Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:01,240 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat melyet valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,640
ahogy Stephen Wallace lelkész végig vezet:

7
00:00:22,640 –> 00:00:25,080
“Dicsőségről, dicsőségre”

8
00:00:25,080 –> 00:00:29,000
“Mindenre van erőm a Krisztusban”

9
00:00:30,040 –> 00:00:32,200
Isten hozott újra, barátaim.

10
00:00:32,200 –> 00:00:36,920
Nagyra értékelem a kiváltságot, hogy folytathatjuk a tanulmányunkat,

11
00:00:36,920 –> 00:00:42,400
az akarat központi szerepéről a jellem fejlődésben.

12
00:00:42,400 –> 00:00:49,160
Az 59 -dik oldalnál tartunk a jegyzeteinkben, a 27 -dik tanulmánynál.

13
00:00:49,160 –> 00:00:55,120
A címe: “Mindenre van erőm a Krisztusban.”

14
00:00:55,120 –> 00:01:01,240
Szeretem ezt a verset; Szeretem ezt a verset. Tovább azt mondja:

15
00:01:01,240 –> 00:01:07,360
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. {Fil 4:13}

16
00:01:07,360 –> 00:01:15,200
Szeretném, Isten kegyelme által, nagyon nagyon érthetővé tenni,

17
00:01:15,200 –> 00:01:19,000
hogyan lehetünk sikeresek,

18
00:01:19,000 –> 00:01:23,080
nemcsak annak a keresésében, hogy legyőzzük az ellen-tényezőt, a testet,

19
00:01:23,080 –> 00:01:24,680
annak, minden kívánságával együtt,

20
00:01:24,680 –> 00:01:27,160
hanem annak a keresésében is, hogy Krisztushoz hasonló jellemünk legyen.

21
00:01:27,200 –> 00:01:30,880
Szeretném nagyon világossá tenni, hogy a siker titka, az egység,

22
00:01:30,880 –> 00:01:41,040
az, hogy az isteni erő egységben legyen az emberi erőfeszítéssel.

23
00:01:41,040 –> 00:01:45,280
Oh, barátaim, nagyon fontos tanulmányhoz érkeztünk,

24
00:01:45,280 –> 00:01:50,160
és emlékeztek, a lelki dolgok milyenek? …lelkileg foghatók fel. {1 Kor 2:13-14}

25
00:01:50,160 –> 00:01:54,560
Remélem, hogy nem nehezteltek rám azért, hogy újra és újra elmondom nektek.

26
00:01:54,560 –> 00:01:57,360
De tudjátok, hajlamosak vagyunk önelégültté válni,

27
00:01:57,360 –> 00:01:59,200
akkor, amikor Isten Igéjének tanulmányozására kerül sor.

28
00:01:59,200 –> 00:02:03,400
Elismerjük? Isten bocsásson meg nekünk.

29
00:02:03,440 –> 00:02:07,640
De azért vagyok itt, hogy elmondjam, kedves barátaim, hogy nem rendelkezünk azzal ami kellene.

30
00:02:07,640 –> 00:02:10,240
Nem rendelkezünk azzal, ami kellene….,

31
00:02:10,240 –> 00:02:15,000
hogy életet megváltoztató tapasztalatunk legyen, Isten Igéjének tanulmányozásában, egyébként.

32
00:02:15,000 –> 00:02:24,120
Oh, igen, tudunk róla beszélni, teológizálni és vitatkozni,

33
00:02:24,120 –> 00:02:28,080
gyakorlottak vagyunk Isten Igéjének tanulmányozásában, de,

34
00:02:28,080 –> 00:02:31,240
kedves barátaim, remélem, hogy ennél többet szeretnétek,

35
00:02:31,240 –> 00:02:34,800
Isten Igéjének tanulmányozásából. Ugye? {Ámen}

36
00:02:34,800 –> 00:02:40,560
Szeretnétek jobban hasonlítani Jézushoz, az Ő Igéjének tanulmányozása nyomán, ugye?

37
00:02:40,600 –> 00:02:42,160
Ha akarjuk, hogy ez legyen a tapasztalatunk,

38
00:02:42,160 –> 00:02:46,080
Jézus Lelkének a befolyása alatt kell tanulmányoznunk az Ő Igéjét,

39
00:02:46,080 –> 00:02:48,800
az Igazság Lelke befolyása alatt.

40
00:02:48,800 –> 00:02:52,720
Csak az Igazság Lelke tudja valóban bemutatni Isten dicsőségét számunkra,

41
00:02:52,720 –> 00:02:55,680
az Ő Igéjének tanulmányozása közben,

42
00:02:55,680 –> 00:03:00,240
és természetesen csak az Igazságnak Lelke tudja helyreállítani bennünk az Ő dicsőségét.

43
00:03:00,240 –> 00:03:02,720
Tehát annak érdekében, hogy az Ő dicsőségét szemlélhessük

44
00:03:02,720 –> 00:03:11,800
és az Ő hasonlatosságára legyünk helyreállítva, a Szentlélektől függ.

45
00:03:11,800 –> 00:03:14,160
Tehát imádkozzunk ezért.

46
00:03:14,160 –> 00:03:16,440
Gyertek imádkozzunk egymásért, ahogy önmagunkért imádkozunk,

47
00:03:16,440 –> 00:03:21,160
még egyszer a Szentlélek kitöltéséért.

48
00:03:39,920 –> 00:03:44,600
Atyám, még egyszer ennek az estének a csöndjében,

49
00:03:44,600 –> 00:03:48,600
ezen a kedves helyen,

50
00:03:48,600 –> 00:03:53,800
dicsérünk Téged, a Te Igéd megnyitásának a lehetőségéért,

51
00:03:53,800 –> 00:03:58,760
azért, hogy úgy tanulmányozhatjuk az igazságot, ahogy Jézusban van.

52
00:03:58,760 –> 00:04:02,080
De Atyám, szeretnénk, hogy ez több lenne számunkra,

53
00:04:02,080 –> 00:04:03,840
egy értelmi gyakorlatnál,

54
00:04:03,880 –> 00:04:07,160
mert azt szeretnénk, hogy ez egy életet megváltoztató tapasztalat legyen,

55
00:04:07,160 –> 00:04:12,800
azzal szeretnénk kezdeni, hogy megnyitjuk a szíveinket, és meghívjuk a Te Lelkedet,

56
00:04:12,800 –> 00:04:19,560
az Igazságnak Lelkét, hogy jöjjön be, azért, hogy az igazság tanulmányozása által,

57
00:04:19,560 –> 00:04:24,160
megtapasztalhassuk jobban, mint bármikor,

58
00:04:24,160 –> 00:04:29,120
megszabadító, megszentelő erejét életünkben.

59
00:04:29,120 –> 00:04:33,880
Atyám, abban a meg nem érdemelt kiváltságban van részem, hogy ezt a tanulmányt vezethetem.

60
00:04:33,880 –> 00:04:40,560
Elismerem neked, hogy nem vagyok a hivatásom magaslatán.

61
00:04:40,560 –> 00:04:42,160
De nagyon hálás vagyok,

62
00:04:42,160 –> 00:04:47,720
hogy leereszkedsz, és felhasználsz egy bűn által megrontott földi halandót, hogy

63
00:04:47,720 –> 00:04:51,440
az igazság áldásának csatornája legyen.

64
00:04:51,440 –> 00:04:56,240
Imádkozom, hogy

65
00:04:56,240 –> 00:05:01,000
az, amire Pál apostol úgy utal, mint az igehirdetés bolondsága,

66
00:05:01,000 –> 00:05:04,240
a Szentlélek életet megváltoztató igazságot tudjon átadni,

67
00:05:04,240 –> 00:05:07,840
minden szívnek és léleknek, ezen a földi edényen keresztül.

68
00:05:07,840 –> 00:05:09,960
Kérlek Uram, vidd véghez ezt a csodát,

69
00:05:09,960 –> 00:05:12,640
és ha valaki áldásban részesül,

70
00:05:12,640 –> 00:05:16,600
mindannyian tudni fogjuk, egyedül kinek tartozunk hálával.

71
00:05:16,600 –> 00:05:22,280
Neked, és nem annak, akit Te felhasználsz.

72
00:05:22,280 –> 00:05:30,920
Kérlek Atyám, hallgasd meg ezt az imát, mert Jézus nevében kértem. Ámen.

73
00:05:38,000 –> 00:05:43,000
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. {Fil 4:13}

74
00:05:43,000 –> 00:05:47,000
Az akarat szerepéről fogunk beszélni,

75
00:05:47,000 –> 00:05:48,440
az ember természetében lévő uralkodó erőről

76
00:05:48,440 –> 00:05:52,200
és arra a felismerésre jutottunk, hogy abszolút központi,

77
00:05:52,200 –> 00:05:53,920
döntő fontosságú szerepe van.

78
00:05:53,920 –> 00:05:57,280
Valójában, minden az akarat helyes működésétől függ.

79
00:05:57,280 –> 00:05:59,960
Miért? Mivel az akarat az emberi természetben lévő uralkodó erő,

80
00:05:59,960 –> 00:06:02,080
a döntés hatalma, a választás hatalma;

81
00:06:02,080 –> 00:06:03,720
és a Prófétaság Lelke azt mondja,

82
00:06:03,720 –> 00:06:07,240
“Életünk minden tapasztalatában,” hogyan szól hozzánk Isten Igéje?

83
00:06:07,240 –> 00:06:09,960
“Válasszatok még ma, hogy kinek szolgáltok.” {Ed 289.1}

84
00:06:09,960 –> 00:06:15,760
Miért? Mert életünkben két ellentétes

85
00:06:15,760 –> 00:06:20,240
vággyal harcolunk, hogy hogyan válaszoljunk erre a tapasztalatra:

86
00:06:20,240 –> 00:06:24,520
a test kívánságai és a Lélek kívánságai. {Gal 5:17}

87
00:06:24,520 –> 00:06:28,160
És igen, a vágy kifejezést a Lélekre való utalásként is használható,

88
00:06:28,160 –> 00:06:31,280
mert a görög nyelvben, egyszerűen csak erős vágyat jelent.

89
00:06:31,280 –> 00:06:35,680
Vannak a Léleknek erős vágyai? Igen,

90
00:06:35,680 –> 00:06:41,200
és ezek a vágyak szöges ellentétben vannak egymással.

91
00:06:41,200 –> 00:06:48,160
Ezért senki sem szolgálhat két Úrnak {Mát 6:24}; döntenünk kell.

92
00:06:48,200 –> 00:06:54,040
Minden tapasztalatunkban Isten Igéje a következőképpen szól hozzánk, “Ma válasszatok,”

93
00:06:54,040 –> 00:06:58,840
dönts most, “kit fogsz szolgálni?” {Józs 24:15}

94
00:06:58,840 –> 00:07:04,040
Válassz, válassz, válassz…csak egyedül

95
00:07:04,040 –> 00:07:09,160
Jézus Krisztus uralmának alávetett akarattal

96
00:07:09,160 –> 00:07:12,440
lehet válaszolni, a megváltásért fizetett árra,

97
00:07:12,440 –> 00:07:15,560
ami megszabadít a bűn, az én és Sátán rabságából, {AA 558.1}

98
00:07:15,560 –> 00:07:19,280
rendelhetjük alá akaratunkat Jézus Krisztusnak;

99
00:07:19,320 –> 00:07:22,440
és amikor birtokba veszi akaratunkat, mit tesz?

100
00:07:22,440 –> 00:07:26,160
Felhasználja helyettünk? Nem, kedves barátaim.

101
00:07:26,160 –> 00:07:36,760
Megerősíti, hogy az Ő akaratával összhangban tudjuk felhasználni.

102
00:07:36,760 –> 00:07:39,400
Az Ő akaratával összhangban…

103
00:07:39,400 –> 00:07:44,440
Nagyon fontos ezt megérteni,

104
00:07:44,440 –> 00:07:47,400
és nemcsak a jellem fejlődésben betöltött központi szerepe miatt,

105
00:07:47,400 –> 00:07:49,960
és a kísértés legyőzésében,

106
00:07:49,960 –> 00:07:53,000
de különösen fontos megérteni,

107
00:07:53,000 –> 00:07:55,520
ennek a hamis tanításnak a fényében,

108
00:07:55,520 –> 00:08:01,120
ami nagyon népszerű közöttünk, és sokat félrevezetett.

109
00:08:01,120 –> 00:08:08,360
Azt szeretném, hogy ellensúlyozzam ezt az igazsággal,

110
00:08:08,360 –> 00:08:16,640
és ahogy figyelembe vettem ezt a hamis tanítást, megkérdeztem önmagamtól, “Miért?”

111
00:08:16,640 –> 00:08:22,480
…és arra a következtetésre jutottam, ahogy már régebb megjegyeztem,

112
00:08:22,480 –> 00:08:30,480
hogy ez a törvényeskedés túlreagálása; ez egy túlreagálása a törvényeskedésnek.

113
00:08:30,480 –> 00:08:37,000
Az emberi erőfeszítésnek egy túl reagálása.

114
00:08:37,000 –> 00:08:44,840
Ez egy téves következtetés arról, hogy az emberi erőfeszítés legalizmus,

115
00:08:44,840 –> 00:08:48,760
ami egész egyszerűen nem igaz.

116
00:08:48,760 –> 00:09:00,200
De kedves barátaim, arról is szól, hogy egy fontos igazsággal,

117
00:09:00,200 –> 00:09:03,120
egy szélsőséget ellensúlyozunk.

118
00:09:03,120 –> 00:09:07,480
Hadd magyarázzak el valamit a tévtanításról.

119
00:09:07,480 –> 00:09:13,800
A tévtanítás sohasem kirívó.

120
00:09:13,800 –> 00:09:20,280
Sátán annál sokkal okosabb, minthogy egy kirívó hibát próbáljon elhitetni, ugye?

121
00:09:20,280 –> 00:09:28,920
Tehát minek a nagy mestere? Annak, hogy összekeveri az igazságot a hamissággal, vagy

122
00:09:28,920 –> 00:09:38,640
szélsőségbe viszi át, hogy kiegyensúlyozatlan legyen.

123
00:09:38,640 –> 00:09:42,200
Tipikusan ez egy fokozatos folyamat.

124
00:09:42,200 –> 00:09:44,040
Mindenek előtt,

125
00:09:44,040 –> 00:09:49,560
valaki észreveszi, hogy egy bizonyos kiegyensúlyozatlanság van itt,

126
00:09:49,560 –> 00:09:54,600
és megpróbálják az ellentétes irányba áthelyezni a súlypontot,

127
00:09:54,600 –> 00:09:58,120
megpróbálva egyensúlyozni;

128
00:09:58,120 –> 00:10:04,680
és ezért, elkezdenek kalapálni egy nagyon fontos kiegyensúlyozó igazságot.

129
00:10:04,680 –> 00:10:07,240
De ha nem vigyáznak,

130
00:10:07,240 –> 00:10:13,120
olyan erősen kalapálhatják, hogy túl hangsúlyozottá válik.

131
00:10:13,120 –> 00:10:18,800
És mindenek előtt mellőzi a kiegyensúlyozott igazságot,

132
00:10:18,800 –> 00:10:23,160
és amikor, tévtanítássá válik –

133
00:10:23,160 –> 00:10:27,680
tagadja a kiegyensúlyozott igazságot.

134
00:10:27,680 –> 00:10:33,200
Most ez a tév tanítás, amire próbálom felhívni a figyelmeteket,

135
00:10:33,200 –> 00:10:38,960
melyik az az igazság, ami szélsőségbe ment át?

136
00:10:38,960 –> 00:10:43,040
“Nélkülem semmit sem cselekedhettek.”

137
00:10:43,040 –> 00:10:47,520
Igaz ez? Teljes mértékben igaz.

138
00:10:47,520 –> 00:10:51,480
Ez az első szöveg,

139
00:10:51,480 –> 00:10:56,080
János 15:5, “Nélkülem semmit sem cselekedhettek.”

140
00:10:56,080 –> 00:11:02,360
Jézus mondta ezt és természetesen igaz. Senki sem tagadhatja ezt.

141
00:11:02,360 –> 00:11:03,600
De kedves barátaim,

142
00:11:03,600 –> 00:11:08,040
bajba kerülünk, hogyha ezt szélsőségbe visszük át.

143
00:11:08,040 –> 00:11:10,760
Mit értek ezalatt?

144
00:11:10,760 –> 00:11:15,600
Igen, igaz, hogy nélküle semmit sem tehetünk.

145
00:11:15,600 –> 00:11:18,800
De ne menjünk el túl messzire.

146
00:11:18,800 –> 00:11:25,040
Ne vonjátok le azt a következtetést, hogy “vele nem kell tegyünk semmit.”

147
00:11:25,040 –> 00:11:28,120
Egyetértünk?

148
00:11:28,120 –> 00:11:30,680
“Nélküle semmit sem cselekedhetünk.” Igen.

149
00:11:30,680 –> 00:11:40,840
Vele nem kell semmit tennünk? Nem, nem nem.

150
00:11:40,840 –> 00:11:46,920
Mi a kiegyensúlyozó igazság? “Nélküle semmit sem cselekedhetünk.”

151
00:11:46,920 –> 00:11:58,680
De, “De mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” {Fil 4:13} Ámen?

152
00:11:58,680 –> 00:12:02,480
Igen, természetesen, Krisztus ereje nélkül semmit sem tehetünk.

153
00:12:02,480 –> 00:12:06,800
De ez nem azt jelenti, hogy el kellene várjuk Jézustól,

154
00:12:06,800 –> 00:12:09,040
hogy mindent megtegyen értünk.

155
00:12:09,040 –> 00:12:12,400
Dőlj hátra, és engedd, hogy Isten tegyen meg mindent.

156
00:12:12,400 –> 00:12:19,200
Apropó, aggódom a, “hagyd Istent, hogy tegye meg” kifejezés miatt.

157
00:12:19,200 –> 00:12:22,040
Elismerem, hogy vannak bizonyos szövegösszefüggések,

158
00:12:22,040 –> 00:12:23,760
amiben megközelíti ezt az értelmet.

159
00:12:23,760 –> 00:12:27,240
De nekem ez aggodalomra ad okot,

160
00:12:27,240 –> 00:12:32,720
mert úgy hangzik, mintha passzívak és lusták kellene lennünk,

161
00:12:32,720 –> 00:12:36,000
és Isten megteszi azt, aminek végbe kell mennie.

162
00:12:36,000 –> 00:12:40,000
Így működik a keresztény élettapasztalatban?

163
00:12:40,000 –> 00:12:42,840
Nem, testvéreim.

164
00:12:42,840 –> 00:12:46,040
Kapaszkodjunk bele kedves életébe és az Ő erejébe,

165
00:12:46,040 –> 00:12:48,320
akaratába és cselekedjünk tetszése szerint.

166
00:12:48,320 –> 00:12:51,040
Ez az, ami van;

167
00:12:51,040 –> 00:12:53,880
és ahogy ezt megteszitek, mit tehetünk meg?

168
00:12:53,920 –> 00:13:00,520
“…mindent Krisztus által,…aki megerősít minket.”

169
00:13:00,520 –> 00:13:06,080
Kérlek értsétek ezt meg.

170
00:13:06,080 –> 00:13:11,920
Fiatalok oktatója, 1894 szeptember 20:

171
00:13:11,920 –> 00:13:14,840
“Isten adott nektek erkölcsi erőt,

172
00:13:14,840 –> 00:13:18,680
és fogékonnyá tett a vallásos befolyásra;

173
00:13:18,680 –> 00:13:22,920
Lehetőségeket és létesítményeket biztosított, amelyek segítik,

174
00:13:22,920 –> 00:13:25,040
a krisztusi jellem kialakítását;

175
00:13:25,040 –> 00:13:27,400
és most tőletek függ,

176
00:13:27,400 –> 00:13:32,000
hogy együtt fogtok-e vagy sem működni az isteni erőkkel,

177
00:13:32,588 –> 00:13:36,948
törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek.

178
00:13:36,360 –> 00:13:41,120
Nem akarjátok megragadni, értékelni és megfelelőnek találni

179
00:13:41,120 –> 00:13:44,880
minden segítséget amelyet kaptok?

180
00:13:44,880 –> 00:13:48,560
Imádkoznotok, hinnetek és engedelmeskednetek kell.

181
00:13:48,560 –> 00:13:54,080
A saját erőtökből semmit sem tehettek; de

182
00:13:54,080 –> 00:14:00,680
Jézus Krisztus kegyelme által, meg tudjátok erősíteni magatokat

183
00:14:00,680 –> 00:14:04,160
oly módon, hogy a legnagyobb jóban legyen része lelketeknek,

184
00:14:04,160 –> 00:14:07,120
és a legnagyobb áldásban legyen része más lelkeknek.

185
00:14:07,120 –> 00:14:12,800
Ragadjátok meg Jézust, és szorgalmasan fogjátok végezni Krisztus munkáját,

186
00:14:12,800 –> 00:14:15,840
és végül megkapjátok az örök jutalmat.

187
00:14:15,840 –> 00:14:19,280
Legyetek hűek a kis dolgokban.”

188
00:14:19,280 –> 00:14:23,240
Látjátok, a védelmező egyensúlyt?

189
00:14:23,240 –> 00:14:26,320
Elismeri az igazságot, hogy “Nélküle” mit tehetünk?

190
00:14:26,320 –> 00:14:27,880
“…semmit”

191
00:14:27,880 –> 00:14:32,200
De nem visz a végletekbe, ahol vele együtt…

192
00:14:32,200 –> 00:14:38,040
…semmit sem kell tennünk…éppen ellenkezőleg.

193
00:14:38,040 –> 00:14:41,000
Mit kell tennünk? “..ragadjátok meg Jézust

194
00:14:41,000 –> 00:14:45,040
és szorgalmasan végezni fogjátok Krisztus munkáját.”

195
00:14:45,040 –> 00:14:51,000
Ez épp az ellenkezője a “hagyd Istenre” amennyire csak lehet.

196
00:14:51,000 –> 00:14:53,720
Egyetértünk ebben?

197
00:14:53,720 –> 00:15:01,480
Miért akarom annyira, hogy ez érthető legyen, kedves barátaim?

198
00:15:01,480 –> 00:15:05,040
Nos, pontosan a következő idézet miatt,

199
00:15:05,040 –> 00:15:07,560
Pátriárkák és próféták 509 oldal:

200
00:15:07,560 –> 00:15:16,960
“A siker titka az isteni hatalom és az emberi igyekezet egyesülésében van.”

201
00:15:16,960 –> 00:15:20,080
Egy véletlenről beszélünk itt?

202
00:15:20,080 –> 00:15:22,680
Valamiről, ami nem fontos?

203
00:15:22,680 –> 00:15:27,040
Nem testvéreim, a siker titkáról beszélünk,

204
00:15:27,040 –> 00:15:29,440
a Krisztushoz hasonló jellem keresésében.

205
00:15:29,440 –> 00:15:31,360
A mennyre való alkalmasság keresésében.

206
00:15:31,360 –> 00:15:35,080
Az erőfeszítésünkről, hogy legyőzzük az ellen-tényezőt, a testet,

207
00:15:35,080 –> 00:15:36,400
minden kívánságával együtt.

208
00:15:36,400 –> 00:15:40,360
“A siker titka az isteni hatalom és az emberi igyekezet

209
00:15:40,360 –> 00:15:44,960
egyesülésében van.”

210
00:15:44,960 –> 00:15:47,480
Apropó, mit gondoltok ki tudja, nagyon jól, hogy

211
00:15:47,480 –> 00:15:49,040
az isteni erő egyesülése

212
00:15:49,040 –> 00:15:52,240
az emberi erőfeszítéssel a siker titka?

213
00:15:52,240 –> 00:15:56,040
– Sátán, Sátán.

214
00:15:56,040 –> 00:15:58,880
Ezt tudva, ha te lennél Sátán,

215
00:15:58,880 –> 00:16:05,040
mit gondolsz, mire akarnád rávenni az embereket, hogy tegyenek?

216
00:16:05,040 –> 00:16:10,600
Vessétek el az alapvető összetevő egyikét

217
00:16:10,600 –> 00:16:15,560
a sikeres egyenletnek. Nem ezt tennétek? Hát persze, hogy ezt.

218
00:16:15,560 –> 00:16:17,640
Hogyha a lehetőség, hogy sikeres legyen valaki,

219
00:16:17,640 –> 00:16:20,280
az isteni erő és az emberi erőfeszítés által van,

220
00:16:20,320 –> 00:16:24,000
a legjobbat kell tedd, hogy elhitesd az emberekkel,

221
00:16:24,000 –> 00:16:31,320
hogy vagy az egyik vagy a másik nem szükséges.

222
00:16:31,320 –> 00:16:36,080
Hogyan nevezik az isteni erő elvetését?

223
00:16:36,080 –> 00:16:39,800
A sikeres egyenletben benne van az isteni erő?

224
00:16:39,800 –> 00:16:51,040
Humanizmusnak nevezzük, humanizmusnak,ahol az ember állítólag eredendően jó.

225
00:16:51,040 –> 00:16:54,400
Csak néhány lehetőségre van szüksége, és némi bátorításra,

226
00:16:54,400 –> 00:17:00,200
és egy jó állami támogatás segíteni fog, és oktatási program,

227
00:17:00,200 –> 00:17:06,480
jóvá teszi; jó személlyé válik.

228
00:17:06,480 –> 00:17:12,400
Nem, nem.

229
00:17:12,400 –> 00:17:16,240
Mit tehetünk nélküle? “semmit” ,{Ján 15:5} ami jó.

230
00:17:16,240 –> 00:17:21,680
Természetesen lehetünk jó csalók és gazemberek,

231
00:17:21,680 –> 00:17:25,920
de arról beszélek, hogy valaki tényleg jó,

232
00:17:25,920 –> 00:17:29,960
a keresztényi értékek értelmében.

233
00:17:29,960 –> 00:17:32,520
Nem tudod ezt megtenni a Szentlélek segítsége nélkül.

234
00:17:32,520 –> 00:17:35,080
Nem számít, hogy mennyire vagy iskolázott.

235
00:17:35,080 –> 00:17:40,560
Ez természetfeletti erőt igényel. Ámen? Természetfeletti erőt.

236
00:17:40,560 –> 00:17:50,000
De van egy másik módja is annak, hogy az ördög becsapjon minket,

237
00:17:50,000 –> 00:17:54,280
azáltal, hogy rávesz minket, ne tegyünk emberi erőfeszítést,

238
00:17:54,280 –> 00:17:56,840
a siker egyenletében.

239
00:17:56,840 –> 00:17:59,000
Követitek?

240
00:17:59,000 –> 00:18:00,520
Hogy teheti ezt meg?

241
00:18:00,520 –> 00:18:05,320
Nos, olyan elmélettel állhat elő, amivel elhiteti velünk,

242
00:18:05,320 –> 00:18:11,720
hogy az emberi erőfeszítés egyértelműen törvényeskedés;

243
00:18:11,720 –> 00:18:14,160
és aki elhiszi ezt, természetesen,

244
00:18:14,160 –> 00:18:16,160
nem akar törvényeskedő lenni,

245
00:18:16,160 –> 00:18:20,760
tehát nem akarnak semmilyen emberi erőfeszítést tenni,

246
00:18:20,760 –> 00:18:24,520
és eleve kudarcra vannak ítélve.

247
00:18:24,520 –> 00:18:26,840
Látjátok ezt barátaim?

248
00:18:26,840 –> 00:18:33,720
És Sátán ennek csak örülne.

249
00:18:33,720 –> 00:18:36,360
Tudjátok, ahogy utaztam,

250
00:18:36,360 –> 00:18:39,080
és ahogy a gyülekezeteinkkel dolgoztam,

251
00:18:39,080 –> 00:18:45,200
lehetőségem volt tanácsolni, és meghallgatni,

252
00:18:45,200 –> 00:18:49,600
számos hetednapot ünneplő adventista bizonyságtételét.

253
00:18:49,600 –> 00:18:56,080
Voltak alkalmak, amikor az emberek megosztották velem,

254
00:18:56,080 –> 00:19:03,480
azt, hogy képtelenek legyőzni néhány komoly problémát az életükben,

255
00:19:03,480 –> 00:19:06,920
néhány megrögzött bűnt,

256
00:19:06,920 –> 00:19:12,280
és ahogy beszéltem velük arról, hogy hogyan tehetik ezt meg,

257
00:19:12,280 –> 00:19:14,880
tudjátok gyakran mivel találkoztam?

258
00:19:14,920 –> 00:19:18,480
Amikor például megkérdeztem tőlük, hogyan

259
00:19:18,480 –> 00:19:22,080
működnek együtt az Úrral a győzelemért,

260
00:19:22,080 –> 00:19:31,280
azt felelték, “Mit értesz ezalatt? Nem szeretnék törvényeskedő lenni;”

261
00:19:31,280 –> 00:19:34,840
és azonnal tudtam, hogy be lettek hálózva

262
00:19:34,840 –> 00:19:41,200
ezzel a veszélyes hamis tanítással.

263
00:19:41,200 –> 00:19:49,280
Kedves barátaim, a sikeres egyenletnek melyik a két összetevője?

264
00:19:49,280 –> 00:19:53,000
Isteni erő és emberi erőfeszítés.

265
00:19:53,000 –> 00:20:01,560
Hallgassátok meg a következő idézetet. Bizonyságtételek, 7 kötet, 239 oldal:

266
00:20:01,560 –> 00:20:06,840
“Sikerünket mi kovácsoljuk önmagunk számára…”

267
00:20:06,840 –> 00:20:13,120
Ha most itt megállnék, mi lenne ez? Humanizmus.

268
00:20:13,120 –> 00:20:15,840
De nem ez a mondat vége, nemde?

269
00:20:15,840 –> 00:20:21,120
“Sikerünket mi kovácsoljuk önmagunk számára Krisztus kegyelme által.”

270
00:20:21,120 –> 00:20:25,080
Itt van, ez a sikeres egyenlet.

271
00:20:25,080 –> 00:20:28,520
Az emberi erőfeszítés, mivel párosítva? …isteni erővel.

272
00:20:28,520 –> 00:20:29,520
Pál szavaival élve:

273
00:20:29,520 –> 00:20:35,120
“Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” {Fil 4:13}

274
00:20:35,120 –> 00:20:39,160
Itt van. Itt van.

275
00:20:39,160 –> 00:20:47,120
Egy radikális dolgot szeretnék mondani.

276
00:20:47,120 –> 00:20:50,120
Néhányan közületek talán nehezen fogják elfogadni,

277
00:20:50,120 –> 00:20:53,280
de mindenképp elmondom,

278
00:20:53,280 –> 00:21:01,000
mert akarom, hogy világosan lássátok ezt a dolgot.

279
00:21:01,000 –> 00:21:06,560
“Nélküle semmit sem tehetünk”,

280
00:21:06,560 –> 00:21:11,360
saját megváltásunk érdekében.

281
00:21:11,360 –> 00:21:19,120
De az is igaz, hogy nélkülünk, Ő sem tehet semmit…

282
00:21:19,120 –> 00:21:27,600
a megváltásunk érdekében.

283
00:21:27,600 –> 00:21:29,680
Most kérlek jegyezzétek meg, feltételhez kötöttem,

284
00:21:29,680 –> 00:21:34,040
“a mi,” hol? “…személyes megváltásunk tapasztalatában.”

285
00:21:34,040 –> 00:21:38,200
Szüksége van a segítségünkre, amikor

286
00:21:38,200 –> 00:21:41,200
a megváltásunkról van szó?

287
00:21:41,200 –> 00:21:44,480
Oh, nem. Nem, ezt mondom.

288
00:21:44,520 –> 00:21:46,320
De azt mondom,

289
00:21:46,320 –> 00:21:49,520
amikor a személyes alkalmazásáról van szó, ezeknek

290
00:21:49,520 –> 00:21:56,840
és a hatékonyságukról szerzett tapasztalatról, szüksége van az együttműködésünkre.

291
00:21:56,840 –> 00:22:01,480
Szüksége van. Figyeljetek,

292
00:22:01,480 –> 00:22:07,120
nem mondanék ilyen radikális dolgot, ihletett támogatás nélkül.

293
00:22:07,120 –> 00:22:09,840
Csodálatos kegyelem, 319 oldal:

294
00:22:09,840 –> 00:22:12,520
“Az ember semmit sem valósíthat meg Isten nélkül,”

295
00:22:12,520 –> 00:22:16,000
Érthető? “Az ember semmit sem érhet el Isten nélkül,

296
00:22:16,000 –> 00:22:20,120
és Isten úgy rendezte terveit,

297
00:22:20,120 –> 00:22:24,360
hogy semmit se érjen el az ember megváltásában,

298
00:22:24,360 –> 00:22:31,160
anélkül, hogy az ember ne működne együtt az Istennel.

299
00:22:31,160 –> 00:22:36,360
Figyelemre méltó.

300
00:22:36,360 –> 00:22:45,360
Mielőtt túlságosan is nagy hatással lenne rátok,

301
00:22:45,360 –> 00:22:50,960
a feltétlenül szükséges hozzájárulásotok,

302
00:22:50,960 –> 00:22:57,520
kérlek olvassátok el a következő mondatot:

303
00:22:57,520 –> 00:23:03,920
“Az embertől megkövetelt rész, mérhetetlenül kicsi.”

304
00:23:03,920 –> 00:23:06,440
Megalázó?

305
00:23:06,440 –> 00:23:11,440
“Mekkora az embertől megkövetelt rész? “…mérhetetlenül kicsi,”

306
00:23:11,440 –> 00:23:14,040
de hallgassátok meg, “mégis Isten tervében,

307
00:23:14,040 –> 00:23:19,520
ez az a rész, amire szükség van, hogy a munka sikeres legyen.”

308
00:23:19,520 –> 00:23:24,000
Mérhetetlenül kicsi, de abszolút milyen? Szükséges.

309
00:23:24,040 –> 00:23:26,760
Feltétlenül szükséges.

310
00:23:26,760 –> 00:23:33,160
Kérlek értsétek meg az emberi erőfeszítés szükségességét,

311
00:23:33,160 –> 00:23:39,480
annak érdekében, hogy az isteni erő sikeres legyen.

312
00:23:39,520 –> 00:23:42,480
A Nagy orvos lábnyomán 130:

313
00:23:42,480 –> 00:23:48,440
Szeretném ha elemeznénk ezt a figyelemre méltó idézetet.

314
00:23:48,440 –> 00:23:50,160
Első mondat:

315
00:23:50,200 –> 00:23:56,640
” Isten hatalma nélkül nem jöhet létre igazi megújulás.”

316
00:23:56,640 –> 00:24:01,120
Eddig az idézet. “Isten hatalma nélkül,” milyen megújulás nem mehet végbe?

317
00:24:01,120 –> 00:24:03,160
“…nem jöhet létre igazi megújulás.”

318
00:24:03,160 –> 00:24:06,400
Kérlek jegyezzétek meg ezt a minősítést.

319
00:24:06,400 –> 00:24:11,200
Mégis, vajon végre lehet hajtani jelentős reformot isteni erő nélkül?

320
00:24:11,200 –> 00:24:17,520
Igen, a viselkedés megváltoztatása lehetséges,

321
00:24:17,520 –> 00:24:22,680
figyelemreméltó változás érhető el, ha elegendő önző indítékkal rendelkezel.

322
00:24:22,680 –> 00:24:25,800
Kövessetek kérlek. Mit mondtam?

323
00:24:25,800 –> 00:24:30,120
Lehetséges a viselkedés változtatása, ha mivel rendelkezel?

324
00:24:30,120 –> 00:24:31,320
…önző indíték.

325
00:24:31,320 –> 00:24:33,160
És én azt mondanám nektek,

326
00:24:33,160 –> 00:24:40,280
hogy ha a modern pszichiátria és pszichológia nem Krisztus központú,

327
00:24:40,280 –> 00:24:44,920
kizárólag önző indítékra alapozza,

328
00:24:44,920 –> 00:24:48,600
a viselkedés változását.

329
00:24:48,600 –> 00:24:53,040
De meg lehet tenni; véghez lehet vinni.

330
00:24:53,040 –> 00:24:56,000
De igazi reform ez?

331
00:24:56,000 –> 00:25:01,920
Nem, ez csak a sír fehérre festése. {Mát 23:27}

332
00:25:01,920 –> 00:25:04,560
Egyetértünk? Ez valójában képmutatás.

333
00:25:04,560 –> 00:25:08,960
Látjátok, az igazi reform forrása egy megváltozott elme,

334
00:25:08,960 –> 00:25:11,840
egy megváltozott szív kell legyen.

335
00:25:11,840 –> 00:25:15,120
De az önző érdekből véghez vitt viselkedés változtatás,

336
00:25:15,120 –> 00:25:17,480
azt jelenti, hogy összeszorított fogakkal,

337
00:25:17,480 –> 00:25:21,160
másképp viselkedsz, egy bizonyos területen,

338
00:25:21,160 –> 00:25:28,040
mert kifizetendően előnyös.

339
00:25:28,040 –> 00:25:34,720
Követitek? Engedjétek meg, hogy szemléltessem.

340
00:25:34,720 –> 00:25:41,560
Egy figyelemre méltó reform ment végbe, bár még most is tart,

341
00:25:41,600 –> 00:25:43,840
néhány évvel ezelőtt országunkban,

342
00:25:43,840 –> 00:25:53,360
a szexuális kapcsolatok területén, egy jó üzlet az önmegtartóztatásra.

343
00:25:53,360 –> 00:26:04,240
Miért? Igazi reform volt? Nem, a HIV vírustól való félelem okozta.

344
00:26:04,240 –> 00:26:07,280
Nem egy igazi reform, ugye?

345
00:26:07,280 –> 00:26:13,320
Térjünk vissza az idézethez.

346
00:26:13,320 –> 00:26:17,120
” Isten hatalma nélkül nem jöhet létre igazi megújulás.”

347
00:26:17,120 –> 00:26:19,560
Miért van ez így? Olvassuk:

348
00:26:19,560 –> 00:26:23,240
“Az emberi korlátok az öröklött és szerzett hajlamokkal szemben

349
00:26:23,240 –> 00:26:27,080
olyanok, mint homokzátony az áradatban.”

350
00:26:27,080 –> 00:26:27,840
Nagyon tetszik.

351
00:26:27,840 –> 00:26:32,720
Milyenek az emberi korlátok? “…olyanok, mint homokzátony az áradatban.

352
00:26:32,720 –> 00:26:38,680
Amíg Krisztus élete nem lesz személyes életünk éltető ereje,

353
00:26:38,680 –> 00:26:42,120
addig nem tudunk ellenállni,

354
00:26:42,120 –> 00:26:45,520
a kívülről és belülről támadó kísértéseknek.”

355
00:26:45,520 –> 00:26:47,120
Látjátok, kedves barátaim,

356
00:26:47,120 –> 00:26:51,640
ha igazi győzelmet és igazi reformot akarunk,

357
00:26:51,640 –> 00:26:55,080
meg kell tanulnunk legyőzni a kísértést.

358
00:26:55,080 –> 00:26:58,800
De az “emberi korlátok az öröklött és szerzett hajlamokkal szemben

359
00:26:58,800 –> 00:27:01,880
milyenek? “…olyanok, mint homokzátony az áradatban.

360
00:27:01,880 –> 00:27:05,720
Fejtsük ezt ki egy kicsit.

361
00:27:05,720 –> 00:27:08,920
Néhány évvel ezelőtt,

362
00:27:08,920 –> 00:27:14,680
mielőtt világosságot kaptunk {CL 12.5} és Montana-ba költöztünk,

363
00:27:14,680 –> 00:27:17,160
Michigan-ben éltünk,

364
00:27:17,160 –> 00:27:22,720
nem messze a Michigan tó partjától.

365
00:27:22,720 –> 00:27:28,040
Gyermekeink még kicsik voltak,

366
00:27:28,040 –> 00:27:34,120
és szerették, ahogy apa és anya leviszi őket a partra.

367
00:27:34,120 –> 00:27:37,360
Nem olyan volt, mint egy tengerpart,

368
00:27:37,360 –> 00:27:42,360
de a Michigan tó partja homokos,

369
00:27:42,360 –> 00:27:46,120
és olyan nagy, hogy nem látszik a másik partja,

370
00:27:46,120 –> 00:27:48,040
és, hogyha fúj a szél, tulajdonképpen hullámzik,

371
00:27:48,040 –> 00:27:51,000
és a tengerpart benyomását kelti.

372
00:27:51,000 –> 00:27:53,400
Nincs sós víz illata, ami hiányzik,

373
00:27:53,400 –> 00:27:56,080
de minden más, nagyon jó.

374
00:27:56,080 –> 00:28:01,240
És a gyermekeink szerették ha velük megyünk,

375
00:28:01,240 –> 00:28:08,160
és minden alkalommal, azt akarták, hogy apa építsen nekik egy homok várat.

376
00:28:08,160 –> 00:28:13,040
És vissza emlékszem egy konkrét vasárnapra, amikor felszerelve érkeztünk

377
00:28:13,040 –> 00:28:17,520
lapátokkal és különböző műanyag formákkal,

378
00:28:17,520 –> 00:28:22,000
amibe homokot tudsz tenni, tudjátok…..

379
00:28:22,000 –> 00:28:28,440
nagyon érdekes volt, és felülmúltam magam.

380
00:28:28,440 –> 00:28:32,240
Körülbelül 6 méter hosszú kellett legyen, ez a homok vár, és annyi is volt….

381
00:28:32,240 –> 00:28:37,240
tornyai voltak, hídjai,

382
00:28:37,280 –> 00:28:42,320
egy vagy két hídja volt; tényleg egy mestermű volt… lépcsői voltak.

383
00:28:42,320 –> 00:28:44,120
Nagyon élvezték a gyerekek.

384
00:28:44,120 –> 00:28:47,720
Magukkal hozták a kis műanyag játékaikat, kis műanyag embereket, és

385
00:28:47,720 –> 00:28:49,120
játszottak.

386
00:28:49,120 –> 00:28:53,360
Örültem nekik és a homokvárnak,

387
00:28:53,360 –> 00:28:55,040
és ahogy ott álltam,

388
00:28:55,040 –> 00:29:01,920
észrevettem, hogy a hullámok, nagyobbak és gyorsabbak lettek,

389
00:29:01,920 –> 00:29:05,280
már nem emlékszem, mi történt,

390
00:29:05,280 –> 00:29:07,160
vagy egy hajó ment el, vagy a szél kezdett fújni,

391
00:29:07,160 –> 00:29:11,920
de veszélybe sodorták a homok várat.

392
00:29:11,920 –> 00:29:13,320
Mert természetesen homokvárnak

393
00:29:13,320 –> 00:29:15,800
a víz mellett kell lennie.

394
00:29:15,800 –> 00:29:18,280
Ez az egyetlen hely, ahol a homok elég nedves ahhoz, hogy összeálljon.

395
00:29:18,280 –> 00:29:20,120
Száraz homokból nem lehet… tudjátok…

396
00:29:20,120 –> 00:29:23,520
Mindenesetre a homok vár veszélybe kerül,

397
00:29:23,520 –> 00:29:26,400
ha apa nem tesz valamit gyorsan.

398
00:29:26,400 –> 00:29:28,440
Apa mentsd meg.

399
00:29:28,480 –> 00:29:32,600
Letérdeltem, és dolgoztam,

400
00:29:32,600 –> 00:29:38,600
és jól megizzadtam.

401
00:29:38,600 –> 00:29:43,840
és építettem egy homok töltést, hogy megvédjem a várat,

402
00:29:43,840 –> 00:29:46,240
a hullámoktól,

403
00:29:46,240 –> 00:29:50,920
és amikor fölálltam, és a térdeimre néztem, amik valójában véreztek,

404
00:29:50,920 –> 00:29:56,840
Ledörzsöltem a bőrt, a kemény munkában, hogy megmentsem a várat, megmentsem a napot!

405
00:29:56,840 –> 00:30:00,080
Felálltam és arra gondoltam, hogy megérte.

406
00:30:00,080 –> 00:30:03,480
Megmentettem a várat.

407
00:30:03,480 –> 00:30:07,160
Vajon tényleg megmentettem a várat?

408
00:30:07,160 –> 00:30:11,440
Megfigyeltétek valaha, hogy mit tesznek a hullámok a homok töltéssel?

409
00:30:11,440 –> 00:30:14,520
Érdekes; Elcsodálkoztam.

410
00:30:14,520 –> 00:30:19,080
Miden egyes hullám elvitt egy darabot a homok töltésből,

411
00:30:19,080 –> 00:30:23,120
és egyenletesen elterítette a parton.

412
00:30:23,120 –> 00:30:27,160
Nem tudom, hány hullám kellett, de nem sokkal később,

413
00:30:27,160 –> 00:30:31,720
a nagy homok töltés, amit építettem, eltűnt;

414
00:30:31,720 –> 00:30:37,160
és ezután a hullámok elkezdték lerombolni a várat,

415
00:30:37,160 –> 00:30:46,480
és a gyerekek elkezdték a sírást, nem én.

416
00:30:46,480 –> 00:30:51,400
Barátaim, ez egy példa.

417
00:30:51,400 –> 00:30:54,280
Milyenek az emberi korlátok?

418
00:30:54,280 –> 00:31:02,480
Mint a homokzátonyok az árral szemben.

419
00:31:02,480 –> 00:31:07,800
De nem ez az idézet vége. Hogyan hangzik tovább?

420
00:31:07,800 –> 00:31:13,120
“Amíg Krisztus élete nem lesz személyes életünk éltető ereje,

421
00:31:13,120 –> 00:31:15,160
addig nem tudunk ellenállni

422
00:31:15,160 –> 00:31:17,880
a kívülről és belülről támadó kísértéseknek.”

423
00:31:17,880 –> 00:31:21,520
Van-e olyan erő, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljunk,

424
00:31:21,520 –> 00:31:26,960
az örökölt és szerzett kísértés hullámaink,

425
00:31:26,960 –> 00:31:30,680
amelyek döngetik a lélek várát?

426
00:31:30,680 –> 00:31:35,840
Van-e olyan erő, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljunk? Mi ez az erő?

427
00:31:35,840 –> 00:31:42,880
Krisztus Lelkének megerősítő ereje, kedves barátaim.

428
00:31:42,880 –> 00:31:46,400
A parthoz visszatérve.

429
00:31:46,400 –> 00:31:55,840
Mi történt volna ha apának lett volna, cementnek nevezett megerősítő ereje?

430
00:31:55,840 –> 00:31:58,760
Mi történik, amikor összevegyíted a homokot a cementtel?

431
00:31:58,760 –> 00:32:05,200
Elegendő vízzel és idővel, mi lett volna a végeredmény? …beton,

432
00:32:05,200 –> 00:32:09,680
és betonból készülnek azok a hullámtörő gátak.

433
00:32:09,680 –> 00:32:15,120
A beton az, ami megvédi a hajókat még a hurrikántól is,

434
00:32:15,120 –> 00:32:17,560
a legtöbbször.

435
00:32:17,560 –> 00:32:22,040
A beton az, amibe ezek a hatalmas hullámok beleütköznek,

436
00:32:22,040 –> 00:32:27,480
átalakulva ártalmatlan vízcseppekké.

437
00:32:27,480 –> 00:32:33,080
Ez az, amit tesz a beton értetek. “Ámen”?

438
00:32:33,080 –> 00:32:38,720
Kedves barátaim, kérlek alkalmazzátok.

439
00:32:38,720 –> 00:32:43,320
Mi homokkal rendelkezünk; Ő cementtel.

440
00:32:43,320 –> 00:32:49,760
Mit szólnátok ha oda adnánk neki a homokot, hogy Ő cementet adjon helyette?

441
00:32:49,800 –> 00:32:58,800
…hogy tegyük a mi lelkünk várát egy bevehetetlen erőddé. Ámen?

442
00:32:58,800 –> 00:33:02,400
Nekünk akaratunk van; Neki pedig hatalma.

443
00:33:02,400 –> 00:33:08,760
Amikor átadjuk neki akaratunkat, Ő ad nekünk akaraterőt. Ámen?

444
00:33:08,760 –> 00:33:11,120
Akaraterőt ad nekünk.

445
00:33:11,120 –> 00:33:17,640
Van valamilyen határa, kedves barátaim, az isteni hatalomnak,

446
00:33:17,680 –> 00:33:21,000
ami rendelkezésünkre áll, amikor átadjuk neki akaratunkat?

447
00:33:21,000 –> 00:33:23,440
Van bármilyen határa? Nincs!

448
00:33:23,440 –> 00:33:26,360
Hallgassátok meg a következő idézetet!

449
00:33:26,360 –> 00:33:29,520
Ez az idézet a nagyapám egyik kedvence volt.

450
00:33:29,520 –> 00:33:34,080
Szerette a Prófétaság Lelkének írásait, és megosztotta velem ezeket.

451
00:33:34,080 –> 00:33:39,080
Még mindig hallom őt, ahogy idézi. Krisztus példázatai, 333 oldal:

452
00:33:39,080 –> 00:33:44,080
“Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat,

453
00:33:44,080 –> 00:33:52,720
mindent meg tud cselekedni.”

454
00:33:52,720 –> 00:33:55,560
“Amit Isten parancsára kell tennünk,

455
00:33:55,560 –> 00:33:57,640
azt az Ő erejével meg is lehet tenni.

456
00:33:57,640 –> 00:34:03,080
Amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére.”

457
00:34:03,080 –> 00:34:06,200
Kedves barátaim, amikor átadjuk Neki akaratunkat,

458
00:34:06,200 –> 00:34:11,120
van bármilyen határa annak az erőnek, amit kapunk tőle? Nincs.

459
00:34:11,120 –> 00:34:14,360
“Ahogy…” kérlek jegyezzétek meg.

460
00:34:14,360 –> 00:34:17,600
“Ahogy az ember akarata együtt működik Isten akaratával,”

461
00:34:17,600 –> 00:34:22,040
“mindenre képes lesz.”

462
00:34:22,040 –> 00:34:24,520
Mi a siker titka?

463
00:34:24,520 –> 00:34:31,440
“A siker az isteni hatalom és az emberi igyekezet egyesülésében van.”
{PP 509.1}

464
00:34:31,440 –> 00:34:35,040
Amikor akaratunk egyesül az Ő erejével, kedves barátaim,

465
00:34:35,040 –> 00:34:39,200
mindent meg tudunk cselekedni.

466
00:34:39,200 –> 00:34:44,000
“Mindent meg tudunk cselekedni.” Hiszitek ezt? {Igen. Ámen}

467
00:34:44,000 –> 00:34:48,160
Imádkozom, hogy higgyétek;

468
00:34:48,160 –> 00:34:53,000
Kérlek értsétek meg, hogy bár,

469
00:34:53,000 –> 00:34:59,520
az embertől megkövetelt rész bár, mérhetetlenül kicsi,

470
00:34:59,520 –> 00:35:05,880
Isten része, mérhetetlenül nagy. Ámen?

471
00:35:05,880 –> 00:35:14,080
Valójában végtelen; mindenható erőt ajánl fel.

472
00:35:14,080 –> 00:35:20,160
Szeretem a következő idézetet; Jézus élete, 323-324, oldal:

473
00:35:20,160 –> 00:35:24,040
“Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak,

474
00:35:24,040 –> 00:35:27,880
új erő veszi birtokába az új szívet.

475
00:35:27,880 –> 00:35:33,040
Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghezvinni.

476
00:35:33,040 –> 00:35:34,760
Természetfeletti munka ez,

477
00:35:34,800 –> 00:35:37,520
természetfeletti elemet visz az emberi természetbe.

478
00:35:37,520 –> 00:35:43,120
A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő vára lesz.”

479
00:35:43,120 –> 00:35:48,120
Miből készül? …Betonból…

480
00:35:48,120 –> 00:35:52,280
“A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő vára lesz,

481
00:35:52,280 –> 00:35:54,480
melyet megtart e lázadó világban.

482
00:35:54,480 –> 00:36:00,760
Szándéka az, hogy az Övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjenek el.

483
00:36:00,760 –> 00:36:06,080
A mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek,

484
00:36:06,080 –> 00:36:11,600
milyen? “…már bevehetetlen a Sátán ostromának.”

485
00:36:11,600 –> 00:36:13,400
Hallhatok egy Áment?{Ámen}

486
00:36:13,400 –> 00:36:15,800
Kedves barátaim, akartok egy ilyen lelket?

487
00:36:15,800 –> 00:36:19,160
Egy lelket, amelyet nem tud bevenni Sátán ostrommal.

488
00:36:19,160 –> 00:36:23,680
Ha igen, adjátok oda a homokot Jézusnak.

489
00:36:23,680 –> 00:36:31,360
Kérlek, adjátok át akaratotokat Jézusnak, és Ő nektek adja az Ő erejét.

490
00:36:31,360 –> 00:36:38,640
Apropó, tudnotok kell, hogy annak érdekében, hogy jó cementünk és jó betonunk legyen,

491
00:36:38,640 –> 00:36:48,960
nemcsak cementre van szükség, hanem még mire? …homokra…homokra van szükségetek.

492
00:36:48,960 –> 00:36:53,880
Ne várjátok el Istentől, hogy bevehetetlen erőddé tegyen titeket,

493
00:36:53,880 –> 00:36:58,160
ha nem adtátok oda neki a homokot.

494
00:36:58,160 –> 00:37:05,160
Ne várjátok el az akaraterőt, csak ha átadtátok neki akaratotokat.

495
00:37:05,160 –> 00:37:07,230
Mi rendelkezünk az akarattal; Ő az erővel.

496
00:37:08,800 –> 00:37:13,840
Amikor átadjuk neki akaratunkat, Ő akaraterőt ad nekünk.

497
00:37:13,840 –> 00:37:20,040
És ami az előttünk álló cél,

498
00:37:20,040 –> 00:37:22,160
a Krisztushoz hasonló jellem keresésében,

499
00:37:22,160 –> 00:37:24,480
mi a cél, barátaim?

500
00:37:24,480 –> 00:37:27,080
Meg kell tanulnunk minden féltett dolognál jobban megőrizni szíveinket {Péld 4:23}

501
00:37:27,080 –> 00:37:28,520
Hova kell eljutnunk?

502
00:37:28,520 –> 00:37:36,560
“…foglyul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.” {2 Kor 10:5}

503
00:37:36,560 –> 00:37:41,040
Ez az ajánlata, és azért vagyok itt, hogy biztosítsalak,

504
00:37:41,040 –> 00:37:46,840
hogy az Ő kegyelme és ereje által, meg tudjuk tenni ezt.

505
00:37:46,840 –> 00:37:50,760
Milyenek az elvárásai? Megvalósíthatóak.

506
00:37:50,760 –> 00:37:53,600
Elvárásai megvalósíthatóak.

507
00:37:53,600 –> 00:37:57,360
Ne kételkedjetek az erejében.

508
00:37:57,360 –> 00:37:59,280
2 Korinthus 10:5,

509
00:37:59,280 –> 00:38:01,760
“…lerontván okoskodásokat és minden magaslatot,

510
00:38:01,760 –> 00:38:04,880
amely Isten ismerete ellen emeltetett,”

511
00:38:04,880 –> 00:38:10,280
“…foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.”

512
00:38:10,280 –> 00:38:14,040
Ez nem lesz könnyű.

513
00:38:14,040 –> 00:38:16,920
Nem lesz könnyű megtanulni uralni,

514
00:38:16,920 –> 00:38:19,680
ilyen mértékben az elme tevékenységét.

515
00:38:19,680 –> 00:38:22,000
De kedves barátaim, kitartó erőfeszítéssel,

516
00:38:22,000 –> 00:38:26,680
és az isteni erővel együtt, meg tudjuk ezt tenni;

517
00:38:26,680 –> 00:38:30,920
kérlek titeket, Krisztusért, és önmagatokért,

518
00:38:30,920 –> 00:38:35,600
határozzátok el, hogy az Ő erejével megtanultok így tenni.

519
00:38:35,600 –> 00:38:38,160
Krisztus példázatai, 331 oldal:

520
00:38:38,160 –> 00:38:40,640
“Krisztus soha nem mondta,

521
00:38:40,640 –> 00:38:44,360
hogy a jellem tökéletesítése könnyű feladat.

522
00:38:44,360 –> 00:38:48,880
Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni.

523
00:38:48,880 –> 00:38:51,520
Nem jutunk hozzá véletlenül,

524
00:38:51,520 –> 00:38:55,040
hanem személyes erőfeszítéssel,

525
00:38:55,040 –> 00:38:59,840
Krisztus érdemei és ereje által.

526
00:38:59,840 –> 00:39:05,880
Isten ad szellemi és lelki képességeket; a jellemet pedig mi alakítjuk.

527
00:39:05,880 –> 00:39:11,280
Énünkkel folytatott kemény, szívós küzdelem árán.”

528
00:39:11,280 –> 00:39:14,120
Hallottátok?

529
00:39:14,120 –> 00:39:18,480
“Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal.

530
00:39:18,480 –> 00:39:21,200
Szigorúan kell magunkat bírálnunk,

531
00:39:21,200 –> 00:39:27,160
és minden egyes kedvezőtlen jellemvonásunktól meg kell szabadulnunk.

532
00:39:27,160 –> 00:39:33,160
Senki se mondja, hogy nem tudja jellemhibáit orvosolni!”

533
00:39:33,160 –> 00:39:35,400
Testvéreim, húzzátok alá ezt.

534
00:39:35,400 –> 00:39:39,800
” Senki se mondja, hogy nem tudja jellemhibáit orvosolni!”

535
00:39:39,800 –> 00:39:41,920
Ha erre a megállapításra jutsz,

536
00:39:41,920 –> 00:39:49,960
biztosan elveszíted az örök életet.

537
00:39:49,960 –> 00:39:52,960
Az lehetetlen, amit nem akarsz.

538
00:39:52,960 –> 00:39:59,320
Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni.”

539
00:39:59,320 –> 00:40:01,800
Jegyezzétek meg..

540
00:40:01,800 –> 00:40:06,280
“Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni.

541
00:40:06,280 –> 00:40:11,120
Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik,

542
00:40:11,120 –> 00:40:19,320
és abban, hogy nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni.”

543
00:40:19,320 –> 00:40:23,960
Kérlek, mindannyian ismerjük el.

544
00:40:23,960 –> 00:40:28,480
“Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik,

545
00:40:28,480 –> 00:40:32,360
és abban, hogy nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni.”

546
00:40:32,360 –> 00:40:36,400
Látjátok, ha Isten irányítása alá vetjük magunkat, kedves barátaim,

547
00:40:36,400 –> 00:40:41,280
az összes elvárása megvalósítható, és győzelmet fogunk aratni.

548
00:40:41,280 –> 00:40:44,240
Nem számít, hogy milyen örökölt és ápolt hajlamok vannak.

549
00:40:44,240 –> 00:40:48,560
Elégséges az Ő kegyelme; győzni tudunk az Ő erejével.

550
00:40:48,560 –> 00:40:52,320
Hallhatok egy Áment?{Ámen}

551
00:40:52,320 –> 00:40:56,160
Előtted az élet 289; szeretem ezt:

552
00:40:56,160 –> 00:41:01,880
“Akaratát mindenki alárendelheti Isten akaratának.

553
00:41:01,880 –> 00:41:03,680
Választhatja az iránta való engedelmességet,

554
00:41:03,680 –> 00:41:07,160
és így összekapcsolódva az isteni eszközökkel,

555
00:41:07,160 –> 00:41:13,320
senki sem kényszerítheti őt arra, hogy gonoszt cselekedjék.”

556
00:41:13,320 –> 00:41:16,800
Ez örömmel kellene eltöltsön minket.

557
00:41:16,800 –> 00:41:19,800
Szeretnétek ott lenni, ahol senki sem kényszeríthet, hogy gonoszt cselekedjetek?

558
00:41:19,800 –> 00:41:23,520
Imádkozom, hogy igen. Meg tudjátok tenni.

559
00:41:23,520 –> 00:41:24,600
De mit kell tennetek?

560
00:41:24,600 –> 00:41:29,040
Alá kell rendelnetek akaratotokat Isten akaratának.

561
00:41:29,040 –> 00:41:33,040
Itt van egy másik idézet; Bizonyságtételek, 4 kötet, 32-33 oldal:

562
00:41:33,040 –> 00:41:35,080
“Akarata ellenére Isten nem tudja megmenteni az embert,

563
00:41:35,080 –> 00:41:37,040
Sátán mesterkedéseitől.

564
00:41:37,040 –> 00:41:39,840
Az embernek saját erejével munkálkodnia kell,

565
00:41:39,840 –> 00:41:42,000
Krisztus erejével együtt,

566
00:41:42,000 –> 00:41:45,040
hogy, bármi áron ellenálljon és legyőzze saját magának…

567
00:41:45,040 –> 00:41:50,200
Az ember meg kell tegye a saját részét; saját maga kell győzzön…

568
00:41:50,200 –> 00:41:53,840
Krisztus kegyelme és ereje által.

569
00:41:53,840 –> 00:41:58,400
Az ember Krisztus munkatársa kell legyen a győzelemért vívott munkában,

570
00:41:58,440 –> 00:42:04,360
és ezután Krisztus dicsőségének részese lesz.”

571
00:42:04,360 –> 00:42:10,800
Mi a dicsőség? Jellem, jellem.

572
00:42:10,800 –> 00:42:17,840
Testvéreim, imádkozom, hogy ezt a fontos siker-egyenletet

573
00:42:17,840 –> 00:42:21,760
értsétek meg ma este.

574
00:42:21,760 –> 00:42:23,600
Mi a siker titka?

575
00:42:23,600 –> 00:42:30,240
“Minek az egysége? “…az isteni hatalom az emberi erőfeszítéssel.”

576
00:42:30,240 –> 00:42:34,800
“Az isteni hatalom és az emberi erőfeszítés egysége.”

577
00:42:34,800 –> 00:42:38,320
Amit a tanulmányunk elején,

578
00:42:38,320 –> 00:42:44,640
elmondtam, sokszor megismételtem,

579
00:42:44,640 –> 00:42:49,360
különböző időpontokban a tanulmányunk során.

580
00:42:49,360 –> 00:42:55,040
Talán emlékeztek, hogy azt mondtam,

581
00:42:55,040 –> 00:43:01,480
tudni az igazságot, olyan mértékben, hogy megtapasztaljuk megszabadító erejét,

582
00:43:01,480 –> 00:43:03,960
három lépést igényel.

583
00:43:03,960 –> 00:43:07,160
Emlékszik valaki rá?

584
00:43:07,160 –> 00:43:09,720
Jézus mondta János 8:32-ben,

585
00:43:09,720 –> 00:43:12,000
“És megismeritek az igazságot, és az igazság …”

586
00:43:12,000 –> 00:43:13,360
mit tesz? “…szabaddá tesz titeket.”

587
00:43:13,400 –> 00:43:16,720
Van-e különbség az igazság intellektuális ismerete

588
00:43:16,720 –> 00:43:19,400
és a megszabadító ereje tapasztalatának ismerete között?

589
00:43:19,400 –> 00:43:24,240
Van valamilyen különbség? Igen van.

590
00:43:24,240 –> 00:43:30,400
Elképzelhető, hogy ismerjük az igazságot,

591
00:43:30,400 –> 00:43:34,280
és nem tapasztaltuk meg megszabadító erejét.

592
00:43:34,280 –> 00:43:41,000
Sátán, az én és a bűn rabságában lenni. Tudjátok ezt.

593
00:43:41,000 –> 00:43:42,520
Mivel, ez így van,

594
00:43:42,520 –> 00:43:48,200
akkor, nyilvánvaló, hogy ismerve az igazságot, úgy ahogy Krisztus utal itt rá,

595
00:43:48,200 –> 00:43:53,040
többet foglal magába annál, mint csak megragadni azt az értelemmel, ugye?

596
00:43:53,040 –> 00:43:56,600
Emlékeztek a három lépésre? Mi volt ez a három lépés?

597
00:43:56,600 –> 00:43:58,840
Ha tudni akarjuk az igazságot annyira, hogy

598
00:43:58,840 –> 00:44:01,880
megtapasztaljuk megszabadító erejét, mit kell tennünk?

599
00:44:01,880 –> 00:44:04,400
…meg kell ragadnunk értelmünkkel, az első.

600
00:44:04,400 –> 00:44:08,720
Kettő, szívből szeretnünk kell;

601
00:44:08,720 –> 00:44:10,560
és mit mondtam a kezdettől fogva?

602
00:44:10,560 –> 00:44:20,720
…mi a legfontosabb? …rendeljük alá akaratunkat.

603
00:44:20,720 –> 00:44:25,160
Mi az, ami olyan fontos, ha meg akarjuk tapasztalni,

604
00:44:25,160 –> 00:44:29,640
az igazság megszabadító erejét? A harmadik lépés.

605
00:44:29,640 –> 00:44:35,280
Mit kell alá rendelnünk az igazságnak? Akaratunkat.

606
00:44:35,280 –> 00:44:39,320
Kedves barátaim, ha még nem tettük ezt meg,

607
00:44:39,320 –> 00:44:45,880
nem fogjuk megtapasztalni az igazság megszabadító erejét!

608
00:44:45,880 –> 00:44:51,920
Látjátok, nem elég csak, rendelkezni az igazsággal!

609
00:44:51,960 –> 00:44:56,520
Engednünk kell, hogy az igazság rendelkezzen velünk.

610
00:44:56,520 –> 00:44:59,880
Hallhatok egy Áment?{Ámen}

611
00:44:59,880 –> 00:45:06,880
Nem elég birtokolni az igazságot.

612
00:45:06,880 –> 00:45:13,560
Engednünk kell az igazságnak, hogy birtokba vegye akaratunkat.

613
00:45:13,560 –> 00:45:18,360
Akkor és csakis akkor, a harmadik lépés után,

614
00:45:18,400 –> 00:45:22,160
meg fogjuk tapasztalni megszabadító erejét,

615
00:45:22,160 –> 00:45:30,640
és végül természetesen, ki az igazság? Jézus.

616
00:45:30,640 –> 00:45:33,480
Fiatalok oktatója, 1900, szeptember 20:

617
00:45:33,480 –> 00:45:36,680
“Amikor az ember átadja magát Krisztusnak,

618
00:45:36,680 –> 00:45:42,160
az elme a törvény ellenőrzése alá kerül.”

619
00:45:42,160 –> 00:45:46,720
Miért kerül az elme a törvény ellenőrzése alá?

620
00:45:46,720 –> 00:45:50,200
Nos, mi az uralkodó hatalom az ember természetében?

621
00:45:50,200 –> 00:45:54,080
Mi az, ami irányítja még azt is, ami az elmében megy végbe?

622
00:45:54,080 –> 00:45:56,920
Az akarat;

623
00:45:56,920 –> 00:46:01,400
és ha alárendeljük az elme irányítóját, valójában

624
00:46:01,400 –> 00:46:06,520
az egész embert Isten irányításának,

625
00:46:06,520 –> 00:46:12,280
akkor az egész ember Isten irányítása alá kerül,

626
00:46:12,280 –> 00:46:15,360
és akkor a törvény irányítása alatt vagyunk.

627
00:46:15,360 –> 00:46:18,000
De milyen ez a törvény? Hallgassátok meg:

628
00:46:18,000 –> 00:46:20,840
Kérlek figyeljétek meg, döntő fontosságú:

629
00:46:20,840 –> 00:46:22,680
“Amikor az ember átadja magát Krisztusnak,

630
00:46:22,680 –> 00:46:24,680
az elme a törvény ellenőrzése alá kerül,

631
00:46:24,680 –> 00:46:29,520
de ez a királyi törvény, ami ” mit hirdet?

632
00:46:29,520 –> 00:46:33,200
“…szabadulást minden fogolynak.

633
00:46:33,200 –> 00:46:40,120
Csak azáltal, hogy eggyé válik Krisztussal lehet az ember szabad.”

634
00:46:40,120 –> 00:46:43,040
Hallottátok?

635
00:46:43,040 –> 00:46:47,920
“Az akaratot alárendelni Krisztusnak a tökéletes emberség helyreállítását jelenti.

636
00:46:47,920 –> 00:46:51,640
A bűn az elme legyengítése révén győzhet,

637
00:46:51,640 –> 00:46:54,200
és a lélek szabadságát megsemmisítve.”

638
00:46:54,200 –> 00:46:57,520
Látjátok, kedves barátaim, amit mindannyian fel kell ismernünk,

639
00:46:57,520 –> 00:47:01,880
az, hogy amikor alá rendeljük akaratunkat Krisztus uralmának,

640
00:47:01,880 –> 00:47:06,040
nemcsak átmegyünk az én a bűn és a Sátán rabságából,

641
00:47:06,040 –> 00:47:09,800
az Atya Isten,

642
00:47:09,800 –> 00:47:14,680
a Fiú és a Szentlélek rabságába.

643
00:47:14,680 –> 00:47:19,400
Nemcsak az egyik rabságból a

644
00:47:19,400 –> 00:47:22,000
másikba megyünk át.

645
00:47:22,000 –> 00:47:29,200
Hanem valójában a rabságból a szabadságba megyünk át. Ámen? {Ámen}

646
00:47:29,200 –> 00:47:34,040
Teljes, abszolút szabadságba. Miért?

647
00:47:34,040 –> 00:47:43,120
Mert a törvény, aminek alávetjük akaratunkat, hova van írva?

648
00:47:43,120 –> 00:47:46,000
…a szívünkbe, {Róm 2:15}

649
00:47:46,000 –> 00:47:49,920
és minek a törvénye? …a szeretet. {Róm 13:8-10}

650
00:47:49,920 –> 00:47:54,680
Ez a szeretet törvénye, ami egyedül képessé tehet bennünket,

651
00:47:54,680 –> 00:48:00,960
hogy szabadok legyünk az önzés rabságától.

652
00:48:00,960 –> 00:48:02,120
De kedves barátaim,

653
00:48:02,120 –> 00:48:07,040
azok, akik alávetik magukat a szeretet törvényének,

654
00:48:07,040 –> 00:48:16,000
teljesen szabadok, mivel, miért engedelmeskednek?

655
00:48:16,000 –> 00:48:21,960
Mert engedelmeskedniük kell? Nem, hanem, mert engedelmeskedni akarnak.

656
00:48:21,960 –> 00:48:24,200
{Ámen}

657
00:48:24,200 –> 00:48:26,320
Engedelmeskedni akarnak..

658
00:48:26,320 –> 00:48:31,000
Teljes szívükből szeretik Istent és másokat önzetlenül, {DA 607.2}

659
00:48:31,000 –> 00:48:36,480
és ezért a törvénynek való engedelmesség nem egy nagy gond.

660
00:48:36,480 –> 00:48:40,960
Ez nem egy fog-összeszorított, kényszer dolog.

661
00:48:40,960 –> 00:48:43,720
Még csak nem is kötelesség.

662
00:48:43,720 –> 00:48:47,600
Valójában szeretet által motiválva, gyönyörűség.

663
00:48:47,600 –> 00:48:49,120
{Ámen}

664
00:48:49,120 –> 00:48:59,120
Kérlek ne tévesszétek ezt szem elől!

665
00:48:59,120 –> 00:49:00,880
És jegyezzetek meg még valamit:

666
00:49:00,880 –> 00:49:07,400
“Alávetni akaratunkat Krisztusnak, jelenti az emberségünk tökéletes helyreállítását.

667
00:49:07,400 –> 00:49:12,480
Testvérnők, nem tudom, hogy vonatkozik ez rátok,

668
00:49:12,480 –> 00:49:16,320
de engedjétek meg, hogy a férfiakhoz szóljak.

669
00:49:16,320 –> 00:49:33,840
Nem könnyű leírni azt az örömöt, amit ez az ember megtapasztalt,

670
00:49:33,840 –> 00:49:38,160
amikor az akaratomat alárendelve Jézus Krisztus uralmának,

671
00:49:38,160 –> 00:49:44,720
meg lettem szabadítva a régi szokásoktól, az örökölt hajlamoktól,

672
00:49:44,720 –> 00:49:55,040
amelyek uralkodtak rajtam éveken keresztül.

673
00:49:55,040 –> 00:49:57,480
Látjátok, testvéreim,

674
00:49:57,480 –> 00:50:05,600
van bennünk egy Istentől kapott vágy, az uralkodásra.{I Móz 1:26-28}

675
00:50:05,600 –> 00:50:08,480
Nem ezzel a vággyal lettünk teremtve?

676
00:50:08,480 –> 00:50:12,680
Mit adott nekünk? ..uralmat.

677
00:50:12,680 –> 00:50:15,760
Kövessetek testvéreim:

678
00:50:15,760 –> 00:50:20,400
Mindenek előtt ki felett kellett uralkodjunk?

679
00:50:20,400 –> 00:50:23,960
Saját magunk fölött. Ámen?

680
00:50:23,960 –> 00:50:27,120
…és apropó, ha nem tudunk uralkodni saját magunk fölött,

681
00:50:27,120 –> 00:50:32,080
bizonyára nem tudunk helyesen uralkodni senki más felett sem.

682
00:50:32,080 –> 00:50:35,000
De tudjátok, hogy elkerülhetetlenül mit teszünk, testvéreim?

683
00:50:35,000 –> 00:50:43,120
Hogy ha nem sikerül uralkodni saját magunk felett, azért, hogy kompenzáljuk,

684
00:50:43,120 –> 00:50:46,840
jellemzően mások felett akarunk uralkodni,

685
00:50:46,840 –> 00:50:56,080
és zsarnokká válunk; zsarnokká válunk.

686
00:50:56,080 –> 00:51:03,920
Nem tudom elmondani azt az örömöt, amit ez az ember, Isten kegyelméből,

687
00:51:03,920 –> 00:51:11,040
megtapasztalt azáltal, hogy szabaddá lett téve,

688
00:51:11,040 –> 00:51:14,560
a bűn, az én és Sátán rabságából.

689
00:51:14,560 –> 00:51:22,000
Annyira csodálatos, hogy helyre legyen állítva az emberségünk, Isten kegyelme által.

690
00:51:22,000 –> 00:51:28,040
Képesnek lenni nemet mondani az örökölt és fejlesztett hajlamoknak,

691
00:51:28,040 –> 00:51:33,480
és visszautasítani, hogy uralkodjanak rajtunk.

692
00:51:33,480 –> 00:51:41,080
Csodálatos… újra embernek lenni.

693
00:51:41,080 –> 00:51:45,120
Hatalmas öröm van benne.

694
00:51:45,120 –> 00:51:46,960
Tudjátok, van egy…

695
00:51:47,000 –> 00:51:50,200
egy torz elképzelésünk van arról, hogy milyen egy igazi férfi,

696
00:51:50,200 –> 00:51:51,760
manapság.

697
00:51:51,760 –> 00:51:55,080
Tudjátok, van ez a hamis macsó képünk,

698
00:51:55,080 –> 00:51:59,760
amikor is a férfi legalább 182 cm magas, széles vállú,

699
00:51:59,760 –> 00:52:08,000
keskeny a csípője, szőrös, tudjátok….értelmetlen.

700
00:52:08,000 –> 00:52:14,560
Lehet akár 212 cm, és abszolút vesztes,

701
00:52:14,560 –> 00:52:17,960
ha nem tud uralkodni étvágya és szenvedélyei felett. {PP 567.3}

702
00:52:17,960 –> 00:52:25,480
Ámen? Egy kicsit csend van.

703
00:52:25,480 –> 00:52:28,040
Ami egy férfit férfivá tesz,

704
00:52:28,040 –> 00:52:33,160
az a képesség, hogy uralni tudja az étvágyat és a szenvedélyeket,

705
00:52:33,160 –> 00:52:41,600
türelmes legyen, és uralkodni tudjon a nyelvén.{2MCP 520.3}

706
00:52:41,600 –> 00:52:43,600
Azért vagyok itt, hogy elmondjam,

707
00:52:43,600 –> 00:52:49,080
hatalmas öröm van az emberségünk helyreállításában.

708
00:52:49,080 –> 00:52:52,560
Nem egy szerencsétlen dolog,

709
00:52:52,560 –> 00:52:55,240
szabaddá lenni a bűn, az én és Sátán rabságából.

710
00:52:55,240 –> 00:52:59,000
Hanem csodálatos dolog! Ez egy felszabadító dolog!

711
00:52:59,000 –> 00:53:01,360
Gyönyörűség!

712
00:53:01,360 –> 00:53:10,760
Visszaállítja méltóságunkat, önbecsülésünket és önértékelésünket.

713
00:53:10,760 –> 00:53:15,720
Ez egy csodálatos dolog. Dicsőség Istennek azért, hogy megtapasztalhatjuk ezt.

714
00:53:15,720 –> 00:53:17,560
{Ámen}

715
00:53:17,560 –> 00:53:20,040
Dicsőség Istennek azért, hogy megtapasztalhatjuk ezt.

716
00:53:20,040 –> 00:53:23,480
Összefoglalva, meg kell osztanom veletek,

717
00:53:23,520 –> 00:53:28,560
még egyszer néhány szavát Krisztusnak.

718
00:53:28,560 –> 00:53:33,640
Tudjátok barátaim, Krisztus tanított az emberi erőfeszítés szükségességéről.

719
00:53:33,640 –> 00:53:39,400
Ez nem olyan valami, ami nem volt

720
00:53:39,400 –> 00:53:45,040
egyértelműen hirdetve Jézus által.

721
00:53:45,040 –> 00:53:49,880
Többször is beszélt erről, de jegyezzétek meg, Lukács 13:24-et.

722
00:53:49,880 –> 00:53:52,080
Mit mondott? Mire bátorított?

723
00:53:52,080 –> 00:53:56,960
“Törekedjetek bemenni a szoros kapun.”

724
00:53:56,960 –> 00:53:59,800
“Törekedjetek,” a törekedni kifejezés –

725
00:53:59,800 –> 00:54:08,120
azt jelenti, hogy szorgalmas, kitartó erőfeszítést tenni.

726
00:54:08,120 –> 00:54:13,160
Figyeljétek meg, hogyan beszél és hogyan magyarázza ezt a Prófétaság Lelke.

727
00:54:13,160 –> 00:54:14,480
Szeretem ezt a fejezetet.

728
00:54:14,480 –> 00:54:18,720
Apropó, a Gondolatok a hegyi-beszédről című könyv a kedvencem –

729
00:54:18,720 –> 00:54:21,160
a Jézushoz vezető út, és a Jézus életével,

730
00:54:21,160 –> 00:54:23,520
a Nagy Orvos lábnyomán, a Pátriárkák és Próféták,

731
00:54:23,520 –> 00:54:25,160
a Nagy Küzdelemmel együtt..

732
00:54:25,160 –> 00:54:28,200
de a Gondolatok a hegyibeszédről, a sor elején van.

733
00:54:28,200 –> 00:54:36,080
Gondolatok a hegyibeszédről, 141-143 oldal, néhány részlete, figyeljétek meg:

734
00:54:36,080 –> 00:54:40,520
“Az elkésett utas nem állhatott meg az úton

735
00:54:40,520 –> 00:54:42,480
semmilyen csábítás, szórakozás, időtöltés kedvéért, ha igyekezett,

736
00:54:42,480 –> 00:54:46,120
hogy még napszállta előtt elérje a város kapuját.

737
00:54:46,120 –> 00:54:52,040
Minden gondolatát a kapun való bejutás kötötte le.

738
00:54:52,040 –> 00:54:56,320
A keresztény élet is ugyanilyen erős céltudatosságot követel –

739
00:54:56,320 –> 00:54:59,880
ezt tanította Jézus,

740
00:54:59,880 –> 00:55:08,240
aki feltárta előttünk a jellem dicsőségét,

741
00:55:08,240 –> 00:55:13,680
országa igazi dicsőségét.”

742
00:55:13,680 –> 00:55:18,120
Nagyon érdekes. Mi ez a kapu, amin törekednünk kell bemenni?

743
00:55:18,120 –> 00:55:21,840
“Feltártam előttetek a jellem dicsőségét,

744
00:55:21,840 –> 00:55:26,080
amely az én országom igazi dicsősége.

745
00:55:26,080 –> 00:55:32,920
Bár nem ígér földi birodalmat,

746
00:55:32,920 –> 00:55:38,840
a szoros kapun való bejutást mégis a legjobban kell kívánnunk, erre kell a leginkább törekednünk.

747
00:55:38,840 –> 00:55:42,640
Az Üdvözítő nem mondja, hogy harcoljunk

748
00:55:42,640 –> 00:55:45,120
a világ legnagyobb birodalmának hatalmáért,

749
00:55:45,160 –> 00:55:50,880
mégse gondoljuk, hogy nem vár ránk megvívandó csata,

750
00:55:50,880 –> 00:55:53,120
kivívandó győzelem.

751
00:55:53,120 –> 00:56:01,400
Jézus felszólít bennünket: törekedjünk, küzdjünk, hogy bejussunk lelki országába.”

752
00:56:01,400 –> 00:56:03,040
Tovább így hangzik:

753
00:56:03,040 –> 00:56:05,320
“A keresztény élet harc és menetelés.

754
00:56:05,320 –> 00:56:10,400
A győzelmet azonban mégsem emberi erővel érhetjük el.

755
00:56:10,400 –> 00:56:16,280
A harc mezeje az emberi szív birodalma.”

756
00:56:16,280 –> 00:56:18,680
Eddig szól az idézet.

757
00:56:18,680 –> 00:56:24,880
Mi felett kell az uralom helyre álljon leghamarabb?

758
00:56:24,880 –> 00:56:29,520
A szív feletti uralom.

759
00:56:29,520 –> 00:56:31,280
És kedves barátaim,

760
00:56:31,280 –> 00:56:37,760
nem kaphatjuk meg az újjáteremtett föld felett az uralmat,

761
00:56:37,760 –> 00:56:41,280
amíg nem szerezzük meg az uralmat a saját szívünk felett.

762
00:56:41,280 –> 00:56:44,880
{Ámen}

763
00:56:46,480 –> 00:56:50,200
A harc mezeje az emberi szív birodalma.

764
00:56:50,200 –> 00:56:52,640
“A csata amelyet meg kell harcolnunk,

765
00:56:52,640 –> 00:56:55,360
a legsúlyosabb küzdelem, amelyet ember valaha is megharcolt –

766
00:56:55,360 –> 00:57:00,080
az énünk átadása Isten akaratának.

767
00:57:00,080 –> 00:57:04,680
Szívünk átengedése a szeretet uralkodása számára.”

768
00:57:04,680 –> 00:57:07,600
Szeretem ezt: “Átengedni a szívünket,” minek?

769
00:57:07,600 –> 00:57:10,480
“…a szeretet uralkodása számára.”

770
00:57:10,480 –> 00:57:14,400
“A régi, bűnös természet, amely vér és test akaratából született,

771
00:57:14,400 –> 00:57:16,440
nem örökölheti Isten országát.

772
00:57:16,440 –> 00:57:24,040
Az öröklött hajlamokat, rossz szokásainkat mind fel kell adnunk…

773
00:57:24,040 –> 00:57:29,400
Isten Szentlelke az embernek adott képességeken és tulajdonságokon keresztül dolgozik értünk.

774
00:57:29,400 –> 00:57:34,080
Erőfeszítéseinknek csak Istennel együtt munkálkodva van értelmük.

775
00:57:34,080 –> 00:57:38,040
Nekünk kell akaratunkat Isten oldalára állítanunk. ..

776
00:57:38,040 –> 00:57:39,240
EZUTÁN,

777
00:57:39,240 –> 00:57:43,160
„félelemmel és rettegéssel” viszitek véghez üdvösségeteket,

778
00:57:43,160 –> 00:57:46,120
mert Isten az, aki munkálja bennetek

779
00:57:46,120 –> 00:57:51,040
mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből”{Fil 2:12-13}

780
00:57:51,040 –> 00:57:55,360
Oh, testvéreim, kérlek titeket Krisztusért,

781
00:57:55,360 –> 00:58:01,000
fenntartás nélkül adjátok át szíveteket, Jézus Krisztus uralmának,

782
00:58:01,000 –> 00:58:05,200
és Ő korlátlan erőt fog adni nektek,

783
00:58:05,200 –> 00:58:11,000
hogy visszaszerezzétek az uralmat, mindenek előtt a szívetek felett,

784
00:58:11,000 –> 00:58:14,160
arra a pontra, hogy megtanuljátok,

785
00:58:14,160 –> 00:58:16,680
Krisztus szerelméért, a Szentlélek erejével,

786
00:58:16,680 –> 00:58:19,920
hogy minden gondolatot,

787
00:58:19,920 –> 00:58:24,120
foglyul ejtsetek, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak. {2 Kor 10:5}

788
00:58:24,120 –> 00:58:28,040
Ez a cél; Ne álljatok meg hamarabb.

789
00:58:28,040 –> 00:58:30,240
Felállnátok egy imára?

790
00:58:30,240 –> 00:58:37,200
Atya Isten, köszönjük neked, hogy az összes követelésed teljesíthető.

791
00:58:37,200 –> 00:58:43,200
Hogy ha átadjuk neked akaratunkat, Te nekünk adod az erődet,

792
00:58:43,200 –> 00:58:46,040
és ez korlátlan erő;

793
00:58:46,040 –> 00:58:52,680
és a Te erőddel megtehetünk bármit, amit kérsz tőlünk,

794
00:58:52,680 –> 00:58:56,560
és te arra kértél minket, hogy “minden féltett dolognál jobban őrizzük meg szíveinket.”

795
00:58:56,560 –> 00:59:00,000
azt kérted tőlünk, hogy “változzunk el a mi elménk megújulása által.”

796
00:59:00,000 –> 00:59:01,000
Azt kérted tőlünk, hogy

797
00:59:01,000 –> 00:59:04,120
“ejtsünk foglyul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak.”

798
00:59:04,120 –> 00:59:12,720
A Te erőddel megtehetjük. A Te erőddel meg foguk tenni.

799
00:59:12,720 –> 00:59:17,520
Jézus nevében. Ámen.

800
00:59:17,520 –> 00:59:20,520
Isten áldjon meg, testvéreim. Köszönöm szépen.

801
00:59:20,629 –> 00:59:21,749