Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:00,272 –> 00:00:03,512
A jellem fejlesztése, azt mondják
a legfontosabb feladat

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
melyet valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi
jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace lelkész
végig vezet

7
00:00:22,640 –> 00:00:24,760
“Dicsőségről dicsőségre”

8
00:00:24,760 –> 00:00:27,600
“A szív hús táblájára írva”

9
00:00:27,600 –> 00:00:30,440
Köszönöm, hogy eljöttetek ma este,

10
00:00:30,440 –> 00:00:38,040
a tanulmányunk folytatására.

11
00:00:38,040 –> 00:00:43,080
A 16-dik tanulmánynál tartunk, ugye?

12
00:00:43,080 –> 00:00:47,040
A címe: “A szív hústáblájára írva.”

13
00:00:47,040 –> 00:00:48,880
“A szív hústábláira írva,”
{2 Kor 3:3}

14
00:00:48,880 –> 00:00:54,080
A segédanyag 35-dik oldalán
fogjátok megtalálni.

15
00:00:54,080 –> 00:01:00,440
A levelekről fogunk beszélni
ma este.

16
00:01:00,440 –> 00:01:05,000
Élő leveleknek nevez minket
a Biblia,

17
00:01:05,000 –> 00:01:14,040
ahogy a régi angol megnevezésben
találjuk meg.

18
00:01:14,040 –> 00:01:20,400
Leveleket, amiket meg kellett írni,
aláírni, lepecsételni,

19
00:01:20,400 –> 00:01:26,640
és tulajdonképpen kézbesíteni.

20
00:01:26,640 –> 00:01:32,080
Meg kell figyelnünk,
hogy a Szentlélek,

21
00:01:32,080 –> 00:01:35,960
amelyet ránk lehelt, Krisztus
által, aki megbízott minket,

22
00:01:35,960 –> 00:01:39,480
részt vesz ebben az egész
folyamatban.

23
00:01:39,480 –> 00:01:42,792
A célunk az, hogy
jobban megértsük azt,

24
00:01:42,800 –> 00:01:47,560
hogy a Szentlélek, hogyan
állít helyre minket,

25
00:01:47,560 –> 00:01:52,821
dicsőségről, dicsőségre, Isten
jellemének hasonlatára.

26
00:01:52,837 –> 00:01:56,960
Nagyon fontos tanulmány, de még
egyszer, a lelki dolgok milyenek?

27
00:01:56,960 –> 00:01:59,080
Lelkileg foghatók fel.

28
00:01:59,080 –> 00:02:02,509
Tehát kedves barátaim, mielőtt
tovább mennénk, meg kell állnunk,

29
00:02:02,525 –> 00:02:06,320
ahogy szoktuk, hogy személyesen
meghívjuk Isten lelkét a szíveinkbe.

30
00:02:06,320 –> 00:02:09,760
Még egyszer, szükségem van
az imáitokra.

31
00:02:09,760 –> 00:02:19,760
Térdeljünk le egy néhány percig.

32
00:02:29,040 –> 00:02:32,680
Mennyei Atyám,

33
00:02:32,680 –> 00:02:40,040
mindenek előtt, köszönöm a
lehetőséget, hogy Atyámnak
hívhatlak.

34
00:02:40,040 –> 00:02:44,240
Nagyon hálás vagyok, hogy a
véreden vásárolt fiad vagyok,

35
00:02:44,240 –> 00:02:48,120
hogy befogadtál a családodba.

36
00:02:48,120 –> 00:02:54,081
Jézus, köszönöm, hogy
ezt lehetővé tetted.

37
00:02:54,089 –> 00:02:57,080
És Atyám különösen köszönöm neked,
az Idősebb Testvért,

38
00:02:57,080 –> 00:03:04,440
aki képvisel engem, és Benne
elrejtőzve jövök Hozzád.

39
00:03:04,440 –> 00:03:07,920
Ő szép, én nem.

40
00:03:07,920 –> 00:03:11,920
De köszönöm, hogy Te, úgy tekintesz
rám, ahogy Benne vagyok,

41
00:03:11,920 –> 00:03:15,640
és szépnek látsz engem,

42
00:03:15,640 –> 00:03:19,920
ez bizalmat ad nekem
és szent bátorságot,

43
00:03:19,920 –> 00:03:22,200
tudva, hogy el vagyok fogadva
a Szeretett által.

44
00:03:22,200 –> 00:03:28,120
Azért jövök eléd, hogy kérjelek,
áldj meg engem,

45
00:03:28,120 –> 00:03:31,920
és áld, meg a véreden vásárolt,
testvéreimet és testvérnőimet,

46
00:03:31,920 –> 00:03:36,539
a Szentlélek ránk árasztásával.

47
00:03:36,539 –> 00:03:42,840
Tanulmányozni szeretnénk, és
jobban megérteni, hogy a Szentlélek,

48
00:03:42,840 –> 00:03:49,480
akit a Te Fiad, ránk lehelt,

49
00:03:49,480 –> 00:03:55,720
hogyan változtat meg minket,
dicsőségről dicsőségre,
a Te hasonlatosságodra.

50
00:03:55,720 –> 00:03:58,000
Jobban megértve, hogy mit tesz
a Szentlélek,

51
00:03:58,000 –> 00:04:02,920
megérthetjük jobban, hogyan
működhetünk együtt.

52
00:04:02,920 –> 00:04:07,160
Élő levelek szeretnénk lenni.

53
00:04:07,160 –> 00:04:11,000
Helyesen szeretnénk
képviselni Krisztust.

54
00:04:11,000 –> 00:04:16,360
Igaz és szép dolgokat szeretnénk
mondani arról, hogy milyen is Ő
valójában.

55
00:04:16,360 –> 00:04:20,240
De addig nem tudunk, amíg
nem írod az Ő jellemét,

56
00:04:20,240 –> 00:04:25,080
a mi szíveink hús tábláira.

57
00:04:25,080 –> 00:04:31,520
Kérlek taníts meg minket, hogy
hogyan működjünk együtt,
ebben a folyamatban.

58
00:04:31,520 –> 00:04:38,040
Ahogy vezetem ezt a tanulmányt,
komolyan kérlek Atyám,

59
00:04:38,040 –> 00:04:42,520
hogy vezesd és irányítsd
gondolataimat és szavaimat.

60
00:04:42,520 –> 00:04:46,560
Az igazat és csakis az igazat
szeretném szólni, úgy
ahogy Jézusban van.

61
00:04:46,560 –> 00:04:54,160
Tehát kérlek, az Igazság Lelke által,
végy birtokodba engem teljesen.

62
00:04:54,160 –> 00:04:57,200
Vezesd és irányítsd minden
gondolatomat és szavamat,

63
00:04:57,200 –> 00:05:00,094
azért, hogy azt mondhassam,
amit Te akarsz mondani,

64
00:05:00,109 –> 00:05:02,240
semmivel sem többet
vagy kevesebbet.

65
00:05:02,240 –> 00:05:05,840
És segíts meg, hogy úgy mondjam,
ahogy Te akarod, hogy mondjam,

66
00:05:05,840 –> 00:05:11,280
hogy Jézus meg legyen dicsőítve,
és az Ő népe épüljön.

67
00:05:11,280 –> 00:05:21,280
Ez az én imám, az Ő nevében. Ámen.

68
00:05:26,280 –> 00:05:34,280
A Szentlélek, akit Jézus ránk
lehelt, miután megbízott minket,

69
00:05:34,280 –> 00:05:38,240
az egyetlen elégséges erő,

70
00:05:38,240 –> 00:05:44,560
aki képessé tesz arra, hogy azt
tegyük Krisztusért,
amit Ő tett az Atyáért.

71
00:05:44,560 –> 00:05:47,648
A kétszer megismételt békéről
való biztosítás,

72
00:05:47,648 –> 00:05:52,560
az egyetlen megfelelő
motiváció és alap.

73
00:05:52,575 –> 00:05:55,907
A vér és a víz segítségével
meg tudjuk tenni Krisztusért azt,

74
00:05:55,923 –> 00:05:58,120
amit Ő tett az Atyáért.

75
00:05:58,120 –> 00:06:04,160
De meg szeretném nézni veletek
együtt, hogy a Szentlélek,

76
00:06:04,160 –> 00:06:09,400
hogyan változtat meg minket
dicsőségről dicsőségre.

77
00:06:09,400 –> 00:06:14,040
Egyértelműen meg van határozva,
hogy ezt Ő egyedül tudja megtenni,

78
00:06:14,040 –> 00:06:16,880
az alapigénkben, 2 Kor. 3:18-ban:

79
00:06:16,880 –> 00:06:18,800
“Mi pedig az Úrnak dicsőségét
mindannyian,

80
00:06:18,800 –> 00:06:20,840
fedetlen arccal szemlélvén,

81
00:06:20,840 –> 00:06:24,800
ugyanazon ábrázatra elváltozunk,
dicsőségről dicsőségre,

82
00:06:24,800 –> 00:06:27,760
úgy, mint az Úrnak Lelkétől.”

83
00:06:27,760 –> 00:06:31,600
Világos, az Úr Lelke az, aki
megváltoztat minket,
dicsőségről dicsőségre.

84
00:06:31,600 –> 00:06:37,800
De kérdezlek, hogyan teszi
ezt meg az Úr Lelke?

85
00:06:37,800 –> 00:06:41,254
Mi a folyamata?

86
00:06:41,269 –> 00:06:45,840
Betekintést, nyújt számukra az
ihletett író, amit meg szeretnék
veletek osztani.

87
00:06:45,840 –> 00:06:49,680
Segít megérteni, hogy
a Szentlélek hogyan,

88
00:06:49,680 –> 00:06:53,440
állítja helyre bennünk
Krisztuséhoz hasonló jellemet.

89
00:06:53,440 –> 00:06:56,520
Idők jelei, 1911, július 18:

90
00:06:56,520 –> 00:07:04,360
Jegyezzétek meg ezt az idézetet:
“Ahogy a viasz felveszi a pecsét
lenyomatát,

91
00:07:04,360 –> 00:07:09,160
az emberi lélek is ugyanúgy veszi
fel az Isten Lelkének lenyomatát,

92
00:07:09,160 –> 00:07:12,520
és megőrzi Krisztus képét.”

93
00:07:12,520 –> 00:07:14,400
Nagyon érdekes a nyelvezet.

94
00:07:14,400 –> 00:07:20,000
“Ahogy a viasz veszi fel a pecsét
lenyomatát…”

95
00:07:20,000 –> 00:07:22,160
“a pecsét lenyomatát,

96
00:07:22,160 –> 00:07:27,080
az emberi lélek is ugyanúgy veszi
fel a Lélek lenyomatát

97
00:07:27,080 –> 00:07:30,160
és őrzi meg Krisztus képét.”

98
00:07:30,160 –> 00:07:34,280
Milyen görög igére emlékeztet
ez minket?
…egy korábbi tanulmányból?

99
00:07:34,280 –> 00:07:38,680
Kharaktare (jellem) igen!

100
00:07:38,680 –> 00:07:42,096
Ez a görög szó, ami egyszer van
használva az Újszövetségben,

101
00:07:42,103 –> 00:07:46,600
abban a nagyszerű versben, amit
Pál jegyez le a Zsidókhoz írt
levél 1:3-ban,

102
00:07:46,600 –> 00:07:49,480
ami leírja, hogy milyen
tökéletesen, milyen szépen

103
00:07:49,480 –> 00:07:53,520
töltötte be Krisztus küldetését,
hogy kinyilatkoztassa az embernek,
Isten jellemét.

104
00:07:53,520 –> 00:07:54,400
Melyik volt ez a vers?

105
00:07:54,400 –> 00:07:57,200
“Aki az Ő dicsőségének
a visszatükröződése

106
00:07:57,200 –> 00:08:00,920
és az Ő valóságának képmása…”

107
00:08:00,920 –> 00:08:08,200
Emlékeztek a görög szó, ami
“képmásnak” van fordítva,
tulajdonképpen mi is?

108
00:08:08,200 –> 00:08:11,840
“Khar-ak-tare… khar-ak-tare.”
Jellem.

109
00:08:11,840 –> 00:08:15,120
Ebből a görög szóból származik
az angol “character” kifejezés.

110
00:08:15,120 –> 00:08:20,040
Nagyon sok más nyelvben is
hasonló a kifejezés.

111
00:08:20,040 –> 00:08:21,553
Mi volt ez a görög szó?

112
00:08:21,560 –> 00:08:23,520
Emlékeztek a 8-dik tanulmányunkra?

113
00:08:23,520 –> 00:08:25,840
Mi volt a legrégebbi jelentése?

114
00:08:25,840 –> 00:08:31,080
Mire vonatkozott? Egy vésőre,
vagy egy érme készítőre.

115
00:08:31,080 –> 00:08:35,240
Idővel, magát a szerszámot
jelentette,

116
00:08:35,240 –> 00:08:38,360
amit egy vésnők használt: festékre,
bélyegzőre; tulajdonjegy.

117
00:08:38,360 –> 00:08:42,720
De az Újszövetségi időkben, magára
a metszetre vonatkozott,

118
00:08:42,720 –> 00:08:46,080
amit a vésnők készített
a szerszámokkal.

119
00:08:46,080 –> 00:08:48,640
A lenyomatra, ami rákerült

120
00:08:48,640 –> 00:08:51,360
bármilyen anyag felületére.

121
00:08:51,360 –> 00:08:55,240
Ezt jelenti a “khar-ak-tare” szó.

122
00:08:55,240 –> 00:09:00,160
Értitek ezt a koncepciót,
ebben az idézetben?

123
00:09:00,160 –> 00:09:02,520
“Ahogy a viasz felveszi
a pecsét lenyomatát,

124
00:09:02,520 –> 00:09:05,920
az emberi lélek is ugyanúgy
veszi fel Isten Lelkének
a lenyomatát

125
00:09:05,920 –> 00:09:09,640
és őrzi meg Krisztus képét.”

126
00:09:09,640 –> 00:09:17,080
Isten képének újra-vésésében

127
00:09:17,080 –> 00:09:23,440
milyen eszközt használ Isten?
A Szentlelket.

128
00:09:23,440 –> 00:09:28,520
Ez a metszet készítő szerszám,
és mi meg kell kapjuk a lenyomatát,

129
00:09:28,520 –> 00:09:35,080
azért, hogy mit őrizhessünk meg?
Krisztus képmását.

130
00:09:35,080 –> 00:09:37,520
Rendben?

131
00:09:37,520 –> 00:09:47,000
Hova kerül ez a lenyomat?

132
00:09:47,000 –> 00:09:52,760
Nem a kőtáblákra van felírva,
ahova a 10 parancsolat lett írva,

133
00:09:52,760 –> 00:10:00,341
hanem a szíveink hústábláira.

134
00:10:00,357 –> 00:10:04,360
II. Móz 32:16: “A táblák pedig
Isten kezének készítményei valának,

135
00:10:04,360 –> 00:10:08,520
az írás is Isten írása vala,
kimetszve a táblákra.”

136
00:10:08,520 –> 00:10:12,640
Ez a hivatkozás a kőtáblákra.

137
00:10:12,640 –> 00:10:19,480
Az Ószövetségben, Isten
az Ő törvényét kőtáblákra írta.

138
00:10:19,480 –> 00:10:23,960
De mi az Újszövetség ígérete,
hogy Ő hova fogja írni őket?

139
00:10:23,960 –> 00:10:35,080
A szíveinkbe, elméinkbe..
a mi szíveinkbe és elméinkbe.

140
00:10:35,080 –> 00:10:40,600
Megkapjuk ezeket az írásokat,

141
00:10:40,600 –> 00:10:47,400
hogy ezáltal élő levelek lehessünk,

142
00:10:47,400 –> 00:10:56,400
és, hogy kinyilatkoztathassuk
életeinkben Jézus Krisztus
kedves jellemét.

143
00:10:56,400 –> 00:10:59,960
2 Kor 3:3

144
00:10:59,960 –> 00:11:04,600
“Akik felől nyilvánvaló, hogy
Krisztusnak a mi szolgálatunk által,

145
00:11:04,600 –> 00:11:09,920
szerzett levele vagytok, nem
tintával, hanem az élő Istennek
Lelkével írva,

146
00:11:09,920 –> 00:11:18,480
nem kőtáblákra, hanem a szívnek
hústábláira.”

147
00:11:18,480 –> 00:11:21,814
Tehát, még egyszer világosan
azonosítva van,

148
00:11:21,829 –> 00:11:25,651
a metszet készítő szerszám, vagy
az író eszköz; ami nem más,
mint a Szentlélek.

149
00:11:25,658 –> 00:11:30,440
És mi az a felület,
ahova a Szentlélek ír?

150
00:11:30,440 –> 00:11:34,560
A szíveink hústáblája.

151
00:11:34,560 –> 00:11:40,000
De kedves barátaim, szíveink
természetüktől fogva nem hajlamosak,

152
00:11:40,000 –> 00:11:42,800
elfogadni ezeket az írásokat.

153
00:11:42,800 –> 00:11:46,280
Természetüktől fogva kő-
szíveink vannak.

154
00:11:46,280 –> 00:11:51,760
Ezért mit kell tennünk?
Kapnunk kell egy új szívet!

155
00:11:51,760 –> 00:11:54,480
Ezékiel 36: 26, 27:

156
00:11:54,480 –> 00:11:57,600
“És adok néktek új szívet,
és új lelket adok belétek,

157
00:11:57,600 –> 00:12:01,640
és elveszem a kőszíveket testetekből,

158
00:12:01,640 –> 00:12:04,520
és adok nektek hús szívet.”

159
00:12:04,520 –> 00:12:07,800
Kérlek jegyezzétek meg, ez nem
olyan értelemben hús, mint azt

160
00:12:07,800 –> 00:12:13,520
ahogy az Újszövetség használja,
ami azonos az érzéki testtel.

161
00:12:13,520 –> 00:12:18,520
Ez úgy hús, mint húsos,
nem hússzerű.

162
00:12:18,520 –> 00:12:24,120
Ez olyan hús-szív, ami lágy és
befolyásolható,

163
00:12:24,120 –> 00:12:31,837
ami képes befogadni és megőrizni
azt, ami rá van írva.

164
00:12:31,845 –> 00:12:34,760
Ilyen szívet akar adni nekünk Isten.

165
00:12:34,760 –> 00:12:37,840
27 -dik vers: “És az én lelkemet
adom belétek,

166
00:12:37,840 –> 00:12:40,805
és azt cselekszem, hogy az én
parancsolataimban járjatok,

167
00:12:40,805 –> 00:12:44,920
és az én törvényeimet
megőrizzétek és betöltsétek.”

168
00:12:44,920 –> 00:12:50,600
Látjátok, a Szentlélek írása
a mi szívünkbe,

169
00:12:50,600 –> 00:12:56,760
közvetlen hatással van
a magaviseletünkre, igaz?

170
00:12:56,760 –> 00:13:01,120
Amikor a szívünkre rá van írva
a szeretet törvénye,

171
00:13:01,120 –> 00:13:06,880
a viselkedésünk összhangba kerül
a szeretet törvényével. {Róm 13:10}

172
00:13:06,880 –> 00:13:15,600
Az Ő parancsolataiban fogunk járni,
és betöltjük az Ő rendeléseit.

173
00:13:15,600 –> 00:13:24,680
Mindenek előtt jegyezzük meg,
hogy mit ír a szívünkbe a Szentlélek.

174
00:13:24,680 –> 00:13:29,080
A Kress Gyűjtemény, 122. oldalán,
egy különös részt találunk.

175
00:13:29,080 –> 00:13:32,120
“Ne feledjük el soha, hogy
az igazi kereszténység,

176
00:13:32,120 –> 00:13:37,720
azon alapszik, hogy a bibliai
elvek belevésődnek a szívünkbe
és jellemünkbe.

177
00:13:37,720 –> 00:13:42,920
Ez egy személyes munka,
láthatóan kifejeződve.”

178
00:13:42,920 –> 00:13:45,400
Kérlek még egyszer,
jegyezzétek meg, hogy az,

179
00:13:45,407 –> 00:13:47,880
ami a szívünkbe van írva,
milyen kell legyen?

180
00:13:47,880 –> 00:13:52,720
Meg kell mutatkozzon az életünkben.

181
00:13:52,720 –> 00:13:54,840
Láthatóan kifejezésre kell jusson.

182
00:13:54,840 –> 00:14:00,080
De különösen jegyezzük meg,
hogy mi az, ami bele van vésve,

183
00:14:00,080 –> 00:14:01,160
vagy írva a szíveinkbe.

184
00:14:01,160 –> 00:14:05,520
Mi az? Bibliai elvek.

185
00:14:05,520 –> 00:14:10,240
Kedves barátaim, nézzük meg közösen.

186
00:14:10,240 –> 00:14:17,000
Mik az elvek? Mit nevezünk elveknek?

187
00:14:17,000 –> 00:14:19,901
Kérlek jegyezzétek
meg, hogy az elvek

188
00:14:19,901 –> 00:14:23,280
különböznek a szabályoktól
és az előírásoktól.

189
00:14:23,280 –> 00:14:27,160
Kötelezettségek és tiltások.

190
00:14:27,160 –> 00:14:32,000
A kötelességek és tiltások,
törvények és előírások,

191
00:14:32,000 –> 00:14:35,480
az elvek gyakorlatba ültetése
a viselkedés szintjén.

192
00:14:35,480 –> 00:14:39,669
De az elvek, mélyebbek és
sokkal alapvetőbbek, mint

193
00:14:39,680 –> 00:14:42,760
az előírások és szabályok.

194
00:14:42,760 –> 00:14:45,880
Értitek mit próbálok elmagyarázni?

195
00:14:45,880 –> 00:14:49,360
Engedjétek meg, hogy szemléltessem,
hogy biztos legyek, hogy megértettétek.

196
00:14:49,360 –> 00:14:57,040
Amikor a jellem-fejlesztésről
beszélünk, van néhány
kötelesség és tiltás,

197
00:14:57,040 –> 00:15:02,680
ami nagyon fontos bibliai
elveken alapszik.

198
00:15:02,680 –> 00:15:10,933
Az egyik ilyen kötelesség, hogy
tölts minőségi időt, minden nap,

199
00:15:10,949 –> 00:15:13,785
hogy jobban megismerhesd
Jézus Krisztust,

200
00:15:13,793 –> 00:15:17,080
úgy ahogy a Biblia bemutatja.

201
00:15:17,080 –> 00:15:30,560
Egy másik lehetséges kötelesség,
szakíts időt, hogy kimenj
a természetbe szemlélni,

202
00:15:30,570 –> 00:15:36,490
Isten kezének munkáját, az Ő
dicsőségének kinyilatkoztatását,

203
00:15:36,505 –> 00:15:41,486
a természeten keresztül
megmutatkozó szeretetét.

204
00:15:41,486 –> 00:15:46,400
Egy tiltás, a jellem fejlesztés
területén:

205
00:15:46,400 –> 00:15:50,400
Ne pazarolj időt,

206
00:15:50,400 –> 00:15:57,080
azzal, amit e világ nyújt
a képernyőn keresztül.

207
00:15:57,080 –> 00:16:06,573
Önuralmat kell gyakorolnom, hogy
ne menjek bele ebbe a témába.

208
00:16:06,588 –> 00:16:10,440
Mert ha ilyen dolgokat szemléltek,
olyat néztek

209
00:16:10,440 –> 00:16:16,960
ami testi, ami világi, ami érzéki,

210
00:16:16,960 –> 00:16:21,680
ami anyagi, ami önző.

211
00:16:21,680 –> 00:16:26,480
Ne nézzetek ilyen dolgokat.

212
00:16:26,480 –> 00:16:29,897
Nos ezek, kötelességek és tiltások,

213
00:16:29,913 –> 00:16:33,250
jellegzetes kötelezettségek és
tiltások, szabályok és előírások.

214
00:16:33,250 –> 00:16:37,000
Mi a meghúzódó elv, ezek mögött?

215
00:16:37,000 –> 00:16:43,280
A Biblia elve:
Szemlélve változunk meg

216
00:16:43,280 –> 00:16:48,880
azzá, amit szemlélünk.

217
00:16:48,880 –> 00:16:53,120
Látjátok a különbséget a elv és
a szabályok, és előírások között?

218
00:16:53,120 –> 00:17:00,800
A szabályok és előírások, ismétlem,
az elvek alkalmazása
a viselkedés szintjén.

219
00:17:00,800 –> 00:17:04,480
A Bibliai elv ennél sokkal
alapvetőbb.

220
00:17:04,480 –> 00:17:09,320
Szemlélve változunk meg, annak
hasonlatára, akit szemlélünk.

221
00:17:09,320 –> 00:17:14,640
Most, kedves barátaim, nem tudom
eléggé kihangsúlyozni

222
00:17:14,640 –> 00:17:19,000
a bibliai elvek megértésének
fontosságát.

223
00:17:19,000 –> 00:17:25,880
Rendkívül fontos megérteni
a Biblia elveit mielőtt értelmesen,

224
00:17:25,880 –> 00:17:31,200
összeegyeztetjük a jellegzetes
kötelezettségekkel és a tiltásokkal.

225
00:17:31,200 –> 00:17:35,880
Mert, hogy ha nem értjük meg
a fő elveket,

226
00:17:35,880 –> 00:17:40,040
akkor nem érthetjük meg,
miért kell megtennünk

227
00:17:40,040 –> 00:17:44,120
bizonyos dolgokat, és más dolgokat
miért nem kell megtennünk.

228
00:17:44,120 –> 00:17:50,709
Apropó, ez nagyon lényeges,
amikor gyereknevelésről van szó.

229
00:17:50,724 –> 00:17:52,881
Nagyon gyakran mondjuk
a gyermekeinknek,

230
00:17:52,888 –> 00:17:55,120
hogy nem szabad megtenni
bizonyos dolgokat.

231
00:17:55,120 –> 00:18:00,440
És milyen választ kapunk? Miért?
Miért?

232
00:18:00,440 –> 00:18:05,160
És általában, mit mondunk?
“Mert azt mondtam, hogy nem.”

233
00:18:05,160 –> 00:18:07,000
Isten bocsásson meg nekünk!

234
00:18:07,000 –> 00:18:10,208
Néha talán szükséges,
hogy ezt mondjuk,

235
00:18:10,216 –> 00:18:14,280
mivel nem elég érettek ahhoz,
hogy megértsék a fő alapelveket.

236
00:18:14,280 –> 00:18:17,280
De kedves barátaim, nem válik
a gyerekünk javára,

237
00:18:17,280 –> 00:18:21,120
hogy ha csak kötelezettséget és
tiltást helyezünk eléjük.

238
00:18:21,120 –> 00:18:27,560
Le kell ülnünk és meg kell
magyaráznunk nekik,
a fő alapelveket.

239
00:18:27,560 –> 00:18:34,080
Csak ezután értik meg
a szabályokat és törvényeket.

240
00:18:34,080 –> 00:18:41,440
Csak úgy nem mondhatjuk nekik,
“Ne nézd azt a tv adást.”

241
00:18:41,440 –> 00:18:46,240
Üljünk le és magyarázzuk meg nekik,
hogy szemlélve változunk meg,

242
00:18:46,240 –> 00:18:48,560
annak hasonlatára, amit nézünk.

243
00:18:48,560 –> 00:18:53,160
És ez az oka annak, hogy azok
vagyunk, ahogy gondolkozunk.

244
00:18:53,160 –> 00:18:56,120
És ahogy gondolkozunk, közvetlen
módon meghatározza

245
00:18:56,120 –> 00:19:01,680
és befolyásolja az, amivel
gondolatainkat tápláljuk
érzékszerveink által. {Ámen}

246
00:19:01,680 –> 00:19:05,920
Az tesz azzá amik vagyunk, ahogy
az elménket beprogramozzuk.

247
00:19:05,920 –> 00:19:10,160
Ezért nem engedhetjük meg, hogy
szeméttel töltsük meg elménket,

248
00:19:10,160 –> 00:19:15,040
mert olyanok szeretnénk lenni,
mint Jézus.

249
00:19:15,040 –> 00:19:21,280
Az értelmünket helyesen terelve,
rávezethetjük az engedelmességre.

250
00:19:21,280 –> 00:19:23,000
Értelme lesz számukra…

251
00:19:23,000 –> 00:19:27,640
hogy miért kell megtegyenek
bizonyos dolgokat, míg másokat nem.

252
00:19:27,640 –> 00:19:30,440
És kedves barátaim, ez az, amit
a mi Mennyei Atyánk,

253
00:19:30,440 –> 00:19:33,160
tenni akar az Ő gyermekeivel.

254
00:19:33,160 –> 00:19:35,080
Értitek, amit mondok? {Ámen}

255
00:19:35,080 –> 00:19:40,120
Azt szeretné, hogy értelmesen
engedelmeskedjünk.

256
00:19:40,120 –> 00:19:42,880
Nem szeretné, hogy olyan
vallásunk legyen,

257
00:19:42,880 –> 00:19:45,280
ami tele van kötelezettségekkel
és tiltásokkal.

258
00:19:45,280 –> 00:19:52,600
Azt szeretné a Szentlélek által,
hogy a szíveinkbe tudja írni
a bibliai elveket.

259
00:19:52,600 –> 00:19:57,560
Azt szeretné, hogy megértsük a
szabályok és törvények mögött
meghúzódó elveket,

260
00:19:57,560 –> 00:20:02,807
azért, hogy értelmesen tudjunk
engedelmeskedni ezeknek.

261
00:20:02,807 –> 00:20:05,261
Nem tudom eléggé hangsúlyozni
a fontosságát és

262
00:20:05,269 –> 00:20:08,000
értékét annak, hogy
megengedjétek a Szentléleknek,

263
00:20:08,000 –> 00:20:12,720
hogy bele írja, bele vésse
a szíveitekbe a Biblia elveit.

264
00:20:12,720 –> 00:20:16,640
Ami a szívet illeti,
kérlek értsétek meg,

265
00:20:16,640 –> 00:20:21,560
ez azt jelenti, hogy nem csak az
értelmünkkel kell megérteni ezeket,

266
00:20:21,560 –> 00:20:27,520
hanem el kell jutnunk oda, hogy
odaadóan szeressük ezeket.

267
00:20:27,520 –> 00:20:31,600
Látjátok, nem csak az eszünkbe
vannak írva, hanem még hova?

268
00:20:31,600 –> 00:20:33,160
A szívbe.

269
00:20:33,160 –> 00:20:39,361
Más szavakkal, szeretnünk és
értékelnünk kell ezeket az elveket.

270
00:20:39,361 –> 00:20:43,024
Amikor pedig eljutunk addig,
hogy szeressük és értékeljük
ezeket az elveket,

271
00:20:43,032 –> 00:20:48,950
akkor nem lesz ez a szörnyű harc,

272
00:20:48,950 –> 00:20:51,427
a szabályok és törvények
betartásával,

273
00:20:51,439 –> 00:20:54,768
amelyek ezeknek az elveknek
a gyakorlatba ültetése.

274
00:20:54,776 –> 00:20:57,400
És így növekedünk a keresztény
tapasztalatban.

275
00:20:57,400 –> 00:21:00,040
Így növünk fel.

276
00:21:00,040 –> 00:21:04,040
Amikor először elkezdtük,
mint kisbabák,

277
00:21:04,040 –> 00:21:11,320
igen, csak a kötelezettségeknek,
vagy a tiltásoknak engedelmeskedünk,

278
00:21:11,320 –> 00:21:16,760
mert ezt várta el tőlünk az,
akiről tudjuk,

279
00:21:16,760 –> 00:21:19,080
hogy jobban tudja mint mi,
hogy mi a jó nekünk.

280
00:21:19,080 –> 00:21:22,849
Bízunk benne, mert tudjuk, szeret
minket, tehát engedelmeskedünk,

281
00:21:22,864 –> 00:21:24,480
még akkor is ha nem értjük, miért.

282
00:21:24,480 –> 00:21:26,760
De Isten nem akarja, hogy ezen
a szinten maradjunk.

283
00:21:26,760 –> 00:21:30,200
Azt szeretné, hogy értelmesen
álljunk hozzá a törvényhez.

284
00:21:30,200 –> 00:21:33,710
Ezért mondja, “Gyertek”. Mit tegyünk?
“törvénykezzünk.” {Ézsaiás 1:18}

285
00:21:33,718 –> 00:21:40,040
Azt szeretné, hogy az Ő elvei
értelmet nyerjenek előttünk.

286
00:21:40,040 –> 00:21:43,320
Ez az, amit meg szeretne értetni
velünk a Szentlélek.

287
00:21:43,320 –> 00:21:45,840
“Ne feledjük el soha, hogy
az igazi kereszténység,

288
00:21:45,840 –> 00:21:48,285
azon alapszik, hogy a
bibliai elvek belevésődnek

289
00:21:48,294 –> 00:21:50,941
a szívünkbe és jellemünkbe.”
{TKC, 122.old.}

290
00:21:50,956 –> 00:21:53,560
Jeremiás 31:33

291
00:21:53,560 –> 00:21:56,360
“Hanem ez lesz a szövetség,
amelyet e napok után

292
00:21:56,360 –> 00:21:58,160
az Izrael házával kötök,
azt mondja az Úr:

293
00:21:58,160 –> 00:22:04,040
Törvényemet az ő belsejükbe
helyezem, és az ő szívükbe írom be,

294
00:22:04,040 –> 00:22:07,040
és Istenükké leszek, ők pedig
népemmé lesznek.”

295
00:22:07,040 –> 00:22:09,640
Ész és szív: miről van szó itt?

296
00:22:09,640 –> 00:22:13,200
Értelem és szeretet,
gondolatok és érzések.

297
00:22:13,200 –> 00:22:19,120
Miről beszélünk? Jellemről…
pontosan…jellemről.

298
00:22:19,120 –> 00:22:23,640
És természetesen itt van az, amit
a Zsidókhoz írt levél 10:16-ból
idéztünk,

299
00:22:23,640 –> 00:22:27,880
mint az új szövetség ígéretét.
Zsidókhoz írt levél 10:16.

300
00:22:27,880 –> 00:22:35,120
Ez az, amit a Szentlélek tesz értünk.

301
00:22:35,120 –> 00:22:40,360
Együtt kell működnünk vele,
és meg kell engednünk neki,
hogy ezt megtegye,

302
00:22:40,360 –> 00:22:43,507
azáltal, hogy tanulmányozzuk
a Bibliát, és keressük,

303
00:22:43,508 –> 00:22:46,120
hogy megértsük ezeket az elveket.
Rendben?

304
00:22:46,120 –> 00:22:50,680
Nem várhatjátok, hogy csak úgy
a Szentlélek a szíveitekbe vésse
a Biblia elveit,

305
00:22:50,696 –> 00:22:54,320
anélkül, hogy együttműködjetek
Vele ebben a folyamatban.

306
00:22:54,329 –> 00:22:58,383
Tanulmányozzátok a Bibliát
és kérjétek Istent, hogy

307
00:22:58,384 –> 00:23:02,759
nyilatkoztassa ki számotokra
az Ő Igéjének alapelveit.

308
00:23:02,760 –> 00:23:09,000
És akkor, hogyan működtök együtt
Vele, a Szentlélekkel,

309
00:23:09,000 –> 00:23:19,160
elfogadva a Krisztuséhoz hasonló
jellem bevésését?

310
00:23:19,160 –> 00:23:24,640
Ezt tegyétek kedves barátaim,
azt választva Krisztus szerelméért,

311
00:23:24,640 –> 00:23:29,600
hogy engedelmeskedtek a Biblia
alapelveinek,

312
00:23:29,600 –> 00:23:32,700
és hozzátok összhangba
gondolataitokat és

313
00:23:32,716 –> 00:23:38,400
érzéseiteket az Isten
törvényének lelkületével.

314
00:23:38,400 –> 00:23:41,320
Apropó, itt nagyon fontos
dolgot említettem.

315
00:23:41,320 –> 00:23:45,240
Értsétek meg, nagy különbség van
kedves barátaim,

316
00:23:45,240 –> 00:23:49,600
nagy különbség van, hogy
magaviseletünk megfelel

317
00:23:49,600 –> 00:23:51,040
a törvény betűjének,

318
00:23:51,040 –> 00:23:54,760
és aközött, hogy gondolataink
és érzéseink összhangba legyenek

319
00:23:54,760 –> 00:23:56,280
a törvény lelkületével. {Ámen}

320
00:23:56,280 –> 00:24:00,720
Nagy különbség van.

321
00:24:00,720 –> 00:24:06,160
És nagyon lényeges, ha együtt
akarunk működni a Szentlélekkel,

322
00:24:06,160 –> 00:24:09,800
hogy helyreállítsa bennünk
Krisztus jellemét
dicsőségről dicsőségre,

323
00:24:09,800 –> 00:24:18,680
rendelkezzünk a Névvel, ami Isten
erényei, a szíveinkbe írva,

324
00:24:18,680 –> 00:24:20,240
a szíveink hústábláira.

325
00:24:20,240 –> 00:24:23,053
Nagyon fontos számunkra,
hogy tanuljuk meg

326
00:24:23,061 –> 00:24:25,960
gondolatainkat és érzéseinket
összhangba hozni,

327
00:24:25,960 –> 00:24:31,160
a törvény lelkületével.

328
00:24:31,160 –> 00:24:34,920
Ez többféleképpen ki van emelve
a Szentírásban.

329
00:24:34,920 –> 00:24:39,080
Példabeszédek 7: 1 és 3.

330
00:24:39,080 –> 00:24:41,440
“Fiam, tartsd meg
az én beszédeimet és

331
00:24:41,440 –> 00:24:44,600
az én parancsolataimat
rejtsd el” hol? “magadnál.

332
00:24:44,600 –> 00:24:49,040
..írd fel azokat szíved táblájára.”

333
00:24:49,040 –> 00:24:51,400
Látjátok, a Szentlélek írja fel,

334
00:24:51,400 –> 00:24:58,614
de mi együttműködünk a Szentlélekkel,
azzal, hogy mit teszünk?
Engedelmeskedünk.

335
00:24:58,629 –> 00:25:02,360
Azt választva, hogy gondolatainkat
és érzéseinket,

336
00:25:02,360 –> 00:25:05,720
összhangba hozzuk azokkal.

337
00:25:05,720 –> 00:25:10,040
Így működünk együtt, amikor
a szíveinkbe írja őket.

338
00:25:10,040 –> 00:25:13,120
Ahogy Dávid mondja a 119. Zsoltár
11. versében.

339
00:25:13,120 –> 00:25:16,316
“Szívembe rejtettem beszédedet,”
miért?

340
00:25:16,320 –> 00:25:18,600
“hogy ne vétkezzek ellened!”

341
00:25:18,600 –> 00:25:21,400
“…hogy ne vétkezzek ellened!”

342
00:25:21,400 –> 00:25:23,920
Isten fiai és lányai, 318. oldal:

343
00:25:23,920 –> 00:25:26,280
Szeretem ezt az idézetet,
hallgassátok meg!

344
00:25:26,280 –> 00:25:29,680
“A magasztos erők mindenki
számára elérhetők.

345
00:25:29,680 –> 00:25:34,480
Isten felügyelete alatt, egy
embernek lehet meg nem romlott,

346
00:25:34,480 –> 00:25:39,200
megszentelt, felemelt, nemes elméje.”

347
00:25:39,200 –> 00:25:42,029
Élmény ez számotokra, amit mond?
…ez a lehetőség?

348
00:25:42,045 –> 00:25:44,640
Megremegtető élmény
kellene legyen.

349
00:25:44,640 –> 00:25:48,800
“Krisztus kegyelme által, az emberi
elme alkalmas a szeretetre

350
00:25:48,800 –> 00:25:51,680
és a Teremtő Isten dicsőítésére.

351
00:25:51,680 –> 00:25:54,560
Az Úr Jézus azért jött a világunkba,
hogy bemutassa az Atyát…

352
00:25:54,560 –> 00:25:57,240
Krisztus volt az Atya személyének
a megnyilatkozása;

353
00:25:57,240 –> 00:26:01,720
és azért jött a világunkba, hogy
Isten erkölcsi képét
helyreállítsa az emberben,

354
00:26:01,720 –> 00:26:06,120
annak érdekében, hogy bár
az ember elbukott,

355
00:26:06,120 –> 00:26:12,360
Isten törvényeinek engedelmeskedve

356
00:26:12,360 –> 00:26:18,200
legyen lepecsételve az isteni
képpel és jellemmel.”

357
00:26:18,200 –> 00:26:19,520
Kedves barátaim,

358
00:26:19,520 –> 00:26:24,800
hogyan leszünk elpecsételve, az
isteni képpel és jellemmel.

359
00:26:24,800 –> 00:26:27,840
Engedelmesség által.

360
00:26:27,840 –> 00:26:31,520
Mi által? Engedelmesség által.

361
00:26:31,520 –> 00:26:34,677
Látjátok, mindig, amikor
azt választjuk, hogy

362
00:26:34,678 –> 00:26:37,516
gondolatainkat és érzéseinket
összhangba hozzuk

363
00:26:37,523 –> 00:26:39,880
Krisztus szerelméért,
és a Szentlélek erejével,

364
00:26:39,880 –> 00:26:42,160
a törvény lelkével,

365
00:26:42,160 –> 00:26:49,680
annál mélyebben vésődik belénk
Jézus Krisztus jelleme.

366
00:26:49,680 –> 00:26:53,320
Megtanuljuk uralni gondolatainkat
és érzéseinket,

367
00:26:53,320 –> 00:26:56,116
és mi a gondolataink és érzéseink
együttvéve? Jellem.

368
00:26:56,116 –> 00:26:58,429
Megtanuljuk uralni gondolatainkat
és érzéseinket,

369
00:26:58,437 –> 00:27:00,800
a törvény lelke által, ami nem más,
mint szeretet.

370
00:27:00,800 –> 00:27:05,680
És így változunk meg, a mi elménk
megújulása által.

371
00:27:05,680 –> 00:27:08,120
Ez egy lelki folyamat.

372
00:27:08,120 –> 00:27:11,760
Tulajdonképpen ez változtatja meg
azt, ahogy érzünk és gondolkodunk

373
00:27:11,760 –> 00:27:16,080
itt fönn, az elménkben.

374
00:27:16,080 –> 00:27:18,920
A legtöbben közülünk, a mi
keresztény tapasztalatunkban,

375
00:27:18,920 –> 00:27:22,440
csak a magaviseletünket próbáljuk
megváltoztatni.

376
00:27:22,440 –> 00:27:24,920
Kereszténység, a magaviselet
megváltoztatása által.

377
00:27:24,920 –> 00:27:32,320
De a valódi kereszténység,
a kereszténység az elme
megváltoztatása által. Ámen?

378
00:27:32,320 –> 00:27:35,534
Újra kell programozni
a mi elménket, hogy

379
00:27:35,550 –> 00:27:40,704
másképp gondolkozzunk,
mint ahogy megszoktuk.

380
00:27:40,712 –> 00:27:43,680
Az önzés törvénye szerint
szoktunk gondolkozni.

381
00:27:43,680 –> 00:27:48,160
De ahogy megkapjuk, a Szentlélek
által a szíveinkbe írt törvényt,

382
00:27:48,160 –> 00:27:50,459
a Krisztus szerelméért,
a Szentlélek erejével,

383
00:27:50,459 –> 00:27:52,711
megtanuljuk uralni gondolatainkat
és érzéseinket,

384
00:27:52,721 –> 00:27:54,881
a törvény lelke által,
ami a szeretet,

385
00:27:54,899 –> 00:28:04,360
megváltozunk, a mi elménk
megújulása által.

386
00:28:04,360 –> 00:28:08,920
Nagyon fontos megérteni,
hogy ez hogyan működik.

387
00:28:08,920 –> 00:28:13,160
Ezért mondja Dávid a Zsoltárok
19: 7 és 8 -ban:

388
00:28:13,160 –> 00:28:21,160
“Az Úr törvénye” milyen?
“tökéletes, megeleveníti a lelket;”

389
00:28:21,160 –> 00:28:29,080
A Szentlélek a törvényt használja
fel, hogy megtérítse a mi lelkünket.

390
00:28:29,080 –> 00:28:31,960
“Az Úrnak bizonyságtétele biztos,
bölccsé teszi az együgyűt,

391
00:28:31,960 –> 00:28:34,760
Az Úrnak rendelései helyesek,
megvidámítják a szívet;

392
00:28:34,760 –> 00:28:40,560
az Úrnak parancsolata világos,
megvilágosítja a szemeket.”

393
00:28:40,560 –> 00:28:42,600
Róma 6:17:

394
00:28:42,600 –> 00:28:48,200
“De hála az Istennek, hogy jóllehet
a bűn szolgái voltatok,”

395
00:28:48,200 –> 00:28:54,400
mégis, “engedelmeskedtetek”,
hogyan? “szívetek szerint…”

396
00:28:54,400 –> 00:28:58,120
“a tudomány azon alakjának,
amelyre adattatok.

397
00:28:58,120 –> 00:29:04,400
Felszabadulván pedig a bűn alól,
az igazságnak szolgáivá lettetek.”

398
00:29:04,400 –> 00:29:05,760
Oh, nagyon szeretem ezt.

399
00:29:05,760 –> 00:29:10,520
Az igazság szolgája szeretnék
lenni. Ámen?

400
00:29:10,520 –> 00:29:15,400
Elég hosszú ideig voltunk a bűn,
az önzés rabszolgái.

401
00:29:15,400 –> 00:29:18,760
És ez egy zsarnok úr.

402
00:29:18,760 –> 00:29:21,142
Segítsen nekünk Isten,
hogy tanuljuk meg,

403
00:29:21,150 –> 00:29:23,800
hogy az igazság, a
szeretet szolgái legyünk.

404
00:29:23,800 –> 00:29:29,080
Ez egy jóindulatú, jóságos Úr,
a szeretet Ura.

405
00:29:29,080 –> 00:29:30,040
Kedves barátaim,

406
00:29:30,040 –> 00:29:37,040
nagy öröm a Szeretet Hercegnék
uralma alá tartozni.

407
00:29:37,040 –> 00:29:41,880
Biztosítalak, hogy nagy öröm.

408
00:29:41,880 –> 00:29:47,480
Csodálatos szolgának lenni,
Jézus Krisztushoz tartozó szolgának.

409
00:29:47,480 –> 00:29:51,760
Ez a legnagyobb öröm,
amit ember valaha is ismert,

410
00:29:51,760 –> 00:29:59,840
és szeretném ezt egyre jobban
megtapasztalni az életemben.

411
00:29:59,840 –> 00:30:06,160
De van itt egy gond…
pont itt van a mi problémánk.

412
00:30:06,160 –> 00:30:10,200
Mivel olyan jók vagyunk abban,

413
00:30:10,200 –> 00:30:15,315
hogy a viselkedésünket
a törvény betűjéhez szabjuk,

414
00:30:15,320 –> 00:30:19,960
ezért nagyon sokan közülünk, azt
gondoljuk, hogy őszinte
keresztény életünk van,

415
00:30:19,960 –> 00:30:24,360
miközben egyáltalán nincs.

416
00:30:24,360 –> 00:30:25,360
Kedves barátaim,

417
00:30:25,360 –> 00:30:31,680
bocsássatok meg nekem, ha újra
és újra visszatérek erre a témára,
de muszáj.

418
00:30:31,680 –> 00:30:37,960
Miért? Mivel ez egy nagyon
elterjedt probléma közöttünk.

419
00:30:37,960 –> 00:30:40,760
És még egyszer, ez nem a saját
véleményem.

420
00:30:40,760 –> 00:30:44,120
Hanem “a hű és igaz bizonyság”
hatalmánál fogva.{Jel. 3:14}

421
00:30:44,120 –> 00:30:47,040
Mit mond Laodiceával kapcsolatban?

422
00:30:47,040 –> 00:30:53,040
Langyosak vagyunk; “sem hideg,
sem hév.” {Jel 3: 16}

423
00:30:53,040 –> 00:30:54,948
Emlékeztek még, hogyan
azonosítottuk ezt?

424
00:30:54,960 –> 00:30:57,160
Emlékeztek?

425
00:30:57,160 –> 00:30:58,760
Hideg, mit jelent?

426
00:30:58,760 –> 00:31:01,680
Azt jelenti, hogy rossz dolgokat
tenni, rossz indítékból.

427
00:31:01,680 –> 00:31:03,040
Forró, mit jelent.

428
00:31:03,040 –> 00:31:05,800
Jó dolgokat tenni, jó indítékból.

429
00:31:05,800 –> 00:31:07,160
Langymeleg, mit jelent?

430
00:31:07,160 –> 00:31:11,200
Jó dolgokat tenni, rossz indítékból.

431
00:31:11,200 –> 00:31:15,560
Látjátok, megfelelően önző
indítékokból, tehetünk jó dolgokat,

432
00:31:15,560 –> 00:31:20,160
úgy, hogy viselkedésünket összhangba
hozzuk a törvény betűjével.

433
00:31:20,160 –> 00:31:24,240
Erről szól pontosan a kegyesség
látszata. {2 Tim. 3:5}

434
00:31:24,240 –> 00:31:27,960
Hogy mivel rendelkezünk?
A kegyesség látszatával.

435
00:31:27,960 –> 00:31:30,760
De mit tagadva meg? Annak erejét.

436
00:31:30,760 –> 00:31:37,360
Látjátok, az evangélium ereje,
abban áll, hogy képes
megváltoztatni minket

437
00:31:37,360 –> 00:31:40,145
azzal, hogy megújítja a mi elméinket…

438
00:31:40,160 –> 00:31:43,960
{Róm.12:2} újjá teremt minket.
{2 Kor. 5:17}

439
00:31:43,960 –> 00:31:46,280
{Ámen}

440
00:31:46,280 –> 00:31:49,560
Hogyan leszünk új teremtmények
az evangélium által?

441
00:31:49,560 –> 00:31:52,000
…az evangélium újjáteremtő
ereje által?

442
00:31:52,000 –> 00:31:53,280
Egy új testet kapunk?

443
00:31:53,280 –> 00:31:55,520
Nem, nem ez tesz azzá
amik vagyunk.

444
00:31:55,520 –> 00:31:58,800
Legalábbis nem most, azt is kapunk,
mielőtt mindennek vége lesz.

445
00:31:58,800 –> 00:32:06,338
De, hogy nyilvánul meg az evangélium
teremtő ereje az életünkben a jelenben?

446
00:32:06,354 –> 00:32:11,391
Azáltal, hogy újjáteremti elméinket
Krisztushoz hasonlóvá.

447
00:32:11,406 –> 00:32:15,480
Látjátok, ahogy egy ember
gondolkozik a szívében,
olyan Ő. {Péld. 23:7 angol.}

448
00:32:15,480 –> 00:32:18,280
Az evangélium ereje által,
megtanulunk

449
00:32:18,280 –> 00:32:23,520
olyan radikálisan másképp gondolkozni,
hogy új teremtéssé válunk.

450
00:32:23,520 –> 00:32:25,600
Új személyekké leszünk.

451
00:32:25,600 –> 00:32:29,200
Az önzés törvénye szerint
gondolkoztunk eddig.

452
00:32:29,200 –> 00:32:33,360
De amikor megkapjuk a szeretet
törvényét és megtanuljuk
Krisztus szerelméért,

453
00:32:33,360 –> 00:32:35,160
uralni gondolatainkat és érzéseinket,

454
00:32:35,160 –> 00:32:43,840
tulajdonképpen teljesen más
személyekké válunk…
új teremtéssé.

455
00:32:43,840 –> 00:32:48,129
Tudjátok kedves barátaim…

456
00:32:48,129 –> 00:32:50,995
Ezzel a tapasztalattal
mindannyiunknak, mint

457
00:32:51,004 –> 00:32:54,515
keresztényeknek, mint
őszinte keresztényeknek,

458
00:32:54,531 –> 00:32:59,720
rendelkeznünk kellene,
de ez valóban nem gyakori.

459
00:32:59,720 –> 00:33:02,440
Egyáltalán nem gyakori.

460
00:33:02,440 –> 00:33:09,760
Nagyon sok képmutató
van közöttünk, emberek között.

461
00:33:09,760 –> 00:33:13,240
Még egyszer mondom,
én nem ítéllek el.

462
00:33:13,240 –> 00:33:18,720
De elmondom nektek az
Igaz Tanúbizonyság ítéletét.

463
00:33:18,720 –> 00:33:21,944
Tudjátok tovább mit mond Laodiceáról?

464
00:33:21,960 –> 00:33:23,680
Mit gondolunk, milyenek vagyunk?

465
00:33:23,680 –> 00:33:26,720
Gazdagok, meggazdagodtunk, és
semmire sincs szükségünk.

466
00:33:26,737 –> 00:33:29,384
És még azt sem tudjuk, hogy
tulajdonképpen milyenek vagyunk?

467
00:33:29,392 –> 00:33:32,160
Nyomorult, nyavalyás, szegény,
vak és mezítelen. {Jel 3:17}

468
00:33:32,160 –> 00:33:37,000
Miért csapjuk be annyira önmagunkat?
Mert megvan nálunk a kegyességnek
a látszata.

469
00:33:37,000 –> 00:33:44,480
Nagyon jó munkát végeztünk a
síremlékeink fehérre meszelésével.
{Mát 23:27}

470
00:33:44,480 –> 00:33:48,360
És szörnyen meg vagyunk
elégedve a kinézetükkel.

471
00:33:48,360 –> 00:33:50,280
Isten segítsen meg minket.

472
00:33:50,280 –> 00:33:52,360
{Ámen}

473
00:33:52,360 –> 00:33:54,240
Isten segítsen meg minket.

474
00:33:54,240 –> 00:33:56,499
Testvéreim, hallgassátok meg
a következő idézetet:

475
00:33:56,515 –> 00:34:00,120
Idők jelei, 1878, július 18.

476
00:34:00,120 –> 00:34:05,080
“A Krisztusba vetett névleges hit,
nem menti meg a lelket,

477
00:34:05,080 –> 00:34:10,960
sem a törvény névleges betartása.

478
00:34:10,960 –> 00:34:16,000
Az Isten törvényének szívből kell
engedelmeskedni;

479
00:34:16,000 –> 00:34:21,160
annak elvei meg kell mutatkozzanak
az életben;

480
00:34:21,160 –> 00:34:24,800
és a Jézusba, mint a világ
Megváltójába vetett hit

481
00:34:24,800 –> 00:34:29,000
meg kell mutatkozzon a jellemben
és az életben,

482
00:34:29,000 –> 00:34:33,320
vagy ha nem, nincs igazi megtérés.”

483
00:34:33,320 –> 00:34:35,040
{Ámen}

484
00:34:35,040 –> 00:34:40,360
Nincs igazi megtérés.

485
00:34:40,360 –> 00:34:44,440
De ami megijeszt engem az az,
hogy nagyon soknak közülünk,

486
00:34:44,440 –> 00:34:50,520
csak névlegesen gyakoroljuk hitünket
és névlegesen tartjuk meg a törvényt.

487
00:34:50,520 –> 00:34:57,880
Csak a külső viselkedésben felelünk
meg a törvény betűjének.

488
00:34:57,880 –> 00:35:01,120
És igazán, nem tapasztaltuk meg
a törvény bevésését

489
00:35:01,120 –> 00:35:07,960
a szíveink hús tábláira.

490
00:35:07,960 –> 00:35:17,160
Barátaim, akkor amikor megkapjuk
a törvényt a szíveinkbe,

491
00:35:17,160 –> 00:35:25,680
teljesen másképp fogunk
viszonyulni a törvényhez,

492
00:35:25,680 –> 00:35:27,400
amit meg fogunk tapasztalni.

493
00:35:27,400 –> 00:35:29,360
Látjátok, milyen a természetes elme?

494
00:35:29,360 –> 00:35:31,425
Ellenségeskedés Istennel
szemben, minthogy

495
00:35:31,440 –> 00:35:33,960
az Isten törvényének nem
engedelmeskedik, miért?

496
00:35:33,976 –> 00:35:35,960
Mert nem is teheti. {Róm 8:7}

497
00:35:35,960 –> 00:35:40,320
A természet szerinti ember
nem tud lelkesedni

498
00:35:40,320 –> 00:35:42,480
vagy igazán szeretni
Isten törvényét –

499
00:35:42,480 –> 00:35:44,760
mivel a testi elme
nem szereti Istent,

500
00:35:44,760 –> 00:35:47,720
és a törvény egyszerűen Isten
jellemének az átirata. {KP. 305.3}

501
00:35:47,720 –> 00:35:53,440
Tehát a természet szerinti elme,
nem szereti a törvényt, nem is tudja.

502
00:35:53,440 –> 00:35:58,880
A természet szerinti elme, talán
mégis képes lehet, keresni

503
00:35:58,880 –> 00:36:03,040
vagy fenntartani a jó látszatot…

504
00:36:03,040 –> 00:36:08,000
és értékeli a tényt, hogy ha
összhangban élünk a törvény betűjével,

505
00:36:08,000 –> 00:36:15,080
ezért csodálni és tisztelni fognak…
és ez ad motivációt a megtartásra.

506
00:36:15,080 –> 00:36:21,880
De ez nem igazi engedelmesség;
ezt az önzés motiválja.

507
00:36:21,880 –> 00:36:24,520
Pontosan ezt tették az írástudók
és a farizeusok is,

508
00:36:24,520 –> 00:36:26,200
azért, hogy jó színben tűnjenek fel,

509
00:36:26,200 –> 00:36:32,600
azért, mert aprólékosan
megtartják a törvényt.

510
00:36:32,600 –> 00:36:35,120
De az önzés volt a motiváció.

511
00:36:35,120 –> 00:36:39,160
De amikor megkapjuk a törvényt
a szíveinkbe, mi fog motiválni?

512
00:36:39,160 –> 00:36:41,480
A szeretet.

513
00:36:41,480 –> 00:36:45,120
2 Kor. 5:14 és 15:

514
00:36:45,120 –> 00:36:47,913
“Mert a Krisztus szerelme
szorongat minket,

515
00:36:47,913 –> 00:36:51,293
úgy vélekedvén, hogy ha egy
meghalt mindenkiért,
tehát mindazok meghaltak;

516
00:36:51,309 –> 00:36:54,712
és azért halt meg mindenkiért,
hogy akik élnek, ezután
ne maguknak éljenek,

517
00:36:54,720 –> 00:36:59,040
hanem annak, aki érettük meghalt
és feltámasztatott.”

518
00:36:59,040 –> 00:37:02,840
Amikor valakit a szeretet motivál,
kedves barátaim, az engedelmességre,

519
00:37:02,840 –> 00:37:07,560
értsétek meg, még csak nem is
gondolunk úgy, mint kötelességre.

520
00:37:07,560 –> 00:37:16,080
Mivé válik? Gyönyörűséggé.
{Zsolt 40:8}

521
00:37:16,080 –> 00:37:21,280
A legjobb módszer arra, hogy le-
ellenőrizzétek magatokat…,

522
00:37:21,280 –> 00:37:25,160
hogy megkaptátok vagy nem a törvényt

523
00:37:25,160 –> 00:37:29,040
a Szentlélek által a szívetekbe írva,

524
00:37:29,040 –> 00:37:31,315
az, ha őszintén
megkérdezitek magatoktól,

525
00:37:31,323 –> 00:37:34,142
“Hogyan viszonyulok a törvény
iránti engedelmességhez?”

526
00:37:34,149 –> 00:37:42,866
Elsősorban kötelesség,
vagy igazi engedelmesség?

527
00:37:42,886 –> 00:37:54,850
Holnap, miért mentek gyülekezetbe?

528
00:37:54,861 –> 00:37:58,064
Azért, mert elvárják tőletek,
vagy ez a kötelességetek?

529
00:37:58,080 –> 00:38:00,520
És amiért ezt tettétek
hosszú éveken át,

530
00:38:00,520 –> 00:38:03,760
és nagyon sok ember megjegyezné
ha nem tennétek,

531
00:38:03,760 –> 00:38:08,200
és csodálkozna,
miért nem vagytok ott?

532
00:38:08,200 –> 00:38:13,840
Miért mentek holnap gyülekezetbe?

533
00:38:13,840 –> 00:38:24,720
Kedves barátaim, tudnotok kell,
ha a szombat-tartás kötelesség,

534
00:38:24,720 –> 00:38:30,614
akkor nem tartjátok meg a szombatot.

535
00:38:30,622 –> 00:38:36,118
Most, a szombat-tartás kötelesség,
ha számotokra kötelesség,

536
00:38:36,134 –> 00:38:41,200
akkor nem igazán ünneplitek meg
a szombatot.

537
00:38:41,216 –> 00:38:43,728
Hogyha tényleg megtartjátok
a szombatot,

538
00:38:43,728 –> 00:38:45,968
gyönyörködni fogtok a Szombat Urában,

539
00:38:45,968 –> 00:38:51,808
annyira, hogy 24 órán keresztül
minden mást félre fogtok tenni,

540
00:38:51,808 –> 00:38:54,314
hogy csak időt töltsetek
Vele, még csak nem is fogtok

541
00:38:54,329 –> 00:38:56,008
úgy gondolni
rá, mint kötelességre.

542
00:38:56,008 –> 00:38:57,888
Ez a legnagyobb gyönyörűségetek.

543
00:38:57,888 –> 00:39:01,488
Ez az a nap, amit vártok
egész héten át.

544
00:39:01,488 –> 00:39:05,168
{Ámen}

545
00:39:05,167 –> 00:39:13,607
Látjátok, ez az igazi szombat-ünneplés.

546
00:39:13,608 –> 00:39:16,128
Tudjátok mi aggaszt engem nagyon sok

547
00:39:16,128 –> 00:39:20,208
heted napot ünneplő adventista
testvéremmel kapcsolatban?

548
00:39:20,208 –> 00:39:25,608
Hallgassatok meg, nagyon
világosan fogok beszélni.

549
00:39:25,608 –> 00:39:30,968
A legtöbben közülünk, sokkal jobban
várjuk szombat este a naplementét,

550
00:39:30,968 –> 00:39:37,808
mint Péntek este a naplementét.

551
00:39:37,808 –> 00:39:43,008
Miért? Mert kötelesség…

552
00:39:43,008 –> 00:39:45,888
és kicsit megkönnyebbülünk,
mikor véget ér.

553
00:39:45,888 –> 00:39:50,208
És visszatérünk ahhoz, amit tenni
szerettünk volna az elmúlt 24 órában,

554
00:39:50,208 –> 00:39:55,164
és megfosztva éreztük magunkat,
mert nem mehettünk oda,
ezt és azt tenni,

555
00:39:55,180 –> 00:39:57,598
hogy ha meg akartuk ünnepelni
a szombatot,

556
00:39:57,614 –> 00:40:01,008
és ahogy a nap lemegy,
jön a pattogatott kukorica,

557
00:40:01,008 –> 00:40:07,408
bekapcsoljuk a tévét, vagy a DVD-t.

558
00:40:07,408 –> 00:40:10,248
Szombat este a moziban vagyunk…

559
00:40:10,248 –> 00:40:18,648
mivel a testi ember kimerült az
elmúlt 24 órában, és nagyon éhes.

560
00:40:18,648 –> 00:40:21,528
Igazságtalan dolog
ilyet mondani?

561
00:40:21,528 –> 00:40:28,208
Attól félek, hogy nem,
kedves barátaim.

562
00:40:28,208 –> 00:40:32,728
Kérlek tudjátok meg, hogy ha ez
valahol hasonlít a ti
tapasztalatotokhoz,

563
00:40:32,728 –> 00:40:36,088
nem ünneplitek meg a szombatot.

564
00:40:36,088 –> 00:40:37,728
Nem tartjátok meg a szombatot.

565
00:40:37,728 –> 00:40:44,048
Nem érdekel, hogy technikailag
mennyire kerültek összhangba
a törvény betűjével.

566
00:40:44,048 –> 00:40:48,688
A legjobb betű-szerinti
szombat ünneplők azok voltak,

567
00:40:48,688 –> 00:40:53,128
akik gondosan vigyáztak, hogy
levegyék a Szombat Urát
a keresztről,

568
00:40:53,128 –> 00:40:58,288
azért, hogy ne rontsák meg
a szombatot.

569
00:40:58,288 –> 00:41:02,968
És, hogy ha azt gondoljátok,
hogy nem vagyunk képesek
ilyen képmutatásra,

570
00:41:02,968 –> 00:41:07,956
kérlek gondoljátok át még egyszer.

571
00:41:07,972 –> 00:41:11,368
Tudjátok Ézsaiás 58 nagyon
világossá teszi,

572
00:41:11,368 –> 00:41:15,568
hogy ha gyönyörködünk
a Szombat Urában….

573
00:41:15,568 –> 00:41:18,608
“Ha megtartóztatod szombaton
lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet

574
00:41:18,608 –> 00:41:21,853
szent napomon, és a szombatot
gyönyörűségesnek hívod,

575
00:41:21,869 –> 00:41:23,848
az Úr szent és
dicsőséges napjának,

576
00:41:23,848 –> 00:41:26,528
és megszenteled azt,
dolgaidat nem tevén,

577
00:41:26,528 –> 00:41:30,008
foglalkozást sem találván,
hamis beszédet sem szólván.

578
00:41:30,008 –> 00:41:36,208
Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban.”

579
00:41:36,208 –> 00:41:37,888
És mit fog tenni Ő?

580
00:41:37,888 –> 00:41:40,714
“…és én hordozlak a föld
magaslatain, és azt művelem,

581
00:41:40,722 –> 00:41:43,486
hogy Jákobnak a te atyádnak
örökségével élj,

582
00:41:43,486 –> 00:41:47,088
mert az Úr szája szólt!”
{Ézsa. 58:13-14}

583
00:41:47,088 –> 00:41:49,808
Testvéreim, ez a szombat ünneplés.

584
00:41:49,808 –> 00:41:51,208
{Ámen}

585
00:41:51,208 –> 00:41:54,168
Ez a szombat ünneplés.

586
00:41:54,168 –> 00:41:57,968
Apropó, kérlek értsetek meg
valami nagyon fontos dolgot itt.

587
00:41:57,968 –> 00:41:59,608
Tudjátok mi a szombat?

588
00:41:59,608 –> 00:42:04,728
Isten által adott 24 órás főpróba.

589
00:42:04,728 –> 00:42:09,728
Heti 24 órás főpróba, hogy segítse
az Ő gyermekeit felkészülni,

590
00:42:09,728 –> 00:42:14,408
a millenniumi szombatra.

591
00:42:14,408 –> 00:42:18,488
Hallottátok, amit mondtam?

592
00:42:18,488 –> 00:42:20,448
Hány éves a Föld?

593
00:42:20,448 –> 00:42:22,048
Körülbelül 6 ezer éves.

594
00:42:22,048 –> 00:42:23,888
Milyen hosszú a millennium?

595
00:42:23,888 –> 00:42:26,088
Ezer év.

596
00:42:26,088 –> 00:42:29,648
Istennél egy nap annyi, mint ezer
esztendő. {2 Pét 3:8}

597
00:42:29,648 –> 00:42:32,608
Nos, e szerint mi a millennium?

598
00:42:32,608 –> 00:42:35,968
Ez a hetednapi ezer éves szombat.

599
00:42:35,968 –> 00:42:40,328
Mindannyian Isten házába fogunk
menni, hogy imádjuk Őt ezer éven át.

600
00:42:40,328 –> 00:42:42,888
Észrevettétek?

601
00:42:42,888 –> 00:42:46,648
Kedves barátaim, emlékeztek mit
mondtunk valamelyik este?

602
00:42:46,648 –> 00:42:51,766
Isten senkit sem fog a mennybe
vinni, aki nem lenne ott boldog.

603
00:42:51,781 –> 00:42:54,214
Tudjátok mi az egyik
legjobb módja annak,

604
00:42:54,230 –> 00:42:57,208
hogy megtudjátok, hogy
készen vagytok vagy nem,

605
00:42:57,208 –> 00:43:03,488
hazamenni Jézussal, és imádni
Őt egy ezer évig tartó szombatban?

606
00:43:03,488 –> 00:43:10,408
Hogy ha megkérdezitek magatoktól,
hogy hogyan álltok hozzá
a 24 órás szombathoz?

607
00:43:10,408 –> 00:43:13,248
Értitek amiről beszélek?

608
00:43:13,248 –> 00:43:16,088
Komolyan gondoljátok, kövessetek,
gondoljuk át együtt.

609
00:43:16,088 –> 00:43:19,008
Legyetek tényleg őszinték és
tárgyilagosak önmagatokkal szemben.

610
00:43:19,008 –> 00:43:23,568
Tényleg azt hiszitek, hogy ha
alig tudjátok visszatartani magatokat

611
00:43:23,568 –> 00:43:27,888
mindentől, amit inkább tennétek
24 órán keresztül,

612
00:43:27,888 –> 00:43:32,368
összeszorított fogakkal, egyfajta
kötelességből megtartjátok
a 24 órás szombatot,

613
00:43:32,368 –> 00:43:38,088
tényleg azt hiszitek, hogy boldogan
ünnepelnétek meg
egy ezer éves szombatot?

614
00:43:38,088 –> 00:43:41,648
Tényleg azt hiszitek?

615
00:43:41,648 –> 00:43:51,808
Gondoljátok át még egyszer…

616
00:43:51,808 –> 00:43:56,716
Isten senkit sem fog odavinni,
aki nem lenne ott boldog.

617
00:43:56,723 –> 00:43:59,348
Kedves barátaim,
kérlek értsétek meg,

618
00:43:59,364 –> 00:44:03,208
hogy a szeretet kell motiválja
az engedelmességet,

619
00:44:03,208 –> 00:44:06,768
hogy ha gyönyörűség, ámen?

620
00:44:06,778 –> 00:44:08,825
“Hogy teljesítsem
a te akaratodat;

621
00:44:08,840 –> 00:44:11,448
azt kedvelem, én Istenem,
a te törvényed” hol van?

622
00:44:11,448 –> 00:44:13,368
“…keblem közepette van.”
{Zsolt 40:9}

623
00:44:13,368 –> 00:44:16,608
Amikor megkapjuk a szeretet
törvényét, ráírva

624
00:44:16,608 –> 00:44:20,928
a szíveink hús tábláira, tulajdonképpen
gyönyörködünk az engedelmességben.

625
00:44:20,928 –> 00:44:25,808
Miért? Mert teljes szívből szeretjük
Istent és másokat önzetlenül…

626
00:44:25,808 –> 00:44:28,608
és ez a törvény betöltése.

627
00:44:28,608 –> 00:44:33,088
A szeretet a törvény betöltése.
{Róm 13:10}

628
00:44:33,088 –> 00:44:36,688
Apropó, ha bármilyen más okból
engedelmeskedünk,

629
00:44:36,688 –> 00:44:39,528
mint Isten iránti szeretetből
és mások önzetlen szeretetéből,

630
00:44:39,528 –> 00:44:46,808
még csak nem is engedelmeskedünk…
még csak nem is engedelmeskedünk.

631
00:44:46,808 –> 00:44:53,008
Nem érdekel, hogy mennyire
megfelelőnek tűnik a magaviseletünk.

632
00:44:53,008 –> 00:44:59,288
Nem engedelmeskedünk, ha a mi
lelkünket nem a szeretet motiválja.

633
00:44:59,288 –> 00:45:06,128
Meg kell értsétek ezt,
kedves barátaim.

634
00:45:06,128 –> 00:45:11,208
Nincs öröm az engedelmességben,
ha nem a szeretet motiválja.

635
00:45:11,208 –> 00:45:16,968
És pontosan ezért olyan sok
lelkiismeretes, törvényt megtartó

636
00:45:16,968 –> 00:45:21,808
Heted Napot Ünneplő Adventista
olyan nyomorultul boldogtalan.

637
00:45:21,808 –> 00:45:24,968
Mert összeszorított fogakkal
próbálják erőltetni

638
00:45:24,968 –> 00:45:29,368
a testi szívet, egy lelki formába…

639
00:45:29,380 –> 00:45:33,465
és az élet így csak egy
kényszerzubbony.

640
00:45:33,480 –> 00:45:35,763
Minden, amit természet
szerint meg akarnak tenni,

641
00:45:35,778 –> 00:45:38,008
a törvény azt mondja,
“Nem, nem teheted meg!”

642
00:45:38,008 –> 00:45:39,968
És minden, amit a törvény megkövetel,

643
00:45:39,968 –> 00:45:42,128
ellentmond természetes vágyaiknak,

644
00:45:42,128 –> 00:45:44,328
de mégis összeszorított fogakkal
meg akarják tenni,

645
00:45:44,328 –> 00:45:48,008
mert elég jól kell viselkedjenek,
hogy a mennybe jussanak.

646
00:45:48,008 –> 00:45:52,471
A szívem szakad meg az ilyen
életstílust folytató emberekért!

647
00:45:52,488 –> 00:45:55,697
Rosszul érzem magam miattuk, mert

648
00:45:55,713 –> 00:46:05,568
tudom milyen ez az életstílus
saját tapasztalatból!

649
00:46:05,568 –> 00:46:10,488
Pontosan ezért beszélek olyan
hevesen az önigazultságról,

650
00:46:10,488 –> 00:46:15,128
önbecsapásról,
mivel én ezt tettem

651
00:46:15,128 –> 00:46:18,448
éveken át.

652
00:46:18,448 –> 00:46:27,728
Egész jó színben tüntettem fel…
de mint egy megtéretlen ember,

653
00:46:27,728 –> 00:46:40,208
…és nem volt benne öröm.

654
00:46:40,208 –> 00:46:48,328
Azok, akik megkapták
a Szentlélek írását szíveikbe,

655
00:46:48,328 –> 00:46:50,488
akik, tényleg megkapták
azt az új szívet,

656
00:46:50,488 –> 00:46:54,288
őszintén elmondhatják
Dáviddal és Jézussal,

657
00:46:54,288 –> 00:46:58,732
“Hogy teljesítsem a te akaratodat,
ezt kedvelem, én Istenem,

658
00:46:58,733 –> 00:47:02,448
a te törvényed keblem közepette van.
“{Zsolt 40:8}

659
00:47:02,448 –> 00:47:08,008
És engedelmeskedni fognak Isten
törvényének, Krisztus szerelméért….

660
00:47:08,008 –> 00:47:13,768
és az elveszett lelkek iránti
szeretetből.

661
00:47:13,768 –> 00:47:17,408
1 Péter 1:22,

662
00:47:17,408 –> 00:47:20,408
“Lelketeket az igazság iránt
való engedelmességben

663
00:47:20,408 –> 00:47:23,888
képmutatás nélkül való atyafiúi
szeretetre tisztíttatván meg
a Lélek által,

664
00:47:23,888 –> 00:47:29,488
egymást tiszta szívből
buzgón szeressétek.”

665
00:47:29,488 –> 00:47:33,368
Kedves barátaim, ez az engedelmesség,
ámen? {Ámen}

666
00:47:33,368 –> 00:47:39,088
Ez az engedelmesség.

667
00:47:39,088 –> 00:47:40,728
Ez a hiteles fogalma…

668
00:47:40,728 –> 00:47:47,248
Kérlek engedjétek meg, hogy
egy néhány percben bemutassam.

669
00:47:47,248 –> 00:47:52,608
Az Írás azt mondja Efézus 1: 13-ban,

670
00:47:52,608 –> 00:47:55,608
már megemlítettük ezt futólag
valamelyik este,

671
00:47:55,608 –> 00:47:59,288
de még valamit meg szeretnék
említeni….

672
00:47:59,288 –> 00:48:03,168
lapozzatok oda Bibliátokban,
ha nincs meg a nyomtatványokban.

673
00:48:03,168 –> 00:48:12,608
Efézus 1:13, 14:

674
00:48:12,608 –> 00:48:17,208
“Akiben ti is, minekutána meghallottátok
az igazságnak beszédét,

675
00:48:17,208 –> 00:48:20,768
idevességetek evangéliumát,
amelyben hittetek is,

676
00:48:20,768 –> 00:48:25,568
megpecsételtettetek az ígéretnek
ama Szent Lelkével.”

677
00:48:25,568 –> 00:48:29,328
Mi történt veletek?
“..megpecsételtettetek az
ígéretnek ama Szent Lelkével,

678
00:48:29,328 –> 00:48:34,837
aki záloga a mi örökségünknek
Isten tulajdon népének megváltására,

679
00:48:34,853 –> 00:48:38,128
az Ő dicsőségének magasztalására.”

680
00:48:38,128 –> 00:48:42,088
Három szempontja van
az elpecsételésnek,

681
00:48:42,088 –> 00:48:46,208
amiről röviden szeretnék beszélni.

682
00:48:46,208 –> 00:48:52,128
Mindenek előtt ki által vagyunk
elpecsételve? A Szentlélek által.

683
00:48:52,128 –> 00:48:54,208
A Szentlélek által vagyunk
elpecsételve.

684
00:48:54,208 –> 00:49:01,488
Ez az az eszköz, amit Isten
felhasznál az elpecsételéshez.

685
00:49:01,488 –> 00:49:05,568
Ahogy együtt-működünk a Szentlélekkel,

686
00:49:05,568 –> 00:49:14,432
megkaphatjuk és megtarthatjuk
azt a kedves hasonlóságot,

687
00:49:14,448 –> 00:49:20,128
amit a Szentlélek belevés
a szíveinkbe és elméinkbe.

688
00:49:20,128 –> 00:49:26,088
És mi az, ami belénk van írva?

689
00:49:26,088 –> 00:49:29,048
És mi köze ennek a pecséthez?

690
00:49:29,048 –> 00:49:32,968
Van egy idézetem, amit meg
szeretnék osztani veletek.

691
00:49:32,968 –> 00:49:42,088
Nincs kinyomtatva, de a Idők jelei,
1899, November 1. számában található.

692
00:49:42,104 –> 00:49:46,563
“Azok, akik megkapják
az élő Istennek pecsétjét,

693
00:49:46,578 –> 00:49:53,568
homlokukra fel van írva
az Atyának a neve.”

694
00:49:53,568 –> 00:49:55,718
Nagyon szeretem.

695
00:49:55,718 –> 00:49:59,603
“Azok, akik megkapják az élő
Istennek pecsétjét,”
mivel rendelkeznek?

696
00:49:59,606 –> 00:50:01,846
“homlokukra fel van írva
az Atyának a neve.”

697
00:50:01,862 –> 00:50:03,862
Emlékeztek, mit mondott Mózes
a Sinai hegyen?

698
00:50:03,877 –> 00:50:06,470
“Kérlek mutasd meg nekem a
Te dicsőségedet.” {II. Móz 33:18}

699
00:50:06,488 –> 00:50:08,048
Mit mondott Isten, mit fog tenni?

700
00:50:08,048 –> 00:50:10,328
Kiáltani fogom a nevemet.

701
00:50:10,328 –> 00:50:13,568
És ezután mit hirdetett ki?

702
00:50:13,568 –> 00:50:15,488
Az erényeit, amik a jellemét alkotják.

703
00:50:15,488 –> 00:50:18,168
Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes
Isten, késedelmes a haragra,

704
00:50:18,168 –> 00:50:20,956
nagy irgalmasságú és igazságú,
aki irgalmas marad ezer-íziglen,

705
00:50:20,964 –> 00:50:23,573
megbocsát hamisságot, vétket
és bűnt, stb.{II. Móz 34:6-7}

706
00:50:23,589 –> 00:50:25,768
Mi Isten neve? Az Ő jelleme.

707
00:50:25,768 –> 00:50:30,608
Tehát akkor, mi a pecsét?
A jelleme.

708
00:50:30,608 –> 00:50:34,288
Az Isten jelleme barátaim.

709
00:50:34,288 –> 00:50:41,328
Nekünk pedig aktív szerepünk
van abban, hogy el legyünk pecsételve,

710
00:50:41,328 –> 00:50:48,088
azáltal, hogy megtanulunk együtt
működni a Szentlélekkel,

711
00:50:48,088 –> 00:50:53,168
és gondolatainkat és érzéseinket
összhangba hozva
a szeretet törvényével.

712
00:50:53,168 –> 00:50:56,048
Így az Atya jelleme, felírva van

713
00:50:56,048 –> 00:50:58,448
a szíveink hús tábláira.

714
00:50:58,448 –> 00:51:03,008
És amikor, az ihletett író
szavai szerint,

715
00:51:03,008 –> 00:51:05,608
megalapozódunk az igazságban…
{GW 84.3}

716
00:51:05,608 –> 00:51:10,008
Nagyon tetszik ez az idézet a
Maranatha 200. oldalán található.

717
00:51:10,008 –> 00:51:13,568
“Mihelyt Isten gyermekei le vannak
pecsételve a homlokukon – ”

718
00:51:13,568 –> 00:51:17,008
az ihletett író magyarázatot fűz ide:

719
00:51:17,008 –> 00:51:22,768
“ez nem látható jel vagy pecsét,
hanem az igazságban való

720
00:51:22,768 –> 00:51:27,768
értelmi és érzelmi megnyugvás,
amit nem lehet tőlük elvenni..”

721
00:51:27,768 –> 00:51:30,888
Akkor tehát mit jelent
elpecsételve lenni?

722
00:51:30,888 –> 00:51:33,248
…ami a mi együttműködésünket
érinti?

723
00:51:33,248 –> 00:51:41,248
Azt jelenti, hogy Krisztus szeretete
annyira megszokottan uralja szíveinket,

724
00:51:41,248 –> 00:51:44,467
gondolatainkat és érzéseinket
a Szeretet Lelke által,

725
00:51:44,488 –> 00:51:52,968
hogy a bűnre való csábítás is
ki van zárva,

726
00:51:52,968 –> 00:51:56,048
oly módon, hogy behódoljunk
a kísértésnek.

727
00:51:56,048 –> 00:51:58,683
Nem lehetünk megkísértve; Engedjétek
meg, hogy kijavítsam ezt.

728
00:51:58,699 –> 00:52:02,008
Meg lehetünk kísértve, de soha nem
fogunk ennek a kísértésnek behódolni.

729
00:52:02,008 –> 00:52:06,008
Eljutunk oda, hogy inkább mit
választunk? a halált…,

730
00:52:06,008 –> 00:52:10,768
mint tudatosan áthágjuk Isten
törvényét{K.P. 160.2},
még minek a szintjén is?

731
00:52:10,768 –> 00:52:15,608
Gondolataink… még
a gondolataink szintjén is.

732
00:52:15,608 –> 00:52:19,008
Kedves barátaim,
ez a mi együttműködő

733
00:52:19,008 –> 00:52:21,048
szerepünk az elpecsételés folyamatában.

734
00:52:21,048 –> 00:52:23,021
És amikor megszerezzük
ezt a tapasztalatot,

735
00:52:23,022 –> 00:52:25,350
van az elpecsételésnek
egy harmadik dimenziója

736
00:52:25,357 –> 00:52:29,848
amit megkapunk… és
ezt az angyalok teszik.

737
00:52:29,848 –> 00:52:32,008
Jelenések 7: 2-3

738
00:52:32,008 –> 00:52:34,528
“És láték más angyalt feljőni
napkelet felől,

739
00:52:34,528 –> 00:52:36,629
akinek kezében vala
az élő Istennek pecsétje;

740
00:52:36,644 –> 00:52:41,088
és nagy szóval kiálta a négy angyalnak,

741
00:52:41,088 –> 00:52:43,528
akinek adatott, hogy ártson
a földnek és a tengernek,

742
00:52:43,528 –> 00:52:47,328
ezt mondván: Ne ártsatok se a
földnek, se a tengernek, se a fáknak,

743
00:52:47,328 –> 00:52:51,910
addig, míg” mit nem teszünk?
“míg meg nem pecsételjük

744
00:52:51,911 –> 00:52:55,728
a mi Istenünknek szolgáit
az ő homlokukon.”

745
00:52:55,728 –> 00:52:57,928
Mi történik itt?

746
00:52:57,928 –> 00:53:04,048
Ez az elpecsételés végső csúcspontja,

747
00:53:04,048 –> 00:53:09,208
ami a keresztény tapasztalatunkon
keresztül történik meg.

748
00:53:09,208 –> 00:53:12,768
Amikor eljutunk oda, hogy annyira
megalapozottak leszünk az igazságban,

749
00:53:12,768 –> 00:53:16,128
hogy inkább meghalunk, mint tudatosan
áthágjuk Isten törvényét,

750
00:53:16,128 –> 00:53:21,408
Isten elküldi az Ő angyalait, hogy
egy jelet tegyenek a homlokunkra.

751
00:53:21,408 –> 00:53:24,648
Hallgassátok meg, hogyan
írja ezt le az ihletett író:

752
00:53:24,648 –> 00:53:28,833
A Maranatha 243. oldalán található meg.

753
00:53:28,848 –> 00:53:30,608
“Mi az élő Istennek pecsétje,

754
00:53:30,608 –> 00:53:33,008
ami az Ő gyermekeinek homlokára kerül?

755
00:53:33,008 –> 00:53:36,196
Egy olyan jel, amit az
angyalok látnak,

756
00:53:36,204 –> 00:53:42,328
de egyetlen emberi szem
sem lát, nem olvashat el,

757
00:53:42,328 –> 00:53:50,648
mert a pusztító angyalok kell,
hogy lássák a megváltás jelét…”

758
00:53:50,648 –> 00:53:55,368
Mi van a pusztító angyalokkal?
Kell lássák a jelet.

759
00:53:55,368 –> 00:53:58,208
Oh, kedves barátaim….

760
00:53:58,208 –> 00:54:05,288
Emlékeztek egyszer, amikor
áthaladtak a pusztító angyalok?
{II Móz. 12:27}

761
00:54:05,288 –> 00:54:12,208
Mi volt az a látható jel, ami
megmentette az első-szülötteket?

762
00:54:12,208 –> 00:54:14,888
A vér volt, igen.

763
00:54:14,888 –> 00:54:20,008
Kedves barátaim, mi is
rendelkezünk kell a jellel,

764
00:54:20,008 –> 00:54:24,648
hogy a pusztító angyal
tovább tudjon haladni

765
00:54:24,648 –> 00:54:29,928
az utolsó ítéletkor.

766
00:54:29,928 –> 00:54:33,048
Testvérem kérlek,

767
00:54:33,048 –> 00:54:38,488
működjetek együtt a Szentlélekkel,
hogy megkapjátok ezt a pecsétet.

768
00:54:38,488 –> 00:54:42,528
Ez egy lelki folyamat,
és minden egyes lépést,

769
00:54:42,528 –> 00:54:49,168
Krisztus szerelméért,
meg kell értenünk, hogy
hogyan működjünk együtt.

770
00:54:49,168 –> 00:54:55,368
Holnap, különösen az együttműködő
szerepünkre fogunk összpontosítani.

771
00:54:55,368 –> 00:54:58,728
A holnap reggeli tanulmány címe:

772
00:54:58,728 –> 00:55:05,608
“Minden féltett dolognál jobban
őrizd meg szívedet.” {Péld 4:23}

773
00:55:05,608 –> 00:55:09,302
Együtt szeretném
megvizsgálni veletek

774
00:55:09,318 –> 00:55:15,168
az elme-működés irányításának
szükségességét…

775
00:55:15,168 –> 00:55:19,208
a törvény lelkének segítségével.

776
00:55:19,208 –> 00:55:25,328
Itt egy átmenetet fogunk képezni
a tanulmányunkban,

777
00:55:25,328 –> 00:55:29,848
hogy megvizsgáljuk a mi szerepünket
az együtt-működésben.

778
00:55:29,848 –> 00:55:34,088
Eddig elég sokat beszéltünk,
a gondoskodásról,

779
00:55:34,088 –> 00:55:38,448
amely által Isten dicsősége
helyre áll bennünk.

780
00:55:38,448 –> 00:55:42,688
Az utolsó intézkedésről, amely
a Szentléleké és arról ahogy dolgozik.

781
00:55:42,688 –> 00:55:45,408
De most, a mi figyelmünket fordítsuk

782
00:55:45,408 –> 00:55:51,688
a Szentlélekkel való
együtt-működésünkre.

783
00:55:51,688 –> 00:55:57,048
Álljunk fel egy befejező imára.

784
00:55:57,048 –> 00:56:00,128
Mennyei Atyám,

785
00:56:00,128 –> 00:56:08,008
a lelki dolgok csak lelkileg
foghatók fel.

786
00:56:08,008 –> 00:56:19,208
És azoknak, akiknek nem volt
egy lelki tapasztalatuk Veled,

787
00:56:19,208 –> 00:56:25,808
ezeket a dolgokat, lehet
nagyon nehéz megérteni.

788
00:56:25,808 –> 00:56:32,288
De Atyám, segíts nekünk,
hogy ne csüggedjünk el.

789
00:56:32,288 –> 00:56:40,648
Inkább segíts nekünk, hogy
kérjünk lelki tisztánlátást.

790
00:56:40,648 –> 00:56:48,048
Adj nekünk egy mélyebb
lelki tapasztalatot.

791
00:56:48,048 –> 00:56:57,008
Segíts, hogy megtanuljunk együtt-
működni a Szentlélek munkájával,

792
00:56:57,008 –> 00:57:07,168
a lelkünkön, hogy valóban meg
lehessünk változtatva belülről kifele.

793
00:57:07,168 –> 00:57:11,688
Atyám, nagyon sokan közülünk,
sokat dolgoztunk,

794
00:57:11,688 –> 00:57:16,888
hogy kívülről változtassuk
meg magunkat.

795
00:57:16,888 –> 00:57:23,888
Alapvetően a kereszténységünk
egy viselkedés-megváltoztatási
program volt.

796
00:57:23,888 –> 00:57:27,924
De Uram, annyira hálás
vagyok, hogy Te felajánlod,

797
00:57:27,939 –> 00:57:31,968
hogy megváltoztatsz
minket belülről,

798
00:57:31,968 –> 00:57:35,648
szív átültetés által,

799
00:57:35,648 –> 00:57:40,768
és a mi elménk megújítása által.

800
00:57:40,768 –> 00:57:46,888
Uram, add, hogy ezt megtapasztaljuk
a saját életünkben.

801
00:57:46,888 –> 00:57:50,288
És taníts meg arra, hogy hogyan
működjünk együtt Veled,

802
00:57:50,288 –> 00:57:52,808
ahogy folytatjuk a tanulmányunkat.

803
00:57:52,815 –> 00:57:58,135
Ez az én imám,
Jézus nevében, ámen.

804
00:57:58,190 –> 00:57:59,310