Select Page

Aici poți să downloadezi lecția.

Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată făpturilor omenești. În ora ce urmează, vom explora atât privilegiul cât și responsabilitatea noastră de a ne forma caracterele după cel al lui Hristos. Alăturați-vă nouă acum pentru acest timp puternic de schimbare personală, în timp ce pastorul Stephen Wallace ne duce ”Din slavă în slavă.”

Bună seara din nou, prieteni. Bine ați revenit. Mulțumesc că ați rămas pe aici. Din nou am rămas fără timp așa că trebuie să facem partea a doua a acestui studiu intitulat ”Domnul, Neprihănirea noastră.” {Ier 23:6} Nu pot trece peste materialul neparcurs. Așa că vă rog să suportați cu mine, și să continuăm să ne concentrăm asupra adevărului vital, adevăr protector care ne va ține departe de această capcană mortală a legalismului, a neprihănirii de sine, în caresuntem atât de predispuși să cădem ca popor. Adevărul te va elibera. {Ioan 8:32} Dar dragilor, nu putem experimenta puterea eliberatoare a adevărului decât dacă îl studiem și îl primim sub influența Spiritului Adevărului. Te rog să știi asta. Nici nu pot prezenta adevărul cum trebuie dacă nu am ajutorul Spiritului Adevărului. Deci, avem nevoie, așa cum ne-am obișnuit, să începem acest studiu pe genunchi, rugându-ne pentru noi înșine și pentru alții. Să facem asta.

Tată Ceresc, încă o dată în numele lui Isus, Domnul Neprihănirea noastră, venim în prezența Ta recunoscători pentru Mijlocitor. După cum am învățat, rugăciunile noastre – chiar și rugăciunile noastre redactate, motivate de iubire – care trec prin acest canal corupt al umanității sunt atât de pângărite că, dacă nu sunt purificate de sânge ele nu pot fi acceptate de Tine. Suntem atât de recunoscători, recunoscând acest lucru, că ai oferit rolul de mijlocire și slujire Salvatorului nostru, Fiul Tău, Isus Hristos. Doamne Isuse îți mulțumim că ne iei rugăciunile și le cureți cu sângele Tău, și le adaugi neprihănirea Ta. Și ei vin înaintea lui Dumnezeu sfinți și pe deplin acceptabili. El ne poate îndeplini cererile în virtutea neprihănirii Tale, nu a noastră. În virtutea neprihănirii Tale, nu a noastră. Și Tată, cu încrederea că ne vezi așa cum suntem în Hristos, și ne poți trata așa cum merită El, cerem ca Tu să ne binecuvântezi încă o dată cu revărsarea Duhului Sfânt. Te rog, Doamne Dumnezeule, știi cât de mult am nevoie de acel Duh. Eu nu pot proclama adevărul cu claritate, cu precizie, cu putere sau cu frumusețe, cu excepția cazului în care faci o minune și îndrăznești să mă folosești, deși sunt doar un vas de lut. Te rog să iei tot ce e al meu: trup, minte și spirit. Sunt al tău prin creație, prin răscumpărare și prin alegerea mea. Ai tot dreptul să mă folosești. Mă rog să crezi de cuviință să faci asta. Și lasă-mă să fiu mesagerul tău, mă rog. Lasă-mă să spun adevărul în numele tău, și numai adevărul. Și ceea ce ești în stare să spui prin mine, fie ca ea să găsească inimi și minți receptive, voință supusă, pentru ca ea să poată transforma vieți. Aceasta este rugăciunea noastră în numele lui Isus, amin.

Am ajuns în partea de sus a paginii 33 oricum, în ultimul nostru studiu. Am împărtășit o declarație remarcabilă cu privire la profanarea chiar și a faptelor noastre de supunere și închinare, împuternicite de Spirit, motivate de iubire. Și ce anume ne face oferta acceptabilă? E spălarea Mijlocitorului. El o curăță cu sângele Său și își adaugă neprihănirea. Apoi, și numai atunci e acceptabil în fața lui Dumnezeu. Dar vă rog să știți că spălarea nu se face astfel încât să poată deveni meritoriu. Amin? Spălarea se face astfel încât să poată deveni acceptabilă ca o ofertă de mulțumire. Și noi, sper, am stabilit, deși ne-am grăbit citind paralela Biblică a acelui adevăr în Exodul 28. Uită-te la versetul 38.

După ce a vorbit de acest sigiliu, care are gravat pe el SFINȚENIA DOMNULUI Și unde trebuie purtată? Pe frunte. Care e simbolismul și semnificația? Aceasta este un simbol al caracterului infinit perfect al Marelui Preot, Isus Hristos. Urmărești asta? Și purtând asta, ce e în stare să facă? Versetul 38: ”Ea să fie pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta fărădelegile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte;” Cu alte cuvinte, există un factor al păcatului chiar și în jertfele noastre sfințite de care trebuie să ne ocupăm. Și este acceptat numai dacă este tratat de Marele Preot. De aceea se spune: ”ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului.” Ce a acceptat? Darurile sfinte. Dar sunt făcute acceptabile în virtutea sfințeniei Marelui Nostru Preot. E clar, prieteni? Mă rog să fie clar.

Din nou, declarația pe care am menționat-o mai devreme, dar vreau să o remarc în acest context: Review and Herald 16 iunie 1896: ”Prin planul misterios al mântuirii, harul a fost furnizat astfel încât lucrarea imperfectă a agentului uman să poată fi acceptată în numele lui Isus Avocatul nostru.” Amin? Slavă Domnului pentru aceasta, fraților. Asta face bine inimii acestui om pentru că sunt extrem de conștient de faptul că tot ce am eu mai bun, spiritul meu împuternicit, motivat de dragoste, este imperfect și este lipsit de slavă. Ești de acord cu mine? Și dacă nu aș ști că Isus era acolo, curățindu-l cu sângele Său și adăugând neprihănirea Sa la el, nu aș avea nici o speranță că va fi acceptată de Dumnezeu ca o jertfă de dragoste, ca o jertfă de mulțumire. Dar eu sunt atât de recunoscător că El este acolo pentru a face acceptabil acest lucru. Dar dragilor, acest adevăr, și ținându-l în minte în mod constant, ne va ține cu siguranță departe de acest șanț de legalism, nu-i așa?

Dar există un alt adevăr care este la fel de important de reținut, în scopul de a ne ține departe de acest șanț, slavă ieftină, antinomianism … Și ce-i asta? Review and Herald, 3 septembrie 1901: ”Dumnezeu nu va accepta un serviciu imperfect voit.” Oh, ai auzit asta? Când facem tot ce putem, tot e imperfect, dar Dumnezeu acceptă asta. Dar va accepta dacă nu am făcut tot ce am putut? Dacă este intenționat imperfect, poate El să-l accepte? Nu, nu poate. Vezi cum asta ne ține departe de șanț? E clar? Dumnezeu nu va accepta un serviciu intenționat imperfect.

Și înapoi la adevărul extrem de important. Din nou, Review and Herald, 3 septembrie 1901: ”… neprihănirea fără pată poate fi obținută numai prin neprihănirea atribuită a lui Hristos.” Neprihănirea împărtășită a lui Hristos este pătată, trecând prin canalul corupt al umanității, ea este lipsită de slavă. Deci, unde avem o neprihănire fără cusur? Prin ce? Prin neprihănirea atribuită a lui Hristos. Neprihănirea atribuită a lui Hristos.

Sau să ne întoarcem la ilustrația noastră despre soare și lună. Când noi, prin harul lui Dumnezeu, pentru dragostea lui Hristos, în puterea Duhului Sfânt, devenim luni pline, când noi, cu alte cuvinte, trăim până la toată lumina pe care o avem și reflectând-o la plenitudinea abilității noastre, suntem acceptați în fața lui Dumnezeu pe baza acelei reflecții slabe? Nu. Pe ce bază suntem acceptați atunci? Pe baza de a fi eclipsat de Soarele Dreptății. Amin? Pe baza de a fi ce? Eclipsat de Soarele Dreptății. Slavă lui Dumnezeu, El alege să se uite la reflecția slabă chiar și a lunilor pline. El alege să se uite la propriul Său FIU, care ne reprezintă pe noi la El. Amin? Și ce vede El? Vede el reflecția noastră slabă? Nu. Ce vede El? El vede strălucirea slavei Sale strălucind în Isus, Reprezentantul nostru înaintea Lui. Slavă Domnului, pentru Reprezentantul nostru. Amin? Slavă lui Dumnezeu frate, soră, că avem un Reprezentant infinit de neprihănit și glorios înaintea Tatălui.

2 Corinteni 5:21: ”Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” În El, acesta este singurul loc în care aveți neprihănirea infinită, neprihănirea lui Dumnezeu. Îmi place această afirmație, Hristos Lumina Lumii, pagina 357: Isus vorbind cu noi: ”După cum voi Mă veți mărturisi înaintea oamenilor, tot așa și Eu voi da mărturie pentru voi înaintea lui Dumnezeu… Voi fi Reprezentantul vostru în cer. Tatăl nu vede caracterul vostru plin de greșeli, ci vă vede îmbrăcați în desăvârșirea mea.” Dragilor, asta ar trebui să ne încânte. Mă rog să-ți încânte inima. Îmi place asta. ”După cum voi Mă veți mărturisi înaintea oamenilor, tot așa și Eu voi da mărturie pentru voi înaintea lui Dumnezeu… Voi fi Reprezentantul vostru în cer. Tatăl nu vede caracterul vostru plin de greșeli, ci vă vede îmbrăcați în desăvârșirea mea.” Dar vă rog să observați, vă rog să observați că, dacă Isus ne mărturisește în fața Tatălui, trebuie să-L mărturisim noi înaintea oamenilor. Amin? Dacă Isus ne mărturisește în fața Tatălui, trebuie să-L mărturisim noi înaintea oamenilor, asta e înțelegerea. Ascultați-L: ”pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu.” {Mat 10:32}

Prieteni, eu sunt impresionat să împărtășesc ceva cu tine pe care nu plănuiam să împart. Întoarce-te cu mine la Apocalipsa, capitolul 3. Și vreau să observi ceva foarte important. Apocalipsa, capitolul 3, mesajul către Laodicea, versetul 14 este locul unde începe. ”Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: ”Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:  «Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.” Ce voi face? ”am să te vărs din gura mea.” Ce spune El acolo? Dragilor, El spune că dacă vom continua să-L denaturam și nu vom reuși să-L mărturisim înaintea oamenilor, El nu va mai putea să ne reprezinte și să ne mărturisească înaintea Tatălui. Așa ne va vărsa din gură. Vă rog să observați, în capitolul 3:5, când El vorbește Bisericii din Sardis, ce spune El? ”Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.” De ce poate mărturisi Biserica din Sardis? Pentru că Ei Îl mărturisesc. Ei Îl reprezintă, de aceea El îi poate reprezenta pe ei. Dar dragilor, trebuie să realizăm că nu reușim să-L reprezentăm pe bună dreptate și să-L mărturisim așa cum ar trebui. Și dacă nu ne schimbăm, ce va trebui să facă? Să ne verse din gura Lui. El va trebui să înceteze să ne mărturisească înaintea Tatălui, și atunci suntem fără speranță. Ai auzit ce spun? Te rog, te rog, ia asta foarte în serios și gândește-te la asta.

Înapoi la studiul nostru. Pe măsură ce Îl mărturisim, El ne mărturisește. Pe măsură ce Îl reprezentăm, El ne reprezintă pe noi. Și Tatăl alege să ne vadă, nu așa cum suntem în noi înșine, ci așa cum suntem în El. Și noi, ca luni pline, suntem complet eclipsați de ”Soare”. Psalmi 84:11, ”Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă.” Îndurare și slavă. El ne atribuie slava Sa înaintea Tatălui și dă slava Sa în noi prin Spirit. Review and Herald, 4 iulie 1912: ”În El se găsesc toate excelențele necesare perfecțiunii absolute a caracterului.” Avem nevoie de perfecțiune absolută a caracterului? … pentru a îndeplini standardul absolut al dreptății? Da, avem nevoie. Unde o găsim? În El. Coloseni 2:9 și următoarele: ”Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii.” Cum? ”trupește…” Acesta este motivul pentru care El are neprihănirea lui Dumnezeu. ”…în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii.” Versetul 10: ”Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.”  Dar vă rog să observați, dacă suntem compleți în El, atunci El va lucra în noi. Și ce va face El în noi? Versetul 11: ”În El ați fost tăiați împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești.”

Lucrați cu mine la asta, dragilor. Vă rog să înțelegeți că aceasta este ceea ce Biblia numește circumcizia ce? Inimii. Aceasta este circumcizia spirituală. Circumcizia antică care a fost practicată de poporul ales al lui Dumnezeu este doar un tip. Acum trebuie să experimentăm circumcizia atipică, care este circumcizia inimii. Și care este circumcizia inimii? Este tăierea din tărâmul gândurilor și sentimentelor noastre, și mai ales … toate atașamentele noastre la poftele carnale. Ai înțeles asta? Asta e circumcizia inimii. Vezi tu, dacă prețuim… Dacă prețuim ce? Dacă prețuim păcatul… chiar dacă doar în gândirea noastră, imaginația noastră, fantezia noastră, ne agățăm de păcat. Și dacă ne agățăm sau prețuim păcatul, dragilor, nu avem nici o pretenție legitimă – ascultați-mă – de a fi îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos. Acesta este un concept crucial de înțeles. Dacă prețuim păcatul cunoscut, agățându-ne de păcatul cunoscut, nu suntem sub Domnia lui Hristos. Și dacă nu suntem sub Domnia lui Hristos, nu suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos. Acum, trebuie să clarific asta. Și de aceea nu am putut scurta acest studiu. Te rog să lucrezi cu mine la asta.

Circumcizia inimii se face prin Duhul Sfânt folosind tăișul sabiei Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu. {Ev 4:12} Și prin puterea Duhului Sfânt ni se permite, pentru dragostea lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt, să alegem să refuzăm dorințele păcătoase, poftele și patimile chiar și în gândurile noastre. Aceasta este formarea caracterului. Pentru că ce este caracterul? Este gândurile și sentimentele noastre combinate. {5T 310.1} Dragilor, vă rog să înțelegeți că aceasta înseamnă să fim transformați prin reînnoirea minților noastre. {Rom 12:2} Trebuie să ne oprim, chiar și în gândire, să complacem dorințe greșite, și gânduri greșite, și sentimente greșite. Aceasta este circumcizia inimii. Cei care sunt completi în Hristos vor fi în proces de a fi circumciși în inimile lor. Și este imperativ, dragilor, vă rog să mă ascultați… Este imperativ ca acest proces să fie finalizat, pentru că dacă ne agățăm de vreun păcat, dacă ne agățăm de vreun păcat, acesta poate și va neutraliza puterea Evangheliei în viețile noastre. Te rog, trebuie să vorbesc direct cu tine despre asta. Nu puteți prețui păcatul și să fiți într-o relație salvatoare cu Isus Hristos. Îți spun asta pentru că te iubesc. Nu puteți prețui păcatul și să fiți într-o relație salvatoare cu Isus Hristos, dragilor. Trebuie, pentru dragostea lui Hristos, să-I permiți, să-ți îndepărtezi atașamentele de toate păcatele cunoscute, te rog… Vă rog.

Mesaje selectate, volumul 1, pagina 213: ”Nu există nici siguranță, nici odihnă, nici neprihănire în încălcarea legii. Omul nu poate spera să stea nevinovat înaintea lui Dumnezeu și să se împace cu El prin meritele lui Hristos, în timp ce el continuă în păcat. El trebuie să înceteze să mai încalce și să devină loial și corect.” Amin?

Vezi tu, să mergem la Scriptură pe acest lucru, 1 Ioan, capitolul 3. Și scrie-l acolo în materialchiar dacă nu e acolo. 1 Ioan, capitolul 3, și să aruncăm o privire la versetul 6. ”Oricine rămâne în El…” Pauză. Dacă vrem să fim neprihăniți, trebuie să fim unde? În Hristos, bine? Și dacă vrem să fim neprihăniți continuu, ce trebuie să facem? Să rămânem în Hristos; trebuie să rămânem în Hristos. Urmărești asta? Acum ascultă ce implică asta, totuși. ”Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.” Acum, binecuvântați-vă inimile, acest lucru este foarte important de înțeles. Te rog, te rog, ascultă-mă. Acest lucru este imperativ de înțeles. Asta înseamnă că dacă ne împiedicăm și cădem și suntem prinși cu garda jos și comitem un păcat, nu rămânem în Hristos? Vă rog să înțelegeți că în limba greacă, verbul ”a păcătui” aici este în prezent activ. Ai auzit ce ți-am spus? Aceasta este o perspectivă foarte importantă. În greacă, verbul de aici, ”a păcătui” este la timpul prezent activ. Cu alte cuvinte, ceea ce spune apostolul Ioan este că oricine rămâne în Hristos nu continuă să păcătuiască. Nu continuă să prețuiască voit orice păcat cunoscut. Urmărești asta?

Dar asta înseamnă că nu vom fi prinși cu garda jos niciodată, și ne vom împiedica și vom cădea? Nu. Există prevederi pentru asta? Ba da, există. Întoarce-te la 1 Ioan, capitolul 1. 1 Ioan capitolul 1:8: ”Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” Și capitolul 2:1: ”Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți.” Acum, în greacă, acest lucru este ceea ce noi numim timpul aorist. Iar timpul aorist este punctual; se întâmplă la un moment dat în timp. Acest lucru nu este păcatul în curs de desfășurare, continuu, ca în timpul prezent activ. Acest lucru este prinderea cu garda jos și poticnirea și căderea pentru că vrem să stăm de veghe și să ne rugăm.

Slavă Domnului că dacă păcătuim, dacă suntem prinși cu garda jos și cădem, ce avem? ”… avem un Avocat cu Tatăl, Isus Hristos cel neprihănit.” Amin? ”Și El Însuși este ispășirea pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru întreaga lume”. Dar vreau să vedeți distincția acolo și, din păcate, în limba engleză, această distincție este ascunsă, deoarece atât timpul aorist pentru păcat și timpul prezent activ pentru păcat este tradus cum? Păcat… Păcat. Dar vă rog să știți că ceea ce nu facem, înapoi la capitolul 3:6 … Dacă suntem în Hristos, ceea ce nu vom face este să păcătuim. E clar? ”Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.” Asta, de asemenea, este în timpul prezent activ. Asta se numeste un timp participiu activ, de fapt. Dar indică în mod clar natura continuă a încălcării. Un creștin adevărat nu face asta. Vezi tu, dacă vom continua să prețuim chiar și un păcat cunoscut, atunci nu suntem sub Domnia lui Isus Hristos, și păcatul încă domnește. Și prietenii mei, nici un om nu poate servi, ce? Doi maeștri. {Mat 6:24} Prin urmare, dacă alegem să lăsăm păcatul să domnească, pe cine refuzăm să lăsăm să domnească? Pe Isus Hristos. El nu este Domnul nostru, și dacă El nu este Domnul nostru, vă rog să știți, că El nu poate fi neprihănirea noastră. De ce? Asta ne aduce la titlul studiului nostru.

Cum Îl cheamă? ”Domnul, Neprihănirea noastră.” Amin? Gândește-te la numele ăla cu mine. Se găsește în Ieremia 23:6… Ieremia 23:6: ”În vremea Lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: Domnul, Neprihănirea noastră! Te rog, te rog să înțelegi semnificația profundă a acestui nume. Vă rog să recunoașteți cele două componente ale acestui nume, și cel mai important, să înțelegeți că acestea sunt inseparabile. Care sunt cele două componente? El este Domnul și El este neprihănirea noastră. Ca neprihănire a noastră, El ne neprihănește. Ca Domn al nostru, El ne sfințește. Amin?

Pe măsură ce Îi permitem să domnească în inimile noastre prin puterea Duhului Său Sfânt, El ne dă puterea Sa de a învinge păcatul. Amin? El ne circumciză inimile și chiar și în gândire, câștigăm victoria asupra ispitei. Și, apropo, acolo se află victoria … … trebuie să fie câștigată. E între urechea dreaptă și urechea stângă… mai multe despre asta mai târziu. Dar, sub Domnia lui Hristos, El este capabil să ne sfințească și să ne dea victoria asupra păcatului. Și pentru cei care-L cunosc ca Domn, ei îl pot pretinde neprihănirea lor. Urmărești asta?

Dar vă întreb pe voi, și dragi prieteni, aici în șanțul harului ieftin… ok… Vezi tu, asta vor antinomienii să facă. Ei doresc să-L revendice ca neprihănire a lor, dar nu se deranjează să se supună Domniei Sale. Asta se numește slavă ieftină. Ei vor să continue să lase păcatul să domnească, dar să se convingă că sunt ce? Neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Poți să faci asta? Poți să-l împarți pe Hristos? Poți să spui, ”Ascultă, mă interesează ca Tu să fii neprihănirea mea, dar nu mă deranja cu Înălțimea Ta, nu mă face să te ascult.” Poți să faci asta? Nu, nu poți, nu poți. E o afacere la pachet. Amin? Înțelegeți cu toții asta? Sunteți un pic tăcuți în seara asta, binecuvântați-vă inimile, am nevoie de un pic de feedback. Dacă Isus va fi neprihănirea noastră, El trebuie să fie, de asemenea, ce? Domnul nostru; nu vă păcăliți de data asta. Te rog, nu te juca cu tine însuți de data asta. Și binecuvântați-vă inimile, există o mulțime de adventiști de ziua a șaptea care sunt în șanțul de auto-neprihănire, dar există, de asemenea, o mulțime de adventiști de ziua a șaptea, care sunt în șanțul slavei ieftine. Și ei au o înțelegere pervertită a Evangheliei care i-a păcălit să creadă că pot continua să păcătuiască și să fie neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Dragilor, nu merge așa. Sunt aici să insist că nu merge așa. Dacă Isus va fi neprihănirea noastră, El va fi Domnul nostru.

Comentariu biblic, volumul 7, pagina 931: ”Hristos este capabil să salveze pe toți cei care vin la El în credință. El îi va curăța de orice profanare dacă Îl vor lăsa.” Amin? Ne va curăța de ce? De orice profanare, dacă Îl vom lăsa. Citind în continuare: ”Dar dacă se agață de păcatele lor, nu pot fi salvați; căci neprihănirea lui Hristos nu acoperă nici un păcat nerecunoscut.” Adevăr solemn, sobru, dar în fața lui Dumnezeu, sunt obligat să-l împărtășesc cu voi, dragilor. Să nu vă supărați că am făcut-o. Vă iubesc prea mult ca să vă las în întuneric de data asta. Dacă ne agățăm de păcatele noastre, nu putem fi salvați, pentru că neprihănirea lui Hristos nu acoperă niciun păcat nerecunoscut. Suntem cu toții împreună în asta?

Ferestre spre Cer, pagina 316: ”Neprihănirea lui Hristos nu va acoperi niciun păcat prețuit.” Ne-am înțeles? ”Nu va acoperi niciun păcat prețuit.” Cel despre care știți, dar de care alegeți să vă agățați și să nu renunțați. Slavă lui Dumnezeu pentru promisiunea lui Iuda 24 și 25. Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere…” King James spune ”cădere”. Vezi tu, lucrul frumos despre Domnia lui Hristos prin locuirea, abilitarea, înnodarea, spiritul său energizant este că El nu numai că ne va permite să nu mai păcătuim în continuu, dar El este chiar capabil să te împiedice să ce? Să cazi, să te împiedici și să fii prins cu garda jos. Amin? Slavă Domnului pentru acest tip de ajutor, frate, soră. ”Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale,” Cine este capabil să ne prezinte fără cusur? Isus Hristos. ”… singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin.” Îmi place rugăciunea aia… Îmi place rugăciunea asta.

Vreau să vă mai duc la încă un text care ne protejează, așa cum o face și numele ”Domnul, Neprihănirea noastră” și ne ține departe de ambele șanțuri și pe calea cea dreaptă și îngustă. Mai e un text; îl veți vedea în partea de sus a paginii 34. Este Evrei 10:14. Și v-aș încuraja să vă deschideți Bibliile la acel verset și să-l subliniați dacă nu este deja subliniat. Este un adevăr profund semnificativ și protector. Evrei capitolul 10:14: Din New King James sună astfel: ”Căci printr-o singură jertfă,” Pauză. Despre cine vorbim? Isus Hristos, sângele Său, viața Sa de substituție a culminat cu moartea Sa sacrificială. Asta e singura ofertă. Sunteți cu toții cu mine? ”Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna.” Gândește-te la asta cu mine acum. ”Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți” cât timp? ”pentru totdeauna.” Ce ne perfecționează în ochii lui Dumnezeu… prin veacurile neîncetate ale eternității, în sensul absolut al perfecțiunii? Este neprihănirea atribuită a lui Isus Hristos.

Vezi tu, cât de perfectă este perfecțiunea caracterului lui Isus care ne este atribuită? Cât de perfectă este? E infinit de perfect. Cum e? E infinit de perfect. Cât timp vom crește în perfecțiunea acelui caracter infinit perfect? Cât timp? Pentru totdeauna. Și totuși, de-a lungul veacurilor neîncetate ale eternității, Dumnezeu ne va număra, în virtutea neprihănirii atribuite a lui Hristos, pentru a fi ce? Infinit de perfecți. Nu doar perfect, dar cât de perfect? Infinit de perfect. Vă rog să înțelegeți asta. Vezi tu, neprihănirea atribuită a lui Hristos este cea care ne ridică în valoarea valorii morale cu Dumnezeu, frate, soră! Ai auzit ce ți-am spus? Aceasta este ceea ce ne face regi și preoți, fii și fiice cu Dumnezeu înaintea întregului univers prin veacurile neîncetate ale eternității. Este perfecțiunea atribuită, infinită, neprihănirea lui Dumnezeu pe care am primit-o când am ajuns la poalele crucii și L-am acceptat ca Mântuitor personal.

Ascultă. În Heavenly Places, cartea de ceas de dimineață, pagina 39. ”Cel care nu știa nici un păcat a devenit păcat pentru popor pentru care neprihănirea Sa ar putea fi atribuită omului.” ”Prin perfecțiunea caracterului lui Hristos, omul a fost ridicat în scara valorii morale,” cu cine? ”… cu Dumnezeu; și prin meritele lui Hristos, omul finit a fost legat de Infinit.” Gândește-te la asta. Asta ar trebui să te încânte până la miezul ființei tale. Și perfecțiunea personajului ne va acoperi pentru cât timp? Pentru eternitate… pentru eternitate… Wow! Este acea perfecțiune infinită a caracterului care ne ridică în valoarea valorii morale cu Dumnezeu, înaintea întregului univers prin veacurile neîncetate ale eternității. Aceasta este o neprihănire infinit de valoroasă și veșnică.

Cât timp vom putea să creștem în asemănarea caracterului? Ascultă. Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 327: ”Fiți perfecți, așa cum Tatăl vostru care este în cer este perfect.” Asta e cerința legii, îți amintești? În continuare: ”Ar trebui ca lucrarea noastră de viață să ne apropiem în mod constant de perfecțiunea caracterului creștin, străduindu-ne mereu să ne conformăm voinței lui Dumnezeu.” Acum ascultă următoarea propoziție uimitoare. ”Eforturile începute aici vor continua în eternitate.” Ai auzit asta? ”Eforturile începute aici vor continua,” cât timp? ”în eternitate.” ”Progresul făcut aici va fi al nostru când vom intra în viața viitoare.” Gândește-te la asta!

Vedeți, prieteni, din nou, cât timp vă puteți apropia de infinit înainte de a ajunge? Cât timp? Pentru totdeauna… pentru totdeauna. Și totuși, în tot acest timp Dumnezeu ne va număra ca fiind ce? Infinit perfecți, la fel de perfecți ca fiul Său. Într-un sens foarte real, atunci, vom fi în creștere în ceea ce Dumnezeu ne consideră a fi prin vârstele neîncetate de eternitate. Înțelegi ce încerc să-ți comunic?

Pot primi feedback? Dați din cap, ceva. Unii dintre voi mă privesc ca pe TV, și mă sperie. Știi ce e privirea tv, nu-i așa? Doar că… Te uiți direct la mine, dar nu sunt multe dovezi de activitate cognitivă, și mă îngrijorează… Mă îngrijorează.

Acestea sunt adevăruri interesante, fratele meu, sora mea. Acestea sunt adevăruri palpitante, și ar trebui să ne încânte până în miezul ființei noastre. Dar vă rog să observați ultima propoziție înainte să mergem mai departe aici. ”Progresul făcut aici va fi al nostru când vom intra în viața viitoare.” Vom avea puncte de plecare diferite atunci, când vom… când suntem glorificați și ajungem în rai? Vom avea fiecare puncte de plecare diferite? Da. Cine va determina punctul de plecare pe care îl avem? Noi înşine… Noi înşine. Ducem în rai ce? Caracterul nostru; E singurul lucru pe care-l luăm. Și cu cât este mai matur și mai dezvoltat ca acel caracter, vom fi avantajați în această măsură și vom putea să ne înarmăm din acel punct prin eternitate în caracterul infinit glorios al lui Dumnezeu. Ăsta e un alt motiv pentru a apăsa pe semnul aici și acum, amin?

Vezi tu, apostolul Pavel și hoțul de pe cruce vor fi amândoi în rai, nu? Dar punctul de plecare al apostolului Pavel va fi diferit de cel al hoțului de pe cruce, nu? Punctul de plecare al hoțului… mare diferență. Hoțul de pe cruce va fi în rai? Da. Chiar așa? Da, va fi. Isus a spus: ”Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” {Lc 23:43}

Acum, stai puțin. Ca să fim în paradis, nu trebuie doar să avem un titlu, dar trebuie să ne și potrivim. Hoțul avea o potrivire? Sigur că da. Care era potrivirea lui? Strălucea cât de tare putea, în plenitudinea abilităților sale reflecta acea lumină. Corect? Pentru dragostea lui Hristos. Asta e condiția noastră de potrivire… Asta e condiția noastră de potrivire. Și pentru că viața lui s-a terminat în acel moment, nu putea să crească dincolo de asta. Dar îți promit, dacă ar fi putut să coboare de pe cruce, el, pentru dragostea lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt ar fi crescut din ce? Din slavă în slavă. Și ar fi făcut restituirea pentru lucrurile pe care le furase, și și-ar fi schimbat caracterul. Dar îți promit că avea o condiție de potrivire. Nici un om nu va fi în rai fără o condiție de potrivire.

”Sfnțirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.” {Ev 12:14} Și ce este sfințirea? Sfințire în plenitudine pentru Dumnezeu. Este să fii în întregime, pentru dragostea lui Hristos, supus Domniei Sale. Și hoțul a fost. De fapt, el este singurul care l-a numit pe Isus ”Domnul” pe cruce. Nimeni, nici măcar ucenicii Săi, nu L-a numit ”Domnul”. Dar hoțul l-a numit ”Domnul”. Ce I-a spus? ”Doamne, amintește-ți de mine când vei veni în Împărăția Ta.” {Lc 23:42}El l-a recunoscut pe Isus ca fiind ce? Domnul. Și de aceea Isus este neprihănirea lui. Și de aceea a avut atât o condiție fizică, cât și un titlu spre rai. Ne-am înțeles în privința asta?

Hoțul, totuși, când va ajunge în rai, va avea un caracter foarte, foarte imatur, nu-i așa? Și pentru eternitate el va fi în spatele apostolului Pavel în mod semnificativ. Dar te asigur, amândoi vor fi fericiți acolo. Înțelegi ce încercăm să explicăm? Și fiecare va crește din acel punct, pentru cât timp? Pentru eternitate… în caracterul infinit glorios și perfect al lui Dumnezeu, care le-a fost atribuită prin credința în Isus Hristos. Mă rog să fie clar.

Acum, înapoi la textul nostru: Evrei 10:14, Evrei 10:14; Vreau subliniez acest punct cheie. Te rog, nu-l rata. Cine este, dragilor, perfecționat pentru totdeauna de o singură ofrandă? Cine este? Cei care sunt sfințiți, și dacă aveți versiunea King James, scoateți-o și faceți-vă o favoare, bine? King James spune, ”cei care sunt sfințiți.” Și, din păcate, nu e la fel ca limba originală. În ce timp verbal crezi că este verbul grecesc ”a fi sfințit”? Prezentul activ. Și sunteți familiarizați cu prezentul activ de acum, nu-i așa? Ce înseamnă timpul activ prezent în limba greacă? Acțiune continuă, în desfășurare, orice ar fi. De aceea este mult mai aproape de greacă să spun, ”fiind sfințit.” Asta implică, cel puțin, că este un proces în curs de desfășurare, nu? Greaca e chiar mai puternică de atât. Grecul literalmente spune: ”Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți.” {Heb 10:14} Asta implică greaca. Are sens pentru tine? Acum, vă rog, vă rog să vedeți cum sfințenia și neprihănirea sunt inseparabile, merg mână în mână. Vezi cum funcționează asta? Cine este cel care este perfecționat pentru totdeauna de o singură ofrandă? Oricine? Nu. Cine? Cei care sunt ce? Cei care sunt sfințiți. Cei care sunt continuu în procesul de sfințenie.

Vedeți dragilor, de aceea noi ca popor, nu credem în odată salvați, mereu salvați. Noi nu credem pentru că nu este biblic. Este cel mai categoric nu biblic. Când venim la cruce și acceptăm Domnia lui Hristos, prin credință, Îl acceptăm ca Mântuitor al nostru și ne supunem voinței noastre fără rezerve, El devine neprihănirea noastră, nu? El devine neprihănirea noastră. Și El va rămâne neprihănirea noastră atâta timp cât alegem să rămânem sub Domnia Sa. Dar avem opțiunea în orice moment de a respinge Domnia Sa? Chiar așa? Suntem liberi să facem asta? Absolut. Și în mod tragic, o mulțime de oameni o fac. Știi, au acea primă dragoste și vor să-l mulțumească pe Hristos, știi… fac progrese, și apoi descoperă un păcat prețuit de care Hristos vrea să renunțe. Și ce decid să facă? Să se țină de el. Și ei spun, ”Doamne, știi, nu mă face să renunț la asta. Te rog… O vreau pe asta.” Și ce alegere au făcut, prieteni, ce alegere au făcut? Au ales să lase păcatul să domnească. Și alegând să lase păcatul să domnească, ei au ales să detroneze pe cine? Pe Isus Hristos. Nici un om nu poate servi doi maeștri. {Mat 6:24} Și dragilor, dacă noi doi insistăm să lăsăm păcatul să domnească, în cele din urmă vom pierde neprihănirea lui Isus Hristos. El e primul care vine și ultimul care pleacă. Și are mult timp de lucru și e răbdător. Dar dacă insistăm să ne agățăm de păcat, atunci pierdem relația noastră salvatoare cu El. Te rog să știi asta. Suntem cu toții în regulă cu asta? Te rog să știi asta. Și pentru că suntem liberi să facem acest lucru în orice moment al pelerinajului nostru, în timp ce apăsăm spre semn, în orice moment putem spune: ”Nu, nu vreau să renunț la asta, nu vreau să renunț la asta.” În orice moment, putem pierde neprihănirea lui Hristos respingând Domnia lui Hristos. Putem alege să nu continuăm să fim sfințiți, și dacă refuzăm să fim în proces de sfințire, ce pierdem? Să fim perfecționați pentru totdeauna printr-o singură ofrandă. E clar pentru tine? Căci printr-o ofrandă El s-a perfecționat pentru totdeauna. Cine? Cine? Cei care sunt sfințiți… sunt sfințiți.

Dragilor, vreau să vă încurajez din toată inima, pentru dragostea lui Hristos, să decideți să rămâneți sub Domnia Sa și, astfel, să fiți sfințiți. Și vreau să vă asigur, vă rog să mă ascultați… Te rog, ascultă-mă. Vreau să vă asigur că veți experimenta o sănătate și fericire mai mare, și bunăstare, și pace, și bucurie decât ați visat vreodată posibil. Vedeți voi, tocmai pentru că Isus ne iubește, nu este dispus doar să ne considere neprihăniți, ci e hotărât să ne și sfințească. Pentru că fericirea noastră, amintiți-vă, se găsește în sfințire.

Sunt atât de recunoscător pentru un Domn care mă iubește suficient nu numai pentru a mă elibera de condamnarea păcatului, ci și pentru a mă elibera de controlul păcatului. Amin? Sunt atât de recunoscător că planul salvării face posibil, nu numai să fiu eliberat de pedeapsa păcatului, dar eliberat și de puterea păcatului. Amin? E o dispoziție dublă, sângele și apa. Sângele te eliberează de condamnare și pedeapsă, apa te eliberează de control și putere. Amin?

Și laudă-L pe Dumnezeu că Ne iubește suficient ca să ne facă sfinți… pentru că El vrea ca noi să fim fericiți. Și vă promit, dragilor, dacă ne agățăm de păcat, nu numai că vom suferi aici și acum, dar va trebui să suferim teribil în ziua răzbunării și a judecății finale. Te rog, nu face această alegere. De ce suntem atât de predispuși să ne agățăm de păcat? Din cauza plăcerilor sale. Păcatul are plăcere? Sigur că da; Biblia vorbește despre plăcerile păcatului. {Ev 11:25} Dar ar fi bine să crezi că sunt doar pentru un sezon… M-ați auzit, dragilor? … și este un sezon foarte scurt, mai ales în comparație cu eternitatea.

Dar problema cu plăcerile păcatului este că nu sunt doar scurte, dar sunt teribil de debilitante. Te binedispune, dar întotdeauna ți-e mai rău pentru că l-ai avut. Auzi ce-ți spun? Vorbesc direct cu voi, dragilor. Te rog, nu prețui păcatul. Vă rog să știți că desfătările veșnice {Ps 16:11} la dreapta tronului lui Dumnezeu sunt infinit, infinit mai plăcute decât plăcerile păcatului pentru un sezon. Nu, nu-ți vinde dreptul de întâi născut pentru o mâncare, te rog. {Ev 12:16} Te rog, nu!

Pentru dragostea lui Hristos, permiteți-I să vină în inima voastră prin puterea Duhului Sfânt și să o circumcize, să o îndepărteze de toate atașamentele față de orice păcat cunoscut. Asta vom studia pe măsură ce vom continua în acest seminar. Cum să cooperăm cu Duhul Sfânt în circumcizia inimii. O să te întorci, nu-i așa? Nu-i asa? Slavă Domnului. Să ne ridicăm pentru rugăciunea de încheiere.

Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru adevărul prețios, protector și echilibrat. Îți mulțumesc că prin puterea Spiritului Adevărului putem ajunge să-l înțelegem și să fim ținuți pe calea cea dreaptă și îngustă, și protejați de căderea în oricare dintre șanțuri. Și Doamne, știi unde ne aflăm fiecare în seara asta. Știi dacă suntem pe calea cea dreaptă și îngustă sau dacă suntem într-un șanț sau altul. Tată, avem tendința să ne mințim singuri în aceste probleme. Într-adevăr, inima este înșelătoare mai presus de toate lucrurile. Și decepția ei preferată este să ne păcălească să credem că suntem bine în experiența noastră creștină când s-ar putea să nu fim deloc. Poate că suntem în șanțul auto-neprihănirii, sau poate că suntem în șanțul slavei ieftine. Dar în seara asta adevărul ne-a ajutat, sper, să recunoaștem acest fapt – dacă într-adevăr este un fapt. Și mă rog, Părinte, să ne ajuți să vedem problema, pentru că nu putem experimenta soluția până nu ne recunoaștem problema. Așa că ajută-ne să nu ne displacă cum lumina adevărului ne expune tot ce trebuie expus… pentru că acum suntem în poziția de a fugi la Hristos și de a primi iertarea Și victoria Sa. Tată, îți mulțumesc că la cruce găsim ceea ce avem nevoie, nu numai pentru a înlătura condamnarea, dar găsim ceea ce avem nevoie pentru a fi eliberați de controlul păcatului în viețile noastre. Îți mulțumim pentru sângele care se ocupă de pedeapsă, și Îți mulțumesc pentru apa care ne ajută să depășim puterea păcatului. Și Tată, mă rog ca Tu să ne ajuți să fim printre cei care, printr-o jertfă, sunt perfecționați pentru totdeauna pentru că noi, pentru dragostea lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt, suntem hotărâți să fim continuu în procesul de a fi sfințiți, fiind sfințiți. Ajută-ne Tată, să ne ținem ochii ațintiți spre Isus. Ajută-ne să nu ne descurajăm, deoarece vedem că până și cele mai bune fapte ale noastre sunt imperfecte și fără de slavă. Ajută-ne să avem încredere în El și să realizăm că Tu alegi să ne vezi nu în noi înșine, ci așa cum suntem în El. Și Îți mulțumesc că, chiar dacă noi, prin har, devenim luni pline, strălucind până la plenitudinea capacității noastre deteriorate de păcat, nu suntem văzuți ca doar o reflecție slabă, care este ceea ce suntem în noi înșine, ci suntem văzuți de Tine ca fiind ascunși în spatele ”Soarelui” – infinit, infinit de luminos și drept în ochii Tăi. Tată, cu genul ăsta de aranjament, cu o asemenea prevedere, nu avem niciun motiv să fim descurajați. Ne putem bucura de acceptarea care este a noastră și să creștem în sfințenie, în asemănarea lui Hristos, pentru dragostea lui Hristos și prin Duhul Său. Învață-ne, te rog, învață-ne să facem acest lucru, este rugăciunea noastră în numele lui Isus, amin.

Dacă doriți, puteți derula în jos și citiți traducerea în timp ce vizionați videoclipul. Dacă întrerupeți studiul și doriți să continuați de unde ați rămas, apăsați CTRL-F (APPLE-F) și scrieți câteva cuvinte pe care le-ați reținut în momentul întreruperii. În acest fel, puteți continua vizionarea exact de unde doriți dumneavoastră.

0

Your Cart