Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:01,240 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk azt
a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi
jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace
lelkész végig vezet:

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,080
“Dicsőségről, dicsőségre”

8
00:00:25,080 –> 00:00:29,600
“Ma válasszatok”

9
00:00:29,960 –> 00:00:34,160
Jó estét, jó estét, Isten hozott; jó,
hogy visszajöttetek…

10
00:00:34,160 –> 00:00:40,000
a “Dicsőségről, dicsőségre” című
tanulmányunk folytatására,

11
00:00:40,000 –> 00:00:46,000
egy tanulmány a keresztény
jellemfejlesztés alapelveiről.

12
00:00:46,000 –> 00:00:55,160
Arra összpontosítottunk, hogy hogyan
tudjuk meghódítani az ellen-tényezőt.

13
00:00:55,160 –> 00:01:02,080
A célunk a keresztény jellemfejlesztéssel
az, hogy uraljuk gondolatainkat,

14
00:01:02,080 –> 00:01:06,040
hogy szorgalmasan megőrizzük
szíveinket. {Péld 4:23}

15
00:01:06,040 –> 00:01:09,040
Tulajdonképpen hova kell eljutnunk?

16
00:01:09,040 –> 00:01:17,320
…hogy miden gondolatot foglyul
ejtsünk, hogy engedelmeskedjék
Krisztusnak. {1 Kor 10:5}

17
00:01:17,320 –> 00:01:24,200
Ezt nem lehet megtenni,
csak ha új szívünk van,

18
00:01:24,200 –> 00:01:32,920
és csak kitartó erőfeszítéssel és
isteni erővel együtt. {LDE 207.3}

19
00:01:32,920 –> 00:01:37,000
Miért? Miért igényel ilyen
kitartó erőfeszítést?

20
00:01:37,040 –> 00:01:40,160
A maradék miatt, bár
többé nem uralkodik,

21
00:01:40,160 –> 00:01:43,000
az ellen-tényező,
amit testnek nevezünk.

22
00:01:43,000 –> 00:01:46,880
“A test a lélek ellen kívánkozik”
{Gal 5:17}

23
00:01:46,880 –> 00:01:55,160
és mivel kell legyőzzük
ezt az ellen-tényezőt?

24
00:01:55,160 –> 00:01:59,360
Megharcolva a hit szép harcát,
minden erőnkkel. {1 Tim 6:12}

25
00:01:59,360 –> 00:02:02,240
Emlékeztek, ez az az ígéret,
amit megnéztünk.

26
00:02:02,240 –> 00:02:04,480
“Le fogjátok győzni.” {5T 513.3}

27
00:02:04,480 –> 00:02:08,520
De minden ígéret feltételes,
mi a kettős feltétel?

28
00:02:08,520 –> 00:02:14,240
“Ha teljes akaraterővel
harcoljátok meg a hit harcát.”

29
00:02:14,240 –> 00:02:19,520
Az utolsó két tanulmányunkban,
arra összpontosítottunk,

30
00:02:19,520 –> 00:02:24,280
hogy mit jelent megharcolni
a hit szép harcát.

31
00:02:24,280 –> 00:02:31,040
Ma estétől kezdve, addig amíg a
Lélek ennél a témánál tart,

32
00:02:31,040 –> 00:02:36,960
az akarat szerepére kell
összpontosítsunk.

33
00:02:36,960 –> 00:02:38,880
Kedves barátaim, az
ihletett író szavaival élve,

34
00:02:38,880 –> 00:02:43,640
“az akarat helyességétől
függ minden.” {SC 47.1}

35
00:02:43,640 –> 00:02:51,040
Nincs ennél fontosabb kulcs szereplő
a keresztényi életben,

36
00:02:51,040 –> 00:02:57,960
a képességeket illetően,
mint az akarat.

37
00:02:57,960 –> 00:03:02,840
Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy

38
00:03:02,840 –> 00:03:05,080
hogyan használjuk helyesen,

39
00:03:05,080 –> 00:03:08,120
hogyha le akarjuk győzni
az ellen-tényezőt,

40
00:03:08,120 –> 00:03:11,360
megtanulva együttműködni a
Szentélek átformáló erejével,

41
00:03:11,360 –> 00:03:17,360
és valóban átváltozni
dicsőségről dicsőségre.

42
00:03:17,360 –> 00:03:22,480
Még egyszer, milyenek a lelki dolgok?
…csak lelkileg foghatók fel,
{1 Kor 2:13-14}

43
00:03:22,480 –> 00:03:27,120
és ma este egy nagyon
lelki témánk van;

44
00:03:27,120 –> 00:03:30,680
tehát szükségem van az
értem mondott imákra,

45
00:03:30,680 –> 00:03:36,000
és szeretnélek bátorítani, hogy
magatokért is imádkozzatok.

46
00:03:36,000 –> 00:03:38,240
Ahogy már megszoktuk
csatlakoznátok hozzám,

47
00:03:38,240 –> 00:03:46,200
egy néhány percben,
letérdelve egy csendes imára?

48
00:03:58,520 –> 00:03:59,600
Mennyei Atyám,

49
00:03:59,600 –> 00:04:04,680
Jézus Krisztus az Úr a mi Igazságunk
nevében jövök eléd,

50
00:04:04,680 –> 00:04:11,640
örülve a kiváltságnak,
hogy megállhatok előtted,

51
00:04:11,680 –> 00:04:19,720
a végtelenül igazságos Megváltó,
Közbenjáró,

52
00:04:19,720 –> 00:04:24,080
az Úr, aki a mi Igazságunk előtt.

53
00:04:24,080 –> 00:04:27,840
Köszönöm neked Atyám, hogy
teljesen elfogadsz minket,

54
00:04:27,840 –> 00:04:31,400
mint a saját Fiadat,

55
00:04:31,400 –> 00:04:37,040
és köszönjük, hogy mikor
azt mondtad neki:

56
00:04:37,040 –> 00:04:40,680
“Te vagy az én szerelmes Fiam,
akiben gyönyörködöm,”

57
00:04:40,680 –> 00:04:51,360
minket is belefoglaltál ebbe, ahogy
hit által Őbenne vagyunk.

58
00:04:51,360 –> 00:04:53,920
Atyám, köszönjük szépen,

59
00:04:53,920 –> 00:04:56,200
azt a kiváltságot, hogy a te
igédet tanulmányozhatjuk,

60
00:04:56,200 –> 00:04:59,520
amiért összegyűltünk.

61
00:04:59,520 –> 00:05:03,360
De Urunk, el szeretnénk ismerni,
hogy hiába gyűltünk össze,

62
00:05:03,360 –> 00:05:13,240
kivéve ha nem áldasz meg minket,
a Szentlélek kitöltetésével.

63
00:05:13,240 –> 00:05:20,360
Olyan súlyosan megsérültek lelki,
szellemi képességeink a bűn által,

64
00:05:20,360 –> 00:05:24,560
különösen 6000 év után,

65
00:05:24,560 –> 00:05:32,040
hogy nem tudjuk megérteni
magunktól.

66
00:05:32,080 –> 00:05:34,080
Tehát kérlek a kegyelem csodája által,

67
00:05:34,080 –> 00:05:37,160
erősítsd meg szellemi és
lelki képességeinket,

68
00:05:37,160 –> 00:05:41,160
és tégy képessé bennünket, hogy ragadjuk
meg értelmünkkel az igazságot,

69
00:05:41,160 –> 00:05:43,880
öleljük át szeretetünkkel,

70
00:05:43,880 –> 00:05:50,920
és ami a legfontosabb, vessük
alá akaratunkat.

71
00:05:50,920 –> 00:05:56,040
Oh Atyám, különösen ma este
segíts meg, hogy megértsük,

72
00:05:56,040 –> 00:06:01,400
az akarat szerepét,
hogy megtapasztaljuk,

73
00:06:01,400 –> 00:06:08,000
az igazság megszabadító,
megszentelő erejét az életünkben.

74
00:06:08,040 –> 00:06:10,720
Vezesd és irányítsd
gondolataimat és szavaimat.

75
00:06:10,720 –> 00:06:20,640
Add, hogy azt mondjam, amit Te
akarsz szólni rajtam keresztül,
sem többet sem kevesebbet.

76
00:06:20,680 –> 00:06:27,480
Kérlek használj fel engem
a kegyelem csodája által,

77
00:06:27,480 –> 00:06:34,160
hogy Krisztus meg legyen dicsőítve
és az Ő egyháza tanítva legyen.

78
00:06:34,160 –> 00:06:41,360
Ez az én imám, a Jézus nevében,
Ámen.

79
00:06:47,400 –> 00:06:54,640
Tegnap este, mint általában,
kiszaladtunk az időből,

80
00:06:54,640 –> 00:07:01,400
és van itt egy idézet, amit
meg akarok osztani veletek.

81
00:07:01,400 –> 00:07:09,720
Azt is megjegyeztük,
hogy szükségszerű

82
00:07:09,720 –> 00:07:14,880
megtanulni azt, hogy hogyan
harcoljuk meg a hit szép harcát,

83
00:07:14,880 –> 00:07:18,920
hogyha győzni akarunk;

84
00:07:18,920 –> 00:07:28,120
és Pál elmondja nekünk 2 Tim. 4:7-8,
hogy, “Mit tettem?”

85
00:07:28,120 –> 00:07:35,160
“ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem …

86
00:07:35,160 –> 00:07:43,200
Végezetre eltétetett nekem
az igazság koronája.”

87
00:07:43,200 –> 00:07:46,720
Oh, kedves barátaim,

88
00:07:46,720 –> 00:07:53,640
megharcolni a hit szép harcát, mint
emlékeztek, azt hiszem szükség van

89
00:07:53,680 –> 00:08:02,080
arra, hogy hit által, megfeszítve
gondoljuk magunkat Jézus Krisztussal.
{Róm 6:11} Ámen?

90
00:08:02,080 –> 00:08:06,000
Csak ennek az alapján tarthatjuk
távol a bűnt attól, hogy uralkodjon,

91
00:08:06,000 –> 00:08:13,760
a halandó testünkben és tarthatjuk
távol attól, hogy betöltse kívánságait;

92
00:08:13,760 –> 00:08:17,840
és mi a hit szerepe?

93
00:08:17,840 –> 00:08:21,120
Ez szorosan összefügg
a ma esti tanulmányunkkal,

94
00:08:21,120 –> 00:08:22,960
ezért át kell tekintsük.

95
00:08:22,960 –> 00:08:27,680
Négy dolgot tesz; emlékeztek
arra a négy lépésre?

96
00:08:27,680 –> 00:08:31,160
A hit szorosan kapcsolódik
Isten Igéjéhez, ugye?

97
00:08:31,160 –> 00:08:33,240
“Miből van a hit? “…hallásból.”
{Róm 10:17}

98
00:08:33,240 –> 00:08:36,600
Tehát mindenek előtt, a hit
meghallja Isten Igéjét.

99
00:08:36,600 –> 00:08:46,040
Másodszor, a hit hiszi, hogy
amit Isten mond, van ereje,
hogy valóra váltsa.

100
00:08:46,040 –> 00:08:51,040
Miért? Mivel Isten Szava
nem egyszerű szó.

101
00:08:51,040 –> 00:08:54,840
“Mert ő szólt és meglett; ő parancsolt
és előállott.” {Zsolt 33:9}

102
00:08:54,840 –> 00:08:57,160
Teremtő erő van Isten Szavában,

103
00:08:57,160 –> 00:09:01,160
hogy valóra váltsa azt, amit kijelentett.

104
00:09:01,160 –> 00:09:06,800
A hit hiszi azt, hogy Isten képes
valóra váltania azt, amit kijelentett

105
00:09:06,800 –> 00:09:14,160
és a hit ezután, harmadik lépésként,
engedélyt ad Istennek,

106
00:09:14,160 –> 00:09:18,040
hogy valóra váltsa ezt
személyes életünkben.

107
00:09:18,040 –> 00:09:24,800
Hozzájárul Isten akaratának
teljesítéséhez, életünkben.

108
00:09:24,800 –> 00:09:30,080
Pontosan ezért a héber szó,
ami “hit”-nek van fordítva “aman”

109
00:09:30,120 –> 00:09:31,760
és mi milyen szót kaptunk ebből?

110
00:09:31,760 –> 00:09:36,040
“Ámen,” ami mit jelent? “Úgy legyen.”

111
00:09:36,040 –> 00:09:43,880
Harmadik lépes, a hit más
szavakkal, aláveti akaratát,

112
00:09:43,880 –> 00:09:45,640
Isten akaratának.

113
00:09:45,640 –> 00:09:48,920
Ez a megmentő hit része;

114
00:09:48,920 –> 00:09:54,520
és ezután mi a negyedik lépés?

115
00:09:54,520 –> 00:09:58,840
Az igazi, megmentő hit, nemcsak
aláveti magát Isten akaratának,

116
00:09:58,840 –> 00:10:05,520
az igazi, megmentő hit elhatározza, hogy
Isten akaratának megfelelően cselekszik,

117
00:10:05,520 –> 00:10:11,760
és bízol Istenben, hogy ad erőt
ennek megfelelően cselekedni.

118
00:10:11,760 –> 00:10:14,120
Végig követtétek a folyamatot?

119
00:10:14,120 –> 00:10:24,040
…és ez az utolsó két lépés, kedves
barátaim, magába foglalja az akaratot;

120
00:10:24,040 –> 00:10:29,520
és ezért kapcsolódik olyan szorosan
ez a ma esti tanulmány,

121
00:10:29,520 –> 00:10:32,640
a hit harcának a tanulmányához.

122
00:10:32,680 –> 00:10:36,040
De amit meg szerettem volna
osztani veletek,

123
00:10:36,040 –> 00:10:41,480
a tegnap esti tanulmány végén volt.

124
00:10:41,480 –> 00:10:47,320
A hit harca megköveteli, hogy halottnak
gondoljuk magunkat a bűn számára,

125
00:10:47,320 –> 00:10:50,000
de élőnek Jézus Krisztus számára.

126
00:10:50,000 –> 00:10:58,320
Ezért mit tehetünk? …visszatarthatjuk
a bűnt attól hogy uralkodjon,
Róm 6:12…

127
00:10:58,320 –> 00:11:02,160
Róma 6:11-12. Az alapján,

128
00:11:02,160 –> 00:11:06,960
hogy hit által megfeszítjük
magunkat Krisztussal,

129
00:11:06,960 –> 00:11:09,440
őrizhetjük meg magunkat

130
00:11:09,440 –> 00:11:14,520
az ó ember zsarnokságától,

131
00:11:14,520 –> 00:11:18,960
mivel, mi van vele? Halott és a
halottak nem tudnak semmit sem.
{Préd 9:5}

132
00:11:18,960 –> 00:11:23,160
Egy halott ember nem
uralkodhat felettetek.

133
00:11:23,160 –> 00:11:28,040
De, kedves barátaim ez megköveteli,
hogy milyen gyakran haljunk meg?

134
00:11:28,040 –> 00:11:31,040
“Naponta meghalok.” {1 Kor 15:31}

135
00:11:31,040 –> 00:11:34,840
Naponta hordoznunk kell
a keresztünket,

136
00:11:34,840 –> 00:11:38,560
és csak akkor, amikor megharcoljuk
a hit szép harcát,

137
00:11:38,560 –> 00:11:40,000
és naponta hordozzuk a keresztünket,

138
00:11:40,000 –> 00:11:43,960
azáltal, hogy naponta megfeszítjük
magunkat Jézus Krisztussal,

139
00:11:43,960 –> 00:11:50,480
remélhetjük, hogy egy nap
hordhatjuk majd a koronát.

140
00:11:50,480 –> 00:11:56,120
Nincs korona, mi nélkül?
Kereszthordozás, {3T 67.1}

141
00:11:56,120 –> 00:12:01,040
és érintettük ezt tegnap este,
de nem volt rá idő.

142
00:12:01,040 –> 00:12:05,480
Nincs korona, kereszthordozás nélkül;

143
00:12:05,480 –> 00:12:08,600
és kedves barátaim, biztattunk titeket,

144
00:12:08,600 –> 00:12:12,560
hogy ne csak hordozzátok a keresztet,

145
00:12:12,560 –> 00:12:17,000
a legnagyobb áldásként ismerjétek el,

146
00:12:17,000 –> 00:12:20,160
és örüljek a kereszthordozás
kiváltságának. {HP 72.2; 3T 481.1}

147
00:12:20,160 –> 00:12:21,280
Miért?

148
00:12:21,280 –> 00:12:24,560
Pontosan azért, mert a kereszt-
hordozás miatti szenvedés,

149
00:12:24,560 –> 00:12:28,080
a legjobb dolog, amit Isten kigondolt,

150
00:12:28,080 –> 00:12:32,120
hogy felkészítsen minket a
korona viselés dicsőségére.

151
00:12:32,120 –> 00:12:34,480
Ámen? Emlékeztek erre?

152
00:12:34,480 –> 00:12:35,920
A Szentírásban következetesen,

153
00:12:35,920 –> 00:12:42,240
van egy közvetlen kapcsolat a
dicsőség és a szenvedés között.

154
00:12:42,240 –> 00:12:44,240
Újra és újra megtalálhatjátok
a Bibliában.

155
00:12:44,240 –> 00:12:47,760
Egy közvetlen kapcsolat, mi között?
Szenvedés és dicsőség;

156
00:12:47,760 –> 00:12:53,040
és minél nagyobb a szenvedés,
annál nagyobb a dicsőség.

157
00:12:53,040 –> 00:13:00,160
Pontosan ezért szerettem volna annyira
megosztani veletek ezt az idézetet.

158
00:13:00,160 –> 00:13:07,040
Az 56 -dik oldal alján található,
Visszatükrözni Krisztust, 350. oldal:

159
00:13:07,040 –> 00:13:10,040
“Örvendezni fogunk a nyomorúságban,

160
00:13:10,040 –> 00:13:13,360
és ne felejtsétek el a jutalmat,

161
00:13:13,360 –> 00:13:21,120
az “igen igen nagy és örök
dicsőséget.'” {2 Kor 4:17}

162
00:13:21,120 –> 00:13:27,040
Tulajdonképpen a szenvedést
nem érdemes összehasonlítani
a dicsőséggel, ugye?

163
00:13:27,040 –> 00:13:28,240
Tovább olvasom:

164
00:13:28,240 –> 00:13:33,840
Nem fogunk zúgolódni
a kísértések miatt…

165
00:13:33,840 –> 00:13:38,560
minden elszenvedett kísértés,
gazdaggá fog tenni minket…”

166
00:13:38,560 –> 00:13:43,920
miben? “dicsőségben.” Ámen?

167
00:13:43,920 –> 00:13:48,640
“Vágyakozom a szenvedésre.”

168
00:13:48,640 –> 00:13:50,520
Nem egy figyelemre méltó idézet?

169
00:13:50,520 –> 00:13:54,800
Amikor először olvastam,
elcsodálkoztam.

170
00:13:54,800 –> 00:14:02,520
Ez Ellen White személyes vallomása,
“Vágyom a szenvedésre”.

171
00:14:02,520 –> 00:14:05,280
Hogy mondhat ilyesmit valaki?

172
00:14:05,280 –> 00:14:08,320
Önsanyargató kell légy,
hogy ilyesmit mondj?

173
00:14:08,320 –> 00:14:12,960
Nem, de meg kell értsétek, hogy mi
a szenvedés szerepe az életetekben.

174
00:14:12,960 –> 00:14:15,760
Hallgassátok meg: “Vágyakozom
a szenvedés után.

175
00:14:15,760 –> 00:14:19,200
Ha tehetném nem mennék
a mennybe szenvedés nélkül,

176
00:14:19,200 –> 00:14:22,880
és lássam Jézust, aki olyan sokat
szenvedett érettünk,

177
00:14:22,880 –> 00:14:25,720
azért, hogy ilyen gazdag
örökséget szerezzen nekünk…

178
00:14:25,720 –> 00:14:32,200
Nem, nem. Hadd tökéletesedjem
szenvedések által.

179
00:14:32,200 –> 00:14:36,560
Vágyom, hogy részese legyek
Krisztus szenvedéseinek,

180
00:14:36,560 –> 00:14:44,560
mert tudom, részese leszek
vele együtt az Ő dicsőségének.”

181
00:14:44,560 –> 00:14:45,800
Ámen?

182
00:14:45,800 –> 00:14:48,960
Látjátok, kedves barátaim,
szenvedés nélkül nincs dicsőség.

183
00:14:48,960 –> 00:14:52,040
Minél nagyobb a szenvedés,
annál nagyobb a dicsőség.

184
00:14:52,040 –> 00:14:56,600
Nem csoda, hogy azt mondja,
“Vágyakozom a szenvedés után.”

185
00:14:56,600 –> 00:15:00,240
Nem is beszélve, arról a tényről,
hogy minél többet szenvedünk,

186
00:15:00,240 –> 00:15:08,440
Krisztus szerelméért itt és most,
annál jobban tudunk azonosulni Vele,

187
00:15:08,440 –> 00:15:14,520
és értékelni az irántunk
tanúsított szeretetét.

188
00:15:14,520 –> 00:15:25,040
Most, gyertek alkalmazzuk azt, amit
a hitről és a négy lépésről tanultunk,

189
00:15:25,040 –> 00:15:26,720
a ma esti tanulmányra.

190
00:15:26,720 –> 00:15:31,880
Emlékeztek a harmadik és a negyedik
lépésre, mit foglal magába mindkettő?
Az akaratot.

191
00:15:31,880 –> 00:15:35,040
Harmadik lépés,
aláveti akaratát Istennek,

192
00:15:35,040 –> 00:15:42,200
megengedve Istennek, hogy
véghezvigye életünkben azt,
amit szeretne,

193
00:15:42,200 –> 00:15:48,160
és ezután negyedik lépés, az akarat
több mint csak passzívan
aláveti magát.

194
00:15:48,160 –> 00:15:52,240
Az akarat aktívan együttműködik,

195
00:15:52,240 –> 00:16:00,440
bízva Istenben, hogy erőt ad, hogy
véghez vigyük akaratát

196
00:16:00,440 –> 00:16:05,320
és még egyszer Ábrahám példáját
használtuk, hogy szemléltessük ezt.

197
00:16:05,320 –> 00:16:09,040
Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak,
hogy nagy nemzet atyja lesz,
{I Móz 12:2}

198
00:16:09,040 –> 00:16:12,920
meghallotta a szót. Elhitte azt, hogy
Istennek hatalma van megtenni,

199
00:16:12,920 –> 00:16:15,160
mivel teremtő erő van Isten Szavában,

200
00:16:15,160 –> 00:16:18,480
és bár 100 éves szervezete halott volt,

201
00:16:18,480 –> 00:16:20,280
nem is beszélve Sára méhéről.

202
00:16:20,280 –> 00:16:24,240
Elhitte, hogy teremtő erő van
Isten Szavában;

203
00:16:24,240 –> 00:16:28,160
elhitte Isten Szavát, lehetőséget adott
Istennek, hogy megcselekedje.

204
00:16:28,160 –> 00:16:31,800
“Úgy legyen, ámen,” mondta.
“Úgy legyen az életemben,”

205
00:16:31,800 –> 00:16:35,840
és ezután akképpen cselekedett,

206
00:16:35,840 –> 00:16:39,680
és Izsák megfogant….

207
00:16:39,680 –> 00:16:48,000
mert Istennek hatalma volt életet
adni oda, ahol csak halál volt.

208
00:16:48,000 –> 00:16:53,240
Teremtő erő van Isten szavában.

209
00:16:53,240 –> 00:17:02,240
Most ezzel az elménkben, gyertek
nézzük meg az akarat szerepét,

210
00:17:02,240 –> 00:17:08,160
a testnek nevezett ellen-tényező
meghódításában.

211
00:17:08,160 –> 00:17:12,000
A ma esti előadásunknak:
“Válasszatok ma” címet adtuk.

212
00:17:12,000 –> 00:17:17,640
és ez a cím a Józsué 24:15-ből
származik.

213
00:17:17,640 –> 00:17:22,760
nagyon szeretem ezt a verset; ez
Józsué utolsó beszéde, szeretett,

214
00:17:22,760 –> 00:17:29,080
de makacs és lázadó gyermekeihez.

215
00:17:29,080 –> 00:17:36,960
A vezetést, természetesen
átadta neki Mózes,

216
00:17:36,960 –> 00:17:41,120
és ez önmagában is fontos.

217
00:17:41,120 –> 00:17:49,480
Látjátok, Mózes különösen mivel
hozható szoros összefüggésbe?
…a törvénnyel.

218
00:17:49,480 –> 00:17:55,680
és a törvény nem tud bevinni
minket az Ígéret Földjére.

219
00:17:55,720 –> 00:18:02,120
De a törvény a mi mesterünk,
aki hova vezet el minket?
…Jézushoz; {Gal 3:24}

220
00:18:02,120 –> 00:18:03,480
és természetesen tudjátok,

221
00:18:03,480 –> 00:18:08,360
hogy Jézus a görög
változatban Józsué.

222
00:18:08,360 –> 00:18:10,320
Ugyanaz a nevük van.

223
00:18:10,320 –> 00:18:13,160
Tehát, látjátok ebben
a beható tanítást?

224
00:18:13,160 –> 00:18:17,920
Mózes Izrael gyermekeit Józsuéhoz,
Jézus előképéhez vezeti

225
00:18:17,920 –> 00:18:21,120
és ő viszi be őket az Ígéret Földjére;

226
00:18:21,120 –> 00:18:25,600
és addig amíg az ő vezetése
alatt harcolnak,

227
00:18:25,600 –> 00:18:28,600
győznek, ugye?

228
00:18:28,600 –> 00:18:32,200
De végül megöregszik.

229
00:18:32,200 –> 00:18:36,760
A kettő közül ő az egyik,

230
00:18:36,760 –> 00:18:41,200
aki végig járta az egész utat,
Egyiptomból az Ígéret Földjéig.

231
00:18:41,200 –> 00:18:43,760
Ki a másik? Káleb.

232
00:18:43,760 –> 00:18:50,200
Mindenki más meghalt a pusztában,

233
00:18:50,200 –> 00:18:53,280
és ő is megöregszik.

234
00:18:53,280 –> 00:18:57,960
Öreg ember, de még mindig tele van
a szíve szeretettel népe iránt,

235
00:18:57,960 –> 00:19:02,600
és összegyűjti őket utoljára,
egy buzdító beszédre,

236
00:19:02,600 –> 00:19:08,240
és ez egy erőteljes beszéd.
Nézzük meg Józsúé 24:14-et.

237
00:19:08,240 –> 00:19:11,080
Képzeljük el, ahogy egy sziklán áll,

238
00:19:11,080 –> 00:19:16,920
több ezer, talán száz ezer,

239
00:19:16,920 –> 00:19:22,560
-ki tudja hányan voltak? – Izraelita
gyűlt össze a síkságon,

240
00:19:22,560 –> 00:19:25,200
és szívét kiöntve beszél hozzájuk,

241
00:19:25,200 –> 00:19:34,000
mikrofon nélkül. Ez volt az ember;
Ez volt egy ember.

242
00:19:34,000 –> 00:19:36,760
Mit mond? 14 -dik vers.

243
00:19:36,760 –> 00:19:42,200
“Azért hát féljétek az Urat, és
szolgáljatok néki tökéletességgel
és hűséggel;

244
00:19:42,200 –> 00:19:44,880
és hányjátok el az isteneket, akiknek
szolgáltak a ti atyáitok

245
00:19:44,880 –> 00:19:49,120
túl a folyóvízen, és Egyiptomban,
szolgáljatok az Úrnak!”

246
00:19:49,120 –> 00:19:52,040
Lénye mélyéből kiált fel,

247
00:19:52,040 –> 00:19:56,040
szeretettel és komoly aggodalommal
a szívében.

248
00:19:56,040 –> 00:19:59,160
“Szolgáljátok az Urat,” és hangját
visszhangozzák,

249
00:19:59,160 –> 00:20:02,880
a síkságon túl a sziklák,

250
00:20:02,880 –> 00:20:05,920
“Szolgáljátok az Urat, szolgáljátok
az Urat, szolgáljátok az Urat,”

251
00:20:05,920 –> 00:20:10,040
megáll, hogy értsék meg, hogyha
az Urat fogják szolgálni,

252
00:20:10,040 –> 00:20:15,160
először el kell döntsék,
hogy így tesznek;

253
00:20:15,160 –> 00:20:19,160
és lélegzet visszafojtva, hozzáteszi
ezeket az ismerős szavakat.

254
00:20:19,160 –> 00:20:23,440
15 -dik vers: “…hogyha pedig
rossznak gondoljátok,
hogy szolgáljatok az Úrnak,

255
00:20:23,440 –> 00:20:28,120
válasszatok magatoknak még ma,
akit szolgáljatok;”

256
00:20:28,120 –> 00:20:30,920
bátorításul, hogy helyes
döntést hozzanak,

257
00:20:30,920 –> 00:20:33,200
elmondja nekik saját döntését.

258
00:20:33,200 –> 00:20:39,320
én azonban és az én házam,
az Úrnak szolgálunk.”

259
00:20:39,320 –> 00:20:46,080
Szeretem ezt az igét… szeretem ezt
az igét! “Mi az Úrnak fogunk szolgálni.”

260
00:20:46,080 –> 00:20:53,160
Miért szolgálja Józsué az Urat?
Mert szolgálni akarja,

261
00:20:53,160 –> 00:20:59,640
és akármit, amit szeretnénk,
azt meg is tesszük.

262
00:20:59,640 –> 00:21:02,200
Tudjátok, tudom, hogy
nem véletlen egybeesés,

263
00:21:02,200 –> 00:21:06,080
hogy az angol nyelvben bármelyik
ige, jövő idei alakja,

264
00:21:06,080 –> 00:21:10,280
egyszerűen azzal határozható meg,
hogy az ige elé egy négy betűs
szót teszünk “will” (akarat)

265
00:21:10,280 –> 00:21:16,040
Haza fogunk menni ma este,
a tanulmány után és nem előtte.

266
00:21:16,040 –> 00:21:23,960
Miért? Mivel akarunk, és bármit
amit akarunk, meg is tesszük.

267
00:21:23,960 –> 00:21:27,160
Miért van ez így kedves barátaim?
Miért van ez így?

268
00:21:27,160 –> 00:21:32,960
Az akarat miatt. Mi az akart?

269
00:21:32,960 –> 00:21:38,160
Nevelés, 289 oldal: “Az akarat,

270
00:21:38,160 –> 00:21:42,000
az ember természetének
az uralkodó ereje,

271
00:21:42,000 –> 00:21:44,040
a döntés vagy a választás ereje.

272
00:21:44,040 –> 00:21:48,520
Minden gondolkodással felruházott
embernek, hatalma van a jót választani.

273
00:21:48,520 –> 00:21:54,080
Életünk minden tapasztalatában,
Isten szava számunkra a következő,

274
00:21:54,080 –> 00:21:58,560
‘Válasszatok magatoknak még ma,
akit szolgáljatok.'”

275
00:21:58,560 –> 00:22:01,680
Figyelemre méltó idézet!
Mindenek előtt mi az akarat?

276
00:22:01,680 –> 00:22:04,640
Az ember természetében
lévő uralkodó erő.

277
00:22:04,640 –> 00:22:06,800
A döntés ereje, a választás ereje.

278
00:22:06,800 –> 00:22:12,000
Látjátok, mindent amit mondunk,
mindent amit teszünk, mi határoz meg?

279
00:22:12,000 –> 00:22:17,160
Az akarat, a kormányzó;

280
00:22:17,160 –> 00:22:19,600
és jegyezzétek meg
az utolsó mondatot:

281
00:22:19,600 –> 00:22:26,080
“Életünk minden tapasztalatában, Isten
igéje hozzánk a következőképpen szól:

282
00:22:26,080 –> 00:22:28,800
‘Válasszatok magatoknak még ma,
akit szolgáltok.'”

283
00:22:28,800 –> 00:22:35,400
Mit foglal ez magába? Mindent.

284
00:22:35,400 –> 00:22:38,320
Valóban igaz, hogy életünk
minden tapasztalatában,

285
00:22:38,320 –> 00:22:41,480
Istennek igéje a következőképpen
szól hozzánk, “Válasszatok magatoknak
még ma, akit szolgáljatok” ?

286
00:22:41,480 –> 00:22:44,400
Igen! De miért igaz ez?

287
00:22:44,400 –> 00:22:49,080
Kedves barátaim, ahogy már
korábban megemlítettük,

288
00:22:49,080 –> 00:22:53,160
amikor a keresztény újjászületik,

289
00:22:53,160 –> 00:22:59,080
kap egy lelki természetet… de még
mindig mivel rendelkezik?

290
00:22:59,080 –> 00:23:03,880
…testi természettel; többé nem
uralkodik, de még mindig ott van;

291
00:23:03,920 –> 00:23:08,960
és mit mutat a tapasztalat?
Galata 5:17,

292
00:23:08,960 –> 00:23:12,560
“A test a lélek ellen kívánkozik
és a Lélek a test ellen;

293
00:23:12,560 –> 00:23:17,440
és ezek “ellenkeznek egymással.”

294
00:23:17,440 –> 00:23:18,480
Más szavakkal…

295
00:23:18,480 –> 00:23:21,480
és ne felejtsétek el, aktív jelen
időben van a görög nyelvben,

296
00:23:21,480 –> 00:23:25,000
a “kívánkozni” szó. Pál szó szerint
azt mondja, hogy

297
00:23:25,000 –> 00:23:28,480
a test folyamatosan kívánkozik
a Lélek ellen,

298
00:23:28,480 –> 00:23:30,760
és a Lélek folyamatosan
a test ellen van;

299
00:23:30,760 –> 00:23:34,480
és ezek mit tesznek? Ez a két
ellentétes vágy, mit tesz?

300
00:23:34,480 –> 00:23:39,480
Ellenkeznek egymással.
Ellenkeznek!

301
00:23:39,480 –> 00:23:45,120
Látjátok, a test, minden
lehetséges helyzetben,

302
00:23:45,120 –> 00:23:50,560
az önzés elvére szeretne reagálni.

303
00:23:50,560 –> 00:23:53,120
Követitek?

304
00:23:53,120 –> 00:23:55,920
Miközben, a lelki természet,
az új szív,

305
00:23:55,920 –> 00:23:59,720
minek az elvére szeretne
válaszolni? A szeretet.

306
00:23:59,720 –> 00:24:02,040
Önfeláldozó, önmegtagadó szeretet;

307
00:24:02,040 –> 00:24:04,600
és ezek, ez a két vágy
mit tesznek egymással?

308
00:24:04,600 –> 00:24:08,840
Ellenkeznek egymással.
Ellentétesek.

309
00:24:08,840 –> 00:24:16,080
Pontosan ezért mondja Jézus, hogy:
“Senki sem szolgálhat két Úrnak.”
{Mát 6:24}

310
00:24:16,080 –> 00:24:17,560
Nem azt mondja, hogy,
“Senki sem fog szolgálni…”

311
00:24:17,560 –> 00:24:20,440
Azt mondja: “Senki sem
szolgálhat.” Miért?

312
00:24:20,440 –> 00:24:25,880
Mert lehetetlen. Miért?
Mert a vágyak ellenkeznek.

313
00:24:25,880 –> 00:24:30,560
Semmit sem cselekedhetsz,
hogy úgy a test,

314
00:24:30,560 –> 00:24:34,360
mint a lélek boldog legyen,
ugyanabban az időben.

315
00:24:34,360 –> 00:24:36,240
Egyetértünk?

316
00:24:36,240 –> 00:24:43,480
Ezért mit kell tenned? Választanotok
kell ma, ebben a pillanatban,

317
00:24:43,520 –> 00:24:47,880
minden élethelyzetben, hogy
melyiket akarjátok szolgálni.

318
00:24:47,880 –> 00:24:50,600
Be fogjátok tölteni a test kívánságát?

319
00:24:50,600 –> 00:24:54,240
Vagy a Lélek kívánságát
akarjátok betölteni?

320
00:24:54,240 –> 00:24:57,280
Döntenetek kell!

321
00:24:57,280 –> 00:25:01,760
Kezditek látni, kedves barátaim
a kulcsfontosságú szerepét,

322
00:25:01,760 –> 00:25:06,520
ennek az uralkodó erőnek, az emberi
természetben, az akaratnak?

323
00:25:06,520 –> 00:25:08,400
Minden ezen dől el!

324
00:25:08,400 –> 00:25:13,600
Minden az akarat helyes
cselekvésén múlik.

325
00:25:13,640 –> 00:25:18,120
De van egy nagyon nagyon
komoly probléma,

326
00:25:18,120 –> 00:25:25,080
amit fel kell ismernünk az,
hogy természet által…

327
00:25:25,080 –> 00:25:30,040
..mi által? Természetből,
a bukás miatt,

328
00:25:30,040 –> 00:25:36,720
az emberi akarat, teljesen
képtelen jól dönteni.

329
00:25:36,720 –> 00:25:39,720
Valójában, a természetből,
a bukás miatt,

330
00:25:39,720 –> 00:25:46,040
az emberi akarat a bűn, az én
és Sátán rabságában van.
{AA 560.3}

331
00:25:46,040 –> 00:25:51,760
és mindaz, amit tenni képes az, hogy
beleegyezzen a test kívánságába,

332
00:25:51,760 –> 00:26:02,200
legalább – ne felejtsétek el –
legalábbis, a gondolatokban.

333
00:26:02,200 –> 00:26:06,600
Habár elegendő önző indítékkal,

334
00:26:06,600 –> 00:26:08,400
lehet, hogy fogcsikorgatva
képesek vagyunk

335
00:26:08,400 –> 00:26:14,280
megtagadni a test kívánságát,
legalábbis a viselkedés szintjén.

336
00:26:14,280 –> 00:26:18,960
Mert, elvégre a jó
hírnevünket rontaná,

337
00:26:18,960 –> 00:26:22,120
vagy bajba kerülhetnénk.

338
00:26:22,120 –> 00:26:26,960
Értitek, hogy mit szeretnék
kihangsúlyozni számotokra?

339
00:26:26,960 –> 00:26:31,840
Az emberi akarat természetből,
elegendő önző indítékkal,

340
00:26:31,840 –> 00:26:35,960
elrejtheti a jellemünket,
kedves barátaim.

341
00:26:35,960 –> 00:26:41,560
De természet szerint, az emberi
akarat nem képes,

342
00:26:41,560 –> 00:26:50,000
visszautasítani a test kívánságait
a gondolatok szintjén.

343
00:26:50,000 –> 00:26:56,000
Természet szerint nem. Miért
van ez így? Mert el lett adva.

344
00:26:56,000 –> 00:27:02,240
El lett adva. Ki adta el? Ádám.

345
00:27:02,240 –> 00:27:07,560
Hallgassátok meg. Bizonyságtételek
V kötet, 515 oldal:

346
00:27:07,560 –> 00:27:12,200
“De emlékeznetek kell, hogy akaratotok
a forrása, minden cselekedeteknek.

347
00:27:12,200 –> 00:27:18,360
Ez az akarat, amely olyan fontos
részét alkotja az emberi jellemnek,

348
00:27:18,360 –> 00:27:25,080
a bűnbeeséskor át lett adva Sátán
ellenőrzésének.”

349
00:27:25,120 –> 00:27:29,640
Érthető? Nem lesz sokkal érthetőbb.

350
00:27:29,640 –> 00:27:33,320
“és ő azóta is munkálkodik
az emberben,

351
00:27:33,320 –> 00:27:36,080
hogy a saját örömét keresse,

352
00:27:36,120 –> 00:27:39,000
teljes romlásba döntve
ezzel az embert.”

353
00:27:39,000 –> 00:27:42,600
6 ezer évvel ezelőtt, kedves barátaim,
az éden kertben,

354
00:27:42,600 –> 00:27:45,800
Ádám, az emberiség atyja és
képviselője,

355
00:27:45,800 –> 00:27:52,040
eladta az akaratot a bűn, az én,
és Sátán fogságába.

356
00:27:52,040 –> 00:27:56,880
Ez a rossz hír. Készen álltok
hallani a jó hírt?

357
00:27:56,880 –> 00:28:03,320
Amit az első Ádám eladott,
a második Ádám vissza vásárolta,

358
00:28:03,320 –> 00:28:08,520
végtelen áron, saját vére által,

359
00:28:08,520 –> 00:28:14,880
megváltotta az emberi akaratot.
Ámen?

360
00:28:14,880 –> 00:28:19,080
Hallgassátok meg a következő
bekezdést, ugyanarról az oldalról,
Bizonyságtételek, V kötet, 515 oldal:

361
00:28:19,080 –> 00:28:24,000
“De a végtelen áldozat, amit Isten
adott Jézus, az Ő Fia által,

362
00:28:24,000 –> 00:28:27,040
hogy bűnért való áldozat legyen,
lehetővé teszi számára azt mondani,

363
00:28:27,080 –> 00:28:31,200
kormányzatának egyetlen elve
megsértése nélkül:

364
00:28:31,200 –> 00:28:37,040
‘Add magad át nekem; add át
nekem ezt az akaratot;

365
00:28:37,040 –> 00:28:42,040
vedd el Sátán uralma alól,
és én birtokba veszem;

366
00:28:42,040 –> 00:28:49,360
EZUTÁN, ezután dolgozni tudok benned,
hogy akarj és cselekedj jó kedvből.'”

367
00:28:49,360 –> 00:28:51,800
Most pedig hallgassátok meg
az utolsó mondatot:

368
00:28:51,800 –> 00:28:57,040
“Amikor Ő nektek adja Krisztus elméjét,
a ti akaratotok az Ő akarata lesz,

369
00:28:57,040 –> 00:29:03,440
és jellemetek át fog alakulni
hasonlóra Krisztus jelleméhez.”

370
00:29:03,440 –> 00:29:06,280
Látjátok, az akarat szerepét,

371
00:29:06,280 –> 00:29:09,160
a Krisztushoz hasonló
jellem fejlesztésében?

372
00:29:09,160 –> 00:29:12,160
Kedves barátaim, a jellemünk
kizárólag mikor

373
00:29:12,160 –> 00:29:14,800
alakul át a Krisztus jelleméhez
hasonlóra?

374
00:29:14,800 –> 00:29:20,120
– amikor a mi akaratunk
az Ő akarata lesz,

375
00:29:20,120 –> 00:29:24,920
és mikor lesz olyan az akaratunk
mint az Övé? – csak akkor,

376
00:29:24,920 –> 00:29:28,640
amikor felismerjük természet szerint,
a bűn, az én és Sátán rabságában van,

377
00:29:28,640 –> 00:29:32,880
de kegyelem által, Krisztus vére
által meg lett váltva,

378
00:29:32,880 –> 00:29:37,280
és ezután személyesen fogadjuk
el ezt a megváltást.

379
00:29:37,280 –> 00:29:42,920
Hallottátok amit mondtam? Személyesen
elfogadni ezt a megváltást,

380
00:29:42,920 –> 00:29:46,520
azáltal, hogy a kereszt lábához
megyünk és ezt mondjuk:
“Uram Jézus,

381
00:29:46,520 –> 00:29:50,000
köszönöm, hogy visszavásároltad
akaratomat.

382
00:29:50,000 –> 00:29:54,120
Most a szabadság alapján döntök,

383
00:29:54,120 –> 00:29:56,880
amit végtelen áron vásároltál meg,

384
00:29:56,880 –> 00:29:59,280
most a Te erődben döntök,

385
00:29:59,280 –> 00:30:03,200
hogy vedd az én akaratomat a bűn,
az én és Sátán fogságából,

386
00:30:03,200 –> 00:30:10,760
és neked adom Uram. Vedd
birtokodba az akaratomat.”

387
00:30:10,760 –> 00:30:14,680
És kedves testvéreim, senki sem,
– halljátok meg –

388
00:30:14,680 –> 00:30:24,280
senki sem tudja ezt megtenni értetek.
Senki sem tudja megtenni ezt értetek!

389
00:30:24,280 –> 00:30:31,760
Csak ti tudjátok megtenni;
még Jézus sem.

390
00:30:31,760 –> 00:30:36,200
A Szentlélek sem fogja
megtenni ezt értetek.

391
00:30:36,200 –> 00:30:40,160
Jézus az Ő szeretete által motiválni
fog, hogy megtegyétek ezt,

392
00:30:40,160 –> 00:30:43,440
és a Szentlélek kész megerősíteni,
titeket, hogy megtegyétek,

393
00:30:43,440 –> 00:30:45,880
de egyik sem fogja
megtenni helyettetek.

394
00:30:45,880 –> 00:30:50,320
Mert ha megtennék értetek,
mi lenne az?

395
00:30:50,320 –> 00:30:55,080
A szabad akaratunknak
a megsértése.

396
00:30:55,080 –> 00:30:59,360
Testvéreim, Krisztus nem
ment volna keresztre,

397
00:30:59,360 –> 00:31:03,160
hogy végtelen árat fizetve
visszavásárolja akaratotokat,

398
00:31:03,160 –> 00:31:06,240
a bűn, az én és Sátán rabságából,

399
00:31:06,240 –> 00:31:09,720
csak azért, hogy az Ő
rabságába helyezzen.

400
00:31:09,720 –> 00:31:16,040
Azért ment a keresztre, hogy
valóban szabaddá tegyen! Ámen?
{Ámen}

401
00:31:16,040 –> 00:31:20,960
Azért ment a keresztre,
hogy szabaddá tegyen.

402
00:31:20,960 –> 00:31:28,480
Kérlek menjetek a kereszthez; fogadjátok
el a megváltást, személyesen;

403
00:31:28,480 –> 00:31:33,560
és vessétek alá akaratotokat
Jézus Krisztus uralmának.

404
00:31:33,560 –> 00:31:37,240
Ez az egyetlen lehetséges
módja annak, hogy

405
00:31:37,240 –> 00:31:40,560
jellemetek át legyen változtatva
a Krisztus jelleméhez hasonlóra.

406
00:31:40,560 –> 00:31:44,240
Jézushoz vezető út, 47 oldal: “Nem
tudod megváltoztatni a szívedet.”

407
00:31:44,240 –> 00:31:47,880
Hallottátok ezt? “Nem tudod
megváltoztatni a szívedet.”

408
00:31:47,880 –> 00:31:51,440
Mi a jellemfejlesztés teljes célja?

409
00:31:51,440 –> 00:31:53,360
Hogy őrizzük meg szíveinket teljes
szorgalommal. {Péld 4:23}

410
00:31:53,360 –> 00:31:55,600
Az, hogy változzunk meg az elménk
megújulása által. {Róm 12:2}

411
00:31:55,600 –> 00:31:57,320
Az, hogy egy megváltozott
szívünk legyen!

412
00:31:57,320 –> 00:32:01,160
…és mégis mit olvastam az előbb?
“Nem tudjátok megváltoztatni szíveiteket,

413
00:32:01,160 –> 00:32:05,200
és saját erődből Istent
nem szeretheted.”

414
00:32:05,200 –> 00:32:11,120
Nos, mit tudunk tenni? Hallgassátok
meg! “mégis szabad választásodtól
függ, hogy Őt szolgáld.”

415
00:32:11,120 –> 00:32:13,280
Hallhatok egy áment?
{Ámen}

416
00:32:13,280 –> 00:32:18,080
“Mihelyt átadod néki akaratodat,

417
00:32:18,120 –> 00:32:21,600
Ő fogja benned munkálni úgy
az akarást, mint a cselekvést
jó kedvéből.

418
00:32:21,600 –> 00:32:24,040
Ily módon egész lényed

419
00:32:24,040 –> 00:32:27,040
Krisztus Lelkének befolyása
alá fog kerülni;

420
00:32:27,040 –> 00:32:30,040
szereteted Isten Fiában összpontosul,

421
00:32:30,040 –> 00:32:32,480
gondolataid összhangban
lesznek Vele.”

422
00:32:32,480 –> 00:32:36,720
Gondolatok és érzések, miről
van szó itt? Jellemről.

423
00:32:36,720 –> 00:32:39,360
Ez a tanulmányunk meghatározása,
“a gondolatok és érzelmek összessége,”

424
00:32:39,360 –> 00:32:43,520
alkotják a jellemet. {5T 310.1}

425
00:32:43,520 –> 00:32:48,680
Kérlek, jegyezzétek meg, hogy
amikor átadjuk neki akaratunkat,

426
00:32:48,680 –> 00:32:53,520
akkor és csakis akkor fog tudni
munkálkodni bennünk…

427
00:32:53,520 –> 00:32:58,760
“aki munkálja bennetek mind az
akarást, mind a munkálást jó
kedvéből.” {Fil 2:13}

428
00:32:58,760 –> 00:33:02,160
Mégis, van itt egy nagyon
fontos kérdés.

429
00:33:02,160 –> 00:33:06,400
Fejtsük ki együtt.

430
00:33:06,400 –> 00:33:15,000
Mégis, hogyan dolgozik
bennünk Krisztus

431
00:33:15,000 –> 00:33:20,200
“hogy munkálja bennünk az
akarást jó kedvéből” , amikor
átadjuk neki akaratunkat?

432
00:33:20,200 –> 00:33:28,760
Azt javasolja, hogy véghezviszi az
akarást és a munkálást számotokra?

433
00:33:28,760 –> 00:33:33,160
Vagy azt ajánlja, hogy motiválni
és erősíteni fog,

434
00:33:33,160 –> 00:33:37,000
hogy az ő erejével véghez vigyük
az akarást és a munkálást?

435
00:33:37,000 –> 00:33:44,200
Melyik a helyes? Egy kis bátorság…
még egyszer elmondom a lehetőségeket.

436
00:33:44,200 –> 00:33:48,400
Amikor átadjuk neki akaratunkat, ahogy
már mondtuk, tud bennünk dolgozni

437
00:33:48,400 –> 00:33:50,080
“hogy véghez vigyük az
akarást jó kedvéből.”

438
00:33:50,080 –> 00:33:52,240
A kérdésem az, hogy, mit ajánl,
hogy hogyan teszi ezt meg?

439
00:33:52,240 –> 00:33:54,360
Úgy hogy véghezviszi az akarást
és a munkálást értünk?

440
00:33:54,360 –> 00:33:57,440
Vagy azáltal, hogy motivál
és megerősít minket,

441
00:33:57,440 –> 00:33:59,040
hogy az Ő erejével véghez vigyük
az akarást és a munkálást?

442
00:33:59,040 –> 00:34:03,120
Melyik a helyes? Az első vagy
a második lehetőség? A második!

443
00:34:03,120 –> 00:34:06,600
A második lehetőség;
ezt tudnotok kell.

444
00:34:06,600 –> 00:34:10,480
Engedjétek meg, hogy adjak
néhány lehetőséggel többet.

445
00:34:10,520 –> 00:34:14,000
Amikor átadjuk neki akaratunkat,

446
00:34:14,000 –> 00:34:20,160
tud munkálkodni bennünk, hogy
véghez vigyük a munkát jó kedvéből,
de hogyan?

447
00:34:20,160 –> 00:34:29,840
A mi erőfeszítésük nélkül? Vagy
az erőfeszítésünk által? Két
lehetőség van még egyszer.

448
00:34:29,840 –> 00:34:33,480
Kedveseim, van egy óriási terhem,

449
00:34:33,520 –> 00:34:39,800
amire nagyon oda kell figyelnünk.
Miért?

450
00:34:39,800 –> 00:34:44,320
Mert sokan félre értik közülünk

451
00:34:44,320 –> 00:34:48,920
ezt a kérdést.

452
00:34:48,920 –> 00:34:55,080
Tudjátok, van egy nagyon nagyon
népszerű hamis tanítás,

453
00:34:55,080 –> 00:34:58,920
közöttünk, ebben a kérdésben.

454
00:34:58,920 –> 00:35:03,760
Tulajdonképpen tév tanításnak
nevezném,

455
00:35:03,760 –> 00:35:08,840
és komolyan aggódom emiatt.

456
00:35:08,840 –> 00:35:13,160
Sok ember gondolkozásában,
utat tört magának

457
00:35:13,160 –> 00:35:19,160
és jelentősen befolyásolta
keresztény életüket.

458
00:35:19,160 –> 00:35:25,480
Melyik ez a hamis tanítás? Ez a
tévtanítás, ami miatt aggódom?

459
00:35:25,480 –> 00:35:34,840
Létrejött egy túlzott reakció a
törvényeskedéssel szemben,

460
00:35:34,880 –> 00:35:39,880
és mivel szeretett egyházunk,
részese volt

461
00:35:39,880 –> 00:35:42,040
a törvényeskedésnek az évek során,

462
00:35:42,040 –> 00:35:48,920
sokan áttették a hangsúlyt

463
00:35:48,920 –> 00:35:53,200
a legalizmus ellen.

464
00:35:53,200 –> 00:35:59,200
De néha hajlamosak vagyunk
elveszíteni egyensúlyunkat,

465
00:35:59,200 –> 00:36:02,920
és megpróbálva kiemelni az embereket
a törvényeskedés szélsőségéből,

466
00:36:02,920 –> 00:36:08,640
bele esünk az olcsó
kegyelem csapdájába.

467
00:36:08,640 –> 00:36:15,080
Értsétek meg, hogy a
problémának ez a része,

468
00:36:15,080 –> 00:36:17,280
a fel nem ismerése annak, hogy

469
00:36:17,280 –> 00:36:21,000
az emberi erőfeszítés nem
egyértelműen törvényeskedés,

470
00:36:21,000 –> 00:36:25,440
és remélem, hogy nagyon világosan
meg fogjuk ezt érteni.

471
00:36:25,440 –> 00:36:29,200
Felvetettük már ezt a problémát
korábbi tanulmányokban.

472
00:36:29,200 –> 00:36:33,600
Mi teszi az emberi erőfeszítést
törvényeskedéssé vagy mi nem?
A mögötte rejlő szándék.

473
00:36:33,600 –> 00:36:34,920
Ámen?

474
00:36:34,920 –> 00:36:37,720
Ha azért teszek emberi erőfeszítést,
hogy kiérdemeljem,

475
00:36:37,720 –> 00:36:42,840
a megváltást, akkor mi ez?
Legalizmus, kétség nélkül.

476
00:36:42,840 –> 00:36:47,480
De kedves barátaim, ha azért
teszek emberi erőfeszítést,

477
00:36:47,480 –> 00:36:51,360
mert nagyon szeretem
és értékelem Jézust,

478
00:36:51,360 –> 00:36:55,520
az elfogadás ajándékáért,
a megváltás ajándékáért,

479
00:36:55,520 –> 00:36:59,160
és mindent, amit tudok megteszek,
hogy kimutassam szeretetemet
és hálámat iránta,

480
00:36:59,160 –> 00:37:02,720
és helyesen képviselem Őt és
megengedem neki,
hogy megváltoztasson engem,

481
00:37:02,720 –> 00:37:06,000
azért, hogy alkalmas legyen
örökké vele élni

482
00:37:06,000 –> 00:37:10,520
egy szent Isten és a szent
lények jelenlétében.

483
00:37:10,520 –> 00:37:15,920
Legalizmus ez? Természetesen nem,
a leghatározottabban nem.

484
00:37:15,920 –> 00:37:22,080
Ez a szeretet által munkálkodó hit,
ami megtisztítja a lelket {CTr 220.3}
Ámen?

485
00:37:22,080 –> 00:37:29,160
Kérlek, kérlek ne vessétek el
az emberi erőfeszítést.

486
00:37:29,160 –> 00:37:31,040
Ez nem feltétlenül törvényeskedés,

487
00:37:31,040 –> 00:37:32,560
hanem a mögötte rejlő indíték;

488
00:37:32,560 –> 00:37:37,560
és ez a hamis tanítás, amire
próbálom felhívni a figyelmeteket,

489
00:37:37,560 –> 00:37:44,840
nem tesz különbséget a
törvényeskedő emberi erőfeszítés

490
00:37:44,840 –> 00:37:51,200
és a szeretet motiválta engedelmesség,
a hála válasza között…

491
00:37:51,200 –> 00:37:55,000
Jézusnak a megváltás ingyen
ajándékáért.

492
00:37:55,000 –> 00:38:00,640
Ez a hamis tanítás
egy nagyon passzív,

493
00:38:00,640 –> 00:38:05,480
egyfajta, “Engedd, hogy Isten”
teológia,

494
00:38:05,480 –> 00:38:11,120
ahol egyszerűen aláveted
magad Jézusnak,

495
00:38:11,120 –> 00:38:17,160
és el van ismerve, hogy alá kell
vetned akaratod Jézusnak,

496
00:38:17,160 –> 00:38:21,200
és ezután azt tanítja, hogy
birtokába veszi akaratodat,

497
00:38:21,200 –> 00:38:26,240
és működteti, számodra ezt követően.

498
00:38:26,240 –> 00:38:31,520
Hogyan használja fel?
Érted, ezután.

499
00:38:31,520 –> 00:38:36,160
Mintha az akarat egy kesztyű lenne,

500
00:38:36,160 –> 00:38:41,560
és igen elismert, de van egy
bizonyos kötelezettség vállalás,

501
00:38:41,560 –> 00:38:45,800
de köteles vagy, hogy ezt a kesztyűt
Jézusnak add, de átadva Neki;

502
00:38:45,800 –> 00:38:50,280
a kezébe veszi és működteti
számodra.

503
00:38:50,280 –> 00:38:55,040
Kedves barátaim, ezt teszi Jézus,
amikor átadjuk neki akaratunkat?

504
00:38:55,040 –> 00:38:58,760
A leghatározottabban nem.

505
00:38:58,800 –> 00:39:03,160
Ezt teszi Sátán, ha neki adjuk
akaratunkat.

506
00:39:03,160 –> 00:39:07,840
Az akarat nem egy kesztyű;
az akarat egy béna kéz…

507
00:39:07,840 –> 00:39:11,000
rettenetesen cselekvőképtelen,

508
00:39:11,000 –> 00:39:14,640
és képtelen helyesen működni,
a bűn betegsége miatt.

509
00:39:14,640 –> 00:39:16,040
Követitek?

510
00:39:16,040 –> 00:39:21,680
De amikor átadjuk ezt a béna kezet
Jézusnak, mit tesz vele?

511
00:39:21,680 –> 00:39:26,640
Meggyógyítja, hogy
mit tudjunk tenni?

512
00:39:26,640 –> 00:39:29,120
Működtessük, összhangban
az Ő akaratával.

513
00:39:29,120 –> 00:39:31,760
De ki működteti a kezet?

514
00:39:31,760 –> 00:39:35,200
Mi, de kinek az erejével?
Az Ő erejével.

515
00:39:35,200 –> 00:39:37,280
Van különbség?

516
00:39:37,280 –> 00:39:40,480
Jobb ha elhiszitek,
hogy van különbség!

517
00:39:40,480 –> 00:39:44,200
Alapvető különbség van,
kedves barátaim.

518
00:39:44,200 –> 00:39:49,600
Kérlek értsétek meg, hogy amikor
átadjuk az akaratunkat Jézusnak,

519
00:39:49,600 –> 00:39:56,800
Ő nem azt mondja, hogy megteszi
az akarást és a munkálást értünk,

520
00:39:56,800 –> 00:40:00,240
hanem azt mondja, hogy megerősít
és motivál bennünket,

521
00:40:00,240 –> 00:40:03,000
hogy véghez vigyük az akarást és
munkálást az Ő erejével.

522
00:40:03,000 –> 00:40:05,040
Figyeljétek meg, hogy Pál milyen
egyértelműen mondja ezt el.

523
00:40:05,040 –> 00:40:07,240
Nézzük meg együtt az eredeti
nyelvezetet.

524
00:40:07,240 –> 00:40:13,560
Filippi 2:12-13. 12-dik vers,
a vers közepétől:

525
00:40:13,560 –> 00:40:19,000
“Vigyétek véghez az üdvösségeteket”
hogyan? “félelemmel és rettegéssel;”

526
00:40:19,000 –> 00:40:24,080
Szinte, hogyan hangzik ez?
Szinte hogyan hangzik ez?

527
00:40:24,080 –> 00:40:26,320
Törvényeskedésnek.

528
00:40:26,320 –> 00:40:31,040
Oh, kedves barátaim, kérlek ne
vonjatok le téves következtetést.

529
00:40:31,040 –> 00:40:33,280
Pál nem veti el a sulykot.

530
00:40:33,280 –> 00:40:37,160
Nem tért vissza a régi
farizeusi énjéhez.

531
00:40:37,160 –> 00:40:44,040
“A teljes írás Istentől ihletett.”
{2 Tim 3:16} Ámen?

532
00:40:44,040 –> 00:40:46,520
Beleértve Filippi 2:12 is.

533
00:40:46,520 –> 00:40:48,840
Kérlek jegyezzetek meg néhány
nagyon fontos dolgot itt.

534
00:40:48,840 –> 00:40:53,280
Mindenek előtt azt mondja, “vigyétek
véghez;” és nem azt, hogy
“dolgozzatok érte.”

535
00:40:53,280 –> 00:40:57,200
Van különbség? Igen.

536
00:40:57,200 –> 00:40:59,480
Nem kell dolgoznunk
az üdvösségünkért,

537
00:40:59,480 –> 00:41:02,120
hanem ‘véghez kell vigyük’
az üdvösségünket.

538
00:41:02,120 –> 00:41:05,880
Más szavakkal, mi véghez kell vigyük
azt, amit Isten tett bennünk

539
00:41:05,920 –> 00:41:09,840
és megigazulásról beszélünk itt?

540
00:41:09,840 –> 00:41:15,000
Nem, a szöveg értelmében, miről
van szó? Megszentelődésről.

541
00:41:15,000 –> 00:41:20,640
Megmentve a bűn, az én és Sátán
zsarnoksága alól.

542
00:41:20,640 –> 00:41:24,160
A Szentlélek ereje által,
amit Isten ad nekünk,

543
00:41:24,160 –> 00:41:32,480
véghez vihetjük életünkben, hogy
az evangélium felszabadít,

544
00:41:32,480 –> 00:41:35,880
az evangéliumnak azt az erejét,
ami szabaddá tehet.

545
00:41:35,880 –> 00:41:38,720
Véghez kell vigyük azt,
amit Isten tett bennünk.

546
00:41:38,720 –> 00:41:43,120
Még a gondolataink területén is,

547
00:41:43,120 –> 00:41:46,080
mi az egyetlen lehetőség, hogy
eredményesen tudjunk dolgozni?

548
00:41:46,080 –> 00:41:49,080
13 -dik vers: “Mert Isten az, aki…?

549
00:41:49,080 –> 00:41:54,200
“munkálja bennetek, mind az akarást,
mint a munkálást jó kedvéből.”

550
00:41:54,200 –> 00:41:57,520
Kérlek jegyezzetek meg itt,
egy fontos dolgot.

551
00:41:57,520 –> 00:42:06,040
A görög szó, ami “munkálja bennetek”
van fordítva az az, “energeo” ige.

552
00:42:06,040 –> 00:42:12,960
“Energeo.” Ha hozzá teszünk egy
“y,” milyen szót kapunk?

553
00:42:12,960 –> 00:42:20,560
Hogyha hozzá adunk egy “y” milyen
szót kapunk? Energy. (erő)

554
00:42:20,560 –> 00:42:27,360
Ebből a görög szóból származik
az angol “energize.” (erő) szó.

555
00:42:27,360 –> 00:42:30,440
Kérlek értsétek meg, hogy
szó szerint mit mond Pál.

556
00:42:30,440 –> 00:42:32,960
“Félelemmel és rettegéssel vigyétek
véghez üdvösségeteket,

557
00:42:32,960 –> 00:42:35,160
mert Isten az, aki” mit tesz?

558
00:42:35,160 –> 00:42:41,120
megerősíti bennetek “mind az akarást
mind a munkálást jó kedvéből.”

559
00:42:41,120 –> 00:42:43,120
Érthető?

560
00:42:43,120 –> 00:42:47,720
Azt ajánlja Isten, hogy véghez
viszi az akarást és a munkálást?
Azt javasolja? Nem.

561
00:42:47,720 –> 00:42:49,040
Mit javasol, hogy megtesz?

562
00:42:49,040 –> 00:42:53,160
Hogy megerősít,
hogy képessé tesz,

563
00:42:53,160 –> 00:42:57,400
hogy motivál, hogy véghez vigyük
az akarást és a munkálást,
az ő erejével.

564
00:42:57,400 –> 00:43:01,160
Látjátok, kedves barátaim,
ezt nagyon fontos kiemelni,

565
00:43:01,160 –> 00:43:05,080
nagyon fontos megérteni.

566
00:43:05,080 –> 00:43:07,520
Gondolatok a hegyi beszédről,
62 oldal:

567
00:43:07,520 –> 00:43:10,960
“Isten nem kívánja akaratunkat
megsemmisíteni,

568
00:43:10,960 –> 00:43:15,000
mivel éppen ezt felhasználva

569
00:43:15,000 –> 00:43:16,680
teljesíthetjük az Ő akaratát.

570
00:43:16,680 –> 00:43:25,640
Adjuk át neki akaratunkat, hogy
megtisztítva, nemesebben
adhassa vissza nekünk;

571
00:43:25,640 –> 00:43:27,240
Érdekes.

572
00:43:27,240 –> 00:43:31,200
“így jutunk összhangba a mennyel,

573
00:43:31,200 –> 00:43:34,720
és általunk szeretetének és
hatalmának gazdagságát
áraszthatja szét az emberiségre.”

574
00:43:34,720 –> 00:43:35,960
Amikor átadjuk neki akaratunkat,

575
00:43:35,960 –> 00:43:39,520
hatalmába veszi és felhasználja
számunkra? Nem.

576
00:43:39,560 –> 00:43:42,120
Oktatja és képessé teszi,

577
00:43:42,120 –> 00:43:46,520
és átadja nekünk, hogy az Ő
akaratával összhangban használjuk…

578
00:43:46,520 –> 00:43:50,040
Jézus szeretetéért.

579
00:43:50,040 –> 00:43:52,920
Kérlek értsétek meg ezt.

580
00:43:52,920 –> 00:43:56,640
Hogyan lehet ezt felhasználni?
Ezt megértve….

581
00:43:56,640 –> 00:44:01,320
hogyan használjuk fel
az ellen-tényező,
a test legyőzése érdekében?

582
00:44:01,320 –> 00:44:05,000
…és gyertek ne tévesszük szem
elől az erdőt a fák miatt.

583
00:44:05,000 –> 00:44:08,040
Próbáljuk megérteni, hogy
hogyan győzhetjük le,

584
00:44:08,040 –> 00:44:09,800
a testnek nevezett ellen-tényezőt,

585
00:44:09,800 –> 00:44:12,720
hogyan győzhetjük le
a test kívánságait.

586
00:44:12,720 –> 00:44:16,440
Hogyan lehet felhasználni a test
kívánságainak legyőzésében?

587
00:44:16,440 –> 00:44:20,760
Róma 8:13, hallgassátok meg
figyelmesen:

588
00:44:20,760 –> 00:44:24,920
“Mert ha test szerint éltek,”
Mi történik?

589
00:44:24,920 –> 00:44:31,120
meghaltok; de,” hála Istennek,
hogy van egy lehetőség,

590
00:44:31,120 –> 00:44:35,360
“de ha a test cselekedeteit a
lélekkel megöldökölitek,”

591
00:44:35,360 –> 00:44:38,760
mi lesz veletek? “élni fogtok.”

592
00:44:38,760 –> 00:44:42,160
Oh, testvéreim….

593
00:44:42,160 –> 00:44:46,040
tudnotok kell, “hogy amit vet
az ember, az fogja aratni.”
{Gal 6:7}

594
00:44:46,040 –> 00:44:48,760
Hogy ha a testnek vetünk, mit
fogunk aratni a testből?

595
00:44:48,760 –> 00:44:51,440
Veszedelmet.

596
00:44:51,440 –> 00:44:54,800
De van választási lehetőségünk.
Mi ez a lehetőség?

597
00:44:54,800 –> 00:44:57,880
Magába foglalja a test
cselekedeteinek megölését.

598
00:44:57,880 –> 00:45:04,080
De ki az, aki halálra adja a test
cselekedeteit? Ki az?

599
00:45:04,080 –> 00:45:09,440
Hallom, ahogy a Lelket suttogják.
Ezt mondja Pál?

600
00:45:09,440 –> 00:45:11,600
Olvassátok el figyelmesen:

601
00:45:11,600 –> 00:45:15,520
“Ha a test cselekedeteit a Lélekkel,
megöldökölitek,

602
00:45:15,520 –> 00:45:16,960
élni fogtok.”

603
00:45:16,960 –> 00:45:21,120
Ki öli meg a test cselekedeteit?
Mi!

604
00:45:21,120 –> 00:45:25,160
De kinek az erejével?
A Lélek erejével.

605
00:45:25,160 –> 00:45:28,640
Van különbség? Igen van!

606
00:45:28,640 –> 00:45:35,360
Azt ígéri a Lélek, hogy győzni fog
a kísértések felett számunkra?

607
00:45:35,360 –> 00:45:39,240
Nem, a Szentlélek azt ígéri, hogy
képessé tesz minket,

608
00:45:39,240 –> 00:45:42,680
hogy legyőzzük a kísértést
az Ő erejével.

609
00:45:42,680 –> 00:45:46,480
Különbség van.

610
00:45:46,480 –> 00:45:51,000
És visszatértünk ehhez
a hamis tanításhoz,

611
00:45:51,000 –> 00:45:53,760
ehhez a veszélyes tévtanításhoz,
ami miatt aggódok,

612
00:45:53,760 –> 00:45:57,080
aminek sikerült eredményt
elérni közöttünk.

613
00:45:57,080 –> 00:46:04,040
Azt akarja megértetni velünk, hogy
amikor átadjuk akaratunkat Jézusnak,

614
00:46:04,040 –> 00:46:08,440
többé nem kell gyakorold,
hogy legyőzd a kísértést.

615
00:46:08,440 –> 00:46:10,120
Ő fog gyakorolni helyetted.

616
00:46:10,120 –> 00:46:13,320
Valójában ez a hamis tanítás addig
megy el, hogy azt mondja,

617
00:46:13,320 –> 00:46:18,120
hogy ha megpróbálod akaratodat
felhasználni, hogy legyőzd
a kísértést,

618
00:46:18,160 –> 00:46:20,920
az törvényeskedés.

619
00:46:20,920 –> 00:46:25,240
Igazolni tudom.

620
00:46:25,240 –> 00:46:28,280
Kedves barátaim, ha belekerültök
ebbe, ha belekerülök ebbe,

621
00:46:28,280 –> 00:46:32,400
akkor a kísértéskor, csak
két lehetőségem van:

622
00:46:32,400 –> 00:46:37,080
vagy megadom magam,
vagy törvényeskedő leszek.

623
00:46:37,080 –> 00:46:39,880
Őszintén szólva, szükségem van
egy harmadik lehetőségre.

624
00:46:39,880 –> 00:46:41,640
Az egyetlen módja annak,
hogy legyőzzük a kísértést az,

625
00:46:41,640 –> 00:46:43,640
ha felhasználjuk akaratunkat,

626
00:46:43,640 –> 00:46:46,000
és ha az akarat felhasználása azért,
hogy legyőzd a kísértést,

627
00:46:46,000 –> 00:46:50,160
törvényeskedővé tesz,
akkor az probléma.

628
00:46:50,160 –> 00:46:55,240
Értitek, hogy mit próbálok
elmagyarázni?
Visszajelzésre van szükségem.

629
00:46:55,240 –> 00:47:00,920
Kedves barátaim,
ragaszkodom ahhoz,

630
00:47:00,920 –> 00:47:04,680
hogy mi kell megöldököljük
a test cselekedeteit.

631
00:47:04,680 –> 00:47:09,480
Meg tudjuk tenni… a Lélek által!
“de ha a test cselekedeteit

632
00:47:09,480 –> 00:47:11,720
a lélekkel megöldökölitek, éltek.”
{Róm 8:13}

633
00:47:11,720 –> 00:47:15,080
Hallgassátok meg, hogy hogyan
fejti ki az ihletett író.

634
00:47:15,080 –> 00:47:17,280
Hit amely által élek, 91 oldal:

635
00:47:17,280 –> 00:47:22,080
“A bűn kiűzése, az magának
a léleknek a cselekménye.”

636
00:47:22,080 –> 00:47:24,280
{Ámen}

637
00:47:24,280 –> 00:47:27,000
Ki űzi ki azokat a kísértéseket,

638
00:47:27,000 –> 00:47:29,320
amik előjönnek a gondolatainkban?

639
00:47:29,360 –> 00:47:35,480
Mi tesszük, maga a lélek!
De önmagától? A saját erejével?

640
00:47:35,480 –> 00:47:38,200
Oh, nem. Hallgassátok meg,
tovább olvasom.

641
00:47:38,200 –> 00:47:40,640
“A bűn kiűzése az magának
a léleknek a tette.

642
00:47:40,640 –> 00:47:44,720
Nagy szükségében, a lélek egy
felülről jövő erőért kiállt

643
00:47:44,720 –> 00:47:50,040
és a Szentlélek működésén keresztül,

644
00:47:50,040 –> 00:47:54,600
az elme nemesebb erőit,
erő hatja át,

645
00:47:54,600 –> 00:47:58,440
hogy szétszakadjanak
a bűn kötelékei.”

646
00:47:58,440 –> 00:48:01,200
Látjátok, hogyan működik ez?

647
00:48:01,200 –> 00:48:05,160
Az elmének melyik nemesebb
ereje vesz részt,

648
00:48:05,160 –> 00:48:07,280
a bűn kötelékének szétszakításában?

649
00:48:07,280 –> 00:48:11,400
Az uralkodó erő, az akarat.

650
00:48:11,400 –> 00:48:17,880
De használnunk kell ezt az akaratot,
hogy elűzzük a kísértést.

651
00:48:17,880 –> 00:48:23,360
De csak felülről jövő erővel
átitatva lehetünk sikeresek.

652
00:48:23,360 –> 00:48:26,160
Ámen? A Szentlélek ereje.

653
00:48:26,160 –> 00:48:30,080
Látjátok, hogyan működik?
Érthető számotokra?

654
00:48:30,080 –> 00:48:36,040
Most, kedves barátaim,
kérlek értsétek meg, hogy ha

655
00:48:36,040 –> 00:48:41,800
sikeresen le akarjuk győzni
ezt az ellen-tényezőt,

656
00:48:41,800 –> 00:48:48,120
fel kell ismernünk lényegesen
fontos együttműködő szerepünket,

657
00:48:48,120 –> 00:48:52,800
és az emberi erőfeszítés helyét –

658
00:48:52,800 –> 00:48:55,600
szeretet motivált, Lélek által
megerősített, igen,

659
00:48:55,600 –> 00:48:57,520
másképp nem lehet sikeres –

660
00:48:57,520 –> 00:49:02,680
de van egy lényeges szerepe
az emberi erőfeszítésnek.

661
00:49:02,680 –> 00:49:06,000
Idők jelei, 1896, november 5:

662
00:49:06,000 –> 00:49:10,040
“Az embernek van egy része,
az örök életért folyó harcban.

663
00:49:10,080 –> 00:49:12,800
Válaszolnia kell a Szentlélek
munkájára.

664
00:49:12,800 –> 00:49:16,800
Küzdelmet igényel, hogy
áttörje a sötétség erőit,

665
00:49:16,800 –> 00:49:22,160
de a benne munkálkodó Lélek
el tudja és el is éri ezt.”

666
00:49:22,160 –> 00:49:25,760
Mégis, hogyan teszi
ezt meg a Lélek?

667
00:49:25,760 –> 00:49:29,600
Helyette? Hallgassátok meg?

668
00:49:29,600 –> 00:49:33,320
“Az ember nem egy passzív eszköz,
amit meg kell menteni a tunyaságból.

669
00:49:33,320 –> 00:49:37,240
Arra van elhívva, hogy minden
erejét megfeszítve

670
00:49:37,240 –> 00:49:39,400
harcoljon a halhatatlanságért,

671
00:49:39,400 –> 00:49:43,560
mégis Isten az aki,
a hatékonyságot adja.

672
00:49:43,560 –> 00:49:47,160
Egyetlen lusta embert sem
lehet megmenteni.”

673
00:49:47,160 –> 00:49:48,600
Érthető?

674
00:49:48,600 –> 00:49:53,640
Minden erőnket meg kell feszítsük
a hitnek ebben a szép harcában,

675
00:49:53,640 –> 00:49:59,120
hogy legyőzzük a testet annak
minden kívánságával együtt.

676
00:49:59,120 –> 00:50:04,040
“Minden erőt megfeszítve,”
de csak Isten segítségével

677
00:50:04,040 –> 00:50:06,120
harcolhatunk és győzhetünk..

678
00:50:06,120 –> 00:50:09,480
Izmainkban nincs erő
a Szentlélek nélkül,

679
00:50:09,480 –> 00:50:13,440
de a Szentlélek fel akarja
használni izmainkat.

680
00:50:13,440 –> 00:50:16,160
Egyet értünk ebben?

681
00:50:16,160 –> 00:50:20,240
Oh, kedves barátaim,

682
00:50:20,240 –> 00:50:22,960
ha úgy gondoljátok, hogy ez
nem fontos, kérlek gondoljátok
át még egyszer.

683
00:50:22,960 –> 00:50:29,600
Kérlek gondoljátok át még egyszer,
és meg fogjuk állapítani
a fontosságát ahogy előre haladunk.

684
00:50:29,600 –> 00:50:33,520
Az emberi erőfeszítés és az isteni
hatalom együttműködését,

685
00:50:33,520 –> 00:50:38,840
talán a legkézzelfoghatóbban és
a legérthetőbb módon,

686
00:50:38,840 –> 00:50:41,720
Krisztus néhány csodája szemlélteti.

687
00:50:41,720 –> 00:50:44,640
Engedjétek meg, hogy adjak egy
kis háttér információt,

688
00:50:44,640 –> 00:50:48,120
ami segít nektek értékelni
a gyógyító csodákat,

689
00:50:48,120 –> 00:50:51,800
mint a megváltási terv előképeit.

690
00:50:51,800 –> 00:50:57,520
Tudjátok, az egyik görög szó
a megváltásra,

691
00:50:57,520 –> 00:51:01,280
ugyanaz a szó, amit
a gyógyítása használunk.

692
00:51:01,280 –> 00:51:03,080
Megértettétek?

693
00:51:03,080 –> 00:51:05,160
Az egyik szó a megváltásra
a görög nyelvben,

694
00:51:05,160 –> 00:51:08,240
ugyanaz a szó, amit mire
használunk? A gyógyításra.

695
00:51:08,240 –> 00:51:14,840
Ezért Krisztus gyógyító csodái,
előképei, szemléltetései voltak,

696
00:51:14,840 –> 00:51:20,720
a bűntől való nagy gyógyításnak,
a megváltásnak.

697
00:51:20,720 –> 00:51:23,160
Értitek a folyamatot?

698
00:51:23,160 –> 00:51:28,640
Megtanulhatjuk, Krisztus gyógyító
csodáiból, hogy

699
00:51:28,640 –> 00:51:33,080
hogyan gyógyít meg minket
a bűn betegségéből.

700
00:51:33,080 –> 00:51:34,240
Rendben?

701
00:51:34,240 –> 00:51:37,960
Nézzünk meg egy néhányat.

702
00:51:37,960 –> 00:51:43,560
Máté 12:13, ez egy ismerős történet.

703
00:51:43,560 –> 00:51:45,760
Emlékeztek a száradt kezű emberre?

704
00:51:45,760 –> 00:51:47,080
Mit mondott neki Jézus?

705
00:51:47,080 –> 00:51:50,680
“Akkor monda annak az embernek,
‘Nyújtsd ki a kezedet.'”

706
00:51:50,680 –> 00:51:52,160
…és mit tett az ember?

707
00:51:52,160 –> 00:51:58,560
“…és kinyújtá és olyan éppé lőn,
mint a másik.”

708
00:51:58,560 –> 00:52:04,320
Hallgassátok meg mit mond az ihletett
szövegmagyarázat ezzel a
figyelemreméltó esettel kapcsolatban.

709
00:52:04,320 –> 00:52:07,920
Idők jelei, 1887, október 6:

710
00:52:07,920 –> 00:52:10,160
“Jézus azt mondta a béna
kezű embernek,

711
00:52:10,160 –> 00:52:12,800
‘Nyújtsd ki a kezedet.’

712
00:52:12,800 –> 00:52:17,200
A szenvedő ember mondhatta volna,
‘Uram, évek óta nem használtam;

713
00:52:17,200 –> 00:52:22,760
gyógyítsd meg, és utána
ki fogom nyújtani.’

714
00:52:22,760 –> 00:52:27,600
De ehelyett, amikor azt parancsolta
neki Jézus, hogy nyújtsa ki,

715
00:52:27,600 –> 00:52:32,040
saját akaraterejét használva,

716
00:52:32,040 –> 00:52:35,520
megmozdította, mintha
egészséges lett volna.

717
00:52:35,520 –> 00:52:38,520
Az akarat erő kifejtése,

718
00:52:38,520 –> 00:52:42,720
bizonyíték volt Jézus számára,
hogy az ember hitt;

719
00:52:42,720 –> 00:52:48,320
és a keze a kinyújtás cselekménye
közben gyógyult meg.”

720
00:52:48,320 –> 00:52:53,000
Látjátok itt ezt a mély gondolatot?

721
00:52:53,000 –> 00:52:58,000
Mikor részesült természetfeletti
erőben, ami meggyógyította
azt a kezet?

722
00:52:58,000 –> 00:53:02,080
Mikor? A kinyújtás cselekménye
közben.

723
00:53:02,080 –> 00:53:08,520
Kedves barátaim, miért nem
részesülhetett ebben az erőben,
amíg nem döntött

724
00:53:08,520 –> 00:53:12,920
és erőt nem fejtett ki, hogy
engedelmeskedjék Krisztus
parancsának?

725
00:53:12,920 –> 00:53:18,200
Miért nem gyógyulhatott meg,
amíg nem fejtett ki erőt,

726
00:53:18,200 –> 00:53:21,200
hogy engedelmeskedjék
a parancsnak? Miért?

727
00:53:21,200 –> 00:53:26,280
Mert “a hit cselekedet nélkül,”
milyen? “…halott.” {Jak 2:20}

728
00:53:26,280 –> 00:53:31,880
Mert az erőfeszítés nélküli döntés,
hogy kivitelezzük ezt a döntést,

729
00:53:31,880 –> 00:53:37,400
valóban döntés képtelenség.
Egyetértünk?

730
00:53:37,400 –> 00:53:42,560
… és nem volt addig, amíg nem
volt erőfeszítés engedelmeskedni

731
00:53:42,560 –> 00:53:47,160
és az ember hite
igazinak bizonyult,

732
00:53:47,160 –> 00:53:51,480
és a választása is
igazinak bizonyult;

733
00:53:51,480 –> 00:53:55,400
és amikor igaz hitet
nyilvánított ki

734
00:53:55,400 –> 00:54:02,360
és döntött, hogy engedelmeskedik
Isten szavának, mit kapott?
Erőt, hogy így tegyen.

735
00:54:02,360 –> 00:54:06,240
Látjátok, hogy hogyan működik?
Érthető?

736
00:54:06,240 –> 00:54:10,040
Látjátok, pontosan ezért,
kedves barátaim,

737
00:54:10,040 –> 00:54:15,440
végig az üdvösségünk
tapasztalata során,

738
00:54:15,440 –> 00:54:21,160
a Szentháromság nem sérti meg
szabad akaratunkat.

739
00:54:21,160 –> 00:54:27,360
Ezért minden egyes előre lépésnél,
aktívan együtt kell működjünk,

740
00:54:27,360 –> 00:54:33,440
hit által, hogy válasszunk,
és a választás, amely fellépett,

741
00:54:33,440 –> 00:54:36,880
mivel valódi és mivel hisszük,

742
00:54:36,880 –> 00:54:41,560
hogy Krisztus erőt adhat nekünk,
hogy azt tegyük, amit kér tőlünk.

743
00:54:41,560 –> 00:54:44,200
Ámen? {Ámen} Értitek?

744
00:54:44,200 –> 00:54:47,880
Visszatértünk a négy lépéshez,
hogy mi a hit.

745
00:54:47,880 –> 00:54:49,760
Nemcsak hallja Isten igéjét,

746
00:54:49,760 –> 00:54:52,000
hanem elhiszi, hogy Istennek
van ereje megcselekedni.

747
00:54:52,000 –> 00:54:55,080
Alárendeli akaratát Istennek,

748
00:54:55,080 –> 00:54:57,520
és negyedszer, és ami
a legfontosabb, mit tesz?

749
00:54:57,520 –> 00:54:59,200
Akképpen cselekszik!

750
00:54:59,200 –> 00:55:05,800
Dönt, és ahogy ez a döntés
cselekedni kezd,

751
00:55:05,800 –> 00:55:09,160
azonnal természetfeletti
erőt kapunk.

752
00:55:09,160 –> 00:55:13,440
Ez az ember, kinyujthatta volna
saját erejéből a kezét?

753
00:55:13,440 –> 00:55:19,000
Egyáltalán nem; isteni erővel
kellett rendelkeznie.

754
00:55:19,000 –> 00:55:24,960
De akarnia kellett mielőtt
megkapta ezt az erőt.

755
00:55:24,960 –> 00:55:27,040
Van egy másik történet.

756
00:55:27,040 –> 00:55:31,760
János evangéliumának 5 -dik fejezete
örökíti meg; elolvashatjátok.

757
00:55:31,760 –> 00:55:34,520
A béna emberről szól.

758
00:55:34,520 –> 00:55:38,040
“Monda neki Jézus” a medencénél?

759
00:55:38,040 –> 00:55:41,080
“‘Kelj fel vedd a te ágyadat és járj.'”
{Ján 5:5-9}

760
00:55:41,080 –> 00:55:42,600
Mit tett a béna?

761
00:55:42,600 –> 00:55:47,040
Azt mondta, hogy, “Uram, elképzelheted,
hogy mennyire szeretném ezt megtenni,

762
00:55:47,040 –> 00:55:50,600
de ha nem látnád, én béna vagyok.

763
00:55:50,600 –> 00:55:54,040
Tudod mit; Először gyógyíts meg,
utána fel fogok állni és járni fogok.

764
00:55:54,040 –> 00:55:57,200
Erről szól a történet? Nem.

765
00:55:57,200 –> 00:55:59,040
Vagy így?

766
00:55:59,040 –> 00:56:00,680
“Kelj föl, vedd a te ágyadat és járj.”

767
00:56:00,680 –> 00:56:06,600
Oh, Uram nem szeretnék
törvényeskedő lenni;

768
00:56:06,600 –> 00:56:09,520
és tudom, hogy ha megpróbálok
felállni, az törvényeskedés

769
00:56:09,520 –> 00:56:11,400
tehát, nem akarok
törvényeskedő lenni.

770
00:56:11,400 –> 00:56:16,400
De tudod mit, megengedem,
hogy fölemelj.”

771
00:56:16,400 –> 00:56:19,800
Erről van szó a történetben?
A leghatározottabban nem.

772
00:56:19,800 –> 00:56:21,280
Hogyan szól a történet?

773
00:56:21,280 –> 00:56:24,440
Hallgassátok meg ezt a hatalmas,
erőteljes idézetet.

774
00:56:24,440 –> 00:56:25,875
A Nagy orvos lábnyomán, 84. oldal:

775
00:56:26,080 –> 00:56:29,000
“Jézus megparancsolta neki, ‘Kelj
föl vedd a te ágyadat és járj.’

776
00:56:29,000 –> 00:56:32,160
A beteg megújult reménnyel
nézett Jézusra.”

777
00:56:32,160 –> 00:56:35,120
Figyeljetek meg itt egy
esemény sorozatot.

778
00:56:35,120 –> 00:56:39,120
Ezredmásodpercekig tart, de egy
nagyon fontos esemény sorozat.

779
00:56:39,120 –> 00:56:42,160
“A beteg megújult reménnyel
nézett Jézusra,

780
00:56:42,160 –> 00:56:44,920
kinek tekintetéhez, hangjához

781
00:56:44,920 –> 00:56:46,000
nem volt fogható.

782
00:56:46,000 –> 00:56:48,920
Puszta jelenlétéből szeretet
és erő sugárzott.

783
00:56:48,920 –> 00:56:52,560
A rokkant ember megragadta
hitével Krisztus szavait.

784
00:56:52,560 –> 00:56:57,080
Szó nélkül engedelmeskedett,
és minden tagja

785
00:56:57,080 –> 00:56:59,560
engedett akaratának.

786
00:56:59,560 –> 00:57:01,840
Minden idegszálát és izmát
új élet járta át;

787
00:57:01,840 –> 00:57:04,280
béna tagjai egészségesen
mozdultak meg.

788
00:57:04,280 –> 00:57:08,120
Talpra ugrott és biztos,
könnyed léptekkel indult el,

789
00:57:08,120 –> 00:57:12,160
dicsérve Istent és örvendezve
megújult erejének.

790
00:57:12,160 –> 00:57:15,360
Jézus a gyógyítás előtt semmiféle
bizonyítékát nem adta isteni hatalmának.

791
00:57:15,360 –> 00:57:17,520
Az ember mondhatta volna: ‘Uram

792
00:57:17,520 –> 00:57:20,520
ha meggyógyítasz,
engedelmeskedem szavadnak.’

793
00:57:20,520 –> 00:57:22,160
Kételkedésével,

794
00:57:22,160 –> 00:57:25,040
elvesztette volna a gyógyulás
egyetlen lehetőségét.

795
00:57:25,040 –> 00:57:28,600
De nem,” Hallgassátok meg!
“…hitt Krisztus szavaiban,

796
00:57:28,600 –> 00:57:30,960
elhitte, hogy meggyógyult;

797
00:57:30,960 –> 00:57:37,400
Azonnal cselekedni próbált,
és Isten erőt adott neki.

798
00:57:37,400 –> 00:57:40,760
Akart járni, és járt is.

799
00:57:40,760 –> 00:57:45,320
Követte Krisztus parancsát,
és meggyógyult.”

800
00:57:45,320 –> 00:57:47,320
Hallhatok egy “áment” ? {Ámen}

801
00:57:47,320 –> 00:57:51,240
Megfigyeltétek a jelenetet?
Jézusra nézett.

802
00:57:51,240 –> 00:57:55,000
“Nézvén a hitnek fejedelmére és
bevégzőjére, Jézusra.” {Zsid 12:2}

803
00:57:55,000 –> 00:57:57,520
Meghallotta Jézus szavát.

804
00:57:57,520 –> 00:57:59,720
Miből van a hit? “hallásból.”
{Róm 10:17}

805
00:57:59,720 –> 00:58:02,960
Elhitte ezt a szót, és mit tett?

806
00:58:02,960 –> 00:58:07,360
Úgy dönt, hogy engedelmeskedik
és ennek a döntésnek megfelelően
cselekszik;

807
00:58:07,360 –> 00:58:13,120
és amíg nem teszi ezt meg,
nem kapja az erőt.

808
00:58:13,120 –> 00:58:19,440
Miért? Mivel “a hit halott cselekedet
nélkül.” {Jak 2:20}

809
00:58:19,440 –> 00:58:26,080
Egy döntés, erőfeszítés nélkül,
hogy cselekedjen a választásnak
megfelelően nem döntés.

810
00:58:26,080 –> 00:58:29,000
és igen, elismerem…

811
00:58:29,000 –> 00:58:33,400
semmi estre sem állhatott föl ez
az ember saját ereje által.

812
00:58:33,400 –> 00:58:41,400
De kedves barátaim, döntenie kellett,
hogy engedelmeskedik.

813
00:58:41,400 –> 00:58:45,920
És Jézus tudta, hogy
meghozta a döntést,

814
00:58:45,920 –> 00:58:50,080
és ahogy meghozta,
Jézus meggyógyította;

815
00:58:50,080 –> 00:58:53,360
és elment örömmel és
dicsőítve az Istent.

816
00:58:53,360 –> 00:58:56,680
És ez hogyan vonatkozik ránk?
Utolsó bekezdés.

817
00:58:56,680 –> 00:58:59,160
“A Megváltó a vére által megvásárolt
emberek fölé hajolva,

818
00:58:59,160 –> 00:59:01,640
kimondhatatlan szeretettel
és szánalommal mondja:

819
00:59:01,640 –> 00:59:03,880
“Akarsz-é meggyógyulni?”

820
00:59:03,880 –> 00:59:06,400
Kedves barátaim, halljátok ahogy
megkérdezi ezt tőletek?

821
00:59:06,400 –> 00:59:09,120
“Neked is mondja, hogy kelj fel
gyógyultan és békés szívvel!

822
00:59:09,120 –> 00:59:13,320
Ne várj addig, amíg gyógyultnak
nem érzed magad!

823
00:59:13,320 –> 00:59:16,840
Higgy a Megváltó szavában!
Akard, amit Krisztus akar!

824
00:59:16,840 –> 00:59:18,120
Akard szolgálni Őt!

825
00:59:18,120 –> 00:59:24,720
És miközben Igéjének szavai
szerint cselekszel, erőt kapsz!”

826
00:59:24,720 –> 00:59:26,520
Hallhatok egy ‘áment’ ? {Ámen}

827
00:59:26,520 –> 00:59:29,160
Ez a titok, kedves barátaim.

828
00:59:29,160 –> 00:59:38,120
a hit amely eléri az akaratot
és megtalálja Krisztusban az erőt,
hogy engedelmeskedjen.

829
00:59:38,120 –> 00:59:41,720
Álljunk föl egy imára.

830
00:59:41,720 –> 00:59:45,360
Mennyei Atyám, nagyon köszönöm,

831
00:59:45,360 –> 00:59:51,440
hogy meg fogsz erősíteni minket,
hogy akarjunk és cselekedjünk
a te jó kedved szerint,

832
00:59:51,440 –> 00:59:54,320
átadva neked akaratunkat.

833
00:59:54,320 –> 00:59:58,840
Döntöttünk, hogy ezt most megtesszük.
Döntünk, hogy elvesszük

834
00:59:58,840 –> 01:00:01,360
a bűn, az én és Sátán rabságából;

835
01:00:01,360 –> 01:00:04,120
és a megváltásunkért
fizetett bér alapján,

836
01:00:04,120 –> 01:00:05,560
Krisztus vérén,

837
01:00:05,560 –> 01:00:07,560
átadjuk akaratunkat,

838
01:00:07,560 –> 01:00:11,640
a mi Urunknak és Megváltónknak.

839
01:00:11,640 –> 01:00:18,040
Vedd birtokodba;
erősítsd meg, oktasd

840
01:00:18,040 –> 01:00:24,600
és mi használni fogjuk, a Te erőddel,
összhangban a Te akaratoddal.

841
01:00:24,600 –> 01:00:31,120
Köszönjük, hogy meghallgatod
a mi imánkat, mert a Jézus
nevében kértük. Ámen.

842
01:00:31,140 –> 01:00:32,959
Isten áldjon meg barátaim.

843
01:00:32,992 –> 01:00:34,112