Select Page

Här kan du ladda ner lektionen som pdf

Karaktärsutveckling sägs vara det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människan. Vi kommer att under nästa timme undersöka både vårt privilegium och vårt ansvar att utveckla en Kristus-lik karaktär. Gör oss gärna sällskap på denna mäktiga resa mot personlig väckelse när pastor Stephen Wallace tar oss med “Från härlighet till härlighet.”

Tack för att ni kom tillbaka. Vi lyckades alltså inte täcka allt material i vårt första studium. Men det finns ett löfte som jag vill dela med mig av innan vi fortsätter med lektion 2. Counsels on Sabbath School Work, sidorna 34 och 35. Du finner det nära toppen på sidan 4. Lyssna på detta: “Så snart sanningssökaren öppnar Bibeln för att läsa Guds ord med vördnad, samtidigt som han har en uppriktig önskan av att veta vad Herren säger, kommer han att få ta del av ljus och nåd och han kommer att se Guds lags mirakel…” Hon citerar här från David och Psaltaren. {Ps 119:18} “Stora sanningar som blivit försummade under långa tider, kommer att uppenbaras av Guds Ande, och ny innebörd kommer att lysa upp kända texter. Varje sida kommer att skina av Sanningens Andes ljus… De mest dyrbara sanningar blir uppenbarade; de levande berättelserna kommer att uppfattas av förundrade öron, och människors samveten kommer att aktiveras till handling.” Önskar ni få uppleva det, kära vänner? Jag ber att ni gör det; och det kan bli vår upplevelse när vi flitigt studerar med hjälp och kraft från Sanningens Ande. Amen? {Amen}. Det kan bli vår, det kan bli vår; och vi behöver det. Ja, vi behöver det. Profeter och kungar, sidan 626 “Kristna borde förbereda sig på det som snart skall välla in över världen som en överväldigande överraskning. Denna förberedelse borde de skaffa sig genom att flitigt studera Guds Ord och bemöda sig om att inrätta sitt liv efter dess föreskrifter. Evighetens väldiga frågor kräver av oss någonting utöver en religion som människor har tänkt ut, en religion som består av ord och former, där sanningen tillhör det marginella. Gud kallar till väckelse och reformation.” Amen? {Amen.} Vi tar en sista. Review & Herald 22:e mars 1887 “En väckelse av sann gudfruktighet ibland oss är det största och viktigaste av alla våra behov. Att söka det borde vara vårt främsta arbete.” Kära vänner, denna väckelse-serie som vi påbörjat i den här kyrkan, har potentialen att uppfylla vårt största och mest brådskande behov, att nå fram med sann väckelse och reformation till oss grupp. Om… om… vi flitigt studerar Guds ord under den Helige Andes inflytande, då kommer denna erfarenhet att förändra våra liv. Den kommer att medföra nytt liv, vilket är själva innebörden av att vara pånyttfödd. Det innebär att vi får in en helt ny dimension i vårt förhållande till Jesus Kristus. där han får en central plats snarare än att bara vara förpassad till marginalen. Men det kommer in i oss och förändrar oss inifrån vår centrala kärna genom en förvandling av våra sinnen. Och detta kan göra det möjligt för oss att få uppleva sann omdaning.

Ni förstår, förnyelse leder alltid fram till, vadå? Omformning. Men… en omformning som blivit resultatet av en sann förnyelse är mycket mer än bara en “vittvätt”. {Mat 23:27} Den är så mycket mer än bara en påklistrad gudfruktighet. {2 Tim 3:5} Det är ett förvandlat liv, Just det. Men det är äkta, därför att det kommer från ett förvandlat hjärta, ett förvandlat sinne. Vi gör rätt saker av rätt anledning, och det är nu som ditt liv som kristen inte bara blir till glädje för dig själv, utan blir älskvärt och attraktivt för andra. Det är nu vi kan vara effektiva vittnen för vår Kung, tillika passande medborgare för Hans kungarike.

Vi ska nu fortsätta med vårt studium och dyka rakt in i det här seminariets nyckeltext. Men innan vi öppnar våra Biblar så måste vi, vadå? Vi måste öppna våra hjärtan. Ni förstår… jag vill bara dela med mig av detta som ett slags stöd för minnet. Jag har själv använt det ett bra tag och det är användbart. Det är skrämmande att se hur självtillräckliga vi kan vara vad gäller studiet av Guds ord. Håller ni med om det? Må Gud hjälpa oss att komma över sådan självtillräcklighet. och jag har försökt att påminna mig själv med hjälp av detta enkla stöd för minnet: innan jag öppnar Bibeln så måste jag öppna dörren till mitt hjärta och bjuda in den Helige Ande. Det är mycket betydelsefullt, kära vänner, att förstå att dessa vackra ord “Se, jag står för dörren och knackar…” {Rev 3:20} är riktade till vem då? …till Laodikea-församlingen. Ja, de är riktade till Laodikea-församlingen. Detta är en allvarlig anklagelse, därför att det berättar för oss att Jesus står utanför. Men, prisa Gud, det försäkrar os ockå att han vill komma, vart då? …in. Men tvingar han sig någonsin på? Helt ärligt, tränger han sig någonsin in? Nej. Vad gör han? Han står för dörren och knackar

Du har väl sätt hur konstnären framställer den texten, eller? Jesus står för dörren och knackar. Har du tittat närmare på dörren? Vad är det som är så speciellt med den dörren? Den saknar dörrhandtag. Vad är det konstnären vill säga egentligen? Att om den ska öppnas så måste den öppnas från, var då? …från insidan. Ni förstår… Jesus är en gentleman. Han tvingar sig inte på någon. Han knackar. Hör du det knackandet? Ta nu chansen att öppna dörren och be honom att komma in för att, vadå? …supera med oss. Eller som New King James uttrycker det, “att dinera med oss.” Du förstår, supera är att äta kvällsmat och dinera innebär middag. Men båda betyder att äta med oss. Vi ska precis tillsammans delta i en andlig måltid. Vi ska äta av Livets Bröd. Men, kära vänner, om ni försöker… …lyssna nu! Var snälla och förstå detta! Om vi försöker äta av Livets Bröd, utan att bjuda den Helige Ande att komma in för att äta tillsammans med oss så kommer vi att få andliga matsmältningsbesvär. Hörde ni vad jag precis sa? Varför? Därför att utan den Helige Andes hjälp så känner du varken hunger eller törst, du har ingen aptit för andliga ting. Och om försöker äta trots att du saknar aptit så kommer du att få problem. Du kanske lyckas trycka ner det men du kommer inte att uppskatta det. Dessutom, förstå detta, den Helige Andes närvaro krävs om vi ska kunna smälta Livets Bröd Ni förstår… vad behövs för att vi ska kunna smälta fysiskt bröd? Vad kallas det? Enzymer. Du känner till det, eller hur? Det krävs enzymer för att bryta ner födan så att du ta upp näringen ordentligt. Vi behöver, kära vänner, enzymet kallat Helige Ande för att bryta ner Livets Bröd till den näring vi behöver så att det ger oss kraft. Ni förstår… vi är vad vi äter, och detta är än mer sant vad gäller vår sinnliga föda… och den andliga. Och vi ska strax mata våra sinnen… och vår ande med Livets Bröd den sanna födan. Amen? {Amen.} Jesus sa: “Den som äter mitt kött kommer att ha…” vadå? “…evigt liv.” Vad var det han talade om? Köttet är inte till någon nytta, säger han i Johannes 6.63, “De ord jag talar till er, de är…” vadå? “…ande och de är liv.” Hans ord ska vara vår föda men vi kan inte erfara andlig växt, hälsa och välmående som ett resultat av måltiden, om vi inte kan smälta maten med enzymerna som kallas Helige Ande. Om vi inte har den Helige Andes enzymer så kommer vi bara… ja… så kommer vi bara att vilja kräkas upp det igen. Jag vet att jag uttrycker mig väldigt målande men jag vill att ni ska förstå hur viktigt det är att bjuda in den Helige Ande om vi ska kunna välsignas av måltiden. Förstår vi detta?

Okej…låt oss knäböja i några minuter och personligen komma till dörren, och öppna den och be honom komma in och hålla måltid med oss. Och när ni ber för er själva, skulle ni även vilja be en bön för er broder här? Jag behöver verkligen era böner.

Käre Himmelske Fader, i Jesu Kristi namn, vår Rättfärdighets Herre, kommer jag frimodigt fram till Dig. Frimodigt, men utan att känna mig värdig till att få audiens med Dig utan enbart tack vare Lammet som offrades. Tack käre Herre för det nya liv som Du möjliggjorde till ett oändligt pris. Tack för att jag har tagits emot som en av Dina älskade, rengjord genom Hans blod och klädd i fläckfritt tyg, så kan jag stå här framför Dig, helt säker på din fulla acceptans, …och det ger mig… det ger mig mod att ställa frågan om Du kan välsigna oss på ett särskilt sätt ikväll, när vi ikväll ämnar fortsätta vårt studium. Sänd din Helige Ande till oss Herre min Gud. Vi önskar få se nytt ljus. Så, lys därför upp Skriftens Heliga Ord och ge oss en övernaturlig förmåga att uppfatta och bedöma ljuset andligt. Hjälp oss att inte bara förstå det, utan att också uppskatta det, och, viktigast av allt, att ställa oss under det. Vi öppnar nu dörren till våra hjärtan, och vi säger: “Stig på, himmelske gäst, kom in och håll måltid med oss”, och Fader, jag ber att du ska använda mig som en kanal för sanningens välsignelse, det är min bön, i Jesu namn. Amen.

Nyckeltexten för hela seminariet är 2 Korintierbrevet 3:18 Det är från denna text vi hämtat titeln “Från Härlighet till Härlighet,” och även titeln för dagens lektion, lektion 2: “Herrens rättfärdighet.” 2 Korintierbrevet 3:18summerar klart och koncist huvuddragen i kristen karaktärsutveckling. Men för att vi ska först det, behöver vi tillsammans ta en närmare titt på den meningen. Okej? Vi kommer inte att nöja oss med att bara “skrapa på ytan” i det här seminariet. Nej, vi kommer att verkligen gräva djup i de textstycken som vi kommer att lyfta fram. 2 Korintierbrevet 3:18 låter så här i New King James-versionen: “Men alla vi…” Notera här, ett personligt pronomen, som alltså inkluderar författaren, Han inkluderar uppenbarligen sig själv i det att han talar till kristenheten generellt. Okej? Till all oss troende. “alla vi som med avtäckt ansikte…” Redan här möter vi ett intressant exempel på hur New King James på ett mer precist sätt speglar originaltexten jämfört med King James-versionen. King James säger istället “alla vi som med öppet ansikte, “ vilket är acceptabelt men det låter oss inte få veta att Paulus i texten visar på en skillnad… en väsentlig skillnad, mellan vår egen och Mose erfarenhet. Om ni slår upp i 2 Korintierbrevet, kapitel 3, så kan ni notera att i vers 13 så säger Paulus att Moses var tvungen att, vadå? “…hänga ett täckelse för sitt ansikte,” Till skillnad mot detta säger han i vers 18 “…Men alla vi som med avtäckt ansikte.”. Samma ord finner vi i grekiskan, men då i verbform. Samma ord. Mycket intressant. Det är, med andra ord, skillnad på vår och Mose erfarenhet, Mose hade ett täckelse – vi behöver inte ett täckelse. Jag ville bara betona detta, vi kommer att komma tillbaka till detta ämne senare i seminariet. {L08 – s. 7 eller 35’36”} Vi läser vidare: “Men alla vi som med avtäckt ansikte,” Vad är det vi gör? “skådar Herrens härlighet som i en spegel, blir förvandlade av Herrens Ande till samma avbild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. “ Vi hittar så många djupa sanningar inuti den versen… Så många. Låt oss analysera den. “Men alla vi som med avtäckt ansikte, ” vad är det vi gör? “skådar Herrens härlighet som i en spegel,” I King James uttrycks detta med “som i ett glas” vilket är ett gammalt ord för “spegel” Men… följ med noga nu. Det grekiska uttryck som översatts till “som i en spegel” kan också helt korrekt översättas till “som en spegel” Skådar… som i en spegel eller betraktar… som en spegel. Det grekiska språket accepterar båda. Det är förresten intressant att notera att en del nyare Bibelöversättningar har valt, “betraktar som en spegel”

Så vilken av dessa var det Paulus avsåg? Avsåg han “skåda… som i en spegel”? Med andra ord, skåda något såsom det återspeglas till oss. Eller avsåg han “betrakta som en spegel”? Alltså beskåda i syfte att reflektera. Vilken av dessa var det han avsåg? Jag tror att avsåg båda betydelserna. Jag tror att han medvetet använde just det uttrycket för att han ville att vi skulle skåda Herrens Härlighet så som det reflekterades till oss. Men i vilket syfte? … jo, för att reflektera det vidare till andra. Låter det vettigt? Skåda som i en spegel, javisst men även att betrakta som en spegel, i syfte att reflektera vidare till andra. Så vad är det vi skådar som i en spegel eller betraktar som en spegel? Vad? Vad är det? Nästa rad: “…Herrens härlighet…” …vi pausar här innan vi försöker förstå den frasen. Medan vi gör detta, alltså medan vi skådar… som i en spegel eller betraktar Herrens Härlighet som en spegel så inträffar något. Vadå? Vi blir förvandlade. Vi vadå? …blir förvandlade. Om någon har King James versionen här, så gör er själva en tjänst. I King James står det “…har förändrats.” Jag har inga problem med att det står “förändras” och inte “förvandlas”. Nej, problemet med översättningen ligger i verbets tempus. Följ med noga nu. “…bli förvandlade” avspeglar mer exakt det grekiska verbets tempus. Ni förstår, det grekiska ordets tempus är i aktiv form Nu är det så att aktiv form i grekiskan, och notera detta särskilt, aktiv form i grekiskan liknar inte någonting annat som vi finner i det engelska eller svenska språket. Man använder aktiv form i grekiskan för att visa på en aktivitet som pågår kontinuerligt, oavsett viken form av aktivitet som avses. I det här fallet avses “förvandling” eller “förändring”. Det närmaste vi i engelskan eller svenskan kan komma det grekiska verbets tempus, är den vi finner i New King James: “…vi blir förvandlade” (kontinuerligt) “Bli förändrade”… du får samma känsla där? Det är något som är, vadå? …pågående… det är framåtskridande …det är kontinuerligt. Det är något som händer hela tiden. Ni förstår, vårt eget “förändras” låter nästan som det inträffar vi ett unikt tillfälle, och därefter är allt klart. Okej Herre, vad händer nu? Jag har förändrats. Ser den kristna erfarenheten ut så? Nej, nej kära vänner. Förvandlingen är något som pågår, hur länge? …under en livstid. {3T 325.2} Vi befinner oss ständigt i en förändrings- eller förvandlingsprocess. Det är mycket viktigt att vi förstår det här konceptet rätt. Vi blir förvandlade (kontinuerligt).

Blir förvandlade till vadå? …till samma avbild Vad innebär det? Jo, till Herrens Härlighet. Ni förstår, den självklara sanning som uttrycks i denna vers kan uttryckas som följer: När vi betraktar någon förändras vi, förändras till något som liknar det vi betraktar. Har du hör det förut? Vi. förändras till något som liknar det vi betraktar. Bibeln uttrycker det inte på samma sätt men den uttrycker samma sanning i den här versen. Vi blir förvandlade till samma avbild. Vad betyder det? Jo, till det som vi betraktar… och vad är det vi betraktar? Herrens Härlighet. Så, om vi blir förändrade till samma avbild, på vilket sätt ska vi förändras? “…från härlighet till härlighet.” Förändrade till att mer och mer likna det betraktar. Ni förstår, den progressiva naturen av förändringen framstår ganska tydligt här: “från härlighet till härlighet.” Från ett stadie i karaktärsutvecklingen till ett annat. Hela tiden närmar vi oss, att mer och mer likna det eller den vi betraktar. Är det förståeligt?

I så fall… här kommer nästa nyckelkoncept. Missa det inte! Vem är det som förändrar oss? Förändrar vi oss själva? Kan vi förändra oss själva? Lika lite som en leopard kan ändra sina fläckar, eller en Etioper sin hudfärg. Vi måste bli förändrade, kära vänner. Vi måste bli vadå? … bli förändrade Låt oss jobba igenom detta. Vilken typ av verb talar vi om? Kom igen nu, hur är det med engelska-kunskaperna? “Bli förändrade.” Vilket slags verb är detta? Passivt. Ett passivt verb. Vad måste bli förändrat? Ni känner till vad ett passivt verb är? Ni ser blanka ut i ansiktet. Det var länge sen ni studerade engelsk grammatik, eller hur? Javisst! Ett passivt verb är raka motsatsen till ett aktivt verb. Vad är ett aktivt verb? Det är något vi gör. Okej. Jag springer. Det är ett aktivt verb. Jag gör det. Jag blev överkörd. Det är ett passivt verb. Det gjordes för eller mot mig. Hänger ni med? Att bli förändrad är ett passivt verb. Det är något som vadå …görs för mig. Så, vem är det som förändrar oss? Vem är den ende som kan förvandla oss? Sista raden: “förvandlade av Herrens Ande.” Kan jag få höra ett Amen? {Amen.} Ni kan inte förändra er själva, jag kan inte förändra mig själv. Vi måste bli förändrade. Detta är ett passivt verb, men se upp! Häng med här! Även om detta är ett passivt verb, även om vi inte kan förändra oss själva, betyder det då att vi inte har någon roll att spela i processen? Betyder det att vi kan luta oss tillbaka, slappna av, släppa taget och överlåta allt åt Gud Är det vad det innebär? Med eftertryck, detta är INTE vad det betyder, …kära vänner, snälla ni…. ….tillåt er inte att dra den slutsatsen.

Vi har en absolut avgörande, aktiv och samarbetande roll att spela om vi ska kunna bli förändrade genom den Helige Ande! Vilken roll är det? Vilken är vår samarbetande roll? Taget från själva texten, berätta för mig vilken vår samarbetande roll är? Om vi ska kunna bli förändrade “från härlighet till härlighet” genom den Helige Andes kraft, vad måste vi då göra? …betrakta Herrens Härlighet. Kan jag få höra ett Amen? {Amen.} Ni förstår, vi förändras till samma sak som det vi betraktar. Och det är bara den Helige Ande som kan förändra oss, men inte ens den Helige Ande kan förändra oss om vi inte samarbetar genom att betrakta Herrens Härlighet… …och vi alla sade, kom igen nu…. {Amen.} Detta är inte valfritt, kära vänner. Det är helt grundläggande. Varken du eller jag kan förändras till att likna den vi betraktar… Vi kan inte förändras till att återspegla Herrens härlighet såvida vi inte själva betraktar Herrens härlighet. Det går inte. Okej. Det tar oss till nästa fråga.

Vad är Herrens härlighet? Vad är Herrens härlighet? Detta är så viktigt. Så var uppmärksamma. Jag skulle vilja ge er det Bibliska svaret på den frågan därför att det är så grundläggande. Slå upp 2 Mosebok 33, och det vore bra om ni använde era Biblar till detta, för att stryka under, om det inte redan är understruket. Men om ni istället vill använda det utdelade materialet, så finns det även där. 2 Mosebok 33, verserna 18 och 19. Lyssna på den konversation som pågår där mellan Moses och Gud på berget Sinai. Du känner till historien. Moses har redan varit uppe på berget han har tagit emot de två stentavlorna. Han kom ner, upptäckte att Israels barn höll på att dansa runt den gyllene kalven, kastade då ner stentavlorna på marken, krossade dem. Skyndar då tillbaka uppför berget för att medla för Israels barns räkning. Eller hur? En typ för Kristus, en underbar typ för Kristus i den här rollen. Men han kommer med en märklig förfrågan i vers 18, när han befinner sig däruppe tillsammans med Gud Vad säger han? “Mose sade: ‘Jag ber dig,'” “Låt mig få se din” vadå? “…härlighet.” Vad är det specifikt som Moses ber om att få se? …Guds härlighet. Vi kommer snart att få reda på vad Guds härlighet är, eller hur? Vad är det som Gud avslöjar för Moses som svar på, som ett beviljande till Moses förfrågan om att få se Guds härlighet? Vad är det Gud är på väg att avslöja för honom? Titta på nästa vers. Vers 19. “Och Han sa:” stora ‘H’, det är Gud som talar, “Och Han sa: Jag ska låta all min,” vadå? “…godhet gå förbi framför dig och jag ska utropa Herrens namn inför dig.” Mycket intressant. Guds härlighet har att göra med Hans godhet. Vad är det? Det är Hans moraliska kvalitet, och samtidigt spelar Hans namn en roll också. Verkar det vettigt? Låt oss lyssna på när Gud avslöjar något om Sin godhet genom att utropa Sitt namn. Låt oss gå vidare till kapitel 34 vers 5 och efterföljande: “Och Herren steg ner i molnskyn och ställde sig där med honom och utropade Herrens namn” Var det inte det Han sa att Han skulle göra? Jovisst. Så vilket är då detta namn? “Och Herren gick förbi honom och utropade: Herren, Herren Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och överflödande i godhet och sanning, Som bevarar nåd mot tusenden och förlåter missgärning, överträdelse och synd, och ska på intet sätt frikänna den skyldige …” Vad ser vi här? Vid utropandet av Hans namn, vad ser vi? …vi ser egenskaper som utgör Hans karaktär. Förstår vi detta? Så slutsatsen blir då: vad är Guds härlighet? Det är Hans karaktär. Amen? {Amen.} Guds härlighet är Hans, vadå? …Hans karaktär, Nu har vi fastställt detta utifrån vad Skriften säger.

Låt oss nu bekräfta detsamma från det inspirerade ordet som vi Sjundedagsadventister uppskattar. Review and Herald, 3/11, 1896. Längst ned på sidan 4. Hittar ni det? “Det är Hans rättfärdiga karaktär som utgör Guds härlighet…” Är vi alla med på det? Vad är Guds härlighet? Det är hans rättfärdiga karaktär. Kära vänner, Jag kan inte nog betona vikten av att förstå det vi just läste, och att hålla fast vid det. Varför? Vi önskar studera vad Herren säger angående karaktärsutveckling. Eller hur? Vi försäkrade oss om detta under lektion 1. Men för att förstå, vad Herren har ett säga i detta ämne så måste vi känna till dess Bibliska uttryck, Ni förstår… om ni ska kunna bli övertygade om att “karaktärsutveckling är det viktigaste uppdrag människan någonsin fått sig anförtrott och att det aldrig förr varit så viktigt att i detalj ägna sig åt den som nu.” {Ed 225} och om ni skulle gå hem fast beslutsamma att ta reda på vad Bibeln har att säga om karaktärsutveckling, vad skulle ni troligtvis göra? Ni skulle troligtvis gå till er bokhylla och ta fram något Bibliskt uppslagsverk, typ engelska Strong’s Concordance. Eller hur? Du skulle blåsa bort dammet och sen, vilket ord var det nu? Just det, “Karaktär”. Om du vill ta reda på vad Bibeln har att säga om karaktärsutveckling, så skulle du slå upp ordet “karaktär.” Vad skulle du upptäcka? Har du någonsin gjort det? The Strong’s Exhaustive Concordance. Vad är det för slags bok? Det är boken som innehåller samtliga ord som finns i Bibeln, till och med alla ‘det’ och ‘en’. Titeln säger ‘uttömmande’ och då måste allt finnas med. Till och med sådant som du aldrig skulle bry dig om att slå upp. Alltså en uttömmande konkordans. Prova gärna. Strong’s Exhaustive Concordance för King James-versionen. Slå upp ordet ‘karaktär’. Vad upptäcker du? Det finns inte. Det finns inte. Inte en enda gång nämner Bibeln ordet ‘karaktär’, och om du inte visste bättre, vad skulle du dra för slutsats? Att Bibeln inte har något att berätta om karaktärsutveckling. Vad pratar egentligen den där läraren på seminariet om? Det viktigaste uppdrag som någonsin anförtrotts människan, Uppenbarligen bryr sig inte Bibeln om det, det nämner inte ordet ens. Skulle det vara rätt slutsats? Ack, kära vänner, det skulle vara en så radikalt felaktig slutsats att komma till.

Jag insisterar, hör på mig nu, Jag insisterar på att hela Bibeln ägnas huvudsakligen och konsekvent åt förståelsen för hur vi ska kunna återställa vår karaktär till att överensstämma med vår Skapares karaktär Det är det övergripande temat i Bibeln. Men ni kommer aldrig att uppmärksamma och uppskatta det till dess ni förstår det Bibliska ordet för ‘karaktär;’ och vilket är det? Det är HÄRLIGHET! Gå nu tillbaka till ert Bibliska uppslagsverk och slå upp ‘Härlighet’ och ni kommer att finna sida upp och sida ner fullt med texter om karaktär. Därför att det Bibliska ordet för ‘karaktär’ är vadå? …härlighet. Är vi överens om det? Det finns andra ord som också används med hänvisning till ordet karaktär; ‘namn’ är ett sådant, som ni såg är det nära förknippat då Moses sa “Låt mig få se din härlighet.” Gud sa, “Jag ska utropa Mitt” vadå? “…Mitt namn.” “Nåd” är också väldigt nära besläktat med karaktär. Ibland mer eller mindre synonymt. Vi kommer att förklara detta lite senare. Men det huvudsakliga ordet som Bibeln använder för karaktär är, vadå? det är härlighet. Håll fast vid den förståelsen. Det är en dyrbar exegetisk nyckel. Ojdå, det var ett svårt ord. Vad är en exegetisk nyckel? Vad betyder exeges? Det refererar till studiet av Bibeln. Om att låsa upp sanningen. Om att låsa upp Skriftens texter så att vi ska kunna förstå sanningen. Detta är ‘exeges’. Och med det fick du precis en värdefull exegetisk nyckel något som hjälper dig låsa upp värdefulla sanningar. Särskilt i de textstycken där du hittar ordet ‘härlighet.’ Kanske har du samma uppfattning jag tidigare hade, därför att innan jag fick den exegetiska nyckeln och faktiskt förstod att det Bibliska ordet för karaktär är “härlighet,” så trodde jag, att närhelst jag såg ordet “härlighet”, att det helt enkelt avsåg någon form av klart ljussken. Eller hur? Du vet, härlighet, mmm… Guds härlighet är mycket ljus. Ja, Guds härlighet är mycket ljus. Javisst, det förknippas med ljus. Men observera, kära vänner, Guds härlighet avser primärt Hans karaktär. Amen?

Så närhelst, från och med nu idag, om det inte varit din vana tidigare, närhelst du träffar på ordet härlighet i Skriften, från och med nu skulle jag vilja att du då tänker, vadå? …karaktär; och om du envisas med den vanan kommer du att vara på god väg att upptäcka vad Bibeln verkligen har att berätta om karaktärsutveckling. Låt mig ge er ett exempel. Vänd blad med mig till Jesaja, kapitel 60. Jesaja, kapitel 60. Jag kommer att slå upp det i Bibeln. Ni har visserligen med det i ert material, men, det är nyttigt att slå upp det i Bibeln. Den här texten i Skriften är särskilt relevant för, och tillämpbart på oss, kära vänner, oss som lever i denna avslutande del av jordens historia. Ja, det är en profetisk text och den kan tillämpas vid två händelser. Den första tillämpningen var vid Kristi första ankomst, och den har redan uppfyllts. Men profetian har en andra, en dubbel tillämpning och den avser Guds folk strax före Kristi andra ankomst. Jag kommer att, tillsammans med er, fokusera på den andra profetiska tillämpningen. Hänger ni med? Lyssna på detta, det avser oss som lever i ’de avslutande timmarna av jordens historia’. Lägg märke till hur profeten försöker mana oss: “Stå upp, stråla” Göra vadå? “…stå upp, stråla.” Okej Jesaja, men hur då? Hur ska vi kunna stråla? Svaret kommer. “för ditt ljus kommer” Kan vi stråla utan ljus? Nej! Så om vi ska kunna stå upp och stråla, så behöver vi ljus. Okej, men hur ska vi kunna ta emot det här ljuset Jesaja? Varifrån ska ljuset komma? Lyssna. Nästa rad; “och Herrens härlighet går upp över dig.” Vad var det för ord vi hörde där? Härlighet. Vad gjorde du då? Med en gång tänkte du, vadå? Kom igen nu. …karaktär. Du använde din exegetiska nyckel. och då insåg du vad Jesaja att vad egentligen pratar om är Guds karaktär, uppenbarad genom vem då? …Herren, Jesus Kristus. Amen? {Amen.} Ni förstår, Jesus Kristus är återskenet,” Hebréerbrevet 1, vers 3 “Han är Hans härlighets återsken” Amen? Med andra ord är Han den oförminskade strålglansen från Guds karaktär. Kommer ni ihåg? Härlighet betyder vadå? …karaktär. Så när Bibeln berättar att Jesus är Guds härlighets återsken, avslöjar den egentligen att Jesus är den oförminskade strålglansen från Guds karaktär. Han är rättfärdighetens sol. S-O-L. Okej. Han är vadå? …Han är rättfärdighetens sol. Han är den oförminskade strålglansen av det ljus som avspeglar Guds karaktär och som lyser på oss. Detta är ljusets källa. Okej?

Hur ska vi då kunna stråla? Hur ska vi kunna stråla? Titta på nästa vers. Vers 2: “Se, mörker ska täcka jorden, och töcken folken…” King James versionen beskriver det som: “…becksvart mörker.” Jag tycker faktiskt bättre om det uttrycket. Kära vänner, de har två raderna berättar för oss med klarhet att detta textstycke är särskilt tillämpbart, när då? …exakt nu. Fråga: när är det som allra mörkast? Alldeles före gryningen. Rättfärdighetens sol håller på att gå upp. Får jag höra ett “amen”? Så vad kan vi förvänta oss att planeten jorden ska vara insvept i? Becksvart mörker. Är det inte precis så det var alldeles före det första uppfyllandet av denna profetia? Vid Jesu första ankomst? Jodå, jorden och mänskligheten var båda insvepta i ett becksvart mörker, kära vänner, och precis så är det nu också, alldeles före andra ankomsten. Människor befinner sig i ett töcken. Människor befinner sig i ett djupt mörker. Ett becksvart mörker. Hur ska vi kunna stråla i detta becksvarta mörker? Titta på sista raden i andra versen: “Hans härlighet ska uppenbaras,” var då? “…över dig.” Får jag höra ett “amen”? {Amen.}

Så vad behöver vi göra? Jo vi ska “skåda Herrens Härlighet så som det reflekteras till oss.” men i vilket syfte? …”för att reflektera det vidare till andra.” Det är det enda sätt vi kan stråla på. Amen? {Amen.} Vi kan inte generera vårt eget ljus. Vi kan bara reflektera Sanningens ljus när det skiner på oss. Som det visats för oss genom Jesu Kristi liv. Och vad är sanningen? Sanningen är det enkla och grundläggande faktum att Gud är kärlek. {1 Joh. 4:8} Amen? {Amen.} Guds karaktär med ett ord är kärlek, mina vänner; och när vi betraktar den underbara uppenbarelsen, genom betraktandet blir vi, vadå? …förändrade. Förvandlade av Herrens Ande till samma avbild. Från, vadå? “…härlighet till härlighet…” {2 Kor 3:18} och detta är enda sättet som vi kan skina på. Det finns inget annat sätt! Det finns inget annat sätt!

Var uppmärksamma på nästa vers. Lägg märke till vad som händer med vår effektivitet som självinnare när vi återspeglar Kristi karaktär? Titta på nästa vers: “Hednafolk ska” vadå? “… vandra i ditt ljus, och kungar, i glansen som går upp över dig.” Hörde ni det vänner? När kan vi vara effektiva som själavinnare? När kommer vi att kunna användas för att genom den helige Andes kraft kunna ‘dra’ människor till en frälsande relation med Jesus? När? Bara när de kan se Jesu karaktär återspeglad i våra liv. Kan jag få höra ett “amen”? {Amen.} Om de inte kan se Guds härlighet, kommer de då att dras till dig? Kommer de då att komma till dig? Nej, det gör de inte. Må Gud välsigne er… förlåt mig… men jag måste säga det här. Har vi med detta möjligen satt fingret på den exakta orsaken till varför våra ansträngningar för att vinna själar inte är så effektiva som vi skulle önska? Kom igen nu. Erkänn nu. Kan ni erkänna det för mig? Notera detta. Det står… Det står: “hans härlighet ska uppenbaras över dig.” Det står: ”då ska hednafolk vandra i ditt ljus.” De kommer att komma. Kära vänner, ni måste förstå att innan vi kan bli effektiva vittnen åt Kungen, måste vi ha en karaktär som är lik Hans. Amen? {Amen.} Det är först när folk ser Kristi kärlek återspeglas i våra liv, som de kommer att bli attraherade av Kristus. Genom det vi speglar. Är detta begripligt för er? Förstår ni vad jag försöker förklara?

Vi ska inte locka människor till oss själva, vi ska locka människor till Jesus; Men vi gör det, genom att spegla Jesu skönhet till dem. Och om vi inte återspeglar Jesu karaktär och härlighet till andra, kommer de inte att känna någon dragningskraft. De kommer inte att bli lockade. Ni förstår… vad vi behöver som ett folk, alltså, vad den här kyrkan behöver… är inte fler vältaliga och kraftfulla evangelister, hur viktiga de än är. Det vi verkligen behöver – om vi någonsin ska få jobbet gjort – är att bli mer kärleksfulla och älskvärda människor. {Amen.} Vi alla! Varenda en av oss ska vara en själavinnare, och varenda en av oss, behöver återspegla Jesu Kristi härlighet och karaktär. När vi gör det gentemot de som vi umgås med, kommer de att haja till och bli uppmärksamma! …och de kommer att säga: “Hallå, vad är det med er? Vad är det som gör er så annorlunda? Hur kommer det sig att ni är så lyckliga? Hur kommer det sig att ni kommer så bra överens i era äktenskap? Huuh!! Hur kommer det sig att ni kommer så bra överens i era församlingar? Hur kommer det sig att ni alla är enade och visar sån kärlek mot varandra? Hur kommer det sig att ni kommer så bra överens med era barn? Och barn, hur kommer det sig att ni kommer så bra överens med era föräldrar? Vad är hemligheten? Berätta! Det är något speciellt med er.” Ni förstår, mina kära vänner, Kärlek – äkta, förenande kärlek – är en ganska sällsynt vara på jorden nuförtiden. Hörde jag ett “amen”? {Amen.} Och när folk ser den, Hajar de till och uppmärksammar det! Det är något utöver det vanliga att få uppleva en verklig, äkta, osjälvisk kärlek; och det är något vackert… …det är något vackert… Det ger god hälsa, lycka, fred och glädje. till dem som har den och känner den. i alla sina relationer; Och det, mina kära vänner, är den mest kraftfulla predikan. som någon någonsin kan predika. Den predikas inte med munnen, den predikas genom sättet att leva. {Amen.} Detta är innebörden av att vara en levande epistel. När vi blir kärleksfulla och älskvärda människor, mina kära vänner, ja då kommer vi också att bli kraftfulla, effektiva själavinnare. Hörde jag ett “amen”? {Amen.} Där har du hemligheten bakom effektiv själavård. Det är att bli en kärleksfull och älskvärd person. En kärleksfull och älskvärd person. Okej…

Låt oss gräva lite djupare. Jag älskar det här konceptet. Jesus är rättfärdighetens sol. Han utstrålar sin Faders härlighet med oförminskad lyskraft. Han är källan till detta ljus. Hur är det med kyrkan? Vilken symbol används för kyrkan i Skriften? Det är kvinnan. Låt oss slå upp i Uppenbarelseboken, kapitel 12. Uppenbarelseboken, kapitel 12, identifierar den här symboliken mycket tydligt: “Och ett stort tecken visade sig…” vers 1. “Och ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i …” Vadå? “…solen.” Denna kvinna är symbolen för kyrkan. Men vad är det som gör henne vacker? Vad är hon klädd i? Vad speglar hon? Ljuset från rättfärdighetens sol, Jesus Kristus. Kristi karaktär. Det är det som gör henne vacker. Men lägg märke till något annat som vi ofta förbiser. Vad står denna kvinna på? Titta! Nästa rad: “och med månen under sina fötter” Vad har hon under sina fötter? Månen. Mina kära vänner, jag menar att detta också är en symbol för kyrkan; och det är en mycket passande symbolik.

Låt oss tänka igenom detta. Hur lyser månen? {genom att reflektera solen} Vad är det enda sättet som månen kan lysa på? Det är genom att reflektera solens ljus. Har månen något eget ljus? Genererar den något eget ljus? Nej. Det enda sätt på vilket månen kan lysa är genom vad? … genom att reflektera. När lyser månen? När? På natten. På natten. ” Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken” {Is 60:2} Mina kära vänner, märker ni vilken passande symbol för kyrkan som månen är? Ni förstår… …jag längtar av hela mitt hjärta… …snälla, lyssna på detta. Jag längtar av hela mitt hjärta, efter att denna kyrka ska kunna vara som en fullmåne för Jesus Kristus. En fullmåne för Jesus Kristus. Broder, syster, snälla … Nöj er inte med att bara vara en månskära. Var en fullmåne. Tillåt att Kristi kärlek drar er till att vara i överensstämmelse med hans vilja, och håll ögonen på honom; Och när ni ser honom kommer ni att vadå? …bli förändrade, från vad? “…härlighet till härlighet,” från ett stadium av karaktärsutveckling till ett annat. Från en månskära till en kvartsmåne, till en halvmåne, till en trekvartsmåne, tills du slutligen är en, vad? …en fullmåne för Jesus. Du lyser så klart som du kan. Du lyser så klart du kan genom Jesu Kristi återspeglade karaktär. Kan detta bli till vår erfarenhet? Ja, det kan det. Måste det bli till vår erfarenhet, om vi ska vara redo att följa med Jesus hem? Ja, det måste det, mina kära vänner. Det måste det! Oavsett om vi ska vara effektiva vittnen för kungen eller lämpliga medborgare för Kungariket, så måste vi lära oss att återspegla Kristi karaktär till den fulla omfattningen av vår av synd sargade kapacitet. Men även en fullmåne, jämfört med solen, är vad? …en svag reflektion.

Slå upp i “Testimonies”, volym 2, sidan 617 och 618: “Han utövade ett mäktigt inflytande, ty Han var Guds Son. Vi står så långt under Honom och är mycket mer bristfälliga, och trots att vi gör vårt bästa, kommer våra ansträngningar att vara små. Vi kan inte vinna eller ha det inflytande som Han hade, men varför kan vi inte lära oss att komma så nära denna förebild som vi överhuvudtaget kan, så att vi kan ha största möjliga inflytande på människor?” Kära vänner… Gud förväntar sig inte att vi ska lysa lika starkt som Solen, men han förväntar sig att vi ska lysa så starkt som vi kan. Är det att förvänta sig för mycket? Nej. Är det orimligt? Nej. Han förväntar sig inte att vi ska vara solar, men han förväntar sig att vi ska vara fullmånar! Amen? {Amen.} Fullmånar. Inse dock att även en fullmåne bara är en svag reflektion av solen. Här har vi en annan tillämplig text. Från “This Day with God”, Morgonvaktens bok, sidan 98: Vi ska inte tro att eftersom vi bara är ett litet ljus, så behöver vi inte vara lika noggranna med att skina. Det stora värdet av vårt ljus ligger i dess fasta sken mitt i världens moraliska mörker. Vi skiner inte för att behaga oss själva och förhärliga oss själva, utan att hedra Gud med allt som finns av oss. Om vi tjänar Gud, och vårt arbete motsvarar den förmåga som Gud har gett oss, är det är allt han förväntar sig av oss…” Han förväntar sig inte att vi ska vara solar, men han förväntar sig att vi ska vara… fullmånar. Är vi överens om detta? Ja. Jag gillar den här också. Från “Review and Herald”, 18:e juli 1893: Vi behöver låta de klara strålarna av Rättfärdighetens sol lysa in i våra hjärtan, så att vi kan…” Vadå? “…återspegla ljus till andra. Vi kommer dagligen att bli välsignade, vara en välsignelse till andra, och främja kärlek, glädje och frid varhelst vi går fram.”

Och mina kära vänner, när vi blir sådana människor, när vi främjar kärlek, glädje och frid varhelst vi går fram,. tro mig! Då kommer Hedningarna att dras till vårt ljus. Hörde jag ett “amen”? {Amen.} De kommer att attraheras, och det är det som kommer att göra oss till effektiva själavinnare. Effektiva vittnen för Kungen. Det är det som kommer att göra oss till effektiva vittnen för Kungen. Lyssna på detta. Från Christ’s Object Lessons, sidan 340 (sv. Såningsmannen) “Karaktären är en maktfaktor.” Vill du ha makt? Vill du ha makt när det gäller att vinna själar? Här har du hemligheten. Karaktär är en maktfaktor. Vi läser vidare: “Det stilla och milda vittnesbördet som kommer från ett sant, osjälviskt och gudomligt liv har ett nästan oemotståndligt inflytande.” Wow! Det skulle jag vilja ha. Vill du ha det? Ett nästan, vadå? …oemotståndligt inflytande. Det kan förresten inte vara oemotståndligt eftersom det då skulle vara ett brott mot ens fria vilja. Men prisa Gud, det kan vara nästan oemotståndligt. Skulle du vilja ha det inflytandet på andra? Det vill jag. “Det stilla och milda vittnesbördet som kommer från ett sant, osjälviskt och gudomligt liv har ett nästan oemotståndligt inflytande. När vi visar Jesu karaktär i vårt eget liv samarbetar vi med honom för att rädda människor. Det är bara genom att visa Hans karaktär i våra liv som vi kan samarbeta med Honom.” Hörde ni det, mina vänner? Har vi ett val vad gäller att spegla Kristi karaktär om vi önskar samarbeta med Kristus? i syfte att rädda själar? Är det frivilligt? Nej. Det är helt och hållet nödvändigt. Faktum är att detta är enda sättet för oss att samarbeta med Honom. i uppgiften att rädda själar. Inte undra på då att det viktigaste arbetet är vadå? …karaktärsutveckling. För om du inte visar upp en Kristus-lik karaktär, kommer du inte att vara en själavinnare. Är vi överens om detta? Det kan ni nämligen inte. “Det är bara genom att visa Hans karaktär i våra liv som vi kan samarbeta med Honom. Och ju större inflytande vi har, desto mer gott kan vi göra. Tänk om alla som bekänner sig till att tjäna Gud ville följa Kristi exempel och praktisera…” Vadå? “…praktisera lagens principer i det dagliga livet!” Tänk om varje handling kunde bära vittnesbörd om att människan älskar Gud över allt annat och sin nästa som sig själv! Då skulle församlingen ha makt att påverka världen.”

Mina kära vänner, ska vi ‘väcka upp’ världen i dessa sista timmar av jordens historia? Det är precis vad vi har blivit uppfostrats till att göra. Att föra ut evangeliet till alla folkslag, stammar och språk och folk. Det är hela världen. Det är en oerhörd uppgift som vi fått. Mina kära vänner, allt står på spel. Detta är helt avgörande för avslutningen, för den stora finalen av den stora kontroversen. De Tre Änglarnas Budskap måste förkunnas till alla folkslag, stammar, språk och folk. Vi har som ett folk uppfostrats till att göra det, mina kära vänner; Och hur börjar detta Tre Änglars Budskap? Hur börjar det? “Frukta Gud och ge…” Vadå? …ge Honom äran. {Rev 14:7} Ge vad? {ära} “…ge Honom äran.” Är det möjligt att med framgång, uppmana människor att ge Honom ära om du inte själv ärar Honom …och vad innebär det att ge ära till Gud? Vad betyder det? Det betyder att spegla Hans karaktär genom vår egen.

Åh, bröder och systrar, Må Gud hjälpa oss att som ett folk förstå hur vi kan förändras från härlighet till härlighet. Hörde jag ett “amen”? Må Gud hjälpa oss att som ett folk lära oss att stå upp och stråla, och att vara fullmånar för Jesus Kristus. Må Gud hjälpa oss att lära oss att samarbeta. med Helig Andes förvandlande kraft, så att vi kan förändras. Vi kan inte förändra oss själva. Var medvetna om detta. Vi kan inte förändra oss själva. Vi måste bli förändrade. Men vi måste lära oss att samarbeta. Vi måste lära oss att samarbeta; och just detta är ämnet för vårt seminarium.

Vi kommer, med Guds nåd, att lära oss, genom ett flitigt studium av Hans Ord, hur vi både kan och måste samarbeta med den förvandlande kraften från den helige Andes. Jag vill förmana er av hela mitt hjärta, att bestämma er redan nu för att komma regelbundet. Ni har schemat där. De av er som har en pärm, det är utskrivet i den här lilla tredelade broschyren. Det är ett intensivt schema. Jag inser det. Det kommer att kräva att du investerar en hel del av din tid. Men mina kära vänner, genom den Heliga Andens kraft, kommer detta att bli en livsförändrande upplevelse för oss alla; och den kommer att vara väl värd den tid och energi som ni investerar. Faktum är att det kommer att vara ‘evigt’ värt den tid och energi ni investerar. Jag hoppas verkligen att ni väljer att komma? Vi studerar ju den viktigaste uppgift som någonsin anförtrotts till människor och vi studerar vad Herren har att säga i ämnet. Därför uppmanar jag er att komma. Jag uppmanar er inte att komma och bara lyssna på Steve Wallace. Jag uppmanar er att komma och studera tillsammans med mig. vad Herren har att säga. Är ni redo för ett sådant åtagande? {Ja.} Jag behöver lite respons, lite återkoppling. Vill ni åta er detta? {Ja!} Ja, prisa Herren. Låt mig bjuda in er till en avslutande bön.

Fader i himlen, jag tackar dig så mycket att vi kan förändras från härlighet till härlighet. Från karaktär till karaktär kan vi förvandlas. till Jesu Kristi karaktärslikhet. Detta är inte möjligt annat än genom den Helige Andes kraft. Vi kan inte förändra oss själva, men hjälp oss att förstå att den Heliga Anden inte heller kan förändra oss om vi inte samarbetar. …och, Fader, vi börjar nu en serie väckelse-möten, ett intensivt och långvarigt seminarium för att studera vad ditt ord har att säga om vår samarbetsroll. Jag ber att du ska utgjuta Din Ande över oss. på ett mycket speciellt sätt. Jag hoppas att detta ska bli mycket mer än bara en intellektuell övning. för de av oss som kommer möte efter möte, studie efter studie. Herre, förbered våra hjärtan. Ge oss ett hjärta som vill lära känna Dig. Genom den Heliga Andens kraft, hjälp oss att med vårt intellekt förstå Sanningen. Men ännu mer än så, hjälp oss att omfamna den med våra känslor. och därefter, viktigast av allt, hjälp oss att välja att underkasta oss Sanningen med vår vilja. Hjälp oss att inte bara förstå Sanningen utan att stå under den. …och att låta Sanningen forma och omskapa oss, inifrån och ut, till en Kristus-lik karaktär, efter Han som är sanningen. Åh, käre Fader, väckelse och omdaning, det är våra största behov. Tiden är så kort, det finns så mycket att göra. Vi måste föra ut evangeliet till alla folkslag, stammar, språk och folk. Ett särskilt budskap som du har upphöjt den här kyrkan till att förkunna. …och vi börjar få ont om tid inte bara för att hjälpa världen att förbereda sig, utan också att själva göra oss redo. Vi har ingen tid att förlora. Herre, överbevisa oss och hjälp oss att bli motiverade till att flitigt vilja studera, för att lära oss att samarbeta med din Ande; så att vi kan bli en fullmåne för Jesus Kristus, Rättfärdighetens Sol. Jag tackar dig för att du har hört denna bön. och att Du har uppfyllt min önskan, för jag ber om allt detta i Jesu namn. Amen.

0

Your Cart