Tu si môžte stiahnuť lekciu v pdf.

Rozvoj charakteru je vraj tá najdôležitejšia práca, aká bola kedy ľudom zverená. Nasledujúcu hodinu budeme skúmať svoju výsadu i zodpovednosť pri nadobúdaní charakteru, aký má Kristus. Pripojte sa k nám v tomto pôsobivom cykle osobnej obnovy, keď nás kazateľ Stephen Wallace povedie „Od slávy k sláve”.

Pozdravujem vás, moji drahí priatelia. Ďakujem, ďakujem že ste sa vrátili. Chutil vám spoločný obed? Nechutil vám príliš, či áno? Dúfam, že nie. Hneď zistíme, či áno, či nie. A ako to zistíme? Tí z vás, ktorí to prehnali pri spoločnom obede, si tu pri mne podriemate. {To sa nestane, dnes sme nemali zákusok.} Dobre, dobre.

Chválim Pána za tú prednosť, že môžeme študovať počas týchto sobotných hodín Jeho Slovo, a nie hocijakú tému, ale tú najdôležitejšiu prácu, aká bola kedy ľudom zverená. Neviem si predstaviť lepší spôsob, ako stráviť sobotu, než pri štúdiu Jeho Slova. Počujem „amen“? {Amen.} Aká radosť! Aká prednosť! A ďakujem, že ste ma poctili vedením tohto štúdia s vami. No chcem sa vám slobodne priznať, že nemám na túto úlohu, iba ak zázrakom milosti. Potrebujem milosť. A dúfam, že pripustíte, že tiež potrebujete milosť, aby ste mohli správne spájať, chápať a vážiť si pravdy Slova Božieho. Pripúšťate to? Duchovné veci sú iba duchovne rozlíšiteľné. {1 Kor 2,14} A my sa tu zaoberáme s určitými náročnými pravdami, milí priatelia.

Mám niekoľko ďalších vecí s ktorými sa chcem s vami podeliť, no pravdepodobne vás s nimi nepoteším. Ale musím podstúpiť riziko, že sa vás niečím dotknem, nie že by som to chcel, ale kvôli Kristovi vás musím vážne povzbudiť, aby ste čestne a objektívne nazreli do vlastných sŕdc, aby ste videli, či je to možné, že by ste mohli byť v Laodícejskom stave: v sebaklame, mysliac si, že ste bohatí, zbohatli ste, no v skutočnosti ste biedni, úbohí, chudobní, slepí a nahí… vlažní. {Zj 3,17} Prosím pochopte, že nechcem nikoho obviňovať z pokrytectva. Ale viem, že Pravdivý Svedok súdi vždy správne. A zjavne je medzi nami tak veľa pokrytectva, v tejto poslednej dobe Laodícejskej cirkvi, že je to našou poznávacou charakteristikou. A tak moji drahí priatelia, myslím si, že vo svetle tohto faktu, by bolo múdre, aby sme sa skúmali – čestne, objektívne – aby sme zistili, či sme skutočne vo viere. Počujem „amen“? {Amen.}

Zasvietime laserovým lúčom Božieho zákona na svoje srdcia. A viete, to nie je nikdy príjemná skúsenosť, lebo nás to môže viesť k uznaniu niektorých vecí, ktoré sme dlhší čas popierali. Ale o čo je lepšie rozpoznať ich teraz, keď ešte môžeme pre to niečo urobiť. Amen? {Amen.} Ak je tam nejaké pokrytectvo, ktoré treba odhaliť, nech nám Boh pomáha odhaliť ho. Amen? {Amen.} Nechcem pokračovať v samospravodlivosti, v sebaklame až dovtedy, keď už bude neskoro. Vy áno? Keď si budeme musieť vypočuť ten hrozný šokujúci verdikt: „Nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!” {Mat 7,23} Nech nám Boh pomáha nájsť to, čo treba nájsť teraz, pokiaľ je ešte čas vidieť realitu. Amen? {Amen.} Ďakujem, že ste sa vrátili, a môžeme pokračovať v skúmaní svojich sŕdc, lebo pod vplyvom Ducha Svätého študujeme spoločne Slovo Božie. Chcem vám dať príležitosť, aby ste ten vplyv práve teraz osobne pozvali do svojich sŕdc. A keď sa modlíte za vyliatie Svätého Ducha na svoje srdce a myseľ, mohli by ste pamätať aj na svojho brata prosím? Prosím vás o modlitby. Ja tiež, obzvlášť, potrebujem pomazanie a vyliatie Ducha Svätého. Strávme niekoľko chvíľ na svojich kolenách, ako je našou praxou.

Boh Otec, v tichu tohto sobotného popoludnia Ti ďakujem za tú prednosť, že sme sa znovu zhromaždili, aby sme sa pohostili Chlebom života. Ale Otče, predtým než pristúpime k tomuto jedlu, chceme venovať pozornosť klopaniu na dvere svojich sŕdc. Chceme vstať od stola, otvoriť dvere, a pozvať Ťa, v osobe tvojho Ducha, aby si vstúpil a jedol s nami. Prosíme Ťa Pane, silou tvojho Ducha Svätého nám daj ten hlad a smäd, a ďakujem Ti, že tak robíš. Prítomnosť týchto milých bratov a sestier je dôkazom, že si im dal do srdca hlad a smäd po Slove. A modlím sa, aby si zvýšil náš apetít. A zvlášť Ťa prosím, aby si nám dal schopnosti stráviť a prijať Chlieb života, aby nás mohol živiť. Otče, mám nezaslúženú prednosť lámať a dávať chlieb, a prosím, umy moje ruky, moje srdce, moju myseľ, môj jazyk, mňa celého, v krvi a vo vode, vytekajúcej z prepichnutého boku Ježiša. Očisti ma, Otče prosím. Nedovoľ, aby moja ľudskosť ten Chlieb ochucovala, aby ho znesväcovala. Prosím, chráň ma pred sebou samým. A ak niekto príjme požehnanie z tohto jedla, budeme vedieť komu to pripísať a koho chváliť. Si to Ty a Tvoj Syn, sám Chlieb života, a nie ten úbohý lámač chleba, ktorého si ráčil použiť. Pane, vyslyš túto prosbu, lebo prosím v mene Ježiša a pre Jeho obeť. Amen.

Rozoberali sme úlohu spolupráce pri rozvoji charakteru, aký má Kristus. Čo je našou úlohou? Môžeme zmeniť samých seba od slávy k sláve? Nie, to môže len Duch Svätý. No to neznamená, že nemusíme nič robiť. Je to Božia milosť spojená s čím? S usilovnou, vytrvalou ľudskou snahou – ktorá je nevyhnutná. {CT 544.2} A to úsilie sa musí zamerať na kontrolu vlastnej mysle. Ďalej, úlohou našej spolupráce je zamerať sa na to: „čo“ máme robiť. „Ako“ to máme robiť preberieme neskôr. A uisťujem vás, že čokoľvek od nás Boh žiada, aby sme urobili, On nás k tomu aj uspôsobí. Amen? {Amen.} Je to vzácne uistenie, že všetky Božie príkazy zároveň obsahujú silu k ich vykonaniu. {COL 333.1} Preto zdôrazňujem, že prinášanie každej myšlienky do zajatia poslušnosti Krista {2 Kor 10,5} je naozaj možné, lebo On nás o to požiadal. A skutočnosť, že nás o to požiadal je sama o sebe uistením, že On nás uschopní to aj urobiť, amen? Áno!

Nemáme takého krutého Boha, ktorý by nás žiadal urobiť niečo také, bez toho, že by nebol plne pripravený nás uschopniť to aj urobiť skrze Jeho milosť. Dôsledné, úplné ovládnutie aktivity mysle až do stavu, keď každá myšlienka je podriaďovaná do poslušnosti Krista, je možné skrze milosť, ktorá je spojená s usilovnou, vytrvalou ľudskou snahou. To je možné.

V skutočnosti je to niečo viac. Je to nevyhnutnosť, ak máme byť zapečatení. Byť zapečatení, znamená dostať sa až tam, pre lásku Kristovu, že si zvykneme prinášať každú myšlienku do zajatia poslušnosti Krista, a že by sme radšej …čo? {Zomreli.} …zomreli, než vedome prekročili Boží zákon, dokonca i v súkromí svojich myšlienok. Je to vysoká méta. Ale milí priatelia, ja sa neodvažujem dať tú métu nižšie, než nám ju dáva Slovo Božie. Prehlasujem, že som ju nedosiahol, ani nie som dokonalý. Nedosiahol som tú métu. No uisťujem vás, že pre lásku Kristovu sa ženiem za cieľom. {touto métou} {Fil 3,14} Sme v tom zajedno? Sme v tom zajedno? Nechajme tú métu tam hore. A pre lásku Kristovu a pod vplyvom Ducha Svätého sa žeňme za týmto cieľom. „Prinášajúc každú myšlienku do zajatia poslušnosti Krista.“

Prečo je pre nás také dôležité, aby sme ovládali myseľ? Aké sú tie tri, nie, teraz už štyri dôvody? Štyri dôvody: číslo jeden, musíme si strážiť srdce nadovšetko, lebo z neho vychádza život. {Pr 4,23} Všetko čo hovoríme a činíme má svoj pôvod v myšlienkach a pocitoch. Preto, ak to, čo vychádza v oblasti správania má byť čisté a podobné Kristovi, potom to, čo sa deje tu medzi pravým a ľavým uchom musí byť čisté a podobné Kristovi. Správne?

Po druhé, musíme si strážiť srdce nadovšetko, lebo to čo vychádza zo srdca, to nás robí tým, čím v skutočnosti sme. „Lebo ako zmýšľa vo svojom srdci, taký je.“ {Pr 23,7}

Tretí dôvod, musíme si strážiť srdce nadovšetko, lebo ak nie my, kto potom? Satan.

A štvrtý dôvod, na ktorom práve sme je ten, že srdce je to, na čo sa Boh pozerá a kde od nás vyžaduje poslušnosť. {1 Sam 16,7} Tu sme prekročili čas pri našom poslednom štúdiu.

Pozerali sme sa na duchovnú povahu zákona, počúvali sme to pozoruhodné učenie Krista, Majstra Učiteľa, nazvané Kázanie na vrchu, kde vykladal duchovnú povahu zákona. A On cítil potrebu to urobiť, lebo oslovil mnohých samospravodlivých pokrytcov, ktorí to vykonávali ako zamestnanie, že žili v súlade s literou zákona, no úplne zabudli žiť v súlade s duchom zákona. Presne preto, moji milí priatelia, tí istí svedomití dodržiavatelia litery zákona, dodržiavatelia soboty, boli takí dychtiví sňať telo Pána soboty z kríža, aby neporušili sobotu. Hovoríme o chýbajúcom duchu zákona. A prosím vedzte, že sme schopní takého istého pokrytectva. Je to tak? Nemyslím, že väčšina z nás je zárobkovo činná v nejakom zamestnaní v sobotu, ale o čom to tak voľne rozprávame? No tak, pripusťme si to: o práci a všetkých možných svetských, každodenných veciach v Sobotu. Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. {Mat 12,34, Lk 6,45} A len preto, že sa vyhneme nevhodnému správaniu si myslíme, že svätíme sobotu.

Ale moji milí priatelia, vy a ja svätíme sobotu medzi svojím ľavým a pravým uchom. Alebo nie? Viete, hovorím vám pravdu. Sme schopní toho istého druhu pokrytectva. A preto Ježiš, ktorý kázal verejne zákonníkom a farizejom, sa im pokúšal pomôcť, aby pochopili, že poslušnosť zákonu je viac, ako dodržovanie litery zákona. Preto hovorí: „Ak neprevýši vaša spravodlivosť,“ čo? „spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.“ {Mat 5,20} Musíte mať posvätené srdce, ak chcete byť spôsobilí pre nebo. „Bez posvätenia nikto neuvidí Pána.“ {Žid 12,14} Milí priatelia, ak si myslíte, že dnes nemusia kresťania, adventisti siedmeho dňa počúvať tie isté kázne, tak si to znovu premyslite. My máme taktiež iba formu zbožnosti – obvykle. Sme tiež profesionálni dodržiavatelia litery zákona, a väčšina z nás je úplne mimo a robíme to bezducho. Preto sme vlažní, robíme samé správne veci, no z nesprávnych dôvodov. Takže my tiež potrebujeme počúvať duchovnú podstatu zákona.

Pozreli sme sa spoločne na prikázanie, ktoré hovorí: „Nezabiješ!“ {Ex 20,13} A museli sme uznať, že jeho právomoc nezasahuje len naše správanie, no tiež naše najvnútornejšie súkromné pocity. „Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom.“ {1 Jn 3,15} Ak prechovávame hnev voči bratovi, aj keď si zahryzneme do jazyka a nehovoríme mu, že je hlúpy, stále tým prestupujeme zákon, ktorý hovorí: „Nezabiješ!“, lebo je duchovný. Práve tu strácame dych. Čo my teraz potrebujeme urobiť, je niečo ešte nepríjemnejšie. Uvedomiť si, ako zákon aplikovať do našich pocitov… našich myšlienok, prepáčte mi, našich myšlienok ako aj našich pocitov. Ktoré prikázanie nám Kristus adresoval, aby nám pomohol tomu porozumieť? Siedme. Milí priatelia, siedme prikázanie je veľmi vážnym problémom. Siedme prikázanie sa vo veľkom prekračuje. Počúvajte čo Pán hovorí u Matúša 5,27: „Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! {Ex 20,14} Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil.“ {Mat 5,28} Počujete to, moji milí priatelia? Vidíte, keď Ježiš povedal, citujúc prikázanie, „Nescudzoložíš,“ {Ex 20,14} zákonníci, farizeji, ktorí ovládali svoje správanie v zhode s literou zákona, sa rýchlo preskúmali a položili si otázku: „Urobil som to niekedy? Nie, ja som spravodlivý.“ Ako potom Ježiš pokračuje a čo hovorí? „Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil,“ kde? „…vo svojom srdci.“ {Mat 5,28} Teraz, milé sestry, nech vás Boh žehná, budete si musieť urobiť vlastnú aplikáciu. Teraz budem hovoriť so svojimi bratmi.

Poproste Ducha Svätého o pomoc, v zavedení tejto aplikácie do vašej vlastnej skúsenosti. Toto je zrejme adresované mužom. Bratia, uznávate, že vy a ja sme schopní prekročiť zákon, ktorý hovorí: „Nescudzoložíš,“ v súkromí samotnej predstavivosti? Vidíte to? Viete, toto je niečo, čo väčšina neuznáva. Napríklad, pamätám si, ako som raz stál vedľa mladých mužov, bolo to pred mnohými rokmi, keď som bol mladý, a… bolo to zhromaždenie pod šírym nebom. Bola tam jedna sporo odetá žena prechádzajúca okolo, a pozerali na ňu s veľmi žiadostivými pohľadmi. Keď sa stratila z dohľadu, jeden z nich poznamenal, že som sa toho nezúčastnil. A povedal mi: „No tak Steve, pohľadom nikomu neublížiš.“ Je to pravda? No vedzte, že veľa ľudí tomu verí. Prečo? Lebo si myslia, že pokiaľ nič neurobili, tak nezhrešili. No čo hovorí Ježiš? „Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil,“ kde? „…vo svojom srdci.“

Pohľadom nikomu neublížiš? Bratia sestry, zamyslite sa nad tým. Vidíte, že zákon je duchovný. Má teda právomoc nad tým, čo sa deje v súkromnej sfére vašej predstavivosti. Preto môžete prekročiť zákon, ktorý hovorí: „Nescudzoložíš,“ v súkromí vašej samotnej fantázii. Sme v tom všetci za jedno? Nevyhýbajte sa tomu. Patriarchovia a proroci, s. 308: „Nescudzoložíš. Toto prikázanie zakazuje nielen nečisté skutky, či zmyselné myšlienky a žiadosti, ale aj všetko, čo ich podnecuje a vyvoláva.“ Pozastavme sa tu. Tomuto sa musíme trochu venovať. A nie je to príjemné. Nemám z toho radosť, no som presvedčený, že to musím povedať, tak mi to, prosím, dovoľte. Toto prikázanie zakazuje nielen čo? Nielen nečisté skutky, či zmyselné myšlienky a žiadosti, ale aj všetko, čo ich podnecuje a vyvoláva. Sú nejaké praktiky, ktoré smerujú k podnecovaniu zmyselných myšlienok a žiadostí?

Drahé sestry, toto sa možno hodí pre vás. Dovoľte, aby som vás láskavo oslovil, ako brat, ktorý vás má rád. A bratia, nenechajte ma v tomto samého. Je možné bratia, že naše sestry sa obliekajú a správajú spôsobom, ktorý prebúdza zmyselné myšlienky a túžby? Je to tak? Áno, určite je… Určite je. Vidíte sestry, muži sú veľmi vizuálne orientovaní, viac než vy. A dajú sa veľmi ľahko vizuálne stimulovať. A ak sa obliekate a konáte spôsobom, ktorý podnecuje v mužoch zmyselné túžby, prosím vedzte, že pred Bohom a v knihe záznamov v nebi, ste práve tak vinné zo spáchania cudzoložstva ako muži, vo fantázii svojej mysle. A ja sa chvejem, chvejem sa strachom o mnohé milé sestry, ktoré budú musieť čeliť dlhému záznamu cudzoložstva, aj keď možno skutočne nikdy neprišlo k skutku, no z dôvodu ako sa obliekali a správali, prekročili zákon, ktorý hovorí: „Nescudzoložíš.“ Milé sestry, to vám hovorím, lebo vás mám rád. Niektoré z vás si to ani neuvedomujete. No desivé je, že niektoré z vás áno, a robíte to aj tak, lebo sa vám páči tento druh pozornosti… Boh vám pomáhaj.

Alebo akékoľvek jednanie, alebo akékoľvek – čo je aktuálne slovo? “…ale aj všetko, čo ich podnecuje a vyvoláva.“ Milí priatelia, aké sú dôsledky toho, čo sa týka celého, masívneho pornografického priemyslu? Smeruje pornografia k podnecovaniu zmyselných myšlienok a túžieb? Samozrejme, veď o tom to všetko je. Aké sú dôsledky toho, čo sa týka pravdepodobne najuniverzálnejšieho a smrtiaceho osobného návyku, v ktorého otroctve sa ľudstvo nachádza, známeho ako masturbácia. Aké sú dôsledky? Nie je to prekročenie zákona, ktorý hovorí: „Nescudzoložíš?“ Samozrejme, že je… Samozrejme, že je… Pochopte, že ak ste k sebe vôbec čestní alebo objektívni, ste si vedomý duchovného charakteru tohto zákona. Moji bratia, sestry, prosím, prosím uvedomte si, že aj keď nikto iný nevie čo robíte, Boh to vie. A v súdny deň budete musieť čeliť úplne presnému a precíznemu záznamu, každej zmyselnej myšlienky a činu. Prosím vás, pokiaľ je ešte čas, dosiahnite odpustenie a víťazstvo. Počujem „amen“? {Amen.} A vo vašom záujme vás prosím, neklamte v tomto sami seba. Neklamte v tomto sami seba. Je to pre mňa veľmi desivé, koľko je teraz na internete bežne dostupnej pornografie. Veľmi desivé. A pornografický priemysel zarába viacej peňazí, než všetky ostatné obchodné spoločnosti na Internete. Tu vidíme, aké rozsiahle to otroctvo je. A moji drahí priatelia, ak je niekto z vás v tomto uväznený, prosím… Nech vás Ježiš Kristus svojou krvou a svojim Duchom oslobodí. Prosím, tam je sloboda; vy to môžete prekonať! No bude to vyžadovať vytrvalé úsilie spojené s Božou milosťou. Ale vy to môžete, ba musíte to prekonať. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ {Mat 5,8} V žiadnom prípade nemôžete byť čistý v srdci, keď sa podielate na takýchto praktikách. V žiadnom prípade. A nebudete spôsobilí na to, aby ste dostali nebeské občianstvo a večný život. Dá sa to povedať ešte jasnejšie? Moji drahí priatelia, musíme si strážiť srdce nadovšetko, pretože je to práve srdce, kde sa Boh pozerá, a kde od nás vyžaduje poslušnosť.

Teraz by niekto z vás mohol povedať: „Počkaj, počkaj! Znamená to, že vždy keď mám zlú myšlienku, že som zhrešil?“ Nie, lebo viete, byť pokúšaný nie je hriech; a pokúšanie vždy upúta vaše myšlienky. Sledujete to? No kľúčovým bodom, moji drahí bratia a sestry je, čo vy a ja urobíme s tou myšlienkou, a to určí, či z toho bude, alebo nebude hriech, alebo to zostane len pri pokušení, ktoré, z Božej milosti, prekonáme. Sledujete to? A to čo musím s vami veľmi starostlivo a systematicky preštudovať v ďalšej lekcii, to je presne to, čo spôsobuje, že z pokušenia sa stane hriech. Väčšina ľudí si myslí, že pokušenie sa nestane hriechom, pokiaľ skutočne nevykonáme skutok. Je to tak? Čo najdôraznejšie, nie.

Ježiš sa vyjadruje jasne: „Ja vám však hovorím, že každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil.“ Urobili ste ten čin? Nie. No prestúpili ste zákon, ktorý hovorí: „Nescudzoložíš!“ Takže znova sa vytvára otázka, čo spôsobí, že sa pokušenie stane hriechom. Tejto otázke sa budeme venovať neskôr. No nateraz, aby som to objasnil, prečítam jeden výrok, a ústne zdôrazním tie kľúčové body, ktoré snáď objasnia, na akom mieste a akými spôsobmi sa z pokušenia stáva hriech. Tento výrok nájdeme v Testimonies {Svedectvá}, zv. 2, s. 561. Počúvajte pozorne. „Musíš si kontrolovať svoje myšlienky. Toto nebude ľahká úloha. Nemôžeš ju splniť bez dôkladného a dokonca,“ čo? „maximálneho úsilia.“ Ako vám to opäť znie? „Stráž si svoje srdce nadovšetko!“ {Pr 4,23} „Nemôžeš ju splniť bez dôkladného a maximálneho úsilia. Napriek tomu to Boh od teba vyžaduje, …“ Počujem „amen“? {Amen.} „…to je povinnosť spočívajúca na každej zodpovednej bytosti. Si zodpovedná Bohu za svoje myšlienky.“ Teraz počúvajte: „Ak sa oddávaš márnivým predstavám, dovoľuješ svojej mysli, aby sa zaoberala nečistými námetmi, potom si do istej miery vinná pred Bohom tak, ako keby tvoje myšlienky boli premenené na čin. Jediné, čo bráni takému činu, je len nedostatok príležitostí.“ Vidíte ako to funguje? Práve to určuje, či ste alebo nie ste len pokúšaní, alebo či ste už zhrešili.

„Ak sa oddávaš márnivým predstavám, dovoľuješ svojej mysli,” čo? „…aby sa zaoberala nečistými námetmi, potom si do istej miery vinná pred Bohom tak, ako keby tvoje myšlienky boli premenené na čin. To čo bráni takému činu, je len nedostatok príležitostí.“ Keď máme zlú myšlienku, nečistú myšlienku, a ak ju okamžite, pre lásku Kristovu odmietneme, zhrešili sme? Nie, prekonali sme pokušenie. Ale milí priatelia, ak dovolíte, aby vám zostali v mysli a zaoberáte sa s nimi, premýšľate o tom a snívate, v Božích očiach ste čo? Zhrešili… Uvedomte si to, prosím. Niet divu, že Izaiáš hovorí v 55,7 a ďalej: „Bezbožný nech zanechá svoju cestu, a nešľachetný svoje zmýšľanie.“ Prosím všimnite si: Akým jediným spôsobom zmeníme naše smerovania? …naše správanie? Zmenou čoho? Svojich myšlienok! „Bezbožný nech zanechá svoju cestu, a nešľachetný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a On sa nad ním zmiluje; k nášmu Bohu, lebo On veľa odpúšťa.“ Amen? „On veľa odpúšťa,“ no musíte k nemu prísť a prosiť ho o to, rovnako ako o víťazstvo. Verš 8: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty, a moje myšlienky vaše myšlienky.“

Kiežby nám Boh pomáhal myslieť myšlienkami Krista, aby sme mohli chodiť po cestách Krista vo svojom živote. Presne toto má na mysli Dávid keď hovorí: „Tvoje slovo som skryl vo svojom srdci, aby som“ čo? „…nehrešil proti tebe.” {Ž 119:11} Srdce je miesto, kde získame, alebo stratíme v boji proti pokušeniu. Je to medzi ľavým a pravým uchom, moji drahí priatelia.

Svedectvá, zv. 8, s. 314: „Naše srdcia…“ Naše čo, priatelia? „Naše srdcia musíme vzdelávať, aby stáli pevne v Bohu. Máme si vytvárať zvyky,” kde? „…v myslení, ktoré nám umožnia odolávať pokušeniu. Musíme sa naučiť pozerať dopredu. Princípy Božieho slova – princípy, ktoré sú vyššie než nebesá, a ktoré siahajú až do večnosti – máme chápať v ich vzťahu k našemu každodennému životu. Každý čin, každé slovo, každá,“ čo? „…myšlienka má byť v súlade s týmito princípmi.“ Je to vysoká méta, však? Že je to vysoká méta? Moji drahí priatelia, popracujte so mnou na tom výroku. „Naše srdcia musíme vzdelávať, aby stáli pevne v Bohu.“

Povedzte mi, získali ste vzdelanie za jednu noc? Nie, získať vzdelanie trvá nejaký čas. A nech Boh žehná vašim srdciam, nepýtam sa vás dnes popoludní či máte, alebo nemáte titul, ani či ste absolvovali, alebo neabsolvovali tento vzdelávací proces. No pýtam sa vás, či ste sa vôbec zapísali do tejto školy. Viete, toto je škola Krista. {CT 51.1} Tu sa učíme bojovať a vyhrávať duchovný boj ovládania mysle. Väčšina kresťanov sa ešte ani nezapísala do tejto školy. Počúvate ma? {Amen.} Väčšina kresťanov sa jednoducho zapísala do školy ovládania správania. Tak ako zvyšok sveta sa pokúšajú držať pod vekom nevhodné správanie, aby si nepokazili meno, alebo sa nedostali do ťažkostí. No to nie je tá škola, do ktorej by kresťan s najväčším predpokladom mal byť zapísaný. Počujem „amen“? {Amen.} Máme byť zapísaní do Kristovej školy, kde sa učíme ovládať čo? Myšlienky a pocity. Učíme sa ovládať myseľ. Ste v tej škole? Zapísali ste sa už do nej? Práve to sa vás pýtam.

A čo je cieľom tohto vzdelania? Má pomôcť vám i mne dostať sa na miesto, kde princípy Božieho Slova… A tu je znovu naše slovo, princípy. Pamätáte sa, že sme to už prv študovali? Princípy, tie ktoré píše Duch Svätý na naše srdcia. Je to niečo oveľa podstatnejšie ako „robiť či nerobiť.“ Je to základný Boží zákon, princíp Božej vlády, kde „robiť či nerobiť“ sú jednoducho praktické aplikácie. „Princípy Božieho Slova – princípy, ktoré sú vyššie než nebesá, a ktoré siahajú až do večnosti – máme chápať v ich vzťahu k našemu každodennému životu. Každý čin, každé slovo, každá,“ čo? „…myšlienka má byť v súlade s týmito princípmi.“ Je to naozaj biblické? Je to tá vysoká méta, ku ktorej nás Biblia vyzýva, aby sme ju dosiahli? Rozhodne moji priatelia, rozhodne. Odvolával som sa na to, no teraz si to prečítajte spolu so mnou. Je to v 2 Kor 10,5. 2 Kor 10,5: Čo budeme robiť? „…rúcať ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha,“ a čo ešte? „…a nimi viažeme každú myšlienku do zajatia poslušnosti Krista.“ Áno, je to biblické, je to Božia méta. Prosím, neuchýľte sa k nižšej méte, veľmi vás o to prosím. „…a nimi viažeme každú myšlienku do zajatia poslušnosti Krista.“

Teraz, moji milí priatelia mám otázku, dôležitú, prechodnú otázku. Sledujte ma. Je možné, aby sme to urobili? Dovoľte, aby som vám dodal trošku odvahy zodpovedať tú otázku. Je možné, aby to prirodzený človek dokázal? {Nie} Nie, čo najdôraznejšie, nie. V skutočnosti, počúvajte ma: Nielen že je nemožné, aby prirodzený človek viazal každú myšlienku do zajatia poslušnosti Krista, no je nemožné, aby prirodzený človek viazal čo i len jednu myšlienku do zajatia poslušnosti Krista. Jednu! Na základe čoho to tvrdím? Opäť na základe Písma. Rim 8,7. Čo sa tu hovorí o prirodzenom človeku?…a o prirodzenom srdci? „Telesná myseľ je,“ čo? „nepriateľstvom voči Bohu; nepodriaďuje sa zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť.” Prosím, pochopte čo nám tu Pavol hovorí. Telesná, prirodzená myseľ je neschopná, totálne neschopná, riadiť sa duchom zákona. Nedokáže to robiť.

Teraz dávajte pozor. Čo môže spôsobiť, ak je vlastná, sebecká motivácia dostatočná? Čo to môže spôsobiť? Spôsobí to, že môžete ovládať vaše správanie literou zákona. No nemôžete sa ovládať duchom zákona. A práve v tom spočíva pozoruhodná schopnosť klamať nás, naviesť nás na myslenie, že sme niečím, čím nie sme. Počuli ste, čo som vám tu povedal? Vidíte, „srdce je zradné vo všetkých veciach a zúfalo hriešne.“ Ale je naozaj desivo schopné maskovať svoju hriešnosť obielením a správaním, ktoré je v zhode s literou zákona. Bratia, sestry, to je opäť dôvod prečo nikdy nie je bezpečné ani múdre, aby sme hodnotili legitímnosť, rýdzosť našej kresťanskej skúsenosti analýzou nášho správania. Je to tak? Nikdy to nie je bezpečné… nikdy to nie je bezpečné. V 19. lekcii, o štyri vety ďalej, Znamenia doby, 23.máj 1895: „Telesná,“ v zátvorkách, nie mojich, ale ducha prorockého: „Telesná [alebo prirodzená*] myseľ je nepriateľstvom voči Bohu; nepodriaďuje sa zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť.” Pozrel som sa na slovo prirodzená, aby som lepšie pochopil, prečo inšpirácia použila toto slovo pre lepšie porozumenie čo znamená telesná. „*Prirodzená: sa vzťahuje na niečo prírodné alebo konštitučné; nám vlastné; vrodené existujúca od prírody, nie získaná, ale vrodená.“ Máme zdedenú, nám vlastnú, vrodenú nenávisť k Bohu. a absolútnu, nenapraviteľnú rebéliu voči Jeho zákonu. Toto je naša vrodená prirodzenosť, priatelia. Toto je stav ako sa prirodzene rodíme. Ja hovorím Bohu buď chvála, že sa môžeme narodiť znovu, čo vy hovoríte? {Amen.} No srdce, ktoré získame ako prirodzené dedičstvo, je tyranizované duchom, zákonom, princípom sebectva. Práve preto nie je schopné podriaďovať sa duchu zákonu lásky… Nie je schopné. Telesný človek nenávidí Boha a spravodlivosť, a miluje satana a hriech.

Mohli by ste povedať: „No tak, myslím si že si zašiel trochu priďaleko. Poznám ľudí, ktorí si nenárokujú, že sú kresťania, no nikdy by, nikdy by nepovedali, že nenávidia Boha.” Popracujte na tom so mnou. Ak by ste pred vyše 2000 rokmi prišli za zákonníkmi a farizejmi, a spýtali sa ich, čo si myslia o Mesiášovi, ktorý má čoskoro prísť, čo by povedali? „Ó, my po tom túžime. To je to, na čo sa tešíme. Už sa nevieme dočkať, kedy príde.“ Ak by ste im boli povedali, že nenávidia Mesiáša, čo by vám povedali? „Vy nie ste normálny.“ Na mieste by vás ukameňovali. „My milujeme Mesiáša.“ No keď naozaj prišiel, tak čo s ním spravili? Zavraždili Ho. Čo sa tam deje? Sebaklam. Pozrite, telesné srdce si vymyslí telesného Boha a potom takého Boha miluje. To je presne to, čo urobili tí pradávni zákonníci a farizeji. Predstavovali si telesného Mesiáša, ktorý mal naplniť ich všetky sebecké záujmy. Mal ich nadradiť nad každého na zemi, zlomiť otroctvo rímskej nadvlády a spôsobiť, aby boli rešpektovaní a celým svetom obdivovaní. Toto je Mesiáš, akého milovali. No keď prišiel ten reálny, zavraždili ho. A moji milí priatelia, viete čo ma desí? To, že mnohí z nás robia presne tú istú vec.

Vynašli sme telesného spasiteľa, a ako taký, je veľmi príťažlivý pre telesnú myseľ. Lebo robí vás akými? Zdravými, prosperujúcimi. Spĺňa všetky vaše potreby, chráni vás. Robí vás šťastnými, šťastnými, šťastnými. A on, pravdaže, po vás nikdy nežiada, aby ste zapreli sami seba. A to je ten boh, ktorého mnohí v kresťanstve milujú. A toto je presne to, počúvajte ma, prečo satan môže tak úspešne stelesňovať Ježiša Krista. Počuli ste, čo som vám práve povedal? Pretože hľadajú ten druh Mesiáša. Moji bratia a sestry, prosím nenechajte sa v tomto zmiasť. Prirodzený človek môže Boha jedine nenávidieť. Ale dodajme si odvahu, že môžeme zakúsiť nadprirodzenú zmenu, ktorá nám umožní milovať Boha, celým svojím srdcom, dušou, mysľou a silou. To je ten reálny Boh, ten pravý Boh. To je to, čo umožní získať nové srdce. No teraz ma počúvajte: Predtým než vôbec dostaneme toto nové srdce, musíme čo? Prosiť o to, správne? Môže nám Boh dať niečo bez toho, aby sme o to prosili? Nie bez znásilnenia našej slobodnej vôle. Práve preto celá ekonomika nebies pracuje na jednoduchom princípe: „Proste a dostanete.“ {Mat 7,7} Nemôžete si to zaslúžiť, no je potrebné aby ste o to prosili, lebo je toho tak veľa čo vám Boh chce dať, ale On vám to nemôže nanútiť. Musí dostať vašu prosbu, aby vám to mohol dať bez znásilnenia vašej slobodnej vôle. Sme v tom zajedno?

No je tu problém. Nebudeme o to prosiť, až kým si neuvedomíme, že je to potrebné. Dáva to zmysel? Čo nám pomôže uvedomiťsi svoju potrebu nového srdca? Je to duchovne rozlíšiteľný Boží zákon. Popracujte so mnou na tom. Prosím. Je veľmi dôležité toto pochopiť… Toto telesné srdce, ktoré nenávidí Boha, sa nie je schopné podriadiť duchu zákona. Opäť si pripomeňme, že je až desivo schopné podriadiť svoje správanie litere zákona. Všimnite si, ako jasne to uvádza Review and Herald, 11. apr. 1893, dolu na strane 40: „Je mimo sily človeka páčiť sa Bohu nehľadiac na Krista. Môžeme robiť rozhodnutia a sľubovať, no telesné srdce premôže všetky naše dobré úmysly. Môžeme kontrolovať naše vonkajšie správanie…“ „Môžeme kontrolovať naše,“ čo? „…vonkajšie správanie, no nemôžeme zmeniť svoje srdce.“ Vidíte v tom tú desivú schopnosť telesného srdca klamať samého seba a myslieť si, že ste niečím čím nie ste?

Cesta ku Kristovi, strana 18: „My sami nemôžeme uniknúť priepasti hriechu, do ktorej sme upadli. Naše srdcia sú zlé a my ich nemôžeme zmeniť. ‚Kto získa čisté z nečistého? Nikto.‘ ‚Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať Božiemu zákonu.” Jób 14,4 a Rim 8,7.“ Teraz počúvajte: „Výchova, vzdelanie, vôľové vypätie a ľudské úsilie majú svoj význam, ale tu sú,“ čo? „…bezmocné.“ Čo však môžu robiť? Počúvajte: „Navonok môžu podnietiť bezchybné správanie, no srdce zmeniť nemôžu; prameň života neočistia. Skôr než sa človek obráti od hriechu k svätosti, musí zasiahnuť určitá moc zvonku, nový život zhora. Tou mocou je,“ kto? „…Kristus. Len Jeho milosť môže oživiť umŕtvené duchovné schopnosti a pritiahnuť ich k Bohu, k svätosti.“ Milí priatelia, chcem mať tú silu vo svojom živote. Sme v tom zajedno? {Amen.} Zúfalo potrebujeme tú silu. Tá sila je naša, ak dostaneme nové srdce.

Avšak nové srdce nedostaneme, iba ak o to budeme prosiť. A my nebudeme o to prosiť, pokiaľ si neuvedomíme, že ho potrebujeme. A pre tých z nás, ktorí máme dostatočnú sebeckú motiváciu, a správame sa pozoruhodne dobre, obzvlášť pri porovnaní s inými, sme veľmi náchylní klamať sa, pokiaľ ide o našu zúfalú potrebu. Počúvate ma? Často je to tak, že čím viac svetla niekto má, tým náchylnejší môže byť na sebaklam, že je niečím, čím nie je. Saul z Tarzu, bol skutkami zákona aký? …bezúhonný {Filip 3:6}, pretože mal také široké vedomosti, že ho predstavovali dobrým správaním. A preto, že jeho život bol v zhode s týmto chápaním, myslel si o sebe, že je spravodlivým. Myslel si o sebe, že je spravodlivým. A my máme sklon robiť to isté. Prís 16,2, všimnite si to so mnou. „Všetky cesty človeka sú čistými v jeho očiach, ale ten, kto spytuje,” čo? „…duchov, je Hospodin.” Popracujte na tom so mnou. Prečo sú cesty človeka čisté v jeho očiach? Jednoducho preto, lebo vyhodnocuje svoje správanie na základe litery zákona. „Cesty,“ to je správanie. A pretože jeho správanie je v zhode s literou zákona, myslí si, že je čo? Čistý, bohatý, vzrastajúci v dobrom a nepotrebuje nič. {Zj 3,17} „Ale ten kto spytuje,“ testuje čo? „…ducha.“ Čo je to? Motívy za správaním. Počujem „amen“? {Amen.} A moji milí priatelia, my tiež potrebujeme testovať motívy. My tiež potrebujeme testovať motívy. Potrebujeme sa preskúšať. Milí spolulaodícejčania, trvám na tom, že toto je pre nás nevyhnutné. Písmo hovorí: „Sami seba skúmajte, či ste vo viere.“ {2 Kor 13,5} A v skutočnosti je toto veľmi nevyhnutné a potrebné robiť, a to vo svetle faktu, že žijeme v čase naplnenia predobrazného Dňa čoho? Zmierenia. Čo robili deti Izraela v typickom Dni zmierenia? Postili sa a modlili a skúmali svoje srdcia, aby videli, či je to v poriadku z ich dušami. Nemyslíte, že v čase naplnenia predobrazného Dňa zmierenia by bolo vhodné robiť to isté? Áno, samozrejme moji priatelia.

A napriek tomu, ako málo sa z toho deje. Mám tu modlitbu, ktorú by som vám chcel odporučiť na toto skumanie duše a dôrazne vám chcem odporučiť, aby ste sa do toho zapojili. Ž 139,23 a 24: „Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce! Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidz, či je“ kde? „vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou večnosti!“ O čo Dávid úpenlivo prosí Boha, aby mu pomohol? Pozrieť sa za hranice správania. Pozrieť sa na predchádzajúci vonkajší životný štýl a ohodnotiť motívy, a myšlienky, a túžby za tým všetkým. A milí spolulaodícejčania, my sa potrebujeme tiež modliť také modlitby. Amen? {Amen.} A prosím, pochopte, že duchovné veci sú iba duchovne rozlíšiteľné, a na zváženie ducha sa vyžaduje duchovné rozlíšenie, preto proste aby Boh pomazal vaše oči čím? Kolýriom… Kolýriom. {Zj 3,18} Vidíte, tak ľahko sa necháme oklamať a oslepiť obielením. A ak nemáte duchovné rozlíšenie, mohli by ste žiť v sebaklame, že ak je vaše správanie dobré, že ste spravodliví. Ale moji priatelia, zvážte ducha za tým. Proste Boha, aby pomazal vaše oči kolýriom a pomohol vám rozoznať, nielen čo robíte, ale aj prečo to robíte. Aká je vaša motivácia? Aká je vaša motivácia? A pri tomto seba-skúmaní, prosím, proste Ducha Svätého aby oživil a usmernil vaše svedomie.

Počúvajte, Prís 20,27: „Dych človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá spytuje všetky vnútornosti jeho života.“ Veľmi zaujímavé…popracujte na tom so mnou. „Dych človeka,“ čo to je? Je to najvyššia schopnosť mysle človeka, ktorou je obzvlášť jeho svedomie, hlas, pomocou ktorého mu môže Boh oznamovať svoju vôľu. A tento dych človeka je sviecou, je baterkou, ak chcete, s ktorou budeme môcť nazrieť dovnútra, a objaviť čokoľvek, čo má byť objavené. Avšak moji milí priatelia, túto baterku musíme dať Ježišovi, aby do nej mohol vložiť batérie Ducha Svätého. A to musí byť riadené Slovom, aby sa odkrylo v nás to, čo má byť odkryté. Sledujete to? Ináč nebude baterka ľudského svedomia fungovať. Takže dajte baterku Ježišovi. Nechajte Ho oživiť ju Duchom Svätým a nechajte Ho riadiť ju Jeho Slovom a to vám pomôže objaviť čokoľvek, čo má byť objavené vo vnútorných zákutiach vašej mysle a srdca.

Teraz, v tomto sebaskúmaní, sa prosím naučte používať Božie Slovo, no používajte ho duchovne, moji milí priatelia. Židom 4,12: „Lebo Slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý dvojsečný meč a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov, a spôsobné posúdiť,“ čo? „…myšlienky a úmysly srdca.“ Viete, keď je Slovo duchovne rozlíšiteľné, je to meč ostrý ako britva, ktorý si jasne prereže svoju cestu dole až k samotnému jadru vášho bytia, do ríše vašich myšlienok, a dokonca do úmyslov srdca, ktoré sú vašou motiváciou. Ale moji milí priatelia, ak Slovo nie je duchovne rozlíšiteľné, je to len nôž na maslo, a to spôsobí, že budete so sebou spokojní. Zaistite si tú ostrú čepeľ. A až potom budete ochotný podstúpiť operáciu srdca. Majster Lekár je naozaj kvalifikovaný. Nespôsobí vám žiadnu zbytočnú bolesť, to vám sľubujem. Ale upozorňujem vás, že On bude odkrývať to, čo je potrebné odkryť. No keď to objavíte, nepohoršujte sa. Utečte ku krížu, prijmite Jeho odpustenie, a s Jeho milosťou to prekonáte. A moji milí priatelia, prosím urobte to, kým je čas. Neodkladajte to. Preskúšajte sa, preskúmajte svoje srdcia. Je to v poriadku s vaším srdcom? To je otázka. Potrebujeme si spraviť prestávku. Vstanete so mnou k modlitbe?

Otče na nebesiach, prosím, pomáhaj nám aj naďalej, aby sme pochopili, ako môžeme prísť k novému srdcu. Musíme zistiť svoju potrebu nového srdca, ak máme oň žiadať. A to laserovým lúčom svetla Tvojho Slova, prenikavým lúčom Tvojho Zákona, s duchovným rozpoznaním, svietiacim do samotného jadra nášho bytia, ktorým vieme objaviť akékoľvek pokrytectvo, ktoré má byť objavené. A pomôž nám objaviť ho teraz, pokiaľ sa ešte môžeme utiekať ku krížu, a kričať a dostať nové srdce. To je moja prosba v Ježišovom mene. Amen.

………..

Žiarlivo si stráž svoj čas na modlitbu a seba-skúmanie. Každý deň si oddeľ určitý čas na štúdium Písiem a spoločenstvo s Bohom. Takto obdržíš duchovnú silu a budeš rásť v milosti a obľube u Boha. Jedine On môže riadiť naše myšlienky správnym smerom. Jedine On nám môže dať vznešené ciele a formovať naše povahy na Božiu podobu. Pokiaľ sa k Nemu budeme približovať v úprimnej modlitbe, On naplní naše srdcia vysokými a svätými zámermy a hlbokou vážnou túžbou po čistote a jasnosti mysle. {RH, November 10, 1910 par. 14}

Ak si prajete, môžte si posúvaním textu v zelenom rámiku sledovať prednášku a vidieť kontext počas pozerania videa. Ak ste stratili miesto v textovej časti, stačí dať do vyhľadávača (CTRL-F) pár slov z miesta, ktoré práve pozeráte.