Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:00,840 –> 00:00:03,520
A jellem formálás

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat, melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy
a krisztusi jellemhez
hasonlóvá váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen
erőteljes alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahol Stephen Wallace
lelkész végig vezet:

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,085
“Dicsőségről dicsőségre”.

8
00:00:25,101 –> 00:00:26,793
“Az Úr a mi igazságunk”

9
00:00:26,801 –> 00:00:30,320
Jó estét, Isten hozott,
olyan jó, hogy itt vannak

10
00:00:30,320 –> 00:00:36,453
ahogy folytatjuk tanulmányunkat,
megújulási tanulmányunkat,
aminek a címe:

11
00:00:36,465 –> 00:00:38,640
“Dicsőségről, dicsőségre.”

12
00:00:38,640 –> 00:00:42,720
Egy tanulmány, ami a keresztény
jellemfejlesztés alapelveiről szól.

13
00:00:42,720 –> 00:00:46,600
Szorgalmasan tanuljuk,
a legfontosabb munkát,

14
00:00:46,600 –> 00:00:49,160
amit valaha az emberre bíztak.

15
00:00:49,160 –> 00:00:52,880
Mi ez? A jellem fejlesztés.

16
00:00:52,880 –> 00:00:56,720
Ha nem tudsz felelni erre a kérdésre
mától kezdve, bajban vagy.

17
00:00:56,720 –> 00:01:01,640
Meg tudják ismételni kulcsgondolatunkat
amivel elindítottuk ezt

18
00:01:01,640 –> 00:01:04,035
a sorozatot, és amihez
újra visszavezetjük önöket?

19
00:01:04,051 –> 00:01:08,840
Nevelés, 225 oldal, próbáljátok velem
együtt elmondani emlékezetből. Ok?

20
00:01:08,840 –> 00:01:11,440
Látom gyorsan kinyitottátok
a könyveket,

21
00:01:11,440 –> 00:01:14,920
belenézhettek.

22
00:01:14,920 –> 00:01:18,280
Nevelés 225 oldal, próbáljuk meg
gyerünk.

23
00:01:18,280 –> 00:01:24,720
A jellem fejlesztés a legfontosabb
munka amit valaha az emberre bíztak,

24
00:01:24,720 –> 00:01:33,200
szorgalmas tanulmányozása, soha
nem volt, olyan fontos mint ma.

25
00:01:33,200 –> 00:01:34,880
Most, miért olyan fontos?

26
00:01:34,880 –> 00:01:38,160
Mert a Király hamarosan jön.

27
00:01:38,160 –> 00:01:42,160
Oh drága barátaim,
hiszem teljes szívemből.

28
00:01:42,160 –> 00:01:47,280
És mégis sok a teendő,
és kevés idő van, hogy megtegyük.

29
00:01:47,280 –> 00:01:49,200
És mi a feladatunk?
Hogy ezt teljesítsük.

30
00:01:49,200 –> 00:01:52,981
Van az evangélium, amit el kell
vinnünk, minden nemzetnek, ágazatnak,

31
00:01:52,989 –> 00:01:56,320
nyelvnek és népnek, és a
saját életünk felkészítése.

32
00:01:56,320 –> 00:02:00,291
De kérem tudni kell, hogy a sikeres
megvalósítása mindkettőnek,

33
00:02:00,299 –> 00:02:03,200
ugyanattól a dologtól függ.

34
00:02:03,200 –> 00:02:06,560
És ez nem más, mint a krisztusi
jellem fejlesztés.

35
00:02:06,560 –> 00:02:09,040
Mert kizárólag, csak krisztusi
jellemmel lehetünk

36
00:02:09,040 –> 00:02:15,360
hatékony tanúi a Királynak,
vagy alkalmas polgárok
a menny számára.

37
00:02:15,360 –> 00:02:18,160
És mivel a Király hamarosan
jön, drága barátaim,

38
00:02:18,160 –> 00:02:22,960
ragaszkodom ahhoz, hogy nincs
fontosabb téma, amit szorgalmasan
tanulmányozhatunk,

39
00:02:22,960 –> 00:02:27,000
mint az egyetlen, amihez
lehorgonyozunk

40
00:02:27,000 –> 00:02:31,160
estéről estére, és köszönöm,
hogy hajlandók erre időt szánni,

41
00:02:31,160 –> 00:02:34,960
amit befektettetek ennek
a tanulmányozására.

42
00:02:34,960 –> 00:02:42,120
Az én imám az, hogy ez
arasson örök jutalmat
az önök számára,

43
00:02:42,120 –> 00:02:46,560
és legyen egy hatalmas,
személyes áldás,

44
00:02:46,560 –> 00:02:52,280
és ez megtörténhet abban az
esetben ha velem tanulmányozod
Isten Igéjét,

45
00:02:52,280 –> 00:02:57,600
a Szent Lélek befolyása, vezetése
és irányítása alatt.

46
00:02:57,600 –> 00:03:01,800
Ez az egyetlen módja a
tanulmányozásnak, hogy Isten igéje
áldás lehessen számodra.

47
00:03:01,800 –> 00:03:12,080
Ez az egyetlen módja, hogy Isten
áldásának lehetséges
csatornája legyek, ha Ő

48
00:03:12,080 –> 00:03:15,006
leereszkedik hozzám,
hogy felhasználjon,

49
00:03:15,014 –> 00:03:18,040
és beszéljen rajtam keresztül,
önmagam ellenére.

50
00:03:18,040 –> 00:03:21,560
És igénylem imáitokat, amiket
elmondtatok ma este

51
00:03:21,560 –> 00:03:26,120
és meg szeretnélek hívni,
hogy magatokért is imádkozzatok.

52
00:03:26,120 –> 00:03:30,313
Kezdjük el, ahogy gyakorolni szoktuk
letérdelve, néhány pillanatig,

53
00:03:30,328 –> 00:03:39,080
csendes imával.

54
00:03:52,680 –> 00:03:57,160
Jó Atyánk, az Urunk Jézus
Krisztus, a mi Igazságunk nevében

55
00:03:57,160 –> 00:04:00,591
jövünk a Te színed elé ma este,

56
00:04:00,600 –> 00:04:07,080
először is, hogy megköszönjük
a kiváltságot, hogy
Atyának szólíthatunk.

57
00:04:07,080 –> 00:04:12,640
Annyira jó, hogy fiaid
és lányaid lehetünk.

58
00:04:12,640 –> 00:04:17,120
Úgy, ahogy vagyunk nem értékeljük
ezt a kiváltságot, de amikor

59
00:04:17,120 –> 00:04:24,960
elkezdjük jobban megérteni
a kifizetett árat, annál
jobban értékeljük.

60
00:04:24,960 –> 00:04:28,640
A véred által megváltott
gyermekeid vagyunk.

61
00:04:28,640 –> 00:04:34,320
Köszönjük Atyánk, köszönjük Jézus,
hogy kifizetted ezt az árat.

62
00:04:34,320 –> 00:04:39,480
És köszönjük Atyánk, hogy
a mi Idősebb Testvérünk miatt

63
00:04:39,480 –> 00:04:44,440
és az Ő érdemében jöhetünk
jelenlétedbe, bízva abba,

64
00:04:44,440 –> 00:04:47,560
hogy elfogadsz minket, tejesen
és szabadon, mint ahogy elfogadod

65
00:04:47,560 –> 00:04:51,743
a saját Fiadat, mert Te azt
választottad, nem úgy tekintesz
ránk, ahogy vagyunk,

66
00:04:51,751 –> 00:04:54,091
hanem, ahogy Benne vagyunk.
Mi a Szeretettben

67
00:04:54,092 –> 00:04:57,360
vagyunk elfogadva és
ez, bátorít bennünket

68
00:04:57,360 –> 00:05:03,546
és bizalmat ad nekünk, hogy
most Hozzád közeledjünk

69
00:05:03,560 –> 00:05:06,958
és igényeljük Tőled azt,
amire mindenekfelett
a legnagyobb szükségünk van

70
00:05:06,974 –> 00:05:10,280
és ez nem más, mint a Szentlélek
kitöltetése.

71
00:05:10,280 –> 00:05:13,606
Kérlek Atyám, mi azért
gyűltünk itt össze,

72
00:05:13,614 –> 00:05:19,130
hogy tanulmányozzuk a Te Igédet,
de semmiképpen nem lehetünk

73
00:05:19,138 –> 00:05:22,960
sikeresek, egy életet megváltoztató
igazság megismerésének keresésében,

74
00:05:22,960 –> 00:05:27,000
ha az Igazság Lelke nincs itt velünk.

75
00:05:27,000 –> 00:05:32,240
Nemcsak az igazság hirdetésében,
hanem annak elfogadásában.

76
00:05:32,240 –> 00:05:37,080
Adjad kérlek, hogy a Te Lelked
erőteljesen legyen jelen.

77
00:05:37,080 –> 00:05:42,136
És Atyám, ugyanúgy szeretnélek kérni,
teremts nekünk itt

78
00:05:42,144 –> 00:05:44,600
egy lelki szentélyt.

79
00:05:44,600 –> 00:05:50,080
Az igazság ellensége
beavatkozásától mentesen.

80
00:05:50,080 –> 00:05:55,200
Sátán jobban tudja bárkinél
ma este, hogy

81
00:05:55,200 –> 00:06:00,638
az igazság ereje szabadokká tesz
minket, és ettől jobban fél

82
00:06:00,646 –> 00:06:04,080
mint bármi mástól.
És ő megtenne bármit,

83
00:06:04,080 –> 00:06:11,416
az ő hatalmánál fogva, hogy
távol tartson minket,
hogy meghalljuk és megértsük,

84
00:06:11,427 –> 00:06:15,120
hogy értékeljük, és hogy gyakorlatba
ültessük az életünkben.

85
00:06:15,120 –> 00:06:20,080
Atyám, a Jézus vérét szeretném igénybe
venni, az ellenséggel szemben

86
00:06:20,080 –> 00:06:24,200
és odahelyezni ezt a vért,
ennek a gyülekezetnek az ajtajára

87
00:06:24,200 –> 00:06:27,880
és igénylem, hogy ez olyan
legyen mint a biztonságos menny.

88
00:06:27,880 –> 00:06:32,840
Küldj hatalmas erejű angyalokat, hogy
visszatartsák az ördög erejét.

89
00:06:32,840 –> 00:06:37,040
És teremts nekünk itt
egy lelki szentélyt,

90
00:06:37,040 –> 00:06:43,280
ahol beavatkozás nélkül,
meghallhatjuk az igazságot.

91
00:06:43,280 –> 00:06:53,280
Kérlek hallgasd meg ezt az imát,
mert a Jézus nevében kértem. Ámen.

92
00:06:59,720 –> 00:07:09,200
Bízom benne, hogy megkaptátok
a következő anyag részeit.

93
00:07:09,200 –> 00:07:13,791
Ma este, a 31-dik oldalon kell
kezdjük, ugye?

94
00:07:13,791 –> 00:07:19,440
A 14 tanulmánnyal, aminek a címe:
“Az Úr a mi igazságunk”

95
00:07:19,440 –> 00:07:21,960
Szeretem ezt a nevet.

96
00:07:21,960 –> 00:07:26,880
Ez az egyik kedvencem, a mi
Urunk és Megváltónk, Jézus
Krisztusnak nevei közül.

97
00:07:26,880 –> 00:07:31,440
És ez mélységesen jelentős,
remélem fel fogjuk fedezni,

98
00:07:31,440 –> 00:07:36,560
ahogy együtt tanulmányozzuk
Isten Szavát ma este.

99
00:07:36,560 –> 00:07:44,360
Megjegyeztük, mit jelent
az elfogadása

100
00:07:44,360 –> 00:07:49,040
a kegyelem kettős
gondoskodásának, amit
a kereszt lábánál találunk,

101
00:07:49,040 –> 00:07:55,080
Isten dicsőségét, vagyis az Ő
jellemének helyreállítását bennünk.

102
00:07:55,080 –> 00:08:00,033
A kegyelemnek ez a kettős
gondoskodása a vérben van
szimbolizálva és a vízben.

103
00:08:00,040 –> 00:08:06,362
Vér által vagyunk megigazítva,
ami alapot ad nekünk,

104
00:08:06,378 –> 00:08:08,800
amire egy jellemet építhetünk,

105
00:08:08,800 –> 00:08:12,000
ez az alapkő.

106
00:08:12,000 –> 00:08:19,467
És drága barátaim, kérlek tudjátok
meg, hogy a jellem nem tarthat ki

107
00:08:19,480 –> 00:08:23,400
a kísértésekben amelyek jönnek,

108
00:08:23,400 –> 00:08:27,374
hacsak nem az igazság
alapkövére van építve,

109
00:08:27,390 –> 00:08:34,400
a Jézus vérébe vetett hit által.
Nem állhat meg.

110
00:08:34,400 –> 00:08:39,320
Minden más alap süllyedő
homok.

111
00:08:39,320 –> 00:08:44,964
És bár önök lehet, képesek építeni
egy szép díszes, fehérre meszelt

112
00:08:44,980 –> 00:08:51,680
síremléket a süllyedő homokra.
Hallgassatok meg engem.

113
00:08:51,680 –> 00:08:54,800
Amikor esni fog, és jön az árvíz,

114
00:08:54,800 –> 00:08:57,400
mi fog történni azzal a “jellem”
épülettel?

115
00:08:57,400 –> 00:09:00,554
Össze fog omlani, emlékeztek
arra az énekre,

116
00:09:00,569 –> 00:09:05,440
amit a Szombat-iskolában
szoktunk énekelni,

117
00:09:05,440 –> 00:09:10,760
arról a bölcs és a bolond emberről?

118
00:09:10,760 –> 00:09:15,480
A vér adja az alapot nekünk
amire építhetünk.

119
00:09:15,480 –> 00:09:20,160
És utána a víz adja számunkra
a erőt, hogy egy jellemet

120
00:09:20,160 –> 00:09:26,320
építsünk Jézus Krisztus
dicsőségére.

121
00:09:26,320 –> 00:09:30,024
A víz szimbolizálja a Szentlelket.

122
00:09:30,040 –> 00:09:35,804
És amikor megkapjuk
Jézus Krisztus Lelkét,

123
00:09:35,812 –> 00:09:41,280
ne felejtsétek el, hogy ez
Krisztus igazságának részesítése,
ami megszentel minket.

124
00:09:41,280 –> 00:09:47,800
Krisztus igazsága nekünk
tulajdoníttatik, ez ami
megigazít minket.

125
00:09:47,800 –> 00:09:50,600
De amikor megkapjuk Jézus
nekünk tulajdonított igazságát,

126
00:09:50,600 –> 00:09:57,600
elfogadva az Ő Lelkét,
ezzel lehetővé van téve számunkra,
hogy megváltozzunk..

127
00:09:57,600 –> 00:10:01,160
a belső emberben, belülről kifele,

128
00:10:01,160 –> 00:10:04,720
átalakulva az elménk megújulása által,
{Róma 12:2}

129
00:10:04,720 –> 00:10:07,640
átváltozva dicsőségről dicsőségre,

130
00:10:07,640 –> 00:10:11,440
ez a kulcsgondolatunk
az egész sorozat alatt.

131
00:10:11,440 –> 00:10:15,000
Úgy mint az Úr Lelkétől.
{2 Kor 3:18}

132
00:10:15,000 –> 00:10:18,274
A dicsőségről dicsőségre, azt jelenti
más megfogalmazásban, hogy

133
00:10:18,282 –> 00:10:21,480
a jellem fejlődés egyik
szakaszából, egy másikba.

134
00:10:21,480 –> 00:10:26,920
Építjük a jellem templomát
Isten dicsőségére,

135
00:10:26,920 –> 00:10:31,440
a Szentlélek erejével.

136
00:10:31,440 –> 00:10:33,000
Most kedves barátaim,

137
00:10:33,000 –> 00:10:41,040
figyelmeztetnem kell titeket ennél
a pontnál egy nagyon-nagyon
veszélyes csapdára.

138
00:10:41,040 –> 00:10:48,291
Itt is könnyű elesni, amikor
a jellem fejlődéshez érkezünk.

139
00:10:48,307 –> 00:10:52,400
Kérlek vigyázzatok!
Kérlek figyeljetek.

140
00:10:52,400 –> 00:10:57,880
Van egy különleges terhem,
aminek tudatában kell legyetek,

141
00:10:57,880 –> 00:11:04,000
mert attól tartok, hogy sok hőn
szeretett társam,

142
00:11:04,000 –> 00:11:10,040
hetednapot ünneplő adventista
hívő, megbotlott és beleesett
ebbe a csapdába.

143
00:11:10,040 –> 00:11:14,512
És én nem merek, egy ilyen dolgot
állítani saját autoritásomból,

144
00:11:14,528 –> 00:11:19,240
de mondom az igaz tanú
véleményének hatalmánál fogva,

145
00:11:19,240 –> 00:11:24,640
a vég idei gyülekezettel
kapcsolatban.

146
00:11:24,640 –> 00:11:28,680
Melyik ez a csapda?

147
00:11:28,680 –> 00:11:31,040
Az első utalás a
14-dik tanulmányban.

148
00:11:31,040 –> 00:11:38,880
Idők jelei 1893 Március 27.
Pontosan azonosítja ezt a csapdát.

149
00:11:38,880 –> 00:11:45,088
“Egy valódi tapasztalat, krisztusi
jellemet fog eredményezni.”

150
00:11:45,111 –> 00:11:46,673
Szünet.

151
00:11:48,000 –> 00:11:51,080
Mi lesz a valódi tapasztalat
eredménye?

152
00:11:51,080 –> 00:11:53,440
A krisztusi jellem fejlesztése.

153
00:11:53,440 –> 00:11:57,040
Ezért ha nincs krisztusi
jellem-fejlesztés,

154
00:11:57,040 –> 00:12:01,200
mit kellene mondjon számunkra
a tapasztalatainkkal kapcsolatosan?

155
00:12:01,200 –> 00:12:07,539
Nem eredeti. Egyetértünk?

156
00:12:07,560 –> 00:12:11,550
Az eredeti tapasztalat eredménye
a krisztusi jellem fejlesztése.

157
00:12:11,560 –> 00:12:15,680
DE. Itt van a csapda. Figyeljetek.

158
00:12:15,680 –> 00:12:19,160
“Hacsak nem óránként..”

159
00:12:19,160 –> 00:12:20,120
Hogyan?

160
00:12:20,120 –> 00:12:26,160
“Hacsak nem óránként függünk
Krisztustól, az ismeretek
és a kiváltságok

161
00:12:26,160 –> 00:12:34,009
hamis önbizalomhoz és
önigazultsághoz vezetnek.

162
00:12:34,025 –> 00:12:37,280
Le kell mondani minden érdemről,

163
00:12:37,280 –> 00:12:44,080
és bízni az Ő érdemében,
Aki túl bölcs, hogy tévedjen”

164
00:12:44,080 –> 00:12:49,200
Kedves barátaim, melyik ez a halálos
csapda, amelyikben,
ilyen könnyen beleesnek?

165
00:12:49,200 –> 00:12:51,476
…ahogy növekszünk a
megszentelt életbe,

166
00:12:51,491 –> 00:12:53,760
ahogy növekszünk
dicsőségről dicsőségre…

167
00:12:53,760 –> 00:12:59,200
Mi ez? Az önbizalom és
az önigazultság.

168
00:12:59,200 –> 00:13:02,560
Az önbizalom és
az önigazultságunk.

169
00:13:02,560 –> 00:13:03,480
És drága barátaim,

170
00:13:03,480 –> 00:13:08,200
ez egy probléma volt végig
a kereszténység története során.

171
00:13:08,200 –> 00:13:12,920
Pál apostol gyakran fölvetette
ezt a kérdést, igaz?

172
00:13:12,920 –> 00:13:14,880
Például, Galata 5:4:

173
00:13:14,880 –> 00:13:17,840
“Elszakadtatok Krisztustól,
akik a törvény által

174
00:13:17,840 –> 00:13:26,920
akartok megigazulni,
a kegyelemből kiestetek”.

175
00:13:26,920 –> 00:13:33,520
Elindultak a hit általi megigazulás
útján, de ahogy fejlődtek
és felnőttek

176
00:13:33,520 –> 00:13:41,400
és megtanulták járni az utat,
és beszélni, mivé váltak?

177
00:13:41,400 –> 00:13:46,290
Elbizakodottak és ön-igazultak lettek.

178
00:13:46,320 –> 00:13:53,040
Drága barátaim, ez számunkra is
nagyon könnyű, hogy ugyanezt tegyük.

179
00:13:53,040 –> 00:14:02,120
Ez az emberi természet hajlama,
és ebben mindannyian osztozunk.

180
00:14:02,120 –> 00:14:06,920
És ez mihez vezet minket?

181
00:14:06,920 –> 00:14:16,560
Ez elvezet minket, ezekhez a
gusztustalan felsőbbrendűségi
komplexusokhoz,

182
00:14:16,560 –> 00:14:22,280
amik a szíveinkben vannak.

183
00:14:22,280 –> 00:14:27,666
A farizeus szavai bizonyítják
Lukács 18:11-ben:

184
00:14:27,680 –> 00:14:30,480
“A farizeus megállván,
ily módon imádkozék magában:

185
00:14:30,480 –> 00:14:42,400
Isten! hálát adok neked, hogy nem
vagyok olyan, mint egyéb emberek”.

186
00:14:42,400 –> 00:14:49,120
Kedves barátaim, kérlek vegyétek
tudomásul, hogy nagyon
sok minden történik

187
00:14:49,120 –> 00:14:54,640
még itt is, szeretett
gyülekezetünkben.

188
00:14:54,640 –> 00:14:57,840
Az idők jelei, 1897 Október 21:

189
00:14:57,840 –> 00:15:01,320
“‘Isten! köszönöm neked, hogy nem
vagyok olyan, mint egyéb emberek.’

190
00:15:01,320 –> 00:15:06,400
Ez az ima, nagyon sok egyén
imáját ábrázolja.”

191
00:15:06,400 –> 00:15:08,080
Hallottátok ezt?

192
00:15:08,080 –> 00:15:14,120
Ez az ima, hány imát ábrázol?
Sok!

193
00:15:14,120 –> 00:15:20,120
Azt gondolják, mivel látszólag
eleget tesznek vallási
kötelezettségeiknek,

194
00:15:20,120 –> 00:15:24,560
jogosultak Isten jóváhagyására.

195
00:15:24,560 –> 00:15:26,553
Mint a farizeus, azt mondják:

196
00:15:26,569 –> 00:15:29,640
‘Isten, köszönöm neked, hogy én
nem vagyok olyan, mint más emberek.’

197
00:15:29,640 –> 00:15:33,600
De ők, én-központúak, és önelégültek”.

198
00:15:33,600 –> 00:15:41,000
Más szavakkal, bele estek ebbe
a halálos csapdába, ugye?

199
00:15:41,000 –> 00:15:43,880
Bele estek ebbe
a halálos csapdába.

200
00:15:43,880 –> 00:15:52,480
Tudjátok, kedves barátaim,
felfedeztem, hogy minél
többet tudunk,

201
00:15:52,480 –> 00:15:56,440
arra vonatkozóan, hogy mit kell,
és mit nem kell tennünk,

202
00:15:56,440 –> 00:16:00,440
és minél inkább akarjuk, hogy
legalább a viselkedésünk

203
00:16:00,440 –> 00:16:04,880
megfeleljen a törvény betűjének,

204
00:16:04,880 –> 00:16:10,920
annál hajlamosabbak vagyunk
bele esni ebbe a csapdába.

205
00:16:10,920 –> 00:16:17,416
És nekünk minden embernél
több fény és igazság adatott.

206
00:16:17,432 –> 00:16:20,000
Ámen?

207
00:16:20,000 –> 00:16:26,053
Annyi sok fényt és igazságot
kaptunk, és néhányunknak

208
00:16:26,080 –> 00:16:33,200
közülünk tudatosan, néhányan
tudatlanul felsőbbrendű
érzésünk van.

209
00:16:33,200 –> 00:16:37,720
Annak függvényében, hogy többel
rendelkezünk, mint mások

210
00:16:37,720 –> 00:16:40,120
mit gondolunk magunkról,
hogy mik vagyunk?

211
00:16:40,120 –> 00:16:46,120
Gazdagok, tele javakkal és
semmire nincs szükségünk.

212
00:16:46,120 –> 00:16:51,840
Máskülönben, az ihletett írás,
rögtön, azután a kijelentés
után, amit olvastam

213
00:16:51,840 –> 00:16:54,120
a Jelenések 3:17-et idézi:

214
00:16:54,120 –> 00:17:00,000
“Gazdag vagyok, és meggazdagodtam
és semmire nincs szükségem.”

215
00:17:00,000 –> 00:17:05,680
Ki az, aki ezt mondja?
A laodiczeai gyülekezet.

216
00:17:05,680 –> 00:17:08,080
És melyik gyülekezet
a laodiczeai gyülekezet?

217
00:17:08,080 –> 00:17:10,120
Gyertek, ismerjétek el.

218
00:17:10,120 –> 00:17:16,040
A vég idei gyülekezet.
A végidőben vagyunk?

219
00:17:16,040 –> 00:17:18,960
Tehát nyilvánvalóan,
ez a gond velünk.

220
00:17:18,960 –> 00:17:21,520
Elismeritek ezt?

221
00:17:21,520 –> 00:17:31,080
Nyilvánvalóan mi is bele estünk
ebbe a csapdába.

222
00:17:31,080 –> 00:17:33,396
Idők jelei, 1892 Május 9:

223
00:17:33,412 –> 00:17:36,206
“A nagy veszély azon emberek
számára, akik vallják,

224
00:17:36,222 –> 00:17:39,108
hogy hisznek az erre az időre
vonatkozó igazságban…”

225
00:17:39,129 –> 00:17:41,517
Kiről beszél? Rólunk!

226
00:17:41,541 –> 00:17:44,367
“A nagy veszély azon emberek
számára, akik vallják,

227
00:17:44,375 –> 00:17:47,318
hogy hisznek az erre az időre
vonatkozó igazságban az,

228
00:17:47,334 –> 00:17:53,080
hogy úgy érzik, mintha ők,
jogosultak lennének Isten
áldására, mert

229
00:17:53,080 –> 00:18:01,040
ezt, vagy azt az áldozatot hozták,
ezt vagy azt a munkát
végezték el az Úrnak”.

230
00:18:01,040 –> 00:18:02,120
Szünet.

231
00:18:02,120 –> 00:18:08,000
Egyedül mi jogosít fel bennünket,
Isten bármilyen áldásaira?

232
00:18:08,000 –> 00:18:12,600
Jézus Krisztus beszámított
igazsága. Hallhatok egy Áment?

233
00:18:12,600 –> 00:18:19,840
A részesített igazság nem
jogosít fel semmire sem.

234
00:18:19,840 –> 00:18:24,827
Csak annyit tesz, hogy alkalmasságot
ad nekünk, hogy élvezhessük azt,

235
00:18:24,835 –> 00:18:30,080
amit Krisztus megszerzett
számunkra. Ámen?

236
00:18:30,080 –> 00:18:33,160
Kérlek, soha ne gondold azt, hogy

237
00:18:33,160 –> 00:18:37,520
a megszentelt élet érdem lehet
valamilyen módon,

238
00:18:37,520 –> 00:18:43,040
ami feljogosít téged valamire. Nem.

239
00:18:43,040 –> 00:18:45,360
Hajlamosak vagyunk ezt gondolni,

240
00:18:45,360 –> 00:18:48,040
ez az oka annak, hogy bele
esünk ebbe a csapdába,

241
00:18:48,055 –> 00:18:55,180
amire próbállak figyelmeztetni
titeket ma este.

242
00:18:55,190 –> 00:18:56,520
Olvassuk még egyszer:

243
00:18:56,520 –> 00:18:59,242
“A nagy veszély azon emberek
számára, akik vallják,

244
00:18:59,253 –> 00:19:02,234
hogy hisznek az erre az időre
vonatkozó igazságban az,

245
00:19:02,254 –> 00:19:06,258
hogy úgy érzik, mintha ők,
jogosultak lennének
Isten áldására,

246
00:19:06,274 –> 00:19:10,711
mert ezt vagy azt az áldozatot
hozták, ezt vagy azt a munkát
végezték el az Úrnak.

247
00:19:10,726 –> 00:19:16,240
Azt hiszed, csak azért, mert úgy
döntöttél, hogy megtartod
az Úr szombatját

248
00:19:16,240 –> 00:19:22,720
Istent lekötelezted, és
kiérdemelted áldásait?”

249
00:19:22,720 –> 00:19:26,800
Ez egy kétkedő kérdés,
amit ő kérdez.

250
00:19:26,800 –> 00:19:32,000
“Vajon az áldozat, amit hoztál,
elegendő érdem számodra,

251
00:19:32,000 –> 00:19:36,700
hogy feljogosítson Isten
gazdag ajándékaira?

252
00:19:36,716 –> 00:19:42,600
Ha értékeled Krisztus érted
végezett munkáját,

253
00:19:42,600 –> 00:19:49,160
látni fogod, hogy semmi érdem
nincs magadban, vagy a munkádban”.

254
00:19:49,160 –> 00:19:51,240
Hallhatok egy áment?{Ámen}

255
00:19:51,240 –> 00:19:55,800
“Meglátod elveszett helyezted,
és lelki szegénnyé válsz.

256
00:19:55,800 –> 00:19:59,600
Csak egy dolog van, amit egy
lelki szegénynek meg kell tennie

257
00:19:59,600 –> 00:20:05,080
és ez nem más, mint folyamatosan”
kire nézni? “Jézusra nézni,

258
00:20:05,080 –> 00:20:09,680
hinni abban, akit az Atya küldött”.

259
00:20:09,680 –> 00:20:10,800
Látjátok kedves barátaim,

260
00:20:10,800 –> 00:20:16,160
ez az egyetlen dolog, ami távol
tart minket attól,
hogy ebbe a csapdába beleessünk.

261
00:20:16,160 –> 00:20:21,720
Ez folyamatos Krisztusra
tekintés és egyedül

262
00:20:21,720 –> 00:20:24,450
Jézus Krisztus igazságától
való függés.{Ámen}

263
00:20:24,469 –> 00:20:28,760
Egyedül, ez képes távol tartani
minket a csapdától.

264
00:20:28,760 –> 00:20:33,560
Amikor levesszük tekintetünket
Jézusról, és magunkra kezdünk figyelni

265
00:20:33,560 –> 00:20:37,080
és csodáljuk az elért fejlődésünket.

266
00:20:37,080 –> 00:20:43,760
Ez az, amikor nagy,
nagy bajban vagyunk.

267
00:20:43,760 –> 00:20:47,320
Kérlek, vigyázzatok.

268
00:20:47,320 –> 00:20:52,280
Róma 3: 20-tól kezdve:

269
00:20:52,280 –> 00:20:57,417
“Annakokáért a törvénynek
cselekedeteiből egy test
sem igazul meg ő előtte,

270
00:20:57,440 –> 00:21:01,160
mert a bűn ismerete
a törvény által vagyon.”

271
00:21:01,160 –> 00:21:05,160
“De most az Istennek igazsága…”

272
00:21:05,160 –> 00:21:08,320
kinek az igazsága, barátaim?
Isten igazsága.

273
00:21:08,320 –> 00:21:13,800
Milyen ez az igazság?
Végtelen…végtelen igazság.

274
00:21:13,800 –> 00:21:17,240
“Most pedig törvény nélkül jelent
meg az Istennek igazsága”

275
00:21:17,240 –> 00:21:22,280
Hol jelent meg? Jézus Krisztus
személyében. Ámen?{Ámen}

276
00:21:22,280 –> 00:21:26,760
“amelyről tanúbizonyságot tesznek
a törvény és a próféták.
Istennek igazsága pedig

277
00:21:26,760 –> 00:21:33,280
a Jézus Krisztusban való
hit által mindazokhoz és
mindazoknak, akik hisznek.”

278
00:21:33,280 –> 00:21:37,920
“Mert nincs különbség,
mert mindnyájan vétkeztek…”

279
00:21:37,920 –> 00:21:40,080
És mit csinálnak, kedves barátaim?

280
00:21:40,080 –> 00:21:45,560
“és szűkölködnek az Isten dicsősége
nélkül. Megigazulván ingyen
az ő kegyelméből,

281
00:21:45,560 –> 00:21:49,000
a Jézus Krisztusban való válság által”.

282
00:21:49,000 –> 00:21:52,870
Látjátok mindannyian,
nem számít, hogy kik vagyunk,

283
00:21:52,878 –> 00:21:55,504
nem számít mennyi
világossággal rendelkeztünk,

284
00:21:55,513 –> 00:21:58,800
nem számít, hogy mennyire
jó életet életünk.

285
00:21:58,800 –> 00:22:03,080
“Mindnyájan vétkezünk és”
mit teszünk? Szűkölködünk.

286
00:22:03,080 –> 00:22:06,240
Ezért mindannyiunknak,
hogy megigazuljunk,

287
00:22:06,240 –> 00:22:10,000
hogy megfeleljünk Isten törvénye
végtelen mércéjének,

288
00:22:10,000 –> 00:22:11,960
ami szükséges, hogy megigazuljunk,

289
00:22:11,960 –> 00:22:15,840
egy nagyobb, jobb igazságunk
kell legyen,

290
00:22:15,840 –> 00:22:18,080
mint amit valaha
magunkban találunk.

291
00:22:18,080 –> 00:22:23,280
Isten igazsága kell bennünk legyen,
és ezt kizárólag, hol találjuk meg?

292
00:22:23,280 –> 00:22:30,720
Jézus Krisztusban…
Jézus Krisztusban….
Jézus Krisztusban.

293
00:22:30,720 –> 00:22:37,040
Most, az a kis mondat: “Mindnyájan
vétkeztek, és szűkölködnek…”

294
00:22:37,040 –> 00:22:42,040
Ezt már megjegyeztük korábban,
de meg szeretném ismételni ebben
az összefüggésben.

295
00:22:42,040 –> 00:22:46,600
A görög ige, ami “szűkölködésnek”
lett fordítva folyamatos
jelen időben van.

296
00:22:46,600 –> 00:22:49,160
Emlékeztek, elmondtam ezt korábban?

297
00:22:49,160 –> 00:22:52,036
Folyamatos jelen idő: Mit jelent
a folyamatos jelen idő?

298
00:22:52,052 –> 00:22:56,080
Ez azt jelenti, hogy folyamatos,
folyamatban lévő cselekvés,
bármi is legyen az.

299
00:22:56,080 –> 00:22:57,980
Ebben az esetben van a “szűkölködés”.

300
00:22:57,988 –> 00:23:00,883
Pál szó szerint azt mondja nekünk,
hogy mindannyian vétkeztünk

301
00:23:00,891 –> 00:23:03,760
megszegtük a törvényt,
és mindannyian mit teszünk?

302
00:23:03,760 –> 00:23:08,300
Folyamatosan szűkölködünk
Isten dicsőségében.

303
00:23:08,320 –> 00:23:11,302
Emlékezzünk, hogy Isten
dicsősége az Ő jelleme,

304
00:23:11,318 –> 00:23:13,880
és a törvény annak a másolata.
{KP 315.1}.

305
00:23:13,880 –> 00:23:17,280
Tulajdonképpen azt mondja nekünk,
hogy mindnyájan áthágtuk a törvényt

306
00:23:17,280 –> 00:23:20,840
és mindnyájan elmaradunk
a végtelen mércétől.

307
00:23:20,840 –> 00:23:29,840
Nem csoda, hogy valaki más
igazságától kell függjünk,
hogy megigazuljunk.

308
00:23:29,840 –> 00:23:33,496
Nem csoda: “hogy a törvény
cselekedetei által egy
test sem igazul meg”.

309
00:23:33,509 –> 00:23:37,920
Értitek?

310
00:23:37,920 –> 00:23:41,080
Egyedül, kinek az igazsága felel
meg a végtelen mércének?

311
00:23:41,080 –> 00:23:48,120
Egyedül kié Isten igazsága?
Jézus Krisztusé…Jézus Krisztusé.

312
00:23:48,120 –> 00:23:50,080
Zsidókhoz írt levél 1:3

313
00:23:50,080 –> 00:23:54,680
“Aki az ő dicsőségének vissza-
tükröződése, és az ő
valóságának képmása…”

314
00:23:54,680 –> 00:23:58,800
Jézus nem szűkölködött
a dicsőségben, igaz?

315
00:23:58,800 –> 00:24:02,840
Mi folyamatosan szűkölködünk,
de Ő, az Ő dicsőségének
a visszatükröződése.

316
00:24:02,840 –> 00:24:07,080
Van különbség? Igen.

317
00:24:07,080 –> 00:24:10,480
Jézus a töretlen ragyogása
Atyja jellemének.

318
00:24:10,480 –> 00:24:12,360
Végtelenül tökéletes jelleme volt.

319
00:24:12,360 –> 00:24:19,480
Ő az egyetlen, aki nem volt hiányos.

320
00:24:19,480 –> 00:24:23,320
Mi a helyzet velünk,
összehasonlítva magunkat Vele?

321
00:24:23,320 –> 00:24:28,545
Hallgassuk csak: A hegyi beszéd
49 -dik oldal:

322
00:24:28,560 –> 00:24:31,360
“Krisztus jellemének
isteni szépségét,

323
00:24:31,360 –> 00:24:40,160
még a legnemesebb és a legszelídebb
emberek is csak halványan
tükrözik vissza…

324
00:24:40,160 –> 00:24:45,668
élő képviselője volt Isten
törvénye lényegének”.

325
00:24:45,676 –> 00:24:50,240
Hallottátok ezt?

326
00:24:50,240 –> 00:24:55,000
Elsősorban, mi volt Jézus
Krisztus jelleme?

327
00:24:55,000 –> 00:24:58,800
Élő képviselője volt Isten
törvénye lényegének.

328
00:24:58,800 –> 00:25:02,765
Egy szépséges, isteni
megnyilvánulás volt.

329
00:25:02,773 –> 00:25:04,000
De kérlek jegyezzétek meg,

330
00:25:04,000 –> 00:25:08,360
a legnemesebb és a legszelídebb
az emberek között,
hozzá hasonlítva milyen?

331
00:25:08,360 –> 00:25:12,720
Krisztushoz hasonlítva milyen?
Halvány visszatükröződés.

332
00:25:12,720 –> 00:25:17,200
Ez megalázó.

333
00:25:17,200 –> 00:25:19,680
A legnemesebb és a legszelídebb
az emberek között…

334
00:25:19,680 –> 00:25:24,720
Rendben, ki az, aki ma este,
a szemléltetett csoporthoz
tartozónak vallja magát?

335
00:25:24,720 –> 00:25:28,560
Van valaki?

336
00:25:28,560 –> 00:25:34,055
Örülök, hogy senki sem volt olyan
vakmerő, hogy felemelje a kezét.

337
00:25:34,071 –> 00:25:36,872
Kik lehetnek a jelöltek,
ebbe a kiváló csoportba?

338
00:25:36,889 –> 00:25:39,868
…a legnemesebb és a legszelídebb
emberek? Nevezzetek meg néhányat.

339
00:25:39,880 –> 00:25:50,920
Énok, Dániel, Mózes, János, Illés,
igen, tudjátok a nehéz súlyúak,

340
00:25:50,920 –> 00:25:57,240
a legjobb régi emberek.

341
00:25:57,240 –> 00:26:01,920
De még ez a csoport is, kedves
barátaim, még ez a csoport is milyen?

342
00:26:01,920 –> 00:26:09,720
Halvány tükröződése, Jézus Krisztus
jelleme isteni szépségének.

343
00:26:09,720 –> 00:26:18,120
Ne csodálkozz, a megszentelt élet,
sohasem elegendő, hogy
megigazítson minket.

344
00:26:18,120 –> 00:26:22,840
Nem számít, hogy mennyire
szentelődtél meg, még mindig mi vagy?

345
00:26:22,840 –> 00:26:27,920
Hiányos…még mindig szűkölködsz.

346
00:26:27,920 –> 00:26:33,600
Még Dániel is. Tulajdonképpen,
Dániel az egyetlen, akiről tudom,

347
00:26:33,600 –> 00:26:39,947
Jézus Krisztuson kívül, akiről
a Szentírás nem jegyez fel
hibát vagy tévedést.

348
00:26:39,959 –> 00:26:42,479
Ő minden bizonnyal egy jelölt
lenne, hogy

349
00:26:42,489 –> 00:26:45,585
a legnemesebb és a legszelídebb
emberek csoportjához tartozzon.

350
00:26:45,606 –> 00:26:52,240
De mégis, Jézussal összehasonlítva,
milyen? Halvány tükröződés.

351
00:26:52,240 –> 00:26:56,080
Ez egy kicsit megalázó ugye?
Halvány tükröződés.

352
00:26:56,080 –> 00:26:58,000
Most ez teljesen nyilvánvaló.

353
00:26:58,000 –> 00:27:00,880
Emlékezzünk a Bizonyságtételek
6 kötetének 60 -dik oldalára:

354
00:27:00,880 –> 00:27:05,160
“..Jézus Krisztus élete, egy
végtelenül tökéletes
jellemet mutat be”.

355
00:27:05,160 –> 00:27:09,160
Természetesen az emberek között
a legszelídebb és a legnemesebbek
jelleme is,

356
00:27:09,160 –> 00:27:11,440
csak gyenge tükröződés volt,

357
00:27:11,440 –> 00:27:15,600
összehasonlítva az Atya
dicsőségének ragyogásával.

358
00:27:15,600 –> 00:27:19,280
A reggeli hírnök, Hogy jobban
megismerjem Őt, 44 -dik oldal:

359
00:27:19,280 –> 00:27:23,800
“Jelleme, teljesen tökéletes volt”.

360
00:27:23,800 –> 00:27:28,080
“Teljesen tökéletes”.

361
00:27:28,080 –> 00:27:32,280
Most, kedves barátaim,

362
00:27:32,280 –> 00:27:37,120
a mérce, amit el kell érnünk, annak
érdekében, hogy megigazuljunk

363
00:27:37,120 –> 00:27:41,200
nem más, mint Isten végtelen
törvényének a mércéje.

364
00:27:41,200 –> 00:27:45,240
Ezért, az egyetlen tökéletes jellem,
ami megfelel ennek a mércének

365
00:27:45,240 –> 00:27:48,440
nem más, mint Jézus Krisztus
végtelenül tökéletes jelleme.

366
00:27:48,440 –> 00:27:50,280
Ámen?

367
00:27:50,280 –> 00:27:56,880
Ez az egyetlen jellem, amely megfelel
a mércének, és ezért megigazít minket.

368
00:27:56,880 –> 00:28:01,920
És ezért mit tesz?
Megigazít minket.

369
00:28:01,920 –> 00:28:06,400
De kérlek kövessétek…
kérlek kövessétek.

370
00:28:06,403 –> 00:28:13,800
Van egy mérce, ami szerint
Isten felelőseknek tart minket,

371
00:28:13,816 –> 00:28:17,040
az Ő kegyelme
által hogy elérjük,

372
00:28:17,040 –> 00:28:21,880
a jellem fejlesztésünkért.

373
00:28:21,880 –> 00:28:28,720
Mi ez a mérce?
Mi ez a mérce?

374
00:28:28,720 –> 00:28:36,760
Hallgassuk meg a következő,
nagyon mély és jelentős kijelentést.

375
00:28:36,760 –> 00:28:39,545
Bizonyságtételek, II kötet,
549 -dik oldal:

376
00:28:39,560 –> 00:28:41,400
“Ő a mi példaképünk…”

377
00:28:41,400 –> 00:28:44,080
Kiről van szó? Jézus Krisztusról.

378
00:28:44,080 –> 00:28:49,600
“Ő egy tökéletes és szent példa,
amit azért kaptunk, hogy utánozzuk.

379
00:28:49,600 –> 00:28:55,040
Nem lehetünk egyenlőek
a mintával,”

380
00:28:55,040 –> 00:28:59,880
Megfigyeltétek? Meg szeretném
ismételni ezt.

381
00:28:59,880 –> 00:29:05,160
Mi mik nem lehetünk? ” Mi nem
lehetünk egyenlőek a mintával.”

382
00:29:05,160 –> 00:29:09,960
Úgy értem, ez az egyetlen
logikus következtetés,

383
00:29:09,960 –> 00:29:13,520
amikor felismered, hogy Jézus
egy végtelenül tökéletes
jellemet tárt fel.

384
00:29:13,520 –> 00:29:19,520
Valaki be tudna-e mutatni egy ilyen
végtelenül tökéletes jellemet?

385
00:29:19,520 –> 00:29:24,320
Van valaki itt, aki azt állítja,
hogy ő Isten dicsőségének
a ragyogása?

386
00:29:24,320 –> 00:29:28,720
Még a bűntelen Ádám is csak
hasonlatos volt.

387
00:29:28,720 –> 00:29:31,920
Ok. Rendben.

388
00:29:31,920 –> 00:29:34,920
“Nem lehetünk azonosak a mintával.”

389
00:29:34,920 –> 00:29:41,840
Tulajdonképpen, minden ember
ebben az árokban…

390
00:29:41,840 –> 00:29:44,040
Emlékeztek ki van ebben az árokban?

391
00:29:44,040 –> 00:29:47,800
A “törvényellenesek” az olcsó
kegyelem hívei.

392
00:29:47,800 –> 00:29:50,840
Ők mind olyanok mint
ahogy mondtam.

393
00:29:50,840 –> 00:29:54,440
Ők hajlamosak azt mondani:
“Prédikálj testvér, ámen”.

394
00:29:54,440 –> 00:29:57,440
Tulajdonképpen a legalisták kezdik
kényelmetlenül érzeni magukat

395
00:29:57,440 –> 00:30:05,000
attól, amiről itt beszélek.

396
00:30:05,000 –> 00:30:09,480
Figyeljétek, tovább olvasom.

397
00:30:09,480 –> 00:30:11,413
“Mi nem lehetünk azonosak a mintával,

398
00:30:11,421 –> 00:30:18,120
de nem kapjuk meg Isten
jóváhagyását, ha nem másoljuk le

399
00:30:18,120 –> 00:30:23,360
és a képességeink szerint, amit
Istentől kaptunk, hasonlítunk rá.”

400
00:30:23,360 –> 00:30:25,160
Ámen?

401
00:30:25,160 –> 00:30:29,280
Látjátok, ez a mérce, ami szerint
Isten felelősnek tart minket

402
00:30:29,280 –> 00:30:32,200
saját jellemünk kialakításában.

403
00:30:32,200 –> 00:30:38,040
Arra kér minket, hogy teljes
képességünk szerint hasonlítsunk,

404
00:30:38,040 –> 00:30:41,120
a végtelenül tökéletes mintához.

405
00:30:41,120 –> 00:30:43,320
Ámen?

406
00:30:43,320 –> 00:30:46,200
Ez így igazságos? Igen.

407
00:30:46,200 –> 00:30:49,800
Értelmetlen? Nem.

408
00:30:49,800 –> 00:30:54,400
Krisztus szerelméért, szeretné,
hogy mi, olyan fényesen ragyogjunk,
ahogy tudunk,

409
00:30:54,400 –> 00:30:57,518
az Ő jellemének
visszatükröződött fényével.

410
00:30:57,534 –> 00:31:03,760
De Ő nem várja el tőlünk, hogy
olyan fényesen ragyogjunk,
mint maga a Nap.

411
00:31:03,760 –> 00:31:11,680
Azt várja el tőlünk, hogy teli
holdak legyünk Jézusért.

412
00:31:11,680 –> 00:31:15,160
Ámen?

413
00:31:15,160 –> 00:31:17,800
Barátaim, szeretném
megismételni ezt.

414
00:31:17,800 –> 00:31:22,720
Isten nem várja el tőlünk,
hogy úgy ragyogjunk, mint a Nap.

415
00:31:22,720 –> 00:31:26,160
De azt elvárja, hogy úgy
ragyogjunk, ahogy csak tudunk.

416
00:31:26,160 –> 00:31:32,040
Más szavakkal, mit vár el tőlünk?
Hogy teli holdak legyünk.

417
00:31:32,040 –> 00:31:34,536
Emlékeztek az első
számú tanulmányunkra,

418
00:31:34,552 –> 00:31:38,120
amikor Ézsaiás 60-dik fejezetét
tanulmányoztuk?

419
00:31:38,120 –> 00:31:40,680
Jézust a Nap jelképezi.

420
00:31:40,680 –> 00:31:43,600
Az egyházat mi jelképezi? A Hold.

421
00:31:43,600 –> 00:31:48,640
Mi az egyetlen módja annak, hogy
a Hold ragyogjon? A Nap fényének
visszatükrözése.

422
00:31:48,640 –> 00:31:51,160
És mi meg kell tanuljunk ragyogni
“dicsőségről, dicsőségre”,

423
00:31:51,160 –> 00:31:53,160
egy növekvő holdtól, egy negyed holdig,

424
00:31:53,160 –> 00:31:55,614
dicsőséggel a félholdig, dicsőséggel
a háromnegyed holdig,

425
00:31:55,622 –> 00:31:58,280
egészen addig, amíg mivé válunk?
Teliholdakká.

426
00:31:58,280 –> 00:32:01,120
De még a teli hold is milyen?

427
00:32:01,120 –> 00:32:08,120
Halvány tükröződése, az Igazság
Napja isteni szépségének.

428
00:32:08,120 –> 00:32:11,320
Ámen?

429
00:32:11,320 –> 00:32:15,207
De Isten azt várja el tőlünk,
Krisztus szerelméért,

430
00:32:15,222 –> 00:32:19,120
hogy ragyogjunk,
amennyire csak tudunk…

431
00:32:19,120 –> 00:32:24,720
két dolog értelmében -kövessétek,
és kérlek értsétek meg ezt –

432
00:32:24,720 –> 00:32:30,038
Az összes fény amivel
rendelkezünk, és képességünknek

433
00:32:30,046 –> 00:32:33,960
megfelelően, amivel
visszatükrözzük ezt a fényt.

434
00:32:33,960 –> 00:32:36,040
Ez a két minősítő.

435
00:32:36,040 –> 00:32:39,520
Mi az a két dolog, amiért minket
Isten felelőseknek tart?

436
00:32:39,520 –> 00:32:43,520
A fény amivel rendelkezünk,
és a képesség, hogy…
mit tegyünk a fénnyel?

437
00:32:43,520 –> 00:32:46,040
Visszatükrözzük ezt a fény.

438
00:32:46,040 –> 00:32:48,040
Ez személyenként változik?

439
00:32:48,040 –> 00:32:50,840
Változik? Természetesen, miért?

440
00:32:50,840 –> 00:32:56,640
Tehát Isten ugyanazon mérce szerint
tart minket felelőseknek? Nem.

441
00:32:56,640 –> 00:32:59,720
De felelőseknek tart minket,
a kapott világosságért

442
00:32:59,720 –> 00:33:03,920
és a képességért, amivel vissza-
tükrözzük ezt a fényt.

443
00:33:03,920 –> 00:33:09,492
Tulajdonképpen pontosan ezért
nem ítélhetjük el egymást.

444
00:33:09,500 –> 00:33:11,640
Ámen?

445
00:33:11,640 –> 00:33:13,864
Mert különböző világossággal
rendelkezünk,

446
00:33:13,879 –> 00:33:16,037
és különböző képességeink
vannak, hogy ebben

447
00:33:16,045 –> 00:33:18,388
a világosságban járjunk
és visszatükrözzük azt.

448
00:33:18,396 –> 00:33:19,903
Ezért kérlek, jegyezzétek meg,

449
00:33:19,918 –> 00:33:25,766
hogy úgy a világosság mint a képesség,
mindig milyen kell legyen?

450
00:33:25,789 –> 00:33:29,600
Növekvő. Ámen.

451
00:33:29,600 –> 00:33:34,880
Ezért, ami ma számunkra
a tökéletes jellem lehet…

452
00:33:34,880 –> 00:33:38,600
És a tökéletes jellem valóban,
nem más, mint járni a kapott
világosság szerint

453
00:33:38,600 –> 00:33:42,120
és a képességednek megfelelően,
visszatükrözni a világosságot.

454
00:33:42,120 –> 00:33:47,068
De a tökéletes jellem ma,
nem fog elég lenni, mikor?

455
00:33:47,080 –> 00:33:51,560
Holnap, mert holnap, több
világosságot kapunk.

456
00:33:51,560 –> 00:33:54,016
És ahogy, visszatükrözzük
azt a fényt, a képességeink,

457
00:33:54,032 –> 00:33:56,760
hogy tükrözzük növekszik.
Ámen.

458
00:33:56,760 –> 00:34:00,320
Tehát, így növekszünk,
dicsőségről dicsőségre.

459
00:34:00,320 –> 00:34:05,560
De minden szinten teliholdak
lehetünk. Ámen?

460
00:34:05,560 –> 00:34:09,280
Érthető volt számotokra?
Világosan beszéltem?

461
00:34:09,280 –> 00:34:14,280
Minden szinten tökéletesek
lehetünk….minden szinten.

462
00:34:14,280 –> 00:34:20,760
De a tökéletességünk nem statikus,
hanem dinamikus; növekedünk
a tökéletességben.

463
00:34:20,760 –> 00:34:25,120
Figyeljük meg, hogy beszél
az ihletett írás erről.

464
00:34:25,120 –> 00:34:28,915
Review and Herald,
1892, November 1:

465
00:34:28,920 –> 00:34:33,280
“Csalódni fognak azonban azok,
akik eltökélt igyekezet nélkül,

466
00:34:33,280 –> 00:34:38,640
valamiféle varázslatos
jellemváltozásra várnak”,
milyenek lesznek?…csalódottak.

467
00:34:38,640 –> 00:34:42,680
“Korlátolt lehetőségeinkhez
mérten. ..” Kérlek jegyezzétek
meg a nyelvezetet!

468
00:34:42,680 –> 00:34:45,280
Hogyan? “Korlátolt
lehetőségeinkhez mérten

469
00:34:45,280 –> 00:34:52,760
olyan szentnek kell lennünk saját
körünkben, amilyen Isten az Ő körében.

470
00:34:52,760 –> 00:34:58,520
Képességeinknek megfelelően, be kell
mutatnunk az igazságot, a szeretetet

471
00:34:58,520 –> 00:35:02,600
és Isten jellemének kiválóságát,

472
00:35:02,600 –> 00:35:07,440
és ezért merítenünk kell
az Élő Forrásból”.

473
00:35:07,440 –> 00:35:11,960
És mi folyik az Élő Forrásból?
Víz, ami mit jelent?

474
00:35:11,960 –> 00:35:15,777
A Szentlélek, az egyetlen, aki
meg tud változtatni minket,
dicsőségről dicsőségbe.

475
00:35:15,800 –> 00:35:20,400
Látjátok, ahogy minden összeáll?

476
00:35:20,400 –> 00:35:24,200
“Korlátolt lehetőségeinkhez mérten
olyan szentnek kell lennünk
saját körünkben,

477
00:35:24,200 –> 00:35:27,200
amilyen Isten az Ő körében”.

478
00:35:27,200 –> 00:35:30,960
Teliholdak.

479
00:35:30,960 –> 00:35:39,040
Olyan szentek, mint amilyen szent
Isten, az Igazság Napja, az Ő körében.

480
00:35:39,040 –> 00:35:40,040
Értitek?

481
00:35:40,040 –> 00:35:44,200
De ez mind milyen?
Halvány tükröződés.

482
00:35:44,200 –> 00:35:46,478
Látjátok, hogyan lehet ez?

483
00:35:46,502 –> 00:35:53,240
Most, Válogatott üzenetek
3. kötet, 195 oldal:

484
00:35:53,240 –> 00:35:55,808
Hallgassuk meg ezt a figyelemre
méltó kijelentést, és

485
00:35:55,809 –> 00:35:58,280
engedjük, hogy alázatra
tanítson, kedves barátaim.

486
00:35:58,280 –> 00:36:02,600
Azért osztjuk meg ezeket a dolgokat,
mert megpróbálunk megbizonyosodni,

487
00:36:02,600 –> 00:36:06,440
hogy az igazság, távol fog tartani
minket ettől a halálos csapdától,

488
00:36:06,440 –> 00:36:09,040
amibe, mint emberek hajlamosak
vagyunk bele esni

489
00:36:09,040 –> 00:36:12,000
ebbe, az önigazultság csapdájába.

490
00:36:12,000 –> 00:36:14,920
Válogatott üzenetek,
3. kötet, 195. oldal:

491
00:36:14,920 –> 00:36:19,840
“Jézus szereti az Ő gyermekeit,
még akkor is ha tévednek”.

492
00:36:19,840 –> 00:36:22,221
“Sok embert ismerek, aki
“air”-nek ejti ki a szót,

493
00:36:22,222 –> 00:36:26,120
de nézzétek meg a
szótárba “err” van”.

494
00:36:26,120 –> 00:36:30,680
“Jézus szereti az ő népét, még
akkor is ha hibát követnek el”.

495
00:36:30,680 –> 00:36:37,800
“Rajtuk tartja szemeit, és akkor,
amikor a legjobbat
hozzák ki magukból..”

496
00:36:37,800 –> 00:36:41,160
amikor mit tesznek? “amikor a
legjobbat hozzák ki magukból,

497
00:36:41,160 –> 00:36:43,880
segítségül hívva Istent,

498
00:36:43,880 –> 00:36:52,240
biztos lehetsz, a szolgálatot
elfogadja, még ha nem is tökéletes.”

499
00:36:52,240 –> 00:36:55,240
Kellően alázatos vagy?

500
00:36:55,240 –> 00:36:58,575
Amikor a legjobb hozzák
ki magukból, segítségül

501
00:36:58,576 –> 00:37:01,840
hívva Istent, a szolgálat,
még mindig milyen?

502
00:37:01,840 –> 00:37:05,000
Gyertek, még mindig milyen?
Ismerjétek el. Még mindig tökéletlen.

503
00:37:05,000 –> 00:37:08,800
És bárki, akik közületek, tényleg
őszinték, önmagukkal
és Istennel szemben

504
00:37:08,800 –> 00:37:14,400
tudjátok, hogy veletek is ez
a helyzet….tudjátok, hogy
veletek is ez a helyzet.

505
00:37:14,400 –> 00:37:18,480
A tőlünk telhető legjobb,
Isten erejével!

506
00:37:18,480 –> 00:37:21,200
Nem a magunk erejéről beszélünk.

507
00:37:21,200 –> 00:37:29,160
A lelkileg felhatalmazott
jó cselekedeted is milyen?
Tökéletlen.

508
00:37:29,160 –> 00:37:34,120
Ne csodálkozz, hogy nem
hivatkozhatunk a megszentelt életre,

509
00:37:34,120 –> 00:37:37,360
vagy a lelkileg felhatalmazott
engedelmességre, hogy
megigazítson minket.

510
00:37:37,360 –> 00:37:39,400
Egyetértünk?

511
00:37:39,401 –> 00:37:43,200
Mert még a lelkileg felhatalmazott
engedelmesség,
a legmegszenteltebb élet is…

512
00:37:43,200 –> 00:37:45,160
milyen? Gyertek ismerjétek el.

513
00:37:45,160 –> 00:37:49,040
Még mindig hiányos.
Még mindig hiányos.

514
00:37:49,040 –> 00:37:53,120
Tehát mi a megoldás?
A következő mondat.

515
00:37:53,120 –> 00:37:55,760
“Jézus tökéletes”

516
00:37:55,760 –> 00:37:57,080
Ámen?

517
00:37:57,080 –> 00:37:59,343
Gyertek, mindenkinek áment
kellett volna mondani.

518
00:37:59,357 –> 00:38:01,676
“Jézus tökéletes”. Ámen.

519
00:38:01,692 –> 00:38:05,640
“Krisztus igazsága nekik
tulajdoníttatik.”

520
00:38:05,640 –> 00:38:08,600
Hogyan? Hogy kaptuk Krisztus
igazságát?

521
00:38:08,600 –> 00:38:13,600
Hogyan? Be lett számítva.

522
00:38:13,600 –> 00:38:18,320
“Krisztus igazsága be van számítva
nekik, és Ő azt fogja mondani:

523
00:38:18,320 –> 00:38:22,960
‘Vegyétek le róla a szennyes ruhát,
és öltöztessétek tiszta ruhába’.

524
00:38:22,960 –> 00:38:30,080
Jézus elfedezi elkerülhetetlen
hiányosságainkat.”

525
00:38:30,080 –> 00:38:36,280
Oh, ez egy jelentőségteljes
mondat. Gondoljuk el.

526
00:38:36,280 –> 00:38:41,880
Jézus mit fedez el? Az
“elkerülhetetlen hiányosságokat.”

527
00:38:41,880 –> 00:38:45,240
Ez olyan védelmező.
Ha meg foguk érteni ezt,

528
00:38:45,240 –> 00:38:50,080
nagyon segíteni fog távol tartani
minket mindkét ároktól.

529
00:38:50,088 –> 00:38:52,448
Gyertek, együtt gondoljuk végig.

530
00:38:52,457 –> 00:38:55,480
Ez a kifejezés: “elkerülhetetlen
hiányosság,” hogyan tart távol

531
00:38:55,480 –> 00:38:58,040
a törvényeskedés árkától?

532
00:38:58,040 –> 00:39:03,680
Amikor a legjobbat tesszük, még
mindig mi van? Hiányosságok,
még mindig tökéletlen.

533
00:39:03,680 –> 00:39:08,440
“Annakokáért a törvénynek
cselekedeteiből egy test sem
igazul meg.” {Róm 3:20}

534
00:39:08,440 –> 00:39:11,807
A lélek általi felhatalmazás,
megszentelt engedelmesség,

535
00:39:11,808 –> 00:39:14,760
még mindig nem elégséges,
kedves törvényeskedők,

536
00:39:14,760 –> 00:39:18,280
ezért nem függhetsz attól,
hogy önmagadat megigazítod.

537
00:39:18,280 –> 00:39:23,120
Egyetértünk?

538
00:39:23,120 –> 00:39:29,040
Mi van abban a mondatban ami segít
nektek, embertársaim
kimászni a ti gödrötökből?

539
00:39:29,040 –> 00:39:37,160
Milyen hiányosságokat fedez el
Jézus, kedves törvény-ellenesek?

540
00:39:37,160 –> 00:39:44,400
Milyen jellegűeket? Az
elkerülhetetlen hiányosságokat.

541
00:39:44,400 –> 00:39:52,000
Jézus milyen fajta hiányosságokat
fedez el? Az elkerülhetetlen
hiányosságokat.

542
00:39:52,000 –> 00:39:59,200
Most pedig, mik az
elkerülhetetlen hiányosságok?

543
00:39:59,200 –> 00:40:01,560
Foglalkozni fogunk ezzel.

544
00:40:01,560 –> 00:40:05,003
De kérlek, ebben az
összefüggésben,
ismerjétek fel

545
00:40:05,004 –> 00:40:08,520
a drága igazságot,
és vegyetek bátorságot.

546
00:40:08,520 –> 00:40:12,280
Jézus milyen? Tökéletes.

547
00:40:12,280 –> 00:40:15,840
A konfliktus és bátorság 111. oldal.

548
00:40:15,840 –> 00:40:19,120
Ugyancsak megtalálható a Pátriárkák
és Próféták 480-dik oldalán,

549
00:40:19,120 –> 00:40:22,160
ha szeretnének, egy könnyebben
elérhető hivatkozást.

550
00:40:22,160 –> 00:40:24,280
Pátriárkák és próféták, 480. oldal:

551
00:40:24,280 –> 00:40:31,080
“Megváltónk nem tanúsított emberi
gyengeséget vagy tökéletlenséget…”

552
00:40:31,080 –> 00:40:32,960
Ámen?

553
00:40:32,960 –> 00:40:37,000
Volt Jézusban valami
tökéletlenség? Nem.

554
00:40:37,000 –> 00:40:41,160
Szűkölködött ebben? Nem,
dicsőség Istennek.

555
00:40:41,160 –> 00:40:48,320
Akkor nekünk általa van teljes
tökéletességünk, ami megfelel
a végtelen mércének.

556
00:40:48,320 –> 00:40:51,000
Igen! Dicsőség Istennek!

557
00:40:51,000 –> 00:40:55,080
Figyeljük meg: Review and Herald,
1896, Június 16:

558
00:40:55,080 –> 00:41:00,000
“A megváltás titokzatos tervén
keresztül, a kegyelem biztosította,

559
00:41:00,000 –> 00:41:06,680
hogy a tökéletlen emberi munkát
el lehessen fogadni,

560
00:41:06,680 –> 00:41:10,760
a mi közbenjárónk,
Jézus Krisztus nevében.”

561
00:41:10,760 –> 00:41:12,120
Ámen?

562
00:41:12,120 –> 00:41:16,000
Ez velőig hatoló, kedves barátaim.

563
00:41:16,000 –> 00:41:20,040
És ha tényleg őszinték
vagytok magatokhoz,

564
00:41:20,040 –> 00:41:22,568
tudnotok kell, hogy még a
legjobb formátokban is

565
00:41:22,591 –> 00:41:28,040
hiányosak vagytok, és ez meg
kellene rázzon titeket.

566
00:41:28,040 –> 00:41:30,440
De tudjátok, hogy ez
kinek nem megrázó?

567
00:41:30,440 –> 00:41:34,480
Ez azon emberek számára nem megrázó,
akik hosszú ideje meg vannak győződve,

568
00:41:34,480 –> 00:41:39,680
hogy, nekik megvan az, amit
a törvény megkövetel

569
00:41:39,680 –> 00:41:44,280
és megigazultak a cselekedeteikből.

570
00:41:44,280 –> 00:41:52,560
Nem elégedettek ezzel az igazsággal,
mert hova helyezi az emberi dicsőséget?

571
00:41:52,568 –> 00:41:54,920
A porba.

572
00:41:54,920 –> 00:42:01,200
És a büszke szív nyilvánvalóan,
nem elégedett azzal a ténnyel,

573
00:42:01,200 –> 00:42:11,200
hogy egyáltalán semmi érdeme sem
lehet, hogy megálljon Isten előtt.

574
00:42:11,200 –> 00:42:15,360
“A megváltás titokzatos tervén
keresztül, a kegyelem biztosította,

575
00:42:15,360 –> 00:42:18,135
hogy a tökéletlen emberi munkát
el lehessen fogadni,

576
00:42:18,144 –> 00:42:20,537
a mi Közbenjárónk,
Jézus Krisztus nevében.”

577
00:42:20,537 –> 00:42:24,440
Dicsérem Istent Jézus nevéért,
a mi Közbenjárónkért.

578
00:42:24,440 –> 00:42:30,800
És melyik az a név?
Az Úr a mi Igazságunk.

579
00:42:30,800 –> 00:42:32,160
Oh, szeretem ezt a nevet.

580
00:42:32,160 –> 00:42:34,920
Erről még beszélünk bővebben,
megpróbálok nem oda ugorni.

581
00:42:34,920 –> 00:42:38,000
Zsidókhoz írt levél 13: 20.

582
00:42:38,000 –> 00:42:42,520
“A békesség Istene pedig, a ki
kihozta a halálból a juhoknak
nagy pásztorát,

583
00:42:42,520 –> 00:42:46,640
örök szövetség vére által,
a mi Urunkat Jézust,

584
00:42:46,640 –> 00:42:51,040
Tegyen készségesekké titeket
minden jóra, hogy cselekedjétek
az Ő akaratát,

585
00:42:51,040 –> 00:43:00,120
azt munkálván ti bennetek, ami
kedves ő előtte a Jézus Krisztus által,

586
00:43:00,120 –> 00:43:03,000
akinek dicsőség örökkön örökké.
Ámen.”

587
00:43:03,000 –> 00:43:08,960
Hogyan lehetünk kedvesek Isten
előtt? Ki által? Jézus Krisztus által.

588
00:43:08,960 –> 00:43:11,680
Ámen?

589
00:43:11,680 –> 00:43:14,760
Ez az egyetlen módja annak, hogy
bárki közülünk, kedves legyen,

590
00:43:14,760 –> 00:43:18,040
vagy bármi, amit valaha teszünk
kedves lehessen Isten előtt.

591
00:43:18,040 –> 00:43:21,840
Ha Jézus Krisztus által,
kínáljuk fel neki.

592
00:43:21,840 –> 00:43:26,200
Ámen?

593
00:43:26,200 –> 00:43:30,360
Nincs más út, hogy kedvesek legyünk.

594
00:43:30,360 –> 00:43:34,073
Azt mondja rólad: “Ez az én szerelmes
fiam, akiben én gyönyörködöm”
{Máté 3:17}

595
00:43:34,080 –> 00:43:40,080
csak akkor, amikor nem téged néz,
hanem Őt nézi.

596
00:43:40,080 –> 00:43:43,505
És hálát adok Istennek,
hogy ezt teszi velünk,

597
00:43:43,521 –> 00:43:46,760
akkor amikor hol vagyunk?
Krisztusban.

598
00:43:46,760 –> 00:43:52,120
De ha Krisztusban vagyunk, akkor
Krisztus hol van? Bennünk.

599
00:43:52,120 –> 00:43:55,760
És mi teljes képességünkkel járunk

600
00:43:55,760 –> 00:44:01,640
a világosságban, ami ránk ragyog,
mert szeretjük Jézust.

601
00:44:01,640 –> 00:44:06,080
Látjátok, ahogy minden összeáll?

602
00:44:06,080 –> 00:44:11,200
Most az elkerülhetetlen hiányosságok,
mik ezek? Mik ezek?

603
00:44:11,200 –> 00:44:14,640
Legyünk nagyon óvatosak,
amikor próbáljuk értelmezni

604
00:44:14,640 –> 00:44:17,702
az “elkerülhetetlen hiányosságok”
kifejezést. Rendben?

605
00:44:17,710 –> 00:44:20,776
Amikor tényleg nagyon fáradt vagy
és alacsony a vércukor szinted,

606
00:44:20,784 –> 00:44:26,706
és elveszíted az önuralmad
a házastársad miatt, ez egy
elkerülhetetlen hiányosság?

607
00:44:26,722 –> 00:44:33,360
Nem, nem, sajnálom, nem az.

608
00:44:33,360 –> 00:44:38,120
Mert tudjátok, tudtál volna és
kellett volna megfelelően aludni,

609
00:44:38,120 –> 00:44:42,160
és tudtál volna, kellett volna
megfelelően étkezni,

610
00:44:42,160 –> 00:44:47,918
és tudtad volna és kellett volna
Isten kegyelméből uralkodni
magadon.

611
00:44:47,934 –> 00:44:51,320
Ez nem egy elkerülhetetlen
hiányosság.

612
00:44:51,320 –> 00:44:54,000
Mi egy elkerülhetetlen hiányosság?

613
00:44:54,000 –> 00:45:05,440
Nos, az elkerülhetetlen hiányosság,
két alapvető hiány miatt van.

614
00:45:05,440 –> 00:45:10,480
Az egyik, Isten akaratának
a megértésében van,

615
00:45:10,480 –> 00:45:20,560
a második, a képességünkben,
hogy cselekedjük ha megértettük.

616
00:45:20,560 –> 00:45:26,000
Mindenek előtt, a hiányosságunk
a hiányos megértés miatt van.

617
00:45:26,000 –> 00:45:30,000
Mit mond nekünk Pál az
I Korinthus 13: 12 -ben?

618
00:45:30,000 –> 00:45:34,560
“..most tükör által
homályosan látunk…”,

619
00:45:34,560 –> 00:45:37,400
vagy az Új King James
fordításban “homályos”.

620
00:45:37,400 –> 00:45:43,560
Kedves barátaim, kérlek értsétek
meg, hogy, a bűn által
megrontott állapotunkban,

621
00:45:43,560 –> 00:45:49,172
nagyon korlátozott képességeink
vannak, még arra is,

622
00:45:49,173 –> 00:45:54,360
hogy megértsük Isten
akaratát a magunk számára.

623
00:45:54,360 –> 00:45:58,920
Látjátok, ez az igazság
végtelen mércéje,

624
00:45:58,920 –> 00:46:05,400
és ez a bűn által sérült emberi
elme, nem tudja teljesen megérteni,

625
00:46:05,400 –> 00:46:09,840
bármennyire is erőlteti képzeletét.

626
00:46:09,840 –> 00:46:16,880
Tehát, ezért Isten akaratának
megértésében, szűkölködni
fogunk, nemde?

627
00:46:16,880 –> 00:46:19,080
Teljesen biztos.

628
00:46:19,080 –> 00:46:25,200
De hála Istennek, naponta
növekedhetünk Isten akaratának
a megértésében. Igaz?

629
00:46:25,200 –> 00:46:28,840
És az a tény, hogy minden nap
növekedünk, biztos jele annak,

630
00:46:28,840 –> 00:46:34,280
hogy egyetlen pontban sem,
ismerjük az egészet.

631
00:46:34,280 –> 00:46:36,473
Egyre többet és többet
ismerünk meg Isten

632
00:46:36,474 –> 00:46:39,240
akaratából, ahogy növekszünk
a megszentelt életben.

633
00:46:39,240 –> 00:46:42,960
De emlékezzetek, Isten nem tart
felelősnek minket azért,
amit nem tudunk.

634
00:46:42,960 –> 00:46:47,600
Azért tart felelősnek minket,
amit ismerünk.

635
00:46:47,600 –> 00:46:51,920
Engedjétek meg, hogy minősítsem ezt:

636
00:46:51,920 –> 00:47:00,520
Amit tudhattunk volna, kerestük-e
szorgalmasan, hogy megértsük?

637
00:47:00,520 –> 00:47:03,720
Kérlek ne játszadozzatok ezzel.

638
00:47:03,720 –> 00:47:07,040
Felelős lehetsz egy alacsonyabb
mérce szerint,

639
00:47:07,040 –> 00:47:11,800
pusztán csak azért, mert hagytad
a Bibliát a polcon porosodni?

640
00:47:11,800 –> 00:47:15,080
És azokat a piros könyveket,
hogy a polcon porosodjanak?

641
00:47:15,080 –> 00:47:18,120
Játszadozhatsz az Istennel az
ítélet napján és mondhatod:

642
00:47:18,120 –> 00:47:22,520
‘Nem tudtam, mert
nem volt időm,
hogy olvassak’?

643
00:47:22,520 –> 00:47:26,200
Megteheted ezt?
Nem kedves barátom.

644
00:47:26,200 –> 00:47:30,760
Kérlek értsétek meg, hogy Isten
előtt felelősek vagyunk

645
00:47:30,760 –> 00:47:35,221
nemcsak azért amit tudtunk,
hanem azért is amit tudhattunk volna,

646
00:47:35,240 –> 00:47:41,120
Kerestük-e szorgalmasan, hogy
megértsük, mi Isten akarata
a számunkra?

647
00:47:41,120 –> 00:47:44,469
De még akkor is, amikor
szorgalmasan keressük,
hogy megértsük az akaratát,

648
00:47:44,485 –> 00:47:48,000
még mindig, “tükör által
homályosan látunk”,

649
00:47:48,000 –> 00:47:51,160
tehát ez egy elkerülhetetlen
hiányosság.

650
00:47:51,160 –> 00:47:57,400
Amikor abból amit megértettünk,
végezzük Isten akaratát,

651
00:47:57,400 –> 00:48:04,366
abban is van hiányosság,
elkerülhetetlen hiányosság.

652
00:48:04,382 –> 00:48:06,160
Mi az?

653
00:48:06,160 –> 00:48:10,640
Engedjétek meg, hogy olvassak egy
figyelemre méltó kijelentést,
az ihletett írótól,

654
00:48:10,640 –> 00:48:14,040
ami rendkívül találóan írja le.

655
00:48:14,040 –> 00:48:19,200
Válogatott üzenetek I. kötetének
344. oldalán található.

656
00:48:19,200 –> 00:48:22,297
“A vallásos szolgálatok,
az imák, a hálaadás

657
00:48:22,320 –> 00:48:26,120
és a bűnvallomás tömjénként
emelkednek fel a mennyei szentélybe,

658
00:48:26,120 –> 00:48:29,120
az igaz hívőtől.”

659
00:48:29,120 –> 00:48:31,480
Gondolkodjunk el ezen.
Miről beszélünk?

660
00:48:31,480 –> 00:48:38,960
A Lélek által megerősített engedelmes
cselekedetekről és jótéteményekről
beszélünk,

661
00:48:38,960 –> 00:48:43,667
amit Istennek ajánlanak fel az
igaz hívők? Igaz?

662
00:48:43,680 –> 00:48:46,440
Az ezt követő bekezdés,
tulajdonképpen azt mondja,

663
00:48:46,440 –> 00:48:55,040
hogy ezek a dolgok a Szentélek
által vannak megerősítve és ihletve.

664
00:48:55,040 –> 00:48:56,400
Visszatérve az idézethez:

665
00:48:56,400 –> 00:48:58,808
“A vallásos szolgálatok,
az imák, a hálaadás

666
00:48:58,824 –> 00:49:01,000
és a bűnvallomás,
tömjénként száll fel

667
00:49:01,000 –> 00:49:04,600
a mennyei szentélybe….” De!
Figyeljétek meg:

668
00:49:04,600 –> 00:49:09,080
“…az emberiség romlott
csatornáin áthaladva azonban,

669
00:49:09,080 –> 00:49:14,120
azok oly szennyesek, hogy hacsak
vér által meg nem tisztulnak,

670
00:49:14,120 –> 00:49:19,040
Isten szemében soha
nem lehet értékük.”

671
00:49:19,040 –> 00:49:24,160
Hallottátok ezt?

672
00:49:24,160 –> 00:49:31,560
A Lélek által megerősített, legjobb
istentiszteletünk és engedelmességünk,

673
00:49:31,560 –> 00:49:35,623
mint igaz hívőknek, olyan
szennyesen jutnak fel a mennybe,

674
00:49:35,623 –> 00:49:39,600
hogy hacsak vér által meg nem
tisztulnak, Isten szemében
soha nem lehet értékük.

675
00:49:39,600 –> 00:49:41,080
Mi okozza ezt?

676
00:49:41,080 –> 00:49:47,360
Hol mennek keresztül?
“az emberiség romlott csatornáin”.

677
00:49:47,360 –> 00:49:52,200
A bűnös és bukott állapotunk
okozza ezt a szennyezést.

678
00:49:52,200 –> 00:49:55,920
Apropó, meddig leszünk
romlott csatornák?

679
00:49:55,920 –> 00:49:59,000
Addig amíg ez a romlandó test
romolhatatlanságba

680
00:49:59,000 –> 00:50:05,960
és a halandó halhatatlanságba
öltözik {I Kor 15: 53},
kedves barátaim.

681
00:50:05,960 –> 00:50:09,903
Egészen addig, amíg romlandó
természetünk van,

682
00:50:09,920 –> 00:50:12,700
addig olyan csatornák vagyunk,
amelyek beszennyezik

683
00:50:12,701 –> 00:50:15,640
még azt is, amit a Szentlélek
rajtunk keresztül tesz.

684
00:50:15,640 –> 00:50:17,240
Értitek ezt?

685
00:50:17,240 –> 00:50:22,000
Nem másítom meg, egyszerűen
csak felolvasom nektek.

686
00:50:22,000 –> 00:50:24,040
Figyeljetek, tovább olvasom.

687
00:50:24,040 –> 00:50:29,320
“Az Ők…A vallásos szolgálatok,
az imák, a hálaadás…stb. Milyenek?

688
00:50:29,320 –> 00:50:32,561
“Nem folt nélküli
tisztaságban emelkednek fel,

689
00:50:32,577 –> 00:50:34,720
s ha az Isten jobbján
álló Közbenjáró,

690
00:50:34,720 –> 00:50:39,640
nem ajánlja fel és tisztít meg
mindent igazságossága által,
akkor azokat

691
00:50:39,640 –> 00:50:44,483
Isten nem fogadja el”.

692
00:50:44,499 –> 00:50:46,894
Nem elfogadható.

693
00:50:46,902 –> 00:50:49,944
“A földi szentélyek minden
jó illatának össze kell elegyednie

694
00:50:49,951 –> 00:50:51,800
a Krisztus vérének
megtisztító csöppjeivel.

695
00:50:51,800 –> 00:50:54,679
Jézus saját érdemeinek tömjénezőjét
tartja az Atya előtt,

696
00:50:54,702 –> 00:50:59,760
melyben a földi romlásnak
nyoma sincs.”

697
00:50:59,760 –> 00:51:03,760
Itt ez a kijelentés
rengeteget elmond

698
00:51:03,760 –> 00:51:07,200
Jézus Krisztus emberi
természetéről.

699
00:51:07,200 –> 00:51:12,566
Vajon Krisztus imái, hálaadásai,
annyira szennyezetten
szálltak fel az Atyához,

700
00:51:12,582 –> 00:51:14,868
hogy anélkül, hogy
megtisztultak volna vér által

701
00:51:14,872 –> 00:51:16,776
sohasem lehettek
volna elfogadhatók?

702
00:51:16,792 –> 00:51:21,880
Oh kedves barátaim,
természetesen nem.

703
00:51:21,880 –> 00:51:25,560
Miért? Mert Ő nem ugyanaz
a szennyezett csatorna volt,
amilyenek mi vagyunk.

704
00:51:25,560 –> 00:51:27,400
Ámen?

705
00:51:27,400 –> 00:51:29,920
És dicsőség Istennek,
ennek értelmében,

706
00:51:29,920 –> 00:51:35,680
Benne megvan az igazság, ami
megfelelt a végtelen mércének
érettünk.

707
00:51:35,680 –> 00:51:40,160
Ámen?

708
00:51:40,160 –> 00:51:42,800
“Jézus saját érdemeinek
tömjénezőjét tartja az Atya előtt,

709
00:51:42,800 –> 00:51:45,040
melyben a földi romlásnak
nyoma sincs”.

710
00:51:45,040 –> 00:51:48,160
Ebbe a tömjénezőbe gyűjti
népének imáit,

711
00:51:48,160 –> 00:51:49,640
háláit és bűnvallomásait,

712
00:51:49,640 –> 00:51:53,840
és ezek mellé teszi saját folt
nélküli igazságosságát.

713
00:51:53,840 –> 00:51:59,680
Ezután, Krisztus engesztelésének
érdemeivel illatosítva,

714
00:51:59,680 –> 00:52:03,840
a tömjénfüst teljesen elfogadható
állapotban kerül Isten elé,

715
00:52:03,840 –> 00:52:07,600
akitől kegyelmes válaszok kerülnek
vissza az emberekhez”.

716
00:52:07,600 –> 00:52:11,120
Hálát adok Istennek a Közbenjáróért!
Mit mondtok, kedves barátaim?

717
00:52:11,120 –> 00:52:14,000
Dicsőség Istennek a Közbenjáróért!

718
00:52:14,000 –> 00:52:16,224
Oh, bajban lennénk Nélküle.

719
00:52:16,240 –> 00:52:18,080
És az utolsó bekezdés.

720
00:52:18,080 –> 00:52:20,038
“Oh, bárcsak mindenki megértené…”

721
00:52:20,054 –> 00:52:24,720
Felkiált… “Bárcsak mindenki
megértené, hogy minden
engedelmességet,”

722
00:52:24,720 –> 00:52:28,720
Minden, mit? “Engedelmességet,

723
00:52:28,720 –> 00:52:30,640
bűnbánatot, hálát és dicséretet,

724
00:52:30,640 –> 00:52:34,600
Krisztus igazságosságának izzó
tüzébe kell helyeznie!

725
00:52:34,600 –> 00:52:38,923
Ennek az igazságosságnak a jó illata
felhőként veszi körül
a kegyelem trónját”.

726
00:52:38,931 –> 00:52:41,366
Az összes Lélek által
megerősített engedelmességünket,

727
00:52:41,367 –> 00:52:43,369
szeretet motiválta
engedelmességünket,

728
00:52:43,377 –> 00:52:47,080
mint megszentelt hívők,
hova kell helyezzük?

729
00:52:47,080 –> 00:52:49,600
Krisztus igazságosságának
izzó tüzébe.

730
00:52:49,600 –> 00:52:56,960
Miért? Mit tesz ez a tűz?
Megtisztít.

731
00:52:56,960 –> 00:53:03,040
Most jobban megértitek, hogy
egy megszentelt élet,
miért nem eredményez

732
00:53:03,040 –> 00:53:07,120
engedelmességet, ami megigazít?

733
00:53:07,120 –> 00:53:11,600
Úgy értem, még az az engedelmesség
is meg kell tisztuljon Jézus vérében,

734
00:53:11,600 –> 00:53:13,840
és Krisztus hozzá kell tegye
az Ő igazságát,

735
00:53:13,840 –> 00:53:19,080
mielőtt elfogadható lenne,
mint hála áldozat.

736
00:53:19,080 –> 00:53:24,160
És kérlek vegyétek tudomásul,
hogy Krisztus gondoskodása,
mint a mi Közbenjárónk,

737
00:53:24,160 –> 00:53:28,120
az Ő vérével való megtisztítása és
az Ő igazságának hozzáadásával,

738
00:53:28,120 –> 00:53:33,720
ez nem azért történt, hogy
érdemszerűvé váljon
– ezerszer is nem.

739
00:53:33,720 –> 00:53:40,160
Ez annak az érdekében történt,
hogy elfogadhatóvá váljon,
mint hála áldozat.

740
00:53:40,160 –> 00:53:43,280
Egyetértünk?

741
00:53:43,280 –> 00:53:47,320
Ez a tisztítás meg kell
történjen, mielőtt
engedelmességünket

742
00:53:47,320 –> 00:53:51,920
egyáltalán elfogadná,
mint hála áldozatot.

743
00:53:51,920 –> 00:53:55,040
Jobban értitek most, hogy miért
és hogy van az, hogy

744
00:53:55,040 –> 00:54:02,080
nem rendelkezünk azzal, ami
megigazít minket, amikor az
engedelmességről van szó.

745
00:54:02,080 –> 00:54:06,800
Még a Lélek által megerősített,
szeretet motiválta engedelmesség is,

746
00:54:06,800 –> 00:54:10,840
még mindig hiányos, igaz?

747
00:54:10,840 –> 00:54:13,120
Még mindig nem tökéletes, ugye?

748
00:54:13,136 –> 00:54:18,239
Valóban, az ihletett írás szerint is,
annyira szentségtelen,
hogy önmagunk is

749
00:54:18,240 –> 00:54:22,200
meg kell legyünk tisztítva, és
az Ő igazságát hozzáadva.

750
00:54:22,200 –> 00:54:26,040
Ez megalázó dolog, ugye?

751
00:54:26,040 –> 00:54:26,880
Kedvesem, de ez

752
00:54:26,880 –> 00:54:30,640
a legalizmus legkifinomultabb
formájának a gyökerére
helyezi oda a fejszét,

753
00:54:30,640 –> 00:54:35,520
ami egy csapás ebben
a szeretett gyülekezetben.

754
00:54:35,520 –> 00:54:38,400
És mi a törvényeskedés
legkifinomultabb formája?

755
00:54:38,400 –> 00:54:43,040
Nem az: “Megigazultam azáltal,
hogy saját erőfeszítésemből
tartom meg a törvényt”?

756
00:54:43,040 –> 00:54:48,646
Nem, nem, nem, egyetlen
adventistát sem ismerek,
aki tanítaná és hinné ezt.

757
00:54:48,662 –> 00:54:51,600
De sokan közülünk,

758
00:54:51,600 –> 00:54:55,680
akik benne vannak ebbe a legalizmus
rendkívül halálos formájába,
ami úgy hangzik:

759
00:54:55,680 –> 00:54:59,000
“Oh, nem vagyok megigazulva
a saját cselekedeteim alapján,

760
00:54:59,000 –> 00:55:05,760
Megigazultam a Szentlélek által,
engedelmeskedve neki.”

761
00:55:05,760 –> 00:55:06,720
Kedves barátaim,

762
00:55:06,720 –> 00:55:10,000
ennek az alapján, igazulunk
meg Isten előtt?

763
00:55:10,000 –> 00:55:16,000
Tényleg ennek alapján? Az
engedelmesség az,
ami megigazít minket?

764
00:55:16,000 –> 00:55:19,920
Még a Lélek által megerősített
engedelmesség miatt sem. Nem. Miért?

765
00:55:19,920 –> 00:55:24,000
Mert, az emberiség romlott
csatornáin áthaladva,
annyira szennyesek,

766
00:55:24,000 –> 00:55:28,000
hogy hacsak vér által meg nem
tisztulnak, Isten szemében
soha nem lehet értékük.

767
00:55:28,000 –> 00:55:30,840
Természetesen, ez nem lesz elegendő,
hogy megigazítson minket.

768
00:55:30,840 –> 00:55:35,480
Ámen?

769
00:55:35,480 –> 00:55:38,052
És hogy ha megértitek
ezt az igazságot,

770
00:55:38,053 –> 00:55:41,320
ez távol fog tartani, attól
a halálos csapdától,

771
00:55:41,320 –> 00:55:45,160
amire megpróbállak figyelmeztetni
titeket ma este.

772
00:55:45,160 –> 00:55:49,920
Ahogy növekedtek a megszentelt
életben, mindig emlékezzetek,

773
00:55:49,920 –> 00:55:53,040
hogy amikor a legjobbat teszed,
még mindig milyen?

774
00:55:53,040 –> 00:55:55,920
Nem tökéletes, még mindig
szűkölködik.{Róma 3:23}

775
00:55:55,920 –> 00:56:01,160
Tulajdonképpen annyira szennyezett,
hogy Isten csak akkor fogadhatja el,

776
00:56:01,160 –> 00:56:05,120
hogy ha megtisztult vér által, és
hozzá van adva a mi
Közbenjárónk igazsága

777
00:56:05,120 –> 00:56:08,960
és csakis akkor fogadható el,
mint hála áldozat.

778
00:56:08,960 –> 00:56:11,040
Egyetértünk?

779
00:56:11,040 –> 00:56:13,840
Kedves barátaim, biztosan
ez az amiért…

780
00:56:13,840 –> 00:56:20,720
Ez az, amiért biztosan nem lehetsz,
és én sohasem lehetek
annyira megszentelt,

781
00:56:20,720 –> 00:56:29,200
hogy többet ne kellene
imádkoznunk Jézus nevében.

782
00:56:29,200 –> 00:56:33,640
Egyetértetek velem?

783
00:56:33,640 –> 00:56:40,080
Valakinek a nevében imádkozik Jézus,
amikor az Atyához imádkozott? Nem.

784
00:56:40,080 –> 00:56:46,440
Van itt egy különbség Jézus
és közöttünk? Van.

785
00:56:46,440 –> 00:56:49,280
Istennek hála a különbségért.

786
00:56:49,280 –> 00:56:52,560
Hála legyen Istennek azért, aki
nem egy romlott csatorna,

787
00:56:52,560 –> 00:56:54,863
akinek az engedelmessége
nem volt szennyezett,

788
00:56:54,871 –> 00:56:57,200
akinek az engedelmessége
nem volt hiányos,

789
00:56:57,200 –> 00:56:59,967
akinek az engedelmessége
teljesen tökéletes,

790
00:56:59,983 –> 00:57:02,190
minden emberi tökéletlenségtől
menetes volt.

791
00:57:02,206 –> 00:57:06,040
Dicsőség Istennek azért az
Egyetlenért, aki megfelelt
a végtelen mércének,

792
00:57:06,040 –> 00:57:08,640
és hála Neki, hogy ezt,
megtette értünk.

793
00:57:08,640 –> 00:57:10,880
Ámen?

794
00:57:10,880 –> 00:57:15,520
Ez a mi igazságunk;
ne veszítsétek szem elől.

795
00:57:15,520 –> 00:57:19,577
És sohase számítsátok
be vagy függjetek,

796
00:57:19,593 –> 00:57:23,120
még attól sem, amit a
Szentlélek és ti tesztek,

797
00:57:23,120 –> 00:57:26,527
hogy ettől igazak lehessetek
Isten előtt.

798
00:57:26,535 –> 00:57:31,520
Nem ez az, ami megigazít titeket.
Ez megszentel.

799
00:57:31,520 –> 00:57:35,200
Meg kell, hogy szentelődjetek?
Igen.

800
00:57:35,200 –> 00:57:38,045
Alkalmasak kell legyetek
a menny számára,

801
00:57:38,053 –> 00:57:41,440
de ez sohasem fog feljogosítani
titeket a mennyre.

802
00:57:41,440 –> 00:57:43,680
Egyetértünk?

803
00:57:43,680 –> 00:57:46,480
Imádkozok, hogy ez érthető legyen,
kedves barátaim.

804
00:57:46,480 –> 00:57:54,120
Biblikus ez? Teljesen biblikus,
Teljesen biblikus.

805
00:57:54,120 –> 00:57:56,760
II. Mózes 28: 36:

806
00:57:56,760 –> 00:58:00,501
“Csinálj egy lapot is tiszta
aranyból, és mesd ki arra,

807
00:58:00,520 –> 00:58:04,400
mit a pecsétet metszik:
Szentség az Úrnak.

808
00:58:04,400 –> 00:58:08,400
És kösd azt kék zsinórra,
hogy legyen az a süvegen,

809
00:58:08,400 –> 00:58:11,403
a süvegnek, előrészén legyen az.

810
00:58:11,419 –> 00:58:14,160
És legyen az az Áronnak homlokán,

811
00:58:14,160 –> 00:58:19,120
hogy Áron viselje a szent
áldozatok körül elkövetett vétket..”

812
00:58:19,120 –> 00:58:21,458
Áronnak milyen vétkeket
kellett viselnie?

813
00:58:21,474 –> 00:58:24,562
“a szent áldozatok körül
elkövetett vétkeket, amelyeket

814
00:58:24,579 –> 00:58:27,332
az Izrael fiai mindenféle szent
adományaikban szentelnek,

815
00:58:27,348 –> 00:58:30,236
és legyen mindig szüntelen a homlokán,

816
00:58:30,252 –> 00:58:35,000
hogy kedvessé tegye őket az Úr előtt”.

817
00:58:35,000 –> 00:58:39,160
Látjátok. Ez az Igazság éppen itt.

818
00:58:39,160 –> 00:58:43,040
Az a süveg Áron homlokán, mi az?
Szentség az Úrnak.

819
00:58:43,040 –> 00:58:45,560
Kit jelképez Áron? A Főpapot.

820
00:58:45,560 –> 00:58:48,760
És mit jelképez a “Szentség
az Úrnak” a homlokán?

821
00:58:48,760 –> 00:58:51,720
Jézus Krisztus végtelenül
tökéletes jellemét.

822
00:58:51,720 –> 00:58:54,400
És ezért a végtelenül tökéletes
jellem miatt,

823
00:58:54,400 –> 00:58:58,640
Isten elfogadja ajándékainkat.

824
00:58:58,640 –> 00:58:59,960
Ámen?

825
00:58:59,960 –> 00:59:01,840
Dicsőség Istennek a Közbenjáróért!

826
00:59:01,840 –> 00:59:05,720
Álljunk fel egy befejező imára.

827
00:59:05,720 –> 00:59:10,160
Mennyei Atyánk, köszönjük szépen,
hogy segítettél megérteni,

828
00:59:10,160 –> 00:59:14,302
hogy teljes mértékben függünk
Jézus Krisztus igazságától.

829
00:59:14,318 –> 00:59:17,960
Még akkor is ha dicsőségről
dicsőségre, és kegyelemből
kegyelembe növekszünk,

830
00:59:17,960 –> 00:59:21,095
Krisztushoz hasonló jellemre,
még mindig hiányosak vagyunk.

831
00:59:21,117 –> 00:59:23,320
Ami a legjobb belőlünk,
az is tökéletlen.

832
00:59:23,320 –> 00:59:25,809
Tulajdonképpen a Lélek
által megerősített

833
00:59:25,825 –> 00:59:28,296
szeretet-cselekedeteink
és engedelmességünk,

834
00:59:28,320 –> 00:59:31,320
annyira megromlottak, áthaladva
az emberiség romlott csatornáján,

835
00:59:31,320 –> 00:59:34,240
hogy azok is meg kell
tisztuljanak a vér által

836
00:59:34,240 –> 00:59:36,351
és Krisztus igazsága kell
hozzá társuljon,

837
00:59:36,367 –> 00:59:39,966
mielőtt még elfogadhatóak
lennének, mint hála áldozat.

838
00:59:39,982 –> 00:59:43,080
Oh Atyánk, bárcsak ne felejtenénk
el ezeket az igazságokat,

839
00:59:43,080 –> 00:59:46,160
hogy ne essünk bele,
ebbe a halálos csapdába,

840
00:59:46,160 –> 00:59:48,480
ami olyan sokunkat fogva tart.

841
00:59:48,480 –> 00:59:52,640
Segíts nekünk, hogy az Úrra
figyeljünk a mi Igazságunkra.

842
00:59:52,640 –> 00:59:55,120
Mert csak egyedül Ő az igazság,

843
00:59:55,120 –> 00:59:58,800
aki megállhat érettünk,
teljesen tökéletesen Előtted.

844
00:59:58,800 –> 01:00:00,640
Hálát adunk neked Jézusért.

845
01:00:00,640 –> 01:00:03,640
Az Ő nevében imádkoztunk Hozzád.
Ámen.

846
01:00:03,657 –> 01:00:04,777