Select Page

Aici poți să downloadezi lecția.

Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată făpturilor omenești.În ora ce urmează, vom explora atât privilegiul cât și responsabilitatea noastră de a ne forma caracterele după cel al lui Hristos. Alăturați-vă nouă acum pentru acest timp puternic de schimbare personală, în timp ce pastorul Stephen Wallace ne duce ”Din slavă în slavă.”

Bine ați revenit. În materialul nostru introductiv nu am reuşit să parcurgem materialul întreg, dar avem o făgăduinţă pe care aş dori să v-o împărtăşesc înainte de a începe materialul nr.2. În cartea ”Sfaturi pentru lucrarea Şcolii de Sabat” pe pagina 34 găsim la capul paginii, ascultaţi: ”Atunci când cel ce caută deschide Biblia, ca să citească cu reverenţă ceea ce a descoperit Dumnezeu, cu dorinţa sinceră de a afla ce spune Domnul, lumină şi har va primi el şi va vedea lucruri incredibile în legile lui Dumnezeu…” Îi aminteşte pe David și Psalmii {Ps 119:18} ”Mari Adevăruri care au fost ascunse şi neapreciate timp de mulţi ani vor fi descoperite de Duhul lui Dumnezeu şi noi înţelesuri vor reieşi din texte familiare. Fiecare pagina va fi iluminată de adevăr. Cele mai preţioase adevăruri sunt descoperite, cuvintele vii sunt auzite de urechi mirate şi conştiinţa omenirii intră în acţiune.” Doriţi această experienţă, dragilor? Mă rog s-o aveţi! Şi poate fi al nostru dacă învăţăm cu îndârjire cu ajutorul și puterea Spiritului Adevărului. Amin? Poate fi al nostru, al nostru. Avem nevoie de el, şi încă cum. Profeţi şi Regi, pagina 626: ”Creştinii trebuie să se pregătească pentru ceea ce, în curând, va invada lumea ca o surpriză copleşitoare, şi această  pregătire să o facă prin studierea cu seriozitate a Cuvântului şi prin străduinţa de a-şi conforma viaţa după preceptele lui. Probleme capitale ale veşniciei ne cer ceva în afară de o religie imaginară, o religie a cuvintelor şi a formelor unde adevărul este ţinut în curtea de afară. Dumnezeu cheamă la redeşteptare şi reformă.” Amin? De fapt ultimul Review and Herald, 22 martie 1887: ”O redeşteptare a evlaviei adevărate în mijlocul nostru este cel mai mare şi cea mai  urgentă nevoie a noastră. Să-l căutăm ar trebui să fie primul lucru.” Dragi prieteni, aceste seminarii de redeşteptare pe care le învăţăm în această biserică au potenţialul de a cunoaşte cele mai mari şi urgente nevoi, aducând o adevărată deşteptare şi reformare omenirii, dacă învăţăm cu seriozitate Cuvântul lui Dumnezeu prin influenţa Duhului. Aceasta va fi o experiență schimbătoare de vieți, va aduce o nouă viaţă. Asta înseamnă redeşteptarea, de a avea o nouă experienţă în relaţia cu Isus Hristos. Care înseamnă mult mai mult decât ceva ce este rezervat pentru curtea de afară. Însă intră şi ne schimbă din centrul eului nostru transformând mintea noastră, iar acesta ne poate întări ca să experimentăm o adevărată reformare.

Vedeţi, o redeşteptare întotdeauna conduce la o reformă. Dar o reformă care este rezultatul unei redeşteptări autentice, este mai mult decât ”morminte văruite” {Mat 23:27} decât ”o formă de evlavie” {2 Tim 3:5} Da! Este o viaţă schimbată, dar este autentică pentru că provine dintr-un suflet schimbat, dintr-o minte schimbată. Facem lucrurile corecte pentru un motiv bun. Şi atunci experienţa noastră creştină devine o plăcere nu numai pentru noi, ci devine  frumoasă şi atractivă pentru alţii; și putem deveni martori eficienți pentru Regele nostru, precum și locuitori eficace pentru Regatul Său.

Trebuie să mergem mai departe cu studiul nostru, şi să găsim textul cheie pentru seminar. Dar înainte să deschidem Biblia, ar trebui să facem ce? Să ne deschidem sufletele. Aş vrea să îl împart cu voi,  ca un instrument pentru memorie. Eu îl folosesc de ceva timp şi îmi este de ajutor. Este înfricoşător ce neeficienţi tindem să fim când trebuie să învăţăm Cuvintele lui Dumnezeu! Recunoașteți? Doamne ajută-ne sa trecem peste această neeficienţă. Şi încerc să îmi reamintesc cu acest timplu instrument de memorie; înainte să îmi deschid Biblia, trebuie să deschid uşa sufletului meu, şi să las Duhul să intre. Este foarte important dragilor că acele frumoase cuvinte ”Căci Eu stau la ușă și bat…” {Apoc 3:20} se adresează cui? …bisericii laodicee. Da, se adresează bisericii laodicee. Acesta este un prejudiciu, pentru că ne spune că Isus se află afară. Dar de asemenea ne asigură că vrea să intre înăuntru. Dar forțează El vreodată? Sincer. Intră El cu forţa? Nu. El stă lângă uşă şi bate.

Ai văzut interpretarea acelui text de către artist, nu-i așa? Isus stă la ușă și bate. Te-ai uitat atent la ușă? Ce e unic la ușa aia? Nu e nicio clanță. Ce încearcă artistul să ne spună? Dacă va fi deschisă, va fi deschisă din interior. Vezi tu… Isus este un gentleman. Nu se forțează pe nimeni. Bate la ușă. Auzi bătaia aia? Vă rog, profitați de această ocazie pentru a deschide ușa și rugați-L să intre și să cineze cu dvs. Sau cum spune Noul King James, ”ia cina cu tine.” Înseamnă să mănânc cu tine. Suntem pe cale să luăm o altă masă spirituală. Ne vom hrăni cu Pâinea Vieții. Dar, dragii mei prieteni, dacă încercați… Ascultați-mă acum! Dacă încercăm să ne hrănim cu pâinea vieții fără să invităm Duhul Sfânt să vină și să mănânce cu noi, vom sfârși doar cu un caz grav de indigestie spirituală. Ați auzit ce am spus? De ce? Pentru că fără ajutorul Duhului Sfânt nu ai foame și sete, nici un apetit natural pentru lucruri spirituale; Și dacă încerci să te hrănești cu ceva pentru care nu ai poftă de mâncare, asta va fi o problemă. S-ar putea să fii capabil să-l înghiți, dar nu te vei bucura de ea. Mai mult, este nevoie de Duhul Sfânt pentru a ne permite să digerăm Pâinea Vieții. Vezi tu… de ce ai nevoie pentru a putea digera pâinea fizică? Se numesc enzime. Știi asta. Este nevoie de enzime pentru a descompune produsele alimentare, astfel încât să puteți fi hrăniți de aceasta. Trebuie să avem, dragii mei prieteni, enzima Duhului Sfânt pentru a descompune Pâinea Vieții, pentru ca noi să fim hrăniți de ea și întăriți de ea. Vezi tu… ești ceea ce mănânci, și asta e mai ales adevărat cu ceea ce îți hrănești mintea… și spiritul tău. Și suntem pe cale să ne hrănim mintea… și spiritul nostru cu Pâinea Vieții, adevărata hrană. Amin? Isus a spus: ”Cine mănâncă trupul Meu are viața veșnică.” Despre ce vorbea? Carnea nu aduce nimic, el spune în Ioan 6:63: ”Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață.” Trebuie să ne hrănim cu Cuvântul Său, dar nu putem experimenta creșterea spirituală, și sănătatea, și bunăstarea, ca rezultat al acestei mese, cu excepția cazului în care suntem capabili să-l digerăm cu enzimele Duhului Sfânt. Dacă nu ai enzimele Duhului Sfânt, n-o să poți s-o înghiți. Ei bine, eu vorbesc destul de grafic, dar vreau să înțelegeți cât de important este de a avea Duhul Sfânt, dacă vom fi binecuvântați de această masă. Mă urmăriți?

Ok… Să ne plecăm pe genunchi și să mergem personal la ușă, să o deschidem și să-L rugăm să vină și să mănânce cu noi. Când te rogi pentru tine, să te rogi și pentru mine, căci am nevoie de rugăciune.

Tată din Cer, în numele lui Isus Hristos, Domnul Neprihănirea noastră, vin cu îndrăzneală în prezența Ta. Îndrăzneț nu pentru că mă consider demn de o audiență cu Tine, ci pentru că demn este Mielul care a fost ucis. Mulțumesc Doamne pentru modul nou și viu pe care l-ai oferit cu un preț atât de infinit. Îți mulțumesc că sunt acceptat de Preaiubit, spălat cu sângele Său și îmbrăcat cu lâna Sa imaculată, pot sta în fața Ta cu încredere în acceptarea ta deplină. … și îmi dă… îmi dă o îndrăzneală să Îți cer să ne binecuvântezi într-un mod special, pe măsură ce continuăm studiul nostru în seara asta. Toarnă Duhul Sfânt asupra noastră, Doamne Dumnezeule. Vrem să vedem o nouă lumină. Deci, luminează pagina Cuvântului Sfânt și dă-ne acea capacitate supranaturală de a vedea lumina cu discernământ spiritual. Ajută-ne nu numai să-l înțelegem, ajută-ne să-l apreciem și, cel mai important, ajută-ne să stăm sub el. Deschidem ușa inimii noastre, spunem: ”Intră, oaspete ceresc, intră și mănâncă cu noi.” Îți spun Ție, Părinte, Te rog să mă folosești ca un canal al binecuvântării adevărului; este rugăciunea mea în numele lui Isus. Amin.

Textul nostru cheie pentru întregul seminar este 2 Corinteni 3:18. Din acest text am luat titlul ”Din Slavă în Slavă” și titlul lecției noastre, lecția 2: ”Slava lui Dumnezeu.” 2 Corinteni 3:18 rezumă cel mai succint și concis esența dezvoltării caracterului creștin. Dar pentru a recunoaște asta, trebuie să ne uităm mai atent la cuvinte. Ok? Nu ne vom mulțumi doar cu munca de mântuială în acest seminar. Vom face într-adevăr unele săpături în diferite pasaje pe care le vom lua în considerare. 2 Corinteni 3:18 de la Noul King James sună astfel: ”Dar noi toți…” Vă rugăm să rețineți, pronume personal care-l include autorul, Pavel. El se include pe el însuși în vorbirea cu creștinii. Ok? Cu noi toți credincioșii. ”Noi toți cu fața descoperită…” Aici, chiar de la început, avem un exemplu interesant al modului în care Noul King James a redat mai precis, limba originală decât versiunea veche. King James spune în acest moment, ”… dar noi toți cu fața deschisă;” care este rezonabil de exact, dar nu ne lasă să știm că Pavel face un contrast … un contrast semnificativ între experiența noastră și cea a lui Moise. Dacă căutați 2 Corinteni, capitolul 3, veți observa că în versetul 13 Pavel spune că Moise a trebuit să pună un voal pe fața lui. În contrast cu versetul 18, el spune, ”… dar noi toți cu fața descoperită.” Același cuvânt în greacă, este acum în formă de verb. Același cuvânt. Foarte interesant… Cu alte cuvinte, există o diferență între experiența noastră și cea a lui Moise. Moise avea un voal – noi nu avem nevoie de voal. Acum am vrut doar să subliniez, căci vom vorbi despre semnificația sa mai târziu în cadrul seminarului. {L08 – p. 7 sau 35’36’} Citind în continuare: ” Dar noi toți cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Atât de mult adevăr înfășurat în acel verset… Atât de mult. Lucrați cu mine la asta. ”Dar noi toți cu fața descoperită” cum? ”ca într-o oglindă.” King James spune privind ca un pahar, care este cuvântul de modă veche pentru ”oglindă.” Atenție aici. Expresia greacă care este tradusă ”ca într-o oglindă” poate fi, de asemenea, tradusă foarte precis, ”ca o oglindă”. Privind ca într-o oglindă sau privind ca o oglindă. E același lucru în limba greacă. Apropo, este interesant că unele dintre traducerile mai noi au plecat ”privind ca o oglindă.”

La care s-a gândit Pavel? Avea în minte privirea ca într-o oglindă? Cu alte cuvinte, privind ceva așa este reflectat pentru noi. Sau avea în minte privirea ca o oglindă? Privind în scopul de a reflecta. La care se gândește? Cred că la amândouă. Și cred că el a folosit intenționat această expresie pentru că a vrut ca noi să privim slava Domnului așa cum este reflectată pentru noi. Dar cu scopul de a reflecta-o altora. Are vreo logică? Privind ca într-o oglindă, da, dar privind ca o oglindă, de asemenea, în scopul de a reflecta la alții. Acum, privim noi într-o oglindă sau ca o oglindă? Următoarea linie: ”… slava Domnului…” … Vom face o pauză înainte să deslușim asta. În timp ce facem acest lucru, privim ca într-o oglindă sau ca o oglindă, slava Domnului – ce se întâmplă? Suntem transformați. Acum, vă rog, aceia dintre voi care îl au pe King James, faceți-vă o favoare. King James spune, ”… sunt schimbate.” Nu am o problemă cu faptul că ei spun ”schimbat”  în loc de ”transformat”. Inadecvarea acestei traduceri constă în verbul tensionat. Urmăriți-mă, vă rog. ”… sunt transformate.” este mult mai aproape de timpul verbal grecesc. Vezi tu, verbul grecesc este la timpul prezent. Acum, prezentul în limba greacă, fiți atenți, timpul prezent în limba greacă nu poate fi comparat cu ceea ce avem în limba engleză. Utilizați prezentul în limba greacă, atunci când ați vrut să indicați o acțiune continuă, indiferent de acțiune. În acest caz, este transformare sau schimbare. Cea mai apropiată variantă în engleză a timpului verbal în greacă este varianta din King James: ”… suntem transformați.” ”suntem schimbați” … Ai senzația că e ceva în desfășurare, progresiv, continuu, ceva ce continuă să se întâmple. Vezi tu, ”sunt schimbați” sună ca în cazul în care se întâmplă la un moment dat în timp. Acum, ce urmează, Doamne? M-am schimbat. Așa funcționează experiența creștină? Nu, dragilor. Această transformare este lucrarea de o viață. {3T 325.2} Suntem într-un proces continuu de schimbare și transformare. Un concept foarte important de înțeles. Suntem transformați.

Să fim transformați în aceeași imagine. Ce înseamnă? Ei bine, asta e slava Domnului. Vezi tu, truismul pe care îl primim din acest verset este declarat în acest fel. Privind suntem schimbați, schimbați în asemănarea a ceea ce privim. Ai auzit vreodată asta? Suntem schimbați în asemănarea a ceea ce privim. Acum, Biblia nu o spune în acest fel, dar spune că adevărul se află în acest verset. Suntem transformați în aceeași imagine. Ce înseamnă? Ei bine, înseamnă că privim … și ce privim noi? Slava Domnului. Deci, dacă suntem schimbați în aceeași imagine, cum vom fi schimbați? ”… din slavă în slavă.” Schimbați în asemănarea a ceea ce privim progresiv. Vezi tu, natura progresivă a schimbării este evidențiată destul de clar acolo: ”din slavă în slavă.” De la o etapă de dezvoltare a caracterului la alta. Întotdeauna și continuu se apropie de asemănarea a ceea ce privim. Are vreo logică?

Acum… conceptul-cheie; nu-l rata! Cine ne schimbă? Ne schimbăm singuri? Ne putem schimba singuri? Nu mai mult decât un leopard își poate schimba petele, sau un etiopian culoarea pielii sale. Trebuie să fim schimbați, dragilor. Ce trebuie să facem? … să fim schimbați. Să lucrăm împreună. Ce fel de verb e ăsta? Haideți studenți englezi, ajutați-mă. ”Să fie schimbat.” Ce fel de verb e ăsta? Pasiv. Verb pasiv. Trebuie să ne schimbăm. Știi ce este un verb pasiv? Nu prea. Cursurile de engleză au fost cu mult timp în urmă, nu-i așa? Da! Un verb pasiv este în contrast cu un verb activ. Ce este un verb activ? Asta e ceva ce faci. Eu fug. E un verb activ. Eu o fac. Am fost călcat. E un verb pasiv. Mi s-a făcut mie. Mă urmăriți? Schimbarea este un verb pasiv. Este ceva ce este făcut pentru noi. Acum, cine ne schimbă? Cine ne poate schimba? Ultima replică: ”chiar și prin Spiritul Domnului.” Amin? Nu te poți schimba, nu mă pot schimba pe mine. Trebuie să fim schimbați. Acesta este un verb pasiv, dar ai grija! Vă rog, urmați-mă! Deși acesta este un verb pasiv, deși nu ne putem schimba pe noi înșine, asta înseamnă că nu avem nimic de-a face în acest proces? Asta înseamnă că stăm pe spate, ne relaxăm, îl lăsăm pe Dumnezeu? Asta înseamnă? Cel mai categoric nu, nu înseamnă asta dragilor, vă rog… Nu concluzionați asta.

Avem un rol absolut esențial, activ, cooperant de jucat dacă vrem să fim schimbați de Duhul Sfânt! Ce e? Care este rolul nostru cooperativ? Din textul în sine, spuneți-mi care este rolul nostru cooperativ? Dacă vom fi schimbați ”Din slavă în slavă” prin puterea Duhului Sfânt, ce trebuie să facem? … să privim slava Domnului. Amin? Vezi tu, ești schimbat în asemănarea a ceea ce vezi. Numai Duhul Sfânt te poate schimba, dar Duhul Sfânt nici măcar nu te poate schimba dacă nu cooperezi privind slava Domnului… … și toată lumea spune, haideți… {Amin.} Acest lucru nu este opțional, dragilor. Acest lucru este absolut esențial. Noi doi nu putem fi schimbați în asemănarea a ceea ce privim… Nu putem fi schimbați în asemănarea slavei Domnului decât dacă privim slava Domnului. Imposibil. Ok. Asta ne conduce la următoarea întrebare.

Care este slava Domnului? Care este slava Domnului? Acest lucru este atât de crucial. Urmăriți. Vreau să vă dau un răspuns biblic la această întrebare, deoarece acest lucru este atât de fundamental. Să ne întoarcem la Exodul 33. Și ar fi bine să folosiți Biblia ca să subliniați, dar puteți folosi și materialul. Exodul 33, versetele 18 și 19. Vreau să ascultați o conversație între Moise și Dumnezeu pe Muntele Sinai. Știți povestea. Moise a fost pe munte deja și a primit cele două table de piatră. A coborât, i-a descoperit pe copiii lui Israel dansând în jurul vițelului de aur, a aruncat tablele de piatră jos, le-a sfărâmat. Se grăbește să intervină în numele copiilor lui Israel. Nu-i așa? Un tip de Hristos, un tip frumos de Hristos în acest rol. Dar el face o cerere remarcabilă în versetul 18, în timp ce era acolo sus cu Dumnezeu. Ce spune? ”Și el a spus, arată-mi slava Ta!” Mai exact, Moise cere să vadă ce? … Slava lui Dumnezeu. Acum, suntem pe cale de a afla ce este Slava lui Dumnezeu, nu-i așa? Ce îi dezvăluie Dumnezeu ca răspuns și consimțind la cererea Sa de a vedea Slava lui Dumnezeu? Ce este pe care să-i dezvăluie Dumnezeu? Priviți următorul verset. Versetul 19. ”Apoi, El,” “E”, acesta este Dumnezeu vorbind, ”apoi el a spus: ”Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta;” Foarte interesant. Slava lui Dumnezeu are, evident, ceva de-a face cu bunătatea Sa. Ce e? Aceasta este calitatea morală a persoanei Sale, și, de asemenea, are ceva de-a face cu numele Său. Are vreo logică? Acum, să ascultăm pe măsură ce Dumnezeu continuă să-Și dezvăluie bunătatea proclamând numele Său. Veniți cu mine la capitolul 34, versetele 5 și următoarele: ”Domnul S-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit Numele Domnului.” Nu asta a spus că va face? Da. Ce e numele acesta? ”… și Domnul a trecut pe diaintea lui și a strigat: “Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat…” Ce avem aici? În proclamarea numelui Său, ce avem aici? … avem virtuțile care constituie caracterul Său. De acord? Concluzie atunci: care este slava lui Dumnezeu? Este caracterul Lui. Amin? Slava lui Dumnezeu este Caracterul lui. Acum am stabilit asta din Scriptură.

Să confirmăm din comentariul inspirat despre Scriptură de care ne bucurăm ca popor. Review and Herald, 3 noiembrie 1896. Partea de jos a paginii 4. Urmăriți? ”Caracterul Său neprihănit este cel care constituie slava lui Dumnezeu…” Suntem de acord? Care este slava lui Dumnezeu? Este caracterul Său neprihănit? Dragii mei prieteni, nu pot să subliniez îndeajuns de mult importanța înțelegerii a ceea ce tocmai am împărtășit. De ce? Ei bine, noi propunem să studiem ceea ce spune Domnul pe acest subiect de construire a caracterului. Corect? V-am asigurat de asta în studiul nostru introductiv. Acum, în scopul de a înțelege, cu toate acestea, ceea ce spune Domnul pe acest subiect, trebuie să știm care este termenul biblic pentru concept. Vezi tu… dacă ar fi să fii condamnat că formarea caracterului este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor umane și că niciodată înainte nu a fost studiul său sârguincios mai important ca acum. {Ed 225} Și te-ai duce acasă hotărât să afli ce are biblia de spus despre construirea caracterului, ce ai face probabil? Probabil te-ai duce la raftul bibliotecii și ți-ai scoate concordanța. Corect? O ștergi de praf, și apoi ce cuvânt ai căuta? Caracter, nu? Vrei să afli ce are biblia de spus despre construirea caracterului. Ai căuta cuvântul “caracter”. Ce ai descoperi? Ai făcut vreodată asta? The Strong Exhaustive Concordance. Care e concordanța exhaustivă? Este cea care are fiecare cuvânt în Biblie. Dacă este exhaustivă, trebuie să aibă toate cele enumerate. Chiar și lucruri pe care nu te-ai deranja să le cauți. Bine, concordanța exhaustivă. Încearcă tu. Strong’s Exhaustive Concordance pentru King James Biblie. Caută cuvântul ”caracter”. Ce vei descoperi? Nu e acolo. Nu e acolo. Nici măcar o dată Biblia King James nu are cuvântul ”caracter” în ea, și dacă nu ați ști mai bine, ce ați putea concluziona? Biblia nu are nimic de spus despre construirea caracterului. Despre ce vorbește seminaristul? Cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor umane. Evident, Biblia nu este preocupată de asta, ea nici măcar nu vorbesc despre asta. Asta ar fi concluzia corectă? Dragilor, aceasta ar fi cea mai greșită concluzie.

Insist să mă ascultați. Insist pe ideea că întreaga Scriptură este preocupată în mod predominant și constant de restabilirea noastră în asemănarea de caracter a Creatorului nostru. Este tema care cuprinde tot din Biblie. Dar nu veți recunoaște și aprecia, până când veți înțelege termenul biblic pentru ”caracter;” și ce este? E slavă! Duceți-vă la Strong’s Exhaustive Concordance și căutați “slavă” și veți avea pagină după pagină după pagină de material despre caracter. Pentru că termenul biblic pentru ”caracter” este slavă. Suntem cu toții de acord? Acum, există și alți termeni care sunt utilizați cu referire la caracter; numele este unul, după cum ați văzut strâns asociat aici când Moise a spus: ”Arată-mi slava Ta!” Dumnezeu a spus, ”Voi proclama numele Meu.” ”Slava” este strâns legată de caracter. Uneori, practic sinonime. Vom explica asta, pe măsură ce continuăm. Dar termenul principal din Scriptură pentru caracter este slavă. Acum reține cheia. Aceasta este o cheie exegetica prețioasă. Ooo, e un cuvânt mare. Ce este o cheie exegetică? Ce este exegeza? Aceasta este studiul Bibliei. Deblocarea adevărului. Deblocarea pasajelor din Scriptură pentru ca noi să putem ajunge să înțelegem adevărul. Asta e exegeză. Și tocmai ți-am dat o cheie exegetică prețioasă care te va ajuta să deblochezi adevărul prețios. Mai ales în acele pasaje în care găsești cuvântul ”slavă.” Acum, în cazul în care experiența dumneavoastră este asemănătoare cu a mea, înainte de a avea această cheie exegetică și de a înțelege că termenul biblic pentru caracter este ”slavă;” ori de câte ori am dat peste cuvântul ”slavă”, m-am gândit că înseamnă pur și simplu un fel de lumină strălucitoare. Corect?? Știi, glorie, whoa… Slava lui Dumnezeu este foarte strălucitoare. Da, slava lui Dumnezeu este strălucitoare. Da, este asociată cu lumina. Dar vă rog să știți dragilor, slava lui Dumnezeu este în primul rând caracterul Său. Amin?

Din acest moment, ori de câte ori găsiți cuvântul slavă în Biblie, vreau să vă gândiți la caracter; și dacă vă agățați de asta, veți fi pe cale să aflați ce are biblia de spus despre construirea caracterului. Permiteți-mi să vă dau un exemplu rapid. Să ne întoarcem la Isaia, capitolul 60. Isaia, capitolul 60. O să caut în Biblie. Voi aveți în material. Dar, e bine să-l căutați în Biblie. Acest pasaj al Scripturii este deosebit de relevant pentru noi, dragii mei prieteni, în aceste ore de închidere ale istoriei pământului. Da, este un pasaj profetic care are o aplicare dublă. Prima sa aplicare a fost la prima venire a lui Hristos, și că a fost îndeplinită. Dar are o aplicare secundară, dublă și se referă la biserica lui Dumnezeu chiar înainte de a doua venire a lui Hristos. Ne vom concentra asupra aplicării sale profetice secundare. De acord? Ascultați acest lucru, așa ne-a fost adresat în aceste ore de închidere ale istoriei pământului. Ascultați urgența vocii profetului: ”Scoală-te, luminează-te.” Bine Isaia, dar cum? Cum putem străluci? Răspunsul urmează. ”căci lumina ta vine!” Poți străluci fără lumină? Nu! Deci, dacă vrem să ne ridicăm și să strălucim, trebuie să avem lumină. Bine, Isaiah, primim această lumină? De unde vine lumina asta? Ascultă. Următoarea replică: ”Și slava Domnului răsare peste tine.” Ce cuvânt ați auzit acolo, clasă? Slavă. Ce-ai făcut? Te-ai gândit imediat la ce? …la caracter. Ți-ai folosit cheia exegetică și ți-ai dat seama că Isaia vorbește despre caracterul lui Dumnezeu așa cum este revelat în Domnul, Isus Hristos. Amin? Vezi tu, Isus Hristos este ”oglindirea”, Evrei 1, versetul 3, ”El este oglindirea slavei lui Dumnezeu.” Amin? Cu alte cuvinte, El este strălucirea nemărginită a caracterului lui Dumnezeu. Vă amintiți? Slava înseamnă ce? … Caracter. Deci, atunci când Biblia spune că Isus este oglindirea slavei lui Dumnezeu, ne spune că Isus este strălucirea nemărginită a caracterului lui Dumnezeu. El este Soarele Dreptății. Bine, el e ce? … El este Soarele Dreptății. El este strălucirea nemărginită a luminii cu privire la caracterul lui Dumnezeu; și care strălucește asupra noastră. Asta e sursa luminii. Ok?

Cum vom străluci atunci? Cum o să strălucim? Uită-te la următorul vers. Versetul 2: ”Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare, popoarele…” Apropo, King James spune: ”… întunericul oamenilor.” De fapt, îmi place mai mult. Dragilor, aceste două rânduri ne spun foarte clar că acest pasaj se aplică mai ales când? … chiar acum. Întrebare: când este cel mai întuneric? Chiar înainte de răsărit. Soarele Dreptății e pe cale să se întoarcă. Amin? Deci, în ce ne-am aștepta să fie învăluită planeta Pământ? Întuneric gros. Nu așa a fost înainte de prima împlinire a acestui pasaj? Odată cu prima venire a lui Hristos? Planeta Pământ și rasa umană au fost învăluite în întuneric gros, dragii mei prieteni; și așa este înainte de a doua venire. Există întuneric adânc. Întuneric adânc peste oameni. Întuneric gros. Cum se face că trebuie să strălucim în acest întuneric? Uită-te la ultima replică din versetul 2: ”Și slava Lui se arată peste tine.” Amin?

Ce-o să facem? Trebuie să privim slava așa cum ne-a fost reflectată, dar cu scopul de a face ce? … de a reflecta-o altora. Doar așa putem străluci. Amin? Nu-ți poți genera propria lumină. Puteți reflecta doar Lumina Adevărului pe măsură ce strălucește asupra voastră. Așa v-a fost dezvăluit în viața lui Isus Hristos. Și care e adevărul? Adevărul este simplul fapt profund că Dumnezeu este iubire. {1 Ioan 4:8} Amin? Caracterul lui Dumnezeu într-un singur cuvânt este dragostea, dragii mei prieteni; și, pe măsură ce privim acea revelație minunată, privind vom fi schimbați. Schimbați în asemănarea a ceea ce privim, ”din slavă în slavă.”{2 Cor 3:18} și asta e singura cale prin care oricare dintre noi poate străluci. Nu există altă cale! Nu există altă cale.

Vă rog priviți următorul verset. Observați ce se întâmplă cu eficacitatea noastră ca evangheliști atunci când reflectăm caracterul lui Hristos? Priviți următorul verset: ”Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale.” Auziți dragilor? Când vom deveni evangheliști eficace? Când vom fi folosiți de puterea Duhului Sfânt pentru a atrage oamenii într-o relație salvatoare cu Isus? Când? Numai atunci când alții văd caracterul lui Isus reflectat în viețile noastre. Amin? Dacă nu vor vedea slava, vor fi atrași? Vor veni? Nu, n-o vor face. Și binecuvântați-vă inimile… iertați-mă… Dar trebuie s-o spun. Am evidențiat exact motivul pentru care eforturile noastre de a evangheliza nu sunt atât de eficiente pe cât ne-am dori să fie? Haideți, recunoaștem asta împreună? Vrei să recunoști asta cu mine? Vă rugăm să observați. Scrie… Spune: ”Când slava Sa va fi văzută asupra noastră.” Spune: ”Neamuri vor umbla în lumina ta.” Vor umbla. Vedeți, dragii mei prieteni, înainte de a putea fi martori eficienți pentru rege, trebuie să avem asemănarea cu regele. Amin? Doar atunci când oamenii vor vedea dragostea lui Hristos reflectată în viețile noastre, vor fi atrași de Hristos prin oglinda noastră. Are sens? Înțelegeți?

Noi nu trebuie să atragem oamenii către noi înșine, trebuie să atragem oamenii la Isus; dar facem acest lucru, pe măsură ce reflectăm frumusețea lui Isus pentru ei. Și dacă nu reflectăm caracterul, slava lui Isus pentru alții, ei nu vor fi atrași. Nu vor fi atrași. Vezi tu… Nu de evangheliști puternici și elocvenți avem noi nevoie ca popor și ca biserică…  Ceea ce avem cu adevărat nevoie – dacă vrem vreodată să ne facem treaba – este să devenim oameni mai iubitori și mai iubiți. Cu toții! Toată lumea trebuie să fie un evanghelist, și fiecare dintre noi ar trebui să reflecte slava, caracterul lui Isus Hristos. Pe măsură ce facem asta celor cu care ne asociem, ei se vor ridica și vor lua de seamă! … și ei vor spune, ”Hei, ce este cu voi, oameni buni? Ce te face atât de diferit? Cum de ești atât de fericită? Cum de te descurci atât de bine în căsniciile tale? Ooo!! Cum de te descurci atât de bine în bisericile tale? Cum de sunteți uniți și vă iubiți? Cum de te înțelegi atât de bine cu copiii tăi? Și copii, cum de vă înțelegeți atât de bine cu părinții voștri? Care e secretul? Spune-ne! Ai ceva special.” Vedeți voi, dragilor, Dragostea – dragostea autentică, unificatoare- este o marfă destul de rară pe planeta Pământ în aceste zile. Amin? Și când oamenii o văd, se ridică și iau de seamă! Este extraordinar dragoste reală, autentică, altruistă, etc; și e un lucru frumos… … E un lucru frumos… Ea aduce sănătate și fericire și pace și bucurie pentru cei care o au, și o au și în toate relațiile lor; și asta, dragilor, este cea mai puternică predică pe care o poate predica cineva vreodată. Nu este predicată cu gura, este predicată cu viata. Asta înseamnă să fii o epistolă vie. Când vom deveni oameni iubitori și iubiți, vom fi evangheliști puternici, eficienți. Amin? Acesta este secretul pentru a fi evanghelist. Să devii o persoană iubitoare și iubită. O persoană iubitoare și adorabilă. Acum…

Să lucrăm împreună mai departe. Îmi place acest concept. Isus este Soarele Dreptății. El este strălucirea nemărginită a slavei Tatălui Său. El este sursa acestei lumini. Ce trebuie să fie biserica? Care este simbolul bisericii în Scriptură? E femeia, da. Să ne întoarcem la Apocalipsa, capitolul 12. Apocalipsa, capitolul 12, identifică acest tip foarte clar: versetul 1: ”În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare.” Această femeie este simbolul Bisericii. Dar ce o face frumoasă? Cu ce e îmbrăcată? Ce reflectă? Lumina Soarelui Dreptății, Isus Hristos. Caracterul lui Hristos. Asta o face frumoasă. Dar observați altceva pe care de multe ori trecem cu vederea. Pe ce stă femeia asta? Uite! Următoarea replică: ”Cu luna sub picioare.” Ce se află sub picioarele ei? Luna. Dragilor, insist și pe acest lucru, e un tip al bisericii, un tip foarte adecvat.

Să ne gândim împreună. Cum strălucește luna? {reflectând soarele} Care e singurul mod în care luna poate străluci? Este prin reflectarea luminii soarelui. Luna are vreo lumină proprie? Generează o lumină proprie? Nu. Singura cale prin care luna poate străluci este reflectând. Când strălucește luna? Când? Noaptea. Noaptea. ”Iată, întunericul acoperă pământul și negură mare, popoarele.” {Is 60:2} Dragilor, vedeți ce simbol potrivit pentru biserică este luna? Vă rog din suflet să mă ascultați. Tânjesc din toată inima ca această biserică să fie lună plină pentru Isus Hristos. O lună plină pentru Isus Hristos. Frate, soră, vă rog… … Nu te mulțumi să fii doar o semilună. Fiți lună plină. Permiteți dragostei lui Hristos să vă atragă în aliniere cu voința Sa și să vă țină cu ochii pe El; și privind veți fi ce? … schimbați, ”…din slavă în slavă,” de la o etapă de dezvoltare a caracterului la alta. De la o semilună la un sfert de lună, la o jumătate de lună, la trei sferturi de lună, până când în cele din urmă ești o lună plină pentru Isus. Strălucești cât de puternic poți. Strălucind cât de tare puteți cu caracterul reflectat al lui Isus Hristos. Poate fi asta experiența noastră? Da, se poate. Asta trebuie să fie experiența noastră dacă vrem să fim pregătiți să mergem acasă cu Isus? Da, trebuie, dragilor. Trebuie! Dacă vrem fie să fim martori eficienți pentru rege, fie cetățeni potriviți pentru Împărăție, trebuie să învățăm să reflectăm caracterul lui Hristos la plenitudinea capacității noastre deteriorate de păcat. Chiar și o lună plină în comparație cu soarele este o reflexie slabă.

Uitați, Mărturii volumul 2, paginile 617-618: ”El a avut o influență mare, pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Noi suntem așa de mult sub El și atât de deficitari, încât, făcând ce putem cel mai bine, eforturile noastre vor fi totuși sărace. Noi nu putem câștiga și poseda influența pe care a avut-o El; dar de ce să nu ne educăm spre a veni cât mai aproape de Model, în măsura în care este posibil pentru noi să facem acest lucru, pentru ca să putem avea cea mai mare influență asupra poporului?” Oh, prieteni… Dumnezeu nu se așteaptă ca noi să strălucim la fel de strălucitori ca Soarele, ci se așteaptă ca noi să strălucim cât de tare putem. Se așteaptă la prea mult? Nu. E nerezonabil? Nu. Nu se așteaptă ca noi să fim sori, dar se așteaptă ca noi să fim luni pline! Amin? Luni pline. Dându-și seama că până și luna plină nu este decât o reflexie slabă a soarelui. Aici este altceva care se aplică. This Day with God, the morning watchbook, pagina 98: ”Nu trebuie să ne gândim că pentru că suntem doar o lumină mică, nu trebuie să fim special de strălucitori. Marea valoare a luminii noastre constă în consistența ei în strălucirea în mijlocul întunericului moral al lumii, în a străluci nu pentru a ne mulțumi pe noi înșine și a ne glorifica pe noi înșine, ci pentru a-L onora pe Dumnezeu cu tot ce este în noi. Dacă slujim pentru Dumnezeu, iar lucrarea noastră corespunde cu abilitatea pe care Ne-a dat-o Dumnezeu, asta este tot ce așteaptă de la noi…” Nu se așteaptă ca noi să fim sori, dar se așteaptă ca noi să fim luni pline. Suntem împreună în asta? da. Și mie îmi place asta. Review and Herald, 18 iulie 1893: ”Trebuie să lăsăm razele strălucitoare ale Soarelui Dreptății să strălucească în inimile noastre, ca să putem reflecta lumina pentru alții. Să fim binecuvântați zilnic și să fim o binecuvântare pentru alții, promovând dragostea, bucuria și pacea oriunde am merge.”

Și dragilor, când devenim genul ăsta de oameni, când promovăm dragostea, bucuria și pacea oriunde mergem, credeți-mă! Neamurile vor veni la lumina noastră. Amin? Ei vor fi atrași, și asta ne va face să fim evangheliști eficienți. Martori eficienți pentru rege. Asta ne va face martori eficienți pentru rege. Ascultați. Ferestre spre cer, pagina 340: ”Caracterul este putere”. Vrei putere? În evanghelism, vrei putere? Uite secretul. Caracterul înseamnă putere. Citind mai departe: ”Mărturia tăcută a unei vieți adevărate, altruiste, evlavioasă poartă o influență aproape irezistibilă.” Ooo! Vreau asta. Vrei asta? O influență aproape irezistibilă. Nu poate fi irezistibilă, apropo, pentru că atunci ar fi o încălcare a liberului arbitru. Dar, slavă lui Dumnezeu, poate fi aproape irezistibilă. Vrei să-I influențezi pe alții? Eu da. ”Mărturia tăcută a unei vieți adevărate, altruiste, evlavioase poartă o influență aproape irezistibilă. Dezvăluind în viața noastră caracterul lui Hristos, cooperăm cu El în lucrarea salvării sufletelor. Este doar prin dezvăluirea în viața noastră caracterul Său că putem coopera cu El.” Ați auzit, prieteni? Este dezvăluirea caracterului lui Hristos opțională dacă vrem să cooperăm cu Hristos în lucrarea salvării sufletelor? Este opțională? Nu. Este absolut esențială. De fapt, este singurul mod prin care cooperăm cu El în lucrarea de salvare a sufletelor. Nu e de mirare că cea mai importantă lucrare este construirea de caractere. Pentru că dacă nu dezvălui caracterul lui Hristos, nu poți fi un evanghelist. Suntem cu toții de acord? Nu se poate. ”Numai prin dezvăluirea în viața noastră caracterul Său, putem coopera cu El; și cu cât sfera influenței noastre este mai largă, cu atât putem face mai mult bine. Când cei care mărturisesc că-L slujesc pe Dumnezeu urmează exemplul lui Hristos, practicând principiile legii în viața lor de zi cu zi; când fiecare act depune mărturie că îl iubesc pe Dumnezeu suprem și pe aproapele lor ca pe ei înșiși, atunci biserica va avea puterea de a mișca lumea.”

Dragilor, mișcăm noi lumea în această vreme de închidere ale istoriei pământului? Asta am fost crescuți să facem. Să ducem Evanghelia către fiecare națiune, rudă, limbă și popor. Aceasta este întreaga lume. Avem o sarcină minunată care ne-a fost dată. Dragii mei prieteni, totul este în joc. Acest lucru este absolut esențial pentru punctul culminant, pentru marea finală a marii controverse. Mesajele celor trei îngeri trebuie proclamate fiecărei națiuni, rude, limbi și oameni. Am fost crescuți ca popor pentru a face asta, dragilor; Și mesajele celor Trei Îngeri, cum începe? Cum începe? ”Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă Lui”. {Apoc 14:7} Ce să dai? ”… slavă Lui”. Puteți, cu succes, să-i îndemnați pe oameni să dea slavă lui Dumnezeu dacă nu o faceți singur? … și, ce înseamnă să dai slavă lui Dumnezeu? Ce înseamnă? Înseamnă să dezvăluie caracterul Său în al tău.

O, frate, soră, Dumnezeu să ne ajute ca popor să înțelegem cum să fim schimbați din slavă în slavă. Amin? Dumnezeu să ne ajute ca popor să învățăm să ne ridicăm și să strălucim și să fim luni pline pentru Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să învățăm cum să cooperăm cu puterea transformatoare a Duhului Sfânt, pentru a putea fi schimbați. Nu ne putem schimba singuri. Vreau ca toată lumea să știe asta. Nu ne putem schimba singuri. Trebuie să fim schimbați. Dar trebuie să învățăm cum să cooperăm. Trebuie să învățăm cum să cooperăm; Și acesta este subiectul acestui seminar.

Vom învăța, prin harul lui Dumnezeu, – printr-un studiu sârguincios al Cuvântului Său – cum putem și cum trebuie să cooperăm cu puterea transformatoare a Duhului Sfânt. Vreau să te îndemn cu toată inima să vii regulat. Ai programul acolo. Cei dintre voi care aveți pliantul, este tipărit în această broșură. Este un program intensiv. Sunt conștient. Vom petrece mult timp asupra acestuia. Dar dragilor, prin puterea Duhului Sfânt, aceasta va fi o experiență care ne va schimba viața; Și va merita mult timpul și energia pe care o investiți. De fapt, va merita etern timpul și energia pe care o investiți. Te rog să alegi să vii. Studiem cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor umane și studiem ceea ce spune Domnul cu privire la aceasta. De aceea te îndemn să vii. Nu te îndemn să vii să-l asculți pe Steve Wallace. Vă îndemn să veniți să studiați cu mine ce are de spus Domnul. Vei lua un angajament să faci asta? Am nevoie de un răspuns mic, de un feedback mic. Vei lua un angajament să faci asta? Oh, lăudat fie Domnul. Vă invit să stați alături de mine pentru rugăciunea de încheiere.

Tată Ceresc, mulțumesc că putem fi schimbați din slavă în slavă. De la caracter la caracter, putem fi transformați în asemănarea caracterului lui Isus Hristos. Totuși, asta nu se va întâmpla, decât prin puterea Duhului Sfânt. Nu ne putem schimba pe noi înșine, dar ajută-ne să ne dăm seama că Duhul Sfânt nu ne poate schimba dacă noi nu cooperăm. … și, părinte, începem o serie de renaștere, un seminar intensiv și de lungă durată pentru a studia ce are de spus Cuvântul tău despre rolul nostru de cooperare. Mă rog ca Tu să verși Duhul Tău asupra noastră într-un mod cu totul special. Vreau ca acest lucru să fie mult mai mult decât un exercițiu intelectual pentru aceia dintre noi care vin întâlnire după întâlnire, studiu după studiu. Vă rugăm să ne pregătești inimile. Dă-ne o inimă să Te cunoaștem. Prin puterea Duhului Sfânt ajută-ne să înțelegem cu intelect adevărul. Mai mult decât atât, ajută-ne să o îmbrățișăm cu afecțiune și apoi, cel mai important, ajută-ne să alegem să ne supunem cu voință. Ajută-ne să venim nu numai să înțelegem adevărul, ci să stăm sub el. … și să lăsăm adevărul să se modeleze, și să ne modifice din interior spre exterior, în asemănarea cu caracterul Lui, care este Adevărul. O, te rog, părinte, renaștere și reformare, este cea mai mare nevoie a noastră. Timpul este atât de scurt, și atât de multe de făcut. Trebuie să ducem o evanghelie către fiecare națiune, rude, limbi și oameni. Un mesaj special pentru a fi proclamat de către această biserică. … și ne lipsește timpul nu numai pentru a ajuta lumea să se pregătească, ci pentru a ne pregăti. Nu avem timp de pierdut. Te rog ajută-ne să fim motivați să depunem eforturi sârguincioase pentru a învăța cum să cooperăm cu Duhul Tău; Ca să fim lună plină pentru Isus Hristos, Soarele dreptății. Îți mulțumesc că ai auzit această rugăciune și că ai acceptat cererea mea, pentru că eu o cer în numele lui Isus. Amin.

Dăca doriți puteți defila în jos şi citiți traducerea in timp ce vizionați videoul. Dăca intrerupeți studiul dumneavoastră şi doriți sa continuați de unde ați rămas, apasați CTRL-F (APPLE-F) şi scrieți câteva cuvinte pe care le-ați ascultat in momentul intreruperi. În acest fel puteți continua vizionarea exact de unde doriți dumneavoastra.

0

Your Cart