Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:01,240 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet valaha
az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk azt
a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi
jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace
lelkész végig vezet

7
00:00:22,640 –> 00:00:24,760
“Dicsőségről dicsőségre”.

8
00:00:24,760 –> 00:00:27,600
“Az Úr a mi igazságunk” 2. rész.

9
00:00:27,600 –> 00:00:31,160
Jó estét barátaim. Isten hozott.

10
00:00:31,160 –> 00:00:33,320
Köszönöm, hogy itt vagytok.

11
00:00:33,320 –> 00:00:39,640
Újból kiszaladtunk az időből, és ezért
el kellett készítsük a második részét

12
00:00:39,640 –> 00:00:44,120
ennek a tanulmánynak, a címe:
“Az Úr a mi igazságunk.” {Jer 23:6}

13
00:00:44,120 –> 00:00:50,840
Nem tudok csak úgy elmenni, a
fel nem fedezett tanulmány mellett.

14
00:00:50,840 –> 00:00:54,809
Tehát kérlek továbbra
is koncentráljatok

15
00:00:54,825 –> 00:00:59,240
velem együtt, egy nagyon
fontos igazságra,

16
00:00:59,240 –> 00:01:01,667
védelmező igazságra, amely
távol fog tartani minket

17
00:01:01,668 –> 00:01:06,440
hogy bele essünk
a törvényeskedés,

18
00:01:06,440 –> 00:01:14,000
az önigazultság halálos csapdájába,
amelybe mint emberek,
olyan gyakran bele esünk.

19
00:01:14,000 –> 00:01:18,480
“Az igazság szabadokká tesz
titeket.”{Ján 8:32}

20
00:01:18,480 –> 00:01:23,360
De kedves barátaim, nem tudjuk
megtapasztalni, az igazság
felszabadító erejét,

21
00:01:23,360 –> 00:01:29,160
csak akkor, ha az Igazság Lelke
befolyása alatt tanulmányozunk.

22
00:01:29,160 –> 00:01:31,760
Ezt tudnotok kell.

23
00:01:31,760 –> 00:01:33,944
Az igazságot sem tudom
helyesen bemutatni,

24
00:01:33,945 –> 00:01:41,120
amíg nem kérem az Igazság
Lelkének a segítségét.

25
00:01:41,120 –> 00:01:46,440
Tehát a gyakorlatunkhoz híven
a térdünkön kell kezdenünk
a tanulmányunkat,

26
00:01:46,440 –> 00:01:49,160
imádkozva magunkért és egymásért.

27
00:01:49,160 –> 00:02:09,480
Megtesszük ezt?

28
00:02:09,480 –> 00:02:14,400
Mennyei Atyánk, az Úr a mi
igazságunk, Jézus nevében
jöttünk még egyszer

29
00:02:14,400 –> 00:02:18,200
a Te jelenlétedbe,

30
00:02:18,200 –> 00:02:24,080
nagyon hálásan a Közbenjáróért.

31
00:02:24,080 –> 00:02:30,600
Ahogy tanultuk, a mi imáink – még
a lélek által indított, szeretet motiválta

32
00:02:30,600 –> 00:02:33,960
imáink is – keresztül
haladva az emberiség

33
00:02:33,976 –> 00:02:37,360
megromlott csatornáján,
annyira szennyezettek,

34
00:02:37,360 –> 00:02:44,040
hogy amíg nem tisztulnak meg vér
által, sohasem tudod elfogadni.

35
00:02:44,040 –> 00:02:51,000
Felismerve ezt, annyira hálásak
vagyunk, hogy gondoskodtál

36
00:02:51,000 –> 00:02:59,440
a közbenjárói szerepről a Te Fiad,
Jézus Krisztus,
a mi Megmentőnk szolgálatáról.

37
00:02:59,440 –> 00:03:02,000
Úr Jézus, köszönjük, hogy az imáinkat,

38
00:03:02,000 –> 00:03:03,880
megtisztítod a te véreddel,

39
00:03:03,880 –> 00:03:06,120
és hozzá adod a Te igazságodat.

40
00:03:06,120 –> 00:03:10,520
És Isten elé szenten és teljesen
elfogadhatóként érkeznek,

41
00:03:10,520 –> 00:03:19,160
a mi kéréseinket meg tudja hallgatni, nem
a mi érdemünk, hanem a te érdemed által.

42
00:03:19,160 –> 00:03:24,080
Nem a mi, hanem a Te igazságod által.

43
00:03:24,080 –> 00:03:33,120
Atyánk, azzal a bizalommal, hogy
úgy tekintesz ránk,
ahogy Krisztusban vagyunk,

44
00:03:33,120 –> 00:03:40,840
és úgy bánsz velünk, ahogy Ő érdemli,
kérünk, hogy áldj meg minket még egyszer,

45
00:03:40,840 –> 00:03:43,720
a Szentlélek kitöltése által.

46
00:03:43,720 –> 00:03:49,600
Kérlek Uram Isten, te tudod, hogy
mennyire szükségem van a Lélekre.

47
00:03:49,600 –> 00:03:54,240
Nem tudom hirdetni az igazságot
tisztán, pontosan,

48
00:03:54,240 –> 00:03:59,560
erővel és szépséggel, amíg nem
teszel egy csodát,

49
00:03:59,560 –> 00:04:03,720
és leereszkedsz, hogy felhasználj
engem, földi edényt.

50
00:04:03,720 –> 00:04:07,480
Kérlek vedd birtokodba, testem,
elmém és lelkem.

51
00:04:07,480 –> 00:04:11,160
A tied vagyok teremtés, megváltás
és saját döntésem által.

52
00:04:11,160 –> 00:04:15,179
Minden jogod megvan ahhoz,
hogy felhasználj engem;

53
00:04:15,180 –> 00:04:19,120
csak azért imádkozom, hogy
alkalmas legyek erre.

54
00:04:19,120 –> 00:04:23,960
Imádkozom, hogy add, hogy a Te
hírnököd legyek.

55
00:04:23,960 –> 00:04:28,960
Add, hogy az igazat szóljam éretted
és csakis az igazat.

56
00:04:28,960 –> 00:04:31,080
És amit mondani akarsz általam, add,

57
00:04:31,080 –> 00:04:34,520
hogy nyitott szívekre
és elmékre találjon,

58
00:04:34,520 –> 00:04:39,240
engedelmes akaratokra, hogy
életeket megváltoztatható lehessen.

59
00:04:39,240 –> 00:04:54,200
Ez a mi imánk, Jézus nevében.
Ámen.

60
00:04:54,200 –> 00:04:59,840
A 33 -dik oldal tetejéig jutottunk
az utolsó tanulmányunkban.

61
00:04:59,840 –> 00:05:06,000
Egy figyelemre méltó idézetet
osztottunk meg a beszennyezett,

62
00:05:06,000 –> 00:05:08,640
a Lélek által megerősített,
szeretet motiválta

63
00:05:08,640 –> 00:05:14,960
cselekedeteinkkel, mint igaz hívők
istentiszteletével kapcsolatban.

64
00:05:14,960 –> 00:05:21,400
Egyedül mi az, ami elfogadhatóvá
teszi felajánlásainkat?

65
00:05:21,400 –> 00:05:26,440
Ha a Közbenjáró megtisztít.

66
00:05:26,440 –> 00:05:31,000
Megtisztít az Ő vérével és
hozzá adja az Ő igazságát.

67
00:05:31,000 –> 00:05:36,120
Akkor és csakis akkor lesz Isten
előtt elfogadható.

68
00:05:36,120 –> 00:05:41,160
De tudnotok kell, hogy a tisztítás,

69
00:05:41,160 –> 00:05:46,040
nem azért történik, hogy ezáltal
érdemszerűvé váljon.

70
00:05:46,040 –> 00:05:48,280
{Ámen}

71
00:05:48,280 –> 00:05:51,840
A megtisztítás azért történik,
hogy elfogadhatóvá váljon,

72
00:05:51,840 –> 00:05:55,240
mint hála áldozat.

73
00:05:55,240 –> 00:05:59,120
És ezt remélem meghatároztuk,
habár gyorsan áthaladtunk rajta,

74
00:05:59,120 –> 00:06:01,913
azáltal, hogy elolvastuk II.
Mózes 28 -ból

75
00:06:01,914 –> 00:06:06,160
a bibliai párhuzamát
ennek az igazságnak.

76
00:06:06,160 –> 00:06:10,200
Figyeljétek meg a 38-dik verset.

77
00:06:10,200 –> 00:06:16,160
Miután beszéltünk erről a pecsétről,
amelyikre mi volt rávésve?

78
00:06:16,160 –> 00:06:19,160
SZENTSÉG AZ ÚRNAK.

79
00:06:19,160 –> 00:06:22,120
Hol kellett viselni? A homlokon.

80
00:06:22,120 –> 00:06:25,200
Mit jelképez és mi a jelentősége?

81
00:06:25,200 –> 00:06:29,960
Jelképe a mi főpapunk, Jézus Krisztus

82
00:06:29,960 –> 00:06:32,640
végtelenül tökéletes jellemének.

83
00:06:32,640 –> 00:06:35,480
Követitek?

84
00:06:35,480 –> 00:06:39,200
Viselve ezt, mit tudott tenni?

85
00:06:39,200 –> 00:06:42,280
38 -dik vers: “És legyen az,
az Áronnak homlokán,

86
00:06:42,280 –> 00:06:47,520
hogy Áron viselje a szent áldozatok
körül elkövetett vétket,

87
00:06:47,520 –> 00:06:52,160
amelyeket az Izrael fiai mindenfelé
szent adományaikban szentelnek.”

88
00:06:52,160 –> 00:07:00,560
Más szavakkal, van egy bűn-tényező
még a megszentelt adományainkban is,

89
00:07:00,560 –> 00:07:05,200
amivel foglalkozni kell.

90
00:07:05,200 –> 00:07:10,440
És csakis ahogy a Főpap foglalkozott
vele, vált elfogadhatóvá.

91
00:07:10,440 –> 00:07:13,760
Ezért mondja tovább a szöveg:
“Legyen azért szüntelen a homlokán,

92
00:07:13,760 –> 00:07:17,023
hogy kedvesekké tegye őket az Úr előtt.”

93
00:07:17,040 –> 00:07:20,760
Mi legyen elfogadható?
A szent ajándékok.

94
00:07:20,760 –> 00:07:27,920
A mi Főpapunk szentségének érdeme
által, elfogadhatóvá válnak.

95
00:07:27,920 –> 00:07:29,760
Érthető, barátaim?

96
00:07:29,760 –> 00:07:31,720
Imádkozom, hogy az legyen.

97
00:07:31,720 –> 00:07:34,341
Még egyszer az idézet, amit már
korábban megemlítettünk,

98
00:07:34,357 –> 00:07:36,880
de meg szeretném említeni, ebben
az összefüggésben is.

99
00:07:36,880 –> 00:07:39,560
Review and Herald, 1896, június 16:

100
00:07:39,560 –> 00:07:43,000
“A titokzatos megváltási terven keresztül,
a kegyelem nyújtotta azt,

101
00:07:43,000 –> 00:07:46,080
hogy az emberi lény
tökéletlen munkája,

102
00:07:46,080 –> 00:07:51,520
elfogadható legyen, Jézus Krisztus
a mi ügyvédünk nevében.”

103
00:07:51,520 –> 00:07:53,640
{Ámen}

104
00:07:53,640 –> 00:07:55,640
Dicsőség Istennek, testvéreim.

105
00:07:55,640 –> 00:08:00,080
Ez nagyon jót tesz az emberi szívnek,

106
00:08:00,080 –> 00:08:04,640
mivel teljesen tisztában vagyok
azzal, hogy a legjobb formám,

107
00:08:04,640 –> 00:08:08,586
a lélek által megerősített
szeretet motiválta

108
00:08:08,587 –> 00:08:12,960
legjobb formám, tökéletlen
és még mindig hiányos.

109
00:08:12,960 –> 00:08:17,800
Egyetértetek?

110
00:08:17,800 –> 00:08:24,640
Ha nem tudnám, hogy Jézus itt járt

111
00:08:24,640 –> 00:08:27,880
megtisztítva az Ő vérével és
hozzáadva az Ő igazságát,

112
00:08:27,880 –> 00:08:31,200
nem lehetne reményem,
hogy elfogadja Isten,

113
00:08:31,200 –> 00:08:36,400
mint egy szeretet áldozatot, mint
egy hála áldozatot.

114
00:08:36,400 –> 00:08:40,760
De hálás vagyok, hogy itt volt és
lehetővé tette.

115
00:08:40,760 –> 00:08:48,600
De kedves barátaim, ez az igazság,
és folyamatosan tartsátok észben,

116
00:08:48,600 –> 00:08:52,569
biztosan távol fog tartani minket
a törvényeskedés csapdájától, ugye?

117
00:08:52,593 –> 00:08:55,160
De van egy másik igazság,

118
00:08:55,160 –> 00:08:57,674
amit ugyanolyan fontos észben tartani,

119
00:08:57,682 –> 00:09:00,294
annak érdekében, hogy
ne essünk bele az olcsó

120
00:09:00,295 –> 00:09:02,600
kegyelem, a törvénynélküliség
csapdájába…

121
00:09:02,600 –> 00:09:04,160
mi ez?

122
00:09:04,160 –> 00:09:09,120
Review and Herald, 1901,
szeptember 3:

123
00:09:09,120 –> 00:09:16,240
“Isten nem fog elfogadni egy
szándékos tökéletlen szolgálatot.”

124
00:09:16,240 –> 00:09:19,111
Hallottátok?

125
00:09:19,134 –> 00:09:22,160
Milyen az, amikor a legjobb módon
teszünk valamit?

126
00:09:22,160 –> 00:09:25,600
Még mindig tökéletlen,
de Isten elfogadja.

127
00:09:25,600 –> 00:09:28,400
De el fogja fogadni, ha nem
a legjobbat hozzuk?

128
00:09:28,400 –> 00:09:33,520
Ha szándékosan tökéletlen,
el tudja fogadni?

129
00:09:33,520 –> 00:09:36,200
Nem, nem tudja.

130
00:09:36,200 –> 00:09:39,480
Látjátok, hogy hogyan tart távol
minket ettől a csapdától?

131
00:09:39,480 –> 00:09:42,280
Érthető?

132
00:09:42,280 –> 00:09:46,080
Isten nem fogad el egy szándékos
tökéletlen szolgálatot.

133
00:09:46,080 –> 00:09:51,840
Visszatérve a lényeges igazsághoz.

134
00:09:51,840 –> 00:09:54,800
Még egyszer, Review and Herald,
1901, szeptember 3:

135
00:09:54,800 –> 00:10:00,000
“…csak hogyan nyerhető el a folt
nélküli igazság”, min keresztül?

136
00:10:00,000 –> 00:10:03,560
“Krisztus beszámított
igazságán keresztül.”

137
00:10:03,560 –> 00:10:07,160
Krisztus nekünk tulajdonított
igazságán folt esik,

138
00:10:07,160 –> 00:10:11,360
keresztül haladva az emberiség
szennyezett csatornáján, még
mindig hiányos.

139
00:10:11,360 –> 00:10:15,160
Tehát, egyedül hol van folt
nélküli igazságunk?

140
00:10:15,160 –> 00:10:19,120
Min keresztül? Krisztus beszámított
igazságán keresztül.

141
00:10:19,120 –> 00:10:21,680
Krisztus beszámított igazsága.

142
00:10:21,680 –> 00:10:26,280
Vagy menjünk vissza a nap-
és hold szemléltetéshez.

143
00:10:26,280 –> 00:10:29,800
Amikor Isten kegyelméből,
Krisztus szerelméért,

144
00:10:29,800 –> 00:10:33,480
a Szentlélek erejénél fogva,
tele holdakká válunk,

145
00:10:33,480 –> 00:10:37,320
más szavakkal, amikor a kapott
világosság szerint élünk,

146
00:10:37,320 –> 00:10:41,080
és teljes képességünk szerint
visszatükrözzük,

147
00:10:41,080 –> 00:10:48,880
Isten szemében a gyenge tükröződés
alapján vagyunk elfogadva?

148
00:10:48,880 –> 00:10:50,360
Nem.

149
00:10:50,360 –> 00:10:53,760
Akkor mi alapján
vagyunk elfogadva?

150
00:10:53,760 –> 00:11:00,720
Annak alapján, hogy az Igazság
Napja túlszárnyalja a miénket.

151
00:11:00,720 –> 00:11:03,720
{Ámen}

152
00:11:03,720 –> 00:11:08,040
Minek az alapján? Az Igazság Napjának
fénye alapján.

153
00:11:08,040 –> 00:11:14,920
Hála Istennek, Ő nem a tele hold
gyenge tükröződését nézni.

154
00:11:14,920 –> 00:11:21,800
Ő a saját Fiára tekint,
aki képvisel minket.

155
00:11:21,800 –> 00:11:22,920
Ámen?

156
00:11:22,920 –> 00:11:24,480
És mit lát?

157
00:11:24,480 –> 00:11:26,840
A halvány tükröződésünket? Nem.

158
00:11:26,840 –> 00:11:28,040
Mit lát?

159
00:11:28,040 –> 00:11:33,160
A saját dicsőségét látja, ahogy
Jézusról sugárzik,

160
00:11:33,160 –> 00:11:36,280
a mi képviselőnkről.

161
00:11:36,280 –> 00:11:38,320
Hála Istennek a képviselőnkért.

162
00:11:38,320 –> 00:11:40,280
{Ámen}

163
00:11:40,280 –> 00:11:44,040
Hála Istennek testvéreim,
hogy van egy

164
00:11:44,040 –> 00:11:52,840
végtelenül igazságos és dicsőséges
képviselőnk az Atya előtt.

165
00:11:52,840 –> 00:11:55,720
2 Kor 5:21.

166
00:11:55,720 –> 00:11:58,800
“Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette érettünk,

167
00:11:58,800 –> 00:12:04,760
hogy mi Isten igazsága legyünk,”
hol? “ő benne.”

168
00:12:04,760 –> 00:12:10,120
Őbenne, van az egyetlen hely,
ahol végtelen igazságod van,

169
00:12:10,120 –> 00:12:11,840
Isten igazsága.

170
00:12:11,840 –> 00:12:16,920
Szeretem ezt az idézetet,
Jézus élete 357 oldal:

171
00:12:16,920 –> 00:12:20,000
Jézus beszél hozzánk:

172
00:12:20,000 –> 00:12:30,120
“ahogyan ti vallást tesztek énrólam
az emberek előtt,

173
00:12:30,120 –> 00:12:34,080
úgy teszek én is vallást rólatok
Isten és a szent angyalok előtt.

174
00:12:34,080 –> 00:12:38,640
Az Atya nem fogyatékos
jellemeteket nézi,

175
00:12:38,640 –> 00:12:44,360
hanem az Én tökéletességembe
öltözve lát titeket. ”

176
00:12:44,360 –> 00:12:52,101
Barátaim, ez meg kell
mozgassa szíveiteket.

177
00:12:52,109 –> 00:12:57,200
Imádkozom, hogy ez rázza
meg a szíveteket.

178
00:12:57,200 –> 00:12:58,315
Szeretem ezt.

179
00:12:58,323 –> 00:13:00,944
“ahogyan ti vallást tesztek
énrólam az emberek előtt,

180
00:13:00,945 –> 00:13:03,160
úgy teszek én is vallást
rólatok Isten előtt.

181
00:13:03,160 –> 00:13:05,200
A ti képviselőtök leszek a mennyben.

182
00:13:05,200 –> 00:13:08,040
Az Atya nem fogyatékos
jellemeteket nézi,

183
00:13:08,040 –> 00:13:12,360
hanem az én tökéletességembe
öltözve lát titeket.”

184
00:13:12,360 –> 00:13:14,920
Kérlek jegyezzétek meg, kérlek
jegyezzétek meg,

185
00:13:14,920 –> 00:13:20,360
ha akarjuk, hogy Jézus képviseljen
minket az Atya előtt,

186
00:13:20,360 –> 00:13:25,920
nekünk is képviselnünk kell Őt,
az emberek előtt.

187
00:13:25,920 –> 00:13:28,160
“Ámen”?

188
00:13:28,160 –> 00:13:31,360
Ha akarjuk, hogy Jézus vallást
tegyen rólunk az Atya előtt,

189
00:13:31,360 –> 00:13:40,200
mi is vallást kell tegyünk róla az
emberek előtt, ez az eljárás része.

190
00:13:40,200 –> 00:13:44,800
Ezt mondja: “Valaki azért vallást
tesz rólam, az emberek előtt,

191
00:13:44,800 –> 00:13:49,520
én is vallást teszek arról az én
mennyei Atyám előtt.” {Mát 10:32}

192
00:13:49,520 –> 00:13:53,120
Barátaim, úgy érzem meg kell
osztanom valamit veletek,

193
00:13:53,120 –> 00:13:57,960
amit eredetileg nem terveztem.

194
00:13:57,960 –> 00:14:02,280
Lapozzatok velem együtt a Jelenések
könyve 3-dik fejezetéhez.

195
00:14:02,280 –> 00:14:06,160
Szeretném, ha megjegyeznétek
valami nagyon fontosat.

196
00:14:06,160 –> 00:14:24,680
Jelenések 3. fejezete, a Laodiceai
üzenet, a 14. verstől kezdődik.

197
00:14:24,680 –> 00:14:27,360
“A Laodiczeabeli gyülekezet
angyalának is írd meg,

198
00:14:27,360 –> 00:14:30,360
Ezt mondja a hű és igaz
bizonyság,

199
00:14:30,360 –> 00:14:32,520
az Isten teremtésének a kezdete:

200
00:14:32,520 –> 00:14:35,706
Tudom a te dolgaidat, hogy te
sem hideg nem vagy, sem hév;

201
00:14:35,730 –> 00:14:37,840
vajha hideg volnál, vagy hév.

202
00:14:37,840 –> 00:14:40,560
Így mivel,” milyen vagy?

203
00:14:40,560 –> 00:14:46,880
“lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév,”

204
00:14:46,880 –> 00:14:56,640
“kivetlek téged az én számból.”

205
00:14:56,640 –> 00:15:00,960
Mit fogok tenni? “kivetlek téged
az én számból.”

206
00:15:00,960 –> 00:15:04,000
Miről beszél itt?

207
00:15:04,000 –> 00:15:10,320
Kedves barátaim, Ő azt
mondja, hogyha mi továbbra is
helytelenül képviseljük Őt,

208
00:15:10,320 –> 00:15:13,960
és nem teszünk bizonyságot Róla
az emberek előtt,

209
00:15:13,960 –> 00:15:21,160
Ő sem tud tovább képviselni és
megvallani minket az Atya előtt.

210
00:15:21,160 –> 00:15:26,360
Ezt jelenti a kivetlek téged
az én számból.

211
00:15:26,360 –> 00:15:34,520
Kérlek jegyezzétek meg,
a 3. fejezet 5. versét.

212
00:15:34,520 –> 00:15:39,200
Mit mond, amikor a Sárdisi
gyülekezethez beszél?

213
00:15:39,200 –> 00:15:42,720
“Aki győz, az fehér ruhákba öltözik,

214
00:15:42,720 –> 00:15:46,160
és nem törlöm ki annak nevét
az élet könyvéből,

215
00:15:46,160 –> 00:15:49,389
hanem mit fogok tenni?
“vallást teszek annak

216
00:15:49,390 –> 00:15:53,120
nevéről az én Atyám előtt
és az ő angyalai előtt.”

217
00:15:53,120 –> 00:16:01,080
Miért tud vallást tenni a sárdisi
gyülekezetről? Mivel ők bizonyságot
tesznek Róla.

218
00:16:01,080 –> 00:16:05,760
Ők képviselik Jézust, ezért Ő
is tudja képviselni őket.

219
00:16:05,760 –> 00:16:10,040
De kedves barátaim, a dolog
ami ki kell józanítson minket az,

220
00:16:10,040 –> 00:16:15,760
hogy felismerjük, hogy mi nem
képviseljük Őt helyesen

221
00:16:15,760 –> 00:16:18,320
és nem úgy teszünk bizonyságot
Róla ahogy kellene.

222
00:16:18,320 –> 00:16:25,120
És ha nem változunk meg, mit fog
Ő tenni? Kivet minket az Ő szájából.

223
00:16:25,120 –> 00:16:29,000
Nem fog képviselni többet minket
az Atya előtt,

224
00:16:29,000 –> 00:16:32,440
és akkor remény nélkül maradunk.

225
00:16:32,440 –> 00:16:35,120
Hallottátok amit mondtam?

226
00:16:35,120 –> 00:16:45,400
Kérlek vegyétek ezt nagyon komolyan
és gondolkozzatok efelől.

227
00:16:45,400 –> 00:16:53,040
Visszatérve a tanulmányunkhoz.

228
00:16:53,040 –> 00:16:56,520
Ahogy bizonyságot teszünk Róla,
úgy tesz Ő is bizonyságot Rólunk.

229
00:16:56,520 –> 00:16:59,360
Ahogy képviseljük Őt, úgy képvisel
Ő is minket.

230
00:16:59,360 –> 00:17:04,480
Az Atya pedig nem úgy tekint ránk
ahogy vagyunk,

231
00:17:04,480 –> 00:17:07,040
hanem úgy, ahogy Benne vagyunk.

232
00:17:07,040 –> 00:17:12,160
És mi, mint teliholdak, teljesen
elhalványulunk a Nap mellett.

233
00:17:12,160 –> 00:17:14,160
Zsoltárok 84:12

234
00:17:14,160 –> 00:17:22,480
“Mert nap és pajzs az Úr Isten;
kegyelmet és dicsőséget ád az Úr,”

235
00:17:22,480 –> 00:17:25,040
Kegyelem és dicsőség.

236
00:17:25,040 –> 00:17:28,680
Nekünk tulajdonítja az Ő dicsőségét
az Atya előtt,

237
00:17:28,680 –> 00:17:35,360
és megosztja velünk dicsőségét
a Szentlélek által.

238
00:17:35,360 –> 00:17:38,320
Review and Herald, 1912 július 4:

239
00:17:38,320 –> 00:17:42,240
“Benne található az összes
szükséges kiválóság,

240
00:17:42,240 –> 00:17:45,040
a teljesen tökéletes jellemhez.”

241
00:17:45,040 –> 00:17:47,560
Szükségünk van teljesen
tökéletes jellemre?

242
00:17:47,560 –> 00:17:50,160
…hogy megfeleljünk az igazság
végtelen mércéjének?

243
00:17:50,160 –> 00:17:51,400
Igen, szükségünk van.

244
00:17:51,400 –> 00:17:55,440
Hol találjuk meg? Benne.

245
00:17:55,440 –> 00:17:58,840
Kolossé 2:9 -től kezdve:

246
00:17:58,840 –> 00:18:04,040
“Mert Ő benne lakozik az istenségnek
egész teljessége”, hogyan? “…testileg”

247
00:18:04,040 –> 00:18:07,240
Ezért van meg benne Isten
igazságossága.

248
00:18:07,240 –> 00:18:10,640
“…Ő benne lakozik az istenségnek
egész teljessége testileg;…”

249
00:18:10,640 –> 00:18:15,360
10 -dik vers: “És ti hol vagytok
teljesek? “…Ő benne…

250
00:18:15,360 –> 00:18:20,040
aki feje minden fejedelemségnek
és hatalmasságnak.”

251
00:18:20,040 –> 00:18:32,280
Kérlek jegyezzétek meg, ha Ő
benne vagyunk teljesek, akkor
Ő dolgozni fog bennünk.

252
00:18:32,280 –> 00:18:35,080
Mit fog tenni bennünk?

253
00:18:35,080 –> 00:18:41,480
11 -dik vers: “Akiben körül
is metéltettetek,

254
00:18:41,480 –> 00:18:45,200
kéz nélkül való körülmetéléssel,

255
00:18:45,200 –> 00:18:53,520
levetkezvén az érzéki bűnök testét,
a Krisztus körülmetélésében.”

256
00:18:53,520 –> 00:18:56,720
Vizsgáljuk meg ezt együtt, barátaim.

257
00:18:56,720 –> 00:19:00,200
Kérlek értsétek meg,
ezt nevezi a Biblia,

258
00:19:00,200 –> 00:19:05,040
minek a körülmetélésének? A szív.

259
00:19:05,040 –> 00:19:09,080
Ez a lelki körülmetélés.

260
00:19:09,080 –> 00:19:14,640
Az ősi körülmetélés, amit Isten
választott népe gyakorolt,

261
00:19:14,640 –> 00:19:16,720
csak a jelképe ennek.

262
00:19:16,720 –> 00:19:21,040
Mi most meg kell tapasztaljuk
az igazi körülmetélést,

263
00:19:21,040 –> 00:19:25,080
ami minek a körülmetélése? A szív.

264
00:19:25,080 –> 00:19:28,400
Mit jelent a szív körülmetélése?

265
00:19:28,400 –> 00:19:37,160
Törölni a gondolatok, sőt az
érzések birodalmából egészen,

266
00:19:37,160 –> 00:19:43,400
és különösen… a test kívánságaihoz
való minden ragaszkodást.

267
00:19:43,400 –> 00:19:46,240
Értitek?

268
00:19:46,240 –> 00:19:48,520
Ezt jelenti a szív körülmetélése.

269
00:19:48,520 –> 00:19:53,720
Látjátok, ha mi dédelgetjük…
ha mit teszünk?

270
00:19:53,720 –> 00:20:01,160
Dédelgetjük a bűnt… még
hogy ha a gondolatok szintjén is,

271
00:20:01,160 –> 00:20:10,080
a mi képzeletünkben, a fantáziánkban,
akkor ragaszkodunk a bűnhöz.

272
00:20:10,080 –> 00:20:14,480
Hogyha ragaszkodunk a bűnhöz,
vagy dédelgetjük a bűnt,
kedves barátaim,

273
00:20:14,480 –> 00:20:19,760
nem lehet jogos igényünk,
értsétek meg,

274
00:20:19,760 –> 00:20:26,160
hogy fel legyünk öltöztetve
Krisztus igazságának a ruhájába.

275
00:20:26,160 –> 00:20:30,080
Ez egy nagyon fontos fogalom,
amit meg kell érteni.

276
00:20:30,080 –> 00:20:36,200
Hogyha dédelgetjük az ismert bűnt,
ha ragaszkodunk az ismert bűnhöz,

277
00:20:36,200 –> 00:20:40,640
akkor nem vagyunk Krisztus
uralma alatt.

278
00:20:40,640 –> 00:20:43,680
Hogyha pedig nem vagyunk
Krisztus uralma alatt,

279
00:20:43,680 –> 00:20:50,960
akkor nem vagyunk felöltözve,
Krisztus igazságának a ruhájába.

280
00:20:50,960 –> 00:20:53,760
Most, ezt érthetővé kell tegyem.

281
00:20:53,760 –> 00:20:59,480
Ez az, amiért nem tudom rövidebbre
fogni ezt a tanulmányt.

282
00:20:59,480 –> 00:21:02,120
Nézzük meg együtt.

283
00:21:02,120 –> 00:21:07,640
A szív körülmetélését
a Szentlélek végzi el,

284
00:21:07,640 –> 00:21:14,840
a Lélek kardját használva,
az Isten Igéjét.{Zsid. 4:12}

285
00:21:14,840 –> 00:21:19,360
A Szentlélek erejével,
képesek vagyunk,

286
00:21:19,360 –> 00:21:22,600
Krisztus szerelméért,
és a Szentlélek erejével,

287
00:21:22,600 –> 00:21:30,760
megtagadni a bűnös vágyakat,

288
00:21:30,760 –> 00:21:35,200
az étvágyat, és szenvedélyeket,
még a gondolataink területén is.

289
00:21:35,200 –> 00:21:37,760
Ez a jellem építés.

290
00:21:37,760 –> 00:21:39,440
Mert mi a jellem?

291
00:21:39,440 –> 00:21:44,400
Gondolataink és érzelmeink
összessége. {5 Biz. 310.1}

292
00:21:44,400 –> 00:21:47,760
Kedves barátaim, kérlek értsétek
meg, hogy ezt jelenti,

293
00:21:47,760 –> 00:21:50,800
megváltozni a mi elménk
megújulása által. {Róm 12:2}

294
00:21:50,800 –> 00:21:54,080
Meg kell állítanunk, még
a gondolataink területén is,

295
00:21:54,080 –> 00:22:01,520
táplálni a helytelen kívánságokat,
rossz gondolatokat,
és helytelen érzéseket.

296
00:22:01,520 –> 00:22:06,120
Ez a szív körülmetélése.

297
00:22:06,120 –> 00:22:11,360
Azok, akik Krisztusban teljesek,
ebbe, a szív

298
00:22:11,360 –> 00:22:16,640
körülmetélésének a folyamatába
fognak kerülni.

299
00:22:16,640 –> 00:22:20,120
Értsétek meg, ez nagyon fontos,
kedves barátaim.

300
00:22:20,120 –> 00:22:24,000
Nagyon fontos, hogy ez a folyamat
végbemenjen, mert látjátok,

301
00:22:24,000 –> 00:22:30,280
ha bármilyen bűnhöz ragaszkodunk,
ha bármilyen bűnhöz ragaszkodunk,

302
00:22:30,280 –> 00:22:35,160
semlegesíteni tudja és fogja az
evangéliumot az életünkben.

303
00:22:35,160 –> 00:22:38,360
Világosan kell beszélnem
erről a témáról.

304
00:22:38,360 –> 00:22:45,160
Nem dédelgethetitek a bűnt, miközben
kapcsolatban vagytok Jézussal.

305
00:22:45,160 –> 00:22:48,120
Azért mondom ezt,
mert szeretlek titeket.

306
00:22:48,120 –> 00:22:51,640
Nem dédelgethetitek a bűnt, miközben
kapcsolatban vagytok Jézussal,

307
00:22:51,640 –> 00:22:54,160
kedves barátaim.

308
00:22:54,160 –> 00:22:58,040
Meg kell engednünk neki,
Krisztus szerelméért,

309
00:22:58,040 –> 00:23:10,200
hogy kiirtsa a ragaszkodásunkat
az összes ismert bűnnel szemben,
kérlek…kérlek.

310
00:23:10,200 –> 00:23:14,520
Válogatott üzenetek, 1. kötet,
213 oldal:

311
00:23:14,520 –> 00:23:22,040
“A törvény áthágásában nincs biztonság,
megnyugvás, és megigazulás.

312
00:23:22,040 –> 00:23:25,120
Ha az ember megmarad a bűnben,

313
00:23:25,120 –> 00:23:28,137
akkor nem remélhet
ártatlanságot Isten előtt

314
00:23:28,138 –> 00:23:31,280
és Krisztus érdemei nem
békéltethetik meg Istennel.

315
00:23:31,280 –> 00:23:35,280
Fel kell hagynia a bűnnel.
Hűségessé és igazzá kell válnia.”

316
00:23:35,280 –> 00:23:39,400
Hallhatok egy Áment?{Ámen}

317
00:23:39,400 –> 00:23:47,200
Lapozzuk fel a Bibliát, 1 János 3-dik
fejezetéhez.

318
00:23:47,200 –> 00:23:52,880
Jegyezzétek fel a jegyzetfüzetekbe,
annak ellenére, hogy nincs ott.

319
00:23:52,880 –> 00:24:08,120
1 János 3, olvassuk el a 6-dik verset.

320
00:24:08,120 –> 00:24:12,320
“Aki Ő benne marad..”

321
00:24:12,320 –> 00:24:17,520
Ha meg akarunk igazulni,
hol kell lennünk?

322
00:24:17,520 –> 00:24:20,240
Krisztusban, igaz?

323
00:24:20,240 –> 00:24:26,440
Ha pedig folyamatosan meg akarunk
igazulni, mit kell tennünk?

324
00:24:26,440 –> 00:24:29,200
Krisztusban kell maradnunk.

325
00:24:29,200 –> 00:24:30,600
Követitek?

326
00:24:30,600 –> 00:24:34,520
Hallgassátok meg,
hogy mit foglal ez magába.

327
00:24:34,520 –> 00:24:40,760
“Aki ő benne marad, mit nem tesz?
nem esik bűnbe.

328
00:24:40,760 –> 00:24:45,280
Aki bűnbe esik, egy sem látta őt,
sem meg nem ismerte őt.”

329
00:24:45,280 –> 00:24:46,400
Kedveseim,

330
00:24:46,400 –> 00:24:51,640
ez nagyon fontos, hogy
helyesen megértsük.

331
00:24:51,640 –> 00:24:54,000
Kérlek, értsétek meg.

332
00:24:54,000 –> 00:24:57,880
Rendkívül fontos megérteni.

333
00:24:57,880 –> 00:25:02,960
Vajon hogyha megbotlunk
és vétkezünk

334
00:25:02,960 –> 00:25:10,040
és bűnt követünk el, ez azt jelenti,
hogy nem vagyunk Krisztusban?

335
00:25:10,040 –> 00:25:15,600
Tudnotok kell, hogy ebben az esetben,
az eredeti görög nyelvben a “bűn” ige,

336
00:25:15,600 –> 00:25:20,280
aktív jelen időben van.

337
00:25:20,280 –> 00:25:23,480
Hallottátok amit mondtam?

338
00:25:23,480 –> 00:25:26,600
Ez egy nagyon fontos szempont.

339
00:25:26,600 –> 00:25:29,861
A görög nyelvben, ebben
az esetben a “bűn” ige

340
00:25:29,861 –> 00:25:33,400
milyen időben van?
Cselekvő jelen időben.

341
00:25:33,400 –> 00:25:37,360
Más szavakkal, János apostol
azt mondja,

342
00:25:37,360 –> 00:25:43,800
hogy az, aki Krisztusban van, nem
fog folyamatosan vétkezni.

343
00:25:43,800 –> 00:25:49,320
Nem fogja dédelgetni
az általa ismert bűnt.

344
00:25:49,320 –> 00:25:51,600
Követitek?

345
00:25:51,600 –> 00:25:57,200
De ez vajon azt jelenti, hogy sohasem
botlunk meg és vétkezünk?

346
00:25:57,200 –> 00:25:59,240
Nem, nem azt jelenti.

347
00:25:59,240 –> 00:26:03,920
Erre van intézkedés? Igen van.

348
00:26:03,920 –> 00:26:11,160
Lapozzunk vissza
1 János 1. fejezetéhez.

349
00:26:11,160 –> 00:26:17,468
1 János 1: 8.

350
00:26:17,482 –> 00:26:20,952
“Ha azt mondjuk, hogy
nincsen bűn mi bennünk,

351
00:26:20,960 –> 00:26:23,600
magunkat csaljuk meg és
igazság nincsen mi bennünk.

352
00:26:23,600 –> 00:26:26,120
Ha megvalljuk bűneinket,”
mit fog tenni?

353
00:26:26,120 –> 00:26:29,240
“Hű és igaz, hogy megbocsássa
bűneinket,

354
00:26:29,240 –> 00:26:33,960
és megtisztítson minden hamisságtól.”

355
00:26:33,960 –> 00:26:37,160
1 János 2: 1.

356
00:26:37,160 –> 00:26:41,400
“Én fiacskáim, ezeket azért írom
néktek, hogy ne vétkezzetek.”

357
00:26:41,400 –> 00:26:43,175
A görög nyelvben ezt
“aorisztosz”

358
00:26:43,176 –> 00:26:46,200
(múltban beálló cselekvést jelöli)
igeidőnek nevezzük.

359
00:26:46,200 –> 00:26:52,320
Az aorisztosz igeidő egy pontot jelöl,
egyszer történik meg.

360
00:26:52,320 –> 00:26:58,680
Ez nem folyamatos vétkezést jelent,
mint az aktív jelen.

361
00:26:58,680 –> 00:27:01,760
Ezt a botlást és elesést,

362
00:27:01,760 –> 00:27:04,840
a figyelem és az ima hiánya okozza.

363
00:27:04,840 –> 00:27:12,320
Hála Istennek, ha vétkezünk, ha
megbotlunk és elesünk, mink van?

364
00:27:12,320 –> 00:27:17,160
“…van Szószólónk az Atyánál,
az igaz Jézus Krisztus.”

365
00:27:17,160 –> 00:27:18,760
Ámen?

366
00:27:18,760 –> 00:27:21,400
“És ő engesztelő áldozat
a mi vétkeinkért,

367
00:27:21,400 –> 00:27:25,360
de nemcsak a mienkért, hanem
az egész világért is.”

368
00:27:25,360 –> 00:27:29,080
Szeretném ha itt,
látnátok a különbséget,

369
00:27:29,080 –> 00:27:34,400
sajnos az angol nyelvben
a különbség nem látszik,

370
00:27:34,400 –> 00:27:39,880
mert mind az aorisztosz igeideje
a bűnnek, mint az aktív jelen igeidő,

371
00:27:39,880 –> 00:27:45,360
minek van fordítva? Bűnnek…
bűnnek.

372
00:27:45,360 –> 00:27:49,160
De tudnotok kell, hogy
amit mi nem teszünk meg,

373
00:27:49,161 –> 00:27:53,040
visszatérve a 3 -dik
fejezet 6 -dik verséhez…

374
00:27:53,040 –> 00:27:55,480
Hogyha mi Krisztusban
vagyunk elrejtve,

375
00:27:55,480 –> 00:27:59,640
mit nem fogunk tenni? Vétkezni.

376
00:27:59,640 –> 00:28:01,240
Érthető?

377
00:28:01,240 –> 00:28:04,200
“Aki ő benne marad,
egy sem esik bűnbe,

378
00:28:04,200 –> 00:28:08,800
aki bűnbe esik, egy sem látta őt,
sem meg nem ismerte őt.”

379
00:28:08,800 –> 00:28:12,080
Ez úgyszintén aktív jelen időben van.

380
00:28:12,080 –> 00:28:15,680
Tulajdonképpen aktív jelen idejű
melléknévi igenévnek nevezik.

381
00:28:15,680 –> 00:28:23,000
Világosan rámutat a folyamatosan
végbemenő vétkezésre.

382
00:28:23,000 –> 00:28:25,480
Egy igaz keresztény nem tesz ilyet.

383
00:28:25,480 –> 00:28:30,280
Látjátok, ha csak egyetlen ismert
bűnt is dédelgetünk,

384
00:28:30,280 –> 00:28:37,160
akkor nem vagyunk Jézus Krisztus uralma
alatt, és a bűn továbbra is uralkodik.

385
00:28:37,160 –> 00:28:41,040
Barátaim, senki sem tud szolgálni
két úrnak. {Mát 6:24}

386
00:28:41,040 –> 00:28:43,360
Ezért ha azt választjuk,
hogy a bűn uralkodjon,

387
00:28:43,360 –> 00:28:49,160
kinek az uralmát utasítjuk vissza?
Jézus Krisztus.

388
00:28:49,160 –> 00:28:54,000
Nem a mi Urunk, és ha
nem a mi Urunk,

389
00:28:54,000 –> 00:28:59,800
tudnotok kell, hogy nem lehet
az igazságunk sem.

390
00:28:59,800 –> 00:29:01,120
Miért?

391
00:29:01,120 –> 00:29:05,000
Ez elvezet a tanulmányunk címéhez.

392
00:29:05,000 –> 00:29:11,640
Mi az Ő neve?
“Az Úr a mi igazságunk.”

393
00:29:11,640 –> 00:29:12,960
Ámen? {Ámen}

394
00:29:12,960 –> 00:29:15,000
Gondolkozzunk el együtt
ezen a neven.

395
00:29:15,000 –> 00:29:19,280
Jeremiás 23:6-ban található meg.

396
00:29:19,280 –> 00:29:23,640
“Az ő idejében megszabadul Júda,
és Izrael bátorságosan lakozik;

397
00:29:23,640 –> 00:29:27,040
és ez lesz az ő neve amellyel
nevezik őt:”

398
00:29:27,040 –> 00:29:32,280
“AZ ÚR A MI IGAZSÁGUNK.”

399
00:29:32,280 –> 00:29:40,160
Kérlek értsétek meg ennek a
névnek a mélységes jelentőségét.

400
00:29:40,160 –> 00:29:45,360
Ismerjétek fel a két összetevőjét
ennek a névnek,

401
00:29:45,360 –> 00:29:53,160
és ami a legfontosabb, értsétek meg, hogy
ez a két összetevő elválaszthatatlan.

402
00:29:53,160 –> 00:29:55,000
Mi a két alkotóelem?

403
00:29:55,000 –> 00:30:01,520
Ő az Úr és Ő a mi igazságunk.

404
00:30:01,520 –> 00:30:05,640
Mint a mi igazságunk,
megigazít minket.

405
00:30:05,640 –> 00:30:11,000
Mint Urunk mit tesz?
Megszentel minket.

406
00:30:11,000 –> 00:30:14,280
{Ámen}

407
00:30:14,280 –> 00:30:21,720
Ahogy megengedjük neki, hogy
a Szentélek ereje által a szívünkben
uralkodjék,

408
00:30:21,720 –> 00:30:27,200
nekünk adja az erejét, hogy győzzünk
a bűn felett. Ámen? {Ámen}

409
00:30:27,200 –> 00:30:29,560
Körülmetéli a mi szíveinket,

410
00:30:29,560 –> 00:30:35,080
és még gondolati szinten is,
győzelmet arathatunk a bűn felett.

411
00:30:35,080 –> 00:30:39,428
Tulajdonképpen, ott kell
győzelmet aratni.

412
00:30:39,440 –> 00:30:44,920
A jobb és a bal fülünk között…
később erről többet beszélünk.

413
00:30:44,920 –> 00:30:46,760
De Krisztus uralma alatt,

414
00:30:46,760 –> 00:30:51,840
Ő képes megszentelni minket
és győzelmet adni a bűn felett.

415
00:30:51,840 –> 00:30:54,680
Azok, akik Uruknak ismerik el Őt,

416
00:30:54,680 –> 00:31:00,160
azok vallhatják az igazságuknak Őt.

417
00:31:00,160 –> 00:31:02,040
Követitek?

418
00:31:02,040 –> 00:31:06,760
De kérlek titeket, és kedves barátaim,
itt az olcsó kegyelem csapdájában…

419
00:31:06,760 –> 00:31:07,682
Rendben…

420
00:31:07,698 –> 00:31:10,560
Tudjátok, ez az, amit a törvény-
ellenesek tenni szeretnének.

421
00:31:10,560 –> 00:31:13,280
Az ő igazságuknak szeretnék vallani Őt,

422
00:31:13,280 –> 00:31:18,000
de anélkül, hogy alávetnék magukat
az Ő uralmának.

423
00:31:18,000 –> 00:31:20,888
Ezt nevezik olcsó kegyelemnek.

424
00:31:20,896 –> 00:31:23,240
Továbbra is engedik, hogy
a bűn uralkodjon,

425
00:31:23,240 –> 00:31:26,280
miközben miről vannak
meggyőződve?

426
00:31:26,280 –> 00:31:28,080
Hogy igazak Isten szemében.

427
00:31:28,080 –> 00:31:31,280
Megtehetitek ezt?
Meg lehet Krisztust osztani?

428
00:31:31,280 –> 00:31:34,720
Mondhatod, “Figyelj, akarom, hogy
az én igazságom legyél,

429
00:31:34,720 –> 00:31:38,720
de ne zavarj engem az uralmaddal, ne
akard, hogy engedelmeskedjem neked.”

430
00:31:38,720 –> 00:31:40,840
Megteheted ezt?

431
00:31:40,840 –> 00:31:45,600
Nem teheted meg; ez az
egyezséghez tartozik.

432
00:31:45,600 –> 00:31:46,920
Ámen.

433
00:31:46,920 –> 00:31:48,240
Mindannyian értitek?

434
00:31:48,240 –> 00:31:54,320
Kicsit csendesek vagytok ma este,
szükségem van egy kis visszajelzésre.

435
00:31:54,320 –> 00:32:00,000
Ha akarjuk, hogy Jézus a mi
igazságunk legyen, akkor még
mink kell legyen?

436
00:32:00,000 –> 00:32:04,640
A mi Urunk; ne csapjátok be
magatokat ezzel kapcsolatban.

437
00:32:04,640 –> 00:32:08,640
Kérlek ne játszatok ezzel.

438
00:32:08,640 –> 00:32:12,400
Nagyon sok Heted Napot Ünneplő
Adventista van,

439
00:32:12,400 –> 00:32:15,103
akik gyakran bele esnek az
önigazultság csapdájába,

440
00:32:15,119 –> 00:32:17,520
de úgyszintén sok adventista van,

441
00:32:17,520 –> 00:32:22,720
akik az olcsó kegyelem
csapdájában vannak.

442
00:32:22,720 –> 00:32:25,520
Rosszul értik meg az evangéliumot,

443
00:32:25,520 –> 00:32:29,080
és becsapják magukat, azt gondolva,
hogy tovább vétkezhetnek,

444
00:32:29,080 –> 00:32:32,560
ugyanakkor igazak maradnak Isten előtt.

445
00:32:32,560 –> 00:32:35,840
Kedves barátaim, ez nem így működik.

446
00:32:35,840 –> 00:32:39,160
Azért vagyok itt, hogy elmondjam
ez nem így működik.

447
00:32:39,160 –> 00:32:46,840
Ha Jézus lesz a mi igazságunk,
akkor Ő lesz a mi Urunk is.

448
00:32:46,840 –> 00:32:50,240
Biblia Kommentár, 7 -dik kötet,
931. oldal:

449
00:32:50,240 –> 00:32:54,480
“Krisztus mindenkit képes megmenteni,
aki hittel jön hozzá.

450
00:32:54,480 –> 00:33:00,200
Megtisztítja őket minden szennytől,
ha ők megengedik neki.”

451
00:33:00,200 –> 00:33:01,640
{Ámen}

452
00:33:01,640 –> 00:33:06,360
Mitől tisztítja meg őket? Minden
szennytől ha megengedik neki.

453
00:33:06,360 –> 00:33:07,160
Olvassuk tovább:

454
00:33:07,160 –> 00:33:16,560
“De ha ragaszkodnak bűneikhez,
nem lehet megmenteni őket,

455
00:33:16,560 –> 00:33:24,480
mivel Krisztus igazsága, a meg nem
bánt bűnt nem takarja el.”

456
00:33:24,480 –> 00:33:29,240
Ünnepélyes, józan igazság,
de Isten előtt,

457
00:33:29,240 –> 00:33:33,200
felelős vagyok, hogy ezt
megosszam veletek.

458
00:33:33,200 –> 00:33:36,760
Kérlek ne nehezteljetek rám.

459
00:33:36,760 –> 00:33:42,560
Jobban szeretlek annál, hogy sötétségben
hagyjalak ebben a témában.

460
00:33:42,560 –> 00:33:47,120
Ha ragaszkodunk bűneinkhez,
nem lehetünk megmentve,

461
00:33:47,120 –> 00:33:49,640
mert mit nem takar el
Krisztus igazsága?

462
00:33:49,640 –> 00:33:57,080
A meg nem bánt és
el nem hagyott bűnt!

463
00:33:57,080 –> 00:34:01,440
Egyetértünk ebben?

464
00:34:01,440 –> 00:34:04,800
Krisztus példázatai, 316. oldal:

465
00:34:04,800 –> 00:34:14,200
“Krisztus igazsága egyetlen
dédelgetett bűnt sem takar el.”

466
00:34:14,200 –> 00:34:15,560
Érthető?

467
00:34:15,560 –> 00:34:20,720
Milyen bűnt nem fog eltakarni?
“dédelgetett bűnt.”

468
00:34:20,720 –> 00:34:24,160
Amiről tudtál,

469
00:34:24,160 –> 00:34:33,120
de ragaszkodtál hozzá
és nem akartad feladni.

470
00:34:33,120 –> 00:34:38,200
Dicsőség Istennek a Júdás 24. és
25. verseiben lévő ígéretért.

471
00:34:38,200 –> 00:34:44,880
“Annak pedig, aki titeket
a bűntől megőrizhet….”

472
00:34:44,880 –> 00:34:48,000
King James bukást mond.

473
00:34:48,000 –> 00:34:54,600
Látjátok, a szép dolog Jézus uralmában,

474
00:34:54,600 –> 00:35:01,960
az Ő bennünk lakozó, megerősítő,
nemesítő, erőt adó lelke,

475
00:35:01,960 –> 00:35:13,840
az, ami nemcsak képessé tesz minket,
hogy ne vétkezzünk,

476
00:35:13,840 –> 00:35:16,960
hanem mitől képes távol
tartani minket?

477
00:35:16,960 –> 00:35:22,840
A megbotlástól és eleséstől és
vigyázatlanságtól.

478
00:35:22,840 –> 00:35:25,240
{Ámen}

479
00:35:25,240 –> 00:35:28,920
Testvéreim, hála legyen Istennek
ezért a segítségért.

480
00:35:28,920 –> 00:35:32,040
“Annak pedig, aki titeket,
a bűntől megőrizhet,

481
00:35:32,040 –> 00:35:35,160
és az ő dicsősége elé állíthat,

482
00:35:35,160 –> 00:35:37,880
feddhetetlenségben nagy örömmel.”

483
00:35:37,880 –> 00:35:43,160
Ki tud minket bűntelenül bemutatni?
Jézus Krisztus.

484
00:35:43,160 –> 00:35:45,727
“…az egyedül bölcs Istennek,
a mi megtartónknak,

485
00:35:45,738 –> 00:35:52,040
dicsőség, nagyság, erő, és hatalom
most és mind örökké. Ámen.”

486
00:35:52,040 –> 00:35:56,240
Szeretem ezt az imát.
Szeretem ezt az imát.

487
00:35:56,240 –> 00:36:05,200
Egy másik szöveget szeretnék
bemutatni, ami megvéd minket,

488
00:36:05,200 –> 00:36:08,920
úgy mint “az Úr a mi igazságunk”,

489
00:36:08,920 –> 00:36:12,920
távol tart minket mindkét csapdától
és a keskeny ösvényen vezet.

490
00:36:12,920 –> 00:36:18,200
Van itt egy másik szöveg; a 34-dik
oldal tetején találhatjátok meg.

491
00:36:18,200 –> 00:36:21,720
Zsidókhoz írt levél 10:14.

492
00:36:21,720 –> 00:36:25,680
Bátorítalak, hogy lapozzatok oda
a Bibliátokban,

493
00:36:25,680 –> 00:36:29,960
és jegyezzétek meg, ha még
nem tettétek meg.

494
00:36:29,960 –> 00:36:38,040
Ez egy mélységesen jelentős és
védelmező igazság.

495
00:36:38,040 –> 00:36:42,480
Zsidó 10:14.

496
00:36:42,480 –> 00:36:45,160
Az új King James fordításban
így hangzik:

497
00:36:45,160 –> 00:36:48,440
“Mert egyetlenegy áldozatával,”

498
00:36:48,440 –> 00:36:51,040
Kiről beszélünk?

499
00:36:51,040 –> 00:36:55,040
Jézus Krisztusról, az Ő véréről,

500
00:36:55,040 –> 00:37:01,200
az Ő helyettes életéről, ami az Ő
halálában csúcsosodott ki.

501
00:37:01,200 –> 00:37:03,240
Ez az egyetlen áldozat.

502
00:37:03,240 –> 00:37:05,080
Követitek?

503
00:37:05,080 –> 00:37:16,000
“Mert egyetlenegy áldozatával örökre
tökéletessé tette a megszentelteket.”

504
00:37:16,000 –> 00:37:17,920
Vizsgáljuk meg együtt.

505
00:37:17,920 –> 00:37:23,360
“Mert egyetlenegy áldozatával örökre
tökéletessé tette a megszentelteket.”

506
00:37:23,360 –> 00:37:26,040
Mi az, ami tökéletessé tesz minket
Isten szemében…

507
00:37:26,040 –> 00:37:32,520
az örökkévalóságon keresztül,
a tökéletesség abszolút értelmében?

508
00:37:32,520 –> 00:37:36,840
Krisztus beszámított igazsága.

509
00:37:36,840 –> 00:37:38,960
Látjátok,

510
00:37:38,960 –> 00:37:43,120
mennyire tökéletes Jézus Krisztus
nekünk tulajdonított jelleme?

511
00:37:43,120 –> 00:37:44,240
Mennyire tökéletes?

512
00:37:44,240 –> 00:37:47,040
Végtelenül tökéletes.

513
00:37:47,040 –> 00:37:49,760
Milyen? Végtelenül tökéletes.

514
00:37:49,760 –> 00:37:54,480
Meddig fogunk növekedni ebben
a végtelenül tökéletes jellemben?

515
00:37:54,480 –> 00:37:57,840
Meddig? Örökké.

516
00:37:57,840 –> 00:38:02,000
Mégis az örökkévalóság korszakain
keresztül Isten,

517
00:38:02,000 –> 00:38:06,047
Krisztus beszámított igazságának
érdeme által, milyennek fog
tekinteni minket?

518
00:38:06,079 –> 00:38:07,800
Végtelenül tökéletesnek.

519
00:38:07,800 –> 00:38:11,365
Nemcsak tökéletesnek, hanem
mennyire tökéletesnek?
Végtelenül tökéletesnek.

520
00:38:11,380 –> 00:38:12,680
Kérlek értsétek meg ezt.

521
00:38:12,680 –> 00:38:15,840
Látjátok, Krisztus nekünk
tulajdonított igazsága az,

522
00:38:15,840 –> 00:38:23,120
ami felemel bennünket, Isten
erkölcsi szintjének értékére, testvéreim!

523
00:38:23,120 –> 00:38:26,040
Hallottátok amit mondtam?{Ámen}

524
00:38:26,040 –> 00:38:32,080
Ez az, ami királyokká és papokká,
Isten fiaivá és lányaivá tesz bennünket,

525
00:38:32,080 –> 00:38:36,320
a világegyetem előtt
az örökkévalóságon keresztül.

526
00:38:36,320 –> 00:38:42,640
Nem más, mint Isten végtelenül
tökéletes beszámított igazsága,

527
00:38:42,640 –> 00:38:45,400
amit akkor kapunk meg, amikor
a kereszt lábához megyünk,

528
00:38:45,400 –> 00:38:50,680
és elfogadjuk Őt, mint személyes
Megváltónkat.

529
00:38:50,680 –> 00:38:54,480
Hallgassátok meg:

530
00:38:54,480 –> 00:38:59,200
Mennyei helyeken, reggeli dicséretek,
39. oldal:

531
00:38:59,200 –> 00:39:02,880
“Ő, aki nem ismert bűnt, bűnné lett
az emberiségért,”

532
00:39:02,880 –> 00:39:08,560
hogy mit lehessen tenni
az Ő igazságával? “az embernek
lehessen tulajdonítani.”

533
00:39:08,560 –> 00:39:12,160
“Krisztus jellemének
tökéletessége által,

534
00:39:12,160 –> 00:39:18,040
az ember”, kinek az erkölcsi
értékére lett felemelve?

535
00:39:18,040 –> 00:39:21,600
“…Isten; és Krisztus érdemei által,

536
00:39:21,600 –> 00:39:26,080
a véges ember össze lett kapcsolva
a végtelennel.”

537
00:39:26,080 –> 00:39:27,720
Gondoljátok csak el.

538
00:39:27,720 –> 00:39:31,920
Ez az egész lényeteket
meg kell hogy rázza.

539
00:39:31,920 –> 00:39:43,360
Kedves barátaim, ez a jellem-
tökéletesség meddig fog
fedezni minket?

540
00:39:43,360 –> 00:39:51,200
Örökre…örökre.

541
00:39:51,200 –> 00:39:53,960
Ez az a végtelen jellem-tökéletesség,

542
00:39:53,960 –> 00:39:58,000
ami felemel bennünket Isten
erkölcsi szintjének értékére,

543
00:39:58,000 –> 00:40:02,560
az egész világegyetem előtt,
az örökkévalóságon keresztül.

544
00:40:02,560 –> 00:40:09,200
Ez egy végtelenül értékes és
örökkévaló igazság.

545
00:40:09,200 –> 00:40:13,040
Meddig fogunk ennek a végtelenül
tökéletes jellemnek
a hasonlóságára növekedni?

546
00:40:13,040 –> 00:40:17,120
Hallgassátok meg. Isten fiai és
leányai, 327-dik oldal:

547
00:40:17,120 –> 00:40:21,960
“Legyetek azért tökéletesek, miként
a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

548
00:40:21,960 –> 00:40:25,080
Ez a törvény követelménye,
emlékeztek?

549
00:40:25,080 –> 00:40:30,000
Olvassuk tovább: “Életünk
folyamatos munkája kellene
legyen, hogy elérjük,

550
00:40:30,000 –> 00:40:32,080
a keresztény jellem-tökéletességet,

551
00:40:32,080 –> 00:40:35,600
törekvés, hogy összhangba kerüljünk
Isten akaratával.”

552
00:40:35,600 –> 00:40:39,920
Most hallgassátok meg a következő
csodálatos mondatot.

553
00:40:39,920 –> 00:40:47,880
“Az erőfeszítés itt kezdődik és az
örökkévalóságon keresztül folytatódik.”

554
00:40:47,880 –> 00:40:50,160
Hallottátok?

555
00:40:50,160 –> 00:40:53,634
“Az erőfeszítés itt kezdődik”
és meddig fog folytatódni?

556
00:40:53,642 –> 00:40:55,680
“az örökkévalóságon keresztül.”

557
00:40:55,680 –> 00:41:01,120
“Az itt elért fejlődés a miénk lesz,
amikor belépünk a következő életbe.”

558
00:41:01,120 –> 00:41:05,040
Gondoljuk csak bele!

559
00:41:05,040 –> 00:41:07,720
Látjátok, kedves barátaim,
még egyszer,

560
00:41:07,720 –> 00:41:10,000
meddig közelítheted meg a végtelent
mielőtt odaérsz?

561
00:41:10,000 –> 00:41:15,040
Meddig? örökre…örökre.

562
00:41:15,040 –> 00:41:19,360
És mégis eközben, Isten hogyan
fog tekinteni ránk?

563
00:41:19,360 –> 00:41:23,160
Végtelenül tökéletesnek,
mint az Ő saját Fia.

564
00:41:23,160 –> 00:41:24,800
A szó valódi értelmében,

565
00:41:24,800 –> 00:41:27,520
azzá leszünk, amivé Isten akarja,
hogy legyünk,

566
00:41:27,520 –> 00:41:32,120
az örökkévalóságon keresztül.

567
00:41:32,120 –> 00:41:34,640
Értitek amit megpróbálok
elmondani nektek?

568
00:41:34,640 –> 00:41:36,040
Kaphatok visszajelzést?

569
00:41:36,040 –> 00:41:38,400
Bólogatást, bármit.

570
00:41:38,400 –> 00:41:44,840
Néhányan úgy néztek rám, mint a
tévére és ez megijeszt engem.

571
00:41:44,840 –> 00:41:50,520
Tudjátok, hogy nézik a tévét, ugye?
Valahogy így…

572
00:41:50,520 –> 00:41:52,840
Pontosan rám néztek, de nincs,

573
00:41:52,840 –> 00:41:55,000
nincs sok bizonyítéka kognitív
tevékenységnek,

574
00:41:55,000 –> 00:42:00,160
és ez aggaszt engem…
aggaszt engem.

575
00:42:00,160 –> 00:42:04,040
Ezek szenzációs igazságok,
testvéreim.

576
00:42:04,040 –> 00:42:05,680
Megrázó igazságok,

577
00:42:05,680 –> 00:42:08,174
amik meg kell rázzák
az egész lényünket.

578
00:42:08,190 –> 00:42:11,440
De kérlek jegyezzétek meg az utolsó
mondatot, mielőtt tovább mennénk.

579
00:42:11,440 –> 00:42:13,909
“Az itt megtett
előrelépés a miénk lesz,

580
00:42:13,917 –> 00:42:18,200
amikor be fogunk lépni
a következő életbe.”

581
00:42:18,200 –> 00:42:22,579
Vajon különböző kiindulási
pontjaink lesznek,

582
00:42:22,595 –> 00:42:24,440
amikor megdicsőülve
a mennybe jutunk?

583
00:42:24,440 –> 00:42:28,040
Vajon mindenkinek különböző
kiindulási pontja lesz? Igen.

584
00:42:28,040 –> 00:42:31,120
Ki fogja meghatározni
kiindulási pontunkat?

585
00:42:31,120 –> 00:42:34,240
Mi magunk.

586
00:42:34,240 –> 00:42:39,640
Mit fogunk a mennybe vinni?
A jellemünket; az egyetlen dolog
amit oda viszünk.

587
00:42:39,640 –> 00:42:44,120
Ez a jellem minél fejlettebb és
értettebb, minél hasonlóbb
a Krisztusi jellemhez,

588
00:42:44,120 –> 00:42:46,960
annál nagyobb előnyben leszünk,

589
00:42:46,960 –> 00:42:50,480
és képesek leszünk szárnyalni, ettől
a ponttól az örökkévalóságon át,

590
00:42:50,480 –> 00:42:55,520
Isten végtelenül dicsőséges
jellemének hasonlatára.

591
00:42:55,520 –> 00:43:01,080
Egy másik ok, hogy tovább haladjunk
a cél felé, itt és most, ámen?

592
00:43:01,080 –> 00:43:04,480
Tudjátok, Pál apostol és a lator,

593
00:43:04,480 –> 00:43:07,720
mindketten a mennyben lesznek,
ugye?

594
00:43:07,720 –> 00:43:09,800
De Pál apostol kiindulási pontja,

595
00:43:09,800 –> 00:43:14,560
különböző lesz a lator kiindulási
pontjától, ugye?

596
00:43:14,560 –> 00:43:17,520
A lator kiindulási pontja…
nagyon különbözik.

597
00:43:17,520 –> 00:43:22,160
Vajon a mennyben lesz
a lator a keresztről? Igen.

598
00:43:22,160 –> 00:43:25,640
Valóban? Igen, a mennyben lesz.

599
00:43:25,640 –> 00:43:35,000
Jézus mondta: “Bizony mondom
néked ma, velem leszel
a paradicsomban.” {Luk. 23:43}

600
00:43:35,000 –> 00:43:36,640
Várj egy percet.

601
00:43:36,640 –> 00:43:39,587
Nemcsak jogcímünk kell legyen
ahhoz, hogy a mennybe jussunk,

602
00:43:39,595 –> 00:43:41,760
hanem alkalmasak is kell legyünk rá.

603
00:43:41,760 –> 00:43:46,320
Alkalmas volt rá a lator?
Igen, alkalmas.

604
00:43:46,320 –> 00:43:49,840
Miért volt alkalmas?

605
00:43:49,840 –> 00:43:52,200
A kapott világosság szerint élt,

606
00:43:52,200 –> 00:43:56,160
és teljes képessége szerint
visszatükrözte ezt a fényt.

607
00:43:56,160 –> 00:43:59,640
Igaz? Krisztus szerelméért.

608
00:43:59,640 –> 00:44:03,640
Ez tesz minket alkalmassá.

609
00:44:03,640 –> 00:44:07,720
És mivel élete azon
a ponton véget ért,

610
00:44:07,720 –> 00:44:09,960
nem tudott túlnövekedni ezen.

611
00:44:09,960 –> 00:44:13,040
De ígérem, ha le tudott volna
szállni a keresztről,

612
00:44:13,040 –> 00:44:16,000
Krisztus szerelméért, a Szentlélek
erejénél fogva,

613
00:44:16,000 –> 00:44:19,440
hogyan növekedett volna?
Dicsőségről dicsőségre.

614
00:44:19,440 –> 00:44:22,600
Vissza szolgáltatta volna a javakat
amiket ellopott,

615
00:44:22,600 –> 00:44:24,704
és megváltozott volna a jelleme.

616
00:44:24,720 –> 00:44:26,506
De ígérem, hogy alkalmas volt rá.

617
00:44:26,514 –> 00:44:29,200
Senki sem lesz a mennyben anélkül,
hogy alkalmas ne lenne rá.

618
00:44:29,200 –> 00:44:32,280
“Szentség nélkül senki sem
látja meg az Urat!” {Zsid 12:14}

619
00:44:32,280 –> 00:44:36,040
Mi a szentség? A szentség Istenben
lévő kiteljesedés.

620
00:44:36,040 –> 00:44:42,200
Ez uralmának való teljes alárendelést
jelent, Krisztus szereméért.

621
00:44:42,200 –> 00:44:43,880
És a lator alárendelte magát.

622
00:44:43,880 –> 00:44:51,520
Tulajdonképpen ő az egyetlen, aki
Jézust “Úrnak” szólítja a kereszten.

623
00:44:51,520 –> 00:44:54,720
Senki, még az Ő tanítványai sem
szólították Őt Úrnak.

624
00:44:54,720 –> 00:44:57,160
De a tolvaj, Úrnak szólította, Őt.
Mit mondott?

625
00:44:57,160 –> 00:45:00,720
“Uram, emlékezzél meg rólam
amikor eljössz a te országodban!”
{Luk 23:42}

626
00:45:00,720 –> 00:45:04,240
Minek ismerte el Jézust?
Az ő Urának.

627
00:45:04,240 –> 00:45:07,480
És ez az, amiért Jézus
az ő igazsága.

628
00:45:07,480 –> 00:45:11,360
Ezért volt mind jogcíme, mind
alkalmassága a mennyre.

629
00:45:11,360 –> 00:45:14,040
Érthető?

630
00:45:14,040 –> 00:45:18,040
A lator, amikor a mennybe jut,

631
00:45:18,040 –> 00:45:22,040
egy nagyon nagyon kiforratlan
jelleme lesz, ugye?

632
00:45:22,040 –> 00:45:27,720
És az örökkévalóságban, jelentősen
Pál apostol mögött lesz.

633
00:45:27,720 –> 00:45:32,040
De biztosítalak titeket, hogy mindketten
boldogok lesznek a mennyben.

634
00:45:32,040 –> 00:45:34,880
Értitek, hogy mit próbálok
elmagyarázni?

635
00:45:34,880 –> 00:45:39,360
És mindketten növekedni fognak,
arról a pontról, meddig?

636
00:45:39,360 –> 00:45:45,120
Örökké.. Isten végtelenül dicsőséges
jellemének hasonlatára,

637
00:45:45,120 –> 00:45:51,200
ami nekik lett tulajdonítva, Jézus
Krisztusba vetett hit által.

638
00:45:51,200 –> 00:45:55,080
Oh, imádkozom, hogy érthető legyen.

639
00:45:55,080 –> 00:46:01,040
Visszatérve az alapszövegünkhöz:
Zsidó 10:14,

640
00:46:01,040 –> 00:46:08,280
Zsidó 10: 14; Meg szeretném értetni
veletek ezt a kulcs-szöveget.

641
00:46:08,280 –> 00:46:11,800
Kérlek ne szalasszátok el.

642
00:46:11,800 –> 00:46:17,920
Ki az, kedves barátaim, aki
egyetlenegy áldozattal
örökre tökéletes lesz?

643
00:46:17,920 –> 00:46:20,640
Ki az?

644
00:46:20,640 –> 00:46:25,960
Azok, akik meg lettek szentelve,

645
00:46:25,960 –> 00:46:30,520
ha King James fordításotok van,
tegyetek magatoknak egy szívességet,
rendben?

646
00:46:30,520 –> 00:46:36,400
A King James fordítás azt mondja:
“azok, akik meg lettek szentelve.”

647
00:46:36,400 –> 00:46:40,800
Sajnos, nem pont így szerepel az
eredeti szövegben.

648
00:46:40,800 –> 00:46:45,440
Mit gondoltok a “megszentelni” ige,
milyen igeidőben van a görög nyelvben?

649
00:46:45,440 –> 00:46:48,480
Aktív jelen időben.

650
00:46:48,480 –> 00:46:51,400
Mostantól ismerős számotokra
az aktív jelen idő, ugye?

651
00:46:51,400 –> 00:46:54,200
Mit jelent a görög nyelvben
az aktív jelen idő?

652
00:46:54,200 –> 00:46:57,760
Folyamatos tevékenységet,
bármi is legyen az.

653
00:46:57,760 –> 00:47:01,000
Ezért sokkal közelebb
áll a görög nyelvhez az,

654
00:47:01,015 –> 00:47:03,720
hogy azt mondja:
“megszentelve lenni”

655
00:47:03,720 –> 00:47:07,920
Ez legalább magába foglalja,
hogy ez egy folyamat.

656
00:47:07,920 –> 00:47:10,560
A görög még ennél is
sokkal határozottabb.

657
00:47:10,560 –> 00:47:12,547
A görög szó szerint a
következőt mondja:

658
00:47:12,563 –> 00:47:15,604
“Egynek áldozata által örökre
tökéletessé tette azokat,

659
00:47:15,621 –> 00:47:19,907
akik folyamatosan benne
vannak a megszentelődés folyamatában.”
{Zsidó 10:14}

660
00:47:19,920 –> 00:47:22,200
Ezt mondja a görög nyelv.

661
00:47:22,200 –> 00:47:25,200
Érthető ez számotokra.

662
00:47:25,200 –> 00:47:31,280
Most kérlek, lássátok meg, hogy a
megszentelődés és a megigazulás,

663
00:47:31,280 –> 00:47:34,200
milyenek?

664
00:47:34,200 –> 00:47:39,080
Elválaszthatatlanok,
össze vannak kapcsolva.

665
00:47:39,080 –> 00:47:41,320
Látjátok, hogy hogyan működik?

666
00:47:41,320 –> 00:47:44,600
Kik azok, akik egyetlenegy
áldozattal tökéletesek lesznek?

667
00:47:44,600 –> 00:47:47,080
Bárkik? Nem.

668
00:47:47,080 –> 00:47:51,520
Kik azok? Azok, akik
meg vannak szentelve.

669
00:47:51,520 –> 00:47:59,000
Azok akik, folyamatosan a
megszentelődés folyamatában vannak.

670
00:47:59,000 –> 00:48:02,720
Látjátok, kedves barátaim, ez az,
amiért, mi mint nép,

671
00:48:02,720 –> 00:48:07,240
nem hiszünk az egyszer megtérve,
mindig megtérve elvben.

672
00:48:07,240 –> 00:48:10,120
Nem hiszünk benne,
mert nem biblikus.

673
00:48:10,120 –> 00:48:13,120
A leghatározottabban nem biblikus.

674
00:48:13,120 –> 00:48:16,880
Amikor a kereszthez megyünk és
elfogadjuk Krisztus uralmát,

675
00:48:16,880 –> 00:48:20,280
hittel elfogadjuk Őt személyes
Megváltónknak,

676
00:48:20,280 –> 00:48:22,800
és fenntartás nélkül alávetjük
neki akaratunkat,

677
00:48:22,800 –> 00:48:25,760
Ő, a mi igazságunk lesz, igaz?

678
00:48:25,760 –> 00:48:27,640
Ő, a mi igazságunk lesz.

679
00:48:27,640 –> 00:48:29,840
És addig fog a mi igazságunk maradni,

680
00:48:29,840 –> 00:48:34,960
amíg mi az Ő uralma alatt maradunk.

681
00:48:34,960 –> 00:48:39,320
De meg van az a lehetőségünk,
hogy bármelyik pillanatban
elvessük az Ő uralmát?

682
00:48:39,320 –> 00:48:45,040
Megtehetjük? Szabadon megtehetjük?
Igen.

683
00:48:45,040 –> 00:48:48,200
Sajnos nagyon sok ember
megteszi ezt.

684
00:48:48,200 –> 00:48:51,771
Tudjátok, még azzal az első
szeretettel rendelkeznek,

685
00:48:51,787 –> 00:48:54,160
örömöt akarnak szerezni Jézusnak,

686
00:48:54,160 –> 00:48:59,800
…haladnak előre, és ezután
felfedeznek néhány

687
00:48:59,800 –> 00:49:05,120
dédelgetett bűnt, amitől Krisztus
szeretné ha megszabadulnának.

688
00:49:05,120 –> 00:49:10,320
Ők pedig, hogy döntenek? Hogy
továbbra is ragaszkodnak hozzá.

689
00:49:10,320 –> 00:49:13,840
És azt mondják, “Uram ne kérd,
hogy lemondjak erről.

690
00:49:13,840 –> 00:49:17,080
Kérlek…ehhez ragaszkodom.”

691
00:49:17,080 –> 00:49:21,000
Milyen döntést hoztak kedves
barátaim, milyen döntést hoztak?

692
00:49:21,000 –> 00:49:24,360
Hogy engedik, hogy a bűn uralkodjon.

693
00:49:24,360 –> 00:49:30,000
A bűn uralmát választva, kinek
a trónfosztásáról döntöttek?

694
00:49:30,000 –> 00:49:34,320
Jézus Krisztus. Senki sem szolgálhat
két Úrnak.{Mát 6:24}

695
00:49:34,320 –> 00:49:38,440
Kedves barátaim, ha te és én
teljesen ragaszkodunk

696
00:49:38,440 –> 00:49:42,960
ahhoz, hogy a bűn uralkodjon,

697
00:49:42,960 –> 00:49:47,400
el fogjuk veszíteni Krisztus igazságát.

698
00:49:47,400 –> 00:49:51,600
Ő jön elsőnek, és Ő az,
aki utolsónak megy el.

699
00:49:51,600 –> 00:49:54,280
Hosszútűrő és kegyes.

700
00:49:54,280 –> 00:49:59,360
De hogyha mi ragaszkodunk
a bűnhöz,

701
00:49:59,360 –> 00:50:03,160
elveszítjük a vele való kapcsolatunkat.

702
00:50:03,160 –> 00:50:05,160
Ezt tudnotok kell.

703
00:50:05,160 –> 00:50:08,080
Mindenki számára érthető?

704
00:50:08,080 –> 00:50:10,960
Ezt tudnotok kell.

705
00:50:10,960 –> 00:50:14,960
És mivel ezt szabadon megtehetjük
vándorlásunk bármelyik pillanatában,

706
00:50:14,960 –> 00:50:17,960
ahogy haladunk a cél felé, bármelyik
pillanatban mondhatjuk:

707
00:50:17,960 –> 00:50:22,120
“Nem, ezt nem akarom feladni,
ezt nem akarom elengedni.”

708
00:50:22,120 –> 00:50:26,120
Bármelyik pillanatban elveszíthetjük
az Ő igazságát,

709
00:50:26,120 –> 00:50:28,120
az Ő uralmának elutasításával.

710
00:50:28,120 –> 00:50:32,960
Választhatjuk azt, hogy ne legyünk
megszentelve,

711
00:50:32,960 –> 00:50:37,600
és hogyha visszautasítjuk
a megszentelődés folyamatát,
mit veszítünk el?

712
00:50:37,600 –> 00:50:42,160
Az egyetlenegy áldozat által
való tökéletességet.

713
00:50:42,160 –> 00:50:44,160
Érthető ez számotokra?

714
00:50:44,160 –> 00:50:47,600
Kiket tökéletesített meg örökre
az egyetlenegy áldozatával?

715
00:50:47,600 –> 00:50:53,960
Kiket? Azokat, akik meg vannak
szentelve, a megszentelődés
folyamatában vannak.

716
00:50:53,960 –> 00:50:57,200
Oh, kedves barátaim, teljes szívből
szeretnélek bátorítani titeket,

717
00:50:57,200 –> 00:51:04,120
Krisztus szerelméért, hogy az Ő
uralma alatt maradjatok,

718
00:51:04,120 –> 00:51:07,400
hogy ezáltal meg legyetek szentelve.

719
00:51:07,400 –> 00:51:13,160
Szeretnélek biztosítani titeket,

720
00:51:13,160 –> 00:51:19,320
biztosítalak titeket, ahogy megteszitek,
jobb egészséget fogtok megtapasztalni,

721
00:51:19,320 –> 00:51:26,480
boldogságot, jólétet, békét, és
olyan örömöt, amiről még
sohasem álmodtunk.

722
00:51:26,480 –> 00:51:33,360
Tudjátok, pontosan azért, amiért
Jézus szeret minket,

723
00:51:33,360 –> 00:51:38,120
nemcsak, igaznak szeretne
minket beszámítani,

724
00:51:38,120 –> 00:51:41,320
hanem szentté is szeretne
tenni minket.

725
00:51:41,320 –> 00:51:47,400
Mert a mi boldogságunk, emlékezzetek,
a szentségünkben található.

726
00:51:47,400 –> 00:51:51,520
Annyira hálás vagyok egy olyan
Istenért, aki annyira szeretett,

727
00:51:51,520 –> 00:51:56,400
hogy nemcsak a bűn büntetésétől
szabadított meg,

728
00:51:56,400 –> 00:52:00,120
hanem megszabadított engem
a bűn uralmától is.

729
00:52:00,120 –> 00:52:02,080
{Ámen}

730
00:52:02,080 –> 00:52:08,080
Nagyon hálás vagyok, hogy a
megváltási terv lehetővé teszi,

731
00:52:08,080 –> 00:52:13,160
hogy nemcsak a bűn büntetésétől
szabadulok meg,

732
00:52:13,160 –> 00:52:18,440
hanem a bűn erejétől is szabaddá
válok. Ámen.

733
00:52:18,440 –> 00:52:23,400
Ez a víz és a vér,
kettős gondoskodása.

734
00:52:23,400 –> 00:52:26,840
A vér megszabadít az ítélettől
és a büntetéstől,

735
00:52:26,840 –> 00:52:30,240
a víz a bűn erejétől és irányításától
szabadít meg.

736
00:52:30,240 –> 00:52:32,880
Ámen?

737
00:52:32,880 –> 00:52:40,280
Hála Istennek, hogy Ő annyira szeretett
minket, hogy szentté tett minket….

738
00:52:40,280 –> 00:52:43,560
mert azt akarja, hogy boldogok
legyünk.

739
00:52:43,560 –> 00:52:48,800
És ígérem, kedves barátaim,
hogy ha ragaszkodunk a bűnhöz,

740
00:52:48,800 –> 00:52:58,000
nemcsak itt és most fogunk szenvedni,
de rettenetesen fogunk szenvedni

741
00:52:58,000 –> 00:53:04,240
a büntetés és a végítélet napján is.

742
00:53:04,240 –> 00:53:07,240
Kérlek ne válasszátok ezt.

743
00:53:07,240 –> 00:53:11,720
Miért vagyunk hajlamosak
ragaszkodni a bűnhöz?

744
00:53:11,720 –> 00:53:14,760
Élvezetei miatt.

745
00:53:14,760 –> 00:53:16,880
Van a bűnben öröm?

746
00:53:16,880 –> 00:53:21,880
Természetesen van; a Biblia beszél
a bűn gyönyöreiről. {Zsid 11:25}

747
00:53:21,880 –> 00:53:28,080
De jobb ha elhiszitek, hogy ezek
rövid ideig tartanak…

748
00:53:28,080 –> 00:53:30,280
Értitek, kedves barátaim?

749
00:53:30,280 –> 00:53:34,476
…és nagyon rövidek,
különösen akkor,

750
00:53:34,492 –> 00:53:40,120
amikor az örökkévalósággal
hasonlítjuk össze.

751
00:53:40,120 –> 00:53:44,320
De a gond a bűn gyönyöreivel
nem az, hogy rövid ideig tartanak,

752
00:53:44,320 –> 00:53:47,280
hanem az, hogy rettenetesen
legyengítenek.

753
00:53:47,280 –> 00:53:52,840
Kapsz egy kis örömöt, de azután
mindig rosszul érzed magad,
amiért megtörtént.

754
00:53:52,840 –> 00:53:54,800
Halljátok azt amit mondok?

755
00:53:54,800 –> 00:53:57,760
Egyenesen beszélek hozzátok,
kedves barátaim.

756
00:53:57,760 –> 00:54:04,680
Kérlek ne dédelgessétek a bűnt.

757
00:54:04,680 –> 00:54:10,640
Tudnotok kell, hogy a teljes örömök,
{Zsolt. 16:11}

758
00:54:10,640 –> 00:54:15,960
Isten trónjának oldalán, végtelenül
sokkal élvezetesebbek,

759
00:54:15,960 –> 00:54:22,160
mint a bűn ideig-óráig tartó örömei.

760
00:54:22,160 –> 00:54:33,240
Kérlek ne adjátok el elsőszülöttségi
jogotokat egy tál lencséért.
{Zsid 12:16}

761
00:54:33,240 –> 00:54:35,600
Kérlek ne tegyétek!

762
00:54:35,600 –> 00:54:39,440
Krisztus szerelméért, engedjétek meg
neki, hogy költözzön szíveitekbe

763
00:54:39,440 –> 00:54:43,040
a Szentlélek ereje által
és metélje körül azt,

764
00:54:43,040 –> 00:54:49,720
vágja ki az összes bűn iránti
ragaszkodást.

765
00:54:49,720 –> 00:54:55,160
Erről fogunk tanulmányozni,
sorozatunk folytatásában.

766
00:54:55,160 –> 00:54:56,560
Hogy, hogyan tegyük meg.

767
00:54:56,560 –> 00:55:03,160
Hogyan működjünk együtt
a Szentlélekkel, a szívünk
körülmetélése folyamatában.

768
00:55:03,160 –> 00:55:10,800
Vissza fogtok jönni, ugye?
Igaz?{Igen}

769
00:55:10,800 –> 00:55:12,079
Dicsőség Istennek.

770
00:55:12,080 –> 00:55:19,400
Álljunk fel egy befejező imára.

771
00:55:19,400 –> 00:55:23,600
Mennyei Atyám,

772
00:55:23,600 –> 00:55:34,440
köszönöm szépen ezt az értékes,
védelmező és kiegyensúlyozott
igazságot.

773
00:55:34,440 –> 00:55:39,560
Köszönöm neked, hogy az Igazság
Lelke erejének segítségével

774
00:55:39,560 –> 00:55:46,240
megérthetjük az igazságot, és
a keskeny úton maradhatunk,

775
00:55:46,240 –> 00:55:52,280
és védve vagyunk attól, hogy
valamelyik csapdába bele essünk.

776
00:55:52,280 –> 00:55:57,000
Uram, Te tudod, hogy mindannyian
hol vagyunk ma este.

777
00:55:57,000 –> 00:55:59,160
Tudod, hogy vagy
a keskeny úton vagyunk,

778
00:55:59,160 –> 00:56:04,480
vagy az egyik, vagy
a másik csapdában.

779
00:56:04,480 –> 00:56:09,400
Atyám, hajlamunk van arra, hogy
becsapjuk önmagunkat ezekben
a kérdésekben.

780
00:56:09,400 –> 00:56:14,720
Tulajdonképpen, mindennél
csalárdabb a szív.

781
00:56:14,720 –> 00:56:19,840
A kedvenc ámítása az, hogy azt
gondoljuk, hogy

782
00:56:19,840 –> 00:56:27,160
minden rendben van a keresztény
tapasztalatunkkal, amikor egyáltalán
nincs rendben.

783
00:56:27,160 –> 00:56:32,640
Lehet, hogy az önigazultság
csapdájában vagyunk,

784
00:56:32,640 –> 00:56:38,280
vagy lehet, hogy az olcsó
kegyelem csapdájában.

785
00:56:38,280 –> 00:56:44,040
De ma este, remélem, hogy
az igazság segíteni fog felismerni

786
00:56:44,040 –> 00:56:49,280
ezt a tényt -ha valójában ez a tény.

787
00:56:49,280 –> 00:56:55,120
Imádkozom, Atyám, hogy örülnénk

788
00:56:55,120 –> 00:57:03,040
hogy ha segítenél, hogy meglássuk
a problémát, mivel még remélni
sem remélhetjük,

789
00:57:03,040 –> 00:57:07,840
hogy megtapasztaljuk a megoldást,
amíg fel nem ismerjük a problémánkat.

790
00:57:07,849 –> 00:57:11,325
Tehát segíts nekünk,
hogy ne utasítsuk vissza

791
00:57:11,325 –> 00:57:14,880
az igazság lézer fényét, ami
megmutatja nekünk azt,

792
00:57:14,880 –> 00:57:17,040
amit meg kell mutatnia,

793
00:57:17,040 –> 00:57:21,520
mivel most abban a helyzetben vagyunk,
hogy Krisztushoz menekülhetünk,

794
00:57:21,520 –> 00:57:26,840
és elfogadhatjuk, az Ő megbocsátását,
és az Ő győzelmét.

795
00:57:26,840 –> 00:57:30,055
Oh, Atyám köszönöm neked,
hogy a keresztnél

796
00:57:30,071 –> 00:57:32,920
megtalálhatjuk azt,
amire szükségünk van,

797
00:57:32,920 –> 00:57:38,224
nemcsak az ítélet eltávolítását,

798
00:57:38,237 –> 00:57:41,033
de megtaláljuk azt is, amire
szükségünk van ahhoz,

799
00:57:41,049 –> 00:57:43,787
hogy megszabaduljunk
a bűn irányítása alól,

800
00:57:43,800 –> 00:57:46,120
úgyszintén a mi életünkben.

801
00:57:46,120 –> 00:57:50,440
Köszönjük a vért, amely
gondoskodik a büntetésről,

802
00:57:50,440 –> 00:57:58,720
és köszönjük a vizet, ami segít
nekünk győzni a bűn ereje felett.

803
00:57:58,720 –> 00:58:07,760
Atyám segíts meg minket, hogy
azok között legyünk,

804
00:58:07,760 –> 00:58:11,400
akik az egyetlenegy áldozata által
örökre tökéletesekké lesznek,

805
00:58:11,400 –> 00:58:16,560
mivel mi, Krisztus szerelméért,

806
00:58:16,560 –> 00:58:20,960
és a Szentlélek erejével,
el vagyunk határozva,

807
00:58:20,960 –> 00:58:28,840
hogy folyamatosan a szentté válás
folyamatában legyük.

808
00:58:28,840 –> 00:58:34,120
Segíts nekünk Atyám,
hogy nézzünk Jézusra.

809
00:58:34,120 –> 00:58:36,960
Segíts minket, hogy ne csüggedjünk
el, ahogy látjuk,

810
00:58:36,960 –> 00:58:40,720
hogy még a legjobb formánk is
tökéletlen, még mindig hiányos.

811
00:58:40,720 –> 00:58:47,880
Segíts minket, hogy bízzunk Benne,
és ismerjük fel,

812
00:58:47,880 –> 00:58:54,480
hogy Te nem úgy tekintesz ránk,
ahogy vagyunk, hanem ahogy
Őbenne vagyunk.

813
00:58:54,480 –> 00:59:00,880
Köszönjük, hogy ha kegyelmed által
tele holdakká is válunk,

814
00:59:00,880 –> 00:59:06,680
teljesen ragyogva, a mi bűn által
megrontott képességünk szerint,

815
00:59:06,680 –> 00:59:13,040
nem gyenge tükröződésnek
vagyunk tekintve,

816
00:59:13,040 –> 00:59:16,080
amik önmagunkban vagyunk,

817
00:59:16,080 –> 00:59:21,520
hanem, úgy tekintesz ránk, mint akik
el vannak rejtve a “Nap” mögé,

818
00:59:21,520 –> 00:59:28,000
végtelenül ragyogó és dicsőséges
a szemedben.

819
00:59:28,000 –> 00:59:34,920
Oh, Atyám egy ilyen egyezséggel,
egy ilyen gondoskodással,

820
00:59:34,920 –> 00:59:39,080
nincs okunk arra, hogy elkeseredjünk.

821
00:59:39,080 –> 00:59:43,440
Örülünk annak, hogy elfogadsz,

822
00:59:43,440 –> 00:59:49,080
növekedhetünk szentségben,
Krisztus hasonlóságára,

823
00:59:49,080 –> 00:59:53,280
Krisztus szerelméért,
a Szentlélek által.

824
00:59:53,280 –> 00:59:58,960
Taníts minket, kérlek taníts miket,
hogy megtegyük ezt, ez a mi imánk

825
00:59:58,960 –> 01:00:03,412
Jézus nevében és az Ő kedvéért,
ámen.

826
01:00:03,428 –> 01:00:04,572
.