Select Page

Aici poți să downloadezi lecția.

Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată făpturilor omenești.În ora ce urmează, vom explora atât privilegiul cât și responsabilitatea noastră de a ne forma caracterele după cel al lui Hristos. Alăturați-vă nouă acum pentru acest timp puternic de schimbare personală, în timp ce pastorul Stephen Wallace ne duce ”Din slavă în slavă.”
Mă bucur să vă revăd, dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Apreciez prezența dvs. Este un privilegiu, o onoare să studiez cu dvs cu sârguință, cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor umane, și anume formarea caracterului. Educație, pagina 225; Și apropo, este o cerință de curs să memorați acest citat până la finalul predicii. Deci, începeți să memorați. Educație, 225: “Formarea caracterului este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor umane; și studiul sârguincios al acestuia n-a fost niciodată mai important decât acum.” De ce atât de important acum? Pentru că împăratul vine în curând. Cred, cred acest lucru din toată inima, și totuși, avem multe de făcut. Avem o Evanghelie pe care trebuie să o vestim locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.(Apoc 14:6); și avem propriile noastre vieți de pregătit. {Apoc. 7:3, 14:7} Dar, din nou, realizarea cu succes a ambelor sarcini, depinde de un singur lucru, și anume, formarea unui caracter asemănător lui Hristos. De ce? Pentru că nu putem fi martori eficienți pentru împărat, nici cetățeni potriviți pentru Regat, decât dacă avem caracterul asemănător cu al lui Hristos. Scopul acestui seminar este de a studia cu sârguință principiile, principiile biblice de formare a caracterului creștin.

Căutăm să învățăm cum putem coopera cu puterea transformatoare a Duhului Sfânt. Nu ne putem schimba pe noi înșine, trebuie să fim schimbați; suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.{2 Cor 3:18}, de la o etapă de dezvoltare a caracterului la alta. Dar, deși acesta este un verb pasiv, prieteni, vă rugăm să rețineți că nu suntem pasivi în acest proces. Oh, nu, avem un rol activ, cooperant de jucat. Nu pentru a ne schimba pe noi înșine, ci pentru a privi slava. Amin? Privind vom fi schimbați, schimbați în asemănarea a ceea ce privim; și din acest motiv ne-am pus întrebarea, la ultimul nostru studiu: cum, și unde ne-a fost dezvăluită slava lui Dumnezeu? V-am promis că vom lua în considerare șapte locuri, șapte moduri în care Dumnezeu ne va dezvălui slava Sa. Vă amintiți, nu-i așa?

Acum încurajați-mă și spuneți-mi că vă amintiți primul lucru… Peste câte am trecut? Trei sau patru? Trebuia să trecem peste cinci, dar am rămas fără timp. Care sunt primele patru? Numărul unu, primul de pe listă este, unde? În Isus Hristos. Numărul doi, unde? În lege. Da, nu uitați asta. Nu treceți cu vederea acest lucru. Numărul trei, unde? În Sanctuarul și în serviciile sale. Numărul patru, unde? În Scriptură, în întregime, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Numărul cinci îl vom lua în considerare într-o clipă și apoi, vom trece la șase și șapte… Cu voia Domnului, timpul ne va permite. Dar chiar dacă timpul este un factor, să nu îndrăznim să începem fără ce? Pauză pentru a invita personal Spiritul lui Dumnezeu în inimile noastre. Dragii mei prieteni, nu pot evidenția îndeajuns importanța de a cere și de a primi discernământul spiritual care este al nostru prin prezența puternică a Duhului Sfânt. El stă la ușă și bate. El vrea să intre, dar nu poate decât dacă Îl invităm personal. Deci, să ne așezăm pe genunchi, pentru a invita personal Spiritul lui Dumnezeu în inimile noastre; și amintiți-vă de mine în rugăciunile dvs, vă rog, râvnesc la rugăciunile dvs.

Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc pentru liniștea acestei după-amieze de sabat. Îți mulțumesc pentru acest sanctuar în spațiu, și în timp, unde putem pune deoparte toate treburile din această lume, iar inimile și mințile noastre să se concentreze pe Tine, prin studiul Cuvântului Tău. Tată, trebuie să avem totuși, ochii deschiși pentru a vedea ce este important. Lucrurile spirituale sunt doar discernate spiritual și vrem să privim slava, însă nu avem capacitatea de a o vedea singuri. Așa că, arată-ne-o Tu; și fie ca ceea ce ne arată Spiritul, să se stabilească în noi. Tată, eu… eu sunt atât de recunoscător pentru privilegiul de a conduce studiul Cuvântului Tău. Este uimitor pentru mine că ai ales să folosești un asemenea vas de lut, așa cum mă consider eu. Dar Doamne, în ciuda inadvertențelor și imperfecțiunilor mele, mă rog ca tu să mă folosești. Lasă-mă să fiu un canal al binecuvântării adevărului. Cer ca orice lucru care ar obstrucționa, păta sau contamina fluxul adevărului să fie îndepărtat. Vreau să fiu un vas curat și gol pe care îl poți umple și folosi, într-un mod special. Te rog Doamne, fă acest lucru printr-un miracol; și orice ai putea spune prin mine, să găsească inimi și minți receptive. Dă-ne fiecăruia dintre noi o inimă să te cunoască. O inimă care poate primi și păstra amprenta Spiritului Adevărului, pentru ca noi, astfel, să fim transformați sub asemănarea Lui, care este Adevărul. Fie ca noi să fim mai asemănători lui Isus pentru că am petrecut această după-amiază în studiul Cuvântului Său. Aceasta este rugăciunea noastră în numele Său. Amin.

La ce pagină suntem în cărțile noastre? Pagina 9. Vă mulțumesc. Pagina 9. Și ceea ce trebuie să facem este să vorbim rapid despre locul cinci sau modul în care Dumnezeu ne dezvăluie slava Sa; și asta este, prietenii mei, în istorie și providență. În Scriptură, a fost ultima pe care am discutat-o, și aceasta este recordul istoric al interconectării lui Dumnezeu cu umanitatea prin criza păcatului. În tot ceea ce spune și face El vis a vis de criza păcatului, caracterul Său sau slava Sa este dezvăluită; și așa am citit istoria biblică, apropo – istoria este povestea lui – știți asta. Pe măsură ce citim istoria, vedem slava, caracterul lui Dumnezeu revelat în istoria biblică. Dar ceea ce vreau să observăm este că Dumnezeu încă interacționează cu rasa umană păcătoasă. În implicarea Sa cu omenia căzută, rebelă, încă putem vedea – chiar și după încheierea istoriei biblice – caracterul Său dezvăluit. V-aș încuraja să căutați – și trebuie să aveți discernământ spiritual pentru a-l putea vedea – dovezi ale caracterului lui Dumnezeu așa cum a fost arătat în modul în care El s-a conectat cu rasa umană, chiar și după încheierea istoriei biblice.

V-aș ruga, de asemenea, să fiți conștienți de faptul că slava Sa vi se arată zilnic. Providența. În experiența voastră personală, aveți ocazia să vedeți că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. {Ex 34:6} Amin? {Amin} El iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul (Ex 34:7}; puteți vedea acest lucru în fiecare zi. Și v-aș provoca pur și simplu să fiți conștienți de acest lucru, să contemplați asta, să priviți slava Sa și, privind, veți fi schimbați. V-aș recomanda, în acest context, prietenii mei, să păstrați evidența intervențiilor providențiale ale lui Dumnezeu în viața voastră. Scrie-le în jurnal. Nu este lucrul pe care Dumnezeu i-a pus pe copiii lui Israel să facă? {Deut 8:2-18} De multe ori, când el făcea ceva special pentru ei, îi punea să ridice un monument. Nu-I așa? Care era scopul lui? Era pentru a le reaminti de fiecare dată cât de grațios, bun, și milostiv a fost El cu ei. Și chiar și în generațiile următoare, vor veni nepoții – care nu au fost implicați direct în experiență – li s-ar spune povestea, și privind, ar putea fi schimbați. Acest lucru este subliniat în aceste citate. Calea către Hristos, pagina 87: “Dumnezeu ne vorbește prin lucrările providenței Sale și prin influența Duhului Său asupra inimii. În diferite împrejurări și situații din viața noastră, în schimbările ce se produc zilnic în jurul nostru, noi putem găsi învățături prețioase numai dacă inimile noastre vor fi deschise ca să le priceapă.” Vedeți, trebuie să fiți sensibili, conștienți de aceste lucruri. Psalmistul, urmărind lucrarea providenței lui Dumnezeu, spune: “Bunătatea Domnului umple pământul” {Psalmul 33:5} “Cine este înțelept să ia seamă la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului” {Psalmul 107:43} Oh, fratele meu, sora mea, fiți atenți, fiți înțelepți, și observați providența lui Dumnezeu în viața dvs personală. Țineți seamă de ele. Nimic nu poate fi mai încurajator decât să scoți jurnalul, să-l citești și să-ți aduci aminte de bunătatea lui Dumnezeu în vremurile de strâmtorare. Pentru asta i-a pus Domnul pe copiii lui Israel să-l crească pe Ebenezer. 1 Samuel 7:12: “Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Șen și i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat ”” Jurnalul dvs este Ebenezer-ul dvs.; și, pe măsură ce vedeți intervențiile providențiale ale lui Dumnezeu în ceea ce vă privește, privind, sunteți schimbați. Amin?

Există un alt mod în care Dumnezeu ne dezvăluie slava Sa pe care trebuie să o notez cu voi, și anume, în natură. Titlul studiului nostru este “Creat pentru Slava Mea.” Vă rog, prieteni, recunoașteți că Dumnezeu ne-a arătat caracterul Său, în lucrurile pe care El le-a făcut. Astfel, Psalmistul spune în Psalmul 19:1: “Cerurile spun, ce? … slava lui Dumnezeu.” Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Nu ezitați să folosiți cheia exegetică pe care v-am dat-o aseară. Ori de câte ori dați peste cuvântul “glorie”, la ce vă gândiți?  La “caracter.” Deci, ce ne spune psalmistul în acel verset? Lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat ne vorbesc despre caracterul Creatorului. Vedeți voi… acesta este un fenomen ușor de recunoscut, și anume, creațiile noastre artistice, dezvăluie invariabil ceva despre caracterul nostru. Invariabil.

Lăsați-mă să ilustrez… picturile lui van Gogh. Nu sunt un fan al picturilor van Gogh, dar o folosesc strict pentru o ilustrare. Van Gogh… Îl știți pe Vincent van Gogh, faimosul artist. Sunteți familiarizați cu picturile lui? Picturile lui de început sunt impresioniste și sunt și cele mai atractive dintre toate picturile sale, lucrările lui de început. Dar este foarte interesant, dacă aliniați picturile sale cronologic în ordinea în care le-a pictat, devin din ce în ce mai ciudate, bizare și suprarealiste, până când, în cele din urmă, în viziunea lui, sunt de-a dreptul dezgustătoare. Vincent van Gogh și-a pus capăt zilelor prin sinucidere. Înainte s-o facă, și-a tăiat urechea și i-a trimis-o unui prieten. Adică, omul avea probleme serioase cu capul. A înnebunit. Dar lucrul remarcabil este că poți urmări acea nebunie crescândă în picturile sale. Le poți observa! Îi poți observa mintea răsucindu-se și deformându-se, și poți vedea de ce și-a luat viața în cele din urmă. Picturile lui sunt atât de posomorâte, atât de deprimante, încât nu sunt deloc surprins că s-a sinucis. Acum, e interesant… Există diferite speculații cu privire la motivul pentru care s-a sinucis, dar una dintre cele mai plauzibile este că el a avut obiceiul – ca artiștii din timpul acela – de a ține pensula în gură pentru a menține vopseaua umedă. Atunci când schimba culorile, în loc s-o lase jos să se usuce, o ținea în gură; și bineînțeles, vopseaua din acele timpuri conținea cantități mari de… plumb. E foarte probabil ca Vincent van Gogh să fi înnebunit din cauza intoxicației cu plumb. Indiferent de ceea ce a cauzat nebunia și sinuciderea finală, ideea este, că lucrările sale creative portretizează grafic deteriorarea minții sale; caracterul său este expus în picturile lui.

Dragii mei prieteni, acest lucru este adevărat în ceea ce privește caracterul de Artist și Creator. Amin? {Amin} Caracterul său este expus în lucrarea Sa creatoare. Acesta este motivul pentru care privim slava lui Dumnezeu în lucrurile pe care El le-a făcut. Romani… Romani 1:20: “însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.” Fascinant contextul în care Pavel ilustrează aceste cuvinte. Chiar și cei care nu au avut revelație divină cu privire la caracterul lui Dumnezeu; nu au scuză, pentru că Dumnezeu s-a arătat lor în lucrurile pe care El le-a făcut. Natura ne vorbește despre caracterul Creatorului. Acum, vă asigur, prietenii mei, că revelația este marcată, cicatrizată și pătată, din cauza păcatului. {Ed 16.3} A fost perfect în Grădina Edenului înainte de căderea omului. Dar Satana, care a uzurpat principatul planetei Pământ… Cine este prințul acestei lumi… în planul original al lui Dumnezeu? Adam, fiul lui Dumnezeu, așa cum îl numește Scriptura. Dar Adam și-a vândut prinția lui Satana, iar Satana a devenit prințul autointitulat al acestei lumi (Jn 12:31); și unul dintre primele lucruri pe care a căutat să le facă, a fost să păteze, să umbrească, să distorsioneze revelația caracterului lui Dumnezeu în natură. Și s-a dus să lucreze în laboratoarele iadului pentru a inventa tot felul de graffiti-uri hidoase, pentru a umbri revelația slavei lui Dumnezeu în natură. De ce este atât de important? Pentru că, dragii mei prieteni, dacă Satana vrea să ne înstrăineze și să ne răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, el trebuie să ne mintă în ceea ce privește caracterul lui Dumnezeu. Acesta este modul în care el a adus rebeliune în inima omului; mințindu-ne cu privire la caracterul lui Dumnezeu, și singurul mod în care el ne poate ține în răzvrătire, este să ne mintă cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Pentru că dacă vedem adevăratul caracter al lui Dumnezeu, vom vedea că Dumnezeu este dragoste {1 Jn 4:8}, și vom fi atrași înapoi la El. {Jn 12:32} Amin? {Amin} Deci, este un lucru foarte important în agenda lui Satana să umbrească și să distorsioneze orice mod prin care Dumnezeu își arată slava; și asta face în natură de 6000 de ani.

De aceea trandafirii au spini. Asta e lucrarea Satanei, vă asigur, să se joace cu… ”poate face omul.” Avem aceste lucruri modificate genetic. Dacă omul o poate face, nu crezi că și Satana poate? Desigur, și a lucrat din greu pentru a denatura revelația caracterului lui Dumnezeu din natură. Deși a fost un drum lung, totuși… totuși revelația slavei lui Dumnezeu nu a fost deloc așa atunci când Dumnezeu a creat Pământul, vă asigur, slava Sa încă poate fi văzută în natură. Deși trandafirii au spini, ei sunt încă frumoși. Amin? {Amin} … și au un parfum minunat. De fapt, este folosit în Scriptură, trandafirul lui Sharon este un fel de Hristos Însuși. {RH, 14 august 1894 par. 9} Vreau să vă încurajez dragii mei prieteni, să priviți slava din natură și, privind, veți fi schimbați. Mărturii Volumul 1, pagina 291: “Lucrurile din natură, pe care le privim noi azi, ne dau doar o slabă idee despre frumusețea și măreția Edenului. Totuși, a rămas încă multă frumusețe. Natura mărturisește că Cineva nemărginit în putere, mare în bunătate, îndurare și iubire, a creat pământul și l-a îmbelșugat cu viață și bucurie. Chiar în starea lor adumbrită, toate lucrurile descoperă lucrarea mâinilor Maestrului Artist. Cu toate că păcatul a mânjit forma și frumusețea lucrurilor naturii, deși pe ele se pot vedea urmele lucrării prințului puterii văzduhului, totuși ele vorbesc despre Dumnezeu.” Amin? Cum numim caracterul lui Dumnezeu într-un singur cuvânt? Dumnezeu este iubire, iar natura încă proclamă, declară, slava, dragostea lui Dumnezeu. Căminul Adventist, pagina 146: “Lucrurile din natură sunt predicatorii tăcuți ai Domnului, date nouă spre a ne învăța adevărurile spirituale. Ele ne vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu și proclamă înțelepciunea Marelui Maestru Artist.”

Oh, prieteni, vedeți mai bine în acest context, de ce slujitorul Domnului – mesagerul lui Dumnezeu la această biserică a timpului sfârșitului – ne îndeamnă atât de des în numele său, să trăim dacă este posibil, unde? … la țară. {CL 9.5} Nu are mai mult sens acum? Vedeți voi, Dumnezeu vrea ca noi să fim avantajați în toate modurile posibile. El vrea ca noi să fim expuși la ceea ce dezvăluie caracterul Său pentru că, privind, am putea fi, ce? … schimbați. Dacă trăim în oraș, la ce suntem expuși în mod constant? Haideți, acum… la tot ce este lumesc. Tot ceea ce favorizează și promovează pofta carnală, pofta ochilor, și mândria vieții. {1 Jn 2:16} Tot ceea ce este artificial, tot ceea ce este carnal, în mod constant ne bombardează, și privind suntem ce? … schimbați. Schimbați în asemănarea a ceea ce privim. Apropo, sfatul de a trăi la țară, este mai puternic pentru cei care au copii, care sunt cei mai ușor de impresionat și influențabili de mediul înconjurător. {CL 6.2} Oh, sunteți mai înțelepți dacă alegeți să locuiți la țară.

Tocmai de aceea eu și scumpa mea soție, acum câțiva ani, în 1988… Cine e matematician? Cu câți ani în urmă e asta? 17, 18 ani, ceva de genul? Am părăsit suburbia și ne-am mutat în Montana. Cea mai bună decizie pe care am luat-o pentru noi și copiii noștri. Nu în Montana propriu-zisă. Ne-am mutat în Glacier Park, Montana. Locuiesc la câțiva pași de Parcul Național Glacier. Trăim pe 20 de acri ascunși în teren forestier național; și dacă ai veni la mine acasă, și ai sta în sufrageria mea și te-ai uita pe geam, nu ai vedea nici o structură făcută de om. Ai privi doar lucrarea Domnului. Mi-ai vedea grajdul cailor și cabana, dar nimic altceva făcut de mâna omului. La ce te-ai uita? Te-ai uita la acele magnifice conifere arătând cu vârfurile lor înalte către Creator, dându-I slavă; și apoi, în spatele lor, ai privi acei Munți Stâncoși acoperiți de zăpadă, arătând cu vârful spre Creatorul lor… Și peste toate acestea, cerul acela mare și albastru din Montana. Acum este atât de minunat și de frumos, deoarece totul este presărat cu zăpadă; și de fiecare dată când privesc aceste lucruri, îl laud pe Dumnezeu că El este capabil să ne spele și să ne facă mai albi decât zăpada. {Ps 51:7} Și apoi, când vine primăvara, toate grădinile de flori ale soției mele înfloresc și sunt extraordinar de frumoase; și dacă stai destul în sufrageria mea, vei vedea toate animalele Americii de Nord trecând prin curte. Avem elani, căprioare, lei de munte, urși grizzly, urși bruni. Uneori vin pe verandă și se uită pe fereastră. Aș putea să vă spun poveste după poveste, dar nu îmi permite timpuș, deși mi-ar plăcea. Dar dragii mei prieteni, nu este doar extrem de distractiv și educativ, este intructiv într-un mod spiritual. Vreau să știți că există o mare binecuvântare în a trăi la țară. Și vreau să știți că va veni o vreme – în viitorul nu prea îndepărtat – când a trăi la țară va fi un avantaj imens, și să vă puteți cultiva mâncarea… O mulțime de sfaturi cu privire la asta. {LDE 99.4} Să știți că aceste lucruri ne sunt spuse de către un Dumnezeu care ne iubește, și ne urmează interesul. Amin? {Amin} Vrea să avem toate avantajele posibile. Priviți slava!

Unii dintre voi ar putea spune, “Ei bine, eu nu pot trăi în pustietate ca tine. Am un job.” Ei bine, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul?  {Matei 16:26} Da, trebuie să fim călăuziți de Domnul în aceste lucruri, dar prieteni, prioritatea noastră ar trebui să fie să devenim ca Hristos în caracter. Amin? {Amin} Să ne oferim nouă înșine și copiilor noștri tot ce este posibil pentru a face acest lucru, expunându-ne la lucrările lui Dumnezeu.

Numărul 7. Dintre toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut, unde a intenționat ca slava Sa, caracterul Său, să fie revelate în cele din urmă? Unde? În omenire… în noi, prieteni, în rasa umană; iar acesta este un concept interesant pe care vreau să-l dezvolt cu dvs. Vă rog, gândiți-vă cu mine. Isaia 43:7… după câteva referințe, puteți vedea, că este un verset minunat, minunat. Acesta conține un adevăr prețios pe care nu toți îl înțeleg, dar sper că tinerii îl înțeleg. Vă dați seama că una dintre principalele cauze de deces în rândul adolescenților din această națiune, este sinuciderea? E chiar acolo sus, în partea de sus. Sinucidere. De ce sunt atât de mulți adolescenți în această țară bogată, afluentă, plină de bunuri, țară care nu mai are nevoie de nimic … de ce sunt atât de mulți care-și iau viața? Concluzia este că, ei nu înțeleg valoarea vieții. Vezi tu, nu ai termina ceva ce percepi ca fiind cu adevărat valoros, și prețios, și care se merită. O termini doar pe cele pe care le percepi ca fiind lipsit de valoare. Mă urmăriți? Asta mă duce la următoarea întrebare. De ce atât de mulți tineri nu reușesc să recunoască adevărata valoare a existenței umane? De ce? Pentru că mulți nu reușesc să înțeleagă scopul existenței umane. Urmăriți-mă acum.

Ce anume dă valoare existenței umane? E scopul existenței umane. Dacă viața este practic fără scop, atunci viața este, în esență, fără valoare. Înțelegeți motivul aici? Rămâneți cu mine, totuși. Ce este ceea ce determină scopul existenței umane, care, la rândul său, determină valoarea existenței umane? Este înțelegerea originii existenței umane. Mă urmăriți? Inevitabil, înțelegerea dvs cu privire la originea existenței umane va influența în mod direct și va determina înțelegerea asupra scopului existenței umane; care, la rândul său, va influența în mod direct înțelegerea valorii existenței umane. Vedeți? Acum, ce sunt învățați tinerii din această națiune, în ceea ce privește originea existenței umane? Ce le este predat? Sunt învățați că sunt pur și simplu produsul timpului și al șansei, al unui accident care s-a întâmplat cu miliarde de ani în urmă, când a fost agitație în noroiul primordial și… într-un fel viața a apărut.

Acest lucru s-a numit “teoria evoluției”. Nu mai este prezentată ca și o teorie, este prezentată ca un fapt. Și deși profesorul de științe nu le poate arăta în laborator cum s-a întâmplat, ei ar trebui să creadă acest lucru. Iar această mică celulă care a prins viață accidental în timp, și apropo, ai observat cum lungesc povestea adăugând mai mult timp? Această mică celulă a încolțit, formându-se mai multe celule. Apoi, după miliarde de ani, s-au decis că s-au săturat să înoate în apă și au vrut să meargă pe pământ, așa că au ieșit din apă. Cum au făcut asta, nimeni știe. Branhiile au devenit plămâni, aripioarele au devenit picioare, nimeni nu-ți poate spune cum, dar tu ar trebui să crezi. Apropo, dragii mei prieteni, este nevoie de mult mai multă credință pentru a crede în teoria evoluției decât să credeți în povestea creației. {Amin} Insist pe acest lucru. Ori de câte ori un om de știință vă spune că sunteți nebuni să credeți în Creație, sa-I spuneți doar: “ei bine, este mult mai greu pentru mine și creierul meu să accepte teoria evoluției, decât pentru povestea creației.” Apropo, sunt mulți evoluționiști care dau bir cu fugiții pentru că nu pot susține în mod inteligent teoria. Dovezile sunt copleșitoare împotriva evoluționismului, și dacă nu ești conștient de asta, atunci te provoc, interesează-te. Acest concept de existența unui creator, nu-L vor numi Dumnezeu… dar devine din ce în ce mai acceptat; chiar și printre oamenii de știință înrăiți, pentru că nu se poate explica originea vieții complexe în orice alt mod. Nu le e posibil.

Acest grup de celule care a decis să se oprească din înot și să înceapă să meargă pe uscat – după multe miliarde de ani – anumite grupuri de celule au devenit un pic mai sofisticate; și unele dintre ele, evident, au decis că mersul în patru picioare nu mai e așa distractiv, așa că au început să meargă în două picioare. Odată cu trecerea timpului, au pierdut din ce în ce mai mult păr, și si-au dezvoltat din ce în ce mai mult creierul, până când, în cele din urmă, iată-ne oameni buni! A durat mult, dar am reușit. Așa cum a rezumat cineva, din mâzgă la zoo, până la tine. ştiți… râdem. Râdem, dar ar trebui să plângem. De ce? Urmăriți-mă… Dacă aceasta este înțelegerea dumneavoastră asupra originii existenței umane, cum rămâne cu înțelegerea dumneavoastră a scopului existenței umane? Haideți, discutați cu mine. Ce face? Dacă am ajuns aici doar ca rezultat al timpului și al norocului, și prin principiul supraviețuirii celui mai puternic; Atunci cum vom rămâne aici? Pe același principiu, și trebuie să avem grijă de, cine? … Numărul unu, dacă exist doar pe baza timpului și a șansei, atunci, care este scopul vieții mele? … Se va termina destul de curând. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. {1 Cor 15:32} Mă urmăriți? Vedeți? Acum, binecuvântează-le mințile adolescente, probabil că nu s-au gândit logic la asta, dar în subconștient au fost conduși de ceea ce au fost învățați cu privire la originea lor. Viața este fără scop, cu excepția plăcerii pe care o poți obține din ea, și ar fi bine să nu bagi în seamă pe nimeni care îți amenință fericirea; și când lucrurile nu vor mai fi ca înainte, de ce să nu încheiem? … și o fac cu miile în fiecare an. O fac cu miile în fiecare an.

Ce anume au nevoie să înțeleagă urgent, dragii mei prieteni? Ce au nevoie urgent să afle? Adevărul lui Isaia 43:7. Ascultă. Aici avem adevărul prețios, nu numai în ceea ce privește originea existenței umane, ci și scopul existenței umane. Ascultați-l! Ascultați-l: “pe toți cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit” Amin? {Amin} Suntem produsul timpului și al norocului, frate, soră? Chiar așa? Nu! De o mie de ori nu! Noi suntem lucrarea unui Dumnezeu, Creatorul nostru personal, care ne-a creat pentru un destin sfânt, specific și prețios, pentru un scop. Pentru ce? Pentru slava Lui. Wow! Gândiți-vă la asta. Care este slava lui Dumnezeu? E caracterul Lui. Vedeți dvs… urmați acest lucru. Înțelegeți asta, vă rog. Dumnezeu există în slava infinită, astfel, transcende capacitatea ființei cele mai inteligente din univers de a înțelege pe deplin. Prin definiție, slava Sa este fără măsură, și totuși, El încearcă în mod constant să dezvăluie lucruri despre El ființelor inteligente ale universului. De ce? A-L cunoaște înseamnă a-L iubi; și cu cât Îl cunoaștem mai bine, cu atât Îl iubim mai mult. Acesta este motivul pentru care El încearcă întotdeauna să dezvăluie pe deplin slava Sa, în căi cuprinzătoare, ființelor inteligente ale universului. Rasa umană, creată de Dumnezeu, să urmeze acest lucru: destinată de Dumnezeu să fie “Proba A” pentru ca întregul univers să observe; ca ei să poată trage concluzii mai adânci, mai largi, și mai precise în ceea ce priveste caracterul Creatorului. De ce? Pentru că El a făcut omul după chipul și asemănarea Sa. {Gen 1:26} Oh, prieteni, vedeți scopul existenței umane? Vedeți valoarea existenței umane? Amintiți-vă, scopul determină valoarea. Nu suntem produsul timpului și al norocului. Noi suntem lucrarea unui Dumnezeu Creator personal, care ne-a făcut să arătăm universului care privește, cum este El cu adevărat. Ce destin! Ce destin… Nu-i de mirare că Satana a fost atât de nerăbdător să strice rasa umană și să denatureze revelația, să-și încurajeze minciunile cu privire la caracterul lui Dumnezeu.

Ascultați: Review and Herald, 11 februarie 1902: “Tot cerul a fost profund interesat de creația lumii și a omului. Ființele umane erau o ordine nouă și distinctă.” Ce eram, prietenii mei? Eram o ordine nouă și distinctă. In ce fel? Am fost făcuți, cum? … după chipul lui Dumnezeu. Vedeți cuvântul răspândindu-se prin întregul univers. ‘Hei, ascultă! Privește! Dumnezeu este pe cale să creeze o ființă nouă, după propria Sa imagine. Vrei să înțelegi mai bine cum este Dumnezeu? Urmăriți ce va face El pe planeta pământ. Doar priviți!’

Comentariu biblic, volumul 6, pagina 1105: “Slava lui Dumnezeu trebuia să fie revelată în crearea omului după chipul lui Dumnezeu…” Dragii mei prieteni, acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său, după asemănarea Sa în fiecare dimensiune a ființei noastre. Dați pagina la Geneza… Oh, dacă aș avea mai mult timp pentru a dezvolta această carte… dar eu trebuie măcar să pun punctul pe i, și să vă provoc să vă gândiți asupra ei mai pe deplin. Geneza 1:26. Ascultați această conversație remarcabilă înregistrată, și anume conversația dintre Dumnezeire în timp ce discută despre planurile lor de a ne crea. Ce spun? Versetul 26: “Apoi Dumnezeu a zis: “Să facem om după” ce? “chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” Ce fel de pronume e ăsta, prietenii mei? E un pronume plural. Cine vorbește aici? Dumnezeirea. Cele trei persoane ale Dumnezeirii. Vedeți acest cuvânt, “atunci Dumnezeu a spus,” care este “Elohim” în ebraică și “Elohim” este plural pentru Dumnezeu. Dacă nu credeți, verificați; “Elohim” este plural pentru Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu este unul, dar unul gen perfect unit, nu unul la singular. Mă urmăriți? Unitatea lui Dumnezeu stă în unitatea Sa perfectă, nu în a fi o singură persoană, ci una în spirit, una în scop. Asta e unitatea lui Dumnezeu. Cum creează Dumnezeu, care este la plural, omul? “Să facem omul după chipul nostru.” Cum le creează El? Versetul 27: ” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” Ce fel de pronume este “ei”? – Un pronume plural. Vedeți o paralelă aici? Nu-i asa? … și apropo, acești doi, bărbați și femei, El a dat capacitatea de a deveni, ce? … Unul. Unul ca la singular? Căsătoria ne face o persoană amalgamată? Nu, unul ca în, ce? Perfect uniți, și în acea uniune, ce au capacitatea de a face? Pot procrea după propria lor imagine și pot aduce o a treia persoană în această uniune. Ce vedeți acolo? Un tip frumos de Dumnezeire. Aud un “amin”? {Amin} Vedeți, chiar și în dimensiunea socială a ființei noastre, Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, creându-ne o pluralitate cu o natură socială și cu dorința de unitate; și familia, căsătoria, este pentru a dezvălui slava lui Dumnezeu. Amin? {Amin} E pentru a spune lumii despre uniunea frumoasă, care unește prin dragoste… uniunea iubirii care poate fi a noastră în Isus Hristos.

Dumnezeu nu ne-a făcut doar din punct de vedere social după chipul și asemănarea Sa, dar și spiritual, mental și fizic. Din punct de vedere spiritual, El ne-a dat capacități precum ale Sale: capacitatea de a înțelege și aprecia lucrurile lui Dumnezeu; capacitatea de a comunica cu Dumnezeu, de a auzi glasul Său, de a-I răspunde prin conștiința noastră. Acestea sunt capacități spirituale. Mental, suntem după chipul lui Dumnezeu. Avem capacități ca ale lui Dumnezeu, capacitatea rațiunii, capacitatea de a ne aminti, capacitatea de a alege liber. Avem liberul arbitru, care, apropo, este esențial pentru a putea dezvolta un caracter. Trebuie să fim capabili să alegem, pentru numele lui Dumnezeu, să facem ceea ce trebuie, pentru a deveni ca Hristos în caracter.

Fizic, vă rugăm să înțelegeți că, chiar și fizic, Dumnezeu ne-a creat după chipul Său în conformitate cu asemănarea Sa. Acest lucru este important, lăsați-mă să insist puțin pe acest lucru. Noi… în ființa noastră fizică, am fost creați pentru a dezvălui forma lui Dumnezeu, care este Duhul. Dumnezeu nu are, sau cel puțin nu a avut, în momentul creației, carne și oase ca noi. Acum are, nu-i așa? În persoana lui Isus Hristos. Când Cuvântul a devenit trup {Jn 1:14}, El și-a însușit carnea și oasele noastre și încă le are; și cât timp le va avea? Pentru totdeauna. Wow! Mai multe despre asta mai târziu… Lăudat fie numele Lui. Ce sacrificiu!

Dar pe atunci, înainte de întrupare, Dumnezeu avea formă, chiar dacă El era Spirit; și dragii mei prieteni, am fost creați să dezvăluim acea formă. Vedeți voi… acesta este motivul pentru care Biblia vorbește de mâna lui Dumnezeu, gura lui Dumnezeu, ochiul lui Dumnezeu, urechea lui Dumnezeu, … vorbește despre mersul lui Dumnezeu, statul lui Dumnezeu. Acestea sunt mai mult decât antropomorfisme. E un cuvânt mare. Ce este un antropomorfism? Aceasta este o încercare din partea omului de a conceptualiza pe Dumnezeu, atribuindu-I caracteristici umane. Sunt mulți care ne spun că atunci când Biblia vorbește despre gura lui Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu are o gură. Omul încearcă să-l conceptualizeze pe Dumnezeu, așa că spune, că are o gură. Nu, prietenii mei, Dumnezeu are o gură. Deși El este Spirit, El are o formă; și acea formă are o gură, și El vorbește cu acea gură. De unde să știm asta? Pentru că avem o gură și am fost creați după chipul Său. {Gen 1:26} Dar ceea ce stabilește cu adevărat pentru acest băiat este că Isus a avut o gură; și Isus a spus: “Dacă M-ai văzut pe mine, L-ai văzut pe Tatăl.” {Jn 14:9} Amin? {Amin} Nu numai în caracter, ci și în formă, în persoană, Isus a fost o dezvăluire a slavei Tatălui Său. Imaginea Sa glorioasă, asemănarea Sa glorioasă, a fost revelată în persoana lui Isus, până și în trupul Său fizic.

Și dragii mei prieteni, dvs și cu mine… vă rog urmăriți-mă! Dvs și cu mine suntem chemați de Dumnezeu să-L proslăvim pe Dumnezeu în ce? În trupul și în duhul nostru, care sunt ale lui Dumnezeu. {1 Cor 6:20} Înțelegeți mai bine, în acest context, de ce Scriptura spune: “Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu “? {1 Cor 10:31} Ce sunt mâncatul și băutul? Acestea sunt obiceiurile de stil de viață. Ne afectează condiția fizică? Chiar așa? Haideți, chiar așa? Oh, da, cu siguranță; și dragii mei prieteni, cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu și vor să spună lucruri adevărate și frumoase despre ceea ce El reprezintă cu toată ființa lor, vor fi foarte dornici să mănânce și să bea pentru slava Sa. Amin? {Amin} Deci, în toate obiceiurile noastre, chiar și obiceiurile noastre de viață, vom fi capabili să spunem lucruri cât mai adevărate și frumoase, în ciuda condiției noastre de păcătoși; despre modul în care Dumnezeu arată bine chiar și în corpurile noastre fizice. Amin? da! Acesta este motivul pentru care avem mesajul despre sănătate. Am vrut să aud mai mult decât un singur “amin”. Haideți! Acesta este motivul pentru care avem mesajul de spre sănătate. {Amin!} Și de aceea ar trebui să iubim, să apreciem și să aplicăm mesajul despre sănătate. {Amin} Pentru că acesta este totul despre a învăța să mâncăm și să bem spre slava lui Dumnezeu.

Cu ce anume suntem cu toții ocupați? Să mâncăm și să bem ca să ne satisfacem, și se vede… Haideți, acum. Vorbesc cu dvs. Am făcut ravagii în corpurile noastre, și nu vorbesc doar despre a fi supraponderali; Nu mă iau de nimeni de aici. Dragii mei prieteni, suntem mult mai slăbiți și mai distruși decât ar trebui să fim. Știți că s-a scris despre adventiștii de ziua a șaptea în National Geographic cu ceva timp în urmă? Știți asta? National Geographic, articol… despre adventiștii de ziua a șaptea.

De ce? De ce am fost prezentați? Pentru că trăim cu șapte ani mai mult decât un american obișnuit, și suntem atât de mândri de noi înșine… Ne batem cu pumnii în piept. Ar trebui să ne fie rușine de asta. Ar trebui să trăim mult mai mult decât o persoană obișnuită. Dragii mei prieteni, dacă am fi fost, nu am fi avut doar rată mai mică de a muri de vreo boală, nu am fi murit de boală deloc. Am muri de o cauză rară, și aceea este bătrânețea; Și dacă nu credeți asta, îmi pare rău, dar asta are bazele în Biblie. Nici una din boli {Ex 15:26} – este promisiunea. Și dacă am trăi în armonie cu legile ființei noastre, dacă am îmbrățișa cu adevărat mesajul despre sănătate, tu și cu mine, am fi specimene fizice de sine stătătoare despre cât de bine este să fii sub Domnia unui Dumnezeu care ne iubește. Noi ar trebui să fim panouri fizice care spun întregii lumi: “Este bine să aparții lui Isus.” {Amin} “Este bine să fii sub Domnia Sa.” Corpurile noastre ar trebui să dea dovezi incontestabile în acest fel. Aud un “amin”? {Amin} Dumnezeu să ne ajute să iubim, să apreciem și să aplicăm mesajul despre sănătate. {Amin} În fiecare dimensiune a ființei noastre, am fost creați pentru a dezvălui slava lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne realizăm destinul, prieteni. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne realizăm destinul.

Educație pagina 20, partea de sus a paginii 11: “Creați pentru a fi “chipul și slava lui Dumnezeu”, Adam și Eva primiseră înzestrări cu totul vrednice de destinul lor măreț. Superbi și cu un corp bine proporționat, cu trăsături regulate și frumoase,” Despre ce e vorba? – natura lor fizică. “…cu fețe care străluceau de sănătate și de lumina bucuriei și a nădejdii, ei arătau în alcătuirea lor exterioară asemănarea cu Creatorul lor.” Unde? – în exterior. Continuarea: “Iar această asemănare nu se manifesta numai în natura fizică. Fiecare facultate a minții și a sufletului reflecta slava Creatorului.” Fiecare facultate a minții și sufletului reflecta slava Creatorului. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Mai e ceva ce trebuie să subliniez. Pentru a împlini acest minunat destin rânduit de Dumnezeu, pentru a-Și dezvălui slava; Dumnezeu nu numai că ne-a oferit o gamă largă a caracteristicilor asemănătoare lui Dumnezeu, dar El ne-a echipat și ne-a favorizat în continuare scriind legea Sa. Scriind ce, clasă? … Legea Sa asupra fiecărui nerv, fiecărei fibre, fiecărei caracteristici a ființei noastre. Vedeți voi, legea este transcrierea caracterului lui Dumnezeu (COL 305.3}, și când Dumnezeu face lucruri cu acele degete, acele degete scriu inevitabil legea Sa; orice creat de El este dragoste. Observați cum e scris în inspirație- observați cum e scris în inspirație. Colecția Spalding și Magan, pagina 40: “Legea lui Dumnezeu este scrisă cu degetul Său asupra fiecărui nerv, fiecărui mușchi, fiecărei caracteristici care a fost atribuită omului. Aceste daruri i-au fost dăruite, nu pentru a fi abuzate, corupte și umilite, ci pentru a fi folosite pentru onoarea și,” ce? “… gloria Sa.” Glorie. Vedeți, toate acele caracteristici asemănătoare lui Dumnezeu au fost pre-programate de Dumnezeu prin scrierea legii Sale asupra lor, să funcționeze, să funcționeze într-un mod asemănător lui Dumnezeu. Vă întreb, ce ar fi putut face Dumnezeu mai mult pentru a ne permite să ne îndeplinim destinul? Ne-a dat totul. Avem nevoie.

Acum, fiți atenți, totuși, când spun că legea Lui a fost scrisă pe fiecare nerv, fiecare fibră, astfel încât acestea au fost pre-programate să funcționeze într-un mod asemănător lui Dumnezeu… spun cumva că am fost preprogramați ca un robot? … care nu ar fi în stare să facă nimic, în afară de … ce ne-a programat Dumnezeu să facem? Nu, am avut liberul arbitru. Am putut să alegem să încălcăm acea lege care a fost scrisă, nu asupra… nu numai asupra fiecărui nerv, fiecărei fibre, ci și asupra meselor trupești ale inimilor noastre. Am putea alege să ne răzvrătim, și în mod tragic asta am făcut; Dar veștile proaste sunt pentru mai târziu. Spun, totuși, că am fost pre-programate în sensul că, în mod natural, nu am avut nici o înclinație spre neascultare. Am fost în întregime făcuți să trăim în armonie cu Dumnezeul Creator, care ne-a făcut. Pentru că am fost guvernați de aceeași lege, care într-un singur cuvânt este… ce? Dragoste, care a guvernat inima lui Dumnezeu Însuși; Și atâta timp cât, dragii mei prieteni, atâta timp cât am ales, urmăriți acest lucru… atâta timp cât am ales să exercităm și să dezvoltăm acele caracteristici asemănătoare lui Dumnezeu în armonie cu legea care a fost scrisă, care a fost potențialul nostru de a dezvălui slava lui Dumnezeu? … să ne îndeplinim destinul? Care a fost potențialul nostru? Acest lucru este interesant. Urmăriți-mă. Care a fost potențialul nostru? Ascultați această declarație remarcabilă. Educație, pagina 15, a treia la pagina 11. Sunteți cu mine? “Când Adam a ieșit din mâinile Creatorului, era asemănător cu Făcătorul lui, ca natură fizică, mintală și spirituală. “Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, ” Geneza 1:27, iar scopul lui a fost…” ascultați cu atenție: “ca omul să descopere cu atât mai mult acest chip, cu cât trăia mai mult – să reflecte din ce în ce mai fidel slava Creatorului.” Pauză.

Cât timp a vrut Dumnezeu ca noi să trăim? {Pentru totdeauna} Pentru totdeauna. Și care a fost intenția lui Dumnezeu? Care a fost scopul lui Dumnezeu? Cu cât omul trăiește mai mult, cu atât ar trebui să dezvăluim slava Sa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat caracteristici care aveau un potențial absolut nelimitat de dezvoltare. Auziți ce vă spun? … Și vă spun asta cu autoritatea inspirației, nu inventez. Dumnezeu ne-a dat caracteristici care aveau un potențial nelimitat de a se înălța prin veacurile neîncetate ale eternității de la slavă la slavă, la slavă, mereu și întotdeauna în asemănarea infinit de glorioasă a Creatorului nostru. {Slavă Domnului}

Apropo, cât te poți apropia de infinit? Haideți, acum… folosiți-vă creierul. Cât te poți apropia de infinit? – pentru totdeauna. Cât de glorios este Creatorul nostru? – E infinit de glorios. De aceea, Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a ne înălța, din ce în ce mai mult și mai liber în asemănarea infinit de glorioasă a Creatorului, dar întotdeauna avem o infinitate de creștere în fața noastră. {Amin} Ce destin! Nu se poate mai bine de atât! {Amin} Aud un “amin”? {Amin} Nu se poate mai bine de atât! Ce scop înalt și sfânt pentru rasa umană. Înapoi la declarația noastră. Scopul său: “Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, iar scopul lui a fost ca omul să descopere cu atât mai mult acest chip, cu cât trăia mai mult – să reflecte din ce în ce mai fidel slava Creatorului. Toate facultățile sale puteau fi dezvoltate; capacitatea și vigoarea lor trebuia să…” ce? “să crească neîncetat…” Fără limite, fără limite. Dar care a fost condiția pentru realizarea acestui destin minunat? Următoarea replică: “Dacă i-ar fi rămas loial lui Dumnezeu, ar fi împlinit din ce în ce mai mult scopul creării sale și ar fi reflectat din ce în ce mai fidel slava Creatorului.” Care era condiția, dragii mei prieteni? – supunere față de acea lege care a fost scrisă pe mesele trupești ale inimii sale. Dar de fapt asta e doar un motiv. Care este legea? Transcrierea caracterului lui Dumnezeu. {COL 305.3}

Cum puteți dezvălui caracterul lui Dumnezeu dacă vreți să vă răzvrătiți împotriva Lui? M-ați auzit? … și aici este greșeala. Nu-i asa? Chiar aici. În mod tragic, omul nu a ales să rămână loial legii care a fost scrisă pe masa trupească a inimii Sale. Iar consecința teribilă este ceea ce noi trăim astăzi. În următorul nostru studiu, trebuie să ne uităm la această veste proastă a ceea ce a mers greșit, și trebuie să vă avertizez că următorul studiu nu va fi plăcut. Nu e niciodată distractiv să iei în considerare veștile proaste, așa că, de ce nu sărim peste ea? Știți, sunt tentat din când în când, dar nu pot să fac asta. De ce? Ascultați-mă. Este imposibil pentru noi să apreciem veștile bune până nu înțelegem veștile rele. Vedeți voi, frumos este că planul salvării a cumpărat pentru noi, a răscumpărat pentru noi încă o dată, minunatul nostru Dumnezeu-rânduit, dar acum păcatul pierdut, destinul. Întregul scop al planului salvării este de a face posibil ca noi să ne înălțăm încă odată din slavă spre slavă prin veacurile neîncetate ale eternității, în asemănarea infinit glorioasă a Creatorului nostru; acum și Mântuitor al nostru. Amin? {Amin} Acesta este întregul scop al planului salvării. Dar dragii mei prieteni, nu puteți aprecia acea minunată dispoziție de grație, până când nu recunoașteți care este condiția voastră din cauza căderii. Vestea bună e la fel de bună ca cea rea. Arătați-mi pe cineva care nu înțelege cât de fără speranță, și neajutorați sunt, din cauza căderii; și vă voi arăta pe cineva care nu poate înțelege sau aprecia speranța și ajutorul care este al lor, datorită mântuirii în Isus Hristos. Așa că fiți binecuvântați, rezistați tentației de a merge acasă. Chiar dacă următorul nostru studiu nu va fi distractiv, este necesar. Să ne rugăm.

Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru scopul Tău minunat de a ne crea. E minunat să realizăm că tu ne-ai creat pentru gloria Ta. Ai intenționat ca noi să fim “Proba A” pentru ca întregul univers să observe și să tragă concluzii precise și frumoase cu privire la ceea ce Tu Însuți ești. De aceea ai făcut imaginea Ta o ordine nouă și distinctă de a fi, în funcție de asemănarea Ta. De aceea ne-ai echipat cu facultăți asemănătoare lui Dumnezeu și ai scris pe fiecare nerv, fiecare fibră, fiecare facultate, legea ta. Oh, ce destin minunat! Ce potențial nelimitat ne-ai dăruit în momentul creației! Dar tată, am pierdut totul alegând să ne răzvrătim împotriva legii Tale. Dar sunt atât de recunoscător… Sunt atât de recunoscător… că, în ciuda acestui fapt, tu ne-ai iubit în continuare și, cu un cost infinit pentru Tine, ai făcut posibil ca noi, încă o dată, să realizăm destinul nostru rânduit de Dumnezeu, pierdut de păcat, dar acum salvat prin sânge. Încă putem fi schimbați din slavă spre slavă. Încă putem, datorită lui Isus, să se înălțăm prin eonii nelimitati ai timpului, în asemănarea Ta infinit de glorioasă. Tată, te rog, ajută-ne să acceptăm o prevedere atât de prețioasă și costisitoare care ar putea fi posibilă. Doamne, continuă să fii cu noi în timp ce studiem. Ajută-ne să înțelegem aceste lucruri, dar cel mai important, ajută-ne să le experimentăm în viața noastră personală. Te rugăm, în numele lui Isus. Amin.

Dăca doriți puteți defila în jos şi citiți traducerea in timp ce vizionați videoul. Dăca intrerupeți studiul dumneavoastră şi doriți sa continuați de unde ați rămas, apasați CTRL-F (APPLE-F) şi scrieți câteva cuvinte pe care le-ați ascultat in momentul intreruperi. În acest fel puteți continua vizionarea exact de unde doriți dumneavoastra.

0

Your Cart