Select Page

Ovde možete skinuti lekciju u pdf.

Rečeno je, da je izgradnja karaktera najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima. Tokom narednih sat vremena ćemo istraživati o našoj privilegiji i našoj odgovornosti da postanemo slični Hristu po karakteru. Pridružite nam se sada u ovom moćnom vremenu lične obnove, dok nas pastor Stephen Wallace vodi ‘iz slave u slavu’.

Drago mi je da ste ovde, cenim vaše prisustvo. Radovao sam se ovom vremenu sa vama, otkad smo prvi put počeli da pričamo o tome, što je sad već nekoliko sedmica. Privilegija mi je biti ovde. Tako mi je drago, što ste izabrali da večeras dođete, a nadam se i molim, da ćete i nastaviti da dolazite. Mi pokrećemo večeras veoma intenzivni seminar pod naslovom ‘Iz slave u slavu’, i to možete reći, ako imate ove fascikle sa umetnutim papirom za beleške.

Mi ćemo zajedno proučavati najznačajnije delo ikada povereno ljudima. Šta je to što ćemo proučavati? Najvažnije delo ikada povereno ljudima. A šta je to? Šta je najvažnije delo ikada povereno ljudima? Sa ovom sveskom u ruci… čujem odgovor- ‘izgradnja karaktera’; i to je dobar i logičan odgovor. Ali znate, obično kada se postavi ovo pitanje ljudi reaguju da je to- ‘zadobijanje duša’. ‘Svedočenje o našoj veri’, to je najvažnije delo; a ja pretpostavljam da je to ono što je prošlo kroz um mnogima od vas, kada sam postavio ovo pitanje. Ali, da li je to zaista najvažnije delo? Pitanje: Možemo li biti uspešni u zadobijanju duša ako nismo slični Hristu po karakteru? Možemo li? Ne, ne možemo. Dragi moji prijatelji, ono što nas čini efikasnim u zadobijanju duša je da budemo hrišćani puni ljubavi. Da li ja to čujem ‘amin’? Kako Pavle je rekao? ‘Ako jezike čovečije i anđeoske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni i praporac koji zveči.’ {1 Kor 13:1}

Imajte to na umu, drage kolege-vernici, da bismo mogli nekoga i ubediti u svih 27 osnovnih verovanja… Ne, sad je to 28, zar ne? Svih 28 osnovnih verovanja sa svim ključnim tekstovima zabeleženim u našoj memoriji, a u tom procesu da ih odvedemo od Isusa Hrista. Hajde sada, hoćete li priznati to? Da li je to moguće? Bojim se, da jeste. Imajte na umu, da ono što zaista dovodi ljude u spasonosnu zajednicu sa Isusom, nije toliko ubeđivanje uma, koliko je to osvajanje srca. Amin? Da, um mora biti uveren o istini, ali srce treba da bude osvojeno Onim, ko je Istina. Amin? Tek je tada volja, vladajuća sila, sila izbora osvojena od Gospoda(ra) ljubavi, a to vodi istinskom obraćenju. Dragi prijatelji, da biste doveli nekoga u tu vrsu iskustva, moramo biti sposobni da učinimo i više, nego da ih samo ubedimo da mi imamo istinu. Mi moramo dozvoliti Onome ko je Istina, da ih voli kroz nas. Amin? I upravo je stoga to važnije delo od zadobijanja duša. Upravo stoga je to osnovni preduslov za efikasno zadobijanje duša.

Hajdemo sada na prvu lekciju, koja je u ovim skriptama nazvana ‘Uvod’. I želim da vam pročitam nadahnuti odgovor na pitanje koje sam vam postavio- Koje je to najvažnije delo ikada povereno ljudsim bićima? To nalazimo u knjizi ‘Vaspitanje’ str. 225. U našim skriptama je na trećoj strani. Citiram… Slušajte pažljivo! ‘Izgradnja karaktera je najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima; i nikada ranije njeno marljivo proučavanje nije bilo važno kao sada.’ Šta je najvažnije delo, moji prijatelji? Šta je to? Izgradnja karaktera. Izgradnja karaktera je najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima; I molim vas zapazite ovu poslednju frazu: ‘i nikada ranije njeno marljivo proučavanje nije bilo važno kao’, kada? ‘sada.’ A zašto je toliko važno? Jer Car uskoro dolazi. Čuo sam samo dva veoma tiha ‘amin’. Daću vam drugu šansu. Zašto je marljivo proučavanje sada toliko važno? Ustvari, nikad važnije nego sada. Zato; spremite se- Car uskoro dolazi. (Amin!) Da! Mislio sam da večeras ovde ima i adventista, oni koji su uvereni u bliski povratak Isusa Hrista. Dragi prijatelji, svim srcem verujem da Isus uskoro dolazi… … svim svojim srcem.

U stvari, insistiram, molim vas čujte me! Insistiram, da je nemoguće imati inteligentno razumevanje proročkih poslednjih događaja kombinovanih sa razumevanjem sadašnjih zbivanja, a da se ne dođe do zaključka da Isus dolazi vrlo brzo. Znaci vremena su jasni i glasni. Da li ste svesni koliko je malo vremena ostalo? A ima još dosta toga da se uradi. Dosta toga da se uradi… Svet da se upozori… Evanđelje da se odnese svim narodima, plemenima, jezicima i narodnostima. {Otk. 14:6} Posebna poruka. Koja se zove ‘troanđeoska poruka’. Poruka, zbog koje je ova crkva podignuta da bi je objavila, kao poslednji poziv milosti spasonosne zajednice sa Isusom Hristom. To delo mora da se uradi. Ta poruka mora da se odnese celom svetu; a naši životi moraju biti pripremljeni, za odlazak kući, kada Isus dođe. To je u osnovi delo koje treba da uradimo. Mi imamo evanđelje da odnesemo svakom plemenu, jeziku i narodu; a imamo i naše živote da pripremimo. Ali molim vas, čujte me dragi prijatelji. Molim vas čujte! Uspešno ostvarenje oba ova zadatka zavisi od iste stvari; a šta je to? Izgradnja karaktera sličnog Hristu. Amin? A zašto? Jer ne možemo biti ni efikasni svedoci za Cara, niti pogodni stanovnici Carstva, ako nemamo karakter sličan Hristovom. Želmi ovo da ponovim, a vi ćete to verovatno ponovo čuti dok ova serija bude trajala. Mi ne možemo biti efikasni svedoci za Cara, niti pogodni stanovnici Carstva, ako nemamo karakter sličan Hristu. A pošto Car uskoro dolazi, dragi prijatelji, a potrebno je vreme… potrebno je vreme da se izgradi takav karakter; Insistiram na istinitosti ovih početnih izjava, ‘Vaspitanje’ str. 225: ‘Izgradnja karaktera je najvažnije delo ikad povereno ljudskim bićima i nikada ranije nije bilo toliko važno njeno marljivo proučavanje kao sada.’ … toliko važno kao sada. I upravo ćemo to mi ovde zajedno raditi u narednim danima.

Marljivo ćemo proučavati šta je to Gospod rekao o ovoj krajnje važnoj temi; i želim da vas uverim, da nisam došao čak iz Montane da podelim sa vama moje lične teorije, ili moja mišljenja o izgradnji karaktera. Ne daj Bože! Dragi prijatelji, kada se bavite nečim tako važnim kao što je izgradnja karaktera, vi trebata nešto mnogo pouzdanije i dostojno poverenja, nego što je to mišljenje običnog smrtnika. Amin? Kada se bavite temom koja… morate razumeti – da bi bili efikasni svedoci za Cara, i pogodni stanovnici Carstva – morate imati nešto više od nečije filozofije. Morate znati šta Gospod kaže o toj temi, i želim da vas uverim, da je to ono što ću podeliti sa vama- Šta kaže Gospod na tu temu.

I dok ste to bacili pogled u vaše skripte, mogli ste zapaziti nešto prilično jedinstveno; nema tu ništa mojega. Pa… osim nekoliko malih izuzetaka, malih zabeleški koje su se omakle, s vremena na vreme, ali je to uglavnom sve šta nadahnuće ima da kaže o ovoj temi; i vidite, to ću vam ja na tome zasnivamo naše proučavanje. Jednostavno nuditi po Božijoj milosti, kao vodič, da razmotrim sa vama, šta kaže Gospod o ovoj krajnje važnoj temi. Hoćete li mi to dopustiti? Iskreno se molim, da me Sveti Duh vodi i upravlja sa mnom, dok ja budem vodio vas da razmotrite, šta kaže Gospod o ovoj temi.

Mi ćemo koristiti kao naš prvenstveni udžbenik, Bibliju, Sveto pismo. Koristiću…, a nadam se da to nikoga neće uznemiriti… Koristiću prevod- New King James. u Bibliji. Ja cenim King James prevod, to je Biblija naroda, to je Biblija na kojoj je ova crkva nastala i na kojoj je podignuta, i to je Biblija koju mnogi najviše vole; posebno oni sa sedom kosom među nama. Ali, ovaj arhaični Engleski jezik postaje sve teži za mlađe generacije, i zbog tog razloga, odabrao sam moderniji prevod; koji ima potpuno istu pozadinu kao i King James. Oni su toliko slični, da ako imate i ovaj stari prevod, verovatno nećete imati problema da pratite dok ja budem čitao iz ovog novijeg prevoda. A zapravo u određenim slučajevima i mi ćemo nešto od toga istaći – ovde je to preciznije rečeno sa originalnim jezikom. Tako da ja zaista cenim ovaj prevod i preporučujem ga kao odličnog, za biblijsko proučavanje.

Treba da vas takođe obavestim na samo početku, da ćemo dopunjavati, i podvlačim tu reč ‘dopunjavati…’ … mi ćemo dopunjavati naše proučavanje Pisma, sa proučavanjem nadahnutih komentara Svetog pisma, uživajući i ono, znano kao ‘Duh proroštva’. A sada bih želeo da na samom početku pročitam zapis kao neko ko je pod dubokim pozitivnim uticajem i blagoslovom, spisima Duha proroštva. Dragi moji prijatelji, ja ne bi bio ovde da nije bilo tog dara; mislim da ne bih. Gospod me je strahovito blagoslovio kroz proučavanje ovih predivnih knjiga; i ja strahovito cenim uvid koje one daju proučavanju Pisma. I na taj način ćemo ih i mi koristiti, ne da bismo zamenili Pismo, nego da dopunimo naše proučavanje Pisma. Mi ćemo se obraćati Duhu proroštva, kao nadahnutih komentara biblijskih odlomaka koje ćemo proučavati; da nam pomogme u boljem razumevanju principa umotanih u Pismu. A posebno da nam pomogne u primeni ovih principa u svakodnevnom životu; a usput je to gde Duh proroštva stvarno svetli; ta praktična primena biblijskih principa, i ja prosto ne mogu da vas lišim tog dragocenog shvatanja. Stoga, ćemo se često na njih osvrtati i vi ih vidite u vašim skriptama kao nadahnute komentare Svetog pisma. Vi mi to dopuštate, zar ne? Dobro, hvala vam.

Ima još jedna stvar, koju treba veoma da naglasim i podvučem u ovom uvodnom proučavanju, a to je, kao što sam naslov govori, duhovne stvari se, šta? … duhovno razmatraju. {1. Kor. 2:13, 14} Dragi prijatelji, a šta to znači ‘… da se duhovne stvari duhovno razmatraju’? Pa… u osnovi to znači, da bez pomoći Svetog Duha mi jednostavno nemamo ono što je potrebno da bismo razumeli istinu do tačke da iskusimo njenu oslobađajuću i posvećujuću silu u našim životima. Jeste li čuli, šta sam upravo rekao? Odlomak od kojeg smo preuzeli naslov… Hajde da ga pročitamo. Nalazi se u 1.Kor.2:13,14: ‘To što govorimo, ne rečima što je naučila čovečja premudrost, nego što uči Duh Sveti poredeći duhovne stvari sa duhovnim.’ Ali, nas ovde Pavle upozorava, ‘… da telesni čovek ne razume šta je od Duha Božijeg, jer mu se to čini ludost; niti on to može da razume, jer treba’, šta? ‘da ih duhovno razmatra’. A sada, telesni čovek… ko je to? Pa, to smo svi mi izuzev natprirodnog dela Svetog Duha u našim životima. To je ljudska priroda bez božanske pomoći; to je telesni čovek. I molim vas zapazite, da je za telesnog čoveka ono što je od Boga…, šta? … ludost. Ono je ludost. Zašto? Jer se ono može samo duhovno razmatrati. A ta reč- ‘razmatrati’ je na grčkom zanimljiv termin; ona ne znači samo- ‘pravilno razumeti’, nego to ‘Veoma ceniti’. Vidite dragi prijatelj, potrebna je sila Svetog Duha, ne samo da nama učini mogućim da intelektom razumemo istinu; Nego je potrebna sila Svetog duha za nas, da bismo i vrednovali tu istinu, cenili je u srcu, i odabirali da je primenimo u našim životima. Bez pomoći Svetog Duha, mi ne možemo iskusiti, ponavljam oslobađajuću i posvećujuću silu istine.

A vi znate, da je oslobađajuća i posvećujuća sila u istini, zar ne? Isus je to ovako rekao- Jov.8:32: ‘I vi ćete poznati istinu i istina će vas osloboditi’. Ima li sile u istini, da nas oslobodi od ropstva našoj prirodi, u kome smo svi mi? Ropstvu grehu, svome ‘ja’ i sotoni, tom nesvetom trojstvu koje ugnjetava telesnog čoveka. Da, istina je sila koja nas oslobađa. Ali, dragi prijatelji, mi ne možemo iskusiti oslobađajuću silu, ako ne prihvatimo istinu pod uticajem Duha istine; i silom Duha istine biramo da je primenimo u našim životima. A tu je i posvećujuća sila u istini. Pogledajte sledeći stih. Jov.17:17: ‘Posveti ih istinom. Tvoja Reč je istina’. Ima li istina silu da nas posveti? Da nas učini svetima? Da, ima. Ali dragi prijatelji, mi ne možemo iskusiti posvećujuću silu istine, osim ako je ne proučavamo, ne prihvatamo i ne primenjujemo silom Duha istine. To je jedini način; to je jedini način. Vidite, velika je razlika između poznavanja istine svojim intelektom, i njenog poznavanja kroz iskustvo njene oslobađajuće i posvećujuće sile u našim životima, zar ne? Da li je moguće poznavati istinu samo teoretski, a ne biti oslobođen i posvećen njome? Je li to moguće? O, pa vi znate da je tako… Vi znate da je tako… Vrlo je moguće… Zaplašujuće je moguće poznavati svu tu istinu a nemati iskustvo njene posvećujuće i oslobađajuće sile u životu. Vidite, poznavanje istine zahteva mnogo više od same intelektualne saglasnosti sa njom. Vi možete biti intelektualno saglasni sa istinom, a da ne budete njome promenjeni.

Šta to onda znači, poznavati istinu do tačke da iskusite njenu oslobađajuću i posvećujuću silu? Dozvolite, da vam dam tri koraka koja su u to uključana. Zabeležite ih… Veoma su važni. Da biste poznavali istinu do tačke da iskusite njenu oslobađajuću i posvećujuću silu u životu vi morate da- pod broj jedan: je shvatite intelektom. Šta to morate? Da je prihvatite intelektom. Da, vi morate biti i intelektom saglasni sa istinom. Morate je razumeti. Spoznati je. To je suštinsko. Ne kažem da nije; Prihvatiti istinu intelektom; ali nije dovoljno samo je intelektualno prihvatiti. Koja je sledeća stvar, koju moramo učiniti? Pod jedan- moramo je prihvatiti intelektom. Pod broj dva- moramo je prigrliti svojim osećanjima. Drugim rečima, mi moramo početi voleti istinu, ceniti je, i vrednovati kao najdragoceniju stvar u našim životima; prepoznati, da je ona neprocenjivi biser. Da li ja to čujem ‘amin’? {Amin.} A sada, upravo ovde mi moramo imati natprirodnu pomoć. Ali, pre nego što to objasnim, da vidimo koji je treći korak, koji moramo preduzeti, da bismo poznali istinu do tačke da iskusimo njenu oslobađajuću i posvećujuću silu u svojim životima. I pod tri, moramo se potčiniti istini svojom voljom. Da li shvatate ova tri koraka? Pod jedan- Moramo je prihvatiti intelektom; pod dva- šta moramo? Prigrliti je osećanjima; i pod tri- što je najvažnije; šta moramo? Potčiniti joj se voljom. Moramo se pokoriti istini, moramo joj biti poslušni. Moramo birati da živimo naše živote u skladu sa zahtevima Onoga ko je Istina. I kada to činimo, dragi prijatelji, ali, ne sve dok… kada to činimo, mi ćemo iskusiti oslobađajuću i posvećujuću silu u životu. Da li ja to čujem ‘amin’?

Vidite… volim to ovako da postavim: Mi ne samo da moramo razumeti istinu, mi moramo i biti pod njom. Ima li razlike između poznavanja istine i potčinjavanja njoj? Da! Za njeno razumevanje je potrebno samo intelektualno shvatanje; ali biti pod njom, to zahteva potčinjavanje njoj, pokoravanje svoje volje njoj, da bi nas ona vodila svojim putem u životu. Prijatelji, šta će vas dovesti od razumevanja istine, do potčinjavanja istini? To je ovaj srednji korak. I šta je to? Prigrliti istinu, voleti je. Da li čujem ‘amin’? Vidite, kada shvatite da Istina nije samo neki apstraktni koncept, nego je to ličnost… … naime ko? Isus Hrist; te smo Ga zavoleli. I tada mi biramo da pokorimo svoju volju Njemu, bez rezerve. Amin?

I tek kada preduzmemo i treći korak, dragi brate, sestro, iskusićemo u našim životima posvećujuću i oslobađajuću silu istine. Mi moramo preduzeti i treći korak. Ali, evo je ključna misao… Nemojte je propustiti… Mada mi možemo preduzeti prvi korak, intelektom prihvatiti istinu; … bez pomoći Svetog Duha do određene granice, vi možete shvatiti i razumeti istinu… ne potpuno, ne i suštinu… ne u tolikoj meri da bi vas Sveti Duh osposobio za to; ali donekle vi to možete i bez pomoći Duha Svetog. Vi možete intelektom prihvatiti istinu. Ali dragi prijatelji, ono što ne možete da uradite, je da preduzmete korake dva i tri bez pomoći Svetog Duha. Zašto? Rim.8:7… Rim.8:7. To nemate ovde, stoga zabeležite. Šta kaže Rim.8:7? ‘Telesni um je’, šta? ‘… u neprijateljstvu sa Bogom. Ono nije pokoreno zakonu Božijem, niti’, šta? ‘… niti može (biti)’! Zaista? Da, zaista. Hajde da se uverimo da razumemo, šta nam to ovde Pavle kaže. Pre svega, šta je ‘telesni um’? Šta je telesni um? Znate, ranije sam mislio da, ako je telesni um u neprijateljstvu sa Bogom, on nije pokoren Božijem zakonu, niti to može biti. Tada to mora biti neko, ko je zaista ozbiljno zabrazdio u greh. To je već stasali buntovnik. Da li je to tako? Ne, dragi prijatelji, to smo svi mi po svojoj prirodi. Zaista? Da. Vidite, ko god je rođen od tela je telo {Jov. 3:6} i mi imamo telesni um sve dok, šta? … dok se nanovo ne rodimo Duhom… Tada, dobijamo duhovni um. Ali, sve do obraćenja, šta mi po prirodi imamo? … telesni um. Prihvatate li ovo? … i kao takvi, mi po prirodi… Kakav je naš stav prema Bogu? Kakav je telesni um? … on je u neprijateljstvu sa Bogom. A šta znači ta reč ‘neprijateljstvo? Razumećete to pomoću reči ‘neprijatelj’. telesni um ima neprijateljstvo i mržnju prema Bogu. Možda će neko od vas sada reći: ‘Hej… stani malo! Pa to je malo prejako, zar ne?’ Znam ljude, koji za sebe ne tvrde da su obraćeni, da su rođeni Duhom, a koji nikada neće tvrditi da mrze Boga. Dragi prijatelji, molim vas čujte me…

Ako zaista želite znati, šta telesni um misli o Bogu, tada trebate otići na Golgotu. Šta bi telesni čovek učinio Bogu, da mu je data prilika? On bi Ga ubio. Vidite, Goglota ne samo da otkriva Božiji karakter, u ličnosti Isusa Hrista, nego otkriva i čovekov karakter, u ličnosti onih koji su Ga razapeli na krst. Strašno je to što tu vidimo o sebi samima, zar ne? Po prirodi, mi toliko mrzimo Boga, da bi Ga eliminisali, da nam se da prilika. I upravo zbog toga, dragi prijatelji, ako smo u mogućnosti da preduzmemo korak broj dva, da prigrlimo istinu sa svojim osećanjima, a zapamtite, ko je ustvari Istina? Isus. … i ako Ga mi prigrlimo, umesto da Ga razapnemo; trebaće da se desi nešto natprirodno. Da li ja to čujem ‘amin’?

Treba da imamo novo srce srce da Ga upoznamo, i sa natprirodnom sposobnošću da Ga volimo… Onoga koga po prirodi mrzimo. Ima li ovo smisla? … a ako ne možete preduzeti drugi korak… … ako ne mogu preduzeti drugi korak silom svetog Duha, i zavoleti Istinu; nikad nećemo preduzeti treći korak. To je Hristova ljubav koja nas nagoni… {2. Kor. 5:14} Kada pokorim svoju volju Isusu, i ako Mu je ona istinski pokorena, to je zbog toga što Ga volim, a znam da i On mene voli. Uzgred, ja mogu voleti Njega, samo zato jer je On prvi voleo mene. {1. Jov. 4:19} Amin? … a gde to ja otkrivam, koliko On mene voli? I opet, to je na krstu, na Golgoti. Vidite, vi nalazite strašno mnogo ne samo o sebi nego i o Isusu na krstu; a takođe i o Ocu na krstu.

Provodićemo dosta vremena na ovom seminaru, koji vas tu i dovodi, dragi prijatelji. Vidite, ja imam istu opsesiju, koju je imao i apostol Pavle. Ja sam rešen da ne znam ništa među vama, osim Hrista i to raspetog. {1. Kor. 2:2} Tu se nalazi sila koja menja. To je gledanje na Jagnje… zaklano. {Otk. 5:6} Tu se nalazi sila. Tu je srce predato i tu je volja osvojena. Amin? Vidite, razne stvari se dešavaju na krstu… Savest je osuđena, um je osuđen, srce je zarobljeno, volja osvojena, a život je obraćen. Sve se to dešava… gde? Na krstu; na krstu. Molim vas, dozvolite mi da vas često dovodim, dok budemo proučavali, u podnožje krsta. Sve se tamo dešava, moji prijatelji. Nek nam Bog pomogne da to uvidimo, da ako poznajemo istinu, – do tačke da iskusimo njenu oslobađajuću i posvećujuću silu u životu – trebaće nam natprirodna pomoć. Jer, ne samo da telesni um je u neprijateljstvu sa Bogom… Šta isti stih kaže u nastavku? Telesni um je u neprijateljstvu sa Bogom zadržava nas da preduzmemo drugi korak. Po prirodi. Ali, šta kaže dalje stih? ‘Ne pokorava se zakonu Božijem niti…’ šta? ‘niti može’. {Rim. 8:7} To nas zadržava da primenimo, šta?

Treći korak. Pokoriti volju… izabrati poslušnost Istini. Vi i ja to ne možemo učiniti, dragi prijatelji, bez sile Svetog Duha. Ne možemo. To je nemoguće! Ovde sada moram da postavim malu kvalifikaciju, i nemojte je prevideti, jer ćemo o tome ‘svirati’ dok ova serija bude trajala. Molim vas shvatite, da iako telesni um ne može sebe da potčini niti da se pokori duhu zakona; telesni um može učiniti izuzetan posao potčinjavanja ponašanja slovu zakona. Jeste li to čuli? Je li to značajno? Verujte, da je značajno. Da ponovim. ‘Iako telesni um ne može da sebe potčini, svoje procese, svoje misli, osećanja i motive, i svoje želje duhu zakona… … šta to može telesni um da učini do zastrašujuće neverovatnog stepena ako je dovoljna egocentrična motivacija? Šta to može telesni um da uradi? Može da potčini svoje ponašanje slovu zakona, i upravo u njemu leži ta neverovatna mogućnost da nas prevari da mislimo, da smo nešto što nismo. Jeste li me čuli, dragi prijatelji?

Vidite, upravo je to licemerje. Ono je u skladu sa slovom zakona, i pravi veoma dobar šou. Ponaša se dobro i zavarava druge, a možda i samog sebe, da misle da si… šta? Hrišćanin. Pa na kraju krajeva, ponašaš se bolje od većine ljudi. Šta Pismo kaže o ovom telesnom srcu? Kaže, da je prevarljivo iznad svega i opako. {Jer. 17:9} Ali zastrašujuća stvar u vezi toga je, da može sakriti opaku unutrašnjost sa odličnom spoljašnošću. Isus je to nazvao- ‘okrečeni grobovi’. {Mat. 23:27} Da li me pratite? Okrečeni grobovi… a šta je to On još rekao o okrečenim grobovima? Rekao je da su lepi… gde? … spolja. O, tako dobro izgledaju. Ali iznutra… šta sledi? … puni mrtvačkih kostiju i svake nečistoće. Tu se krije podao, sebičan, stari čovek iza tog belog kreča; radeći sve dobre stvari iz pogrešnih motiva. Da ste blagosloveni, da li je moguće da se nešto od toga dešava čak i danas u Božijoj crkvi? Jesu li književnici i fariseji i isključivo oni imali iskustvo sa licemerjem, ili je to ljudska priroda licemerna? Tu sam da vam kažem, da je to ljudska priroda. i molim vas, ponesite to sa mnom. Hoćete li? Ono što ću sada reći, vam neće baš biti prijatno i nećete biti zadovoljni sa mnom, ali da ste blagosloveni… ja vas moram voleti toliko, da vam to ipak kažem. U redu? Ja ću morati da se vraćam stalno iznova na to pitanje o licemerstvu kroz ovaj seminar. Zašto? Jer na osnovu osude Istinitog Svedoka, izgleda da taj problem veoma preovladava u crkvi poslednjeg vremena.

Hajdete sada, pomozite mi u ovome! Kako se zove crkva poslednjeg vremena u Otkrivenju? Ona poslednja… … laodikeja. A da li smo mi na kraju vremena? To znači, da smo… šta? … laodikejska crkva. E sada, postoje aspekti svih sedam crkava koji traju kroz sve periode vremena. Ali, postoji karakteristika koja preovladava u određenom vremenskom periodu; a karakteristika koja preovladava kod crkve poslednjeg vremena, prema Istinitom Svedoku je… šta? Kakvi smo to mi? … mlaki! Kakvi smo? Mlaki. A sada molim vas recite, šta bi to značilo biti mlak? Pa, Istiniti Svedok kaže da nisi ni vruć ni hladan. Trebali bi da okrenete sa mnom Pismo. To je u Otkrivenju trinaesto poglavlje, zar ne? Otk.13… A ne… ispravka… To je Otk. 3. šesnaesti stih. Pa, verovatno bi trebali izneti i prethodne stihove; četrnaesti stih: ‘I anđelu laodikejske crkve napiši: tako govori Amin, Verni i Istiniti Svedok, početak Božijih stvorenja; Znam dela tvoja, da nisi ni hladan ni vruć. O da si hladan ili vruć.’ Pauza. Nije li ta izjava vredna pažnje? Istiniti Svedok bi zapravo više voleo čak i da smo hladni nego… kakvi? … mlaki! Kasnije ćemo i više o tome… Četrnaesti stih: Tako budući mlak, i nisi ni hladan ni vruć, Ja ću’, šta? ‘izbljuvati te iz usta svojih. Jer govoriš, bogat sam i obogatio sam se, i ništa ne potrebujem; a ne znaš da si ti nesrećan i nevoljan i siromašan, slep i go.’

Neka veoma zastrašujuća samoobmana se ovde dešava. Nije li tako? Zašto je laodikejska crkva u toliko velikoj samoobmani? Kako to da oni misle, da su bogati, da su se obogatili i da ništa ne trebaju, a ne znaju, da su zapravo nesrećni, siromašni, slepi, bedni i goli? Kako to?! Zato što, dragi prijatelji, oni imaju OBLIČJE (formu) pobožnosti. {2. Tim. 3:5} Jeste li čuli, šta sam rekao? Oni imaju… šta? … oni imaju obličje pobožnosti. Imaju telesno srce koje je dovelo njihovo ponašanje u saglasnost sa slovom zakona. Jeste li čuli, šta sam upravo rekao? Da li su oni istinski obraćeni? Nisu! A da li oni misle za sebe da su istinski obraćeni? Da! Oni misle da su bogati, da su se obogatili i da ništa ne trebaju. Kako to da su oni u tolikoj samoobmani? Jer su oni uradili izvanredno delo, krečenja grobova belim krečom. Da li ja to čujem ‘amin’? Malo je tiho ovde večeras. Oni su tako lepi spolja da su sebe, pa i druge prevarili da misle da su… šta? Hrišćani.

Dragi moji prijatelji, molim vas shvatite da je sasvim moguće da su neki od nas moguće u ovoj klopci; a ako ste se i uvredili, što sam vam ovo sugerisao meni je žao, ali ja to moram učiniti, jer to je ono što kaže Istiniti svedok. Ja vam ne sudim. Ja samo delim sa vama Njegovu osudu; a da li nas je On ispravno osudio? Da li je? Da! Zašto? Jer On ne vidi ono što čovek vidi. Čovek gleda na spoljašnju pojavu, dok On gleda… gde? Gde On gleda? On gleda na srce! {1. Sam. 16:7} A vidite, On ne posmatra samo šta to mi radimo i šta ne radimo, nego posmatra, što je mnogo važnije, zašto to radimo, a zašto ne radimo. On gleda iza ponašanja u duh. Mi obično analiziramo samo ponašanje, dok On gleda na motive. I dragi prijatelji, upravo to je mlakost. Vidite… i pomozite mi ovde. Biti hladan, to je kada činiš pogrešne stvari iz pogrešnih motiva. Imali to smisla? Spolja ste bezbožni jer ste i iznutra bezbožni. A šta je vruće? Činiti prave stvari iz pravih motiva. Spolja živite u skladu sa slovom zakona, jer je i vaše srce u skladu sa duhom zakona. Činite prave stvari iz pravih motiva. Da li me pratite? Šta pretpostavljate da je mlakost? To je činjenje pravih stvari iz pogrešnih motiva. Čujem li ja to ‘amin’? To je kada imate obličje pobožnosti ali se odričete njene sile; {2. Tim. 3:5} a šta je sila evanđelja? To je ono što nas menja obnovljenjem našeg uma. {Rim. 1:16; 12:2} Amin?

Vidite, istinsko hrišćanstvo podrazumeva mnogo više nego samo promenu ponašanja. Istinsko hrišćanstvo podrazumeva promenu srca. Ali, tu je i strašno mnogo licemerja, gde se mi trudimo da glumimo pobožnost. Pretvaramo se da smo hrišćani, usklađujući naše ponašanje sa slovom zakona. A ono što je strašno u vezi toga, je da smo postali tako dobri u tome, da smo i same sebe pa i druge prevarili. Ali ko se ne da prevariti? Kažite, ko se ne da prevariti? Bog se ne da prevariti. Brate, sestro, molim vas, preispitajte svoja srca sa mnom ove sedmice. Da li je sve u redu sa vašom dušom? To je pitanje. Da li je sve u redu sa vašom… šta? … vašom dušom. Da li ste pravi hrišćanin? Ili se vi samo pretvarate da ste? … i ako vas ovo vređa, ja vas molim da… Znate, neki od vas sedih svetaca, ste u crkvi već tolike godine, i znate, mogli biste se uvrediti, što sam drzak da vas pitam tako nešto. Ali, da ste blagosloveni, vi možete biti u crkvi i celi vaš život, a da niste obraćeni. Nadam se, da vi to znate. A da nikada niste obraćeni! I vi možete da se veoma dobro predstavljate, … izvodeći stvarno dobar šou; i biti poštovani od ostalih članova crkve. Vi možete imati i neku službu u crkvi, a da niste obraćeni.

No, da se vratimo tamo gde smo rekli, da telesni um ne može preduzeti treći korak- da se pokori Istini; ja ne kažem da telesni um ne može učiniti delo vredno pažnje, usklađivanja ponašanja sa slovom zakona. Nego kažem, da telesni um nikako ne može da dovede misli, osećanja, želje i motive u sklad sa duhom zakona. To je ono što ja govorim. Je li to svima jasno? Stoga, ako ćemo doći do poznanja Istine, do tačke da iskusimo njenu oslobađajuću i posvećujuću silu u našim životima… dragi prijatelji, šta nam je potrebno? Šta moramo imati? … moramo imati pomoć i silu Svtog Duha u našim proučavanjima. Da li ja to čujem ‘amin’? Znate, celim svojim srcem… celim svojim srcem, dušom i umom, želim da ovo bude svima vama iskustvo koje menja život. Ne daj Bože da mi imamo ovde samo intelektualne vežbe. O da, mi ćemo izazvati i vaš intelekt. Bavićemo se sa dubokim i temeljnim istinama. Zasukaćemo rukave i marljivo ćemo proučavati, Božiju Reč. Jeste li spremni za to? Pitaću vas ponovo. Potrebno mi je da vidim malo više entuzijazma. Jeste li spremni za to? Želite li to? Ovde sam da vam kažem, dragi prijatelji, da nisam došao da vas zabavljam. Nisam ovde došao, da sa vama delim neke senzacionalne od čoveka smišljene ideje. Došao sam, Božijom milošću, da zavrnem svoje rukave i da duboko kopam u rudniku istine sa vama. Da bi došao do poznanja Istine koja menja život. Da li je to i vaša želja? Dobro. Dobro. Onda vas molim da nastavite da dolazite, da bismo zajedno marljivo proučavali.

Dozvolite mi da pročitam izjavu, koja govori o svoj ovoj razlici između imanja istine i dozvoljavanja da Istina ima nas. Ima li tu razlike? Da li mi kao narod imamo istinu? Imamo li? Prijatelji moji, ja ne sumnjam u to. Bog nam je poverio istinu. Ali, tu je i problem. O čemu se radi? Mi nismo dozvolili da Istina ima nas. Šta mi daje pravo da to kažem? Pa, da ste blagosloveni… mi smo još uvek ovde. Mi ne bismo trebali biti još ovde. Želeo bih čuti više od jedno ‘amin’. Mi ne bismo trebali biti još ovde. Trebali bismo do sada već biti u Nebeskom Carstvu. Već smo odavno trebali postati efikasni svedoci za Cara, i podobni građani Carstva. Da li čujem ‘amin’? Već odavno! Ali, mi smo još uvek ovde. Zašto? Jer zato što nemamo istinu? Ne, mi imamo istinu. Pa koji je onda problem? Nismo dozvolili da Istina ima nas! Zbog toga smo još uvek ovde, i ostaćemo ovde sve dok ne dozvolimo Istini da ima nas. Ako zvučim ljut, verujte da nisam. Samo sam ozbiljan. U tome je razlika. Moja žena mi kaže s vremena na vreme: ‘Steve, ti nastupaš kao da is ljut na ljude.’ Ali nisam. Ja vas volim. I to po Božijoj blagodati; ne po prirodi; a ja želim da vas vidim u Nebeskom Carstvu. Ali, iz ličnog iskustva znam, da vas to neće odvesti tamo, ako samo imati istinu. Vi morate dozvoliti da Istina ima vas. Morate biti promenjeni Istinom iznutra ka spolja. Morate biti radikalno drugačija osoba. Vi ne možete na Nebo, tako što ćete se truditi da vam dela budu u redu.

Isus Hrist je otkupio večni život za sve nas. Mi ne možemo zaraditi večni život. Ali dragi prijatelji, ovde sam da vam kažem, da se moramo spremiti ako mislimo uživati u večnom životu. Da li čujem ‘amin’? Vi ne možete kupiti Nebo, nego morate da učite da bi tamo bili srećni. A niko neće biti srećan na Nebu, osim ako ne nauči da bude svet. Jer je sreća posledica svetosti. Jeste li čuli šta sam rekao? Sreća je posledica svetosti; i upravo zato je samo nekolicina istinsi srećnih ljudi na ovom svetu. Zašto? Jer većina traži sreću; a ako tražite sreću, nikada je nećete naći. Je li to istina? Da, istina je. Ako nastojite da sebe učinite srećnim, vi nikada nećete biti istinski srećni. Da, vi možete pronaći zadovoljstvo u grehu za neko vreme; ali, verujte i znajte, da će to biti samo nakratko, a vi ćete iz toga izaći još nesrećniji, pošto ste i tu uprskali stvar. Da li čujem ‘amin’? Ljudi, govorim vam otvoreno! Ako zaista želite da budete srećni, učite da budete sveti. Učite da živite svoj život u potpunosti za Boga i za druge; i u tome je sreća, a tako se i pripremate da budete srećni na Nebu, jer to je sve što se na Nebu čini. Tamo se ne živi za sebe. Oni tamo žive za druge. Uzgred, radujem se životu na takvom mestu gde će svi postaviti moju sreću ispred svoje sopstvene. Razmislite o tome! Razmislite o tome! Kakvo će to samo divno mesto biti! A kakvo je ovde? Upravo suprotno. Ko se zaista brine o vašoj sreći? Naravno, vi sami. Sami se starate za ‘broja jedan’, a i svi se sami za sebe staraju; i ako mi stanete na put, i ugrozite moju sreću, tada ću morati da se pozabavim sa vama; i to je način na koji ovaj svet funkcioniše. Da li me čujete? I zbog toga je ovo tako bedno mesto.

Ali ćemo mi, Božijom milošću, uskoro živeti na mestu gde apsolutno svi stavljaju vašu sreću, moju sreću ispred svoje sopstvene. Možete li zamisliti, kakvo predivno mesto za život će to biti?! Ali dragi prijatelji, ako ćemo vi i ja biti spremni da živimo na takvom mestu, mi moramo naučiti da živimo takvim životm ovde i sada. Da li čujem ‘amin’? Ovde mi postajemo podobni građani Nebeskog carstva. Ovde učimo da budemo sveti. da živimo u potpunosti za Boga u druge, a ne za sebe. Nek nam Bog pomogne da iskusimo takvo preobraženje, koje je tako radikalno, da to Pismo naziva ‘novorođenje’- postati novo stvorenje.

Poslušajte! ‘Pregled i glasnik’ (25. sep. 1888.) ‘Pregled i glasnik’ (25. sep. 1888.) ‘… osim ako oni koji ispovedaju da veruju u istinu nisu posvećeni njome, uzvišenih misli i karaktera, oni nisu u povoljnijem položaju pred Bogom nego što su grešnici, koji nikada nisu prosvetljeni.’ Auu! Zar zaista? Da. Bog bi više voleo da smo hladni nego mlaki. Vidite, ako imate istinu, vi mislite da ste, šta? … da ste bogati, da ste se obogatili i ne trebate ništa. I mnogo je manje verovatno da ćete se obogatiti istinom, ako mislite da je imate. Čitam dalje: ‘Mi se naglo približavamo kraju svetske istorije. Svaki trenutak ima najsvečaniji značaj za Božije dete. Pitanje koje bi trebalo svako srce da postavi sebi je- ‘Jesam li ja hrišćanin?’ ‘… Jesam li hrišćanin?’ Da li je Božija Reč ono što proučavam? Da li sam verom primio Hrista u srce? Da li je Božiji zakon pravilo moga života? Da li su otkrivene istine, koje ispovedam da verujem u potpunosti našle mesto mom životu? Da li ih primenjujem i u mom poslovnom životu? Da li uticaj koji vršim ima moć spasenja na one sa kojima sam u kontaktu? Osim ako istina nema znatan i odlučan uticaj na život i karakter onoga ko ju je primio, ona ne čini svoj posao u takvom životu kao što bi trebala; a oni koji nisu posvećeni kroz poslušnost istini, moraju se obratiti, ili će biti… šta? Izgubljeni!

Brate, sestro, mi imamo istinu. Dao Bog da dozvolimo Istini da ima nas, i time da budemo obraćeni; a kako će se to desiti? Silom Duha Istine. Dakle, to će biti naša praksa, pre nego nastavimo sa daljim proučavanjem, da ozbiljno i lično pozovemo Božijeg Duha u naša srca. A sada ćemo to učiniti na završetku ovog uvodnog proučavanja; a zatim, posle kraće pauze ćemo nastaviti. Ali želim, dragi prijatelji, da za trenutak ustanemo od stola, oko kojeg smo se okupili i da odemo do vrata. Šta je to Istiniti Svedok rekao laodikejskoj crkvi? ‘Evo stojim na vratima i…’ šta? ‘…kucam.’ {Otk. 3:20} On želi da uđe i… šta? Da večera sa nama. Mi smo se okupili oko stola da otvaramo Hleb Života i da se nahranimo. Ali, šta moramo učiniti, ako želimo biti nahranjeni i ojačani hranom? Šta moramo učiniti? Moramo pozvati Svetog Duha da dođe i… šta? … da večera sa nama… … da večera sa nama… Hoćete li kleknuti sa mnom na kratko vreme tihe molitve na završetku? I lično pozvati Božijeg Duha da dođe i večera sa vama.

Oče moj Nebeski, naša je dragocena prilika, mi želimo da učinimo najveći deo toga. Mi smo se okupili oko Tvoga stola večeras, iz razloga da budemo nahranjeni Hlebom Života; ali mi moramo pozvati Svetoga Duha da nam se sada pridruži. Mi čujemo kucanje na vratima našeg srca i biramo da ih otvorimo i kažemo- Uđi, uđi Nebeski Gostu. Uđi i večeraj sa nama. Daj nam tu glad i žeđ, koju mi po prirodi nemamo. daj nam apetit za duhovnu hranu, a zatim ono što je najvažnije, daj nam natprirodnu sposobnost da svarimo i apsorbujemo Hleb Života, da bi mogli biti njime nahranjeni. Molim Te usliši ovu molitvu, jer je upućujem u Isusovo ime. Amin.

Ako želite, možete listati transkript i čitati tekst dok gledate video. Ako ste prekinuli vaše proučavanje u određenom momentu, a ne znate gde ste stali, jednostavno pritisnite CTRL-F (APPLE-F) i ukucajte nekoliko reči koje ste poslednje čuli, te će vas pretraživač u momentu dovesti do željenog mesta.

0

Your Cart