Tu si môžte stiahnuť lekciu v pdf.

Rozvoj charakteru je vraj tá najdôležitejšia práca, aká bola kedy ľuďom zverená. Nasledujúcu hodinu budeme skúmať svoju výsadu i zodpovednosť pri nadobúdaní charakteru, aký má Kristus. Pripojte sa k nám v tomto pôsobivom cykle osobnej obnovy, keď nás kazateľ Stephen Wallace povedie „Od slávy k sláve“.

Páčia sa mi slová tej jednoduchej piesne: „Obráť svoje oči na Ježiša, dobre sa pozri do Jeho krásnej tváre, a pozemské veci budú podivne zahmlené vo svetle Jeho slávy a milosti.“ Je v tom tak veľa pravdy. Čím viac sa zamilujeme do slávy Božieho charakteru, ktorá je nám zjavená v tvári Ježišovej, tým menej budeme zamilovaní do vecí tohto sveta, až kým nebudú tak podivne zahmlené, že už pre nás viac nebudú ani príťažlivé. Amen? {Amen.} No ako sme vás už upozorňovali, musím vás upozorniť znovu, obzvlášť v kontexte nášho štúdia. Ak obrátite svoje oči na veci tohto sveta, budú sa vám stále viac a viac páčiť. Tvár Ježiša bude postupne zahmlievaná, až kým, nakoniec, nebude vôbec príťažlivá. A presne o to sa diabol snaží. Pozrite, diabol vie ako úžasne príťažlivý je Ježiš, a robí všetko čo len môže, aby nám zabránil v objavovaní tej príťažlivosti, ktorou by sme k Nemu mohli byť priťahovaní. Prosím, nedovoľte mu, aby v tomto u vás uspel moji priatelia.

O niečo sa s vami pri tomto štúdiu musím podeliť. Je to pre mňa obrovským bremenom už veľa rokov. Je to zvláštne bremeno z dôvodu mojej vlastnej osobnej skúsenosti, a z dôvodu, že som videl mnoho ďalších, ktorí boli presne tak nepriaznivo ovplyvnení, ako som bol ja. Keď som prišiel k uzretiu slávy a keď som si uvedomil, ako neopísateľne prekrásny je Ježiš, a s úctou som sa Mu začal klaňať, a keď som zakúsil stále rastúcu lásku k Nemu, a primerané vytriezvenie z iného čo ponúka tento svet − divil som sa, prečo mi tak dlho trvalo dostať sa do tohto druhu vzťahu, a k takejto skúsenosti s Ním. Prišiel som na to, čo je toho príčinou.

Milí priatelia, prosím, odpustite mi, ak budem tak trochu ohnivý pri tomto štúdiu. Vlastne, možno budem pôsobiť nahnevano, ale chcem vás uistiť, že nie som. Som iba úprimný. No vzplanie vo mne hnev a dúfam, že je to spravodlivé rozhorčenie, keď vidím, koľko škody medzi nami ľuďmi nepriateľ spôsobil, prostredníctvom tejto najsmrteľnejšej zo všetkých jeho zbraní, z celého jeho arzenálu. Možno ste už uhádli o čom budem hovoriť. Predtým než budeme pokračovať, chcel aby ste sa úprimne modlili za to, aby mi Pán pomohol jasne prednášať pravdu, aby mohla usvedčiť svedomia, ktoré treba usvedčiť, aby mohla presvedčiť mysle, ktoré treba presvedčiť, aby mohla zaujať srdcia, ktoré treba zaujať, aby mohla premôcť vôle, ktoré treba premôcť, aby mohla obrátiť životy, ktoré treba obrátiť. Prosím, modlime sa za vyliatie Ducha Svätého, nielen na mňa, aby som mohol hovoriť pravdu a len pravdu, v moci Ducha Pravdy, a v mene Toho, ktorý je Pravda, ale aby ste vy mohli prijať pravdu, a aby ste mohli byť oslobodení a posvätení pravdou. Nepoznám osobný život nikoho z vás, čo je výhodou, lebo môžem hovoriť veľmi priamo, a nikto si nemôže myslieť, že na neho poukazujem, lebo neviem, kde sa v tej oblasti, ktorej sa budem venovať nachádzate. Opäť vás však prosím, milí priatelia, nehnevajte sa na mňa, že hovorím tak úprimne a tak otvorene. Lebo k tomuto problému tak hovoriť musím. Robím to preto, lebo vás mám rád. A hoci za to, s čím sa chcem s vami podeliť nevyhrám žiadnu súťaž popularity, nevadí mi to. Je to v poriadku. Nie som tu na to, aby som vyhrával súťaže popularity. Som tu na to, aby som vám povedal to, čo musíte počuť, či už to chcete, alebo nechcete prijať. Poďme sa pomodliť.

Môj Otec v nebesiach, prosím prevezmi vedenie nad všetkým, čo sa povie a urobí v tejto nasledujúcej hodine. Nech hovorím pravdu; nech poviem všetko, čo chceš aby som povedal. Nech to poviem spôsobom, ktorým Ty chceš aby som to povedal, hoci to môže byť pre niektorých veľmi pohoršujúce. Otec, prosím Ťa, pomôž mi dostatočne milovať týchto bratov a sestry na to, aby som k nim mohol hovoriť otvorene a priamo o jednom z najúspešnejších diablových nástrojov, ktorý nás odvádza od toho, aby sme sa stali, alebo účinnými svedkami Kráľa, alebo vhodnými občanmi Kráľovstva. Daj každému jednému učenlivého ducha, a ak by niektorí potrebovali vykonať zmeny v tejto oblasti, prosím Ťa, pre lásku Kristovu, nech sú ochotní to urobiť. Toto je mojou modlitbou v Ježišovom mene. Amen.

Venujeme sa otázke duševnej stravy. Prišli sme k poznaniu, že to, čím si napĺňame svoju myseľ priamo určuje charakter, ktorý budujeme. Alebo, aby sme použili oveľa známejší výrok, či text: „Vo vzhliadaní sme,“ čo? „…menení.“ „…menení na ten istý obraz, na ktorý hľadíme.“ {ST, 31. marec 1887, odst.12} To je stará známa pravda, založená na našom kľúčovom texte celého semináru, 2. Korinťanom 3,18: „No, my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej sťa v zrkadle meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ Vo svetle tohto faktu sa musíme s Dávidom rozhodnúť: „Nepostavím si pred svoje oči veci beliála.“ {Ž 101,3}

No moji drahí priatelia, ak naozaj chceme ako ľud zažiť oživenie… A naozaj chceme ako ľud zažiť oživenie, či nie? {Amen.} Ak chceme naozaj zažiť oživenie ako ľud, musíme sa nie len rozhodnúť nestavať si pred oči nič zvrátené, ale musíme urobiť aj krok vpred. Žalm 119,37: „Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť; obživ ma na svojej ceste!“ Počujem „amen“? {Amen.} Chcete prežiť oživenie? {Áno.} Potom, z milosti Božej sa musíte rozhodnúť, nielen že neupriamite svoje oči na nič zvrátené, ale musíte sa tiež rozhodnúť, že odvrátite svoje oči od čoho? Od bezcenných vecí. A milí priatelia, problém, ktorému sa musím venovať je ten, že ak to nie je skazené, tak je to prinajmenšom, a takmer bez výnimky – bezcenné.

O čom tu hovorím? Televízia, videá, teraz DVD, filmy, videohry, hudba – áno, ale obzvlášť televízia, DVD, a filmy.

Milí priatelia, bývali sme… Boh vám žehnaj, niektorí z vás si to pamätajú. Boli sme ľudom, ktorý nechodil do kina. Takí sme boli. Boli sme tým známi. Pamätám si, že keď som ako dieťa cestoval loďou do misijných polí so svojimi rodičmi, jeden z námorníkov sa ma spýtal, ako sa zvyknem zabávať. A keď zistil, že netancujem, nechodím na večierky, a nechodím do kina, pamätám si, že bol skutočne udivený. Povedal: „Človeče, veď ty predsa nemáš vôbec žiadnu zábavu.“ Bývali sme ľud, ktorý proste nechodil do kina. Teraz je vzácnou výnimkou nájsťAdventistu siedmeho dňa, ktorý nechodí do kina.

Čo sa stalo? Nuž, diabol použil neuveriteľne rafinovaný trik. Podarilo sa mu vynájsť kino, ktoré sa zmestí do našich obývačiek. Voláme to televízia. Pre mnohých z vás, s rovnakou farbou vlasov ako ja, to bolo vynájdené v priebehu vášho života. Mnohí z nás si žiadny nezaobstarali, mnohí však áno. My sme žiadny nemali, lebo sme boli na misijnom poli, ale keď sme prišli domov na dovolenku, jeden sme si zadovážili. Čiernobiely. Veľmi dobre si to pamätám. Okamžite som bol očarený televíziou. Pozrite, Boh vám žehnaj, dôvodom, prečo sa cítim byť v tejto téme taký silný – dovoľte mi, aby som sa pred vás postavil a bol úprimný – je to, že som sa dostal zo závislosti. Som ex-závislák na TV, videu a filmoch. Nerád to priznávam, ale musím. A viem z prvej ruky o čom hovorím, ako aj o pustošiacom vplyve aký má tento druh duševnej stravy v živote kresťana. Vo veľmi mladom veku som sa stal závislý od TV. Keď som býval v dome rodičov, moje televízne menu bolo dosť prísne monitorované. Samozrejme, nemohol som zostať u rodičov navždy. A tá túžba, ktorá silnela a závislosť, ktorá sa udomácnila, potrebovali uspokojenie. Keď som nebol pod drobnohľadom svojich rodičov, objavil som nejaké vzrušujúce veci na pozeranie, a to malo na mňa rastúci nepriaznivý účinok.

Nie som sám. Sú tu mnohí z vás, ktorí majú možno podobné skúsenosti. Postupom času, s príchodom novej generácie, malo stále viac a viac adventistov televíziu vo svojich obývačkách, a hneď ako slnko v sobotu večer zapadlo, vytiahli popcorn a zapli TV so sobotňajšími večernými filmami, a mnoho našich mladých ľudí sa začalo pýtať: „Nuž, keď sa to môže pozerať tu, prečo sa to nemôže pozerať tam, v divadle?“ A my sme začali pokašliavať a horko ťažko sme v rozpakoch povedali: „V divadle je zlá atmosféra, fajčí sa tam a sú tam zlí ľudia…“ Tým sme úplne minuli pointu, a čo je pointou? „Vo vzhliadaní sa meníme.“ Nezáleží na tom kam pozeráte, meníte sa na podobu toho, na čo sa pozeráte. Milí priatelia, tie logicky rozmýšľajúce deti sa rozhodli, že ak je to v poriadku pozerať v obývačke, musí to byť v poriadku pozerať aj v divadle. A teraz to robia prakticky všetci. Teraz nie len že pozeráme TV, ale máme DVD prehrávače, finančne podporujeme požičovne tým, že si požičiame DVD, zasunieme ich do prehrávača a pozeráme.

Otázka: Ak kŕmime svoje mysle týmto druhom duševnej stravy, ktoré menu nám slúži ako strava? Menu, ktoré sme dostali, keď sme sa spýtali telesného človeka, že čo by si dal rád? Alebo menu, ktoré sme zaškrtli, keď sme sa spýtali duchovného človeka čo by si dal rád? Ktoré menu? Ktoré menu je to? Vy viete, že je to to telesné. Viete, že je to telesné. Nikto racionálne mysliaci nemôže proti tomu argumentovať. Ak máte o tom nejaké pochybnosti, musíte si položiť túto otázku: Aký je celý zmysel televíznej a video produkcie? Filmovej produkcie? Zarobiť peniaze, však? Teraz, ak získate ľudí, ktorí vám budú platiť za pozeranie toho, čo vyrobíte, musíte vyrobiť niečo také, čo budú mať radi. Sme v tom všetci zajedno? Myslím, že je to dosť jasné. Budete im ponúkať to, čo je na duchovnom menu? „Myseľ tela je,“ čo? „nepriateľstvom naproti Bohu,“ {Rim 8,7} takže čokoľvek duchovné im bude proti srsti. Určite si nekúpia lístok, aby si to pozreli, a ak to dáte do televízie, zabudnite na vysokú sledovanosť. A nebudete môcť predať žiadny reklamný čas, pretože to nikto nebude pozerať. Takže čo musíte urobiť? Musíte ponúknuť tej neobrátenej väčšine populácie to, po čom prirodzene túži, čo je vlastne telesný odpad, ktorý uspokojuje žiadosti tela, žiadosti očí a chlúbnu pýchu života. {1 Ján 2,16}

Moji drahí priatelia, ak vy a ja – počúvajte – ak vy a ja sedíme pred tými obrazovkami, kŕmime svoju myseľ týmto druhom potravy, zákonite si tým budujeme telesný charakter. „Ste tým čo jete.“ Stávate sa tým, na čo sa pozeráte. To je zákon. Funguje to, či sa vám to páči alebo nie, či tomu veríte alebo neveríte. Stávate sa tým, na čo hľadíte. Niet pred tým úniku. A ak kŕmime svoje mysle týmto druhom duševnej stravy, určite sa nemeníme od slávy k sláve {2 Kor 3,18}, meníme sa od degradácie k degradácii, na charakter podobný satanovmu, zatiaľ čo po celý čas udržiavame celkom dobrú fasádu, rutinu obielených hrobov. {Mat 23,27}

Musím vám prečítať jeden výrok. Preberieme si ho vetu po vete, lebo má veľmi hlboký význam. Duch prorocký nám dáva mnoho rád o televízii, videu a filmoch. Poviete si: „To nie je možné, veď umrela predtým, ako boli vynájdené.“ Áno, to je pravda, ale rady ktoré dáva o divadelnej zábave sú priamo aplikovateľné. Počuli ste čo som povedal? Sú priamo aplikovateľné, a nikto proti nim nemôže rozumne argumentovať. Pozrite, divadelná zábava bola v jej časoch relatívne mierna. Avšak nová verzia bola zmenená na sofistikované umenie a vedu v diablovom arzenáli proti Božiemu ľudu. Počúvajte jej citát. Je to z knihy Adventist Home, str. 516: „Nič na našej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivosť… ako divadelné predstavenie.“ Milí priatelia, prosím pochopte, že hovoríme len o jednom z niekoľkých negatívnych vplyvov. Existuje ich niekoľko, ale tento jeden je jedinečný. Toto je najsilnejšia zbraň v diablovom arzenáli. Toto je číslo, aké? Jedna. Preto som sa rozhodol o tom hovoriť. „Nič na našej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivosť… ako divadelné predstavenie.“

Pauza: Čo je to predstavivosť? Pamätajte, že kresťan má povinnosť. Má povinnosť kontrolovať myšlienky a predstavivosť. {AH 334.4} Pamätáte si, už sme to študovali. Čo je to predstavivosť? Predstavivosť je kreatívne posudzovanie obrazov, už predtým zaznamenaných v pamäti. Zachytili ste to? Chcel by som to zopakovať. Čo je to predstavivosť? Je to kreatívne posudzovanie obrazov, už predtým zaznamenaných v pamäti. Pozrite, vaša myseľ je neuveriteľná banka dát. A všetko, čo si vložíte do pamäti prostredníctvom vašich zmyslov sa tam natrvalo zaznamenáva. Čo sa tam? Natrvalo zaznamenáva. Avšak pretože máme len málo elektrickej energie, nemôžeme to vyvolať. Nespomenieme si na všetko, ale je to tam. Všetko je tam. Robili sa neurologické štúdie, ktoré sú priam fascinujúce, kde ponárali elektronické sondy do pamäťovej partii mozgu, a dávali tam slabé impulzy. Sú schopní vám tým pripomenúť veci, ktoré sa stali v dávnej minulosti, a to až do najmenších detailov. Nazýva sa to prúd vedomia. Je to také, akoby ste cez to všetko znovu prechádzali. Je to všetko zaznamenané, je to všetko tam. Všetko je tam.

Kto si myslíte, že to vie? Satan. Milí priatelia, on sa skutočne vášnivo usiluje otráviť naše mysle ukladaním všetkých druhov nevhodného, telesného, svetského odpadu do tej banky dát, a tým otravuje a poškvrňuje našu predstavivosť. Ó, čo by som len urobil, čo by som dal za to, keby som tam mohol vstúpiť, a vymazať niektoré z tých záznamov, ale nemôžem. Sú zaznamenané natrvalo. Neviem ako vy, ale ja mám chvíle, keď ma nepriateľ pokúša priamo skrze moju pamäť. Už ste to niekedy zažili? Môže sa to stať na najneočakávanejšom mieste a v najneočakávanejšom čase. Môžete byť v zbore a náhle sa ten obraz vynorí z vašej pamäti, a vy budete vyvlačovaní a vábení. {Jak 1,14} Čo by som len dal za to, keby som mohol vymazať niektoré z tých záznamov. Ale nemôžem. Sú zaznamenané natrvalo. No chvála Bohu, môžem urobiť to – a pre lásku Kristovu sa to učím robiť stále priamejšie a dôslednejšie – že už v prvom momente, keď sa obraz objaví na obrazovke vedomia môjho myšlienkového života, poviem: „Nie, ja si vyberám Ježiša.“ A nikto v tejto miestnosti ani len netuší, koľkokrát to tento muž musí urobiť, pretože mnoho rokov spolupracoval s nepriateľom pri ukladaní odpadu do svojej pamäti. Som k vám úprimný a otvorený. Odhaľujem vám tu niečo zo seba, no niektorí z vás sa s tým môžu stotožniť.

Milí priatelia, počúvajte ma: Kto je zodpovedný za to, ako sa tá banka dát naprogramuje v životoch našich detí predtým, než dozrejú a sú dostatočne vyspelí, aby robili múdre rozhodnutia? Kto je zodpovedný? Rodičia. My sme zodpovední. Bojím sa o rodičov, ktorí zistia v súdny deň, že ich deti nie sú spôsobilé pre občianstvo v nebi, lebo ich vychovávali pred televíziou. Veď ona bola taká výborná a pohodlná opatrovateľka. Bratia, sestry, druh odpadu, ktorý je predkladaný deťom dnešných dní je absolútne desivý. Kreslené filmy sú jasne démonické a hrozne násilnícke. Kreslené filmy – pre deti! Nepriateľ pripravuje generáciu, ktorej bude úplne chýbať i posledný zbytok súcitu. Bude pripravená vyraziť a prenasledovať svojich blížnych ako zvieratá, zabíjať ich bez výčitiek svedomia, a z proroctva vieme, že sa to stane. {Zj 6,11; 5T 451.2} Diabol musí ešte spracovať značné množstvo ľudských duší predtým, než dostane ľudí do pozície, aby to urobili.

Pozrite, v prvej svetovej vojne bolo naozaj ťažké dostať našich chlapcov k tomu, aby čo i len uvažovali nad tým, že niekoho zastrelia. Mali k tomu prirodzenú averziu, rovnako ako každá ľudská bytosť, ktorá má nejaký zbytok predstavy o Bohu by mala mať k tomu prirodzenú averziu. Takže čo museli urobiť? Museli ich cvičiť, cvičiť a cvičiť, aby ich dostali aspoň k zamysleniu sa nad spustením spúšte, a na tým, že zoberú inej ľudskej bytosti život. Druhá svetová vojna bola o niečo ľahšia; niektoré veci sa zmenili. No ešte stále to bolo ťažké. Potom prišiel Vietnam a to už bolo ľahšie. A teraz sa vyvinuli tieto počítačové hry, kde sa vlastne strieľajú ľudia vo virtuálnej realite. Mimochodom, hovoril som s jedným mužom, ktorý je vyslúžený seržant a bol zapojený do výcviku mužov. Povedal: „Vieš Steve, počítačové hry, ktoré teraz máme sú oveľa živšie, násilnejšie a realistickejšie ako to, čo sme používali na vycvičenie vojakov, aby išli a zabíjali nepriateľa.“ A je dnes ťažké dostať ľudí k tomu, aby išli, zobrali zbraň a strieľali do niekoho? Nie, oni po tom túžia. V skutočnosti existujú istí platení ľudia, ktorí behajú po celom svete, hľadajú nejakú armádu, len aby sa mohli pridať a mohli niekoho zabíjať.

Vidíte čo nepriateľ urobil s ľudskou povahou prostredníctvom týchto médií? V skutočnosti sú všetky počítačové hry zachvátené ubližovaním a násilím, spôsobujúce bolesť a utrpenie. A čím grafickejšie je zobrazenie utrpenia, tým populárnejšia tá hra je. Ak rozstriekate krv a rozhádžete časti tela všade okolo, predáte ich milióny. Takýmto postupným učením sme nadobudli satanský charakter, a začína to u Janka, ktorý sedí pred televízorom a pozerá kreslené filmy. Ak si myslíte, že zveličujem, zamyslite sa prosím znovu. Máte hlavu v piesku, ak si neuvedomujete čo sa deje. Je to úplne desivé.

Fakt, ktorý ma skutočne hnevá – a verím, že je to spravodlivé rozhorčenie – je to, že producenti tohto druhu odpadu majú tú odvahu nám hovoriť, že to nemá nepriaznivý vplyv na tých, ktorí to pozerajú. Že to neovplyvňuje ich správanie. A potom sa obrátia a povedia výrobcovi: „Hej, počúvaj, dáme ti päť sekúnd na vloženie reklamy do tohto programu, a za päť sekúnd môžete vašou reklamou ovplyvniť správanie každého, a navnadiť ich k tomu, aby si kúpili váš produkt.“ A potom majú tú drzosť nám hovoriť, že zvyšok celého programu neovplyvňuje správanie nikoho. Je to trochu rozporuplné, či nie? Akí hlúpi si myslia, že sme? Akí sme hlúpi?

Milí priatelia, pred chvíľou som si všimol, keď som prechádzal okolo ihriska základnej školy, že všetci sa navzájom kopali. Navzájom sa kopali. A boli tam doktori, ktorí obväzovali rozbité kolená. Čudoval som sa, čo to má znamenať? Zistil som, že „ninja korytnačky“ besneli, a evidentne ninja korytnačky aj kopú. Priamo a radikálne to ovplyvňuje správanie, obzvlášť správanie detí. No nemyslite si, že to neovplyvňuje vaše.

Priatelia, Adventist Home, str. 408: „Toto je doba, kedy sa všade hemží skazenosť. Žiadosť očí a skazené vášne sú prebúdzané pozeraním a čítaním. Srdce sa kazí prostredníctvom predstavivosti.“ „Srdce sa kazí prostredníctvom,“ čoho? „…predstavivosti,“ a čo sme práve čítali? „Nič na našej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivosť… ako divadelné predstavenie.“ Už si to dávate dohromady? „Srdce sa kazí prostredníctvom predstavivosti. Myseľ si vychutnáva uvažovanie o scénach, ktoré prebúdzajú nižšie vášne. Tieto odporné obrazy, premietnuté do poškvrnenej predstavivosti ničia mravy, a pripravujú oklamaným, zaslepeným bytostiam voľný priechod pre žiadostivé vášne. Ďalej nasledujú hriechy a zločiny, ktoré strhávajú bytosti stvorené na Boží obraz, na úroveň zvierat, až ich nakoniec stiahnu do záhuby.“ Je to silný výrok, ale nie je vôbec prehnaný. Vôbec nie. A to neuveriteľne násilnícke, kriminálne správanie, ktoré sa prejavuje v dnešnej spoločnosti je priamym dôsledkom naprogramovania mysle prostredníctvom televízie, videa a filmov. Je to priamy dôsledok.

Druhá vec, ktorú spôsobuje divadelná zábava: Opäť Adventist Home, str. 516: „Nič na našej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivosť, nič tak neničí náboženské dojmy… ako divadelné predstavenie.“ Náboženské dojmy – čo sú to náboženské dojmy? Spomínate si na naše štúdium slova „khar-ak-tare“? {L08, str. 8} Je to pečať, ktorá je nám vtlačená do myslí, ako priamy dôsledok nášho obvyklého myslenia a cítenia. Sme v tom zajedno? Čo túži Ježiš, skrze plán spasenia, svojím Duchom zapečatiť do našich myslí? Ducha a zákon lásky. Nie je to novozákonné zasľúbenie? Židom 8,10: „Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.“ Milí priatelia, najúčinnejší spôsob, s ktorým diabol prišiel, aby vymazal vyrytý Boží zákon z mäsitých dosiek našich sŕdc, je divadelné predstavenie. „Nič na našej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivosť, nič tak neničí náboženské dojmy… ako divadelné predstavenie.“ Nič. Toto je číslo jeden. Ak sa vystavujete tomuto druhu duševnej stravy, prijímate silný a negatívny vplyv a pečať na svoju myseľ.

Messages to Young People, str. 144: „Lebo ako (človek) zmýšľa vo svojej duši, taký je.‘ {Prís 23,7} …Naše myšlienky majú byť prísne strážené; lebo jediná nečistá myšlienka pôsobí mocným vplyvom na dušu. Zlé myslenie zanecháva zlé stopy na mysli.“ Milí priatelia, má ten materiál, ktorý prichádza cez obrazovky, tendenciu podporovať zlé myšlienky? Áno, má. Vy viete, že má. A už len jediná nečistá myšlienka zanecháva hlboký vplyv.

No je tu ďalší problém. Znovu Adventist Home, str. 516: „Nič na našej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivosť, nič tak neničí náboženské dojmy a neberie tak chuť na pokojné zábavy a vážne životné skúsenosti, ako divadelné predstavenie.“ „…neberie tak chuť na pokojné zábavy a vážne životné skúsenosti, ako divadelné predstavenie.“ Všimli ste si, ako rýchlo sa mladá generácia dneška začne nudiť? Ako rýchlo sú hotoví vysloviť verdikt: „Toto je také nudné.“ Prečo je to také nudné? Lebo v porovnaní s tým neuveriteľne vzrušujúcim a stimulujúcim materiálom, ktorým si pred tými obrazovkami kŕmili mysle, áno, reálny život je vážne nezaujímavý a nudný. Priatelia, ak živíme svoju duševnú paletu týmto druhom neuveriteľne korenistého, stimulačného duševného jedla, aká je šanca, že budeme skutočne prahnúť po tom solídnom, jednoduchom Chlebe života, po Božom Slove? Aká je šanca? Povedzte mi, aká je šanca? Nie je nijaká, nijaká! A práve tu máte dôvod, prečo my ako ľud už viac nie sme študentmi Slova, ako sme kedysi bývali. {Amen.} Priznáte si to so mnou? {Amen.} Tak sme stimulovali našu mentálnu paletu všetkými druhmi telesnej potravy, že už vôbec nemáme hlad, či smäd po Slove Božom. A prinajlepšom, škrípajúc zubami sa na 15 minút ráno prinútime zhltnúť nejaké to duchovné jedlo, lebo je to našou povinnosťou. Lenže si to nevychutnáme a ani nás to nevyživuje.

Moji drahí priatelia, ak sa my ako ľud máme pripraviť na Kristov príchod, a ak my ako ľud máme byť medzitým schopní pomáhať druhým pripraviť sa na Kristov príchod, musíme odstrániť satanov oltár zo svojich obývačiek a nahradiť ho Božím oltárom. {Amen.} Toto musíme urobiť. Nemôžeme sa kŕmiť týmto druhom duševnej stravy a súčasne sa nádejať, že si budujeme charakter, aký má Kristus. Nie. Taká nádej nie je. Prosím, uvedomte si to.

Christian Education, str. 185: „…mnohí z nás inteligentne neporozumeli pravde, ktorá je v Ježišovi.“ Prečo? „Myseľ je bohato kŕmená senzačnými príbehmi.“ Moji drahí priatelia, toto autorka písala, keď boli ešte len čiernobiele stránky. Účinok je oveľa silnejší, keď je to vo farbách, a vyprodukované Hollywoodom. Je to ďaleko viac zmyslové a podnetné. „Myseľ je bohato kŕmená senzačnými príbehmi. Žijú v nereálnom svete a nie sú schopní vykonávať praktické životné povinnosti… Buď sú plní nepokoja, alebo si stavajú vzdušné zámky a nedokážu komunikovať, iba ak o tých najbanálnejších témach. Ušľachtilejšie schopnosti, prispôsobené na sledovanie vyšších cieľov, boli degradované na rozjímanie o triviálnych, alebo horších než triviálnych veciach, až pokiaľ sa ich vlastník s takými témami neuspokojil, a málokedy má potom silu dosiahnuť niečo vyššie. Náboženské myslenie a konverzácia sa stali ohavnými. Duševná potrava, ktorá mu zachutila, ho svojimi účinkami poškvrňuje a vedie k nemravnosti a zmyselným myšlienkam. Cítila som úprimnú ľútosť na tými dušami, keď som si uvedomovala ako veľa strácajú zanedbávaním tej príležitosti, že môžu prísť k poznaniu Krista, v ktorom sú sústredené naše nádeje na večný život. Ako veľa vzácneho času je premárneného, hoc by v ňom mohli študovať Vzor pravej dobroty.“

Milí priatelia, aj keby vplyv televíznych programov bol úplne neutrálny, čo ale nie je, ale aj keby bol ten vplyv úplne neutrálny, i tak by som stále trval na tom, že by bol pre nás prekliatím, už len kvôli tomu času, čo by nás odvádzal od hľadenia na Krista. Viete čomu verím z celého svojho srdca? Verím z celého svojho srdca, že keby sme my, ako ľud, trávili tak veľa času pozeraním sa na Krista, štúdiom Jeho života, ktorý je daný v Písme, ako ho trávime pred obrazovkami, už dávno by sme boli v Kráľovstve. {Amen.} Už dávno by sme boli v Kráľovstve. Ako dlho budeme odďaľovať Pánov návrat? Chcel by som, aby ste si čestne položili túto otázku.

Adventist Home, str. 416. Čestne. „Ach, kiež by sa mladí ľudia zamysleli na vplyvom, ktorým vzrušujúce príbehy pôsobia na myseľ. Môžete, po takom čítaní,“ – v tomto prípade pozeraní – „…otvoriť Slovo Božie a čítať so záujmom Slová života?“ Môžete? Nie. „Nezdá sa vám potom Božia kniha nezaujímavá? Čaro toho zamilovaného príbehu je v mysli, ničí jej zdravý tón, a zabraňuje vám sústrediť svoju myseľ na dôležité, vážne pravdy, týkajúce sa vášho večného záujmu. …hrešíte i proti Bohu a tak trávite čas, pretože by ste tento čas mali venovať Jemu…. Mám pre vás posolstvo. Teraz rozhodujete o svojom budúcom osude, no spôsob, ako budujete svoj charakter je taký, že sa sami vylučujete z Božieho raja.“

Milí priatelia, je to priame, ja viem… a môžem vás tým uraziť. No musím vám to povedať tak, ako to je. Rozhodujeme o svojom budúcom osude tým, čím živíme svoju myseľ. A ak sa rozhodneme živiť svoje mysle týmto telesným odpadom, volíme si byť nepripravení na Kristov príchod. Už predtým som vás varoval, že som nešťastný a skľúčený, keď o tomto hovorím, moji priatelia, ale robím to preto, lebo milujem túto cirkev. A veľmi chcem aby povstala a svietila {Iz 60,1}, aby sme mohli dokončiť dielo a aby Ježiš mohol prísť. No nikdy to neurobíme, ak budeme naďalej pozerať na tento svet a na veci tohto sveta. Nikdy to neurobíme. Máme byť mesiacmi v splne, ale splnom môžete byť len vtedy, ak odrážate svetlo slnka. My sme však dovolili, aby svet úplne zatienil svetlo slnka, a dôsledkom je to, že sme v tme tohto sveta. Bože, pomôž nám. Počujem „amen“? {Amen.}

My nielen že neodrážame žiadne svetlo, ale sledujte aj toto prosím a nech je to pre vás výstrahou. Keď pozeráme na tú morálnu tmu, ktorá k nám prúdi skrze tieto obrazovky, nakoniec sa sami oslepíme. 1. Jánova 2,11: „…lebo tma oslepila jeho oči..“ Pamätám si jednu štúdiu, úžasnú štúdiu, ktorá bola o živote zvierat v hlbokej jaskyni, v ktorej nebolo absolútne žiadne svetlo. A v tej jaskyni boli jašteričky. Iné druhy, ktoré žijú na povrchu, behajú, vidia všetko naokolo, ale tie, ktoré boli tam dolu v tme, kde nebolo nijaké svetlo, boli úplne slepé. Nevideli nič. Milí priatelia, skrze tieto obrazovky prichádza hrozné množstvo tmy, a ak vy a ja vystavujeme oči našej mysle tejto tme, my sami sa nakoniec urobíme neschopnými vidieť prekrásne svetlo, ktoré vyžaruje z tváre Ježiša. Prosím, uvedomte si to. Prišiel nám vo svojej tvári zjaviť svetlo Božej slávy, no vy obraciate svoje oči na veci tohto sveta, a tvár Ježiša bude stále hmlistejšia a hmlistejšia, až kým úplne prestanete vidieť to svetlo – už nebudete môcť vidieť. A to je beznádejný stav.

Mount of Blessings, str. 92: „Rovnaký zákon platí v duševnom ako aj vo fyzickom svete. Ten kto trvale zostáva v tme nakoniec stráca schopnosť videnia. Je uzavretý v priestore, tmavšom ako polnočná tma, a neprenikne ju ani poludňajšie slnko. ,Chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči.‘ {1 Ján 2,11} Neustálym pestovaním zla, zámerným prehliadaním prejavov Božej lásky, hriešnik stráca lásku k dobru, túžbu po Bohu, samotnú schopnosť prijať svetlo nebies. Pozvanie milosti je stále rovnako láskyplné, svetlo svieti tak jasne, ako keď prvýkrát osvietilo jeho dušu, avšak hlas dolieha do hluchých uší, svetlo do slepých očí.“ Tento stav, do ktorého sa môžete dostať milí priatelia, je desivý. Je to beznádejný stav. Svetlo stále svieti, no my sme úplne slepí. Úplne slepí.

Ešte na niečo vás musím upozorniť ohľadom sýtenia sa z týchto obrazoviek. Čím viac sa tým sýtite, tým viac po tom budete túžiť, až sa na tom stanete závislí. Znovu Adventist Home, str. 516: „Nič na našej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivosť, nič tak neničí náboženské dojmy a neberie tak chuť na pokojné zábavy a vážne životné skúsenosti, ako divadelné predstavenie. Láska k týmto scénam sa zvyšuje s každou povoľnosťou, rovnako ako sa túžba po opojných nápojoch zvyšuje s ich užívaním.“ Z osobnej skúsenosti viem, že je to pravda. Bol som úplne závislý, práve tak na televízii, videu a filmoch, ako je alkoholik závislý na fľaši. No chválim Boha, lebo On ma oslobodil od tej závislosti, a teraz som závislý na Ježišovi a na štúdiu Jeho Slova.

Priatelia, existujú aj ďalšie veci, ktoré robí televízia, a ktoré by som s vami rád prebral. Neexistuje efektívnejší prostriedok, ktorý by nás urobil pasívnejšími a necitlivejšími na ľudské potreby, než tieto média. Ako to robia? Porozmýšľajte o tom so mnou. Boh nám dal oči, aby sme videli ľudské potreby, zrejme v tom slova zmysle, aby sme sa zdvihli a urobili niečo pre ich naplnenie. Správne? No televízia je umelé vystavenie sa ľudským potrebám. V tomto slova zmysle nemôžete urobiť nič, aby ste im pomohli. Takže, čo vás to učí? Hľadieť na ľudské potreby a nič s tým nerobiť. Dokonca aj Televízne noviny k tomu môžu viesť. Sledujete Afričanov umierajúcich od hladu, zatiaľ čo si napchávate ústa popcornom. Nielen že sa učíte nič nerobiť, ale učíte sa byť aj spokojní s tým, že nič nerobíte. A aký je výsledok? Dočítate sa o tom v novinách: ohavné zločiny spáchané za bieleho dňa, úbohé obete trpiace strašným zneužívaním, a rôzni ľudia stojaci naokolo sa prizerajú, pričom nikto nezdvihne prst, aby pomohol obeti. A vo vnútri sa pýtate: „Ako mohli len tak stáť a prizerať sa?“ Odpoveď: Robia to stále, každý večer vo svojej obývačke sa prizerajú na utrpenie obetí.

Nielen že sa dostali do stavu, kde nemajú absolútne žiadny sklon ísť pomôcť, oni sa dokonca dostali do stavu, kde prežívajú chorú radosť z utrpenia obete. Ak si myslíte, že som zašiel priďaleko, porozmýšľajte znovu. Ak by to nemali radi, čo myslíte, prečo by si potom ľudia za to zaplatili a šli pozerať to najpestrejšie vylíčenie ľudského utrpenia? Vidíte ako pekelne nám satan mení charaktery prostredníctvom týchto médií? Vidíte to? Milí priatelia, ak sedíme pred obrazovkami, tak s ním spolupracujeme a budujeme si charakter podobný tomu satanovmu. Musíte to vedieť. Pochopte to, prosím! V tomto sa so sebou nezahrávajte. Musíte si vyvoliť. Hovorím vám pravdu. A Jeho Duch dosvedčuje vášmu duchu, že to, čo počujete je pravda. {Amen.} Nikto tu nemôže rozumne argumentovať proti tomu, čo som vám práve povedal. Nikto. A na základe toho sa musíte rozhodnúť. Musíte si vybrať, nikto to neurobí za vás. Musíte sa sami rozhodnúť. Ale ja a môj dom {Jozue 24,15} nebudeme mať televíziu. Nazvite si to extrémom, nazvite si to fanatizmom, nazvite si to ako chcete. Takto to proste bude. Ja si neverím, keď som pri nej.

Teraz priznávam, že som vyšiel zo závislosti. Spýtajte sa nejakého alkoholika. Bol by blázon, ak by si dal do obývačky plné fľaše s alkoholom. Či nie? Takže ja ju nemôžem mať. Poznám tiež pár ľudí čo majú televízor, a pozerajú len naozaj hodnotné veci. A sú veci… Priznávam, že sú veci, ktoré sú hodné pozretia – stojí za to si ich pozrieť. No pre tohto človeka nestojí za to, aby mal okolo seba neustále pokušenie len kvôli tým niekoľkým veciam, ktoré stoja za pozretie. Nestojí mi to za to. A okrem toho, aj keď je tam ten najlepší materiál, ešte vždy môžem svoj čas využiť lepším spôsobom, ako pozeraním.

Niektorí možno povedia: „A čo vysielanie na kanáloch 3ABN a Hope TV?“ Dobre, to je úžasné. Je to ale všetko čo pozeráte? Ak áno, tak Pán vám žehnaj. No buďte opatrní! Dajte pozor, aby ste nedostávali všetko svoje duchovné jedlo z druhej ruky. Neuspokojte sa s tým, že ju dostanete od iných. Sami si otvorte Bibliu. To najlepšie, čo vám môžu dať tí druhí je iba nahliadnutie, ktoré vám môže pomôcť vo vašom osobnom štúdiu. Je pre nás veľmi ľahké byť lenivými v našej kresťanskej skúsenosti, a nechať sa kŕmiť lyžičkami, slabým odvarom z kresťanských televíznych staníc. Dávajte si pozor na tú pascu. Priatelia, chcem vás vyzvať, kvôli vám a kvôli Kristovi, aby ste sa vážne zamysleli nad týmito vecami a rozhodli sa.

Tiež by sme mohli argumentovať proti televízii na jednoduchej báze psychologických a mentálnych schopností. Sú psychiatri, ktorí urobili úžasné štúdie, v ktorých prišli k záveru, že pozeranie televízie je pravdepodobne najefektívnejší spôsob, ako sa stať plytkým, neanalytickým mysliteľom. Prečo? Lebo musíte prijímať veľmi rýchlo veľké množstvo informácií, čo vás núti ich len jednoducho prijať bez robenia akejkoľvek analýzy. Mimochodom, diabol to veľmi dobre vie. Má rád keď vypadne z činnosti vaša rozumová ochrana a stráž tým, že vás zavalí informáciami tak rýchlo, že idú priamo do jadra vašej osobnosti, a natrvalo sa zaznamenávajú. Dospel som k tomu – a toto je skúsenosť z mojej triedy – že som sa mohol pozrieť na svojich študentov a presne určiť, ktorí z nich boli ťažkí televízni diváci, a to len pohľadom do ich tváre. Ten uprený televízny pohľad. Pozerajú uprene na mňa, no zrejme sa nekoná žiadna poznávacia aktivita.

Ďalšou vecou je, že to neuveriteľne podporuje zábudlivosť. Prečo? Lebo hoci ste dostali mnoho informácií, vy naďalej sedíte a pozeráte ďalší program. Takže čo budete robiť s tým obrovským množstvom informácií? Pokúsite sa ich zabudnúť, aby ste mohli prijímať ďalší materiál. Milí priatelia, preto mnohí z nás môžu sedieť na kázni alebo prednáške, a na to aby zabudli o čom bola reč im stačí prejsť dverami. Prosím, prosím premýšľajte o tom, čo robíte! A robte vhodné rozhodnutia. Ako ľud potrebujeme oživenie. {LDE 189.1} Počujem „amen“? {Amen.} Ako to dosiahneme? „Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť, obživ ma na svojej ceste.“ {Ž 119,37}

Prečo sme takí vlažní? Poviem vám prečo. Bible Commentary, zv. 6, str. 1097: „Predstieraní kresťania sa držia príliš blízko zemských nížin. Ich oči sú naučené vidieť iba všedné veci, a ich mysle sú obrátené na veci, na ktoré oči hľadia. Ich náboženský život je často povrchný a neuspokojujúci, ich slová sú ľahké a bezcenné. Ako tak môže byť odrážaný Kristov obraz? Ako môžu vysielať ďalej jasné lúče Slnka Spravodlivosti na všetky tmavé miesta zeme? Byť kresťanom znamená byť ako Kristus.“ Počujem „amen“? {Amen.} Drahí vlažní priatelia laodicejčania, musíme povstať a svietiť, {Iz 60,1} no ak to máme urobiť, musíme uzrieť slávu Pánovu. {ST, 4. marec 1897, odst.16} Amen? {Amen.} Musíme odvrátiť svoje oči od všetkých tých vecí, ktoré diabol vynašiel, aby našu pozornosť odlákal od toho, na čo by sa mala upierať, a musíme obrátiť svoje oči na Ježiša. {Amen.}

Názov nášho ďalšieho štúdia – a zajtra ráno musíte znovu prísť – je „Hľadieť na Ježiša.“ {Žid 12,2} {Amen.} Povstaňme k modlitbe.

Otče na nebesiach, prosím usvedč nás, presvedč nás a obráť nás, ak potrebujeme byť usvedčení, presvedčení a obrátení v tejto oblasti. Prosím Ťa Pane kvôli Kristovi a kvôli nám, aby sme prestali spolupracovať so satanom pri budovaní charakteru, podobnému satanovmu, a učili sa spolupracovať s Duchom Svätým pri budovaní charakteru, aký má Kristus. Kiežby sme odvrátili naše oči od skazených a bezcenných vecí a upreli ich na Ježiša. Toto je mojou modlitbou v Jeho mene. Amen. Boh vám žehnaj, priatelia. Ďakujem vám.

Ak nájdete akúkoľvek chybu v texte, budeme Vám veľmi vďační, ak nám napíšete, aby sme ju mohli opraviť. Pokiaľ máte záujem, môžte si posúvaním textu v zelenom rámiku sledovať prednášku a vidieť kontext počas pozerania videa. Ak ste stratili miesto v textovej časti, stačí dať do vyhľadávača (CTRL-F) pár slov z miesta, ktoré práve pozeráte.