Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:01,240 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk azt
a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy
krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace
lelkész végig vezet

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,080
“Dicsőségről, dicsőségre”.

8
00:00:25,080 –> 00:00:28,080
“Naponként meghalok”

9
00:00:29,880 –> 00:00:32,760
Isten hozott újra, kedves barátaim.

10
00:00:32,760 –> 00:00:40,400
Pont a közepén vagyunk a Szentírás
egy nagyon fontos szakaszának.

11
00:00:40,400 –> 00:00:43,000
Meg akarjuk érteni,

12
00:00:43,000 –> 00:00:46,760
hogy hogyan harcolhatjuk meg
a hit szép harcát {1 Tim 6:12}

13
00:00:46,760 –> 00:00:50,480
az ellen tényező a gonosz felett:

14
00:00:50,480 –> 00:00:56,560
a gonosz magába foglalja Sátánt,
a gonosz szerzőjét, de különösen

15
00:00:56,560 –> 00:01:02,000
a harc a természet szerinti szív
örökölt gonoszsága,
az én ellen folyik-

16
00:01:02,000 –> 00:01:08,520
az én, összes örökölt és
fejlesztett hajlama ellen.

17
00:01:08,520 –> 00:01:15,560
Hogy megharcoljuk a hit szép harcát,

18
00:01:15,560 –> 00:01:20,080
meg kell értenünk, hogy mi a hit.

19
00:01:20,080 –> 00:01:23,840
Nem tudod megharcolni a hit
harcát, addig míg nem tudod,
hogy mi a hit;

20
00:01:23,840 –> 00:01:27,040
ezért a hit egy meghatározásán
dolgoztunk,

21
00:01:27,040 –> 00:01:30,720
és arra a felismerésre jutottunk,
hogy a hit elválaszthatatlan

22
00:01:30,720 –> 00:01:32,680
Isten Igéjétől.

23
00:01:32,680 –> 00:01:38,720
A hit hallásból van, a hallás
Isten Igéje által, {Róm 10:17}

24
00:01:38,720 –> 00:01:47,040
és életet adó erő van Isten
Igéjében, teremtő erő.

25
00:01:47,080 –> 00:01:50,040
Így jött létre
az egész Világegyetem.

26
00:01:50,040 –> 00:01:55,160
“Mert ő szólt és meglett; ő
parancsolt és előállott.”
{Zsolt 33:9}

27
00:01:55,160 –> 00:01:58,320
Nem hétköznapi szó, Isten szava,

28
00:01:58,320 –> 00:02:03,440
és amit tennünk kell az az, hogy meg
kell hallanunk mit mond Isten Igéje

29
00:02:03,440 –> 00:02:06,480
és ezután elhinni, hogy Istennek
hatalma van megvalósítani

30
00:02:06,480 –> 00:02:08,120
azt, amit kijelent;

31
00:02:08,120 –> 00:02:13,080
és harmadszor, megengedni, hogy
megvalósítsa ezt életünkben.

32
00:02:13,080 –> 00:02:17,160
és ezután negyedszer? A szónak
megfelelően cselekedni,

33
00:02:17,160 –> 00:02:22,320
tudva azt, hogy erőt kapunk tőle,
hogy véghez vigyük akaratát,

34
00:02:22,320 –> 00:02:24,000
ahogy együtt működünk vele.

35
00:02:24,000 –> 00:02:30,160
Most ezzel a betekintéssel, és
ahogy szemléltettük Ábrahám
tapasztalatából,

36
00:02:30,160 –> 00:02:37,400
nézzük meg, azt a különleges
parancsot, amit Immánuel
hercegünk adott nekünk,

37
00:02:37,400 –> 00:02:39,960
ebben a különleges csatában:

38
00:02:39,960 –> 00:02:43,760
“Ne uralkodjon többé halandó
testetekben a bűn;” {Róm 6:12}

39
00:02:43,760 –> 00:02:51,120
és megjegyeztük, hogy ez a parancs
a “tehát” szóval kezdődik, (angol)

40
00:02:51,120 –> 00:02:55,560
ami egy következtetést jelez;

41
00:02:55,560 –> 00:02:59,960
és feltettük magunkban a kérdést,
hogy ha hit által,

42
00:02:59,960 –> 00:03:02,680
nem engedjük, hogy a bűn uralkodjék
a halandó testünkben,

43
00:03:02,680 –> 00:03:07,880
hova mennénk el hallani Isten Igéjét,

44
00:03:07,920 –> 00:03:11,160
higgyétek el, van hatalma valóra
váltani azt, amit mond,

45
00:03:11,160 –> 00:03:14,560
és megengedjük neki, hogy valóra
váltsa életünkben azt, amit mond?

46
00:03:14,560 –> 00:03:17,080
Hova mennék, hogy mindezt megtegyük?

47
00:03:17,080 –> 00:03:21,880
Ahogy az előbb mondtam, a

48
00:03:21,880 –> 00:03:24,800
“tehát” szó elé mennénk. Rendben?

49
00:03:24,800 –> 00:03:29,360
Ez Róma 6:1-hez vezet bennünket.

50
00:03:29,360 –> 00:03:33,400
Mi már megvizsgáltuk
ezeket a verseket

51
00:03:33,400 –> 00:03:40,080
és eljutottunk a kihívásokkal teli,
6-dik versig:

52
00:03:40,080 –> 00:03:43,440
“Tudván azt, hogy a mi ó emberünk
ő vele megfeszíttetett,

53
00:03:43,440 –> 00:03:49,480
hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste,

54
00:03:49,480 –> 00:03:51,720
hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.”

55
00:03:51,720 –> 00:03:53,560
A King James fordítás azt mondja,

56
00:03:53,560 –> 00:03:56,720
hogy mi legyen a bűn testével?

57
00:03:56,720 –> 00:04:01,160
Van valakinél King James fordítás?
“…elpusztuljon”

58
00:04:01,160 –> 00:04:03,880
Legyetek óvatosak itt!

59
00:04:03,880 –> 00:04:09,160
Mind a “megerőtlenül” és az
“elpusztul” úgy hangzik, mintha

60
00:04:09,160 –> 00:04:13,520
ez az “ó ember”, történelem lenne,
el lenne törölve…

61
00:04:13,520 –> 00:04:17,640
többé nem kellene aggódni miatta.

62
00:04:17,640 –> 00:04:20,000
Ezt mondja Pál?

63
00:04:20,000 –> 00:04:23,480
Ezt a kérdést kell föltennünk
ezen a ponton.

64
00:04:23,480 –> 00:04:26,520
De még egyszer, kedves barátaim,
milyenek a lelki dolgok?

65
00:04:26,560 –> 00:04:28,000
…lelkileg foghatók fel.
{1 Kor 2:13-14}

66
00:04:28,000 –> 00:04:33,840
Tehát imádkozzatok értem, imádkozom
értetek, és imádkozzunk magunkért,

67
00:04:33,840 –> 00:04:39,000
hogy a Szentlélek vezessen minket
ebben a fontos tanulmányban.

68
00:04:55,000 –> 00:04:57,400
Mennyei Atyám,

69
00:04:57,400 –> 00:05:01,440
mennyire fontos, hogy helyesen
hasogassuk az Ige Igazságát.

70
00:05:01,440 –> 00:05:07,000
Kérlek Uram, bocsáss meg nekünk, hogy
önigazultságra hajlamosak vagyunk,

71
00:05:07,000 –> 00:05:10,080
amikor a Te igéd tanulásáról van szó.

72
00:05:10,080 –> 00:05:14,600
Igazán szükségünk van a segítségedre.

73
00:05:14,600 –> 00:05:21,040
Nem lehet egy életet megváltoztató
megértésünk az igazságról,

74
00:05:21,040 –> 00:05:25,440
csak akkor, ha az Igazság Lelke
vezet és irányít minket ebben
a tanulmányban,

75
00:05:25,440 –> 00:05:30,280
hogy pontosan megértsük
az igazságot.

76
00:05:30,280 –> 00:05:35,280
Kérlek Atyám, a Lelked által vezesd
gondolataimat és szavaimat.

77
00:05:35,280 –> 00:05:40,400
Az igazat és csakis az igazat
szeretném szólni.

78
00:05:40,400 –> 00:05:44,040
Ugyanaz a Lélek, aki képessé tesz
engem az igazságot hirdetni,

79
00:05:44,040 –> 00:05:47,720
tegyen képessé mindenkit, hogy
értelmével megragadja,

80
00:05:47,720 –> 00:05:52,320
ölelje át érzelmeivel és
vesse alá akaratát,

81
00:05:52,320 –> 00:05:56,920
hogy életünkben megtapasztalhassuk
megszabadító erejét.

82
00:05:56,920 –> 00:06:06,160
Atyám kérlek, hallgasd meg ezt az imát,
mert Jézus nevében kértelek. Ámen.

83
00:06:07,720 –> 00:06:10,560
“…tudván azt, hogy a mi ó emberünk
vele együtt megfeszíttetett,

84
00:06:10,600 –> 00:06:16,960
hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste…”

85
00:06:16,960 –> 00:06:26,960
ez azt foglalja magába, vagy azt jelenti,
hogy a keresztségkor az “ó ember”

86
00:06:26,960 –> 00:06:29,880
meghalt?

87
00:06:29,880 –> 00:06:34,440
Ha meghalt volna, Pál
figyelmeztetne minket,

88
00:06:34,440 –> 00:06:36,360
hat verssel odébb, hogy

89
00:06:36,360 –> 00:06:40,720
“Ne uralkodjék tehát a bűn a ti
halandó testetekben”? {Róm 6:12}

90
00:06:40,720 –> 00:06:43,080
Ennek semmi értelme sincs, ugye?

91
00:06:43,080 –> 00:06:45,400
Ugyértem, ha el lenne törölve
a keresztségkor,

92
00:06:45,400 –> 00:06:50,120
nem kellene aggódnunk, hogy ne
hagyjuk uralkodni?

93
00:06:50,120 –> 00:06:54,160
Tehát mi ez a szó?
Ténylegesen mit jelent?

94
00:06:54,160 –> 00:06:58,680
Nagyon hasznos, a King James
fordítású Biblia margóján,

95
00:06:58,680 –> 00:07:03,160
ez a megjegyzés van:

96
00:07:03,160 –> 00:07:09,040
A “félre lett téve” helyett az mondja,
“működésképtelen lett” (angol)

97
00:07:09,040 –> 00:07:13,520
Milyen? “működésképtelen.”

98
00:07:13,520 –> 00:07:14,760
Kedves barátaim,

99
00:07:14,760 –> 00:07:20,160
Javasolom ennek a görög szónak
a megértését.

100
00:07:20,160 –> 00:07:25,200
Más fordítások, már nem
emlékszem rájuk,

101
00:07:25,200 –> 00:07:29,080
hogyan fordítják ezt az
egyedi görög szót –

102
00:07:29,080 –> 00:07:33,760
azt hiszem csak egyszer fordul
elő az Újszövetségben, itt.

103
00:07:33,760 –> 00:07:41,720
Más fordítások “erőtlennek”
fordították,

104
00:07:41,720 –> 00:07:45,200
“működésképtelennek” vagy
“tehetetlennek.”

105
00:07:45,200 –> 00:07:52,000
Más szavakkal, ó ember tehetetlen
lett. Ámen?

106
00:07:52,000 –> 00:08:00,160
Tehát azért, hogy ne uralkodjék többet
felettünk, el lett véve uralkodó ereje,

107
00:08:00,160 –> 00:08:03,680
de megmaradt a jelenléte.

108
00:08:03,680 –> 00:08:06,680
Egyetértünk ebben?

109
00:08:06,680 –> 00:08:11,680
El lett véve uralkodó ereje, de
megmaradt a jelenléte.

110
00:08:11,680 –> 00:08:13,920
A megmaradt jelenléte,

111
00:08:13,920 –> 00:08:16,280
az ellen-tényezőnek, az úgynevezett
testnek, mikor lesz eltörölve?

112
00:08:16,280 –> 00:08:19,080
Mikor lesz elvéve?

113
00:08:19,080 –> 00:08:21,720
“Egy szempillantás alatt,

114
00:08:21,720 –> 00:08:23,400
az utolsó trombita szóra,”
{1 Kor. 15:52}

115
00:08:23,400 –> 00:08:25,680
amikor ez a halandó test,

116
00:08:25,680 –> 00:08:28,000
romolhatatlanságba öltözik.
{1 Kor. 15:54}

117
00:08:28,000 –> 00:08:30,400
Mikor ez a romlandó test
romolhatatlanságba öltözik,

118
00:08:30,400 –> 00:08:32,640
egy dicsőséges testbe. {Fil 3:21}

119
00:08:32,640 –> 00:08:39,200
Majd akkor, lesz eltörölve teljesen,

120
00:08:39,200 –> 00:08:46,040
de az uralkodó ereje, el van törölve
a keresztségkor;

121
00:08:46,040 –> 00:08:54,000
és ha ragaszkodtok a “félretéve,”
kifejezéshez,

122
00:08:54,000 –> 00:08:57,080
ahogy az új King James fordításban
jelenik meg,

123
00:08:57,080 –> 00:08:59,000
vagy ha a “megsemmisült,”
kifejezéshez ragaszkodtok,

124
00:08:59,000 –> 00:09:01,200
ahogy a King James fordításban van;

125
00:09:01,200 –> 00:09:07,760
a fennmaradó erejére értsétek,
ne a bűn megmaradt jelenlétére.

126
00:09:07,760 –> 00:09:09,080
Egyetértünk?

127
00:09:09,080 –> 00:09:15,000
Az uralkodó ereje semmisül meg,
van elpusztítva a keresztségkor.

128
00:09:15,000 –> 00:09:20,800
A fennmaradt jelenléte mikor
semmisül meg?

129
00:09:20,800 –> 00:09:24,200
…a megdicsőüléskor. Egyetértünk?

130
00:09:24,200 –> 00:09:25,200
Látjátok, kedves barátaim,

131
00:09:25,200 –> 00:09:28,280
valójában három dimenziója van
a bűn problémájának.

132
00:09:28,320 –> 00:09:33,720
Jegyezzétek meg a lap szélen,
a későbbiekben hasznos lehet.

133
00:09:33,720 –> 00:09:39,720
Van a bűn szükséges büntetése,

134
00:09:39,720 –> 00:09:43,800
van a bűn uralkodó ereje;

135
00:09:43,800 –> 00:09:47,200
és harmadszor, a bűn
fennmaradt jelenléte.

136
00:09:47,200 –> 00:09:52,240
Szükségem van egy kis segítségre
az ismétléshez.

137
00:09:52,240 –> 00:09:57,560
Szükséges büntetés, Uralkodó erő,
Fennmaradt jelenlét.

138
00:09:57,560 –> 00:10:01,320
Ugyanakkor három dimenzió van, a
bűn problémájának a megoldására is.

139
00:10:01,320 –> 00:10:03,800
Melyek ezek?

140
00:10:03,800 –> 00:10:09,040
A szükséges büntetésére a megoldást,
megigazulásnak hívják.

141
00:10:09,040 –> 00:10:13,800
A bűn uralkodó erejére, a megoldás
a megszentelődés.

142
00:10:13,800 –> 00:10:19,000
A megmaradt jelenlétére, a megoldás
a megdicsőülés.

143
00:10:19,040 –> 00:10:22,360
Követitek?

144
00:10:22,360 –> 00:10:29,240
És Isten foglalkozik a bűn uralkodó
erejével, a megszentelt élet ideje alatt,

145
00:10:29,240 –> 00:10:34,400
ami jelképesen mikor veszi kezdetét?
A keresztségkor.

146
00:10:34,400 –> 00:10:43,120
Valójában hamarabb elkezdődik,
mivel nem a vízben halunk meg
a bűn számára.

147
00:10:43,120 –> 00:10:48,080
Egyszerűen a vízben jelképezzük
azt, ami remélhetőleg

148
00:10:48,080 –> 00:10:53,160
az elménkben történt – remélhetőleg.

149
00:10:53,160 –> 00:10:56,520
Apropó, az Úr szolgája elmondja
nekünk, hogy sokan, akik
megkeresztelkedtek,

150
00:10:56,520 –> 00:11:00,080
élve vannak eltemetve.
{6BC 1075.7}

151
00:11:00,080 –> 00:11:03,040
Mi van velük? Élve vannak eltemetve.

152
00:11:03,040 –> 00:11:05,840
Más szavakkal, az ó ember csak
vett egy mély levegőt,

153
00:11:05,840 –> 00:11:08,160
kijött a vízből, azt mondta:

154
00:11:08,160 –> 00:11:10,600
“Húzódj meg, túl lesz rajta;

155
00:11:10,600 –> 00:11:12,800
csak kitartás;”

156
00:11:12,800 –> 00:11:13,800
és persze valóban, hamarosan
a keresztség után megtörténik,

157
00:11:13,800 –> 00:11:23,760
a bűn trónon van újra, a maga
önző módján.

158
00:11:23,760 –> 00:11:28,000
Ugye, ez gyakran előfordul.

159
00:11:28,000 –> 00:11:33,080
Tudnotok kell,

160
00:11:33,080 –> 00:11:37,720
hogy “félretéve”, vagy
“elpusztítva” helyes,

161
00:11:37,720 –> 00:11:42,520
ha az uralkodó erejére értitek,

162
00:11:42,520 –> 00:11:45,520
de ne alkalmazzátok a megmaradt
jelenlétére;

163
00:11:45,520 –> 00:11:47,400
ez nem történik meg egészen
a megdicsőülésig.

164
00:11:47,400 –> 00:11:48,880
Itt mégis a kérdés az:

165
00:11:48,920 –> 00:11:56,760
Milyen alapon, vagy, hogy van az,
hogy az uralkodó ereje,

166
00:11:56,760 –> 00:11:59,480
a természet szerinti szív örökölt
gonoszsága,

167
00:11:59,480 –> 00:12:04,000
el van pusztítva a keresztségkor?

168
00:12:04,000 –> 00:12:06,080
Minek az alapján?

169
00:12:06,080 –> 00:12:08,080
Annak az alapján, kedves barátaim,

170
00:12:08,080 –> 00:12:17,840
hogy van egy kiváltságunk, hogy
minek számíthatjuk magunkat?
Halottnak. Ámen?

171
00:12:17,840 –> 00:12:20,680
Minek számíthatjuk magunkat?
Halottnak.

172
00:12:20,680 –> 00:12:22,720
Olvassuk tovább, hallgassátok meg:

173
00:12:22,720 –> 00:12:31,040
7 -dik vers, Róma 6:7, “Mert aki
meghalt, felszabadul a bűn alól.”

174
00:12:31,040 –> 00:12:33,040
Érdekes.

175
00:12:33,040 –> 00:12:36,960
Mi történt ha meghaltatok?
Megszabadultatok a bűntől.

176
00:12:36,960 –> 00:12:42,800
Látjátok, egy halott ember nem
uralkodhat felettetek.

177
00:12:42,800 –> 00:12:47,960
“A halottak semmit sem tudnak.”
{Préd 9:5} Ámen?

178
00:12:47,960 –> 00:12:50,840
Egy halott ember nem irányíthat.

179
00:12:50,840 –> 00:12:54,880
“Mert aki meghalt, felszabadult
a bűn alól.

180
00:12:54,880 –> 00:13:00,000
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy élünk is ő vele.

181
00:13:00,000 –> 00:13:03,320
Tudván, hogy Krisztus, aki
feltámasztatott a halálból,
többé meg nem hal,

182
00:13:03,320 –> 00:13:05,520
a halál nem uralkodik többé ő rajta.

183
00:13:05,520 –> 00:13:11,720
Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt
meg egyszer..”

184
00:13:11,720 –> 00:13:16,360
Kit foglal ez magába? Minden
emberi lényt a Földön.

185
00:13:16,360 –> 00:13:19,680
“Mert, hogy meghalt, a bűnnek
halt meg egyszer,

186
00:13:19,680 –> 00:13:25,400
hogy pedig él, az Istennek él.”

187
00:13:25,400 –> 00:13:32,840
11 -dik vers: “Ezenképpen
gondoljátok ti is, hogy…

188
00:13:32,840 –> 00:13:37,360
“meghaltatok a bűnnek, de éltek
az Istennek”. Hol?

189
00:13:37,360 –> 00:13:40,160
“…a mi Urunk Jézus Krisztusban.”

190
00:13:40,160 –> 00:13:46,080
Kérlek jegyezzétek meg, halottnak
számítjuk magunkat.

191
00:13:46,080 –> 00:13:50,200
Miért mondja, “Számítsátok
magatokat halottnak”?

192
00:13:50,200 –> 00:13:56,080
Hit által,

193
00:13:56,080 –> 00:13:57,760
és mi a hit?

194
00:13:57,760 –> 00:14:03,600
“A hit pedig a reménylett dolgoknak
a valósága, és a nem látott dolgokról
való meggyőződés.” {Zsid 11:1}

195
00:14:03,600 –> 00:14:06,120
Kövessetek kérlek.

196
00:14:06,120 –> 00:14:09,520
A keresztség után, amikor
önmagunkba nézünk,

197
00:14:09,520 –> 00:14:13,880
egy halott ó embert látunk?

198
00:14:13,880 –> 00:14:16,560
Nem tudom, hogy ti mit láttok,
de én nem.

199
00:14:16,560 –> 00:14:20,680
Egy ó ember látok, aki életem
minden napján zaklat engem.

200
00:14:20,680 –> 00:14:25,200
A legnagyobb ellenségem, a
legnagyobb teher a vállamon.

201
00:14:25,240 –> 00:14:28,160
Az összes kísértésem innen ered.

202
00:14:28,160 –> 00:14:30,960
Meg van-e kísértve a keresztény?
Igen.

203
00:14:30,960 –> 00:14:34,600
Honnan származik a kísértés?
Jakab 1:14:

204
00:14:34,720 –> 00:14:40,120
“Hanem mindenki kísértetik,
amikor vonja és édesgeti
a tulajdon kívánsága.”

205
00:14:40,120 –> 00:14:42,400
Ez a test kívánsága! {Efézus 2:3}

206
00:14:42,400 –> 00:14:45,200
Meg van-e kísértve a keresztény?
Igen!

207
00:14:45,200 –> 00:14:48,600
Látjátok, a test folyamatosan a
Lélek ellen kívánkozik,

208
00:14:48,640 –> 00:14:51,840
még egy újjászületett
keresztényben is.

209
00:14:51,840 –> 00:14:56,360
Miért? Mert még mindig ott van
a testi természet

210
00:14:56,360 –> 00:14:59,920
és nem elégszik meg azzal, hogy
csak megmaradjon, hanem mit akar?

211
00:14:59,920 –> 00:15:02,240
Uralkodni szeretne.

212
00:15:02,240 –> 00:15:05,560
Végül is, ez már a sokadik év,

213
00:15:05,560 –> 00:15:10,240
és kissé boldogtalan, hogy meg
lett tagadva, ugye?

214
00:15:10,240 –> 00:15:15,560
…és szeretné ha kényeztetnéd,
mint a régi szép időkben.

215
00:15:15,560 –> 00:15:17,880
Gyerünk….

216
00:15:17,880 –> 00:15:22,640
és folyamatosan próbál rávenni,
hogy teljesítsd kívánságait,

217
00:15:22,640 –> 00:15:25,920
hogy ezáltal mit tudjon tenni?
Uralkodni;

218
00:15:25,920 –> 00:15:32,040
és amikor önmagunkba tekintünk, látjuk
ahogy ez az ó ember zaklat minket

219
00:15:32,040 –> 00:15:35,240
és nem nagyon tűnik halottnak, ugye?

220
00:15:35,240 –> 00:15:39,600
De kedves barátaim, mi a hit?

221
00:15:39,600 –> 00:15:42,480
“A hit pedig a reménylett
dolgoknak valósága,

222
00:15:42,480 –> 00:15:46,160
és a nem látott dolgokról való
meggyőződés.” {Zsid 11:1}

223
00:15:46,160 –> 00:15:53,840
Mi nem látásban járunk; hanem
hogyan? Hitben, {2 Kor 5:7}

224
00:15:53,840 –> 00:15:57,000
És mit csinál a hit?

225
00:15:57,000 –> 00:16:00,000
A hit nem annak az alapján
működik, amit látunk,

226
00:16:00,000 –> 00:16:04,080
hanem annak alapján működik,
amit hallunk.

227
00:16:04,080 –> 00:16:05,440
{Ámen}

228
00:16:05,440 –> 00:16:08,080
Mi által jön a hit? Hallásból.

229
00:16:08,080 –> 00:16:12,480
Minek a hallásából? Isten Igéjének
hallásából; {Róm 10:17}

230
00:16:12,480 –> 00:16:19,560
és amikor amit látunk, ellentmond
annak, amit hallunk Isten Igéjéből,

231
00:16:19,560 –> 00:16:23,080
ami a nagyobb valóság,
magasabb igazság,

232
00:16:23,080 –> 00:16:25,120
minek az alapján kell működnünk?

233
00:16:25,160 –> 00:16:28,520
Isten Igéje alapján; {Ámen}

234
00:16:28,520 –> 00:16:35,560
Tehát, annak ellenére, amit látunk,
annak az alapján kell működjek,
amit hallok,

235
00:16:35,560 –> 00:16:41,880
és a Biblia azt mondja, hogy halott
vagyok a bűn számára
Jézus Krisztusban.{Róm 6:11}

236
00:16:41,880 –> 00:16:46,040
Tehát ennek megfelelően kell
tennem. Ámen? {Ámen}

237
00:16:46,080 –> 00:16:51,080
Minek kell tudjam az ó embert?
Halottnak,

238
00:16:51,080 –> 00:16:56,840
és vissza kell küldenem azonnal
ezt a kívánságot, ezt a vágyat,
ezt a kísértést,

239
00:16:56,840 –> 00:17:02,080
vissza a sírba, ahonnan jött.

240
00:17:02,080 –> 00:17:04,760
Ámen? {Ámen}

241
00:17:04,760 –> 00:17:11,760
Mivel az az ember halott…

242
00:17:11,760 –> 00:17:21,280
és ne engedjem azt, hogy egy
halott ember trónra emelkedjen
az életemben.

243
00:17:21,280 –> 00:17:24,360
Egyetértünk?

244
00:17:24,360 –> 00:17:28,000
Testvéreim, kérlek értsétek meg…

245
00:17:28,000 –> 00:17:36,360
Annyira fontos ezt felfogni, és még
sokkal fontosabb megtapasztani ezt.

246
00:17:36,360 –> 00:17:39,400
És még sokkal fontosabb
megtapasztalni.

247
00:17:39,400 –> 00:17:45,760
Látjátok…dolgozzunk együtt ezen.

248
00:17:45,760 –> 00:17:49,000
Ha a keresztség után…

249
00:17:49,000 –> 00:17:55,160
ha a keresztség után, továbbra is
betöltjük a test kívánságait,

250
00:17:55,160 –> 00:18:02,600
és hagyjuk a bűnt uralkodni,
mi a gond?

251
00:18:02,600 –> 00:18:05,120
A két dologból az első:

252
00:18:05,120 –> 00:18:09,160
vagy nem hisszük igazán, hogy
meghaltunk a bűn számára,

253
00:18:09,160 –> 00:18:11,400
Jézussal és Jézusban,

254
00:18:11,400 –> 00:18:16,080
vagy ha tényleg azt állítjuk, hogy
meghaltunk a bűn számára Krisztussal,

255
00:18:16,080 –> 00:18:19,000
és mégis a bűnt engedjük uralkodni,

256
00:18:19,000 –> 00:18:22,200
arra kell következtetnem, hogy
nagyon téves fogalmunk van,

257
00:18:22,200 –> 00:18:25,400
a halottak állapotáról.

258
00:18:25,440 –> 00:18:28,320
Ámen? {Így van}

259
00:18:28,320 –> 00:18:33,080
Nagyon össze vagyunk zavarodva,
a halottak állapotával kapcsolatban.

260
00:18:33,080 –> 00:18:36,560
Látjátok, hogy miért olyan fontos,
hogy helyes legyen a teológiátok?

261
00:18:36,560 –> 00:18:38,440
Amikor szóba kerül
a halottak állapota?

262
00:18:38,440 –> 00:18:42,360
A gyakorlati keresztény életetekben?

263
00:18:42,360 –> 00:18:45,960
A halottak állapotával kapcsolatban
mi az igazság?

264
00:18:45,960 –> 00:18:50,160
“A halottak semmit sem tudnak;”
{Prédikátor 9:5}

265
00:18:50,160 –> 00:18:55,000
és hol van a tudásotok?
Az elmében.

266
00:18:55,000 –> 00:18:58,800
Tehát, ha tényleg hiszitek, hogy
az ó emberetek halott,

267
00:18:58,800 –> 00:19:08,040
még gondolkozni sem kell úgy,
ahogy korábban gondolkoztatok.
Ámen?

268
00:19:08,080 –> 00:19:11,280
Még gondolkozni sem kell úgy
gondolkozzatok, ahogy
korábban tettétek…

269
00:19:11,280 –> 00:19:16,720
nemhogy beszélni és cselekedni, mivel
a halottak semmit sem tudnak.

270
00:19:16,720 –> 00:19:20,840
Az elméjük nem működőkepés többé;

271
00:19:20,840 –> 00:19:24,000
nincsenek többet gondolataik,

272
00:19:24,000 –> 00:19:29,600
és amikor ezek a régi, önző
gondolatok, jönnek

273
00:19:29,600 –> 00:19:32,480
elő az életetekben,

274
00:19:32,480 –> 00:19:35,040
tulajdonképpen ez a kísértés;

275
00:19:35,040 –> 00:19:38,080
azonnal verjétek vissza
és küldjétek vissza

276
00:19:38,080 –> 00:19:40,560
a sírba ahonnan jöttek.

277
00:19:40,560 –> 00:19:46,040
Így harcolhatjátok és nyerhetitek
meg a hit szép harcát, {1 Tim 6:12}

278
00:19:46,040 –> 00:19:48,160
és mindez hol történik?

279
00:19:48,160 –> 00:19:52,720
Az elménkben, a gondolatainkban..,

280
00:19:52,720 –> 00:19:57,080
ahol egyedül csak te és Isten tudja,
hogy mi történik.

281
00:19:57,080 –> 00:19:59,280
Egyetértünk ebben?

282
00:19:59,280 –> 00:20:02,480
Ez egy egyéni csata.

283
00:20:02,480 –> 00:20:09,520
Ez egy lelki csata; ez egy csata, amely
az elme meghódításáért folyik;

284
00:20:09,520 –> 00:20:11,200
és hit által,

285
00:20:11,240 –> 00:20:14,920
visszautasítod, hogy a gondolataid
táplálják a test kívánságait,

286
00:20:14,920 –> 00:20:19,960
megragadod és fogságba veted
őket, hogy engedelmeskedjenek

287
00:20:19,960 –> 00:20:22,480
Krisztusnak. {2 Kor 10:5}

288
00:20:22,480 –> 00:20:25,840
Értitek? Ez a célunk, ugye?

289
00:20:25,840 –> 00:20:28,960
Ebben a lelki csatában, mi a célunk?

290
00:20:28,960 –> 00:20:30,400
Hogy mit tegyünk?

291
00:20:30,400 –> 00:20:34,520
…vessünk minden gondolatot fogságba,
hogy engedelmeskedjék Krisztusnak

292
00:20:34,520 –> 00:20:38,960
és ezt a hit szép harcának a
megharcolásával és
megnyerésével teszitek meg.

293
00:20:38,960 –> 00:20:44,480
Kérlek jegyezzétek meg, a 11-dik
vers után, Róma 6:11,

294
00:20:44,480 –> 00:20:48,160
“Ezenképpen gondoljátok ti is,
hogy meghaltatok a bűnnek,

295
00:20:48,160 –> 00:20:51,000
de éltek az Istennek a mi Urunk
Jézus Krisztusban.”

296
00:20:51,000 –> 00:20:56,440
Mi a következő szó a 12-dik
versben (angol)? “Ezért!”

297
00:20:56,440 –> 00:21:03,040
Ezért, ennek a csodálatos
kiváltságnak az alapján,

298
00:21:03,040 –> 00:21:05,840
minek gondolhatjuk magunkat?

299
00:21:05,840 –> 00:21:10,680
…halottak a bűnnek, de éltek a mi
Urunk Jézus Krisztusban.

300
00:21:10,680 –> 00:21:12,600
Isten Igéjének az alapján,

301
00:21:12,600 –> 00:21:19,200
ami azt mondja, hogy meghaltatok
Jézusban és Jézussal,

302
00:21:19,200 –> 00:21:22,360
és a hitetek, amely elfogadta
ezt az Igét,

303
00:21:22,360 –> 00:21:27,120
és higgyétek el, hogy Istennek
hatalma van valóra váltani,

304
00:21:27,120 –> 00:21:28,600
amit kijelentett,

305
00:21:28,600 –> 00:21:31,760
és engedjétek meg Istennek, hogy
váltsa valóra ezt életetekben

306
00:21:31,800 –> 00:21:34,600
és ezután cselekedjetek
ennek megfelelően.

307
00:21:34,600 –> 00:21:39,600
Ennek a fajta hitnek az alapján, ne
engedjétek, hogy a bűn uralkodjon.

308
00:21:39,600 –> 00:21:43,720
{Ámen}

309
00:21:43,720 –> 00:21:50,480
Testvéreim, át kell menjetek ezen
a négy lépésen.

310
00:21:50,480 –> 00:21:52,480
Nemcsak meghallanotok kell
Isten Igéjét,

311
00:21:52,480 –> 00:21:54,240
nemcsak el kell higgyétek, hogy
Isten valóra válthatja,

312
00:21:54,240 –> 00:21:56,880
nemcsak meg kell engedjétek,
hogy megtegye,

313
00:21:56,880 –> 00:21:58,760
hanem, mit kell tennetek?

314
00:21:58,760 –> 00:22:03,400
…akképpen cselekedni;
akképpen kell cselekednetek.

315
00:22:03,400 –> 00:22:10,280
Krisztus erejével, vissza kell verjétek
ezeket a testi kívánságokat,

316
00:22:10,280 –> 00:22:15,680
amelyek vissza akarnak jönni a sírból.

317
00:22:15,680 –> 00:22:20,960
Azonnal és következetesen
küldjétek vissza őket,

318
00:22:20,960 –> 00:22:22,960
megharcolva a hit szép harcát.

319
00:22:22,960 –> 00:22:24,200
Egyetértünk ebben?

320
00:22:24,200 –> 00:22:28,680
Értjük, hogy hogyan működik ez?

321
00:22:28,680 –> 00:22:37,440
Még egyszer, meddig kell ezt tegyük?
A kereszttől a koronáig.
{RH, Nov 29, 1887 par. 12}

322
00:22:37,440 –> 00:22:39,200
Miért?

323
00:22:39,200 –> 00:22:44,440
Mivel kedves barátaim, míg meg
nem kapjuk azt a koronát,

324
00:22:44,440 –> 00:22:53,120
nincs szent testünk.

325
00:22:53,120 –> 00:22:56,000
Nincs szent testünk.

326
00:22:56,000 –> 00:23:00,080
Szentségtelen, és vannak
szentségtelen vágyai.

327
00:23:00,080 –> 00:23:07,640
Ezért folyamatosan vissza kell
utasítanunk ezeket.. folyamatosan.

328
00:23:07,680 –> 00:23:12,120
Harcoljátok meg a hit szép harcát.

329
00:23:12,120 –> 00:23:18,040
Engedjétek meg, hogy elmondjam
nektek, a következőképpen.

330
00:23:18,040 –> 00:23:26,080
A keresztény egy egymást átfedő
korban él.

331
00:23:26,080 –> 00:23:31,680
Él a jelenben és abban,
ami következni fog.

332
00:23:31,680 –> 00:23:35,120
Értsétek ezt meg, nagyon fontos.

333
00:23:35,120 –> 00:23:41,000
A jelen korban él, amiben
testtől született.

334
00:23:41,000 –> 00:23:44,000
“…és ami testtől született test az,”
{Ján 3:6}

335
00:23:44,000 –> 00:23:48,640
és meddig marad testi?
A megdicsőülésig.

336
00:23:48,640 –> 00:23:54,000
Tehát ez a kor a születéstől
meddig tart? A megdicsőülésig.

337
00:23:54,000 –> 00:23:55,680
Követitek?

338
00:23:55,680 –> 00:24:01,200
Amikor újjászületünk Lélektől,

339
00:24:01,200 –> 00:24:07,080
új teremtések leszünk, {2 Kor 5:17}

340
00:24:07,080 –> 00:24:16,160
és elkezdődik az életünk Krisztusban,
ami meddig tart? Örökké;

341
00:24:16,160 –> 00:24:20,800
és mi ilyen értelemben, az eljövendő
korban élünk.

342
00:24:20,800 –> 00:24:23,160
Követitek?

343
00:24:23,160 –> 00:24:28,200
Az eljövendő időben élünk, és
meddig fog ez tartani? – örökké;

344
00:24:28,200 –> 00:24:33,320
és ez az igazi megtéréskor kezdődik.
Rendben?

345
00:24:33,360 –> 00:24:36,160
De, látjátok, hogy mi van itt?

346
00:24:36,160 –> 00:24:41,960
A megtéréstől a megdicsőülésig,
a kereszttől a koronáig,

347
00:24:41,960 –> 00:24:46,720
ennek a két kornak az
átfedésében élünk.

348
00:24:46,720 –> 00:24:52,840
Van testi életünk,
és van a lelki életünk.

349
00:24:52,840 –> 00:24:58,160
És ez idő alatt mit tapasztalunk meg?

350
00:24:58,160 –> 00:25:03,040
A két természet egymásnak
ellentmondó vágyait.

351
00:25:03,040 –> 00:25:06,040
A test a Lélek ellen vágyakozik,
és a Lélek a test ellen

352
00:25:06,040 –> 00:25:10,400
és mit tesznek? Ellenkeznek egymással
{Gal 5:17}, folyamatosan.

353
00:25:10,400 –> 00:25:14,080
“A kereszttől a koronáig,”folyamatosan
zajlik ez a konfliktus.

354
00:25:14,080 –> 00:25:19,160
Pontosan ezért a lelki csata olyan
hosszú, mint a keresztény élet

355
00:25:19,160 –> 00:25:23,200
ezen a Földön;

356
00:25:23,200 –> 00:25:29,120
és hogyan tarthatjuk vissza a bűnt
az uralkodástól?

357
00:25:29,120 –> 00:25:31,680
– megharcolva a hit szép harcát.

358
00:25:31,680 –> 00:25:40,120
Azáltal, hogy Jézus Krisztusban
élünk és…

359
00:25:40,160 –> 00:25:42,600
halottak vagyunk a bűnnek.
{Róm 6:11}

360
00:25:42,600 –> 00:25:51,120
Lelkinek gondoljuk magunkat, még
akkor is ha még mindig, mik vagyunk?

361
00:25:51,120 –> 00:25:53,880
Testiek;

362
00:25:53,880 –> 00:25:56,240
és lelkieknek vallva magunkat,

363
00:25:56,240 –> 00:26:02,440
Lélek szerint járunk, nem test szerint.

364
00:26:02,440 –> 00:26:06,080
Egyetértünk?

365
00:26:06,080 –> 00:26:09,440
De ha Lélek szerint akarunk járni,

366
00:26:09,440 –> 00:26:15,800
a Lélek szerint kell gondolkoznunk;

367
00:26:15,800 –> 00:26:19,280
és ahogy megtanuljuk uralni
gondolatainkat,

368
00:26:19,280 –> 00:26:21,600
a Szentlélek erejével,

369
00:26:21,640 –> 00:26:24,080
és nem töltjük be a test kívánságait,

370
00:26:24,080 –> 00:26:25,880
még a gondolataink területén sem,

371
00:26:25,880 –> 00:26:30,080
ez képessé fog tenni bennünket
Lélek szerint járni;

372
00:26:30,080 –> 00:26:32,360
kedves barátaim, és itt,

373
00:26:32,360 –> 00:26:41,120
tanulunk meg úgy járni, ahogy
majd az eljövendő korban fogunk.

374
00:26:41,120 –> 00:26:45,120
De ez a harc a megdicsőülésig
fog tartani.

375
00:26:45,120 –> 00:26:49,000
Jegyezzétek meg, hogy beszél arról
az ihletett író, amiről épp beszéltünk.

376
00:26:49,000 –> 00:26:56,280
Idők jelei, 1895, október 1: “De
annak ellenére, hogy testiek vagyunk,

377
00:26:56,280 –> 00:26:59,080
“….habár, mik vagyunk? “testiek.”

378
00:26:59,080 –> 00:27:07,000
Látjátok, ez a valóság,
mindannyian itt tartunk,

379
00:27:07,000 –> 00:27:12,360
még ma is.

380
00:27:12,400 –> 00:27:18,600
Ennek a jelen kornak még nincs
vége, és meddig nem ér véget?

381
00:27:18,600 –> 00:27:20,720
“…amíg ez a romlandó
romolhatatlanságba,

382
00:27:20,720 –> 00:27:23,000
és ez a halandó halhatatlanságba
nem öltözik.”

383
00:27:23,000 –> 00:27:30,120
Tehát egészen addig, mik vagyunk?
Testiek! Rendben?

384
00:27:30,120 –> 00:27:32,280
Hallgassátok meg:

385
00:27:32,280 –> 00:27:37,640
“De annak ellenére, hogy testiek
vagyunk,” minek kell gondolnunk
magunkat?

386
00:27:37,640 –> 00:27:42,000
Mit kell tennünk? “halottnak kell
gondolnunk önmagunkat a bűnnek,

387
00:27:42,000 –> 00:27:47,480
de élőnek az Istennek, a mi Urunk
Jézus Krisztusban.”

388
00:27:47,480 –> 00:27:53,280
Ezt tesszük hit által;

389
00:27:53,280 –> 00:27:54,040
és kedves barátaim,

390
00:27:54,040 –> 00:27:58,840
megtanulva ezt tenni percről
percre, naponként

391
00:27:58,840 –> 00:28:04,640
harcoljuk és nyerjük meg
a hit szép harcát. {1 Tim 6:12}

392
00:28:04,640 –> 00:28:06,480
Egyetértünk ebben?

393
00:28:06,480 –> 00:28:09,400
Imádkozom, hogy értsétek meg.

394
00:28:09,400 –> 00:28:19,040
2 Korinthus 5:7: “Mert hitben
járunk nem látásban.”

395
00:28:19,040 –> 00:28:21,680
Nem tudok, nem tudok,

396
00:28:21,680 –> 00:28:27,000
élni ebben az életben, annak alapján,
amit az érzékek mondanak nekünk.

397
00:28:27,000 –> 00:28:33,160
Annak az alapján kell élnünk, ebben
az életben, amit Isten Igéje mond
számunkra.

398
00:28:33,160 –> 00:28:38,360
Az érzékeink azt fogják mondani,
hogy testiek vagyunk,

399
00:28:38,360 –> 00:28:43,680
de Isten Igéje azt mondja, hogy
Lélektől születtünk,

400
00:28:43,680 –> 00:28:45,760
és hogy meghaltunk a bűn számára,

401
00:28:45,760 –> 00:28:48,160
de élünk Istennek a Jézus Krisztusban.

402
00:28:48,160 –> 00:28:53,280
Tehát gyertek, hit által, higgyünk
Isten Igéjének,

403
00:28:53,280 –> 00:28:56,080
és higgyük azt, hogy
van ereje megtenni

404
00:28:56,080 –> 00:29:01,160
adjunk engedélyt, hogy megtegye
és ezután cselekedjünk ennek
megfelelően. Ámen?

405
00:29:01,160 –> 00:29:05,320
Cselekedj aszerint és ezáltal
visszatartod a bűnt az uralkodástól.

406
00:29:05,320 –> 00:29:14,760
Hol kell megakadályozni, hogy
betöltse kívánságát? Az elmében,
az elmében;

407
00:29:14,800 –> 00:29:21,040
és ne engedd szabadjára azokat
a gondolatokat.

408
00:29:21,080 –> 00:29:24,120
Ragadd meg őket a nyakuknál fogva.

409
00:29:24,120 –> 00:29:26,400
Ne engedd, hogy betöltsék
a test kívánságait,

410
00:29:26,440 –> 00:29:29,080
még a fantáziátok szintjén sem

411
00:29:29,080 –> 00:29:33,160
és hozzátok ezeket foglyul Jézusnak,

412
00:29:33,160 –> 00:29:36,080
azáltal, hogy halottnak tekintitek
magatok a bűn számára,

413
00:29:36,080 –> 00:29:39,520
de élőnek Isten számára Őbenne.

414
00:29:39,520 –> 00:29:42,160
Nagyon fontos megérteni, hogy
hogyan működik ez, kedves barátaim.

415
00:29:42,160 –> 00:29:47,040
Látjátok, ezt cselekedve,

416
00:29:47,040 –> 00:29:50,560
feszítjük keresztre a testet minden
vágyával és kívánságával.

417
00:29:50,560 –> 00:29:55,600
Galata 5:24, a 25-dik tanulmányban.

418
00:29:55,600 –> 00:29:58,080
“…akik pedig Krisztuséi,

419
00:29:58,080 –> 00:30:03,120
“a testet megfeszítették indulataival
és kívánságaival együtt.”

420
00:30:03,120 –> 00:30:07,200
Kérdés: Csak egyszer tették ezt meg?

421
00:30:07,200 –> 00:30:09,160
Csak egyszer feszítettétek meg a testet,

422
00:30:09,160 –> 00:30:12,120
minden kívánságával és indulatával
együtt, kedves barátaim?

423
00:30:12,120 –> 00:30:15,120
Oh, nem, ezerszer is nem.

424
00:30:15,120 –> 00:30:18,920
Milyen gyakran kell ezt megtegyétek?
Naponként.

425
00:30:18,920 –> 00:30:20,920
Minden nap meg kell tegyétek ezt.

426
00:30:20,920 –> 00:30:27,320
I Korinthus 15: 31 -ben Pál azt
mondja, “Meghalok naponta” .

427
00:30:27,320 –> 00:30:32,160
Talán megkérdezitek önmagatoktól,
“Várj csak egy pillanatot,

428
00:30:32,160 –> 00:30:35,040
hogyan halhatunk meg naponta?”

429
00:30:35,040 –> 00:30:43,040
Nos kedves barátaim, “Egyszer
meghalva lenni, nem jelenti azt,
hogy mindig megvagyunk” nem?

430
00:30:43,040 –> 00:30:47,240
Miért? Mivel nem igazából
vagyunk halottak!

431
00:30:47,240 –> 00:30:50,200
Csak halottnak tekintjük
önmagunkat…

432
00:30:50,200 –> 00:30:51,920
Követitek?

433
00:30:51,920 –> 00:30:56,360
…és meg kell újítsuk, hogy halottnak
tekintjük önmagunkat, hit által

434
00:30:56,360 –> 00:30:58,320
minden nap!

435
00:30:58,320 –> 00:31:02,040
Így növekszik a hit.

436
00:31:02,040 –> 00:31:11,160
Ez nem egy tapasztalati, hanem
egy lelki valóság.

437
00:31:11,160 –> 00:31:16,040
Az, amit látunk egy ó ember, aki él
és jól van, és zaklat minket.

438
00:31:16,040 –> 00:31:22,560
De minden nap újra halottnak
kell tekintsük,

439
00:31:22,560 –> 00:31:30,600
azáltal, hogy újból elfogadjuk, mint
a sajátunkat, Krisztus halálát a bűnre.

440
00:31:30,600 –> 00:31:31,840
Egyetértünk?

441
00:31:31,840 –> 00:31:39,080
Ez jelenti, megfeszítve lenni
Krisztussal együtt. {Gal 2:20}

442
00:31:39,080 –> 00:31:47,160
Hogy tekintsük magunkat,
Krisztussal együtt megfeszítve.

443
00:31:47,160 –> 00:31:53,560
Tanácsok fiataloknak, 1886,
december 22:

444
00:31:53,560 –> 00:31:59,120
Ez megmagyarázza, hogy hogyan
feszítsük meg a testet szenvedélyeivel
és vágyaival együtt,

445
00:31:59,120 –> 00:32:01,680
és amit magába foglal.

446
00:32:01,680 –> 00:32:05,600
“A keresztény hadviselés
nem játékot jelent.

447
00:32:05,600 –> 00:32:08,000
Nem egy csatát utánzó csatában
veszünk részt,

448
00:32:08,000 –> 00:32:10,680
levegőt vagdosva” {1 Kor 9:26}

449
00:32:10,680 –> 00:32:12,800
Pált idézte itt.

450
00:32:12,800 –> 00:32:16,400
“Folyamatos háborút kell vívni
a gonosz ellen,

451
00:32:16,400 –> 00:32:22,040
és a természet szerinti
szív hajlamai ellen.

452
00:32:22,040 –> 00:32:25,480
Nem a számunkra legkényelmesebb
munkát kell végeznünk;

453
00:32:25,480 –> 00:32:30,280
mivel Krisztus katonái vagyunk,
az ő szolgálata alatt,

454
00:32:30,280 –> 00:32:33,440
és nekünk nem a saját örömeinket
kell tanulmányozni.

455
00:32:33,440 –> 00:32:37,280
Férfiasan meg kell harcolnunk
az Úr csatáit.

456
00:32:37,280 –> 00:32:38,920
Vannak ellenségeink, akiket le
kell győznünk,

457
00:32:38,920 –> 00:32:41,320
akik meg akarják szerezni az
irányítást erőink felett.

458
00:32:41,320 –> 00:32:48,160
A saját akaratunk meg kell haljon;
Egyedül Krisztus akaratának
kell engedelmeskednünk.

459
00:32:48,160 –> 00:32:53,800
Krisztus hadseregének a katonái, meg
kell tanulják elviselni a nehézséget,
önmegtagadást kell gyakoroljanak,

460
00:32:53,800 –> 00:32:59,480
fel kell vegyék a keresztet, és
követniük kell a Kapitányukat.

461
00:32:59,480 –> 00:33:03,600
Nagyon sok dolog van, amelyek
megpróbálják az emberi természetet,

462
00:33:03,600 –> 00:33:05,720
és fájdalmasak a testnek.

463
00:33:05,720 –> 00:33:12,520
A saját magunk leigázásának munkája,
folyamatos erőfeszítést igényel.

464
00:33:12,520 –> 00:33:15,880
A hit harcának szép harcában,
értékes győzelmeket aratva,

465
00:33:15,880 –> 00:33:18,720
megragadjuk az örök életet.

466
00:33:18,720 –> 00:33:22,560
Ez a háború a legmegerőltetőbb
erőfeszítést igényli,

467
00:33:22,560 –> 00:33:25,760
és minden erőnket.

468
00:33:25,800 –> 00:33:33,600
Keresztre kell feszítsük a testet
az összes érzelmével és
kívánságaival együtt.”

469
00:33:33,600 –> 00:33:39,400
Figyelemre méltó összefoglalása a
hit nemes harcának, kedves barátaim,

470
00:33:39,400 –> 00:33:51,960
és ez mit igényel? Megerőltető,
határozott erőfeszítést igényel.

471
00:33:51,960 –> 00:33:55,600
Ez egy komoly dolog testvéreim,

472
00:33:55,600 –> 00:33:59,640
és ezt megtanulva,

473
00:33:59,640 –> 00:34:05,480
válik lehetővé számunkra, hogy
engedelmeskedjünk
Krisztus parancsának;

474
00:34:05,480 –> 00:34:09,320
és mit parancsol nekünk
Máté 16:24-ben?

475
00:34:09,320 –> 00:34:10,920
“Ekkor monda Jézus az
ő tanítványainak:

476
00:34:10,920 –> 00:34:17,080
‘ha valaki én utánam akar jönni’,
mit tegyen? ..tagadja meg önmagát,

477
00:34:17,080 –> 00:34:23,720
hogyan? ‘vegye fel az ő keresztjét’
és ezután mi következik?
…kövessen engem.

478
00:34:23,720 –> 00:34:27,040
Vizsgáljuk meg ezt együtt.

479
00:34:27,040 –> 00:34:31,320
Kérlek jegyezzétek meg…

480
00:34:31,320 –> 00:34:34,080
hogyha valaha be akarunk jutni
a mennyek országába,

481
00:34:34,080 –> 00:34:37,040
követnünk kell Krisztust, ugye?

482
00:34:37,040 –> 00:34:41,920
Ő ott van, és ha oda akarunk jutni,
követnünk kell Őt.

483
00:34:41,920 –> 00:34:46,440
De kérlek ismerjétek fel,
hogy mi, természet szerint,

484
00:34:46,440 –> 00:34:52,080
az ellenkező irányba haladunk, nemde?

485
00:34:52,080 –> 00:35:01,720
Az én, a pokol fele hajlik, hogy
az élvhajhászáson keresztül
megsemmisítse önmagát.

486
00:35:01,720 –> 00:35:06,160
Ezért ha követni fogjuk Jézust és
örök életet szeretnénk,

487
00:35:06,160 –> 00:35:10,720
meg kell tagadnunk önmagunkat.

488
00:35:10,720 –> 00:35:14,200
Nem ezt mondja?

489
00:35:14,200 –> 00:35:18,400
“Ha valaki én utánam akar jönni,”
mit tegyen? “tagadja meg magát.”

490
00:35:18,400 –> 00:35:21,040
Rendben Uram, mégis hogyan?
Hogyan tagadjuk meg önmagunkat?

491
00:35:21,040 –> 00:35:28,080
Elmondja, “…és vegye fel keresztjét”.

492
00:35:28,080 –> 00:35:29,920
Látjátok az itt levő igazságot?

493
00:35:29,920 –> 00:35:34,160
Kizárólag, hogyan tagadhatjuk
meg önmagunkat?

494
00:35:34,160 –> 00:35:40,680
Azáltal, hogy hogyan tekintsük az
énünket? Megfeszítve Krisztussal.

495
00:35:40,680 –> 00:35:44,600
Ezt jelenti felvenni a keresztet.

496
00:35:44,600 –> 00:35:48,800
Emlékszem, néhány évvel ezelőtt,

497
00:35:48,800 –> 00:35:52,720
egy ifjúsági evangelizációs
csapattal voltam,

498
00:35:52,720 –> 00:35:55,280
– nagyon régen történt –

499
00:35:55,280 –> 00:36:01,920
a tengerpari sétányon voltunk,
Floridában,

500
00:36:01,920 –> 00:36:04,120
és ott láttuk.

501
00:36:04,120 –> 00:36:07,720
Észrevettem, hogy egy
fiatal férfi sétál,

502
00:36:07,720 –> 00:36:11,560
egy hatalmas fa-kereszttel a vállán.

503
00:36:11,560 –> 00:36:14,160
Egy egészen zseniális
fiatal ember volt,

504
00:36:14,160 –> 00:36:16,720
azért, hogy könnyebben
viselje a terhet,

505
00:36:16,720 –> 00:36:21,040
egy görkorcsolyát csavarozott fel
a kereszt aljára,

506
00:36:21,040 –> 00:36:25,520
és végig gördült vele
a sétány mentén,

507
00:36:25,520 –> 00:36:28,480
és természetesen,
elfogott a kíváncsiság,

508
00:36:28,480 –> 00:36:30,440
és biztos vagyok benne, hogy
pont ezért csinálta;

509
00:36:30,440 –> 00:36:34,800
odamentem hozzá és megkérdeztem,
hogy miért teszi ezt?

510
00:36:34,800 –> 00:36:37,080
…azt felelte a Szentírást idézve,

511
00:36:37,080 –> 00:36:41,280
“Jézus mondta, hogy tagadjam
meg magam, vegyem fel
a keresztet és kövessem Őt.”

512
00:36:41,280 –> 00:36:44,160
Nem volt időm kérdezősködni,

513
00:36:44,160 –> 00:36:45,720
hogy mit gondol,

514
00:36:45,720 –> 00:36:49,160
hogy tényleg azt teszi
amit Jézus parancsolt, vagy sem.

515
00:36:49,160 –> 00:36:53,760
Remélem, hogy ez csak egy
reklámfogás volt, hogy az
emberek elbeszélgessenek vele.

516
00:36:53,760 –> 00:36:55,560
De kedves barátaim, tudnotok kell,

517
00:36:55,560 –> 00:37:03,120
hogy a keresztünk felvevése és
Jézus követése, egy “lelki kereszt”

518
00:37:03,120 –> 00:37:10,160
és megköveteli, hogy
megfeszíttessünk együtt Jézussal.

519
00:37:10,160 –> 00:37:16,160
Így vesszük fel a keresztet, és így
tagadjuk meg önmagunkat

520
00:37:16,160 –> 00:37:18,880
és meg kell tagadjátok önmagatokat
és fel kell vennetek a kereszteteket,

521
00:37:18,880 –> 00:37:20,600
hogy ha követni akarjátok Jézust.

522
00:37:20,600 –> 00:37:29,120
Nincsenek lehetőségek, nincsenek
alternatívák, ez feltétlenül kötelező
és szükséges.

523
00:37:29,120 –> 00:37:33,040
Bizonyságtételek, 2 kötet, 651 oldal:

524
00:37:33,040 –> 00:37:35,600
“Önmegtagadás és a kereszt.”

525
00:37:35,600 –> 00:37:38,480
Kérlek értsétek meg, hogy mi ez
a kereszt és mit kell felvennünk.

526
00:37:38,480 –> 00:37:39,960
Szeretem ezt az idézetet.

527
00:37:39,960 –> 00:37:41,960
“Az önmegtagadás és a kereszt,

528
00:37:41,960 –> 00:37:44,960
minden Krisztus követőjének
az útján fekszik.

529
00:37:44,960 –> 00:37:52,040
A kereszt az, ami keresztezi a
természetes érzelmeket és akaratot.”

530
00:37:52,040 –> 00:37:53,840
Nagyon érdekes, mi a kereszt?

531
00:37:53,840 –> 00:37:57,880
Az, ami “keresztezi a természetes
érzelmeket és akaratot”.

532
00:37:57,880 –> 00:38:01,160
Más szavakkal, mik azok a
természetes érzelmek?

533
00:38:01,160 –> 00:38:06,040
Ezek az ó ember, a testi természet
vágyai és szenvedélyei.

534
00:38:06,040 –> 00:38:10,640
és ennek az ó embernek van
saját akarata, ugye?

535
00:38:10,640 –> 00:38:16,440
Most, ahogy haladunk a cél felé,
{Fil 3:14}

536
00:38:16,440 –> 00:38:19,160
törekedve hogy bemenjünk
a szoros kapun, {Luk 13:24}

537
00:38:19,160 –> 00:38:21,360
hogy a keskeny úton maradjunk,

538
00:38:21,360 –> 00:38:27,880
számtalan esetben Isten arra
fog kérni minket,

539
00:38:27,880 –> 00:38:35,720
az ellenkezőjét parancsolja, követeli
annak, mint amire
természetesen vágyunk.

540
00:38:35,720 –> 00:38:39,360
Valójában, mindig ez a helyzet, nem?

541
00:38:39,360 –> 00:38:41,160
Mit csinál a test?

542
00:38:41,160 –> 00:38:44,560
Folyamatosan a lélek ellen van és
a Lélek a test ellen,

543
00:38:44,560 –> 00:38:49,400
és ezek folyamatosan mit tesznek?
Ellenkeznek egymással. {Gal 5:17}

544
00:38:49,400 –> 00:38:53,080
Tehát mi történik akkor, amikor
ez végbemegy?

545
00:38:53,080 –> 00:38:57,400
Amikor, amit Isten igényel tőlünk
ellenkezik azzal, amit mi természet
szerint akarunk?

546
00:38:57,400 –> 00:39:03,200
Mi ez? Ez egy kereszt, ez egy kereszt.

547
00:39:03,240 –> 00:39:06,040
Mit kell tennünk ezen a ponton?

548
00:39:06,040 –> 00:39:07,960
Mit tehetünk ezen a ponton?

549
00:39:07,960 –> 00:39:10,000
Nos, csak két lehetőség van.

550
00:39:10,000 –> 00:39:13,000
Kérlek értsétek meg, csak két
lehetőség van.

551
00:39:13,000 –> 00:39:14,800
Melyek ezek?

552
00:39:14,800 –> 00:39:27,240
Vagy betöltjük a kívánságunkat,
megtagadjuk Krisztust és újból
megfeszítjük{Zsid 6:6}, vagy mit teszünk?

553
00:39:27,240 –> 00:39:34,080
…az ó ember keresztre feszítésével,
megtagadjuk önmagunkat,

554
00:39:34,080 –> 00:39:38,520
hit által, a sajátunknak fogadjuk el
Krisztus halálát.

555
00:39:38,520 –> 00:39:42,600
Így vesszük fel a keresztet és
haladunk a cél felé.

556
00:39:42,600 –> 00:39:49,200
Oh, barátaim, döntsetek az én
megfeszítése mellett. Ámen? {Ámen}

557
00:39:49,200 –> 00:39:55,280
….eljutunk valaha oda, hogy
annyira szentek leszünk, hogy

558
00:39:55,280 –> 00:39:57,400
nem lesz többé testi természetünk,

559
00:39:57,400 –> 00:39:59,800
egy ó ember, akit keresztre
kell feszítsünk?

560
00:39:59,800 –> 00:40:03,800
Eljutunk? Nem testvéreim,
nem jutunk el.

561
00:40:03,800 –> 00:40:08,360
Ezt értsétek meg kérlek; nem jutunk el.

562
00:40:08,360 –> 00:40:18,200
Pál apostol egy érett keresztény,
egy istenfélő ember, mit vallott meg?

563
00:40:18,200 –> 00:40:22,080
Mit ismert el? 1 Korinthus 15:31:

564
00:40:22,120 –> 00:40:26,800
“A veletek való dicsekedésre mondom,
mely van nékem a Jézusban
a mi Urunkban,

565
00:40:26,800 –> 00:40:30,800
naponként halál révén állok.”

566
00:40:30,800 –> 00:40:33,080
“Naponként meghalok”?

567
00:40:33,080 –> 00:40:39,800
Pál apostolnak naponta meg kellett
halni, természet szerinti érzelmeinek
és akaratának

568
00:40:39,800 –> 00:40:45,240
az ó embere, testi természete számára
– naponta meg kellett ezt tegye.

569
00:40:45,240 –> 00:40:50,040
Jegyezzétek meg, mit mond
az ihletett író arról,

570
00:40:50,040 –> 00:40:52,640
hogy mit értett az alatt, amikor
Pál azt mondta, “Naponta meghalok.”

571
00:40:52,640 –> 00:40:54,840
A gyógyítás szolgálata, 452 oldal:

572
00:40:54,840 –> 00:40:59,960
“Pál apostol élete folyamatos
összeütközés volt az énnel.”

573
00:40:59,960 –> 00:41:03,160
Pál apostol élete!

574
00:41:03,160 –> 00:41:08,080
Nem a tárzusi Saulról beszélünk,
hanem az újjá született,

575
00:41:08,080 –> 00:41:14,320
megtért, érett, istenfélő emberről
Pál apostolról.

576
00:41:14,320 –> 00:41:17,080
Mi volt Pál apostol élete?

577
00:41:17,080 –> 00:41:19,080
“…egy folyamatos konfliktus az énnel.”

578
00:41:19,080 –> 00:41:24,120
Azt mondta: ‘Naponként meghalok.’
1 Kor 15:31

579
00:41:24,120 –> 00:41:25,800
Mi értett ezalatt?

580
00:41:25,800 –> 00:41:30,520
“Akarata és vágyai, minden nap

581
00:41:30,520 –> 00:41:34,120
ellenkezett a kötelességével
és Isten akaratával.”

582
00:41:34,120 –> 00:41:39,040
Tényleg? Pál? Az apostol?

583
00:41:39,040 –> 00:41:41,400
“Akarata és vágyai minden nap,

584
00:41:41,400 –> 00:41:43,120
konfliktusba kerültek, a kötelességével
és Isten akaratával.”

585
00:41:43,120 –> 00:41:46,120
Ez azt jelenti, hogy nem volt megtérve?

586
00:41:46,120 –> 00:41:52,080
Oh, nem, kedves barátaim,
ezerszer is nem.

587
00:41:52,080 –> 00:41:54,520
Jegyezzétek meg a
következő mondatot.

588
00:41:54,520 –> 00:41:57,200
Ez az, ami megtértté tette őt.

589
00:41:57,200 –> 00:41:58,720
“Akarata és vágyai, minden nap

590
00:41:58,720 –> 00:42:00,600
konfliktusba kerültek a kötelességével
és Isten akaratával.

591
00:42:00,600 –> 00:42:05,440
A hajlama követése helyett,
Isten akaratát cselekedte,

592
00:42:05,440 –> 00:42:09,160
viszont keresztre feszítve természetét.”

593
00:42:09,160 –> 00:42:11,320
{Ámen}

594
00:42:11,320 –> 00:42:15,720
Más szavakkal, bár még mindig
rendelkezett testi természettel,

595
00:42:15,720 –> 00:42:20,040
nem engedte meg a testi természetnek,
hogy rendelkezzen vele.

596
00:42:20,040 –> 00:42:26,680
Megmaradt, igen, de Pál nem engedte,
hogy uralkodjon.

597
00:42:26,680 –> 00:42:34,240
Hogyan? A hit harcának
megharcolását választva.

598
00:42:34,240 –> 00:42:43,040
Halottnak gondolva magunkat, és
élőnek az Istennek Jézus Krisztusban,

599
00:42:43,040 –> 00:42:45,600
és ezzel a hittel,

600
00:42:45,600 –> 00:42:52,800
és ezzel a hittel, megharcolta és
megnyerte a hit szép harcát,

601
00:42:52,800 –> 00:42:57,840
és tudatában volt annak,
hogy így kell tennie,

602
00:42:57,840 –> 00:43:01,640
és folyamatosan résen kell lennie,

603
00:43:01,640 –> 00:43:07,120
annak érdekében, hogy ne veszítse
el személyes üdvösségét.

604
00:43:07,120 –> 00:43:12,160
Látjátok, ez egy nagyon reális
lehetőség volt, még Pál számára is,

605
00:43:12,160 –> 00:43:15,440
hogy elveszítse az örök életet.

606
00:43:15,440 –> 00:43:18,520
Ezt mondja magáról, az
1 Korinthus 9:27-ben:

607
00:43:18,520 –> 00:43:22,080
“Hanem megsanyargatom a testemet
és szolgává teszem,

608
00:43:22,080 –> 00:43:24,120
hogy míg másoknak prédikálok,

609
00:43:24,120 –> 00:43:30,640
valami módon” mivé ne váljak?
“méltatlanná.”

610
00:43:30,640 –> 00:43:34,120
Pál apostol, kedves barátaim!

611
00:43:34,120 –> 00:43:42,080
Egy hatalmas, érett keresztény
folyamatosan aggódik,

612
00:43:42,080 –> 00:43:46,000
azon, hogy az ó ember még
mindig benne van,

613
00:43:46,000 –> 00:43:49,000
és visszaveheti a vezetést,

614
00:43:49,000 –> 00:43:53,560
és ha ez megtörténik, elveszítheti
az üdvösséget;

615
00:43:53,560 –> 00:43:58,600
és hogyha Pál tartott ettől, nem
gondoljátok, hogy nekünk is kellene?

616
00:43:58,600 –> 00:44:03,800
Hallgassátok meg a következő idézetet,
“Ez a nap Istennel” 277 oldal:

617
00:44:03,800 –> 00:44:06,280
“Pál állandó félelemben volt,

618
00:44:06,280 –> 00:44:09,680
hogy nehogy a gonosz hajlamai,
legyőzzék őt,

619
00:44:09,680 –> 00:44:13,120
amiért határozott ellenállással
folyamatosan harcolt,

620
00:44:13,120 –> 00:44:16,160
a vágyak és szenvedélyek ellen.

621
00:44:16,200 –> 00:44:20,440
Ha a nagy apostol remegve tekintett
gyengeségeire,

622
00:44:20,440 –> 00:44:24,040
kinek van joga magabiztosnak,
és beképzeltnek lenni?

623
00:44:24,040 –> 00:44:27,600
Abban a pillanatban, amikor elkezdjük
magunkat magabiztosnak
és önelégültnek érezni,

624
00:44:27,600 –> 00:44:35,840
akkor a szégyenletes kudarc
fenyeget minket.”

625
00:44:35,840 –> 00:44:39,640
Oh, testvéreim,

626
00:44:39,640 –> 00:44:46,080
tudnotok kell, hogy mi is könnyen
méltatlanná válunk,

627
00:44:46,080 –> 00:44:53,280
ha nem harcolunk folyamatosan és
nem nyerjük meg a hit szép harcát.

628
00:44:53,280 –> 00:44:57,360
Még egyszer Pál szavaival buzdítalak,
a 2 Korinthus 13:5,

629
00:44:57,360 –> 00:45:01,400
“Kísértsétek meg magatokat, ha
a hitben vagytok-e?”

630
00:45:01,400 –> 00:45:04,640
Vajon megharcoljátok-e a hitnek
szép harcát?

631
00:45:04,640 –> 00:45:07,040
“Próbáljátok meg magatokat.

632
00:45:07,040 –> 00:45:11,040
Avagy nem ismeritek-é magatokat,
hogy a Jézus Krisztus bennetek van?

633
00:45:11,040 –> 00:45:17,040
– kivéve ha milyenek vagytok?
“méltatlanok.”

634
00:45:17,040 –> 00:45:19,480
És kedves Laodiceai testvéreim,

635
00:45:19,480 –> 00:45:23,400
az ok, amiért újra kihívás elé
szeretnélek állítani titeket

636
00:45:23,400 –> 00:45:29,040
az, hogy szörnyen
becsapjuk magunkat.

637
00:45:29,040 –> 00:45:34,120
Mivel sikerült visszatartani
magunkat attól, hogy betöltsük
a test kívánságait,

638
00:45:34,120 –> 00:45:37,480
a viselkedés területén,

639
00:45:37,480 –> 00:45:40,720
mert önző érdekből,

640
00:45:40,720 –> 00:45:44,920
fenntartjuk a kegyességnek
látszatát, {2 Tim 3:5}

641
00:45:44,920 –> 00:45:49,040
és a viselkedésünk összhangban
van a törvény betűjével, {Róm 7:6}

642
00:45:49,040 –> 00:45:54,760
becsapjuk önmagunkat azzal, hogy
azt gondoljuk, hogy azok vagyunk,
akik tulajdonképpen nem.

643
00:45:54,760 –> 00:45:59,080
Pontosan ezért mit kell tennünk?
Meg kell próbáljuk, meg kell
vizsgáljuk önmagunkat,

644
00:45:59,080 –> 00:46:05,960
meg kell kérdeznünk önmagunktól,
“megharcolom, és megnyerem
ezt a lelki csatát?

645
00:46:05,960 –> 00:46:08,800
A harcot, ami az elmém
uralmáért folyik,

646
00:46:08,800 –> 00:46:13,920
a kísértés feletti győzelemért,
itt fenn?”

647
00:46:13,920 –> 00:46:17,160
Halljátok mire bátorítalak, hogy
tegyétek meg, kedves barátaim?

648
00:46:17,160 –> 00:46:20,560
Jól vagytok-e a lelketekben?

649
00:46:20,560 –> 00:46:25,000
Harcoljátok a csatát,

650
00:46:25,000 –> 00:46:28,800
ahol minden keresztény meg kell
harcolja –

651
00:46:28,800 –> 00:46:30,640
az elme csatáját?

652
00:46:30,640 –> 00:46:33,760
Egyre következetesebben
és egyre több és több

653
00:46:33,760 –> 00:46:38,320
gondolatot hoztok fogságba, hogy
engedelmeskedjetek Krisztusnak?
{2 Kor 10:5}

654
00:46:38,320 –> 00:46:42,200
Próbáljátok meg magatokat, hogy
a hitben vagytok-e?

655
00:46:42,200 –> 00:46:46,520
Próbáljátok meg magatokat,
másképp méltatlanokká váltok.
{2 Kor 13:5}

656
00:46:46,520 –> 00:46:53,600
Az énnek való meghalás
naponkénti szüksége

657
00:46:53,600 –> 00:46:56,800
az oka annak,

658
00:46:56,800 –> 00:47:03,400
pontosan az oka annak, hogy
– olyan kevesen –

659
00:47:03,400 –> 00:47:11,120
vannak a keskeny ösvényen,
ami a mennyek országába vezet,

660
00:47:11,120 –> 00:47:16,880
és legtöbben közülünk valamelyik
szélsőségben vagyunk.

661
00:47:16,880 –> 00:47:20,400
Oh, kedves barátaim, Máté: 14:

662
00:47:20,440 –> 00:47:22,960
“Mert szoros az a kapu és
keskeny az az út,

663
00:47:22,960 –> 00:47:29,560
amely az életre visz, és kevesen
vannak,” kik? “akik megtalálják azt.”

664
00:47:29,560 –> 00:47:34,440
“Kevesen vannak, akik megtalálják.”
Miért vannak olyan kevesen?

665
00:47:34,440 –> 00:47:41,120
Mert az egyetlen módja annak,
hogy a keskeny ösvényen maradj,

666
00:47:41,120 –> 00:47:50,160
az, ha megtagadod önmagad, felveszed
a kereszted és követed Jézust.

667
00:47:50,160 –> 00:47:52,800
Nincs más lehetőség,

668
00:47:52,800 –> 00:48:03,160
és mi olyan hajlamosak vagyunk
az én kedvében járni, ugye? Igen.

669
00:48:03,160 –> 00:48:07,120
Vagy az öndicsőítésre
vagyunk hajlamosak,

670
00:48:07,120 –> 00:48:11,560
ami a törvényeskedés csapdájába
visz bennünket;

671
00:48:11,560 –> 00:48:15,680
vagy önelégültségbe merülünk bele,

672
00:48:15,680 –> 00:48:22,000
ami az olcsó kegyelem
csapdájába visz.

673
00:48:22,000 –> 00:48:25,120
Isten segítsen megtanulni,
az önmegtagadást

674
00:48:25,120 –> 00:48:28,240
azáltal, hogy fölvesszük a keresztet
és a keskeny úton maradunk.

675
00:48:28,240 –> 00:48:30,080
{Ámen}

676
00:48:30,080 –> 00:48:32,560
Bizonyságtételek, 2 kötet 687 oldal:

677
00:48:32,560 –> 00:48:36,000
“Szoros lesz a küzdelem az én
és Isten kegyelme között.

678
00:48:36,000 –> 00:48:38,040
Az én uralomra fog törekedni,

679
00:48:38,040 –> 00:48:41,200
és ellent fog állni a munkának, hogy
hozzuk életünket, és gondolatainkat

680
00:48:41,200 –> 00:48:44,880
az akaratunkat és érzelmeinket…
Mit hallunk itt?

681
00:48:44,880 –> 00:48:50,600
Életünket és gondolatainkat,
akaratunkat és érzelmeinket,
mivel találkozunk itt? “A Jellemmel.”

682
00:48:50,600 –> 00:48:53,560
“Az én uralomra fog törekedni és
ellent fog állni a munkának,

683
00:48:53,560 –> 00:48:55,800
hogy életünket és gondolatainkat,

684
00:48:55,800 –> 00:48:59,400
akaratunkat és érzelmeinket,
rendeljük alá Krisztus akaratának.

685
00:48:59,400 –> 00:49:03,960
Az önmegtagadás és a kereszt,
végig ott vannak

686
00:49:03,960 –> 00:49:06,200
az örökkévalóságra vezető ösvényen,

687
00:49:06,200 –> 00:49:14,840
és ezért, ‘kevesen vannak,
akik megtalálják.'” {Mát 7:14}

688
00:49:14,840 –> 00:49:21,160
Látjátok kedves barátaim,
pontosan ez az, amiért,

689
00:49:21,160 –> 00:49:30,120
nincs korona viselés, kereszt
hordozás nélkül, {3T 67.1}

690
00:49:30,120 –> 00:49:35,680
végül is, ezért fognak olyan
kevesen kapni koronát.

691
00:49:35,680 –> 00:49:44,280
Nem akarják a keresztet hordozni.

692
00:49:44,280 –> 00:49:50,160
Kérlek ismerjétek fel, hogyha
koronát akartok viselni,

693
00:49:50,160 –> 00:49:54,680
mit kell akarjatok?
Hordozni a keresztet.

694
00:49:54,680 –> 00:50:00,760
Nincs más lehetőség.

695
00:50:00,760 –> 00:50:06,120
De szeretnétek bátorítani,
kedves barátaim,

696
00:50:06,120 –> 00:50:17,360
és szeretném ha megértenétek,
hogy a legjobb módja annak,
hogy felkészüljetek

697
00:50:17,360 –> 00:50:28,160
a dicsőséges korona viselésre, az a
kereszt hordozásának a fájdalma.

698
00:50:28,160 –> 00:50:34,040
Ez egy nagyon fontos koncepció,
és szeretném ezt kifejteni,

699
00:50:34,040 –> 00:50:37,200
de nem tudom, hogy lesz-e időnk
erre, ma este.

700
00:50:37,200 –> 00:50:40,920
Lehet, hogy ezt holnap este fogjuk
megtenni.

701
00:50:40,920 –> 00:50:47,120
De kérlek ha kísértve
érzitek magatokat,

702
00:50:47,120 –> 00:50:54,400
hogy nehezteljetek a kereszt hordozás
szükségességére,

703
00:50:54,400 –> 00:51:01,360
azért, hogy viselhessétek a
hallhatatlanság koronáját…

704
00:51:01,360 –> 00:51:05,960
ha valaha is kísértve vagytok,
hogy nehezteljetek

705
00:51:05,960 –> 00:51:11,400
arra, hogy a megváltás érdekében
keresztet hordozzunk,

706
00:51:11,400 –> 00:51:18,840
kérlek vegyétek figyelembe, hogy
mit tett Krisztus, a megmentésünk
érdekében.

707
00:51:18,840 –> 00:51:21,600
Ő hordott keresztet?

708
00:51:21,600 –> 00:51:25,600
Oh, kedves barátaim,
biztosítalak titeket,

709
00:51:25,600 –> 00:51:31,600
a szenvedés, amit a kereszt hordozás
okozott számára,

710
00:51:31,600 –> 00:51:40,040
végtelenül felülmúl bármilyen szenvedést,
amit mi fogunk megtapasztalni
a keresztünk hordozása közben.

711
00:51:40,040 –> 00:51:42,680
Végtelenül meghaladja.

712
00:51:42,680 –> 00:51:46,040
Bizonyságtételek, 3 kötet, 481.oldal:

713
00:51:46,040 –> 00:51:49,120
“Krisztus mindent feláldozott
az emberért,

714
00:51:49,120 –> 00:51:53,760
annak érdekében, hogy lehetővé
tegye számára a mennybe jutást.

715
00:51:53,760 –> 00:51:57,640
Most a bukott emberen van a sor,

716
00:51:57,640 –> 00:52:00,360
hogy megmutassa, mit áldoz fel

717
00:52:00,360 –> 00:52:05,000
Krisztusért, azért, hogy halhatatlan
dicsőséget nyerjen.

718
00:52:05,000 –> 00:52:10,200
Azok, akik felfogják a megváltás
nagyságát,

719
00:52:10,200 –> 00:52:12,040
és árát,

720
00:52:12,040 –> 00:52:16,360
sohasem fognak zúgolódni, hogy
könnyek között kell vessenek,

721
00:52:16,360 –> 00:52:18,960
és ebben a konfliktusban és
önmegtagadásban,

722
00:52:18,960 –> 00:52:21,840
része van a kereszténynek
ebben az életben.

723
00:52:21,840 –> 00:52:25,960
Az ember üdvösségének a feltételeit
az Isten rendelte el.

724
00:52:25,960 –> 00:52:30,280
Önalázat és a kereszt hordozás
a gondoskodások,

725
00:52:30,280 –> 00:52:35,440
amely által a megtérő bűnös
enyhülést és békét talál.

726
00:52:35,440 –> 00:52:40,080
A gondolat, hogy Jézus alávetette
magát a megaláztatásnak és
feláldozta magát,

727
00:52:40,080 –> 00:52:42,920
hogy az ember ezt soha
ne kelljen elviselje,

728
00:52:42,920 –> 00:52:47,600
le kellene csendesítsen minden
zúgolódó hangot.”

729
00:52:47,600 –> 00:52:49,520
{Ámen}

730
00:52:49,520 –> 00:52:58,760
Testvéreim, kérlek ne nehezteljetek
arra a tényre, hogy

731
00:52:58,760 –> 00:53:05,120
el kell viseljétek a kereszt hordozást
azért, hogy örök életetek legyen.

732
00:53:05,120 –> 00:53:09,440
Jézus Krisztus végtelenül szenvedett
azért, hogy lehetővé tegye

733
00:53:09,440 –> 00:53:12,400
számotokra az örök életet.

734
00:53:12,440 –> 00:53:18,360
Szeretnélek bátorítani, nemcsak
arra, hogy legyetek készek
hordozni a keresztet,

735
00:53:18,360 –> 00:53:28,280
de azt akarom, hogy megtanuljatok
örülni a kereszthordozás kiváltságának.

736
00:53:28,280 –> 00:53:31,400
Tudom, hogy ez kihívás, de kérlek,

737
00:53:31,400 –> 00:53:35,400
ismerjétek fel, hogy lehetséges;
lehetséges.

738
00:53:35,400 –> 00:53:39,640
Valójában eljuthatunk oda,
hogy felismerhetjük,

739
00:53:39,640 –> 00:53:44,760
hogy a kereszthordozás valószínű
a legnagyobb áldás,

740
00:53:44,760 –> 00:53:48,160
amit Isten adhat nekünk.

741
00:53:48,160 –> 00:53:51,160
Miért? Miért?

742
00:53:51,160 –> 00:53:56,200
Kedves barátaim,
pontosan azért, mert

743
00:53:56,200 –> 00:54:02,640
csak a kereszt hordozásának
szenvedése révén

744
00:54:02,640 –> 00:54:07,680
alakíthatunk ki egy jellemet,

745
00:54:07,680 –> 00:54:11,960
amit örök élettel lehet felruházni.

746
00:54:12,000 –> 00:54:16,160
Kérlek értsétek meg.

747
00:54:16,160 –> 00:54:22,400
Arra gondoltam, hogy sokkal jobb
lenne Istennek,

748
00:54:22,400 –> 00:54:31,160
hogyha a megtéréskor, eltörölné
a testi természetemet,

749
00:54:31,160 –> 00:54:39,520
és a keresztségkor valóban
elpusztulna az ó ember.

750
00:54:39,520 –> 00:54:44,200
De ahogy elkezdtem ezeket a
dolgokat jobban megérteni,
megértettem, hogy

751
00:54:44,200 –> 00:54:48,160
végtelen bölcsességében Isten

752
00:54:48,160 –> 00:54:50,320
úgy döntött, hogy nem teszi meg.

753
00:54:50,320 –> 00:54:58,160
Inkább meghagyva az ó embert
minden keresztényben,

754
00:54:58,160 –> 00:55:03,120
megkövetelve, hogy minden
keresztény, Krisztus szerelméért
tagadja meg önmagát.

755
00:55:03,120 –> 00:55:08,840
Miért? Valójában miért bölcs dolog
Isten részéről, hogy ezt tette?

756
00:55:08,840 –> 00:55:10,840
…és áldás számunkra?

757
00:55:10,840 –> 00:55:16,280
Kedves barátaim, mivel minden
alkalommal, amikor Krisztus
szerelméért,

758
00:55:16,280 –> 00:55:22,040
úgy döntünk, hogy megtagadjuk
az ént, mit teszünk a jellemünkért?

759
00:55:22,040 –> 00:55:26,440
Kialakítunk egy szeretet teljes,
Krisztushoz hasonló jellemet.

760
00:55:26,440 –> 00:55:28,320
Mi a lényege a krisztusi jellemnek?

761
00:55:28,320 –> 00:55:31,720
Önfeláldozás, önzetlen szeretet;

762
00:55:31,720 –> 00:55:35,960
tehát minden alakommal, amikor
úgy döntünk, hogy Krisztus
szerelméért megtagadjuk önmagunkat,

763
00:55:35,960 –> 00:55:39,720
rendkívüli módon segítve vagyunk, hogy
kifejlesszünk egy krisztusi jellemet.

764
00:55:39,720 –> 00:55:42,760
Látjátok?

765
00:55:42,760 –> 00:55:45,720
Látjátok ezeket?

766
00:55:45,720 –> 00:55:50,680
Ragaszkodom ahhoz, hogy nincs jobb
terv, amit Isten kidolgozhatott volna,

767
00:55:50,680 –> 00:55:54,040
hogy felkészítsen minket a
dicsőség koronájának a viselésére,

768
00:55:54,040 –> 00:55:59,000
minthogy megkövetelje minden nap
a kereszthordozás szenvedését.

769
00:55:59,000 –> 00:56:00,800
Mi a dicsőség?

770
00:56:00,800 –> 00:56:06,760
A jellem, és nincs dicsőség
szenvedés nélkül.

771
00:56:06,760 –> 00:56:09,040
A Szentírásban, végig a Szentírásban,

772
00:56:09,040 –> 00:56:13,360
van egy közvetlen kapcsolat
a dicsőség és szenvedés között.

773
00:56:13,360 –> 00:56:17,320
Nézzük meg például a Róma 8:16,

774
00:56:17,320 –> 00:56:19,680
“Ez a Lélek bizonyságot tesz,
a mi lelkünkkel együtt,

775
00:56:19,680 –> 00:56:21,480
hogy Isten gyermekei vagyunk,

776
00:56:21,480 –> 00:56:24,840
ha pedig gyermekek, örökösök is,
örökösei Istennek, örököstársai
pedig Krisztusnak,

777
00:56:24,840 –> 00:56:27,800
ha ugyan vele együtt szenvedünk,

778
00:56:27,800 –> 00:56:31,560
hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.”

779
00:56:31,560 –> 00:56:33,240
Szeretnétek megdicsőülni
Krisztussal együtt?

780
00:56:33,240 –> 00:56:35,400
Akkor mit kell akarjunk?

781
00:56:35,440 –> 00:56:39,400
Krisztussal szenvedni!

782
00:56:39,400 –> 00:56:44,840
18 -dik vers: “Mert azt tartom,
hogy amiket most szenvedünk,

783
00:56:44,840 –> 00:56:47,800
nem hasonlítható
ahhoz a dicsőséghez,

784
00:56:47,800 –> 00:56:49,960
amely nékünk megjelentetik.”

785
00:56:49,960 –> 00:56:51,000
Ámen?

786
00:56:51,000 –> 00:56:54,040
Kedves barátaim, kérlek ne
tévesszétek ezt szem elől.

787
00:56:54,040 –> 00:56:58,000
Nem méltó összehasonlítani
a kereszthordozás szenvedését,

788
00:56:58,000 –> 00:57:00,120
a korona-viselés dicsőségével.

789
00:57:00,120 –> 00:57:03,280
Valójában mit mond Pál a
II. Korinthus 4:17 -ben?

790
00:57:03,280 –> 00:57:06,400
“Mert a mi pillanatnyi
könnyű szenvedésünk,

791
00:57:06,400 –> 00:57:12,760
igen igen nagy örök dicsőséget
szerez nékünk.”

792
00:57:12,760 –> 00:57:16,800
Még akkor is ha minden nap
szenvednünk kell az emberi életben,

793
00:57:16,800 –> 00:57:21,120
nem méltó összehasonlítani
az örök élet dicsőségével.

794
00:57:21,120 –> 00:57:23,000
Ámen? {Ámen}

795
00:57:23,000 –> 00:57:27,080
Tehát kérlek, ne csak a kereszt
hordozásra legyetek készek,

796
00:57:27,080 –> 00:57:32,080
örüljetek a kereszt hordozás
kiváltságának és áldásának.

797
00:57:32,080 –> 00:57:37,320
Örök dicsőséget szerez nektek.

798
00:57:37,320 –> 00:57:39,960
Felállunk egy imára?

799
00:57:39,960 –> 00:57:43,960
Mennyei Atyám, köszönöm szépen,

800
00:57:43,960 –> 00:57:47,480
a végtelen bölcsességedet
a megváltási tervben,

801
00:57:47,480 –> 00:57:51,120
és köszönöm neked, hogy
szükségessé tetted számunkra,

802
00:57:51,120 –> 00:57:54,480
hogy minden nap a Krisztus szerelméért,
tagadjuk meg önmagunkat,

803
00:57:54,480 –> 00:57:57,680
azáltal, hogy fölvesszük a keresztet
és követünk Téged;

804
00:57:57,680 –> 00:58:01,080
és köszönöm Neked, hogy minden
alkalommal, amikor ezt válasszuk,

805
00:58:01,080 –> 00:58:04,480
egy hozzá hasonló jellemet
alakítunk ki.

806
00:58:04,480 –> 00:58:11,000
Atyám, kérlek segíts nekünk, hogy
ne tévesszük ezt szem elől.

807
00:58:11,000 –> 00:58:14,560
Segíts nekünk megérteni, hogy a
kereszthordozás miatti szenvedést,

808
00:58:14,560 –> 00:58:19,640
nem méltó összehasonlítani
a korona viselés dicsőségével.

809
00:58:19,640 –> 00:58:25,120
Ez csupán egy pillanat
az örökkévalósághoz képest;

810
00:58:25,120 –> 00:58:29,840
és kérlek Uram segíts, hogy
soha ne tegyük le a keresztet,

811
00:58:29,840 –> 00:58:33,800
addig amíg fel nem cseréljük
a koronával.

812
00:58:33,813 –> 00:58:38,799
Ez a mi imánk a Jézus nevében.
Ámen.

813
00:58:38,860 –> 00:58:39,980