Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:01,240 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat, melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk azt
a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi
jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,480
ahogy Stephen Wallace lelkész
végig vezet

7
00:00:22,480 –> 00:00:25,080
“Dicsőségről dicsőségre”

8
00:00:25,080 –> 00:00:27,840
“…a testet ne tápláljátok
a kívánságokra.”

9
00:00:27,840 –> 00:00:33,880
Jó estét barátaim,
boldog szombatot.

10
00:00:33,880 –> 00:00:38,000
Hála Istennek, hogy
itt van a szombat.

11
00:00:38,000 –> 00:00:47,640
Micsoda áldást adott nekünk
a Teremtőnk és Megváltónk
a szombatban.

12
00:00:47,640 –> 00:00:53,280
Egy emlékünnepe a teremtésnek.

13
00:00:53,280 –> 00:00:56,040
6 ezer évvel ezelőtt lett befejezve.
{AH 539.3}

14
00:00:56,040 –> 00:00:58,920
De ez több ennél, ugye?

15
00:00:58,920 –> 00:01:01,640
2 ezer évvel ezelőtt felkiáltott,

16
00:01:01,640 –> 00:01:04,200
a Teremtőnk, aki Megváltónk lett,

17
00:01:04,200 –> 00:01:09,160
“Elvégeztetett,” a kereszten;
{Ján. 19:30}

18
00:01:09,160 –> 00:01:15,440
és mikor kiáltott fel?
– Péntek délután;

19
00:01:15,440 –> 00:01:19,280
és mit tett, amikor elvégezte
a megváltás munkáját?

20
00:01:19,280 –> 00:01:22,160
megpihent a sírban;

21
00:01:22,160 –> 00:01:26,280
és most vele együtt és benne
pihenünk, nem csak a mi
Teremtőnkben,

22
00:01:26,280 –> 00:01:30,400
hanem mint a mi újjá-Teremtőnkben
is. Ámen? {Ámen}

23
00:01:30,400 –> 00:01:38,440
Hála Istennek a Szombatért. Hála
Istennek a Szombatért.

24
00:01:38,440 –> 00:01:45,200
A Lélek különleges
kitöltetésére számítok

25
00:01:45,200 –> 00:01:48,000
ezen a szent napon.

26
00:01:48,000 –> 00:01:58,920
De kedves barátaim, mikor lesz
a miénk? Ha mit teszünk? Ha kérjük.

27
00:01:58,920 –> 00:02:01,920
Várja, hogy kitöltse ránk a Lelkét,

28
00:02:01,920 –> 00:02:06,000
és azt hiszem, hogy
gyönyörködik abban,

29
00:02:06,000 –> 00:02:12,160
hogy az Ő szombat-napján
rendkívüli módon töltse ki Lelkét.

30
00:02:12,160 –> 00:02:18,240
De bármennyire várja,
nem tudja, amíg nem kérjük.

31
00:02:18,240 –> 00:02:21,200
“Kérjetek és adatik néktek.”
{Mát 7:7}

32
00:02:21,200 –> 00:02:27,480
Kedves laodiceai társaim,
halljátok a zörgetését ma este?

33
00:02:27,480 –> 00:02:30,880
Kopogtat a szívetek ajtaján?

34
00:02:30,880 –> 00:02:35,360
Tudjátok, az igaz tanúbizonyság
különösen nekünk mondja,

35
00:02:35,360 –> 00:02:40,394
“Íme az ajtó előtt állok és zörgetek.”
{Jel 3:20}

36
00:02:40,402 –> 00:02:47,200
Be szeretne jönni, de mire vár?
A hívásunkra.

37
00:02:47,200 –> 00:02:52,120
Várja, hogy megnyissuk
az ajtót és behívjuk.

38
00:02:52,120 –> 00:02:56,680
Megragadjátok az alkalmat, hogy
megtegyétek ezt ma este?

39
00:02:56,680 –> 00:03:01,680
És ahogy magatokért imádkoztok,
imádkoznátok értem is, kérlek?

40
00:03:01,680 –> 00:03:06,600
Szükségem van az imáitokra;

41
00:03:06,600 –> 00:03:10,359
Töltsünk egy néhány
pillanatot csendes imában,

42
00:03:10,372 –> 00:03:15,886
mielőtt megkezdenénk
a tanulmányunkat.

43
00:03:28,840 –> 00:03:33,440
Mennyei Atyám, Jézus Krisztus,

44
00:03:33,440 –> 00:03:40,000
az Úr a mi Igazságunk nevében
jövök, hogy dicsőítselek és
megköszönjem neked,

45
00:03:40,000 –> 00:03:46,120
a Szombat-nap drága ajándékát.

46
00:03:46,120 –> 00:03:52,480
Köszönöm, hogy mélységesen
jelentőssé tetted.

47
00:03:52,480 –> 00:03:55,852
Tiszteletet adunk neked,
és megnyugszunk benned,

48
00:03:55,860 –> 00:03:59,960
mint Teremtőnkben
és Megváltónkban.

49
00:03:59,960 –> 00:04:09,120
Köszönjük neked,
hogy Te kész vagy,

50
00:04:09,120 –> 00:04:17,760
hogy eljöjj és különleges módon
közösségben légy velünk,
ezen a Szombaton.

51
00:04:17,760 –> 00:04:26,840
Meghívunk téged, hogy tedd meg ezt;
valójában őszintén könyörgünk neked,

52
00:04:26,840 –> 00:04:36,200
töltsd be ezt a szentélyt a Te
jelenléteddel ezen a szent napon.

53
00:04:36,200 –> 00:04:38,280
De Atyám, ennél többet szeretnénk.

54
00:04:38,280 –> 00:04:44,080
Szeretnénk ha betöltenéd a mi
testi-templomunkat is különös módon

55
00:04:44,080 –> 00:04:47,160
a mai napon.

56
00:04:47,160 –> 00:04:51,800
Nem tudjuk szentnek
megtartani a szombatot,

57
00:04:51,800 –> 00:04:58,160
csak, hogy ha a Szentlélek
a szíveinkben van.

58
00:04:58,160 –> 00:05:02,480
Csak a Te jelenléted
tehet szentté bármit,

59
00:05:02,480 –> 00:05:11,200
tehát töltsd be a helyet
és szíveinket –

60
00:05:11,200 –> 00:05:14,720
a Szentlélekkel.

61
00:05:14,720 –> 00:05:17,779
Serkentsd és erősítsd meg lelki
és értelmi képességeinket,

62
00:05:17,787 –> 00:05:24,560
és ahogy a Te szent Igédet
tanulmányozzuk, tegyen képessé
minket a Szentlélek,

63
00:05:24,560 –> 00:05:32,668
hogy megértsük és értékeljük
és alkalmazzuk a szent törvényt,

64
00:05:32,676 –> 00:05:34,080
és a szent alapelveket,

65
00:05:34,080 –> 00:05:36,840
és a Te szent Igéd, szent igazságait,

66
00:05:36,840 –> 00:05:41,240
hogy a Lélek szentté tehessen minket.

67
00:05:41,240 –> 00:05:43,800
Szentek akarunk lenni Jézus számára,

68
00:05:43,800 –> 00:05:48,080
és Te szent vagy és olyanok
akarunk lenni, mint Te.

69
00:05:48,080 –> 00:05:52,800
Tehát kérlek Uram, tedd ezt lehetővé.

70
00:05:52,800 –> 00:05:57,160
Különleges módon vezesd és
irányítsd a ma esti tanulmányunkat;

71
00:05:57,160 –> 00:06:00,480
Tudjuk, hogy ez milyen fontos;

72
00:06:00,480 –> 00:06:07,800
Imádkozom, hogy irányítsd
gondolataimat és formáld meg
minden szavamat;

73
00:06:07,800 –> 00:06:12,480
és amit rajtam keresztül
akarsz közölni Atyám,

74
00:06:12,480 –> 00:06:16,240
add, hogy találjon befogadó
szívekre és elmékre,

75
00:06:16,240 –> 00:06:23,880
és különösen engedelmes akaratokra,
hogy életeket átformáló legyen.

76
00:06:23,880 –> 00:06:27,760
Az igazság által szentelj meg minket.

77
00:06:27,760 –> 00:06:31,800
Annak a nevében kérjük,
aki maga az igazság,

78
00:06:31,800 –> 00:06:38,080
a Jézus nevében. Ámen.

79
00:06:41,600 –> 00:06:46,800
Az akarat szerepét tanulmányoztuk,

80
00:06:46,800 –> 00:06:52,880
és úgy találtuk, hogy nagyon
központi szerepe van;

81
00:06:52,880 –> 00:06:58,120
megértettük az ihletett
idézet igazságát.

82
00:06:58,120 –> 00:07:06,440
Minden, “minden az akarat helyes
működésétől függ.” {SC 47.1}

83
00:07:06,440 –> 00:07:12,400
Különösen megjegyeztük, hogy amikor
a kísértés legyőzéséről van szó,

84
00:07:12,400 –> 00:07:17,680
tanulmányoztuk azt a figyelemreméltó
szakaszt a Jakab levelében,

85
00:07:17,680 –> 00:07:25,920
amely nagyon szisztematikusan
felsorolja a kísértés folyamatát,

86
00:07:25,920 –> 00:07:28,640
szemléltetésként felhasználva
a születés folyamatát,

87
00:07:28,640 –> 00:07:31,400
valamit a materiális világból;

88
00:07:31,400 –> 00:07:35,280
és sokat köszönhetünk
Jakabnak ezért,

89
00:07:35,280 –> 00:07:37,480
mert tényleg segít nekünk

90
00:07:37,480 –> 00:07:41,400
jobban megérteni, hogy
mi történik a lelki világban,

91
00:07:41,400 –> 00:07:45,773
a spirituális világban, ahogy
megértjük az egyenértékűségét,

92
00:07:45,773 –> 00:07:48,120
a születés folyamata minden
egyes szakaszának;

93
00:07:48,120 –> 00:07:52,800
és igyekeztük ezt megtenni az elmúlt
este és remélem, hogy érthető volt

94
00:07:52,800 –> 00:07:58,760
és hogy felismertétek,
hogy mennyire fontos,

95
00:07:58,760 –> 00:08:06,080
hogy az akaratotok fenntartás
nélkül Jézusnak legyen átadva.

96
00:08:06,080 –> 00:08:12,340
Akaratunk természet szerint
az ó ember rabságában van,

97
00:08:12,360 –> 00:08:17,520
és általa Sátán rabságában,

98
00:08:17,520 –> 00:08:20,680
mert Sátán befolyásolhatja és
irányíthatja akaratunkat,

99
00:08:20,680 –> 00:08:27,400
a test kívánságain keresztül;

100
00:08:27,400 –> 00:08:30,840
és így megmarad,

101
00:08:30,840 –> 00:08:37,600
mivel tudjátok, egészen
a halálig részünk marad,

102
00:08:37,600 –> 00:08:47,600
és zsarolva van természet szerinti
férje, az ó ember által.

103
00:08:47,600 –> 00:08:55,280
A teremtéskor az emberi akaratnak
Isten volt a házastársa.

104
00:08:55,280 –> 00:08:57,720
Ézsaiás 54, “Mert férjed
a te Teremtőd,

105
00:08:57,720 –> 00:09:02,080
seregeknek Ura az Ő neve.”

106
00:09:02,080 –> 00:09:05,480
De az Édenkertben,

107
00:09:05,480 –> 00:09:14,360
az isteni Teremtőnek
az emberi segítőtársa elvált tőle

108
00:09:14,360 –> 00:09:17,120
és tragikusan nem csak elvált tőle,

109
00:09:17,120 –> 00:09:25,520
hanem összeházasodott az ó
emberrel és szövetségesével,
Sátánnal;

110
00:09:25,520 –> 00:09:29,040
és azóta uralkodik rajtunk,

111
00:09:29,040 –> 00:09:35,640
az ó ember;

112
00:09:35,640 –> 00:09:40,800
és megmarad egészen meddig?
…a halálig.

113
00:09:40,800 –> 00:09:43,188
Emlékeztek a férj törvényére?

114
00:09:43,200 –> 00:09:48,400
“És epekedel a férjed után, ő pedig
uralkodik te rajtad” {1 Móz. 3:16}

115
00:09:48,400 –> 00:09:54,000
Amíg az ó ember uralkodik,
az emberi akarat…

116
00:09:54,000 –> 00:09:58,280
és minek neveztük a tegnap este
az akaratot? – Vilmának.

117
00:09:58,280 –> 00:10:01,920
Vilma egy tehetetlen,
engedelmes feleség;

118
00:10:01,920 –> 00:10:04,120
nem tud semmi mást mondani
csak, “Igen”-t.

119
00:10:04,120 –> 00:10:08,160
Amit akarsz kedves, bárhogy is,
azt akarom én is.”

120
00:10:08,160 –> 00:10:16,400
De jobb ha nem tudja meg ezt
a világ; tartsuk titokban,

121
00:10:16,400 –> 00:10:25,160
mivel ha a világ tudomást szerez
róla, elronthatja a hírnevünket.

122
00:10:25,160 –> 00:10:26,920
És így önző módon,

123
00:10:26,920 –> 00:10:32,080
sikerül titokban tartani,

124
00:10:32,080 –> 00:10:44,000
képzeletbeli bűnnek, ahol azt
gondoljuk, hogy senki
sem tudja, hogy mi történik.

125
00:10:44,000 –> 00:10:50,040
De ki az, aki mindig tudja? Isten.
Tudjátok, Ő nem úgy lát mint
ahogy az ember.

126
00:10:50,040 –> 00:10:52,800
Az ember a külsőt nézi,
de Ő mit néz?

127
00:10:52,800 –> 00:10:56,080
…a szívet; {1 Sám. 16:7}

128
00:10:56,080 –> 00:11:00,120
és minden alkalommal,
amikor Vilma bele egyezik
a test kívánságaiba,

129
00:11:00,120 –> 00:11:05,600
és fantáziál ezekről
és dédelgeti ezeket,

130
00:11:05,600 –> 00:11:07,280
a gondolatokban,

131
00:11:07,280 –> 00:11:10,320
mit követtünk el Isten szemében?

132
00:11:10,320 –> 00:11:12,480
Vétkeztünk, mivel

133
00:11:12,480 –> 00:11:18,560
“a kívánság megfogant;”
{Jak 1:15}

134
00:11:18,560 –> 00:11:23,640
kérdezzétek meg bármelyik
anyát, előbb-utóbb,

135
00:11:23,640 –> 00:11:29,840
ha terhes vagy mi történik?
…szülni fogsz.

136
00:11:29,840 –> 00:11:32,960
Ekkor követjük el a tettet.

137
00:11:32,960 –> 00:11:36,480
A gondolatok birodalmából
átköltözik a cselekedetek birodalmába,

138
00:11:36,480 –> 00:11:39,680
és az emberek látják, és nagyon
sokszor megdöbbennek,

139
00:11:39,680 –> 00:11:42,640
mivel nem tudták, hogy mi folyik

140
00:11:42,640 –> 00:11:48,160
az elme zárt ajtói mögött.

141
00:11:48,160 –> 00:11:55,240
Váratlanul érte őket.

142
00:11:55,240 –> 00:11:58,826
Kedves barátaim, ha teherbe estünk,

143
00:11:58,840 –> 00:12:01,800
szülni fogunk, hacsak
mit nem teszünk?

144
00:12:01,800 –> 00:12:06,400
…ha nem vetéljük el.
Emlékeztek erre? 1 Ján. 1:9,

145
00:12:06,400 –> 00:12:09,480
“Ha megvalljuk bűneinket,
hű és igaz, hogy” mit tegyen?

146
00:12:09,480 –> 00:12:13,152
“…megbocsássa bűneinket és
megtisztítson minket minden
hamisságtól.”

147
00:12:13,168 –> 00:12:16,000
Áldva legyen az Ő neve
a folyamat megszakad,

148
00:12:16,000 –> 00:12:19,760
és a tettet nem kell elkövetnünk.

149
00:12:19,760 –> 00:12:23,120
De fel kell ismerjétek, hogy bűn,
mielőtt bevallanátok,

150
00:12:23,120 –> 00:12:29,880
és pont itt téved nagyon sok ember.

151
00:12:29,880 –> 00:12:33,680
Azt gondolják, hogy nem követtek el
bűnt, ha nem követték el a tettet.

152
00:12:33,680 –> 00:12:38,312
De kedves barátaim,
Jézus nem ezt tanítja.

153
00:12:38,320 –> 00:12:42,520
Ti azt mondjátok, ha paráználkodik
valaki bűnös; “Én pedig
azt mondom néktek,

154
00:12:42,520 –> 00:12:46,367
ha valaki asszonyra tekint
gonosz kívánságnak okáért,
immár paráználkodott

155
00:12:46,375 –> 00:12:50,040
“hol paráználkodott?
“…a szívében.” {Mát 5:28}

156
00:12:50,040 –> 00:12:53,520
A gondolataiban.

157
00:12:53,520 –> 00:12:56,440
Tehát felismerve, hogy vétkeztünk,

158
00:12:56,440 –> 00:13:01,680
meg kell vallanunk, mielőtt
tettekre kerülne sor.

159
00:13:01,680 –> 00:13:03,920
Nagyon fontos dolgok,

160
00:13:03,920 –> 00:13:08,120
csak késztetést éreztem arra,
hogy megismételjem ma este,

161
00:13:08,120 –> 00:13:15,440
különösen azok miatt, akik
nem voltak itt a tegnap este.

162
00:13:15,440 –> 00:13:19,000
De amit mindannyian
fel kell ismernünk az,

163
00:13:19,000 –> 00:13:23,200
hogy Vilma képtelen
visszautasítani

164
00:13:23,200 –> 00:13:29,680
az ó ember csábításait,
a kísértéseket,
a saját maga erejéből.

165
00:13:29,680 –> 00:13:35,760
Oda kell adja magát valaki másnak;
valaki mással kell összeházasodjon,

166
00:13:35,760 –> 00:13:37,975
és hogyan házasodhat össze
más valakivel?

167
00:13:37,983 –> 00:13:42,920
Nos, meg kell, hogy haljon…
vagy az első férje kell,
hogy meghaljon.

168
00:13:42,920 –> 00:13:47,160
Meg kell halnia az ó ember számára,

169
00:13:47,160 –> 00:13:51,360
és hogyan tudja ezt megtenni?
Azáltal, hogy a kereszthez megy,

170
00:13:51,360 –> 00:13:53,898
elfogadva sajátjának Krisztus
halálát a bűnei számára.

171
00:13:53,914 –> 00:13:57,492
Azt mondjuk “Meghalok” az ó ember
számára, és ezután mit kell tennünk?

172
00:13:57,500 –> 00:14:02,720
“Igen”-t kell mondanunk Jézusnak,
átadva az új férjnek az akaratot.

173
00:14:02,720 –> 00:14:07,880
és Jézus birtokba veszi;
Ő birtokába veszi,

174
00:14:07,880 –> 00:14:11,880
és eggyé válunk vele, lélekben;

175
00:14:11,880 –> 00:14:14,240
és kedves barátaim,
van néhány idézet, amit….

176
00:14:14,240 –> 00:14:16,733
Meg kell osszam veletek,
azt az idézetet, amit

177
00:14:16,734 –> 00:14:19,120
a sietség miatt nem
tettem meg tegnap este.

178
00:14:19,120 –> 00:14:27,360
65 -dik oldalon található,
a lap tetején a második,

179
00:14:27,360 –> 00:14:30,040
Review and Herald,
1892, március 15:

180
00:14:30,040 –> 00:14:32,800
“Amikor Krisztus hit által
a szívedben lakozik,

181
00:14:32,800 –> 00:14:36,280
a tied lesz ez a gazdag tapasztalat.

182
00:14:36,280 –> 00:14:42,000
Akkor tudni fogod, hogy szeretettel
fog megtelni a szíved,

183
00:14:42,000 –> 00:14:44,621
és minden gondolatot
és érzelmet leigáz,

184
00:14:44,637 –> 00:14:47,051
hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

185
00:14:47,067 –> 00:14:48,385
Nem tudod megmagyarázni;

186
00:14:48,401 –> 00:14:51,605
emberi nyelvezettel nem lehet
megmagyarázni,
hogy Krisztus szeretete,

187
00:14:51,621 –> 00:14:53,469
hogyan tudja birtokba venni a lelket,

188
00:14:53,478 –> 00:14:56,080
és fogságban tartani
az elme miden erejét.

189
00:14:56,080 –> 00:15:01,680
De ti meg fogjátok tudni
személyes tapasztalat által.”

190
00:15:01,680 –> 00:15:09,240
Kedves barátaim, ha nem rendelkeztek
ezzel a személyes tapasztalattal,

191
00:15:09,240 –> 00:15:17,000
tudnotok kell, hogy ez azért van,
mert nem léptetek házasságra Jézussal.

192
00:15:17,000 –> 00:15:22,800
Látjátok, amikor házasságra
léptek Jézussal,

193
00:15:22,800 –> 00:15:30,080
“tízezer közül is kitetszik”,
{Énekek éneke 5:10}

194
00:15:30,080 –> 00:15:33,320
“mindenestől fogva kívánatos” lesz,
{Énekek éneke 5:16}

195
00:15:33,320 –> 00:15:37,200
és ezek apropó, Salamon
énekének a gondolatai,

196
00:15:37,200 –> 00:15:46,240
amelyeket a Krisztussal való
egységünk jelképeként használ fel;

197
00:15:46,240 –> 00:15:51,160
mert a Krisztus szerelme szorongat
minket, {2 Kor 5:14}

198
00:15:51,160 –> 00:15:54,750
és minden gondolatot és
minden érzést foglyul ejt,

199
00:15:54,750 –> 00:15:57,599
hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
{2 Kor 10:5}

200
00:15:57,615 –> 00:16:05,160
Nagyszerű szenvedélyünkké válik.

201
00:16:05,160 –> 00:16:09,160
Review and Herald, 1882, május
30; hallgassátok meg:

202
00:16:09,160 –> 00:16:13,120
“Élő kapcsolatunk kell legyen
Krisztussal, hogy élő keresztények
lehessünk.

203
00:16:13,120 –> 00:16:18,080
Az igazi hívő elmondhatja,
‘Tudom, hogy az én Megváltóm él.’
{Jób 19:25}

204
00:16:18,080 –> 00:16:20,960
Ez a Megváltónkkal való
bensőséges kapcsolat

205
00:16:20,960 –> 00:16:28,040
el fogja venni a földi
és érzéki kívánságokat.

206
00:16:28,040 –> 00:16:33,160
A testünk, lelkünk, szellemi erőnk
Krisztusnak kell legyen odaszánva.

207
00:16:33,160 –> 00:16:35,840
Amikor érzelmeink megszentelődnek,

208
00:16:35,840 –> 00:16:44,600
Isten iránti kötelezettségünk az
elsődleges, minden más másodlagos.”

209
00:16:44,600 –> 00:16:49,680
És elmondhatjuk Dáviddal,
Zsoltárok 73:25,

210
00:16:49,680 –> 00:16:51,600
“Kicsodám van az egekben?

211
00:16:51,600 –> 00:16:58,160
Náladnál egyébben nem
gyönyörködöm e földön.”

212
00:16:58,160 –> 00:17:04,080
“Náladnál egyébben nem
gyönyörködöm e földön.”

213
00:17:04,080 –> 00:17:12,120
Ó kedves barátaim, van egy
ilyen kapcsolatotok Jézussal?

214
00:17:12,120 –> 00:17:15,800
Kérlek ismerjétek fel,

215
00:17:15,800 –> 00:17:20,240
hogy ha nincs egy ilyen fajta
kapcsolatotok Jézussal,

216
00:17:20,240 –> 00:17:29,143
akkor nem szorongat titeket
a Krisztus szerelme

217
00:17:29,160 –> 00:17:33,080
és nincs mód arra,
hogy képesek legyetek

218
00:17:33,080 –> 00:17:42,520
ellenállni a test kívánságainak,
kivéve Krisztus szeretete által.

219
00:17:42,520 –> 00:17:45,360
Ez az egyetlen mód.

220
00:17:45,360 –> 00:17:50,800
Most, miután elmondtam ezt nektek,
szeretném ha megnéznénk együtt,

221
00:17:50,800 –> 00:17:59,080
Vilma elsődleges felelősségét,
az életemben,

222
00:17:59,080 –> 00:18:04,120
az életetekben.

223
00:18:04,120 –> 00:18:11,320
Amikor átadjuk Krisztusnak,
Krisztus lesz a férje,

224
00:18:11,320 –> 00:18:17,880
a vágyaik közösek lesznek,
és Krisztus uralkodik felette;

225
00:18:17,880 –> 00:18:22,760
és egy radikális változás
történik mindenben,

226
00:18:22,760 –> 00:18:27,200
mivel most egy teljesen más férje van,

227
00:18:27,200 –> 00:18:32,800
mint az, aki volt.

228
00:18:32,800 –> 00:18:45,800
Az ó ember megrontotta a test
kívánságainak nevezett vágyakat.

229
00:18:45,800 –> 00:18:57,080
Minden, ami általában
megfelelt, érzéki

230
00:18:57,080 –> 00:19:06,880
vágyai-, a világi javak-,
az én kielégítése

231
00:19:06,880 –> 00:19:18,240
az, amit kívánt, és az akarat köteles
volt teljesíteni ezeket a vágyakat,

232
00:19:18,240 –> 00:19:21,280
mikor az ó ember volt a férje.

233
00:19:21,280 –> 00:19:24,960
De most egy teljesen más férje van,

234
00:19:24,960 –> 00:19:28,480
és teljesen más vágyai.

235
00:19:28,480 –> 00:19:34,040
Minden amit kíván,

236
00:19:34,040 –> 00:19:39,240
az elősegíti a hitet,
reményt és szeretetet,

237
00:19:39,240 –> 00:19:43,406
de különösen mit?
…a szeretetet.

238
00:19:43,426 –> 00:19:46,105
Apropó érdekes összehasonlítani
a test kívánságait,

239
00:19:46,120 –> 00:19:48,917
a szem kívánságait és az élet
kérkedését {1 Ján. 2:16},

240
00:19:48,924 –> 00:19:52,424
az ó ember kívánságait, a hittel,
a reménnyel és a szeretettel,

241
00:19:52,440 –> 00:19:56,440
a lélek kívánságaival. Lenyűgöző.

242
00:19:56,440 –> 00:20:00,000
Ez a saját tanulmánya.

243
00:20:00,000 –> 00:20:07,920
Egy radikális változást ismer meg,

244
00:20:07,920 –> 00:20:16,440
mint egy kötelességtudó feleség,
aki az új férje kedvében akar járni,

245
00:20:16,440 –> 00:20:23,680
rájön, hogy van egy
teljesen más táplálkozás,

246
00:20:23,680 –> 00:20:30,840
amit el kell készíteni
az elme táplálására.

247
00:20:30,840 –> 00:20:35,680
Kedves barátaim, a téma
a lelki táplálék,

248
00:20:35,680 –> 00:20:38,920
és ennek a hatása
a jellem fejlődésére.

249
00:20:38,920 –> 00:20:49,040
A Példabeszédek 31-ben, ami leírja
a minta-anyát és feleséget,

250
00:20:49,040 –> 00:20:52,640
mi a nő elsődleges feladata?

251
00:20:52,640 –> 00:20:59,840
Péld. 31:15, “Felkel még éjjel,

252
00:20:59,840 –> 00:21:03,560
eledelt ad az ő házának,

253
00:21:03,560 –> 00:21:07,393
és rendel ételt az ő
szolgálóleányainak.”

254
00:21:07,393 –> 00:21:11,920
Látjátok, Vilma a ház vezetője.

255
00:21:11,920 –> 00:21:15,880
Az emberi természetben,
az akarat az uralkodó erő.

256
00:21:15,880 –> 00:21:25,040
De ő maga, a férj
fennhatósága alatt van,

257
00:21:25,040 –> 00:21:33,720
és Vilma férje kívánságai szerint
táplálja az ő házát.

258
00:21:33,720 –> 00:21:42,920
De ha tényleg házastársak, akkor
a feleség kívánsága, a férj kívánsága.

259
00:21:42,920 –> 00:21:45,120
Mit mond a férj törvénye?

260
00:21:45,120 –> 00:21:51,955
“Vágyakozol férjed után, ő pedig
uralkodik te rajtad.” {1 Móz. 3:16}

261
00:21:51,960 –> 00:21:54,840
De akkor kerülünk bajba,
kedves barátaim,

262
00:21:54,840 –> 00:22:00,240
amikor megpróbálunk úgy tenni,
mintha Krisztus lenne a házastársunk,

263
00:22:00,240 –> 00:22:05,240
miközben, valójában még mindig
az ó ember a házastársunk.

264
00:22:05,240 –> 00:22:08,560
Értitek, hogy mit próbálok
elmagyarázni?

265
00:22:08,560 –> 00:22:15,440
Ez nehéz, mert természet
szerint nincs étvágyunk,

266
00:22:15,440 –> 00:22:25,280
ahhoz, amit Krisztus akar,
hogy tápláljuk az elménket.

267
00:22:25,280 –> 00:22:36,000
Még mindig zsarolva vagyunk
az ó ember megromlott vágyaival.

268
00:22:36,000 –> 00:22:40,114
Így tehát, amit minden nap
meg kell tennünk, az,

269
00:22:40,122 –> 00:22:43,080
hogy biztosak kell legyünk,
hogy a kereszthez megyünk,

270
00:22:43,080 –> 00:22:45,603
és azt mondani annak a két
dolognak. Mik ezek?

271
00:22:45,619 –> 00:22:51,120
“Meghalok” az ó ember számára,
és még mit? “Igen”-t Jézusnak.

272
00:22:51,120 –> 00:22:56,920
Átadom akaratomat neked, Uram Jézus;
azt szeretném, amit te szeretsz,

273
00:22:56,920 –> 00:23:04,400
és a Szentlélek hatalmával, meg
fogja változtatni kívánságunkat.

274
00:23:04,400 –> 00:23:08,080
De együtt kell működnünk Vele
ebben a folyamatban;

275
00:23:08,080 –> 00:23:12,160
ez nem fog megtörténni
egy éjszaka alatt;

276
00:23:12,160 –> 00:23:14,560
És úgy fejlesztünk ki
egy új kívánságot,

277
00:23:14,560 –> 00:23:22,320
hogy nem tápláljuk többet
semmivel az ó embert,

278
00:23:22,320 –> 00:23:32,040
és lelkiismeretesen tápláljuk
az új embert mindennel,
amire szüksége van.

279
00:23:32,040 –> 00:23:35,400
Pál a következőképpen mondja.
Róma 13:14,

280
00:23:35,400 –> 00:23:38,520
“Hanem öltözzétek fel az Úr
Jézus Krisztust,” és?

281
00:23:38,520 –> 00:23:41,640
“…és a testet ne tápláljátok.”

282
00:23:41,640 –> 00:23:44,880
…mit tegyetek? …alkalmanként
tápláljátok? Nem.

283
00:23:44,880 –> 00:23:47,720
Mit tegyetek?
…ne tápláljátok a testet.

284
00:23:47,720 –> 00:23:50,080
Mik ezek a táplálékok?

285
00:23:50,080 –> 00:23:51,600
Nos, amikor táborozni mentek

286
00:23:51,600 –> 00:23:55,640
mi az, ami a lista élén áll? – élelem.

287
00:23:55,640 –> 00:24:00,040
Néhányan ugyanúgy tesztek, mint
én amikor táborba megyek.

288
00:24:00,040 –> 00:24:04,920
Milyen egy tábor élelem nélkül?

289
00:24:04,920 –> 00:24:05,960
Amikor Pál azt mondja,

290
00:24:05,960 –> 00:24:10,560
“és a testet ne tápláljátok
a kívánságokra,”

291
00:24:10,560 –> 00:24:16,720
arra buzdít minket, hogy semmivel
se tápláljuk az ó embert.

292
00:24:16,720 –> 00:24:18,960
{Ámen}

293
00:24:18,980 –> 00:24:20,160
És kedves barátaim,

294
00:24:20,160 –> 00:24:24,600
ez az egyetlen módja, hogy meg
tudjuk koronázni Jézus Krisztust,

295
00:24:24,600 –> 00:24:30,360
az életünkben, és hogy
a trónon tartsuk Őt.

296
00:24:30,360 –> 00:24:37,480
Látjátok, nagyon sokan megpróbálják
megkoronázni Krisztust,

297
00:24:37,480 –> 00:24:40,040
és ezután az ó embert táplálják.

298
00:24:40,040 –> 00:24:45,360
De ha az ó embert tápláljuk,
mit fog elkerülhetetlenül megtenni?

299
00:24:45,360 –> 00:24:48,000
Visszaszerezni a hatalmat.

300
00:24:48,000 –> 00:24:54,400
Nem csak jelen fog lenni, hanem
újból uralkodni akar. {Róm. 6:12}

301
00:24:54,400 –> 00:24:57,840
Látjátok, ha betöltjük
a test kívánságait,

302
00:24:57,840 –> 00:25:01,631
ha engedelmeskedünk
a test kívánságainak,

303
00:25:01,632 –> 00:25:05,680
a bűn nem csak jelen lesz,
hanem uralkodni fog;

304
00:25:05,680 –> 00:25:11,200
és ha a bűn uralkodik,
ki nem teszi? Jézus.

305
00:25:11,200 –> 00:25:15,160
Tehát feltétlenül szükséges, ha
az Úr Jézus Krisztust koronázzuk meg

306
00:25:15,160 –> 00:25:19,520
az életünkben, akkor az Ő
kegyelméből, mit kell tennünk?

307
00:25:19,520 –> 00:25:26,320
…ne tápláljuk a testet!
Ne tápláljuk a testet.

308
00:25:26,320 –> 00:25:29,209
És amikor a jellemfejlesztésről
van szó, fontos

309
00:25:29,224 –> 00:25:32,160
Jézus Krisztust a trónon tartani?

310
00:25:32,160 –> 00:25:35,440
Orvosi szolgálat, 201. oldal:

311
00:25:35,440 –> 00:25:38,092
“…trónra helyezni Krisztust,
nem küldeni el Őt ismét,

312
00:25:38,108 –> 00:25:43,320
hanem engedni, hogy az Ő Lelke
elpecsételje elméd és jellemed.”

313
00:25:43,320 –> 00:25:47,800
Ez az egyetlen módja annak, hogy
Krisztust megkoronázva tartsuk,

314
00:25:47,800 –> 00:25:54,280
hogy az Ő Lelke által elpecsételhessen
az Ő hasonlatosságára

315
00:25:54,280 –> 00:25:56,960
a jellemünkben.

316
00:25:56,960 –> 00:26:00,160
Nézzük meg együtt a mentális
táplálkozás kérdését.

317
00:26:00,160 –> 00:26:02,000
Előtted az élet, 126. oldal:

318
00:26:02,000 –> 00:26:09,040
“Az elme és a lélek abból él,
amiből táplálkozik;

319
00:26:09,040 –> 00:26:13,920
ezért rajtunk áll, hogy eldöntsük
hogy mivel táplálkozzék.

320
00:26:13,920 –> 00:26:18,160
Mindenkinek hatalmában áll, hogy
megválassza érdeklődését,

321
00:26:18,160 –> 00:26:23,040
amellyel lefoglalja gondolatait
és kialakítja, kifejleszti jellemét.”

322
00:26:23,040 –> 00:26:27,640
Most nézzük meg ezt az utolsó
három lépést. Kezdjük az utolsóval.

323
00:26:27,640 –> 00:26:30,000
Mi formálja a jellemet?

324
00:26:30,000 –> 00:26:32,960
Az, ami lefoglalja a gondolatokat,

325
00:26:32,960 –> 00:26:36,480
és mi az, ami lefoglalja
a gondolatokat?

326
00:26:36,480 –> 00:26:40,920
Az, amivel tápláljuk az elménket,

327
00:26:40,920 –> 00:26:46,160
az a dolog, amivel tápláljuk
az elménket.

328
00:26:46,160 –> 00:26:52,040
Kérlek kedves barátaim, értsétek
meg a közvetlen kapcsolatot,

329
00:26:52,040 –> 00:27:00,200
a mentális táplálék és
a jellemünk között.

330
00:27:00,200 –> 00:27:06,280
Látjátok, mi a jellem? Gondolatok
és érzelmek összessége. {5T 310.1}

331
00:27:06,280 –> 00:27:10,935
Mi az ami meghatározza azt, hogy
hogyan érzünk és gondolkozunk?

332
00:27:10,936 –> 00:27:14,280
Az, hogy hogyan programozzuk
be az elménket.

333
00:27:14,280 –> 00:27:18,280
Az elme egy csodálatos számítógép;
ezt a szemléltetést még használtuk,

334
00:27:18,280 –> 00:27:21,200
és ami meghatározza azt,
hogy hogyan működik, az,

335
00:27:21,200 –> 00:27:23,382
hogy hogyan van
beprogramozva az elménk;

336
00:27:23,390 –> 00:27:26,560
és hogyan programozzátok be?
Az érzékeiteken keresztül.

337
00:27:26,560 –> 00:27:29,320
Pontosan az, amit megengedtek,
hogy bejöjjön,

338
00:27:29,320 –> 00:27:32,080
különösen a szemeteken
és fületeken keresztül,

339
00:27:32,080 –> 00:27:35,480
közvetlenül meghatározza azt,
hogy hogyan gondolkodtok;

340
00:27:35,480 –> 00:27:39,043
és az ahogy gondolkoztok
meghatározza azt, hogy kik vagytok.

341
00:27:39,051 –> 00:27:46,000
“Az ahogy egy ember gondolkozik a
szívében, olyan ő.” {Péld. ang. 23:7}

342
00:27:46,000 –> 00:27:50,120
Tehát kérlek ne becsüljétek le
a jelentőségét

343
00:27:50,120 –> 00:27:54,400
a mentális táplálékra való
odafigyelésnek.

344
00:27:54,400 –> 00:27:55,811
Alapvető fontosságú,

345
00:27:55,826 –> 00:27:59,337
ha egy Krisztushoz hasonló
jellemet akartok kialakítani.

346
00:27:59,353 –> 00:28:02,760
Mindannyian egyetértünk?
Értitek?

347
00:28:02,760 –> 00:28:12,240
Fel kell ismerjétek,
hogy mint keresztények,

348
00:28:12,240 –> 00:28:19,400
két teljesen ellentétes kívánsággal
kell szembesüljetek.

349
00:28:19,400 –> 00:28:23,760
Melyek ezek a kívánságok?
Galata 5:17,

350
00:28:23,760 –> 00:28:25,520
“Mert a test a lélek ellen törekedik,

351
00:28:25,520 –> 00:28:27,080
a lélek pedig a test ellen;”

352
00:28:27,080 –> 00:28:30,960
és ezek mit tesznek?
“ellenkeznek egymással…”

353
00:28:30,960 –> 00:28:35,480
Emlékeztek, hogy amikor
új természetet kapunk,

354
00:28:35,480 –> 00:28:40,320
bár az ó ember már nem uralkodik,
még mindig ott van.

355
00:28:40,320 –> 00:28:44,760
Bár már nem elnököl,
még mindig jelen van;

356
00:28:44,760 –> 00:28:50,680
és még mindig rendelkezik ezekkel
a romlott kívánságokkal.

357
00:28:50,680 –> 00:28:56,120
Vágyakozik az után,
ami majd kielégíti,

358
00:28:56,120 –> 00:29:01,320
önző vágyait és hajlamait;

359
00:29:01,320 –> 00:29:10,040
és amit kell tennünk az az,
hogy elutasítjuk a vágyainak
a kielégítését.

360
00:29:10,040 –> 00:29:13,040
Ha veszünk egy darab papírt,

361
00:29:13,040 –> 00:29:15,660
és leülünk és elbeszélgetünk
az ó emberrel,

362
00:29:15,661 –> 00:29:18,160
és megkérdezzük őt,
hogy mi után vágyik,

363
00:29:18,160 –> 00:29:22,280
természete szerint mi után vágyik,
ami a mentális táplálékát illeti,

364
00:29:22,280 –> 00:29:29,160
a lap tetejére felírjátok
“testi étrend”
és listát készítetek,

365
00:29:29,160 –> 00:29:34,480
fel fogjátok fedezni, hogy mindaz,
amit ki akar elégíteni, az

366
00:29:34,480 –> 00:29:38,160
a test kívánsága, a szemek
kívánsága és még mi?

367
00:29:38,160 –> 00:29:43,080
…az élet kérkedése;

368
00:29:43,080 –> 00:29:46,144
és mindezek mihez tartoznak?

369
00:29:46,160 –> 00:29:50,360
…önzés, önzés.

370
00:29:50,360 –> 00:29:57,760
Azután megfordítjátok a lapot és
megkérdezitek a lelki embert,

371
00:29:57,760 –> 00:30:01,440
hogy mi után vágyik, ami
a mentális étrendet illeti

372
00:30:01,440 –> 00:30:04,017
és a “lelki táplálékok” cím alatt
egy listát írtok arról,

373
00:30:04,033 –> 00:30:08,200
amit mondani fog, hogy mire vágyik;

374
00:30:08,200 –> 00:30:10,920
És tudjátok, hogy
mit fogtok felfedezni?

375
00:30:10,920 –> 00:30:17,440
Mindenre, ami nagyobb hitre,

376
00:30:17,440 –> 00:30:23,840
nagyobb reményre, és nagyobb
szeretetre vágyik.

377
00:30:23,840 –> 00:30:30,360
És ezután vegyétek ezt a két listát
és hasonlítsátok össze ezeket,

378
00:30:30,360 –> 00:30:33,760
és mit fogtok felfedezni?

379
00:30:33,760 –> 00:30:42,120
Teljesen ellentétesek
minden szempontból.

380
00:30:42,120 –> 00:30:50,240
Pontosan ezért mondja a Szentírás:
“Senki sem szolgálhat két Úrnak.”
{Mát 6:24}

381
00:30:50,240 –> 00:30:54,693
Egyetlen feleség sem
szolgálhat két férjnek.

382
00:30:54,694 –> 00:30:59,560
Egyetlen akarat sem
szolgálhat két természetet.

383
00:30:59,560 –> 00:31:05,320
Ezért “Válasszatok magatoknak
még ma, akit szolgáljatok.”
Józs. 24:15

384
00:31:05,320 –> 00:31:11,120
Döntést kell hozzatok, ugye?
Döntenetek kell;

385
00:31:11,120 –> 00:31:18,560
és kedves barátaim, tudnotok kell,
hogy ez a döntés alapvető fontosságú,

386
00:31:18,560 –> 00:31:21,160
mivel, az, amivel tápláljátok
az elméteket,

387
00:31:21,160 –> 00:31:27,618
közvetlenül befolyásolja azt
a jellemet, amit fejlesztetek.

388
00:31:27,626 –> 00:31:34,000
Egyetértünk ebben?

389
00:31:34,000 –> 00:31:39,120
Idők jelei, 1882. március 9:

390
00:31:39,120 –> 00:31:44,360
“Az elme az által növekszik,
amivel táplálva van.

391
00:31:44,360 –> 00:31:48,800
A megértés fokozatosan…”
figyeljetek!

392
00:31:48,800 –> 00:31:52,160
“A megértés fokozatosan
alkalmazkodik ahhoz,

393
00:31:52,160 –> 00:31:58,160
amit szükséges megérteni.”

394
00:31:58,160 –> 00:32:02,600
Az elme fokozatos alkalmazkodása
ahhoz a témához

395
00:32:02,600 –> 00:32:08,920
és ahhoz az anyaghoz, amivel
táplálod, potenciálisan megtévesztő

396
00:32:08,920 –> 00:32:13,720
és potenciálisan elcsüggesztő.
Mit értek ezalatt?

397
00:32:13,720 –> 00:32:23,920
Nos potenciálisan megtévesztő,
ha kielégíted a test kívánságát,

398
00:32:23,920 –> 00:32:27,560
és kielégíted megromlott kívánságát,

399
00:32:27,560 –> 00:32:31,320
és mivel a jellem és az elme csak
fokozatosan alkalmazkodik hozzá,

400
00:32:31,320 –> 00:32:33,040
tévesen azt gondolhatod,

401
00:32:33,040 –> 00:32:35,920
hogy nem érint hátrányosan az,

402
00:32:35,920 –> 00:32:37,880
hogy mivel táplálod az elméd.

403
00:32:37,880 –> 00:32:41,320
Értitek, hogy még mire
próbállak figyelmeztetni?

404
00:32:41,320 –> 00:32:48,320
Azt gondolhatjátok, hogy nincs
negatív hatással rátok.

405
00:32:48,320 –> 00:32:54,440
Miért? Mivel a változás lassú,
az alkalmazkodás fokozatos,

406
00:32:54,440 –> 00:32:57,640
de jobb ha elhiszitek,
hogy biztos a változás.

407
00:32:57,640 –> 00:33:02,040
Törvényszerűen meghatározza
a jellemet az,

408
00:33:02,040 –> 00:33:05,320
amivel tápláljátok az elméteket.

409
00:33:05,320 –> 00:33:09,840
Bár nem lesztek tudatában a
drámai, radikális változásnak.

410
00:33:09,840 –> 00:33:13,600
Fokozatos.

411
00:33:13,600 –> 00:33:17,379
Ugyanakkor a változás fokozatossága
is csüggesztő lehet.

412
00:33:17,395 –> 00:33:22,668
Hogy értem ezt? Nos, amikor
elhatározzátok Krisztus szerelméért,

413
00:33:22,676 –> 00:33:25,430
hogy megváltoztatjátok a mentális
táplálkozásotokat,

414
00:33:25,446 –> 00:33:28,120
és elutasítjátok
az ó ember táplálását –

415
00:33:28,120 –> 00:33:30,347
nem tápláljátok többé a testet
{Róm. 13:14} –

416
00:33:30,363 –> 00:33:34,760
és elhatározzátok, hogy
lelkiismeretesen tápláljátok
a lelki embert,

417
00:33:34,760 –> 00:33:40,920
azzal, amire vágyik és amire
szüksége van, vajon egy gyors,

418
00:33:40,920 –> 00:33:44,937
radikális változást,
Krisztushoz hasonló

419
00:33:44,938 –> 00:33:49,640
jellemváltozást fogtok látni?
Nem, nem fogtok.

420
00:33:49,640 –> 00:33:55,960
Valójában, a változás
kínosan lassú lesz,

421
00:33:55,960 –> 00:33:59,240
és talán kísértve lesztek,
hogy azt gondoljátok,

422
00:33:59,240 –> 00:34:03,000
hogy egyáltalán semmilyen
előrelépés sincs

423
00:34:03,000 –> 00:34:06,280
és ez elcsüggesztő lehet, ugye?

424
00:34:06,280 –> 00:34:09,640
De kérlek, ne csüggedjetek el.

425
00:34:09,640 –> 00:34:15,320
Továbbra is lelkiismeretesen
tápláljátok az elméteket
lelki eledellel,

426
00:34:15,320 –> 00:34:22,680
és ígérem, hogy elmétek lelkivé
és megszenteltté válik,

427
00:34:22,680 –> 00:34:30,560
hasonlóvá Krisztus jelleméhez.

428
00:34:30,560 –> 00:34:40,080
Most, ennek az elvnek a fényében,
mi az, amivel nem kell tápláljuk
az elménket?

429
00:34:40,080 –> 00:34:45,760
Azzal szeretném kezdeni, hogy
mivel ne tápláljuk az elménket,

430
00:34:45,760 –> 00:34:47,880
és holnap reggel meg
fogjuk vizsgálni, hogy

431
00:34:47,880 –> 00:34:52,080
mivel kell táplálnunk az elménket.

432
00:34:52,080 –> 00:34:54,920
Annak a ténynek a fényében,
hogy a szellemi táplálék,

433
00:34:54,920 –> 00:34:59,640
közvetlenül meghatározza a jellemet,
mivel nem kell táplálnunk az elménket?

434
00:34:59,640 –> 00:35:06,080
Mit nem kell megengedni az
elménknek, hogy beprogramozzon
az érzékeinken keresztül,

435
00:35:06,080 –> 00:35:09,520
különösen a szemeinken keresztül.

436
00:35:09,520 –> 00:35:17,440
Hallgassátok meg Dávid fogadalmát,
Istennel kötött szövetségét.

437
00:35:17,440 –> 00:35:24,680
és kérlek kedves barátaim,
ismerjétek fel, hogy követésre méltó.

438
00:35:24,680 –> 00:35:33,680
Zsoltárok 101:3-4, “Nem vetem
a szemem hiábavaló dologra.”

439
00:35:33,680 –> 00:35:35,000
{Ámen}

440
00:35:35,000 –> 00:35:39,215
“Nem vetem a szemem
hiábavaló dologra.”

441
00:35:39,223 –> 00:35:43,720
Tekintettel arra, hogy szemlélés
által változunk meg,
{RH, Dec 6, 1881 par. 15}

442
00:35:43,720 –> 00:35:46,332
amivel az elménket tápláljuk,

443
00:35:46,348 –> 00:35:51,680
az formálja a jellemet…
közvetlenül meghatározza a jellemet,

444
00:35:51,680 –> 00:35:56,680
mennyire fontos, hogy
ne nézzünk gonosz dolgokat;

445
00:35:56,680 –> 00:36:01,200
és kérlek jegyezzétek meg, hogy
ha szövetséget kötünk Istennel,
hogy ezt tegyük,

446
00:36:01,200 –> 00:36:05,400
és az Ő erejével visszautasítjuk,

447
00:36:05,400 –> 00:36:07,800
hogy bármilyen rosszra figyeljünk,

448
00:36:07,800 –> 00:36:14,290
milyen előnyt fogunk
megtapasztalni? Következnek.

449
00:36:14,306 –> 00:36:19,200
Az első: “a pártoskodók
cselekedetét gyűlölöm.”
{Zsolt. 101:3}

450
00:36:19,200 –> 00:36:24,520
Hogyan működik ez?
Nos, kérlek tudnotok kell, hogy

451
00:36:24,520 –> 00:36:32,240
a gonoszságnak való kitettség
érzéktelenné tesz a támadásával
szemben.

452
00:36:32,240 –> 00:36:37,400
Ez egy elkerülhetetlen
pszichológiai elv.

453
00:36:37,400 –> 00:36:42,360
A gonoszságnak való kitettség
érzéktelenné tesz a támadásával
szemben.

454
00:36:42,360 –> 00:36:47,680
Tehát ha a gonoszt nézitek,

455
00:36:47,680 –> 00:36:51,000
nem fogjátok gyűlölni. Valójában,

456
00:36:51,000 –> 00:36:54,080
ha továbbra is a gonoszt
fogjátok szemlélni,

457
00:36:54,080 –> 00:36:58,661
hova fogtok jutni? Elfogadjátok
és szeretni fogjátok.

458
00:36:58,675 –> 00:37:01,995
Tehát, hogy fogtok oda jutni,
hogy gyűlöljétek a pártoskodók
cselekedeteit?

459
00:37:02,011 –> 00:37:03,875
Gyűlölni a gonoszok cselekedeteit?

460
00:37:03,875 –> 00:37:06,640
El kell határozzátok, hogy
nem néztek gonosz dolgot,

461
00:37:06,640 –> 00:37:10,560
hogy a Szentlélek segítségével
újra érzékenyek legyetek

462
00:37:10,560 –> 00:37:15,800
támadásaival szemben. Értitek?

463
00:37:15,800 –> 00:37:20,146
És ezután Isten kegyelme által,
a Szentlélek erejével

464
00:37:20,160 –> 00:37:22,720
gyűlölni fogjátok
a gonoszok cselekedeteit,

465
00:37:22,720 –> 00:37:25,360
a pártoskodók cselekedeteit.

466
00:37:25,360 –> 00:37:27,760
De együtt kell működnötök
a Szentlélekkel,

467
00:37:27,760 –> 00:37:30,960
ebben az újra érzékennyé tevés
folyamatában,

468
00:37:30,960 –> 00:37:34,434
azáltal, hogy elhatározzátok, hogy
semmi gonoszra nem tekintetek.

469
00:37:34,442 –> 00:37:37,200
Érthető?

470
00:37:37,200 –> 00:37:39,980
Jegyezzétek meg, hogy
még mit tapasztal meg

471
00:37:39,981 –> 00:37:42,760
Dávid és még mit fogunk
mi megtapasztalni,

472
00:37:42,760 –> 00:37:46,000
hogy ha elhatározzuk, hogy semmi
hiábavaló dologra nem tekintünk.

473
00:37:46,000 –> 00:37:50,120
“Nincs köze hozzám.”
{Zsolt. 101:3}

474
00:37:50,120 –> 00:37:54,000
Ami megragadja figyelmünket
azt nézzük,

475
00:37:54,000 –> 00:38:00,560
és ha továbbra is ezt figyeljük,
uralkodni fog elménk felett,

476
00:38:00,560 –> 00:38:05,800
és az egyetlen módja annak, hogy
megtörjük, Isten kegyelme által az,

477
00:38:05,800 –> 00:38:10,120
hogy ha nem tekintünk
gonosz dolgokra.

478
00:38:10,120 –> 00:38:14,516
Akkor és csakis akkor
nem lesz közünk hozzá.

479
00:38:14,520 –> 00:38:16,944
Jegyezzünk meg
egy másik előnyt, 4. vers:

480
00:38:16,960 –> 00:38:21,080
“A csalárd szív távol van tőlem;
gonoszt nem ismerek.”

481
00:38:21,080 –> 00:38:23,120
Ez, egyértelmű.

482
00:38:23,120 –> 00:38:30,160
A szív állapotát közvetlenül
meghatározza az,
hogy mivel tápláljuk,

483
00:38:30,160 –> 00:38:32,120
hogyan programozzuk be.

484
00:38:32,120 –> 00:38:35,323
Tehát ha elhatározzuk, hogy
semmilyen gonoszra nem tekintünk,

485
00:38:35,323 –> 00:38:39,080
a megromlott szív eltávozik tőlünk,
és nem fogunk gonoszt ismerni.

486
00:38:39,080 –> 00:38:41,840
Látjátok az ok-okozat
összefüggéseket?

487
00:38:41,840 –> 00:38:46,120
Hatalmas áldások, de csak akkor
lehetnek a miénk, amikor

488
00:38:46,120 –> 00:38:49,040
Isten kegyelme által
mit határozunk el?

489
00:38:49,040 –> 00:38:59,520
…hogy semmi gonosz
dologra nem tekintünk.

490
00:38:59,520 –> 00:39:02,880
Jegyezzétek meg, hogy mit mond
Jób ezzel kapcsolatban:

491
00:39:02,880 –> 00:39:05,600
“Ha az én lépésem letért az útról,

492
00:39:05,600 –> 00:39:10,869
és az én lelkem követte szemeimet…”
{Jób 31:7}

493
00:39:10,880 –> 00:39:13,120
Nem érdekes?

494
00:39:13,120 –> 00:39:17,400
Mit tesz a szívünk?
Szemei után jár.

495
00:39:17,400 –> 00:39:28,040
Miért? Mivel a szívünk
annak az alapján működik,

496
00:39:28,040 –> 00:39:32,040
hogy hogyan programozzuk be
szemeinkkel;

497
00:39:32,040 –> 00:39:36,360
és ha arra figyeltek, ami gonosz,
arra, ami testi,

498
00:39:36,360 –> 00:39:39,840
arra ami világi, arra ami gonosz,

499
00:39:39,840 –> 00:39:46,440
szívetek követni fogja és
közvetlenül hátrányosan érinti.

500
00:39:46,440 –> 00:39:48,800
Bizonyságtételek,
2. kötet, 561. oldal:

501
00:39:48,800 –> 00:39:52,000
“Hűséges őrszemekké kell váljatok…”

502
00:39:52,000 –> 00:39:57,200
Milyen egy hűséges őrszem? – egy
őr, aki mindig szolgálatban van. Ámen?

503
00:39:57,200 –> 00:40:00,280
“Hűséges őrszemek kell legyetek
szemetek, fületek felett,

504
00:40:00,280 –> 00:40:03,563
és érzéseitek felett ha uralni
akarjátok az elméteket,

505
00:40:03,572 –> 00:40:06,246
és meg akarjátok akadályozni,
hogy a hiábavaló és

506
00:40:06,258 –> 00:40:09,109
gonosz gondolatok foltot
hagyjanak lelketekben.

507
00:40:09,116 –> 00:40:14,241
Egyedül csak a kegyelem ereje
tudja elvégezni ezt
a legkívánatosabb munkát.”

508
00:40:14,248 –> 00:40:20,863
Kedved barátaim, olyan fontos
számunkra, hogy őrködjünk

509
00:40:20,879 –> 00:40:25,080
lelkünk összes útja felett,

510
00:40:25,080 –> 00:40:30,200
szemeink, füleink és a többi
érzékünk felett.

511
00:40:30,200 –> 00:40:35,400
De különösen a szem és a fül
az út, amin keresztül,

512
00:40:35,400 –> 00:40:42,000
közvetlenül van beprogramozva
az elme.

513
00:40:42,000 –> 00:40:46,280
Jegyezzük meg, mit mond
Péter ezzel kapcsolatban.

514
00:40:46,280 –> 00:40:57,133
1 Péter 1:13-16, “Annakokáért
felövezvén elmétek derekait.”

515
00:40:57,149 –> 00:41:03,120
Tudjátok a nyugati kultúrában,
ez elveszítette értelmét,

516
00:41:03,120 –> 00:41:06,320
de azok, akiknek írta Péter,

517
00:41:06,320 –> 00:41:10,120
pontosan értették,
hogy miről van szó.

518
00:41:10,120 –> 00:41:13,720
“Övezzétek fel elmétek derekait.”

519
00:41:13,720 –> 00:41:22,840
Tudjátok, a bibliai időkben, a férfiak
inkább laza, hosszú köntöst viseltek,

520
00:41:22,840 –> 00:41:25,480
és hogy ha el akartak menni
egyik helyről a másikra,

521
00:41:25,480 –> 00:41:28,040
és különösen ha siettek,

522
00:41:28,040 –> 00:41:34,120
mit kellett tegyenek, hogy biztosak
legyenek abban, hogy nem botlanak meg?

523
00:41:34,120 –> 00:41:39,320
Szorosan a derekuk köré
kellett tekerjék a ruhát övvel,

524
00:41:39,320 –> 00:41:47,280
és ezután biztonságosan járhattak.

525
00:41:47,280 –> 00:41:51,160
Ha leengedve hagyták volna,
könnyen beleakadhatott a sziklákba,

526
00:41:51,160 –> 00:41:57,240
vagy egy ágba, tüskébe és
akkor bajban lettek volna.

527
00:41:57,240 –> 00:42:04,160
Péter azt mondja nekünk, kedves
barátaim, hogy vennünk kell
gondolatainkat,

528
00:42:04,160 –> 00:42:08,080
és Jézus Krisztus köré
kell csavarnunk,

529
00:42:08,080 –> 00:42:12,080
hogy ha nem akarunk megbotlani,

530
00:42:12,080 –> 00:42:15,560
a cél felé vezető úton.

531
00:42:15,560 –> 00:42:19,120
“Annakokáért felövezvén elmétek
derekait, mint józanok,

532
00:42:19,120 –> 00:42:23,720
tökéletesen reménykedjetek
abban a kegyelemben, amelyet

533
00:42:23,720 –> 00:42:26,080
a Jézus Krisztus hoz nektek,
mikor megjelen.

534
00:42:26,080 –> 00:42:30,280
Mint engedelmes gyerekek
ne szabjátok magatokat
a ti előbbi kívánságaitokhoz,

535
00:42:30,280 –> 00:42:32,591
amelyek tudatlanságotok
alatt voltak bennetek;

536
00:42:32,592 –> 00:42:35,000
hanem amiképpen szent az,
aki elhívott titeket,

537
00:42:35,000 –> 00:42:37,920
ti is szentek legyetek,
teljes életetekben;

538
00:42:37,920 –> 00:42:42,360
Mert meg van írva, ‘Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.'” {3 Móz. 11:45}

539
00:42:42,360 –> 00:42:44,080
Kedves barátaim, emlékeztek,

540
00:42:44,080 –> 00:42:48,240
hogy ha szentek akarunk lenni,
hol kell szenteknek lennünk?

541
00:42:48,240 –> 00:42:49,400
Nos, hol kell azok legyünk?

542
00:42:49,400 –> 00:42:52,857
“Ahogy egy ember gondolkozik
a szívében olyan ő.” {Péld. ang. 23:7}

543
00:42:52,865 –> 00:42:58,160
Tehát ha szentek akarunk lenni
az elménkben kell azok legyünk.

544
00:42:58,160 –> 00:43:02,400
Ezért olyan fontos, hogy
felövezzük elménk derekait,

545
00:43:02,400 –> 00:43:04,797
ha szentek akarunk lenni.

546
00:43:04,800 –> 00:43:07,560
Uralnunk kell gondolatainkat.

547
00:43:07,560 –> 00:43:10,800
Fogságba kell vetnünk minden
gondolatot, hogy

548
00:43:10,800 –> 00:43:19,040
engedelmeskedjék a Krisztusnak,
hogy ha tényleg szentek akarunk lenni.

549
00:43:19,040 –> 00:43:23,523
Apostolok története, 518. oldal,
beszél erről.

550
00:43:23,531 –> 00:43:25,880
“Az apostol szavait
az összes korszakok

551
00:43:25,880 –> 00:43:28,640
hívőinek tanulságára írta,

552
00:43:28,640 –> 00:43:32,400
de különös jelentőséggel bírnak
azok számára, akik akkor élnek,

553
00:43:32,400 –> 00:43:36,320
amikor „ minden dolog
vége elközelgett.”

554
00:43:36,320 –> 00:43:42,160
Kik ezek kedves barátaim?
Mik vagyunk.

555
00:43:42,160 –> 00:43:43,160
Olvassuk tovább:

556
00:43:43,160 –> 00:43:47,160
“Az apostol igyekezett a hívőket
kioktatni, hogy milyen fontos

557
00:43:47,160 –> 00:43:50,520
féken tartani gondolataikat, nehogy
tiltott területekre kalandozzanak,

558
00:43:50,520 –> 00:43:54,640
és erőik haszontalanságokra
forgácsolódjanak szét.

559
00:43:54,640 –> 00:43:58,080
Aki nem akar Sátán támadásainak
áldozatául esni,

560
00:43:58,080 –> 00:44:00,600
jól őrizze a lelkéhez vezető utakat.

561
00:44:00,600 –> 00:44:06,320
Ne olvasson, ne lásson,
ne halljon meg olyasmit,

562
00:44:06,320 –> 00:44:13,560
ami tisztátalan gondolatokat ébreszt.”

563
00:44:13,560 –> 00:44:15,360
Még egyszer el kell ezt olvasnom.

564
00:44:15,360 –> 00:44:23,080
Mit kell elkerülniük? “Ne olvasson,
ne lásson, ne halljon meg olyasmit,

565
00:44:23,080 –> 00:44:26,720
ami tisztátalan gondolatokat ébreszt.”

566
00:44:26,720 –> 00:44:32,000
Gondolataink ne időzzenek
szabadjukra mindenféle tárgynál,

567
00:44:32,000 –> 00:44:34,400
amelyet az ősellenség sugall.

568
00:44:34,400 –> 00:44:38,200
Ha nem őrizzük híven szívünket,

569
00:44:38,200 –> 00:44:43,120
akkor a külső világ gonoszsága
felébresztheti bensőnkben a rosszat,

570
00:44:43,120 –> 00:44:45,840
lelkünk pedig sötétségbe zuhan.

571
00:44:45,840 –> 00:44:48,240
Ezeket írja Péter: „ Felövezvén
elmétek derekait,

572
00:44:48,240 –> 00:44:51,441
mint józanok, tökéletesen
reménykedjetek abban a kegyelemben,

573
00:44:51,456 –> 00:44:54,144
amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek,
mikor megjelen…

574
00:44:54,158 –> 00:44:57,078
és ne szabjátok magatokat
a ti előbbi kívánságaitokhoz,

575
00:44:57,105 –> 00:45:01,240
melyek tudatlanságotok alatt voltak
bennetek; hanem amiképpen szent az,

576
00:45:01,240 –> 00:45:04,680
aki elhívott titeket, ti is szentek
legyetek teljes életetekben.

577
00:45:04,680 –> 00:45:11,840
Mert meg van írva: Szentek
legyetek, mert én szent vagyok.”
(I. Pt. 1:13–15)

578
00:45:11,840 –> 00:45:15,600
Kedves barátaim, miért van Péter
e szavainak, gondolatainak,

579
00:45:15,600 –> 00:45:18,560
miért van különös jelentőségük

580
00:45:18,560 –> 00:45:22,440
azok számára, akik
az idők végén élnek?

581
00:45:22,440 –> 00:45:28,240
“a vége mindeneknek közel van”?
{1 Pét. 4:7} Miért?

582
00:45:28,240 –> 00:45:35,840
Hallgassátok meg a következő
idézetet, és tanuljátok meg
a választ a kérdésre.

583
00:45:35,840 –> 00:45:39,000
Szombat iskolai munkás, 1894 július 1:

584
00:45:39,000 –> 00:45:43,600
“Ahogy közeledünk a föld
történelmének vége felé,

585
00:45:43,600 –> 00:45:51,080
Sátán megkettőzi erőfeszítéseit
pokoli árnyékot vetve ránk,

586
00:45:51,080 –> 00:45:58,040
azért, hogy levegyük
tekintetünket Krisztusról.”

587
00:45:58,040 –> 00:46:02,640
Mi tesz? Megkettőzi erőfeszítéseit.

588
00:46:02,640 –> 00:46:08,440
“Ha nem tud megakadályozni abban,
hogy Jézusra nézzünk győzni fogunk;

589
00:46:08,440 –> 00:46:12,680
de nem engedhetjük meg neki,
hogy ezt tegye; mi pedig

590
00:46:12,680 –> 00:46:16,720
az Úrnak dicsőségét
fedetlen arccal szemlélvén,

591
00:46:16,720 –> 00:46:19,712
ugyanazon ábrázatra elváltozunk,
dicsőségről dicsőségre,

592
00:46:19,720 –> 00:46:22,440
úgy mint az Úrnak Lelkétől.’
{2 Kor. 3:18}

593
00:46:22,440 –> 00:46:27,383
Mi az Úr dicsősége?
…Az Úr dicsősége az Ő jelleme,

594
00:46:27,399 –> 00:46:30,080
ami számunkra Jézus Krisztusban
mutatkozott meg.

595
00:46:30,080 –> 00:46:34,120
Ezért Krisztus szemlélése által,
az Ő jellemének szemlélése által,

596
00:46:34,120 –> 00:46:37,000
megtanulva leckéit, engedelmeskedve
szavainak,

597
00:46:37,000 –> 00:46:39,760
változunk el az Ő hasonlatosságára…

598
00:46:39,760 –> 00:46:43,280
szemlélve jóságát, kegyelmét
és Isten szeretetét,

599
00:46:43,280 –> 00:46:45,960
megváltozik a jellemünk.

600
00:46:45,960 –> 00:46:51,000
Jézus azt mondta, ‘És én azt a
dicsőséget amelyet nékem adtál,
ő nékik adtam;

601
00:46:51,000 –> 00:46:54,280
hogy egyek legyenek miképpen
mi egy vagyunk.’ {Ján. 17:22}

602
00:46:54,280 –> 00:46:57,960
Azokban, akik elfogadják Krisztust,
az Úrnak dicsősége növekszik,

603
00:46:57,960 –> 00:47:00,080
felragyog az igazságnak Napja,

604
00:47:00,080 –> 00:47:04,160
felkel alacsony és világi állapotából,

605
00:47:04,160 –> 00:47:06,720
a hívők úgy tükrözik vissza
Krisztus dicsőségét.

606
00:47:06,720 –> 00:47:10,360
Ahogy folyamatosan Krisztusra
néznek és szépségét szemlélik,

607
00:47:10,360 –> 00:47:16,320
annál inkább változnak el
a fény gyermekeivé.”

608
00:47:16,320 –> 00:47:19,920
Gyönyörű összefoglalása
nagyon sok dolognak,

609
00:47:19,920 –> 00:47:25,040
amiről a tanulmányunk
során tanultunk.

610
00:47:25,040 –> 00:47:30,400
Kedves barátaim, pontosan azért,
mert Sátán tudja,

611
00:47:30,400 –> 00:47:33,480
hogy Jézus hamarosan eljön,

612
00:47:33,480 –> 00:47:38,120
és ha mi, mint nép, hatékony
tanúi akarunk lenni,

613
00:47:38,120 –> 00:47:40,276
a Királynak a föld történelmének
záró óráiban,

614
00:47:40,280 –> 00:47:42,366
és alkalmas polgárai országának,

615
00:47:42,382 –> 00:47:45,152
olyanok kell legyünk jellemben,
mint Krisztus;

616
00:47:45,160 –> 00:47:48,880
és tudja, hogy az egyetlen módja
annak, hogy valaki Krisztushoz
hasonló legyen

617
00:47:48,880 –> 00:47:51,763
jellemben az Úr dicsőségének
szemlélése által lehet,

618
00:47:51,779 –> 00:47:55,279
Isten jellemének a szemlélésében,
úgy ahogy Jézusban mutatkozott meg;

619
00:47:55,295 –> 00:47:58,040
ezért megkettőzi erőfeszítéseit,

620
00:47:58,040 –> 00:48:01,560
hogy bármivel, ami lehetséges
megakadályozza,

621
00:48:01,560 –> 00:48:05,920
hogy az emberek Krisztust szemléljék;

622
00:48:05,920 –> 00:48:10,640
és ezt teszi, manapság
kedves barátaim, ezt teszi?

623
00:48:10,640 –> 00:48:16,600
Abszolút. Teljesen elképesztő
a világban levő

624
00:48:16,600 –> 00:48:18,480
szemét mennyisége,

625
00:48:18,480 –> 00:48:29,480
azoké a dolgoké, amelyek el akarják
terelni a figyelmet Jézusról;

626
00:48:29,480 –> 00:48:35,600
és azt hiszem a számítógép
és az internet, és
a számítógépes játékok,

627
00:48:35,600 –> 00:48:39,880
vannak a lista tetején.

628
00:48:39,880 –> 00:48:45,920
Abszolút félelmetes,
hogy mennyi idő

629
00:48:45,920 –> 00:48:53,320
van eltöltve ezeknek a dolgoknak
a nézésével;

630
00:48:53,320 –> 00:48:58,560
és kedves barátaim, ez nem
csak a világban történik meg.

631
00:48:58,560 –> 00:49:10,240
Hanem a mi szeretett
egyházunkban is.

632
00:49:10,240 –> 00:49:18,445
Elképesztő számomra, hogy
manapság virtuális mindenki,
mindenkinél ott a drót.

633
00:49:18,461 –> 00:49:23,680
Észrevettétek? Fülhallgató
van a fülükben.

634
00:49:23,680 –> 00:49:31,080
Sokat utazom mindenfele,
és mindenkinél ott a drót.

635
00:49:31,080 –> 00:49:34,000
Vagy a kezükben van a telefon
és beszélgetnek.

636
00:49:34,000 –> 00:49:36,280
Vagy náluk van a…

637
00:49:36,280 –> 00:49:44,080
Hogy mondják annak a kis kézben
tartható okos telefonnak? {Blackberry}

638
00:49:44,080 –> 00:49:49,440
És játszanak. Egyfolytában ezt látom.

639
00:49:49,440 –> 00:49:57,640
Figyelmüket teljesen leköti a földi.

640
00:49:57,640 –> 00:50:01,544
Most, mindezeket elmondva,

641
00:50:01,560 –> 00:50:06,160
valószínű figyelmeztetnem kell
titeket, hogy ha meglátnátok
engem a repülőtéren,

642
00:50:06,160 –> 00:50:12,440
az iPodommal, és fülhallgatóval
a fülemben látnátok;

643
00:50:12,440 –> 00:50:15,560
és talán kísértve lennétek
azt mondani,

644
00:50:15,560 –> 00:50:18,360
“Biztosan nem teszi azt,
amit prédikál.”

645
00:50:18,360 –> 00:50:23,631
De ha oda jönnétek hozzám és oda
adnám a fülhallgatót, hallanátok, hogy

646
00:50:23,631 –> 00:50:28,200
a Szentírást hallgatom.

647
00:50:28,200 –> 00:50:31,388
Tudjátok, kedves barátaim,
van egy szenvedélyem,

648
00:50:31,389 –> 00:50:34,120
hogy kihasználjam az időt.
{Efézus 5:16}

649
00:50:34,120 –> 00:50:38,840
Egyetértünk ebben?
Már nincs sok hátra

650
00:50:38,840 –> 00:50:42,280
és nem akarok egyetlen
pillanatot sem elveszíteni,

651
00:50:42,280 –> 00:50:48,000
akkor miért ne használnám
a technológiát, áldásként?

652
00:50:48,000 –> 00:50:52,000
Van értelme? Igen, van.

653
00:50:52,000 –> 00:50:56,960
Hasonlóképpen az iPodomon
rajta van a Prófétaság Lelke,

654
00:50:56,960 –> 00:51:03,120
és az elmém lelki eledellel táplálom,

655
00:51:03,120 –> 00:51:08,600
és teljesen kikapcsolódom a világból,

656
00:51:08,600 –> 00:51:15,520
és ebben hatalmas áldás van,
hatalmas áldás.

657
00:51:15,520 –> 00:51:19,520
Kérlek óvakodjatok az ellenség
taktikájától, a föld történelmének
záró óráiban.

658
00:51:19,520 –> 00:51:22,000
Kérlek vigyázzatok.

659
00:51:22,000 –> 00:51:25,160
Keresztény nevelés, 57. oldal:

660
00:51:25,160 –> 00:51:29,465
“Teljes szíveteket töltsétek meg
Isten Igéjével…”

661
00:51:29,473 –> 00:51:31,640
{Ámen}

662
00:51:31,640 –> 00:51:36,480
“Testünk abból van felépítve,
amit eszünk és iszunk;

663
00:51:36,480 –> 00:51:41,120
ahogy van a fizikai életben,
így van a lelki életben is,

664
00:51:41,120 –> 00:51:45,000
ami felett elmélkedünk,
az fog hangot és erőt adni

665
00:51:45,000 –> 00:51:47,880
a lelki természetünknek.”

666
00:51:47,880 –> 00:51:51,280
Látjátok, ez a közmondás,
“Amit eszünk, azok vagyunk,”

667
00:51:51,280 –> 00:51:54,480
nem csak a fizikai táplálékra
vonatkozik,

668
00:51:54,480 –> 00:51:57,280
hanem különösen
mire lehet vonatkoztatni?

669
00:51:57,280 –> 00:52:02,880
A mentális lelki táplálékra:
“Azok vagytok, amit esztek.”

670
00:52:02,880 –> 00:52:08,627
Amivel tápláljátok az elméteket,
tesz azzá amik vagytok.

671
00:52:08,643 –> 00:52:17,520
Kérlek határozzátok el, hogy nem
csak a testet nem tápláljátok
{Róm 13:14},

672
00:52:17,520 –> 00:52:24,920
hanem határozzátok el azt is, hogy
mindenben a Lélek rendelkezésére
álltok. Ámen?

673
00:52:24,920 –> 00:52:29,560
Hogy szorgalmasan, tudatosan,
lelkiismeretesen, kitartóan

674
00:52:29,560 –> 00:52:33,917
keresitek minden pillanatban,
hogy tápláljátok a lelki embert,

675
00:52:33,925 –> 00:52:39,320
azzal amire nagy szüksége van,
ha növekedni akar,

676
00:52:39,320 –> 00:52:45,560
ha növekedni akar.

677
00:52:45,560 –> 00:52:48,120
Isten fiai és lányai, 108. oldal:

678
00:52:48,120 –> 00:52:55,280
“Az elmét tiszta eledel kell táplálja,
hogy a szív tiszta legyen.”

679
00:52:55,280 –> 00:52:58,520
Szeretnétek egy tiszta szívet?
Kedves barátaim,

680
00:52:58,520 –> 00:53:02,640
tiszta szívetek kell legyen,
ha meg akarjátok látni Istent.

681
00:53:02,640 –> 00:53:08,960
“Boldogok a tiszta szívűek,
mert ők az Istent meglátják.”
{Mát 5:8}

682
00:53:08,960 –> 00:53:12,160
De hogy lesz tiszta szívetek?

683
00:53:12,160 –> 00:53:15,840
Tiszta élelemmel kell tápláljátok
az elméteket;

684
00:53:15,840 –> 00:53:19,080
tiszta élelemmel kell tápláljátok
az elméteket.

685
00:53:19,080 –> 00:53:23,320
Engedjétek meg,
hogy figyelmeztesselek.

686
00:53:23,320 –> 00:53:34,680
Nem könnyű feladat a mentális
táplálkozási szokások megváltoztatása.

687
00:53:34,680 –> 00:53:37,440
Valójában lehet nehezebb,

688
00:53:37,440 –> 00:53:42,760
mint a fizikai táplálkozási
szokások megváltoztatása,

689
00:53:42,760 –> 00:53:46,200
és ez is elég nehéz. Egyetértünk?

690
00:53:46,200 –> 00:53:48,880
Apropó, közvetlen párhuzam van itt.

691
00:53:48,880 –> 00:53:55,440
Ha kialakítottál magadban egy
vonzalmat a “gyors ételek” után…

692
00:53:55,440 –> 00:53:59,160
Most nem prédikálunk, hanem
beleavatkozunk itt valamibe.

693
00:53:59,160 –> 00:54:04,880
Ha kialakítottál egy égő vágyat,

694
00:54:04,880 –> 00:54:14,240
McDonald’s étel iránt,
és ezután meggyőződsz,

695
00:54:14,240 –> 00:54:20,320
hogy valamilyen egészséges
ételt kell egyél, és elhatározod
a változást,

696
00:54:20,320 –> 00:54:28,120
hogy fog ízleni legelőször
ez az egészséges étel?

697
00:54:28,120 –> 00:54:35,520
Elég fűszerezetlennek. Miért?

698
00:54:35,520 –> 00:54:39,440
Mert az ízlelőbimbókat hozzá
szoktattad, hogy kívánják

699
00:54:39,440 –> 00:54:43,120
a rendkívül stimuláló ízeket
és fűszereket,

700
00:54:43,120 –> 00:54:50,080
megszeretted a zsírt, a tömény zsírt

701
00:54:50,080 –> 00:54:54,960
és édességet, tömény fűszereket,

702
00:54:54,960 –> 00:54:58,840
amik nagy arányban fordulnak elő
a gyorséttermi ételekben.

703
00:54:58,840 –> 00:55:02,120
Hozzá szoktatok ehhez;
kívánjátok ezeket;

704
00:55:02,120 –> 00:55:05,920
és amikor elkezdtek
egyszerűen étkezni,

705
00:55:05,920 –> 00:55:08,075
az ízlelőbimbók azt mondják,

706
00:55:08,083 –> 00:55:13,864
“Aaah, csak nem azt várod el,
hogy szeressük ezt?”

707
00:55:13,880 –> 00:55:19,480
És egy ideig nem fogjátok szeretni,

708
00:55:19,480 –> 00:55:23,440
de kérlek legyetek bátrak.

709
00:55:23,440 –> 00:55:30,080
Ha kitartóak vagytok, újra
alakíthatjátok étkezési szokásotokat.

710
00:55:30,080 –> 00:55:33,200
Valójában újra nevelhetitek
az ízleléseteket,

711
00:55:33,200 –> 00:55:37,920
hogy szeressék az egyszerű,
természetes ízeket.

712
00:55:37,920 –> 00:55:40,520
Valójában ígérem nektek
ha kitartóak lesztek ebben,

713
00:55:40,520 –> 00:55:44,798
el fogtok jutni oda, hogy sokkal
inkább szeretni fogjátok
az egészséges ételeket,

714
00:55:44,806 –> 00:55:48,160
mint ahogy a gyors éttermi
ételeket szerettétek.

715
00:55:48,160 –> 00:55:54,760
Személyes tapasztalatból tudom;
Bizonyíthatom.

716
00:55:54,760 –> 00:55:58,680
Sokkal inkább szeretni fogjátok,
mint a gyors éttermi ételeket.

717
00:55:58,680 –> 00:56:04,040
Azért vagyok itt, hogy elmondjam,
hogy van egy sokkal nagyobb
megelégedettség is,

718
00:56:04,040 –> 00:56:10,880
és ezek mind közvetlenül rámutatnak
az igazi lelki táplálékra.

719
00:56:10,880 –> 00:56:13,892
El kell mondjam az alkalmazását?

720
00:56:13,908 –> 00:56:18,138
Amikor elkezded azzal táplálni az
elméd, amire valójában szüksége van,

721
00:56:18,146 –> 00:56:22,240
nagyon semmitmondóan fog ízleni
a mentális palettán,

722
00:56:22,240 –> 00:56:24,640
és nem igazán fogod szeretni;

723
00:56:24,640 –> 00:56:26,760
de legyetek kitartók.

724
00:56:26,760 –> 00:56:28,960
Továbbra se tápláljátok a testet.

725
00:56:28,960 –> 00:56:33,200
Mert tudjátok, ha valaha is újra
az egészségtelen ételekhez fordultok,

726
00:56:33,200 –> 00:56:35,973
mit tesztek a testi palettátokkal.

727
00:56:35,996 –> 00:56:41,400
Azonnal újra nevelitek
és megerősítitek.

728
00:56:41,400 –> 00:56:45,920
Tehát ne tápláljátok a testet.

729
00:56:45,920 –> 00:56:48,160
Ne tápláljátok semmivel
a testi embert,

730
00:56:48,160 –> 00:56:51,480
hanem a lelki embert,
és ígérem nektek,

731
00:56:51,480 –> 00:56:55,320
sokkal jobban fogjátok élvezni,

732
00:56:55,320 –> 00:56:59,080
mint valaha is a gyors éttermi ételt.

733
00:56:59,080 –> 00:57:13,200
Amennyire kiterjed a megelégedettségi
faktor, jegyezzétek meg Mikeás 6:14,

734
00:57:13,200 –> 00:57:19,160
“Eszel te, de meg nem elégszel,
és benned marad a te éhséged.”

735
00:57:19,160 –> 00:57:22,200
Ha testi élelemmel tápláljuk
az elménket,

736
00:57:22,200 –> 00:57:26,280
enni foguk de mi nem fog megtörténni?
Nem fogunk megelégedni.

737
00:57:26,280 –> 00:57:31,007
Nem elégszünk meg.
Üresek maradunk.

738
00:57:31,023 –> 00:57:34,375
De tudjátok, a szomorú dolog
ebben az, hogy nagyon sok ember,

739
00:57:34,383 –> 00:57:37,880
annyira kétségbeesetten
táplálja testi elméjét,

740
00:57:37,880 –> 00:57:44,160
hogy még csak nem is tudják
vagy nem veszik észre,
hogy nem elégszenek meg;

741
00:57:44,160 –> 00:57:48,080
és néha egy válságra van szükség,
hogy rájöjjenek erre.

742
00:57:48,080 –> 00:57:53,280
Emlékeztek a példázatra? Lukács 15:17,
“Mikor aztán magába szállt,”

743
00:57:53,280 –> 00:57:55,160
Ez a tékozló fiú.

744
00:57:55,160 –> 00:57:59,823
“…monda, ‘Az én Atyámnak mily
sok bérese bővölködik kenyérben,

745
00:57:59,839 –> 00:58:03,080
én pedig éhen halok meg!”

746
00:58:03,080 –> 00:58:07,120
Látjátok, elhalmozta magát
mindazzal ami testi,

747
00:58:07,120 –> 00:58:09,960
de éhezett.

748
00:58:09,960 –> 00:58:13,280
Isten segítsen meg minket
felismerni, hogy éhezünk,

749
00:58:13,280 –> 00:58:16,120
még akkor is ha elhalmozzuk
magunkat testi étellel,

750
00:58:16,120 –> 00:58:19,891
és Isten segítsen meg, hogy
Jézushoz menjünk,
hogy igazi ételt kapjunk.

751
00:58:19,898 –> 00:58:24,280
Ján. 6:35, “Jézus pedig monda nékik:
Én vagyok az életnek ama kenyere;

752
00:58:24,280 –> 00:58:27,000
aki hozzám jő, semmiképpen
meg nem éhezik,

753
00:58:27,000 –> 00:58:30,200
és aki hisz bennem,
meg nem szomjúhozik soha.”

754
00:58:30,200 –> 00:58:31,720
{Ámen}

755
00:58:31,720 –> 00:58:37,040
Ó testvéreim, kérlek ízleljétek meg…

756
00:58:37,040 –> 00:58:40,720
“Érezzétek és lássátok meg,
hogy jó az Úr!” {Zsolt. 34:9}

757
00:58:40,720 –> 00:58:44,000
“Ízleljétek meg, és lássátok meg,
hogy jó az Úr.”

758
00:58:44,000 –> 00:58:48,000
Határozzátok el, hogy
nem tápláljátok a testi embert.

759
00:58:48,000 –> 00:58:52,520
Kezdjetek el Isten Igéjével
táplálkozni és ígérem nektek,

760
00:58:52,520 –> 00:59:01,480
a legszebb és a legmegfelelőbb
szellemi táplálék lesz,

761
00:59:01,480 –> 00:59:03,960
amit valaha is ismertetek.

762
00:59:03,960 –> 00:59:07,040
Felállunk?

763
00:59:07,040 –> 00:59:12,800
Mennyei Atyám,
segíts nekünk megérteni,

764
00:59:12,800 –> 00:59:17,520
a helyes döntés fontosságát,
azzal kapcsolatban,
hogy mivel tápláljuk elménket.

765
00:59:17,520 –> 00:59:22,120
és ahogy folytatjuk ezt a tanulmányt
segíts nekünk azonosítani,

766
00:59:22,120 –> 00:59:28,960
a mentális táplálkozás egyik
legkárosabb forrását,

767
00:59:28,960 –> 00:59:37,600
ami több kárt okoz a Te népednek
mint bármi más.

768
00:59:37,600 –> 00:59:43,880
Kérlek, Uram, adj nekünk nyitott
szíveket, és tanulékony lelket,

769
00:59:43,880 –> 00:59:45,920
ahogy folytatjuk ezt a tanulmányt.

770
00:59:45,920 –> 00:59:50,680
Ez a mi imánk a Jézus nevében.
Ámen.

771
00:59:50,792 –> 00:59:51,912