Select Page

Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:01,240 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy
krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes alkalmával

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace
lelkész végig vezet:

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,000
“Dicsőségről, dicsőségre”

8
00:00:25,000 –> 00:00:27,880
“… legyen igaz ezután is” Első rész.

9
00:00:27,920 –> 00:00:29,600
Isten hozott, kedves barátaim.

10
00:00:29,600 –> 00:00:31,400
Köszönöm szépen

11
00:00:31,400 –> 00:00:36,000
a lehetőséget, hogy újra együtt
tanulmányozhatunk ma este.

12
00:00:36,040 –> 00:00:43,080
A testnek nevezett ellen-
tényezőt vizsgáltuk meg.

13
00:00:43,080 –> 00:00:47,840
Pál szavaival, “Mert a test a
lélek ellen törekedik, a lélek
pedig a test ellen;”{Gal 5:17}

14
00:00:47,840 –> 00:00:53,920
és a “kívánságnak” fordított szó,
aktív jelen időben van,

15
00:00:53,920 –> 00:00:59,200
ami folyamatos kívánkozást jelent.

16
00:00:59,200 –> 00:01:06,240
Sőt, amíg nincs szent testünk,

17
00:01:06,240 –> 00:01:08,080
a test a lélek ellen fog kívánkozni,

18
00:01:08,080 –> 00:01:14,080
és meddig nem kapunk szent testet?
…a megdicsőülésig.

19
00:01:14,080 –> 00:01:21,800
Tehát, ahogy megjegyezzük az utolsó
idézetben, amire még volt időnk,

20
00:01:21,800 –> 00:01:27,080
a küzdelem, a küzdelem
az örökölt bűnnel…

21
00:01:27,080 –> 00:01:30,960
Mit jelent az örökölt? Ez a
természet szerinti önző szív,

22
00:01:30,960 –> 00:01:36,360
az összes örökölt gonosz hajlamával.

23
00:01:36,360 –> 00:01:38,120
A küzdelem az örökölt bűnnel,

24
00:01:38,120 –> 00:01:43,800
“a kereszttől folyik,” meddig?
“a koronáig.”

25
00:01:43,800 –> 00:01:49,160
– jelképes nyelvezet amely átfogja
az egész keresztény életet,

26
00:01:49,160 –> 00:01:52,560
a megtéréskor kezdődik – a keresztnél –

27
00:01:52,560 –> 00:01:58,480
és a megdicsőüléskor ér véget
– ez a korona.

28
00:01:58,480 –> 00:02:00,680
Tulajdonképpen ugyanabban az idézetben,

29
00:02:00,680 –> 00:02:03,120
az Úr szolgája azonosítja a koronát,

30
00:02:03,120 –> 00:02:07,240
mint a halhatatlanság koronáját,
amit mikor kapunk meg?

31
00:02:07,240 –> 00:02:12,160
“Egy szempillantás alatt az utolsó
trombitaszóra.” {1 Kor 15:52}

32
00:02:12,160 –> 00:02:22,880
Ennek a ténynek a következményei
nagyon mélyek,

33
00:02:22,880 –> 00:02:29,000
és meg kell vizsgálnunk
ezeket a tényeket.

34
00:02:29,000 –> 00:02:43,040
Most azon vagyok, hogy egy nagyon
vitatott témáról beszéljek veletek,

35
00:02:43,040 –> 00:02:47,040
és kedveseim, természetemtől fogva,

36
00:02:47,040 –> 00:02:51,120
nem szeretek vitás kérdésekkel foglalkozni.

37
00:02:51,160 –> 00:02:56,040
De amikor látom, hogy a viták
szétválasztanak minket, mint gyülekezetet,

38
00:02:56,040 –> 00:03:00,080
ezek valójában aggasztanak engem.

39
00:03:00,120 –> 00:03:03,320
Mivel kedves barátaim, ha továbbítani
akarjuk a hangos kiáltást,

40
00:03:03,360 –> 00:03:07,280
egységesek kell legyünk abban,
amit hirdetünk.

41
00:03:07,280 –> 00:03:09,880
{Ámen}

42
00:03:09,920 –> 00:03:13,960
Egységesek kell, hogy legyünk,

43
00:03:13,960 –> 00:03:19,840
és az igazság az, ami egyesít minket.
{Ámen}

44
00:03:19,840 –> 00:03:26,040
Tehát érte kell megtennem,
aki az Igazság,

45
00:03:26,040 –> 00:03:28,600
akit tiszta szívből szeretek
és az Ő egyházáért,

46
00:03:28,600 –> 00:03:36,240
akit ugyancsak szeretek, keresnem
kell az Igazság Lelkének ereje által,

47
00:03:36,240 –> 00:03:46,000
hogy gondosan mutassam be az igazságot,
hogy egy közös megegyezésre jussunk,

48
00:03:46,000 –> 00:03:51,000
ebben a vitás kérdésben, hogy az
igazságban egységet találjunk.

49
00:03:51,000 –> 00:03:53,800
Ez az egyetlen hely, ahol
valóban egységesek lehetünk.

50
00:03:53,800 –> 00:03:58,920
Hol? …az igazságban.

51
00:03:58,920 –> 00:04:02,640
Egy különleges ima szükségét érzem,

52
00:04:02,640 –> 00:04:07,160
és így ti is, ahogy ehhez
a témához közeledünk.

53
00:04:07,160 –> 00:04:10,520
Tehát töltsünk néhány pillanatot
komolyan kérve,

54
00:04:10,520 –> 00:04:19,000
az Igazság Lelkének kitöltését, hogy
áldjon meg minket, ahogy előrehaladunk.

55
00:04:29,880 –> 00:04:34,840
Mennyei Atyám, köszönöm szépen,

56
00:04:34,840 –> 00:04:41,560
hogy vágyakozol és kész vagy kitölteni
Lelkedet a te népedre,

57
00:04:41,560 –> 00:04:45,800
szükségleteiknek megfelelően

58
00:04:45,800 –> 00:04:51,920
és most, nekünk nagy
szükségünk van rá.

59
00:04:51,920 –> 00:04:55,040
A Föld történelmének záró
pillanataiban élünk.

60
00:04:55,040 –> 00:05:02,000
Van egy üzenetünk, amit el kell
vinnünk minden nemzetnek,
ágazatnak, nyelvnek és népnek,

61
00:05:02,000 –> 00:05:08,400
és nagyon megosztottak vagyunk,
nagyon sok kérdésben.

62
00:05:08,400 –> 00:05:11,320
Hiányzik az egység közöttünk.

63
00:05:11,320 –> 00:05:16,960
Atyám kérlek, hogy az Igazság Lelke
által, az Igazság tanulmányozása által,

64
00:05:16,960 –> 00:05:23,240
egységet találjunk,
abban, aki az Igazság.

65
00:05:23,240 –> 00:05:30,960
Uram, annyira fel szeretném
emelni az Igazságot, Jézust,

66
00:05:30,960 –> 00:05:32,680
és tudom, mert Ő mondta,

67
00:05:32,680 –> 00:05:37,840
“Ha én felemeltetem, mindeneket
magamhoz vonzok;”

68
00:05:37,840 –> 00:05:41,480
és minél jobban megengedjük,
hogy vonva legyünk általa,

69
00:05:41,480 –> 00:05:45,760
annál inkább egyek leszünk egymással,

70
00:05:45,760 –> 00:05:52,960
míg egyek leszünk az igazságban,
Jézussal.

71
00:05:52,960 –> 00:06:00,200
Tehát kérlek Uram, különleges
módon segíts nekem,

72
00:06:00,200 –> 00:06:06,800
hogy tisztán szóljam az igazságot.

73
00:06:06,800 –> 00:06:10,440
Formáld szavaimat és vezesd
gondolataimat.

74
00:06:10,440 –> 00:06:16,200
Azt szeretném mondani, amit Te
szeretnél általam szólni,
nem többet, nem kevesebbet,

75
00:06:16,240 –> 00:06:22,080
és amit mondani akarsz, ezen
a földi edényen keresztül,

76
00:06:22,080 –> 00:06:32,640
azért imádkozom,
hogy érthető legyen és

77
00:06:32,640 –> 00:06:41,960
legyen képes megszabadítani a sok
tévhittől és hozza el az egységet számunkra.

78
00:06:41,960 –> 00:06:51,960
Kérlek Uram, tedd ezt lehetővé, mert
Jézus nevében kértelek. Ámen.

79
00:07:01,960 –> 00:07:06,320
Még nem teljesen fejeztük be
a 21-dik tanulmányt,

80
00:07:06,320 –> 00:07:10,640
és van itt egy pozitív megjegyzés,
amivel be szerettem volna fejezni,

81
00:07:10,640 –> 00:07:15,280
de ezzel fogom kezdeni.

82
00:07:15,280 –> 00:07:18,120
Nagyon világosan megjegyeztük,

83
00:07:18,120 –> 00:07:20,640
és megállapítottuk a Szentírásból
és a Prófétaság Lelkéből,

84
00:07:20,640 –> 00:07:26,040
hogy a keresztény élet, egy folyamatos
konfliktus, egy állandó harc.

85
00:07:26,040 –> 00:07:32,640
Tulajdonképpen a Bizonyságtételek
3 kötet, 253 oldal, azt mondja,

86
00:07:32,640 –> 00:07:35,080
látjátok hol tartunk,

87
00:07:35,080 –> 00:07:40,160
“A keresztény élet egy állandó
harc és menetelés.

88
00:07:40,160 –> 00:07:44,080
Nincs pihenés a harcban.”

89
00:07:44,080 –> 00:07:46,880
Elég világosan van megfogalmazva, ugye?

90
00:07:46,880 –> 00:07:53,400
Ezt nagyon világosan lehet
bizonyítani a Szentírásból is.

91
00:07:53,400 –> 00:07:56,600
“A keresztény élet egy állandó
harc és menetelés.

92
00:07:56,600 –> 00:08:00,480
Nincs pihenés a háború alatt.”

93
00:08:00,480 –> 00:08:04,800
Néhányan talán azt gondolhatjátok,
“Nos várj egy percet.

94
00:08:04,800 –> 00:08:07,120
Ez kicsit kegyetlenül hangzik.

95
00:08:07,120 –> 00:08:12,920
Úgy értem, hol van a béke?
Nem kellene béke legyen?

96
00:08:12,920 –> 00:08:15,520
Nem kellene a kereszténynek
ismernie a békét?

97
00:08:15,520 –> 00:08:19,560
Nos, hogy jár együtt a keresztény élettel,

98
00:08:19,560 –> 00:08:23,120
az állandó harc?

99
00:08:23,120 –> 00:08:29,040
Hogy megy ez együtt azzal, hogy
nincs megállás a harcban?

100
00:08:29,040 –> 00:08:34,960
‘…nincs pihenés a háború alatt?’
Hol van a béke?”

101
00:08:34,960 –> 00:08:41,440
Nos, először is fel kell ismernünk,
hogy kivel van békénk?

102
00:08:41,440 –> 00:08:44,160
– nagyon fontos, kedves barátaim.

103
00:08:44,160 –> 00:08:46,000
Róma 5:1,

104
00:08:46,000 –> 00:08:51,720
“Megigazulván azért hit által,
békességünk van” önmagunkkal?

105
00:08:51,720 –> 00:08:54,000
Ezt mondja? Nem.

106
00:08:54,000 –> 00:08:58,040
“Megigazulván azért hit által,
békességünk van Istennel,

107
00:08:58,040 –> 00:09:02,120
a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

108
00:09:02,120 –> 00:09:05,600
Igen, van béke, de Istennel.

109
00:09:05,600 –> 00:09:07,160
Testvéreim,

110
00:09:07,160 –> 00:09:09,560
de hogy ha azt akarjuk, hogy
békességünk legyen Istennel,

111
00:09:09,560 –> 00:09:13,040
háborúban kell lennünk önmagunkkal.

112
00:09:13,040 –> 00:09:15,120
Egyetértünk ebben?

113
00:09:15,120 –> 00:09:18,200
Tulajdonképpen a megdicsőülés
ezen az oldalán,

114
00:09:18,200 –> 00:09:20,480
értsétek meg ezt kérlek.

115
00:09:20,480 –> 00:09:24,080
A megdicsőülésnek ezen az oldalán,
két lehetőségünk van,

116
00:09:24,080 –> 00:09:26,000
csak két lehetőségünk.

117
00:09:26,000 –> 00:09:30,200
Háborúban lehetünk önmagunkkal
és békességben Istennel,

118
00:09:30,200 –> 00:09:36,600
vagy békességben lehetünk
önmagunkkal és háborúban Istennel.

119
00:09:36,600 –> 00:09:41,480
Csak ilyen lehetőségeink vannak.

120
00:09:41,480 –> 00:09:49,800
Miért? Mivel az én, amiről beszélek
sohasem tért meg.

121
00:09:49,800 –> 00:09:51,760
Ez az ó ember,

122
00:09:51,760 –> 00:09:57,120
akivel naponként meg kell küzdenünk,
míg végül megsemmisül.

123
00:09:57,120 –> 00:10:00,480
“Egy szempillantás alatt az utolsó
trombitaszóra” {1 Kor 15:52}

124
00:10:00,480 –> 00:10:04,520
Nem tudom, hogy ti,
hogy vagytok ezzel, de én,

125
00:10:04,520 –> 00:10:07,080
várom azt a napot,

126
00:10:07,080 –> 00:10:11,440
amikor ez az ellen-tényező
megsemmisül,

127
00:10:11,440 –> 00:10:13,400
“egy szempillantás alatt,”
ez a

128
00:10:13,400 –> 00:10:18,000
“nyomorúságos test” elváltozik
“az Ő dicsőséges testéhez,” hasonlóvá
{Fil 3:21}

129
00:10:18,000 –> 00:10:22,000
és nem lesz többé ó ember,
aki minden nap zaklat.

130
00:10:22,000 –> 00:10:25,280
Várom ezt a napot; egyetértetek velem?
{Ámen}

131
00:10:25,280 –> 00:10:28,160
Engedjétek meg, hogy kiöntsem
a lelkem egy kicsit.

132
00:10:28,160 –> 00:10:31,560
Barátok között vagyok;
Megtehetem ezt, ugye?

133
00:10:31,560 –> 00:10:36,160
Voltak időszakok, amikor a harcom
annyira intenzív volt,

134
00:10:36,160 –> 00:10:39,600
hogy felkiáltottam és azt mondtam:
“Uram,

135
00:10:39,600 –> 00:10:49,600
kérlek, nem engednéd,
hogy elaludjak?”

136
00:10:49,600 –> 00:10:53,960
Mit jelent a halál a keresztény
számára? Mit jelent?

137
00:10:53,960 –> 00:10:56,880
Valami, amitől félni kell?

138
00:10:56,880 –> 00:11:02,600
Nem, néha egy nagyon vonzó lehetőség….

139
00:11:02,600 –> 00:11:07,040
egy hihetetlenül intenzív csata elől,

140
00:11:07,040 –> 00:11:08,240
és tudjuk, hogy a következő pillanatban

141
00:11:08,240 –> 00:11:11,800
“trombita fog szólni” és a halottak
hogyan támadnak fel?”

142
00:11:11,800 –> 00:11:14,000
“…romolhatatlanságban!”
{1 Kor 15:52}

143
00:11:14,000 –> 00:11:16,400
És nem lesz többet ez az ellen-tényező.

144
00:11:16,400 –> 00:11:20,120
és letehetjük a kardot és a pajzsot,
mert nincs több háború,

145
00:11:20,120 –> 00:11:22,360
mint ahogy az ének mondja.

146
00:11:22,360 –> 00:11:25,040
Az egész lényemmel várom azt a napot!

147
00:11:25,040 –> 00:11:29,840
Egyetértetek velem, vagy tudjátok
azonosítani magatokat velem? {Ámen}

148
00:11:29,840 –> 00:11:33,600
Minden alkalommal, mikor ilyesmit
mondok, mindig sietve hozzáteszem.

149
00:11:33,600 –> 00:11:39,840
“Ne az én, hanem a Te akaratod
legyen meg; {Luk 22:42}

150
00:11:39,840 –> 00:11:43,320
és ha azt akarod, hogy éljek
egészen Jézus eljöveteléig,

151
00:11:43,320 –> 00:11:47,840
akkor számítok Rád, hogy megadod
az erőt, hogy harcoljam és nyerjem meg,

152
00:11:47,840 –> 00:11:56,760
ezt a hihetetlen csatát az
ó emberrel szemben.”

153
00:11:56,760 –> 00:12:00,600
Ennek ellenére mégis
várom a csata végét.

154
00:12:00,600 –> 00:12:03,840
De nem ér véget, kedves barátaim,

155
00:12:03,840 –> 00:12:10,240
a megdicsőülésig, vagy a halálig,
amelyik hamarabb jön.

156
00:12:10,240 –> 00:12:14,080
Ezt tudnotok kell

157
00:12:14,080 –> 00:12:18,960
és kérlek tudjátok meg, hogy bár
folyamatosan harcolnotok kell az ó emberrel,

158
00:12:18,960 –> 00:12:23,640
megismerhetitek az Istentől
jövő béke örömét.

159
00:12:23,640 –> 00:12:26,720
Tulajdonképpen, a Szentírás úgy
utal erre a békére, mint a

160
00:12:26,720 –> 00:12:30,200
béke, ami “meghalad minden értelmet”

161
00:12:30,200 –> 00:12:34,800
és jobban megérthetitek, hogy
az állandó csata alatt is,

162
00:12:34,800 –> 00:12:37,240
olyan békétek legyen, amely
felül halad minden értelmet.

163
00:12:37,240 –> 00:12:39,960
Ugye? Igen.

164
00:12:39,960 –> 00:12:42,080
Filippi 4:7,

165
00:12:42,080 –> 00:12:47,240
“És az Istennek békessége, mely
minden értelmet felül halad,

166
00:12:47,240 –> 00:12:51,320
meg fogja őrizni szíveiteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

167
00:12:51,320 –> 00:12:53,400
Szeretem ezt: “Őrizd meg
szívedet és elmédet.”

168
00:12:53,400 –> 00:12:55,920
Mi szerepel itt még egyszer?
…szív és elme.

169
00:12:55,920 –> 00:12:58,200
Miről beszélünk? …gondolatokról
és érzelmekről.

170
00:12:58,200 –> 00:13:01,040
Miről beszélünk? …jellemről!
{5T 310.1}

171
00:13:01,040 –> 00:13:03,200
Látjátok?

172
00:13:03,200 –> 00:13:06,120
“…az Isten békéje amely minden
értelmet felül halad

173
00:13:06,120 –> 00:13:09,200
meg fogja őrizni szíveteket és
elméteket Jézus Krisztusban.”

174
00:13:09,200 –> 00:13:12,120
Idők jelei, Március 17, 1887:

175
00:13:12,120 –> 00:13:15,240
“Kiváltságunk, hogy naponta legyen egy

176
00:13:15,240 –> 00:13:19,960
nyugodt, közeli, boldog sétánk Jézussal.”

177
00:13:19,960 –> 00:13:21,840
{Ámen}

178
00:13:21,840 –> 00:13:23,960
“Nem kell megijednünk,

179
00:13:23,960 –> 00:13:27,440
ha az úton nehézségek
és szenvedések vannak.

180
00:13:27,440 –> 00:13:31,560
Minden értelmet felülmúló békénk lehet,

181
00:13:31,600 –> 00:13:37,080
de ez a sötétség erőivel való harcba kerül,

182
00:13:37,120 –> 00:13:43,720
súlyos küzdelembe az önzés
és az örökölt bűn ellen.”

183
00:13:43,720 –> 00:13:47,000
Ebben béke van, igen,

184
00:13:47,000 –> 00:13:49,080
de hogyha Istennel akarunk békében lenni,

185
00:13:49,080 –> 00:13:51,680
háborúban kell lennetek önmagatokkal.

186
00:13:51,680 –> 00:13:57,120
Egyetértünk ebben?

187
00:13:57,120 –> 00:13:59,320
Háborúban kell lennünk az énnel.

188
00:13:59,320 –> 00:14:03,400
Most, kedves barátaim,

189
00:14:03,400 –> 00:14:07,880
a vitatott kérdés, amivel foglalkozni
kell ebben a helyzetben.

190
00:14:07,880 –> 00:14:09,800
Apropó, beszéltem néhánnyal közületek,

191
00:14:09,840 –> 00:14:15,640
és meggyőztetek engem,
hogy beszélnem kell erről,

192
00:14:15,640 –> 00:14:21,080
egy kicsivel többet, mint máskor.

193
00:14:21,080 –> 00:14:26,720
Mi ez? Mi ez a vitatott kérdés?

194
00:14:26,720 –> 00:14:33,160
Kedveseim, köze van ahhoz,
az állapothoz,

195
00:14:33,160 –> 00:14:41,240
amit Isten népe el kell, hogy érjen,

196
00:14:41,240 –> 00:14:46,080
hogy meg tudjanak állni,

197
00:14:46,080 –> 00:14:53,560
Közbenjáró nélkül, a
kegyelmi idő lezárása után.

198
00:14:53,560 –> 00:14:56,000
Hallottátok amit mondtam?

199
00:14:56,000 –> 00:14:58,040
Mi a vitatott kérdés?

200
00:14:58,040 –> 00:15:02,520
Köze van Isten népe állapotához,

201
00:15:02,560 –> 00:15:05,160
ahhoz az állapothoz, amit el kell
érjenek kegyelem által,

202
00:15:05,160 –> 00:15:10,920
ha meg akarnak állni Közbenjáró nélkül,

203
00:15:10,920 –> 00:15:14,960
a próbaidő lezárása után.

204
00:15:14,960 –> 00:15:18,120
Tudjátok, azt hiszem, hogy

205
00:15:18,120 –> 00:15:26,800
a próbaidő, közvetlen Jákob
szorongattatásának éjszakája
előtt jár le, {Jer 30:7}

206
00:15:26,800 –> 00:15:29,040
és a hét csapás előtt. {Jel 15:1}

207
00:15:29,040 –> 00:15:31,480
Tisztában vagytok ezzel, ugye?

208
00:15:31,480 –> 00:15:33,800
Akkor, van egy jelentős idő-periódus,

209
00:15:33,800 –> 00:15:40,240
a próbaidő lezárása és a
megdicsőülés között, ami

210
00:15:40,240 –> 00:15:45,840
“egy szempillantás alatt fog
megtörténni,” amikor eljön Jézus.

211
00:15:45,840 –> 00:15:53,840
A próbaidő lezárásakor Jézus megszünteti
főpapi tevékenységét. {PH098 13.2}

212
00:15:53,840 –> 00:15:57,880
Közbenjárói szerepe véget ér.

213
00:15:57,880 –> 00:16:02,080
Félreteszi főpapi ruháját, és fölveszi királyi
palástját,{DS, March 14, 1846 par. 2}

214
00:16:02,080 –> 00:16:05,120
és készül, hogy hamar eljöjjön,

215
00:16:05,120 –> 00:16:08,160
és hála Istennek, rövidre metszi
igazságban, {Róm 9:28}

216
00:16:08,160 –> 00:16:11,880
hogy eljöjjön és népét haza vigye.

217
00:16:11,880 –> 00:16:16,000
Most, a kérdés mégis az,

218
00:16:16,000 –> 00:16:18,840
hogy milyen állapotot kell az Ő
népének elérnie, kegyelem által,

219
00:16:18,840 –> 00:16:23,160
ha meg akarnak állni egyedül,
Közbenjáró nélkül.

220
00:16:23,160 –> 00:16:25,840
A próbaidő lezárásától
a megdicsőülésig,

221
00:16:25,840 –> 00:16:28,520
más szavakkal Jákob
megpróbáltatásának idején keresztül,

222
00:16:28,520 –> 00:16:31,320
egy jelentős idő-periódus.

223
00:16:31,320 –> 00:16:36,640
Milyen állapotra kell eljussanak?

224
00:16:36,640 –> 00:16:39,360
Vannak akik úgy érvelnek, hogy

225
00:16:39,360 –> 00:16:48,240
teljesen bűn nélkül kell legyenek.

226
00:16:48,240 –> 00:16:52,840
Ez a helyzet? Kedveseim,

227
00:16:52,840 –> 00:17:02,840
egy teológiai akna mezőn
megyünk keresztül,

228
00:17:02,840 –> 00:17:08,600
és szeretném, hogy ahogy magatokért
imádkoztok értem is imádkoznátok.

229
00:17:08,600 –> 00:17:13,080
Legyünk nagyon óvatosak. Rendben?
…nagyon óvatosak;

230
00:17:13,080 –> 00:17:18,560
és maradjunk közel a ihlethez,
ez a mi biztonsági hálónk.

231
00:17:18,560 –> 00:17:20,640
Egyetértünk?

232
00:17:20,640 –> 00:17:26,120
Erre lehet több idő fog kelleni, mint egy
tanulmány, nem tudom, majd meglátjuk.

233
00:17:26,120 –> 00:17:30,800
Uram segíts meg.

234
00:17:30,800 –> 00:17:33,080
Kezdjük azzal, hogy elolvasunk
egy ahhoz hasonló idézetet,

235
00:17:33,080 –> 00:17:36,240
amit már megjegyeztünk,

236
00:17:36,240 –> 00:17:39,920
a Review and Herald-ból, 1887,
november 29 számából.

237
00:17:39,920 –> 00:17:45,280
Itt van, némileg újra kifejtve az Idők
jelei, 1885 december 17 számában:

238
00:17:45,280 –> 00:17:50,600
“Haladjunk előre; mert egy
halhatatlan koronáért küzdünk.”

239
00:17:50,600 –> 00:17:53,840
“Miért küzdünk? “egy halhatatlan
koronáért.”

240
00:17:53,840 –> 00:17:57,040
“Legyünk szorgalmasak, hogy
biztos döntést hozzunk.

241
00:17:57,080 –> 00:18:00,280
A rest, bágyadt tanár

242
00:18:00,280 –> 00:18:03,640
sohasem fog biztosítani belépést
Isten országába,

243
00:18:03,640 –> 00:18:07,920
a kereszttől a koronáig,”

244
00:18:07,920 –> 00:18:10,920
Hogyan azonosította az előbb a koronát?

245
00:18:10,920 –> 00:18:14,800
Mint a halhatatlanság koronáját.

246
00:18:14,800 –> 00:18:17,600
“Komoly munka van a kereszttől
a koronáig, amit el kell végezni.

247
00:18:17,600 –> 00:18:21,680
Van egy küzdelem, mi ellen?
az “örökölt bűn ellen;

248
00:18:21,680 –> 00:18:25,040
egy harc folyik a külső rossz ellen.

249
00:18:25,080 –> 00:18:30,880
De végül győzni fogunk, hogy ha
nem fáradunk el a jó cselekedetekben.

250
00:18:30,880 –> 00:18:34,400
A menny kapui nyitva lesznek mindenki
számára, aki a legjobbat tette,

251
00:18:34,400 –> 00:18:39,760
Istenért és embertársaiért.”

252
00:18:39,760 –> 00:18:43,800
Még egyszer, és ez nem csak
egy másik alkalom;

253
00:18:43,800 –> 00:18:48,240
még mindig vannak olyan helyek,
ahol azt mondtuk,

254
00:18:48,240 –> 00:18:51,960
hogy küzdenünk kell az örökölt
bűnnel, honnan kezdve?

255
00:18:51,960 –> 00:18:57,240
“…a kereszttől a koronáig.” Kérdés:

256
00:18:57,240 –> 00:19:03,680
Mikor kapjuk meg a koronát a próbaidő
lezárása előtt vagy után?

257
00:19:03,680 –> 00:19:07,000
– a próbaidő lezárása után.

258
00:19:07,000 –> 00:19:08,000
A korona az, amit

259
00:19:08,000 –> 00:19:11,680
“egy szempillantás alatt” kapunk
meg, “az utolsó trombitaszóra;”
{1 Kor 15:52}

260
00:19:11,680 –> 00:19:15,680
és a próbaidő véget ért,

261
00:19:15,680 –> 00:19:17,880
még Jákob szorongattatásának
éjszakája előtt. {GC 616.1}

262
00:19:17,880 –> 00:19:23,120
Tehát érthetően, a kegyelem idő
lezárásától a megdicsőülésig,

263
00:19:23,120 –> 00:19:26,200
az ihletett író szerint,
még mindig mit teszünk?

264
00:19:26,200 –> 00:19:32,360
“…küzdünk az örökölt bűnnel.”

265
00:19:32,360 –> 00:19:34,400
Most, ezt nem én alkottam meg így.

266
00:19:34,400 –> 00:19:36,880
Csak egyszerűen végig
gondoltam veletek.

267
00:19:36,880 –> 00:19:39,040
Egyetértünk ebben?

268
00:19:39,040 –> 00:19:41,880
Küzdünk az örökölt bűnnel
egészen a koronáig.

269
00:19:41,880 –> 00:19:43,320
A korona, az a halhatatlanság koronája.

270
00:19:43,320 –> 00:19:45,520
Ezt “egy szempillantás alatt” kapjuk meg

271
00:19:45,520 –> 00:19:47,800
“az utolsó trombitaszóra”,
amikor Jézus eljön.

272
00:19:47,800 –> 00:19:49,960
Tehát érthetően, van egy időszak,

273
00:19:49,960 –> 00:19:51,600
a próbaidő lezárulása és
a megdicsőülés között,

274
00:19:51,600 –> 00:19:56,760
miközben mi még mivel küzdünk?
…az örökölt bűnnel – még mindig,
még mindig!

275
00:19:56,760 –> 00:19:58,320
A kereszten kezdődött,

276
00:19:58,320 –> 00:20:02,000
de átmegy a próbaidő
lezárásán keresztül,

277
00:20:02,000 –> 00:20:06,160
egészen a megdicsőülésig, miközben
még mindig mivel küzdünk?
“…az örökölt bűnnel.”

278
00:20:06,160 –> 00:20:13,720
Most, ez azt jelenti, hogy egészen addig
fogunk vétkezni, amíg megdicsőülünk?

279
00:20:13,720 –> 00:20:17,200
Ezt jelenti?

280
00:20:17,200 –> 00:20:20,520
Oh, kedves barátaim, értsétek meg ezt.

281
00:20:20,520 –> 00:20:24,760
Krisztus szerelméért, és
a Szentlélek erejénél fogva,

282
00:20:24,760 –> 00:20:29,040
olyan képzett küzdőkké kell váljunk,

283
00:20:29,040 –> 00:20:33,000
hogy az ó embert halálos fogásban,
le kell tepernünk a földre,

284
00:20:33,000 –> 00:20:39,160
és inkább a halált válasszuk, mint
azt, hogy tudatosan áthágjuk Isten
törvényét. {Ámen}

285
00:20:39,160 –> 00:20:41,480
Egyetértünk? {Ámen}

286
00:20:41,480 –> 00:20:45,200
Pontosan ezt jelenti elpecsételve lenni,

287
00:20:45,200 –> 00:20:50,240
és mi el kell legyünk pecsételve
a kegyelem lezárása előtt.

288
00:20:50,240 –> 00:20:51,640
Meg szeretném ezt ismételni.

289
00:20:51,640 –> 00:20:52,960
El kell jutnunk oda, hogy

290
00:20:52,960 –> 00:20:55,040
Krisztus szerelméért és a
Szentlélek erejénél fogva,

291
00:20:55,040 –> 00:20:57,160
olyan képzett küzdőkké váljunk,

292
00:20:57,160 –> 00:20:59,600
hogy halálos zár alatt tartsuk az
ó embert, a földre teperve,

293
00:20:59,600 –> 00:21:01,200
és inkább mit válasszunk?

294
00:21:01,200 –> 00:21:04,640
…a halált, mint hogy tudatosan
áthágjuk Isten törvényét.

295
00:21:04,640 –> 00:21:07,800
Ezt jelenti, győztesnek lenni.
{Jel 1és 2}

296
00:21:07,800 –> 00:21:10,320
De, gondoljuk át együtt.

297
00:21:10,320 –> 00:21:14,320
Még ha el is jutottunk Isten
kegyelméből erre a tapasztalatra,

298
00:21:14,320 –> 00:21:20,200
bűntelenek vagyunk ezen a ponton?

299
00:21:20,200 –> 00:21:24,040
Nem! Miért?

300
00:21:24,080 –> 00:21:31,080
Mivel még mindig mivel
rendelkezünk? “…örökölt bűnnel.”

301
00:21:31,080 –> 00:21:35,560
Már nem uralkodik, de még mindig
mi van vele? …ott van.

302
00:21:35,560 –> 00:21:41,920
Már nem rendelkezik velünk,
de még mindig ott van.

303
00:21:41,920 –> 00:21:44,280
Egyetértünk?

304
00:21:44,280 –> 00:21:48,040
A prófétaság lelke szerint,
a kegyelmi idő lezárása után,

305
00:21:48,040 –> 00:21:52,640
tulajdonképpen egészen a megdicsőülés
pillanatáig, még mindig van örökölt bűnünk.

306
00:21:52,640 –> 00:21:56,840
Rendben, akkor felmerül a kérdés,

307
00:21:56,840 –> 00:22:06,240
hogy lesz ez megbocsátva, miután Krisztus
már nem tölti be Közbenjárói szerepét?

308
00:22:06,240 –> 00:22:09,080
Hogyan foglalkozik ezzel,
mikor Krisztus többé már nem

309
00:22:09,080 –> 00:22:12,640
esedezik érettünk, mint a mi Főpapunk?

310
00:22:12,640 –> 00:22:15,200
…amit nem gyakorol többé
a kegyelmi idő lezárása után.

311
00:22:15,200 –> 00:22:18,840
Látjátok itt a kihívást?

312
00:22:18,840 –> 00:22:22,400
És sokan kihívásként ismerik fel ezt,

313
00:22:22,400 –> 00:22:28,960
tehát különböző elméletekkel állnak elő –

314
00:22:28,960 –> 00:22:32,760
és van egy fajta módja annak,
hogy leírjuk ezeket;

315
00:22:32,760 –> 00:22:38,920
pontosabban talán különböző
tévtanításoknak lehetne nevezni ezeket-

316
00:22:38,920 –> 00:22:49,960
amelyek emberi erőfeszítések,
a probléma megoldására.

317
00:22:49,960 –> 00:22:52,160
Az egyházunk történelmén keresztül,

318
00:22:52,160 –> 00:22:55,840
különböző elméletekkel álltunk elő.

319
00:22:55,840 –> 00:22:59,080
Az egyik legrégebbi, Ellen White korából,

320
00:22:59,080 –> 00:23:04,080
“a szent test mozgalomnak” hívták.

321
00:23:04,080 –> 00:23:07,960
Hogyan nevezték?
“…szent test mozgalomnak”

322
00:23:07,960 –> 00:23:12,040
amely azt tanította, hogy

323
00:23:12,040 –> 00:23:15,160
ha meg akarjuk látni Jézus eljövetelét,

324
00:23:15,160 –> 00:23:18,480
nem kell átmenjünk az úgynevezett

325
00:23:18,480 –> 00:23:25,760
“földalatti vasúton a mennybe,”
ami a sírt jelentette.

326
00:23:25,760 –> 00:23:29,400
Hogyha meg akarunk állni és átváltozni
anélkül, hogy halált lássunk,

327
00:23:29,400 –> 00:23:32,720
el kell érnünk a megszentelődés
állapotát,

328
00:23:32,720 –> 00:23:42,640
annyira szabadok kell legyünk a
bűntől, hogy szent testünk kell legyen,

329
00:23:42,640 –> 00:23:47,920
és Ellen White foglalkozott ezzel
a kérdéssel. {2SM 32.1}

330
00:23:47,920 –> 00:23:58,920
Kedves barátaim, miért vannak
ilyenfajta erőfeszítések,

331
00:23:58,920 –> 00:24:10,640
hogy elmagyarázzák, hogy hogyan lehetünk
önmagunkban elég igazak ahhoz, hogy

332
00:24:10,640 –> 00:24:15,840
megálljunk Közbenjáró nélkül,
a kegyelmi idő lezárása után?

333
00:24:15,840 –> 00:24:24,000
Elmondom miért.

334
00:24:24,000 –> 00:24:31,800
Nagyon jól emlékszem; A Teológián,
Biblia órán történt.

335
00:24:31,800 –> 00:24:35,720
Minden tőle telhetőt megtett,

336
00:24:35,720 –> 00:24:37,840
ő volt az én Biblia tanárom,

337
00:24:37,840 –> 00:24:44,720
azt tanította nekem, amit
valószínű neki is tanítottak,

338
00:24:44,720 –> 00:24:47,320
aznap fölállt és azt mondta,

339
00:24:47,320 –> 00:24:52,600
“Ma el fogom magyarázni nektek,

340
00:24:52,600 –> 00:24:59,400
hogy hogyan leszünk megigazítva
és megszentelve,

341
00:24:59,400 –> 00:25:03,640
és el kell magyarázzam nektek,
a különbséget,

342
00:25:03,640 –> 00:25:07,440
a beszámított és részesített igazság között.”

343
00:25:07,440 –> 00:25:09,400
Kedveseim, néhányan, akik itt vagytok,

344
00:25:09,400 –> 00:25:12,520
azonosítani fogjátok ezzel
a Biblia tanulmánnyal,

345
00:25:12,520 –> 00:25:14,440
mint amit akkor hallottam,
diákként a Teológián,

346
00:25:14,440 –> 00:25:18,480
mert valószínű, ugyanezt
a tanulmányt kaptátok.

347
00:25:18,480 –> 00:25:20,880
Ezután a táblához ment.

348
00:25:20,880 –> 00:25:24,000
Mintha most is látnám,

349
00:25:24,000 –> 00:25:29,120
és egy téglalapot rajzolt a táblára,

350
00:25:29,120 –> 00:25:35,320
ez a vonal itt, a megtérés volt;
egyfajta idővonal volt.

351
00:25:35,320 –> 00:25:37,720
Egy kis pálcika embert rajzolt
ide le, és azt mondta,

352
00:25:37,720 –> 00:25:43,600
“Ezek mi vagyunk;” és egy
keresztet rajzolt ide.

353
00:25:43,600 –> 00:25:46,640
Ebbe a végébe egy másik
vonalat rajzolt,

354
00:25:46,640 –> 00:25:49,480
és ez Jézus második eljövetele.

355
00:25:49,480 –> 00:25:53,320
Aztán egy másik vonalat rajzolt

356
00:25:53,320 –> 00:25:59,480
és azt mondta, “Ez a kegyelem
idő lezárása.”

357
00:25:59,520 –> 00:26:04,560
Ezután a következőt mondta nekünk:

358
00:26:04,560 –> 00:26:09,880
“Amikor Krisztushoz jövünk
és megtérünk,

359
00:26:09,880 –> 00:26:18,200
Isten beszámítja nekünk Krisztus
igazságát, és ez befedez bennünket.

360
00:26:18,200 –> 00:26:23,920
Bűnösök vagyunk, de amikor
elfogadjuk hit által Krisztus igazságát,

361
00:26:23,920 –> 00:26:27,280
ez be van számítva nekünk és
megfelel a mércének…”

362
00:26:27,280 –> 00:26:29,920
És ez a felső vonal jelképezi a
mércét, amit el kell érjünk

363
00:26:29,920 –> 00:26:36,240
annak érdekében, hogy
megigazulhassunk. Rendben?

364
00:26:36,240 –> 00:26:40,080
Aztán fogta a krétát és ebbe
a sarokba helyezte

365
00:26:40,080 –> 00:26:43,720
és azt mondta, “Elkezdjük
a megszentelt életet;”

366
00:26:43,720 –> 00:26:51,040
aztán egyfajta szabálytalan
vonalat kezdett rajzolni,

367
00:26:51,040 –> 00:26:54,080
nem lépcsőket, hanem egyfajta
le -fel vonalakat,

368
00:26:54,080 –> 00:26:57,800
de felfele haladó vonalakat.

369
00:26:57,800 –> 00:27:02,280
és azt mondta, “Osztály, nemcsak
beszámított igazságot kapunk,

370
00:27:02,280 –> 00:27:07,280
hanem részesített igazságot is;”

371
00:27:07,280 –> 00:27:11,680
és azt mondta, “Minél jobban
növekszünk a keresztény életben,

372
00:27:11,680 –> 00:27:13,000
minél inkább hasonlítunk Krisztusra,

373
00:27:13,000 –> 00:27:18,520
annál több és több részesített
igazságunk lesz;”

374
00:27:18,520 –> 00:27:20,920
azután azt mondta,

375
00:27:20,920 –> 00:27:24,920
“Egyre kevesebb beszámított
igazságra lesz szükségünk,

376
00:27:24,920 –> 00:27:30,040
hogy megfeleljünk a mércének.”

377
00:27:30,040 –> 00:27:36,600
Apropó ez egy halálos tévtanítás,
de el kell magyarázzam nektek.

378
00:27:36,600 –> 00:27:39,040
“Minél több részesített igazságunk van,

379
00:27:39,040 –> 00:27:40,920
minél szentebbek leszünk,

380
00:27:40,920 –> 00:27:42,600
annál kevesebb beszámított igazságra lesz

381
00:27:42,600 –> 00:27:46,480
szükségünk, minek az érdekében?
“…hogy megigazuljunk;”

382
00:27:46,480 –> 00:27:47,520
és azután azt mondta, “Osztály,

383
00:27:47,520 –> 00:27:50,480
amit nagyon fontos,
mindannyiunknak felismerni az,

384
00:27:50,480 –> 00:27:55,240
hogy amikor a kegyelem lezárul,

385
00:27:55,240 –> 00:27:59,200
Jézus nem lesz többé a Közbenjárónk,

386
00:27:59,200 –> 00:28:03,720
tehát nekünk, önmagunkban elegendő
igazságunk kell legyen,

387
00:28:03,720 –> 00:28:11,560
hogy Isten előtt megállhassunk
igazként, Közbenjáró nélkül,

388
00:28:11,560 –> 00:28:16,320
tehát ez a vonal el kell érje
ezt a pontot,

389
00:28:16,320 –> 00:28:19,240
azért, hogy rendelkezzünk az
összes részesített igazsággal,

390
00:28:19,240 –> 00:28:22,480
és többé nincs szükségünk,
beszámított igazságra,

391
00:28:22,480 –> 00:28:26,080
mert nem lesz többé nekünk
tulajdonítható igazság,

392
00:28:26,080 –> 00:28:31,000
amikor Krisztus nem
lesz többé Közbenjáró.”

393
00:28:31,000 –> 00:28:32,240
Kedveseim,

394
00:28:32,240 –> 00:28:38,200
lehet, hogy egyeseknek tanították ezt,

395
00:28:38,200 –> 00:28:46,920
attól eltekintve, hogy tudatosan
vagy tudat alatt elfogadtátok ezt,

396
00:28:46,920 –> 00:28:52,640
tudnotok kell, hogy ez tévtanítás.
Mi ez?

397
00:28:52,640 –> 00:29:04,120
Tévtanítás, néhány oknál fogva.

398
00:29:04,120 –> 00:29:05,280
Melyek ezek az okok?

399
00:29:05,280 –> 00:29:07,800
Mindenek előtt, tudtok egy vonalat
húzni ide felül,

400
00:29:07,800 –> 00:29:13,480
hogy megjelöljétek az a mércét, amit
el kell érni annak érdekében,
hogy megigazuljatok?

401
00:29:13,480 –> 00:29:17,960
Milyen ez a mérce? Ez egy végtelen mérce,

402
00:29:17,960 –> 00:29:21,080
és meg lehet mérni a végtelent? Nem.

403
00:29:21,080 –> 00:29:25,400
Isten igazsága az, ami megigazít minket.

404
00:29:25,400 –> 00:29:27,680
Tehát tévedés innen elindulni.

405
00:29:27,680 –> 00:29:35,080
Nyilakat kellene tenni amik felfele
a végtelenség fele haladnak. Ugye?

406
00:29:35,080 –> 00:29:37,360
Az egyetlen igazság, ami megfelel
a végtelen mércének,

407
00:29:37,360 –> 00:29:39,200
az kinek az igazsága?

408
00:29:39,200 –> 00:29:44,880
…Jézus Krisztus ingyen
beszámított igazsága.

409
00:29:44,880 –> 00:29:49,320
Értsétek meg, kérlek
a második halálos tévedést.

410
00:29:49,320 –> 00:29:59,120
A megszentelődésnek semmi köze
sincs a megigazulás elnyeréséhez.

411
00:29:59,120 –> 00:30:01,000
Meg szeretném ismételni ezt.

412
00:30:01,000 –> 00:30:03,440
Mihez nincs köze a megszentelődésnek?

413
00:30:03,440 –> 00:30:08,400
…a megigazulás elnyeréséhez.
Zsidó 10:14,

414
00:30:08,400 –> 00:30:14,080
“Mert egyetlenegy áldozatával,
örökre tökéletesekké tette,” kiket?

415
00:30:14,080 –> 00:30:15,240
“…a megszentelteket.”

416
00:30:15,240 –> 00:30:19,040
Mi az, ami megigazulást szerez
számunkra? Egynek az áldozata.

417
00:30:19,040 –> 00:30:21,360
Mennyi ideig tett tökéletessé
egynek az áldozata?

418
00:30:21,360 –> 00:30:24,120
Mennyi ideig? Örökre!

419
00:30:24,120 –> 00:30:27,080
Bár a megszentelődésnek
semmi köze sincs

420
00:30:27,080 –> 00:30:33,400
a megigazulás elnyeréséhez,
nagyon sok köze van
a megigazulás megtartásához.

421
00:30:33,400 –> 00:30:37,120
Értitek, hogy miről van szó? {Igen}

422
00:30:37,120 –> 00:30:41,760
A Lélek által megerősített, szeretet
motiválta engedelmességünk,

423
00:30:41,760 –> 00:30:48,600
nem szerez megigazulást, de fontos a
megigazulás megőrzése szempontjából.

424
00:30:48,600 –> 00:30:54,600
Miért? Mivel “milyen a cselekedetek
nélküli hit? “halott.” {Jak 2:26}

425
00:30:54,600 –> 00:30:58,200
Csak a Krisztus igazságába vetett
hit által igazulunk meg,

426
00:30:58,200 –> 00:31:02,040
de a Krisztus igazságába vetett hit,
mindig

427
00:31:02,040 –> 00:31:07,960
egy szeretet által motivált, megszentelt
életben mutatkozik meg. Ámen?

428
00:31:07,960 –> 00:31:13,600
Hadd mondjam a következő -képpen:
Hit által igazulunk meg,
nem cselekedetek által,

429
00:31:13,600 –> 00:31:19,760
de az a hit, ami megigazít, mindig
dolgozik. Ámen?

430
00:31:19,760 –> 00:31:22,160
Ha nincs munka, akkor nincs hit,

431
00:31:22,160 –> 00:31:26,120
és ha nincs hit, akkor nincs
hit általi megigazulás.

432
00:31:26,120 –> 00:31:32,920
De a megszentelt élet nem szerez
nekünk megigazulást.

433
00:31:32,920 –> 00:31:36,440
Ez nem tulajdonított igazság,
plusz részesített igazság,

434
00:31:36,440 –> 00:31:40,920
mert valóban a megszentelt élet nem,

435
00:31:40,920 –> 00:31:45,000
a mienk, azért, hogy ezáltal
megigazulhassunk és jogosultak
legyünk a mennyre.

436
00:31:45,000 –> 00:31:50,560
Azért a miénk, hogy ezáltal szentté
válhassunk és alkalmasak legyünk
a menny számára.

437
00:31:50,560 –> 00:31:55,120
Teljesen más célért van; emlékeztek
erre a tanulmányra?

438
00:31:55,120 –> 00:31:59,880
A megszentelt élet nem azért van,
hogy ezáltal örök életet nyerhessünk.

439
00:31:59,880 –> 00:32:04,400
A megszentelt élet azért van, hogy
élvezzük akkor, amikor örököljük azt,

440
00:32:04,400 –> 00:32:10,800
mint ingyen ajándékot, amit Jézus
Krisztus érdemelt ki számunkra.

441
00:32:10,800 –> 00:32:12,080
Egyetértünk ebben?

442
00:32:12,080 –> 00:32:13,920
Értitek azt, amiről beszélek?

443
00:32:13,920 –> 00:32:18,840
Tehát, ráhelyezni a megszentelődést
a megigazulásra,

444
00:32:18,840 –> 00:32:23,320
abszolút tévedés és hiba.

445
00:32:23,320 –> 00:32:26,160
Ez egy másik program.

446
00:32:26,160 –> 00:32:32,280
Ez nem része annak, ami megigazít
minket…és feljogosít minket
a menny számára.

447
00:32:32,280 –> 00:32:36,480
hanem része annak, ami szentté tesz minket
és alkalmassá tesz a menny számára.

448
00:32:36,480 –> 00:32:38,520
Teljesen különböző dolog.

449
00:32:38,520 –> 00:32:40,800
Egyetértünk?

450
00:32:40,840 –> 00:32:50,200
Ráadásul még ez a részesített igazság
is, ami nagyon fontos,

451
00:32:50,200 –> 00:32:56,480
csak a betudott igazság
összefüggésében fogadható el.

452
00:32:56,480 –> 00:33:02,160
Emlékeztek, ahogy engedelmeskedünk
Istennek, és felajánljuk neki
imánkat és dicséretünket,

453
00:33:02,160 –> 00:33:05,760
keresztül haladva az emberiség romlott
csatornáján, mi történik vele?

454
00:33:05,760 –> 00:33:07,920
Annyira tisztátalanná válik, hogyha
nem tisztíttatik meg vér által,

455
00:33:07,920 –> 00:33:09,400
nem lehet értéke Isten előtt.

456
00:33:09,400 –> 00:33:11,480
Emlékeztek erre az idézetre?

457
00:33:11,480 –> 00:33:14,600
Imádatunkhoz, Krisztus igazsága
kell legyen hozzá adva.

458
00:33:14,600 –> 00:33:20,720
Tehát még a részesített igazság is, csak
akkor válik elfogadhatóvá, ha be van

459
00:33:20,720 –> 00:33:25,840
számítva Krisztus igazsága
és az Ő megtisztító vére.

460
00:33:25,840 –> 00:33:27,840
Ezért a megszentelődés nem lehet

461
00:33:27,840 –> 00:33:31,640
még egy része sem annak,
ami kiérdemli a megigazulásunkat.

462
00:33:31,640 –> 00:33:34,000
Egyetértünk ebben?

463
00:33:34,000 –> 00:33:39,880
De a legrosszabb dolog ebben a
halálos tévtanításban az, hogy

464
00:33:39,880 –> 00:33:51,080
egy vagy két dolgot igényel:
kétségbeesést vagy önbecsapást.

465
00:33:51,080 –> 00:33:54,000
Mit értek ez alatt?

466
00:33:54,000 –> 00:33:58,040
Nos, kedves barátaim, ahogy fejlődünk
a keresztény tapasztalatunkban,

467
00:33:58,040 –> 00:34:00,080
ahogy egyre jobban és jobban
megismerkedünk,

468
00:34:00,080 –> 00:34:03,080
Krisztus jellemének végtelen igazságával,

469
00:34:03,080 –> 00:34:12,160
egyre jobban, mit látunk önmagunkban?
…tökéletlenséget, hiányt,

470
00:34:12,160 –> 00:34:18,280
és ha azt gondoljuk, ha azt gondoljuk,
hogy önmagunkban lenni kell

471
00:34:18,280 –> 00:34:21,840
igazságnak, hogy igazak
lehessünk Isten szemében,

472
00:34:21,840 –> 00:34:24,480
és mégis minél közelebb megyünk
Krisztushoz, annál inkább
bűnösnek, hibásnak,

473
00:34:24,480 –> 00:34:28,880
tökéletlennek látjuk önmagunkat,
mit fogunk tenni?

474
00:34:28,880 –> 00:34:34,640
Vagy elkeseredünk – és nagyon
sok emberrel ez történik –

475
00:34:34,640 –> 00:34:41,600
tulajdonképpen ismerek valakit,
aki öngyilkos lett.

476
00:34:41,600 –> 00:34:49,160
Tudjátok, bemutattam ezt a tanulmányt
nem messze innen, nem olyan rég,

477
00:34:49,160 –> 00:34:55,000
és egy tanulmány után,
egy kedves ősz hajú szent,

478
00:34:55,000 –> 00:34:58,200
oda jött hozzám könnyes szemekkel,

479
00:34:58,200 –> 00:35:03,800
és azt mondta, “Oh, annyira szerettem volna,
hogy hallja a férjem ezt a tanulmányt;”

480
00:35:03,800 –> 00:35:08,240
átkaroltam és azt feleltem,
“Testvérnő, hogy érted ezt?”

481
00:35:08,240 –> 00:35:11,040
És ő azt felelte, “Annyira
lelkiismeretes volt.

482
00:35:11,040 –> 00:35:16,000
Nagyon szeretett volna igaz lenni,

483
00:35:16,000 –> 00:35:21,600
ami az életét igazzá tette volna
Isten szemében,

484
00:35:21,600 –> 00:35:27,520
és hitte, hogy ezt el kell érje
a kegyelem idő lezárása előtt,

485
00:35:27,520 –> 00:35:29,760
és nagyon keményen próbálkozott,
hogy elérje,

486
00:35:29,760 –> 00:35:32,960
egy nap bementem a garázsba

487
00:35:32,960 –> 00:35:42,640
és azt találtam, hogy fölakasztotta
magát a szarufára.”

488
00:35:42,640 –> 00:35:45,680
Ez egy halálos tévtanítás,
kedves testvéreim.

489
00:35:45,680 –> 00:35:49,520
Azok, akik lelkiismeretesek
és becsületesek,

490
00:35:49,520 –> 00:35:53,160
ahogy önmagukra néznek,
látják-e azt az igazságot,

491
00:35:53,160 –> 00:35:55,280
ami miatt megállhatnak
igazként Isten előtt?

492
00:35:55,280 –> 00:35:58,040
Nem, tehát akkor mit tesznek?
Kétségbe esnek.

493
00:35:58,040 –> 00:36:01,480
Természetesen, nem mindannyian
lesznek öngyilkosok, de sokan közülük

494
00:36:01,480 –> 00:36:05,520
azt mondják: “Én kiszállok, felejtsd el,
soha nem érem el”.

495
00:36:05,520 –> 00:36:09,680
“Még megpróbálni sem érdemes.”

496
00:36:09,680 –> 00:36:14,720
Vagy a másik lehetőség az,
hogy becsapod magad,

497
00:36:14,720 –> 00:36:16,880
azt gondolva, hogy:

498
00:36:16,880 –> 00:36:19,040
“Igen, mindent a legjobban teszel.

499
00:36:19,040 –> 00:36:22,160
Tulajdonképpen, gazdag vagy,
meggazdagodtál és semmire sincs

500
00:36:22,160 –> 00:36:26,840
szükséged.” {Jel 3:17}

501
00:36:26,840 –> 00:36:30,520
De kedves barátaim, kérlek értsétek meg,

502
00:36:30,520 –> 00:36:35,600
hogy egyik lehetőséggel sem kell éljünk,

503
00:36:35,600 –> 00:36:38,520
és az evangélium lehetővé teszi,
hogy teljesen őszinték legyünk,

504
00:36:38,560 –> 00:36:42,240
saját elégtelenségünket illetően
és ugyanabban az időben,

505
00:36:42,240 –> 00:36:46,080
fenntartja a reményt, mivel igazak
vagyunk Isten előtt,

506
00:36:46,080 –> 00:36:48,520
nem annak alapján, amik
önmagunkban vagyunk,

507
00:36:48,560 –> 00:36:50,720
hanem annak alapján, amik Krisztusban.

508
00:36:50,720 –> 00:36:54,200
{Ámen}

509
00:36:54,200 –> 00:36:57,360
Addig, amíg a cél fele haladunk

510
00:36:57,360 –> 00:37:01,960
és Krisztus szerelméért, keressük,
hogy a kapott világosságban járjunk,

511
00:37:01,960 –> 00:37:03,960
a legjobb képességünk szerint,

512
00:37:03,960 –> 00:37:09,440
és nem dédelgetjük az ismert bűnt,
Krisztus igazsága betakar bennünket,

513
00:37:09,440 –> 00:37:12,640
és Isten nem nézi a tökéletlenségünket,

514
00:37:12,680 –> 00:37:17,160
hanem Jézus végtelenül tökéletes
jellemét látja. Ámen? {Ámen}

515
00:37:17,160 –> 00:37:20,600
Ez bátorít, hogy menj tovább,

516
00:37:20,600 –> 00:37:25,120
és ugyanabban az időben, légy
tudatában elégtelenségednek.

517
00:37:25,120 –> 00:37:26,720
Éritek, hogy miről van szó?

518
00:37:26,720 –> 00:37:30,040
Értitek, hogy mit próbálok elmagyarázni?

519
00:37:30,040 –> 00:37:35,040
Imádkozom, hogy érthető legyen.

520
00:37:35,040 –> 00:37:44,240
Kérlek értsétek meg, hogy ezt a
harcot az örökölt bűnnel szemben,

521
00:37:44,240 –> 00:37:45,720
Krisztus szerelméért,

522
00:37:45,720 –> 00:37:51,040
megtanulhatjuk megharcolni és
megnyerni következetes módon.

523
00:37:51,040 –> 00:37:55,000
Valójában el kell jutnunk oda,
ahol inkább mit választanánk?

524
00:37:55,000 –> 00:37:58,320
…a halált, mint tudatosan áthágni
Isten törvényét. {5T 53.2}

525
00:37:58,320 –> 00:38:03,080
és amikor Istennek lesz egy népe, akik
annyira meg vannak alapozva az igazságban,

526
00:38:03,120 –> 00:38:06,120
hogy inkább meghalnának, mint
tudatosan áthágják Isten törvényét,

527
00:38:06,120 –> 00:38:09,160
akkor Jézus befejezheti Főpapi szolgálatát.

528
00:38:09,160 –> 00:38:11,640
Miért végzi még mindig ezt a szolgálatot?

529
00:38:11,640 –> 00:38:16,720
Mivel népe még mindig,
imádság és éberség híján,

530
00:38:16,720 –> 00:38:21,560
megbotlik, elbukik és bűnt követ el.

531
00:38:21,560 –> 00:38:25,400
De hála Istennek, ha vétkezünk….

532
00:38:25,400 –> 00:38:31,120
Van Szószólónk az Atyánál{1 Ján 2:1}
és ezt a bűnt Krisztushoz vihetjük;

533
00:38:31,120 –> 00:38:35,640
és addig amíg Ő a főpapunk,
meg tud bocsátani nekünk;

534
00:38:35,640 –> 00:38:38,160
és ezt a bűnt beviheti a szentélybe,

535
00:38:38,160 –> 00:38:41,080
nem tudom elmagyarázni,
hogy tovább mi történik ott,

536
00:38:41,080 –> 00:38:45,640
de megértitek azt a folyamatot,
ami történik, végül

537
00:38:45,640 –> 00:38:49,000
rá van helyezve a kecskebak fejére,
{3 Móz 16} –

538
00:38:49,000 –> 00:38:55,200
de nem ez a témája ennek a tanulmánynak.

539
00:38:55,200 –> 00:38:57,720
De kedves barátaim,

540
00:38:57,720 –> 00:39:02,000
el kell jutnunk oda, hogy inkább
mit választunk?

541
00:39:02,000 –> 00:39:05,560
…a halált, minthogy vétkezzünk és
tudatosan ne hágjuk át Isten törvényét,

542
00:39:05,560 –> 00:39:10,760
Krisztus szerelméért, még
a gondolatainkban sem;

543
00:39:10,760 –> 00:39:12,960
mert el fog jönni az idő,
amikor Krisztus,

544
00:39:12,960 –> 00:39:15,240
be kell fejezze Főpapi szolgálatát,

545
00:39:15,240 –> 00:39:21,080
és nem lesz akinek megvalljuk
tudatosan elkövetett bűneinket.

546
00:39:21,080 –> 00:39:22,840
Pontosan ezért kell eljutnunk oda,

547
00:39:22,840 –> 00:39:27,080
hogy inkább meghaljunk, mint
szándékosan vétkezzünk. Ámen?

548
00:39:27,080 –> 00:39:34,000
De a kérdés az, amikor Jézus
bevégzi Főpapi szolgálatát,

549
00:39:34,000 –> 00:39:41,000
visszaveszi az igazság palástját?
{Nem}

550
00:39:41,000 –> 00:39:45,680
Látjátok, ez a halálos tévtanítás
azt sugallja, hogy

551
00:39:45,680 –> 00:39:49,680
az igazság ruhája,
egy időszakos valami,

552
00:39:49,720 –> 00:39:52,000
amit akkor kapsz, amikor megtérsz,

553
00:39:52,000 –> 00:39:54,320
és addig a tied, amíg elég
igazság lesz önmagadban,

554
00:39:54,320 –> 00:39:56,600
ezután többé már nincs szükséged rá,

555
00:39:56,600 –> 00:40:01,160
és a kegyelem idő lezártakor, ezeket
a ruhákat Jézus visszaveszi,

556
00:40:01,160 –> 00:40:06,880
és ha nincs elég igazság
önmagadban, nagy bajban vagy.

557
00:40:06,880 –> 00:40:09,960
Kedves barátaim, ez egy
halálos tévtanítás.

558
00:40:09,960 –> 00:40:15,200
Jézus Krisztus igazságának a ruhája
nem kölcsön van, hanem megtartható.

559
00:40:15,200 –> 00:40:17,200
{Ámen}

560
00:40:17,200 –> 00:40:23,080
Megtartható, de egyedül kinek
van joga megtartani?

561
00:40:23,080 –> 00:40:26,280
“Mert egyetlenegy áldozatával
örökre tökéletessé tette..” {Zsid 10:14}

562
00:40:26,280 –> 00:40:29,840
Mennyi ideig tarthatjuk meg az
igazság palástját? “Örökre.”

563
00:40:29,840 –> 00:40:33,000
“Ki lett örökre tökéletes
egyetlenegy áldozata által?

564
00:40:33,000 –> 00:40:36,000
“…azok akik meg lettek szentelve.”

565
00:40:36,000 –> 00:40:40,520
Megtart téged, addig amíg
milyen folyamatban vagy?

566
00:40:40,520 –> 00:40:44,960
…a megszentelődés folyamatában.
Ámen?

567
00:40:44,960 –> 00:40:51,360
Vagy visszatérve a másik dologra, amit
összekötöttünk két szempontból,

568
00:40:51,360 –> 00:40:54,040
megosztott és beszámított igazság,
megigazulás és megszentelődés együtt.

569
00:40:54,040 –> 00:40:55,920
Emlékeztek, hogy megvizsgáltuk
Krisztus nevét.

570
00:40:55,920 –> 00:41:01,520
Ki Ő? …az Úr a mi igazságunk.
{Jer 23:6}

571
00:41:01,520 –> 00:41:04,280
és Ő a mi igazságunk marad

572
00:41:04,280 –> 00:41:08,720
addig, amíg alárendelve
maradunk Uralmának.

573
00:41:08,720 –> 00:41:10,400
Egyetértünk?

574
00:41:10,400 –> 00:41:12,680
Addig amíg alárendeljük
magunkat Uralmának,

575
00:41:12,680 –> 00:41:15,040
befedhet minket az Ő igazságával.

576
00:41:15,040 –> 00:41:19,160
De ha úgy döntünk, hogy elutasítjuk
és lázadunk az Ő uralma ellen,

577
00:41:19,160 –> 00:41:23,000
akkor elveszítjük az Ő igazságát.

578
00:41:23,000 –> 00:41:27,400
Látjátok, az igazság nem fedezi
el a dédelgetett bűnt.{7BC 931.1}

579
00:41:27,400 –> 00:41:32,160
Mit nem tesz? …nem fedezi el
a dédelgetett bűnt.

580
00:41:32,160 –> 00:41:37,400
De hála Istennek elfedezi az
elkerülhetetlen hiányosságainkat
{3SM 196.1}

581
00:41:37,400 –> 00:41:44,120
és az örökölt bűnt.

582
00:41:44,120 –> 00:41:49,000
{Ámen}

583
00:41:49,000 –> 00:41:51,560
Nem fedezi el a dédelgetett bűnt,
{COL 316.2}

584
00:41:51,560 –> 00:41:58,520
de hála Istennek elfedezi
elkerülhetetlen hiányosságainkat,

585
00:41:58,520 –> 00:42:01,160
ami ezek közül egy az a
velünk született bűn.

586
00:42:01,160 –> 00:42:05,040
Tehetünk valamit azzal a ténnyel,
hogy örökölt bűnünk van?

587
00:42:05,040 –> 00:42:08,320
Tehetünk? Ez egy olyan hiányosság
amiért tehetünk valamit?

588
00:42:08,320 –> 00:42:11,040
Nem, és hála Istennek,

589
00:42:11,040 –> 00:42:14,920
addig amíg győzünk felette
Krisztus erejével,

590
00:42:14,920 –> 00:42:16,880
győzhetünk felette Krisztus erejével,

591
00:42:16,880 –> 00:42:20,120
de nem tudjuk megszabadítani
magunkat tőle.

592
00:42:20,120 –> 00:42:25,200
Megakadályozhatjuk, hogy uralkodjunk,
de nem tudjuk megakadályozni azt,
hogy megmaradjon.

593
00:42:25,200 –> 00:42:26,360
Követitek?

594
00:42:26,360 –> 00:42:30,120
Tehát a megmaradása, az egy
elkerülhetetlen hiányosság.

595
00:42:30,120 –> 00:42:31,840
De hála Istennek, hogy

596
00:42:31,840 –> 00:42:39,720
van gondoskodva arról, hogy el legyen
fedezve a megmaradt bűn jelenléte

597
00:42:39,720 –> 00:42:44,240
addig, amíg Isten kegyelme által,
győzünk felette.

598
00:42:44,240 –> 00:42:48,600
Ezért mondja Pál Róma 8:1-ben,

599
00:42:48,600 –> 00:42:51,160
“Nincsen azért immár”

600
00:42:51,160 –> 00:42:58,000
“..semmi kárhoztatásuk azoknak,
akik, Krisztusban vannak,

601
00:42:58,000 –> 00:43:03,600
kik nem test szerint járnak,
hanem Lélek szerint.”

602
00:43:03,600 –> 00:43:07,320
Látjátok, ahogy úgy döntünk, hogy
győzünk a test kívánságai felett,

603
00:43:07,320 –> 00:43:09,560
és visszautasítjuk a betöltésüket,

604
00:43:09,560 –> 00:43:14,840
nincs kárhoztatás ennek
megmaradt jelenléte miatt.

605
00:43:14,840 –> 00:43:16,880
Értitek?

606
00:43:16,880 –> 00:43:19,560
Mivel el van fedezve
Jézus Krisztus vére és

607
00:43:19,560 –> 00:43:22,360
igazsága által.

608
00:43:22,360 –> 00:43:29,440
Most, hogy illenek ezek össze?

609
00:43:29,440 –> 00:43:40,240
Kérlek értsétek meg, hogy az
az állapot, amit el kell érnünk,

610
00:43:40,240 –> 00:43:42,560
Krisztus kegyelme által
és az ő szerelméért,

611
00:43:42,560 –> 00:43:47,840
a próbaidő lezárásáig, az nem
a bűntelen állapot.

612
00:43:47,840 –> 00:43:52,480
Ez a szeretet motiválta Istenhez
való hűség állapota,

613
00:43:52,480 –> 00:43:58,200
ami elvezet minket oda, hogy inkább a
halált válasszuk, mint tudatosan vétkezzünk.

614
00:43:58,200 –> 00:43:59,960
Követitek?

615
00:43:59,960 –> 00:44:02,640
Inkább meghalunk minthogy?
…tudatosan vétkezzünk.

616
00:44:02,640 –> 00:44:05,840
Apropó lesz egy teszt,

617
00:44:05,840 –> 00:44:08,640
annak bizonyítékául, hogy
eljutottunk ide vagy sem.

618
00:44:08,640 –> 00:44:13,320
Igen van; a negyedik parancsolat

619
00:44:13,320 –> 00:44:16,200
és halálbüntetés fog társulni a

620
00:44:16,200 –> 00:44:19,440
a negyedik parancsolat megtartásához.
{LDE 258.3}

621
00:44:19,440 –> 00:44:23,480
Teljesen világos – és ez teljesen
biblikus, barátaim.

622
00:44:23,480 –> 00:44:25,840
Nincs időnk arra, hogy kifejtsük ezt.

623
00:44:25,840 –> 00:44:26,920
De egyértelműen,

624
00:44:26,920 –> 00:44:30,880
ha készen akarunk lenni
a kegyelem idő lezárására,

625
00:44:30,880 –> 00:44:34,240
és Jézus Krisztus főpapi
szolgálatának végére,

626
00:44:34,240 –> 00:44:36,080
el kell jutnunk oda, hogy inkább
a halált válasszuk,

627
00:44:36,080 –> 00:44:40,680
mint tudatosan áthágjuk Isten törvényét,
Krisztus szereméért. Rendben?

628
00:44:40,680 –> 00:44:46,080
De ez nem azonos a bűntelenséggel,

629
00:44:46,080 –> 00:44:50,440
mert még mindig mivel rendelkezünk?
…örökölt bűnnel.

630
00:44:50,440 –> 00:44:52,680
Most szeretném világosan
meghatározni ezt.

631
00:44:52,680 –> 00:44:58,560
Lapozzátok fel a 47-dik oldalt, a lap
tetején, Az életem ma, 52 oldal:

632
00:44:58,560 –> 00:44:59,960
Nézzük meg gyorsan.

633
00:44:59,960 –> 00:45:02,720
“Ha harcoltok az önző emberi
természet ellen,

634
00:45:02,720 –> 00:45:05,800
előre fogtok haladni az örökölt és

635
00:45:05,800 –> 00:45:09,040
fejlesztett rossz iránti hajlam
legyőzésének munkájában”

636
00:45:09,040 –> 00:45:11,520
Kérlek jegyezzétek meg, ha “ha
harcolunk az önző emberi természet ellen,

637
00:45:11,520 –> 00:45:14,160
mi felett kell győzelmet aratnunk?

638
00:45:14,160 –> 00:45:16,720
“…örökölt és fejlesztett rossz
iránti hajlamaink felett.”

639
00:45:16,720 –> 00:45:18,480
Meddig kell küzdenünk

640
00:45:18,480 –> 00:45:20,360
az örökölt és fejlesztett rossz
iránti hajlamainkkal?

641
00:45:20,360 –> 00:45:23,320
Tanácsok a tanítóknak, 20 -dik oldal:

642
00:45:23,320 –> 00:45:26,280
“Vannak örökölt és fejlesztett
rossz iránti hajlamaink,

643
00:45:26,280 –> 00:45:28,080
amik felett győznünk kell.

644
00:45:28,080 –> 00:45:30,040
Az étvágyat és szenvedélyt a Szentlélek

645
00:45:30,040 –> 00:45:31,080
ellenőrzése alá kell vonni.

646
00:45:31,080 –> 00:45:38,160
Nincs vége a harcnak ebben az életben.”

647
00:45:38,160 –> 00:45:40,760
Egyetértünk?

648
00:45:40,760 –> 00:45:43,680
Nincs vége a harcnak,

649
00:45:43,680 –> 00:45:47,200
az örökölt és fejlesztett hajlamaink
felett, az örökkévalóság előtt.

650
00:45:47,200 –> 00:45:49,000
Mikor kezdődik az örökkévalóság?

651
00:45:49,000 –> 00:45:52,440
Mikor ez a romlandó test romolhatatlanságba
öltözik, és ez a romlandó test

652
00:45:52,440 –> 00:45:55,040
halhatatlanságba{1 Kor 15:53},
egy szempillantás alatt.

653
00:45:55,040 –> 00:45:59,720
egészen addig, mi ellen van küzdelem?

654
00:45:59,720 –> 00:46:02,040
…az örökölt és fejlesztett hajlamok ellen.

655
00:46:02,040 –> 00:46:05,120
Olvassuk tovább: “de miközben
folyamatos harcok vannak,

656
00:46:05,120 –> 00:46:07,040
úgyszintén vannak értékes győzelmek is;

657
00:46:07,040 –> 00:46:10,160
és a győzelem önmagunk és a bűn felett,

658
00:46:10,160 –> 00:46:13,440
sokkal fontosabb, mint azt
az elme gondolja.”

659
00:46:13,440 –> 00:46:17,200
Ennek az az oka,
kedves barátaim, hogy

660
00:46:17,200 –> 00:46:22,520
nem rendelkezünk szent testtel
egészen a megdicsőülésig.

661
00:46:22,520 –> 00:46:24,840
Ezért nincs vége a küzdelemnek.

662
00:46:24,840 –> 00:46:29,360
Még mindig rendelkezünk ezzel a
megromlott testtel, ami szentségtelen,

663
00:46:29,360 –> 00:46:31,840
ami vonzódik a gonosz fele,

664
00:46:31,840 –> 00:46:36,000
ezzel az erkölcsi zavarral, amit
romlottságnak neveznek,

665
00:46:36,000 –> 00:46:40,040
ami önzéssel fertőzte meg a lényünket.

666
00:46:40,040 –> 00:46:46,560
Válogatott üzenetek, 2 kötet,
32 oldal: “A tanítás

667
00:46:46,560 –> 00:46:50,480
az úgynevezett “szent testtel”
kapcsolatban egy hiba.

668
00:46:50,480 –> 00:46:53,920
Minden amit megszerezhetünk
egy szent szív,

669
00:46:53,920 –> 00:47:00,160
de nem helyes azt vallani, hogy
ebben az életben szent testünk van.”

670
00:47:00,160 –> 00:47:04,760
Van különbség? Minden bizonnyal van.

671
00:47:04,760 –> 00:47:07,360
Olvassuk tovább: “Pál apostol kijelenti,

672
00:47:07,360 –> 00:47:13,160
‘Mert tudom, hogy nem lakik én
bennem azaz a testemben jó.’
{Róm 7:18}

673
00:47:13,160 –> 00:47:17,440
Azok, akik megpróbáltak nagy nehezen,
hit által, szert tenni úgynevezett szent testre,

674
00:47:17,440 –> 00:47:19,800
azt mondom, ‘Nem tudjátok megszerezni.

675
00:47:19,800 –> 00:47:22,480
Senkinek sincs most szent teste.

676
00:47:22,480 –> 00:47:25,160
Egyetlen földi lénynek sincs szent teste.

677
00:47:25,160 –> 00:47:28,840
Ez nem lehetséges…’

678
00:47:28,840 –> 00:47:33,240
Amikor az emberek megkapják a szent
testet, nem fognak a földön maradni

679
00:47:33,280 –> 00:47:37,120
hanem felmennek a mennybe.

680
00:47:37,120 –> 00:47:39,160
Miközben a bűn meg van bocsátva
ebben az életben,

681
00:47:39,160 –> 00:47:42,000
következményei, még nincsenek
teljesen eltávolítva.

682
00:47:42,000 –> 00:47:47,240
Az Ő visszajövetelekor fogja Krisztus
átváltoztatni nyomorúságos testünket,

683
00:47:47,240 –> 00:47:52,320
az Ő dicsőséges testéhez hasonlóra.'”

684
00:47:52,320 –> 00:47:53,920
Egyetértünk?

685
00:47:53,920 –> 00:47:57,200
Meddig nincs szent test?
…a megdicsőülésig,

686
00:47:57,200 –> 00:47:58,960
míg ez a nyomorúságos test átváltozik,

687
00:47:59,000 –> 00:48:01,200
“az Ő dicsőséges testéhez hasonlóra.”
{Fil 3:21}

688
00:48:01,200 –> 00:48:04,320
Jegyezzétek meg a következő idézetet.

689
00:48:04,320 –> 00:48:07,400
Idők jelei, 1888, március 23:

690
00:48:07,400 –> 00:48:14,280
“Nem mondhatjuk: ‘bűntelen vagyok’,
amíg ez a nyomorúságos test

691
00:48:14,320 –> 00:48:18,480
át nem változik az Ő dicsőséges
testéhez hasonlóra.”

692
00:48:18,480 –> 00:48:21,680
Ugye ez elég egyértelmű?

693
00:48:21,680 –> 00:48:27,400
Kérlek jegyezzétek meg, ez nem
szerénység, alázat dolga.

694
00:48:27,400 –> 00:48:30,240
“Tudjuk, hogy bűntelenek vagyunk
de sohasem mondhatjuk,

695
00:48:30,240 –> 00:48:36,440
mivel nem lenne helyénvaló.”

696
00:48:36,440 –> 00:48:38,920
Ha alázat és szerénység dolga
lenne, azt mondaná:

697
00:48:38,920 –> 00:48:41,600
“Nem fogjuk mondani, hogy
bűntelenek vagyunk;”

698
00:48:41,600 –> 00:48:45,200
hanem mit mond? “Nem mondhatjuk.”

699
00:48:45,200 –> 00:48:48,440
Kedves barátaim, kérlek jegyezzétek meg?

700
00:48:48,440 –> 00:48:51,680
“Nem mondhatjuk: ‘bűntelen vagyok’,
amíg ez a nyomorúságos test

701
00:48:51,680 –> 00:48:54,040
át nem lesz változtatva az Ő
dicsőséges testéhez hasonlóra.”

702
00:48:54,040 –> 00:48:57,720
Miért? Mivel bár Isten kegyelme
által eljuthatunk oda, hogy

703
00:48:57,720 –> 00:49:00,800
inkább meghaljunk, minthogy
tudatosan vétkezzünk,

704
00:49:00,800 –> 00:49:04,600
még mindig mivel rendelkezünk?
…örökölt bűnnel.

705
00:49:04,600 –> 00:49:07,720
Egyetértetek? Még mindig van.

706
00:49:07,720 –> 00:49:12,160
Kérlek jegyezzétek meg,
Apostolok története, 561 oldal:

707
00:49:12,200 –> 00:49:17,120
“Egyetlen apostol, egyetlen próféta
sem állította, hogy teljesen bűntelen.

708
00:49:17,120 –> 00:49:19,640
Emberek, akik Isten közvetlen
közelében éltek,

709
00:49:19,640 –> 00:49:22,720
akik inkább feláldozták életüket,

710
00:49:22,720 –> 00:49:25,760
mintsem tudatos bűnt kövessenek el..”

711
00:49:25,760 –> 00:49:28,560
Erre az állapotra kell eljussunk;

712
00:49:28,560 –> 00:49:30,520
ezt jelenti elpecsételve lenni…

713
00:49:30,520 –> 00:49:31,640
Egyetértünk?

714
00:49:31,640 –> 00:49:33,800
…annyira megalapozva az igazságban,
hogy inkább mit választunk?

715
00:49:33,800 –> 00:49:36,120
…a halált mintsem, hogy tudatosan
áthágjuk Isten törvényét.

716
00:49:36,120 –> 00:49:37,160
Vissza az idézethez:

717
00:49:37,160 –> 00:49:40,160
“Egyetlen apostol, egyetlen próféta
sem állította, hogy teljesen bűntelen.

718
00:49:40,160 –> 00:49:43,080
Emberek, akik Isten közvetlen
közelében éltek,

719
00:49:43,080 –> 00:49:45,360
akik inkább feláldozták életüket,

720
00:49:45,360 –> 00:49:47,680
mintsem tudatos bűnt kövessenek el,

721
00:49:47,680 –> 00:49:50,840
emberek, akiket Isten mennyei
világossággal és erővel tüntetett ki,

722
00:49:50,840 –> 00:49:55,120
valamennyien beismerték természetük

723
00:49:55,120 –> 00:50:00,360
…bűnös voltát.”

724
00:50:00,360 –> 00:50:02,760
“beismerték természetük bűnös voltát.”

725
00:50:02,760 –> 00:50:04,560
Inkább meghaltak,
minthogy vétkezzenek,

726
00:50:04,560 –> 00:50:08,480
de ennek ellenére bevallották
természetük bűnös voltát.

727
00:50:08,480 –> 00:50:11,440
Olvassuk tovább: “Nem bíztak a testben,

728
00:50:11,440 –> 00:50:13,800
nem állították, hogy igazak,

729
00:50:13,800 –> 00:50:19,360
szentek, hanem egyes-egyedül Krisztus
érdemeire, igazságosságára támaszkodtak.
Ámen?{Ámen}

730
00:50:19,360 –> 00:50:25,280
“Így tesz mindenki, aki Krisztust szemléli.

731
00:50:25,280 –> 00:50:27,320
Minél közelebb férkőzünk Jézushoz,

732
00:50:27,320 –> 00:50:30,040
minél jobban felismerjük
jellemének tisztaságát,

733
00:50:30,040 –> 00:50:33,280
annál világosabban látjuk,
hogy milyen undorító a bűn,

734
00:50:33,280 –> 00:50:38,160
és annál kevésbé hajlunk
önmagunk magasztalására.

735
00:50:38,160 –> 00:50:41,960
Lelkünk állandóan Isten után vágyódik;

736
00:50:41,960 –> 00:50:45,160
komolyan és őszintén
beismerjük bűneinket

737
00:50:45,200 –> 00:50:47,040
és szívből megalázkodunk Előtte.

738
00:50:47,040 –> 00:50:50,480
Keresztényi tapasztalatunk
minden további lépésénél

739
00:50:50,480 –> 00:50:54,160
bűnbánatunk mélyül.”

740
00:50:54,160 –> 00:50:56,800
Oh, ez egy mély gondolat.

741
00:50:56,800 –> 00:51:00,680
“Tudni fogjuk, hogy alkalmasságunk
egyedül Krisztusban rejlik,

742
00:51:00,680 –> 00:51:04,040
és valljuk az apostollal együtt:”

743
00:51:04,040 –> 00:51:05,040
Mit is?

744
00:51:05,040 –> 00:51:08,960
“Mert tudom, hogy nem lakik én
bennem, azaz a testemben jó.”

745
00:51:08,960 –> 00:51:11,120
‘…nem lakik jó dolog.’ {Róm 7:18}

746
00:51:11,120 –> 00:51:12,840
“Nékem pedig ne legyen másban
dicsekedésem,

747
00:51:12,840 –> 00:51:15,040
hanem a mi Urunk Jézus Krisztus
keresztjében,

748
00:51:15,040 –> 00:51:20,640
aki által nékem megfeszíttetett a
világ és én is a világnak.”{Gal 6:14}

749
00:51:20,640 –> 00:51:24,160
Kedves barátaim, hányan közülünk
kell megvalljuk ezt?

750
00:51:24,160 –> 00:51:26,880
Mindannyian!

751
00:51:26,880 –> 00:51:32,440
“Mert tudom, hogy nem lakik én
bennem, azaz a testemben jó.”

752
00:51:32,440 –> 00:51:37,600
és kizárólag Krisztus igazságától függök.

753
00:51:37,600 –> 00:51:42,200
Dániel, mi a helyzet az ő tapasztalatával?

754
00:51:42,200 –> 00:51:45,680
Egy próféta, egy istenfélő próféta,

755
00:51:45,680 –> 00:51:53,120
egy ember, akinek a életéről a
Szentírás nem jegyez fel tévedést,

756
00:51:53,120 –> 00:51:55,080
mit vallott meg?

757
00:51:55,080 –> 00:51:58,760
Miután egy látomásban megpillantotta

758
00:51:58,760 –> 00:52:03,040
Isten dicsőségét, mit vallott meg?

759
00:52:03,040 –> 00:52:05,360
Dániel 10:8, King James angol
biblia fordítás szerint:

760
00:52:05,360 –> 00:52:09,520
“És én egyedül maradtam és
láttam ezt a nagy látomást,

761
00:52:09,520 –> 00:52:11,880
és semmi erő nem maradt bennem;

762
00:52:11,880 –> 00:52:16,520
mert az én nyájasságom, romlottá vált

763
00:52:16,520 –> 00:52:19,480
és elveszítettem erőmet.”

764
00:52:19,480 –> 00:52:22,840
“Az én nyájasságom”, miről beszél itt?

765
00:52:22,840 –> 00:52:25,880
Hallgassátok meg: Visszatükrözve
Krisztust, 90-dik oldal:

766
00:52:25,880 –> 00:52:28,400
“‘Én Dániel látomásban láttam…

767
00:52:28,400 –> 00:52:30,120
és semmi erő nem maradt bennem;

768
00:52:30,120 –> 00:52:33,520
mert az én nyájasságom romlottá vált,”‘

769
00:52:33,520 –> 00:52:38,760
…Akik megszentelődtek hasonló
tapasztalatban lesz részük.

770
00:52:38,800 –> 00:52:42,240
Minél tisztábban látják,
Krisztus nagyságát,

771
00:52:42,240 –> 00:52:44,120
dicsőségét és tökéletességét,

772
00:52:44,120 –> 00:52:49,200
annál jobban fogják látni saját
gyengeségüket és tökéletlenségüket.

773
00:52:49,200 –> 00:52:52,440
Nem fognak egy bűntelen jellemet
tulajdonítani önmaguknak,

774
00:52:52,440 –> 00:52:58,440
annak, ami helyes és kedves
önmagukban

775
00:52:58,440 –> 00:53:02,160
Krisztus tisztaságával és
dicsőségével szemben

776
00:53:02,160 –> 00:53:07,080
csak érdemtelennek és
romlandónak fog látszani.”

777
00:53:07,080 –> 00:53:11,600
Halljátok és értitek, hogy mit értett
azalatt amikor azt mondta,

778
00:53:11,600 –> 00:53:16,120
“az én nyájasságom romlottá vált”?

779
00:53:16,120 –> 00:53:20,680
Olvassuk tovább: “Akkor amikor
az ember elszakad Istentől,

780
00:53:20,680 –> 00:53:23,920
amikor nagyon homályos
képük van Krisztusról,

781
00:53:23,920 –> 00:53:31,720
mondják: ‘Bűntelen vagyok;
megszentelődtem.'”

782
00:53:31,760 –> 00:53:35,240
és még hozzátehetném: “Gazdag
vagyok és meggazdagodtam

783
00:53:35,240 –> 00:53:39,400
és semmire sincs szükségem.”
{Jel 3:17}

784
00:53:39,400 –> 00:53:40,400
Látjátok kedves barátaim,

785
00:53:40,400 –> 00:53:44,200
minél közelebb megyünk Jézushoz,
annál bűnösebbnek látjuk önmagunkat,

786
00:53:44,200 –> 00:53:47,160
mit mond ez el nekünk egy népről,
akik azt gondolják, hogy:

787
00:53:47,160 –> 00:53:50,120
“gazdagok és meggazdagodtak
és semmire sincs szükségük?”

788
00:53:50,120 –> 00:53:57,880
Mit mond el nekik róluk? Nagyon
távol vannak Jézus Krisztustól.

789
00:53:57,880 –> 00:54:01,240
Isten segítsen minket. {Ámen}

790
00:54:01,240 –> 00:54:06,000
Isten segítsen minket, testvéreim.

791
00:54:06,000 –> 00:54:10,200
Idők jelei, 1888, március 23,

792
00:54:10,200 –> 00:54:16,120
“Ahogy tisztábban látjuk Krisztus
szeplőtlenségét és végtelen tisztaságát..”

793
00:54:16,120 –> 00:54:19,200
Milyen tisztaságát?
“…végtelen tisztaságát.”

794
00:54:19,200 –> 00:54:21,520
“…úgy kellene érezzük magunkat,
mint Dániel,

795
00:54:21,520 –> 00:54:24,120
mint amikor meglátta az Úr
dicsőségét és azt mondta:

796
00:54:24,120 –> 00:54:26,200
“mert az én nyájasságom romlottá vált,”
{Dán 10:8}

797
00:54:26,200 –> 00:54:30,880
Nem mondhatjuk, ‘Bűntelen vagyok’
egészen addig míg ez
a romlandó test átváltozik

798
00:54:30,880 –> 00:54:34,120
az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá.

799
00:54:34,160 –> 00:54:40,080
De hogy ha folyamatosan keressük,
hogy kövessük Jézust,

800
00:54:40,080 –> 00:54:43,480
az áldott reménység a miénk lehet,
hogy megállhatunk Isten trónja előtt,

801
00:54:43,480 –> 00:54:48,000
folt vagy szeplő nélkül, teljesen…

802
00:54:48,000 –> 00:54:54,920
“..Krisztusban, mibe öltözve? “az Ő
igazságába és tökéletességébe.”

803
00:54:54,920 –> 00:54:59,480
Kedves barátaim, amikor megállunk
Isten előtt, mibe vagyunk öltözve?

804
00:54:59,480 –> 00:55:02,880
…Krisztus igazságába.

805
00:55:02,880 –> 00:55:12,400
Ez ad nekünk végtelen érdemet
az örökkévalóságra.

806
00:55:12,400 –> 00:55:15,720
Krisztus igazsága az,

807
00:55:15,720 –> 00:55:21,600
ami felemel minket az Isten
erkölcsi szintjére,

808
00:55:21,600 –> 00:55:25,600
és ez örökre a miénk.
{ST, Aug 7, 1879 par. 8} Ámen?

809
00:55:25,600 –> 00:55:30,320
“Mert egyetlenegy áldozatával ,”
meddig tette tökéletessé?

810
00:55:30,320 –> 00:55:33,920
“…örökre tökéletessé tette a
megszentelteket.” {Zsid 10:14}

811
00:55:33,920 –> 00:55:37,640
A ruhája nem kölcsön van,
hanem megtartható!

812
00:55:37,640 –> 00:55:44,320
Ha teljesen és visszavonhatatlanul
elköteleztük magunkat a megszentelt életre,

813
00:55:44,320 –> 00:55:47,080
és alávetettük magunkat Krisztus uralmának

814
00:55:47,080 –> 00:55:51,640
örökre rendelkezni fogunk ezzel a ruhával,

815
00:55:51,640 –> 00:55:54,160
…egy örökkévalóságon keresztül.

816
00:55:54,160 –> 00:56:01,280
Épp eljutottunk oda, ahol

817
00:56:01,280 –> 00:56:08,840
mindezt összegezni szeretném
és az időnk is lejárt.

818
00:56:08,840 –> 00:56:11,160
Tehát, mit kell tennünk?

819
00:56:11,160 –> 00:56:14,880
Holnap este folytatnunk kell.

820
00:56:14,880 –> 00:56:20,400
Kedves barátaim ezért olyan
fontos, hogy vissza jöjjetek.

821
00:56:20,400 –> 00:56:23,000
Tudjátok, szeretném ha
együtt megvizsgálnánk

822
00:56:23,000 –> 00:56:30,200
az utolsó dolgot, amit tesz Jézus,
mint a mi Főpapunk.

823
00:56:30,200 –> 00:56:35,160
A Jelenések könyve 22 rész,
11-dik verse jegyzi fel.

824
00:56:35,200 –> 00:56:39,400
Mit mond?

825
00:56:39,400 –> 00:56:42,360
Kimondja, kimondja

826
00:56:42,360 –> 00:56:45,120
a visszavonhatatlan ítéletet,
minden ember felett,

827
00:56:45,120 –> 00:56:49,320
aki a föld színén van, ezzel
a figyelemre méltó idézettel.

828
00:56:49,320 –> 00:56:53,880
“Aki igazságtalan legyen
igazságtalan ezután is;

829
00:56:53,880 –> 00:56:57,760
aki tisztátalan legyen
tisztátalan ezután is.”

830
00:56:57,760 –> 00:57:00,040
Isten őrizzen attól, hogy ezt
az ítéletet kell kimondja

831
00:57:00,040 –> 00:57:02,840
bárki felett is, ebben a teremben.
Isten őrizzen!

832
00:57:02,840 –> 00:57:07,080
Isten adja, hogy a következő
legyen az ítélet,

833
00:57:07,080 –> 00:57:11,960
amit kimond, a ti esetetekben:

834
00:57:11,960 –> 00:57:17,520
“és aki igaz legyen igaz ezután is;

835
00:57:17,520 –> 00:57:25,560
és aki szent, szenteltessék meg ezután is.”

836
00:57:25,560 –> 00:57:30,720
Ezeknek a ítéleteknek
a mély jelentőségét,

837
00:57:30,720 –> 00:57:34,880
még nem tekintettük át, kedves barátaim.

838
00:57:34,880 –> 00:57:38,080
Nagyon közelről meg kell vizsgálnunk,

839
00:57:38,080 –> 00:57:41,640
és meg kell értenünk, hogy miről szól.

840
00:57:41,640 –> 00:57:43,280
Ezért muszáj vissza gyertek holnap este.

841
00:57:43,280 –> 00:57:45,680
Vissza jösztök holnap este?

842
00:57:45,720 –> 00:57:50,160
Álljunk fel egy befejező imára.

843
00:57:50,160 –> 00:57:53,240
Mennyei Atyám, köszönjük szépen,

844
00:57:53,240 –> 00:57:58,640
segítettél nekünk keresztül menni
ezen a teológiailag aláaknázott területen,

845
00:57:58,640 –> 00:58:01,160
hogy megőrizz minket
mindkét szélsőségtől,

846
00:58:01,160 –> 00:58:05,160
a törvényeskedéstől és az olcsó
kegyelem csapdájától.

847
00:58:05,160 –> 00:58:09,560
Atyám kérlek segíts nekünk felismerni,

848
00:58:09,560 –> 00:58:11,120
hogy bár Krisztus szerelméért

849
00:58:11,120 –> 00:58:13,280
el kell jutnunk oda, hogy
inkább a halált válasszuk

850
00:58:13,280 –> 00:58:15,480
mint tudatosan áthágjuk
a Te törvényedet,

851
00:58:15,480 –> 00:58:17,200
a próbaidő vége előtt,

852
00:58:17,200 –> 00:58:19,320
olyan gyakorlott birkózókká
kell válnunk,

853
00:58:19,320 –> 00:58:23,400
akik, meg kell öldököljük az ó embert
és a földre kell szorítanunk;

854
00:58:23,400 –> 00:58:27,400
és semmiben sem kell megengednünk,
hogy megtegye amit akar.

855
00:58:27,400 –> 00:58:32,720
De Uram segíts nekünk felismerni,
hogyha bár eljutunk erre a tapasztalatra,

856
00:58:32,720 –> 00:58:34,400
ettől még nem vagyunk bűntelenek.

857
00:58:34,400 –> 00:58:39,040
Nem mondhatjuk, “bűntelen vagyok,”
a megdicsőülésig,

858
00:58:39,040 –> 00:58:41,800
egészen addig, amíg ez a halandó test,

859
00:58:41,800 –> 00:58:43,080
romolhatatlansága öltözik,
a Te dicsőséges testedhez hasonlóba.

860
00:58:43,080 –> 00:58:47,160
Pontosan ezért egészen a koronáig,
harcolnunk kell.

861
00:58:47,160 –> 00:58:50,440
De segíts nekünk megérteni,
hogy van az, hogy

862
00:58:50,440 –> 00:58:54,400
a bűn megmaradt jelenléte
el van fedezve,

863
00:58:54,400 –> 00:58:56,680
még a próba idő lezárta után is.

864
00:58:56,680 –> 00:59:01,240
Hozz vissza minket holnap este,
azért hogy megérthessük ezt,

865
00:59:01,240 –> 00:59:05,200
ez az én imám Jézus nevében. Ámen.

866
00:59:05,200 –> 00:59:06,800
Isten áldjon meg barátaim.

867
00:59:06,800 –> 00:59:10,520
Nagyon köszönöm, szíves figyelmeteket.

868
00:59:12,417 –> 00:59:13,537

0

Your Cart