Select Page

Ova lekcija nije završen u pdf. Želite li nam pomoći? Radimo na ovom projektu. Ова лекција није завршен у пдф. Желите ли нам помоћи? Радимо на овом пројекту.

Rečeno je, da je izgradnja karaktera najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima. U toku sledećih sat vremena mi ćemo istražiti i našu privilegiju i našu odgovornost da postanemo slični Hristu po karakteru. Pridružite nam se sada u ovom moćnom vremenu lične obnove, dok nas pastor Stephen Wallace vodi ‘iz slave u slavu’.

Idemo dalje. Mi pažljivo razmatramo ulogu volje u nadvladavanju iskušenja. Proučavamo Jakovljevu izvanrednu ilustraciju- kako iskušenje postaje greh. (Jak.1:12-15) Jakov koristi nešto što je iz oblasti prirode, a to je rađanje, da bi ilustrovao ono što se dešava u oblasti duhovnosti, a to je kako iskušenje postaje greh. A usluga koju nam je Jakov učinio je, da je on ilustrovao apstraktnu, neopipljivu, duhovnu istinu sa konkretnom, opipljivom, fizičkom istinom. Dosta toga možemo naučiti ako pažljivo pogledamo u tu ilustraciju, nastojeći da odredimo duhovne ekvivalente za svaku fazu prirodnog procesa rađanja. To smo već i pokušali da učinimo. Identifikovali smo pet faza u procesu iskušenja. Hoće li mi neko reći tih pet faza?

Pod jedan je…, šta? Zavođenje. A ko koga zavodi? Stari čovek zavodi ‘Vilmu’; a ko je Vilma? To je volja, vladajuća sila koja upravlja ‘domaćinstvom’, a to sam ja. (SC 47.1) Ona upravlja domom, ali je i ona sama pod vlašću muža. Ko je njen prirodni muž? Stari čovek tj. telo. (Rim.6:6) I ona je bespomoćni, pokorni rob njegovih despotskih strasti, želja i apetita. Ona je vezana za njega i za zakon… (Rim.7:2), dokle? Dok ih smrt ne rastavi. Jedino mesto gde stari čovek umire je podnožje krsta. Amin? … podnožje krsta. I kada mi prihvatimo Hristovu smrt grehu kao da je naša, mi zaista možemo smatrati da smo mrtvi grehu; (Rim.6:11) … smatrati da je stari čovek mrtav, a da je Vilma slobodna, jer je udovica. Ali molim vas, nemojte dozvoliti da ostane udovica.

Šta još morate reći u podnožju krsta, kada ste verom umrli starom čoveku? Morate reći ‘da’ Isusu. Da, ulazim u najsvetiju zajednicu sa Tobom Gospode Isuse. Potčinjavam bez rezerve svoju volju Tebi. Ona je Tvoja krvlju-otkupljena nevesta. Ona je Tvoja, uzmi je; i tako se mi ponovo venčavamo za drugoga, da upotrebimo Pavlovu terminologiju iz Rim.7. Dragi prijatelji, samo kada se to dogodi, Vilma biva motivisana i osnažena ljubavlju i Duhom svoga Muža, da odbaci zavođenje starog čoveka. Jer iako je on više ne ugnjetava, on je i dalje tu u mom domu i pokušava da je navede da prevari novog Muža, zar ne? Telo više ne vlada, ali je i dalje…, šta? Prisutno (Rim.6:12), i otud dolazi kušanje. To je zavođenje starog čoveka, pokušava da od Vilme dobije…, šta? … saglasnost, i tada je ona začela. A kada želja začne, iskušenje postaje…, šta? … greh. (Jak.1:15) Gde se to dešava? U privatnosti spavaće sobe uma, gde samo vi i Bog znate šta se dešava. U momentu kada Vilma kaže starom čoveku- ‘Da dragi’, u Božijim očima mi smo…, šta? Mi smo sagrešili; u nama je začet greh.

I možda prođe dugo vremena dok se zaista ne rodi, možda i više od devet meseci. Vi možete paziti da to ne učinite, možda možete biti sposobni da ga držite umotanim i da ga dugo prikrivate, ali, pre ili kasnije ćete učiniti…, šta? Recite majke, šta će se desiti? Pa, porodićete se; jer doći će trenutak da ste toliko trudni, da ćete to učiniti u trenutku slabosti, dok niko ne gleda. Kako to možemo da sprečimo? Možemo li? Možemo. Postoji još nekoliko veoma važnih duhovnih istina, koje bismo još trebali da proučimo. Ali, pre nego što bismo se mogli ponadati da budemo blagosloveni ovim proučavanjem, šta to moramo učiniti? Lično pozvati Božijeg Duha. Molite se i vi sa mnom. Molite se za mene i za sebe, a ja ću se moliti za vas.

Oče nebeski, mnogo sam Ti zahvalan na privilegiji da večeras proučavamo Tvoju reč. To može biti iskustvo promene života svakome od nas ovde, ako nas blagosloviš silom i prisutnošću Tvoga Duha. Meni je posebno potreban taj blagoslov. Nisam dostojan privilegije da vodim ovo proučavanje Tvoje reči, ali sam Ti zahvalan što mi to omogućavaš. Molim Te da me Tvojom blagodaću osposobiš da ispravno predstavim reč istine, i da je podelim na jasan i razumljiv način, i molim Te da ono što uspeš da kroz mene objaviš, da to uneseš u srca i umove tako da se i volja potčini. Oče molim Te, da istina bude tako jasna da osudi savest, da osvedoči um, da zarobi srce, da osvoji volju i da preobrati život. Molimo Te, da večeras iskustveno doživimo istinu. Ovo je naša molitva u Isusovo ime. Amin.

Ako smo začeli grehom, onda smo i sagrešili, čak ako to niko ne zna osim Boga i nas samih. Ali, pre ili kasnije embrion će se razviti, te ćemo mi…, šta? … roditi greh. Patriarchs and Prophets (Patrijarsi i proroci) str.459; kod nas na dnu 62. stranice: ‘Dug pripremni proces, nepoznat svetu, se odvija u srcu pre nego hrišćanin ne učini otvoreni greh.’ Zapazite: Dug pripremni proces, nepoznat svetu, se odvija…, gde? U srcu pre nego hrišćanin ne učini otvoreni greh. Jeste li poznavali nekog hrišćanina koji je šokirao sve one koji su ga poznavali, tako što je počinio neki strašan greh? Dok su ovi bili toliko iznenađeni, jer nisu mogli ni sanjati da je ovaj sposoban da učini tako nešto. Te se pitaju- Kako je mogao da tako nešto uradi? A odgovor je, da je on to već dugo činio u privatnosti svoga uma; te je bio toliko bremenit, da je u trenutku slabosti…, učinio šta? Rodio greh… kada je mislio da ga niko ne gleda. Nazad na našu izjavu: ‘Dug pripremni proces, nepoznat svetu, se odvija u srcu pre nego hrišćanin otvoreno ne učini greh. Um se neće odjednom srozati od čistoće i svetosti na zlo i izopačenost. Potrebno je vreme da se oni, u kojima je formiran lik Božiji, ne degradiraju do đavolskog. Posmatranjem se preobražavamo. U popuštanju nečistim mislima čovek može da tako vaspita svoj um, da mu greh, kojeg se nekad gnušao, postane ugodan.’

Više o tome nešto kasnije. Praktična primena toga je veoma značajna. Dragi prijatelji, molim vas znajte, da ako pristajete u privatnosti uma na bilo koji poznati greh, čak i ako mu se predajete samo u mašti, vi ćete pre ili kasnije roditi greh. Pa čak i ako uspete da to sakrijete od drugih, ipak to nikada ne možete sakriti od Boga. Vidite, On zna šta se dešava u spavaćoj sobi vašeg uma. Zna da li je Vilma pristala na zavođenje starog čoveka; i u trenutku kada je pristala, u Njegovim očima mi smo…, šta? Sagrešili. Molim vas, znajte da je tako. Kada začnemo, da li obavezno moramo i da rodimo? Ne. A zašto? Zato što, hvala Bogu, možemo da ‘pobacimo’. Čujem li ‘amin’? E sad dragi prijatelji, želim da znate da ja mrzim abortus. Ali, ako postoji nešto što treba da pobacimo, to je greh Čujem li ‘amin’? Slava Bogu što možemo izbeći da ne rodimo greh, čak i onda kada smo začeli. A kako to postižemo? 1.Jov.1:9. Kako to ostvarujemo? Ako priznamo svoje grehe, On je veran i pravedan da…, šta? … da nam oprosti naše grehe i…, šta još? … da nas očisti od svakog bezakonja.’ Čujem li ‘amin’? Dragi prijatelji, hvala Bogu što ako priznamo, možemo i da pobacimo. Neko će reći- ‘Čekaj malo, pa ja to nikada nisam počinio. Zašto onda moram to priznati?’ Ako vam tako nešto prođe kroz misli, vi ustvari niste slušali, zar ne? Znajte, da ste u Božijim očima sagrešili, ako ste dali svoj pristanak ovde; i ako ste već sagrešili, morate da…, šta? … to i priznate. I molim vas, učinite to pre nego rodite greh. Vidite, greh postaje gori, a krivica se uvećava kada se greh rodi, jer tada je on prešao u drugi- javni domen, pa su i drugi povređeni, a Bog je diskreditovan. I nemojte misliti da to nije greh samo zato što se dešava iza navučenih zavesa i zatvorenih vrata. Znači, to je greh, i vi ga morate ispovediti ako mislite da ga zaustavite; a hvala Bogu ako ga priznamo, On je veran i pravedan, ne samo da nam oprosti, nego i da…, šta? … nas očisti od svakog bezakonja. On čini odstranjivanje embriona greha. Amin? On dolazi i čisti utrobu uma i otklanja embrion greha, te ponovo imamo čisto srce. Vi prosto morate voleti takvog Gospoda tj. takvog Muža. Čujem li ‘amin’? Pa i onda kada smo Mu neverni, On je tako veran i oprašta nam. Ali molim vas, pre nego ne popustite zavođenju starog čoveka, zapitajte se- Da li zaista želim da to učinim mome božanskom Mužu, Isusu Hristu? Vidite dragi prijatelji, na to nas Hristova ljubav nagoni. (2.Kor.5:14) Amin? Ako zaista volite svoga božanskog, duhovnog Muža, vi Mu nećete biti neverni, zar ne? Uveravam vas, da kao što neverstvo ljudskog supružnika zadaje težak bol, tako je to, pa i još više, sa bolom koji smo zadali srcu svoga božanskog Supružnika kada smo Mu neverni. Pomislite na to sledeći put kada vas stari čovek zavodi… Zar ne postoji bolji način… Zar ne postoji bolji način da se spreči rađanje greha, nego da samo odrađujemo jedan za drugim abortusom? Hajde recite mi, postoji li efikasnija kontrola rađanja? Koja je? Apstinencija. Čujem li ‘amin’? Malo ste tihi. Odbijanje da dođe do začeća, je najbolja kontrola rađanja. Trenutačno i dosledno odbijanje zavođenja starog čoveka. Odbijanje da budemo neverni svome božanskom Mužu, Isusu Hristu. A zapazite da sam rekao i trenutačno, kao i dosledno odbijanje zavođenja starog čoveka. Ne mogu dovoljno naglasiti važnost da to učinite trenutačno. … da to učinite…, kako? … trenutačno. Čujte; ‘Svedočanstva 5′ str.177: Nečista misao koja se toleriše, nesveta želja koja se neguje, i duša je zagađena, njen integritet je narušen. I kada želja začne, rađa greh; a učinjen greh rađa smrt. (Jak.1:15) Ako ne želimo da počinimo greh, moramo izbeći sam njegov…’, šta? ‘… začetak. Sve emocije i želje moraju biti držane u pokornosti razumu i savesti. Svaka nesveta misao mora biti…’, šta? ‘… trenutačno odbačena.’ Čujem li ‘amin’? Imate to ovde, prijatelji. To je tajna prave i dosledne pobede nad iskušenjem. Svaka nesveta misao mora biti…, šta? … trenutačno odbačena; i ta misao mora biti trenutačno dovedena u poslušnost Hristu. (2.Kor.10:5) Amin? Ako, Hristu za ljubav (2.Kor.5:14) i u sili Svetog Duha (Rim.8:13), trenutačno odbacimo nesvetu misao, jesmo li sagrešili, ako smo je i imali? Ne, hvala Bogu. Izdati rukopisi’, tom 2, str.343: Iskušenje nije greh, osim ako se ne gaji.’ Dozvolite da otvorim svoju dušu; mislim da to vama mogu. Do sada ste mi već prijatelji, zar ne? U redu. Možda će se neko sa mnom i identifikovati. Ponekad sam istinski šokiran podmuklošću iskušenja koji mi se ušunja u um. Ne znam da li to sotona podstiče moje izopačene apetite i strasti preko čula, ili mi samo nešto ubacuje u um, šaputanjem na uvo. A uzgred, neko od vas je to pričao sa mnom, o đavolskom ubacivanju misli, šapućući nam na uvo. Ne znam koji je izvor tome, ali sam nekada šokiran i prestravljen gnusnošću iskušenja koje mi dođu u um. Hristu za ljubav i silom Svetog Duha ih odbijam i mrzim. Ali, osećam se zagađen samim tim što ih imam. Jel’ još neko sa mnom u ovome? Razumete li šta pokušavam da objasnim? Potrebno je dosta hrabrosti za ovakvu izjavu. Čujte; ‘Pregled i glasnik’ 27. mart 1888: Postoje misli i osećanja koje sugeriše i nameće…’ A ja vam sugerišem, da su ovde obe tehnike. Čujete ih? Postoje misli i osećanja koje sugeriše i nameće sotona…’ Sugeriše’- to je ono šaptanje na uvo. Nameće’- to je stimulacija preko čula. Vidite li te dve stvari? ‘Postoje misli i osećanja…’ O čemu se tu radi? … misli i osećanja? O karakteru. Postoje misli i osećanja koje sugeriše i nameće sotona, koja uznemiravaju čak i najbolje među ljudima. Ali, ako se ona ne neguju, ako se odbace kao omražena, duša neće biti opterećena krivicom, niti će drugi biti pogođeni njenim uticajem.’ Kažem- Hvala Bogu! A šta vi kažete? Slava Bogu! Neka nam Bog pomogne da ih trenutačno odbacimo kao omražene. Čujem li ‘amin’? … trenutačno. A to jedino može biti učinjeno, dragi prijatelji, u sili i kreposti našeg božanskog Muža. (Rim.8:13) To jedino može biti učinjeno iz ljubavi prema Mužu, Isusu Hristu. Vi to ne možete u svojoj sili, jer tako nećete biti dovoljno motivisani za to, osim ako ne volite Isusa. Vidite, vratili smo se na isti ključni koncept. Da bi se zadobila pobeda nad faktorom suprotstavljanja, potrebna je Hristova ljubav. To zahteva ljubav Hristovu. Mi moramo odgovoriti na ljubav koja nas privlači. I kad budem podignut, Ja ću…’, šta? ‘… sve privući.’ (Jov.12:32) Treba da svakodnevno dozvolimo da budemo privučeni u podnožje krsta, i da kažemo ove dve stvari… Prijatelji, ako ništa ne budete zapamtili sa ovog seminara, zapamtite ove dve stvari. Koje su to dve stvari? Šta to pre svega kažemo starom čoveku? ‘Ja umirem.’ Umirem starom čoveku. A koliko često to treba da činimo? Svakodnevno. (1.Kor.15:31) Svakodnevno treba da dolazimo u podnožje krsta, i da prihvatimo Hristovu smrt kao svoju; a da starog čoveka držimo razapetim sa Hristom. (HP 227) To je JEDINI način kako možemo da budemo oslobođeni od despotskog ropstva starom čoveku, kojem je Vilma po prirodi potčinjena. Govorimo- Umirem starom čoveku, ali šta još u isto vreme kažemo? ‘Živim za Isusa.’ Živim za Isusa. Sećate se pesme? Ko god ovde želi da živi večno, neka kaže- Da. Ko god ovde želi da hoda zlatnim ulicama, neka kaže- Da.’ Sećate se? Nekada sam mislio da je to besmislena pesma. Zašto bi neko pitao nekoga- da li želi da živi večno? Pa, svi želimo da živimo večno. Ali, kasnije sam počeo da razmišljam i to je pomoglo. Tu je jedna duboka poruka. Želite li da živite večno? Moraćete da odete pred krst i da se venčate za Ženika. Morate reći ‘da’ Isusu. Čujem li ‘amin’? I to morate činiti svakodnevno, dragi prijatelji. Isus dolazi; evo Ženik dolazi. (Mat.25:6) Ali, ako mislimo biti spremni da idemo sa Njim, moramo biti deo… neveste. Amin? Hristovo telo tj. crkva je Hristova nevesta (Isa.54:5); Pismo je jasno po tom pitanju. Moramo ući u najsvetiju zajednicu, ako mislimo biti spremni da odemo kući sa Ženikom i da prisustvujemo svadbenoj večeri Jagnjetovoj. (Otk.19:7-9) Ako želite da večno živite, morate na svakodnevno hodočašće do krsta (RH 2. dec. 1890) i da kažete- Umirem starom čoveku, a živim Hristu. Oni koji to čine, razapeli su telo sa njegovim željama i strastima. Gal.5:24: ‘A koji su Hristovi, razapeše telo sa njegovim željama i strastima.’ Molim vas zapazite, da ne možete biti Hristovi, osim ako niste umrli starom čoveku. A zašto? Jer Isus neće deliti Vilmu sa drugim. Čujem li ‘amin’? ‘ To bi bila preljuba. Isus nikada neće ući u preljubnički odnos sa nama. Slažete li se, prijatelji? Stoga, pre nego što možemo stupiti u duhovni i zakoniti brak sa Isusom, šta moramo učiniti? Moramo umreti starom čoveku; i to je ono što Pavle ovde govori: A koji su Hristovi…’ … oni koji su Njegovom krvlju otkupljena nevesta, šta su učinili? Oni su ‘razapeli telo sa njegovim željama i strastima’. Adventistički dom’ str.127: Zapoveđeno nam je da razapnemo telo sa njegovim željama. Kako ćemo to učiniti? Hoćemo li telu zadati bol? Ne, nego ćemo usmrtiti iskušenje. Izagnaćemo pokvarene misli. Svaku misao dovesti u poslušnost Hristu. Sve niske sklonosti treba da budu pokorene višim silama duše. Božija ljubav mora da vlada, a Hrist mora da zauzme nepodeljeni presto. Naša tela treba da smatramo kao Njegovom otkupljenom svojinom. A udi tela treba da postanu sredstva za pravdu.’ Vidite prijatelji, kada dođete do krsta i predate svoju volju Isusu, vi u potpunosti postajete Njegovi; i sve što jeste je Njegovo; Njegovo je i telo i um i duh. Sve što jeste je Njegovo. 1.Pet.4:1,2: Pa pošto je Hrist stradao za nas u telu, i vi se takođe naoružajte istom mišlju, jer ko je stradao u telu, prestaje od greha, da ostatak svog vremena više ne živi u telu po svojim željama, nego po…’, čemu? ‘… po Božijoj volji.’ Kada potčinite Vilmu svome božanskom Mužu, Njegova volja postaje vaša volja. A muževljev zakon, molim vas razumite ovo… Šta je muževljev zakon? Žudećeš za njim i on će…, šta? … vladati nad tobom. (1.Moj.3:16) Zakon je ili prokletstvo ili blagoslov, a to zavisi za kojeg muža ste venčani. Pratite li? Ako ste venčani za starog čoveka, šta je njegov zakon? On je prokletstvo. Ali, kada dođete pred krst, umrete starom čoveku i venčate se za Isusa, tada je muževljev zakon blagoslov. Čujem li ‘amin’? Žudećeš za Njim, a On će vladati nad tobom; a ja vam kažem, On vlada s ljubavlju, i nema veće radosti od toga da budemo pod dobrim i blagim vođstvom Njega, koji je ljubav. Savršena sloboda i sreća su u savršenom potčinjavanju Isusovom vođstvu, jer Njegova ljubav pokreće vaše srce, i vi uživate da Njemu budete poslušni. Razumete li ovo? A jeste li to iskusili? Ako niste, celi svojim srcem želim, da to iskusite. Vi to morate iskusiti, ako mislite biti spremni za odlazak kući sa Ženikom, kada On dođe. 2.Kor.5:14,15: ‘Jer nas ljubav Hristova navodi da ovako rasuđujemo: ako je Jedan umro za sve, tada svi umreše; On je umro za sve, da oni koji žive ne žive više za sebe, nego za Onoga koji je za njih umro i vaskrsao.’ Vidite, ljubav nas motiviše da prestanemo ugađati željama tela i da budemo saglasni sa željema Duha. Slažete li se? Jedino je ljubav dovoljna motivacija, koja može doneti ovu promenu; a ja želim da večeras razmotrimo veoma dragocenu istinu. Ne znam dokle ćemo stići u ovom proučavanju ali razumite da je naziv ovog proučavanja- Poznaćete istinu’ (Jov.8:32) upravo suprotan nazivu prošlog proučavanja- ‘Kada želja začne’. (Jak.1:15) Reći ću ponovo: Naziv ovog proučavanja- ‘Poznaćete istinu’, je u suprotnosti sa nazivom prošlog proučavanja- Kada želja začne’. Kako to mislim? Molim vas, razumite ovo. Poznaćete istinu i istina će vas…’, šta? … osloboditi.’ Poznaćete istinu i istina će vas osloboditi.’ A ta reč- poznati na grčkom, na jevrejskom, a očigledno, kao što vidimo, i na engleskom jeziku, znači i više nego samo poznati umom. To je reč koju koristimo po pitanju najintimnijeg poznanja koje možemo imati, a to je jedinstvo koje donosi plodove. 1.Moj.4:1: ‘I pozna Adam svoju ženu Evu, i ona zatrudne i rodi Kaina…’ Koja je tu reč? Adam ‘pozna’ Evu. Očigledno je to i više nego samo- O, pa ja znam ko si ti; ti si moja žena’. Nije li? Jeste, očigledno je. To je najintinmije poznanje, koje donosi i…, šta? … plodove kao rezultat toga. Slažete li se svi? U Novom zavetu imamo isti koncept, kada nam Pismo kaže da Marija nije ‘poznala’ Josifa, a ipak je…, šta? Začela. A začela je…, kime? Duhom Svetim. (Luk.1:34,35; 2:21) Sećate se one tri faze iskušenja… poznavanja istine do nivoa slobode? Šta mi to moramo prvo? Prihvatiti je intelektom. Pod dva je…, šta? Prigrliti je osećanjima, i kao što od početka govorimo, najvažnije je, pod tri…, šta? Volom joj se potčiniti. I tek smo pri tom trećem koraku zaista poznali istinu. Pratite li? Sve dok se Vilma ne prepusti Njemu, koji je Istina, nećemo biti u potpunosti oslobođeni od prirodnog ropstva grehu, svome ‘ja’ i sotoni… a takođe nebismo ni opstali u takvom stanju slobode. Koliko je onda samo značajno poznavati Istinu, u potpunom i najdubljem smislu te reči. Kako je važno znati istinu do tačke, ne samo da se prestane sa donošenjem roda greha i smrti, nego i da se počne sa donošenjem roda Duha. Jeste li shvatili ovo? To je veoma važno. Razumite ovo dragi prijatelji, Vilma ima dvostruku ulogu. Molim vas, sad pazite. Vilma ima…, šta? Dvostruku ulogu. Ona ne samo da mora reći- Ne, zavođenju starog čoveka, da kaže ne željama tela, nego mora takođe da bira da čini…, šta? Da kaže- ‘Da’ željama Duha (Gal.5:16,17), i da bira da pristane, a time i da začne, željama Duha, željama njenog novog Muža, Isusa Hrista… Pratite li ovo? A kada pristane na želje Duha, šta onda ona ima u utrobi uma? Embrion tj. plod Duha; te sada ona može doneti plod na…, šta? … na slavu Bogu. A šta je taj plod? To je hristoliki karakter. Amin? Koji je to plod Duha? Karakter sličan Hristovom. Vidite li, kako sve ovo ima veze sa izgradnjom hrišćanskog karaktera? Tako je važna i ključna uloga volje. Koja je to istina, koju moramo znati u njenom punom i najdubljem smislu, prihvatiti je intelektom, prigrliti osećanjima, i potčiniti joj se voljom? Dakle, Psa.119:142: ‘Tvoja pravda je večna pravda, i Tvoj zakon je…’, šta? ‘… istina.’ Tvoj zakon je istina.’ Ako mislimo poznati zakon do tačke slobode, mi treba da bez rezerve predamo svoju volju Božijem zakonu. Amin? Ali, dragi prijatelji, to mora biti dragovoljno, ljubavlju motivisano pokoravanje; a to će biti samo kada zavolimo Zakonodavca. I kada volimo Zakonodavca, poslušnost Njegovom zakonu više nije dužnost, nego je…, šta? Uživanje; te možemo reći- ‘Uživam da činim Tvoju volju, Bože moj, i zakon je Tvoj…’, gde? ‘… meni u srcu.’ (Psa.40:8) Šta još moramo znati, ako mislimo biti oslobođeni? Jov.17:17: ‘Posveti ih istinom; Tvoja reč je istina.’ U Božijoj Reči je tako duboka i dragocena istina, dragi prijatelji, ali ako mislimo da iskusimo njenu oslobađajuću silu, koja nam je priuštena, mi moramo učiniti i više, nego da je samo intelektom prihvatimo. Amin? Moramo da je prigrlimo osećanjima, a zatim, što je najvažnije, da joj se dragovoljno potčinimo. I tek tada ćemo u svojim životima iskusiti njenu posvećujuću i oslobađajuću silu. Ona nas menja iznutra ka spolja, čini nas novim bićima. Zakon je istina; Reč je istina. Ali, šta je konačna istina tj. ko je to Istina? Isus je Istina. Zašto? Jer je On utelovljeni zakon- Reč postade telo. (Jov.1:14) Stoga je On Istina. Čujte samu Njegovu izjavu o tome; Jov.14:6: Isus mu reče- Ja sam put, istina i život.’ Dragi prijatelji, poznajete li Isusa? Nisam vas pitao- Znate li ko je On? Svi vi znate ko je On. Čak vas ni ne pitam- Da li Ga volite? Pitam vas nešto mnogo značajnije od toga. Da li Ga zaista poznajete? Ako Ga ispravno poznajete, bićete sposobni i da Ga ispravno volite. A ako Ga ispravno volite, vi ćete uživati u bezrezervnom potčinjavanju Njegovom vođstvu. A poznaćete i istinu do tačke slobode, i bićete njome posvećeni. Čujte kakvu zajednicu On želi da ima sa vama, drage kolege, članovi Hristove neveste. Osi.2:19: Veridbom ću te doveka vezati za sebe; da, zaručiću te za sebe u pravednosti i pravdi, u milosti i milosrđu; zaručiću te sebi u vernosti i poznaćeš Mene- Gospoda.’ Au! U ovom kontekstu veridbe, što je zakonita i obavezujuća veza, šta je On mislio, kada je rekao- ‘I poznaćete Gospoda’? To je intimno poznavanje, koje će doneti plodove u vašem životu; i dragi prijatelji, upravo zato On želi da Ga poznajemo. Jov.15:16: ‘Niste vi izabrali Mene, nego sam Ja izabrao vas, i postavio vas da idete i da…’, šta? … da rodite rod, i da vaš rod ostane; da šta god zaištete u Oca u Moje ime, da vam to da.’ Zašto želi da Ga poznajemo? Da bismo mogli u jedinstvu tog odnosa da donesemo rod. Amin? Rodite rod. Ali, ne možemo biti plodni, sve dok ne poznamo Istinu, do tačke da joj potpuno predamo svoju volju. Pregled i glasnik’ 15. mart 1892: Istina treba da…’, šta? ‘… preuzme našu volju…’ Ko je Istina? Isus. Šta mi to treba da dozvolimo Isusu? Da preuzme Vilmu. Čujem li ‘amin’? Ona je Njegova krvlju-otkupljena nevesta. Molim vas, predajte je bez rezerve. Znate šta, dragi prijatelji. upravo ovde imamo razlog zašto je Božija crkva ostatka i dalje ovde, a nije sa Ženikom u Carstvu, gde je već mogla, a i odavno trebala biti. (Ev 696.2) Problem nije u tome da mi nemamo istinu, nego je problem u tome što nismo dozvolili da Istina ima nas. Mi je držimo van dohvata ruke, držimo je samo u oblasti intelekta; i da, možda su je neki i doveli u oblast emocija, te se veoma zagreju kada razmišljaju o nekim aspektima istine. Ali dragi prijatelji, istina treba da je u oblasti volje i da u potpunosti preuzme ljudsku volju, pre nego što budemo spremni za Isusov dolazak; i pre nego što, u međuvremenu, ne budemo sposobni da pomognemo i drugima da se pripreme. Čujem li ‘amin’? Vidite, vi i ja nemamo živo svedočanstvo (Otk.12:11), i ne možemo biti žive poslanice (2.Kor.3:3), osim ako zaista nemamo duhovan život, na račun naše intimne zajednice sa Isusom. (AA 452.1; DA 359.2) Pratite li me? Ne možete donositi istinske plodove Duha, osim ako ne poznajete Isusa. Vi možete činiti stvari, koje liče da su plodovi Duha. Čujte me! Kada biste došli mojoj kući i izašli na zadnja vrata, mogli biste videti divne crvene jabuke; kad god ih ja vidim, pođe mi voda na usta, jer su predivne. Uvek sam u iskušenju da ih uzmem i zagrizem. Ali prvi put kada sam ih video, a žena mi nije rekla odakle su, uzeo sam jednu; bila je laka i ja sam je okrenuo i tu je bila mala nalepnica sa natpisom- ‘Made in Tajvan’. Treba li da objasnim ovu ilustraciju? Moguće je imati plastične plodove Duha, zar ne? Made in Tenesi.’ Dragi prijatelji, ako vi i ja mislimo imati prave plodove, moramo imati i pravu zajednicu sa Isusom. Morate Mu dozvoliti da zaposedne vaš um, vaše srce, i što je najvažnije, vašu volju. Imam večeras pitanje za vas, dragi prijatelji. Za koga ste venčani? Ne želim da to javno sada iznosite, ali vas preklinjem da sami sebe prispitate- za koga ste venčani? I naravno znate, da ovde ne govorim o braku među ljudima. Govorim o najznačajnijem venčanju- Sa kim ste u duhovnom braku? Svi mi ovde, bez izuzetka, smo u početku bili venčani za…, koga? … za starog čoveka (Rim.7:1-6); i ako ne odemo na hodočašće do podnožja krsta, bićemo i dalje u braku sa starim čovekom. Jeste li čuli šta sam rekao? I možda smo bili jednom na hodočašću, i bili venčani za Isusa za neko vreme, ali ako propustimo da to činimo svakodnevno (RH 21. jan. 1902) mi se vraćamo despotskom mužu, nazvanom stari čovek. I znate šta dragi prijatelji, zastrašujuća stvar je da nije lako odrediti za koga smo venčani. A koje je tu osnovno pravilo? Mat.7:20: Po rodovima ćete ih poznati.’ Ali, pazite se; postoje i plastični plodovi. Slažete li se sa mnom? Za koga ste venčani? Nemojte samo gledati na ponašanje, na rodove u vašem životu. Molim vas, pomazani očnom mašću Svetog Duha (Otk.3:18) pogledajte duboko u sebe. Koga to najviše volite? Da li Isusa? Ili vas same? Zašto činite dobra dela? Zašto izbegavate činjenje loših stvari? Da li zato da ispadnete dobri, i da vam se dive i poštuju vas? Da zadržite posao, jer ako biste se ponašali kako ne treba, mogli biste biti otpušteni. Koji su razlozi? Vidite, ako smo venčani za Isusa, mi činimo dobre stvari iz ljubavi prema Njemu. Amin? Mi držimo prve četiri zapovesti jer iznad svega volimo Boga, a držimo i drugih šest, jer nesebično volimo bližnje. I zbog ljubavi, ne smatramo da je poslušnost neki teret. Ne moramo ići unaokolo stiskajući zube, da ne bismo slagali, krali ili bili neverni svojim ženama, zato što imamo ljubav, a ljubav je ispunjenje zakona. (Rim.13:10) Amin? Za koga ste venčani? Da ste blagosloveni, nemojte mi zameriti što sam večeras uporan sa ovim. Vidite, želim da budete spremni, kada Ženik dođe. Želim da budete spremni, kada Ženik dođe; a ako mislite biti spremni, vi sada morate da se venčate za Njega! Morate sada da poznajete Isusa! A ako ga zaista poznajete, kakvi će biti rodovi u vašem životu? U Gal.5:19-23 su opisane obe vrste rodova. Prvo su navedeni rodovi zajednice sa starim čovekom. Ako je Vilma i dalje pod despotskom vlašću njenog prirodnog muža, koji će biti rodovi takve zajednice? Poznata su dela telasna; to su preljuba, blud, nečistota…’ A uzgred, sve ovo može da se odigrava samo između levog i desnog uva. Nemojte to prevideti. Sve to može da odvija iza navučenih zavesa i zatvorenih vrata spavaće sobe vašeg uma, gde samo vi i Bog znate šta se dešava. Poznata su dela telasne; to su preljuba, blud, nečistota, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, mržnja, svadljivost, pakost, gnevljivost, sebične ambicije, razdori, jeresi, zavist, ubistva, pijanstva, pirovanja i njima slična; i kao što već rekoh, da oni koji tako nešto čine neće naslediti Božije carstvo.’ Kakvo je to samo jadno potomstvo, ali to je posledija zajednice Vilme i starog čoveka. I ako ima ikakve naznake da se tako nešto dešava, čak i u privatnosti spavaće sobe vašeg uma, molim vas, sebe radi, a i Hrista radi, nemojte oklevati. Brzo u podnožje krsta, gde ćete zavapiti- Umirem starom čoveku, a kažem ‘da’ Isusu. I dok Mu pokoravate volju, poznavajući Ga, koji će biti rodovi vašeg života? 22. stih: Rodovi Duha su ljubav, radost, mir, dugo trpljenje, čestitost, dobrota, vernost, nežnost, uzdržanje. Na to nema zakona.’ 1.Jov.2:3-5: ‘I tako znamo da smo Njegovi, ako…’, šta? … držimo Njegove zapovesti. Onaj ko kaže: Poznajem Ga, a ne drži Njegovih zapovesti, taj je lažov i istine nema u njemu. Ali, koji drži reč Njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija usavršena. I po tome poznajemo da smo Njegovi.’ Ako držimo Njegove zapovesti. Ali molim vas ne zaboravite, da je ljubav ispunjenje zakona. Morate i više nego da se samo uskladite sa slovom zakona. Morate da se uskladite sa duhom zakona (Rim.7:6), ako mislite istinski držati zapovesti. Slažete li se sa mnom? Prijatelji moji, dragocena istina je umotana u drugu zapovest. I to me je mučilo, kada sam još kao dete pre mnogo godina postao svestan toga. … jer sam Ja Gospod Bog tvoj…,’ šta? ‘… ljubomoran Bog.’ (2.Moj.20:5) Zar ljubomoran?! To mi nije delovalo ispravno. Bog ne bi trebao da je ljubomoran; jer to nije dobra stvar.’ Ali, sada je to jedna od mojih omiljenih ideja. Bog je ljubomoran na svoju nevestu. Čujem li ‘amin’? On ne želi da je deli ni sa kim. On je želi isključivo za sebe. Prijatelji, ohrabrujem vas da iskoristite Božiju ljubomoru na vas. I kada budete zavedeni, zavapite k Njemu da vam pomogne da Mu ostanete verni; i obećavam vam, On će isprazniti čitavo Nebo, ako je to potrebno, da bi sprečio bilo koga da stavi svoje prljave prste na Njegovu dragocenu, krvlju otkupljenu nevestu. Hvala Bogu, što imamo ljubomornog Boga. Čujem li ‘amin’? On je ljubomoran na vas! Iskoristite to, i ja vas uveravam da ta ljubomorna ljubav ima na svom umu samo najbolje za vas, na šta možete računati od sada pa u večnost; i ništa osim vaše sopstvene volje vas ne može odvojiti od Njega. Jeste li čuli šta sam rekao? Ništa osim vaše sopstvene volje vas ne može odvojiti od Njega. Rim.8:38: ‘Jer znam jamačno, da ni smrt ni život, ni anđeli ni poglavarstva…’ A šta to uključuje? Sotonu i svo njegovo carstvo. … ni stvari sadašnje ni one buduće, ni visina ni dubina, niti druga kakva tvar, ne može nas razdvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.’ Ali, Vilma može kada god hoće da prekine tu zajednicu, zar ne? Vidite, ovaj božanski Muž vas ne prisiljava da ostanete u braku sa Njim. On vas privlači, ali i zadržava, ljubavlju, ali ako želite, vi možete da odbijete tu ljubav, da se odvojite i idete svojim putem. Ali vas preklinjem, nemojte da to bude vaš izbor. Ne mogu zamisliti gluplji izbor od toga. Dragi prijatelji, evo Ženika gde ide. (Mat.25:6) Molim vas, izađite da ga sretnete. Znate li zašto većina adventista nisu željni da Isus dođe? Duboko u svojim srcima nisu istinski željni da Isus dođe, jer su venčani za starog čoveka; i toliko su zauzeti uživajući u zemaljskim zadovoljstvima greha (Jev.11:25), da i nisu baš sigurni da žele da se sve to završi. Ali vas uveravam, da ako zaista volite Isusa, vaša duša će čeznuti za Njegovim povratkom; a vi ćete dati sve svoje vreme, energiju i sredstva, da ubrzate Njegov povratak. Vaš život će potvrđivati, ono što vam usta govore, a možda i neće. Želite li zaista da Isus dođe? To je lako reći, ali da li tako živite? Mi govorimo- ‘Ovaj svet nije naš dom, mi smo samo prolaznici, naše blago se nalazi negde drugde.’ Mi to pevamo iz sveg srca, a ovamo, šta radimo? Radimo, znojimo se i investiramo, da bismo mogli imati udoban život u penziji. Imamo velike bankovne račune. Hajde priznajte, zar ne vidite ti nedoslednost? Neka nam Bog pomogne, da ne planiramo da se penzionišemo ovde. Čujem li ‘amin’? Neka nam Bog pomogne, da budemo narod koji će dati apsolutno sve da se delo dovrši, tako da nećemo morati da se ovde penzionišemo; moći ćemo ići kući sa Isusom! Neka nam Bog pomogne da budemo takav narod; i kada Isus dođe, braćo moja i sestre, molim se celim srcem, da neće morati nikome od nas ovde reći, niti bilo kome ko ovo gleda kod svoje kuće… molim se da On nikome od nas neće morati reći- Idite od Mene, vi koji činite bezakonje, nikad vas nisam (po)znao.’ (Mat.7:23) Sada vi znate, šta je On mislio pod tim- nikada vas nisam poznao, zar ne? A oni koji se igraju crkve, pretvarajući se da su tolike godine deo neveste, će vrdajući reći- Čekaj malo, tolike dobre stvari sam učijnio u Tvoje ime. Kako to Ti misliš? Mora da si pogrešio.’ Razumite, da čak i dobra dela učinjena iz bilo kojeg drugog motiva osim ljubavi prema Hristu, su u Njegovim očima greh i bezakonje, jer je ljubav ispunjenje zakona. Ako činite dobra dela iz sebičnih motiva, to je bezakonje. Čujem li ‘amin’? Nemojte da to shvatite kada već bude kasno. Molim vas, nemojte da vaši rodovi budu samo plastični. A ako to već treba da prepoznate, molim vas učinite to sada, te idite do krsta i venčajte se za Isusa; a kada On dođe, bićete spremni da idete kući, gde ćete Ga slaviti krpz beskrajna vremena večnosti. Dragi prijatelji, evo Ženik dolazi! Pripremite se! Moja je molitva da budete spremni. Hoćemo li ustati na molitvu? Oče nebeski, mnogo sam Ti zahvalan što nam pomažeš da bolje razumemo šta zaista znači poznavati istinu. Molim Te da nam pomogneš, da nas Njegova ljubav dovede do podnožja krsta; da bismo iz dubine duše mogli reći- umirem starom čoveku, a živim za Isusa. Dođi Gospode Isuse, budi jedno sa nama, da bismo i mi mogli biti jedno sa Tobom. Pomozi nam da rodimo rod Duha, da bismo mogli otkrivati Tvoj karakter, i da kada dođeš, budeš u mogućnosti da nam kažeš- Dobro, dobri i verni slugo; bio si Mi veran. Dođi i budi Moja nevesta za večnost.’ Neka to bude ono što će Ženik reći svakome od nas ovde, to je moja molitva u Njegovo ime. Amin.

Ako želite, možete listati transkript i čitati tekst dok gledate video. Ako ste prekinuli vaše proučavanje u određenom momentu, a ne znate gde ste stali, jednostavno pritisnite CTRL-F (APPLE-F) i ukucajte nekoliko reči koje ste poslednje čuli, te će vas pretraživač u momentu dovesti do željenog mesta.

0

Your Cart