Itt lehet letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása a legfontosabb feladat, melyet valaha az emberre bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé váljunk. Tartsatok velünk a személyes megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, ahol Stephen Wallace lelkész vezet végig “dicsőségről dicsőségre”.

1
00:00:01,240 –> 00:00:03,520
A jellem fejlesztése, azt mondják

2
00:00:03,520 –> 00:00:08,200
a legfontosabb feladat, amit valaha
az emberre bíztak.

3
00:00:08,200 –> 00:00:11,720
A következő órában feltárjuk
azt a kiváltságunkat

4
00:00:11,720 –> 00:00:16,120
és felelősségünket, hogy krisztusi
jelleművé váljunk.

5
00:00:16,120 –> 00:00:19,920
Tartsatok velünk a személyes
megújulásnak ezen erőteljes
alkalmával,

6
00:00:19,920 –> 00:00:22,480
ahogy Stephen Wallace lelkész
végig vezet:

7
00:00:22,480 –> 00:00:24,960
“Dicsőségről dicsőségre.”

8
00:00:24,960 –> 00:00:29,120
A te gondolataid véghez mennek

9
00:00:29,120 –> 00:00:35,400
Gyönyörű, egyszerű, mély
jelentéssel bíró ének.

10
00:00:35,400 –> 00:00:38,480
Ez a lényege az együtt működő
szerepünknek.

11
00:00:38,480 –> 00:00:41,360
“Emeld fel szemed Jézusra.”

12
00:00:41,360 –> 00:00:46,080
“Nézvén Jézusra,” {Zsid. 12:2}
erről szól minden.

13
00:00:46,080 –> 00:00:50,692
Emlékeztek arra az igére, ami
“nézni” -re van fordítva?
Mi a görög megfelelője?

14
00:00:50,708 –> 00:00:57,040
“Apo” ami, “-tól,”-nek lehet
fordítani és a “horao”-ból,
ami “nézni”-t jelent.

15
00:00:57,040 –> 00:01:02,320
Ezekből egy összetett szót kapunk
az “aphorao”, ami azt jelenti, hogy

16
00:01:02,320 –> 00:01:05,398
elfordulni mindentől és

17
00:01:05,414 –> 00:01:11,040
Jézusra szegezni a lelki szemeinket.

18
00:01:11,040 –> 00:01:13,840
Emlékeztek a görög igére, ami
aktív jelen időben van,

19
00:01:13,840 –> 00:01:16,566
ez azt jelenti, hogy
mit kell tennünk?

20
00:01:16,567 –> 00:01:20,480
Folyamatosan, egyfolytában
Krisztusra kell tekintsünk.

21
00:01:20,480 –> 00:01:23,120
Amikor ezt meg fogjuk tanulni
kedves barátaim,

22
00:01:23,120 –> 00:01:26,560
tapasztalhatunk meg folyamatos
győzelmet a kísértés felett,

23
00:01:26,560 –> 00:01:30,040
vagy tapasztalhatunk meg
folyamatos növekedést

24
00:01:30,040 –> 00:01:33,040
a Krisztuséhoz hasonló jellem
fejlődésében.

25
00:01:33,040 –> 00:01:38,960
Ez nem opcionális.
Ez abszolút lényeges.

26
00:01:38,960 –> 00:01:43,280
Arra semmi esély sincs, hogy mi
magunk megváltozzunk
dicsőségről dicsőségre.

27
00:01:43,280 –> 00:01:47,920
De arra sincs esély, hogy a Szentlélek
változtasson meg minket,

28
00:01:47,920 –> 00:01:53,880
míg nem működünk Vele együtt azáltal,
hogy az Úr dicsőségét szemléljük.

29
00:01:53,880 –> 00:01:57,800
A Krisztus szemlélése a lényeg.

30
00:01:57,800 –> 00:02:05,480
A legutóbbi tanulmányunk
befejezésénél,

31
00:02:05,480 –> 00:02:07,360
kiemeltük, hogy Krisztus szemlélése,

32
00:02:07,360 –> 00:02:10,680
lényegében és a gyakorlatban
leginkább azt jelenti, hogy

33
00:02:10,680 –> 00:02:15,800
tanulmányozni az életét, úgy
ahogy az Ő Igéjében van.
{6BC 1098.1} Igaz?

34
00:02:15,805 –> 00:02:22,272
Ezért kedves barátaim, mit kell
tennünk? Időt kell szakítanunk.

35
00:02:22,287 –> 00:02:25,207
Kérlek jegyezzétek meg,
nem azt mondtam, hogy

36
00:02:25,222 –> 00:02:27,800
“időt találni,” Hanem mit?
Időt szakítani.

37
00:02:27,800 –> 00:02:31,360
Ez prioritás kérdése, ugye?
Kérlek, ismerjétek el.

38
00:02:31,360 –> 00:02:32,776
Ez prioritás kérdése,

39
00:02:32,800 –> 00:02:36,879
és ragaszkodom ahhoz, hogy a
keresztény számára nincs
magasabb rendű prioritás,

40
00:02:36,902 –> 00:02:38,731
mint a Krisztus szemlélése

41
00:02:38,731 –> 00:02:42,375
és ez azt jelenti, hogy az életét
tanulmányozni, úgy ahogy
az Igében van.

42
00:02:42,390 –> 00:02:46,080
Ezért időt kell szakítanunk a
személyes Biblia-tanulmányozásra.

43
00:02:46,080 –> 00:02:49,720
És mindenki azt mondta: {Ámen}

44
00:02:49,720 –> 00:02:53,440
Imádkozom, hogy győződjetek meg
teljesen erről,

45
00:02:53,440 –> 00:02:59,040
kedves barátaim, és hogy hozzatok
megfelelő döntéseket,

46
00:02:59,040 –> 00:03:01,280
a napi időbeosztásotokat illetően.

47
00:03:01,280 –> 00:03:05,120
Meg kell tegyétek, hogy ha
azt akarjátok, hogy
meg legyetek változtatva,

48
00:03:05,120 –> 00:03:07,778
és a Király hatékony bizonyságtevőivé
váljatok

49
00:03:07,794 –> 00:03:13,400
és a menny alkalmas polgáraivá.
Igen, igen.

50
00:03:13,400 –> 00:03:18,141
Nos, tovább kell haladnunk,
hogy megnézzünk egy másik

51
00:03:18,160 –> 00:03:22,480
nagyon fontos alapelvet
a keresztény
jellem fejlődésében.

52
00:03:22,480 –> 00:03:26,560
Van egy másik idézet, amit idő
hiányában nem tudtam
megosztani veletek,

53
00:03:26,560 –> 00:03:28,480
és most szeretném megtenni.

54
00:03:28,480 –> 00:03:31,277
De még mielőtt belemerülnénk
az ihletett tanulmányba

55
00:03:31,308 –> 00:03:35,960
bizonyosodjunk meg arról,
hogy ugyanaz a Lélek
segít nekünk megérteni,

56
00:03:35,960 –> 00:03:39,080
mint aki ihlette. Ámen? {ámen}

57
00:03:39,080 –> 00:03:42,120
És ez az Igazság Lelke, a Szentlélek.

58
00:03:42,120 –> 00:03:48,080
És a miénk lehet, csak kérni kell.
“Kérjetek és adatik néktek”.
{Mát. 7:7}

59
00:03:48,080 –> 00:03:51,858
Semmit sem lehet azért tenni,
hogy kiérdemeljük.

60
00:03:51,874 –> 00:03:56,160
Hála Istennek, hogy Jézus
minden drága ajándékát

61
00:03:56,160 –> 00:03:59,480
kiérdemelte számunkra Jézus,
az életével és a halálával

62
00:03:59,480 –> 00:04:05,040
és most megkaphatjuk ingyen
ajándékként, de csak

63
00:04:05,040 –> 00:04:13,080
kérés alapján kaphatjuk meg ezeket,
mert Isten soha nem kényszerít
semmit, senkire.

64
00:04:13,080 –> 00:04:15,560
Pontosan ezért működik
az egész menny

65
00:04:15,560 –> 00:04:19,000
ezen egyszerű elv alapján,
“Kérjetek és adatik néktek.”

66
00:04:19,000 –> 00:04:22,240
Kérlek térdeljetek le velem együtt,

67
00:04:22,240 –> 00:04:24,640
hogy kérjük a Szentlélek kitöltetését.

68
00:04:24,640 –> 00:04:30,520
Ahogy magatokért imádkoztok,
kérlek imádkozzatok értem is.

69
00:04:44,072 –> 00:04:49,352
Mennyei Atyám annyira értékes
ez a lehetőség, hogy összegyülhettünk,

70
00:04:49,360 –> 00:04:53,080
ma délután, ennek
a szentélynek a csendjében,

71
00:04:53,080 –> 00:04:57,680
azért, hogy a Te Igédet
tanulmányozzuk.

72
00:04:57,680 –> 00:05:01,240
De Atyám, nem bátorkodunk
tovább haladni

73
00:05:01,240 –> 00:05:06,120
az életet megváltoztató
igazság keresésében,

74
00:05:06,120 –> 00:05:08,480
ahogy Jézusban van,

75
00:05:08,480 –> 00:05:16,080
anélkül, hogy ne kérnék az
Igazságnak a Lelkét, Jézus Lelkét.

76
00:05:16,080 –> 00:05:20,160
Kérlek töltsd ki ránk ezt a Lelket.

77
00:05:20,160 –> 00:05:29,400
Kérlek különösen töltsd ki rám,
mert mindenkinél nagyobb
szükségem van rá.

78
00:05:29,400 –> 00:05:36,280
Csak egy földi edény vagyok;
Egy bűnös, földi halandó,

79
00:05:36,280 –> 00:05:38,920
és csodát kell tegyél,

80
00:05:38,920 –> 00:05:42,520
hogy ha azt akarod,
hogy az igazságot

81
00:05:42,520 –> 00:05:47,920
pontosságában és szépségében
szóljam.

82
00:05:47,920 –> 00:05:51,040
Kérlek tedd meg ezt a csodát,
az Igazság Lelke által.

83
00:05:51,040 –> 00:05:54,240
Vedd teljesen birtokodba, testem,
lelkem és elmém.

84
00:05:54,240 –> 00:05:57,121
Irányítsd gondolataimat
és szavaimat, add, hogy

85
00:05:57,140 –> 00:05:59,839
azt mondjam, amit Te
akarsz közölni általam,

86
00:05:59,855 –> 00:06:03,600
nem többet, nem kevesebbet,
kérlek.

87
00:06:03,600 –> 00:06:10,160
Szénnel érintsd meg az én ajkaimat.
És amit közölni akarsz általam,

88
00:06:10,160 –> 00:06:13,960
add, hogy találjon befogadó
szívekre, és elmékre,

89
00:06:13,960 –> 00:06:19,480
és engedelmes akaratokra, hogy
életeket átformáló lehessen.

90
00:06:19,480 –> 00:06:26,480
Ez az én imám a Jézus nevében.
Ámen.

91
00:06:30,000 –> 00:06:37,120
Ahogy emlékeztek egy
figyelmeztetéssel fejeztük be
a ma reggeli tanulmányunkat,

92
00:06:37,120 –> 00:06:41,520
hogy ahogy Krisztust szemlélitek,

93
00:06:41,536 –> 00:06:49,200
távol attól, hogy el legyetek
ragadtatva saját
jellemfejlődésetektől,

94
00:06:49,200 –> 00:06:54,720
hanem egyre inkább felismeritek

95
00:06:54,720 –> 00:07:01,360
a jellemhibáitokat. {SC 64.2}
Egyetértünk?

96
00:07:01,360 –> 00:07:08,120
Tudjátok, végig a Szentírásban

97
00:07:08,120 –> 00:07:11,320
azok, akik a legközelebb voltak
Krisztushoz,

98
00:07:11,320 –> 00:07:15,520
és a legteljesebben látták az Ő
dicsőségét azok, akik

99
00:07:15,520 –> 00:07:21,600
a legmegdöbbentőbb vallomásokat
tették a saját hiányaikkal
kapcsolatban,

100
00:07:21,600 –> 00:07:28,040
a saját bűneikkel, gyengeségeikkel,
hibáikkal kapcsolatban.

101
00:07:28,040 –> 00:07:35,160
Például Mózes, a Sinai hegyen,
amikor az Úr dicsőségét szemlélte,

102
00:07:35,160 –> 00:07:39,080
mi történt az arcával?

103
00:07:39,080 –> 00:07:42,160
Annyira fénylett,
hogy Izrael gyermekei,

104
00:07:42,160 –> 00:07:44,920
nem tudtak ránézni.

105
00:07:44,920 –> 00:07:50,160
Kérdés: Tudta ezt Mózes?

106
00:07:50,160 –> 00:07:51,600
Nagyon érdekes, hogy nem

107
00:07:51,600 –> 00:07:53,720
és ezt kiemeli a Szentírás.

108
00:07:53,720 –> 00:07:59,120
2 Mózes 34:29, “És lőn amikor
Mózes a Sinai hegyről leszálla,

109
00:07:59,120 –> 00:08:02,040
(a Mózes kezében vala
a bizonyság két táblája,

110
00:08:02,040 –> 00:08:03,880
mikor a hegyről leszálla),

111
00:08:03,880 –> 00:08:08,280
Mózes nem tudta, hogy az ő
arcának bőre sugárzik,

112
00:08:08,280 –> 00:08:09,520
mivelhogy Ővele szólott.”

113
00:08:09,520 –> 00:08:12,480
Nem tudott róla.

114
00:08:12,480 –> 00:08:16,400
Miért emeli ezt ki a Szentírás?

115
00:08:16,400 –> 00:08:19,960
Mert egy lelki tanítást akar átadni,
kedves barátaim.

116
00:08:19,960 –> 00:08:23,040
Ahogy Isten dicsőségét szemléljük,
átváltozunk.

117
00:08:23,040 –> 00:08:27,320
Vissza fogjuk tükrözni,
de nem fogunk tudni róla.

118
00:08:27,320 –> 00:08:30,600
Emlékeztek hogyan beszél erről
az ihletett író? Az előbbi idézetben?

119
00:08:30,600 –> 00:08:36,120
Biblia Kommentár,
6. kötet, 1097. oldal:
“Számunkra észrevétlenül.”

120
00:08:36,120 –> 00:08:39,720
Mit jelent a “számunkra
észrevétlenül”?

121
00:08:39,720 –> 00:08:41,000
Nem vagyunk ennek tudatában.

122
00:08:41,000 –> 00:08:43,800
“Észrevétlenül napról napra
megváltozik az akaratunk

123
00:08:43,800 –> 00:08:47,000
a Krisztus akaratához hasonlóra,

124
00:08:47,000 –> 00:08:48,720
az Ő jelleméhez hasonlóra.

125
00:08:48,720 –> 00:08:53,240
Ahogy felnövünk Krisztushoz
akaratlanul is visszatükrözzük
az Ő képét…”

126
00:08:53,240 –> 00:08:57,520
Mindenki más látja ezt,
de mi nem látjuk.

127
00:08:57,520 –> 00:09:00,480
Mi az, amit mi látunk?

128
00:09:00,480 –> 00:09:04,120
Nos, mikor Ésaiás bepillantott a
dicsőségbe, mit mondott?

129
00:09:04,120 –> 00:09:10,720
Ésaiás 6:5 -ben, “Akkor mondék:
‘Jaj nékem, elvesztem,

130
00:09:10,720 –> 00:09:12,999
mert tisztátalan ajkú vagyok,

131
00:09:13,007 –> 00:09:15,897
és tisztátalan ajkú nép közt lakom:

132
00:09:15,912 –> 00:09:20,360
hisz a királyt, a seregeknek Urát
láták szemeim!'”

133
00:09:20,360 –> 00:09:23,160
Látjátok, amikor meglátta
Isten dicsőségét,

134
00:09:23,160 –> 00:09:26,280
nagyon szerényen értékelte
önmagát, igaz?

135
00:09:26,280 –> 00:09:31,160
Mi a helyzet Dániellel? Dániel 10:8,
(a King James fordítás szerint.)

136
00:09:31,160 –> 00:09:34,600
“És én egyedül hagyattam,
és látám ezt a nagy látomást,

137
00:09:34,600 –> 00:09:36,760
és semmi erő nem marada bennem,

138
00:09:36,760 –> 00:09:42,560
és kifogástalanságom romlottsággá
lett bennem…”

139
00:09:42,560 –> 00:09:47,280
“kifogástalanságom”, a legjobb és
a leginkább csodálatra méltó
dolgok magamról,

140
00:09:47,280 –> 00:09:48,320
– amikor megláttam

141
00:09:48,320 –> 00:09:51,200
Krisztus jellemének végtelen
tökéletességét –

142
00:09:51,200 –> 00:09:56,160
ezzel szemben romlottságnak
látszottak.

143
00:09:56,160 –> 00:10:01,840
Kedves barátaim, vegyétek
komolyan a figyelmeztetést.

144
00:10:01,840 –> 00:10:07,200
Azzal lesztek megkísértve, hogy
rosszabbak lesztek és nem jobbak.

145
00:10:07,200 –> 00:10:13,080
De kérlek legyetek biztosak abban,
hogy nem lesztek rosszabbak.

146
00:10:13,080 –> 00:10:18,080
Mindig ugyanolyan rosszak voltatok.
Igaz?

147
00:10:18,080 –> 00:10:21,280
Most csak azt fedezzük fel,
hogy mindig is így volt,

148
00:10:21,280 –> 00:10:27,120
de ön-igazult voltál
és becsaptad önmagad.

149
00:10:27,120 –> 00:10:29,710
Nem egy Laodiceai állapot ez?

150
00:10:29,724 –> 00:10:31,247
Mit gondolunk, milyenek vagyunk?

151
00:10:31,262 –> 00:10:34,778
“azt, hogy gazdagok vagyunk,
meggazdagodtunk
és semmire sincs szükségünk

152
00:10:34,795 –> 00:10:35,914
és nem tudjuk, hogy

153
00:10:35,923 –> 00:10:39,452
nyomorultak, nyavalyásak, szegények,
vakok és mezítelenek vagyunk.”
{Jel. 3:17}

154
00:10:39,465 –> 00:10:41,452
Isten segítsen meg
minket, hogy ne legyünk

155
00:10:41,467 –> 00:10:43,639
ön-igazultak, hogy ne
csapjuk be önmagunkat.

156
00:10:43,655 –> 00:10:44,239
{Ámen}

157
00:10:44,257 –> 00:10:46,234
Nem lesz kényelmes tapasztalat,

158
00:10:46,249 –> 00:10:48,320
szembenézni a valósággal.

159
00:10:48,320 –> 00:10:51,880
De kedves barátaim, ez egy
szükséges tapasztalat. Ámen?

160
00:10:51,880 –> 00:10:57,795
És amikor felfedezzük ezt,
kérlek ne csüggedjetek el.

161
00:10:57,811 –> 00:10:59,960
Dicsőség Istennek a felfedezésért,
úgy értem,

162
00:10:59,960 –> 00:11:03,827
fel kell fedeznetek, ha meg
akarjátok oldani Vele együtt.

163
00:11:03,840 –> 00:11:07,668
Igaz? Valljátok meg neki és
igényeljétek az Ő ígéretét,

164
00:11:07,676 –> 00:11:10,440
“Ha megvalljuk bűneinket, hű és
igaz, hogy megbocsásson,

165
00:11:10,440 –> 00:11:13,360
és megtisztítson minket minden
hamisságtól.” {1 Ján. 1:9}

166
00:11:13,360 –> 00:11:16,530
De ezután működjetek vele együtt
a megtisztító folyamatban,

167
00:11:16,530 –> 00:11:22,280
úgy, hogy ne a problémát
szemléljétek, hanem a megoldást.

168
00:11:22,280 –> 00:11:25,077
Valami nagyon fontos dolgot
említettem.

169
00:11:25,093 –> 00:11:28,761
Tudjátok, hogy gyakran mit
teszünk, amikor problémákat
fedezünk fel életünkben?

170
00:11:28,769 –> 00:11:30,240
Olyan lelkiismeretesek vagyunk,

171
00:11:30,240 –> 00:11:33,360
mi döntjük el, hogy foglalkozni
fogunk ezzel a problémával.

172
00:11:33,363 –> 00:11:35,080
Ismerjétek el.

173
00:11:35,080 –> 00:11:37,640
Tehát munkához látunk;
megküzdünk,

174
00:11:37,640 –> 00:11:39,160
harcolunk a problémával,

175
00:11:39,160 –> 00:11:42,880
és a végén arra jövünk rá, hogy
sokkal rosszabb a helyzet,
mint az elején volt.

176
00:11:42,880 –> 00:11:46,200
Miért? Szemlélés közben változunk el.

177
00:11:46,200 –> 00:11:50,720
Ha a problémátokra figyeltek,
mit szemléltek?

178
00:11:50,720 –> 00:11:53,360
A problémát, és ez
mivel fog végződni?

179
00:11:53,360 –> 00:11:54,800
Egy nehezebb problémával.

180
00:11:54,800 –> 00:11:59,160
Már tettünk ilyent, ugye?

181
00:11:59,160 –> 00:12:02,600
Néha olyan lelkiismeretesen
teszünk ilyent,

182
00:12:02,600 –> 00:12:05,160
tudatlanul, de lelkiismeretesen.

183
00:12:05,160 –> 00:12:06,360
Tehát mit kell tennünk?

184
00:12:06,360 –> 00:12:10,600
Nem a problémára, hanem a
megoldásra kell tekintenünk.

185
00:12:10,600 –> 00:12:14,920
Szemléljük a Bárányt {Jn. 1:29},
és szemlélés által megváltozunk,

186
00:12:14,920 –> 00:12:16,480
a Szentlélek erejénél fogva.

187
00:12:16,480 –> 00:12:18,560
A Szentlélek megoldja a problémát

188
00:12:18,560 –> 00:12:23,040
azáltal, hogy helyettesíti
Jézus erényeivel.

189
00:12:23,040 –> 00:12:24,451
Ámen? Értitek ezt?

190
00:12:24,467 –> 00:12:26,932
Ezért a legjobb mód arra,
hogy együttműködjünk az,

191
00:12:26,932 –> 00:12:28,960
hogy ne a problémára
összpontosítsunk,

192
00:12:28,960 –> 00:12:30,920
hanem kérjük Isten bocsánatát,

193
00:12:30,920 –> 00:12:37,280
majd összpontosítsunk a probléma
ellentétes értékére, Jézusban.

194
00:12:37,280 –> 00:12:42,601
A Szent Lélek az ő ereje által,
foglalkozik a probléma ellentétes

195
00:12:42,609 –> 00:12:46,640
értékének kifejlesztésével
a Krisztusban.

196
00:12:46,640 –> 00:12:49,680
Érthető?
Ez egy nagyon fontos fogalom.

197
00:12:49,680 –> 00:12:53,520
Ezt a reggel el akartam mondani,
de kiszaladtunk az időből.

198
00:12:53,520 –> 00:12:56,986
Van itt egy értékes ígéret, amit
szintén meg szerettem volna osztani.

199
00:12:57,001 –> 00:13:00,040
Jézus élete, 302. oldal,
a lap alján.

200
00:13:00,040 –> 00:13:02,080
Jézus élete, 302. oldal:

201
00:13:02,080 –> 00:13:05,040
“‘Boldogok, akik éhezik és
szomjúhozzák az igazságot’.
{Mát 5:6}

202
00:13:05,040 –> 00:13:07,401
Az érdemtelenség érzése
az igazság éhezésére

203
00:13:07,409 –> 00:13:09,400
és szomjazására készteti a szívet,

204
00:13:09,400 –> 00:13:13,461
amely nem csalódhat ebben
a vágyakozásban.

205
00:13:13,480 –> 00:13:18,240
Aki helyet enged szívében Jézusnak,”
…aki mit tesz?

206
00:13:18,240 –> 00:13:23,360
“Aki helyet enged szívében Jézusnak,
az megismeri szeretetét.

207
00:13:23,360 –> 00:13:26,960
Isten mindenkit megelégít,
aki jellemének képmását

208
00:13:26,960 –> 00:13:31,920
akarja magára ölteni.” {Ámen}

209
00:13:31,920 –> 00:13:37,400
“A Szentlélek mindig megsegíti

210
00:13:37,400 –> 00:13:40,960
a Jézusra tekintő lelket,

211
00:13:40,960 –> 00:13:46,000
megmutatja neki Krisztus dolgait.

212
00:13:46,000 –> 00:13:53,629
Ha a tekintet Krisztusra szegeződik,

213
00:13:53,645 –> 00:13:56,080
a Lélek nem szűnik meg munkálkodni,

214
00:13:56,080 –> 00:14:00,040
amíg az ember át nem alakul
az Ő képére.”

215
00:14:00,040 –> 00:14:03,080
Igaz milyen értékes ígéret?

216
00:14:03,080 –> 00:14:05,120
“A Lélek nem szűnik meg
munkálkodni,

217
00:14:05,120 –> 00:14:07,120
amíg az ember át nem alakul
az Ő képére.”

218
00:14:07,120 –> 00:14:11,600
De mi a feltétel? Isten minden
ígérete feltételes.

219
00:14:11,600 –> 00:14:19,400
Ha mit teszünk? “Ha Jézusra
szegezzük tekintetünket.”

220
00:14:19,400 –> 00:14:26,660
Kedves barátaim, akkor nagyon
fontos, hogy megtanuljuk az
“aphorao”-t,

221
00:14:26,668 –> 00:14:29,640
minden másról levenni
a tekintetünket,

222
00:14:29,640 –> 00:14:35,960
és Jézusra tekinteni. {Zsid. 12:2}

223
00:14:35,960 –> 00:14:41,440
Van egy másik alapelv is, amelyet
figyelembe kell vennünk,

224
00:14:41,440 –> 00:14:44,720
a jellemfejlődésben.

225
00:14:44,720 –> 00:14:49,280
A kölcsönhatás törvényének
szeretem ezt nevezni.

226
00:14:49,280 –> 00:14:52,080
Milyen törvénynek?
A kölcsönhatás törvényének.

227
00:14:52,080 –> 00:14:54,200
A földön mi a kölcsönhatás
törvénye?

228
00:14:54,200 –> 00:15:02,672
Nos, Isten kegyelméből
ezt kell megértenünk.

229
00:15:02,680 –> 00:15:07,720
Kérlek értsétek meg,
hogy jellemünket,

230
00:15:07,720 –> 00:15:15,920
nem csak az formálja, amit
elménk felfog, amit szemlélünk,

231
00:15:15,920 –> 00:15:23,600
hanem az is formálja, ahogy
megnyilvánulunk, viselkedünk.

232
00:15:23,600 –> 00:15:26,760
Értitek? Meg szeretném
ezt ismételni:

233
00:15:26,760 –> 00:15:31,280
Jellemünket nem csak az formálja,
amit szemlélünk,

234
00:15:31,280 –> 00:15:35,120
hanem a lelki megnyilvánulásaink is.

235
00:15:35,120 –> 00:15:41,880
Mi a lelki megnyilvánulás?
A viselkedésünk, amit mondunk
és teszünk.

236
00:15:41,880 –> 00:15:48,240
Az oka annak, hogy a jellemünket
a viselkedésünk is formálja

237
00:15:48,240 –> 00:15:54,160
a kölcsönhatás törvényében
keresendő.

238
00:15:54,160 –> 00:15:56,240
A földön mi a kölcsönhatás törvénye?

239
00:15:56,240 –> 00:16:05,200
Nos, mit jelent a kölcsönhatás szó?
Két irányt.

240
00:16:05,200 –> 00:16:10,120
Tudjátok a dugattyús motorok,
dugattyúval rendelkeznek,
amik mit tesznek?

241
00:16:10,120 –> 00:16:11,560
Előre-hátra járnak,

242
00:16:11,560 –> 00:16:16,200
szemben a forgó motorral,
ami körbe-körbe megy.

243
00:16:16,200 –> 00:16:17,760
Kölcsönös: kétirányú.

244
00:16:17,760 –> 00:16:23,080
Tudnotok kell, hogy kölcsönhatás van,

245
00:16:23,080 –> 00:16:26,200
más szavakkal egy kétirányú befolyás,

246
00:16:26,200 –> 00:16:31,609
gondolataink és érzéseink között,
és szavaink és tetteink között.

247
00:16:31,625 –> 00:16:33,156
Egyetértünk ebben?

248
00:16:33,164 –> 00:16:36,139
Adjátok tudtomra, hogy megértettétek;
Visszajelzésre van szükségem.

249
00:16:36,154 –> 00:16:40,554
Van egy két irányú befolyás, egy
kölcsönös befolyás, mi között?

250
00:16:40,566 –> 00:16:42,877
Gondolataink és érzéseink között.
Miről beszélünk?

251
00:16:42,884 –> 00:16:45,593
Gondolatok és érzések összessége?
Jellem. {5T 310.1}

252
00:16:45,597 –> 00:16:48,827
Van egy kétirányú befolyás
gondolataink és érzéseink között,

253
00:16:48,843 –> 00:16:52,200
szavaink és tetteink,
viselkedésünk között.

254
00:16:52,200 –> 00:16:56,960
Pontosan ezért a viselkedésünk,

255
00:16:56,960 –> 00:17:01,000
közvetlen drámai hatással van
a jellemfejlődésünkre,

256
00:17:01,000 –> 00:17:03,102
a kölcsönhatás törvénye miatt.

257
00:17:03,120 –> 00:17:04,840
Mindannyian megértettük,

258
00:17:04,840 –> 00:17:08,880
hogy viselkedésünket befolyásolják
az érzelmeink és gondolataink.

259
00:17:08,880 –> 00:17:13,591
De amit sokan nem értenek meg az
az, hogy a gondolataink és érzelmeink

260
00:17:13,600 –> 00:17:19,640
viszont, befolyásolva vannak
szavainkkal, tetteinkkel,
viselkedésünk által.

261
00:17:19,640 –> 00:17:24,818
Mi van itt? …kölcsönhatás.

262
00:17:24,818 –> 00:17:34,880
Ez az elv a biztos alap, amire

263
00:17:34,880 –> 00:17:39,240
az ígéret volt építve, amit
el fogunk most olvasni.

264
00:17:39,240 –> 00:17:43,786
Apropó, minden ígérete Istennek
milyen? …feltételes {2SAT 195.5},

265
00:17:43,786 –> 00:17:48,875
és mi a feltétel? Az Isten elvei,

266
00:17:48,891 –> 00:17:52,280
Isten törvénye iránti engedelmesség;

267
00:17:52,280 –> 00:17:55,480
és ennek az az oka, kedves barátaim,

268
00:17:55,480 –> 00:18:01,438
hogy az áldás csak
akkor lehet a miénk,

269
00:18:01,446 –> 00:18:05,160
ha engedelmeskedünk.
{RH, Jan 28, 1875 par. 16}

270
00:18:05,160 –> 00:18:09,360
Hallottátok amit mondtam?
Ez egy fontos koncepció.

271
00:18:09,360 –> 00:18:15,880
Meg szeretném ismételni:
Mikor lesz a miénk az áldás?
Ha engedelmeskedünk.

272
00:18:15,880 –> 00:18:19,920
Tudjátok, sokan azt gondolják,
hogy Isten az engedelmesség
MIATT áld meg minket.

273
00:18:19,920 –> 00:18:27,105
Igaz ez? Nem, Isten az
engedelmességBEN áld meg minket.

274
00:18:27,121 –> 00:18:34,560
Az engedelmességgel jön az áldás.
Értitek?

275
00:18:34,570 –> 00:18:37,320
Ez egy kulcsfogalom.
Meg szeretném ismételni:

276
00:18:37,320 –> 00:18:41,120
Mi az áldás? Az engedelmesség
velejárója.

277
00:18:41,120 –> 00:18:43,640
Isten nem áld meg az
engedelmesség miatt,

278
00:18:43,640 –> 00:18:46,920
hanem megáld úgy, hogy
engedelmeskedni tudj,

279
00:18:46,920 –> 00:18:51,104
és learathasd az engedelmességgel
járó áldásokat.

280
00:18:51,120 –> 00:18:56,160
Van különbség? Igen, van,
nagy különbség van.

281
00:18:56,160 –> 00:19:04,160
Ugyanakkor azt is tudnotok kell,
hogy a szenvedés az
engedetlenség velejárója.

282
00:19:04,160 –> 00:19:06,840
Isten nem büntet az
engedetlenség miatt,

283
00:19:06,840 –> 00:19:12,520
magatokat büntetitek
az engedetlenséggel.

284
00:19:12,520 –> 00:19:15,400
Visszajelzésre van szükségem, hogy
tudjam, hogy megértettétek ezt.

285
00:19:15,400 –> 00:19:21,160
Újból, csak néztek rám.

286
00:19:21,160 –> 00:19:25,520
Engedetlenségünk által magunkban
hordozzuk a büntetést,

287
00:19:25,520 –> 00:19:33,280
azt választva, hogy az áldás
csatornáján kívül élünk.

288
00:19:33,280 –> 00:19:38,080
Az áldás csatornája
az engedelmes élet,

289
00:19:38,080 –> 00:19:44,640
mivel az engedelmesség
velejárója az áldás.

290
00:19:44,640 –> 00:19:48,080
És pontosan ez az, amiért Isten
ígéretei feltételesek,

291
00:19:48,080 –> 00:19:51,120
és a feltétel mindig
az engedelmesség,

292
00:19:51,120 –> 00:19:53,385
mert az ígéretek az áldás biztosítékai.

293
00:19:53,401 –> 00:19:56,235
De, részesülhet valaki áldásban
ha nem engedelmeskedik?

294
00:19:56,251 –> 00:19:58,850
Nem, mert az áldás velejárója
az engedelmesség.

295
00:19:58,857 –> 00:20:02,040
Elmondtam, ugyanazt a dolgot
néhányszor, de remélem,
hogy érthető volt.

296
00:20:02,040 –> 00:20:06,379
Ez az ígéret, amit el fogunk
most olvasni,

297
00:20:06,402 –> 00:20:08,440
a Példabeszédek 16:3-ban
található meg.

298
00:20:08,440 –> 00:20:11,840
és ez az a vers, ahonnan a mai
tanulmányunk címe is származik,

299
00:20:11,840 –> 00:20:15,080
a kölcsönhatás törvényére
van alapozva.

300
00:20:15,080 –> 00:20:18,560
Hallgassátok meg figyelemmel:
“Bízzad az Úrra a te dolgaidat,”

301
00:20:18,560 –> 00:20:21,080
Miről van itt szó? “Bízzad az Úrra
a te dolgaidat.”

302
00:20:21,080 –> 00:20:25,080
Ez a magaviseletetek. Ezek
a szavaitok és tetteitek.

303
00:20:25,080 –> 00:20:28,560
Ez a külső megnyilatkozás.

304
00:20:28,560 –> 00:20:30,320
“Bízzad az Úrra a te dolgodat,

305
00:20:30,320 –> 00:20:32,505
és,” mi fog történni?
Mi fog történni?

306
00:20:32,521 –> 00:20:37,640
…és mi lesz a te gondolataiddal?
“…véghez mennek.”

307
00:20:37,640 –> 00:20:39,680
Mit jelent az, hogy “véghez mennek”?

308
00:20:39,680 –> 00:20:45,800
Megerősíteni, ösztönözni,
visszaigazolni.

309
00:20:45,800 –> 00:20:50,735
Azt jelenti, hogy
állandóvá lesznek téve.

310
00:20:50,735 –> 00:20:57,390
Ha azt szeretnék, hogy helyes
gondolataink legyenek,
krisztusi gondolataink,

311
00:20:57,398 –> 00:20:59,400
mit kell tennünk?

312
00:20:59,400 –> 00:21:05,920
Az Úr Jézus Krisztusra kell
bíznunk dolgainkat.

313
00:21:05,920 –> 00:21:09,800
Mert ha viselkedésünk nem krisztusi,

314
00:21:09,800 –> 00:21:14,160
nem lehetnek krisztusi
érzelmeink és gondolataink.

315
00:21:14,160 –> 00:21:15,680
Érthető számotokra?

316
00:21:15,680 –> 00:21:24,881
Pontosan ez a törvény miatt,
amit, hogy neveznek?
Kölcsönhatás törvényének.

317
00:21:24,897 –> 00:21:28,560
Idők jelei, 1892 november 14:

318
00:21:28,560 –> 00:21:31,880
“A minden napok cselekedetei,

319
00:21:31,880 –> 00:21:35,120
mérik le és formálják hajlamunkat,
jellemünket…”

320
00:21:35,120 –> 00:21:42,440
Látjátok, nagyon sokat mondanak
arról, hogy mi történik itt fenn.

321
00:21:42,440 –> 00:21:46,560
De nem csak ezt teszik; még mit
tesznek? Olvassuk tovább:

322
00:21:46,560 –> 00:21:50,314
“A beszéd-szokásaink,
a cselekedeteink jellege,

323
00:21:50,329 –> 00:21:53,627
formál bennünket.”

324
00:21:53,642 –> 00:21:56,775
Más szavakkal gondolataink és
érzelmeink nem csak befolyásolják,

325
00:21:56,789 –> 00:21:59,852
szavainkat és cselekedeteinket,
hanem szavaink és cselekedeteink,

326
00:21:59,871 –> 00:22:04,311
viszonzásul befolyásolják
gondolatainkat és érzelmeinket;
formálnak minket.

327
00:22:04,336 –> 00:22:05,640
Látjátok ezt?

328
00:22:05,640 –> 00:22:14,440
Egy másik idézet: Bizonyságtételek,
4. kötet, 657. oldal:

329
00:22:14,440 –> 00:22:19,640
“Minden tett…” Mit foglal ez magába,
kedves barátaim?

330
00:22:19,640 –> 00:22:21,640
Szavainkat és cselekedeteinket.

331
00:22:21,640 –> 00:22:24,520
“Bár lényegtelen, minden cselekedet,

332
00:22:24,520 –> 00:22:28,240
hatással van a jellemfejlődésre.

333
00:22:28,240 –> 00:22:31,200
Egy jó jellem többet ér,
mint a világi javak,

334
00:22:31,200 –> 00:22:37,800
és a jellemformálás munkája a
legnemesebb, amelyben
az ember részt vehet.”

335
00:22:37,800 –> 00:22:40,880
Nem csak a legnemesebb, hanem
a legfontosabb is. {Ed 225.3}

336
00:22:40,880 –> 00:22:43,800
Amit tenni szeretnék az,

337
00:22:43,800 –> 00:22:47,160
hogy remélhetőleg megértettük, hogy
mit jelent a kölcsönhatás törvénye,

338
00:22:47,160 –> 00:22:56,800
az emberi test legaktívabb
részére vonatkozik;

339
00:22:56,800 –> 00:23:00,160
és mi az emberi test legaktívabb tagja?

340
00:23:00,160 –> 00:23:03,840
A nyelv.

341
00:23:03,840 –> 00:23:06,040
Ezt tudtátok.

342
00:23:06,040 –> 00:23:11,080
Mi az emberi test legaktívabb tagja.
A nyelv.

343
00:23:11,080 –> 00:23:13,480
Kedves barátaim,
a kölcsönhatás törvénye,

344
00:23:13,480 –> 00:23:20,920
sajátos és speciális jelentése van
a nyelv munkájára,

345
00:23:20,920 –> 00:23:24,920
más szavakkal a szavainkra.

346
00:23:24,920 –> 00:23:31,120
Kérlek, gyertek alkalmazzuk együtt
ezt az alapelvet, a nyelv munkájára.

347
00:23:31,120 –> 00:23:35,200
A szavainkat az Úrnak
kell szentelnünk,

348
00:23:35,200 –> 00:23:39,120
a helyes gondolkodás
megalapozása miatt.

349
00:23:39,120 –> 00:23:41,160
Hallottátok amit mondtam?

350
00:23:41,160 –> 00:23:44,840
Miért kell az Úrnak szentelnünk
szavainkat?

351
00:23:44,840 –> 00:23:47,623
A helyes gondolkodás
megalapozása érdekében.

352
00:23:47,639 –> 00:23:53,200
Pontosan ez az, amiért így
imádkozik Dávid… Mi az imája?

353
00:23:53,200 –> 00:23:58,080
“Legyenek kedvedre valók
szájam mondásai,

354
00:23:58,080 –> 00:24:01,080
és az én szívemnek
gondolatai előtted,

355
00:24:01,080 –> 00:24:04,280
oh Uram, kősziklám és megváltóm.”
{Zsolt. 19:15}

356
00:24:04,280 –> 00:24:06,680
Miért imádkozik, hogy legyen
elfogadható mindkettő?

357
00:24:06,680 –> 00:24:09,266
A kölcsönhatás törvénye miatt.

358
00:24:09,280 –> 00:24:12,880
Egyik sem elfogadható
a másik nélkül,

359
00:24:12,880 –> 00:24:18,600
mivel drámai kölcsönhatásban
vannak egymásra.

360
00:24:18,600 –> 00:24:20,480
Ámen?

361
00:24:20,480 –> 00:24:24,200
A szavainkat Krisztus kell uralja,

362
00:24:24,200 –> 00:24:32,391
ha azt akarjuk, hogy a gondolataink
krisztusiak legyenek, kedves barátaim.

363
00:24:32,398 –> 00:24:37,480
Engedjétek meg, hogy
megmagyarázzam
és szemléltessem.

364
00:24:37,480 –> 00:24:42,600
Van egy sugárút, nevezzük a
befolyás sugárútjának,

365
00:24:42,600 –> 00:24:47,520
amely összeköti az agyat a nyelvvel,

366
00:24:47,520 –> 00:24:50,160
vagy a gondolatokat a szavakkal,

367
00:24:50,160 –> 00:24:55,040
mindegy, hogy a szervről beszélünk,
vagy annak funkciójáról. Rendben?

368
00:24:55,040 –> 00:24:58,440
Hogy hívják a sugárutat?
A befolyás sugárútjának.

369
00:24:58,440 –> 00:25:03,960
Láthatjuk a befolyás folyamatát,

370
00:25:03,960 –> 00:25:07,760
az agytól a nyelvig,
a gondolatoktól a szavakig.

371
00:25:07,760 –> 00:25:13,120
Ahogy a Szentírás mondja,
Lukács 6:45-ben,

372
00:25:13,120 –> 00:25:17,689
“A szív teljességéből szól a száj.”

373
00:25:17,705 –> 00:25:20,160
A jó ember az ő szívének
jó kincséből hoz elő jót;

374
00:25:20,160 –> 00:25:23,360
és a gonosz ember az ő szívének
gonosz kincséből hoz elő gonoszt:

375
00:25:23,376 –> 00:25:27,520
Mert a szívnek teljességéből
szól az ő szája.”

376
00:25:27,520 –> 00:25:31,720
Ez a befolyás sugárútjának
áramlata az agytól a nyelvig,

377
00:25:31,720 –> 00:25:33,200
a gondolatoktól a szavakig.

378
00:25:33,200 –> 00:25:37,160
De kedves barátaim, kérlek
értsetek meg egy fontos dolgot!

379
00:25:37,160 –> 00:25:41,590
A befolyás sugárútja
az agyunktól az elménkig,

380
00:25:41,613 –> 00:25:47,640
a gondolatainktól a szavainkig,
kétirányú.

381
00:25:47,640 –> 00:25:53,080
Milyen? Egy kétirányú utca,
és a befolyás irányát,

382
00:25:53,080 –> 00:25:58,371
visszafordítani nagyon nehéz.

383
00:25:58,386 –> 00:26:00,941
Pont olyan közvetlenül
és drámai módon,

384
00:26:00,949 –> 00:26:03,909
ahogy a gondolataink
befolyásolják szavainkat,

385
00:26:03,925 –> 00:26:08,240
úgy befolyásolják szavaink
gondolatainkat.

386
00:26:08,240 –> 00:26:14,040
Ez egy kölcsönös,
kétirányú befolyás.

387
00:26:14,040 –> 00:26:17,680
Szeretném kiemelni
és aláhúzni ezt.

388
00:26:17,680 –> 00:26:22,040
Ez az egész tanulmány kulcsa.

389
00:26:22,040 –> 00:26:26,040
Hallgassátok meg; Jézus élete,
323. oldal, idézem:

390
00:26:26,040 –> 00:26:29,120
“A szavak megmutatják,
mi van a szívben.

391
00:26:29,120 –> 00:26:31,040
“A szívnek teljességéből szól a száj.”

392
00:26:31,040 –> 00:26:37,000
A szavak többet jelentenek
a jellem kinyilvánításánál –

393
00:26:37,000 –> 00:26:40,640
vissza is tudnak hatni a jellemre.

394
00:26:40,640 –> 00:26:46,440
Az embereket befolyásolják
saját szavaik.”

395
00:26:46,440 –> 00:26:49,240
Egyetértünk?

396
00:26:49,240 –> 00:26:51,480
Testvérnők ez titeket is
magába foglal –

397
00:26:51,480 –> 00:26:56,920
az “ember”; általános kifejezés
van használva, igen ez titeket is
magába foglal.

398
00:26:56,920 –> 00:27:02,120
A saját szavaink által
vagyunk befolyásolva.

399
00:27:02,120 –> 00:27:07,720
Hányat befolyásol közülünk?
Mindannyiunkat.

400
00:27:07,720 –> 00:27:12,080
Milyen nagy a hatása?
Hallgassátok meg.

401
00:27:12,080 –> 00:27:15,040
Idők jelei, 1905, március 1:

402
00:27:15,040 –> 00:27:22,880
“Mindannyian,” hányan?
“Mindannyian nagy mértékben,”
milyen mértékben?

403
00:27:22,880 –> 00:27:28,790
“…nagy mértékben vagyunk
befolyásolva a saját szavaink által.

404
00:27:28,806 –> 00:27:32,560
Kifejezik érzéseiket szavaikkal.

405
00:27:32,560 –> 00:27:35,640
Ezért a nyelv uralma,

406
00:27:35,640 –> 00:27:38,160
szorosan kapcsolódik
a személyes valláshoz.

407
00:27:38,160 –> 00:27:44,240
Sokat arra vezetnek a saját szavaik,
hogy rossz dolgokat jónak higgyenek.

408
00:27:44,240 –> 00:27:46,400
A gondolatok szavakban
jutnak kifejezésre,

409
00:27:46,400 –> 00:27:49,760
és a szavak visszahatnak a
gondolatokra? Mit láthatunk itt?

410
00:27:49,760 –> 00:27:52,680
Kölcsönhatást.

411
00:27:52,687 –> 00:27:55,060
“A gondolatok szavakban
jutnak kifejezésre,

412
00:27:55,075 –> 00:27:57,320
és a szavak visszahatnak
a gondolatokra,

413
00:27:57,320 –> 00:27:58,760
létrehozva más szavakat.

414
00:27:58,760 –> 00:28:05,680
A befolyást nem csak magán érzi
az ember, de másokon is érezhető.

415
00:28:05,680 –> 00:28:11,640
Kedves barátaim, mekkora ez
a befolyás? Olyan nagy
– hallgassatok meg –

416
00:28:11,640 –> 00:28:17,160
olyan nagy, hogy
ha mondunk valamit,

417
00:28:17,160 –> 00:28:22,120
amiről kezdetben nagyon jól tudjuk,
hogy nem igaz,

418
00:28:22,120 –> 00:28:29,480
eljuthatunk oda, hogy
tulajdonképpen elhiggyük azt,
hogy az igaz.

419
00:28:29,480 –> 00:28:35,080
Ezt megtörténhet,

420
00:28:35,080 –> 00:28:40,960
a kölcsönhatás törvénye miatt.

421
00:28:40,960 –> 00:28:46,920
Tudjátok, nem véletlenekről
beszélünk,

422
00:28:46,920 –> 00:28:50,160
vagy lényegtelen dolgokról, amikor
a jellemfejlődésről beszélünk.

423
00:28:50,160 –> 00:28:55,680
Bár ezt az alapelvet
a legtöbb ember nem érti,

424
00:28:55,680 –> 00:29:02,200
megvan benne mind az erő és
a lehetőség, hogy segítsen
vagy hátráltasson

425
00:29:02,200 –> 00:29:07,440
a Krisztuséhoz hasonló
jellemfejlődésben,

426
00:29:07,440 –> 00:29:11,840
attól függően, hogy használjuk
vagy visszaélünk vele.

427
00:29:11,840 –> 00:29:13,600
Halottátok amit mondtam?

428
00:29:13,600 –> 00:29:20,160
Kérlek, gyertek tanuljuk meg, hogy
hogyan ne éljünk vele vissza,
hanem használjuk,

429
00:29:20,160 –> 00:29:25,600
és arassuk le az áldásokat,
amelyek az engedelmesség
elvében gyökereznek.

430
00:29:25,600 –> 00:29:27,160
Ez a célunk.

431
00:29:27,160 –> 00:29:34,760
Valószínű, hogy az egyik legjobb
és a legérthetőbb idézet,

432
00:29:34,760 –> 00:29:39,040
erről az elvről a Gyógyítás
szolgálata című könyv 251-dik
oldalán található.

433
00:29:39,040 –> 00:29:42,320
Meg szeretném osztani veletek,
Gyógyítás szolgálata 251. oldal:

434
00:29:42,320 –> 00:29:49,480
Idézem: “A természet törvénye,”
meg kell állnunk itt,

435
00:29:49,480 –> 00:29:54,280
Mi ez? A természet törvénye.

436
00:29:54,280 –> 00:29:57,000
A természet melyik törvényével
találkozunk itt?

437
00:29:57,000 –> 00:30:00,360
Már bemutattam ezt, de újból
megteszem.
{A lelkész ledobja a tollat}

438
00:30:00,360 –> 00:30:04,480
Tiszteletben tartja az egyént
a gravitáció törvénye? Nem.

439
00:30:04,480 –> 00:30:07,600
Tiszteletben tartja
a személyes hitet? Nem.

440
00:30:07,600 –> 00:30:09,385
Személyes kedvezmény? Nem.

441
00:30:09,393 –> 00:30:11,592
Mindig működik, akár tetszik,
akár nem,

442
00:30:11,600 –> 00:30:14,773
akár hiszed, akár nem, nem számít,
hogy ki vagy, ez törvény.

443
00:30:14,789 –> 00:30:16,080
Egyetértünk?

444
00:30:16,080 –> 00:30:20,600
Van egy törvény; van egy törvény,
amely mindig működik.

445
00:30:20,600 –> 00:30:26,240
“A természet törvénye, hogy
gondolataink és érzéseink ”

446
00:30:26,240 –> 00:30:30,040
“…megerősödnek.” Mit jelent ez?

447
00:30:30,040 –> 00:30:33,960
“véghez mennek,” mondja
az alapigénk. {Péld. 16:3}

448
00:30:33,960 –> 00:30:38,383
“A természet törvénye, hogy
gondolataink és érzéseink
megerősödnek,

449
00:30:38,391 –> 00:30:42,400
ahogy kifejezésre juttatjuk ezeket.”

450
00:30:42,400 –> 00:30:46,520
Hallottátok?

451
00:30:46,520 –> 00:30:49,160
“Miközben a gondolatok
szavakat fejeznek ki,

452
00:30:49,160 –> 00:30:52,560
hasonlóképpen igaz, hogy
szavak követik a gondolatokat.”

453
00:30:52,560 –> 00:30:54,921
Mi ez? Kölcsön hatás.

454
00:30:54,929 –> 00:30:57,320
“Miközben a szavak
gondolatokat fejeznek ki,

455
00:30:57,320 –> 00:30:59,440
úgyszintén a gondolatokat
szavak követik.

456
00:30:59,440 –> 00:31:04,560
Ha! “…Ha jobban kifejezésre
juttatnánk hitünket,

457
00:31:04,560 –> 00:31:07,320
jobban örülnénk a kapott áldásnak –

458
00:31:07,320 –> 00:31:09,040
Isten kegyelmének és szeretetének –

459
00:31:09,040 –> 00:31:11,932
nagyobb hitünk és
nagyobb örömünk lenne.”

460
00:31:11,932 –> 00:31:13,292
Hallhatok egy Áment? {Ámen}

461
00:31:13,306 –> 00:31:17,065
Kedves barátaim, minden
alkalommal, amikor kifejezésre
juttatjátok hiteteket,

462
00:31:17,080 –> 00:31:18,880
a kölcsönhatás törvénye által,

463
00:31:18,880 –> 00:31:22,000
mi fog történni? Erősödik a hit.

464
00:31:22,000 –> 00:31:26,120
Minden alkalommal, amikor
kifejezésre juttatjátok
az örömötöket,

465
00:31:26,120 –> 00:31:30,882
mi fog történni?
Még több örömötök lesz.

466
00:31:30,882 –> 00:31:35,200
“Egyetlen nyelv sem,” olvassuk
tovább: “Egyetlen nyelv sem
tudja kifejezni,

467
00:31:35,200 –> 00:31:40,120
véges elme nem tudja felfogni,
az áldást,

468
00:31:40,120 –> 00:31:45,680
ami Isten szeretete és jóságának
értékeléséből fakad.

469
00:31:45,680 –> 00:31:50,240
Még a földön is lehet ki nem
apadó örömforrásunk,

470
00:31:50,240 –> 00:31:56,120
mert az Isten trónjától eredő
forrás által van táplálva.”

471
00:31:56,120 –> 00:32:01,600
Látjátok ennek a törvénynek a
felhasználásában rejlő lehetőséget,

472
00:32:01,600 –> 00:32:07,920
hogy megáldjon minket?
Látjátok a lehetőséget?

473
00:32:07,920 –> 00:32:10,440
De kedves barátaim,
figyelmeztetnem kell titeket,

474
00:32:10,440 –> 00:32:18,120
segít nekünk, hogy ha
helyesen használjuk

475
00:32:18,120 –> 00:32:23,520
és megakadályoz ebben,
ha visszaélünk vele.

476
00:32:23,520 –> 00:32:28,360
Figyeljétek meg mindkettőt
az alábbi idézetben.

477
00:32:28,360 –> 00:32:35,120
Elme, jellem és személyiség,
2. kötet, 579. oldal:

478
00:32:35,120 –> 00:32:40,320
“Minél többet beszélsz a hitről,
annál több hited lesz.”

479
00:32:40,320 –> 00:32:43,600
Figyeljétek meg, hogy
mennyire végleges ez.

480
00:32:43,600 –> 00:32:46,600
“Minél többet beszéltetek a hitről?
“…”annál több lesz”

481
00:32:46,600 –> 00:32:50,320
Ez megkérdőjelezhető?
Nem, ez egy biztos dolog.

482
00:32:50,320 –> 00:32:58,720
Miért? Miért? Miért biztos dolog?
Mivel egy törvény.

483
00:32:58,720 –> 00:33:01,840
Beszéltek a hitről, és a kölcsönhatás
törvénye révén,

484
00:33:01,840 –> 00:33:03,960
több hitetek lesz.

485
00:33:03,960 –> 00:33:10,080
Használjátok a törvényt, kedves
barátaim. Hatalmas áldás van benne
ha használjátok.

486
00:33:10,080 –> 00:33:17,080
De vigyázzatok! Hallgassátok meg,
a benne rejlő lehetőséget,
hogy akadályozzanak.

487
00:33:17,080 –> 00:33:22,200
“Minél többet,” Tovább olvasom:
“Minél többet foglalkozol
a csüggedéssel,

488
00:33:22,200 –> 00:33:27,480
másoknak beszélve
megpróbáltatásaidról,
felnagyítva ezeket,

489
00:33:27,480 –> 00:33:30,360
hogy rokonszenvet ébressz,

490
00:33:30,360 –> 00:33:40,160
annál jobban elcsüggedsz és
annál több megpróbáltatásban
lesz részed.”

491
00:33:40,160 –> 00:33:43,360
“Annál jobban el fogsz csüggeni
és annál több,”

492
00:33:43,360 –> 00:33:48,080
“…megpróbáltatásban lesz részed.”

493
00:33:48,080 –> 00:33:51,440
A törvény szerint ha csüggedésről
és megpróbáltatásról beszélünk,

494
00:33:51,440 –> 00:33:55,210
annál jobban elcsüggedünk
és annál több megpróbáltatásban
lesz részünk.

495
00:33:55,217 –> 00:33:58,479
Kedves barátaim,
meg vagyok győződve,

496
00:33:58,495 –> 00:34:02,080
hogy nagyon sokan közülünk,
több kárt teszünk a keresztény
életünkben,

497
00:34:02,080 –> 00:34:05,000
és a jellemfejlődésünkben,
a saját nyelvünkkel,

498
00:34:05,000 –> 00:34:10,560
mint bármi mással.

499
00:34:10,560 –> 00:34:13,560
Sokan közülünk, több kárt teszünk
a keresztény életünkben,

500
00:34:13,560 –> 00:34:16,200
a saját nyelvünkkel,
mint bármi mással.

501
00:34:16,200 –> 00:34:20,000
Zúgolódunk, panaszkodunk

502
00:34:20,000 –> 00:34:23,480
és beszélünk a megpróbáltatásainkról
és szenvedéseinkről,

503
00:34:23,480 –> 00:34:28,880
és csüggedéseinkről, és törvény
szerint mit teszünk?

504
00:34:28,880 –> 00:34:34,600
Egyre csüggedtebbé és
depressziósabbá tesszük magunkat.

505
00:34:34,600 –> 00:34:40,480
Röviden, el szeretnék mondani
nektek egy történetet.

506
00:34:40,480 –> 00:34:45,080
Abban a kiváltságban volt részem,
hogy egy Biblia tanárt helyettesítettem,

507
00:34:45,080 –> 00:34:47,840
aki egészségügyi okokból
nem tudott tanítani.

508
00:34:47,840 –> 00:34:53,800
Át kellett vennem 6 osztályt
egy negyedévre,

509
00:34:53,800 –> 00:35:01,720
első nap, segítőkészséggel
érkeztem az iskolába

510
00:35:01,720 –> 00:35:04,000
úgy, hogy pozitív hatással
legyek a diákokra;

511
00:35:04,000 –> 00:35:08,720
emlékszem, hogy ő oda jött
hozzám a folyóson,

512
00:35:08,720 –> 00:35:10,792
ahogy az osztályterem fele mentem.

513
00:35:10,800 –> 00:35:19,160
Nevezzük őt Zsuzsának.
Szomorú tekintete volt,

514
00:35:19,160 –> 00:35:22,480
mint aki egy barátját veszítette el,

515
00:35:22,480 –> 00:35:23,480
megsajnáltam.

516
00:35:23,480 –> 00:35:28,600
A szegény lány nyilvánvalóan
szomorú és boldogtalan volt,
valójában szerencsétlen.

517
00:35:28,600 –> 00:35:32,200
Azt kérdezte tőlem, “Te vagy
a Biblia tanár?” Azt válaszoltam,
“Igen.”

518
00:35:32,200 –> 00:35:36,520
“Beszélni szeretnék veled.”
mondta. Azt válaszoltam,
“természetesen Zsuzsa.”

519
00:35:36,520 –> 00:35:40,080
“Gyere az irodámba, a szünetben;”
és én adtam neki időt.

520
00:35:40,080 –> 00:35:42,440
Természetesen, ott volt.

521
00:35:42,440 –> 00:35:49,800
Kinyitotta az ajtót és leültem
és Zsuzsa kifakad.

522
00:35:49,800 –> 00:35:54,240
Elkezdett beszélni az összes

523
00:35:54,240 –> 00:36:00,840
szomorú, szánalmas és szerencsétlen
dologról a fiatal életében.

524
00:36:00,840 –> 00:36:06,440
Ahogy hallgattam, arra gondoltam,
“Szegény gyermek”

525
00:36:06,440 –> 00:36:10,480
És ahogy tovább hallgattam
megértettem, hogy

526
00:36:10,480 –> 00:36:14,760
sok minden, amiről beszélt
nem volt valós.

527
00:36:14,760 –> 00:36:19,000
Számára az volt, de olyan dolgokat
mondott, mint például:

528
00:36:19,000 –> 00:36:23,000
“Az összes tanárom meg akart
buktatni engem.”

529
00:36:23,000 –> 00:36:26,840
Történetesen ismertem a tanárait
és tudtam, hogy ez nem így volt,

530
00:36:26,840 –> 00:36:31,120
de ő erről meg volt győződve;

531
00:36:31,120 –> 00:36:35,040
nagyon csüggedt volt,

532
00:36:35,040 –> 00:36:39,960
és miközben beszélt,
elkezdett sírni;

533
00:36:39,960 –> 00:36:41,720
és ez nem lepett meg engem.

534
00:36:41,720 –> 00:36:46,032
Így működik a
kölcsönhatás törvénye.

535
00:36:46,040 –> 00:36:49,670
Szerettem volna segíteni rajta,
ötleteket adtam, és ő azt mondta:

536
00:36:49,680 –> 00:36:52,920
“Tudod, próbáltam,
de nálam nem vált be.”

537
00:36:52,920 –> 00:36:57,798
Eltelt egy egész óra
és semmire sem mentünk.

538
00:36:57,814 –> 00:37:00,200
Ezért azt mondtam neki,
“Tudod Zsuzsa,

539
00:37:00,200 –> 00:37:02,360
még egyszer találkoznunk kell.

540
00:37:02,360 –> 00:37:05,040
Gyere holnap, ugyanebben
az időben. Itt leszek.”

541
00:37:05,040 –> 00:37:09,880
Őszintén szólva, kihívást jelentett
számomra, hogy meghívtam,

542
00:37:09,880 –> 00:37:14,160
mert az a nap kudarc volt, de arra
gondoltam, hogy meg kell ezt tennem.

543
00:37:14,160 –> 00:37:17,200
A következő nap, pontos időben
megérkezett.

544
00:37:17,200 –> 00:37:19,240
Természetesen arra gondoltam,

545
00:37:19,240 –> 00:37:22,600
hogy elmondta már az összes
negatív dolgot,

546
00:37:22,600 –> 00:37:24,920
és most beszélhetünk néhány
pozitív dologról.

547
00:37:24,920 –> 00:37:30,560
Oh nem. Nem,
csak a felét hallottam,

548
00:37:30,560 –> 00:37:33,400
és folytatta tovább,

549
00:37:33,400 –> 00:37:37,077
és próbáltam néhány reményteli
javaslatot közbevetni,

550
00:37:37,085 –> 00:37:39,320
néhány hasznos dolgot,
amit megtehet.

551
00:37:39,320 –> 00:37:43,012
“Nem, nekem nem fog működni;
próbáltam. Az sem fog működni.”

552
00:37:43,027 –> 00:37:47,880
Újból sírva ment el az irodából és
tényleg nagyon lehangolt voltam.

553
00:37:47,880 –> 00:37:54,680
Lehangolt voltam. Úgy értem
semmire sem mentünk.

554
00:37:54,680 –> 00:37:58,840
Összeszedve a bátorságom,
azt mondtam neki, tudod Zsuzsa,

555
00:37:58,840 –> 00:38:05,200
újból találkoznunk kell;
gyere vissza holnap.”

556
00:38:05,200 –> 00:38:08,000
Nehéz volt ezt megmondani neki,

557
00:38:08,000 –> 00:38:12,369
de aznap este imádkoztam.

558
00:38:12,385 –> 00:38:15,760
Azt mondtam, “Uram, én nem tudok
ezen a szegény gyermeken segíteni.

559
00:38:15,760 –> 00:38:19,040
Segítségre van szüksége. Mit tegyek?”
És Ő adott nekem egy tervet.

560
00:38:19,040 –> 00:38:23,200
Épp időben, a következő nap.
Kopogás az ajtón, kinyitom,

561
00:38:23,200 –> 00:38:27,585
és mielőtt bármit mondhatott volna,

562
00:38:27,600 –> 00:38:32,200
összeszedtem minden bátorságomat,

563
00:38:32,200 –> 00:38:35,680
a szemébe néztem és azt mondtam,
“Zsuzsa egy szót sem,

564
00:38:35,680 –> 00:38:38,120
egyetlen szót sem a problémáidról,

565
00:38:38,120 –> 00:38:45,400
addig, amíg nem mondsz valamit,
amiért boldog és hálás vagy.”

566
00:38:45,400 –> 00:38:48,579
Egy kicsit meglepődött; tudta,
hogy mit értek ezalatt.

567
00:38:48,595 –> 00:38:51,051
Azt mondtam neki, “Jó, hogy jöttél,
foglalj helyet,

568
00:38:51,064 –> 00:38:54,140
de egy szót sem a gondjaidról,
egészen addig, míg nem mondasz,

569
00:38:54,140 –> 00:38:57,040
legalább egy dolgot, amiért boldog
és hálás vagy.”

570
00:38:57,040 –> 00:39:01,760
Leültünk mindketten, és vártam,
hogy mondjon valamit,

571
00:39:01,760 –> 00:39:06,720
mivel tudtam, hogy beszélni
akar velem a gondjairól.

572
00:39:06,726 –> 00:39:10,236
Semmire sem tudott gondolni,

573
00:39:10,240 –> 00:39:13,520
néztem őt, ahogy megpróbál
valamire gondolni,

574
00:39:13,520 –> 00:39:15,520
valamire, ami boldoggá teszi őt.

575
00:39:15,520 –> 00:39:17,280
Nézte a földet, aztán a mennyezetet,

576
00:39:17,280 –> 00:39:18,280
a falakat.

577
00:39:18,280 –> 00:39:21,840
Kereste azt, amiért hálás,

578
00:39:21,840 –> 00:39:24,778
és semmi sem jutott eszébe.

579
00:39:24,800 –> 00:39:29,800
Ez történhet veletek, kedves
barátaim, ha rosszul használjátok
fel ezt a törvényt.

580
00:39:29,800 –> 00:39:32,880
Semmi sem jutott az eszébe,

581
00:39:32,880 –> 00:39:37,360
és ezt az egész időt hallgatásban
töltötte el az irodámban.

582
00:39:37,360 –> 00:39:40,237
Végül azt mondtam neki, “Tudod
Zsuzsa, dolgom van,

583
00:39:40,245 –> 00:39:43,244
dolgozatokat kell kijavítanom
és ahogy van valami mondanivalód,

584
00:39:43,252 –> 00:39:46,000
mond el nekem és
meg foglak hallgatni.”

585
00:39:46,000 –> 00:39:50,320
Egész idő alatt dolgozatokat
javítottam; és ő mindvégig
ott ült szótlanul.

586
00:39:50,320 –> 00:39:54,040
Mielőtt elment, az mondtam neki
“Zsuzsa, holnap visszajöhetsz,

587
00:39:54,040 –> 00:39:56,040
de ugyanez lesz érvényben holnap is,

588
00:39:56,040 –> 00:39:57,938
egyetlen szót se szólj a gondjaidról,

589
00:39:57,946 –> 00:40:01,560
egészen addig, míg nem mondasz
valamit, amiért hálás vagy.”

590
00:40:01,560 –> 00:40:06,906
Másnap nem jött vissza és én
nagyon rosszul éreztem magam,

591
00:40:06,922 –> 00:40:11,040
Kísértve éreztem magam, hogy
azt mondjam, “Gyere vissza
és beszéljünk a…”

592
00:40:11,040 –> 00:40:14,080
De nem, kitartok
az elhatározásomban.

593
00:40:14,080 –> 00:40:17,600
Mindig, amikor találkoztunk,
azt mondtam neki, “Zsuzsa,
bármikor visszajössz,

594
00:40:17,600 –> 00:40:20,614
de valami olyasmiről kell beszélj,
amiért hálás vagy.”

595
00:40:20,630 –> 00:40:26,400
Nagy mosollyal az arcomon.

596
00:40:26,400 –> 00:40:31,600
Meséltem erről a feleségemnek
és amikor otthon voltam,

597
00:40:31,600 –> 00:40:34,480
kaptunk egy telefonhívást.
A feleségem vette fel,

598
00:40:34,480 –> 00:40:38,672
átadva a telefont nekem, azt mondta,
“Azt hiszem Zsuzsa keres.”

599
00:40:38,672 –> 00:40:40,984
Tehát felvettem a
telefont és azt mondtam,

600
00:40:41,000 –> 00:40:43,280
“Zsuzsa, ugyanaz
érvényes a telefonon is.

601
00:40:43,280 –> 00:40:46,320
Egyetlen szót sem,
egyetlen szót sem

602
00:40:46,320 –> 00:40:51,240
a gondjaidról, míg nem mondasz
valamit, amiért hálás vagy.”

603
00:40:51,240 –> 00:40:53,880
Csend.

604
00:40:53,880 –> 00:40:59,600
Halottam a lélegzetét; de semmi.

605
00:40:59,600 –> 00:41:04,679
Végül aztán, elkezdett beszélni.

606
00:41:04,695 –> 00:41:08,680
Tudjátok nagyon régen történt,
nem emlékszem pontosan,
hogy mit mondott,

607
00:41:08,680 –> 00:41:11,793
de valami nagyon általános volt.

608
00:41:11,809 –> 00:41:16,400
De ennek ellenére elkezdem
bátorítani őt,

609
00:41:16,400 –> 00:41:20,600
hogy fedezze fel ennek az egy
dolognak a szerteágazó
következményeit,

610
00:41:20,600 –> 00:41:24,040
és tudjátok, egyáltalán nem említettük
a beszélgetés alatt a gondjait.

611
00:41:24,040 –> 00:41:26,417
Csak az áldásokról beszéltünk,

612
00:41:26,432 –> 00:41:28,470
amiben részesült ez a gyerek
minden nap.

613
00:41:28,486 –> 00:41:31,320
Azt mondtam “Zsuzsa, szeretném
ha holnap bejönnél az irodámba,

614
00:41:31,320 –> 00:41:33,331
hogy mást is elmondj,
amiért boldog vagy.”

615
00:41:33,339 –> 00:41:36,800
Azt mondta “Rendben.” Ekkor már
jobban érezte magát.

616
00:41:36,800 –> 00:41:42,160
Másnap bejött és egész nap
beszélgettünk azokról az áldásokról,
amiben részesült.

617
00:41:42,160 –> 00:41:44,200
Az áldásokról.

618
00:41:44,200 –> 00:41:46,400
Csak egy negyedévig voltam ott,

619
00:41:46,400 –> 00:41:52,000
de láttam néhány teljesen hihetetlen
dolgot megtörténni Zsuzsa életében.

620
00:41:52,000 –> 00:41:53,600
Más személlyé vált

621
00:41:53,600 –> 00:41:58,160
azáltal, hogy egyszerűen használta
ezt a törvényt és nem élt vissza vele.

622
00:41:58,160 –> 00:42:02,040
Látjátok, a legtöbb problémája
képzeletbeli volt. {MH 241.2}

623
00:42:02,040 –> 00:42:05,760
Megteremtette ezeket azáltal, hogy

624
00:42:05,760 –> 00:42:08,800
a negatív dologra összpontosított
és a negatív dologról beszélt

625
00:42:08,800 –> 00:42:13,480
és irreálisan rossz volt
minden számára; minden rossz volt.

626
00:42:13,480 –> 00:42:15,716
Természetesen
nem voltak barátai,

627
00:42:15,717 –> 00:42:19,000
mert sötét felhőbe burkolózott,

628
00:42:19,000 –> 00:42:20,920
nyomasztó volt a társasága,

629
00:42:20,920 –> 00:42:24,200
senki sem akart egy ilyen
emberrel barátkozni.

630
00:42:24,200 –> 00:42:29,880
Tehát elképzelt helyzeteket alakított,

631
00:42:29,880 –> 00:42:34,840
és olyan depressziós lett, hogy
senki sem akart vele lenni.

632
00:42:34,840 –> 00:42:37,920
De amikor elkezdett pozitívan
gondolkozni, barátai lettek.

633
00:42:37,920 –> 00:42:41,360
Egy negyedév után elmentem;
Én valóba kötődtem ezekhez
a diákokhoz

634
00:42:41,360 –> 00:42:46,440
és meghívtak, hogy tartsak egy
imahetet a következő évben.

635
00:42:46,440 –> 00:42:50,040
Sohasem felejtem el,
hátra sétáltam a gyülekezetben,

636
00:42:50,040 –> 00:42:53,000
és mit gondoltok, ki kísérte
a kezdő éneket,

637
00:42:53,000 –> 00:42:58,160
gitárral a kezében, hatalmas
mosollyal az arcán? Zsuzsa.

638
00:42:58,160 –> 00:43:00,880
Ránéztem és azt mondtam:
“Dicsőség Istennek.”

639
00:43:00,880 –> 00:43:03,440
Szaladva jött oda hozzám,
ahogy meglátott,

640
00:43:03,440 –> 00:43:06,611
átölelt és azt mondta,
“Boldog vagyok, hogy látlak,

641
00:43:06,627 –> 00:43:12,200
és apropó, ebben az évben,
boldog vagyok ebben az iskolában.”

642
00:43:12,200 –> 00:43:20,200
Kedves barátaim, kérlek használjátok
és ne éljetek vissza vele.

643
00:43:20,200 –> 00:43:25,240
Ebben az elvben benne van
az áldás és a segítség lehetősége,

644
00:43:25,240 –> 00:43:30,120
benne van az átok és
az akadály lehetősége is.

645
00:43:30,120 –> 00:43:36,160
Csak azt válasszátok,

646
00:43:36,160 –> 00:43:40,272
ami segíteni fog nektek kifejleszteni
egy Krisztushoz hasonló jellemet.

647
00:43:40,288 –> 00:43:42,328
{Ámen}

648
00:43:42,328 –> 00:43:45,480
Most a gondolatainkban ezzel
az alapelvvel, azt szeretném,

649
00:43:45,480 –> 00:43:48,056
ha összpontosítanánk néhány
konkrét dologra arról,

650
00:43:48,057 –> 00:43:50,480
amit tehetünk és nem
tehetünk a Biblia szerint

651
00:43:50,480 –> 00:43:57,200
arról, hogy mit mondhatunk
és mit nem mondhatunk.

652
00:43:57,200 –> 00:44:02,676
Meg fogtok lepődni

653
00:44:02,684 –> 00:44:06,560
kölcsönhatás törvényének
fontosságán és meg fogtok lepődni,

654
00:44:06,560 –> 00:44:09,596
hogy milyen sok konkrét parancs
van a Bibliában,

655
00:44:09,612 –> 00:44:15,000
arról, hogy mit és
mit nem mondhatunk.

656
00:44:15,000 –> 00:44:18,560
Megértve a mit lehet és mit nem
lehet tenni mögötti elvet,

657
00:44:18,560 –> 00:44:21,960
meg fogjátok jobban érteni,
miért fontos mondani valamit,

658
00:44:21,960 –> 00:44:24,880
és miért fontos nem kimondani
más dolgokat.

659
00:44:24,880 –> 00:44:26,120
Követitek?

660
00:44:26,120 –> 00:44:30,804
Pontosan ezért annyira fontos
megérteni bizonyos alapelveket.

661
00:44:30,812 –> 00:44:34,143
És ezután a mit lehet és a mit
nem lehet tenni elvek,

662
00:44:34,151 –> 00:44:38,120
értelmet nyernek.

663
00:44:38,120 –> 00:44:39,600
Megértettétek?

664
00:44:39,600 –> 00:44:43,760
Gyerek vizsgáljunk meg néhány
konkrét bibliai parancsot,

665
00:44:43,760 –> 00:44:45,915
arra vonatkozóan,
hogy mit ne mondjunk.

666
00:44:45,915 –> 00:44:48,204
Gyertek beszéljünk előbb
a negatív dolgokról,

667
00:44:48,204 –> 00:44:50,720
és azután a pozitív dolgokról
fogunk beszélni.

668
00:44:50,720 –> 00:44:53,720
Apropó, a holnap reggeli előadás,

669
00:44:53,720 –> 00:44:55,600
arról fog szólni,
hogy mit kell mondanunk,

670
00:44:55,600 –> 00:44:59,120
és remélem, hogy mindannyian
itt lesztek holnap reggel, igaz?

671
00:44:59,120 –> 00:45:00,520
Nem volt egyhangú…

672
00:45:00,520 –> 00:45:03,160
Mindannyian itt lesztek holnap
reggel, igaz? {Ámen}

673
00:45:03,160 –> 00:45:05,080
Rendben.

674
00:45:05,080 –> 00:45:07,800
Rendben, mit nem kellene
mondanunk,

675
00:45:07,800 –> 00:45:11,400
a kölcsönhatás törvényének
a fényében?

676
00:45:11,400 –> 00:45:20,240
Mindenek előtt nem kellene
semmilyen szennyes vagy ostoba
dolgot mondanunk.

677
00:45:20,240 –> 00:45:27,040
Undokság, vagy bolond beszéd;
Efézus 5:4, “vagy trágárság,

678
00:45:27,040 –> 00:45:32,760
amelyek nem illenek:

679
00:45:32,760 –> 00:45:38,160
hanem inkább hálaadás.” Hálaadás.

680
00:45:38,160 –> 00:45:42,080
Kedves barátaim, kérlek,

681
00:45:42,080 –> 00:45:46,480
ne engedjétek meg magatoknak,
hogy tisztátalan dolgokról
beszéljetek.

682
00:45:46,480 –> 00:45:52,160
Apropó, rengeteg rossz vicc
létezik manapság.

683
00:45:52,160 –> 00:45:54,440
Tudjátok, hogy miről beszélek.

684
00:45:54,440 –> 00:45:58,480
Egyáltalán nem kellene ilyesmivel
foglalkoznunk.

685
00:45:58,480 –> 00:46:00,320
Egyáltalán.

686
00:46:00,320 –> 00:46:03,600
Ha tisztátalan dolgokról beszéltek,

687
00:46:03,600 –> 00:46:10,160
mivé váltok a törvény szerint?
Mondjátok ki, tisztátalanná.

688
00:46:10,160 –> 00:46:18,120
Egészen addig amíg – Isten ments –
amíg, mit fog mondani a Bíró?

689
00:46:18,120 –> 00:46:23,520
“Aki tisztátalan, legyen tisztátalan
ezután is.” {Jel. 22:11}

690
00:46:23,520 –> 00:46:26,880
És ez örök érvényű.

691
00:46:26,880 –> 00:46:32,520
Kérlek ne engedjétek,
hogy ez megtörténjen.

692
00:46:32,520 –> 00:46:35,707
De kedves barátaim,
meg fog történni,

693
00:46:35,720 –> 00:46:38,720
ha helyet adtok annak,
ami tisztátalan,

694
00:46:38,720 –> 00:46:43,840
a törvény értelmében még inkább
tisztátalanná fogtok válni.

695
00:46:43,840 –> 00:46:45,219
Kérlek, ne tegyétek.

696
00:46:45,227 –> 00:46:47,120
Szorgosan őrködjetek a nyelv felett,

697
00:46:47,120 –> 00:46:51,120
és ne adjatok helyet az erkölcsileg
tisztátalan dolgoknak.

698
00:46:51,120 –> 00:46:54,480
{Ámen}

699
00:46:54,480 –> 00:47:00,560
De ugyanakkor van buta beszéd is,
aminek nem kellene helyt adnunk.

700
00:47:00,560 –> 00:47:03,640
Ez egy nehéz kérdés,

701
00:47:03,640 –> 00:47:08,200
és néhányan közületek
neheztelni fognak rám ezért,

702
00:47:08,200 –> 00:47:12,320
és lehet, hogy haragudni
fogtok rám, amiért elmondom.

703
00:47:12,320 –> 00:47:15,120
De vállalnom kell a kockázatot,

704
00:47:15,120 –> 00:47:18,880
mert szeretlek annyira titeket,
hogy elmondjam azt,
amit hallanotok kell,

705
00:47:18,880 –> 00:47:23,480
még akkor is ha neheztelni
fogtok rám.

706
00:47:23,480 –> 00:47:29,000
Buta beszéd: Ha helyet adunk
a buta beszédnek,

707
00:47:29,000 –> 00:47:32,520
a törvény értelmében, mivé tesszük
önmagunkat? …még butábbá.

708
00:47:32,520 –> 00:47:37,760
Példabeszédek 15:2,
“…a tudatlanoknak száján
pedig bolondság buzog ki.”

709
00:47:37,760 –> 00:47:40,720
“A szív teljességéből szól a száj,”
Lukács 6: 45

710
00:47:40,720 –> 00:47:44,602
A kölcsönhatás törvényének
értelmében, amikor szavakba
foglalod a butaságot,

711
00:47:44,602 –> 00:47:48,240
mivé teszed önmagad?
Még butábbá.

712
00:47:48,240 –> 00:47:55,360
Egészen addig, amíg olyan
felszínes és ostoba leszel,

713
00:47:55,360 –> 00:48:03,160
hogy képtelen leszel bármilyen
érdemi, józan és mély

714
00:48:03,160 –> 00:48:06,800
gondolatra vagy szóra.

715
00:48:06,800 –> 00:48:13,280
Megtehetitek; bohóccá
tehetitek magatokat.

716
00:48:13,280 –> 00:48:25,760
Ami ezzé tesz, olyan
könnyű megtenni,

717
00:48:25,760 –> 00:48:34,011
ostobán beszélni, mert nagyra
becsült a világi helyeken,

718
00:48:34,019 –> 00:48:39,840
ha valaki nevettetni tudja
az embereket.

719
00:48:39,840 –> 00:48:44,040
Értitek, amiről beszélek. A világban,

720
00:48:44,040 –> 00:48:48,640
azt gondolják, hogy melyik az
egyik legkívánatosabb erény?

721
00:48:48,640 –> 00:48:54,560
A humorérzék.
Tudtátok, ugye?

722
00:48:54,560 –> 00:48:58,040
Azt gondolják, hogy az az egyik
legvonzóbb erény

723
00:48:58,040 –> 00:49:00,485
és amikor valakit
ki szeretnétek emelni,

724
00:49:00,500 –> 00:49:09,360
azt mondjátok, “Oh, nagyon vicces;
csupa nevetés.”

725
00:49:09,360 –> 00:49:19,240
Kérdés: Kívánatos ez az erény
egy keresztény számára?

726
00:49:19,240 –> 00:49:21,040
Gyertek, egy kis bátorság.

727
00:49:21,040 –> 00:49:24,480
Kívánatos tulajdonság kell legyen
egy keresztény számára?

728
00:49:24,480 –> 00:49:27,240
Ha egy kívánatos erény lenne,
akkor

729
00:49:27,240 –> 00:49:32,720
nem mutatkozott volna meg
Jézus életében?

730
00:49:32,720 –> 00:49:36,320
Nem minden krisztusi erény
mutatkozik meg, Krisztusban?

731
00:49:36,320 –> 00:49:40,477
Igen. Mondjátok csak,
milyen gyakran találkoztok

732
00:49:40,484 –> 00:49:43,440
azzal, hogy Krisztus
vicceket mesél?

733
00:49:43,440 –> 00:49:45,894
Tréfásan, ostobán
beszélni, hogy nevessenek

734
00:49:45,901 –> 00:49:48,160
az emberek, milyen
gyakran lehet ezt látni?

735
00:49:48,160 –> 00:49:53,280
Egyszer sem; ezért, milyen
következtetést vonhatunk le?

736
00:49:53,280 –> 00:49:56,640
Ez nem lehet valódi
keresztény tulajdonság.

737
00:49:56,640 –> 00:50:05,920
Ez egy hamisítása annak, amivel
egy keresztény rendelkezik,

738
00:50:05,920 –> 00:50:11,539
és ez nem más mint igazi öröm
és boldogság. Nézzük meg együtt.

739
00:50:11,552 –> 00:50:13,872
Kérlek értsétek meg azt,
amit mondani akarok.

740
00:50:13,883 –> 00:50:16,400
Egy nagyon keskeny vonal,
amin járnunk kell

741
00:50:16,400 –> 00:50:18,600
és nem szeretném
ha félre lennék értve.

742
00:50:18,600 –> 00:50:20,680
Nézzük meg, mit mond
az ihletett író.

743
00:50:20,680 –> 00:50:24,997
Evangélizáció, 641 oldal,
Evangélizáció, 641:

744
00:50:25,013 –> 00:50:27,669
“Amikor majd valaki rá
tud mutatni, egyetlen

745
00:50:27,677 –> 00:50:30,200
jelentéktelen szóra,
amit Urunk mondott,

746
00:50:30,200 –> 00:50:33,400
vagy a jellemében látható bármilyen
könnyelműségre,

747
00:50:33,400 –> 00:50:38,280
ő is azt érezheti, hogy a
könnyelműség és a tréfa
megbocsátható önmagában.

748
00:50:38,280 –> 00:50:40,080
Ez nem keresztényi magatartás;

749
00:50:40,080 –> 00:50:43,320
mert mit jelent kereszténynek lenni?
“…Krisztushoz hasonlónak.

750
00:50:43,320 –> 00:50:47,480
Jézus egy tökéletes példa és nekünk
követnünk kell az Ő példáját.

751
00:50:47,480 –> 00:50:52,240
A keresztény a legmagasabb
rangú ember, Krisztus képviselője.”

752
00:50:52,240 –> 00:50:55,040
Mókamester volt Jézus? Nem.

753
00:50:55,040 –> 00:50:58,160
Ezért a keresztény,
aki Krisztust képviseli,

754
00:50:58,160 –> 00:51:01,800
nem lesz mókamester. Ámen.

755
00:51:01,800 –> 00:51:08,200
Nem lehet ez ellen ésszerűen érvelni.

756
00:51:08,200 –> 00:51:11,160
De kérlek ne értsetek félre.

757
00:51:11,160 –> 00:51:13,240
A leghatározottabban,

758
00:51:13,240 –> 00:51:21,520
nem támogatom a komor, szomorú
lelkületet és viselkedést.

759
00:51:21,520 –> 00:51:27,080
A keresztény kell a földön a
legboldogabb ember legyen.
{LHU 376.5}

760
00:51:27,080 –> 00:51:31,640
De van egy különbség
az igazi öröm és boldogság,

761
00:51:31,640 –> 00:51:34,320
ami a szentség terméke között,
{RC 161.7},

762
00:51:34,320 –> 00:51:39,520
nagy különbség van e között
és a hamisítvány,

763
00:51:39,520 –> 00:51:49,520
az ezt helyettesítő, olcsó bolondság
vagy ostobaság között.

764
00:51:49,520 –> 00:51:57,920
Igen, egy vicc elmondása
ideiglenesen nevetést eredményez,
de azután mi történik?

765
00:51:57,920 –> 00:52:01,910
Vége van.

766
00:52:01,920 –> 00:52:06,960
De egy őszinte, idejében mondott
beszéd {Péld. 15:23},

767
00:52:06,960 –> 00:52:09,600
ami bátorít és felemel,

768
00:52:09,600 –> 00:52:13,160
ami emlékeztet Isten
hűségére és szeretetére,

769
00:52:13,160 –> 00:52:19,120
igaz, tartós örömöt hoz annak,
aki hallja.

770
00:52:19,120 –> 00:52:21,160
{Ámen}

771
00:52:21,160 –> 00:52:25,080
Mindig kész volt idejében szólni
egy ilyen szót Jézus?

772
00:52:25,080 –> 00:52:28,040
Hogy örömet, megnyugvást
hozzon a szomorú szív,

773
00:52:28,040 –> 00:52:31,840
a szenvedő emberiség számára?
Kész volt? Igen.

774
00:52:31,840 –> 00:52:36,240
De szerte járt azért, hogy viccet
mesélve megnevettesse
az embereket? Nem.

775
00:52:36,240 –> 00:52:40,720
Van különbség, igaz?

776
00:52:40,720 –> 00:52:43,718
Isten segítsen, hogy az igazit
válasszuk, ne a hamisat.

777
00:52:43,726 –> 00:52:50,000
{Ámen}

778
00:52:50,000 –> 00:52:53,400
Biblia Kommentár,
7. kötet, 938. oldal:

779
00:52:53,415 –> 00:52:59,238
“Helyes vidámnak,
sőt örömtelinek lenni.

780
00:52:59,240 –> 00:53:01,164
Helyes dolog vidámnak lenni,

781
00:53:01,172 –> 00:53:03,160
az igazságban való
megszentelődés által;

782
00:53:03,160 –> 00:53:07,040
de nem helyes, hogy megengedjünk
magunknak ostoba tréfálkozást
és viccelődést,

783
00:53:07,040 –> 00:53:09,120
könnyelműséget és
komolytalanságot…”

784
00:53:09,120 –> 00:53:12,040
Látjátok a különbséget az eredeti
és a hamisítvány között?

785
00:53:12,040 –> 00:53:13,720
Látjátok?

786
00:53:13,720 –> 00:53:17,560
Itt van egy másik idézet.
Gyerek nevelés, 146. oldal:

787
00:53:17,560 –> 00:53:19,869
“Nincs semmi komorság
Jézus hitében.

788
00:53:19,885 –> 00:53:22,560
Sem undokság, sem bolond beszéd,
vagy trágárság,

789
00:53:22,576 –> 00:53:27,595
amelyekre az apostol az mondja,
hogy nem illik {Efézus 5:4},
el kell kerülni,

790
00:53:27,611 –> 00:53:30,480
van egy édes béke
és nyugalom Jézusban,

791
00:53:30,480 –> 00:53:32,840
amely látszani fog az arckifejezésen.

792
00:53:32,840 –> 00:53:38,040
A keresztények nem lesznek
szomorúak, lehangoltak,
vagy kétségbeesettek.

793
00:53:38,040 –> 00:53:42,280
Józan gondolkozásúak,
mutatni fognak a világnak,

794
00:53:42,280 –> 00:53:46,760
olyan vidámságot, amelyet csak
a kegyelem tud biztosítani.”

795
00:53:46,760 –> 00:53:50,000
Segítség ez? Látjátok a különbséget.

796
00:53:50,000 –> 00:53:52,240
Kérlek értsétek meg a különbséget,

797
00:53:52,240 –> 00:53:55,200
az igazi és a hamis között.

798
00:53:55,200 –> 00:53:59,160
Azt, amitől félek, hogy megtettük
még az egyházban is,

799
00:53:59,160 –> 00:54:02,120
megvettük a hamisat,

800
00:54:02,120 –> 00:54:07,160
és úgy gondoljuk, hogy ez egy
kívánatos tulajdonság.

801
00:54:07,160 –> 00:54:14,840
Nem az. Nem az, mert ezt
nem látjuk Jézusban.

802
00:54:14,840 –> 00:54:20,720
Review and Herald, 1903 október 29:
“Vigyázzatok a szavaitokra,

803
00:54:20,720 –> 00:54:23,640
Ne pazaroljátok az értékes időt
ostoba beszélgetésekre.

804
00:54:23,640 –> 00:54:25,320
Éljetek olyan közel Krisztushoz,

805
00:54:25,320 –> 00:54:27,880
hogy mindig készek legyetek
szólni egy szót azoknak,

806
00:54:27,880 –> 00:54:29,520
akik megfáradtak. {Ésaiás 50:4}

807
00:54:29,520 –> 00:54:32,640
Tegyétek félre a büszkeséget,
önzést, könnyelműséget.

808
00:54:32,640 –> 00:54:36,760
A vicc és a viccelődés Isten elleni
bűn és a hitetek megtagadása.

809
00:54:36,760 –> 00:54:40,040
Alkalmatlanná teszik az elmét
a szilárd gondolatokra
és az őszinte munkára,

810
00:54:40,040 –> 00:54:42,200
eredménytelenné és felületessé
téve az embert.

811
00:54:42,200 –> 00:54:45,640
Legyetek körültekintőek, ugyanakkor
vidámak és boldogok,

812
00:54:45,640 –> 00:54:47,760
dicsőséget szerezve annak,

813
00:54:47,760 –> 00:54:52,160
aki kihívott titeket a sötétségből
az Ő csodálatos világosságába.”

814
00:54:52,160 –> 00:54:53,673
{Ámen}

815
00:54:53,689 –> 00:54:56,160
Testvéreim, látjátok,

816
00:54:56,160 –> 00:55:01,600
a keresztényeknek napfényeseknek
kellene, hogy legyenek. Ámen?
{Ámen}

817
00:55:01,600 –> 00:55:09,520
Pozitívak, felemelőek, bátorítóak
kellene lennünk

818
00:55:09,520 –> 00:55:13,760
mindenkivel, akivel
kapcsolatba kerülünk.

819
00:55:13,760 –> 00:55:16,720
De ez csak akkor lesz
lehetséges, hogy ha

820
00:55:16,735 –> 00:55:20,240
beszélni fogunk és szemlélni
fogjuk az erényeit,

821
00:55:20,240 –> 00:55:25,717
a hatalmát és kegyelmét
az Igazság Napjának.

822
00:55:25,725 –> 00:55:31,480
Szemlélés által változunk el;
visszatükrözitek fényét,
szeretetét és erejét.

823
00:55:31,480 –> 00:55:34,080
Azáltal lesztek világosság,

824
00:55:34,080 –> 00:55:40,520
hogy az Igazság Napját szemlélitek.
Ámen? És Róla beszélve.

825
00:55:40,520 –> 00:55:47,720
Az oldal alján, Review and Herald,
1872 március 12.

826
00:55:47,720 –> 00:55:50,600
Hallgassátok meg,
nagyon érdekes:

827
00:55:50,600 –> 00:55:54,160
“Vannak olyanok, akik nem érzik
vallásos kötelességüknek, hogy

828
00:55:54,160 –> 00:55:57,200
úgy neveljék az elmét, hogy
a vidám témákon időzzön,

829
00:55:57,200 –> 00:56:00,880
azért, hogy inkább világosságot
sugározzanak, sötétség
és homály helyett.

830
00:56:00,880 –> 00:56:04,000
Ezek az elmék, a saját élvezetüket

831
00:56:04,000 –> 00:56:08,360
a könnyelmű beszélgetésekben
fogják keresni,

832
00:56:08,365 –> 00:56:09,880
a nevetésben, a viccelődésben,

833
00:56:09,880 –> 00:56:13,680
az elméjüket folyamatosan
a szórakoztató eszközöktől
mámorosan tartva,

834
00:56:13,680 –> 00:56:18,560
vagy lehangoltakká válnak, akiknek
nagy kísértéseik és lelki
konfliktusaik vannak,

835
00:56:18,560 –> 00:56:22,773
úgy gondolják, de kevesen
tapasztaltak, vagy értik meg ezeket.

836
00:56:22,792 –> 00:56:25,504
Ezek a személyek bár kereszténynek
vallhatják magukat,

837
00:56:25,520 –> 00:56:27,560
becsapják saját magukat.

838
00:56:27,560 –> 00:56:31,120
Nem rendelkeznek
az eredeti írásokkal.”

839
00:56:31,120 –> 00:56:35,080
Kedves barátaim, látjátok, lehet
a kettő közül az egyik úton járni,
igaz?

840
00:56:35,080 –> 00:56:37,840
Választhatod a hamis olcsó utat,

841
00:56:37,840 –> 00:56:42,120
vagy mehetsz a homályos
és a végzet útján.

842
00:56:42,120 –> 00:56:45,920
De mi a megoldás? Az Igazság
Napjára nézni,

843
00:56:45,920 –> 00:56:49,000
szemlélni Őt. És Őt szemlélve,
mi fog történni?

844
00:56:49,000 –> 00:56:51,560
Meg lesztek változtatva.

845
00:56:51,560 –> 00:56:55,560
A legboldogabb emberek lesztek
a Földön {LHU 376.5},

846
00:56:55,560 –> 00:56:59,320
és a megfelelő időben fogtok tudni
egy jó szót szólni, {Ésa. 50:4}

847
00:56:59,320 –> 00:57:02,080
áldásként mások számára.

848
00:57:02,080 –> 00:57:04,480
Nagyon fontos megérteni
ennek a működését.

849
00:57:04,480 –> 00:57:07,880
Kérlek ne engedjétek magatokat
becsapni a hamisítvánnyal.

850
00:57:07,880 –> 00:57:13,840
Ne mondjatok ostoba vicceket,
hanem mindig legyetek készen,

851
00:57:13,840 –> 00:57:19,000
beszélni Isten drága ígéreteiről,
kegyelméről és szeretetéről,

852
00:57:19,000 –> 00:57:23,080
hogy tartós örömet és boldogságot
szerezhessetek másoknak.

853
00:57:23,080 –> 00:57:25,440
Álljunk fel.

854
00:57:25,440 –> 00:57:28,800
Mennyei Atyám, köszönöm szépen,

855
00:57:28,800 –> 00:57:34,480
hogy segítesz nekünk nem csak
megérteni a kölcsönhatás törvényét,

856
00:57:34,480 –> 00:57:38,040
hanem segítesz megérteni,
hogy miért olyan fontos,

857
00:57:38,040 –> 00:57:42,840
hogy figyeljünk arra,
amit mondunk.

858
00:57:42,840 –> 00:57:48,520
Ó Uram megvizsgáltuk azt,
amit Pál apostol

859
00:57:48,520 –> 00:57:53,240
megtiltott nekünk, hogy
kifejezésre juttassuk:
a bolond és ostoba beszédet.

860
00:57:53,240 –> 00:57:57,173
Van sok más dolog, és Atyám
segíts nekünk felismerni,

861
00:57:57,189 –> 00:58:01,200
hogy mindig, amikor a Szentírás
arra buzdít, hogy ne tegyünk meg
valamit,

862
00:58:01,200 –> 00:58:04,956
a javunkat szolgálja és
komolyan kell vennünk,

863
00:58:04,971 –> 00:58:07,314
és Krisztus erejének a segítségével,

864
00:58:07,330 –> 00:58:11,680
visszautasítsunk mindent,
ami nem megfelelő.

865
00:58:11,680 –> 00:58:14,040
Különösen fontos ez,

866
00:58:14,040 –> 00:58:16,600
amikor megértjük
a kölcsönhatás törvényét.

867
00:58:16,600 –> 00:58:20,800
Tehát maradj velünk, ahogy folyatjuk
a tanulmányunkat ma délután.

868
00:58:20,800 –> 00:58:25,440
Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.

869
00:58:25,440 –> 00:58:27,440
Isten áldjon meg, barátaim.

870
00:58:27,456 –> 00:58:28,576