Select Page

Aici poți să downloadezi lecția.

Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată făpturilor omenești. În ora ce urmează, vom explora atât privilegiul cât și responsabilitatea noastră de a ne forma caracterele după cel al lui Hristos. Alăturați-vă nouă acum pentru acest timp puternic de schimbare personală, în timp ce pastorul Stephen Wallace ne duce ”Din slavă în slavă.”

Bine ați revenit, prieteni. Apreciez privilegiul de a continua acest studiu asupra rolului principal al voinței în formarea caracterului. Ne aflăm la pagina 59 din materialul nostru, Lecția 27. Titlul: ”Pot totul în Hristos”. Iubesc acest verset; ador acest verset. În continuare: Pot totul în Hristos, care mă întărește. {Fil 4:13} Vreau, prin harul lui Dumnezeu, să explic foarte, foarte clar cum putem reuși, nu numai în căutarea noastră de a depăși factorul de opoziție al firii cu toate poftele sale, ci să reușim în căutarea unui caracter asemănător lui Hristos. Vreau să explic foarte clar că secretul succesului este unirea, unirea puterii divine cu efortul uman. O, prieteni, un studiu foarte important urmează și nu uitați, lucrurile spirituale sunt doar discernute spiritual. {1 Cor 2:13-14}

Sper că nu mă urâți că v-am spus asta de nenumărate ori. Dar știți, suntem atât de predispuși să fim autosuficienți când vine vorba de studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Recunoaștem? Dumnezeu să ne ierte. Dar sunt aici să vă spun, prieteni, că nu avem ce trebuie. Pur și simplu nu avem ce trebuie… pentru a avea o experiență care schimbă viața în studiul Cuvântului lui Dumnezeu, oricum. O, da, putem intelectualiza și teologiza și dezbate, să avem un exercițiu intelectual în studiul Cuvântului lui Dumnezeu, dar dragilor, sper că doriți mai mult decât atât din studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Da, nu-i așa? Vrei să fii mai mult asemenea lui Isus pentru că i-ai studiat Cuvântul, nu-i așa? Dacă aceasta va fi experiența noastră, trebuie să studiem Cuvântul Său sub influența Duhului lui Isus, Duhul Adevărului. Numai Duhul Adevărului ne poate dezvălui cu adevărat slava lui Dumnezeu în timp ce studiem Cuvântul și, cu siguranță, numai Duhul Adevărului poate reda slava lui Dumnezeu în noi. Deci, atât pentru a privi slava, cât și pentru a fi readuși în asemănarea Lui, suntem dependenți de Duhul Sfânt. Deci, să ne rugăm pentru asta. Să ne rugăm unul pentru celălalt în timp ce ne rugăm pentru noi înșine, din nou pentru revărsarea Duhului lui Dumnezeu asupra noastră.

Părinte Dumnezeu, din nou, în liniștea din această seară, în acest loc minunat, Te lăudăm pentru privilegiul de a-Ți deschide Cuvântul, în scopul studierii adevărului așa cum este în Isus. Dar Părinte, pentru că vrem ca aceasta să fie mai mult decât un exercițiu intelectual, pentru că vrem ca aceasta să fie o experiență care schimbă viața, începem prin a ne deschide inimile și a invita Duhul Tău, Duhul Adevărului să intre, astfel încât studiul adevărului să ne permită să experimentăm mai deplin decât până acum puterea sa eliberatoare și sfințitoare în viețile noastre. Tată, am privilegiul nemeritat de a participa la acest studiu. Îți recunosc în mod liber că nu sunt potrivit pentru această sarcină. Dar sunt atât de recunoscător că alegi să folosești muritorii, răniți de păcate, ca și canale ale binecuvântării adevărului. Mă rog ca, prin ceea ce apostolul Pavel se referă la prostia predicării, Duhul Sfânt să poată comunica fiecărui inimă și minte adevărul care schimbă viața, prin acest biet vas de lut. Te rog, Doamne, să faci acel miracol și dacă cineva primește o binecuvântare, vom ști cu toții cine primește meritul. Tu îl primești, nu bietul vas de lut pe care l-ai folosit. Te rog, părinte, ascultă această rugăciune, pentru că o cer în numele lui Isus. Amin.

Pot totul în Hristos care mă întărește. {Fil 4:13} Este vorba despre rolul voinței, puterea de guvernare în natura omului și am ajuns la concluzia că rolul său este principal, este crucial. Într-adevăr, totul depinde de acțiunea corectă a voinței. De ce? Pentru că voința este puterea stăpânitoare în natura omului, puterea de decizie sau de alegere; și, după cum spune inspirația, ”În fiecare experiență a vieții, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este: „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți.” {Ed 289.1} De ce? Pentru că, în fiecare experiență a vieții, ne confruntăm cu două seturi opuse de dorințe cu privire la modul de a răspunde la acea experiență: poftele firii pământești și pofta Duhului. {Gal 5:17} Da, acel cuvânt pofta poate fi folosit cu referire la Duh, pentru că în greacă înseamnă pur și simplu dorințe puternice. Are Duhul puternic dorințe? Da, și aceste dorințe sunt diametral opuse. Prin urmare, nimeni nu poate sluji doi stăpâni {Mat 6:24}; Trebuie să facem o alegere. În fiecare experiență, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este: ”Alegeți astăzi”, alegeți în acest moment, ”cui vreți să slujiți”. {Ios 24:15} Alege, alege, alege, alege.

Doar că … cu o voință care a fost supusă Domniei lui Isus Hristos, răspunzând la prețul plătit pentru a-l elibera de robia sa naturală față de păcat, sine și Satana {AA 558.1}, ne putem depune voința Domniei lui Isus Hristos; și când ne ia voia, ce face El? O exercită pentru noi? Nu, dragilor. El o împuternicește să o exercităm noi înșine în armonie cu a Lui. În armonie cu a lui…

Și motivul pentru care acest lucru este atât de important de înțeles este că nu numai rolul central al voinței în formarea caracterului și în depășirea tentației, ci este deosebit de important să înțelegem în lumina acestei învățături false, care este foarte populară printre noi ca popor, care i-a indus în eroare pe mulți. Trebuie să contraatac acest lucru cu adevărul și, deoarece am considerat această învățătură falsă, m-am întrebat ”de ce?” … și am ajuns la concluzia că, așa cum am remarcat în trecut, este o reacție exagerată la legalism; este o reacție exagerată la legalism. Este o reacție exagerată la efortul uman. Este o concluzie eronată că tot efortul uman este legalism, ceea ce pur și simplu nu este cazul. Dar dragilor, duce de asemenea un adevăr foarte important la o extremă dezechilibrată.

Acum, permiteți-mi să vă explic ceva despre erezie. Erezia nu este niciodată doar o eroare flagrantă. Satana știe mai bine decât să încerce să elimine o eroare flagrantă, nu-i așa? Deci, la ce este maestru? Amestecând adevărul cu eroarea sau ducând adevărul la extrem, până la punctul în care acesta devine dezechilibrat. Acum, de obicei, este un proces treptat. În primul rând, cineva percepe că există un anumit dezechilibru aici și vrea să-și arunce greutatea în direcția opusă pentru a încerca să mențină un echilibru; și astfel încep să bată un adevăr echilibrat foarte important. Dar, dacă nu sunt atenți, pot ciocăni atât de tare încât devine prea accentuat. Și, în primul rând, neglijează un adevăr echilibrat, iar apoi – atunci când devine o erezie cu drepturi depline – neagă un adevăr echilibrat.

Acum, această falsă doctrină despre care încerc să vă previn aici, care este adevărul pe care l-a dus la extrem? ”Despărțiți de mine, nu puteți face nimic.” Este adevărul? Absolut. Acesta este primul text aici, Ioan 15:5, ”Despărțiți de mine, nu puteți face nimic”. Isus a spus asta, desigur că este adevărat. Nimeni nu poate nega asta. Dar dragilor, intrăm în necazuri dacă ducem acest adevăr la extrem. Ce vreau să spun? Da, este adevărat, că fără El nu putem face nimic. Dar nu te duce prea departe. Nu concluzionați că ”cu El nu avem nimic de făcut”. Esti cu mine? ”Despărțiți de El nu putem face nimic”. Da. Cu El nu avem nimic de-a face? Nu Nu NU NU. Care este adevărul echilibrant? ”Despărțiți de El nu putem face nimic”. Dar, ”Pot totul în Hristos, care mă întărește”. {Fil 4:13}Amin? Da, desigur, fără puterea lui Isus Hristos nu putem face nimic. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să ne așteptăm ca Isus Hristos să facă totul pentru noi. Așează-te și relaxează-te și lasă-l pe Dumnezeu.

Apropo, îmi fac griji în legătură cu expresia ”Relaxează-te și lasă-L pe Dumnezeu”. Voi recunoaște că există anumite contexte în care ar putea fi adecvat. Dar mă îngrijorează, deoarece pare că ne așteptăm să fim doar pasivi și indolenți, iar Dumnezeu va face tot ce trebuie făcut. Așa funcționează în experiența creștină? Nu, fratele meu, sora mea. Este să te ții tare și să te agăți de puterea, de voința și de plăcerea Lui. Asta înseamnă; și în timp ce faci asta, ”putem totul în Hristos, care ne întărește.” Vă rog să înțelegeți asta.

Youth Instructor, 20 septembrie 1894: ”Dumnezeu ți-a dat puteri morale și te-a făcut susceptibil la influențe religioase; El a oferit oportunități și facilități care sunt favorabile dezvoltării unui caracter asemănător lui Hristos; iar acum depinde de voi dacă veți coopera sau nu cu divinitatea și vă veți asigura că sunteți și alegeri sigure. Nu veți profita, aprecia și însuși fiecare ajutor oferit? Trebuie să te rogi, să crezi și să te supui. În propriile tale forțe nu poți face nimic; dar în harul lui Isus Hristos, vă puteți folosi puterile în așa fel încât să aduceți cel mai mare bine sufletului vostru și cea mai mare binecuvântare sufletelor altora. Prindeți-l pe Isus și veți lucra cu sârguință lucrările lui Hristos și veți primi în cele din urmă răsplata veșnică. Fii credincios în lucrurile mici.” Vezi echilibrul protector aici? Recunoaște adevărul că ”despărțiți de El nu putem face nimic.” Dar nu o duce la extrem, că nu avem nimic de a face cu El, dimpotrivă. Trebuie să ”…puneți mâna pe Isus și veți lucra cu sârguință lucrările lui Hristos”. Este total opus expresiei ”Relaxați-vă, lăsați-l pe Dumnezeu”. Suntem cu toții împreună în această privință?

Acum, de ce sunt atât de hotărât ca acest lucru să fie clar, dragilor? Ei bine, tocmai datorită următoarei afirmații, Patriarhi și Profeți, pagina 509: ”Taina succesului său stă în unirea puterii dumnezeiești cu străduințele omenești.” Vorbim despre ceva întâmplător aici? Ceva care nu este important? Nu, frate, soră, vorbim despre secretul succesului în căutarea unui caracter asemănător lui Hristos. În căutarea noastră pentru potrivirea pentru cer. În eforturile noastre de a depăși factorul de opoziție al firii pământești și toate poftele acesteia. ”Taina succesului său stă în unirea puterii dumnezeiești cu străduințele omenești.”

Apropo, cine crezi că știe foarte bine că unirea puterii dumnezeiești cu străduințele omenești este taina succesului? – Satana, Satana. Acum, dacă știi asta și ești Satana, ce crezi că ai fi foarte nerăbdător să îi faci pe oameni să facă? Să-i faci să renunțe la una din cele două componente esențiale din ecuația succesului. Nu-i așa? Bineînțeles că ai face-o. Dacă singurul mod în care cineva va reuși este prin unirea puterii dumnezeiești cu străduințele omenești, atunci veți face tot posibilul pentru a face oamenii să creadă că una din ele nu este necesară.

Cum numim abandonarea puterii divine? Componenta puterii divine în ecuația succesului? O numim umanism, umanism, unde omul se presupune că e bun. El are nevoie doar de câteva oportunități și de o anumită încurajare și o bună subvenție guvernamentală, și de programul educațional și se va descurca; va deveni o persoană bună. Nu Nu. ”Despărțiți de El nu putem face nimic.” {Ioan 15: 5} care este bun. Sigur, ne putem pricepe să fim escroci și hoți, dar mă refer la a fi cineva cu adevărat bun în sensul valorilor creștine. Nu poți face asta fără ajutorul Duhului Sfânt. Nu-mi pasă cât de multă educație primești. Asta necesită putere supranaturală. Amin? Putere supranaturală.

Dar există un alt mod prin care diavolul ne-ar putea face să eșuăm, făcându-ne să renunțăm la componenta străduinței omenești în ecuația succesului. Urmăriți acest lucru? Cum ar putea face asta? Ei bine, ar putea veni cu o teorie care să ne facă pe toți să credem că străduința omenească este legalism categoric; și oricine crede asta, bineînțeles, nu ar vrea să fie legalist, așa că nu ar vrea să facă niciun efort și ar fi sortiți eșecului. Vedeți asta, dragilor? Și Satana ar fi încântat, foarte încântat.

Știți, pe măsură ce călătoresc și lucrez cu această iubită biserică a noastră, am avut ocazia să mă sfătuiesc și să ascult mărturia multor credincioși adventisti de ziua a șaptea. Au existat ocazii în care am avut oameni care mi-au împărtășit incapacitatea de a depăși o problemă gravă din viața lor, unele care combat păcatul și, pe măsură ce discut cu ei cum ar putea să facă asta, știi ce apare de multe ori? Când îi întreb de exemplu, ce fac pentru a coopera cu Domnul în obținerea victoriei, ei spun: ”Ce vrei să spui? Nu vreau să fiu un legalist;” Și imediat știu că au fost îndoctrinați de această învățătură falsă periculoasă.

Dragilor, vă rog, ecuația succesului trebuie să aibă și puterea dumnezeiască și străduințele omenești.Ascultați această remarcabilă afirmație. Mărturii, Volumul 7, pagina 239: ”Succesul nostru este obținut de noi înșine…” Acum, dacă mă opresc aici, ce ar fi asta? Umanism. Dar nu acesta este sfârșitul propoziției, nu-i așa? ”Succesul nostru este obținut de noi înșine prin harul lui Hristos.” Iată; aceasta este ecuația succesului. Străduințe omenești cu puterea dumnezeiască. În cuvintele lui Pavel: ”Pot totul în Hristos, care mă întărește”. {Fil 4:13} Uite; iată-l.

Știi, voi face o declarație radicală aici. Este posibil ca unora dintre voi să le fie greu să accepte, dar o voi face oricum, pentru că vreau să vă gândiți la asta în drum spre casă. ”Despărțiți de El, nu putem face nimic” în propria noastră experiență personală de mântuire. Dar este de asemenea adevărat că fără noi, El nu poate face nimic în propria noastră experiență personală de mântuire. Acum, vă rog să rețineți, l-am calificat ”în propria noastră experiență de mântuire.” A avut El nevoie de ajutorul nostru când a venit vorba de elaborarea prevederilor mântuirii? Oh nu. Nu Nu NU NU NU. Nu spun asta. Dar spun că atunci când vine vorba de aplicarea personală a acestor prevederi și de experiența eficacității lor, El trebuie să aibă cooperarea noastră. Trebuie neapărat.

Ascultă, nu aș face o declarație atât de radicală fără un sprijin inspirat. Amazing Grace, pagina 319: ”Omul nu poate realiza nimic fără Dumnezeu”, E clar? ”Omul nu poate realiza nimic fără Dumnezeu și Dumnezeu și-a aranjat planurile astfel încât să nu realizeze nimic în restaurarea rasei umane fără cooperarea omului cu divinul.” Remarcabil. Acum, înainte, binecuvântați-vă inima, înainte să vă impresionați cu contribuția voastră absolut esențială, vă rog, vă rog, citiți următoarea propoziție: ”Partea pe care omul trebuie să o susțină este nemăsurabil de mică”. Umilitor, nu-i așa? ”Partea pe care omul trebuie să o susțină este nemăsurabil de mică”, dar ascultă, ”totuși, în planul lui Dumnezeu, doar acea parte este necesară pentru ca lucrarea să aibă succes”. Imensurabil de mică, dar absolut esențială. Absolut esențială. Vă rog să înțelegeți necesitatea absolută a străduinței omenești dacă puterea divină va avea succes.

Divina Vindecare, pagina 130: Vreau să lucrez cu această afirmație remarcabilă. Prima teză: ”Fără puterea divină, nicio reformă reală nu poate fi făcută.” Pauză. ”Fără putere divină, nicio reformă” ce fel de reformă? ”… nicio reformă reală nu poate fi făcută.” Vă rog să rețineți acest calificativ. Este posibil să se efectueze reforme semnificative fără puterea divină? Da, modificarea comportamentului este posibilă, remarcabil posibilă, dacă aveți suficientă motivație a sinelui. Urmează-mă acum, te rog. Ce tocmai am spus? Modificarea comportamentului este posibilă dacă aveți motivație de sine suficientă. Și v-aș sugera, binecuvântați-vă inimile, că psihiatria și psihologia modernă, dacă nu sunt centrate pe Hristos, depind exclusiv de motivația sinelui pentru a aduce schimbarea comportamentului. Dar se poate face; poate fi realizat. Dar este o reformă autentică? Nu, asta e doar să vopsești mormintele în alb. {Mat 23:27} Ești cu mine? Asta este cu adevărat ipocrizie. Vezi, reforma autentică trebuie să izvorăscă dintr-un intelect convertit, o schimbare de inimă. Dar motivația sinelui prin modificarea comportamentului este pur și simplu să strângeți dinții și să vă faceți să vă comportați în această zonă dată, deoarece există suficiente avantaje pentru a-l face să dea roade. Urmăriți acest lucru?

Lăsați-mă să ilustrez. O reformă remarcabilă care a avut loc, deși este în scădere și acum, a avut loc în această națiune cu câțiva ani în urmă în domeniul relațiilor sexuale, o mare parte a abstinenței. De ce? A fost o adevărată reformă? Nu, frica de SIDA este cauza. Nu este o reformă autentică, nu-i așa?

Să ne întoarcem la declarația noastră. ”Fără puterea divină, nicio reformă reală nu poate fi făcută.” De ce? Citind mai departe: ”Barierele omenești înălțate împotriva tendințelor naturale și cultivate nu sunt decât ca niște diguri de nisip împotriva torentului”. Îmi place asta. Barierele omenești nu sunt decât ”…diguri de nisip împotriva torentului.” ”Numai când viața lui Hristos devine o putere dătătoare de viață în existența noastră putem rezista ispitelor care ne asaltează dinăuntru și din afară.” Vedeți, dragilor, dacă vom obține cu adevărat victoria adevărată și vom avea o reformă autentică, trebuie să învățăm să depășim tentația. Dar ”Barierele omenești înălțate împotriva tendințelor naturale și cultivate nu sunt decât ca niște diguri de nisip împotriva torentului”.

Să dezvoltăm puțin asta. Acum câțiva ani, înainte să vedem lumina {CL 12.5} și să ne mutăm în Montana, am trăit în Michigan, nu atât de departe de țărmul lacului Michigan. Și copiii noștri erau mici și le plăcea să îi facă pe mami și tati să-i ducă la plajă. Acum, nu era o plajă reală, ca pe malul mării, dar malul lacului Michigan este nisipos și lacul Michigan este atât de mare încât nu poți vedea cealaltă parte, iar dacă bate vântul, ai de fapt valuri, așa că poți să-ți imaginezi că ești la malul mării. Lipsește mirosul de apă sărată, dar orice altceva este destul de bun. Și copiilor le plăcea să ne facă să mergem cu ei și, de fiecare dată, voiau ca tati să-i ajute să construiască un castel de nisip. Și îmi amintesc de această duminică anume, am venit complet echipat. Aveam lopeți și aveam tot felul de forme diferite de caserole în care poți pune nisipul și, știi … și a fost un proiect distractiv; chiar m-am întrecut pe mine. Acest castel de nisip trebuie să fi avut aproximativ 20 de metri lungime și avea … și avea turnulețe și avea mote și avea poduri și avea turnuri … și avea un pod sau două; a fost într-adevăr o capodoperă … scări. Copiii se distrau atât de mult. Ei și-au adus jucăriile din plastic, păpuși din plastic și se jucau.

Mă bucuram de ei, mă bucuram de castelul de nisip și, în timp ce stăteam acolo, am observat că valurile devin puțin mai mari și mai rapide; și nu-mi amintesc ce era, dacă trecea o corabie sau bătea vântul, dar amenințau castelul de nisip. Pentru că, desigur, pentru a construi un castel de nisip, trebuie să vă aflați chiar lângă apă. Acesta este singurul loc în care nisipul este suficient de umed pentru a se împacheta. Cu nisip uscat nu poți … înțelegi … Oricum, castelul de nisip avea mari probleme dacă tati nu făcea ceva repede. Tati la salvare. M-am pus în genunchi și am împins, am împins, am muncit și am transpirat; de fapt îmi curgea pe frunte; și am construit acest minunat dig de nisip pentru a proteja castelul de valuri și, când m-am ridicat, m-am uitat la genunchii mei și sângerau de fapt. I-am frecat lucrând pentru a salva castelul, a salva ziua! M-am ridicat și am crezut că merită, asta merită. Am salvat castelul.

Am salvat castelul? Te-ai uitat vreodată ce fac valurile la un dig de nisip? Este remarcabil; am fost uimit. Fiecare val care venea a mușcat din digul meu de nisip și l-a întins ușor pe plajă. Nu am numărat câte valuri a durat, dar nu a trecut mult până a dispărut digul masiv de nisip pe care l-am construit; și apoi valurile au început să distrugă castelul de nisip, iar lacrimile au început să cadă – lacrimile copiilor, nu ale mele, înțelegeți.

Dragilor, asta este o parabolă. Barierele omenești nu sunt decât diguri de nisip împotriva torentului. Dar nu acesta este sfârșitul declarației. Ce spune mai departe? ”Numai când viața lui Hristos devine o putere dătătoare de viață în existența noastră putem rezista ispitelor care ne asaltează dinăuntru și din afară.” Există vreo putere care să ne permită să rezistăm valurilor de tentații ereditare și cultivate care vin să lovească în castelul sufletului? Există vreo putere care să ne permită să rezistăm? Care este? Este puterea vitalizantă a Duhului lui Hristos, dragilor.

Înapoi la plajă. Dacă tati ar fi avut o putere vitalizantă cunoscută sub numele de ciment? Ce se întâmplă când amesteci nisip și ciment? Cu suficientă apă și suficient timp, ce-ți iese? …beton, iar din beton se fac aceste diguri. Betonul este ceea ce protejează bărcile chiar și pe timp de uragan, de cele mai multe ori. De beton se lovesc acele valuri masive care se prăbușesc și se transformă într-un miliard de picături de apă sclipitoare, inofensivă. Asta va face cimentul pentru tine. Amin? Dragilor, vă rugăm să faceți cererea. Avem nisipul; El are cimentul. Ce spui, îi dăm nisipul nostru, ca să ne poată da cimentul Său? … și face din castelul sufletului nostru o cetate de nepătruns. Amin? Avem voință; El are putere. Când îi dăm voia noastră, El ne dă voință. Amin? El ne dă voință. Și există vreo limită la puterea divină care ne este disponibilă atunci când Îi dăm voința noastră? Există vreo limită? Nu!

Ascultați această remarcabilă afirmație. Binecuvântați-i inima, aceasta a fost una dintre preferatele bunicului meu. El iubea Duhul Profeției și obișnuia să-mi împărtășească acest lucru. Parcă-l și aud, citându-l. Ferestre spre Cer, pagina 333: ”Pe măsură ce voința omului cooperează cu voința lui Dumnezeu, ea devine atotputernică.” Auzi asta? ”Orice trebuie făcut la porunca Lui se poate realiza prin puterea Lui. Toate ofertele Lui sunt facilități.” O, dragi prieteni, când Îi dăm voința noastră, există vreo limită a puterii pe care ne-o va da El? Nu Nu. Dar, vă rugăm să rețineți, este ”PE MĂSURĂ CE”… ”PE MĂSURĂ CE voința omului cooperează cu voința lui Dumnezeu”, „devine atotputernică”. Care este secretul succesului? ”Unirea puterii dumnezeiești cu străduințele omenești”. {PP 509.1} Când voința noastră este unită cu puterea Lui, dragilor, toate poruncile Sale sunt facilități. ”Toate ofertele Sale sunt facilități.” Îl crezi? {Da. Amin} Oh, mă rog să o faci; Mă rog să o faci. Vă rog să înțelegeți că, deși rolul pe care omul trebuie să îl susțină este nemăsurabil de mic, rolul pe care îl joacă Dumnezeu este nemăsurat de mare. Amin? Într-adevăr este infinit; este puterea atotputernică pe care o oferă El.

Îmi place această afirmație; Hristos Lumina Lumii, pagina 323-324: ”Când sufletul se predă lui Hristos, o putere nouă ia în stăpânire inima cea nouă. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face niciodată prin sine însuși. Este o lucrare supranaturală, care aduce un element supranatural în natura omenească. Ființa care s-a predat lui Hristos devine fortăreața Lui.” Pauză; din ce e făcut? …din beton. ”Ființa care s-a predat lui Hristos devine fortăreața Lui, pe care El o păstrează într-o lume răzvrătită și vrea ca nici o altă autoritate să nu fie recunoscută acolo, decât a Sa. Un suflet luat astfel în stăpânire de puterile cerești nu poate fi biruit de asalturile lui Satana.” Amin? Dragilor, vrei un astfel de suflet? Un suflet care nu poate fi biruit de asalturile lui Satana. Dacă o faci, dă-i nisipul tău lui Isus. Te rog, dă-i voința ta lui Isus și El îți va da puterea Lui.

Apropo, vă rog să recunoașteți că pentru a avea ciment bun și beton bun, nu aveți nevoie doar de ciment, aveți nevoie și de nisip. Aveți nevoie de nisip. Nu vă așteptați ca Dumnezeu să vă facă o cetate de nepătruns dacă nu i-ați dat nisipul vostru. Nu vă așteptați la voință decât dacă i-ați dat-o pe a voastră. Avem voință; El are puterea. Când îi dăm voința noastră, El ne dă puterea Lui.

Și în ceea ce privește scopul care ne este în față, în căutarea unui caracter asemănător lui Hristos, ce trebuie să facem din nou, prieteni? Trebuie ne păzim inima mai mult decât orice {Prov 4:23}, ”făcând orice gând rob ascultării de Hristos.”{2 Cor 10:5} Aceasta este cererea Lui și sunt aici pentru a vă asigura că în harul Său și prin puterea Lui, putem face asta. Ofertele sale sunt binecuvântări. Ofertele sale sunt binecuvântări. Vă rog să nu vă îndoiți de puterea Lui. 2 Corinteni 10:5, ”răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”

Nu va fi ușor. Nu va fi ușor să înveți să controlezi activitatea minții în această măsură. Dar dragilor, cu un efort perseverent, combinat cu puterea divină, putem face asta; și te rog, pentru binele tău și pentru Hristos, fii convins că prin puterea Lui vei învăța să faci asta. Ferestre spre Cer, pagina 331: ”Hristos nu ne-a oferit nici o asigurare că atingerea perfecțiunii caracterului este o chestiune ușoară. Un caracter nobil, general, nu este moștenit. Nu vine la noi din întâmplare. Un caracter nobil se câștigă prin efort individual prin meritele și harul lui Hristos. Dumnezeu dă talentele, puterile minții; noi formăm caracterul. Este format din bătălii dure și severe cu sine.”Auzi asta? ”Conflict după conflict trebuie purtat împotriva tendințelor ereditare. Va trebui să ne criticăm îndeaproape și să nu permitem ca nici o trăsătură nefavorabilă să rămână necorectată. Să nu spună nimeni că nu pot remedia defectele mele de caracter.” Frate, soră, subliniază asta. Să nu spună nimeni că nu pot remedia defectele mele de caracter. Dacă vei ajunge la această decizie, cu siguranță nu vei reuși să obții viața veșnică. Imposibilitatea stă în propria voință. Dacă nu vrei, atunci nu poți învinge.” Vă rog să observați, dacă dvs., ce? ”Dacă nu vrei, atunci nu poți depăși. Adevărata dificultate apare din corupția unei inimi nesfințite și din lipsa de dorință de a se supune controlului lui Dumnezeu.” Vă rog, să recunoaștem cu toții asta; putem? ”Adevărata dificultate apare din corupția unei inimi nesfințite și din lipsa de dorință de a se supune controlului lui Dumnezeu.” Vedeți, dacă ne supunem controlului lui Dumnezeu, dragilor, toate poruncile Sale sunt facilități și vom obține victoria. Nu contează care este tendința moștenită sau cultivată. Harul Său este suficient; putem birui în puterea Lui. Amin?

Educație, pagina 289; Iubesc acest lucru: ”Fiecare își poate pune voința de partea voinței lui Dumnezeu, poate alege să se supună Lui și, unindu-se astfel cu puterea divină, poate rămâne pe un teren unde nimic nu-l poate forța să facă ceea ce este rău.” Asta ar trebui să ne încânte. Vrei să stai acolo unde nimic nu te poate obliga să faci rău? Mă rog să o faci. Poți, poți. Dar ce trebuie să faci? Trebuie să vă puneți voința de partea voinței lui Dumnezeu.

Iată încă una; Mărturii, Volumul 4, pagina 32-33: ”Dumnezeu nu poate să mântuiască pe om împotriva voinței lui din puterea șireteniilor lui Satana. Omul trebuie să lucreze cu puterea lui umană, ajutat de puterea divină a lui Hristos spre a rezista și spre a se învinge cu orice preț pe sine însuși… Omul trebuie să-și facă partea lui; el trebuie să fie un împreună lucrător cu Hristos în lucrarea de biruință și atunci el va fi părtaș împreună cu Hristos la slava Lui.” Și ce înseamnă slavă? Caracter, caracter.

Frate, soră, mă rog ca această ecuație esențială de succes să fie clară în mintea ta în seara asta. Care este secretul succesului? ”Unirea dintre puterea dumnezeiască și strădionțele omenești.” „Unirea puterii dumnezeiești cu străduințele omenești”.

Spre începutul acestui seminar, și am reiterat ceea ce am împărtășit acolo în diferite momente în cursul studiilor noastre. Poate vă amintiți că am spus, pentru a cunoaște adevărul până la punctul de a-și experimenta puterea de eliberare, este nevoie de trei pași. Își amintește cineva asta? Isus spune în Ioan 8:32: ”veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.” Există vreo diferență între cunoașterea intelectuală a adevărului și cunoașterea lui până la punctul de a-i experimenta puterea eliberatoare? Există vreo diferență? Știți că există, binecuvântați-vă inimile. Este foarte posibil să aveți un acord intelectual cu adevărul și să nu aveți nici o experiență a puterii sale eliberatoare. A fi robit păcatului, sinelui și Satanei. Tu stii asta. Deci, pentru că acesta este cazul, atunci cunoașterea adevărului, așa cum se referă Hristos aici, implică mai mult decât să-l înțelegem cu intelectul, nu-i așa? Vă amintiți cei trei pași? Ce sunt ei? Dacă trebuie să cunoaștem adevărul până la punctul de a experimenta puterea sa eliberatoare, trebuie, ce? … înțelegeți-l cu intelectul, numărul unu. Numărul doi, îmbrățișează-l cu afecțiuni; și ce am spus de la bun inceput? … și cel mai important, ce? … supune-i-te cu voință. Ce este atât de esențial dacă vom experimenta puterea eliberatoare a adevărului? Este al treilea pas. Cu ce trebuie să ne supunem adevărului? Cu voințele noastre. Dragilor, dacă nu am făcut asta, nu vom experimenta puterea eliberatoare a adevărului! Vedeți, nu este suficient să aveți adevărul! Trebuie să lăsăm adevărul să ne aibă pe noi. Amin? Nu este suficient să ai adevărul. Trebuie să lăsăm adevărul să intre în posesia voințelor noastre. Atunci și numai atunci, după ce vom face acel al treilea pas, vom experimenta puterea sa eliberatoare și, în cele din urmă, desigur, cine este adevărul? Este Isus, este Isus.

Youth Instructor, 20 septembrie 1900: ”Când omul se predă lui Hristos, mintea este adusă sub controlul legii”. Pauză: De ce mintea este adusă sub controlul legii? Ei bine, care este puterea de guvernare în natura omului? Ce guvernează chiar ceea ce se întâmplă în minte? Este voința; și dacă supunem guvernatorul minții, într-adevăr, al întregului om, la guvernarea lui Dumnezeu, atunci întregul om intră sub guvernarea lui Dumnezeu și noi suntem sub controlul legii. Dar ce fel de lege este? Ascultă. Vă rog să înțelegeți acest punct; acest lucru este crucial: ”Când omul se predă lui Hristos, mintea este adusă sub controlul legii, dar legea regală este cea care proclamă libertate pentru fiecare captiv. Doar devenind una cu Hristos, oamenii pot fi eliberați.” Ați auzit asta? ”Supunerea la voința lui Hristos înseamnă restaurarea la bărbăția perfectă. Păcatul poate triumfa numai slăbind mintea și distrugând libertatea sufletului.” Vedeți, dragilor, ceea ce trebuie să recunoaștem cu toții este că atunci când ne supunem voința domniei lui Isus Hristos, nu ne îndepărtăm doar de tirania păcatului, a sinelui și a Satanei, pentru a fi supuși tiraniei de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duh. Nu ne îndepărtăm doar de sub o robie pentru a fi supuși alteia. Trecem într-adevăr de la robie la libertate. Amin? Libertate totală și completă.

De ce? Pentru că legea căreia îi supunem testamentul este scrisă, unde? … în inimile noastre {Rom 2:15}, și ce este legea? …dragoste. {Rom 13:8-10} Doar legea iubirii ne poate permite să fim eliberați de tirania egoismului. Dar prietenii mei, cei care sunt guvernați, care sunt supuși legii iubirii, sunt total liberi pentru că se supun, de ce? Pentru că trebuie? Nu, pentru că ei își doresc. Amin? Își doresc … Îl iubesc pe Dumnezeu în mod suprem și îi iubesc pe ceilalți în mod altruist {DA 607.2} și, prin urmare, ascultarea de lege nu este o problemă mare. Nu este un program pe care trebuie să te obligi să-l faci. Nici măcar nu este gândit ca o datorie. Într-adevăr, motivat de iubire, este o încântare. Amin? Te rog, nu pierde din vedere asta!

Vă rog să nu pierdeți din vedere acest lucru și să observați altceva: ”Supunerea la voința lui Hristos înseamnă restaurarea la bărbăția perfectă”. Acum, surorilor, nu știu cum vă veți raporta la asta, dar permiteți-mi să vorbesc cu frații mei aici. Bărbați, este greu să descriu bucuria pe care am trăit-o când, prin supunerea voinței mele către Domnia lui Isus Hristos, am fost eliberat de vechile obiceiuri și tendințe ereditare care aveau un control tiranic asupra mea de atâția ani. Vedeți, fraților, avem în noi o dorință dată de Dumnezeu de a avea stăpânire. {Gen 1: 26-28} Nu așa am fost creați să avem? Ce ne-a dat? …stăpânire. Și urmați-mă, fraților: în primul rând trebuie să avem stăpânire, de cine? Noi înșine. Amin? … și apropo, dacă nu avem stăpânire asupra noastră, nu putem exercita autoritatea corect asupra altcuiva. Dar știți ce facem inevitabil, fraților? Dacă nu reușim să exercităm stăpânirea asupra noastră, atunci pentru a compensa, o vom exercita, de obicei, asupra tuturor celorlalți și vom deveni tirani; devenim tirani.

Nu vă pot spune bucuria pe care eu, prin harul lui Dumnezeu, am trăit-o eliberându-mă de robia tiranică a păcatului, a sinelui și a Satanei. Este atât de minunat, prin harul lui Dumnezeu, să fii readus la bărbăție. Să pot spune nu tendințelor mele moștenite și cultivate și să refuz să mai fiu controlat de ele. Este atât de minunat … să fii bărbat din nou. Găsesc o bucurie extraordinară în asta.

Știi, avem un astfel de … avem un concept atât de distorsionat despre ceea ce constituie un om real în zilele noastre. Știi, avem această falsă imagine macho, unde un bărbat are o înălțime de cel puțin 2 metri, este lat în umeri, îngust la șold, are păr peste tot, știi și … prostii. Un bărbat poate avea o înălțime de 3 metri și poate fi un pierde-vară, dacă nu își poate controla pofta și pasiunile. {PP 567.3} Amin, fraților? E cam liniște. Ceea ce face un om este abilitatea de a-și controla apetitul și pasiunile, de a-și păstra capacul asupra temperamentului și de a-și păstra controlul asupra limbii. {2MCP 520.3} Sunt aici pentru a vă spune că există o bucurie extraordinară în restaurarea bărbăției. Acesta nu este un lucru mizerabil, fiind eliberat de tirania păcatului, a sinelui și a Satanei. Acesta este un lucru minunat! Acesta este un lucru eliberator! Aceasta este o încântare! Acest lucru restabilește demnitatea, valoarea de sine, respectul, respectul de sine. Este un lucru minunat. Lăudați-L pe Dumnezeu că putem experimenta. Amin? Lăudați-l pe Dumnezeu, putem să-l experimentăm.

Concluzionând, trebuie să vă împărtășesc din nou câteva cuvinte ale lui Hristos. Vedeți, Hristos ne-a învățat necesitatea efortului uman. Acesta nu este un lucru care nu a fost declarat clar de Isus Însuși. Există mai multe ocazii, dar observați-l pe acesta, Luca 13:24. Ce a spus el? Ce ne-a îndemnat El să facem? ”Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă.” ”Nevoiți-vă”, cuvântul nevoiți – asta înseamnă să depuneți eforturi sârguincioase, perseverente, depline. Observați modul în care inspirația vorbește despre acest lucru și îl amplifică pentru noi. Ador acest pasaj. Apropo, cartea Muntele Fericirilor este una dintre preferatele mele – împreună cu Calea către Hristos și Tragedia Veacurilor și Divina Vindecare, și Patriarhi și Profeții și Marea Controversă și … dar Muntele Fericirilor este printre primele. Muntele Fericirilor, pagina 141-143, câteva extrase; Ascultați: ”Drumețul întârziat, care se grăbea să ajungă la poarta cetății, la apusul soarelui, nu putea să se oprească în drum pentru vreun lucru care l-ar fi putut atrage. Mintea lui era stăpânită de un singur gând – să intre pe poarta cetății. Același gând puternic, zicea Isus, se cere și de la un creștin. Eu v-am descoperit strălucirea caracterului, care este adevărata strălucire a Împărăției Mele.” Foarte interesant. Care este această poartă în care ne străduim să intrăm? ”Eu v-am descoperit strălucirea caracterului, care este adevărata strălucire a Împărăției Mele. Ea nu vă oferă nici o făgăduință de stăpânire pământească; totuși merită cea mai mare dorință și străduință. Eu nu vă chem să luptați pentru stăpânirea marilor împărății ale lumii acesteia; cu toate acestea nu trebuie să credeți că nu este nici o luptă de dat sau nici o biruință de câștigat. Vă îndemn să vă străduiți, să vă luptați cu disperare, ca să intrați în Împărăția Mea spirituală.” Citind mai departe: ”Viața creștinului este o bătălie și o alergare. Dar biruința despre care e vorba aici nu poate fi câștigată de puterea omenească. Câmpul de bătălie este inima omenească.”

Pauză. Care este stăpânirea căreia ni se restabilește în primul rând? Este stăpânirea asupra inimii omenești. Și dragilor, nu ne poate fi încredințată stăpânirea asupra noului pământ până nu vom câștiga stăpânirea inimilor noastre. Amin? Câmpul de bătălie este inima omenească. ”Bătălia pe care trebuie s-o dăm – cea mai mare bătălie care a fost dată vreodată de om – este predarea eului personal în fața voinței lui Dumnezeu, predarea inimii în fața iubirii suverane.” Îmi place asta: ”predarea iubirii în fața iubirii suverane.” ”Omul cel vechi, născut din sânge și prin voința firii pământești, nu poate să moștenească Împărăția lui Dumnezeu. Înclinațiile moștenite, obiceiurile vechi trebuie să fie lepădate… Duhul Sfânt lucrează prin facultățile și puterile date omului. Puterile noastre trebuie să lucreze împreună cu Dumnezeu… Voința noastră trebuie să fie așezată de partea voinței lui Dumnezeu… APOI, atunci veți duce „până la capăt mântuirea voastră, cu frică și tremur. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” {Fil 2: 12-13}

O, frate, soră, te implor de dragul tău și de dragul lui Hristos, dă voințele tale fără rețineri Domniei lui Isus Hristos și El îți va da putere, putere nelimitată, pentru a recâștiga stăpânirea în primul rând asupra inimii tale, pentru a învăța, pentru dragostea lui Hristos și în tăria Duhului Sfânt, să facem fiecare gând rob ascultării de Hristos. {2 Cor 10:5} Acesta este scopul; nu te opri. Să ne plecăm pentru rugăciune.

Tată, Îți mulțumesc că toate ofertele Tale sunt facilități. Dacă îți vom da voințele noastre, Tu ne vei da puterea Ta și aceasta este o putere nelimitată; iar prin puterea Ta putem face orice ne ceri să facem și ne-ai cerut să ”păzim inima mai mult decât orice”. Ne-ai cerut ”să fim transformați prin reînnoirea minții noastre”. Ne-ai cerut să ”facem fiecare gând rob ascultării de Hristos”. Prin puterea Ta putem. Prin puterea Ta vom face asta. În numele lui Isus. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, soră. Mulțumesc foarte mult.

Dacă doriți, puteți derula în jos și citiți traducerea în timp ce vizionați videoclipul. Dacă întrerupeți studiul și doriți să continuați de unde ați rămas, apăsați CTRL-F (APPLE-F) și scrieți câteva cuvinte pe care le-ați reținut în momentul întreruperii. În acest fel, puteți continua vizionarea exact de unde doriți dumneavoastră.

0

Your Cart