Select Page

Tu si môžte stiahnuť lekciu v pdf.

Rozvoj charakteru je vraj tá najdôležitejšia práca, aká bola kedy ľuďom zverená. Nasledujúcu hodinu budeme skúmať svoju výsadu i zodpovednosť pri nadobúdaní charakteru, aký má Kristus. Pripojte sa k nám v tomto pôsobivom cykle osobnej obnovy, keď nás kazateľ Stephen Wallace povedie „Od slávy k sláve“.

Takže poďme ďalej. Podrobne skúmame úlohu vôle pri prekonávaní pokušenia. Dôkladne študujeme Jakubovu pozoruhodnú ilustráciu toho, ako sa pokušenie stáva hriechom. {Jak 1,12-15} Jakub používa niečo z prirodzenej ríše, a síce narodenie dieťaťa, aby názorne ukázal, čo sa deje v duchovnej ríši, a síce ako sa pokušenie stáva hriechom. A urobil nám láskavosť tým, že abstraktnú, nehmotnú, duchovnú pravdu objasňuje konkrétnou, hmatateľnou, materiálnou pravdou. Môžeme sa z toho veľa naučiť, ak ten názorný príklad starostlivo preskúmame a pokúsime sa určiť duchovnú zhodu s každou fázou prirodzeného pôrodu. O toto sme sa pokúšali. Určili sme päť štádií procesu pokušenia. Povzbuďte ma niekto a povedzte mi, ktoré sú to.

Ktoré je prvé? Zvádzanie. Kto zvádza koho? Starý človek zvádza „Vilmu“ − a kto je Vilma? Je to vôľa, vedúca sila v domácnosti môjho ja. {SC 47.1} To ona spravuje dom, ale sama spadá pod autoritu manžela. Kto je jej prirodzený manžel? Starý človek, telo {Rim 6,6}, a ona je bezmocným, poddajným otrokom jeho tyranských vášní, túžob a chúťok. Je s ním spojená, spojená zákonom, až dokedy? {Rim 7,2} Kým ich smrť nerozdelí. A jediné miesto, kde ten starý človek umiera, je na úpätí kríža. Amen? Na úpätí kríža. A keď vierou prijímame Kristovu smrť za hriech ako svoju vlastnú, môžeme sa pokladať za skutočne mŕtvych hriechu. {Rim 6,11} Považovať starého človeka za mŕtveho a Vilmu za oslobodenú – je z nej vdova. Len ju prosím vdovou nenechajte.

Čo musíte tiež povedať na úpätí kríža, keď hovoríte: „Zomieram“ starému človeku? Musíte povedať aj čo? „Áno“ Ježišovi. „Áno,“ s Tebou, Pane Ježišu vstupujem do najsvätejšieho z manželstiev. Bezvýhradne Ti podrobujem svoju vôľu. Je Tvojou krvou vykúpenou nevestou. Je Tvoja, zmocni sa jej − a takto sme pripojení inému mužovi − aby som použil Pavlovu terminológiu zo 7. kapitoly Rimanom. Keď sa to stane, moji milí priatelia, a jedine vtedy, keď sa to stane je Vilma motivovaná a posilnená láskou svojho Manžela a Duchom svojho Manžela, aby zavrhla zvodné návrhy starého muža. Lebo hoci ju už viac netyranizuje, ešte stále sa poneviera v domácnosti môjho ja a pokúša sa ju presvedčiť, aby podviedla svojho nového Manžela, je tak? Telo síce nekraľuje, ale predsa len čo? Zostáva, {Rim 6,12} a presne odtiaľ prichádza pokušenie. To sú tie zvodné návrhy starého muža, ktorý sa snaží Vilmu prinútiť k čomu? Aby súhlasila a tým počala. „…a potom žiadosť, keď počne,“ vtedy sa pokušenie stáva čím? Hriechom. {Jak 1,15} A kde sa to odohráva? V súkromí spálne mysle, kde jedine vy a Boh viete, čo sa deje. A len čo Vilma povie: „Áno, drahý,“ v Božích očiach sme čo? Zhrešili. Zhrešili sme a máme zárodok hriechu.

Môže to trvať dlho, kým skutočne porodíme, možno ešte dlhšie ako deväť mesiacov. Môžete – a pozor na to − môžete to udržať v tajnosti a dlhý čas to maskovať, ale čo urobíte skôr, či neskôr? No tak. Povedzte mi, matky, čo urobíte? Skôr či neskôr porodíte, môžete byť tehotní iba do určitej doby a vyjde to von v okamihu slabosti, keď si myslíte, že sa nikto nepozerá. Ako tomu môžeme zabrániť? Môžeme? Áno. Je tu ešte jedna veľmi dôležitá duchovná pravda, niekoľko veľmi dôležitých duchovných právd, ktoré musíme v tomto štúdiu ďalej preskúmať. No skôr, než môžeme dúfať v požehnanie z tohto štúdia, duchovné veci sa posudzujú len duchovne {1 Kor 2,13-14}, a čo teda musíme urobiť? Osobne pozvať Božieho Ducha. Prosím, pomodlite sa so mnou. Modlite sa za mňa, za seba a ja sa pomodlím za vás.

Môj Otec v nebi, veľmi Ti dnes večer ďakujem za tú prednosť trávenia času študovaním Tvojho Slova. Môže to byť život meniaca skúsenosť pre každého z nás, ak nás požehnáš mocou a prítomnosťou svojho Ducha pri tomto štúdiu. Ja obzvlášť potrebujem to požehnanie. Nezaslúžim si túto prednosť viesť štúdium Tvojho Slova, ale ďakujem Ti, že z milosti si mu ju dal. Modlím sa, aby si mi skrze milosť umožnil správne oddeliť Slovo Pravdy, deliť sa o pravdu jasne a zrozumiteľne, a modlím sa, aby si mohol to, čo cezo mňa oznámiš, vysvetliť srdciam a mysliam až tak, že to uchváti vôle. Otec, prosím, nech je pravda taká jasná, aby usvedčila svedomie, aby presvedčila myseľ, uchvátila srdce, zvíťazila nad vôľou a zmenila život. Prosím, daj aby sme dnes večer prežili tú skúsenosť s pravdou. Za to sa modlíme v Ježišovom mene. Amen.

Ak sme počali, zhrešili sme… Aj keď to nevie nikto, len Boh a my sami. No skôr, či neskôr ten zárodok porastie a musíme čo? Porodiť. Citát z Patriarchs and Prophets {Patriarchovia a proroci}, str. 459. Dolu na strane 62 je napísané: „Než sa kresťan dopustí zjavného hriechu, prebieha v jeho srdci dlhý proces, utajený svetu, ktorým sa hriech pripravuje.“ Prosím, všimnite si: „Než sa kresťan dopustí zjavného hriechu, prebieha,“ kde? „v jeho srdci dlhý proces, utajený svetu, ktorým sa hriech pripravuje.“ Poznali ste niekedy kresťana, ktorý každého šokoval tým, že spáchal strašný hriech? A každý bol taký prekvapený, lebo sa im ani nesnívalo, že by bol schopný spáchať niečo také? Ako? Ľudia sa pýtajú, ako vôbec mohli urobiť takú vec? Odpoveď znie: Robili to v súkromí mysle už dlhý čas, a tak tým otehotneli, že v momente slabosti urobili čo? Porodili… keď si mysleli, že sa nikto nepozerá. Vráťme sa k nášmu výroku: „Než sa kresťan dopustí zjavného hriechu, prebieha v jeho srdci dlhý proces, utajený svetu, ktorým sa hriech pripravuje. Myseľ neklesne náhle zo stavu čistoty a svätosti a neprepadne náhle neresti, skazenosti a zločinnosti. Trvá určitú dobu, kým bytosť stvorená na Boží obraz zostúpi na úroveň zvieraťa, alebo sa stane stelesnením satanského ducha. Podobáme sa tomu, čo obdivujeme. Ak sa zaoberáme nečistými myšlienkami, zvyká si naša myseľ na hriech; a hriech, ktorý sa nám kedysi protivil, sa nám začne zdať príjemným.“

Viac o tom neskôr… Praktické aplikácie toho sú také dôležité. Moji milí priatelia, prosím vedzte, že ak súhlasíte v súkromí svojej mysle s akýmkoľvek známym hriechom, hoci sa mu oddávate len v obrazotvornosti, skôr či neskôr porodíte. A aj keby sa vám podarilo to utajiť pred druhými, pred Bohom to nikdy neskryjete. Viete, On vie, čo sa odohráva v spálni mysle. Vie, či Vilma povolila zvodným návrhom starého muža a len čo to urobí, v Božích očiach sme čo? Zhrešili. Prosím, pochopte to.

Keď počneme, sme absolútne zaviazaní porodiť? Nie. Prečo? Lebo, chvála Bohu, môžeme „potratiť“. Počujem „amen“? {Amen.} Nuž, milí priatelia, chcem, aby ste vedeli, že potrat nenávidím. Dobre? Ale ak je nejaká vec, ktorá stojí za to, aby sa potratila, tak je ňou hriech. Počujem „amen“? {Amen.} Chvála Bohu, že môžeme potratiť narodenie hriechu, aj po počatí. Ako sa to robí? 1. Jána 1,9. Ako urobíte potrat? „Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby,“ čo? „… aby nám odpustil hriechy a..“ čo? „… očistil nás od každej neprávosti.“ Počujem „amen“? {Amen.} Chvála Bohu, milý priatelia, že keď hriech vyznáme, môžeme ho potratiť. Niekto by mohol povedať: „Počkaj chvíľu, nikdy som to neurobil. Prečo to musím vyznať?“Ak vám niečo také prebehlo mysľou, jednoducho ste nepočúvali, alebo azda áno? Vedzte prosím, že v Božích očiach ste zhrešili, hoci ste s tým iba súhlasili, a ak ste zhrešili, čo musíte urobiť? Vyznať to, a urobte tak prosím ešte pred pôrodom. Pozrite, hriech sa zhoršuje a vina narastá, keď porodíme, lebo vtedy to prejde do inej, verejnej sféry a Boh je zdiskreditovaný a ostatní zranení. No nemyslite si, že to nie je hriech len preto, že je za zatiahnutými závesmi a zatvorenými dverami. Dobre? Je to hriech a vy ho musíte – ja ho musím – vyznať, ak sa má zastaviť, a chvála Bohu, že ak ho vyznáme, On je verný a spravodlivý a nielenže nám odpustí, ale čo ešte urobí? Očistí nás od všetkej neprávosti. Urobí „potrat“. Amen? Vojde dnu a vyčistí lono mysle a odstráni ten zárodok hriechu a znovu máme čisté srdce. Takého Pána, takého Manžela musíte milovať. Počujem „amen“? {Amen.} Takého verného a odpúšťajúceho, keď my sme mu neverní.

No prosím, skôr ako sa príležitostne poddáte zvodnému návrhu starého muža, spýtajte sa sami seba: „Naozaj to chcem urobiť môjmu božskému Manželovi, Ježišovi Kristovi?“ Viete, moji milí priatelia, práve kvôli tomuto nás láska Kristova núti. {2 Kor 5,14} Amen? Ak naozaj ľúbite svojho božského, duchovného Manžela, nebudete mu neverní, či áno? Ubezpečujem vás totiž, že tak ako je to s neverou ľudskému manželovi a ostrou bolesťou, ktorú to spôsobí, rovnako, ba ešte viac je to s bolesťou, ktorú spôsobíme v srdci nášho božského Manžela, keď sme neverní. Prosím, myslite na to najbližšie, keď budete zvádzaní…

Vari niet lepšej cesty? Vari niet lepšej cesty ako zabrániť pôrodu, než ako mať jeden potrat za druhým? No tak, vari nejestvuje účinnejšia kontrola pôrodnosti? Aká? Abstinencia. Počujem „amen“? Je tu trochu ticho. Odmietnuť počať, to je tá najlepšia kontrola pôrodnosti. Okamžite a dôsledne odmietať zvodné návrhy starého muža. Odmietať nevernosť svojmu božskému Manželovi, Ježišovi Kristovi. A všimnite si, že som povedal „okamžite,“ a tiež „dôsledne“ odmietať zvodné návrhy starého muža. Nemôžem viac zdôrazniť, aké dôležité je urobiť to okamžite. Urobiť to ako, trieda? Okamžite.

Počúvajte citát z Testimonies {Svedectvá}, zv. 5, str. 177: „Tolerovaná nečistá myšlienka a pestovaná nesvätá túžba a duša je nakazená, jej počestnosť ohrozená. ,Žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.‘ {Jak 1,15} Ak nechceme spáchať hriech, musíme si strážiť jeho počiatok. Každý pocit a každá túžba musí byť zachovaná v podriadenosti rozumu a svedomiu. Každá nesvätá myšlienka sa musí,“ čo? „…okamžite zavrhnúť.“ Počujem „amen“? {Amen.} Tu to máte, milí priatelia, presne tu.

To je tajomstvo skutočného a dôsledného víťazstva nad pokušením.

Každá nesvätá myšlienka sa musí čo? … okamžite zavrhnúť; a okamžite ju musíme zajať v plen do poslušnosti Krista. {2 Kor 10,5} Amen? Ak, ak pre lásku Kristovu {2 Kor 5,14} a v sile Ducha Svätého {Rim 8,13} okamžite zavrhneme, tú nesvätú myšlienku, zhrešili sme tým, že sme ju mali? Nie, chvála Bohu. Citát z Manuscript Release, zv. 2, str. 343: „Pokušenie nie je hriechom, pokiaľ nie je pestované.“

Viete, odhalím vám tu svoju dušu. Myslím, že to pri vás môžem urobiť. Už ste mojimi priateľmi, je tak? {Amen.} Dobre. Môžete sa niektorí z vás v tomto so mnou stotožniť? Niekedy som skutočne šokovaný ohavnosťou pokušení, ktoré prichádzajú do mojej mysle. Neviem, či to satan vzbudzuje moje zvrátené chúťky a vášne cez moje zmysly, alebo či mi vštepil niečo do mysle tým, že mi to našepkáva do ucha. Mimochodom, jeden z vás sa so mnou o tom rozprával: satan vštepuje myšlienky tak, že ich šepká do ucha. Neviem, čo je ich zdrojom, ale sú časy, keď som šokovaný a zhrozený nad ohavnosťou pokušení, čo mi prichádzajú na myseľ a pre lásku Kristovu {2 Kor 5,14}, a v sile Ducha Svätého {Rim 8,13} ich odmietam a nenávidím. Ale cítim sa pošpinený už len preto, že som ich mal. Je tu niekto z vás, kto je so mnou zajedno? Chápete, čo sa vám tu snažím ukázať? {Amen.}

Veľa odvahy mi dodáva tento výrok. Počúvajte. Citát z Review and Herald, 27. marec 1888: „Niektoré myšlienky a pocity podnecuje a vyvoláva…“ Povedal by som, že tu máme obidve techniky. Počujete ich? „Niektoré myšlienky a pocity podnecuje a vyvoláva satan…“ „Podnecuje“ − to je šepkanie do ucha. „Vyvoláva“ − to je stimulovanie prostredníctvom zmyslov. Obe ste ich zachytili? „Niektoré myšlienky a pocity…“ O čom to hovoríme, trieda? Myšlienky a pocity? O charaktere. {5T 310.1} „Niektoré myšlienky a pocity podnecuje a vyvoláva satana tie trápia aj najlepších ľudí, ale ak sa nepestujú, ak sa odmietnu ako odporné, dušu neznečistí vina a nikto iný nie je poškvrnený ich vplyvom.“ Hovorím: „Chvála Bohu.“ Čo vravíte vy? {Amen.} Chvála Bohu! Kiež nám Boh pomôže okamžite ich zavrhnúť ako odporné. Počujem amen? {Amen.} Okamžite.

Moji milí priatelia, to sa však dá urobiť len v moci a sile nášho božského Manžela, {Rim 8,13}; a dá sa to urobiť len pre lásku nášho božského Manžela, Ježiša Krista. {2 Kor 5,14} Vo svojej vlastnej sile to nezvládnete a nebudete k tomu ani dostatočne motivovaní, pokiaľ nebudete Ježiša milovať. Vidíte, znovu sme pri tom istom kľúčovom ponímaní. Žiada si to Kristovu lásku, aby ste zvíťazili nad protichodným činiteľom. Žiada si to Kristovu lásku. Musíme zareagovať na tú lásku, čo nás priťahuje. „A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých,“ čo? „… potiahnem.“ {Ján 12,32} Musíme reagovať.

Musíme láske dovoliť, aby nás každý deň ťahala k úpätiu kríža a každý deň musíme začať tým, že povieme tie dve veci. A ak si z tohto seminára nezapamätáte nič iné, priatelia, prosím, aspoň tie dve veci si zapamätajte. Aké dve veci hovoríme pri úpätí kríža? Čo v prvom rade povieme starému mužovi? „Zomieram.“ Zomieram starému človeku… a ako často to musíme robiť? − Každý deň. {1 Kor 15,31} Každý deň musíme prichádzať k úpätiu kríža. Dennodenne prijímať Kristovu smrť hriechu, ako svoju vlastnú. Dennodenne považovať nášho starého človeka za ukrižovaného s Kristom. {HP 227.1-6} Je to jediný spôsob, je to JEDINÝ spôsob, ako môžeme byť vyslobodení z despotického nevoľníctva a otroctva starému mužovi, pod ktorým je Vilma od prirodzenosti. Hovoríme: „Zomieram“ starému mužovi, ale čo iné ešte jedným dychom vravíme? „Áno“ Ježišovi. „Áno“ Ježišovi.

Spomínate si na tú pieseň? „Ak tu niekto chce žiť večne, nech povie: ,Áno.‘ Ak tu niekto chce chodiť po zlatých uliciach, nech povie: ,Áno.‘“ Pamätáte sa? Viete, myslieval som si, že je to len taká povrchná pieseň. Prečo by ste sa ľudí vo svete pýtali, či chcú žiť večne? Samozrejme, že všetci chceme žiť večne. No potom som sa nad tým zamyslel a vlastne to pomáha. Skrýva sa tu hlboké posolstvo. Chcete žiť naveky? Musíte ísť ku krížu a vydať sa za Ženícha. Musíte povedať „Áno“ Ježišovi. Počujem „amen“? {Amen.} A musíte to robiť každý deň, moji milí priatelia. Ježiš prichádza, hľa, Ženích ide! {Mat 25,6} No ak máme byť pripravení odísť s Ním domov, musíme byť súčasťou… nevesty. Amen? Kristovo telo, cirkev {1 Kor 12,27}, je Kristovou nevestou {Iz 54,5}. Písmo to hovorí veľmi jasne. Musíme vojsť do najsvätejšieho z manželstiev, ak máme byť pripravení ísť domov so Ženíchom a zúčastniť sa na svadobnej hostine Baránkovej. {Zj 19,7-9} Ak chcete žiť večne, musíte denne putovať ku krížu {RH, 2. december 1890, ods. 15}, a vravieť „zomieram“ starému človeku a čo ešte? „Áno“ Ježišovi. A tí, čo to urobili, ukrižovali telo s jeho vášňami a žiadosťami. Galaťanom 5,24: „A tí, čo sú Kristovi, ukrižovali telo s jeho vášňami a žiadosťami.“

Všimnite si, že nemôžete byť Kristovi, kým ste nezomreli starému mužovi. Prečo? Lebo Ježiš sa nebude deliť o Vilmu s iným manželom. Počujem „amen“? {Amen.} Bolo by to cudzoložstvo. Ježiš s nami nikdy nevstúpi do cudzoložného vzťahu. Rozumiete mi, priatelia? Preto teda skôr, než sa vôbec môžeme duchovne, zákonne zosobášiť s Ježišom, čo musíme urobiť? Musíme zomrieť starému človeku, musíme zomrieť starému mužovi, a presne to tu Pavol hovorí: „A tí, čo sú Kristovi…“ Čo urobili tí, ktorí sú Jeho krvou vykúpenou nevestou? „Ukrižovali telo s jeho vášňami a žiadosťami.“

Citát z Adventist Home, str. 127: „Dostali sme príkaz ukrižovať telo s jeho sklonmi a žiadostivosťou. Ako to máme urobiť? Máme telu spôsobovať bolesť? Nie, ale popraviť pokušenie k hriechu. Zvrhlá myšlienka sa musí vypudiť. Každú myšlienku zajímame v plen do poslušnosti Krista. {2 Kor 10,5} Všetky telesné sklony sa majú podrobiť vyšším mocnostiam duše. Božia láska musí vládnuť zvrchovane; Kristus musí zasadnúť na nerozdelený trón. Naše telá sa majú považovať za Jeho kúpené vlastníctvo. Údy tela sa majú stať nástrojmi spravodlivosti.“

Pozrite, priatelia, keď prichádzate ku krížu a odovzdávate svoju vôľu Ježišovi, stávate sa načisto Jeho, všetko, čo ste, je Jeho. Ste Jeho, telo, myseľ a duch. Všetko, čo ste, je Jeho. 1. Petra 4,1-2: „Keď tedy Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mysľou; lebo ten kto trpel na tele, prestal od hriechu, aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale,“ čomu? „… vôli Božej žil zbývajúci čas v tele.“

Viete, keď Vilmu poddáte svojmu božskému Manželovi, Jeho vôľa sa stane vašou vôľou, a ten zákon − zákon manžela − pochopte to prosím… Čo je to zákon manžela? Tvoja túžba sa ponesie k tvojmu mužovi a on bude čo? …panovať nad tebou. {1 Moj 3,16} Ten zákon je buď kliatba, alebo požehnanie, v závislosti od toho, s akým manželom ste zosobášení. Rozumiete mi? Ak ste zosobášení so starým človekom, čo je zákonom manžela? Kliatba. No keď prichádzate ku krížu, zomierate starému mužovi a zosobášite sa s Ježišom, potom je zákon manžela požehnaním. Počujem „amen“? {Amen.} Tvoja túžba sa ponesie k tvojmu mužovi a on bude vládnuť nad tebou, a sľubujem vám, že On vládne s láskou a niet väčšej radosti ako byť pod láskavou, vľúdnou vládou Toho, ktorý je láska. A nájdete dokonalú slobodu a šťastie v dokonalom podrobení sa vláde Ježiša, lebo Jeho láska motivuje vaše srdce a poslúchate Ho s potešením. Rozumiete tomu? Prežili ste to, Pán vám žehnaj? Ak nie, z celého srdca chcem, aby ste to prežili. Musíte to prežiť, ak máte byť pripravení odísť domov so Ženíchom, keď príde.

2. Korintským 5,14-15: „Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych.“ Viete, práve láska nás motivuje k tomu, aby sme prestali napĺňať žiadosti tela a začali privoľovať žiadostiam Ducha. Rozumiete mi? Jedine láska je dostatočnou motiváciou, ktorá spôsobí zmenu, a dnes večer chcem s vami uvažovať o veľmi, veľmi vzácnej pravde. Neviem, ako ďaleko sa v tomto štúdiu dostaneme, no prosím pochopte, že názov tohto štúdia „Poznáte pravdu“ {Ján 8,32} je presným opakom názvu posledného štúdia, „Keď žiadosť počne.“ {Jak 1,15} Poviem to znovu: Názov tohto štúdia „Poznáte pravdu“ je presným opakom názvu posledného štúdia, a síce „Keď žiadosť počne“. Čo tým myslím?

Pracujte so mnou; prosím, pochopte to. „A poznáte pravdu a pravda vás,“ čo? „…oslobodí.“ {Ján 8,32} „A poznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ To slovo „poznať“ v gréčtine, v hebrejčine a áno, zjavne, ako budeme vidieť aj v angličtine, znamená viac než len spoznať niečo mysľou. To slovo používame na označenie najdôvernejšieho poznania, aké môžeme okúsiť a to je také spojenie (zjednotenie), ktoré vyústi do prinášania ovocia. 1. Mojžišova 4,1: „A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina…“ Aké slovo tu máme? Adam „poznal“ Evu. Očividne je to teda viac ako len: „Ach, viem kto si, si moja žena.“ Či nie? Zjavne áno. Toto je to najintímnejšie poznanie, ktoré prináša čo? Ovocie ako výsledok. Sme v tom zajedno? V Novej zmluve máme tú istú myšlienku, keď nám Písmo hovorí, že Mária „nepoznala“ Jozefa a predsa čo? Počala. Počala z koho? Z Ducha Svätého. {Luk 1,34-35; 2,21}

Pamätáte sa znovu na tie tri štádiá v poznávaní pravdy, až po bod oslobodenia? Čo musíme najskôr? Pochopiť ju rozumom. Po druhé čo? Objať ju citmi a ako hovoríme od samého začiatku, najdôležitejšie je číslo tri a hovorí čo? Poddajte sa jej vôľou. Až keď spravíme tretí krok, až vtedy skutočne poznáme pravdu. Sledujete to? Až keď sa Vilma poddá Tomu, ktorý je Pravda, až vtedy budeme cele vyslobodení z nášho prirodzeného otroctva hriechu, nášho ja a satana… a chránení pred prirodzeným otročením hriechu, svojmu ja a satanovi. Aké dôležité je teda, aby sme poznali pravdu v tom najplnšom, najhlbšom význame slova. Aké dôležité je poznať pravdu až do bodu, keď nielenže budeme schopní prestať niesť ovocie hriechu a smrti, ale tiež začneme prinášať ovocie Ducha. Rozumeli ste tomu? Je to také dôležité.

Pozrite, Vilma zohráva dvojakú úlohu − pochopte to, milí priatelia. Prosím, sústreďte sa so mnou. Čo má Vilma? Dvojakú úlohu. Nielenže musí povedať „nie“ zvodným návrhom starého muža, povedať „nie“ žiadostiam tela, ale okrem toho sa musí tiež rozhodnúť, že urobí čo? Že povie „áno“ žiadostiam Ducha {Gal 5,16-17} a rozhodne sa súhlasiť so žiadosťami Ducha, so žiadosťami svojho nového Manžela, Ježiša Krista, a teda počať… Sledujete to? A keď dá súhlas žiadostiam Ducha, čo je v lone mysle? Zárodok ovocia Ducha. Teraz môže niesť ovocie na čo? Na slávu Božiu. A čo je tým ovocím? Charakter, aký má Kristus. Amen? {Amen.} Čo je ovocím Ducha? Charakter, aký má Kristus. Vidíte, ako sa to všetko týka rozvoja kresťanského charakteru? Úloha vôle je taká kľúčová, taká rozhodujúca.

Tá pravda, ktorú musíme poznať v tom najhlbšom, najplnšom zmysle, chopiť sa jej rozumom, objať ju citmi a podrobiť sa jej vôľu, čo je to za pravdu, ktorú musíme poznať? Nuž, Žalm 119,142: „Tvoja spravodlivosť je spravodlivosťou na veky, a tvoj zákon je,“ čo? „… pravda.“ „Tvoj zákon je pravda.“ Ak teda máme poznať pravdu až do toho bodu oslobodenia, musíme svoju vôľu bezvýhradne podriadiť Božiemu zákonu. Amen? {Amen.} Lenže, milí priatelia, musí to byť ochotné, láskou motivované podrobenie sa, a k tomu dôjde len vtedy, keď dospejeme k láske k Zákonodarcovi. A keď milujeme Zákonodarcu, potom poslušnosť Jeho zákonu už viac nie je povinnosťou, ale čím? Radosťou. A povieme: „Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je,“ kde? „…v mojich vnútornostiach.“ {Žalm 40,9}

Čo iné je ešte pravda, ktorú musíme poznať, ak máme byť oslobodení? Ján 17,17: „Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.“ Božie Slovo má v sebe takú hlbokú a vzácnu pravdu, milí priatelia, no ak máme zakúsiť oslobodzujúcu moc, ktorú nám poskytuje, musíme urobiť viac ako ju len rozumovo pochopiť. Amen? {Amen.} Musíme ju láskyplne prijať a potom, čo je najdôležitejšie, ochotne sa jej podriadiť, a potom prežijeme jej oslobodzujúcu, posväcujúcu moc vo svojich životoch. Mení nás zvnútra, robí z nás nové stvorenie. Zákon je pravda, Slovo je pravda. No kto je nakoniec pravda? Kto je nakoniec pravda? Ježiš je pravda. Prečo? Lebo je zosobneným zákonom a Slovom, ktoré sa stalo telom. {Ján 1,14} Preto, koniec-koncov, On je pravda. Počúvajte Ho, ako to vyhlásil toľkými slovami. Ján 14,6: „A Ježiš mu povedal: ,Ja som cesta i pravda i život.‘“

Milí priatelia, poznáte Ježiša? Poznáte dnes večer Ježiša? A viete, že sa vás nepýtam: „Viete, kto to je?“ Vy všetci viete, kto On je. Ani sa vás jednoducho nepýtam: „Milujete ho?“ Pýtam sa vás na niečo oveľa dôležitejšie, než len to. „Naozaj Ho poznáte?“ Ak Ho poznáte správne, budete Ho vedieť aj správne milovať, a ak Ho poznáte správne, bude vás tešiť bezvýhradné poddávanie sa Jeho vláde. A poznáte pravdu až do bodu oslobodenia, a budete ňou posvätení. Počúvajte, aký vzťah s vami túži mať, milí spolu členovia Kristovej nevesty. Hozeáš 2,19: „A zasnúbim si ťa na večnosť a zasnúbim si ťa v spravodlivosti a v súde, v milosti a v mnohom zľutovaní a zasnúbim si ťa vo vernosti, a poznáš Hospodina.“ Fíha! V kontexte zasnúbenia, čo sú vlastne zákonné, záväzné zásnuby, čo tým myslí, keď vraví: „A poznáš Hospodina?“ Je to intímne poznanie, ktoré v tvojom živote prinesie ovocie. A moji milí priatelia, práve preto chce, aby sme Ho poznali. Ján 15,16: „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil, a ustanovil som vás, aby ste vy išli a,“ čo? „…niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo: aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám.“ Prečo chce, aby sme Ho poznali? Aby sme v tom zväzku, v tom vzťahu, boli úrodní. Amen? {Amen.} Boli úrodní.

No úrodní nemôžeme byť, kým nepoznáme Pravdu až tak, že jej dovolíme celkom sa zmocniť našej vôle. Citát z Review and Herald, 15. marec 1892: „Pravda sa má,“ čo? „… zmocniť vôle…“ Kto je Pravda? Ježiš. Čo máme Ježišovi dovoliť? Aby sa zmocnil Vilmy. Počujem „amen“? {Amen.} Ona je Jeho krvou vykúpená nevesta. Prosím, dajte Mu ju bez výhrad.

Viete čo, milí priatelia? Práve tuná, práve tuná máme dôvod, prečo je Božia cirkev zostatkov ešte stále tu a nie so Ženíchom v Kráľovstve, v ktorom mohla a mala byť už dávno. {Manuscript 4, 1883. Ev 696.2} Problém nie je v tom, že nemáme pravdu, ale v tom, že sme pravde nedovolili, aby mala nás. Držali sme si ju od tela, držali sme ju v rozumovej sfére, a áno, niektorí ju možno uviedli do citovej sféry, a vyvoláva to v nich príjemné pocity, keď myslia na určité aspekty pravdy. Lenže, milí priatelia, pravda musí vstúpiť do sféry vôle a zmocniť sa ľudskej vôle skôr, ako budeme pripravení na Ježišov príchod, a skôr, ako budeme medzičasom schopní pomôcť iným, aby sa pripravili. Počujem „amen“? {Amen.}

Pozrite, vy a ja nebudeme mať živé svedectvo {Zj 12,11} − nemôžeme byť živými epištolami {2 Kor 3,3} − iba ak skutočne žijeme duchovne, vďaka nášmu intímnemu spojeniu s Ježišom. {AA 452.1, DA 359.2} Rozumiete mi? Nemôžete niesť pravé ovocie Ducha, ak nepoznáte Ježiša. Môžete byť schopní robiť veci, ktoré vyzerajú ako ovocie Ducha. Počúvajte! Keby ste prišli do môjho domu a vyšli zadnými dverami, videli by ste zopár nádherných červených jabĺk. Vždy, keď ich vidím, začnú sa mi zbiehať slinky, sú také nádherné. Vždy som v pokušení zdvihnúť ich a odhryznúť si. No keď som ich videl po prvýkrát, a manželka mi nepovedala, čo to vlastne je, zodvihol som ich a boli nejaké ľahké. Obrátil som ich a tam bola malá nálepka s textom: „Vyrobené v Taiwane.“ Musím aplikovať tú ilustráciu? Je možné mať umelé ovocie Ducha, či nie? „Vyrobené v Tennessee.“ Moji milí priatelia, ak máte mať vy a ja skutočné ovocie, musíme byť skutočne spojení s Ježišom. Musíte mu dovoliť, aby sa zmocnil vašej mysle, vášho srdca a čo je najdôležitejšie, vašej vôle… To najdôležitejšie je vaša vôľa.

Mám pre vás dnes večer otázku, moji drahí priatelia. S kým ste zosobášení? S kým ste zosobášení? Nechcem, aby ste odpovedali verejne, ale úpenlivo vás prosím, aby ste sa to spýtali sami seba súkromne: s kým ste zosobášení? A, samozrejme, viete, že nehovorím o ľudskom manželstve. Hovorím o tom najdôležitejšom manželstve: S kým ste zosobášení duchovne? Všetci bez výnimky, čo sme v tejto miestnosti, sme začali ako zosobášení s kým? So starým človekom {Rim 7,1-6}; a pokiaľ nepodnikneme púť k úpätiu kríža, sme s ním stále zosobášení. Počuli ste, čo som povedal? A možno sme tú púť už raz absolvovali, ale ak sa na ňu nevydávame každý deň {RH, 21. január 1902, ods. 14}, tak hoci sme boli s Ježišom chvíľku zosobášení, skĺzli sme späť pod tyranského manžela, zvaného starý človek. A viete, milí priatelia, desivé je na tom to, že vôbec nie je také jednoduché určiť, s kým sme zosobášení. Aké je však základné pravidlo? Matúš 7,20: „A tak ich teda po ich ovocí poznáte.“ Ale pozor: existuje aj umelé ovocie. Rozumiete mi? S kým ste zosobášení? Nerozoberajte len správanie, ovocie vášho života. Prosím, s pomazaním očnou masťou Ducha Svätého {Zj 3,18}, hľaďte hlboko dovnútra. Koho milujete naozaj zvrchovane? Ježiša? Alebo seba samého? Prečo robíte tie dobré veci, ktoré robíte? Prečo sa vyhýbate robeniu zlých vecí? Je to preto, aby ste vyzerali dobre? Aby ste boli obdivovaní a uznávaní? Aby ste si udržali svoju prácu, lebo keby ste sa zle správali, mohli by vás vyhodiť? Aké sú dôvody?

Pozrite, ak sme zosobášení s Ježišom, tak robíme správne veci z lásky ku Kristovi. Amen? Prvé štyri prikázania dodržiavame preto, že zvrchovane milujeme Boha, a posledných šesť preto, že nesebecky milujeme druhých. A vďaka láske pre nás poslušnosť nie je veľkým problémom. Pretože milujeme, už nemusíme škrípať zubami, aby sme neklamali, nekradli a neboli neverní manželke − a láska je naplnením zákona. {Rim 13,10} Amen? {Amen.}

S kým ste zosobášení?

Pán vám žehnaj, nemajte mi za zlé, ak dnes večer trošku vŕtam. Viete, chcem, aby ste boli pripravení, keď príde Ženích. Chcem, aby ste boli pripravení, keď príde Ženích, a ak máte byť pripravení, musíte sa s Ním zosobášiť teraz! Teraz musíte poznať Ježiša! Ak ho naozaj poznáte, aké je ovocie vášho života?

V Galaťanom 5,19-23 sú uvedené obidve skupiny ovocia. Prvou je ovocie zväzku so starým človekom. Ak je Vilma ešte stále pod tyranskou vládou svojho prirodzeného manžela, aké je ovocie toho vzťahu? „A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota…“ Mimochodom, to všetko môže prebiehať len kde? Medzi pravým a ľavým uchom. Neprehliadnite to, prosím. Toto všetko sa môže odohrávať za zatiahnutými závesmi a zatvorenými dverami spálne mysle, a jedine vy a Boh viete, že sa to deje. „A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.“ Aká to je bezútešná (úbohá) hromada potomkov, ale to je výsledok Vilminho sexuálneho spojenia sa so starým mužom. Prosím, ak sa deje čo len náznak z toho niečoho, čo i len v súkromí spálne vašej mysle, prosím, kvôli sebe a kvôli Kristovi nemeškajte. Utečte k úpätiu kríža a zakričte: „Zomieram“ starému človeku a „Áno“ Ježišovi. Prosím! Keď podriadite svoju vôľu Jemu a spoznáte Ho, aké bude ovocie vášho života? 22. verš: „Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; proti takým veciam nieto zákona.“

1.Jána 2,3-5: „A potom známe, že sme ho poznali, keď,“ čo? „… zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: ,Znám ho‘, a jeho prikázaní nezachováva, je lhár, a v tom niet pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná. Po tom známe, že sme v ňom.“ Ak dodržiavame Jeho prikázania. No nezabudnite, prosím, že láska je naplnením zákona. {Rim 13,10} Musíte urobiť viac ako sa len prispôsobiť litere. Musíte konať v zhode s Duchom {Rim 7,6}, ak skutočne zachovávate prikázania. Rozumiete mi?

Moji priatelia, vzácna pravda sa skrýva v druhom prikázaní. Trápila ma, keď som si ju po prvýkrát uvedomil pred mnohými rokmi, ešte ako dieťa. „… Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som,“ čo? „… silný Boh žiarlivý.“ {2 Moj 20,5} Žiarlivý? Myslieval som si: „To neznie dobre. Boh by nemal byť žiarlivý. To je predsa zlá vec.“ No teraz je to jedna z mojich obľúbených myšlienok. Boh žiarli na svoju nevestu. Počujem „amen“? {Amen.} Nechce sa o ňu deliť s nikým iným. Chce ju výlučne pre seba. Moji milí priatelia, povzbudzujem vás, aby ste využili Božiu žiarlivosť na vás. A keď ste zvádzaní, volajte k Nemu, aby vám pomohol zostať mu verní − a sľubujem vám, že vyprázdni hoc aj celé nebo, ak treba, aby komukoľvek či čomukoľvek zabránil položiť svoj špinavý prst na Jeho vzácnu, krvou vykúpenú nevestu. Chvála Bohu, že máme žiarlivého Boha. Počujem „amen“? {Amen.} Žiarli na vás. Žiarli na vás. Využite to, a sľubujem vám, že tá žiarlivá láska, ktorej ide len o vaše najlepšie dobro, s tou môžete počítať odteraz až na večnosť, a nič, NIČ, iba ak vaša vlastná vôľa vás môže od Neho oddeliť. Počuli ste, čo som práve povedal? Nič, iba ak vaša vlastná vôľa vás od Neho môže oddeliť. Rimanom 8,38: „Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti ani moci,“ − čo k tomu patrí? Satan a celé jeho kráľovstvo. „…ani prítomné ani budúce veci ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.“ No Vilma môže ten zväzok kedykoľvek pretrhnúť, je tak? Pozrite, tento božský Manžel vás nenúti, aby ste s ním zostali zosobášení. Pritiahol vás láskou a tou láskou vás aj udrží, ale ak chcete, môžete ju odmietnuť a môžete ísť svojou oddelenou cestou. No úpenlivo vás prosím, nerozhodnite sa tak. Neprichádza mi na um žiadna hlúpejšia voľba ako táto. Moji milí priatelia, hľa, Ženích ide! {Mat 25,6} Vyjdite a stretnite sa s Ním, prosím.

Viete, prečo väčšina adventistov siedmeho dňa zďaleka tak nedychtí po Ježišovom príchode? Úprimne, hlboko dolu v srdci skutočne až tak netúžia po tom, aby Ježiš prišiel, lebo sú zosobášení so starým človekom a sú takí zabratí do dočasných hriešnych pôžitkov {Žid 11,25},  že si vôbec nie sú istí, či chcú, aby sa to skončilo. No sľubujem vám, že ak skutočne milujete Ježiša, celá vaša duša bude túžiť po Jeho návrate, a všetok svoj čas, energiu a prostriedky venujete na urýchlenie toho návratu… A vo vašom živote sa ukáže, čo vaše ústa skutočne tvrdia, alebo nie. Naozaj chcete, aby Ježiš prišiel? Ľahko sa to hovorí, ale skutočne to žijete? Hovoríme: „Tento svet nie je náš domov, len ním prechádzame, naše poklady sú uložené niekde za modrou oblohou.“ Spievame to − zo srdca − a predsa robíme čo? Pracujeme a potíme sa a investujeme, aby sme mali pohodlný dôchodok. Budujeme si veľký bankový účet. No tak, priatelia, nevidíte tu trochu rozpor? Bože pomôž nám byť ľudom, ktorý tu neplánuje ísť do penzie. Počujem „amen?“ {Amen} Bože pomôž nám byť ľudom, ktorý vloží absolútne všetko do dokončenia diela, aby sme tu nemuseli ísť do penzie. Môžeme ísť domov s Ježišom!

Boh nám pomáhaj, aby sme boli takým ľudom. A keď Ježiš príde, priateľu, brat môj, sestra moja, modlím sa z celého srdca, aby nemusel povedať nikomu v tejto miestnosti, alebo nikomu, kto sleduje v obývačke či kdekoľvek… Modlím sa, aby nikomu z nás nemusel povedať: „Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!“ {Mat 7,23} A teraz už viete, čo tým naozaj myslí, je tak?

„Nikdy som vás nepoznal.“

A tí, čo sa hrajú na cirkev a predstierajú, že sú súčasťou nevesty už veľa rokov, sa odtackajú dozadu a povedia: „Nože, počkaj chvíľu, urobil som tak veľa dobrých vecí v Tvojom mene. Čo tým myslíš? Máš určite nesprávneho človeka.“ Pochopte, prosím, že aj dobré skutky, ak boli vykonané z iného dôvodu než z lásky ku Kristovi sú v Jeho očiach neprávosťou, nezákonnosťou − lebo naplnením zákona je láska. {Rim 13,10} Ak robíte dobré skutky motivované sebectvom, je to nezákonnosť. Počujem „amen“? {Amen.} Prosím, nezistite to, až keď už bude príliš neskoro. Prosím, nezistite, že vaše ovocie bolo len z plastu. Prosím, zistite to teraz, ak to potrebujete zistiť, a potom príďte ku krížu a zosobášte sa s Ježišom, a keď príde, budete pripravení ísť domov a oslavovať Ho po celú nekonečnú večnosť. Moji milí priatelia: „Hľa, Ženích ide!“ {Mat 25,6} Pripravte sa, pripravte sa, buďte pripravení, to je mojou modlitbou. Povstaneme?

Otče v nebesiach, tak veľmi Ti ďakujem, že nám pomáhaš lepšie pochopiť, čo to skutočne znamená poznať pravdu. Pomôž nám, prosím, aby sme dovolili láske Toho, ktorý je pravda, aby nás pritiahla k úpätiu kríža, a nech z hlbín svojej duše zvoláme: „Zomieram“ starému mužovi a „Áno“ Ježišovi. Príď, Pane Ježišu, buď jedno s nami, aby sme my boli jedno s Tebou, a pomôž nám prinášať ovocie Ducha, aby sme mohli zjavovať Tvoj charakter a aby si nám, keď prídeš, mohol povedať: „Dobrá práca, dobrý a verný sluha… Bol si verný. Poď a buď mojou nevestou naveky.“ Kiež práve to povie Ženích každému jednému z nás, za to sa modlím v Jeho mene. Amen.

Ak nájdete akúkoľvek chybu v texte, budeme Vám veľmi vďační, ak nám napíšete, aby sme ju mohli opraviť. Pokiaľ máte záujem, môžte si posúvaním textu v zelenom rámiku sledovať prednášku a vidieť kontext počas pozerania videa. Ak ste stratili miesto v textovej časti, stačí dať do vyhľadávača (CTRL-F) pár slov z miesta, ktoré práve pozeráte.

0

Your Cart