Select Page

Ova lekcija nije završen u pdf. Želite li nam pomoći? Radimo na ovom projektu. Ова лекција није завршен у пдф. Желите ли нам помоћи? Радимо на овом пројекту.

Ovde možete skinuti lekciju u pdf.

Rečeno je, da je izgradnja karaktera najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima. U toku sledećih sat vremena mi ćemo istražiti i našu privilegiju i našu odgovornost da postanemo slični Hristu po karakteru. Pridružite nam se sada u ovom moćnom vremenu lične obnove, dok nas pastor Stephen Wallace vodi ‘iz slave u slavu’.

Dobro jutro, braćo, sestre. Želim vam radosnu subotu. Drago mi je da ste ovde. Prednost je proučavati Božiju Reč u Božijem domu na Božiji dan. Amin? Ako mislimo da ovo bude na blagoslov, pre i pre svega moramo imati Božijeg Duha. Duhovne stvari se samo duhovno razmatraju. {1.Kor.2:13-14} To sam već više puta rekao, ali moram to ponovo reći. Nek nam Bog oprosti za našu ljudsku sklonost da budemo sami sebi dovoljni u proučavanju Njegove Reči. Mi proučavamo Njegovu Reč danas, ali to nije bilo koja tema, mi proučavamo najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima; a šta je to? Izgradnja karaktera; (Ed 225.3) kako biti promenjen iz slave u slavu. (2.Kor.3:18) A pošto je biblijski termin za karakter slava, (2.Moj.33:18-34:7) tu kaže da je tema ovog seminara kako uzrasti iz jednog nivoa izgradnje karaktera u drugi.

To je veoma duhovna tema, jer karakter mora imati veze sa umom. A misli i osećanja zajedno čine moralni karakter. (5T 310.1) ‘Što čovek misli u svom srcu, to je on.’ (Prič.23:7) Moramo biti ‘promenjeni obnovljenjem uma’. (Rim.12:2) Kada govorite o onome što se dešava u umu, vi govorite o duhovnim stvarima, a nama nije lako da te stvari razumemo. Ustvari, nemoguće je razumeti te stvari bez pomoći Svetog Duha. Nemoguće je.

Dragi prijatelji, svim srcem želim za nas, da kao rezultat ovog našeg današnjeg proučavanja bude jasno razumevanje istine, jasnije nego što smo je ikada ranije razumeli. No, želim i više nego da jasno razumete istinu. Želim da još potpunije iskusimo posvećujuću i oslobađajuću silu istine u svojim životima. Jeste li sa mnom u ovome? Je li to i vaša želja? Molim se da jeste. Isus je rekao- ‘Poznaćete istinu i istina će vas osloboditi.’ (Jov.8:32) Isus se takođe molio- ‘Posveti ih istinom, Tvoja Reč je istina.’ (Jov.17:17) Postoji oslobađajuća i posvećujuća sila u istini. Ali, mi je ne možemo iskusiti, osim Duhom istine. I kao što nam je i praksa, pre nego otvorimo Bibliju, i otpočnemo naše proučavanje mi moramo otvoriti srca i pozvati Božijeg Duha da uđe. Jeste li spremni da to ponovo učinimo ovog prepodneva? Pozivam vas da kleknemo na tihu molitvu. Želim vam dati vreme da lično pozovete Božijeg Duha u svoja srca, a zatim ću se ja pomoliti u ime svih.

Oče nebeski, u ime Isusa Hrista dolazim u Tvoje prisustvo ovog prepodneva, pre svega da Ti zahvalim za prednost dolaska ovde na Tvoj dan u Tvoj dom, da Te slavimo u duhu i istini. Ali Oče, ako mislimo biti sposobni za to, mi moramo imati Duha Istine, ne samo među nama kao zajednicom, nego i u svakom pojedinom srcu. I stoga Oče, otvaramo vrata svojih srca i govorimo- ‘Uđi.’ Ispuni ove telesne hramove svojim prisustvom. Osnaži naše mentalne i duhovne sposobnosti. Osposobi nas da ne samo prigrabimo istinu intelektom, nego i da je prigrlimo osećanjima i da joj se pokorimo voljom, da bismo mogli ne samo da razumemo istinu, nego i da stojimo iza nje i da joj se prepustimo, da ona ima svoju posvećujuću i oslobađajuću ulogu u našim životima. Molimo Te Gospode, želimo da ovo bude više od intelektualne vežbe. Želimo da ovo bude iskustvo koje menja život. Molim Te, da Duhom Istine učiniš ovo mogućim. Učini čudo i upotrebi ovaj jadni zemaljski sud; i kroz njega, Hrista radi, i za prosvećenje Njegove neveste, izlij blagoslove istine. Gospode, otkloni bilo šta što ometa to izlivanje i očisti sve što bi moglo da to oskvrni ili pokvari. Učini me praznim i čistim sudom, da bi me mogao ispuniti čistom i osvežavajućom vodom života, te učini da to poteče iz mene. Molim Te Oče, usliši ovu molitvu, jer Te to molim u Isusovo ime. Amin.

Okrenite na 71. stranu naših skripti. Shvatio sam da vas ima nekoliko, koji ste nam se tek sada priključili i nemate skripte; žao mi je. Ali naravno, vi ćete ih moći dobiti ako ostanete sa nama. Ako dođete opet ovog popodneva, možda ćemo vam nabaviti po jednu. Razmatrali smo o važnosti mentalne ishrane, i o njenom direktnom i dramatičnom uticaju na karakter koji izgrađujemo. Postoji izreka koju ste čuli- ‘Vi ste ono što jedete’. To se obično upotrebljava za fizičku ishranu, i u tom slučaju je to istina. Ali, posebno je to istina u slučaju mentalne ishrane; onim sa čime hranimo um. ‘Ono smo što jedemo,’ prijatelji. Ono sa čim hranimo um kroz čula direktno oblikuje i izgrađuje način na koji razmišljamo.

A um je neverovatni kompjuter i on se programira kroz čula, posebno kroz oči i uši; no, sva naša čula su uključena. Sva čula su uključena. I zbog tog direktnog i dramatičnog uticaja mentalne ishrane ne karakter koji izgrađujemo, veoma je važno da biramo sa čime ćemo hraniti um. Amin? Budemo veoma pažljivi. Moramo biti sigurni da ne hranimo um sa telesnom hranom. A dostupno je mnogo te takve brze, telesne hrane. Ali prijatelji, mi moramo da se odlučimo, Hristu za ljubav, da izgladnjujemo starog čoveka, ne hraneći ga ničim. To je imperativ. Ali, u isto vreme treba da odlučimo da hranimo novog čoveka savesno, dosledno, smisleno i verno. Izgladnjivati jednog, a hraniti drugog. To je jedini način da budemo sposobni da sprečimo telesnu prirodu da ne povrati dominaciju, a da održimo da duhovna priroda vlada, i da Hrist ima kontrolu u našim životima. To je veoma važno.

Naše prethodno proučavanje je nazvano- ‘Gledanje na Isusa’. (Jev.12:2) To je naš moto, i za to treba da se postaramo; a Hristu za ljubav, to mora da postane naša veličanstvena opsesija. Želim da čujem- ‘amin’. To mora da postane naša veličanstvena opsesija, ako već mislimo imati doslednu pobedu nad iskušenjem i da iskusimo stalni rast u hristoliki karakter. Prepodne smo zapazili, da je to imperativ ako mislimo zadobiti doslednu pobedu nad iskušenjem. Zašto? ‘Ovo je pobeda koja je pobedila svet, naša vera’ {1.Jov.5:4}, i sve ono što je u svetu. Šta je u svetu? Želje tela, želje očiju i ponos života {1.Jov.2:16} su tri kategorija iskušenja. Svako iskušenje koje vi i ja doživimo dolaze od jednog od ta tri. Dakle, ako mislimo nadvladati ta iskušenja, to možemo samo verom.

A odakle nam vera? ‘Gledajući na Isusa, načelnika i svršitelja naše vere.’ {Jev.12:2} I dok gledamo u Njega, On inicira veru, i sve dokle gledamo u Njega, On je ojačava, razvija i usavršava. Mi možemo verom hoditi po Duhu a ne po telu. (Gal.5:16) Mi možemo hodati po vodi. Amin? Kako je to samo dubok i pun značenja izveštaj. (Mat.14:25-31) Kako je Petar hodao po galilejskom jezeru? Tako što je držao svoje oči usmerene u Isusa. Šta se desilo kada je sklonio svoj pogled sa Isusa? Gravitacija ga je povukla dole. Šta je ekvivalent gravitaciji u našem hrišćanskom iskustvu? To je naša prirodna sklonost ka grehu. {Ed 29.1} Jedini način, prijatelji, da vi i ja budemo sposobni da hodamo iznad proključale septičke jame naših telesnih misli i osećanja je da držimo oči uma usmerene na Isusa. Čujem li ‘amin’? Skinite oči uma sa Hrista, i garantujem vam da će vas gravitacija povući na dole te ćete potonuti; a zastrašujuće je, kako brzo i duboko možete potonuti. Pitajte to Davida… kada je skinuo pogled sa Isusa i usmerio ga na Vitsaveju. {2.Sam.11:2} Zastrašujuće je kako brzo možete potonuti. To je bila tema prepodnevnog proučavanja.

Žao mi je ako ste je propustili. Beše to važno proučavanje, ali je upravo pred nama još jedno važno proučavanje. Moramo shvatiti da je apsolutni imperativ da držimo oči uma usmerene na Isusa, ako mislimo iskusiti neprekidno uzrastanje u hristoliki karakter. Šta da iskusimo? Neprekidno uzrastanje u hristoliki karakter. I ne samo da je važno da gledamo u Isusa da bismo imali iskustvo stalne pobede, nego je to važno i da bismo imali iskustvo neprekidnog rasta. Slažete li se sa mnom?

E sad, opet taj glagol- ‘gledati’, i to radi onih koji nisu bili ovde sa nama… Na grčkom je zanimljivo; sastoji se iz dve reči. ‘Apo’, to je prefiks, koji znači ‘od’, i ‘horao’, što znači ‘zuriti’. Kada ih sastavite to je onda- odvraćanje svoga uma sa svega ostalog, i njegovo usmeravanje na Isusa. To doslovno znači ta grčka reč. Molim vas zapazite, ako mislite usmeriti svoje oči uma na Isusa, morate ih odvratiti od svega ostalog. Đavo to zna, i on je veoma zainteresovan da nam odvrati oči uma od Isusa. Jer on zna, da ako može da nas spreči da fokusiramo svoj um na Hrista, mi ćemo neizbežno potonuti… i udaviti se u septičkoj jami svojih telesnih misli i osećanja.

Prijatelji, potreban je marljiv i istrajan napor, potpomognut božanskom blagodaću, da bi se oči uma disciplinovale da se održe na Hristu. Mi ne možemo da menjamo sebe. Samo Sveti Duh to može. Ali mi moramo sarađivati sa Svetim Duhom, gledajući u Isusa. Amin? Samo posmatranjem Njega se možemo promenuti ‘iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha’. {2.Kor.3:18} Ne podstičem vas da menjate sebe, nego da usmerite oči uma na Isusa da bi vas Njegov Duh mogao promeniti u ono što posmatrate. Ima li to smisla? Razumete li to? To je veoma važno, ne samo za zadobijanje dosledne pobede, nego i za iskustvo neprekidnog rasta.

Prijatelji, uzbudljiva stvar u vezi ovog je, da to na početku može biti dužnost… U redu, priznajem, da to na početku može biti dužnost, koju moramo da revnosno nastojimo da ostvarimo, odvraćajući oči uma sa stvari ovog sveta, a usmeravajući ih na Isusa. Kažem vam, da što više posmatrate Hrista, gledajući Njegovu lepotu i ljubav, sve manje ćete na to gledati kao na dužnost, a sve više će vam to postati užitak. Molim vas znajte da je tako i skupite hrabrosti! Ova mentalna i duhovna disciplina na početku može biti teška, ali ako opstanete, videćete da će Isus privući vaš um kao magnet. {2MCP 595.2} Setite se te fraze koju smo jutros pročitali. On će vam privući um kao…, šta? Kao magnet. Velika privlačna sila je u ljubavi Isusa Hrista. Njegova ljubav nas privlači; sećate se toga? Jer.31:3: ‘Ljubim te ljubavlju večnom; i sa tom ljubavlju sam te privukao.’ Njegova ljubav nas privlači. Isusova ljubav je neverovatno privlačna. Čujem li ‘amin’?

I ta ljubav je krajnje otkrivena u ‘Hristu i to raspetome.’ (1.Kor.2:2) Stoga je Isus rekao- ‘Kada Ja budem podignut, sve ću privući k Sebi.’ (Jov.12:32) A uzgred, zato je i apostol Pavle rekao… Šta je to veliki propovdnik evanđelja rekao? ‘Odlučan sam da međi vama ne znam ništa, osim Hrista i to raspetog.’ (1.Kor.2:2) Jer je u tome otkrivena Božija ljubav, sila koja privlači, Hrist i to raspeti. Koja je to bila suština poruke Jovana Krstitelja, nejvećeg od svih proroka? ‘Pogledajte Jagnje Božije.’ (Jov.1:29) Gle Jagnje, koje je zaklano (Otk.13:8); to je ono što nam privlači um. Prijatelji, što Ga više posmatramo, to nam je više privlačan, sve dok ne postane naša veličanstvena opsesija. I tada gledanje na Isusa više nije dužnost, nego je najveće uživanje. I tada hrišćansko iskustvo stvarno postaje pozitivno, a takođe postaje i moćno! To je kada odvratimo svoje oči od svega ostaloga, a stalno ih i isključivo usmeravamo na Isusa Hrista.

Već sam podelio ovu izjavu sa vama, ali ću je ponoviti jer je baš ovde relevantna. Review and Herald {Pregled i glasnik} 30. maj 1882: ‘Da bi bili živi hrišćani…’ Bili…, šta? ‘Živi hrišćani.’ Što znači da postoje i mrtvi hrišćani. Slažete li se sa mnom? Ustvari, ima podosta takvih. No ja želim da budem živ hrišćanin. Jeste li sa mnom? Evo tajne- ‘Da bi bili živi hrišćani, moramo imati životnu vezu sa Hristom. Istinski vernik može da kaže: Znam da je živ moj Iskupitelj. (Jov.19:25) Ta intimna veza sa našim Spasiteljem će nam oduzeti želju za zemaljskim i čulnim zadovoljstvima. Sve sile našeg tela, duše i duha treba da su posvećene Bogu. Kada su osećanja posvećena, naše obaveze prema Bogu su primarne, a sve ostalo je sekundarno.’ I prijatelji, Isus zaista postaje naša veličanstvena opsesija.

Što više posmatramo Njegovu ljubav, to više postajemo zaljubljeni u Njega, te govorimo zajedno sa nevestom iz Pesme Solomunove 5:10,16: ‘Voljeni moj je… vodeći među deset hiljada. Da, On je sav divan. To je moj Voljeni i to je moj Prijatelj.’ Najbolji Prijatelj kog imam; Onaj koga volim svim srcem. Dragi prijatelji, kada budete imali ovakvo iskustvo, shvatićete da Isus privlači vaše misli i osećanja kao magnet, a vi ćete iz trenutka u trenutak imati natprirodnu silu da ‘dovedete svaku misao u poslušnost Hristu.’ (2.Kor.10:5) Iako će se stari čovek i dalje trzati u vama, njegovo privlačenje će biti jedva primetno, jer će vam um biti obuzet Isusom. To je ta tajna.

E sad, kako ćemo izgraditi takav odnos sa Isusom? Vi ne možete imati takvu opsesiju sa Isusovom ljubavlju, sve dok se ne upoznate sa Isusovom ljubavlju. Amin? Morate razumeti koliko je samo On divan, ako mislite da vam ta ljubav bude najprivlačniji uticaj vašem umu i srcu. Zato Pavle kaže u Fil.4:8; stih iz kojeg smo uzeli naslov za današnje proučavanje. ‘I konačno braćo, šta god je istinito, šta god je plemenito i pravedno, šta god je čisto, ljupko, dobro, i čedno i ako ima još šta slave vredno, o tome razmišljajte;’ ili kako kaže drugi prevod- ‘mislite o tim stvarima’. Vidite, na to treba da usmerimo um. Moramo usmeriti naš um na vrline koje čine Isusov karakter; i to su te stvari. Sve one su krajnje otkrivene u Isusu Hristu. Dok ih posmatramo, i samo tada nas Sveti Duh može promenuti da budemo nalik na ono što posmatramo, i da nas učini da budemo istiniti i pravedni i čisti i ljupki i dobri i čedni i slave vredni. Posmatranjem se…, šta? Menjamo, da budemo nalik na ono što posmatramo.

Great Controversy {Velika borba} str.555; zapazite ovo. Ovo smo već ustanovili, ali želim da to ponovo utvrdimo u ovom kontekstu. ‘Velika borba’ str.555: ‘Zakon je…’ Šta je…? ‘Zakon je i za intelektualnu i za duhovnu prirodu, da se posmatranjem menjamo.’ Zapazite kako se ta promena dešava; sledeća rečenica: ‘Um se postepeno…’ Um se…, šta? ‘… postepeno prilagođava predmetu sa kojim se bavi.’

Sarađujte sada sa mnom. Pre svega- ‘Zakon je…’ A šta to znači? Koji je ovo zakon? To se zove zakon gravitacije. Kažite mi, da li taj zakon gleda ko je ko? Mislim, da ova olovka neće pasti kada je ispustim, uostalom, ja sam rukopoloženi propovednik evanđelja. Pa to nema nikakve veze. A šta je sa ličnom verom? Odbijam da verujem da će ova olovka pasti. Ja to jednostavno znam, jer tako verujem. Ni to nema nikakve veze, zar ne? A šta je sa ličnim izborom? Zaista ne bih da ova olovka padne kada je pustim. Zaista ne želim da ona padne. Šta ja to ilustrujem? Ilustrujem jednostavnu ali duboku istinu da je zakon neumoljiv. Čujte me; on deluje, voleli vi to ili ne, verovali ili ne, a i bez obzira ko ste. To je tako. Pratite li me svi? Pričamo o tome šta je zakon. A šta je zakon? On je siguran i neumoljiv, kao i zakon gravitacije. Koji to? Posmatranjem se…, šta? Menjamo. A menjamo se u ono što posmatramo. Prijatelji, to se ne može izbeći. Postajete slični onome što gledate. Slažete li se svi?

Ne zavaravajte se u ovom; a lako je da se to desi. Zašto? Jer promene nisu radikalne i brze; nego su…, kakve? One su postepene. ‘Um se postepeno prilagođava na temu sa kojom se bavi.’ I upravo zbog prilagođavanja promena je postepena, te se mnogi od nas zavaravaju misleći da nema negativnog uticaja kada gledaju nešto što nije hristoliko; ali, ovde sam da vam kažem da to ipak negativno utiče na vas. Po zakonu, to na vas negativno utiče. Molim vas, ne zavaravajte se po ovom pitanju! Svaki put kada izaberete čime ćete hraniti svoj um preko čula treba da se zapitate- ‘Da li zaista želim da postanem ono što ću da gledam?’ Jer po zakonu, to je ono što se događa. Slažete li se sa mnom? Po zakonu, to se događa. Postajete nalik na ono što gledate. Stoga je važno da pažljivo birate šta gledate. Jer to vas čini osobom, kakvi zaista jeste. A ne osobom kakva se čini da jeste; to je druga priča. Znate to već. Mi možemo glumiti, zavaravajući druge; ali ono što nam je u umu, to smo mi; ‘Ono što čovek misli u svom srcu, to je on’. {Prič.23:7} Što znači, da ono što zaista jesmo je ono što posmatramo. Dakle, upravo stoga ako mislimo biti slični Hristu po karakteru, ako mislimo biti promenjeni obnovljenjem uma {Rim.12:2}, moramo neprestano držati usmerene oči uma na Isusa Hrista. Neprestano.

Review and Herald {Pregled i glasnik}, 30. maj 1882: ‘Da bismo imali stabilnu i sve veću ljubav prema Bogu…’ Pauza. Želite li to? Voleo bih da čujem ‘amin’ sa malo više entuzijazma. Daću vam još jednu šansu. ‘Da bismo imali stabilnu i sve veću ljubav prema Bogu…’ Želite li to? Dobro; i ako zaista želite, pazite na ono što sledi, jer je to jedini način da to dobijete. ‘Da bismo imali stabilnu i sve veću ljubav prema Bogu, i jasno viđenje Njegovog karaktera i Njegovih osobina, moramo držati svoj pogled neprestano usmeren na Njega…’ ‘Mi moramo…,’ šta? ‘Držati svoj pogled neprestano usmeren na Njega.’ ‘Bog mora biti u svakoj našoj misli.’ ‘Neprestano’, ‘uvek’; shvatate li ovu poruku? Ako mislimo imati iskustvo neprekidnog rasta u hristoliki karakter, moramo neprekidno gledati u Isusa Hrista. Samo posmatranjem možemo biti promenjeni. Ima li to vama smisla? Neprestano usmeren pogled vere na Njega. Sećate li se stiha, Jev.12:2? ‘Gledajući na Isusa’. To je u sadašnjem aktivnom vremenu. Znači, radnja se odvija, ona je u toku. Neprestano gledanje; odvraćanje pogleda od svega drugog i usmeravanje na Isusa. O tome ovde govorimo. Bog mora biti uvek u našim mislima. To je jedini način da pokorimo svaku misao za poslušnost Hristu. {2.Kor.10:5} A to je, da nam On bude tema našeg misaonog života. Da li vam je to jasno?

Neko od vas bi ovde mogao reći- ‘Ma hajde čoveče, budimo realni. Sigurno ne misliš da moramo uvek držati oči uma na Isusu, zar ne?’ Pa, pre svega da vas uverim, da ja samo delim sa vama ono što je Gospod rekao. Jel’ tako? Ja ovo ne izmišljam. Kažem, ono što nam ima reći nadahnuće. A On je taj koji nam govori, da ako želimo doslednu pobedu i stalni rast, moramo usmeriti pogled na Njega…, koliko vremena? Neprekidno. Jel’ tako? Ali kako je to moguće, i da li je moguće? O da, moguće je. ‘Sve što nam On nudi, to nas osposobljava.’ (COL 333.1) Ali neko od vas će reći- ‘Budimo realni, pa ja nisam neki monah, koji živi u manastiru u 17. veku, i nemam ništa da radim osim da se molim i proučavam Bibliju i da sa braćom razgovaram o teologiji. Znaš, ja živim u 21. veku. Sve te silne stvari ovog sveta zahtevaju moju pažnju. Ma ti nisi ozbiljan, kada kažeš da možemo neprekidno imati Hrista u svojim mislima, zar ne?’ Da, možemo. A kako? Sarađujte sa mnom. Da ste blagosloveni, sarađujte sa mnom.

Ovo je duhovna disciplina, koju većina od nas apsolutno ne poznaje. Mislim, da nemamo pojma o ovoj vrsti duhovne discipline, i upravo zato smo Laodikejci. Upravo zato smo tako mlaki. Molim vas, šta to mi treba da razumemo, da bismo imali oči uma neprekidno uprte na Isusa? Pre svega, shvatite da nam je Bog dao sposobnost da mislimo o više od jedne stvari u isto vreme. Nije li?

Iznenadili biste se o koliko stvari mislim ovde. Gledam u vaša lica i neprekidno ih čitam, i pomišljam- ‘O, kad bi se on samo probudio;’ ili- ‘O, kad bi ona prestala da priča i počela da sluša,’ i to ne mene, nego ono što Bog možda želi da joj kaže preko mene. Prolaze mi razne zanimljive misli. Pored toga gledam na sat, te sam pod pritiskom zbog vremena. Razmišljam i o mom timu koji je iza ovih kamera itd. A kad su se svetla ugasila, ja sam se zabrinuo zbog toga… Dosta toga se odvija u mom umu, i sve to u isto vreme dok razmišljam šta vam govorim – bar se nadam da je tako. Gospod nam je dao sposobnost da razmišljamo o više od jedne stvari u isto vreme, zar ne? Drugim rečima, dragi prijatelji, mi imamo, kako je to nazvano, periferno opažanje, čak i što se tiče očiju uma.

Sarađujte sa mnom. Moje fizičke oči gledaju na brata tu iza kamere; Džef mi je postao drag prijatelj. Gledam pravo u Džefa. Ali, dok gledam u Džefa, vidim i pastora Hartmana ovde. Vidim i ovu decu ovde. Vidim i gore svetla. Vidim prednje redove. Vidim i moju svesku ovde dole. Kako to nazivamo? Periferno opažanje. Oči su mi fokusirane na Džefa, ali vidim još dosta drugih stvari.

Tako je i sa mojim očima uma. Naše misli se fokusiraju na posebne teme, koje možda i nisu uvek duhovne prirode. Slažete li se sa mnom? Ali, to ne mora da znači da mi u tom procesu gubimo Isusa iz vida. Zašto? Jer ako izgradimo sposobnost da to činimo, mi Ga možemo gledati perifernim opažanjem. Ima li to vama smisla? Mi Ga možemo gledati perifernim opažanjem, a to je, dragi prijatelji, veoma dragocena disciplina koju bi trebali da izgradimo. Naravno da će vaše oči uma da budu usmerene u stvari koje nisu konkretno duhovne. No, to ne znači da morate izgubiti iz vida Isusa. To ne znači da morate izgubiti iz vida Isusa.

Kako možemo izgraditi trajnu svesnost o Isusovom prisustvu, čak i u našem perifernom opažanju, ako ga uopšte ima? Kako to možemo izgraditi? Želim da vam preporučim da se trenirate, da neprestano budete svesni da je Isus sa vama. Šta je On? On je sa vama. Molim vas sarađujte sa mnom. David kaže u Psa.16:8: ‘Postavio sam Gospoda…’, šta? ‘… uvek pred sobom.’ A šta kaže Isus? Mat.28:20: ‘Ja sam sa vama…’, šta? ‘… u sve vreme do svršetka veka.’ Jedini način, dragi prijatelji, kako možemo postaviti Gospoda pred sebe, je da se treniramo da stalno budemo svesni, da je On uvek sa nama. Ima li to vama smisla? Dakle, ono što treba da uradimo je da se treniramo, da svaki dan započnemo, tražeći od Boga da u ličnosti Svetog Duha uđe u naša srca i provede taj dan sa nama. I dok mi idemo kroz taj dan, nemojmo zaboraviti da je On uvek sa nama. Zar nije to i obećao? Jeste. Dakle, ono što treba da negujemo, je svesnost o Njegovom trajnom prisustvu. Razumete li šta pokušavam da vam objasnim? Voleo bih da mi uzvratite. Nemojte samo piljiti u mene. U redu? Treba da znam da razumete, šta pokušavam da vam predočim.

A šta nadahnuće ima da kaže o ovome. Education {Vaspitanje} str.255; čujte: ‘Kao štit od iskušenja, a inspiracija za čistotu i istinu, nijedan drugi uticaj ne može da se poredi sa osećajem Božije prisutnosti.’ Au! To nije samo jedna pozitivna pomoć, to je blagoslov broj jedan. Pročitaću ponovo. ‘Kao štit od iskušenja, a inspiracija za čistotu i istinu, nijedan drugi uticaj ne može da se poredi sa osećajem Božije prisutnosti.’ A uzgred, u neposrednom kontekstu ove izjave – uzmite to i pročitajte; ‘Vaspitanje’ str.255, ona govori o Josifu i kako se on odupro zavodničkim prednostima Petefrijeve žene. Šta je on rekao? ‘Pa kako bih to učinio i Bogu sagrešio?’ (1.Moj.39:9) Vidite, šta je za njega bio štit od iskušenja? To beše njegova svest da je u…, čijem prisustvu? Božijem. Bog, njegov najbolji Prijatelj je bio tu sa njim. I kako bi on samo mogao da učini takvo delo u Božijem prisustvu? Vidite, mi ne bismo pomislili da učinimo bilo šta neprikladno, da smo u prisustvu nekog koga zaista volimo i cenimo, zar ne? Mi takva neprikladna dela činimo u tajnosti, iza navučenih zavesa i zatvorenih vrata, da nas niko ne vidi. 0 Ali prijatelji, možete li vi navući zavese ili zatvoriti vrata da vas Bog ne vidi? Ne možete; On vidi apsolutno sve. I ne samo ono što činite u oblasti ponašanja, nego i sve ono što se zbiva u oblasti vaših misli. On ne gleda kao čovek samo na spoljnu pojavu, nego gde gleda? Na srce {1.Sam.16:7}; i kada ste svesni da je On tu, a vi ga volite i poštujete, i želite da Mu udovoljite, to će biti velika motivacija i veliki podsticaj da Ga ne razočaramo, tako što Mu nećemo biti poslušni, čak i samo između levog i desnog uva. Čujem li ‘amin’? I dok ste svesni Njegovog trajnog prisustva, vi ne samo da ste osnaženi da nadvladate iskušenje, nego vi i posmatrate…, koga? Njega; a posmatranjem se…, šta? Menjate. Stoga čitamo- ‘Kao štit od iskušenja, a inspiracija za čistotu i istinu, nijedan drugi uticaj ne može se porediti sa osećajem Božije prisutnosti.’ Vidite li koliko je to velika prednost za nas, ako negujemo svest o Hristovom trajnom prisustvu? Molim vas, razumite to.

Review and Herald {Pregled i glasnik} 15. mart 1906: ‘Posvećenje znači uobičajena zajednica sa…’, kim? ‘… sa Bogom.’ ‘Posvećenje znači…,’ šta? ‘Uobičajena zajednica sa Bogom.’ Šta reč ‘uobičajeno’ znači? Ono što traje svo vreme. A kako se to postiže? Jov.17:17: ‘Posveti ih istinom. Reč je Tvoja…’, šta? ‘… istina.’ Kako mi to imamo uobičajenu zajednicu sa Bogom, tako da možemo doživeti posvećenje? Tako što proučavamo Božiju Reč i razmišljamo o njoj. Čujem li ‘amin’? A to je i proučavanje i razmišljanje o Isusu, jer je On Reč koja je postala telo. (Jov.1:14) Slažete li se sa mnom? Molim vas, ne razdvajajte proučavanje Biblije i razmišljanje o njenim istinama, od razmišljanja o ličnosti Isusa, koji je Istina. Ne razdvajajte to.

A da li je moguće to razdvojiti? Budite sigurni da je moguće. Da li su fariseji i sadukeji proučavali Pismo? Jesu li? Oni su bili profesionalci u proučavanju Pisma. Isus im je rekao- ‘Vi svakodnevno pretražujete Pisma. jer mislite da u njima imate večni život.’ (Jov.5:39) Oni su proučavali Pisma kao da je to samo po sebi cilj, ali to nije smisao proučavanja Pisma, nego je to sredstvo da upoznamo Isusa, ‘a znati Njega je život večni.’ (Jov.17:3) Čujem li ‘amin’? Zato je On rekao- ‘Vi pretražujete Pisma, jer mislite da u njima imate večni život, a ona svedoče o Meni.’ (Jov.5:39)

‘I molim vas, nastavite da proučavate Pismo, ali ga upotrebite kao sredstvo da upoznate Mene, jer vas jedino Ja mogu posvetiti.’

Prijatelji, ako proučavate Bibliju, i to vam je samo po sebi cilj, to vas neće posvetiti! To će vas učiniti još više samopravednim i daće vam lažni osećaj superiornosti, jer mislite da sve znate bolje od drugih. A uzgred, to je laodikejski problem! ‘Mislimo da smo bogati… i da nam ništa ne treba,’ {Otk.3:17} jer eto mi imamo sve te istine; ali naš problem je što nismo dopustili da istina ima nas, jer nismo shvatili da je Istina pre svega Ličnost, kome treba da posvetimo celo svoje biće, i to iz ljubavi prema Njemu. Amin? Kada budemo imali takav odnos prema Svetom pismu, kao o otkrivenju Isusa Hrista, tada će nam proučavanje biti iskustvo koje menja život, a istina će nas posvetiti. Ona će nas posvetiti. U njoj je sila koja to čini.

Pavlove reči Timotiju: ‘Stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si naučio; i budući da od malena poznaješ Sveta pisma koja te mogu umudriti na spasenje kroz veru, a koja je u Isusu Hristu. Svo Pismo je dato po Božijem nadahnuću, i korisno za učenje i ukor i popravljanje, za poučavanje i pravdu, da može biti dovršen čovek Božiji, potpuno pripravljen za svako dobro delo.’ (2.Tim.3:14-17) Vidite, proučavanje Biblije služi da bi postali nalik na Isusa. I ako je ne proučavamo iz tog razloga, tada nećemo biti blagosloveni u njenom proučavanju. Fariseji i sadukeji su to činili svaki dan, a da li ih je to učinilo da budu nalik na Isusa? Nije. Ustvari, to ih je načinilo sličnim sotoni. Da li je moguće da proučavanje Biblije bude upotrebljeno protiv Hrista? Naravno da je moguće. Neki od najmarljivijih proučavalaca Pisma, su bili ti koji su razapeli Isusa. Čujte me sad. Očigledno da samo po sebi proučavanje Pisma nije posvećujuće iskustvo, ono koje menja život, zar ne? Nego, tu se radi o motivu proučavanja. Znate, to je ono što me brine u vezi mnogih od nas.

Pre svega, većina nas ni ne proučava Bibliju. Hajde sad, priznajte to. Ali dosta je i onih koji proučavaju Bibliju, da bi dokazali da su sami u pravu, a da svi ostali nisu. Priznajte to; znate da vam govorim istinu. Mi samo uzimamo tu svetu knjigu i brišemo sa nje prašinu, da bismo mogli saterati nekoga u ćošak i ubediti ga da sam ja u pravu, a da drugi nije. Dragi prijatelji, takvo proučavanje i nas čini farisejima i sadukejima. Čujem li ‘amin’? Nek nam Bog pomogne da proučavamo Bibliju iz pravog razloga. Ne kažem vam da je ne proučavate, nego da je proučavate iz pravog razloga. Ako to činite, to će vam promeniti život. Promeniće vam život.

Hajde da sada budemo zaista praktični. Šta od nas, ceo ovaj koncept posmatranja Hrista, zahteva da činimo? ‘Biblijski komentari’ tom 6, str.1098: ‘Posmatranje Hrista znači proučavanje Njegovog života, kako nam je to dato u Njegovoj Reči.’ Sviđa mi se ovo. Evo sad znamo, šta zapravo znači posmatrati Hrista. Šta to znači? Proučavanje Njegovog života, kako nam je dato u Reči. Pre i pre svega to znači to. Pa pošto je posmatranje Hrista apsolutno neophodno, ako mislimo silom Duha biti promenjeni da budemo nalik na Njega, šta je još neophodno? Pošto je posmatranje Hrista proučavanje Njegovog života datog nam u Reči, šta je neophodno potrebno da bismo uzrasli iz slave u slavu? Šta je to apsolutno neophodno, dragi prijatelji? Pa, da proučavamo Božiju Reč. Dragi prijatelji, kažem vam da proučavate Božiju Reč, ako već želite biti nalik na Isusa; i to nije neobavezno. Čujete li me? To je obavezno. Jedini način da se promenimo je posmatranje Hrista. To je način na koji sarađujemo; a šta znači gledati u Hrista? To znači proučavati Njegov život, kakvim je prikazan u ovoj knjizi; a znate li šta sam sada uradio? Ustanovio sam zašto tako mnogo nas ne liči na Hrista po karakteru, a to je zato što provodimo tako malo vremena proučavajući ovu knjigu. Nek nam Bog pomogne da nešto promenimo.

Prijatelji, moramo nešto promeniti ako nameravamo da budemo promenjeni u hristoliki karakter, i tako postanemo efikasni svedoci za Cara i podobni stanovnici Carstva. Kažem vam da taj Car uskoro dolazi! Molim vas, moramo nešto menjati! Za vaše dobro vas molim, skinite svoj pogled sa sveg ostalog smeća koje nam toliko ispunjava dan i usmerite ga na Isusa. Molim vas! Ako to ne uradite, nikada se nećete promeniti. Ovo nije nešto neobavezno. Niko to ne može da uradi umesto vas. Morate to sami uraditi. Možda će neko od vas sada reći- ‘Čoveče, možeš nam pridikovati da moramo da proučavamo Bibliju, jer si pastor i ti ništa drugo ne radiš; tebi je to lako, ali ja sam prezauzet. Imam isplaniran dan; imam obaveze; moram da od nečega živim. Moram da napredujem.’ Slušajte dragi prijatelji, kakva je korist ako čovek zadobije ceo svet, a izgubi sopstvenu dušu? (Mar.8:36) ‘Tražite najpre carstva Božijega i pravednosti Njegove, i sve ostalo će vam se dodati.’ (Mat.6:33) Čujem li ‘amin’? Nije problem što nemamo dovoljno vremena, već je u prioritetima. Hoćete li to priznati? Znate da je tako.

Usput, ako u vašem dnevnom rasporedu postoji vreme za gledanje TV-a, videa, za muziku ili za kompjuterske igrice, ili za surfovanje netom, čitanje jeftinih novina ili nekog romana, molim vas da primetite da nije istina da nemate vremena za proučavanje Božje Reči. To jednostavno nije istina. Ne zavaravajte se u ovome. I ako vam se čini da sam ljut na vas, nisam. Samo sam istinski ozbiljan; preklinjem vas da budete iskreni sa sobom. Moramo naći vremena, i to za stvari koje su najznačajnije. Shvatite to. Mi nalazimo vremena za ono što nam je najvažnije. Pitam ja vas, imali čega važnijeg od proučavanja Božje Reči? To jedini način da se menjamo, ako hoćemo da budemo podobni stanovnici Carstva i efikasni svedoci za Cara. Ako je jedini način da se promenimo gledanje Gospodnje slave, a gledanje Gospodnje slave znači proučavanje Njegovog života iz Reči, onda vas pitam, postoji li išta važnije za hrišćanina od proučavanja Biblije? Postoji li? Na kom je to mestu po prioritetu? Na prvom.

Pitam vas- Da li se ova činjenica primećuje u vašem dnevnom rasporedu? Budite sad iskreni sa sobom. Ne igrajte se ovim. Vidi li se to u vašem dnevnom rasporedu? Da li ste odvojili prvo i najbolje vreme u danu za proučavanje Božije Reči? Ne ljutite se što uporno pokušavam da vas navedem da se suočite sa sobom. Radim to za vaše dobro. Mi se zavaravamo po ovim pitanjima. Ako je to prioritet broj jedan, naći ćete vremena, i nećete davati Gospodu komadiće koji preostanu, već ćete Mu dati najbolje vreme, jer vam je On najbolji Prijatelj. I započinjaćete dan sa Njim odvajajući potrebno vreme za proučavanje Njegove knjige.

Da ste blagosloveni, imam da vam preporučim nešto. Iz ličnog iskustva to vam toplo preporučujem. Sa sobom nosim knjigu ‘Čežnja vekova’; volim tu knjigu! Nadahnut komentar biblijskog izveštaja o Hristovom životu. Evo šta treba da radite: Počnete sa čitanjem odlomaka iz Biblije koje obrađuje nadahnuti komentar. Važno: Ne dozvolite Duhu proroštva da zameni proučavanje Biblije. Neka on dopunjava proučavanje Biblije. Najpre čitajte biblijski tekst, a onda nadahnuti komentar tog teksta. Šta su ti biblijski odlomci? Oni se nalaze na početku svakog poglavlja u zagradi na svakoj prvoj stranici. Tu su. Pročitajte prvo biblijske odlomke kojima se bavi nadahnuti komentar, a onda i sam nadahnuti komentar. Obećavam vam da ako budete tako započinjali svoj dan, odvajajući značajno vreme bez odvraćanja pažnje na nešto drugo, imaćete iskustvo promene života, ukoliko proučavate sa ciljem da postanete slični Isusu, zavisni od Svetog Duha. Imaćete iskustvo promene života. Šta da radite kad stignete do kraja knjige? Šta da radite? Počnete ispočetka. Ne mogu vam reći koliko sam puta prešao tu knjigu, i svaki put kad je čitam, imam potpuno novo iskustvo! Nailazim na stvari koje nikada pre nisam video i pitam se- ‘Kako da to nisam do sada primetio?’ Tako je to, kada se bavite nadahnutim stvarima. One nemaju granice, i vi uvek možete da naučite nešto novo, dublje, dragocenije i potpunije, dok to čitate i proučavate. Prijatelji, iskustvo promene života će biti vaše ako ovo postane vaš običaj; garantujem vam.

A čujte me sad, što više proučavate, ako je na početku to i bila obaveza, sve više ćete se zaljubljivati u lepotu života Onoga kojim se bavite. Sve manje će to biti obaveza, a sve više će biti…, šta? Uživanje. Nećete morati sebe da terate na proučavanje, već ćete se unapred radovati proučavanju. Ustvari, ljubomorno ćete paziti da vam nešto ne skrati proučavanje (GW 100.1) i želećete da ono traje što duže. Znate, čudo blagodati, ako već nije, može postati vaše iskustvo. Molim vas zapazite, govorim iz ličnog iskustva. Nekada mi je proučavanje Biblije bilo nešto najteže i morao sam da na to nateram sebe. Stisnuo bih zube i naterao sebe na to, jer ipak ja sam adventista, ustvari, ne samo da sam adventista, već sam i adventistički pastor! Morao sam da teram sebe da proučavam Bibliju, po sistemu: stisni zube i ćuti. Znate li šta sam postigao takvim pristupom? Jedan zaista lepo okrečeni grob. (Mat.23:27) A to se zove licemerje. Obličje pobožnosti, ali bez njene sile. (2.Tim.3:5) Dešavaju li se takve stvari? Hajde, da li je to moguće i sada među nama ovde? Ali, čujte me, dok nisam zavapio Gospodu da mi otkrije svoju lepotu i pristao da sarađujem sa Njim u tome tako što ću izabrati, da više ne popuštam prohtevima starog čoveka, i da hranim isključivo svog duhovnog čoveka najboljom hranom, i dok sam u tome istrajavao, moj duhovni i mentalni jelovnik se potpuno preobrazio, i znate li šta sad mogu iskreno da kažem? Više ne žudim za praznom hranom, već žudim za Božijom Rečju. Nekada bih seo uveče da proučavam Božju Reč i toliko bi se zaneo i zadubio u to što se dešava, da kad bih ustao da proverim koliko je sati, sunce bi već izlazilo sledećeg jutra. Garantujem vam, da ako On to može da uradi za mene, može to da uradi i za bilo koga ovde. Garantujem vam to.

Što više proučavate, Njegov Duh vam više otkriva istinu. Da ste blagosloveni, istine koje imam čast da podelim sa vama, su rezultat mog ličnog proučavanja, moje lične potrage za poznavanjem istine koja menja život. Samo delim ono što mi je On pomogao da saznam, tako da iskusite oslobađajuću, posvećujuću silu istine {Jov.8:32; 17:17}, ako do sad niste.

Usput, šta god proučavate i otkrijete, najbolji način da to usvojite je da to sa nekim podelite. (AA 206.2; TM 352.2) Dajte to nekom. Dajte. Ako dajete, to postaje vaše; vi to još bolje razumete. Zato ste me zadužili ovim seminarom. Stvarno je tako. Dali ste mi neverovatnu prednost da jasnije nego ikada pre shvatim istine, koje sam sa vama podelio. To je zato što i samim deljenjem, vi to još bolje razumete.

Nađite vremena, prijatelji. Nemojte samo pokušati da nađete vreme, nego ga stvorite; i neka to bude ujutro. Toplo preporučujem da bude ujuto. To će, naravno, zahtevati da ležete u pristojno vreme. Čujem li ‘amin’? To će, naravno, zahtevati i da ne ležete punog stomaka. Ovo više nije propoved već uplitanje u život, zar ne? Ako idete u krevet punog stomaka, vaš stomak će imati posla i držaće vas polubudne tokom cele noći i vi se nećete osvežiti snom. Ali hoće, ako ležete praznog stomaka i u pristojno vreme. A sat vremena sna pre ponoći vredi za dva posle ponoći. {7MR 224.3} Možete se probuditi u rano jutro, dok je stvarno tiho i niko vam neće smetati. Izvadićete Božiju Reč i imati divno duhovno iskustvo sa Isusom. Ali morate se uozbiljiti. Morate nešto promeniti. Morate napraviti promenu. Ne možete gledati TV do 11 sati i tome se nadati. Čujete li me? To ne možete.

Sad vas moram upozoriti; molim vas primite upozorenje. Dok budete posmatrali Hrista, hoćete li biti svesni da se menjate u Njegovo obličje? Hoćete li? Čujte. ‘Biblijski komentar’ 6. tom, str.1097: ‘Sveti Duh, Utešitelj, za koga je Isus rekao da će poslati na svet, je taj koji menja naš karakter da budemo nalik Hristu; a kada se ovo ostvari, mi, kao u ogledalu, odražavamo slavu Gospodnju. To znači, da karakter onoga koji gleda u Hrista toliko liči na Njegov, da onaj ko ovoga gleda, vidi Hristov karakter koji blista kao u ogledalu.’ To vide drugi, ali šta je sa nama? Čujte: ‘Neprimetno za nas same…’ Šta to? ‘Neprimetno za nas same, mi iz dana u dan menjamo naše puteve i volju u Hristove puteve i volju, u lepotu Njegovog karaktera. Tako izrastamo u Hrista i nesvesno odražavamo Njegov lik.’ Šta? ‘Neprimetno za nas… nesvesno odražavamo Njegov karakter.’

Ustvari, čega smo mi svesni? Svakim danom smo sve svesniji grešaka, mana i slabosti. Što se više približavamo Isusu, poredeći se sa Njim, primećujemo sve više svojih gešaka, mana i slabosti. {SC 64.2} Pazite, upozoravam vas, nemojte se obeshrabriti. Možda ćete biti u iskušenju, da dok gledate Hrista pomislite da se ne popravljate, već da postajete gori. Dragi prijatelji, ne postajete gori. Uveravam vas, da ne postajete gori. Uvek ste bili isto toliko loši. Čujem li ‘amin’? Uvek ste bili isto toliko loši. Samo što vi sada napuštate svoju samopravednost i samoobmanu. Hvala Bogu što vam otvara oči da možete da vidite pravo stanje svoje duše. Zar ne mislite da bi trebalo, da se oni, koji su bogati… i ništa im ne treba, a ne znaju da su nesrećni i nevoljni i siromašni i slepi i goli (Otk.3:17), poprilično zapanje kad utvrde svoje pravo stanje? Očekuje to. Nemojte se uvrediti, već slavite Boga zbog toga. Pođite na kolena, priznajte to, i gledajte Jagnje (Jov.1:29), a gledajući vi ćete se menjati. {2.Kor.3:18} Čujem li ‘amin’? Molim te, brate, sestro, ovo je prioritet broj jedan. Hoćemo li ustati na molitvu?

Bože i Oče, molim Te pomozi nam! Pomozi nam da se uozbiljimo u saradnji sa Svetim Duhom upirući svoje oči uma na Isusa. Pomozi nam da dopustimo Isusu, Suncu pravednosti, da bude prvi koji će otvoriti naše oči uma svakog jutra, tako da preko celog dana imamo pred očima tu divnu sliku na ekranu svog misaonog života. Pa iako naše misli mogu da se bave drugim stvarima, pomozi nam da ostanemo svesni te divne Isusove ličnosti i Njegovog karaktera, kako bismo Ga mogli neprekidno posmatrati, i tako bili u stanju da trajno rastemo iz slave u slavu, da budemo nalik Njemu. Ovo je moja molitva; molim Te usliši je, jer je upućujem u Isusovo ime. Amin. Neka vas Bog blagoslovi.

Ako želite, možete listati transkript i čitati tekst dok gledate video. Ako ste prekinuli vaše proučavanje u određenom momentu, a ne znate gde ste stali, jednostavno pritisnite CTRL-F (APPLE-F) i ukucajte nekoliko reči koje ste poslednje čuli, te će vas pretraživač u momentu dovesti do željenog mesta.

0

Your Cart