,880
mert oda kell mennünk a kereszthez
és el kell fogadjuk

291
00:22:41,880 –> 00:22:44,960
személyesen Jézus Krisztust,
mint a mi Megváltónkat.

292
00:22:44,960 –> 00:22:48,520
{Ámen}

293
00:22:48,520 –> 00:22:52,440
“Az Úr azzal a feltétellel fogadta
el váltságdíjként az értünk hozott
helyettes áldozatot,

294
00:22:52,440 –> 00:22:56,360
ha személyesen elfogadjuk Krisztust
és hiszünk őbenne.

295
00:22:56,360 –> 00:23:00,640
A bűnösnek hit által Krisztushoz
kell jönnie, meg kell
ragadnia érdemeit,

296
00:23:00,640 –> 00:23:05,680
a Megváltóra helyeznie vétkeit és
elfogadnia bűnbocsánatát.”

297
00:23:05,680 –> 00:23:08,760
Apropó, mindezt a

298
00:23:08,760 –> 00:23:11,280
szentély és szolgálata,
jelképezte ugye?

299
00:23:11,280 –> 00:23:15,360
Olvassuk tovább:
“Ő ezért jött világunkba.”

300
00:23:15,360 –> 00:23:20,160
Krisztus igazsága a bűnbánó,
hívő bűnösnek tulajdoníttatik,

301
00:23:20,160 –> 00:23:26,200
aki így a királyi család tagjává,
a mennyei király gyermekévé,

302
00:23:26,200 –> 00:23:29,400
Isten örökösévé és Krisztus
örököstársává válik.”

303
00:23:29,400 –> 00:23:35,280
Most minek az alapján, vállunk
a királyi család tagjává?

304
00:23:35,280 –> 00:23:37,040
…a mennyei Király gyermekévé?

305
00:23:37,040 –> 00:23:42,280
Személyesen elfogadva Jézus
Krisztust, mint Megváltónkat.

306
00:23:42,280 –> 00:23:52,800
Elfogadni Krisztust, kedves barátaim,
azt jelenti, hogy elfogadni
az Ő Lelkét.

307
00:23:52,800 –> 00:23:59,760
Krisztusban lenni az ami
megigazít minket,

308
00:23:59,760 –> 00:24:06,920
hogy Krisztus bennünk legyen,
az ami megszentel minket.

309
00:24:06,920 –> 00:24:08,840
De ahogy már korábban említettük,

310
00:24:08,840 –> 00:24:16,040
ugyanaz a hit amely Krisztusba
helyez, hozza el Krisztust számodra.

311
00:24:16,040 –> 00:24:22,160
Mit kell megkapnunk ahhoz,
hogy megkapjuk Jézust? Az Ő Lelkét.

312
00:24:22,160 –> 00:24:29,560
Kérlek jegyezzétek meg, mint a
királyi család tagjai,
mit kell megkapnunk?

313
00:24:29,560 –> 00:24:32,920
Galata 4: 6: “Minthogy pedig
fiak vagytok,

314
00:24:32,920 –> 00:24:38,320
kibocsátotta Isten az Ő Fiának
Lelkét, a ti szíveitekben

315
00:24:38,320 –> 00:24:43,120
ki ezt kiáltja, ‘Abba, Atya!”

316
00:24:43,120 –> 00:24:45,760
Az Ő Fiának Lelke, hova költözik?

317
00:24:45,760 –> 00:24:51,600
A szíveinkbe, részünké válik;
részesülünk benne.

318
00:24:51,600 –> 00:24:53,360
{Ámen}

319
00:24:53,360 –> 00:24:58,160
És ez az a Lélek amely megváltoztatja
az erkölcsi állapotunkat.

320
00:24:58,160 –> 00:25:01,880
Egyetértünk?

321
00:25:01,880 –> 00:25:04,600
Efézus 1: 13-14:

322
00:25:04,600 –> 00:25:09,160
“Akiben ti is minekutána
hallottátok az igazságnak beszédét,

323
00:25:09,160 –> 00:25:12,680
idvességetek evangéliumát,
amelyben hittetek is,

324
00:25:12,680 –> 00:25:16,120
megpecsételtettetek az ígéretnek
ama Szent Lelkével,

325
00:25:16,120 –> 00:25:19,520
aki a záloga a mi örökségünknek,

326
00:25:19,520 –> 00:25:27,160
Isten tulajdon népének a megváltására,
az Ő dicsőségének magasztalására.”

327
00:25:27,160 –> 00:25:29,480
Látjátok, mi a Szentlélek?

328
00:25:29,480 –> 00:25:33,600
A Szentlélek a biztosítéka
az örökségünknek.

329
00:25:33,600 –> 00:25:37,800
Kedves barátaim,
jogunk van az örök élethez,

330
00:25:37,800 –> 00:25:43,160
de ha te és én ténylegesen
örökölni akarjuk,

331
00:25:43,160 –> 00:25:46,800
ha ténylegesen meg akarjuk
tapasztalni az örök életet,

332
00:25:46,800 –> 00:25:52,120
fel kell készülnünk rá;
szentté kell válnunk.

333
00:25:52,120 –> 00:25:57,400
És mi a garancia arra, hogy szentté
válhatunk és felkészülhetünk?

334
00:25:57,400 –> 00:25:59,520
…szentté lehetünk és
felkészültekké?

335
00:25:59,520 –> 00:26:04,000
Bizonyára a Szentlélek…
a Szentlélek az.

336
00:26:04,000 –> 00:26:13,800
A Szentlélek által, ami egy ajándék
a mennyei Atyától, vállunk szentté.

337
00:26:13,800 –> 00:26:22,480
Ez az ajándék olyan valami, amit
személyesen kell megkapnunk,

338
00:26:22,480 –> 00:26:26,000
és személyesen kell kérjük.

339
00:26:26,000 –> 00:26:29,880
Luk 11:13

340
00:26:29,880 –> 00:26:34,200
“Ha azért ti, gonosz létetekre
tudtok a ti fiaitoknak,
jó ajándékokat adni,

341
00:26:34,200 –> 00:26:38,120
mennyivel inkább ad a ti mennyei
Atyátok Szent Lelket,

342
00:26:38,120 –> 00:26:41,520
kiknek? “azoknak, akik tőle kérik”

343
00:26:41,520 –> 00:26:44,880
Kérlek értsetek meg valami
nagyon fontos dolgot:

344
00:26:44,880 –> 00:26:48,120
Végig a megváltási tervben,

345
00:26:48,120 –> 00:26:54,040
Isten sohasem tett semmit, amivel
megsértette volna szabad akaratunkat.

346
00:26:54,040 –> 00:26:55,680
Egyetértünk ebben?

347
00:26:55,680 –> 00:26:58,640
Ez egy alapvető kérdés.

348
00:26:58,640 –> 00:27:08,840
Pontosan ezért, minden lépésnél,
mit kell tennünk “kérnünk kell,”
és? “adatik.” {Mát 7:7}

349
00:27:08,840 –> 00:27:11,720
Várja az Atya, hogy nekünk adja
a Szentlelket?

350
00:27:11,720 –> 00:27:16,400
Igen, jobban, mint mi szülők,
várjuk, hogy jó ajándékot
adjunk gyermekeinknek.

351
00:27:16,400 –> 00:27:21,280
De nekünk tudja adni az Atya akkor
ha nem kérjük? Nem, miért?

352
00:27:21,280 –> 00:27:24,800
Mert a szabad akaratunk
megsértése lenne,

353
00:27:24,800 –> 00:27:27,920
és Isten ezt nem teszi meg,
nem teszi meg.

354
00:27:27,920 –> 00:27:31,920
Ezért, bár szabadon elérhető,
mit kell tegyünk?

355
00:27:31,920 –> 00:27:35,000
Kérnünk kell….kérnünk kell.

356
00:27:35,000 –> 00:27:37,560
Az egész mennyei kincstár,
ezen az egyszerű elven dolgozik.

357
00:27:37,560 –> 00:27:40,320
“Kérjetek és adatik néktek.”

358
00:27:40,320 –> 00:27:46,400
Mégegyszer, az Ő Lelke által,
amit egyre teljesebben
meg kell kapnunk

359
00:27:46,400 –> 00:27:52,720
a mindennapi életünkben,
Krisztus egyre inkább
bennünk lakozik.

360
00:27:52,720 –> 00:27:57,040
A Szentlélekkel való
betöltekezésig növekszünk.

361
00:27:57,040 –> 00:28:06,880
Növekszünk Jézus Krisztus
természetének részesedésében.

362
00:28:06,880 –> 00:28:11,720
Ézsaiás 57: 15, itt jobban szeretem
a King James féle fordítást idézni:

363
00:28:11,720 –> 00:28:16,000
“Mert így szól a magasságos és
felséges, aki örökké lakozik,

364
00:28:16,000 –> 00:28:19,560
és akinek a neve szent; Magasságban
és szentségben lakozom,

365
00:28:19,560 –> 00:28:25,040
de a megrontottal és alázatos
szívűvel is,

366
00:28:25,040 –> 00:28:28,120
hogy megelevenítsem az
alázatosnak lelkét,

367
00:28:28,120 –> 00:28:32,080
és, hogy megelevenítsem a
megtörtek szívét.”

368
00:28:32,080 –> 00:28:34,800
Nem értékes ez? Hát nem jó hír?

369
00:28:34,800 –> 00:28:40,000
Nemcsak a mennyben lakozik Isten,
hanem még hol?

370
00:28:40,000 –> 00:28:44,160
A szíveinkben…
a szíveinkben lakozik.

371
00:28:44,160 –> 00:28:49,120
Krisztus Lelkének jelenléte az,

372
00:28:49,120 –> 00:28:55,320
amely megváltoztat minket, kedves
barátaim, azáltal, hogy mit újít meg?
…a mi elméinket.

373
00:28:55,320 –> 00:29:00,480
És a Lélek által megváltozunk,
visszatérve az alapszövegünkhöz,
hogyan?

374
00:29:00,480 –> 00:29:03,240
Dicsőségről, dicsőségre.

375
00:29:03,240 –> 00:29:06,080
Ezért mondja Pál, Kolossé 1:27-ben:

376
00:29:06,080 –> 00:29:11,080
“Krisztus ti köztetek van, minek
a reménysége? a dicsőségnek.”

377
00:29:11,080 –> 00:29:13,040
Látjátok, hogyan illik minden össze?

378
00:29:13,040 –> 00:29:15,760
Krisztus ti köztetek a dicsőségnek
ama reménysége.

379
00:29:15,800 –> 00:29:19,960
Most, vissza szeretnék lépni
és összegezni,

380
00:29:19,960 –> 00:29:23,560
szeretném az ihletett írónak ezzel
a figyelemre méltó kijelentésével.

381
00:29:23,560 –> 00:29:27,120
Üzenet az ifjúságnak,
1898 december 6:

382
00:29:27,120 –> 00:29:28,960
Ez összefoglalja azt,
amiről beszéltünk,

383
00:29:28,960 –> 00:29:34,840
de a Szentlélek ihletése révén,

384
00:29:34,840 –> 00:29:37,640
tehát teljesen megbízhatunk
benne, irányadó.

385
00:29:37,640 –> 00:29:41,800
Idézem: “Krisztus drága árat
fizetett a lakhelyekért,

386
00:29:41,800 –> 00:29:46,120
amiért elment, hogy elkészítse
azok számára, akik örökölni
fogják azokat a lakhelyeket. ”

387
00:29:46,120 –> 00:29:49,640
Elnézést: “Azok, akik élni
fognak ott,

388
00:29:49,640 –> 00:29:55,200
alkalmasak kell legyenek, a menny
számára, Krisztus igazsága által,

389
00:29:55,200 –> 00:30:00,640
és a Szentlélek munkája által.

390
00:30:00,640 –> 00:30:06,600
A mennyország számára mikor kell
felkészülni, kedves barátaim?
A próbaidő alatt.

391
00:30:06,600 –> 00:30:07,360
Mikor van ez?

392
00:30:07,360 –> 00:30:10,760
Pont most, és azért vagyok itt,
hogy elmondjam kedves barátaim,

393
00:30:10,760 –> 00:30:17,920
tudnotok kell, már nincs sok hátra.

394
00:30:17,920 –> 00:30:21,040
“A mennyország számára a próba
idő alatt kell felkészülni,

395
00:30:21,040 –> 00:30:25,680
és most kell alávessük magunkat, a
Szentlélek szívünkben
végzett munkájának,

396
00:30:25,680 –> 00:30:31,080
annak érdekében, hogy a lelkünket
összhangba lehessen hozni
a mennyel, és…”

397
00:30:31,080 –> 00:30:32,160
hallgassátok meg figyelmesen..

398
00:30:32,160 –> 00:30:40,160
“…hogy meglehessen tanítani,
hogy élvezze a menny valóságait.”

399
00:30:40,160 –> 00:30:43,200
Mi a célja a megszentelődésnek?

400
00:30:43,200 –> 00:30:45,040
…a Szentlélek munkájának bennünk?

401
00:30:45,040 –> 00:30:48,480
Az, hogy felkészítsen minket,
hogy megkedveljük a mennyet.

402
00:30:48,480 –> 00:30:51,040
Az, hogy erkölcsileg alkalmassá
tegyen minket.

403
00:30:51,040 –> 00:30:58,720
Az, hogy segítsen nekünk megtalálni
a boldogságot és a szentséget.

404
00:30:58,720 –> 00:30:59,760
Tovább így hangzik:

405
00:30:59,760 –> 00:31:04,120
“Krisztus igazsága ami be lesz
tudva a hívő lelkeknek,

406
00:31:04,120 –> 00:31:08,440
lesz a jogcím, amely által a mennybe
való belépés biztosítva lesz.

407
00:31:08,440 –> 00:31:11,000
Isten Lelkének befolyása révén,

408
00:31:11,000 –> 00:31:14,040
a hívő jelleme átalakul; …”

409
00:31:14,040 –> 00:31:16,240
Tudjátok, most az alkalmasságról
beszélünk.

410
00:31:16,240 –> 00:31:20,520
“ízlése kifinomul, ítélőképessége
megszentelődik,

411
00:31:20,520 –> 00:31:23,080
és teljesen olyanná válik,
mint Krisztus.

412
00:31:23,080 –> 00:31:25,120
A Krisztus halála miatt
megnyilvánult szeretet,

413
00:31:25,120 –> 00:31:30,880
válaszként, hálás szeretetet ébreszt
fel, és válaszként az őszinte imára,

414
00:31:30,880 –> 00:31:35,400
a hívő kegyelemről kegyelemre,
dicsőségről dicsőségre jut el,

415
00:31:35,400 –> 00:31:41,440
mindaddig, míg Krisztust szemlélve,
ugyanazon ábrázatra változik el.”

416
00:31:41,440 –> 00:31:44,800
Látjátok, hogyan áll össze ez az
egész, amiről eddig tanultunk?

417
00:31:44,800 –> 00:31:49,080
Oh, nagyon értékelem ezt az idézetet;
meg kellett osszam veletek.

418
00:31:49,080 –> 00:31:57,040
Most, ez az alkalmasság a mennyre,
mit jelent? Mit jelent lényegében?

419
00:31:57,040 –> 00:32:02,680
Egyszóval szentséget, kedves barátaim.

420
00:32:02,680 –> 00:32:04,880
Mit jelent? Szentséget.

421
00:32:04,880 –> 00:32:09,160
Zsidó 12:14: “Kövessétek mindenki
irányában a békességet,
és a szentséget,

422
00:32:09,160 –> 00:32:14,280
amely nélkül senki sem
látja meg az Urat.”

423
00:32:14,280 –> 00:32:17,080
A szentség szabadon választható, ha

424
00:32:17,080 –> 00:32:22,360
átakarunk menni a gyöngykapukon,
hogy meglássuk Istent?

425
00:32:22,360 –> 00:32:27,400
Szabadon választható? Nem, kedves
barátaim, feltétlenül szükséges.

426
00:32:27,400 –> 00:32:29,160
Pontosan ez az amiért

427
00:32:29,160 –> 00:32:37,560
neked és nekem annyira szükségünk
van a vízre, mint a vérre.

428
00:32:37,560 –> 00:32:39,040
Egyetértünk?

429
00:32:39,040 –> 00:32:44,280
A vér jogot ad, mit biztosít a
víz számunkra? Alkalmasságot.

430
00:32:44,280 –> 00:32:50,320
A vér igaznak számít be minket,
a víz pedig megszentel.

431
00:32:50,320 –> 00:32:55,120
Most ez a szentség amivel
rendelkeznünk kell,
hol kell meglegyen bennünk?

432
00:32:55,120 –> 00:32:57,520
Hol kell szentek legyünk?

433
00:32:57,520 –> 00:33:01,120
Nos, hol vagyunk?

434
00:33:01,120 –> 00:33:03,840
A jobb és a bal fülünk között.

435
00:33:03,840 –> 00:33:05,880
Már beszéltünk erről.

436
00:33:05,880 –> 00:33:11,040
“Mert ahogy gondolkozik az ember
az ő szívében olyan ő.”
{Péld 23:7}

437
00:33:11,040 –> 00:33:12,800
Követitek?

438
00:33:12,800 –> 00:33:18,840
Tehát, hol kell szenteknek lennünk,
ha tényleg szentek akarunk lenni?

439
00:33:18,840 –> 00:33:21,400
Az elménkben.

440
00:33:21,400 –> 00:33:25,480
Oda kell jutnunk, hogy olyan elménk
legyen, mint Krisztusnak.

441
00:33:25,480 –> 00:33:28,040
{Ámen}

442
00:33:28,040 –> 00:33:37,000
Ó kedves barátaim, kérlek ne
veszítsétek szem elől a lelki
természetű szentséget.

443
00:33:37,000 –> 00:33:38,280
És amikor azt mondom “lelki”

444
00:33:38,280 –> 00:33:43,480
arról beszélek, ami a jobb és a
bal fülünk között történik.

445
00:33:43,480 –> 00:33:45,840
Ami az elmében és a
szívben történik,

446
00:33:45,840 –> 00:33:50,240
ez az a hely ahol meg kell
tanulnunk szentek lenni.

447
00:33:50,240 –> 00:33:54,040
Ahogy Krisztus mondta a hegyi
beszédben, Máté 5: 8 -ban

448
00:33:54,040 –> 00:34:00,600
“Kik a boldogok? “a tiszta szívűek,
mert ők az Istent meglátják.”

449
00:34:00,600 –> 00:34:02,520
Szentség nélkül egyetlen ember
sem láthatja meg Istent.

450
00:34:02,520 –> 00:34:05,280
De hol kell szentek legyetek,
hol kell tiszták legyetek?

451
00:34:05,280 –> 00:34:08,800
A szívben… tiszták a szívben.

452
00:34:08,800 –> 00:34:11,120
A következőképpen szeretem
értelmezni ezt a verset:

453
00:34:11,120 –> 00:34:15,680
Boldogok a szentek,
mert ők a mennyhez tartoznak.

454
00:34:15,680 –> 00:34:20,480
Boldogok a szentek, mert ők a
mennyhez tartoznak.

455
00:34:20,480 –> 00:34:31,720
Most, ez a szentség valami olyasmi
amihez alkalomszerűen állhatunk hozzá

456
00:34:31,720 –> 00:34:36,280
kedves barátaim, a föld
történelmének végső óráiban?

457
00:34:36,280 –> 00:34:47,240
Megengedhetjük-e magunknak, hogy
mellékesen foglalkozzunk a
szentégre való törekvéssel?

458
00:34:47,240 –> 00:34:49,280
Tudnotok kell, hogy nem
engedhetjük meg.

459
00:34:49,280 –> 00:34:53,800
Review and Herald, május 30, 1882,
hallgassátok meg:

460
00:34:53,800 –> 00:34:58,560
“Egy hatalmas és ünnepélyes munka
megszerezni az erkölcsi alkalmasságot,

461
00:34:58,560 –> 00:35:03,640
egy tiszta és áldott társadalomért.

462
00:35:03,640 –> 00:35:05,840
Istenje bemutatja a mércét,

463
00:35:05,840 –> 00:35:08,720
amelyhez életünknek és jellemünknek
alkalmazkodnia kell.

464
00:35:08,720 –> 00:35:11,360
Dönthetünk úgy is,
hogy más mércét követünk,

465
00:35:11,360 –> 00:35:14,120
amely sokkal nagyobb összhangban
van szíveinkkel,

466
00:35:14,120 –> 00:35:18,080
de erre sohasem kapjuk meg az
isteni jóváhagyást.

467
00:35:18,080 –> 00:35:22,400
Csak Istenjéhez alkalmazkodva,
remélhetjük, hogy

468
00:35:22,400 –> 00:35:25,600
elérünk Krisztus teljességének
a magasságához.

469
00:35:25,600 –> 00:35:31,400
De ezt meg kell tennünk, vagy
sohasem fogunk belépni a mennybe.”

470
00:35:31,400 –> 00:35:36,520
Kedves barátaim, kérlek értsétek
meg, az abszolút szükségét

471
00:35:36,520 –> 00:35:43,360
az erkölcsi alkalmasságnak, ha
valaha be akarunk lépni a mennybe.

472
00:35:43,360 –> 00:35:46,080
És hogyan szerezzük meg ezt az
erkölcsi alkalmasságot?

473
00:35:46,080 –> 00:35:49,960
Ezt a szentségnek nevezett
tisztaságot, vagy megszentelődést?

474
00:35:49,960 –> 00:35:54,240
Hogy szerezzük meg?
“A víznek feredőjével.”
{Efézus 5:26}

475
00:35:54,240 –> 00:35:57,840
Megtisztítva víz által, víz által
megtisztítva, vagyunk megszentelve.

476
00:35:57,840 –> 00:36:02,120
Rendben, végül a vízhez értünk.

477
00:36:02,120 –> 00:36:06,240
Mit jelképez? Kitaláltátok már?

478
00:36:06,240 –> 00:36:09,720
Mit jelképez a víz?

479
00:36:09,720 –> 00:36:16,520
A Szentlelket jelképezi.

480
00:36:16,520 –> 00:36:19,600
Mit jelképez a víz? A Szentlelket.

481
00:36:19,600 –> 00:36:23,920
János 7: 37 hallgassátok meg:

482
00:36:23,920 –> 00:36:26,120
“Az ünnep utolsó nagy napján pedig

483
00:36:26,120 –> 00:36:28,080
felálla Jézus, és kiálta mondván:

484
00:36:28,080 –> 00:36:31,440
Ha valaki szomjúhozik,
jöjjön énhozzám és igyék.”

485
00:36:31,440 –> 00:36:34,960
“Aki hisz énbennem,
amint az írás mondotta,”

486
00:36:34,960 –> 00:36:40,480
mi folyik ki annak belsejéből?
“Élő víznek folyamai.”

487
00:36:40,480 –> 00:36:43,200
És mit tett azonnal…

488
00:36:43,200 –> 00:36:47,160
Mit mond az írás azonnal számunkra,
miről beszélt?

489
00:36:47,160 –> 00:36:53,160
39-dik vers: “Ezt pedig mondja
vala a Lélektől.”

490
00:36:53,160 –> 00:36:57,160
Rendben kedves barátaim, a víz
amely az oldalából folyt ki,

491
00:36:57,160 –> 00:37:01,000
a kereszten, mit jelképez?

492
00:37:01,000 –> 00:37:03,080
A Szentlelket.

493
00:37:03,080 –> 00:37:05,160
Talán egyesek azt gondolhatjátok:
“Nos, egy pillanat,

494
00:37:05,160 –> 00:37:08,920
azt gondoltam, hogy a Szentlélek
az olaj által van jelképezve.”

495
00:37:08,920 –> 00:37:17,400
Igen tűz és szél által is…
de ebben az esetben

496
00:37:17,400 –> 00:37:22,000
a víz szimbolizálja a Szentlelket.

497
00:37:22,000 –> 00:37:28,200
Pontosabban, kifejezetten úgy van
azonosítva, mint a Szentlélek jelképe.

498
00:37:28,200 –> 00:37:32,120
Most, ilyen értelemben,

499
00:37:32,120 –> 00:37:39,120
nézzük meg a Szentírás néhány
tisztító fejezetét.

500
00:37:39,120 –> 00:37:42,200
Titus 3:5-7:

501
00:37:42,200 –> 00:37:45,440
“…nem az igazságnak cselekedeteiből,
amelyeket mi cselekedtünk,

502
00:37:45,440 –> 00:37:48,000
hanem az ő irgalmasságából
tartott meg minket,

503
00:37:48,000 –> 00:37:57,000
az újjászületésnek fürdője, és a
Szentlélek megújítása által, …”

504
00:37:57,000 –> 00:38:01,440
Látjátok a víz, a Szentlélek az,
amely megtisztít minket,

505
00:38:01,440 –> 00:38:04,000
megújít, regenerál minket.

506
00:38:04,000 –> 00:38:11,680
6 -dik vers: “…melyet kitöltött
reánk bőséggel, a mi megtartó
Jézus Krisztusunk által,

507
00:38:11,680 –> 00:38:17,040
hogy az ő kegyelméből megigazulván,

508
00:38:17,040 –> 00:38:21,920
örökösök legyünk az örök élet
reménysége szerint.”

509
00:38:21,920 –> 00:38:25,520
Kérlek jegyezzétek meg Pál
szóhasználatát; nagyon jelentős.

510
00:38:25,520 –> 00:38:29,520
Azért vagyunk megtisztítva,
megszentelve a Szentlélek által,

511
00:38:29,520 –> 00:38:33,080
hogy ezért megigazulhassunk?

512
00:38:33,080 –> 00:38:35,920
Nem; milyen szavakat használ?

513
00:38:35,920 –> 00:38:40,560
“…megigazultunk az Ő kegyelméből.”

514
00:38:40,560 –> 00:38:43,840
Látjátok, a vérébe vetett hit
által igazultunk meg.

515
00:38:43,840 –> 00:38:48,160
De kegyelméből megigazulva,
mit kell tegyünk?

516
00:38:48,160 –> 00:38:54,520
Fel kell készülnünk, hogy örökösek
legyünk, az örök életbe vetett
reménységnek megfelelően.

517
00:38:54,520 –> 00:38:57,480
Látjátok a vér adja nekünk az örök
életbe vetett reménységet,

518
00:38:57,480 –> 00:39:03,400
a víz adja nekünk az alkalmasságot,
hogy valójában megtapasztaljuk.

519
00:39:03,400 –> 00:39:09,760
Egyetértünk ebben?

520
00:39:09,760 –> 00:39:12,640
Itt van egy másik,
“megtisztító” vers:

521
00:39:12,640 –> 00:39:15,800
Efézus 5: 25 és az ezt
követő versek:

522
00:39:15,800 –> 00:39:19,120
“Ti férfiak szeressétek a ti
feleségeteket, miképpen Krisztus
is szerette az egyházat,

523
00:39:19,120 –> 00:39:23,120
és Önmagát adta azért,
hogy”…miért?

524
00:39:23,120 –> 00:39:33,840
“hogy azt megszentelje, megtisztítván
a víznek feredőjével az Ige által.”

525
00:39:33,840 –> 00:39:36,880
Kérlek jegyezzétek meg,
mit ábrázol a víz?

526
00:39:36,880 –> 00:39:39,320
Mit jelképez a víz? A Szentlelket.

527
00:39:39,440 –> 00:39:44,480
De mit tesz értünk a Szentlélek,
mit használ ebben a megtisztító
folyamatban?

528
00:39:44,480 –> 00:39:45,960
…ebben a megszentelő folyamatban?

529
00:39:45,960 –> 00:39:49,240
Mit használ a Szentlélek? Az Igét.

530
00:39:49,240 –> 00:39:52,720
Kérlek figyelmesen jegyezzétek meg:

531
00:39:52,720 –> 00:39:58,640
“Hogy azt megszentelje, megtisztítván
a víznek feredőjével, az Ige által.”

532
00:39:58,640 –> 00:40:06,000
Látjátok kedves barátaim, a Szentlélek
mindig az Isten Igéjét használja,
azért, hogy megszenteljen minket.

533
00:40:06,000 –> 00:40:07,680
Megszeretném ezt ismételni:

534
00:40:07,680 –> 00:40:14,720
Mit tesz a Szentlélek? Mindig az
Isten Igéjét használja,
hogy megszenteljen minket.

535
00:40:14,720 –> 00:40:16,080
Tulajdonképpen, a következőképpen
szeretném megfogalmazni:

536
00:40:16,080 –> 00:40:20,040
A Lélek nem dolgozik az Ige nélkül,

537
00:40:20,040 –> 00:40:24,680
és az Ige nem dolgozik
a Szentlélek nélkül.

538
00:40:24,680 –> 00:40:33,080
Csak a kettő együtt, megszentelő
erő a hívő életében.

539
00:40:33,080 –> 00:40:39,320
Engedjétek meg, hogy
figyelmeztesselek itt valamire.

540
00:40:39,320 –> 00:40:43,160
Sátán mindent meghamisít.

541
00:40:43,160 –> 00:40:49,080
Tulajdonképpen, mielőtt mindennek
vége lesz, kit fog megszemélyesíteni?
Jézus Krisztust.

542
00:40:49,080 –> 00:40:52,160
…egy hamis Messiás lesz.

543
00:40:52,160 –> 00:40:58,240
De jelenleg, kit hamisít meg a
kereszténységben?

544
00:40:58,240 –> 00:41:02,120
A Szentlelket…
a Szentlelket.

545
00:41:02,120 –> 00:41:04,560
Oh, annyi sok keresztény
gyülekezet van,

546
00:41:04,560 –> 00:41:11,520
akik, mindannyian lelkesek azért,
amit a Szentlélek tesz közöttük.

547
00:41:11,520 –> 00:41:16,120
Néhány izgalmas természetfeletti
dolog történik.

548
00:41:16,120 –> 00:41:22,080
Valójában kedves barátaim, egyre
izgalmasabb és egyre
természetfelettibb lesz.

549
00:41:22,080 –> 00:41:26,920
Mielőtt mindennek vége lesz,
az ellenség jeleket és
csodákat fog tenni…

550
00:41:26,920 –> 00:41:32,160
“…hogyha lehet elhitessen” kiket?
“a választottakat is.” {Mát 24:24}

551
00:41:32,160 –> 00:41:36,120
És nem fogunk tudni az érzéseinkre
hagyatkozni,

552
00:41:36,120 –> 00:41:41,160
hogy eldöntsük, hogy a
Szentlélek az, vagy nem.

553
00:41:41,160 –> 00:41:47,000
Honnan fogjuk megtudni,
hogy az igazi vagy hamis?

554
00:41:47,000 –> 00:41:53,800
Honnan fogjuk tudni?

555
00:41:53,800 –> 00:41:59,960
Ha ez az igazi, azok, akik a
befolyása alatt vannak,

556
00:41:59,960 –> 00:42:07,120
szorgalmasan fogják tanulmányozni
Istenjét,

557
00:42:07,120 –> 00:42:12,000
és keresni fogják, hogy megértsék,
hogy megismerjék, és cselekedjék

558
00:42:12,000 –> 00:42:17,560
az ő Uruk és Megváltójuk
Jézus Krisztus akaratát.

559
00:42:17,560 –> 00:42:20,800
Ismerni, akarni és örömet okozni

560
00:42:20,800 –> 00:42:23,400
Uruknak és Megváltójuknak,
Jézus Krisztusnak.

561
00:42:23,400 –> 00:42:28,120
Mindig a Szentlélek vezeti azokat,

562
00:42:28,120 –> 00:42:30,200
akik az Ő befolyása alatt vannak,
hogy tegyenek dolgokat.

563
00:42:30,200 –> 00:42:32,920
Nagyon jól emlékszem,
néhány évvel ezelőtt,

564
00:42:32,920 –> 00:42:37,280
de úgy emlékszem mintha csak
a tegnap történt volna.

565
00:42:37,280 –> 00:42:40,520
Egy fiatal emberrel beszéltem,
aki nagyon lelkes volt azért

566
00:42:40,520 –> 00:42:43,640
amit a Szentlélek tett az életében,

567
00:42:43,640 –> 00:42:46,760
és a gyülekezetében,
ahova tartozott.

568
00:42:46,760 –> 00:42:49,720
A következőt mondtam neki,
testvér ez csodálatos.

569
00:42:49,720 –> 00:42:53,240
Tényleg bele kell legyetek
merülve az Igébe,

570
00:42:53,240 –> 00:42:57,960
és tanulmányoznotok és
tanulnotok kell.

571
00:42:57,960 –> 00:42:59,720
Meglepetten nézett rám
és azt mondta:

572
00:42:59,720 –> 00:43:02,320
“Miről beszélsz?
Nincs szükségem az Igére.

573
00:43:02,320 –> 00:43:09,280
Megkaptam a Szentlelket és az
megmondja, hogy mit kell tennem.

574
00:43:09,280 –> 00:43:15,960
Fényes piros zászló. Higgyétek el
ez hamisítás volt.

575
00:43:15,960 –> 00:43:20,320
Kérlek nagyon vigyázzatok,
vessétek ezt el.

576
00:43:20,320 –> 00:43:25,040
A Szentlélek mindig az Igét használja
fel, hogy megszenteljen minket.

577
00:43:25,080 –> 00:43:29,200
Mi a célja ennek a megtisztításnak,
ennek a megszentelődésnek?

578
00:43:29,200 –> 00:43:35,640
Nézzük meg a 27-dik verset, és
kérlek figyeljetek a
kulcskifejezésre.

579
00:43:35,640 –> 00:43:40,760
“Hogy majd önmaga elébe állítsa”,
hogyan?

580
00:43:40,760 –> 00:43:45,800
“dicsőségben az egyházat, úgy,
hogy azon ne legyen szeplő
vagy sömörgözés,

581
00:43:45,800 –> 00:43:50,640
hanem, hogy legyen szent és
feddhetetlen.”

582
00:43:50,640 –> 00:43:54,040
Ó, kedves barátaim, mi a
Szentlélek munkája?

583
00:43:54,040 –> 00:43:57,760
Hogy, hogyan változtasson meg
minket? Dicsőségről, dicsőségre.

584
00:43:57,760 –> 00:44:03,160
Hogy mivé válhassunk?
Egy dicsőséges egyházzá.

585
00:44:03,160 –> 00:44:05,040
Mit gondoltok, milyen egy
dicsőséges gyülekezet?

586
00:44:05,040 –> 00:44:07,320
Használjátok a kulcskifejezést.

587
00:44:07,320 –> 00:44:12,120
Egy olyan gyülekezet, ami
visszatükrözi Jézus Krisztus
jellemét.

588
00:44:12,120 –> 00:44:13,960
{Ámen}

589
00:44:13,960 –> 00:44:16,040
Ez egy dicsőséges gyülekezet.

590
00:44:16,040 –> 00:44:23,120
És teljes szívemből vágyom,
hogy ez a gyülekezet,
dicsőséges legyen.

591
00:44:23,120 –> 00:44:28,520
Vágyom arra, hogy ez a gyülekezet
vissza tükrözze,

592
00:44:28,520 –> 00:44:32,480
Jézus Krisztus kedves jellemét.

593
00:44:32,480 –> 00:44:36,200
Akkor amikor ez a gyülekezet egy
dicsőséges gyülekezet lesz,

594
00:44:36,200 –> 00:44:40,800
akkor ez a gyülekezet hatékony
tanúja lesz a Királynak,

595
00:44:40,800 –> 00:44:46,720
és alkalmas polgára a mennynek.

596
00:44:46,720 –> 00:44:50,520
Látjátok, ez a Szentlélek munkája
kedves barátaim,

597
00:44:50,520 –> 00:44:54,440
és nemcsak segít minket,
hogy felkészüljünk,

598
00:44:54,440 –> 00:44:58,040
nemcsak segít nekünk, hogy készen
legyünk mennybe menni,
amikor Jézus eljön,

599
00:44:58,040 –> 00:45:04,120
de segít, hogy időközben másoknak
is segítsünk készen lenni.

600
00:45:04,120 –> 00:45:06,280
És erre nem leszünk képesek,

601
00:45:06,280 –> 00:45:10,240
amíg nem rendelkezünk Jézus
Krisztushoz hasonló jellemmel.

602
00:45:10,240 –> 00:45:13,800
Ugyanaz a dolog, ami felkészít
minket a menny számára,

603
00:45:13,800 –> 00:45:17,440
hatékony lélek mentőkké tesz
bennünket, dicsőség Istennek….

604
00:45:17,440 –> 00:45:20,840
és ez nem más, mint a Krisztushoz
hasonló jellem.

605
00:45:20,840 –> 00:45:24,320
Ez a Krisztusi jellem.

606
00:45:24,320 –> 00:45:26,040
János 17: 17

607
00:45:26,040 –> 00:45:29,320
“Szenteld meg őket a te
igazságoddal: A ted igazság.”

608
00:45:29,320 –> 00:45:30,400
Ellentmondás van itt?

609
00:45:30,400 –> 00:45:32,560
Az írás azt mondja, hogy a Szentlélek
által vagyunk megszentelve,

610
00:45:32,560 –> 00:45:35,160
és itt azt mondja,
hogy az Ige által.

611
00:45:35,160 –> 00:45:36,920
Nem, nincs ellentmondás.

612
00:45:36,920 –> 00:45:42,040
Emlékezzetek a Szentlélek és az
Igazság, az Ige mindig
együtt dolgoznak.

613
00:45:42,040 –> 00:45:46,520
Kiadott kézirat, 4 -dik kötet,
345 oldal:

614
00:45:46,520 –> 00:45:50,200
“Az igazság, az értékes igazság
megszentel a befolyásával.

615
00:45:50,200 –> 00:45:53,400
A lélek megszentelése,
a Szentlélek munkája által,

616
00:45:53,400 –> 00:45:58,040
Krisztus beültetett természete
az emberiségbe.

617
00:45:58,040 –> 00:46:01,600
A mi Urunk Jézus Krisztus
kegyelme, ami a jellemében
lett kinyilatkoztatva,

618
00:46:01,600 –> 00:46:05,480
és Krisztus kegyelme, jó cselekedetek
gyakorlását, hozza magával.

619
00:46:05,480 –> 00:46:09,640
Így a jellem, egyre inkább
tökéletesebb lesz,

620
00:46:09,640 –> 00:46:15,720
Krisztus jelleméhez hasonló,
igazságban és szentségben.”

621
00:46:15,720 –> 00:46:18,120
Egyre tökéletesebb lesz.

622
00:46:18,120 –> 00:46:20,920
Oh, ez az amire vágyom,
kedves barátaim…egyetértünk?

623
00:46:20,920 –> 00:46:24,360
…hogy átváltozzunk dicsőségről,
dicsőségre.

624
00:46:24,360 –> 00:46:29,160
Egyre teljesebben, a mi
Megváltónknak Üdvözítőnknek

625
00:46:29,160 –> 00:46:32,360
végtelenül dicsőséges
hasonlatosságára.

626
00:46:32,360 –> 00:46:35,120
Jézus élete, 671 oldal.

627
00:46:35,120 –> 00:46:38,080
“A Lélek az, aki megtisztítja
szívünket.

628
00:46:38,080 –> 00:46:42,080
A Lélek útján a hívő ember részese
lesz az isteni természetnek.

629
00:46:42,080 –> 00:46:45,640
Krisztus isteni hatalomként,
erőként adta nekünk Lelkét,

630
00:46:45,640 –> 00:46:50,840
hogy segítségével győzzük le a
gonoszra való minden örökölt
vagy szerzett hajlamunkat,

631
00:46:50,840 –> 00:47:00,000
és hogy az Ő egyházába bevésődjék
Krisztus jelleme.” Wow!

632
00:47:00,000 –> 00:47:04,520
Isten azért adta nekünk, Lelkét,
hogy segítségével,
hány hajlamunkat győzzük le?

633
00:47:04,520 –> 00:47:07,200
Minden örökölt vagy
szerzett hajlamunkat.

634
00:47:07,200 –> 00:47:11,120
És még miért? Hogy bevésse.

635
00:47:11,120 –> 00:47:14,560
Milyen görög szó szerepel itt?
“Bevésni”

636
00:47:14,560 –> 00:47:18,720
Emlékeztek a “szó” tanulmányunkról?
“Jellem”

637
00:47:18,720 –> 00:47:21,040
Ez a Szentlélek munkája.

638
00:47:21,040 –> 00:47:27,080
Hogy belénk vésse,
Jézus Krisztus jellemét.

639
00:47:27,080 –> 00:47:30,360
Itt van Pál imádsága barátaim.

640
00:47:30,360 –> 00:47:36,080
Efézus 3: 16 verstől kezdve:

641
00:47:36,080 –> 00:47:39,680
“…hogy adja meg néktek az Ő
dicsősége gazdagságáért,

642
00:47:39,680 –> 00:47:48,160
hogy hatalmasan megerősödjetek az
Ő Lelke által a belső emberben.”

643
00:47:48,160 –> 00:47:52,000
Eddig az idézet; hol megy végbe
ez a változás?

644
00:47:52,000 –> 00:47:55,520
Hol? A külső megnyilvánulásainkban?

645
00:47:55,520 –> 00:47:59,600
Nem, hanem hol? A belső emberben.

646
00:47:59,600 –> 00:48:03,000
Amikor ez a változás végbemegy
a belső emberben

647
00:48:03,000 –> 00:48:10,880
külső bizonyítéka is van?
Igen, igen abszolút.

648
00:48:10,880 –> 00:48:17,120
De ami itt történik, ha egy
megtért elméből fakad,

649
00:48:17,120 –> 00:48:23,000
egy megváltozott szívből,
a szeretet igazi kifejezése,

650
00:48:23,000 –> 00:48:27,080
inkább, mint képmutatás, ámen.

651
00:48:27,080 –> 00:48:31,480
Isten segítsen meg minket,
hogy belülről kifele változzunk meg.

652
00:48:31,480 –> 00:48:34,000
Tudjátok mit próbálunk tenni a
legtöbben közülünk?

653
00:48:34,000 –> 00:48:39,040
Kívülről befele megváltozni.

654
00:48:39,040 –> 00:48:45,680
Nem tudom, hogy ti, hogy vagytok
ezzel, de én felfedeztem,
hogy nem működik.

655
00:48:45,680 –> 00:48:48,960
Egyetértünk?

656
00:48:48,960 –> 00:48:53,920
Olyan sok éven keresztül, kedves
barátaim ez az ember, megpróbált,

657
00:48:53,920 –> 00:48:59,800
keresztény lenni, a magaviselet
megváltoztatásával.

658
00:48:59,800 –> 00:49:05,040
És ez egy hiábavaló tett, nem
beszélve a nyomorult élményről.

659
00:49:05,040 –> 00:49:07,320
Nincs benne öröm.

660
00:49:07,320 –> 00:49:13,280
Fogcsikorgató, összhangba hozni
magad a törvény betűjével.

661
00:49:13,280 –> 00:49:16,520
Az egyetlen dolog,
amivé válhatsz,

662
00:49:16,520 –> 00:49:22,120
a megközelítésével, egy
fehérre meszelt sír.

663
00:49:22,120 –> 00:49:23,520
De ez az ami rémisztő.

664
00:49:23,520 –> 00:49:27,160
Nagyon szép lehetsz kívülről,

665
00:49:27,160 –> 00:49:31,200
becsaphatod magadat és másokat is.

666
00:49:31,200 –> 00:49:34,040
De kit nem tudsz félrevezetni?
Istent.

667
00:49:34,040 –> 00:49:36,160
Mert Ő nem úgy látja az embert,
mint ahogy az ember látja.

668
00:49:36,160 –> 00:49:41,720
Az ember a külsőt nézi, de Isten
mit néz? A szívet. {1 Sám 16:7}

669
00:49:41,720 –> 00:49:47,960
Isten segítsen meg minket, hogy
megtanuljunk, belülről
kifele megváltozni.

670
00:49:47,960 –> 00:49:52,280
Isten segítsen meg minket, hogy
megtapasztaljuk ezt a változást,
a Szentlélek ereje által.

671
00:49:52,280 –> 00:49:56,720
Hogyan változzatok el?
“Az elméteknek megújulása által.”
{Róm 12:2}

672
00:49:56,720 –> 00:50:01,240
Látjátok, megpróbálunk keresztények
lenni a magaviseletünk
megváltoztatása által.

673
00:50:01,240 –> 00:50:08,040
Isten azt szeretné, hogy az elménk
megújulása által legyünk keresztények.

674
00:50:08,040 –> 00:50:13,920
A lényünk központját szeretné
megváltoztatni.

675
00:50:13,920 –> 00:50:16,480
Meddig? Efézus 3: 17 -től:

676
00:50:16,480 –> 00:50:19,240
“Hogy lakozzék a Krisztus hit
által a ti szívetekben,

677
00:50:19,240 –> 00:50:22,720
a szeretetben meggyökerezvén,
és alapot vévén,

678
00:50:22,720 –> 00:50:25,360
hogy megérthessétek minden
szentekkel egybe,

679
00:50:25,360 –> 00:50:28,960
mi a széllessége és hosszúsága
és mélysége és magassága
az Isten jóvoltának,

680
00:50:28,960 –> 00:50:32,760
hogy megismerjétek a Krisztusnak
minden ismeretet felül
haladó szeretetét,

681
00:50:32,760 –> 00:50:37,440
hogy eképpen beteljesedjetek az
Istennek egész teljességéig.”

682
00:50:37,440 –> 00:50:41,640
Oh, testvéreim és testvérnőim,
milyen csodálatos sors.

683
00:50:41,640 –> 00:50:48,040
Milyen csodálatos előjogban van
részünk, amikor a kereszthez jövünk

684
00:50:48,040 –> 00:50:50,840
és elfogadjuk a vért és a vizet.

685
00:50:50,840 –> 00:50:56,200
A vért ami Isten országának
örököseivé tesz,

686
00:50:56,200 –> 00:51:00,880
és a vízet amely felkészít,
hogy örökösei legyünk…

687
00:51:00,880 –> 00:51:05,160
…megváltoztat belülről kifele.

688
00:51:05,160 –> 00:51:10,040
20-dik vers: “Annak pedig, aki
véghetetlen bőséggel mindeneket
megcselekedhetik,

689
00:51:10,041 –> 00:51:11,041

690
00:51:10,040 –> 00:51:14,920
feljebb hogynem mint kérjük vagy
elgondoljuk, az erő szerint
amely”… hol munkálkodik?

691
00:51:14,920 –> 00:51:21,680
“bennünk, annak légyen dicsőség az
egyházban a Jézus Krisztusban,

692
00:51:21,680 –> 00:51:26,280
nemzetségről nemzetségre,
örökkön örökké. Ámen.”

693
00:51:26,281 –> 00:51:27,281

694
00:51:26,280 –> 00:51:33,560
Ó, testvéreim és testvérnőim,
dicsérem Istent a vérért és
a vízért, ámen.

695
00:51:33,560 –> 00:51:39,080
Dicsérem Istent a mindenre elégséges
kettős kegyelem gondoskodásáért,

696
00:51:39,080 –> 00:51:43,760
amely végtelen ár révén lett a miénk.

697
00:51:43,760 –> 00:51:50,760
Szeretnélek buzdítani bátorítani
titeket, könyörögni nektek,
hogy gyertek

698
00:51:50,760 –> 00:51:56,840
a kereszt lábához és fogadjátok el
a kegyelem kettős gondoskodását.

699
00:51:56,840 –> 00:52:03,120
Isten mentsen attól, hogy egy
ilyen végtelen áron

700
00:52:03,120 –> 00:52:08,760
hiába tette volna lehetővé valaki
számára ebben a teremben.

701
00:52:08,760 –> 00:52:11,280
Isten mentsen, kedves barátaim.

702
00:52:11,280 –> 00:52:17,280
Kérlek engedjétek meg Krisztus
szeretetének, hogy vonzzon titeket.

703
00:52:17,280 –> 00:52:23,960
“Ha én felemeltetem,” mi történik?
“mindeneket magamhoz vonzok.”
{Ján 12:32}

704
00:52:23,960 –> 00:52:26,840
Látjátok a vér és a víz
szükségességét?

705
00:52:26,880 –> 00:52:30,400
….hogy megigazuljatok és
megszentelődjetek?

706
00:52:30,400 –> 00:52:32,640
A szükségleteiket látva,

707
00:52:32,640 –> 00:52:39,640
megkapjátok azokat a gondoskodásokat
amelyek megfelelnek az igénynek.

708
00:52:39,640 –> 00:52:41,880
Elfogtok jönni a kereszthez?

709
00:52:41,880 –> 00:52:51,120
Ha ez a vágyatok, felállnátok
egy befejező imára?

710
00:52:51,120 –> 00:53:00,080
Mennyei Atyám nagyon köszönöm
neked a vért és a vizet.

711
00:53:00,080 –> 00:53:09,080
Köszönöm neked ezt a kettős
gondoskodást, amibe minden
benne van amire szükségünk van.

712
00:53:09,080 –> 00:53:17,040
És imádkozom, hogy mindannyian
válaszolva a végtelen szeretetre,

713
00:53:17,080 –> 00:53:22,680
ami a megfeszített Krisztusban
mutatkozott meg,

714
00:53:22,680 –> 00:53:27,280
jönnénk el ebben a pillanatban
a kereszt lábához,

715
00:53:27,280 –> 00:53:32,600
és fogadnánk el ezt a kettős
gondoskodást.

716
00:53:32,600 –> 00:53:38,160
Testvérek és testvérnők lehajtott
fejekkel és becsukott szemekkel,

717
00:53:38,160 –> 00:53:41,520
az imát hallgatva és
együtt örvendezve

718
00:53:41,520 –> 00:53:46,520
a ti Uratokkal és Megváltótokkal
Jézus Krisztussal,

719
00:53:46,520 –> 00:53:50,080
szeretnélek bátorítani, hogy gyertek.

720
00:53:50,080 –> 00:53:58,640
Gyertek a kereszthez és imában a
ti Uratokhoz és Megmentőtökhöz

721
00:53:58,680 –> 00:54:05,960
a ti mennyei Atyátokhoz és kérjétek,
kérjétek azt a kettős gondoskodást.

722
00:54:05,960 –> 00:54:10,760
Ingyen elérhető bárki számára,
aki kéri,

723
00:54:10,760 –> 00:54:14,480
de személyesen kell elfogadni.

724
00:54:14,480 –> 00:54:18,120
Személyesen kell kérni.

725
00:54:18,120 –> 00:54:26,000
Elfogadva Jézust, mindent
elfogadtok, amit adni akar nektek.

726
00:54:26,000 –> 00:54:32,080
Tudom, hogy néhányan közületek, már

727
00:54:32,080 –> 00:54:38,000
kértétek és elfogadtátok a
kegyelemnek ezen gondoskodásait,
mint ahogy én is,

728
00:54:38,000 –> 00:54:43,640
de ha korábban ezt megtettétek,
felismeritek, ahogy én is
fel kell ismerjem,

729
00:54:43,640 –> 00:54:47,960
hogy minden nap újra el kell
mennünk a kereszthez?

730
00:54:47,960 –> 00:54:52,280
…és el kell fogadjuk a kettős
gondoskodást?

731
00:54:52,280 –> 00:54:57,040
És ezt cselekedve,
és csak ettől függve,

732
00:54:57,040 –> 00:55:01,080
leszünk képesek rajta maradni
az egyenes és keskeny ösvényen,

733
00:55:01,080 –> 00:55:04,960
és távol minként ároktól.

734
00:55:04,960 –> 00:55:10,800
Tehát felismerve ezt, megtennéd,
akár megtetted korábban akár nem,

735
00:55:10,800 –> 00:55:13,760
megtennétek mindannyian akik
hallgatjátok az imát,

736
00:55:13,760 –> 00:55:15,600
amivel örömöt okoztok Krisztusnak,

737
00:55:15,600 –> 00:55:21,920
kérni fogjátok a mindenre elégséges
kettős gondoskodást,

738
00:55:21,920 –> 00:55:24,360
amit a mennyei Atya, aki várja,
hogy megadja nektek,

739
00:55:24,360 –> 00:55:26,400
megtudja adni pont most?

740
00:55:26,400 –> 00:55:28,200
Kérlek igényeljétek Tőle,

741
00:55:28,200 –> 00:55:39,240
Kérlek beszéljetek erről most Vele.

742
00:55:39,240 –> 00:55:45,880
Mennyei Atyám, nagyon köszönöm,

743
00:55:45,880 –> 00:55:54,120
hogy szükségleteink megadásában
örömöd leled,

744
00:55:54,120 –> 00:55:58,920
és köszönöm, hogy örömöd leled
ma este abban,

745
00:55:58,920 –> 00:56:07,040
hogy igényeltük Tőled a vért és
a vizet.

746
00:56:07,040 –> 00:56:12,800
És imádkozom, hogy töltsd ki azt
a mindenre elégséges gondoskodást,

747
00:56:12,800 –> 00:56:17,360
miden szívre és elmére, aki igényli.

748
00:56:17,360 –> 00:56:24,680
És adjad, hogy tapasztaljuk meg
jobban mint bármikor
ennek szükségességét,

749
00:56:24,680 –> 00:56:28,080
nemcsak azért, hogy jogcímet
adj nekünk a mennybe,

750
00:56:28,080 –> 00:56:31,720
de segíts meg minket,
hogy alkalmasak legyünk rá,

751
00:56:31,720 –> 00:56:38,120
azért, hogy amikor Jézus eljön,
készen legyünk vele élni,

752
00:56:38,120 –> 00:56:43,520
és hogy örökre élvezzük
a vele való élést.

753
00:56:43,520 –> 00:56:46,040
És kérlek Uram, segíts meg minket,
hogy fogadjuk a vért és a vizet,

754
00:56:46,040 –> 00:56:49,360
nemcsak azért, hogy mi legyünk
a mennybe,

755
00:56:49,360 –> 00:56:56,320
de segíts minket, hogy hatékony
lélek mentővé váljunk,
hogy másokat is elvezethessünk

756
00:56:56,320 –> 00:56:58,240
a Szentlélek hatalma által,

757
00:56:58,240 –> 00:57:01,520
egy megmentő kapcsolatba
veled ugyanúgy.

758
00:57:01,520 –> 00:57:08,720
Adjad, hogy ez legyen a
tapasztalatunk, ez a mi imánk
Jézus nevében, ámen.

759
00:57:08,720 –> 00:57:10,240
Isten áldjon meg, kedves barátaim.

760
00:57:10,240 –> 00:57:11,840
Köszönöm szépen.