Select Page

Här kan du ladda ner lektionen som pdf

Karaktärsutveckling sägs vara det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människan. Vi kommer att under nästa timme undersöka både vårt privilegium och vårt ansvar att utveckla en Kristus-lik karaktär. Gör oss gärna sällskap på denna mäktiga resa mot personlig väckelse när pastor Stephen Wallace tar oss med “Från härlighet till härlighet.”

Härligt att se er. Jag uppskattar er närvaro. Jag har sett fram emot den här stunden med er, alltsedan vi började tala om det, vilket ju är flera veckor sedan. Det känns som ett privilegium att vara här. Jag är mycket glad att ni valt att komma ikväll och jag hoppas och ber att ni ska välja att fortsätta komma. Ikväll inleder vi ett intensivt studium som vi kallat “Från härlighet till härlighet” Det ser ni om ni har era pärmar framme med inlägg och linjerat anteckningspapper.

Vi skall nu tillsammans studera det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människan. Vad är det vi kommer att studera? Det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människan. Och vad är det? Vad är det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människan. …med anteckningsboken framme, hör jag svaret “karaktärsutveckling” och det är ett bra och logiskt svar. Men vanligtvis när vi ställer den frågan så svarar folk “att vinna själar.” “att dela med oss av vår tro till andra”, det är viktigast; och jag gissar att många av er fick just den tanken, när jag ställde frågan. Men är det verkligen den viktigaste uppgiften? En fråga: Kan vi framgångsrikt “vinna själar” om vi inte har en Kristus-lik karaktär? Kan vi det? Nej, det kan vi inte. Kära vänner, det som krävs för effektivt “själ vinnande” är att vara kärleksfulla och älskvärda kristna. Hörde jag ett “amen”? Hur uttryckte Paulus det hela? “Om jag talade med människors och änglars språk men inte hade kärlek, så vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.” {1 Kor 13:1}

Var medvetna om, kära trosfränder, att även om vi skulle kunna “slå andra på fingrarna” vad gäller att komma ihåg våra 27 trospunkter. Nej, de är 28 numera, eller hur? alltså kunna rabbla upp alla våra 28 trospunkter med tillhörande Bibel-referenser. så skulle vi som en följd skrämma iväg dem, bort från Jesus Kristus. Kom igen nu… erkänn detta. Visst är det en möjlighet? Jag fruktar att så är det. Vi måste vara medvetna om att det som i sanning för människor in till en frälsande vänskap med Jesus Kristus handlar mindre om att övertyga intellektet utan snarare att fånga hjärtat. Amen? Ja, intellektet behöver också övertygas angående sanningen men hjärtat måste bli infångat av Honom, Han som är Sanningen Amen? Endast då kommer viljan, den styrande kraften, kraften att välja, att övertygas. av kärlekens Herre, och detta leder till en äkta omvändelse. Kära vänner, för att leda någon till en sådan erfarenhet måste vi kunna göra mer än att bara övertyga dem om att vi har sanningen. Vi måste låta Honom, Han som är Sanningen genom oss få visa sin kärlek. Amen? Precis detta är skälet till att det finns ett ännu viktigare uppdrag än att vinna själar. Just för att detta är en grundläggande förutsättning till ett effektivt själ-vinnande.

Låt oss slå upp lektion ett, det har rubriken “Introduktion” i ert skrivna material och jag kommer där att läsa det inspirerade svaret på frågan jag ställde tidigare: Vilket är det viktigaste uppdrag som någonsin anförtrotts människan? Du hittar det i boken “Vägen till mognad”, sidan 225 första stycket… sidan 3 (i vårt material). Citat… Lyssna noga! “Det viktigaste uppdrag människan någonsin fått sig anförtrott är att hon ska utveckla sin karaktär. Aldrig har det varit så viktigt att i detalj ägna sig åt den som nu.” Vilket är det viktigaste uppdraget, mina vänner? Vilket är det? Karaktärsutveckling. “Det viktigaste uppdrag människan någonsin fått sig anförtrott är att hon ska utveckla sin karaktär. ” och notera nu sista meningen: “Aldrig har det varit så viktigt att i detalj ägna sig åt den som” – när då? – “nu.” Varför är det så viktigt nu? Jo därför att Kungen kommer snart. Jag tror jag hörde två svaga “amen.” Jag ger er en andra chans. Varför är det så viktigt att ivrigt studera karaktärsutveckling just nu? Faktum är att det aldrig varit mer viktigt än nu. Jo därför att, och var beredda nu: Kungen kommer snart. (Amen!) Javisst! Jag tyckte väl det fanns några Adventister här ikväll, de som tror på Jesu Kristi nära förestående återkomst. Kära vänner, av hela mitt hjärta tror jag att Jesus snart kommer tillbaka… …av hela mitt hjärta.

Faktum är att jag insisterar, lyssna noga på detta! Jag insisterar på att det är omöjligt att ha en intelligensbaserad uppfattning om profetians händelser i sista tiden, kombinerat med en förståelse för nutids-historia utan att komma till slutsatsen att Jesu återkomst är nära, mycket nära. Tidens tecken är klara och koncisa. Känner du till hur lite tid som kvarstår? Och samtidigt har vi så mycket kvar att utföra. Så mycket kvar att utföra… Här finns en hel värld kvar att varna… Ett evangelium att förkunna för alla folkslag och stammar och språk och folk {Upp 14:6}. Ett särskilt budskap Det kallas “tre änglars budskap.” Ett budskap som denna Kyrka fostrats till att förkunna som en sista nådefull uppmaning om att inleda en frälsande vänskap med Jesus Kristus. Det uppdraget måste utföras. Det budskapet måste föras ut till hela världen. Och våra egna liv måste förberedas inför hemresan tillsammans med Jesus när Han kommer. Detta är i huvudsak vårt uppgift. Vi har “ett evangelium att förkunna för alla folkslag och stammar och språk och folk.” {Upp 14:6} och vi måste även förbereda oss själva {Upp 14:7}. Men lyssna, kära vänner. Var snälla och lyssna på mig! Att framgångsrikt klara av både dessa uppgifter beror på en och samma sak, och vad är det? …utvecklandet av en Kristuslik karaktär. Amen? Varför då? Jo, därför att vi kan varken vara bra vittnen för Kungen ej heller passande medborgare i Kungariket, om vi inte har en Kristuslik karaktär. Jag önskar repetera detta, och du kommer att få höra det fler gånger under seriens lopp. Vi kan varken vara bra vittnen för Kungen ej heller passande medborgare i Kungariket, om vi inte har en Kristuslik karaktär. och för att Kungen är snart här, kära vänner, och för att det här tar tid…, det tar tid att att utveckla en Kristuslik karaktär {5T 618.1}. Jag vidhåller att det tidigare uttalandet är sant, ”Vägen till mognad”, sidan 225; “Det viktigaste uppdrag människan någonsin fått sig anförtrott är att hon ska utveckla sin karaktär. Aldrig har det varit så viktigt att i detalj ägna sig åt den som nu…” …och det är precis vad vi ska ägna oss åt, gemensamt under ett stort antal dagar framgent.

Vi ska flitigt studera vad Herren har att säga om detta extremt viktiga ämne; och jag kan redan från början försäkra er om, att jag har inte kommit hela vägen från Montana för att förmedla mina egna, personliga teorier eller synpunkter vad gäller karaktärsutveckling. Gud förbjude! Kära vänner, när vi ägnar oss åt något så viktigt som karaktärsutveckling, då behöver vi något än mer pålitligt och trovärdigt, än åsikterna från en dödlig stackare. Amen? {Amen.} När vi ägnar oss åt ett ämne, som… vi måste förstå – att för att vara bra vittnen för Kungen och passande medborgare i Kungariket – så behövs något mer än enbart någons personliga filosofi, Vi behöver känna till vad Herren har att säga i ämnet, och jag vill försäkra er om att DET är vad jag kommit för att förmedla till er: Vad säger Herren i ämnet.

Om ni bläddrat igenom det utdelade materialet så har ni kanske lagt märke till något unikt; det finns inget som Steve Wallace har skrivit däri. Nja… Kanske med några få enstaka undantag, små notiser som jag infogat ibland, Du hittar bara vad det Inspirerade Ordet har att säga i ämnet, och du förstår, det är vad vi önskar basera hela studiet på. Jag tänker att jag, med Guds nåd, enbart ska fungera som en reseguide, som tillsammans med er önskar reflektera över vad Herren har att säga om detta extremt viktiga ämne; Får jag vara det? Jag ber uppriktigt att den Helige Ande ska vägleda och visa mig, då jag vägleder och visar er, när vi reflektera över vad Herren har att säga i ämnet.

Vi kommer att använda Bibeln som vår huvudsakliga källa, Bibeln, Skriften Jag kommer att använda mig av, och jag hoppas att detta inte ska göra någon upprörd… jag kommer att använda mig av översättningen kallad New King James. Jag förstår att King James är folkets val när det gäller Biblar, Det är den Bibel som denna Kyrka föddes med och uppfostrades med, och det är den Bibel många av oss föredrar, särskilt bland de gråhåriga. Men den Elizabetanska engelskan blir alltmer obegripligt för den yngre generationen, och det är av den anledningen som jag valt New King James. Det härstammar från samma manuskriptspår som King James. Det är så pass överensstämmande, att om du har King James, så kommer du inte ha några problem att följa med i texten när jag läser från New King James. Det är till och med så att vid vissa tillfällen – och jag kommer att peka på några av dessa – så har New King James än mer precist lyckats återspegla vad originaltexten avser. Därför uppskattar jag New King James, och jag kan rekommendera den som en utmärkt Bibel för studier.

Redan från start behöver ni också känna till, att vi kommer att som komplement och jag önskar stryka under ordet komplement, Vi kommer att som komplettera Skriften med studiet av de inspirerade Bibelkommentarerna, Som vi Adventister känner som “Profetians Ande”. Jag vill att ni ska känna till att jag är en person som verkligen i grunden påverkats, influerats och välsignats genom böckerna ingående i Profetians Ande. Kära vänner, jag skulle inte varit här om det inte vore för den gåvan. Herren har välsignat mig storligen genom studiet av dessa underbara böcker; och jag värdesätter högt den insikt som de ger när vi studerar Skriften, och det är precis så de ska användas, Inte som en ersättning för Skriften utan som ett komplement vid studiet av Skriften. Vi kommer att referera till Profetians Ande, som inspirerade kommentarer till de Bibelpassager som vi kommer att studera; För att vi bättre ska förstå principerna som ligger bakom Skriften, och för att vi praktiskt ska kunna tillämpa dessa principer i vårt dagliga liv, och just det är förresten det område där Profetians Ande kommer bäst till sin rätt. Det är vid det praktiska utövandet av Bibliska principer, och jag vill absolut inte att ni ska berövas dessa insikter. Av den anledningen kommer vi att referera till dem ofta, och du finner dessa, i det utdelade materialet, som inspirerade kommentarer i komplement till Skriften. Visst har jag väl er tillåtelse att göra detta? {Ja.} Bra, Tack så mycket.

Det finns ytterligare något som jag skulle vilja betona i detta inledande studium, och det är, precis som titeln uttrycker det, “Andliga saker måste,” vadå? “… bedömas andligen” {1 Kor 2:13-14} Kära vänner, vad innebär det? “Andliga saker måste bedömas andligen”? I grund och botten innebär det, att utan hjälp från den Helige Ande, har vi helt enkelt inga möjligheter att kunna förstå sanningen på ett sätt där vi upplever dess frigörande, helgande kraft, i våra liv. Hörde ni vad jag just sa? Stycket som vi hämtat titeln från… Låt oss läsa det. Du hittar det i 1 Korintierbrevet 2:13-14 ” vilket vi också förkunnar, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som den Helige Ande lär, och bedömer andliga saker andligen. ” men…, Paul har en varning till oss här, “Men en oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förstå det, eftersom det“, vadå, “måste bedömas andligen” Så vem är då den oandlige människan? Jo, det är alla vi, med undantag för det övernaturliga arbete som den Helige Ande utför i våra liv. Det är mänsklig natur utan Gudomlig hjälp Detta är en oandlig människa och notera särskilt att för den oandlige människan så är det som hör till Guds Ande… vadå? dårskap. Det är dårskap för henne. Varför då? Därför att de kan bara bedömas andligen. Ordet ”bedömas”, i det grekiska språket är ett intressant begrepp. Det betyder också “uppfattas på rätt sätt” men det kan också, mer specifikt betyda “värderas på rätt sätt,” “uppskattas på rätt sätt” Ni förstår… det krävs att den Helige Ande släpps in, kära vänner, inte bara för att möjliggöra för oss att med vårt intellekt kunna förstå sanningen, Nej, den Helige Andes kraft behövs också, för att vi ska kunna värdera sanningen på rätt sätt, och i hjärtat uppskatta den och välja att tillämpa den i våra liv. Utan den Helige Andes hjälp. kan vi omöjligen uppleva, och jag upprepar, sanningens frigörande, helgande kraft,

Och du känner till att det finns frigörande, helgande kraft, i Sanningen, eller hur? Jesus uttrycker det på följande vis: Johannes 8:32 “Och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” Finns det en kraft i Sanningen som kan frigöra oss från de bojor som vi alla vanligtvis bär? Syndens bojor, egot och Satan, den oheliga treenigheten som tyranniserar den oandliga människan. Ja, det finns en frigörande kraft i Sanningen. Men, kära vänner vi kommer inte att uppleva den frigörande kraften, såvida vi inte tar emot Sanningen, under inverkan från Sanningen Ande, och med hjälp av kraften från Sanningens Ande väljer att integrera den i våra liv. Det finns också helgande kraft i Sanningen. Ta en titt på nästa vers. Johannes 17:17 “Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning.” Har sanningen kraft att helga oss? Att göra oss heliga? Ja, det har den. Men, kära vänner, vi kan omöjligen få uppleva den helgande kraften från sanningen, om inte vi studerar den, tar emot den, och tillämpar den genom Sanningens Andes kraft. Det är enda sättet; Det är enda sättet; Ni förstår, det är milsvid skillnad mellan att känna till sanningen rent intellektuellt jämfört med att känna till sanningen genom att erfara dess frigörande, helgande kraft i våra liv, eller hur? Är det möjligt att ha full vetskap och kunskap om sanningen och ändå inte lyckas ta emot dess frigörande, helande kraft? Är det möjligt? Ja, du vet att det är möjligt… Du vet att det är möjligt… Det är fullt möjligt… Det är skrämmande möjligt att känna till mycket av sanningen och ändå aldrig lyckas erfara dess helgande, frigörande kraft i livet. Ni förstår, att verkligen känna till sanningen kräver mycket mer än att bara intellektuellt erkänna dess existens Du kan intellektuellt bejaka sanningen utan att bli förändrad av den.

Så vad innebär det att känna till sanningen, så att vi kan erfara dess frigörande och helgande kraft? Det involverar tre steg. Anteckna dem gärna. De är mycket viktiga. För att känna till sanningen så väl, att vi kan erfara dess frigörande, helgande kraft i våra liv Måste du, för det första: förstå sanningen intellektuellt. Du måste vadå? förstå den intellektuellt Du behöver intellektuellt bejaka sanningen. Du måste förstå den. Begripa den. Detta är grundläggande. Jag säger inte att det inte är väsentligt att förstå sanningen intellektuellt. Men jag säger att det inte räcker att bara förstå sanningen intellektuellt. Vad är det andra vi behöver göra? Nummer 1, förstå sanningen intellektuellt. Nummer 2, ta den till oss rent känslomässigt. Vi behöver med andra ord lära oss att älska sanningen, att uppskatta sanningen, att värdesätta sanningen, att räkna den som det mest värdefulla i våra liv; att se den som det mest dyrbara pärla Kan jag få höra ett “amen”? {Amen.} Det är precis här som vi behöver hjälp av övernaturligt slag. Men innan jag förklarar det, låt oss ta en titt på det tredje steget som vi måste ta, om vi ska kunna lära känna sanningen så väl att vi kan erfara dess frigörande, helgande kraft i våra liv. Nummer 3, vi behöver underkasta oss sanningen av egen fri vilja. Uppfattade du dess tre? Nummer 1, Vi behöver förstå sanningen intellektuellt. Nummer 2, Vi behöver, vadå? Ta den till oss, känslomässigt. Nummer 3, och kanske allra viktigast Vi behöver vadå? Frivilligt underkasta oss den. Vi behöver ge efter för sanningen. Vi måste lyda sanningen. Vi behöver välja att leva ett liv som är i harmoni med Hans ord, Han som är Sanningen När vi gör det, kära vänner, men inte förrän vi gör det… När vi gör det kommer vi att uppleva dess frigörande, helgande kraft i våra liv. Får jag höra ett “amen”? {Amen.} Ni förstår…

Jag skulle vilja uttrycka det så här; Vi behöver inte bara förstå sanningen, vi behöver också ställa oss under sanningen, Är det skillnad mellan att förstå sanningen, och att stå under sanningen? Ja! Att förstå sanningen innebär att intellektuellt bejaka den; att ställa sig under sanningen innebär att underkasta sig den, att låta din vilja ge efter för den, att låta den styra ditt liv. Mina vänner, vad krävs för att ta oss från att förstå sanningen, till att inrätta oss under Sanningen? Det är det andra steget? Vilket var det? Att känslomässigt omfamna Sanningen, älska Sanningen. Hörde jag ett “amen”? Ni förstår… när vi inser att Sanningen inte bara är ett abstrakt koncept, utan en person… …nämligen, vem då? …Jesus Kristus, och vi lär oss att älska Honom. Det är då som vi frivilligt kommer lämna över vår egen vilja till Honom, utan betänkligheter. Amen? {Amen.}

Och det är inte förrän vi tar det sista steget, kära bröder, systrar som vi kommer att erfara den helgande, frigörande sanningen kraft i våra liv. Vi måste ta det tredje steget. Men det finns ett avgörande villkor… Missa inte detta… Även om vi kan ta det första steget, intellektuellt bejaka sanningen, utan den Helige Andes hjälp. upp till en ganska hög nivå, så kan du uppfatta, begripa och förstå sanningen… inte fullt, inte djupt… inte upp till den nivå, som skulle ha krävt den Helige Andes inblandning, men till en ganska hög nivå, du kan klara det utan den Helige Andes inblandning. Du kan intellektuellt bejaka sanningen. Men, varken du eller jag kan ta, steg 2 och 3 utan den Helige Andes hjälp. Varför då? Romarbrevet 8:7 Romarbrevet 8:7 Det är inte nedskrivet så gör en egen anteckning i era häften. Vad står det Romarbrevet i 8:7 ? “Köttets sinne är”, vadå? “fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag, och “, vadå? “kan det inte heller.” Stämmer det? Ja, det stämmer. Låt oss försäkra oss om att vi förstår vad Paulus berättar för oss här. För det första, vad betyder “köttets sinne”? Vad betyder “köttets sinne”? Ni förstår… min tidigare förståelse var att… om köttets sinne är fiendskap mot Gud. det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Då måste texten avse en person som verkligen lever ett syndfullt liv. Vi pratar om en fullmogen rebell. Men är det så? Nej, kära vänner. Texten avser oss alla, vår naturliga fallenhet. Stämmer det? Ja! Ni förstår, att “Det som är fött av köttet är kött,” {Joh. 3:6} och vi är köttsligt sinnade tills vi, vadå? … föds i Anden, föds på nytt… Det är då vi blir andligt sinnade. Men fram till den omvändelsen sker kommer vi till vår natur att vara, vadå` …köttsligt sinnade. Förstår ni vad jag säger? Och eftersom detta, är vår naturliga fallenhet… Vilken inställning har vi då till Gud? “Köttets sinne är”, vadå? “…fiendskap mot Gud”. Vad betyder “fiendskap”? Vi anar förståelsen genom ordet “fiende”. Det köttsliga sinnet har en “ovilja”, ett “hat” gentemot Gud. Nu kanske några av er reagerar och säger. “Nej men… …vänta lite nu! Är inte det lite väl hårt uttryckt?” Jag har vänner som inte är att betrakta som omvända. De har inte genomgått ett Andedop, men de skulle aldrig påstå att de hatar Gud. Kära vänner, lyssna på detta

Om du verkligen vill veta, vad den oandliga människan tänker om Gud, då ska du resa i tiden till Golgata. Vad kommer den oandliga människan att göra mot Gud om han får chansen? Han kommer att mörda Honom, Ni förstår… Golgata avslöjar inte bara Guds karaktär, uttryckt genom personen Jesus Kristus, det blottlägger även människans karaktär, uttryckt genom de som spikade fast Honom på korset. Det är ganska skrämmande att upptäcka detta om oss själva, eller hur? Av naturen så hatar vi Gud så mycket, att om vi fick chansen, så skulle vi göra oss av med Honom. Det är av den anledningen, kära vänner, som om vi ska ta det andra steget; känslomässigt ta till oss sanningen, och kom ihåg, Sanningen är till synes och sist… vem då? …Jesus …om vi ska ta Honom till oss, hellre än att korsfästa Honom; så måste något övernaturligt inträffa; Får jag höra ett “amen”? {Amen.}

Vi behöver ett nytt hjärta, ett hjärta som känner Honom, och som, tack vara vare övernaturlig förmåga, kan älska Honom… …som vi annars skulle hata. Verkar det vettigt? …och om du inte kan ta det andra steget… …om du inte, i den Helige Andes kraft, kan ta steg 2, och lära dig att älska Sanningen, då kommer du aldrig att kunna ta steg 3 “För Kristi kärlek tvingar oss, ” {2 Kor 5:14} När jag låter min vilja underkastas Jesu Kristi vilja, om underkastelsen sker därför att jag älskar Honom vet jag att även Han älskar mig. och kom ihåg, “Jag älskar honom därför att han först älskade mig.” {1 Joh. 4:19} Amen? {Amen.} …och var ser jag som tydligast att han älskade mig först? På korset! Vid Golgata! Ni förstår, där finns mycket att upptäcka, inte bara om oss själva utan också om Jesus när vi studerar korset, …och även på samma sätt om Fadern.

Vi kommer att lägga mycket tid i det här seminariet, på att studera händelserna kring Golgata kors, mina vänner. Ni förstår.. Jag är lika fascinerad som Paulus var. “Jag har nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er  än Jesus Kristus och honom korsfäst.” {1 Kor. 2:2} Det är där den omvälvande kraften finns. “Genom att betrakta lammet… som slaktades.” {Upp 5:6} Där finns kraften. Det är där som hjärtat kan infångas, och den egna viljan besegras. Amen? {Amen.} Ni förstår… det är så mycket sker vid korset… Samvetet övertygas, sinnet övertygas, hjärtat infångas och den egna viljan besegras. och livet omvändes. Allt detta inträffar…, var då? Vid korset, vid korset, Snälla! Låt mig regelbundet ta med er, under våra gemensamma studier, till korsets fot. Det är där det händer, mina vänner. Må Gud hjälpa oss att inse att, om vi ska lära känna sanningen så väl att vi får erfara dess frigörande, helgande kraft, så måste vi få hjälp från övernaturligt håll. För vårt köttsliga sinne känner inte bara fiendskap mot Gud,  Vad mer säger samma vers? “köttets sinne är fiendskap mot Gud. ” Det gör att vi inte naturligt kan ta steg 2. Men vad mer säger versen? “det underordnar sig inte Guds lag “ och kan, vadå? “och kan det inte heller.” {Rom 8:7} Detta gör att vi inte kan ta, vadå. Det tredje steget! Överlämna…din vilja… välja att lyda Sanningen. Kära vänner. Du och jag kan inte göra det om vi inte får kraft från den Helige Ande, Vi kan det inte! Det är omöjligt! Nu måste jag dock poängtera något här, och missa inte detta, vi kommer att envisas med att nämna detta många gånger under seriens lopp. Var snälla att notera, att även om det köttsliga sinnet inte kan låta sig utsättas för eller underkastas lagens andliga mening; så kan samma sinne ändå lyckas väl i att låta vårt beteende underkastas sig lagens bokstavliga innebörd Gick det påpekandet fram? Är det viktigt? Du måste inse att det är viktigt. Så låt mig upprepa. “Även om köttets sinne varken kan låta sig självt, eller sina egna processer, dvs dina tankar och känslor och dina motiv och böjelser, anpassas till att följa lagens anda … …vad kan då köttets sinne göra? Jo, på ett fantastiskt sätt om bara tillräckliga, själviska motiv föreligger? Vad kan köttets sinne göra? Det kan anpassa ditt beteende till att följa lagens bokstavliga innebörd, Och precis där hittar du en anmärkningsvärd förmåga att lura oss till att tro att vi är förmer än vad vi faktiskt är. Hörde ni det, kära vänner?

Ni förstår, detta är precis vad hyckleri innebär. Att anpassa beteendet till lagens bokstavliga betydelse, och göra det på ett övertygande sätt, med ett fint sätt, lurar vi andra, och kanske till och med oss själva, till att tro att vi är… en vadå? en kristen person. När allt kommer omkring så är vårt beteende så mycket bättre än andras. Vad säger Skriften om det icke-omvända hjärtat? Den säger “”Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt ” {Jer. 17:9} Det är skrämmande att veta att hjärtat kan dölja en ogudaktig insida med fläckfri utsida. Jesus kallade det för “vitkalkade gravar” {Mat 23:27} Förstår ni vad jag säger? En vit tvättad grav… Och vad sa han mer om en vitkalkad grav? Han sa att den är vacker…, var då? …på utsidan. Ja, den ser riktigt bra ut. Men insidan… vad hittar vi där? “…full av de dödas ben och all orenhet.” Du hittar en vidrig, självisk, gammal man därbakom all vit färg en som gör allt vad rätt är men av fel anledningar. Gud förbjude, men är det möjligt att detta kanske förekommer fortfarande idag i Guds församling? Var de skriftlärda och Fariséerna en engångsföreteelse vad beträffar hyckleri, eller ligger det i människans natur att vara hycklande? Jag kan meddela att det ligger i människans natur, och snälla… ha lite tålamod med mig här. Okej? Vad jag är på väg att säga nu kommer kanske att få dig att känna agg mot mig, och vilja ta avstånd från mig, men… Gud välsigne… jag bryr mig så mycket om er att det måste sägas.. Okej? Jag kommer att behöva återvända gång på gång under detta seminarium till just hyckleri-frågan. Varför? Jo, för att i enighet med det Sanna Vittnets dom så råkar det vara ett mycket framträdande problem i sista-tidens församling.

Så häng med nu, så arbetar vi oss igenom detta. Vad kallas den sista-tidens församling i Uppenbarelseboken? Den sista… Laodicea. Befinner vi oss nära tidsålderns slut? {Ja} Det betyder att vi är…vadå? Laodicea församlingen. Givetvis finns det aspekter som går igen i alla sju församlingarna som vi finner, oavsett tidsperiod. Men det finns framträdande egenskaper som enbart existerar i en specifik tidsperiod, och den dominerande egenskapen för sista-tidens församling enligt det Sanna Vittnet är… vadå? Vi är vadå? …ljumma! Vi är vadå? …ljumma Vad innebär det då att vara ljum? Jo…det Sanna Vittnet säger att vi är varken varma eller kalla. Låt oss slå upp det. Du hittar det i Uppenbarelseboken, kapitel 13, eller hur? Uppenbarelseboken, kapitel 13 Nej…en rättelse… Det är i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 16. Nja…låt oss börja lite tidigare, i vers 14 “Skriv också till ängeln för laodicéernas församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse: Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.” Vi pausar där. Är inte det ett anmärkningsvärt uttalande? Det Sanna Vittnet önskar att vi hellre vore till och med kalla, snarare än…vadå? …ljumma! Mer om detta senare… Vers 16 “Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag” vadå? “spy ut dig ur min mun. För du säger: Jag är rik och har överflöd och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.”

Ett skrämmande självbedrägeri som pågår här, eller hur? Varför är just Laodicea-församlingen så självbedragen? Varför tror de att de är rika och har överflöd och behöver inget, och inte är medvetna om att de istället är eländiga fattiga, blinda, ömkansvärda och nakna? Varför? Jo, därför att “de har ett sken av gudsfruktan” {2 Tim 3:5} Hörde ni vad jag sa? De har…vadå? … de har ett sken av gudsfruktan” De här ett köttsligt hjärta som har lockat fram ett beteende som uppfyller, vad lagen bokstavligen kräver. Hörde ni vad jag precis sa? Är de i sanning omvända? Nej! Tror de att de i sanning är omvända? Ja! De är rika och har överflöd och behöver inget Varför bedrar de sig själva? Därför att de gjort ett fint jobb och tvättat gravarna vita och fina. Kan jag få höra ett “amen”? {Amen.} Det är lite tyst därute ikväll. De är så vackra på utsidan, att de lyckas lura sig själva och andra till att tro att de är …vadå? …Kristna.

Kära vänner, Ni måste förstå att det är fullt möjligt att några av oss kan ha gått i den här fällan, och om du tar avstånd från mig för att jag ens föreslår något sådant, så jag är ledsen, men jag måste föreslå det för att detta är vad det Sanna Vittnet säger. Jag dömer er inte, Jag berättar bara vad Hans dom uttalar och har Han rätt att döma oss? Har Han? Ja! Varför? Därför att han ser det vi människor ser. Människan ser till det yttre men han ser vad som händer…. Var då? Kom igen nu. Han ser , var då? “Herren ser till hjärtat.” {1 Sam 16:7} Du förstår, han betraktar inte bara vad vi gör, och inte gör, utan Han betraktar även, vilket är viktigare, varför vi gör det och varför vi inte gör det. Han ser till de andliga avsikterna. Vi själva analyserar bara beteendet, men Han ser till de inre motiven. Just det, mina vänner, detta är precis vad det innebär att vara ljummen. Ni förstår … hjälp mig här nu. Att vara kall, det innebär att vi gör fel saker av fel anledningar Var det begripligt? Du är ogudaktig på både ut- och insidan. Vad är varm? Att göra rätt saker av rätt anledning. Till det yttre är ditt liv överensstämmande med lagens mening därför att ditt hjärta är också i harmoni med lagens ande. Du gör rätt saker av rätt skäl. Förstår ni? Så, vad tror ni då att ljummen är? Det är att göra rätt saker men av fel anledning. Kan jag få höra ett “amen”? {Amen.} “De ska ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft.” {2 Tim 3:5} Vad är evangeliets kraft? Det är att “låta oss förvandlas genom vårt sinnes förnyelse,” {Rom 1:16 & 12:2}Amen? {Amen.}

Ni förstår… sann kristenhet innebär så mycket mer än bara beteendeförändring. Sann kristenhet innebär en förvandling av hjärtat. Men det pågår en hel del hyckleri där vi försöker “spela kyrka.” Låtsas att vi är kristna genom att se till att vårt beteende överensstämmer med lagens bokstavliga mening. Och det som skrämmer är att vi blivit så bra på det att vi lyckats lura både oss själva och andra. Men vem lyckas vi aldrig lura? Kom igen nu… vem blir aldrig lurad? Gud kan vi aldrig lura Broder, syster Låt oss rannsaka våra hjärtan under kommande veckor. Står det väl till med din själ? Förstår du? Det är frågan? Står det väl till med din, vadå? …din själ. Är du en äkta kristen? Eller låtsas du bara att du är det? …och blir du förnärmad, att jag ens ställer den frågan… Ni förstår… en del av er med silver-färgat hår har tillhört den här kyrkan i oräkneliga år, och…ni kanske blir förnärmade att jag ens vågar ställa den frågan. Men, Gud välsigne, du har kanske tillhört kyrkan i hela ditt liv men aldrig blivit omvandlad. Du vet det… hoppas jag. Utan att ens ha blivit omvandlad. Och ditt uppträdande kanske är perfekt, …du spelar en perfekt roll, …och du blir ärad och respekterad av dina vänner i kyrkan. Du kan ha en framskjuten position i kyrkan utan att ha omvandlats.

Så låt oss gå tillbaka till vad vi talade om, när jag säger att i köttets sinne kan du inte ta steg 3- underkasta dig Sanningen- Jag förnekar inte att vi i “köttets sinne” på ett anmärkningsvärt sätt kan få vårt beteende att vara i enighet med lagens bokstavliga mening. Men jag säger att i köttets sinne har vi ingen möjlighet att få våra tankar och känslor, vår längtan och motiv, in i harmoni med lagens andliga mening. Det är vad jag försöker säga. Är vi överens om det? {Ja.} Så, om vi ska lära känna Sanningen så väl att vi kan få uppleva dess frigörande, helgande kraft i våra liv. kära vänner, Vad måste vi då få? Vi måste få hjälp av den Helige Andes kraft i våra studier Kan jag få höra ett “amen”? {Amen.} Ni förstår, jag önskar, av hela mitt hjärta och sinne att detta ska bli en livsavgörande erfarenhet för oss alla. Gud förbjude, att detta enbart ska bli intellektuella övningar. Jodå, vi kommer att utmana våra intellekt, Vi kommer att syssla med djupa, grundliga sanningar. Vi kommer att rulla upp skjortärmarna och studera flitigt, Guds ord. Är ni beredda på det? {{Amen. Ja.} Jag ställer frågan igen. Jag behöver ett mer entusiastiskt svar. Är ni beredda på det? {Amen.} Är det vad ni önskar? {Ja.} Jag kan berätta för er, kära vänner. Jag har inte kommit för att underhålla er. Jag har inte kommit för att dela med mig av sensationella idéer som människor tänkt ut. Jag har kommit, genom Guds nåd, för att rulla upp mina skjortärmar och gräva djupt i sanningens gruva tillsammans med er. Att få ta del av livsavgörande kunskap om Sanningen. Är det vad ni önskar? {Amen.} Bra. Bra Då hoppas jag att ni fortsätter att komma. Och låt oss flitigt studera tillsammans.

Jag ska läsa ett uttalande som talar om den stora skillnaden mellan att ha sanningen, och att låta Sanningen ha oss. Finns det en skillnad där? Har vi som grupp fått tilldelat oss sanningen? Har vi det? Kära vänner, jag känner inget tvivel här. Gud har betrott oss med sanningen. Men det finns ett problem. Vilket är det? Vi har inte låtit Sanningen ta över oss. Hur kan jag ha fräckheten att påstå det? Jo.. Gud välsigne… Vi är fortfarande kvar här. Vi borde inte ens vara kvar här idag. Jag skulle vilja höra fler än ett “amen”. Vi borde inte ens vara kvar här. {Amen.} Vi borde ha varit i Kungariket vid det här laget. {Amen!} Vi borde för länge sen ha blivit effektiva vittnen för Kungen. och passande medborgare för Kungariket. Kan jag få höra ett “amen”? {Amen.} För länge sedan! Men vi är fortfarande kvar. Varför? För att vi inte har sanningen? Nej vi har sanningen. Så vad är problemet? Vi har inte låtit Sanningen ta över oss. Det är därför vi är kvar här, och vi kommer att förbli här tills dess att vi låter Sanningen ta över oss. Om jag låter arg, så stämmer det inte. Jag är bara uppriktig. Det är skillnad. Ibland säger min kära hustru till mig, “Steve, ibland låter det som om du är arg på de du talar till.” Det är jag inte. Jag älskar er. Med Guds nåd skulle jag inte kunna vara det och jag vill träffa er alla i Kungariket. Men jag vet av personlig erfarenhet, att bara ha Sanningen kommer inte att ta oss dit, Vi måste låta Sanningen ta över oss. Vi måste bli förvandlade av Sanningen, från insidan och ut. Vi måste bli radikalt annorlunda som personer. Vi kommer inte in i Himlen genom bra skådespeleri.

Jesus Kristus har köpt evigt liv för oss alla. Vi kan inte förtjäna det eviga livet. Men, kära vänner, låt mig berätta att vi måste göra oss redo om vi någonsin ska kunna uppskatta det eviga livet. Kan jag få höra ett “amen”? {Amen.} Du kan inte köpa en plats i Himlen men du måste lära dig hur du blir lycklig där. Ingen kommer att vara lycklig i Himlen som inte lär sig att vara helig. Därför att lycka är en restprodukt av helighet. Hörde ni vad jag sa? Lycka är en restprodukt av helighet. och just detta är anledningen till att så få av oss är sant lyckliga i den här världen. Varför? Därför att de söker efter lyckan, och om du söker lyckan, så kommer du aldrig att hitta den. Är det sant? Ja det är sant. Om du försöker göra dig själv lycklig, så kommer du aldrig att finna sann lycka, Ja du kanske “för en kort tid kan få njuta av synden.” {Hebr. 11:25} Men du ska veta att det är en mycket kort tid, och du vet att du slutligen kommer att känna dig än mer bedrövad, efter att ha beblandat dig med den. Kan jag få höra ett “amen”? Jag talar uppriktigt till er, vänner! Om du verkligen vill bli lycklig, så ska du lära dig att bli helig. Lär dig att leva ditt liv, helt och fullt för Gud och för andra.; i det ligger lyckan, och det är så du också gör dig redo för lycka i Himlen, därför att det är vad de gör i Himlen. De lever inte för egen vinning, De lever för alla andra. Jo förresten… jag ser fram emot att få leva på en plats där alla värderar min lycka högre än sin egen. Tänk på det! Tänk på det! Vilken underbar plats vore väl inte det! Hur är är det nere hos oss? Raka motsatsen. Vem är det som ser till din lycka? Du själv, såklart. Du ser till ditt eget, och alla andra ser till sitt, och om du kommer i vägen för mig, och hotar min lycka, då kommer jag att ta itu med dig – och så fungerar det här i världen. Förstår ni? Det är därför välden är en sådan olycklig plats.

Men vi, genom Guds nåd, en vacker dag kommer vi att bo på en plats där alla andra värderar just din lycka – min lycka, högre än deras egen. Kan du föreställa dig hur underbart det skulle vara att leva där? Men kära vänner, om du och jag ska kunna vara redo för att leva på det sättet behöver vi lära oss att leva på det sättet här och nu. Får jag höra ett “amen”? {Amen.} Det är här vi blir passande medborgare för Kungariket. Det är här vi lär oss att bli heliga. Att leva helt för Gud och för andra, och inte för vår egen sak. Gud hjälpe oss att få uppleva denna form av förvandling som är så radikal att Bibeln kallar den för “pånyttfödelse,” – att bli en ny varelse

Lyssna här!” Från Review and Herald, 25:e September, 1888. Review and Herald, 25:e September, 1888 “…Om de som bekänner sig tro på sanningen inte är helgade genom den, och är upphöjda i tanke och karaktär, är de inte i en så gynnsam situation inför Gud som syndaren som aldrig har blivit upplyst vad gäller dess anspråk.” Oj! Verkligen? Ja! Gud ser hellre att vi är kalla än ljumma. Ni förstår, om vi har sanningen, och om vi samtidigt tror att vi är, vadå? rika och har överflöd och behöver… inget. – och det är mindre troligt att du nås av sanningen – om du tror att du redan har den. Vi läser vidare: “Vi närmar oss snabbt slutet av denna världens historia. Varje stund är av högsta betydelse för Guds barn. Frågan som borde ställas till varje hjärta är, ”Är jag en Kristen? ”Är jag en Kristen? Studerar jag Guds ord? Bor Kristus i mitt hjärta, genom tro? Är Guds lag mitt livs regel? Tränger de djupa sanningarna jag bekänner mig tro på, in i varje hemligt ställe i mitt liv? Tillämpar jag dess principer när jag utför mitt yrke? Utövar det inflytande jag har, en räddande kraft på de som jag umgås med? Om sanningen inte har ett distinkt och avgörande inflytande på karaktären och livet på dess mottagare, gör den inte sitt arbete i livet som den borde. De som inte blir helgade genom lydnad till sanningen, behöver omvändas, eller gå…”, vadå?… “förlorade…”

Broder, syster… vi har sanningen, Gud give, att vi låter Sanningen ha oss, och blir omvända genom det, och hur ska det gå till? Genom Sanningens Andes kraft. Därför behöver det bli vår rutin, att innan vi fortsätter med vidare studier, så ska vi personligen bjuda in Guds Ande i våra hjärtan. Så vi ska göra just det, som avslutning till denna introducerande lektion. och sedan, efter en kort paus, kommer vi att fortsätta. Men jag vill, kära vänner , att vi ska lägga några minuter, att vi ska resa oss från bordet som vi är samlade kring, och vi ska gå fram till dörren. Vad säger… vad säger det Sanna Vittnet om Laodicea-församlingen? “Se, jag står för dörren och…”, vadå? “…knackar.” {Upp 3:20} Han önskar komma in till oss och, vadå? …hålla måltid med oss. Vi är samlade runt bordet redo att öppna och inta näring från Livets Bröd {Joh. 6:48} Men vad måste vi göra innan vi kan få näring och styrka från måltiden? Vad behöver vi göra? Vi behöver bjuda in den Helige Ande för att komma in och … vadå? …hålla måltid med oss …hålla måltid med oss Skulle ni vilja knäböja med mig för en kort stund i tyst bön som avslutning? För att personligen bjuda in Guds Ande till komma in och hålla måltid med oss.

Himmelske Fader Vi står inför en värdefull möjlighet, och vi vill få ut högsta möjliga värde ur det. Vi har samlats runt Ditt bord den här kvällen, i syfte att inta Livets Bröd, men vi behöver också få den Heliga Ande som vårt sällskap. Vi hör honom knacka på dörren till våra hjärtan och vi väljer att öppna och säga “Stig på, stig på, Himmelske gäst Kom in och ät med oss, Ge oss den hunger och törst som vi av naturen inte har. Ge oss aptit på andlig föda och sedan, viktigast av allt, ge oss övernaturlig förmåga att smälta och ta upp Livets Bröd, så att vi kan få näring från det. Så ta emot och bevilja denna bön, för jag ber den i Jesu namn. Amen.

0

Your Cart