Select Page

Här kan du ladda ner lektionen som pdf

Karaktärsutveckling sägs vara det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människan. Vi kommer att under nästa timme undersöka både vårt privilegium och vårt ansvar att utveckla en Kristus-lik karaktär. Gör oss gärna sällskap på denna mäktiga resa mot personlig väckelse när pastor Stephen Wallace tar oss med “Från härlighet till härlighet.”

Vi studerar tillsammans, sagt till de av er som var här i går kväll, det viktigaste arbete som någonsin anförtrotts människor. Vad är det, mina vänner? Vad är det viktigaste arbete som någonsin anförtrotts människor? … karaktärsutveckling – ”Vägen till mognad”, sidan 225, Det är första citatet i din utskrift: “Karaktärsutveckling är det viktigaste uppdrag som människan någonsin fått sig anförtrott. Aldrig har det varit så viktigt att i detalj ägna sig åt den som,” När då? “…nu.” Nu. Varför är det så viktigt nu? Därför att kungen kommer snart. {Amen} Det är fortfarande inte ett tillräckligt bra “amen” för en Adventist. Eftersom kungen kommer snart. {Amen!} Jag tror verkligen det, mina vänner. Tiden är knapp, men det finns mycket att göra, och vad måste vi göra? Vi måste föra ut evangeliet till alla folkslag, stammar, språk och folk, och vi måste förbereda våra egna liv. Men som vi har sagt tidigare är ett framgångsrikt utförande av båda dessa uppgifter avhängigt en och samma sak; och vad är det? Utvecklandet av en Kristuslik karaktär. Varför? Därför att vi varken kan vara effektiva vittnen för kungen eller lämpliga medborgare för riket om vi inte har en Kristusliknande karaktär. Med tanke på den korta tiden är det inte konstigt att… “Karaktärsutveckling är det viktigaste uppdrag om människan någonsin fått sig anförtrott, och aldrig har det varit så viktigt att i detalj ägna sig åt den som nu…” Nu.

Syftet med detta seminarium är att tillsammans flitigt studera vad Herren säger om detta ytterst viktiga ämne, och jag vill försäkra er om att jag har kommit för att dela med mig av vad Gud har att säga. Jag har inte kommit för att dela med mig av mina idéer, mina teorier, mina koncept. Jag vill dela med mig av något som är mycket mer trovärdigt än någon stackars dödlig persons åsikt. Faktum är att jag föredrar att uttrycka det på detta sätt: Jag talar med auktoritet i det här ämnet just därför att det inte är jag som är författaren till dessa ord, utan det är Jesus. {Amen} Fick ni ordning på den meningen? Ni förstår, jag har kommit för att dela med mig av vad Skriften och Profetians Ande har att säga om detta livsviktiga ämne; därför att då blir det auktoritativt. Amen? {Amen} Det är Jesu vittnesbörd, och ni kan sätta full tillit till det; och jag ber bara innerligt att Herren skall hjälpa mig att vara en mycket samvetsgrann guide för vad Herren har att säga i detta ämne; och att han skall hindra mig från att förvränga det som Skriften eller Profetians Ande har att säga i ämnet.

Men för att jag skall kunna göra det, krävs det att jag får hjälp av den helige Ande, och för att ni skall kunna ta in, förstå, och förhålla er till och reagera på sanningen – måste ni också ha hjälp av den helige Ande. Eftersom andliga ting endast kan bedömas andligt, {1 Kor 2:14} och vårt mål är att få mycket mer än bara en intellektuell övning i dessa studier. Vi vill ha en livsförändrande erfarenhet. Amen? Är vi eniga om detta? {Amen} Är det därför ni är här denna morgon? {Amen} Men om vi skall kunna uppleva sanningens befriande, helgande kraft måste vi ta emot den under Sanningens Andes inflytande… Måste, absolut. Det är därför som vi, innan vi fortsätter med vårt studium denna morgon, behöver stanna upp för att… vadå. {Be} Be, genom att personligen bjuda in Guds Ande i våra hjärtan. Jag uppskattar när en pastor ber för sin församling, men, mina kära vänner, ingenting kan ersätta den personliga bönen, den personliga inbjudan. Han är här mitt ibland oss som församling. Hur vet vi det? Han har lovat: “Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”. {Mat 18:20} Men min käre broder och syster, nöj er inte med att bara ha Honom mitt ibland oss i församlingen. Se till att han är där, i ditt eget individuella centrum. Är det någon skillnad? Ja, det är det helt klart, helt klart… Ni förstår, enligt det inspirerade ordet, kan det ’sena regnet’ komma att falla på alla i vår närhet men inte på oss. {LDE 195.4} Varför? Jo, därför att vi inte personligen har bjudit in Guds Ande i våra hjärtan. Låt oss göra det. Låt oss resa oss från bordet, kring vilket vi är samlade; vi är på väg att ta del av en andlig festmåltid, men låt oss öppna dörren och bjuda in Herren, representerad genom Anden, att komma in, och vadå? …äta en måltid med oss. För att ge oss den hunger och törst som inte är naturlig, och för att ge oss den förmåga att smälta och tillgodogöra oss livets bröd, som inte heller den är naturligt. För om vi äter denna måltid utan den helige Andes hjälp och kraft, så kommer vi att drabbas av andliga matsmältningsproblem, kära vänner. Gud förbjude! Må Gud se till att detta blir en näringsriktig måltid. Så låt oss själva se till att det faktiskt blir så, genom att bjuda in den helige Ande att komma in i våra hjärtan. Och medan ni ber för er själva, skulle ni vilja be för er broder också? Jag känner ett behov av bön denna morgon. Jag ber er nu att knäböja tillsammans med mig, för någon minuts tyst bön, och därefter kommer jag att avsluta.

Min Fader i himlen. I Jesu Kristi namn, Herren Vår Rättfärdighet, stiger jag… djärvt in framför Dig, förvissad om att bli accepterad, inte på grundval av vad jag är, utan på grundval av vad Jesus är: Herren Vår Rättfärdighet, vår medlare, vår förhandlare. Tack för att du väljer att se oss, inte som vi är i oss själva, utan som vi är i honom. Och vi kommer först och främst för att prisa dig för denna Sabbatsdag, denna heliga tid på denna heliga plats. Men Fader, vi inser att varken tid eller plats kan vara helig om inte Du själv helgar den, genom närvaro av Din heliga Ande. Så vi ber Dig, tillbringa denna tid, fyll denna plats med din Ande. Vi ber dig, att inte bara att fylla denna fysiska byggnad med din närvaro, utan vi ber att du också kommer och fyller vart och ett av våra kroppstempel med din närvaro. Vi öppnar dörren till våra hjärtan och säger: “Kom in, himmelska gäst. Kom in och ät med oss, ta del av denna andliga måltid med oss. Ge oss den hunger och törst som behövs, och ge oss sedan förmågan att smälta och tillgodogöra oss näringen, den andliga näringen från livets bröd.” Fader, jag har det oförtjänta privilegiet att bryta och dela ut livets bröd. Jag ber dig att tvätta mig. Jag kommer till korsets fot för att bli renad av blodet och vattnet. Låt mig inte besudla brödet i hanteringen. Låt mig inte ens smaksätta det med min egen mänsklighet. Skydda mig från mig själv och använd mig, trots den jag är, som en kanal genom vilken du kan mata dessa mina dyrbara, blodköpta bröder och systrar, dina söner och döttrar, med Livets Bröd. Fader, om någon skulle uppleva en välsignelse, kommer vi alla att veta att det är tack vare dig, och trots detta fattiga lerkärl som du gått med på att använda. Vi önskar ge dig allt beröm och all ära. Käre Fader, uppfyll denna bön Jag vet att Du kommer att göra det, för jag har bett om något som är inom Din vilja, och jag ber i tro, i Jesu namn. Amen.

Ta nu fram er kursplan. Där hittar ni, i utskriven form, de viktigaste delarna av vad vi kommer att gå igenom, där får vi veta vad inspirationen har att säga om ämnet. Får jag be er att slå upp sidan 6, lektion 3. Högst upp på sidan 6. Välkommen, kom in. Kom och sätt dig här framme; vi vill gärna ha dig nära oss. Titeln på dagens studium är “Som han tänker i sitt hjärta”. Citatet är hämtat från Ordspråksboken 23:7. Vårt mål, vår målsättning i dagens studium är att definiera karaktär. Vilken målsättning har vi? … att definiera karaktär. Vi har redan fastställt att karaktärsutveckling är det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människor. Men jag insisterar på, att om vi ska lyckas utveckla en Kristuslik karaktär, så behöver vi förstå vad karaktär är. Är inte det logiskt? Hur är det ens möjligt att lyckas bygga upp något om man inte vet vad det är? Om jag skulle gå till en byggnadsentreprenör och säga: “Jag vill att du bygger en byggnad åt mig.” Vad är det första han kommer att fråga? “Hur ser planen ut? Vilken typ av byggnad vill du att jag ska bygga?” Om du då säger till honom: “Jag vet inte, men bygg den bara”, skulle han förmodligen inte vilja ha jobbet. Mina vänner, vi ska utveckla och bygga en Kristusliknande karaktär, men jag insisterar på att det är absolut nödvändigt att vi förstår exakt vad en Kristusliknande karaktär är. Vad är en Kristusliknande karaktär? Låt oss börja från grunden och fråga oss: Vad är “karaktär” överhuvudtaget? … eftersom man kan antingen ha en Kristuslik eller en icke-Kristuslik karaktär, så vad är karaktär? Om jag skulle be er alla närvarande att ta fram er definition, skulle jag förmodligen få lika många svar som vi har personer här i rummet. Karaktär är en tämligen suddig, ogripbar och abstrakt term som vi ofta använder. Men vi har mycket sällan en exakt förståelse för vad det är. Karaktär, vad i hela världen är karaktär? Jag minns att jag ställde denna fråga och någon längst bak i kyrkan räckte upp handen och sa: “Karaktär, det är vad vi är när ingen ser oss”. Han var på rätt spår. Vad försökte han förmedla genom att ge den definitionen? Att karaktär är något mer grundläggande än hur vi pratar och agerar. Något mer fundamentalt än det yttre beteende som vi visar upp för de vi kommer i kontakt med.

Kära vänner, är det möjligt för oss att prata och agera som något vi inte är? Kom igen nu, är det möjligt? Ja. Det vet ni, det vet ni. Är det till och med möjligt att prata och bete sig som en kristen och inte vara det? {Ja} Det vet ni också; det kallas hyckleri. Är detta något vi märker av i vår tid? Ja, det är ett så utbrett problem att det råkar vara ett identifierande kännetecken för församlingen i vår tid. Vi talade om det i går kväll. Vi är Laodikea-församlingen, och vilket är Laodikeas kännetecken? Vilket är det? Den är ljummen… … och den är också fruktansvärt självbedräglig. Den tror att den är rik och har materiellt överflöd och behöver inget. Men den vet inte ens att den är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. {Upp 3:17} Det är ett ganska allvarligt självbedrägeri som pågår där, eller hur? Varför är den så självbedräglig? Därför att den har ett sken av gudsfruktan, men förnekar dess kraft. {2 Tim 3:5} Den har ett sken av gudsfruktan. Vad menar jag med det? Jo, den både talar fint och beter sig fint. Den beter sig i enlighet med lagens bokstav. Den är en vitkalkad grav som utvändigt ser prydlig ut, men som invändigt är full av de dödas ben och all orenhet. {Mat 23:27} Hör ni vad jag säger? Det är därför den är ljummen, varken varm eller kall. Kom ihåg att ’kall’ innebär att göra fel saker av fel skäl. ’Varm’ är att göra rätt saker av rätt skäl. Vad är ‘ljummen’? Att göra rätt saker av fel skäl. Egoistiska motiv har fått många i vår älskade kyrka att spela sin roll som kristen med bravur, att hålla lagens bokstav – och man kan göra det utan att vara omvänd. Hur vet jag det? Först och främst på grundval av egen erfarenhet, men också på grundval av vad Skriften lär oss.

Se på Saulus från Tarsus, innan han omvände sig, innan han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Vad kunde han säga om sig själv? Filipperbrevet 3: ” i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man”. {vers 6} En icke omvänd man, men när det gällde efterlevnad av lagens bokstav var hans liv vadå? … det var klanderfritt; han hade ordning på sitt liv. Inte konstigt att han blev så lurad; han var den ultimata Laodikeanen, rik och med ett materiellt överflöd – han behövde ingenting, {Upp 3:17} när han klädde på sig den där morgonen i Jerusalem. Men han stötte på Jesus på vägen till Damaskus, och där skedde en radikal förändring i hans självuppfattning, eller hur? Det förblindade hans fysiska ögon, men för första gången öppnade det hans andliga ögon, och vad såg han i sig själv? Den främsta av syndare! {1 Tim 1:15} Mina kära medmänniskor från Laodikea, vi är i desperat behov av ett möte med Jesus. Hörde jag ett “amen”? {Amen}

Vi är i desperat behov av ett möte med Jesus, ör att få bort oss från vår självrättfärdighet och vårt självbedrägeri. När jag bad om en definition av karaktär och brodern sa: “Karaktär är vad du är när ingen ser dig”, försökte han låta oss veta att karaktär är något mycket djupare och personligt än det som händer här ute och som folk ser. Ni förstår, karaktär är vad vi verkligen är. Karaktär är vad vi verkligen är, inte vad vi låtsas vara. Vad lär oss Skriften? Ja, låt slå upp i Webster först innan vi vänder oss till Skriften. Webster kan vara till hjälp ibland. Vi söker en definition för ordet karaktär. Okej? Vi ska inte låta Webster avgöra frågan, men när vi letar efter definitioner av termer kan den vara till hjälp. Då så. Webster – karaktär: “De särskilda egenskaper som tillfogats genom naturen eller vana som särskiljer en person från andra.”Intressant… “Speciella kvalitéer “, betyder det konstiga, udda? Nej, det betyder unika. Speciella betyder “unika” i det här sammanhanget. “De speciella kvalitéer som…” Jag gillar det ordet, och ni kommer att förstå varför senare. “De speciella kvalitéer som tillfogats genom naturen eller vana.” Genom vad? …genom naturen eller vana. Om Jesu vittnesbörd {Upp 19:10} skulle återge detta, vilken terminologi skulle vi då troligen höra? “Nedärvda eller odlade” {COL 330.2}, och de av er som har läst mycket i Profetians ande har stött på dessa termer många gånger. “Nedärvda”, det är naturen; “odlade”, det är vadå? … vana. Förstår ni? De särskilda kvalitéer som tillfogats genom nedärvda eller odlade tendenser, vanor som gör oss till vad vi är; som gör oss till unika individer, som skiljer oss från andra, – det är vad karaktär är…

Låt oss nu gå över till en mer auktoritativ och förhoppningsvis mer begriplig definition av karaktär. Låt oss vända oss till Skriften. Den vise mannen, berättar klart och tydligt vad det är som gör oss till vad vi är, i Ordspråksboken 23:7.Vi hämtar titeln på denna studie från denna vers. Vad säger han att det är som gör oss till vad vi är? “…ty så som en man tänker i sitt hjärta, sådan är han.” Vad gör dig, vad gör mig, till vad vi verkligen är? Det är hur vi tänker i våra vadå? …våra hjärtan. Nu säger jag hjärta och pekar på sinnet eftersom det verkligen är vad termen “hjärta” betyder. Jag syftar såklart inte på det organ som pumpar blod. Det vet ni. Tankarna kommer inte därifrån. På hebreiska hittar vi en bättre och mer korrekt betydelse, nämligen ordet “själ”. Det ordet omfattar, hör på detta… det omfattar både intellektet och affekterna. Vad omfattar termen “själ? Både intellektet och affekterna, både tankarna och känslorna, med andra ord. Ni ser intellektets aktivitet, vad kallas det? – Våra tankar. Vad kallas affekternas aktivitet? – våra känslor; och nu, mina kära vänner, är vi redo. Vi är redo för den definition för karaktär som gäller för hela detta seminarium; Hur lyder den? Ni kan sätta full tillit till den eftersom den är inspirerad.

Den finns i Testimonies, volym 5, sidan 310. Testimonies, volym 5, sidan 310. Hör här: Detta är förresten värt bokens vikt i guld. Denna lilla fras här är värd bokens vikt i guld. Vad står det? “Det är känslorna och tankarna som tillsammans utgör”, vadå? “…den moraliska karaktären.” Prisa Herren för denna enkla, koncisa, exakta och begripliga definition av karaktär. Hur lyder den? “Tankarna och känslorna i kombination.” Nu vet plötsligt var och en av oss exakt vad karaktär är. Varför? Därför att vi alla vet vad tankar är, och vi alla vet vad känslor är; och vad är karaktär? Tankarna och känslorna i kombination. Är vi alla med på det?

Kära vänner, jag ber er, var medvetna om att det här med att bli Kristuslik i vår karaktär handlar alltså främst om det som sker mellan höger och vänster öra. Hörde jag ett “amen”? {Amen} Det innebär en förändring i det som sker i just den människans innersta, där endast individen och Gud vet vad som händer. Ni förstår, det är fullt möjligt att låtsas att man är något helt annat än den man är innerst inne. Ni vet detta. Ni kan komma fram till en person med ett stort leende på läpparna och sträcka ut handen och säga: “Åh, det är så roligt att se dig”, och samtidigt tänker ni: “Åh, din usla skojare”. Det är fullt möjligt, och ditt rätta jag är inte vad ditt ansikte nödvändigtvis visar, med det stora, falska flinet. Nej, det är vad som pågår i ditt hjärta!

Förresten, var medveten om att “där människan ser det som är för ögonen, så ser Herren till”, vadå? Kom igen, Herren ser till vadå? ”…till hjärtat.” {1 Sam 16:7} Han låter sig inte luras av den vitkalkade gravstenen. Den fasad som vi tenderar att sätta upp för att lura andra att tro att vi är något vi inte är, den lurar inte Gud; och kära vänner, det som oroar mig är att många av oss har låtit lura sig själva av denna fasad, och det är därför vi tror att vi är vad? …, “rika, med ett materiellt överflöd, med inga ytterligare behov.” {Upp 3:17}. – eftersom vi beter oss så väl. Tack. Jag är imponerad. Blir inte ni det?

Detta är förresten en fälla som vi Sjundedagsadventister har lätt att falla i. Varför? Därför att vi har fått så mycket ljus, vi har fått så mycket sanning; och för att vi därför kan bete oss relativt sett bättre än nästan alla andra. På grund av all den sanning som vi fått tror vi att vi är vad? ”… rika, med ett materiellt överflöd, med inga ytterligare behov.” {Upp 3:17} Guds kvarvarande folk, som är redo och bara väntar på att Jesus ska komma. Kära vänner, jag ber er… var försiktiga! Ni kanske inte är vad ni tror att ni är, men så som vi tänker, så är vi. “Så som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon.” {Prov 23:7} Det som gör oss till vad vi är, är inte vårt beteende; det är vad som händer här uppe, där bara du och Gud vet vad som verkligen försiggår. Hör ni mig? {Ja, amen} “Som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon.” {Prov 23:7} “Tankarna och känslorna utgör tillsammans den moraliska karaktären.” {5T 310.1}Titta på vårt nästa uttalande; från Signs of the Times, juni 30, 1881: “Så som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon.” De tankar och känslor som omhuldas. “ “Tankarna och känslorna som “, vadå? “… omhuldas” de “ger vägledning till uppförandet, och bestämmer på så sätt karaktären.” Ja, beteendet påverkas av våra tankar och känslor. Men kära vänner, vänligen notera att den mest avgörande dimensionen i den mänskliga verksamheten, inte finns på beteendets område; den finns på tankelivets område. Det är det som verkligen bestämmer vad som kommer ut i beteendet. ”För det hjärtat är fullt av, det talar”, vadå? ”…det talar munnen”. {Mat 12:34} ” Bevara ditt hjärta med omsorg, ty från det utgår”, vadå? ”…livet”. {Prov 4:23}

Ni förstår, vad vi säger och vad vi gör, varifrån kommer allt det? Från det som pågår här uppe. Återigen, vad vi säger och vad vi gör kan vara eller inte vara en äkta, ärlig representation av vad som händer här uppe. Ja. Vad skulle det innebära, mot bakgrund av vår definition av karaktär, “de kombinerade tankarna och känslorna”, {5T 310.1} säg mig, vad skulle det innebära att bli Kristuslika i vår karaktär? Det är målet för varje kristen att bli Kristuslik i vår karaktär, så vad skulle det innebära att bli Kristusliknande i vår karaktär? Det skulle innebära att lära oss att tänka och känna som Jesus. Verkar inte det logiskt? Klart att det gör. Absolut. Låt mig uttrycka det så här, vilket jag gjort en särskild notering om; detta kommer inte rakt av från inspirationen, utan är sammanfogat av ett urval av inspirationens citat. “Att utveckla en Kristusliknande karaktär, innebär att lära sig att tänka och känna gentemot Gud och hans lag, gentemot Satan och synden, gentemot oss själva och andra och gentemot alla livets omständigheter och situationer, precis som Jesus gör -“ Amen? {Amen} – ”med andra ord innebär det att vi behöver ha”, vadå? “…Kristi sinne.” Filipperbrevet 2:5, ” Var så till sinnes som också Kristus Jesus var.” Detta min käre bror, min kära syster, är kärnan i vad det innebär att vara kristen; det är att ha Kristi sinne. Ty så som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon. {Prov 23:7}

Om vi bara beter oss som kristna men inte tänker och känner som Kristus, då är vi inte ens kristna, vi är bara hycklare. Är vi alla överens om detta? {Amen} Är det då naturligt för oss att tänka och känna som Jesus gör? Är det naturligt? Mina kära vänner, jag kommer att göra ett radikalt uttalande. Jag kommer att bevisa det senare, men försök bara att acceptera det i tro nu. Det är inte bara onaturligt för oss att tänka och känna som Jesus gör, utan det är naturligt för oss att tänka och känna som Satan gör. Har jag överdrivit detta? Nej, det har jag inte, och vi kommer senare att fastställa tydligt varför. Nej, det har jag inte, och vi kommer senare att fastställa mycket tydligt varför. Ni förstår, sedan syndafallet har den mänskliga naturen styrts av samma lag, samma anda som styr Satans sinne och hjärta. Den kallas för själviskhet. Får jag höra jag ett “amen”? {Amen} Av naturen styrs våra tanker och känslor av denna princip som kallas, vadå? …själviskhet. Och det är därför den enda karaktär som vi naturligt kan utveckla, det är en karaktär som liknar vems? …Satan.

Var nu försiktig; missförstå inte det jag säger. Menar jag att det enda vi kan göra av naturen är att vara elaka, stygga och fula? Åh nej, åh nej. Satan själv kan visa sig som vadå? Kom igen, vadå? ”…en ljusets ängel!” {2 Kor 11:14} Och innan allt är över kommer Satan att personifiera vem? …Jesus Kristus – Skriften säger oss det; och när han personifierar Kristus, kommer han då att vara elak, otrevlig och ful? Är det så? Han kommer att vara den vackraste, snällaste, mest kärleksfulla och älskvärda – tydligen – varelse som någon någonsin har sett vid den tiden, på planeten jorden! Men allt kommer att motiveras av vad? {Själviskhet} …själviskhet.

Mina kära vänner, det är fullt möjligt för oss att förklä själviskhet till något attraktivt, eller hur? Ni kan vara säkra på det. Det är vad en vitkalkad grav är; den är vacker på utsidan. {Mat 23:27} Det ser riktigt bra ut, det väcker folks beundran och till och med deras respekt; och det är det som är så skrämmande, det är därför vi har låtit oss luras så mycket. Vi har blivit så duktiga på att göra rätt saker men av fel skäl, att vi tror att vi är ”rika, med ett materiellt överflöd, med inga ytterligare behov.” {Upp 3:17} Må Gud hjälpa oss ut ur vårt självrättfärdiga, självbedrägeri! Hörde jag ett “amen”? {Amen}

Kära vänner, jag anklagar inte alla oss, alla ni, för att vara hycklare; men jag tar allvarligt på det Sanna vittnetsomdöme {Upp 3:14}, när det gäller det primära problemet i denna tids församling. Det är uppenbarligen så förhärskande att det är vårt identifierande kännetecken. Kan vi alla vara överens om det? {Amen} Det finns uppenbarligen en hel del hyckleri som pågår runt omkring oss. Du kanske inte är vad du tror att du är, men du är det du tänker. Du är det du tänker.

Eftersom det inte är naturligt för oss att tänka och känna som Jesus gör, eftersom det är naturligt för oss att tänka och känna som Satan gör; om vi då ska vara kristuslika till karaktären måste vi bli vad? “… förvandlade genom vårt sinnes förnyelse.” Amen? {Amen} Romarbrevet 12:2, ” Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er bli” vadå? “…förvandlade,” Hur? …genom att förändra ert beteende? Är det så vi förvandlas? Förvandlas vi genom att ändra vårt beteende? Nej, vi förvandlas genom hjärttransplantation. Vi förvandlas genom att vårt sätt att tänka och känna omprogrammeras radikalt. Hörde jag ett “amen”? {Amen}

Ni förstår, evangeliet kan liknas vid en dator, för alla er datanördar där ute: Den hårdvara som vi får vid födseln har ett operativsystem (OS); detta OS kallas själviskhet. Hörde ni det? Ja. …och den enda typ av programvara som denna dator kan hantera, en dator som vi fått genom naturligt arv, är programvara som tillgodoser köttets lust, ögats lust och livets stolthet – allt som tillfredsställer vår själviskhet. Är ni med mig? Om vi försöker sätta in andlig programvara, andlig programmering i en sådan dator – kommer den att krascha. Förstår ni det jag säger? Den kan inte hantera det. Den programvara som främjar tro, hopp och kärlek kan inte hanteras av vårt naturliga operativsystem – som är själviskhet. Det är därför vi måste ha en radikal förändring. Vi måste ha ett byte av operativsystem. Amen? Vi måste få ett nytt hjärta som har en ny lag skriven på sig, kärlekens operativsystem. Amen? {Amen} Det nya operativsystemet kan hantera Guds mjukvara, och det kommer då inte att krascha. Har DU bytt operativsystem? Eller försöker du bara förbättra ditt GUI? Det är en datorterm; GUI är det grafiska användargränssnittet. Det är det som du ser på skärmen. Det skrämmande med det, mina kära vänner, är att en självisk man kan visa upp en ganska tjusig skärmbild. Hör ni vad jag säger? En självisk man kan visa upp ett ganska flashigt GUI, ett grafiskt användargränssnitt, och lura andra att tro att han är något han inte är.

Hälsa för hela människan, sidan 491: ” Vi bör alltid komma ihåg vilken förädlande kraft det ligger i rena “, vadå? “…tankar. Det enda trygga för alla är att”, vadå? “…tänka rätt. “ Var är vårt fokus här, mina vänner; är det på beteende? Nej, det är på vad som händer här uppe, mellan höger och vänster öra. ”Vi behöver en ständig känsla av den förädlande kraften hos rena tankar. Den enda tryggheten för varje själ finns i rätt tänkande. Som en människa ’tänker i sitt hjärta, så är hon.’” Ta mod till dig: ” Förmågan till självbehärskning stärks genom övning. Det som först verkar svårt blir lättare efter ständig upprepning, tills rätta tankar och handlingar blir en,” vadå? “…en vana.” Åh, jag gillar det, jag gillar det.

Förresten, när rätta handlingar motiveras av rätta tankar så är de genuina uppenbarelser av Guds kärlek, Guds karaktär. När de inte motiveras av rätta tankar är de bara hyckleri, de är bara vitkalkning. Vad är vårt mål med denna styrning av sinnet… detta att bli förvandlade genom förnyelse av våra sinnen; denna strävan efter Kristi sinne – vad är vårt mål? Vad ska vi hålla upp framför oss? Snälla, håll inte upp någon lägre standard än den som Bibeln ger oss; och vad är det? Den finns i 2 Korintierbrevet 10:5, och detta kommer att skrämma en del av er. D Detta kan göra en del av er upprörda, men jag måste ändå hålla upp den. Vad är standarden? “… ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus.” Det är en hög standard. Hörde jag ett “amen”? Amen. Men, må Gud välsigna er, nöj er inte med en lägre standard. Detta är Guds standard. “Att ta”, vadå? Hur många tankar? “…varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus.” Det är målet.

Nu kommer jag att vara helt öppen och ärlig mot er. Jag har inte uppnått det, och jag är inte heller fullkomlig, {Fil 3:12} men jag försäkrar er att jag jagar mot det målet. {Phil 3:14} Hänger ni med? {Amen} Kära vänner, jag frågar er inte om ni har uppnått standarden. Faktum är att om någon här påstår att ni har uppnått standarden skulle jag bli riktigt orolig för er – mer om det senare. Men jag vill att ni, för Kristi kärlek skull, ska jaga mot det målet. Amen? {Amen}

Tog Kristus varje tanke till fångenskap under lydnad mot sin Fader och mot Hans lag? Gjorde han det? Absolut. Han syndade aldrig, inte ens i det avskilda, i hans tankeliv. Han tog varje tanke till fångenskap under lydnad mot sin Fader, och jag är här för att berätta för dig att genom hans nåd, – genom Kristi kärlek, i den heliga andens kraft – kan du och jag lära oss att ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus. Får jag höra jag ett “amen”? {Amen} Själva det faktum att Gud beordrar det, är i sig en försäkran om att vi, genom hans nåd kan klara av det. Alla hans befallningar är hjälpmedel. {COL 333.1} {Amen} Vi har en Gud som när Han säger åt oss att göra något, också gör oss kapabla att klara av uppgiften. Det är din standard, det är ditt mål; att bli så fullständigt förvandlad, genom förnyelse av ditt sinne, att varje tanke förs i fångenskap till Kärlekens och livets furste, och rättfärdighet och frid, och helighet och godhet. Det är vad det betyder att ” till vårt sinne vara beredda till handling ” {1 Petr 1:13} Att linda varje tanke runt Jesus och låta honom bli vår magnifika besatthet; och mina vänner, låt detta bli vår erfarenhet. Hörde jag ett “amen”? {Amen} Så kan det bli.

Men det kan bara ske genom våra flitiga ansträngningar i kombination med gudomlig kraft. Det kommer inte att hända av sig självt. Detta är en andlig disciplin … som kommer att kräva ihärdiga ansträngningar i kombination med gudomlig kraft; och hur vi ska kunna få denna erfarenhet är ämnet för detta seminarium. Vi kommer systematiskt, steg för steg, att studera från Guds ord, hur vi kan komma till den plats där vi tar varje tanke till fångenskap under Kristi lydnad – varje tanke! Önskar du den erfarenheten? {Amen} Det krävs att du önskar om du någonsin kan få den. Jag ber, i Kristi kärleks namn, att ni önskar detta. Kära vänner, jag insisterar, jag insisterar på att vi måste ha den önskan om vi ska vara fullt effektiva vittnen för Kungen och fullt lämpliga medborgare för Riket.

För de av er som var här i går kväll; vi studerade Jesaja, kapitel 60; och jag skulle vilja att vi slår upp det kapitlet igen. Några av er var kanske inte här, Jesaja, kapitel 60. Vi noterade från Skriften att den Bibliska definitionen för karaktär är, vilken? Kom igen nu, uppmuntra mig. Den bibliska termen för karaktär är “härlighet”, och definitionen av karaktär är “tankar och känslor i kombination”. {5T 310.1} Vi noterade detta i Jesaja 60:1: ” Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer!, och,” vadå? “… och Herrens härlighet går upp över dig.” Hur ska vi stå upp och stråla? Jo, man måste ha ljus för att kunna stråla. Varifrån kommer detta ljus? Det kommer från Guds härlighets glans, rättfärdighetens sol – Jesus Kristus. Det är det som lyser över oss. Hur ska vi lysa? Vers 2: “Ty se, mörker skall täcka jorden och töcken folken, men Herrens härlighet skall gå upp.” Var då? “…över er.”

Hur ska vi stråla? – Genom att återspegla Jesu Kristi härlighet, hans karaktär. Amen? {Amen} Vi ska spegla denna härlighet och reflektera den till dem vi umgås med. Kom ihåg att Jesus är rättfärdighetens sol. Vad är symbolen för kyrkan? Kvinnan, ja. Men vad står hon på? …månen. {Upp 12:1} Hur lyser månen? – Genom att reflektera solens ljus. Månen har inget eget ljus; och när lyser månen? – På natten. Vilken perfekt symbol för kyrkan. Det enda sätt på vilket vi kan lysa i denna syndiga värld, mina kära vänner, är genom att reflektera Jesu Kristi underbara karaktär, som i sig själv är en perfekt reflektion av karaktären hos vem då? …Gud Fadern. Amen?

Lägg märke till speglarna där? Jesus återspeglade Guds härlighet till oss, och vi återspeglar Guds härlighet till andra. Jag upprepar återigen, att för att vara fullt effektiva själavinnare, vittnen för Kungen, måste vi helt och hållet återspegla Kungens karaktär. Amen? {Amen} När kommer hedningarna? Vers 2, Jesaja 60, “Hans härlighet skall gå upp över er”, och när hans härlighet ses över er”, vad händer då? Vers 3: ” Hednafolk ska vandra i ditt ljus, och kungar, i glansen som går upp över dig.” Hedningar, det är Skriftens kodord för icke-troende.

När är det som icke-troende kan komma attraheras och dras in i en frälsande relation med Jesus Kristus? Endast när de ser Jesu Kristi karaktär återspeglas i kristna. Hörde jag ett “amen”? {Amen} Kära vänner, om vi ska kunna vara effektiva själavinnare måste vi vara kärleksfulla och älskvärda kristna. Vi måste återspegla Jesu Kristi karaktär. Det är endast då som hedningar kan komma. Är det inte det som vi har förberetts inför? Det är att föra ut evangeliet till alla folkslag, stammar, språk och folk. {Upp 14:6} Men kära vänner, att förkunna evangeliet med övertygande kraft, görs inte så mycket med munnen, utan det görs med livsstilen. Amen? {Amen} …och förresten, du kan förkunna evangeliet aldrig så vältaligt med munnen, men om det inte bekräftas i livet, glöm det; då får dina ord ingen kraft! Det vet ni. “Även om jag talar med människornas och änglarnas språk men inte har kärlek, är jag”, vadå? ”… en ljudande malm och en skrällande cymbal”, bara en buller-makare. {1 Kor 13:1}

Mina kära vänner, när evangeliet – det eviga evangeliet, som denna kyrka har fostrats till att förkunna, till alla folkslag, stammar, språk och folk; med ett särskilt budskap för sluttiden, mera känt som – en liten ledtråd – de tre änglarnas budskap … När vi förkunnar detta budskap med stor kraft kommer vi – och måste faktiskt – att få stor ära. Är det inte det som det står i Uppenbarelseboken? Titta på Uppenbarelseboken 18:1: “Därefter såg jag en annan ängel komma ner från himlen, som hade”, vadå? “…stor makt” Änglarna är förresten budbärare; de används nådigt av Gud som en symbol för Hans folk och det budskap som de har att förkunna. Varför har denna ängel stor makt? Nästa rad: “Och jorden blev upplyst av Hans,” vadå? “…Hans härlighet.” Vad ger budskapet kraft? Det är karaktärslikheten hos de som förkunnar det, karaktärslikheten med Jesus Kristus. Det är det som ger det kraft. Hörde jag ett “amen”? Ser du denna sanning?

Mina kära vänner, vi kommer aldrig att ha kraft att förkunna de tre änglarnas budskap, inte förrän vi har en karaktär som liknar Jesus Kristus. Och det är därför vi fortfarande är här. Hörde ni vad jag sa kära, älskade kristna Sjundedagsadventister? Missförstå mig nu inte. Ni förstår, jag talar riktigt rakt och ärligt till er om vårt tillstånd som grupp, men ni får inte tro annat än att jag älskar den här kyrkan. Jag älskar den här kyrkan av hela mitt hjärta. Jag är född och uppvuxen i denna kyrka. Jag är en fjärde generationens Sjundedagsadventist på båda sidor av min familj. Mina adventiströtter är djupa. Jag älskar den här kyrkan, jag älskar dess budskap, jag älskar dess människor. Jag har vigt hela mitt liv åt en väckelsetjänst för att hjälpa den här kyrkan att resa sig och stråla, för att hjälpa den att inse sitt öde. Men hur mycket jag än älskar den här kyrkan, så är jag akut medveten om att vi ännu inte uppnått den nödvändiga härligheten. {Rom 3:23} Vi är inte redo att förkunna budskapet med övertygande kraft.

Vad är evangeliet? ”Det är Guds kraft till”, vadå? ”…frälsning”. {Rom 1:16} Men mina kära vänner, om era liv inte manifesterar evangeliets frälsande, förvandlande kraft; – era munnar kan inte övertyga någon om att det är på riktigt – det vet ni. Om evangeliet inte har gjort någon skillnad i era liv, om det inte har gjort er till kärleksfulla och älskvärda personer, hur förväntar ni er då att de ska tro att det kommer att göra någon skillnad i deras liv? Ni vet att jag talar sanning. och vårt budskap kommer aldrig att ha någon kraft, förrän våra liv bekräftar att vi har upplevt denna kraft. Vi behöver förvandlas, genom den helige Andes övernaturliga, förvandlande kraft, till kärleksfulla och älskvärda människor, som kommer överens med varandra, som faktiskt älskar varandra, som slutar att bråka och käbbla, hittar fel och kritiserar. Vi måste bli det folket! Vi måste vara ett i Kristi kärlek om vi någonsin ska kunna sprida budskapet med kraft. Hör ni mig? {Amen} Må Herren hjälpa oss med detta.

Och det är särskilt viktigt att vi kan spegla Kristi karaktär i ljuset av det speciella budskap vi skall ge. Vilket är det? Uppenbarelseboken 14:6-7, ” Och jag såg en annan ängel flyga i mitten av himlen. Han hade,” vadå? “… ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden och för alla folkslag och stammar och språk och folk. Han sa med hög röst::” vad sa han? “…frukta Gud, och” Vadå? “…ge honom ära, för stunden har kommit för hans dom.” “Ge honom ära.” Vad innebär det då att ge Gud ära ? Jag vill att ni gör er själva en tjänst och skriver i marginalen i era Biblar. Bredvid Uppenbarelseboken 14:7 skriver ni snyggt 7BC 979. Det står för Bible Commentary, Volume 7, sida 979. Där definieras mycket exakt och begripligt vad det innebär att ge Gud ära. Hör här.. Jag citerar: ” Att ge Gud äran innebär, att uppenbara Hans karaktär i vår egen, och på så sätt göra Honom känd. Och på vilket sätt vi än gör Fadern eller Sonen känd, “ så vadå? “…så ärar vi Gud.” Vad innebär det att ge Gud ära? Det betyder att spegla hans karaktär genom vår egen och att vi gör Honom känd på vilket sätt som helst. Säg mig, kan vi framgångsrikt förmana människor att ge Gud ära om vi inte själva gör det? Kan vi det? Kom igen nu, kan vi det? Inte en chans, inte en chans.

Låt mig få avsluta detta. Det är inte bara viktigt – om vi ska vara effektiva vittnen för kungen – att vi har en Kristuslik karaktär, utan det är också viktigt att vi har en Kristuslik karaktär för att vara lämpliga medborgare för riket. Väl lämpade medborgare för riket.

Du bör känna till att vi inte kan förtjäna evigt liv genom vår karaktärsutveckling. Men vår karaktärsutveckling är nödvändig om vi ska vara redo att njuta av det eviga livet. Inser ni det? Det är en skillnad, en mycket viktig skillnad. Den ger oss inte rätt till himlen, vi förtjänar inte rätten, men den gör oss lämpliga att leva där och gör oss redo att njuta av den. Vi kommer att utveckla detta ämne mer noggrant i framtida studier. Men jag vill trycka lite extra på det faktum att om vi skall vara lämpliga medborgare för riket och redo att ta steget in på den heliga platsen måste vi nu, under vår prövotid, genom Guds nåd och av kärlek till Kristus, vara heliga människor. “Utan helighet kan ingen människa”, vad? “…se Gud.” {Heb 12:14} Och det är nu, under prövotiden, som vi ska göra oss redo att leva i himlen. Får jag höra jag ett “amen”? {Amen}

Ni förstår, Bible Commentary, Volume 7, page 970: ” Den levande Gudens sigill kommer att ges ENDAST åt de som efterliknar Kristus karaktär.” Ni förstår, vi måste bli signerade, förseglade, innan vi kan bli befriade. Signerandet görs i Kristi namn, och vad är hans namn? Han förkunnade det på Sinai berg: ” HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning.” {2 Mos 34:6} Det är återställandet av Guds karaktär i oss. Att bli förseglad är att bli så fast förankrad i sanningen ”att vi hellre“, vadå? “…dör än att vi medvetet bryter mot Guds lag, för Jesu skull.” {5T 53.2} Och när vi kommer till den erfarenheten är vi redo att beviljas inträde – beviljas inträde till Riket. Men det är nu, under det livets prövotid, som vi måste få Guds namns signatur och bli förseglade i Guds karaktärslikhet.

Vi förbereds – för att snabbt byta analogi i avslutningen – vi förbereds för att vara en del av det levande tempel som den Helige Ande kommer att bebo i fullhet, i himlen, för evigt. Men för att kunna bli en del av detta levande tempel behöver vi vara levande stenar nu, och vara minitempel nu, i vilka den Helige Ande kan bo. Förstår ni? 1 Petrus 2:5: “Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus.” Lägg märke till något mycket betydelsefullt här. 1 Kungaboken 6:7. När det jordiska templet byggdes, var stenarna då huggna och jämnade på plats för bygget? Nej, de var alla huggna och polerade i stenbrottet. Är det betydelsefullt? 1 Kung 6:7: ” När huset uppfördes, byggdes det av redan färdighuggen sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid templet när det byggdes”.

Vad är det som är lärdomen? Hör här: Profetians ande, volym 3, sidan 40: ” Stenarna förbereddes inte på plats innan de skulle infogas i muren. Allt formande och planering gjordes i förväg innan de togs till byggnadsplatsen. Så är det med all tillyxning, tillpassande och polerande av karaktären; den måste ske under människans prövotid.” Hörde jag ett “amen”? {Amen} ” När Kristus kommer åter till jorden är det inte för att rena och förädla människors karaktärer och göra de lämpliga för himmelen. Hans enda arbete är att förvandla de förgängliga kropparna och gestalta dom i likhet med Kristi mest härliga kropp. Endast en symmetrisk och fullkomlig karaktär kommer på den dagen berättiga människan för en avslutande efterbehandling av odödlighet.” Hörde jag ett “amen”? {Amen}

Ni förstår mina kära vänner, i Jesaja {60:7} säger Gud till oss: “Jag skall förhärliga min härlighets hus.” Vad betyder det? De som är kandidater för förhärligande är endast de som genom den Helige Andes kraft har förvandlats från härlighet till härlighet och blivit hans härlighets hus. Får jag höra ett “amen”? {Amen} Vi har med andra ord lärt oss att återspegla hans karaktär här och nu, och därigenom gjort oss redo för odödlighetens sista penseldrag – som kallas ‘förhärligande’. Men lura inte er själva att tro att er karaktär kommer att förändras på ett ögonblick, på en sekund. {1 Kor 15:52} x Om din karaktär någonsin ska förändras, så behöver den förändras, när då? {Nu} …nu. Och det finns lite tid kvar. Hörde jag ett “amen”? {Amen}

Kära vänner, vi har ingen tid att förlora. Må Gud hjälpa oss att på allvar samarbeta med den helige Andes förvandlande kraft, så att vi kan förvandlas från härlighet till härlighet och bli effektiva vittnen för Kungen och lämpliga medborgare för Riket. Låt oss stå upp för en avslutande bön.

Fader Gud, jag tackar dig så mycket för den fullkomliga frälsningsplanen, som utformades i evighetens förflutna och som genomfördes till ett oändligt pris för Dig och Din Son, men som är fullt tillräcklig för att kunna förändra oss, från de naturligt själviska, fula, elaka, upproriska människor som vi är av naturen, till de kärleksfulla, älskvärda och enade människor som vi kan bli av nåd. Fader, vi ber att du ska hjälpa oss att uppleva denna förändring i våra egna hjärtan, i våra egna hem, i våra egna kyrkor, så att vi kan återspegla Jesu underbara karaktär och därigenom bli effektiva vittnen för Kungen och lämpliga medborgare för Riket. Och kom sedan och ta oss hem och gör oss till en del av det tempel som kommer att förhärliga dig genom evighetens oändliga tidsåldrar. Detta är vår bön, i Jesu namn. Amen

0

Your Cart