Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:00,000 –> 00:00:05,280
A jellem fejlesztése, azt mondják
a legfontosabb feladat,

2
00:00:05,280 –> 00:00:08,120
melyet valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,120 –> 00:00:11,480
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,480 –> 00:00:16,040
és felelősségünket, hogy krisztusi
jelleművé váljunk.

5
00:00:16,040 –> 00:00:19,760
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával,

6
00:00:19,760 –> 00:00:22,720
ahogy Stephen Wallace
lelkész végig vezet

7
00:00:22,720 –> 00:00:24,840
“Dicsőségről dicsőségre”

8
00:00:24,840 –> 00:00:28,160
“Úgy küldelek titeket.”

9
00:00:28,160 –> 00:00:35,680
Jó estét kedves barátaim, áldott
és boldog szombatot kívánok nektek.

10
00:00:35,680 –> 00:00:41,200
Tényleg megtesztek mindent, hogy
egy Montana-ból származó fiú,
otthon érezze magát.

11
00:00:41,200 –> 00:00:44,520
Havasak az utak,

12
00:00:44,520 –> 00:00:48,840
és ez, azt hiszem megfélemlített
egyeseket közületek,

13
00:00:48,840 –> 00:00:53,160
délieket, mivel itt nem sokat havazik.

14
00:00:53,160 –> 00:00:57,120
De köszönöm, hogy az időjárással
dacolva úgy döntöttetek,
hogy eljösztök ma este.

15
00:00:57,120 –> 00:01:00,560
Kiváltság veletek együtt tanulni
a legfontosabb munkát,

16
00:01:00,560 –> 00:01:03,440
amit valaha az emberre bíztak.

17
00:01:03,440 –> 00:01:08,120
Mi ez? Jellem fejlesztés.

18
00:01:08,120 –> 00:01:11,440
Nevelés, 225. oldal.
Mondjátok velem együtt.

19
00:01:11,440 –> 00:01:15,080
Emlékezzetek, hogy a tanulmány
kívánalma az, hogy a tanulmány

20
00:01:15,080 –> 00:01:19,240
végéig megjegyezzétek.

21
00:01:19,240 –> 00:01:23,840
“A jellem fejlesztés
a legfontosabb feladat,

22
00:01:23,840 –> 00:01:26,200
amit valaha az emberre bíztak

23
00:01:26,200 –> 00:01:34,040
és ennek szorgalmas tanulmányozása
soha nem volt olyan fontos,
mint most.”

24
00:01:34,040 –> 00:01:37,240
Sokan közületek, jobban
tudtátok az utolsó szavakat,

25
00:01:37,240 –> 00:01:42,560
mint az idézet többi részét.

26
00:01:42,560 –> 00:01:45,840
A jellem fejlesztés valóban
a legfontosabb feladat,

27
00:01:45,840 –> 00:01:52,800
és soha nem volt olyan fontos,
mint most, mivel a Király
hamarosan visszajön.

28
00:01:52,800 –> 00:01:54,080
De még sok tennivalónk van.

29
00:01:54,080 –> 00:01:56,276
Van egy üzenet, amit el kell
vinni minden nemzetnek,

30
00:01:56,277 –> 00:01:58,017
ágazatnak nyelvnek és népnek,{Jel.
14:6}

31
00:01:58,024 –> 00:02:00,360
és a saját életünket is fel
kell készítsük.{Jel. 14:7}

32
00:02:00,360 –> 00:02:03,280
De még egyszer: mindkét feladat
sikeres teljesítése,

33
00:02:03,280 –> 00:02:05,640
ugyanattól a dologtól függ,

34
00:02:05,640 –> 00:02:09,840
egy Krisztuséhoz hasonló jellem
kialakításától.

35
00:02:09,840 –> 00:02:13,120
Mivel, nem lehetünk hatékony
tanúi a királynak, sem

36
00:02:13,120 –> 00:02:21,640
alkalmas polgárok a menny számára,
amíg nincs Krisztuséhoz
hasonló jellemünk.

37
00:02:21,640 –> 00:02:24,800
Kedves barátaim, már
nincs sok idő hátra.

38
00:02:24,800 –> 00:02:28,240
Időt igényel egy Krisztuséhoz
hasonló jellem kialakítása.
{5 Biz. 618.1}

39
00:02:28,240 –> 00:02:30,640
Nincs vesztegetni való időnk.

40
00:02:30,640 –> 00:02:35,920
Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy
szorgalmasan tanulmányozzátok
velem együtt,

41
00:02:35,920 –> 00:02:40,160
hogy mit mond az Úr, az együttműködési
szerepünkkel kapcsolatban,

42
00:02:40,160 –> 00:02:42,200
ebben a jellem-fejlesztési
folyamatban.

43
00:02:42,200 –> 00:02:45,680
Mi nem változtathatjuk magunkat
Krisztuséhoz hasonló jelleművé,

44
00:02:45,680 –> 00:02:50,160
hanem meg kell legyünk változtatva
“dicsőségről dicsőségre, hogyan?

45
00:02:50,171 –> 00:02:52,600
“…úgy, mint az Úrnak Lelkétől.”
{2 Kor 3:18}

46
00:02:52,600 –> 00:03:00,400
De a Szentlélek nem tud
megváltoztatni minket, ha mi
nem működünk együtt vele.

47
00:03:00,400 –> 00:03:08,440
Rendkívül fontos, hogy tudjuk,
hogyan működjünk együtt.

48
00:03:08,440 –> 00:03:14,040
Erre a helyzetre figyelünk
sorozatunkban,

49
00:03:14,040 –> 00:03:23,000
a kétszeres gondoskodásra és
arra, ami ezt lehetővé teszi.

50
00:03:23,000 –> 00:03:27,160
A kettős gondoskodást, a kereszt
lábához térdelve találjuk meg,

51
00:03:27,160 –> 00:03:30,040
amit a vér és a víz jelképez,

52
00:03:30,040 –> 00:03:33,231
ami Jézus megsebzett oldalából
folyt ki. {Ján 19:34}

53
00:03:33,254 –> 00:03:37,000
Megtanultuk, hogy vér által
igazulunk meg.

54
00:03:37,000 –> 00:03:40,320
Víz által megszentelődünk.

55
00:03:40,320 –> 00:03:44,040
És a kegyelem kettős
gondoskodása révén,

56
00:03:44,040 –> 00:03:51,440
Krisztus dicsősége helyreáll bennünk.

57
00:03:51,440 –> 00:03:54,440
A vér az alapot biztosítja.

58
00:03:54,440 –> 00:03:58,880
A víz az erőt.

59
00:03:58,880 –> 00:04:02,280
Ahogy megtanulunk együtt működni
a Szentlélekkel,

60
00:04:02,280 –> 00:04:05,000
amit a víz jelképez,

61
00:04:05,000 –> 00:04:09,840
felépíthetünk egy jellem-templomot,
Isten dicsőségére,

62
00:04:09,840 –> 00:04:17,240
ami nem csupán néhány alkalmat
fog túlélni, hanem megmarad örökre.

63
00:04:17,240 –> 00:04:18,840
Ámen? {Ámen}

64
00:04:18,840 –> 00:04:22,800
…örökre megmarad.

65
00:04:22,800 –> 00:04:28,040
De egy ilyen jellemet, a hit általi
megigazulás alapkövére kell építeni….

66
00:04:28,040 –> 00:04:31,840
egyedül Krisztusra.

67
00:04:31,840 –> 00:04:37,560
Kedves barátaim, hogy sikeresen
felépítsünk egy ilyen jellemet,

68
00:04:37,560 –> 00:04:43,992
erőteljesen és helyesen kell
legyünk motiválva.

69
00:04:44,000 –> 00:04:49,880
Meg szeretném ezt ismételni:
erőteljesen és helyesen
kell legyünk motiválva.

70
00:04:49,880 –> 00:04:56,840
Miért? Mivel kitartó, szorgalmas
erőfeszítést igényel,

71
00:04:56,840 –> 00:05:01,800
együtt-működni a Szentlélek
átformáló erejével.

72
00:05:01,800 –> 00:05:08,237
Ahogy már megjegyeztük,
tanulmányozni fogjuk, hogy
hogyan őrizzük meg szívünket.

73
00:05:08,253 –> 00:05:12,327
…minden féltett dolognál jobban.
{Péld 4:23}(angol:teljes szorgalommal)

74
00:05:12,334 –> 00:05:15,600
A teljes szorgalom, magába
foglal egy bizonyos erőfeszítést?

75
00:05:15,600 –> 00:05:18,560
Ó, igen.

76
00:05:18,560 –> 00:05:22,280
Miért kell megtanulnunk minden
féltett dolognál jobban
megőrizni szívünket?

77
00:05:22,280 –> 00:05:26,520
Mivel “ahogy egy ember gondolkozik
a szívében, olyan ő.” {Péld 23:7}

78
00:05:26,520 –> 00:05:31,240
Emlékezzetek, tulajdonképpen
ez a jellem.

79
00:05:31,240 –> 00:05:35,040
A szív tevékenysége.

80
00:05:35,040 –> 00:05:40,720
És a szív ahogy már meghatároztuk,
valóban nem más mint a lélek,

81
00:05:40,720 –> 00:05:45,840
ami magába foglalja az értelmet
és az érzelmeket.

82
00:05:45,840 –> 00:05:49,600
Hogyan nevezzük az értelem működését?
Gondolatoknak.

83
00:05:49,600 –> 00:05:53,520
Hogyan nevezzük az érzelem működést?
Érzelmeknek.

84
00:05:53,520 –> 00:05:56,760
Emlékezzetek, mi a jellem
meghatározása?

85
00:05:56,760 –> 00:06:01,880
“A gondolatok és érzelmek összessége,
alkotják a jellemet.”

86
00:06:01,880 –> 00:06:04,480
Bizonyságtételek,
5 -dik kötet, 310. oldal.

87
00:06:04,480 –> 00:06:07,840
Tehát, akkor magától értetődően,
ha ki akarunk fejleszteni

88
00:06:07,840 –> 00:06:10,880
egy Krisztuséhoz hasonló jellemet,
meg kell tanulnunk,

89
00:06:10,880 –> 00:06:17,040
szorgalmasan uralni gondolatainkat
és érzelmeinket. Ámen? {Ámen}

90
00:06:17,040 –> 00:06:21,520
Meg kell tanulnunk Krisztushoz
hasonlóan gondolkodni.

91
00:06:21,520 –> 00:06:26,120
Az az, indulat (értelem) legyen bennetek,
ami volt a Jézus Krisztusban.{Fil. 2:5}

92
00:06:26,120 –> 00:06:30,920
Ezt jelenti kereszténynek lenni.

93
00:06:30,920 –> 00:06:34,560
Ez többet jelent, mint beszélni
és cselekedni.

94
00:06:34,560 –> 00:06:41,760
Ez elsősorban gondolkodást jelent.
Ámen? {Ámen}

95
00:06:41,760 –> 00:06:46,726
Kedves barátaim, mi nagyon sokszor
megtévesszük önmagunkat,

96
00:06:46,741 –> 00:06:49,560
azt gondolva, hogy azért,
mert elég jó munkát végzünk,

97
00:06:49,560 –> 00:06:52,720
beszélünk és cselekszünk,
keresztények vagyunk,

98
00:06:52,720 –> 00:06:55,339
miközben lehet, hogy egyáltalán
nem vagyunk azok.

99
00:06:55,347 –> 00:07:03,040
Meglehet, hogy nem az vagy akinek
gondolod magad, de ahogy
gondolkodsz olyan vagy.

100
00:07:03,040 –> 00:07:07,520
“Ahogy egy ember gondolkozik
az ő szívében, olyan ő.”

101
00:07:07,520 –> 00:07:13,480
Megtanulni irányítani a gondolatokat,
szorgalmat és kitartást igényel.

102
00:07:13,480 –> 00:07:21,920
És ez erős motivációt igényel.

103
00:07:21,920 –> 00:07:24,920
Te és én, nem fogunk kitartani,

104
00:07:24,920 –> 00:07:29,400
hogy megtanuljuk, minden gondolatunkat
Krisztus iránti engedelmesség alá vetni,

105
00:07:29,400 –> 00:07:31,760
ami emlékezzetek, nem más,
mint a mi célunk,

106
00:07:31,760 –> 00:07:34,280
sohasem fogjuk elérni ezt a célt,

107
00:07:34,280 –> 00:07:38,120
amíg nem leszünk erősen motiváltak.

108
00:07:38,120 –> 00:07:42,680
Ma este, együtt szeretném
megvizsgálni veletek,

109
00:07:42,680 –> 00:07:50,937
a legmegfelelőbb motivációs erőt.

110
00:07:50,960 –> 00:07:53,680
Nagyon fontos a ma esti tanulmány.

111
00:07:53,680 –> 00:07:57,960
Meg fogjuk vizsgálni, hogy mivel
bízott meg minket az Úr.

112
00:07:57,960 –> 00:08:01,842
Hatalmas árat fizetett, hogy
biztosítsa a vért és a vizet,

113
00:08:01,850 –> 00:08:04,240
a kegyelemnek mindenre elégséges
kettős gondoskodását,

114
00:08:04,240 –> 00:08:08,920
azért, hogy Isten dicsőségét helyre
lehessen állítani bennünk Krisztusért.

115
00:08:08,920 –> 00:08:17,320
Figyelemre méltó és ismerős
szavakkal bízott meg minket.

116
00:08:17,320 –> 00:08:25,480
A ma esti tanulmány címe:
“Úgy küldelek el titeket”

117
00:08:25,480 –> 00:08:30,680
Ennek az egyszerű,

118
00:08:30,680 –> 00:08:35,160
de figyelemre méltó
megbízatásnak a jelentőségére

119
00:08:35,160 –> 00:08:37,080
kell fordítani a figyelmünket.

120
00:08:37,080 –> 00:08:41,120
De mielőtt kinyitnánk a Bibliát,
miért kell megállnunk?

121
00:08:41,120 –> 00:08:44,040
Hogy kitárjuk a szíveinket…
Emlékeztek a memória eszközünkre?

122
00:08:44,040 –> 00:08:47,236
Soha ne nyissátok ki a Bibliát,
amíg mit nem tesztek?

123
00:08:47,244 –> 00:08:49,440
Amíg meg nem nyitottátok
a szíveteket.

124
00:08:49,440 –> 00:08:52,880
Tehát kérlek, térdeljetek le velem
együtt, egy néhány
pillanat csendes imára,

125
00:08:52,880 –> 00:08:55,945
személyesen meghívva
Isten Lelkét a szívetekbe.

126
00:08:55,960 –> 00:08:58,960
Kérlek, szükségem van
az imáitokra ma este.

127
00:08:58,960 –> 00:09:02,838
Imádkozzatok testvéreitekért is.

128
00:09:14,320 –> 00:09:19,080
Mennyei Atyám, köszönöm neked
ezt a szentélyt az időben,

129
00:09:19,080 –> 00:09:23,240
hogy megkezdődött ez a szent nap.

130
00:09:23,240 –> 00:09:32,520
Úgyszintén köszönöm neked ezt a
térbeli szentélyt, az imádság házát.

131
00:09:32,520 –> 00:09:45,000
Köszönöm neked, hogy az idő és
a hely szent, amikor
a Te Lelked jelen van.

132
00:09:45,000 –> 00:09:51,640
És most meghívjuk a Te Lelkedet.

133
00:09:51,640 –> 00:09:58,920
Jöjj most erre a helyre…
töltsd be az időnek minden pillanatát.

134
00:09:58,920 –> 00:10:04,040
De legfőképpen, jöjj a mi szíveinkbe.

135
00:10:04,040 –> 00:10:09,080
Tudjuk, hogy jelen vagy a
gyülekezetben, mivel megígérted:

136
00:10:09,080 –> 00:10:13,080
“Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek
az én nevemben, én jelen vagyok.”

137
00:10:13,080 –> 00:10:16,080
De nem vagyunk megelégedve,

138
00:10:16,080 –> 00:10:18,680
csak azzal, hogy a gyülekezetünkben
legyél jelen.

139
00:10:18,680 –> 00:10:22,640
Szeretnénk egyénileg is
közöttünk tudni.

140
00:10:22,640 –> 00:10:25,240
Szélesre tárjuk testünk
templomának ajtaját,

141
00:10:25,240 –> 00:10:30,200
és azt mondjuk: “Jöjj be mennyei
vendég, kérünk jöjj be.”

142
00:10:30,200 –> 00:10:32,840
Erősítsd, és gyorsítsd fel
értelmi és lelki képességeinket.

143
00:10:32,840 –> 00:10:37,200
Adj nekünk lelki tisztánlátást,
amire szükségünk van,

144
00:10:37,200 –> 00:10:40,760
ha meg akarjuk érteni az igazságot,
az értelmünkkel,

145
00:10:40,760 –> 00:10:42,280
karoljuk át érzelmeinkkel

146
00:10:42,280 –> 00:10:47,160
és legfőképpen, alávessük neki
akaratunkat.

147
00:10:47,160 –> 00:10:54,760
Istenem, kérlek segíts meg minket,
hogy megértsük, különösen ma este,

148
00:10:54,760 –> 00:11:02,680
hogyan lehetünk, hogyan kell legyünk
helyesen motiválva, hogy kitartsunk

149
00:11:02,680 –> 00:11:06,320
egy Krisztuséhoz hasonló
jellem építésben,

150
00:11:06,320 –> 00:11:10,920
a mi Megmentőnk és a Te dicsőségedre,

151
00:11:10,920 –> 00:11:17,320
egy jellem, ami megmarad egy egész
örökkévalóságon keresztül.

152
00:11:17,320 –> 00:11:21,040
Kérlek vezesd és irányítsd
a gondolataimat és szavaimat.

153
00:11:21,040 –> 00:11:28,280
Az igazat és csakis az igazat
szeretném szólni, Éretted.

154
00:11:28,280 –> 00:11:31,400
Segíts meg, hogy ne szóljak olyat,

155
00:11:31,400 –> 00:11:35,600
ami nem az igazságot képviselné.

156
00:11:35,600 –> 00:11:39,960
Old meg a nyelvem, vezesd
és irányítsd,

157
00:11:39,960 –> 00:11:45,920
hogy világosan és érthetően
tudjam hirdetni

158
00:11:45,920 –> 00:11:48,880
az igazságot, úgy ahogy Jézusban van.

159
00:11:48,880 –> 00:11:50,920
A teljes lényem oda adom neked.

160
00:11:50,920 –> 00:11:55,000
Kérlek ereszkedj le és használj
fel engem.

161
00:11:55,000 –> 00:12:02,360
Jézus nevében kértelek, ámen.

162
00:12:07,400 –> 00:12:13,160
A tanulmányunk címe,
“Úgy küldelek titeket,”

163
00:12:13,160 –> 00:12:19,040
János evangéliuma 20:21-ből van.

164
00:12:19,040 –> 00:12:24,720
A 34-dik oldalon vagyunk, a 15-dik
tanulmánynál, “Úgy küldelek titeket.”

165
00:12:24,720 –> 00:12:30,360
János 20:21: “Ismét monda nékik
Jézus: Békesség néktek!

166
00:12:30,360 –> 00:12:37,720
Amiként engem küldött az Atya,
én is akképpen küldelek titeket.'”

167
00:12:37,720 –> 00:12:41,400
Ez az új King James fordításból van.

168
00:12:41,400 –> 00:12:49,240
Az ismerősebb King James fordítás
azt mondja “Úgy küldelek titeket.”

169
00:12:49,240 –> 00:12:53,960
Kedves barátaim, nézzük meg
együtt a mélységes

170
00:12:53,960 –> 00:12:59,840
jelentőségét ennek a küldetésnek.

171
00:12:59,840 –> 00:13:07,760
Jézus elküld, hogy azt tegyük érte,
amit Ő tett az Atyáért.

172
00:13:07,760 –> 00:13:14,720
Érthető? “Amiként az Atya küldött
engem, én is akképpen küldelek
el titeket.”

173
00:13:14,720 –> 00:13:16,880
Miért küldte el az Atya a Fiút?

174
00:13:16,880 –> 00:13:21,040
Már tanultunk erről: Egy kettős
küldetés miatt küldte el Őt.

175
00:13:21,040 –> 00:13:24,880
Mi volt ez? Hogy kinyilatkoztassa
Isten dicsőségét az embernek,

176
00:13:24,880 –> 00:13:29,480
és helyreállítsa Isten dicsőségét
az emberben.

177
00:13:29,480 –> 00:13:32,080
Kedves barátaim, tudnotok kell,

178
00:13:32,080 –> 00:13:39,080
hogy Krisztus pontosan ezért küld
el minket, hogy megtegyük Érte.

179
00:13:39,080 –> 00:13:45,120
“Amiként engem küldött az Atya,
én is akképpen küldelek titeket.”

180
00:13:45,120 –> 00:13:51,440
Látjátok, Jézus készül vissza
térni az Atyához.

181
00:13:51,440 –> 00:14:01,040
Teljesen tisztában van azzal,
hogy a Földön folytatódnia kell

182
00:14:01,040 –> 00:14:05,480
az Ő jelleme helyes képviselésének.

183
00:14:05,480 –> 00:14:12,080
Mivel Sátán továbbra is hazudni
fog az emberiségnek,

184
00:14:12,080 –> 00:14:15,160
és igyekszik félre értelmezni
Isten jellemét.

185
00:14:15,160 –> 00:14:21,160
Ezért kell lenni valakinek aki,
helyesen állítja be a dolgokat.

186
00:14:21,160 –> 00:14:28,000
Kell lenni valakinek, aki bemutatja
az igazságot Isten jellemét illetően.

187
00:14:28,000 –> 00:14:31,000
Kik kell legyenek ezek?

188
00:14:31,000 –> 00:14:35,400
Az Ő tanítványai….

189
00:14:35,400 –> 00:14:41,400
akik, alávetik magukat az Ő uralmának,

190
00:14:41,400 –> 00:14:44,160
ezt jelenti tanítványnak lenni.

191
00:14:44,160 –> 00:14:48,560
Ez jelenti azt, hogy Jézus Krisztus
uralma alatt lenni mint tanítvány.

192
00:14:48,560 –> 00:14:54,680
Ezt jelenti, az Ő népe lenni.

193
00:14:54,680 –> 00:14:59,360
Jézushoz vezető út, 115. oldal;
hallgassátok meg ezt a
figyelemre méltó idézetet:

194
00:14:59,360 –> 00:15:05,400
“Isten arra hívta el gyermekeit,
hogy Krisztust képviseljék,

195
00:15:05,400 –> 00:15:08,760
bemutassák az Úr jóságát és
irgalmasságát.

196
00:15:08,760 –> 00:15:13,760
Miként Jézus is kinyilatkoztatta
nékünk az Atya jellemét,

197
00:15:13,760 –> 00:15:17,420
úgy kell nékünk is kinyilatkoztatnunk
a világnak,

198
00:15:17,440 –> 00:15:20,200
mely nem ismeri bensőséges,
irgalom-teljes szeretetét.”

199
00:15:20,200 –> 00:15:23,160
“Amiképpen te küldtél engem
e világra,” – mondta Jézus –

200
00:15:23,160 –> 00:15:29,320
“úgy küldtem én is őket e világra;”

201
00:15:29,320 –> 00:15:35,920
Látjátok a közvetlen párhuzamot,
Krisztus, Atyjától kapott

202
00:15:35,920 –> 00:15:42,240
missziója között, és a Jézus
nekünk adott missziója között?

203
00:15:42,240 –> 00:15:46,240
Világos, közvetlen párhuzam.

204
00:15:46,240 –> 00:15:57,600
Kedves barátaim, kérlek értsétek
meg a komoly felelősségét,

205
00:15:57,600 –> 00:16:06,160
annak, amikor egyesek magukra
vállalják, hogy kereszténynek
vallják magukat.

206
00:16:06,160 –> 00:16:11,880
Mi Krisztus nagykövetei kell legyünk.

207
00:16:11,880 –> 00:16:16,240
Képviselnünk kell Őt a világban.

208
00:16:16,240 –> 00:16:19,040
Tudnotok kell, hogy a világnak
jogában áll,

209
00:16:19,040 –> 00:16:23,120
levonni a következtetést, arról,
hogy milyen Jézus Krisztus,

210
00:16:23,120 –> 00:16:27,680
a keresztények cselekedetei alapján.

211
00:16:27,680 –> 00:16:32,000
Ámen? Levonják a következtetést?
Igen!

212
00:16:32,000 –> 00:16:37,120
Élő levelek kell legyünk, amit
olvas és ismer minden ember.

213
00:16:37,120 –> 00:16:41,440
Az üzenet, amit átadunk

214
00:16:41,440 –> 00:16:48,160
kinyilatkoztatás kell legyen arról,
hogy milyen Jézus Krisztus.

215
00:16:48,160 –> 00:16:52,040
Ez egy magasztos felelősség, igaz?

216
00:16:52,040 –> 00:16:58,760
Kérlek testvéreim, ne vegyétek fel
Krisztus nevét hiába!

217
00:16:58,760 –> 00:17:02,040
És itt nem káromlásról beszélek.

218
00:17:02,040 –> 00:17:05,920
Neve hiába felvételének egy sokkal
finomabb formájáról beszélek.

219
00:17:05,920 –> 00:17:09,001
Arról beszélek, hogy valaki
kereszténynek vallja magát,

220
00:17:09,017 –> 00:17:12,800
miközben nem krisztusi jelleme van.

221
00:17:12,800 –> 00:17:19,520
Ez nem az Ő nevének hiába-felvétele?
Határozottan az.

222
00:17:19,520 –> 00:17:23,227
Az egyik legfélelmetesebb és
legünnepélyesebb vádirat,

223
00:17:23,235 –> 00:17:28,560
ami a Bibliában található,
az, amit Isten mond

224
00:17:28,560 –> 00:17:31,360
választott népének.

225
00:17:31,360 –> 00:17:42,000
Azt mondja nekik: “Mert az Istennek
neve miattatok káromoltatik
a pogányok között.”

226
00:17:42,000 –> 00:17:46,280
“Az én nevem miattatok káromoltatik
a pogányok között.” {Róm 2:24}

227
00:17:46,280 –> 00:17:50,040
Látjátok, úgy ismerték őket,
mint Isten választott népét,

228
00:17:50,040 –> 00:17:52,560
de helyesen képviselték Istent?

229
00:17:52,560 –> 00:17:56,600
Az igazat mondták el
a jellemét illetően?

230
00:17:56,600 –> 00:18:11,920
Nem, és Istenre hamis fényt
vetettek, ezek a halott levelek.

231
00:18:11,920 –> 00:18:18,520
Kedves barátaim, Isten őrizzen,
hogy bárki, aki itt van

232
00:18:18,520 –> 00:18:25,480
egy ilyen súlyos vádirat
fogalmazódjon meg velünk szemben.

233
00:18:25,480 –> 00:18:30,000
“Az én nevem miattatok káromoltatik.”

234
00:18:30,000 –> 00:18:33,320
Kitartok amellett, hogy a felelősség,

235
00:18:33,320 –> 00:18:38,840
ami rajtunk, hetednapot ünneplő
adventistákon van,

236
00:18:38,840 –> 00:18:44,200
különösen nagy, mivel tudjátok…

237
00:18:44,200 –> 00:18:49,480
nem csak keresztényeknek,
hanem Isten maradék népének
valljuk magunkat,

238
00:18:49,480 –> 00:18:53,120
egy különleges és ünnepélyes
misszióval,

239
00:18:53,120 –> 00:18:56,402
amit teljesítenünk kell a föld
történelmének utolsó óráiban.

240
00:18:56,410 –> 00:18:58,520
Ámen? {Ámen}

241
00:18:58,520 –> 00:19:00,920
Teljes szívemből hiszem ezt,
kedves barátaim.

242
00:19:00,920 –> 00:19:03,080
Ez nem tesz minket másoknál
jobbakká,

243
00:19:03,080 –> 00:19:04,640
de higgyétek el nekem,

244
00:19:04,640 –> 00:19:10,080
mindenkinél nagyobb felelősséggel
ruház fel. {Ámen.}

245
00:19:10,080 –> 00:19:14,320
Nagyon komoly felelősségünk van.

246
00:19:14,320 –> 00:19:21,480
Azért lettünk elhívva és azért
kaptunk egy nagyon különleges
üzenetet,

247
00:19:21,480 –> 00:19:24,525
hogy hirdessük minden nemzetnek,
ágazatnak, nyelvnek és népnek.

248
00:19:24,541 –> 00:19:28,080
Melyik ez? A hármas angyali üzenet.

249
00:19:28,080 –> 00:19:33,520
Hogy kezdődik? “akinél vala az
örökkévaló evangélium…”
{Jel 14:6}

250
00:19:33,520 –> 00:19:37,720
Kérlek ne felejtsétek el
a szöveg-összefüggést.

251
00:19:37,720 –> 00:19:40,040
Bizonyára nem tudjuk
helyesen hirdetni

252
00:19:40,040 –> 00:19:44,840
a hármas angyali üzenetet, csak
ha birtokában vagyunk az
örökkévaló evangéliumnak.

253
00:19:44,840 –> 00:19:47,920
“akiknél vala az örökkévaló
evangélium, ezt mondván nagy szóval:

254
00:19:47,920 –> 00:19:52,360
“Féljétek Istent és adjatok..
{dicsőséget} dicsőséget neki.'”

255
00:19:52,360 –> 00:19:54,120
Mit jelent Istennek dicsőséget adni?

256
00:19:54,120 –> 00:19:58,000
Azt jelenti, hogy bemutatni
a jellemét a saját jellemünkkel.

257
00:19:58,000 –> 00:20:02,120
Hogyan tudjuk sikeresen betölteni
küldetésünket,

258
00:20:02,120 –> 00:20:07,760
és hirdetni egy ilyen üzentet,
ha mi magunk, nem mutatjuk be
Isten jellemét?

259
00:20:07,760 –> 00:20:10,960
…ezáltal adva dicsőséget Istennek?

260
00:20:10,960 –> 00:20:16,280
Tehát, ragaszkodom ahhoz,
hogy a nagyobb felelősség

261
00:20:16,280 –> 00:20:24,240
a heted napot ünneplő
adventisták vállán van.

262
00:20:24,240 –> 00:20:27,572
Egy másik idézet; Review and
Herald, 1889, április 30:

263
00:20:27,582 –> 00:20:31,051
“Krisztus azért jött, hogy
képviselje az Atyát az ember előtt.

264
00:20:31,074 –> 00:20:33,640
Isten természetét nyilatkoztatta
ki a világ számára.

265
00:20:33,640 –> 00:20:36,160
Sátán hamisan mutatta be Istent.

266
00:20:36,160 –> 00:20:39,000
Bosszúállónak állította be Őt,

267
00:20:39,000 –> 00:20:42,483
akiben nincs elnézés, irgalom,
és szeretet.

268
00:20:42,499 –> 00:20:44,480
A saját maga tulajdonságaival
ruházta fel Őt;

269
00:20:44,480 –> 00:20:47,920
de Krisztus eljött és magára
öltötte az emberi természetet,

270
00:20:47,920 –> 00:20:53,760
hogy be tudja mutatni az emberiségnek,
az Atya igaz jellemét;

271
00:20:53,760 –> 00:20:58,720
nekünk pedig Krisztust kell
képviselnünk a világ előtt,

272
00:20:58,720 –> 00:21:04,320
úgy ahogy Krisztus képviselte
az Atyát.”

273
00:21:04,320 –> 00:21:10,280
Látjátok a közvetlen párhuzamot?

274
00:21:10,280 –> 00:21:18,120
Oh, testvéreim… micsoda
ünnepélyes felelősség.

275
00:21:18,120 –> 00:21:21,200
Milyen ünnepélyes gondolat.

276
00:21:21,200 –> 00:21:26,440
Hogy tudjuk betölteni ezt a küldetést?

277
00:21:26,440 –> 00:21:30,000
Hogyan? Hogyan tudjuk megtenni azt
Jézusért, amit Ő tett meg az Atyáért?

278
00:21:30,000 –> 00:21:32,294
Hogyan tud felhasználni
minket, hogy

279
00:21:32,295 –> 00:21:35,520
kinyilatkoztassuk az Ő
dicsőségét az embereknek,

280
00:21:35,520 –> 00:21:39,702
és hogy együttműködjünk
vele, hogy az Ő dicsőségét

281
00:21:39,703 –> 00:21:43,720
helyre lehessen állítani
az emberekben? Hogyan?

282
00:21:43,720 –> 00:21:49,680
Csak akkor, ha naponként
a kereszt lábához megyünk,

283
00:21:49,680 –> 00:21:53,200
és hittel elfogadjuk a kegyelem
kettős gondoskodását,

284
00:21:53,200 –> 00:21:57,040
amit a vér és a víz jelképez.

285
00:21:57,040 –> 00:21:58,160
Barátaim,

286
00:21:58,160 –> 00:22:05,120
a következő küldetés-
szövegösszefüggésben
mindkét gondoskodás jelen van.

287
00:22:05,120 –> 00:22:11,040
Szeretném ha gondosan megjegyeznétek,
hogy milyen sorrendben
vannak bemutatva.

288
00:22:11,040 –> 00:22:17,400
Nagyon fontos.

289
00:22:17,400 –> 00:22:21,040
Nézzük meg a küldetést szélesebb
összefüggésben.

290
00:22:21,040 –> 00:22:23,760
A küldetés János 20:21-ben
található meg.

291
00:22:23,760 –> 00:22:27,160
“Amiként engem küldött vala az Atya,
én is akképpen küldelek titeket.”

292
00:22:27,160 –> 00:22:31,520
De nézzük meg szélesebb összefüggésben;
nézzük meg a 19-dik verstől kezdve.

293
00:22:31,520 –> 00:22:35,920
János 20:19: “Mikor azért este
vala azon a napon,

294
00:22:35,920 –> 00:22:39,080
a hétnek első napján, és mikor
az ajtók zárva valának,

295
00:22:39,080 –> 00:22:41,320
ahol egybegyűltek a zsidóktól
való félelem miatt,

296
00:22:41,320 –> 00:22:50,000
eljöve Jézus és megálla a középen,
és monda nékik: “Békesség néktek!”

297
00:22:50,000 –> 00:22:52,640
Az üdvözlés értékes szavai.

298
00:22:52,640 –> 00:22:58,120
Hallottátok? “Békesség néktek!”

299
00:22:58,120 –> 00:23:01,520
Mi a jelentősége ezeknek a szavaknak?

300
00:23:01,520 –> 00:23:08,760
Kérlek jegyezzétek meg a 20-dik
verset: “És ezt mondván” mit
mutatott meg nekik?

301
00:23:08,760 –> 00:23:11,560
“megmutatá nékik kezeit és oldalát.

302
00:23:11,560 –> 00:23:14,255
Örvendezének azért a tanítványok,
hogy látják vala az Urat.

303
00:23:14,271 –> 00:23:18,120
Ismét monda azért nékik Jézus”
21-dik vers:

304
00:23:18,120 –> 00:23:25,200
“Ismét monda azért nékik Jézus:
‘Békesség néktek!'”

305
00:23:25,200 –> 00:23:30,680
Mi a jelentősége ennek a kétszer
megismételt biztosítéknak…,

306
00:23:30,680 –> 00:23:34,080
hogy békességük lesz?

307
00:23:34,080 –> 00:23:37,280
Mi a jelentősége?

308
00:23:37,280 –> 00:23:42,120
Kedves barátaim, biztosítja őket,

309
00:23:42,120 –> 00:23:48,320
hogy a vér alapján megigazultak,

310
00:23:48,320 –> 00:23:53,040
és ezért békességük van Istennel.

311
00:23:53,040 –> 00:23:57,640
Látjátok Róma 5:1,
mit mond el nekünk?

312
00:23:57,640 –> 00:24:02,280
“Megigazulván azért hit által,”
mink van?

313
00:24:02,280 –> 00:24:07,920
“békességünk van Istennel,
a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

314
00:24:07,920 –> 00:24:10,640
Mi az egyetlen alapja annak, hogy
békességünk van Istennel?

315
00:24:10,640 –> 00:24:13,360
Hogy mi által igazultunk meg?….
hit által!

316
00:24:13,360 –> 00:24:19,160
Miben való hit által? Róma 5:9:
“most megigazultunk az ő vére által.”

317
00:24:19,160 –> 00:24:24,200
Krisztus vérében való hit által
van békességünk Istennel.

318
00:24:24,200 –> 00:24:31,720
Hiszem azt, hogy ez az, amiért
Jézus miután először mondta
“Békesség néktek”

319
00:24:31,720 –> 00:24:35,960
mit tett? Mit mutatott meg?
A kezeit.

320
00:24:35,960 –> 00:24:39,560
Mi folyt az átszegezett kezéből?
Vér.

321
00:24:39,560 –> 00:24:42,240
És azután mit mutatott meg?
Az oldalát.

322
00:24:42,240 –> 00:24:47,760
Mi folyt átdöfött oldalából?
Vér.

323
00:24:47,760 –> 00:25:01,760
Olyan mintha azt mondta volna:
Ez a béke az én vér-áldozatomra
alapszik.

324
00:25:01,760 –> 00:25:08,680
Annak alapján amit tettem,
amit elfogadtatok hit által,

325
00:25:08,680 –> 00:25:13,520
békességetek van Istennel.

326
00:25:13,520 –> 00:25:16,640
Látjátok kedves barátaim,

327
00:25:16,640 –> 00:25:25,240
ez az alapja annak, amire építenünk
kell jellem-templomunkat.

328
00:25:25,240 –> 00:25:33,880
Erre ez az egyetlen megfelelő
motiváció.

329
00:25:33,880 –> 00:25:39,400
Kövessétek figyelemmel, hogy mit
akarok ezzel mondani.

330
00:25:39,400 –> 00:25:44,320
Jelentős tény, hogy Krisztus mielőtt

331
00:25:44,320 –> 00:25:48,080
megkéri tanítványait, hogy
valamit is tegyenek érte,

332
00:25:48,080 –> 00:25:52,720
kétszer is biztosítja őket arról,
hogy már békességük van Istennel,

333
00:25:52,720 –> 00:25:58,040
annak alapján amit értük tett.

334
00:25:58,040 –> 00:26:03,760
Ragaszkodom ahhoz, hogy ez
egy mélységesen jelentős tény.

335
00:26:03,760 –> 00:26:05,440
Meg szeretném ezt ismételni.

336
00:26:05,440 –> 00:26:09,880
Mielőtt megbízza tanítványait,
mielőtt

337
00:26:09,880 –> 00:26:13,788
megbízna minket ezzel
a figyelemre méltó küldetéssel,

338
00:26:13,804 –> 00:26:16,851
“Amiként engem küldött az Atya
én is akképpen küldelek titeket.”

339
00:26:16,866 –> 00:26:22,200
Kétszer is, miről biztosít
mindannyiunkat? …hogy mink van?

340
00:26:22,200 –> 00:26:26,920
Békességünk Istennel, annak
alapján amit értünk tett.

341
00:26:26,920 –> 00:26:29,800
Miért olyan fontos ez?

342
00:26:29,800 –> 00:26:33,520
Miért olyan fontos?

343
00:26:33,520 –> 00:26:41,280
Mivel kedves barátaim, Jézus
azt akarja, hogy helyesen legyünk
motiválva,

344
00:26:41,280 –> 00:26:45,640
tegyük érte azt, amit Ő tett
az Atyáért.

345
00:26:45,640 –> 00:26:48,400
Látjátok, ez az amiért
nem azt mondta, hogy

346
00:26:48,400 –> 00:26:50,840
“Ahogy az Atya küldött engem
úgy küldelek titeket,

347
00:26:50,840 –> 00:26:55,050
és hogy ha olyan jó munkát végeztek
értem, mint amilyet én végeztem
az Atyáért,

348
00:26:55,066 –> 00:26:58,640
békességetek lesz Istennel.”

349
00:26:58,640 –> 00:27:01,522
Hála Istennek, hogy nem ezt mondta.
Ámen.

350
00:27:01,530 –> 00:27:03,520
Ha ezt mondta volna,
mit kellene tegyünk?

351
00:27:03,520 –> 00:27:05,400
Fel kellene tűrjük az ingünk ujját,

352
00:27:05,400 –> 00:27:09,200
dolgozni kellene, és megpróbálni
kiérdemelni az elfogadást,

353
00:27:09,200 –> 00:27:14,000
a békességünket Istennel,
a saját teljesítményünk alapján.

354
00:27:14,000 –> 00:27:16,080
Követitek?

355
00:27:16,080 –> 00:27:20,160
Jézus nagyon jól tudta,
hogy az emberi természet

356
00:27:20,160 –> 00:27:24,120
egyébként is, túl hajlamos erre.

357
00:27:24,120 –> 00:27:29,720
Tehát azért, hogy megvédjen miket,
ettől az emberi hajlamtól,

358
00:27:29,720 –> 00:27:33,240
kétszer is, mielőtt megkér, hogy
bármit is tegyünk érte,

359
00:27:33,240 –> 00:27:37,160
biztosít minket arról,
hogy már el lettünk fogadva,

360
00:27:37,160 –> 00:27:43,680
és békességünk van Istennel,
annak alapján amit tett értünk.

361
00:27:43,680 –> 00:27:49,920
Most kedves barátaim,
dolgoznunk kell Neki,

362
00:27:49,920 –> 00:27:54,617
nem azért, hogy kiérdemeljük
az Ő elfogadását,

363
00:27:54,624 –> 00:27:59,360
hanem azért, amiért már
el lettünk fogadva.

364
00:27:59,360 –> 00:28:02,040
{Ámen}

365
00:28:02,040 –> 00:28:10,040
Ez tulajdonképpen a legerősebb
motiváció, amit az emberi szív
ismerhet.

366
00:28:10,040 –> 00:28:11,920
Látjátok, kérlek értsétek meg….

367
00:28:11,920 –> 00:28:16,280
tulajdonképpen a modern pszichológia,
és pszichiátria elismeri ezt.

368
00:28:16,280 –> 00:28:26,440
Kérlek értsétek meg, hogy az emberi
szívnek, az elfogadás a legnagyobb
szüksége.

369
00:28:26,440 –> 00:28:27,920
Hallottátok?

370
00:28:27,920 –> 00:28:34,040
Mi az emberi szív legnagyobb
szükséglete? Hogy el legyen
fogadva.

371
00:28:34,040 –> 00:28:40,280
Továbbá kérlek értsétek meg,
hogy az, ami a legerőteljesebben
motivál minket,

372
00:28:40,280 –> 00:28:46,120
az, ami eleget tesz a legnagyobb
szükségleteinknek.

373
00:28:46,120 –> 00:28:49,160
Követtétek ezt a lépést?

374
00:28:49,160 –> 00:28:51,840
Az motivál minket a legjobban,

375
00:28:51,840 –> 00:28:54,480
ami megfelel a legnagyobb
szükségletünknek.

376
00:28:54,480 –> 00:29:00,040
És mi a mi legnagyobb szükségletünk?
Hogy el legyünk fogadva.

377
00:29:00,040 –> 00:29:03,960
Ez a szükséglet annyira erős,
hogy mindannyian,

378
00:29:03,960 –> 00:29:10,560
komoly erőfeszítést teszünk, hogy
hivatkozzunk erre az igényre.

379
00:29:10,560 –> 00:29:15,120
De mindenki a két csoportból
az egyikbe tartozik.

380
00:29:15,120 –> 00:29:17,920
Csak két csoport van:

381
00:29:17,920 –> 00:29:22,262
azok, akik komoly
erőfeszítést tesznek azért,

382
00:29:22,278 –> 00:29:26,160
hogy kiérdemeljék vagy
elnyerjék az elfogadást,

383
00:29:26,160 –> 00:29:29,120
és azok, akik komoly
erőfeszítést tesznek,

384
00:29:29,120 –> 00:29:32,040
mert hálásak és elismerőek,
és értékelik azt a tényt,

385
00:29:32,040 –> 00:29:36,120
hogy már el lettek fogadva.

386
00:29:36,120 –> 00:29:41,400
Megértettétek?

387
00:29:41,400 –> 00:29:44,080
Az elfogadás igénye olyan nagy,

388
00:29:44,080 –> 00:29:46,440
hogy mindenki tesz valamit ezért,

389
00:29:46,440 –> 00:29:49,520
de mindenki bele esik valamelyik
kategóriába.

390
00:29:49,520 –> 00:29:53,240
Azok közé, akik dolgoznak azért,
hogy elfogadást nyerjenek,

391
00:29:53,240 –> 00:29:59,120
vagy azokhoz, akik dolgoznak,
mivel már el lettek fogadva.

392
00:29:59,120 –> 00:30:01,875
Erőfeszítést kell fektetnie
a kereszténynek,

393
00:30:01,891 –> 00:30:04,440
amikor a küldetés
beteljesítéséről van szó?

394
00:30:04,440 –> 00:30:06,800
Igen, kedves barátaim.

395
00:30:06,800 –> 00:30:09,620
Kitartó erőfeszítést
igényel úgy dolgozni

396
00:30:09,627 –> 00:30:13,200
Jézusért, mint ahogy Ő
dolgozott az Atyáért.

397
00:30:13,200 –> 00:30:17,120
Akármikor el kezdel erőfeszítésről
beszélni a keresztény életben,

398
00:30:17,120 –> 00:30:24,040
szinte elkerülhetetlenül,
mit tesznek az emberek?

399
00:30:24,040 –> 00:30:26,723
Kényelmetlenül kezdik
érezni magukat és

400
00:30:26,746 –> 00:30:30,160
azt a következtetést vonják
le, hogy mibe kerültél?

401
00:30:30,160 –> 00:30:34,920
Cselekedetek általi megigazulásba.

402
00:30:34,920 –> 00:30:41,720
Testvéreim, kérlek hallgassátok
meg amit mondok.

403
00:30:41,720 –> 00:30:45,360
Működik-e az emberi erőfeszítés?

404
00:30:45,360 –> 00:30:48,600
Működik? Működik-e az emberi
erőfeszítés?

405
00:30:48,600 –> 00:30:55,160
Mindig működik? Egyáltalán nem.

406
00:30:55,160 –> 00:31:00,280
Úgy mint cselekedetek
általi megigazulás,
a leghatározottabban nem.

407
00:31:00,280 –> 00:31:03,160
Mi teszi az emberi erőfeszítést
legalizmussá?

408
00:31:03,160 –> 00:31:07,360
…hogy cselekedetek általi megigazulás
vagy nem az? Ami azzá teszi…

409
00:31:07,360 –> 00:31:11,480
A mögötte rejlő szándék, igaz?

410
00:31:11,480 –> 00:31:15,480
A mögötte rejlő szándékban
van a különbség.

411
00:31:15,480 –> 00:31:21,080
Mi az, amikor komoly erőfeszítést
teszünk azért, hogy kiérdemeljük
az elfogadást?

412
00:31:21,080 –> 00:31:24,000
Ez a törvényeskedés.

413
00:31:24,000 –> 00:31:30,440
De ha komoly erőfeszítést teszek,
mert szeretem Jézust, és értékelem,

414
00:31:30,432 –> 00:31:34,480
az elfogadás ingyenes ajándékáért,
amit végtelen áron

415
00:31:34,488 –> 00:31:37,666
nekem adott, mint ingyen
ajándékot, és mindent megteszek

416
00:31:37,667 –> 00:31:40,120
amit tudok, és
az leszek, ami lehetek,

417
00:31:40,120 –> 00:31:43,239
hogy megmutassam neki,
hogy mennyire szeretem

418
00:31:43,246 –> 00:31:46,800
és értékelem ezért,
vajon ez legalizmus?

419
00:31:46,800 –> 00:31:49,800
Ezerszer is nem.

420
00:31:49,800 –> 00:31:52,369
Ez a hit, amely szeretetből
munkálkodik,

421
00:31:52,385 –> 00:31:54,960
és megtisztítja a lelket.
{Gal 5:6, 1 Pét 1:22}

422
00:31:54,960 –> 00:31:57,160
Ámen? {Ámen; Dicsőség Istennek.}

423
00:31:57,160 –> 00:32:00,014
Kedves barátaim, azért vagyok itt,
hogy elmondjam nektek,

424
00:32:00,030 –> 00:32:06,480
hogy senki sem dolgozik keményebben,
mint aki szeretet által van motiválva.

425
00:32:06,480 –> 00:32:12,064
És ők ezt nem kötelességnek tudják be.

426
00:32:12,080 –> 00:32:16,160
Valójában ez öröm számukra.

427
00:32:16,160 –> 00:32:20,880
Ámen? Ez egy öröm.

428
00:32:20,880 –> 00:32:28,680
Kedves testvérem, kerüljük el ezt
a gyerekes reakciót, akkor amikor

429
00:32:28,680 –> 00:32:33,920
a keresztény tapasztalatban, az
emberi erőfeszítésről beszélünk.

430
00:32:33,920 –> 00:32:38,880
Ez nem határozottan
cselekedetek általi megigazulás
vagy törvényeskedés.

431
00:32:38,880 –> 00:32:44,400
A mögötte rejlő szándék teszi,
vagy nem teszi azzá.

432
00:32:44,400 –> 00:32:50,560
Amikor halljuk és elfogadjuk, ezt
a kétszeresen biztosított békességet,

433
00:32:50,560 –> 00:32:53,200
és tudjuk, hogy teljesen
el vagyunk fogadva,

434
00:32:53,200 –> 00:32:57,760
hit által megigazulva Jézus
Krisztus vérében,

435
00:32:57,760 –> 00:33:04,080
és örülünk annak a ténynek, hogy
el vagyunk Jézus által fogadva,

436
00:33:04,080 –> 00:33:08,024
és amikor elkezdjük megérteni,
az Atya Isten által

437
00:33:08,039 –> 00:33:11,000
és a Fiú Isten által fizetett árat,
hogy ilyenek lehessünk.

438
00:33:11,000 –> 00:33:17,360
Szíveink válaszolnak, vagy legalábbis
válaszolniuk kellene,
szeretettel és hálával.

439
00:33:17,360 –> 00:33:20,419
Cselekedeteinkkel és
életünkkel meg szeretnénk

440
00:33:20,419 –> 00:33:23,280
neki mutatni, hogy
mennyire szeretjük Őt.

441
00:33:23,280 –> 00:33:24,840
És mit hallunk, mit mond Jézus?

442
00:33:24,840 –> 00:33:30,120
“Amiként az Atya küldött engem,
én is akképpen küldelek titeket.”
{Ján 20:21}

443
00:33:30,120 –> 00:33:35,560
“Ha engem szerettek az én
parancsolataimat megtartsátok.”
{Ján 14:15}

444
00:33:35,560 –> 00:33:40,880
és ezért engedjétek, hogy
helyreállítsam bennetek,

445
00:33:40,880 –> 00:33:45,520
a Lélek által megerősített, szeretet
motiválta engedelmességet,
az én jellememet.

446
00:33:45,520 –> 00:33:52,240
Mivel az Én törvényem, az Én
jellememnek a másolata.

447
00:33:52,240 –> 00:33:57,040
“Az Úrnak törvénye tökéletes és
megeleveníti a lelket.”{Zsolt. 19: 8}

448
00:33:57,040 –> 00:34:04,120
Amikor szeretjük, megtartjuk Lelkével,
amely Isten legfelsőbb szeretete,

449
00:34:04,120 –> 00:34:06,335
és önzetlen szeretet mások iránt.
Ámen?

450
00:34:06,353 –> 00:34:10,301
Az Isten páratlan szeretete lehetővé
teszi, hogy engedelmeskedjünk
az első négynek.

451
00:34:10,311 –> 00:34:12,999
A mások iránti önzetlen szeretet,
lehetővé teszi számunkra,

452
00:34:13,007 –> 00:34:15,100
hogy engedelmeskedjünk
az utolsó hatnak.

453
00:34:15,116 –> 00:34:17,440
“A törvény betöltése a szeretet.”
{Róm 13:10}

454
00:34:17,440 –> 00:34:22,006
Amikor hálából szeretjük
Krisztust, mindazért

455
00:34:22,022 –> 00:34:24,797
amit érettünk tett,
hogy megmentsen minket,

456
00:34:24,812 –> 00:34:28,112
még nem is gondolhatunk
arra, hogy az engedelmesség

457
00:34:28,119 –> 00:34:31,050
kötelesség lenne, hanem
úgy gondolunk, mint mire?

458
00:34:31,065 –> 00:34:35,960
Mint előjogra és örömre.

459
00:34:35,960 –> 00:34:46,040
És megváltozunk belülről kifele,
megváltozunk dicsőségről dicsőségre.

460
00:34:46,040 –> 00:34:51,680
Oh, kedves barátaim,
bárcsak megértenénk

461
00:34:51,680 –> 00:34:56,080
a mély jelentőségét, a kétszer
megismételt,

462
00:34:56,080 –> 00:35:00,520
békéről való biztosítéknak, ami
megelőzi a megbízatást:

463
00:35:00,520 –> 00:35:04,000
“Amiként engem küldött vala az Atya,
én is akképpen küldelek titeket.”

464
00:35:04,000 –> 00:35:07,480
Csak akkor, hogy ha ezt megértjük
lehetünk

465
00:35:07,480 –> 00:35:11,560
erőteljesen és megfelelően
motiválva,

466
00:35:11,560 –> 00:35:16,789
hogy azt tegyük Krisztusért,
amit Ő tett az Atyáért.

467
00:35:16,805 –> 00:35:19,760
Biztos alapot szerezve,

468
00:35:19,760 –> 00:35:25,080
és megfelelő motivációt biztosítva,
Ő küldetést ad nekünk.

469
00:35:25,080 –> 00:35:28,120
“Amiként engem küldött vala az Atya,
én is akképpen küldelek titeket”

470
00:35:28,120 –> 00:35:31,400
Rögtön, a megbízatás után,
mit tesz?

471
00:35:31,400 –> 00:35:34,240
Itt jön a víz.

472
00:35:34,240 –> 00:35:37,480
Mit tesz?

473
00:35:37,480 –> 00:35:39,160
János 20:21:

474
00:35:39,160 –> 00:35:41,640
“Ismét monda azért nékik Jézus:
‘Békesség néktek!

475
00:35:41,640 –> 00:35:44,828
Amikét engem küldött az Atya, én
is akképpen küldelek titeket.'”

476
00:35:44,836 –> 00:35:49,000
22-dik vers: “És amikor ezt mondta,”
mit tett? “…rájuk lehelle,

477
00:35:49,000 –> 00:35:52,960
és monda nékik:
‘Vegyetek Szent Lelket.'”

478
00:35:52,960 –> 00:35:54,800
Itt van a víz.

479
00:35:54,800 –> 00:35:59,960
Emlékezzetek, a víz
a Szentlelket jelképezi.

480
00:35:59,960 –> 00:36:05,080
Tehát mit találunk a megbízatás
keretében?

481
00:36:05,080 –> 00:36:07,320
A vért és a vizet.

482
00:36:07,320 –> 00:36:12,680
A vér által békességünk van Istennel.

483
00:36:12,680 –> 00:36:18,000
A víz biztosítja számunkra
Isten erejét.

484
00:36:18,000 –> 00:36:20,880
És a békességgel és az erővel,
kedves barátaim,

485
00:36:20,880 –> 00:36:24,056
meg tudjuk tenni Krisztusért azt,
amit Ő tett meg az Atyáért.

486
00:36:24,064 –> 00:36:25,040
Ámen? {Ámen}

487
00:36:25,040 –> 00:36:30,800
Meg tudjuk tenni….
meg tudjuk tenni.

488
00:36:30,800 –> 00:36:37,120
A ránk lehelt Szentléleknek
mi a munkája?

489
00:36:37,120 –> 00:36:40,160
Mit csinál a Lélek?

490
00:36:40,160 –> 00:36:43,720
Kolossé 1:19 és 20:

491
00:36:43,720 –> 00:36:47,840
“Mert tetszett az Atyának, hogy
Ő benne lakozzék az egész teljesség

492
00:36:47,840 –> 00:36:50,920
és, hogy Ő általa békéltessen
meg mindent Magával,

493
00:36:50,920 –> 00:36:55,480
mindent, ami csak van akár
a földön akár a mennyekben,

494
00:36:55,480 –> 00:37:00,920
békességet szerezvén az Ő
keresztjének vére által.”

495
00:37:00,920 –> 00:37:07,280
Itt van a béke, ami minek az
indítékát hozza el? A szeretet.

496
00:37:07,280 –> 00:37:13,000
2 Kor 5:14 és 15: “Mert a Krisztusnak
szerelme szorongat minket,

497
00:37:13,000 –> 00:37:16,933
úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt
mindenkiért, tehát mindazok meghaltak;

498
00:37:16,940 –> 00:37:19,000
és azért halt meg mindenkiért,
hogy akik élnek,

499
00:37:19,000 –> 00:37:20,880
ezután ne magoknak éljenek,

500
00:37:20,880 –> 00:37:26,520
hanem annak, aki érettük meghalt
és feltámasztatott.”

501
00:37:26,520 –> 00:37:31,160
A béke az alap.

502
00:37:31,160 –> 00:37:34,040
A Szentlélek az erő;
és Ő mit tesz?

503
00:37:34,040 –> 00:37:37,120
2 Kor 3: 18, és ez az alapszövegünk.

504
00:37:37,120 –> 00:37:42,035
“Mi pedig az Úrnak dicsőségét,
mindnyájan fedetlen arccal…”
az alapszövegünk

505
00:37:42,036 –> 00:37:45,254
“szemlélvén, ugyanazon ábrázatra
elváltozunk,

506
00:37:45,254 –> 00:37:47,040
dicsőségről dicsőségre

507
00:37:47,040 –> 00:37:55,800
úgy, mint az Úrnak Lelkétől.”

508
00:37:55,800 –> 00:37:59,200
Csak a Szentlélek tud minket
megváltoztatni.

509
00:37:59,200 –> 00:38:02,560
Mi nem tudjuk megváltoztatni
önmagunkat.

510
00:38:02,560 –> 00:38:06,200
Éppen ezért, annak érdekében,
hogy betöltsük a küldetést,

511
00:38:06,200 –> 00:38:09,800
Krisztus természetfeletti erőt
kellett adnia.

512
00:38:09,800 –> 00:38:12,520
Ösztönöznie kellett minket.

513
00:38:12,520 –> 00:38:16,152
Belénk kellett lehelnie
az Ő Lelkét,

514
00:38:16,152 –> 00:38:20,120
hogy elegendő erőnk lehessen,

515
00:38:20,120 –> 00:38:23,760
hogy azt tegyük érte,
amit Ő tett az Atyáért.

516
00:38:23,760 –> 00:38:26,760
Mit mondott Jézus a Szentlélekkel
kapcsolatban?

517
00:38:26,760 –> 00:38:30,520
János 16: 13 és 14:

518
00:38:30,520 –> 00:38:33,960
“De amikor eljő amaz,
az igazságnak Lelke,

519
00:38:33,960 –> 00:38:37,280
elvezérel majd titeket
minden igazságra.

520
00:38:37,280 –> 00:38:39,520
Mert nem ő magától szól,

521
00:38:39,520 –> 00:38:41,520
hanem azokat szólja, amiket hall,

522
00:38:41,520 –> 00:38:44,120
és a bekövetkezendőket
megjelenti néktek.

523
00:38:44,120 –> 00:38:52,240
Az engem dicsőít majd, mert
az enyémből vesz, és megjelenti
néktek.”

524
00:38:52,240 –> 00:38:57,371
Nagyon érdekes; mit mond Jézus,
mit fog tenni a Szentlélek?

525
00:38:57,371 –> 00:39:01,280
“engem dicsőít”.

526
00:39:01,280 –> 00:39:11,560
Kérlek jegyezzétek meg, hogy
az Atya azért küldte a Fiút,
hogy megdicsőítse Őt.

527
00:39:11,560 –> 00:39:19,320
Jézus elküldte a Szentlelket,
hogy megdicsőítse Önmagát.

528
00:39:19,320 –> 00:39:27,039
De van egy kérdésem: A Szentlélek,
ugyanúgy dicsőítette meg Jézust,

529
00:39:27,055 –> 00:39:32,102
mint, ahogy Jézus megdicsőítette
az Atyát?

530
00:39:32,120 –> 00:39:35,120
Nem. Miért?

531
00:39:35,120 –> 00:39:40,880
Jézus a saját személyében
dicsőítette meg az Atyát. Igaz?

532
00:39:40,880 –> 00:39:45,766
Azért mondhatta, “aki engem látott,
látta az Atyát;” {Ján 14:9}

533
00:39:45,782 –> 00:39:50,680
Az Atya dicsőségének
a ragyogása volt.

534
00:39:50,680 –> 00:39:58,280
Látható személy a Szentlélek
itt ezen a Földön? Nem.

535
00:39:58,280 –> 00:40:01,200
Akkor a Szentlélek nyilvánvalóan,
Krisztust

536
00:40:01,200 –> 00:40:03,960
másképp dicsőíti meg,
mint ahogy Krisztus az Atyát.

537
00:40:03,960 –> 00:40:07,920
Hogyan dicsőíti meg Krisztust
a Szentlélek?

538
00:40:07,920 –> 00:40:16,400
Azzal, hogy helyreállítja bennünk
Krisztus jellemét, barátaim, igen.

539
00:40:16,400 –> 00:40:23,080
Azzal, hogy helyreállítja
a krisztusi jellemet az Ő népében.

540
00:40:23,080 –> 00:40:28,080
Így dicsőíti meg a Szentlélek
Krisztust.

541
00:40:28,080 –> 00:40:31,400
Jegyezzétek meg ezt
a figyelemre méltó idézetet.

542
00:40:31,400 –> 00:40:35,000
Jézus élete, 671. oldal:

543
00:40:35,000 –> 00:40:40,560
“Jézus azt mondotta a Lélekről:
‘Az engem dicsőít majd’.

544
00:40:40,560 –> 00:40:45,280
Az Üdvözítő azért jött, hogy
megdicsőítse az Atyát
szeretetének bemutatásával.

545
00:40:45,280 –> 00:40:51,080
A Léleknek Krisztust kellett
dicsőíteni kegyelme kijelentésével
a világnak.

546
00:40:51,080 –> 00:40:57,000
Isten képét ismét helyre kell
állítani az emberben.

547
00:40:57,000 –> 00:41:00,280
Isten tisztelete,
Krisztus tisztelete,

548
00:41:00,280 –> 00:41:02,917
elválaszthatatlanul
össze van kötve

549
00:41:02,932 –> 00:41:07,170
Isten népe feddhetetlen
jellemének fejlődésével.”

550
00:41:07,186 –> 00:41:11,600
Oh, testvéreim….

551
00:41:11,600 –> 00:41:15,360
Kérlek értsétek meg,
hogy mi forog itt kockán.

552
00:41:15,360 –> 00:41:20,120
Mindenek előtt, hogy dicsőíti meg
Krisztust a Szentlélek?

553
00:41:20,120 –> 00:41:26,040
Isten dicsőségét helyre kell
állítania az emberiségben…bennünk.

554
00:41:26,040 –> 00:41:29,209
A Szentlélek azzal
dicsőíti Krisztust, hogy

555
00:41:29,217 –> 00:41:32,960
megváltoztat minket
dicsőségről dicsőségre,

556
00:41:32,960 –> 00:41:35,920
Krisztus jellemének hasonlatára.

557
00:41:35,920 –> 00:41:40,320
Azáltal, hogy megváltoztat minket,
a mi elménk megújulása által,

558
00:41:40,320 –> 00:41:45,080
hogy lehetővé tegye számunkra,
hogy szavainkkal és cselekedeteinkkel,

559
00:41:45,080 –> 00:41:47,960
és igen, még a megjelenésünkkel is,

560
00:41:47,960 –> 00:41:51,040
a bűn által megrontott
képességeink ellenére,

561
00:41:51,040 –> 00:41:55,720
helyreállítsa a dicsőséget,
Jézus Krisztus jellemét.

562
00:41:55,720 –> 00:42:00,880
Ne felejtsétek el, amikor
mindent megteszünk is…

563
00:42:00,880 –> 00:42:05,120
még hogyha a Szentlélek hatalmánál
fogva is, még mindig milyenek vagyunk?

564
00:42:05,120 –> 00:42:10,000
Még mindig hiányosak vagyunk….
még mindig hiányosak vagyunk.

565
00:42:10,000 –> 00:42:12,640
De ez nem kell elbátortalanítson
minket.

566
00:42:12,640 –> 00:42:18,200
Figyeljétek meg a 34-dik oldalon
lévő idézetet, a lap alján.

567
00:42:18,200 –> 00:42:22,120
Bizonyságtételek, 2. kötet,
618. oldal.

568
00:42:22,120 –> 00:42:29,600
“Krisztusnak hatalmas befolyása
volt, mivel Ő Isten Fia volt.

569
00:42:29,600 –> 00:42:34,040
Annyira távol vagyunk Tőle
és annyira hiányosak,

570
00:42:34,040 –> 00:42:40,000
hogy a legjobbat cselekedve is,
az erőfeszítéseink, silányak lesznek.

571
00:42:40,000 –> 00:42:44,000
Nem tudjuk megszerezni és birtokolni
azt a befolyást amivel Ő rendelkezett,

572
00:42:44,000 –> 00:42:48,000
de miért ne nevelnénk önmagunkat,
hogy olyan közel

573
00:42:48,000 –> 00:42:52,520
kerüljünk a Mintaképhez,
amennyire csak lehetséges,

574
00:42:52,520 –> 00:42:59,160
hogy a lehető legnagyobb hatással
legyünk az emberekre.”

575
00:42:59,160 –> 00:43:06,600
Kedves barátaim, még
a legistenfélőbb emberek is,

576
00:43:06,600 –> 00:43:10,302
csak gyenge tükröződések.

577
00:43:10,321 –> 00:43:12,438
Mit mondott az ihletett
író egy idézetben,

578
00:43:12,453 –> 00:43:15,240
amit a tegnap este
osztottam meg veletek?

579
00:43:15,240 –> 00:43:19,008
“Az emberek között a legszelídebbek
és a legnemesebbek is, milyenek?

580
00:43:19,023 –> 00:43:25,560
“Halvány tükröződése Krisztus
jelleme isteni szépségének.”
{MB 49.2}

581
00:43:25,560 –> 00:43:28,320
De ez nem kell elbátortalanítson
minket.

582
00:43:28,320 –> 00:43:36,320
Látjátok, Isten nem várja el tőlünk,
hogy olyan fényesen ragyogjunk,
mint a Nap.

583
00:43:36,320 –> 00:43:43,360
De azt elvárja, hogy olyan fényesen
ragyogjunk, ahogy csak tudunk. Ámen?

584
00:43:43,360 –> 00:43:46,920
Jézus az Atya dicsőségének
a visszatükröződése. {Zsid 1:3}

585
00:43:46,920 –> 00:43:49,200
Egy végtelenül dicsőséges
jellemet mutatott be.

586
00:43:49,200 –> 00:43:51,160
Ő az igazságnak Napja.

587
00:43:51,160 –> 00:43:57,760
Mi, a legjobb esetben is csak
tele holdak vagyunk. Ámen?

588
00:43:57,760 –> 00:44:02,120
Tökéletesek a mi szféránkban,
mint ahogy Ő is tökéletes
az Ő szférájában,

589
00:44:02,120 –> 00:44:05,640
teljességgel ragyogva a bűn által
megrontott képességeink szerint.

590
00:44:05,640 –> 00:44:10,508
De még egy tele hold is
csak gyenge tükröződése

591
00:44:10,523 –> 00:44:13,760
Jézus Krisztus
jelleme isteni szépségének.

592
00:44:13,760 –> 00:44:16,579
De Isten, Jézus Krisztus
szerelméért segít nekünk

593
00:44:16,587 –> 00:44:19,080
törekedni, hogy
teleholdak legyünk, ámen.

594
00:44:19,080 –> 00:44:22,200
…hogy azok legyünk
amik csak lenni tudunk érte.

595
00:44:22,200 –> 00:44:26,360
Visszatérve, a Jézus élete
könyvből vett idézethez.

596
00:44:26,360 –> 00:44:29,400
Annyira jelentős az utolsó mondat.

597
00:44:29,400 –> 00:44:35,613
“Isten tisztelete, Krisztus tisztelete
elválaszthatatlanul össze van kötve

598
00:44:35,629 –> 00:44:42,760
Isten népe feddhetetlen
jellemének fejlődésével.”

599
00:44:42,760 –> 00:44:47,400
Oh, testvéreim, bárki számára,
aki szereti Krisztust,

600
00:44:47,400 –> 00:44:52,240
ez egy erős motiváció kellene,
hogy legyen.

601
00:44:52,240 –> 00:44:58,160
Látjátok, ha tényleg szeretjük
Krisztust, tisztelnünk kell Őt, ugye?

602
00:44:58,160 –> 00:45:00,000
Hallhatok egy Áment?{Ámen}

603
00:45:00,000 –> 00:45:02,080
Azt akarjuk, hogy tiszteljük Őt.

604
00:45:02,080 –> 00:45:08,160
Hogyan tiszteljük Őt? Azáltal,
hogy helyesen képviseljük.

605
00:45:08,160 –> 00:45:14,480
Ezért mondtuk, hogy Isten tisztelete,
Krisztus tisztelete,

606
00:45:14,480 –> 00:45:23,000
magába foglalja Isten népe
jellemének a fejlődését.

607
00:45:23,000 –> 00:45:28,040
Ezen fordul meg minden….

608
00:45:28,040 –> 00:45:32,840
Engedjétek meg, hogy megosszak
veletek egy történetet.

609
00:45:32,840 –> 00:45:39,320
Édesapám mondta nekem,
de ő, az ő apjától hallotta.

610
00:45:39,320 –> 00:45:44,720
A nagyapám, lelkész volt a Heted
Napot Ünneplő Adventista Egyházban,

611
00:45:44,720 –> 00:45:48,640
mint az édesapám.

612
00:45:48,640 –> 00:45:58,000
Nagyapám teljes szolgálata alatt
tanított a Biblia akadémián.

613
00:45:58,000 –> 00:46:01,880
És egy nagyon hatékony
Biblia-tanár volt.

614
00:46:01,880 –> 00:46:08,880
Ezt onnan tudom, mivel nagyon sokszor
ősz hajú emberek jöttek oda hozzám

615
00:46:08,880 –> 00:46:14,000
és azt mondták “Valamilyen rokoni
kapcsolatban vagy Lyle Wallace-el?”

616
00:46:14,000 –> 00:46:19,080
Mindig mosolyogtam és azt mondtam
“Igen, a nagyapám volt.”

617
00:46:19,080 –> 00:46:22,200
Általában könnyes lett a szemük és

618
00:46:22,200 –> 00:46:28,040
azt mondták, “Nem tudom elmondani
mekkora hatással volt az életemre

619
00:46:28,040 –> 00:46:35,600
a biblia-órán, az Egyetemen.”

620
00:46:35,600 –> 00:46:39,550
A történetekről volt ismert,
amelyeket elmondott,

621
00:46:39,566 –> 00:46:43,880
hogy lelki igazságokat
szemléltessen.

622
00:46:43,880 –> 00:46:47,080
Ezt nekem az apám mondta.

623
00:46:47,080 –> 00:46:51,840
én azt szeretném, hogy olyan jól
tudjam elmondani, mint ahogy
az apám mondta el,

624
00:46:51,840 –> 00:46:56,280
és az apám azt szerette volna,
hogy ugyanolyan jól mondja el,
mint az ő apja.

625
00:46:56,280 –> 00:47:00,040
Valószínű, hogy ez megkopott
az egymást követő nemzedékek során,

626
00:47:00,040 –> 00:47:08,160
de megpróbálok minden tőlem
telhetőt, mivel olyan igazságokat
szemléltet,

627
00:47:08,160 –> 00:47:13,800
amelyeket szeretnék ha hazavinnétek
a szívetekbe ma este.

628
00:47:13,800 –> 00:47:18,120
Jézus befejezte Földi küldetését,

629
00:47:18,120 –> 00:47:23,771
hogy kinyilatkoztassa Isten
dicsőségét az embernek,

630
00:47:23,772 –> 00:47:29,640
és, hogy helyreállítsa Isten
dicsőségét az emberben.

631
00:47:29,640 –> 00:47:32,128
Az “Elvégeztetett”
győzelmi felkiáltásban

632
00:47:32,135 –> 00:47:34,904
munkájának mindkét szakaszát
elvégezte.{Ján 19:30}

633
00:47:34,920 –> 00:47:36,240
Emlékeztek….

634
00:47:36,240 –> 00:47:39,160
Még a második szakaszt is,
amiben teljesen helyreállította,

635
00:47:39,160 –> 00:47:42,076
Isten dicsőségét önmagában,
érettünk,

636
00:47:42,084 –> 00:47:46,880
de ugyanakkor mindent
megtett azért,

637
00:47:46,880 –> 00:47:51,240
hogy az Ő dicsőségét helyre
lehessen állítani bennünk, érette.

638
00:47:51,240 –> 00:48:00,120
Teljesen és hiba nélkül betöltve
küldetését,

639
00:48:00,120 –> 00:48:12,240
visszatér a mennybe, a bűntelen
világegyetem örömére.

640
00:48:12,240 –> 00:48:23,240
Ahogy közeledik, felhangzik egy
kiáltás, “Ki a dicsőség Királya?”
{Zsolt 24:8, 10}

641
00:48:23,240 –> 00:48:29,840
“Ki a jellem Királya?”

642
00:48:29,840 –> 00:48:32,600
És jön a válsz.

643
00:48:32,600 –> 00:48:35,120
Ezután megismétlődik a kérdés,

644
00:48:35,120 –> 00:48:38,240
nem azért, mert először nem
hallották, vagy nem értették meg,

645
00:48:38,240 –> 00:48:42,800
hanem azért, mert hallani akarják
az Urukat,

646
00:48:42,800 –> 00:48:46,480
Akit teljes szívből szeretnek
és imádnak.

647
00:48:46,480 –> 00:48:50,200
A kapuk kitárulnak és Ő belép,

648
00:48:50,200 –> 00:48:55,920
az angyali seregek előre sietnek,
hogy leboruljanak és imádják Őt,

649
00:48:55,920 –> 00:49:06,000
de Ő… felemeli kezeit; és nem
akarja elfogadni imádatukat,

650
00:49:06,000 –> 00:49:12,160
addig amíg nem kap
bizonyosságot az Atyától,

651
00:49:12,160 –> 00:49:21,080
hogy áldozata elégséges volt
számunkra, hogy csatlakozhassunk
Hozzá.

652
00:49:21,080 –> 00:49:23,000
Szeretnetek kell egy ilyen Urat!

653
00:49:23,000 –> 00:49:25,040
Hallhatok egy Áment?{Ámen}

654
00:49:25,040 –> 00:49:29,520
Szeretnetek kell egy ilyen Urat!

655
00:49:29,520 –> 00:49:33,400
És amikor az Atyához megy,
és megbizonyosodik,

656
00:49:33,400 –> 00:49:37,320
hogy mindent megtett ami szükséges,

657
00:49:37,320 –> 00:49:41,280
hogy lehetővé tegye bárki számára,
aki a kereszt lábához fog menni,

658
00:49:41,280 –> 00:49:44,040
és elfogadja hit által a kettős
gondoskodását a kegyelemnek,

659
00:49:44,040 –> 00:49:46,514
hogy vele legyen egy
örökkévalóságon keresztül, és

660
00:49:46,515 –> 00:49:49,467
meglássa Őt, úgy ahogy van,
hogy lássa az Ő dicsőségét,

661
00:49:49,475 –> 00:49:52,717
és visszatükrözze azt, egy
örökkévalóságon keresztül.

662
00:49:52,732 –> 00:49:57,256
Amikor megbizonyosodik erről,
azután fogadja el az angyalok
hódolatát,

663
00:49:57,256 –> 00:50:03,080
és imádatát…de addig nem.

664
00:50:03,080 –> 00:50:09,560
És ezután kérdéseket tesznek fel
küldetésével kapcsolatban.

665
00:50:09,560 –> 00:50:15,360
És szeretik hallgatni a történeteket
arról, hogy milyen tökéletesen
és meggyőzően,

666
00:50:15,360 –> 00:50:23,720
és kétségtelenül megcáfolta
az ördög összes hazugságait
Isten jellemét illetően,

667
00:50:23,720 –> 00:50:31,720
és arról, hogy milyen tökéletesen
mutatta be az igazságot.

668
00:50:31,720 –> 00:50:40,836
Öröm tölti el az angyalok
seregének szívét,

669
00:50:40,844 –> 00:50:46,480
ahogy megértik, hogy Krisztus
milyen csodálatosan,

670
00:50:46,480 –> 00:50:52,200
mutatta be Isten jellemét
a bukott emberiségnek.

671
00:50:52,200 –> 00:50:58,320
De egy kis idő múlva,
egy csoport angyal,

672
00:50:58,320 –> 00:51:03,800
nyilvánvalóan tárgyal egymás
között valamiről.

673
00:51:03,800 –> 00:51:13,040
Az egyik közülük felemeli a kezét,
és az Úr felismeri őt, és azt mondja:

674
00:51:13,040 –> 00:51:19,034
“Uram, mi annyira hálásak
vagyunk azért, hogy

675
00:51:19,049 –> 00:51:22,600
olyan tökéletesen
teljesítetted a küldetésed,

676
00:51:22,600 –> 00:51:25,600
hogy bemutasd az Atya jellemét.

677
00:51:25,600 –> 00:51:29,080
Annyira hálásak vagyunk,
azért, hogy

678
00:51:29,080 –> 00:51:33,160
megcáfoltad az ördög hazugságait,

679
00:51:33,160 –> 00:51:35,680
Isten jellemét illetően.

680
00:51:35,680 –> 00:51:41,960
De azon gondolkozunk és csak
csodálkozunk, hogy

681
00:51:41,960 –> 00:51:51,840
ki fogja folyatni ezt a munkát
a Földön most, hogy Te már itt vagy?

682
00:51:51,840 –> 00:51:57,480
Mi tudjuk, hogy Sátán
nem változott meg.

683
00:51:57,480 –> 00:52:04,200
Ő továbbra is hazudik jellemed
és az Atya jellemével
kapcsolatosan.

684
00:52:04,200 –> 00:52:07,863
És ő továbbra is igyekszik,
helytelenül bemutatni

685
00:52:07,864 –> 00:52:11,160
Téged, és elidegeníteni
az embereket Tőled,

686
00:52:11,160 –> 00:52:15,360
meggyőzve őket arról, hogy Te
nem a szeretet Istene vagy.

687
00:52:15,360 –> 00:52:21,229
Tehát, mi tudjuk azt, hogy
szükség van valakire a Földön,

688
00:52:21,245 –> 00:52:25,120
aki továbbra is az igazságot
mutatja be a jellemeddel kapcsolatban.

689
00:52:25,120 –> 00:52:27,120
Ki fogja ezt megtenni Uram?

690
00:52:27,120 –> 00:52:32,440
Aggódunk….kérlek mond el nekünk,
most ki fogja ezt megtenni?

691
00:52:32,440 –> 00:52:37,400
És Jézus azt mondja: “Nos,
nem kell aggódnotok.

692
00:52:37,400 –> 00:52:42,800
Választott férfiakat és nőket
hagytam hátra.

693
00:52:42,800 –> 00:52:48,080
Ott van Péter, Jakab és János,
és ott van Tamás is…”

694
00:52:48,080 –> 00:52:59,400
És az angyalok azt mondják, “Nos
Uram, tudod, pont miattuk aggódunk.

695
00:52:59,400 –> 00:53:03,160
Mi ismerjük ezeket az embereket.

696
00:53:03,160 –> 00:53:07,960
Uram, tudod, Péter…

697
00:53:07,960 –> 00:53:13,000
nem is olyan régen, átkozódva
tagadott meg Téged.

698
00:53:13,000 –> 00:53:16,640
Jakab és János, a mennydörgés fiai..

699
00:53:16,640 –> 00:53:20,880
tűzet akartak hozni az égből,
hogy egy teljes várost
megsemmisítsenek, mivel

700
00:53:20,880 –> 00:53:25,480
nem fogadták őket.

701
00:53:25,480 –> 00:53:30,360
És Tamás, Te tudod, mennyi időbe
telt, hogy valamit is elhiggyen.

702
00:53:30,360 –> 00:53:33,680
Bizonyára, Te nem rájuk számítasz.

703
00:53:33,680 –> 00:53:36,200
Mi van ha ők cserben hagynak Téged?

704
00:53:36,200 –> 00:53:42,120
Vagyis, nincs egy “B” terved?

705
00:53:42,132 –> 00:53:47,063
Biztos, hogy van, kell legyen
egy másodlagos terved is.

706
00:53:47,071 –> 00:53:58,240
Vagyis, nem lehet igazán
számítani rájuk, ugye?

707
00:53:58,240 –> 00:54:05,920
És az Úr azt mondja: “Nos,
nem csak ők vannak.

708
00:54:05,920 –> 00:54:12,800
Mások is vannak…
mások is vannak.

709
00:54:12,800 –> 00:54:26,080
Ott van Dávid…ott van Mária…
és István, és Jeff

710
00:54:26,080 –> 00:54:30,080
és Filep és László.”

711
00:54:30,080 –> 00:54:34,080
Az angyal közbeszól és azt mondja
“Nos Uram, tudod,

712
00:54:34,080 –> 00:54:38,640
mi nem rendelkezünk a te tudásoddal,
így nem ismerjük azokat az embereket,

713
00:54:38,640 –> 00:54:45,800
de azokat akiket megneveztél,
nem mind emberek?

714
00:54:45,800 –> 00:54:48,680
Az Úr azt mondja, “De igen.”

715
00:54:48,680 –> 00:54:54,280
Az angyal válaszol, “Tudod Uram,
mi még mindig aggódunk.

716
00:54:54,280 –> 00:54:59,000
Még mindig aggódunk, mivel…

717
00:54:59,000 –> 00:55:02,800
Uram Te tudod, hogy elég rossz
múlttal rendelkeznek.

718
00:55:02,800 –> 00:55:06,880
Mindannyian vétkeztek és
szűkölködnek a dicsőség nélkül.

719
00:55:06,880 –> 00:55:11,585
Bizonyára nem függhetsz emberektől,

720
00:55:11,593 –> 00:55:14,760
hogy bemutassák a jellemeddel
kapcsolatos igazságot.

721
00:55:14,760 –> 00:55:18,760
És tudod, a nagy küzdelem vége fele,

722
00:55:18,760 –> 00:55:23,200
kell lennie valakinek, aki bemutassa
a világnak a Te jellemedet.

723
00:55:23,200 –> 00:55:28,000
Ez az, ami mindent a végkifejlethez
fog vinni és a véghez.

724
00:55:28,000 –> 00:55:32,440
Tehát kérünk mondd el nekünk, van
egy másodlagos terved is, ugye?

725
00:55:32,440 –> 00:55:34,600
Mi van ha ők cserben hagynak?

726
00:55:34,600 –> 00:55:40,600
Uram, mi a B terv? Mond el nekünk…
biztos van egy másik terved is.”

727
00:55:40,600 –> 00:55:50,160
És egy kis néma csönd után, végül
az Úr azt mondja. “Nincs”

728
00:55:50,160 –> 00:55:55,920
“Nincs másik tervem.

729
00:55:55,920 –> 00:56:00,120
Számítok rájuk.

730
00:56:00,120 –> 00:56:04,080
Nem fognak cserben hagyni.

731
00:56:04,080 –> 00:56:11,160
Ettől függ minden.”

732
00:56:11,160 –> 00:56:15,640
Felállnátok egy imára.

733
00:56:15,640 –> 00:56:26,400
Mennyei Atyánk, kérlek segíts
meg minket, hogy ne hagyjunk
Téged cserben…

734
00:56:26,400 –> 00:56:31,120
földünk történelmének záró
pillanataiban, amikor kell
legyen egy néped,

735
00:56:31,120 –> 00:56:36,680
aki hirdeti minden nemzetnek,
ágazatnak, nyelvnek és népnek
a fontos üzenetet,

736
00:56:36,680 –> 00:56:39,880
és kinyilatkoztatja nekik
a Te szeretetedet.

737
00:56:39,880 –> 00:56:45,680
Uram, annyira fontos,
hogy egy ilyen nép legyünk.

738
00:56:45,680 –> 00:56:51,840
Segíts minket, hogy Krisztus
szerelméért, a kereszt
lábához menjünk,

739
00:56:51,840 –> 00:56:56,200
és elfogadjuk a vért és a vizet,
a békességet és a Szentlelket,

740
00:56:56,200 –> 00:57:00,680
a bocsánatot és az erőt, a megbocsátó
kegyelmet és a kegyelmet,
ami lehetővé teszi,

741
00:57:00,680 –> 00:57:07,640
hogy azt tudjuk tenni Krisztusért,
amit Ő tett az Atyáért, kérünk Urunk.

742
00:57:07,640 –> 00:57:10,280
Segíts, hogy ne hagyjuk Őt cserben.

743
00:57:10,280 –> 00:57:13,320
Az Ő nevében kértünk, Ámen.

744
00:57:13,342 –> 00:57:14,462
.