Select Page

Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:01,240 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat, melyet
valaha az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi
jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,915
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,480
ahogy Stephen Wallace lelkész
végig vezet

7
00:00:22,480 –> 00:00:25,200
“Dicsőségről dicsőségre.”

8
00:00:25,200 –> 00:00:30,120
Gondolkodjatok ezeken a dolgokon

9
00:00:30,120 –> 00:00:32,807
Jó reggelt testvéreim. {Jó reggelt}

10
00:00:34,120 –> 00:00:37,720
Boldog szombatot kívánok.
{Boldog szombatot}

11
00:00:37,720 –> 00:00:39,600
Örülök, hogy itt vagytok.

12
00:00:39,600 –> 00:00:45,320
Kiváltság Isten Igéjét tanulmányozni
az Ő házában, az Ő napján.

13
00:00:45,320 –> 00:00:47,080
Ámen? {Ámen}

14
00:00:47,080 –> 00:00:51,561
De ha azt akarjuk, hogy áldás
legyen számunkra,
itt kell legyen közöttünk

15
00:00:51,577 –> 00:00:56,480
mindenekelőtt Isten Lelke.

16
00:00:56,480 –> 00:01:01,080
A lelki dolgok csak lelkiképpen
érthetőek meg. {1 Kor. 2:13-14}

17
00:01:01,080 –> 00:01:08,520
Már nagyon sokszor elmondtam,
de ismét el kell mondanom.

18
00:01:08,520 –> 00:01:12,520
Isten őrizzen meg attól, hogy

19
00:01:12,520 –> 00:01:17,880
önelégültek legyük, amikor az Ő
Igéjének tanulmányozására kerül sor.

20
00:01:17,880 –> 00:01:22,800
Az Ő Igéjét tanulmányozzuk,

21
00:01:22,800 –> 00:01:25,720
de nem egy akármilyen témát
tanulmányozunk,

22
00:01:25,720 –> 00:01:29,840
hanem a legfontosabb dolgot
tanulmányozzuk, amit valaha
az emberre bíztak;

23
00:01:29,840 –> 00:01:36,240
mi ezt? Jellemfejlesztés {Ed 225.3},
jellemfejlesztés,

24
00:01:36,240 –> 00:01:41,240
hogyan lehetünk megváltoztatva
dicsőségről dicsőségre {2 Kor 3:18};

25
00:01:41,240 –> 00:01:44,520
és mivel a bibliai kifejezés
a jellemre, a dicsőség
{2 Móz. 33:18-34:7},

26
00:01:44,520 –> 00:01:45,640
ez nagyon sokat mond,

27
00:01:45,640 –> 00:01:48,760
hogy hogyan növekedhetünk a
jellem egyik szintjéről a másikra,

28
00:01:48,760 –> 00:01:55,040
a témája ennek a tanulmány-
sorozatnak.

29
00:01:55,040 –> 00:02:04,160
Ez egy nagyon lelki jellegű
téma, mert a jellemnek
köze van az elméhez.

30
00:02:04,160 –> 00:02:08,040
Valójában a gondolatok és érzések
összessége alkotják a jellemet.
{5T 310.1}

31
00:02:08,040 –> 00:02:12,560
“Ahogy egy ember gondolkozik
az ő szívében olyan ő.” {Péld. 23:7}

32
00:02:12,560 –> 00:02:17,760
El kell változzunk “az elménk
megújulása által.” {Róm 12:2}

33
00:02:17,760 –> 00:02:20,785
Amikor arról beszélünk, hogy
mi megy végbe az elmében,

34
00:02:20,785 –> 00:02:24,360
akkor lelki dolgokról beszélünk,

35
00:02:24,360 –> 00:02:29,680
és nem könnyű számunkra
megérteni ezeket a dolgokat.

36
00:02:29,680 –> 00:02:32,240
Valójában lehetetlen megértenünk
ezeket a dolgokat,

37
00:02:32,240 –> 00:02:36,400
a Szentlélek segítsége nélkül.
Lehetetlen.

38
00:02:36,400 –> 00:02:40,120
Kedves barátaim, tiszta szívből
szeretném,

39
00:02:40,120 –> 00:02:49,920
hogy a mai tanulmány eredményeként,
világosan megértsük az igazságot,

40
00:02:49,920 –> 00:02:54,040
sokkal világosabban, mint ahogy
valaha megértettük.

41
00:02:54,040 –> 00:02:57,680
De többet szeretnénk annál, minthogy
csak világosan megértsük az igazságot.

42
00:02:57,680 –> 00:03:00,600
Szeretném ha megtapasztalnánk,

43
00:03:00,600 –> 00:03:05,280
az igazság megszentelő, megszabadító
erejét a személyes életünkben.

44
00:03:05,280 –> 00:03:09,280
Egyetértünk? Nektek is ez a
kívánságotok? {Ámen}

45
00:03:09,280 –> 00:03:15,516
Azért imádkozom…azért imádkozom,
hogy ez legyen. Jézus mondta:

46
00:03:15,531 –> 00:03:19,360
“Megismeritek az igazságot és
az igazság szabaddá tesz titeket.”
{Ján. 8:32}

47
00:03:19,367 –> 00:03:20,556
Ugyanakkor így imádkozott:

48
00:03:20,563 –> 00:03:24,042
“Szenteled meg őket a Te igazságoddal,
a Te igéd igazság.” {Ján. 17:17}

49
00:03:24,050 –> 00:03:27,320
Megszabadító, megszentelő
ereje van az igazságnak.

50
00:03:27,320 –> 00:03:33,840
De csak az Igazság Lelke által
tapasztalhatjuk ezt meg.

51
00:03:33,840 –> 00:03:37,817
Gyakorlatunkhoz híven,
meg kell kezdjük a tanulmányozást,

52
00:03:37,817 –> 00:03:39,440
mielőtt megnyitnánk a Bibliát,

53
00:03:39,440 –> 00:03:44,680
meg kell nyitnunk a szíveinket
és be kell hívnunk Isten Lelkét.

54
00:03:44,680 –> 00:03:48,080
Készen vagytok megtenni ezt
velem még egyszer ma reggel?

55
00:03:48,080 –> 00:03:50,646
Meghívlak térdeljünk le, egy rövid,
csendes imára.

56
00:03:50,661 –> 00:03:52,380
Szeretnék időt biztosítani számotokra,

57
00:03:52,380 –> 00:03:55,824
hogy személyesen meghívjátok
Isten Lelkét a szívetekbe

58
00:03:55,831 –> 00:04:01,047
és ezután majd én fogok imádkozni
gyülekezetünk érdekében.

59
00:04:15,000 –> 00:04:17,440
Mennyei Atyám,
Jézus Krisztus nevében

60
00:04:17,440 –> 00:04:20,840
jövök ma reggel a Te jelenlétedbe,

61
00:04:20,840 –> 00:04:24,840
mindenek előtt, hogy köszönetet
mondjak az előjogért,

62
00:04:24,840 –> 00:04:28,480
hogy ide jöhettünk ma
a Te jelenlétedbe,

63
00:04:28,480 –> 00:04:33,080
hogy lélekben és igazságban
imádjunk Téged.

64
00:04:33,080 –> 00:04:35,040
De Atyám, ha meg akarjuk
ezt tenni,

65
00:04:35,040 –> 00:04:38,720
szükségünk van a Szentlélek
jelenlétére,

66
00:04:38,720 –> 00:04:42,220
és nem csak arra, hogy a
közösségünkben legyen jelen,

67
00:04:42,235 –> 00:04:45,160
hanem mindannyiunk szívében is.

68
00:04:45,160 –> 00:04:46,360
Ezért Atyám,

69
00:04:46,360 –> 00:04:50,600
megnyitjuk a szíveink ajtaját
és kérünk, “jöjj be.”

70
00:04:50,600 –> 00:04:55,040
Töltsd be testünk templomát
a Te jelenléteddel.

71
00:04:55,040 –> 00:04:58,160
Erősítsd meg testi és szellemi
képességeinket.

72
00:04:58,160 –> 00:05:02,080
Imádkozom, hogy tégy képessé
minket, hogy ne csak megértsük
az igazságot,

73
00:05:02,080 –> 00:05:05,425
hanem ami a legfontosabb,
megszeressük azt,

74
00:05:05,440 –> 00:05:09,120
és vessük alá akaratunkat,

75
00:05:09,120 –> 00:05:12,880
hogy ne csak megértsük
az igazságot,

76
00:05:12,880 –> 00:05:18,960
hanem jussunk el oda, hogy
igazságban álljunk, engedjünk neki,

77
00:05:18,960 –> 00:05:25,360
hogy el tudja végezni megszabadító,
megszentelő munkáját életünkben.

78
00:05:25,360 –> 00:05:31,320
Kérlek Atyám, szeretnénk ha ez
több lenne egy értelmi gyakorlatnál.

79
00:05:31,320 –> 00:05:34,720
Szeretnénk, hogy egy életet
megváltoztató tapasztalat legyen.

80
00:05:34,720 –> 00:05:38,920
Imádkozom, hogy tedd ezt
lehetővé a Te Lelked által.

81
00:05:38,920 –> 00:05:44,880
Tégy csodát, és használd fel
ezt a szegény földi edényt.

82
00:05:44,880 –> 00:05:49,080
Krisztus Jézusért,

83
00:05:49,080 –> 00:05:55,480
és az Ő menyasszonya épüléséért,
töltsd ki az igazság áldását.

84
00:05:55,480 –> 00:06:00,120
Kérlek Uram távolíts el mindent,
ami megakadályozza ezt az áramlást,

85
00:06:00,120 –> 00:06:02,800
és tisztíts meg mindentől,
ami bemocskolhatná.

86
00:06:02,800 –> 00:06:08,840
Add, hogy egy tiszta és üres edény
legyek, hogy megtölthess

87
00:06:08,840 –> 00:06:17,570
az élet tiszta és felüdítő vízével
és engedjem, hogy átfolyhasson.

88
00:06:17,578 –> 00:06:22,240
Kérlek Atyám,
hallgasd meg ezt az imát,

89
00:06:22,240 –> 00:06:27,920
mert Jézus nevében kértem. Ámen.

90
00:06:34,960 –> 00:06:42,155
Szeretném, hogy ha a segédtanulmány
71-dik oldalához lapoznátok.

91
00:06:42,163 –> 00:06:45,924
Látom, hogy többen vannak olyanok,
akik első alkalommal vagytok jelen,

92
00:06:45,931 –> 00:06:51,007
és nem rendelkeztek ezzel, sajnálom.

93
00:06:51,023 –> 00:06:56,920
De természetesen kaptatok volna,
ha itt lettetek volna korábban.

94
00:06:56,920 –> 00:07:02,520
Ha délután vissza jösztök,
talán kaphattok ebből.

95
00:07:02,520 –> 00:07:10,320
A mentális táplálkozás
fontosságáról beszéltünk,

96
00:07:10,320 –> 00:07:15,240
és közvetlen drámai hatásáról,
a jellemre, amit kifejlesztünk.

97
00:07:15,240 –> 00:07:20,680
Van egy igazság, amit már hallottatok,
“Amit eszünk, azzá válunk.”

98
00:07:20,680 –> 00:07:23,840
Ez általában a fizikai táplálkozásra
vonatkozik,

99
00:07:23,840 –> 00:07:25,960
és természetesen van benne igazság.

100
00:07:25,960 –> 00:07:29,800
De különösen igaz, amikor a
mentális táplálkozásra vonatkoztatjuk,

101
00:07:29,800 –> 00:07:31,720
arra, hogy mivel tápláljuk
az elménket.

102
00:07:31,720 –> 00:07:36,000
Azok vagyunk, amit eszünk,
kedves barátaim.

103
00:07:36,000 –> 00:07:40,760
Az, amivel az elménket tápláljuk
az érzékeinken keresztül,

104
00:07:40,760 –> 00:07:44,792
közvetlenül formálja és alakítja azt,
ahogy gondolkozunk.

105
00:07:44,808 –> 00:07:47,480
Látjátok, még egyszer, az elme
egy csodálatos számítógép,

106
00:07:47,480 –> 00:07:49,998
ami az érzékeink által van
beprogramozva,

107
00:07:49,998 –> 00:07:54,119
különösen a szemeink és füleink
által, de minden érzékszervünknek
hatással van rá.

108
00:07:54,127 –> 00:07:56,680
Minden érzékszervünk
hatással van rá.

109
00:07:56,680 –> 00:08:04,920
Mivel közvetlen és drámai hatása
van a mentális tápláléknak,

110
00:08:04,920 –> 00:08:08,400
arra jellemre, amit kifejlesztünk,
rendkívül fontos,

111
00:08:08,400 –> 00:08:13,760
hogy nagyon szelektívek legyünk
a mentális táplálkozást illetően.
Ámen?

112
00:08:13,760 –> 00:08:17,480
Nagyon szelektívek.

113
00:08:17,480 –> 00:08:22,280
Biztosak kell legyünk abban,
hogy az elmét nem tápláljuk
testi eledellel.

114
00:08:22,280 –> 00:08:28,159
Rengeteg testi táplálék van.

115
00:08:28,159 –> 00:08:31,560
De el kell határozzuk,
kedves barátaim,
Krisztus szerelméért,

116
00:08:31,560 –> 00:08:35,440
hogy nem tápláljuk az ó embert.

117
00:08:35,440 –> 00:08:39,360
Ez nagyon fontos. De ugyanakkor,

118
00:08:39,360 –> 00:08:44,120
el kell határoznunk, hogy
az új embert lelkiismeretesen,

119
00:08:44,120 –> 00:08:50,960
következetesen, tudatosan,
hűségesen tápláljuk.

120
00:08:50,960 –> 00:08:54,051
Éheztetni az egyiket,
táplálni a másikat.

121
00:08:54,059 –> 00:08:57,649
Ez az egyetlen módja annak,
hogy képesek legyünk megakadályozni,

122
00:08:57,659 –> 00:09:02,259
hogy a testi természet
visszaszerezze a befolyását

123
00:09:02,267 –> 00:09:07,080
és elősegíteni, hogy a lelki
természet uralkodjon,

124
00:09:07,080 –> 00:09:14,360
és rajta keresztül Krisztus vegye át
az irányítást életünk felett.
Nagyon fontos.

125
00:09:14,360 –> 00:09:23,320
Az utolsó tanulmányunk
címe, “Nézvén Jézusra” volt.
{Zsid. 12:2}

126
00:09:23,320 –> 00:09:29,800
Ez a mottónk, sőt a megbízatásunk
és Krisztus szerelméért

127
00:09:29,800 –> 00:09:34,430
a legfőbb kívánságunkká kell válnia.

128
00:09:34,430 –> 00:09:36,120
Szeretném ha erre áment
mondanátok.

129
00:09:36,120 –> 00:09:39,960
Ez kell legyen a legfőbb kívánságunk.
{Ámen}

130
00:09:39,960 –> 00:09:42,800
Ha állandó győzelmet akarunk
a bűn felett

131
00:09:42,800 –> 00:09:50,761
és állandó növekedést tapasztalni
a Krisztuséhoz hasonló jellem
fejlődésében.

132
00:09:50,776 –> 00:09:53,200
Megemlítettük ma reggel,
hogy mennyire fontos,

133
00:09:53,200 –> 00:09:57,294
hogy ha állandó győzelmet akarunk
szerezni a kísértés felett. Miért?

134
00:09:57,302 –> 00:09:59,353
“Az a győzelem,
amely legyőzte a világot,

135
00:09:59,360 –> 00:10:02,080
a mi hitünk,” {1 Ján. 5:4} és
mindazt, ami a világban van;

136
00:10:02,080 –> 00:10:04,120
és mi az, ami a világban van?
A test kívánsága,

137
00:10:04,120 –> 00:10:06,465
a szemek kívánsága
és az élet kérkedése,
{1 Ján. 2:16}

138
00:10:06,481 –> 00:10:08,760
és ezek tartoznak a kísértés
három kategóriájába.

139
00:10:08,760 –> 00:10:11,160
Minden kísértés, amelyen átmegyünk,

140
00:10:11,160 –> 00:10:12,760
ebből a három fő csoportból ered.

141
00:10:12,760 –> 00:10:20,160
Tehát csak hit által lehet legyőzni
ezeket a kísértéseket.

142
00:10:20,160 –> 00:10:21,920
Honnan nyerhetünk hitet?

143
00:10:21,920 –> 00:10:26,400
“Nézvén a hitnek fejedelmére és
bevégzőjére Jézusra.” {Zsid. 12:2}

144
00:10:26,400 –> 00:10:29,040
Ahogy rá tekintünk,
hitet fakaszt bennünk,

145
00:10:29,040 –> 00:10:30,680
és ahogy tovább nézzük Őt,

146
00:10:30,680 –> 00:10:34,640
erősíti, növeli és tökéletesíti
hitünket.

147
00:10:34,640 –> 00:10:39,320
Hit által, a lélek szerint járhatunk

148
00:10:39,335 –> 00:10:42,312
és nem a test szerint. {Gal. 5:16}

149
00:10:42,320 –> 00:10:46,960
Járhatunk a vízen. Ámen? {Ámen}

150
00:10:46,960 –> 00:10:54,640
Milyen mélységes jelentősége van
Péter történetének. {Mát 14:25-31}

151
00:10:54,640 –> 00:10:57,239
Hogyan tudott járni
a Galileai tengeren?

152
00:10:57,239 –> 00:10:59,760
Úgy, hogy Jézusra tekintett.

153
00:10:59,769 –> 00:11:02,680
Mi történt abban a pillanatban,
ahogy levette a szemét Jézusról?

154
00:11:02,680 –> 00:11:05,400
Mi történt? Legyőzte a gravitáció
és süllyedni kezdett.

155
00:11:05,400 –> 00:11:08,720
Mi felel meg a gravitációnak
a keresztény tapasztalatunkban?

156
00:11:08,720 –> 00:11:12,280
A természet szerinti bűnre való
hajlamunk. {Ed 29.1}

157
00:11:12,280 –> 00:11:14,160
Az egyetlen módja annak
kedves barátaim,

158
00:11:14,160 –> 00:11:16,920
hogy felette járhassunk

159
00:11:16,932 –> 00:11:20,320
a testi gondolatok és érzések
szennygödrének az,

160
00:11:20,320 –> 00:11:23,640
ha nem vesszük le Jézusról
a tekintetünket.

161
00:11:23,640 –> 00:11:24,960
Hallhatok egy “Ámen”? {Ámen}

162
00:11:24,960 –> 00:11:28,040
Ha leveszitek Jézusról
a szemeteket,

163
00:11:28,040 –> 00:11:30,669
a “gravitáció” le fog győzni és
el fogtok süllyedni,

164
00:11:30,677 –> 00:11:35,360
és félelmetes az, hogy milyen
gyorsan és milyen mélyre
lehet lesüllyedni.

165
00:11:35,360 –> 00:11:37,760
Kérdezzétek meg Dávidtól…

166
00:11:37,760 –> 00:11:43,102
Amikor levette a tekintetét Jézusról
és Bethsabéra tekintett.
{2 Sám. 11:2}

167
00:11:43,110 –> 00:11:49,360
Félelmetes, hogy milyen gyorsan
el lehet süllyedni.

168
00:11:49,360 –> 00:11:51,962
Ez volt a ma reggeli
tanulmányunk témája.

169
00:11:51,970 –> 00:11:54,280
Sajnálom, hogy kihagyták azok,
akik nem voltak jelen.

170
00:11:54,280 –> 00:11:56,160
Nagyon fontos tanulmány volt,

171
00:11:56,160 –> 00:12:00,000
de most, van egy másik
nagyon fontos tanulmányunk.

172
00:12:00,000 –> 00:12:05,040
Fel kell ismernünk,
hogy mennyire fontos,

173
00:12:05,040 –> 00:12:07,120
hogy Jézusra tekintsünk,

174
00:12:07,120 –> 00:12:09,960
hogy ha folyamatos
növekedést akarunk,

175
00:12:09,960 –> 00:12:12,120
a Krisztuséhoz hasonló jellem
fejlődésében.

176
00:12:12,120 –> 00:12:14,160
Hogy ha mit akarunk
megtapasztalni?

177
00:12:14,160 –> 00:12:18,880
Folyamatos jellem fejlődést, a
Krisztuséhoz hasonló jellem
fejlődésében.

178
00:12:18,880 –> 00:12:22,800
Nem csak azért fontos Jézusra
tekinteni, hogy

179
00:12:22,800 –> 00:12:25,160
folyamatos győzelmet arassunk,
de fontos

180
00:12:25,160 –> 00:12:28,680
folyamatosan Jézusra tekinteni,
hogy folyamatos növekedésben
legyen részünk.

181
00:12:28,680 –> 00:12:30,720
Egyetértünk? {Ámen}

182
00:12:30,720 –> 00:12:34,520
Még egyszer a “nézni” ige,

183
00:12:34,520 –> 00:12:38,000
azok kedvéért,
akik nem voltatok jelen.

184
00:12:38,000 –> 00:12:42,040
Nagyon érdekes a görög kifejezés;
két szóból tevődik össze.

185
00:12:42,040 –> 00:12:44,760
Az “Apo” előképzőből,
ami “tól”-t jelent,

186
00:12:44,760 –> 00:12:48,000
és a “horao” szóból, ami
“bámészkodást” jelent.

187
00:12:48,000 –> 00:12:51,160
Össze illeszted a szavakat és:

188
00:12:51,160 –> 00:12:54,320
“minden mástól elfordulni

189
00:12:54,320 –> 00:12:59,080
és csak Jézusra tekinteni”
kifejezést kapod meg.

190
00:12:59,080 –> 00:13:03,480
Ezt mondja szó szerint a görög ige.

191
00:13:03,480 –> 00:13:06,920
Ha Jézust fogjátok szemlélni,

192
00:13:06,920 –> 00:13:12,560
minden mástól el kell fordulnotok.

193
00:13:12,560 –> 00:13:14,160
Természetesen az ördög ezt tudja,

194
00:13:14,160 –> 00:13:18,600
és nagyon érdekelt abban, hogy
a tekintetünket elterelje Jézusról.

195
00:13:18,600 –> 00:13:23,960
Mivel tudja, hogy ha
megakadályozhat minket ebben,

196
00:13:23,960 –> 00:13:29,120
hogy Krisztusra szegezzük
tekintetünket, elkerülhetetlenül
elsüllyedünk,

197
00:13:29,120 –> 00:13:38,120
saját testi gondolataink és
érzéseink szennygödrébe.

198
00:13:38,120 –> 00:13:39,280
Kedves barátaim,

199
00:13:39,280 –> 00:13:43,400
az isteni kegyelem által kitartó,
szorgalmas erőfeszítésre van szükség,

200
00:13:43,400 –> 00:13:47,962
hogy ne vegyük le Krisztusról
a tekintetünket.

201
00:13:47,977 –> 00:13:51,600
Nem tudjuk megváltoztatni
önmagunkat; nem tudjuk
megváltoztatni magunkat.

202
00:13:51,600 –> 00:13:53,738
Csak a Szentlélek tud
megváltoztatni minket.

203
00:13:53,753 –> 00:13:59,080
De együtt kell működnünk
a Szentlélekkel azáltal, hogy
Krisztust szemléljük.

204
00:13:59,080 –> 00:14:00,251
Ámen? {Ámen}

205
00:14:00,267 –> 00:14:02,680
Csakis Őt szemlélve
lehetünk megváltoztatva,

206
00:14:02,680 –> 00:14:07,080
“dicsőségről dicsőségre, úgy
mint az Úrnak Lelkétől.”
{2 Kor 3:18}

207
00:14:07,080 –> 00:14:11,240
Nem arra bátorítlak, hogy
változtassátok meg magatokat,
hanem arra, hogy

208
00:14:11,240 –> 00:14:13,667
tartsátok a szemeteket Jézuson,
hogy az Ő Lelke,

209
00:14:13,680 –> 00:14:17,334
meg tudjon változtatni, annak
a hasonlatosságára, akit szemléltek.

210
00:14:17,349 –> 00:14:21,160
Érthető?

211
00:14:21,160 –> 00:14:26,000
Még egyszer, nagyon fontos
nem csak folyamatosan győzni,

212
00:14:26,000 –> 00:14:29,640
hanem fontos folyamatos
növekedést is megtapasztalni.

213
00:14:29,640 –> 00:14:33,643
Kedves barátaim, ebben
az a csodálatos dolog,

214
00:14:33,643 –> 00:14:39,640
hogy ami korábban lehet,
hogy kötelesség…

215
00:14:39,640 –> 00:14:44,680
Igen elismerem; lehet, hogy
kezdetben kötelesség,

216
00:14:44,680 –> 00:14:52,160
amit szorgalmasan el kell érnünk,

217
00:14:52,160 –> 00:14:55,920
hogy levegyük tekintetünket a világ
dolgairól és Jézusra tekintsünk.

218
00:14:55,920 –> 00:14:59,000
Ígérem, hogy minél többet
szemlélitek Jézust,

219
00:14:59,000 –> 00:15:01,680
minél jobban meglátjátok szépségét
és szerelmét,

220
00:15:01,680 –> 00:15:04,360
annál kevésbé fogtok kötelességként
gondolni rá,

221
00:15:04,360 –> 00:15:09,080
és egyre inkább gyönyörködni
fogtok benne.

222
00:15:09,083 –> 00:15:14,120
Ezt tudnotok kell, és legyetek bátrak!

223
00:15:14,120 –> 00:15:20,640
Ez a mentális, lelki fegyelem,
a kezdetben nehéz lehet,

224
00:15:20,640 –> 00:15:22,040
de ha kitartóak lesztek,

225
00:15:22,040 –> 00:15:26,840
Jézus mágnesként fogja vonzani
az elméteket. {2MCP 595.2}

226
00:15:26,840 –> 00:15:29,680
Emlékeztek arra az idézetre,
amit ma reggel olvastam.

227
00:15:29,680 –> 00:15:33,160
Hogyan fogja vonzani az elmét?
Mint a mágnes.

228
00:15:33,160 –> 00:15:38,000
Óriási vonzóerő van
Jézus szeretetében.

229
00:15:38,000 –> 00:15:43,080
Jóságos szeretete vonz bennünket,
emlékeztek?

230
00:15:43,080 –> 00:15:48,360
Jeremiás 31:3, “Örökkévaló
szeretettel szerettelek téged;

231
00:15:48,360 –> 00:15:53,000
azért terjesztettem rád
az én irgalmasságomat.”

232
00:15:53,000 –> 00:15:57,120
Szeretete vonz minket; hihetetlenül
vonzó Jézus szeretete.

233
00:15:57,120 –> 00:15:58,880
{Ámen}

234
00:15:58,880 –> 00:16:00,245
És ez a szeretet végső fokon,

235
00:16:00,261 –> 00:16:03,062
a megfeszített Krisztusban
mutatkozott meg {1 Kor. 2:2}.

236
00:16:03,077 –> 00:16:05,784
Ezért mondta Jézus “Ha felemeltetem”
mi fog történni?

237
00:16:05,800 –> 00:16:09,000
“…mindeneket magamhoz
vonzok” {Ján. 12:32}.

238
00:16:09,000 –> 00:16:13,960
Pontosan ezért mondja Pál apostol,

239
00:16:13,960 –> 00:16:16,256
mit mond az evangélium
egyik fő prédikátora?

240
00:16:16,270 –> 00:16:18,951
“Mert nem végeztem, hogy
egyébről tudjak ti köztetek,

241
00:16:18,959 –> 00:16:22,559
mint a Jézus Krisztusról, még
pedig mint megfeszítettről.”
{1 Kor. 2:2}

242
00:16:22,575 –> 00:16:28,520
Mert a szeretet által vonzó Isten
hatalma van feltárva,

243
00:16:28,520 –> 00:16:31,520
Krisztusban, a megfeszítettben.

244
00:16:31,520 –> 00:16:38,920
Ne csodálkozzatok, hogy Keresztelő
Jánosnak, a legnagyobbnak
a próféták közül,

245
00:16:38,920 –> 00:16:41,150
mi volt az üzenetének a lényege?

246
00:16:41,160 –> 00:16:45,280
“Íme az Isten Báránya.”
{Ján. 1:29}

247
00:16:45,280 –> 00:16:50,520
Íme a Bárány, a megfeszített
Bárány, {Jel. 13:8 }ez az,
ami vonzza az elménket;

248
00:16:50,520 –> 00:16:51,440
Kedves barátaim,

249
00:16:51,440 –> 00:16:54,560
minél tovább szemléljük Őt,
annál vonzóbb lesz,

250
00:16:54,560 –> 00:16:58,400
míg végül szenvedélyünkké nem válik.

251
00:16:58,400 –> 00:17:07,680
És a Jézusra való nézés, nem lesz
többé kötelesség, hanem a
legnagyobb gyönyörűség.

252
00:17:07,680 –> 00:17:12,000
Ekkor lesz igazán pozitív
a keresztény tapasztalat,

253
00:17:12,000 –> 00:17:15,707
és ténylegesen erős!

254
00:17:15,715 –> 00:17:19,532
Ez akkor történik meg, amikor
levesszük minden másról
a tekintetünket,

255
00:17:19,539 –> 00:17:26,844
és folyamatosan és kizárólag
Jézus Krisztuson tartjuk.

256
00:17:26,860 –> 00:17:29,960
Meg kell osztanom ezt az idézetet
veletek – már egyszer elolvastam –

257
00:17:29,960 –> 00:17:32,960
mivel annyira ide találó,
a 71 -dik oldal tetejéről.

258
00:17:32,960 –> 00:17:37,920
Review and Herald, 1882 május 30:
“Hogy élő keresztények legyünk.”

259
00:17:37,920 –> 00:17:42,840
Mi legyünk? “Élő keresztények.”

260
00:17:42,840 –> 00:17:47,160
Ami magába foglalja, hogy
vannak halott keresztények.

261
00:17:47,160 –> 00:17:51,800
Egyetértünk? Valójában
sok ilyen keresztény van.

262
00:17:51,800 –> 00:17:55,113
De élő keresztény szeretnék lenni.
Egyetértünk? {Ámen}

263
00:17:55,120 –> 00:17:58,560
Rendben, itt a titok: “Hogy élő
keresztények legyünk,

264
00:17:58,560 –> 00:18:03,680
élő kapcsolatunk kell legyen
Krisztussal.

265
00:18:03,680 –> 00:18:08,200
Az igaz hívő elmondhatja, ‘Tudom,
hogy az én Megváltóm él.’
{Jób 19:25}

266
00:18:08,200 –> 00:18:13,240
Ez a bensőséges kapcsolat a
Megváltónkkal, el fogja venni

267
00:18:13,240 –> 00:18:20,680
a földi kívánságokat és az érzéki
kívánságokat. {Ámen}

268
00:18:20,680 –> 00:18:27,120
Testi, lelki és szellemi erőnket
Istennek kellene odaszentelnünk.

269
00:18:27,120 –> 00:18:29,280
Amikor érzelmeink megszentelődnek,

270
00:18:29,292 –> 00:18:32,753
Isten iránti elkötelezettségeink
elsődlegesek lesznek,

271
00:18:32,754 –> 00:18:35,794
minden más
pedig másodlagos.”

272
00:18:35,802 –> 00:18:43,280
Jézus valóban, kedves barátaim,
a rögeszménkké válik.

273
00:18:43,280 –> 00:18:52,000
Minél többet szemléljük szeretetét,
annál inkább fogjuk szeretni Őt,

274
00:18:52,000 –> 00:19:01,080
és azt fogjuk mondani a
menyasszonnyal az Énekek
Éneke 5:10 és 16, szerint:

275
00:19:01,080 –> 00:19:03,680
“Az én szerelmesem…
tízezer közül is kitetszik.

276
00:19:03,680 –> 00:19:06,080
Igen, Ő mindenestől szép.

277
00:19:06,080 –> 00:19:11,040
Ez az én szerelmesem,
ez az én barátom,”

278
00:19:11,040 –> 00:19:19,040
a legjobb barátom; Ő az, akit
teljes szívből szeretek.

279
00:19:19,040 –> 00:19:25,080
Kedves barátaim, mikor ebben
a tapasztalatban lesz részetek,
látni fogjátok, hogy

280
00:19:25,080 –> 00:19:31,480
Jézus mágnesként vonzza
gondolataitokat és érzéseiteket,

281
00:19:31,480 –> 00:19:36,240
és természet feletti erővel fogtok
rendelkezni minden pillanatban,

282
00:19:36,240 –> 00:19:38,760
hogy “foglyul ejtsünk
minden gondolatot,

283
00:19:38,760 –> 00:19:41,320
hogy engedelmeskedjék
a Krisztusnak” {2 Kor. 10:5}

284
00:19:41,320 –> 00:19:44,880
Bár az ó ember, még zaklatni fog,

285
00:19:44,880 –> 00:19:48,200
de közel sem olyan erősen,

286
00:19:48,200 –> 00:19:53,040
mivel az elméd Jézusra lesz hangolva.

287
00:19:53,040 –> 00:19:58,440
Ez a titok. Ez a titok.

288
00:19:58,440 –> 00:20:07,280
Hogyan alakítunk ki egy ilyen
kapcsolatot Jézussal?

289
00:20:07,280 –> 00:20:12,960
Nem lehetsz Jézus szeretetének
a megszállottja,

290
00:20:12,960 –> 00:20:20,480
amíg nem ismerkedsz meg
Jézus szeretetével. Ámen?

291
00:20:20,480 –> 00:20:24,720
Meg kell értenetek, hogy Ő
mennyire szeretetreméltó,

292
00:20:24,720 –> 00:20:30,040
hogy ha azt akarjátok,
hogy az első számú vonzó

293
00:20:30,040 –> 00:20:34,520
befolyás legyen elmétekre
és szívetekre az Ő szeretete.

294
00:20:34,520 –> 00:20:38,720
Ezért mondja Pál a Filippi 4:8-ban,

295
00:20:38,720 –> 00:20:43,801
a szöveg, ahonnan a mai
tanulmányunk címe származik.

296
00:20:43,801 –> 00:20:45,996
“Továbbá atyámfiai, amik csak igazak,

297
00:20:45,996 –> 00:20:48,231
amik csak tisztességesek,
amik csak igazságosak,

298
00:20:48,240 –> 00:20:50,120
amik csak tiszták,
amik csak kedvesek,

299
00:20:50,120 –> 00:20:51,360
amik csak jó hírűek,

300
00:20:51,360 –> 00:20:55,400
ha van valami erény
és ha van valami dicséret,

301
00:20:55,400 –> 00:21:00,560
ezekről gondolkodjatok.”

302
00:21:00,560 –> 00:21:03,743
Látjátok, ezekhez kell fordulnunk
gondolatainkban.

303
00:21:03,743 –> 00:21:07,680
Azokhoz az erényekhez
kell fordulnunk,

304
00:21:07,680 –> 00:21:10,000
amelyek Jézus Krisztus
jellemét alkotják,

305
00:21:10,000 –> 00:21:12,160
és ezek azok a dolgok.

306
00:21:12,160 –> 00:21:16,000
Ezek mind megmutatkoztak
Jézus Krisztusban.

307
00:21:16,000 –> 00:21:20,440
Ahogy ezt szemléljük, és csakis
ahogy ezt szemléljük,

308
00:21:20,440 –> 00:21:22,880
változtathat meg minket a Szentlélek,

309
00:21:22,880 –> 00:21:25,120
annak a hasonlatosságára,
amit szemlélünk,

310
00:21:25,120 –> 00:21:31,360
és tesz minket igazzá és nemessé,
igazságossá és kedvessé

311
00:21:31,360 –> 00:21:36,400
és jó hírűvé, erkölcsössé,
és dicséretre méltóvá.

312
00:21:36,400 –> 00:21:39,440
Mi történik szemlélés közben?
….megváltozunk,

313
00:21:39,440 –> 00:21:42,920
megváltozunk annak a
hasonlatosságára, amit szemlélünk.

314
00:21:42,920 –> 00:21:46,040
Nagy Küzdelem, 555. oldal;
jegyezzétek meg:

315
00:21:46,040 –> 00:21:49,120
Korábban már megállapítottuk ezt,

316
00:21:49,120 –> 00:21:53,480
de újra meg szeretném határozni
ebben az összefüggésben.

317
00:21:53,480 –> 00:21:59,680
Nagy Küzdelem, 555. oldal:
“Törvény”

318
00:21:59,680 –> 00:22:03,720
Mi ez osztály? {Törvény}
“Mind szellemi,

319
00:22:03,720 –> 00:22:05,840
mind lelki életünk törvénye,

320
00:22:05,840 –> 00:22:09,400
hogy szemlélés által átalakulunk.”

321
00:22:09,400 –> 00:22:12,400
De ne felejtsétek el azt, hogy
hogyan megy végbe ez a változás:

322
00:22:12,400 –> 00:22:17,120
“Gondolatvilágunk fokozatosan
alkalmazkodik ahhoz a témához,

323
00:22:17,120 –> 00:22:21,323
amellyel foglalkozunk.”

324
00:22:21,331 –> 00:22:23,040
Most, nézzük meg együtt
ezt az idézetet.

325
00:22:23,040 –> 00:22:29,120
Mindenekelőtt, “Törvény…”
Mit jelent ez?
(A lelkész le ejti a ceruzát)

326
00:22:29,120 –> 00:22:34,800
Melyik ez a törvény?
A gravitáció törvénye.

327
00:22:34,800 –> 00:22:39,440
Mondjátok, személyválogató
ez a törvény?

328
00:22:39,440 –> 00:22:42,760
Nem hiszem, hogy ez a toll leesne
miután elengedem,

329
00:22:42,760 –> 00:22:48,040
mivel felszentelt lelkész vagyok.

330
00:22:48,040 –> 00:22:49,540
Mindegy, igaz?

331
00:22:49,555 –> 00:22:51,520
Mi a helyzet a személyes
meggyőződéssel?

332
00:22:51,520 –> 00:22:54,960
Nem vagyok hajlandó elhinni,
hogy ez a toll le fog esni.

333
00:22:54,960 –> 00:22:58,880
Nem fog leesni, mert nem hiszem el.

334
00:22:58,880 –> 00:23:00,988
Teljesen mindegy, igaz?

335
00:23:00,996 –> 00:23:03,120
Mi a helyzet a személyes előnnyel?
Tudjátok,

336
00:23:03,120 –> 00:23:07,360
nagyon szeretném, hogy most
amikor elengedem, ne essen le,

337
00:23:07,360 –> 00:23:12,680
Tényleg azt szeretném, hogy…
ne essen le. Mit próbálok
szemléltetni?

338
00:23:12,680 –> 00:23:16,840
A törvény kérlelhetetlen, egyszerű
és jelentőségteljes igazságát
szemléltetem.

339
00:23:16,840 –> 00:23:19,080
Ez működik akár tetszik, akár nem,

340
00:23:19,088 –> 00:23:21,759
akár hiszitek akár nem,
nem számít, hogy kik vagytok.

341
00:23:21,759 –> 00:23:25,160
Ez így van. Egyetértünk ebben?

342
00:23:25,160 –> 00:23:28,480
A törvényről beszélünk.
Mi a törvény?

343
00:23:28,480 –> 00:23:31,920
Annyira biztos, annyira
rendíthetetlen, mint a
gravitáció törvénye.

344
00:23:31,920 –> 00:23:36,944
Mi ez? Mi lesz velünk szemlélés által?
…megváltozunk.

345
00:23:36,959 –> 00:23:41,159
Megváltozunk annak
a hasonlatosságára,
amit szemlélünk.

346
00:23:41,160 –> 00:23:44,080
Kedves barátaim, nincs menekvés.

347
00:23:44,080 –> 00:23:49,000
Azzá váltok, amit szemléltek.
Egyetértünk?

348
00:23:49,000 –> 00:23:53,440
Ne csapjátok be magatokat ezzel
kapcsolatban, és könnyű ezt megtenni.

349
00:23:53,440 –> 00:23:59,160
Miért? Mivel a változás nem radikális,
nem gyors, hanem milyen?

350
00:23:59,170 –> 00:24:04,960
Fokozatos. “Az elme fokozatosan
alkalmazkodik ahhoz

351
00:24:04,960 –> 00:24:07,960
a témához, amivel foglalkozunk.”

352
00:24:07,960 –> 00:24:12,400
És pontosan az alkalmazkodás miatt,
a változás fokozatos,

353
00:24:12,400 –> 00:24:15,440
és olyan sokan közülünk
tévesen azt gondolják,

354
00:24:15,440 –> 00:24:17,640
nem vagyunk érintve az által,

355
00:24:17,640 –> 00:24:21,828
hogy azt szemléljük,
ami nem krisztusi,

356
00:24:21,836 –> 00:24:24,160
de azért vagyok itt, hogy
elmondjam, érintve vagyunk.

357
00:24:24,160 –> 00:24:27,800
Törvény szerint hátrányosan érint.

358
00:24:27,800 –> 00:24:32,000
Kérlek ne csapjátok be magatokat
ezzel kapcsolatban.

359
00:24:32,000 –> 00:24:35,760
Mindig meg kell kérdeznetek
önmagatoktól,

360
00:24:35,760 –> 00:24:37,992
amikor elméteket tápláljátok

361
00:24:38,000 –> 00:24:41,050
érzékeiteken keresztül, meg kell
kérdezzétek önmagatoktól,

362
00:24:41,058 –> 00:24:44,480
“Tényleg ahhoz hasonlóvá
szeretnék válni, amit szemlélek?”

363
00:24:44,480 –> 00:24:48,360
Mert ez történik,
a törvény értelmében.

364
00:24:48,360 –> 00:24:50,080
Egyetértünk ebben?

365
00:24:50,080 –> 00:24:52,480
Ez történik a törvény értelmében.

366
00:24:52,480 –> 00:24:55,720
Ahhoz váltok hasonlóvá,
amit szemléltek.

367
00:24:55,720 –> 00:25:01,000
Ezért olyan fontos, hogy
megválasszátok, hogy mit néztek.

368
00:25:01,000 –> 00:25:04,960
Mert azzá tesz,
akik valójában vagytok.

369
00:25:04,960 –> 00:25:08,480
Nem az, akinek tűntök – ez egy
teljesen más történet.

370
00:25:08,480 –> 00:25:09,760
Ezt tudjátok.

371
00:25:09,760 –> 00:25:10,960
Nagyon jól viselkedve,

372
00:25:10,960 –> 00:25:13,759
becsaphatjuk az embereket, hogy
azok vagyok, akik valójában nem.

373
00:25:13,767 –> 00:25:16,257
De valójában azok vagyunk,
ami itt megy végbe.

374
00:25:16,274 –> 00:25:19,382
“Ahogy egy ember gondolkozik
a szívében olyan ő;”
{Péld. ang. 23:7}

375
00:25:19,382 –> 00:25:25,360
és az tesz minket azzá, amik
valójában vagyunk, amit szemlélünk.

376
00:25:25,360 –> 00:25:31,120
Tehát pontosan ezért,

377
00:25:31,120 –> 00:25:33,840
ha Krisztuséhoz hasonló
jellemet akarunk,

378
00:25:33,840 –> 00:25:37,178
ha meg akarunk változni az elménk
megújulása által {Róm 12:2},

379
00:25:37,186 –> 00:25:47,560
egyfolytában Jézust kell
szemlélnünk!

380
00:25:47,560 –> 00:25:51,480
Folyamatosan.

381
00:25:51,480 –> 00:25:55,240
Review and Herald, 1882, május 30:

382
00:25:55,240 –> 00:26:00,679
“Ahhoz, hogy állandó és növekvő
szeretetünk legyen Isten iránt…”

383
00:26:00,679 –> 00:26:03,637
Szeretnétek ezt?

384
00:26:03,660 –> 00:26:06,880
Egy kicsivel lelkesebb “áment”
szeretnék hallani.

385
00:26:06,880 –> 00:26:08,080
Adok egy második esélyt.

386
00:26:08,080 –> 00:26:11,385
“Ahhoz, hogy állandó
és növekvő szeretetünk

387
00:26:11,400 –> 00:26:14,280
legyen Isten iránt…,
” szeretnétek? {Ámen}

388
00:26:14,280 –> 00:26:19,640
Rendben; hogy ha tényleg
szeretnétek ezt, meg fogjátok
fogadni azt, ami következik,

389
00:26:19,640 –> 00:26:22,901
mert ez az egyetlen lehetőség,
hogy megkapjuk.

390
00:26:22,909 –> 00:26:25,960
“Ahhoz, hogy állandó és növekvő
szeretetünk legyen Isten iránt

391
00:26:25,960 –> 00:26:28,796
és világosan megértsük jellemét
és jellegzetességeit,

392
00:26:28,804 –> 00:26:38,960
folyamatosan Rajta kell tartsuk
hitünk szemeit…”

393
00:26:38,960 –> 00:26:44,840
Mit kell tennünk? “…folyamatosan
Rajta kell tartsuk hitünk szemeit.”

394
00:26:44,840 –> 00:26:49,800
“Isten mindig a gondolatainkban
kell legyen.”

395
00:26:49,800 –> 00:26:54,120
“Folyamatosan” ,”mindig”
megértettétek az üzenetet?

396
00:26:54,120 –> 00:27:01,000
Ha növekedni akarunk
a Krisztushoz hasonló

397
00:27:01,000 –> 00:27:05,600
jellemben, folyamatosan Jézus
Krisztust kell szemlélnünk.

398
00:27:05,600 –> 00:27:11,682
Csak ezt szemlélve változhatunk meg.

399
00:27:11,697 –> 00:27:16,120
Érthető?

400
00:27:16,120 –> 00:27:20,120
A hit-szemekkel folyamatosan
Őt szemlélve.

401
00:27:20,120 –> 00:27:24,200
Emlékeztek a Zsidókhoz írt levél
12: 2, “Nézvén Jézusra” ?

402
00:27:24,200 –> 00:27:26,120
Aktív jelen időben van;

403
00:27:26,120 –> 00:27:28,080
ami folyamatos cselekvést jelent.

404
00:27:28,080 –> 00:27:31,560
Folyamatosan nézni, levenni
minden másról a tekintetünket

405
00:27:31,560 –> 00:27:34,893
és Jézusra tekinteni.
Ez az, amiről szó van.

406
00:27:34,893 –> 00:27:37,172
Isten mindig a gondolatainkban
kell legyen.

407
00:27:37,182 –> 00:27:39,308
Ez az egyetlen módja annak
kedves barátaim,

408
00:27:39,320 –> 00:27:41,237
hogy foglyul ejtsünk
minden gondolatot,

409
00:27:41,245 –> 00:27:43,760
hogy engedelmeskedjék
a Krisztusnak. {2 Kor 10:5}

410
00:27:43,760 –> 00:27:48,800
Gondolataink életének
tárgya kell maradjon.

411
00:27:48,800 –> 00:27:52,240
Érhető?

412
00:27:52,240 –> 00:27:56,580
Talán néhányan közületek azt
mondhatják ezen a ponton:

413
00:27:56,596 –> 00:28:00,958
“Kérem, legyünk reálisak.

414
00:28:00,974 –> 00:28:03,000
Biztos nem azt akarod
mondani, hogy

415
00:28:03,000 –> 00:28:06,080
a lelki szemeink mindig
Jézuson kell legyenek?”

416
00:28:06,080 –> 00:28:09,981
Nos, mindenek előtt,
hadd mondjam el, hogy

417
00:28:09,997 –> 00:28:14,600
egyszerűen csak azt mondom,
amit az Úr mond. Rendben?

418
00:28:14,600 –> 00:28:17,000
Úgy értem, nem túlzom el
ezt a dolgot.

419
00:28:17,000 –> 00:28:21,880
Azt mondom, amit
a Prófétaság Lelke beszél.

420
00:28:21,880 –> 00:28:23,560
Ő az, aki azt mondja nekünk,

421
00:28:23,560 –> 00:28:26,560
hogy ha győzelmet és folyamatos
növekedést akarunk,

422
00:28:26,560 –> 00:28:30,600
mennyi ideig kell rajta tartanunk
a tekintetünket?

423
00:28:30,600 –> 00:28:38,640
Folyamatosan.

424
00:28:38,640 –> 00:28:45,551
Hogy lehetséges ez?
Lehetséges? Igen.

425
00:28:45,567 –> 00:28:49,080
“Amikor parancsol, képességet is
ad parancsa teljesítésére”
{KP. 333.1}

426
00:28:49,080 –> 00:28:51,579
De talán néhányan
közületek azt mondjátok,

427
00:28:51,587 –> 00:28:55,400
“Legyünk reálisak, nem
szerzetesek vagyunk,

428
00:28:55,400 –> 00:29:00,000
a 17-dik században egy kolostorban,
akik semmit nem csinálnak
csak imádkoznak,

429
00:29:00,000 –> 00:29:08,040
és Bibliát tanulmányoznak és
teológia beszélgetést
folytatnak a testvérekkel.

430
00:29:08,040 –> 00:29:09,960
Tudjátok, én a 21-dik században élek.

431
00:29:09,960 –> 00:29:11,760
Nagyon sok részletes
e világi dolog van,

432
00:29:11,760 –> 00:29:13,280
ami leköti a figyelmem.

433
00:29:13,280 –> 00:29:16,640
Nem mondhatod komolyan,

434
00:29:16,640 –> 00:29:24,960
hogy folyamatosan Krisztus kell
legyen a gondolatainkban, igaz?”

435
00:29:24,960 –> 00:29:29,680
De igen, lehetséges. Mégis hogyan?
Hogyan? Nézzük meg együtt.

436
00:29:29,680 –> 00:29:31,360
Kedveseim, nézzük meg együtt.

437
00:29:31,360 –> 00:29:35,040
Ez egy lelki fegyelem, amely

438
00:29:35,040 –> 00:29:39,720
a legtöbb ember előtt
teljesen ismeretlen.

439
00:29:39,720 –> 00:29:43,256
Úgy értem hiányában vagyunk
az ilyen lelki fegyelemnek

440
00:29:43,264 –> 00:29:47,040
és pontosan ezért vagyunk
annyira Laodiceaiak.

441
00:29:47,040 –> 00:29:51,000
Pontosan ezért vagyunk
ennyire langymelegek.

442
00:29:51,000 –> 00:29:57,160
Mit kell megértenünk ahhoz, hogy

443
00:29:57,160 –> 00:30:00,360
képesek legyünk folyamatosan
Jézuson tartani elménk szemeit?

444
00:30:00,360 –> 00:30:07,480
Mindenek előtt, ismerjük fel, hogy
Isten adott képességet nekünk,

445
00:30:07,480 –> 00:30:12,360
hogy ugyanabban a pillanatban
több mindenre gondolhassunk. Igaz?

446
00:30:12,360 –> 00:30:16,600
Meglepődnétek, hogy mennyi
mindenre gondolok, amíg itt vagyok.

447
00:30:16,600 –> 00:30:21,160
Nézem az arcotokat;
Folyamatosan olvasom,

448
00:30:21,160 –> 00:30:27,240
és arra gondolok,
“Bárcsak felébredne.”

449
00:30:27,240 –> 00:30:30,880
vagy, “Oh bárcsak ne beszélne,
inkább hallgatna”

450
00:30:30,880 –> 00:30:36,280
ne engem, hanem azt, amit az
Úr rajtam keresztül üzen.

451
00:30:36,280 –> 00:30:38,360
Mindenféle érdekes gondolat van.

452
00:30:38,360 –> 00:30:40,040
Közben az órát figyelem, és

453
00:30:40,040 –> 00:30:44,440
nyomás alatt érzem magam,
mert ketyeg.

454
00:30:44,440 –> 00:30:49,520
Gondolok a kamerákkal lévő
csapatomra, stb.

455
00:30:49,520 –> 00:30:52,520
És amikor kialudtak a fények,
tényleg aggódtam.

456
00:30:52,520 –> 00:30:55,200
Nagyon sok mindenre gondolok,

457
00:30:55,200 –> 00:30:59,831
közben, remélhetőleg gondolkozom
azon, hogy mit mondok nektek,

458
00:30:59,839 –> 00:31:03,656
remélhetőleg.

459
00:31:03,672 –> 00:31:06,520
Az Úr olyan képességet
adott nekünk, hogy

460
00:31:06,520 –> 00:31:10,120
ugyanabban az időben több
mindenre tudunk gondolni, ugye?

461
00:31:10,120 –> 00:31:12,080
Más szavakkal, kedves barátaim,

462
00:31:12,080 –> 00:31:19,240
a lelki szemeink is rendelkeznek
úgynevezett periférikus látással.

463
00:31:19,240 –> 00:31:20,520
Nézzük meg.

464
00:31:20,520 –> 00:31:24,280
A fizikai szemeimmel…a kamerával
lévő testvéremet figyelem.

465
00:31:24,280 –> 00:31:28,831
Jeff, egy kedves testvéremmé vált.
Jeff-et nézem. OK?

466
00:31:28,840 –> 00:31:33,480
De ahogy Jeff -et nézem, látom
Hartman lelkészt is.

467
00:31:33,480 –> 00:31:38,280
Ott látom az egyetemistákat.
Ott fenn a fényeket.

468
00:31:38,280 –> 00:31:41,080
Látom itt az elől lévő padokat.
Ott lenn a laptopom.

469
00:31:41,080 –> 00:31:44,160
Minek nevezik ezt?
Periférikus látásnak.

470
00:31:44,160 –> 00:31:49,720
Jeff -et nézem, de még számos
más dolgot is látok.

471
00:31:49,720 –> 00:31:52,360
Így van a lelki szemekkel is.

472
00:31:52,360 –> 00:31:57,040
Gondolatainkat konkrét dolgokra
kellene összpontosítani,

473
00:31:57,055 –> 00:32:03,040
és ezek lehet, hogy nem mindig
közvetlenül lelki természetűek.

474
00:32:03,040 –> 00:32:05,040
Egyetértünk?

475
00:32:05,040 –> 00:32:08,800
De ez nem azt jelenti, hogy szem
elől tévesztettük Jézust

476
00:32:08,800 –> 00:32:11,120
eközben. {Ámen}

477
00:32:11,120 –> 00:32:16,080
Miért? Mert ha kifejlesszük a
képességet, hogy így tegyünk,

478
00:32:16,080 –> 00:32:20,160
legalább a periférikus látásunkban
tudjuk Jézust tartani.

479
00:32:20,160 –> 00:32:22,600
Érthető?

480
00:32:22,600 –> 00:32:26,680
A perifériás látásunkban
tudjuk tartani Őt,

481
00:32:26,680 –> 00:32:36,040
és ez kedves barátaim, egy
nagyon értékes dolog,
amit kifejlesztenünk.

482
00:32:36,040 –> 00:32:39,720
Természetesen, a lelki szemek
olyan dolgokra fognak irányulni,

483
00:32:39,720 –> 00:32:43,560
amik nem közvetlenül és konkrétan
lelki természetűek.

484
00:32:43,560 –> 00:32:47,120
De ez nem azt jelenti, hogy szem
elől kell veszítsd Jézust.

485
00:32:47,120 –> 00:32:50,560
Ez nem azt jelenti, hogy szem
elől kell veszítsd Jézust.

486
00:32:50,560 –> 00:32:57,680
Hogyan tudjuk kifejleszteni azt,
hogy tudatosak legyünk Jézus
jelenlétéről,

487
00:32:57,680 –> 00:33:01,680
akár a perifériás látásunkban is,
ha csak ott van?

488
00:33:01,680 –> 00:33:04,160
Hogy tudjuk ezt kifejleszteni?

489
00:33:04,160 –> 00:33:08,811
Azt szeretném tanácsolni,
hogy neveljétek arra magatokat,

490
00:33:08,811 –> 00:33:15,986
hogy folyamatosan
tudatában legyetek annak,
hogy Krisztus veletek van.

491
00:33:15,992 –> 00:33:20,520
Mire neveljétek magatokat?
Hogy Krisztus veletek van.

492
00:33:20,520 –> 00:33:25,760
Nézzük meg együtt. Dávid mondja
a Zsoltár 16:8-ban,

493
00:33:25,760 –> 00:33:31,120
“Az Úrra néztem szüntelen.”

494
00:33:31,120 –> 00:33:34,000
Mit mond Jézus? Máté 28:20,

495
00:33:34,000 –> 00:33:41,200
“És íme én ti veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig.”

496
00:33:41,200 –> 00:33:43,480
Azt egyetlen lehetőség,
kedves barátaim,

497
00:33:43,480 –> 00:33:46,160
hogy mindig az Úrra nézhessünk az,

498
00:33:46,160 –> 00:33:49,435
hogy arra neveljük magunkat,
hogy folyamatosan

499
00:33:49,436 –> 00:33:52,920
tudatában legyünk annak,
hogy mindig velünk van.

500
00:33:52,920 –> 00:33:54,800
Érthető?

501
00:33:54,800 –> 00:33:59,200
Szóval azt kell tennünk, hogy
gyakoroljuk, hogy minden napot
úgy kezdjünk el,

502
00:33:59,200 –> 00:34:02,040
hogy kérjük Isten Lelkét,

503
00:34:02,040 –> 00:34:07,760
hogy költözzön szívünkbe és
töltse velünk azt a napot.

504
00:34:07,760 –> 00:34:11,991
És napközben ne felejtsük el,

505
00:34:11,999 –> 00:34:15,400
hogy Ő mindig velünk van.

506
00:34:15,400 –> 00:34:19,120
Igaz megígérte? Igen.

507
00:34:19,120 –> 00:34:27,520
Tehát arra kell nevelnünk magunkat,
hogy legyünk tudatában
maradandó jelenlétének.

508
00:34:27,520 –> 00:34:29,760
Értitek, hogy mit próbálok
elmagyarázni?

509
00:34:29,760 –> 00:34:35,880
Szükségem van egy kis
visszajelzésre. Rendben?

510
00:34:35,880 –> 00:34:38,320
Tudnom kell, hogy megértettétek
azt, amit elmondtam.

511
00:34:38,337 –> 00:34:40,070
Engedjétek meg,
hogy megosszam azt,

512
00:34:40,078 –> 00:34:42,666
amit mondani akar ezzel
kapcsolatban az ihletett író.

513
00:34:42,682 –> 00:34:46,160
Nevelés, 255. oldal, a Nevelés
című könyv 255. oldaláról,
hallgassátok meg:

514
00:34:46,160 –> 00:34:51,680
“A kísértés elleni oltalom és a
tisztaságra, igazságra való
buzdítás tekintetében

515
00:34:51,680 –> 00:35:01,600
semmilyen befolyás sem vetekedhet
Isten jelenlétének érzetével.”

516
00:35:01,600 –> 00:35:08,160
Ez nem csak egy pozitív segítség,
hanem az első számú áldás.

517
00:35:08,160 –> 00:35:09,840
Még egyszer elolvasom.

518
00:35:09,840 –> 00:35:14,204
“A kísértés elleni oltalom és a
tisztaságra, igazságra való
buzdítás tekintetében

519
00:35:14,204 –> 00:35:18,240
semmilyen befolyás sem vetekedhet
Isten jelenlétének érzetével.”

520
00:35:18,240 –> 00:35:22,800
Apropó, a közvetlen
szövegösszefüggésben,

521
00:35:22,800 –> 00:35:29,160
nézzétek meg és olvassátok el.
A Nevelés 255. oldal,
Józsefről beszél,

522
00:35:29,160 –> 00:35:34,735
és arról, hogy hogyan kezelte a
Potifár feleségének csábításait.

523
00:35:34,751 –> 00:35:38,568
Mit mondott? “Hogy követhetném
hát el ezt a nagy gonoszságot

524
00:35:38,569 –> 00:35:41,760
és hogyan vétkezném az Isten ellen?
“{1 Móz. 39:9}

525
00:35:41,760 –> 00:35:46,129
Mivel védekezett
a kísértéssel szemben?

526
00:35:46,145 –> 00:35:51,849
Tudatában volt, hogy kinek
a jelenlétében van? Isten.

527
00:35:51,865 –> 00:35:55,640
Isten, a legjobb barátja ott volt,
és figyelte Őt.

528
00:35:55,640 –> 00:36:00,000
Hogyan tehetne egy ilyen dolgot
Isten jelenlétében?

529
00:36:00,000 –> 00:36:03,511
Látjátok kedves barátaim, nem hiszem,
hogy rossz dolgot tennénk,

530
00:36:03,514 –> 00:36:06,346
ha olyan valakinek
a jelenlétében lennénk,

531
00:36:06,363 –> 00:36:11,020
akit igazán szeretünk
és tisztelünk, igaz?

532
00:36:11,040 –> 00:36:15,880
Titokban teszünk rossz dolgokat,

533
00:36:15,880 –> 00:36:20,080
zárt ajtók mögött,
hogy senki ne lássa.

534
00:36:20,080 –> 00:36:20,960
De kedves barátaim,

535
00:36:20,960 –> 00:36:23,518
valaha is oda tudjuk-e
húzni a sötétítőt úgy,

536
00:36:23,534 –> 00:36:26,120
vagy bezárni az ajtót,
hogy ne lássa Isten?

537
00:36:26,120 –> 00:36:30,320
Nem, Ő mindent lát.

538
00:36:30,325 –> 00:36:33,040
Nem csak a viselkedést látja,

539
00:36:33,040 –> 00:36:37,360
hanem gondolatainkat is ismeri.

540
00:36:37,360 –> 00:36:40,461
Nem úgy lát, ahogy ember lát,
az ember a külsőt nézi,

541
00:36:40,477 –> 00:36:43,080
hanem mit néz? A szívet,
{1 Sám. 16:7}

542
00:36:43,080 –> 00:36:47,920
és amikor tudomásul veszed,
hogy melletted van,
szereted és tiszteled Őt,

543
00:36:47,920 –> 00:36:51,400
és amikor a kedvében akarsz járni,
hatalmas motivációs tényező lesz,

544
00:36:51,400 –> 00:36:56,640
egy hatalmas serkentő erő,
hogy ne okozzunk csalódást,

545
00:36:56,640 –> 00:36:59,920
még az elménkben sem.

546
00:36:59,920 –> 00:37:03,960
{Ámen}

547
00:37:03,960 –> 00:37:07,920
Ahogy továbbra is tudatában leszel
maradandó jelenlétének,

548
00:37:07,920 –> 00:37:12,080
nem csak a kísértésben fogsz
tudni győzedelmeskedni,

549
00:37:12,080 –> 00:37:15,000
hanem Őt szemlélve,

550
00:37:15,000 –> 00:37:17,640
mi fog történni?
…átváltozol.

551
00:37:17,640 –> 00:37:20,120
Ezért olvassuk,
“A kísértés elleni oltalom

552
00:37:20,120 –> 00:37:23,040
és a tisztaságra, igazságra való
buzdítás tekintetében

553
00:37:23,040 –> 00:37:26,950
semmilyen befolyás sem vetekedhet
Isten jelenlétének érzetével.”

554
00:37:26,960 –> 00:37:31,960
Látjátok, hogy milyen hatalmas
előny számunkra az,

555
00:37:31,960 –> 00:37:37,800
ha tudjuk, hogy Krisztus jelen van.

556
00:37:37,800 –> 00:37:41,080
Kérlek értsétek meg.

557
00:37:41,080 –> 00:37:44,400
Review and Herald,
1906 március 15:

558
00:37:44,400 –> 00:37:51,280
“A megszentelődés megszokott
életközösséget jelent,” kivel?
“…Istennel.”

559
00:37:51,280 –> 00:37:56,200
“Mit jelent a megszentelődés?
“..egy megszokott életközösséget
Istennel.

560
00:37:56,200 –> 00:38:04,821
Megszokott, mit jelent a megszokott?
Folyamatos cselekvést.

561
00:38:04,828 –> 00:38:09,880
Hogy is van ez? János 17:17,

562
00:38:09,880 –> 00:38:14,236
“Szenteld meg őket a Te igazságoddal.
A Te igéd,” “…igazság.”

563
00:38:14,252 –> 00:38:16,880
Hogyan lehetünk életközösségben
Istennel úgy,

564
00:38:16,880 –> 00:38:20,440
hogy megtapasztalhassuk
a megszentelődést?

565
00:38:20,440 –> 00:38:27,200
Isten Igéjének tanulmányozása
és a rajta való elmélkedés által.

566
00:38:27,200 –> 00:38:29,080
{Ámen}

567
00:38:29,080 –> 00:38:33,840
Végső fokon ez egy tanulmány
és elmélkedés Jézusról,

568
00:38:33,840 –> 00:38:39,200
mert Ő a testté lett Ige. {Ján. 1:14}
Egyetértünk?

569
00:38:39,200 –> 00:38:42,000
Kérlek ne válasszátok szét a
Biblia tanulmányozását és

570
00:38:42,000 –> 00:38:44,440
az igazság szemlélését,

571
00:38:44,440 –> 00:38:50,160
Jézus személyének a tanulmányozásától,
aki az igazság. {Ámen} Rendben?

572
00:38:50,160 –> 00:38:53,525
Ne válasszátok szét ezeket.
Szét lehet ezeket választani?

573
00:38:53,541 –> 00:38:55,040
Jobb ha elhiszitek, hogy igen.

574
00:38:55,040 –> 00:38:57,852
A Biblia tanulmányozói voltak
a farizeusok és az írástudók?

575
00:38:57,852 –> 00:39:03,120
Azok voltak? Igen, a Biblia
hivatásos tanulmányozói voltak.

576
00:39:03,120 –> 00:39:09,000
Jézus azt mondta nekik, “Naponta
tanulmányozzátok az írásokat,

577
00:39:09,000 –> 00:39:13,320
mert azt hiszitek, hogy azokban
van a ti örök életetek.” {Ján. 5:39}

578
00:39:13,320 –> 00:39:17,920
Öncélúan tanulmányozták a Bibliát,

579
00:39:17,920 –> 00:39:20,960
de a Biblia tanulmányozás
nem lehet öncélú,

580
00:39:20,960 –> 00:39:24,600
hanem ezáltal ismerjük meg Jézust,

581
00:39:24,600 –> 00:39:27,720
“az pedig az örök élet, hogy
megismerjenek téged.” {Ján. 17:3}
{Ámen}

582
00:39:27,720 –> 00:39:30,200
Ezért mondta, “Naponta kutatjátok
az írásokat,

583
00:39:30,207 –> 00:39:33,101
mert azt gondoljátok, hogy
abban van a ti örök életetek,

584
00:39:33,117 –> 00:39:36,536
és ezek azok, amelyek
bizonyságot tesznek rólam.”
{Ján. 5:39}

585
00:39:36,551 –> 00:39:39,920
“Kérlek tanulmányozzátok a Bibliát,

586
00:39:39,920 –> 00:39:43,278
de eszközként használjátok,
hogy megismerjetek engem,

587
00:39:43,294 –> 00:39:46,160
mert az egyetlen vagyok,
aki megszentelhetlek titeket.”

588
00:39:46,160 –> 00:39:49,160
Kedves barátaim, ha öncélúan
tanulmányozzátok a Bibliát,

589
00:39:49,160 –> 00:39:52,880
nem fog megszentelni titeket.
Nem fog!

590
00:39:52,880 –> 00:39:55,920
Csak bigottabbá és
ön-igazultabbá tesz

591
00:39:55,920 –> 00:39:59,920
és ad nektek, egy hamis
felsőbbrendűség érzetet,
mivel többet tudok,

592
00:39:59,920 –> 00:40:01,080
mindenki másnál.

593
00:40:01,080 –> 00:40:04,760
Apropó, ez Laodicea problémája!
Azt gondoljuk,
hogy milyenek vagyunk?

594
00:40:04,760 –> 00:40:08,649
“Gazdagok vagyunk és
meggazdagodtunk és semmire
sincs szükségünk,” {Jel 3:17}

595
00:40:08,665 –> 00:40:10,864
mivel rendelkezünk
az összes igazsággal,

596
00:40:10,872 –> 00:40:14,385
de az a gond, hogy nem engedjük az
igazságnak, hogy rendelkezzen velünk,

597
00:40:14,393 –> 00:40:16,560
mert nem ismerjük fel,
hogy az Igazság,

598
00:40:16,560 –> 00:40:21,720
mindenekelőtt egy személy, akinek
egész valónkat alá kell rendelnünk,

599
00:40:21,720 –> 00:40:25,503
szeretetből. Ámen? {Ámen}

600
00:40:25,519 –> 00:40:30,080
Amikor ilyen kapcsolatban
leszünk a Szentírással,

601
00:40:30,080 –> 00:40:33,800
mint ami kinyilatkoztatja
Jézus Krisztust,

602
00:40:33,800 –> 00:40:37,960
akkor a tanulmányozása egy életet
megváltoztató tapasztalat lesz

603
00:40:37,960 –> 00:40:42,320
és az igazság meg fog szentelni
minket. Meg fog szentelni minket.

604
00:40:42,320 –> 00:40:48,520
Van ereje ezt megtenni.
Pál szavai Timótheushoz:

605
00:40:48,520 –> 00:40:51,520
“De te maradj meg azokban,
amit tanultál,

606
00:40:51,520 –> 00:40:56,200
és amik reád bízattak,
tudván kitől tanultad,

607
00:40:56,200 –> 00:40:59,440
És hogy gyermekségedtől fogva
tudod a szent írásokat,

608
00:40:59,440 –> 00:41:02,280
melyek bölccsé tesznek téged
az üdvösségre,

609
00:41:02,280 –> 00:41:06,080
a Jézus Krisztusban való hit által.”

610
00:41:06,080 –> 00:41:09,280
16 vers: “A teljes írás Istentől
ihletett és hasznos a tanításra,

611
00:41:09,280 –> 00:41:12,560
a feddésre, a megjobbításra,

612
00:41:12,560 –> 00:41:14,120
az igazságban való nevelésre,

613
00:41:14,120 –> 00:41:16,880
Hogy tökéletes legyen
az Isten embere,

614
00:41:16,880 –> 00:41:20,040
minden jó cselekedetre felkészített.”
{2 Tim 3:14-17} {Ámen}

615
00:41:20,040 –> 00:41:27,160
Azért van szükség a Biblia
tanulmányozásra, hogy olyanná
legyünk, mint Jézus.

616
00:41:27,160 –> 00:41:30,000
Ha nem ezért tanulmányozzuk,

617
00:41:30,000 –> 00:41:33,928
nem fogunk áldásban részesülni.

618
00:41:33,943 –> 00:41:37,219
Az írástudók és a farizeusok
minden nap tanulmányozták,

619
00:41:37,235 –> 00:41:41,360
de olyanná lettek, mint Jézus?
Nem.

620
00:41:41,360 –> 00:41:45,080
Nem, valójában Sátánhoz
hasonlóvá váltak.

621
00:41:45,080 –> 00:41:51,600
Lehetséges, hogy a Biblia
tanulmányozása fel legyen
Jézus Krisztus ellen használva?

622
00:41:51,600 –> 00:41:53,640
Igen, persze.

623
00:41:53,640 –> 00:41:57,114
A világ legszorgalmasabb Biblia
tanulmányozói közül néhányan,

624
00:41:57,122 –> 00:41:59,680
feszítették keresztre Jézust.

625
00:41:59,680 –> 00:42:02,480
Hallgassatok meg.

626
00:42:02,480 –> 00:42:05,720
Nyilvánvalóan a bibliatanulmányozás
önmagában és önmagáért,

627
00:42:05,720 –> 00:42:10,760
nem megszentelő, életet
megváltoztató élmény. Igaz?

628
00:42:10,760 –> 00:42:14,240
Hanem a tanulmányozás mögött
rejlő szándék teszi azzá.

629
00:42:14,240 –> 00:42:18,075
Tudjátok, ez az ami nagyon aggaszt
engem, sok emberrel kapcsolatban.

630
00:42:18,091 –> 00:42:21,432
Mindenek előtt, sokan közülünk
egyáltalán nem tanulmányozzák
a Bibliát.

631
00:42:21,440 –> 00:42:25,280
Ismerjétek el.

632
00:42:25,280 –> 00:42:29,320
De van egy csoport,
aki tanulmányozza,

633
00:42:29,320 –> 00:42:33,480
hogy bebizonyítsa, hogy mindenki
téved, csak nekik van igazuk.

634
00:42:33,480 –> 00:42:34,800
Tudjátok,

635
00:42:34,800 –> 00:42:38,406
az igazat mondom nektek; tudjátok,
hogy az igazat mondom nektek;

636
00:42:38,422 –> 00:42:42,376
az egyetlen alkalom, amikor
levesszük a szent könyvet és
letöröljük róla a port,

637
00:42:42,392 –> 00:42:44,760
amikor valakinek érvelünk,

638
00:42:44,760 –> 00:42:49,480
és győzködjük őket, hogy nekünk
van igazunk és ők tévednek.

639
00:42:49,480 –> 00:42:51,040
Kedves barátaim,

640
00:42:51,040 –> 00:42:54,936
ez a fajta tanulmányozás csak
farizeusokká és írástudókká
tesz minket.

641
00:42:54,944 –> 00:42:57,480
{Ámen}

642
00:42:57,480 –> 00:43:01,722
Isten segítsen meg minket, hogy
helyes indítékkal tanulmányozzuk
a Bibliát.

643
00:43:01,738 –> 00:43:04,080
Nem azt mondom, hogy ne
tanulmányozzátok a Bibliát.

644
00:43:04,080 –> 00:43:07,720
Azt mondom, hogy helyes
indítékból tanulmányozzátok.

645
00:43:07,720 –> 00:43:10,662
Ha megteszitek, meg fogja
változtatni az életeteket.

646
00:43:10,663 –> 00:43:13,160
{Ámen} Meg fogja
változtatni az életeteket.

647
00:43:13,160 –> 00:43:16,600
Gyertek, legyünk most
gyakorlatiasak.

648
00:43:16,600 –> 00:43:22,080
A Krisztus szemlélésének az
elmélete, mit követel meg tőlünk?

649
00:43:22,080 –> 00:43:27,160
Biblia Kommentár, 6. kötet,
1098. oldal, 73. oldal teteje:

650
00:43:27,160 –> 00:43:30,193
“Krisztust szemlélni azt
jelenti, hogy az életét

651
00:43:30,194 –> 00:43:33,040
tanulmányozni, úgy ahogy
az Ő Igéjében van.”

652
00:43:33,040 –> 00:43:35,120
Oh, ez tetszik.

653
00:43:35,120 –> 00:43:39,600
Most, mindannyian tudjuk,
hogy pontosan mit jelent
Krisztust szemlélni.

654
00:43:39,600 –> 00:43:45,200
Mit jelent?…az életét tanulmányozni,
úgy ahogy az Ő Igéjében van.

655
00:43:45,200 –> 00:43:48,840
Mindenekelőtt ezt jelenti.

656
00:43:48,840 –> 00:43:52,240
Tehát, mivel rendkívül fontos
Krisztust szemlélni,

657
00:43:52,240 –> 00:43:55,113
ha akarjuk, hogy megváltozzunk
Hozzá hasonlóra,

658
00:43:55,121 –> 00:43:59,120
a Szentlélek ereje által,
még mi az, ami lényeges?

659
00:43:59,120 –> 00:44:02,080
Krisztus életét szemlélve, úgy
ahogy az Ő Igéjében van,

660
00:44:02,080 –> 00:44:06,351
mi az, ami feltétlenül szükséges,
hogy ha növekedni akarunk
dicsőségről dicsőségre?

661
00:44:06,359 –> 00:44:09,480
Mi az, ami feltétlenül szükséges,
kedves barátaim?

662
00:44:09,480 –> 00:44:19,120
Isten Igéjének a tanulmányozása.
Isten Igéjének a tanulmányozása.

663
00:44:19,120 –> 00:44:26,040
Kedves barátaim, ajánlom számotokra
Isten Igéjének a tanulmányozását.

664
00:44:26,040 –> 00:44:30,120
Ha olyanok akartok lenni, mint
Jézus. Ez nem opcionális. Értitek?

665
00:44:30,120 –> 00:44:33,520
Ez nem opcionális.

666
00:44:33,520 –> 00:44:37,560
Csak Krisztust szemlélve
változhatunk meg.

667
00:44:37,560 –> 00:44:42,240
Így működünk együtt; és
mit jelent Krisztust szemlélni?

668
00:44:42,240 –> 00:44:46,020
Azt jelenti, hogy az életét
tanulmányozni, úgy ahogy
ebben a könyvben van;

669
00:44:46,040 –> 00:44:49,320
és tudjátok mit tettünk most?
Azonosítottuk azt, hogy

670
00:44:49,320 –> 00:44:54,720
miért olyan sokan közülünk nem
hasonlítanak jellemben Krisztushoz,

671
00:44:54,720 –> 00:45:01,160
azért, mert olyan keveset töltünk
ennek a könyvnek a tanulmányozásával.

672
00:45:01,160 –> 00:45:04,589
Isten segítsen meg, hogy
megváltozzunk. {Ámen}

673
00:45:04,600 –> 00:45:05,350
Kedves barátaim,

674
00:45:05,369 –> 00:45:07,989
változnunk kell, ha azt akarjuk,
hogy meg legyünk változtatva,

675
00:45:08,000 –> 00:45:10,419
dicsőségről dicsőségre,
Krisztus jelleméhez hasonlóra,

676
00:45:10,433 –> 00:45:12,551
és ezáltal hatékony tanúi
legyünk a Királynak

677
00:45:12,563 –> 00:45:14,288
és alkalmas polgárai a mennynek,

678
00:45:14,301 –> 00:45:17,498
és azért vagyok itt, hogy elmondjam
a Király hamarosan jön! {Ámen}

679
00:45:17,513 –> 00:45:21,680
Változtatnunk kell. Kérlek!

680
00:45:21,680 –> 00:45:27,280
Kérlek titeket,

681
00:45:27,280 –> 00:45:31,160
vegyétek le lelki szemeiteket
a szemétről,

682
00:45:31,160 –> 00:45:39,760
ami annyira betölti napjainkat
és tekintsetek Jézusra. Kérlek!

683
00:45:39,760 –> 00:45:43,960
Nem lesztek megváltoztatva, csak
hogy ha megteszitek ezt.

684
00:45:43,960 –> 00:45:48,680
Ez nem opcionális.

685
00:45:48,680 –> 00:45:53,040
Senki sem tudja
megtenni ezt helyettetek.

686
00:45:53,040 –> 00:45:58,160
Önmagatokért kell megtegyétek.

687
00:45:58,160 –> 00:46:00,080
Most néhányan talán
azt mondhatnátok,

688
00:46:00,080 –> 00:46:05,360
“Te most lelkesítsz és idegesítesz
minket, azzal hogy tanulmányozzuk
a Bibliát,

689
00:46:05,360 –> 00:46:06,600
mivel lelkész vagy

690
00:46:06,600 –> 00:46:09,458
és semmi dolgod sincs csak,
hogy a Bibliát tanulmányozd;

691
00:46:09,473 –> 00:46:12,200
neked ezt könnyű megtenni,
de én foglalt vagyok.

692
00:46:12,200 –> 00:46:16,480
Van egy programom; van egy életem;
pénzt kell keresnem.

693
00:46:16,480 –> 00:46:20,280
Iskolába kell járnom.”

694
00:46:20,280 –> 00:46:23,720
Kedves barátaim,
mit használ az embernek,

695
00:46:23,720 –> 00:46:28,720
ha az egész világot megnyeri
de lelkében kárt vall?{Mk. 8:36}
{Ámen}

696
00:46:28,720 –> 00:46:32,600
“Keressétek először Istennek
országát és az Ő igazságát,

697
00:46:32,600 –> 00:46:34,816
és a többi megadatik néktek.”
{Mát 6:33}

698
00:46:34,832 –> 00:46:36,040
{Ámen}

699
00:46:36,040 –> 00:46:41,120
Ez nem idő, hanem
prioritás kérdése.

700
00:46:41,120 –> 00:46:47,680
Elismeritek? Tudjátok,
hogy ez az igazság.

701
00:46:47,680 –> 00:46:54,520
Apropó, ha a napi programotokban,
van némi szabad idő

702
00:46:54,520 –> 00:46:59,160
tv nézésre, zenére,
vagy videó-játékokra,

703
00:46:59,160 –> 00:47:04,640
vagy internetezésre, vagy valamilyen
vacak magazin, vagy novella olvasásra,

704
00:47:04,640 –> 00:47:07,640
tudnotok, kell, hogy az állításotok,
hogy nincs időtök,

705
00:47:07,640 –> 00:47:15,960
Isten Igéjének a tanulmányozására,
egyszerűen nem igaz.
Egyszerűen nem igaz.

706
00:47:15,960 –> 00:47:18,806
Ne csapjátok be magatokat
ezzel kapcsolatban.

707
00:47:18,821 –> 00:47:21,160
Kedveseim, ha úgy tűnik is,
nem vagyok dühös.

708
00:47:21,160 –> 00:47:31,240
Csak őszinte vagyok; kérlek titeket;
legyetek reálisak.

709
00:47:31,240 –> 00:47:33,800
Időt kell szakítanunk,

710
00:47:33,800 –> 00:47:40,600
a legfontosabb dolgokra.
Ismerjétek el.

711
00:47:40,600 –> 00:47:43,520
A legfontosabb dolgokra
időt szakítunk.

712
00:47:43,525 –> 00:47:45,500
Kérdezlek, van-e fontosabb

713
00:47:45,514 –> 00:47:47,194
Isten Igéjének tanulmányozásánál?

714
00:47:47,207 –> 00:47:50,125
Ha az egyetlen lehetőség, hogy
megváltozzunk dicsőségről dicsőségre

715
00:47:50,143 –> 00:47:53,719
és ez meg kell történjen, ha azt
akarunk, hogy alkalmasak legyünk
a menny számára,

716
00:47:53,734 –> 00:47:55,132
vagy hatékony tanúi a királynak.

717
00:47:55,149 –> 00:47:58,844
Ha az egyetlen módja annak,
hogy megváltozzunk az Úr
dicsőségének a szemlélése,

718
00:47:58,852 –> 00:48:00,482
és az Úr dicsőségének a szemlélése,

719
00:48:00,506 –> 00:48:02,392
azt jelenti, hogy
tanulmányozni az életét úgy

720
00:48:02,393 –> 00:48:04,249
ahogy az Ő Igéjében
van, akkor kérdezlek,

721
00:48:04,265 –> 00:48:07,135
van-e fontosabb a keresztény
számára a Biblia tanulmányozásánál?

722
00:48:07,149 –> 00:48:12,040
Van? {Nincs} Akkor hányadik a
fontossági sorrendben? {Első} Első.

723
00:48:12,040 –> 00:48:13,600
Lenne egy kérdésem.

724
00:48:13,600 –> 00:48:18,614
Megmutatkozik ez a tény
a napi tevékenységek között?

725
00:48:18,637 –> 00:48:21,247
Ismerjétek el, legyetek őszinték
önmagatokkal szemben.

726
00:48:21,254 –> 00:48:23,200
Ne játszatok magatokkal,
ebben a kérdésben.

727
00:48:23,200 –> 00:48:26,960
Megmutatkozik ez a tény
a napi tevékenységeitek között?

728
00:48:26,960 –> 00:48:29,480
Időt szenteltek,

729
00:48:29,480 –> 00:48:34,360
Isten Igéjének a tanulmányozására?

730
00:48:34,360 –> 00:48:37,034
Ne haragudjatok rám, hogy
arra szeretnélek rávenni,

731
00:48:37,035 –> 00:48:39,400
hogy legyetek őszinték
önmagatokkal szemben.

732
00:48:39,400 –> 00:48:43,160
Ezt a ti érdeketekben teszem.

733
00:48:43,160 –> 00:48:51,342
Becsapjuk magunkat ezekben
a kérdésekben.

734
00:48:51,360 –> 00:48:55,880
Ha ez az első számú prioritás,
időt fogtok szakítani, és nem csak

735
00:48:55,880 –> 00:48:59,240
a fennmaradt kis időt fogjátok
az Úrnak szentelni,

736
00:48:59,240 –> 00:49:11,080
hanem időtök legjavát, mert Ő
a legjobb barátotok. {Ámen}

737
00:49:11,080 –> 00:49:14,867
És vele fogjátok a napot kezdeni,
jelentős időt töltve

738
00:49:14,882 –> 00:49:17,920
az Ő Igéjének a tanulmányozásával.

739
00:49:17,920 –> 00:49:21,000
Van egy ajánlatom,
kedves barátaim.

740
00:49:21,000 –> 00:49:25,400
A saját gyakorlatom,
nagyon ajánlom.

741
00:49:25,400 –> 00:49:31,840
Mindig nálam van a Jézus élete,
szeretem ezt a könyvet!

742
00:49:31,840 –> 00:49:37,960
Egy ihletett szövegmagyarázat,
Jézus életéről a Biblia fényében.

743
00:49:37,960 –> 00:49:44,040
Tegyétek a következőt: Kezdjétek
a bibliai szakasz elolvasásával,

744
00:49:44,040 –> 00:49:48,102
amelyik fejezettel az ihletett
szövegmagyarázat foglalkozik.

745
00:49:48,117 –> 00:49:53,144
Fontos: Ne helyettesítsétek
a Prófétaság Lelkével
a Bibliatanulmányt.

746
00:49:53,160 –> 00:49:59,000
Ez kiegészíti a bibliatanulmányozást.
A bibliai szakaszt olvassátok el először,

747
00:49:59,000 –> 00:50:02,360
és ezután az ihletett kommentárt
ezekről a szakaszokról.

748
00:50:02,360 –> 00:50:03,440
Mik a bibliai részek?

749
00:50:03,440 –> 00:50:05,280
Nos, minden egyes
fejezet elején ott van

750
00:50:05,280 –> 00:50:08,080
zárójelben, az oldalnak az alján.

751
00:50:08,080 –> 00:50:13,160
A bibliai részek az ihletett
kommentár fejezetei előtt,

752
00:50:13,160 –> 00:50:17,280
olvassátok el ezt először, majd
az ihletett kommentárt.

753
00:50:17,280 –> 00:50:21,560
Ígérem, hogy ha ezzel fogjátok
kezdeni a napot,

754
00:50:21,560 –> 00:50:26,360
minőségi időt töltve anélkül,
hogy gondolatban máshova
kalandoznátok,

755
00:50:26,360 –> 00:50:29,000
életet megváltoztató
tapasztalatban lesz részetek,

756
00:50:29,000 –> 00:50:33,840
ha abból a célból tanulmányoztok,
hogy olyanok legyetek mint Jézus,

757
00:50:33,840 –> 00:50:35,953
alárendelve magatokat
a Szentléleknek.

758
00:50:35,969 –> 00:50:38,185
Egy életet megváltoztató
tapasztalatban lesz részetek.

759
00:50:38,201 –> 00:50:40,040
Mit tegyetek, amikor
a könyv végéhez értek?

760
00:50:40,056 –> 00:50:41,640
Mit tegyetek? Kezdjétek elölről.

761
00:50:41,640 –> 00:50:44,782
Nem tudnám megmondani
hányszor olvastam el a
Jézus élete című könyvet,

762
00:50:44,790 –> 00:50:47,600
és minden alkalommal, amikor
elolvastam, teljesen új élmény volt!

763
00:50:47,600 –> 00:50:50,002
Olyan dolgokkal találkoztam,
amelyeket azelőtt

764
00:50:50,010 –> 00:50:52,322
nem vettem észre és
megkérdeztem magamtól,

765
00:50:52,338 –> 00:50:54,602
“Hogy lehet, hogy
soha nem vettem észre?”

766
00:50:54,618 –> 00:50:58,520
Ez történik, amikor ihletett
dolgokkal foglalkozol.

767
00:50:58,520 –> 00:51:05,400
Végtelenek, és mindig lehet
valami újat tanulni belőlük,

768
00:51:05,400 –> 00:51:10,640
mélyebbet és értékesebbet,

769
00:51:10,640 –> 00:51:12,280
olvasva és tanulmányozva.

770
00:51:12,280 –> 00:51:17,680
Barátaim, életet megváltoztató
tapasztalatban lesz részetek,

771
00:51:17,680 –> 00:51:21,000
hogy ha elkezditek ezt gyakorolni;
Megígérem nektek.

772
00:51:21,000 –> 00:51:24,600
Minél többet tanulmányozzátok –
minél többet tanulmányozzátok

773
00:51:24,600 –> 00:51:30,720
előfordulhat, hogy először
kötelességből, de minél inkább
meg fogjátok szeretni,

774
00:51:30,720 –> 00:51:33,640
az Ő életének szépségét,

775
00:51:33,640 –> 00:51:35,760
annál kevésbé lesz kötelesség,

776
00:51:35,760 –> 00:51:38,740
és egyre inkább mivé fog válni?
…gyönyörűséggé.

777
00:51:38,748 –> 00:51:41,580
Nem kell erőltetnetek magatokat
a tanulmányozással,

778
00:51:41,588 –> 00:51:45,795
hanem alig fogjátok várni.

779
00:51:45,800 –> 00:51:49,800
Valójában vigyázni fogtok arra,
hogy senki ne zavarja meg

780
00:51:49,800 –> 00:51:57,080
a tanulmányozást {GW 100.1}, és
nem fogjátok várni, hogy véget érjen.

781
00:51:57,080 –> 00:51:59,760
Tudjátok, a kegyelem csodája által,

782
00:51:59,760 –> 00:52:04,960
a ti tapasztalatotok is lehet,
ha eddig még nem volt.

783
00:52:04,967 –> 00:52:07,977
Tudnotok kell, hogy a személyes
tapasztalatom alapján beszélek.

784
00:52:07,985 –> 00:52:10,993
Volt idő, amikor a bibliatanulmányozás
a legnehezebb dolog volt,

785
00:52:11,000 –> 00:52:13,183
amit meg kellett tennem.

786
00:52:13,186 –> 00:52:16,004
Összeszorított fogakkal megtettem,
mert végül is tudjátok,

787
00:52:16,027 –> 00:52:18,560
mert H. N. Ü. Adventista
keresztény voltam,
valójában

788
00:52:18,570 –> 00:52:20,152
nem csak H. N. Ü.
Adventista,

789
00:52:20,160 –> 00:52:23,160
hanem Hetednapot Ünneplő
Adventista felszentelt lelkész!

790
00:52:23,160 –> 00:52:29,960
Tanulmányoznom kellett a Bibliát,

791
00:52:29,960 –> 00:52:37,793
kötelesség üzemmódban:
összeszorított fogakkal;

792
00:52:37,800 –> 00:52:40,760
Tudjátok mivé váltam
ezzel a hozzá állással?

793
00:52:40,760 –> 00:52:46,320
Egy tényleg díszes, fehérre
meszelt sírrá. {Mát. 23:27}
Képmutatásnak hívják.

794
00:52:46,320 –> 00:52:49,400
A kegyességnek látszata, de
megtagadva annak erejét.
{2 Tim. 3:5}

795
00:52:49,400 –> 00:52:51,779
Megtapasztaltátok ezek közül
valamelyiket?

796
00:52:51,795 –> 00:53:00,160
Lehet, hogy pont itt és most
ebben a gyülekezetben?

797
00:53:00,160 –> 00:53:06,423
De ez nem változott meg, egészen
addig, amíg nem könyörögtem
az Úrhoz, hogy

798
00:53:06,440 –> 00:53:10,280
nyilatkoztassa ki nekem szeretetét,

799
00:53:10,280 –> 00:53:12,720
és ezután együttműködve Vele
ebben a folyamatban,

800
00:53:12,720 –> 00:53:21,120
azt választva, hogy nem táplálom
többet az ó ember kívánságát,

801
00:53:21,126 –> 00:53:29,189
csak kizárólag a lelki embert,
a legjobb eledellel,

802
00:53:29,200 –> 00:53:36,120
és ott időzve a lelki palettám,
a mentális palettám,

803
00:53:36,120 –> 00:53:42,280
teljesen kicserélődött és most
tudjátok, mit mondhatok el őszintén?

804
00:53:42,280 –> 00:53:50,000
Nem vágyok többet a szemét
táplálék után, de vágyakozom
az Isten Igéje után.

805
00:53:50,000 –> 00:53:54,560
Volt idő, amikor leültem Isten
Igéjét tanulmányozni,

806
00:53:54,560 –> 00:53:58,160
este és annyira belemerültem,

807
00:53:58,160 –> 00:54:02,509
az eseményekbe, hogy amikor
megálltam, hogy megnézzem
mennyi az idő,

808
00:54:02,517 –> 00:54:07,320
hajnalodott már.

809
00:54:07,320 –> 00:54:10,400
Ígérem, hogy ha Ő meg tudta
ezt tenni értem,

810
00:54:10,400 –> 00:54:15,736
Ő mindenkiért megteheti
ebben a teremben.

811
00:54:15,752 –> 00:54:17,515
Ígérem.

812
00:54:17,531 –> 00:54:19,996
Minél többet tanulmányoztok,
annál több igazságot

813
00:54:19,997 –> 00:54:22,097
fog kinyilatkoztatni
nektek az Ő Lelke.

814
00:54:22,105 –> 00:54:23,680
Kedveseim,

815
00:54:23,680 –> 00:54:27,586
az igazságok, amelyeket lehetőségem
volt megosztani veletek,

816
00:54:27,602 –> 00:54:32,240
a személyes tanulmányozásaimnak
az eredményei,

817
00:54:32,240 –> 00:54:36,280
a személyes kutatásom, az életet
megváltoztató igazság keresésében.

818
00:54:36,280 –> 00:54:40,080
Csak azt osztom meg veletek,
amit Ő segített megértetni velem,

819
00:54:40,080 –> 00:54:42,280
azért, hogy megtapasztalhassátok,

820
00:54:42,280 –> 00:54:45,353
az igazság megszabadító és
megszentelő erejét,
{Ján. 8:32; 17:17}

821
00:54:45,361 –> 00:54:48,360
ha még nem tapasztaltátok meg.
Apropó,

822
00:54:48,360 –> 00:54:53,120
bármit, amit tanulmányoztok,
a legjobb módja annak,
hogy megértsétek az,

823
00:54:53,120 –> 00:54:56,800
ha valakivel azonnal megosztjátok.
{AA 206.2; TM 352.2}
Adjátok tovább.

824
00:54:56,800 –> 00:55:01,680
Adjátok tovább.

825
00:55:01,680 –> 00:55:06,000
Ezt megtéve a tietek lesz;
jobban megértitek.

826
00:55:06,000 –> 00:55:09,177
Kedveseim, tartozom nektek
ezért a tanulmány-sorozatért.

827
00:55:09,185 –> 00:55:09,701
Igen.

828
00:55:09,709 –> 00:55:12,000
Abban a hatalmas előjogban
részesítettetek engem,

829
00:55:12,000 –> 00:55:14,715
hogy jobban, mint bármikor
megértettem

830
00:55:14,720 –> 00:55:17,160
az igazságokat, amelyet
megosztottam veletek.

831
00:55:17,160 –> 00:55:18,840
Mivel a megosztás cselekményével,

832
00:55:18,840 –> 00:55:24,000
jobban megértitek
ezeket az igazságokat.

833
00:55:24,000 –> 00:55:26,040
Szakítsatok időt barátaim,
szakítsatok időt.

834
00:55:26,040 –> 00:55:30,440
Mit ne próbáljatok meg? Időt találni;
Hanem mit tegyetek? Szakítsatok időt;

835
00:55:30,440 –> 00:55:34,140
és reggel szakítsatok időt. Nagyon
ajánlom, hogy reggel tegyétek ezt meg.

836
00:55:34,160 –> 00:55:37,600
Természetesen ez megköveteli,
hogy korábban feküdjetek le.

837
00:55:37,600 –> 00:55:39,160
{Ámen}

838
00:55:39,160 –> 00:55:44,440
Természetesen ez megköveteli, hogy
ne tele gyomorral feküdjetek le.

839
00:55:44,440 –> 00:55:47,714
Most nem prédikálok,
hanem csak beszélgetünk.

840
00:55:47,722 –> 00:55:50,073
Mert tudjátok, ha tele gyomorral
mentek lefeküdni,

841
00:55:50,080 –> 00:55:51,600
a gyomrod dolgozik egész éjjel és

842
00:55:51,600 –> 00:55:53,440
nem fogtok tudni jól pihenni,

843
00:55:53,440 –> 00:55:56,200
és az alvás nem lesz frissítő.

844
00:55:56,200 –> 00:55:59,360
De hogy ha korán lefeküsztök
üres gyomorral…

845
00:55:59,360 –> 00:56:04,920
Apropó, egy óra alvás éjfél előtt,
éjfél utáni két óra alvással ér fel.
{7MR 224.3}

846
00:56:04,920 –> 00:56:08,080
Felkelhettek kora reggel,
amikor még tényleg csend van,

847
00:56:08,080 –> 00:56:12,320
és senki nem zavar és
elővehetitek Isten Igéjét,

848
00:56:12,320 –> 00:56:18,200
és egy csodálatos lelki
tapasztalatotok lehet Jézussal.

849
00:56:18,200 –> 00:56:22,080
De komolyan kell vegyétek.
Változtatnotok kell dolgokon.

850
00:56:22,080 –> 00:56:23,520
Változtatnotok kell dolgokon.

851
00:56:23,520 –> 00:56:28,800
Nem nézhetitek a televíziót 11-ig, azt
remélve, hogy meg tudjátok ezt tenni.

852
00:56:28,800 –> 00:56:38,600
Éritek?
Nem tudjátok ezt megtenni.

853
00:56:38,600 –> 00:56:47,560
Figyelmeztetnem kell titeket, vegyétek
komolyan a figyelmeztetést.

854
00:56:47,560 –> 00:56:50,615
Ahogy Krisztust szemlélitek,

855
00:56:50,622 –> 00:56:56,960
tudni fogjátok, hogy az Ő
hasonlatosságára lettetek
megváltoztatva? Tudni fogjátok?

856
00:56:56,960 –> 00:57:00,822
Hallgassátok meg. Biblia Kommentár,
6. kötet, 1097. oldal:

857
00:57:00,830 –> 00:57:02,528
“A Szentélek, a Vigasztaló az,

858
00:57:02,544 –> 00:57:05,657
amit megígért Jézus,
hogy elküldi a világba,

859
00:57:05,665 –> 00:57:08,240
ami megváltoztatja a jellemünket
a Krisztuséhoz hasonlóra;

860
00:57:08,240 –> 00:57:09,400
és amikor ez megtörténik,

861
00:57:09,400 –> 00:57:12,040
tükörként fogjuk visszatükrözni
az Úr dicsőségét.

862
00:57:12,040 –> 00:57:15,360
Ez az a jellem, ha valaki
így szemléli Krisztust,

863
00:57:15,360 –> 00:57:17,798
annyira hasonlít Hozzá,
hogy ha valaki ránéz,

864
00:57:17,806 –> 00:57:21,400
a Krisztus jellemét látja tükröződni.”

865
00:57:21,400 –> 00:57:24,160
Mások látják, de mi a helyzet
velünk? Hallgassátok meg:

866
00:57:24,160 –> 00:57:27,560
“Észrevétlenül…” Hogyan?

867
00:57:27,560 –> 00:57:29,600
“Észrevétlenül,

868
00:57:29,600 –> 00:57:33,280
napról napra megváltozik
az akaratunk,

869
00:57:33,280 –> 00:57:36,400
a Krisztus akaratához hasonlóra,
az Ő jelleméhez hasonlóra.

870
00:57:36,400 –> 00:57:42,760
Ahogy felnövünk Krisztushoz
öntudatlanul is visszatükrözzük
az Ő képét.”

871
00:57:42,760 –> 00:57:45,000
Hogyan? “Észrevétlenül…

872
00:57:45,000 –> 00:57:47,239
öntudatlanul tükrözzük vissza
az Ő jellemét.”

873
00:57:47,255 –> 00:57:52,600
Valójában minek leszünk
a tudatában? Minden nap egyre
inkább tudatában leszünk,

874
00:57:52,600 –> 00:57:55,680
hibáinknak, tévedéseinknek és
hiányosságainknak.

875
00:57:55,680 –> 00:57:58,687
Látjátok, minél közelebb kerülünk
Jézushoz, annál inkább mi történik?

876
00:57:58,703 –> 00:58:02,360
…bűnösnek, hibásnak látjuk
önmagunkat vele ellentétben.
{SC 64.2}

877
00:58:02,360 –> 00:58:05,520
Vigyázzatok, figyelmeztetlek,
ne csüggedjetek el.

878
00:58:05,520 –> 00:58:08,080
Meg lehettek kísértve, ahogy
Krisztust szemlélitek,

879
00:58:08,080 –> 00:58:11,160
hogy azt gondoljátok, hogy
nem jobbak hanem,
rosszabbak lesztek.

880
00:58:11,160 –> 00:58:14,480
Kedves barátaim,
nem lettetek rosszabbak.

881
00:58:14,480 –> 00:58:16,880
Biztosítalak, nem lettetek
rosszabbak.

882
00:58:16,880 –> 00:58:21,120
Mindig olyan rosszak voltatok.

883
00:58:21,120 –> 00:58:23,480
{Ámen}

884
00:58:23,480 –> 00:58:25,600
Mindig olyan rosszak voltatok.

885
00:58:25,600 –> 00:58:30,400
Most csak megszabadultál az
ön-igazult, önbecsapásból.

886
00:58:30,400 –> 00:58:34,520
Dicsőség Istennek, hogy
megnyitotta a szemeid,

887
00:58:34,520 –> 00:58:37,663
hogy megláthasd, hogy valójában,
milyen vagy a te lelkedben?

888
00:58:37,669 –> 00:58:40,411
Nem gondoljátok, hogy azok,
akik gazdagok és meggazdagodtak,

889
00:58:40,428 –> 00:58:42,195
és semmire sincs szükségük,
nem tudják

890
00:58:42,202 –> 00:58:46,249
hogy nyomorultak, és nyavalyások
és szegények és vakok és mezítelenek,
{Jel. 3:17}

891
00:58:46,257 –> 00:58:49,600
nem kellene megtapasztalniuk
néhány megdöbbentő valóságot?

892
00:58:49,600 –> 00:58:52,960
Számíthattok rá! Ne haragudjatok
érte, hanem dicsőítsétek Istent.

893
00:58:52,960 –> 00:58:56,800
Térdeljetek le, valljátok be, és
ezután nézzetek a Bárányra
{Ján. 1:29},

894
00:58:56,800 –> 00:59:00,320
és Őt szemlélve, át fogtok változni.
{2 Kor. 3:18} {Ámen}

895
00:59:00,320 –> 00:59:03,480
Kérlek testvéreim, ez az
első számú kötelességünk.

896
00:59:03,480 –> 00:59:05,720
Felállnátok egy imára?

897
00:59:05,720 –> 00:59:08,280
Istenem, kérlek segíts nekünk!

898
00:59:08,280 –> 00:59:12,240
Segíts nekünk, hogy komolyan
vegyük a Szentlélekkel való
együttműködést,

899
00:59:12,240 –> 00:59:14,792
azáltal, hogy Jézusra
szegezzük tekintetünket.

900
00:59:14,800 –> 00:59:17,600
Segíts meg, hogy Jézus
az Igazság Napja legyen

901
00:59:17,600 –> 00:59:20,360
az első dolog, akire minden nap
reggel korán feltekintünk,

902
00:59:20,360 –> 00:59:23,080
azért, hogy magunkkal
vihessük napközben,

903
00:59:23,080 –> 00:59:27,560
azt a gyönyörű képet
a gondolatainkban.

904
00:59:27,560 –> 00:59:30,640
És bár a gondolataink
más dolgok fele irányulhatnak,

905
00:59:30,640 –> 00:59:35,280
segíts, hogy megőrizzük ezt
a kedves személyt gondolatainkban,

906
00:59:35,280 –> 00:59:39,320
és Jézus jellemét, hogy állandóan
Rá tekinthessünk,

907
00:59:39,320 –> 00:59:43,320
hogy ezáltal állandóan
növekedhessünk,

908
00:59:43,320 –> 00:59:46,320
dicsőségről dicsőségre,
az Ő hasonlatosságára.

909
00:59:46,320 –> 00:59:50,280
Ez az én imám; kérlek hallgasd meg,
mert a Jézus nevében kértem. Ámen.

910
00:59:50,280 –> 00:59:52,960
És mindenki azt mondta {Ámen}
Ámen.

911
00:59:52,960 –> 00:59:54,728
Isten áldjon meg, barátaim.

912
00:59:54,752 –> 00:59:55,872

0

Your Cart