Select Page

Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:00,840 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a
személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace lelkész végig vezet:

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,680
“Dicsőségről, dicsőségre”

8
00:00:25,680 –> 00:00:28,000
“A test kívánságai a Lélek ellen”

9
00:00:28,600 –> 00:00:33,080
Jó estét barátaim, örülök, hogy itt vagytok ma este.

10
00:00:33,080 –> 00:00:38,000
Köszönöm, hogy vettétek a fáradságot és eljöttetek,

11
00:00:38,000 –> 00:00:41,320
szorgalmasan tanulmányozni

12
00:00:41,320 –> 00:00:45,040
a legfontosabb dolgot amit valaha az emberre bíztak,

13
00:00:45,040 –> 00:00:47,720
a jellem fejlesztést. {Ed 225.3}

14
00:00:47,720 –> 00:00:54,480
Nagyszerű napunk volt a tegnap, az együtt működő szerepünkre összpontosítottunk,

15
00:00:54,480 –> 00:00:59,360
és ez nem más, mint az elménk feletti uralkodás.

16
00:00:59,360 –> 00:01:03,240
Az együtt működő szerepünket valószínű a legtömörebben és a legpontosabban

17
00:01:03,240 –> 00:01:08,600
a bölcs foglalja össze a következő szavakkal, “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet.” {Péld 4:23}

18
00:01:08,600 –> 00:01:12,920
Csak így nyilvánvaló. “…hogy ahogy egy ember gondolkozik a szívében, olyan ő.” {Péld 23:7}

19
00:01:12,920 –> 00:01:19,800
Ez az a hely ahol a jellem van, a szív az a hely ahol az értelem és az érzelem van,

20
00:01:19,800 –> 00:01:22,360
ami magába foglalja a gondolatokat és érzelmeket.

21
00:01:22,360 –> 00:01:27,720
A gondolatoknak és érzelmeknek az összessége alkotják az erkölcsi jellemet. {5T 310.1}

22
00:01:27,720 –> 00:01:31,200
Ezért ha meg akarunk változni a mi elméinknek megújulása által, {Róm 12:2}

23
00:01:31,200 –> 00:01:34,120
ha meg akarunk tanulni, úgy gondolkozni és érezni, mint Jézus,

24
00:01:34,120 –> 00:01:37,280
tulajdonképpen erről szól a jellem fejlesztés,

25
00:01:37,280 –> 00:01:40,040
meg kell tanulnunk, “mindennél jobban megőrizni szíveinket.” {Péld 4:23}

26
00:01:40,040 –> 00:01:43,000
Csak így van értelme.

27
00:01:43,000 –> 00:01:46,960
És megemlítettük, hogy az elme uralásának a célját

28
00:01:46,960 –> 00:01:49,160
Isten Igéje határozza meg számunkra.

29
00:01:49,160 –> 00:01:50,840
Mit kell tennünk?

30
00:01:50,840 –> 00:01:54,720
“Foglyul ejteni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjünk Krisztusnak.” {2 Kor 10:5}

31
00:01:54,720 –> 00:01:56,680
Ez egy magas színvonal.

32
00:01:56,680 –> 00:01:58,760
{Ámen}

33
00:01:58,760 –> 00:02:02,320
Ez egy magas színvonal.

34
00:02:02,320 –> 00:02:05,480
És megemlítettünk néhány okot, hogy miért a kötelességünk-

35
00:02:05,480 –> 00:02:09,200
most nem tudjuk átismételni ezeket- megőrizni mindennél jobban a szívünket.

36
00:02:09,200 –> 00:02:13,600
De arra a következtetésre jutottunk a tanulmány során,

37
00:02:13,600 –> 00:02:18,000
hogy ez lehetetlen a természet szerinti ember számára.

38
00:02:18,000 –> 00:02:22,000
Tulajdonképpen a természet szerinti ember, még egyetlen gondolat sem tud

39
00:02:22,000 –> 00:02:24,560
foglyul ejteni a Krisztus iránti engedelmességnek.

40
00:02:24,560 –> 00:02:29,000
Honnan tudjuk ezt? Mert ezt mondja a Szentírás.

41
00:02:29,000 –> 00:02:30,280
“A test gondolata” Milyen?

42
00:02:30,320 –> 00:02:34,440
“…ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik

43
00:02:34,440 –> 00:02:38,360
mert nem is teheti.” {Róm 8:7} Tehát mi a megoldás?

44
00:02:38,360 –> 00:02:41,040
Kedves barátaim, az egyetlen módja annak

45
00:02:41,040 –> 00:02:45,120
hogy képesek legyünk “mindennél jobban megőrizni szíveinket,”

46
00:02:45,120 –> 00:02:49,200
az, ha egy újat, kapunk ámen? {Ámen}

47
00:02:49,200 –> 00:02:52,640
De felismertük azt is, hogy

48
00:02:52,680 –> 00:02:55,000
nem fogunk új szívet kapni addig amíg nem kérjük,

49
00:02:55,000 –> 00:03:01,200
és addig nem fogjuk kérni, amíg nem ismerjük fel a szükségét.

50
00:03:01,200 –> 00:03:03,160
Így tehát….

51
00:03:03,160 –> 00:03:09,760
Egy kis időt töltöttünk, azzal, hogy a törvény legyen a Krisztusra vezérlő mesterünk{Gal 3:24}, ugye?

52
00:03:09,800 –> 00:03:12,760
Megengedtük, hogy fénye beragyogja egész lényünket,

53
00:03:12,760 –> 00:03:16,520
hogy megmutassa számunkra a bűn gyökerét.

54
00:03:16,560 –> 00:03:18,440
Elég jók vagyunk a gyümölcs felismerésében,

55
00:03:18,440 –> 00:03:21,240
mivel ez a viselkedés szintjén jelenik meg, ahol látható.

56
00:03:21,240 –> 00:03:24,320
De a gyökér a felszín alatt rejtőzik,

57
00:03:24,320 –> 00:03:29,800
és lelki tisztánlátásra van szükség ahhoz, hogy meglásd mi van a felszín alatt.

58
00:03:29,800 –> 00:03:36,840
Az örökségként kapott önző szívünk a gyökér. {LHU 326.4}

59
00:03:36,840 –> 00:03:39,560
És amikor felfedezzük a gyökeret,

60
00:03:39,560 –> 00:03:42,760
akkor meg fogjuk látni a bűn problémájának teljességét.

61
00:03:42,760 –> 00:03:44,360
És amikor meglátjátok a bűn problémájának a teljességét,

62
00:03:44,360 –> 00:03:51,840
teljes megoldást fogtok keresni a bűnre.

63
00:03:51,840 –> 00:03:59,760
És miközben a törvény vezet minket, a Bárány vonz minket. {1 SM 341.2}

64
00:03:59,760 –> 00:04:06,160
És amikor a kereszt lábához megyünk, Dáviddal együtt fogunk felkiáltani,

65
00:04:06,200 –> 00:04:09,120
nemcsak a bűneink bocsánatáért, hanem még miért?

66
00:04:09,120 –> 00:04:17,400
“Tiszta szívet teremts bennem oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.” {Zsolt 51:10}

67
00:04:17,440 –> 00:04:21,360
Itt fejeztük be.

68
00:04:21,360 –> 00:04:26,720
Kedveseim, nagyon sokan előre jöttetek, szinte mindenki,

69
00:04:26,720 –> 00:04:29,640
ahogy megkértelek,

70
00:04:29,680 –> 00:04:34,160
hogy kifejezzétek vágyatokat egy új szív iránt.

71
00:04:34,160 –> 00:04:37,640
És mindazok, akik őszintén keresik ezt a szívet,

72
00:04:37,640 –> 00:04:45,240
tudom, hogy Isten betöltötte számotokra az Újszövetség ígéretét.

73
00:04:45,240 –> 00:04:47,880
Kettős ígéretét: “Hova írom be az én törvényemet?

74
00:04:47,920 –> 00:04:52,360
“…az ő szíveinkbe és elméikbe.” {Zsid 8:10} – gondolatok és érzelmek –

75
00:04:52,360 –> 00:04:58,560
“…és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.” {Zsid 8:12}

76
00:04:58,560 –> 00:05:01,520
Látjátok az Újszövetség ígérete megfelel a kettős szükségletnek:

77
00:05:01,560 –> 00:05:06,160
Bűnök bocsánata, de egy új szív is,

78
00:05:06,160 –> 00:05:13,480
hogy segítsen győzni a bűn az önző természet felett.

79
00:05:13,480 –> 00:05:17,040
Most, miről fogunk beszélni ma este?

80
00:05:17,040 –> 00:05:22,360
Egy nagyon nagyon fontos tanulmányunk van ma este.

81
00:05:22,360 –> 00:05:31,360
Az ellen tényezőre kell összpontosítanunk,

82
00:05:31,360 –> 00:05:38,760
amivel nekünk is újjászületett keresztényeknek meg kell küzdenünk,

83
00:05:38,760 –> 00:05:42,360
hogyha képesek akarunk lenni mindennél jobban megőrizni szíveinket,

84
00:05:42,360 –> 00:05:46,120
és megváltozni a mi elénk megújulása által.

85
00:05:46,120 –> 00:05:53,520
Van egy ellen tényező is. Mi az?

86
00:05:53,520 –> 00:05:56,720
A tanulmányunk címe adhat egy jó ötletet.

87
00:05:56,720 –> 00:06:02,760
“A test kívánsága a Lélekkel szemben.”

88
00:06:02,760 –> 00:06:06,720
Ez mit jelent? That’s the topic at hand.

89
00:06:06,720 –> 00:06:11,360
De milyenek a lelki dolgok? Csak lelkileg érthetőek meg.

90
00:06:11,360 –> 00:06:14,240
Tehát mielőtt tovább mennénk, és megnyitnánk Isten igéjét,

91
00:06:14,240 –> 00:06:16,480
miért kell megállnunk?

92
00:06:16,480 –> 00:06:19,800
Hogy megnyitva szíveinket, meghívjuk Isten Lelkét.

93
00:06:19,800 –> 00:06:21,800
Csatlakoznátok hozzám, szokásunkhoz híven,

94
00:06:21,800 –> 00:06:24,160
egy néhány pillanatban a térdeiteken?

95
00:06:24,160 –> 00:06:27,560
És ahogy magatokért imádkoztok, emlékezzetek meg rólam is.

96
00:06:27,560 –> 00:06:31,120
Imádkozzatok értem.

97
00:06:47,360 –> 00:06:51,360
Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jöttem még egyszer

98
00:06:51,360 –> 00:06:55,880
a saját nevemben és a véreden megvásárol testvéreim nevében,

99
00:06:55,880 –> 00:07:00,280
mindenek előtt azért, hogy köszönetet mondjak az előjogért, hogy Atyánknak hívhatunk.

100
00:07:00,280 –> 00:07:02,320
Annyira jó Hozzád tartozni.

101
00:07:02,320 –> 00:07:06,280
Annyira jól vigyázol a gyermekeidre.

102
00:07:06,320 –> 00:07:11,120
De Atyám, a legértékesebb ajándékot keressük,

103
00:07:11,120 –> 00:07:14,760
és ez a Szentlélek ajándéka.

104
00:07:14,760 –> 00:07:18,480
Kérlek töltsd ki ránk.

105
00:07:18,480 –> 00:07:23,160
Meg kell értenünk,

106
00:07:23,160 –> 00:07:30,000
hogy mi az, ami gátol bennünket a Krisztushoz hasonló jellem kutatásában,

107
00:07:30,000 –> 00:07:33,000
de, hogy ezt megtegyük, lelki tisztánlátásra van szükségünk.

108
00:07:33,000 –> 00:07:38,000
Tehát kérlek Atyám, áraszd ki ránk Szentlelkedet, aki egyedül képes

109
00:07:38,000 –> 00:07:40,680
megerősíteni szellemi és lelki képességeinket

110
00:07:40,680 –> 00:07:43,520
és képessé tesz bennünket, hogy értelmünkkel megragadjuk az igazságot,

111
00:07:43,520 –> 00:07:48,840
hogy érzelmeinkkel átöleljük, és alávessük neki akaratunkat.

112
00:07:48,840 –> 00:07:55,280
Atyám kérlek, a kegyelemnek egy csodája által, add, hogy ez a szegény földi edény,

113
00:07:55,280 –> 00:07:59,040
az igazság áldásának csatornája legyen.

114
00:07:59,040 –> 00:08:07,640
Hallgass meg, mert Jézus nevében kértelek. Ámen.

115
00:08:11,840 –> 00:08:17,320
Az új szívet amit kérésre kapunk a

116
00:08:17,320 –> 00:08:24,960
kereszt lábánál, it can be kept. Amen? {Amen}

117
00:08:24,960 –> 00:08:29,400
Uralni lehet, hála Istennek.

118
00:08:29,400 –> 00:08:35,720
Van egy idézet amit meg szerettem volna osztani veletek,

119
00:08:35,720 –> 00:08:44,000
a 20 -dik tanulmány végén, de mint általában kifogytunk az időből.

120
00:08:44,000 –> 00:08:46,320
A 44 -dik oldal alján található.

121
00:08:46,320 –> 00:08:50,400
Review and Herald, 1887, május 17,

122
00:08:50,400 –> 00:08:53,000
“Amikor Isten törvénye fel van írva a szívbe,

123
00:08:53,000 –> 00:08:55,920
egy tiszta és szent élet fog megmutatkozni.

124
00:08:55,920 –> 00:08:58,480
Isten törvényei nem halott levelek.

125
00:08:58,480 –> 00:09:02,040
Lélek és élet, amik a képzeletet

126
00:09:02,040 –> 00:09:07,240
sőt még a gondolatokat is Krisztus akaratának vetik alá.” {2 Kor 10:5}

127
00:09:07,240 –> 00:09:12,920
A szívet amelyre fel van írva, szorgalmasan meg lehet őrizni

128
00:09:12,920 –> 00:09:17,280
mert abból indul ki minden élet.” {Péld 4:23}

129
00:09:17,320 –> 00:09:20,600
Egyedül melyik szívet lehet megőrizni?

130
00:09:20,600 –> 00:09:27,040
Egyedül a szeretet lelke által uralt szívet.

131
00:09:27,040 –> 00:09:29,320
Csak egy ilyen szívet lehet megőrizni.

132
00:09:29,320 –> 00:09:31,960
De amit ki szeretnék emelni kedves barátaim,

133
00:09:31,960 –> 00:09:39,920
az az, hogy még egy új szívet is szorgalmasan uralni kell.

134
00:09:39,920 –> 00:09:43,600
Mit igényel? Szorgalmat.

135
00:09:43,600 –> 00:09:46,240
Látjátok, először

136
00:09:46,240 –> 00:09:51,960
van meg az a képességünk, hogy uralni tudjuk gondolatainkat és érzéseinket,

137
00:09:51,960 –> 00:09:53,880
amikor megkapjuk ezt az új szívet.

138
00:09:53,880 –> 00:10:01,760
De kérlek értsétek meg, hogy ez sem nem könnyen sem automatikusan nem megy.

139
00:10:01,800 –> 00:10:06,000
Még mindig mit igényel? Minden szorgalmat!

140
00:10:06,000 –> 00:10:07,720
Most a következő a kérdésem:

141
00:10:07,720 –> 00:10:10,240
Miért van az hogy még az új szív is

142
00:10:10,240 –> 00:10:15,160
még mindig minden szorgalmat igényel, ahhoz, hogy uralni lehessen?

143
00:10:15,160 –> 00:10:21,880
A maradék miatt, ami habár többé nem uralkodik,

144
00:10:21,880 –> 00:10:26,040
a ellen tényező, a test miatt.

145
00:10:26,040 –> 00:10:28,480
Egyetértetek velem ebben?

146
00:10:28,480 –> 00:10:32,080
Még mindig miért igényel annyi szorgalmat a

147
00:10:32,080 –> 00:10:33,920
a gondolatoknak és az érzelmeknek irányítása az új szívvel?

148
00:10:33,920 –> 00:10:37,080
A maradék miatt, ami habár többé nem uralkodik,

149
00:10:37,080 –> 00:10:41,560
a ellen tényező, a “test” miatt.

150
00:10:41,560 –> 00:10:43,800
Ezért a tanulmányunk címe:

151
00:10:43,800 –> 00:10:46,040
“A test kívánsága a Lélek ellen,”

152
00:10:46,040 –> 00:10:49,080
és Galata 5: 17 -ből származik.

153
00:10:49,080 –> 00:10:54,360
Jegyezzük meg ezt a verset; nézzük a 16 -dik verstől kezdve:

154
00:10:54,360 –> 00:11:01,160
Pál azt mondja, “Mondom pedig: Lélek szerint járjatok;”

155
00:11:01,160 –> 00:11:05,200
Szünet: Lélek szerint járjatok.”

156
00:11:05,200 –> 00:11:11,320
Kinek szól ez a biztatás?

157
00:11:11,320 –> 00:11:15,600
Azoknak akik Lélektől születtek, igaz?

158
00:11:15,600 –> 00:11:19,080
Senki sem tud járni csak ha megszületik.

159
00:11:19,080 –> 00:11:21,680
Nem tudsz Lélekben járni, csak ha Lélektől születtél.

160
00:11:21,680 –> 00:11:25,080
Tehát Pál azokhoz beszél, akik megtették ezt a zarándok utat,

161
00:11:25,080 –> 00:11:28,720
a kereszt lábához, ahogy mi is a tegnap megtettük

162
00:11:28,760 –> 00:11:31,680
a törvény által vezetve, a Bárány által vonva

163
00:11:31,680 –> 00:11:34,000
és őszintén kértük:

164
00:11:34,000 –> 00:11:38,440
“Tiszta szívet teremts bennem oh Isten, és az erős Lelket újítsd meg bennem.” {Zsolt 51:10}

165
00:11:38,440 –> 00:11:44,240
Azokhoz beszél akik újjá születtek és egy új szívet kaptak.

166
00:11:44,240 –> 00:11:48,160
Csak az ilyenek képesek Lélekben járni.

167
00:11:48,160 –> 00:11:50,440
Egyetértünk?

168
00:11:50,440 –> 00:11:51,440
Jegyezzétek meg a következő sort:

169
00:11:51,440 –> 00:11:57,080
“Mondom pedig, a Lélek szerint járjatok” és mit ne tegyetek?

170
00:11:57,080 –> 00:12:00,600
“…a testnek kívánsága ne legyen?” Ezt mondja?

171
00:12:00,640 –> 00:12:02,360
Ne engedjétek, hogy ezt megtegyem.

172
00:12:02,360 –> 00:12:07,000
Jól figyeljetek – vonjatok felelősségre, hogy helyesen olvassam el.

173
00:12:07,000 –> 00:12:08,000
Ez az amit mond?

174
00:12:08,000 –> 00:12:11,000
Lélek szerint járjatok és ne legyen a testnek kívánsága?

175
00:12:11,000 –> 00:12:14,280
Nem, hanem azt mondja, “Lélek szerint járjatok” és mit ne tegyetek?

176
00:12:14,280 –> 00:12:16,760
“…ne töltsétek be a testnek kívánságát.”

177
00:12:16,760 –> 00:12:22,760
Van különbség? Oh, igen, különbség van.

178
00:12:22,760 –> 00:12:24,000
Mi az?

179
00:12:24,000 –> 00:12:26,480
Kedves barátaim, az az egyszerű tény, hogy

180
00:12:26,480 –> 00:12:35,080
hogy az újjá született kereszténynek még mindig van testi kívánsága.

181
00:12:35,080 –> 00:12:37,120
De hála Istennek, az újjá született keresztény

182
00:12:37,120 –> 00:12:42,960
többé nem tölti be ezeket. Ámen? {Ámen}

183
00:12:42,960 –> 00:12:47,800
Kérlek ismerjétek fel, hogy akkor amikor újjá születünk,

184
00:12:47,800 –> 00:12:52,960
két természetünk lesz.

185
00:12:52,960 –> 00:12:54,560
Értitek ezt?

186
00:12:54,560 –> 00:12:57,720
Amikor először születünk, csak….

187
00:12:57,720 –> 00:13:01,120
Egy természetünk van, a testi természetünk.

188
00:13:01,120 –> 00:13:04,160
“Ami testtől született, test az,” {Ján 3:6}

189
00:13:04,160 –> 00:13:07,440
és ez az egyetlen természetünk van, amíg nem születünk újjá.

190
00:13:07,440 –> 00:13:12,760
Azután, “Ami Lélektől született, Lélek az.” {Ján 3:6}

191
00:13:12,800 –> 00:13:17,920
De jegyezzétek meg, hogy akkor amikor lelki természetet kapunk,

192
00:13:17,920 –> 00:13:23,080
még mindig van testi természetünk.

193
00:13:23,080 –> 00:13:28,680
Többé már nem rendelkezik velünk, de még mindig a miénk.

194
00:13:28,680 –> 00:13:33,000
Többé nem uralkodik, de jobb ha elhiszitek, hogy még mindig ott van.

195
00:13:33,000 –> 00:13:35,080
Egyetértünk ebben?

196
00:13:35,080 –> 00:13:39,160
Jegyezzétek meg, hogy Pál milyen világosan emeli ezt ki.

197
00:13:39,160 –> 00:13:40,760
Kérlek ne felejtsétek el, hogy itt

198
00:13:40,760 –> 00:13:43,360
ebben a fejezetben, az újjászületett keresztény tapasztalatáról beszél.

199
00:13:43,360 –> 00:13:46,880
“Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

200
00:13:46,880 –> 00:13:51,160
Mert a test a Lélek ellen törekedik

201
00:13:51,160 –> 00:13:54,000
a Lélek pedig a test ellen;

202
00:13:54,000 –> 00:13:57,280
ezek pedig egymással ellenkeznek,

203
00:13:57,280 –> 00:14:01,800
hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.” {Gal 5:16-17}

204
00:14:01,800 –> 00:14:04,240
Engedjétek meg, hogy megjegyezzek valamit.

205
00:14:04,240 –> 00:14:07,880
A görög nyelvben a “kívánságnak,” fordított ige

206
00:14:07,880 –> 00:14:11,000
mit gondoltok, milyen igeidőben van?

207
00:14:11,040 –> 00:14:15,600
Aktív jelen időben.

208
00:14:15,600 –> 00:14:20,040
Más szavakkal, Pál szó szerint azt mondja a keresztényeknek:

209
00:14:20,040 –> 00:14:26,640
“Mit tesz a test? “folyamatosan a Lélek ellen van

210
00:14:26,640 –> 00:14:32,120
“és a Lélek folyamatosan a test ellen.”

211
00:14:32,120 –> 00:14:33,920
Értettétek amit mondtam?

212
00:14:33,960 –> 00:14:37,480
Mit tesz a Lélek folyamatosan? Vágyakozik.

213
00:14:37,480 –> 00:14:40,200
Kérlek értsetek itt meg valami nagyon fontos dolgot.

214
00:14:40,200 –> 00:14:42,040
Amikor mi a “vágy” szót használjuk

215
00:14:42,040 –> 00:14:47,080
általában a nemi vágyra gondolunk, ugye?

216
00:14:47,080 –> 00:14:49,800
De a görögök számára, és a görög nyelvben,

217
00:14:49,800 –> 00:14:54,320
habár nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben is használták,

218
00:14:54,320 –> 00:15:02,000
volt egy sokkal általánosabb értelme, és egyszerűen egy erős vágyat jelentett.

219
00:15:02,000 –> 00:15:07,840
Egyszerűen mit jelentett? Erős vágyat, szenvedélyt.

220
00:15:07,840 –> 00:15:15,000
Ezért mondja Pál, hogy a Lélek a test ellen vágyakozik.

221
00:15:15,000 –> 00:15:19,160
A Léleknek erős kívánsága van – a lelki természet, az az új szív.

222
00:15:19,160 –> 00:15:23,680
És a testnek is van erős kívánsága, és ezek mit tesznek?

223
00:15:23,680 –> 00:15:25,960
“Ellenkeznek egymással.”

224
00:15:25,960 –> 00:15:35,120
Mit jelent, hogy szemben vannak egymással? Teljesen ellentétesek.

225
00:15:35,120 –> 00:15:38,960
És nekünk keresztényeknek, kedves barátaim,

226
00:15:38,960 –> 00:15:44,200
foglalkoznunk kell ezzel az ellen tényezővel.

227
00:15:44,200 –> 00:15:47,600
Új szívet kapunk, aminek új vágyai vannak,

228
00:15:47,600 –> 00:15:52,040
de még mindig megvan ez a régi természetünk, ami ellene van ezeknek az új vágyaknak.

229
00:15:52,040 –> 00:15:54,400
Követitek?

230
00:15:54,400 –> 00:15:57,480
Folyamatosan ellene van ezeknek az új vágyaknak,

231
00:15:57,480 –> 00:16:01,600
és nekünk fel kell ismernünk ezeket az ellen tényezőket,

232
00:16:01,600 –> 00:16:06,400
és ami a legfontosabb, meg kell tanulnunk, hogy hogyan győzzük le ezeket.

233
00:16:06,400 –> 00:16:08,880
Meg kell tanulnunk, hogy hogyan utasítsuk vissza

234
00:16:08,880 –> 00:16:12,240
“a test kívánságának a betöltését.”

235
00:16:12,240 –> 00:16:16,240
Még mindig rendelkezünk ezekkel, de hála Istennek, többé mit nem kell tegyünk?

236
00:16:16,240 –> 00:16:19,400
Betölteni őket, megadni magunkat nekik.

237
00:16:19,400 –> 00:16:22,800
Apropó, ez az valójában, ahonnan jön a kísértés.

238
00:16:22,800 –> 00:16:25,360
A megromlott természetből, amit testnek neveznek.

239
00:16:25,360 –> 00:16:28,880
Alá van vetve a keresztény a kísértésnek? Hát persze.

240
00:16:28,880 –> 00:16:31,160
És honnan származik ez a kísértés?

241
00:16:31,160 –> 00:16:32,400
Jakab 1 rész {14 vers}

242
00:16:32,400 –> 00:16:35,960
“Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon

243
00:16:35,960 –> 00:16:40,600
kívánságát.” “A saját kívánságát.”

244
00:16:40,600 –> 00:16:43,160
Természetesen, Sátán is benne van.

245
00:16:43,160 –> 00:16:47,000
De Sátán, úgy kísért bennünket, hogy serkenti és felkavarja

246
00:16:47,000 –> 00:16:53,760
az alsóbb rendű természetünk önző, megromlott vágyait és szenvedélyeit.

247
00:16:53,760 –> 00:16:55,760
És a következőt kell tennünk ezen a ponton.

248
00:16:55,760 –> 00:17:00,160
Gyertek bizonyosodjunk meg arról, hogy értjük mit jelent a “test” rendben?

249
00:17:00,160 –> 00:17:02,080
…az ami a Lélek ellen van.

250
00:17:02,080 –> 00:17:03,440
Mi a test?

251
00:17:03,440 –> 00:17:09,520
Vajon ez a dolog ami a csontjaimon van ebben a zakóban?

252
00:17:09,520 –> 00:17:16,040
Vajon erről a szó szerinti testről beszél? Nem.

253
00:17:16,040 –> 00:17:18,520
Ne felejtsétek el, hogy szorosan kapcsolódik ehhez a dologhoz,

254
00:17:18,520 –> 00:17:21,200
szorosan összefügg ezzel a dologgal,

255
00:17:21,200 –> 00:17:27,800
de nem szinonimája annak a dolognak ami a csontjaimon van.

256
00:17:27,800 –> 00:17:33,040
Mi az? Itt van az ihletett meghatározás,

257
00:17:33,040 –> 00:17:37,240
amely megéri a könyv súlyát aranyban.

258
00:17:37,240 –> 00:17:42,320
Adventista otthon, című könyv, 127 -dik oldal. Hallgassátok meg figyelmesen:

259
00:17:42,320 –> 00:17:50,200
“Az alacsonyabb rendű szenvedélyeknek a székhelye a testben van és ezen keresztül dolgoznak.”

260
00:17:50,200 –> 00:17:51,800
Eddig az idézet.

261
00:17:51,800 –> 00:17:56,320
Látjátok, hogy miért mondom, hogy szorosan kapcsolódik ehhez a testhez?

262
00:17:56,320 –> 00:17:59,240
Hol van a székhelye az alacsonyabb rendű szenvedélyeknek?

263
00:17:59,240 –> 00:18:02,120
“Székhelye a testben van, és ezen keresztül dolgozik.”

264
00:18:02,120 –> 00:18:06,960
Tovább így hangzik: A test” szó idézőjelben

265
00:18:06,960 –> 00:18:10,160
vagy a”‘testi,'” ez is idézőjelben

266
00:18:10,160 –> 00:18:15,280
“vagy ‘a test kívánságai,'” még egyszer idézőjelben,

267
00:18:15,280 –> 00:18:21,080
“átfogják az alacsonyabb rendű természetet,

268
00:18:21,080 –> 00:18:25,800
a test,” nincs idézőjelben, a szó szerinti test,

269
00:18:25,800 –> 00:18:32,120
“…maga a test, nem tud Isten akaratának ellenszegülni.”

270
00:18:32,120 –> 00:18:35,360
Megértettétek amiről beszéltem?

271
00:18:35,360 –> 00:18:37,360
Ez a szó szerinti dolog, a csontjaimon van

272
00:18:37,360 –> 00:18:40,120
tud ellenkezni Isten akaratával? Nem.

273
00:18:40,120 –> 00:18:42,800
De mi a helyzet azzal a a testtel ami az idézőjelben van.

274
00:18:42,800 –> 00:18:46,200
…aminek a székhelye a testben van és általa dolgozik –

275
00:18:46,200 –> 00:18:53,480
a hormonális rendszeren, az idegrendszeren keresztül.”

276
00:18:53,480 –> 00:18:57,200
Megvan a képessége, hogy az ellenkezőjét tegye Isten akaratának?

277
00:18:57,200 –> 00:19:01,320
Kedves barátaim, ez minden amit tesz.

278
00:19:01,320 –> 00:19:06,400
Javíthatatlanul ellen szegül Isten akaratának,

279
00:19:06,400 –> 00:19:11,080
mert eredendően önző.

280
00:19:11,080 –> 00:19:14,440
Megértettétek?

281
00:19:14,440 –> 00:19:20,280
A természet szerinti alacsonyabb rendű természetünk,

282
00:19:20,280 –> 00:19:27,680
amit bukott szüleinktől örökségül kapunk, romlott.

283
00:19:27,680 –> 00:19:32,760
És mi a romlottság lényege? Az önzés. {ST, Dec 25, 1901 par. 9}

284
00:19:32,800 –> 00:19:37,080
Amikor az emberi természet megromlott, egy erkölcsi zavar lépett föl,

285
00:19:37,080 –> 00:19:40,080
az összes képességünk megromlott. {1MCP 228.1}

286
00:19:40,080 –> 00:19:41,800
Gonoszságnak nevezik.

287
00:19:41,800 –> 00:19:45,200
Ezek a csodálatos Istenhez hasonló képességek, amik a bukás előtt,

288
00:19:45,200 –> 00:19:48,040
Istent dicsőítették és magasztalták,

289
00:19:48,040 –> 00:19:52,640
és csak ezt erre voltak hajlandóak, amikor romlottá váltak,

290
00:19:52,640 –> 00:19:56,040
amikor fertőzőtekké váltak, és erkölcsileg önzővé,

291
00:19:56,040 –> 00:20:02,960
eredendően, kit kezdtek el dicsőíteni és magasztalni?

292
00:20:02,960 –> 00:20:08,240
Az ént! Az ént!

293
00:20:08,240 –> 00:20:11,320
Mikor történt ez?

294
00:20:11,320 –> 00:20:15,640
Hat ezer évvel ezelőtt az Éden kertben.

295
00:20:15,640 –> 00:20:17,480
Hat ezer évvel ezelőtt.

296
00:20:17,480 –> 00:20:20,480
Most, próbáljuk megérteni együtt.

297
00:20:20,480 –> 00:20:23,280
Nagyon fontos.

298
00:20:23,320 –> 00:20:31,240
Az embernek mindig volt egy alacsonyabb rendű természete, még a bukás előtt is.

299
00:20:31,240 –> 00:20:35,280
Volt egy alacsonyabb fizikai természete.

300
00:20:35,280 –> 00:20:38,680
Megosztotta ezt az állatvilággal.

301
00:20:38,680 –> 00:20:41,040
De az ember abban lett megkülönböztetve az állatvilágtól,

302
00:20:41,040 –> 00:20:45,800
hogy Isten egy magasabb rendű természetet is adott neki,

303
00:20:45,800 –> 00:20:49,160
ami Istenhez hasonlóvá tette őt

304
00:20:49,160 –> 00:20:52,640
oly módon, ahogyan az állatvilág nem.

305
00:20:52,640 –> 00:20:56,280
Ez a magasabb rendű természet magába foglalja az ember lelkiismeretét,

306
00:20:56,280 –> 00:21:03,000
az ember azon képességét, hogy gondolkodjon, hogy emlékezzen, értékeljen,

307
00:21:03,000 –> 00:21:07,120
hogy Isten akaratának megértése alapján döntéseket hozzon.

308
00:21:07,120 –> 00:21:10,120
Ezek a magasabb rendű természetének a feladatai.

309
00:21:10,120 –> 00:21:12,520
És az ember az ő magasabb rendű természetével,

310
00:21:12,520 –> 00:21:16,200
uralnia kellett az alacsonyabb rendű természetét,

311
00:21:16,200 –> 00:21:22,280
és összhangban tartani Isten akaratával.

312
00:21:22,280 –> 00:21:27,560
Addig amíg az embernek a magasabb rendű természete alá volt vetve

313
00:21:27,560 –> 00:21:32,280
Isten tekintélyének,

314
00:21:32,280 –> 00:21:39,120
képes volt tökéletesen uralni étvágyát és szenvedélyeit.

315
00:21:39,120 –> 00:21:43,000
És csak törvényes módon elégítette ki ezeket,

316
00:21:43,000 –> 00:21:46,160
úgy, hogy csak az egészségét és a boldogságát szolgálták.

317
00:21:46,160 –> 00:21:50,720
Isten úgy akarta, hogy az ember mindig ilyen legyen.

318
00:21:50,720 –> 00:21:54,000
Értitek ezt a képet?

319
00:21:54,000 –> 00:21:59,000
Az embernek nem volt megromlott étvágya és szenvedélye,

320
00:21:59,000 –> 00:22:05,480
és az ő Istennek alárendelt magasabb rendű természetével, tökéletesen tudta uralni

321
00:22:05,480 –> 00:22:10,120
étvágyát és szenvedélyeit, alacsonyabb rendű fizikai természetét.

322
00:22:10,120 –> 00:22:12,160
Most, mi történt a bukáskor?

323
00:22:12,160 –> 00:22:17,880
Valami nagyon radikális történt. Mi volt ez?

324
00:22:17,880 –> 00:22:21,720
Nos Sátán, odament a mi ős szüleinkhez,

325
00:22:21,720 –> 00:22:32,840
és az alacsonyabb rendű természet három kategóriájára gyakorolt hatást.

326
00:22:32,840 –> 00:22:37,600
Emlékeztek, korábban már beszéltünk erről, I Móz 3:6

327
00:22:37,600 –> 00:22:42,880
“És látá az asszony, hogy jó a fa eledelre,” Mi volt ez?

328
00:22:42,880 –> 00:22:46,600
A test kívánsága, ez volt az ami a test kívánsága lett. {1 Ján 2:16}

329
00:22:46,600 –> 00:22:49,280
“…s hogy kedves a szemeknek,” Mi ez?

330
00:22:49,280 –> 00:22:52,920
Ami most a bukás utáni szemek kívánsága lett.

331
00:22:52,920 –> 00:22:56,280
“…és kívánatos az a fa a bölcsességért,” Mi ez?

332
00:22:56,320 –> 00:22:59,920
Ez most, a bukás utáni élet kérkedésévé vált.

333
00:22:59,920 –> 00:23:05,720
De amikor Sátán nyomást gyakorolt erre a bukás előtti természetre,

334
00:23:05,720 –> 00:23:08,080
ezek egyáltalán nem voltak romlottak, ugye?

335
00:23:08,080 –> 00:23:11,840
Egyáltalán nem voltak önzők vagy bűnösök.

336
00:23:11,840 –> 00:23:14,200
Egyetértünk ebben?

337
00:23:14,200 –> 00:23:22,760
De amikor sikerült elérni, hogy kielégítse ezeket a vágyakat

338
00:23:22,760 –> 00:23:26,560
ezen a három területen Isten által tiltott módon,

339
00:23:26,560 –> 00:23:28,880
azáltal, hogy ettek a tiltott gyümölcsből {I Móz 3:17}

340
00:23:28,880 –> 00:23:32,720
mi történt ezekkel a vágyakkal?

341
00:23:32,720 –> 00:23:40,120
Két dolog: Megromlottak, erkölcsileg romlottá váltak,

342
00:23:40,120 –> 00:23:44,480
mivel meg lettek fertőzve az önzés elvének lelkével.

343
00:23:44,480 –> 00:23:49,840
És másodszor: fölénybe került az emberi természet. {AH 64.3}

344
00:23:49,840 –> 00:23:51,920
Milyen két dolog történt a bukáskor?

345
00:23:51,920 –> 00:23:56,880
Az alacsonyabb rendű természet megromlott; egy alacsonyabb rendű romlott természet lett.

346
00:23:56,880 –> 00:23:58,480
És másodszor mi történt?

347
00:23:58,480 –> 00:24:03,960
Megszerezte a fölényt az emberi természetben.

348
00:24:03,960 –> 00:24:09,840
És most azok vagyunk, amit a Biblia testi beállítottságnak nevez

349
00:24:09,940 –> 00:24:10,940

350
00:24:09,840 –> 00:24:10,840
Mit jelent ez?

351
00:24:10,840 –> 00:24:16,360
Ez azt jelenti, hogy azt tesszük, amit a test diktál.

352
00:24:16,360 –> 00:24:21,360
Zsarolva vagyunk az alacsonyabb rendű romlott természete által.

353
00:24:21,360 –> 00:24:22,640
Mivel a bukás óta,

354
00:24:22,640 –> 00:24:25,400
nemcsak romlottá vált, hanem fölényt is szerzett.

355
00:24:25,400 –> 00:24:27,760
Követitek?

356
00:24:27,760 –> 00:24:33,880
Ilyen természettel születünk meg.

357
00:24:33,880 –> 00:24:37,520
Testi természettel születünk,

358
00:24:37,520 –> 00:24:44,200
ezzel az önző, eredendően romlott, erkölcsileg romlott, gonosz természettel,

359
00:24:44,200 –> 00:24:49,560
úgy születünk, hogy a magasabb rendű képességeink, alá vannak ezeknek vetve.

360
00:24:49,560 –> 00:24:55,640
És bár még mindig vannak magasabb rendű képességeink, a lelkiismeret például,

361
00:24:55,640 –> 00:25:01,080
tehetetlenek vagyunk, hogy fölényt szerezzünk testi természetünk felett,

362
00:25:01,080 –> 00:25:03,120
saját magunktól.

363
00:25:03,120 –> 00:25:04,560
Nincs meg hozzá az erőnk.

364
00:25:04,560 –> 00:25:07,440
Nélküle mit tehetünk? Semmit. {Ján 15:5}

365
00:25:07,440 –> 00:25:10,320
Vágyhatunk arra, hogy jobbak legyünk, és jobban tegyünk.

366
00:25:10,320 –> 00:25:12,600
Érezhetjük magunkat hibásnak, rossz tetteinkért.

367
00:25:12,600 –> 00:25:17,600
De Isten segítsége nélkül, képtelenek vagyunk győzni

368
00:25:17,600 –> 00:25:19,160
az emberi természetünk felett.

369
00:25:19,160 –> 00:25:20,520
Egyetértünk?

370
00:25:20,520 –> 00:25:26,960
Az emberi természetünk zsarnokoskodik a lelki természetünk felett.

371
00:25:26,960 –> 00:25:33,440
Uralkodik, uralkodik, annak ellenére, hogy a lelki természet még mindig…

372
00:25:33,440 –> 00:25:35,800
Ott van a bukott emberben.

373
00:25:35,800 –> 00:25:40,160
Természetesen egészen addig – és ezt idézőjelbe kell tennem-

374
00:25:40,160 –> 00:25:42,120
hogy a tudatos kívánság által,

375
00:25:42,120 –> 00:25:47,880
az ember teljesen elpusztítja még a nyomait is a lelkiismeretének.

376
00:25:47,880 –> 00:25:53,880
És ezután teljesen testi. Ez az, amiért

377
00:25:53,880 –> 00:25:58,960
ilyen helyzetbe jutott az emberiség az özönvíz előtt,

378
00:25:58,960 –> 00:26:02,560
amikor “szíve gondolatának minden alkotása

379
00:26:02,560 –> 00:26:05,040
szüntelen csak gonosz.” { I Móz 6:5} Kedves barátaim,

380
00:26:05,040 –> 00:26:08,960
az emberiség nagyon gyorsan közeledik még egyszer ehhez az állapothoz.

381
00:26:08,960 –> 00:26:13,000
“Ahogy volt a Noé napjaiban,

382
00:26:13,000 –> 00:26:16,600
úgy lesz az Ember Fiának eljövetelekor is.” {Luk 17:26}

383
00:26:16,600 –> 00:26:23,120
De még mindig sokan vannak, akik rendelkeznek a lelki természet nyomaival.

384
00:26:23,120 –> 00:26:26,200
Az Isten képűség “tönkrement és majdnem elmosódott,” {Ed 15.2}

385
00:26:26,200 –> 00:26:28,920
az ihletett író szavai szerint, de nem teljesen.

386
00:26:28,920 –> 00:26:31,640
Követitek?

387
00:26:31,640 –> 00:26:36,200
De habár még megmaradt, képtelen mit tenni?

388
00:26:36,200 –> 00:26:40,640
Isteni erő nélkül uralkodik.

389
00:26:40,640 –> 00:26:42,240
És honnan kapjuk ezt az isteni erőt?

390
00:26:42,240 –> 00:26:46,840
Akkor kapjuk meg ezt az isteni erőt, amikor a kereszt lábához megyünk,

391
00:26:46,840 –> 00:26:48,120
és mit kérünk?

392
00:26:48,120 –> 00:26:54,960
“Tiszta szívet teremts bennem oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.”

393
00:26:54,960 –> 00:26:57,840
Amikor megtesszük ezt, mit tesz Isten?

394
00:26:57,840 –> 00:27:06,600
Megerősíti az eddig zsarnokság alatt lévő lelki képességeinket.

395
00:27:06,640 –> 00:27:12,200
És megerősíti és nemesíti ezeket, hogy mit szerezzenek?

396
00:27:12,200 –> 00:27:14,640
Fölényt.

397
00:27:14,640 –> 00:27:17,000
Követitek?

398
00:27:17,000 –> 00:27:23,520
Most azok vagyunk, amire a Biblia úgy utal, mint lelki beállítottság

399
00:27:23,520 –> 00:27:25,000
többé nem testi beállítottságúak.

400
00:27:25,000 –> 00:27:28,160
Többé nem kell engedelmeskednünk annak amit a test mond.

401
00:27:28,160 –> 00:27:29,960
Most lelki beállítottságúak vagyunk.

402
00:27:29,960 –> 00:27:34,320
Most megvan az erőnk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk, annak amit a Szentlélek mond

403
00:27:34,360 –> 00:27:36,400
a lelkiismeretünkön keresztül.

404
00:27:36,400 –> 00:27:39,120
Egyetértünk ebben?

405
00:27:39,120 –> 00:27:41,160
De kedves barátaim, felvetődik a kérdés:

406
00:27:41,160 –> 00:27:44,080
Amikor ez a természetfeletti változás végbe megy,

407
00:27:44,080 –> 00:27:45,960
mi történik az emberi természettel?

408
00:27:45,960 –> 00:27:48,280
Csak úgy eltűnik?

409
00:27:48,320 –> 00:27:53,080
Csak úgy megszűnik létezni, hogy ne zavarjon minket többet?

410
00:27:53,080 –> 00:27:58,520
Nem, egyáltalán nem, még mindig megmarad.

411
00:27:58,520 –> 00:28:02,520
Ne felejtsétek el, hogy többé nem uralkodik, de még mindig megmarad.

412
00:28:02,520 –> 00:28:07,040
Többé nem vezet, de jobb ha elhiszitek, hogy még mindig ott van.

413
00:28:07,040 –> 00:28:09,000
Egyetértünk?

414
00:28:09,000 –> 00:28:19,000
Az én házamban nem uralkodik többé, hanem Jézus uralkodik.

415
00:28:19,000 –> 00:28:21,400
De még midig megmarad.

416
00:28:21,440 –> 00:28:26,240
És itt van az, amit mindannyian meg kell, hogy értsünk,

417
00:28:26,240 –> 00:28:31,880
hogy ez a bűnös természet, hogy ez az emberi természet,

418
00:28:31,880 –> 00:28:35,160
a Biblia “ó embernek,” nevezi {Róm 6:6}

419
00:28:35,160 –> 00:28:40,400
nem elégszik meg azzal, hogy csak ott van, hanem mit akar?

420
00:28:40,400 –> 00:28:44,200
Mit akar? Uralkodni.

421
00:28:44,200 –> 00:28:50,040
Nem elégszik meg azzal, hogy csak létezik, uralkodni akar.

422
00:28:50,040 –> 00:28:55,000
Újra megszeretné szerezni a hatalmat a te és az én életem felett,

423
00:28:55,000 –> 00:29:00,400
és ki által van folyamatosan ösztökélve és bátorítva van, hogy így tegyen?

424
00:29:00,400 –> 00:29:05,800
Sátán és minden által ami a világban van.

425
00:29:05,800 –> 00:29:11,560
Kedves barátaim, épp most azonosítottuk az ellen tényezőt.

426
00:29:11,560 –> 00:29:18,240
Ez az, amivel meg kell küzdenünk; ez az, ami ellen vagyunk.

427
00:29:18,240 –> 00:29:21,240
Kiadott Kéziratok, 10 -dik kötet, 288 oldal:

428
00:29:21,240 –> 00:29:25,560
“A mi természetes hajlamunk,” mink?

429
00:29:25,560 –> 00:29:28,680
“A természetes hajlamunk,” bukás után,

430
00:29:28,680 –> 00:29:31,480
annak értelmében ami az Éden kertben történt hat ezer évvel ezelőtt.

431
00:29:31,480 –> 00:29:36,920
“Természetes hajlamunkat ha Isten nem javítja ki a Szentlélek által,

432
00:29:36,920 –> 00:29:41,160
magában hordozza az erkölcsi halál magvait.

433
00:29:41,200 –> 00:29:43,640
A test minden erejével,

434
00:29:43,680 –> 00:29:48,840
‘a Lélek ellen van és a Lélek a test ellen.'”

435
00:29:48,840 –> 00:29:51,200
Elnézést.

436
00:29:51,200 –> 00:29:56,920
Látjátok már nincs meg nekünk az, ami az ős szüleinknek megvolt,

437
00:29:56,920 –> 00:30:00,560
és ez nem más, mint a szent test.

438
00:30:00,560 –> 00:30:04,160
Mivel rendelkeztek az ős szüleink? Szent testtel.

439
00:30:04,160 –> 00:30:07,040
Természetesen, Isten tette szentté.

440
00:30:07,040 –> 00:30:10,680
Olyan étvágyuk és szenvedélyeik voltak, amelyek természet szerint

441
00:30:10,680 –> 00:30:14,040
tökéletes összhangban voltak Isten szent törvényével.

442
00:30:14,040 –> 00:30:17,280
Magasabb rendű képességeik voltak, amit teljesen alárendeltek,

443
00:30:17,280 –> 00:30:18,280
Isten szent törvényének,

444
00:30:18,320 –> 00:30:21,640
és tökéletesen ellenőrzés alatt tartották a természetes étvágyat és szenvedélyeket,

445
00:30:21,640 –> 00:30:24,560
így tehát nem volt rosszra való hajlamuk

446
00:30:24,560 –> 00:30:28,120
és folyamatosan a szabályok által voltak vezetve.

447
00:30:28,120 –> 00:30:34,840
De amikor az ember vétkezett minden megváltozott. Az alacsonyabb rendű természete tisztátalanná vált.

448
00:30:34,840 –> 00:30:42,000
Megromlott, az önzés miatt.

449
00:30:42,040 –> 00:30:44,800
Egyetértünk ebben?

450
00:30:44,800 –> 00:30:48,640
És habár ez a természet, a megtérés után többé nem uralkodik,

451
00:30:48,680 –> 00:30:50,520
még mindig, mi történik?

452
00:30:50,560 –> 00:30:58,600
Ott marad, és ez az, amiért mindig résen kell legyünk.

453
00:30:58,600 –> 00:31:05,160
Péter, 1 Péter 2:11, bátorít minket, “Szeretteim kérlek titeket…”

454
00:31:05,160 –> 00:31:10,160
Halljátok a hangjában lévő aggodalmat és komolyságot?

455
00:31:10,160 –> 00:31:15,120
“Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket, és idegeneket, tartoztassátok meg magatokat” mitől?

456
00:31:15,120 –> 00:31:20,360
“…a test kívánságaitól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.”

457
00:31:20,360 –> 00:31:24,480
Az újjászületett keresztényeknek mondja, igaz?

458
00:31:24,480 –> 00:31:28,760
Tudja, hogy még mindig mivel rendelkeznek? Testi kívánságokkal.

459
00:31:28,760 –> 00:31:31,720
Mivel a test folyamatosan harcol a Lélek ellen,

460
00:31:31,720 –> 00:31:33,640
még az újjá született keresztényben is.

461
00:31:33,680 –> 00:31:35,800
Tehát teljes szívből bátorítja őket.

462
00:31:35,800 –> 00:31:42,760
Kérlek “tartoztassátok meg magatokat a test kívánságaitól,” miért? “…mert a Lélek ellen harcolnak.”

463
00:31:42,760 –> 00:31:46,520
Látjátok, az ó ember vágya az,

464
00:31:46,560 –> 00:31:51,360
és szövetségesei a sötétség fejedelmei azt szeretnék,

465
00:31:51,360 –> 00:31:58,040
hogy megfosszák Krisztust a trónjától, hogy harcoljanak a lelki tapasztalataink ellen,

466
00:31:58,040 –> 00:32:01,120
és, hogy újból előnyhöz jussanak az életünkben.

467
00:32:01,120 –> 00:32:04,760
Folyamatosan résen kell lennünk.

468
00:32:04,760 –> 00:32:09,280
Most, ez a kívánság, ez a testi kívánság amitől őrizkednünk kell,

469
00:32:09,280 –> 00:32:12,080
mit foglal magába?

470
00:32:12,080 –> 00:32:18,560
Kérlek értsétek meg tágabb értelmében ezt a szót.

471
00:32:18,560 –> 00:32:20,320
Az ihletett író segít ebben.

472
00:32:20,320 –> 00:32:24,520
Review and Herald, 1891, július 28:

473
00:32:24,560 –> 00:32:31,080
“Ezt a kívánságot, nem úgy kell érteni, mintha egyszerűen csak a kicsapongásara vonatkozna,

474
00:32:31,080 –> 00:32:32,720
hanem,” hogy?

475
00:32:32,720 –> 00:32:40,080
“…minden törvénytelen vágyra, ambícióra, hatalom vágyra,

476
00:32:40,080 –> 00:32:43,080
az emberek dicséretének a vágyára.

477
00:32:43,080 –> 00:32:49,400
Az önző szív összes kívánságát magába foglalja.”

478
00:32:49,440 –> 00:32:53,120
Ebbe majdnem minden benne van, ugye? Elég átfogó.

479
00:32:53,120 –> 00:32:57,840
“…az önző szív összes kívánsága.”

480
00:32:57,840 –> 00:33:06,000
Megtéréskor, igen, új szívet kapunk, egy lelki természetet.

481
00:33:06,040 –> 00:33:12,400
De tudnotok kell, hogy még mindig van egy régi, vagy testi természetünk.

482
00:33:12,400 –> 00:33:19,120
Van egy önző hajlammal és vágyakkal telt önző szívünk.

483
00:33:19,120 –> 00:33:23,000
És nekünk folyamatosan harcolnunk kell ellenük.

484
00:33:23,000 –> 00:33:25,120
Bizonyságtételek, 5 -dik kötet, 397 oldal:

485
00:33:25,120 –> 00:33:29,600
“Állandóan harcban kell lenni az önzésével, és a romlottságával

486
00:33:29,600 –> 00:33:32,360
az emberi szívnek.”

487
00:33:32,360 –> 00:33:36,160
Látjátok két szívünk, két természetünk van.

488
00:33:36,160 –> 00:33:42,240
Csak az egyik uralkodhat; a másik megmarad.

489
00:33:42,240 –> 00:33:46,000
Tehát mi ellen kell védekezzen folyamatosan a keresztény,

490
00:33:46,000 –> 00:33:47,440
és harcoljon?

491
00:33:47,440 –> 00:33:49,720
Bizonyságtételek, 5 -dik kötet, 397 oldal:

492
00:33:49,720 –> 00:33:53,120
“Folyamatos csatát kell vívni az önzéssel és az emberi

493
00:33:53,120 –> 00:33:54,080
szív romlottságával.”

494
00:33:54,080 –> 00:33:57,920
Van egy másik idézet is, Kiadott Kézirat, 21 kötet, 158 oldal:

495
00:33:57,920 –> 00:34:02,600
“Isten népe gyanakvással kell tekintsen alacsonyabb rendű természetére.”

496
00:34:02,600 –> 00:34:04,560
Ne bízzatok benne, kedveseim.

497
00:34:04,560 –> 00:34:07,200
“Isten népe gyanakvással kell tekintsen alacsonyabb rendű természetére.

498
00:34:07,200 –> 00:34:10,080
Harcolniuk kell a test kívánságai ellen.

499
00:34:10,080 –> 00:34:15,680
A hitetlen gonosz szíve folyamatosan harcban van Isten céljaival,

500
00:34:15,680 –> 00:34:21,640
arra csábítva a lelket, hogy távol Krisztustól tiltott úton járjon.”

501
00:34:21,640 –> 00:34:27,320
Látjátok kedves barátaim, a keresztény tapasztalatban,

502
00:34:27,320 –> 00:34:30,040
az elsődleges ellen tényező,

503
00:34:30,040 –> 00:34:34,680
melyik az első számú ellenség, amivel számolnunk kell?

504
00:34:34,680 –> 00:34:41,440
A saját önző természetünk, maga az én.

505
00:34:41,440 –> 00:34:45,440
Mi az? Az én!

506
00:34:45,440 –> 00:34:47,560
Oh kérlek, ismerjétek fel ezt.

507
00:34:47,560 –> 00:34:55,160
Tudjátok, a legtöbb keresztény azt gondolja, hogy az első számú ellenség az Sátán.

508
00:34:55,160 –> 00:35:00,440
És igen, Sátán egy félelmetes ellenség, de értsétek meg,

509
00:35:00,440 –> 00:35:06,000
az ellenség amitől a legjobban kell félnünk az az, amelyik bennünk lakik.

510
00:35:06,000 –> 00:35:09,400
A megmaradt ó ember,

511
00:35:09,400 –> 00:35:13,480
és természetétől fogva tökéletes harmóniában van,

512
00:35:13,480 –> 00:35:17,200
Sátánnal és a sötétség fejedelmeivel.

513
00:35:17,200 –> 00:35:23,200
És ő, apropó, mindennél csalárdabb, és gonosz. {Jer 17:9}

514
00:35:23,200 –> 00:35:27,320
És tényleg nagyon jól eltud rejtőzni,

515
00:35:27,320 –> 00:35:30,360
hogy azt gondold, hogy abban, hogy táplálod

516
00:35:30,360 –> 00:35:38,080
semmi rossz nincs, minden rendben van.

517
00:35:38,080 –> 00:35:41,800
Kérlek vigyázzatok; legyetek óvatosak.

518
00:35:41,800 –> 00:35:44,880
Szeretem azt, amit az ihletett író mond:

519
00:35:44,880 –> 00:35:49,080
“Isten népe gyanakvással kell tekintsen alacsonyabb rendű természetére.

520
00:35:49,080 –> 00:35:59,080
Legyetek nagyon nagyon óvatosak, azzal ami a saját szívetekből ered,

521
00:35:59,080 –> 00:36:02,720
az önző szívből.

522
00:36:02,720 –> 00:36:08,080
Ez az idézet nagyon szépen összefoglalja azt, amit az előbb elmondtam,

523
00:36:08,080 –> 00:36:10,360
és elszeretném olvasni nektek.

524
00:36:10,360 –> 00:36:15,960
Az Apostolok története című könyv 476 és 477 -dik oldalán található.

525
00:36:15,960 –> 00:36:20,160
” Azonban, ha a keresztény már tett ilyen tapasztalatot,…” Szünet.

526
00:36:20,160 –> 00:36:26,160
Ebben a szöveg összefüggésben a tapasztalat a megtérésre vonatkozik.

527
00:36:26,160 –> 00:36:30,040
Az a vándorút a kereszt lábához, ahol új szívet kapunk.

528
00:36:30,040 –> 00:36:32,760
” Azonban, ha a keresztény már tett ilyen tapasztalatot,

529
00:36:32,760 –> 00:36:35,680
mindazáltal ne tegye ölbe kezeit és ne elégedjen meg azzal,

530
00:36:35,680 –> 00:36:38,560
amit Krisztus munkált érette.”

531
00:36:38,560 –> 00:36:39,920
Miért?

532
00:36:39,920 –> 00:36:44,880
“Aki Krisztus országába be akar jutni,

533
00:36:44,880 –> 00:36:50,720
tapasztalni fogja, hogy a bűnös természet minden ereje és szenvedélye,”

534
00:36:50,720 –> 00:36:53,600
Miről beszélünk? A testről.

535
00:36:53,600 –> 00:36:56,200
“…a bűnös természet minden ereje és szenvedélye,

536
00:36:56,200 –> 00:37:00,800
a sötétség birodalmának hatalmai által felszítva,”

537
00:37:00,800 –> 00:37:03,600
Ki ez? Sátán.

538
00:37:03,600 –> 00:37:06,480
“…összeesküdött ellene.”

539
00:37:06,480 –> 00:37:12,240
Döbbenetes ellen tényező, kedves barátaim.

540
00:37:12,240 –> 00:37:14,480
Azok, akik megtértek, mit fognak megtapasztalni?

541
00:37:14,480 –> 00:37:18,080
Azt, hogy az ó ember szövetségre lépve a sötétség fejedelmeivel,

542
00:37:18,080 –> 00:37:22,960
ellene vannak, össze esküdtek ellene.

543
00:37:23,000 –> 00:37:25,600
Az igazán megtért, megfogja ezt tapasztalni.

544
00:37:25,600 –> 00:37:27,640
Olvassuk tovább:

545
00:37:27,640 –> 00:37:32,920
“Mindennap újból oda kell szentelnie magát

546
00:37:32,920 –> 00:37:36,640
és mindennap fel kell vennie a harcot,” kivel? “…a gonosszal.”

547
00:37:36,640 –> 00:37:40,000
Minden nap!

548
00:37:40,040 –> 00:37:44,240
Most, mi ez a gonosz, amivel harcolni kell?

549
00:37:44,240 –> 00:37:48,000
Annyira értékelem azt, ami következik.

550
00:37:48,000 –> 00:37:51,920
Tényleg segít megérteni, hogy mi ellen vagyunk.

551
00:37:51,920 –> 00:37:59,080
“Régi szokások, veleszületett rossz hajlamok

552
00:37:59,080 –> 00:38:02,040
harcolni fognak a felsőbbségért;

553
00:38:02,040 –> 00:38:06,160
ezekkel állandóan küzdenie kell,

554
00:38:06,160 –> 00:38:10,120
hogy Krisztus erejében győzelmet arathasson.”

555
00:38:10,120 –> 00:38:14,680
Oh, kedves barátaim, ez egy döbbenetes ellen tényező.

556
00:38:14,680 –> 00:38:19,080
De hála Istennek, az aki mellettünk van nagyobb mint az, aki ellenünk van.

557
00:38:19,080 –> 00:38:20,320
{Ámen}

558
00:38:20,320 –> 00:38:26,320
De Krisztus erejében állandó küzdelmet igényel,

559
00:38:26,320 –> 00:38:31,240
hogy győzelmet arassunk a régi szokások és még mi felett?

560
00:38:31,240 –> 00:38:33,560
A velünk született rossz hajlamok.

561
00:38:33,560 –> 00:38:37,160
Ez az a gonosz akivel naponta meg kell küzdenünk,

562
00:38:37,160 –> 00:38:39,000
újjá született keresztényeknek.

563
00:38:39,000 –> 00:38:46,040
Nézzük meg együtt: régi szokások, és velünk született hajlamok.

564
00:38:46,040 –> 00:38:48,760
Annak a ténynek fényében, hogy ezt az amit tennie kell az újjá született kereszténynek,

565
00:38:48,760 –> 00:38:52,560
hogy legyőzze azt ami ellene van,

566
00:38:52,560 –> 00:38:57,280
minden nap a megtérés után,

567
00:38:57,280 –> 00:39:03,560
lehetetlen nem észre venni, hogy egyes kereszténynek, lehet jelentősen erősebb,

568
00:39:03,560 –> 00:39:08,120
ellen tényezővel kell megküzdeni, mint a másiknak?

569
00:39:08,160 –> 00:39:09,160
Észreveszitek?

570
00:39:09,160 –> 00:39:12,000
Ha régi szokások, és örökölt hajlamok,

571
00:39:12,000 –> 00:39:15,040
látjátok, hogy egyeseknek lehet jóval erősebb

572
00:39:15,040 –> 00:39:18,680
az ó ember mint másoknál?

573
00:39:18,680 –> 00:39:23,040
Engedjétek meg, hogy szemléltessem. Nézzük meg Jimmy esetét, rendben?

574
00:39:23,040 –> 00:39:26,200
Semmi személyes ha van ma este Jimmy közöttünk,

575
00:39:26,200 –> 00:39:28,960
csak a szemléltetés kedvéért.

576
00:39:28,960 –> 00:39:30,120
Nézzük meg Jimmy esetét.

577
00:39:30,120 –> 00:39:34,480
Jimmy hitetlen szülök gyermeke,

578
00:39:34,480 –> 00:39:37,440
nagyon elnéző szülök gyermeke.

579
00:39:37,440 –> 00:39:44,360
Az öröklés törvénye alapján, Jimmy egy szörnyű örökséget kap.

580
00:39:44,360 –> 00:39:47,480
Mértéktelen hajlama van a gonosz fele,

581
00:39:47,480 –> 00:39:52,000
pontosan azon a területen, ahol a szüleinek.

582
00:39:52,000 –> 00:39:54,880
Van egy öröklési tényező, kedves barátaim.

583
00:39:54,880 –> 00:39:59,320
Láttuk grafikusan ábrázolva a függőséggel született gyerekeket.

584
00:39:59,320 –> 00:40:00,600
Hallottatok erről?

585
00:40:00,600 –> 00:40:07,680
Gyermekek, akik drog függőként születnek, azért mert megengedték maguknak?

586
00:40:07,680 –> 00:40:13,400
Nem, azért mert az anyák használták, de ők megkapták, mint örökséget.

587
00:40:13,400 –> 00:40:16,320
És ez csak egyetlen szemléltetés,

588
00:40:16,320 –> 00:40:21,040
a fizikai függőség nyilvánvaló birodalmából.

589
00:40:21,040 –> 00:40:24,680
De kedves barátaim, vannak sokkal finomabb

590
00:40:24,680 –> 00:40:32,000
tendenciák és hajlamok, amik tovább adódnak az öröklődés törvénye alapján.

591
00:40:32,000 –> 00:40:34,600
Jimmy az öröklődés törvénye alapján,

592
00:40:34,600 –> 00:40:39,640
szörnyű hátrányba került, a születése napjától kezdve.

593
00:40:39,640 –> 00:40:43,680
Tulajdonképpen, a fogantatása pillanatától.

594
00:40:43,680 –> 00:40:48,120
Tipikusan, kövessétek: Tipikusan, ugyanazok a hitetlen szülők,

595
00:40:48,120 –> 00:40:52,240
akik hátrányos helyzetbe hozták Jimmyt az öröklődés törvénye alapján,

596
00:40:52,240 –> 00:40:54,800
további hátrányára vált Jimmynek,

597
00:40:54,800 –> 00:40:59,600
hogy nem részesítették istenfélő nevelésben, ugye?

598
00:40:59,600 –> 00:41:01,160
Typically.

599
00:41:01,160 –> 00:41:04,920
Tehát szegény kis Jimmy….

600
00:41:04,920 –> 00:41:11,520
az anyukája a saját idejét, saját magára szánta,

601
00:41:11,520 –> 00:41:13,000
tehát mit tesz?

602
00:41:13,000 –> 00:41:18,200
Vesz egy nagy tévét, Jimmyt elé ülteti

603
00:41:18,200 –> 00:41:21,720
és engedi, hogy azt nézzen amit akar.

604
00:41:21,720 –> 00:41:27,960
Az ellenségnek pedig nagyon jó alkalma van, hogy

605
00:41:27,960 –> 00:41:34,280
az ő kis elméjét mindenféle szeméttel tele töltse.

606
00:41:34,280 –> 00:41:37,000
Amikor Jimmy kicsit idősebb lesz, kimehet

607
00:41:37,000 –> 00:41:39,560
és meg van engedve, hogy bárkivel játszodjon,

608
00:41:39,560 –> 00:41:44,440
megtanul egy csomó rossz szokást, a hitetlen barátaitól,

609
00:41:44,440 –> 00:41:48,160
és azok az örökölt hajlamok, fejlesztett hajlamokká vállnak,

610
00:41:48,160 –> 00:41:51,000
és még összegyűjt egy csomó rossz szokást

611
00:41:51,000 –> 00:41:55,160
életstílusából kifolyólag.

612
00:41:55,160 –> 00:42:02,440
Amikor Jimmy a kereszthez megy….

613
00:42:02,480 –> 00:42:09,120
És apropó, Isten kegyelme elégséges ahhoz, hogy még Jimmyt is megmentse.{2 Kor 12:9} Igen elégséges!

614
00:42:09,120 –> 00:42:12,400
Amikor Jimmy a kereszthez megy,

615
00:42:12,400 –> 00:42:18,120
lényegesen erősebb ellen tényezővel

616
00:42:18,120 –> 00:42:25,360
kell megbirkóznia, attól a naptól kezdve, mint Johnnynak.

617
00:42:25,360 –> 00:42:26,680
Most, ki Johnny?

618
00:42:26,680 –> 00:42:30,920
Nos, Johnny istenfélő szülők gyermeke,

619
00:42:30,920 –> 00:42:33,560
győztes szülők gyermeke.

620
00:42:33,560 –> 00:42:35,280
És az öröklődés törvénye alapján,

621
00:42:35,280 –> 00:42:41,120
Johnny óriási előnyre tett szert.

622
00:42:41,120 –> 00:42:45,360
Kérlek ne értsetek félre.

623
00:42:45,360 –> 00:42:51,160
Talán azt mondom, hogyha “elég jól választjuk meg a szüleinket,”

624
00:42:51,160 –> 00:42:57,360
bűnre való hajlam nélkül születhetünk meg?

625
00:42:57,360 –> 00:43:05,280
Nem, kedves barátaim, senki sem “születik újjá születéssel.”

626
00:43:05,280 –> 00:43:07,600
Igen, egy hatalmas előnyt kaphatunk,

627
00:43:07,600 –> 00:43:11,520
sokkal kevesebb hajlamot a gonosz iránt,

628
00:43:11,520 –> 00:43:13,920
hogyha istenfélő szülök gyermeke vagyunk.

629
00:43:13,920 –> 00:43:16,680
De mindenki; hányan közülünk?

630
00:43:16,680 –> 00:43:18,440
De mindenkinek van hajlama a rosszra,

631
00:43:18,440 –> 00:43:20,640
egy kényszer, amelynek segítség nélkül, nem tudunk ellen állni.

632
00:43:20,640 –> 00:43:24,080
Jegyezzétek meg, hogy milyen érthetően mondja el az ihletett író.

633
00:43:24,080 –> 00:43:28,880
A 46 -dik oldal tetején található, Nevelés, 29 oldal:

634
00:43:28,880 –> 00:43:31,360
“A jó és gonosz tudásának fájáról való evés következményét

635
00:43:31,360 –> 00:43:34,360
minden ember tapasztalja.”

636
00:43:34,360 –> 00:43:38,920
Ez Jimmyt is magába foglalja? És Johnnyt is.

637
00:43:38,920 –> 00:43:41,080
“A jó és gonosz tudásának fájáról való evés következményét

638
00:43:41,080 –> 00:43:42,800
minden ember tapasztalja.”

639
00:43:42,800 –> 00:43:45,360
Természetében megvan a rosszra való hajlam,

640
00:43:45,360 –> 00:43:50,480
egy olyan kényszer, amelynek segítség nélkül nem tud ellenállni.

641
00:43:50,480 –> 00:43:53,920
Tehát, még Johnnynak is mivel rendelkezik?

642
00:43:53,920 –> 00:43:57,360
egy olyan kényszerrel, amelynek segítség nélkül nem tud ellenállni.

643
00:43:57,360 –> 00:43:59,640
De hallgassátok meg, kövessetek.

644
00:43:59,640 –> 00:44:04,680
Ez a rosszra való hajlam, lehet radikálisan kisebb vagy nagyobb.

645
00:44:04,680 –> 00:44:08,000
Mindannyian, mint Ádám leszármazottai,

646
00:44:08,000 –> 00:44:09,920
aki evett, a jó és gonosz tudásnak fájáról,

647
00:44:09,920 –> 00:44:12,160
elkerülhetetlenül hajlama lesz a gonosz felé.

648
00:44:12,160 –> 00:44:15,360
De mi határozza meg, hogy mennyire erős ez a hajlam?

649
00:44:15,360 –> 00:44:17,680
Mi határozza meg, hogy milyen fajta gonoszságra

650
00:44:17,680 –> 00:44:24,200
van hajlamunk? A közvetlen származásunk.

651
00:44:24,200 –> 00:44:28,280
“Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban

652
00:44:28,280 –> 00:44:34,120
meddig? “…harmad és negyed íziglen.” {2 Móz 20:5}

653
00:44:34,120 –> 00:44:36,120
Itt van.

654
00:44:36,120 –> 00:44:40,320
Ez határozza meg, hogy mennyire vagyunk hajlamosak az adott gonoszság felé,

655
00:44:40,320 –> 00:44:43,240
amit mindannyian örökségként kapunk.

656
00:44:43,240 –> 00:44:45,840
A közvetlen származásunk.

657
00:44:45,840 –> 00:44:49,760
Apropó, fontos ezt figyelembe vennünk?

658
00:44:49,760 –> 00:44:53,040
Fontos? Oh, kedves barátaim….

659
00:44:53,040 –> 00:44:56,960
Bizonyságtételek, 4 kötet, 439 oldal:

660
00:44:56,960 –> 00:44:59,920
“Jó emlékezni arra, hogy a jellemben lévő hajlamokat

661
00:44:59,920 –> 00:45:02,840
a szülők a gyerekeknek adják át.

662
00:45:02,840 –> 00:45:07,920
Elmélkedjetek komolyan ezekről a dolgokról, és ezután istenfélelemben,

663
00:45:07,920 –> 00:45:14,000
övezzétek fel a páncélt, egy életre szóló konfliktus miatt az öröklött hajlamokkal

664
00:45:14,000 –> 00:45:16,720
nem utánozva mást csak az isteni mintát.

665
00:45:16,720 –> 00:45:21,280
Kitartással kell dolgozni, állhatatossággal és lelkesedéssel ha sikeres akarsz lenni.

666
00:45:21,280 –> 00:45:24,040
Saját magad kell, hogy legyőzd.”

667
00:45:24,040 –> 00:45:29,560
Kit kell legyőznöd? Önmagadat!

668
00:45:29,560 –> 00:45:32,960
“…amely a legnehezebb csata lesz az összes közül.

669
00:45:32,960 –> 00:45:37,800
Határozottan ellenállva a saját magad útjának és rossz szokásaidnak

670
00:45:37,800 –> 00:45:43,400
értékes és örök győzelmet fog biztosítani számodra.”

671
00:45:43,400 –> 00:45:46,520
De kedves barátaim, ez harc lesz.

672
00:45:46,520 –> 00:45:53,160
Különösen, ki számára lesz harc? Jimmy számára.

673
00:45:53,160 –> 00:45:56,520
Most nézzük meg Johnnyt; még nem vizsgáltuk meg teljesen őt.

674
00:45:56,520 –> 00:46:01,160
Ugyanazok az istenfélő szülők, akik az öröklődés törvénye által előnyhöz juttatták,

675
00:46:01,160 –> 00:46:03,440
továbbra is előnyhöz juttatják azzal, hogy

676
00:46:03,440 –> 00:46:05,960
jó nevelésben részesítik őt.

677
00:46:05,960 –> 00:46:08,360
Ugye? Igen.

678
00:46:08,360 –> 00:46:12,880
Megfontoltan és tudatosan fogják védelmezni attól,

679
00:46:12,880 –> 00:46:18,120
ami rossz hatással van fiatal befolyásolható elméjére.

680
00:46:18,120 –> 00:46:23,640
Nem a televízió előtt fogják felnevelni.

681
00:46:23,640 –> 00:46:29,520
De elfogják mondani neki, Isten Igéjéből az értékes történeteket,

682
00:46:29,520 –> 00:46:32,960
és Jézus szeretetét.

683
00:46:32,960 –> 00:46:38,120
És védelmezni fogják őt a negatív befolyástól és a rossz barátoktól.

684
00:46:38,120 –> 00:46:42,200
Figyelmesen figyelni fogják, hogy kivel barátkozik,

685
00:46:42,200 –> 00:46:45,160
mert megértették azt a hatalmas befolyást,

686
00:46:45,160 –> 00:46:48,520
amivel a barátai bírnak.

687
00:46:48,520 –> 00:46:52,240
És már nagyon fiatalon a kereszt lábához fogják vezetni,

688
00:46:52,240 –> 00:46:55,080
és egy őszinte megtérést tapasztal meg.

689
00:46:55,080 –> 00:47:02,560
Nem lehet nem észre venni, hogy Johnnynak sokkal kisebb

690
00:47:02,560 –> 00:47:05,880
ellen tényezővel kell szembesülni,

691
00:47:05,880 –> 00:47:09,440
mint Jimmynek amikor a régi szokások és örökölt hajlamokról van szó.

692
00:47:09,440 –> 00:47:11,880
Látjátok ezt, ugye?

693
00:47:11,920 –> 00:47:14,960
Most, kedves barátaim, why have we developed this?

694
00:47:14,960 –> 00:47:19,120
Nos, különféle okok miatt:

695
00:47:19,120 –> 00:47:22,960
Mindenekelőtt kérlek értsétek meg, hogy

696
00:47:22,960 –> 00:47:31,160
figyelembe kell venni, hogy ezek a dolgok kapcsolódnak egymáshoz.

697
00:47:31,160 –> 00:47:33,120
Megszeretném ezt ismételni.

698
00:47:33,120 –> 00:47:36,120
Hogyan kell figyelembe venni ezeket a dolgokat?

699
00:47:36,120 –> 00:47:38,320
Mint amik összefüggésben vannak egymással.

700
00:47:38,320 –> 00:47:41,120
Látjátok, ami igazán nagy kihívás

701
00:47:41,120 –> 00:47:47,960
Johnny számára az, hogy legyen türelmes Jimmyhez.

702
00:47:47,960 –> 00:47:56,960
Miért? Mert fogalmuk sincs arról, hogy min mennek keresztül.

703
00:47:56,960 –> 00:48:00,080
Értitek amit mondok?

704
00:48:00,080 –> 00:48:03,160
Apropó tudjátok, hogy mi az igazi kihívás?

705
00:48:03,160 –> 00:48:07,000
Akkor amikor valaki Johnny skálájának a végéről,

706
00:48:07,000 –> 00:48:11,360
összeházasodik valakivel a Jimmy skálájának a végéről.

707
00:48:11,360 –> 00:48:16,760
Ez tényleg igazi kihívás, és ez megtörténik.

708
00:48:16,760 –> 00:48:20,280
Vajon Isten ezeket a dolgokat a figyelmünkbe ajánlja ahogy elmondja nekünk?

709
00:48:20,280 –> 00:48:25,400
Igen? Teljes mértékben kedves barátaim, teljes mértékben.

710
00:48:25,400 –> 00:48:29,360
Mégis ennek ellenére, kérlek ne értsetek félre.

711
00:48:29,360 –> 00:48:33,120
Isten vajon azt mondja Jimmynek, “Tudod, annyira hátrányban vagy,

712
00:48:33,120 –> 00:48:34,840
tudod mit, csak úgy elnézem neked.

713
00:48:34,840 –> 00:48:36,520
Csak úgy elnézem neked, ezt a hajlamot.

714
00:48:36,520 –> 00:48:39,000
Menjünk tovább, és én elnézem neked.

715
00:48:39,000 –> 00:48:44,360
Ez az amiről beszélek? Nem egyáltalán nem.

716
00:48:44,360 –> 00:48:48,080
De azt mondom, kedves barátaim,

717
00:48:48,080 –> 00:48:52,560
“…ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővelkedik.” Róm 5: 22

718
00:48:52,560 –> 00:48:54,760
{Ámen}

719
00:48:54,760 –> 00:48:57,080
Jimmy meríts ebből bátorságot!

720
00:48:57,080 –> 00:48:59,600
Nem érdekel, hogy mennyire vagy hátrányban,

721
00:48:59,600 –> 00:49:03,040
örökölt és táplált hajlamodra a gonosz iránt

722
00:49:03,040 –> 00:49:06,880
elégséges az Ő kegyelme.

723
00:49:06,880 –> 00:49:08,760
Hallgassátok meg a következő gyönyörű idézetet:

724
00:49:08,760 –> 00:49:10,320
Jimmyvel szeretném megosztani.

725
00:49:10,320 –> 00:49:12,080
És lehet van itt néhány ma este.

726
00:49:12,080 –> 00:49:17,000
A 45 -dik oldal alján, Jézus élete, 440 oldal:

727
00:49:17,000 –> 00:49:20,520
“A dicsőség angyalai, akik mindig a mennyei Atya arcát szemlélik,

728
00:49:20,520 –> 00:49:22,880
örülnek, ha a kicsinyeket szolgálhatják.

729
00:49:22,880 –> 00:49:26,040
Különös gondjuk van azokra a remegő lelkekre, akiknek jellemvonásaiban

730
00:49:26,040 –> 00:49:29,680
mi van? “…sok kifogásolnivaló van.

731
00:49:29,680 –> 00:49:34,080
Az angyalok mindig ott állnak, ahol a leginkább szükség van rájuk,

732
00:49:34,080 –> 00:49:37,360
azokkal harcolnak, akik a legkeményebb csatát vívják az énnel,

733
00:49:37,360 –> 00:49:41,120
akiknek körülményei a legkilátástalanabbak.

734
00:49:41,120 –> 00:49:47,760
Ebben a szolgálatban közreműködnek Krisztus igaz követői..”

735
00:49:47,760 –> 00:49:49,480
Halljátok ezt Johnnyk?

736
00:49:49,480 –> 00:49:52,120
Nagyon türelmesek kell lennünk a Jimmykkel.

737
00:49:52,120 –> 00:49:54,360
{Ámen}

738
00:49:54,400 –> 00:49:56,480
Isten az, Isten az.

739
00:49:56,480 –> 00:50:03,080
Most, akár Jimmy vagy Johnny vagy, meddig….

740
00:50:03,080 –> 00:50:06,840
vagy valahol középen, és remélem, hogy értettétek, ami tettem.

741
00:50:06,840 –> 00:50:09,640
A végleteket szemléltettem.

742
00:50:09,640 –> 00:50:12,800
A legtöbben közülünk valahol,

743
00:50:12,800 –> 00:50:15,960
a két véglet között vagyunk, igaz?

744
00:50:15,960 –> 00:50:17,640
Néhányan közülünk lehet, hogy pont középen,

745
00:50:17,640 –> 00:50:19,960
néhányan talán közelebb Jimmyhez,

746
00:50:19,960 –> 00:50:22,080
néhányan talán Johnnyhoz.

747
00:50:22,080 –> 00:50:24,520
Független attól, hogy Jimmyhez vagy Johnnyhoz vagy közelebb vagy valahol a középen,

748
00:50:24,520 –> 00:50:28,120
meddig kell, versengj ezzel az ellen tényezővel

749
00:50:28,120 –> 00:50:34,600
amit testnek neveznek? Meddig?

750
00:50:34,600 –> 00:50:41,160
Egészen a halálig vagy a megdicsőülésig.

751
00:50:41,160 –> 00:50:46,040
Kedves barátaim, értsétek ezt meg kérlek.

752
00:50:46,040 –> 00:50:50,240
Meg fog kelleni küzdjünk az ellen tényezővel, az úgynevezett testtel,

753
00:50:50,240 –> 00:50:54,000
az ó emberrel, a halálig vagy a megdicsőülésig, amelyik hamarabb következik be.

754
00:50:54,000 –> 00:50:55,400
Hallgassatok meg.

755
00:50:55,400 –> 00:50:59,440
Egy radikális dolgot fogok mondani, de ragaszkodom ahhoz, hogy igaz.

756
00:50:59,440 –> 00:51:03,720
Miért kell folyamatosan megküzdenünk az ó emberrel?

757
00:51:03,720 –> 00:51:05,920
A testi természettel?

758
00:51:05,920 –> 00:51:12,760
Mivel az ó ember sohasem tér meg.

759
00:51:12,760 –> 00:51:14,240
Hallottátok amit mondtam?

760
00:51:14,240 –> 00:51:19,080
Mit nem tesz az ó ember? Soha nem tér meg.

761
00:51:19,080 –> 00:51:24,080
Pontosan ez az, amiért naponként meg kell halnunk számára. {1 Kor 15:31}

762
00:51:24,080 –> 00:51:29,440
Le kell győzni őt egészen addig “míg egy szempillantás alatt,” {1 Cor 15:52}

763
00:51:29,440 –> 00:51:34,040
végül eltöröltetik, és egy új testet kaptok.

764
00:51:34,040 –> 00:51:35,320
Látjátok barátaim,

765
00:51:35,320 –> 00:51:43,080
nincs olyan, hogy szent test a megdicsőülésen kívül.

766
00:51:43,080 –> 00:51:47,320
Ez az, amiért te és én keresztre kell feszítenünk a testet,

767
00:51:47,320 –> 00:51:50,920
összes szenvedélyével és vágyával, minden nap.

768
00:51:50,920 –> 00:51:52,440
{Ámen}

769
00:51:52,440 –> 00:51:55,160
Ha megtért volna, nem kellene ezt megtenni.

770
00:51:55,160 –> 00:51:58,040
De nem tért meg.

771
00:51:58,080 –> 00:52:02,880
A természeteteknek ez a dimenziója javíthatatlanul ellenáll

772
00:52:02,880 –> 00:52:08,160
javíthatatlanul ellenszegül Isten akaratának és szuverenitásának.

773
00:52:08,160 –> 00:52:12,920
Ez az amiért le kell győzni minden egyes nap.

774
00:52:12,920 –> 00:52:17,080
{Ámen} Értitek?

775
00:52:17,080 –> 00:52:22,080
Jegyezzétek meg, hogy ez a csata folyamatos.

776
00:52:22,080 –> 00:52:24,960
Bizonyságtételek, 4 kötet, 439 oldal:

777
00:52:24,960 –> 00:52:30,280
“Övezzétek fel a páncélt egy életen át tartó konfliktus az örökölt hajlamok miatt…”

778
00:52:30,280 –> 00:52:33,200
Mennyi ideig? Egy életen át.

779
00:52:33,200 –> 00:52:35,640
Bizonyságtételek, 2 kötet, 479 oldal:

780
00:52:35,640 –> 00:52:39,080
“Állandó csatát kell vívni a testi természettel…”

781
00:52:39,080 –> 00:52:42,240
Milyen csatát? Állandó csatát.

782
00:52:42,240 –> 00:52:46,240
Bizonyságtételek 3 kötet, 537 oldal; hallgassátok meg.

783
00:52:46,240 –> 00:52:49,600
“Isten az Övéhez hasonlóvá formálja a szívet.

784
00:52:49,600 –> 00:52:56,120
Mégis az én folyamatosan a győzelemre törekszik.”

785
00:52:56,120 –> 00:53:01,280
Tudjátok az ember úgy érvelne, hogy, “Nos ha Isten,

786
00:53:01,280 –> 00:53:04,400
meglágyítja a szívemet, az Övéhez hasonlóvá,

787
00:53:04,400 –> 00:53:08,040
akkor egyre gyengébb és gyengébb lesz az ellen tényező, míg végül

788
00:53:08,040 –> 00:53:11,080
annyira szent leszek, hogy egyáltalán nem is lesz.”

789
00:53:11,080 –> 00:53:13,840
Talán nem ezt mondaná az emberi gondolkodás?

790
00:53:13,840 –> 00:53:16,560
Kedves barátaim, ne bízzatok az emberi gondolkodásban.

791
00:53:16,560 –> 00:53:21,560
Igen, Isten új szívet új természetet formál neked,

792
00:53:21,560 –> 00:53:25,080
egyre jobban és jobban az Ő hasonlatosságára, de még mindig mivel rendelkeztek?

793
00:53:25,080 –> 00:53:31,920
A régi természettel és az soha nem tért meg.

794
00:53:31,920 –> 00:53:35,600
És mindig ellened lesz.

795
00:53:35,600 –> 00:53:37,120
Pontosan ezért,

796
00:53:37,120 –> 00:53:39,520
bár “Isten az Övéhez hasonlóvá formálja a szívet,

797
00:53:39,520 –> 00:53:43,280
ennek ellenére az én miért kiált?” “folyamatos győzelmet”

798
00:53:43,280 –> 00:53:46,840
Saját tapasztalatból tudjátok ezt,

799
00:53:46,840 –> 00:53:48,080
ha tényleg újjá születtetek,

800
00:53:48,080 –> 00:53:52,080
és harcoljátok a hit nemes harcát.

801
00:53:52,080 –> 00:53:56,720
Itt van egy másik idézet; Apostolok története, 565 oldal:

802
00:53:56,720 –> 00:54:03,680
“Gyermekei… állandó harcot kell vívjanak az énnel.”

803
00:54:03,680 –> 00:54:10,520
Melyik ige hangzik el újra és újra? Állandó, állandó, állandó.

804
00:54:10,520 –> 00:54:14,960
Egy másik idézet; Review and Herald, 1882, május 30:

805
00:54:14,960 –> 00:54:20,520
“Naponta kell harcolnunk a gonosz ellen, és”

806
00:54:20,520 –> 00:54:25,000
még mi ellen? “…a belső bűn ellen.”

807
00:54:25,040 –> 00:54:29,800
“Naponta kell harcolnunk a gonosz ellen,” igen, de még mi ellen? “…a belső bűn.”

808
00:54:29,800 –> 00:54:34,360
Mi jelent a belső bűn? A NAGY bűn

809
00:54:34,360 –> 00:54:38,200
a bűnös természet, az önző természet.

810
00:54:38,200 –> 00:54:43,840
Habár többé nem uralkodik, mégis mit tesz? Megmarad.

811
00:54:43,840 –> 00:54:45,920
De nem elégszik meg azzal, hogy csak megmarad,

812
00:54:45,920 –> 00:54:52,000
tehát naponta meg kell küzdenünk a belső bűnnel,

813
00:54:52,000 –> 00:54:56,720
mivel folyamatosan megpróbálja visszaszerezni a trónt, visszakapni a trónt.

814
00:54:56,720 –> 00:54:59,400
Itt van az az idézet amelyet különösen értékelek,

815
00:54:59,400 –> 00:55:04,400
mivel ez nemcsak a csata kezdetét jelzi,

816
00:55:04,400 –> 00:55:09,440
hanem a végét is, az egész csata alatt.

817
00:55:09,440 –> 00:55:13,240
Hallgassátok meg figyelmesen; Review and Herald, 1887, november 29:

818
00:55:13,240 –> 00:55:19,080
“A kereszttől,” meddig? “…a koronáig,” jelképes nyelvezet.

819
00:55:19,080 –> 00:55:21,080
Visszatérünk erre és megmagyarázom.

820
00:55:21,080 –> 00:55:25,040
“A kereszttől a koronáig van egy komoly munka amit el kell végezni.

821
00:55:25,040 –> 00:55:30,840
Van egy harc a belső bűnnel,

822
00:55:30,840 –> 00:55:35,040
harc folyik a külső rossz dolgok ellen.

823
00:55:35,040 –> 00:55:37,760
A keresztény élet, harc és menetelés.

824
00:55:37,760 –> 00:55:42,960
Haladjunk előre, mert egy halhatatlan koronáért harcolunk.”

825
00:55:42,960 –> 00:55:45,240
Oh, látjátok a képet?

826
00:55:45,240 –> 00:55:47,440
Meddig tart a csata?

827
00:55:47,440 –> 00:55:50,240
Mikor kezdődött? A keresztnél.

828
00:55:50,240 –> 00:55:53,640
Mit jelképez? A megtérést. {AA 246.1}

829
00:55:53,640 –> 00:55:57,880
Erről beszéltünk a tegnap este.

830
00:55:57,880 –> 00:56:01,160
Amikor a törvény által vagyunk vezetve és a Bárány által vonva, és felkiáltunk,

831
00:56:01,160 –> 00:56:05,880
“Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.” {Zsolt 51:10}

832
00:56:05,920 –> 00:56:08,120
Ekkor térünk meg; ekkor születünk újjá.

833
00:56:08,120 –> 00:56:13,200
És ez az, amikor mi történik a csatával? Megkezdődik, kedveseim!

834
00:56:13,200 –> 00:56:14,760
Tudjátok, nagyon sokan azt gondolják,

835
00:56:14,760 –> 00:56:20,640
hogy amikor megtérnek a csatának vége. Semmi esetre sem!

836
00:56:20,640 –> 00:56:26,200
A harc a lelki csata csak akkor kezdődik el amikor megtértél,

837
00:56:26,200 –> 00:56:28,400
a harc az elme uralmáért.

838
00:56:28,400 –> 00:56:32,120
Nem lehet harcolni ezt a harcot új elme nélkül.

839
00:56:32,120 –> 00:56:36,800
És ez a harc meddig folytatódik? A kereszttől meddig?

840
00:56:36,800 –> 00:56:39,360
…a koronáig. Mit jelent a korona?

841
00:56:39,360 –> 00:56:43,440
Ez a halhatatlanság koronája, a romolhatatlanság koronája.

842
00:56:43,440 –> 00:56:47,440
Ezt kapjuk meg egy “szempillantás alatt,” mikor?

843
00:56:47,440 –> 00:56:50,640
“…az utolsó trombitaszóra.” {1 Kor 15:52} {Ámen}

844
00:56:50,640 –> 00:56:56,080
A kereszttől a koronáig, mivel van egy küzdelem?

845
00:56:56,080 –> 00:57:01,160
A velünk született bűnnel. Mit jelent a velünk született bűn?

846
00:57:01,160 –> 00:57:03,360
Historical Sketches, 138 oldal:

847
00:57:03,360 –> 00:57:06,880
“Az önzés áttör a legbelsőbb lényünkig.

848
00:57:06,880 –> 00:57:13,480
Örökségként kapjuk meg…” Ez a velünk született bűn.

849
00:57:13,480 –> 00:57:17,080
És ezzel az önző természettel, harcolnunk kell

850
00:57:17,080 –> 00:57:21,160
egész keresztény életünkön keresztül.

851
00:57:21,160 –> 00:57:23,960
Kedveseim, ha ez elkeserítően hangzik,

852
00:57:23,960 –> 00:57:29,320
kérlek, vissza kell jönnünk és meg kell vizsgálnunk,

853
00:57:29,320 –> 00:57:34,520
hogyan lehetséges, hogy ne csak harcoljunk és győzzünk,

854
00:57:34,520 –> 00:57:38,160
hanem eközben megáldva legyünk.

855
00:57:38,160 –> 00:57:41,640
És ragaszkodom, hogy áldás van

856
00:57:41,640 –> 00:57:44,160
a hit harcának a megharcolásában {1 Tim 6:12}

857
00:57:44,160 –> 00:57:47,280
az ellen tényező a test ellen.

858
00:57:47,280 –> 00:57:49,040
Gyertek álljunk fel egy imára,

859
00:57:49,040 –> 00:57:51,880
és egy rövid szünet után folytatjuk tanulmányunkat.

860
00:57:51,880 –> 00:57:56,080
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy segítesz nekünk jobban megérteni,

861
00:57:56,080 –> 00:58:00,920
hogy mi az ami gátol minket a cél felé haladni,

862
00:58:00,920 –> 00:58:03,160
és keresni, hogy együtt működjünk a Szentlélekkel,

863
00:58:03,160 –> 00:58:06,280
és legyünk megváltoztatva dicsőségről dicsőségre, az elméink megújulása által.

864
00:58:06,280 –> 00:58:11,120
Ott van bennünk, egy ellen tényező, a test

865
00:58:11,120 –> 00:58:13,560
és minden egyes lépesnek az úton ellen fog állni.

866
00:58:13,600 –> 00:58:17,600
A test kívánságai folyamatosan ellene vannak a lelki természetnek.

867
00:58:17,600 –> 00:58:24,120
De kérlek Uram, taníts minket ne csak arra, hogy hogyan győzzük le ezeket,

868
00:58:24,120 –> 00:58:31,440
de segíts minket, hogy megtanuljuk, hogy ezt cselekedve, hatalmas áldásban részesülünk.

869
00:58:31,440 –> 00:58:37,120
Pontosan ezért engedted meg, hogy ez az ellen tényező megmaradjon,

870
00:58:37,120 –> 00:58:42,120
és ezért adtál elegendő kegyelmet, hogy távol tartsa az uralkodástól.

871
00:58:42,120 –> 00:58:45,720
Segíts, hogy megértsük ezeket a dolgokat, ahogy folytatjuk a tanulmányunkat,

872
00:58:45,720 –> 00:58:50,720
ez a mi imánk Jézus nevében. Ámen.

873
00:58:50,720 –> 00:58:52,720
Köszönöm, kedves barátaim.

0

Your Cart