Select Page

Här kan du ladda ner lektionen som pdf

Karaktärsutveckling sägs vara det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människan. Vi kommer att under nästa timme undersöka både vårt privilegium och vårt ansvar att utveckla en Kristus-lik karaktär. Gör oss gärna sällskap på denna mäktiga resa mot personlig väckelse när pastor Stephen Wallace tar oss med “Från härlighet till härlighet.”

Vi går vidare med vårt systematiska, stegvisa studium av det viktigaste arbete som någonsin anförtrotts människor, och vad är det? Kära elever, de av er som har varit med från början. Vad är det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts oss människor? Vad är det? Karaktärsutveckling. Just det… Vadå? Menar jag att det är ännu viktigare än att vinna själar? Ja, det är det. Varför? Därför att vi inte kan bli framgångsrika, i det oerhört viktiga arbetet med att vinna själar, inte förrän vi klarat av det som är ännu viktigare – nämligen karaktärsutveckling. Amen? Ni förstår, vår effektivitet som själavinnare står i direkt proportion till hur Kristuslik vår karaktär är. Jag önskade höra ett “amen” här. Jag ger er en andra chans. Vår effektivitet som själavinnare står i direkt proportion till hur Kristuslik vår karaktär är. {Amen} Tack.

Ni förstår, det som gör det möjligt för Herren att använda oss människor till att dra andra in till en frälsande relation med sig själv, är vår vilja att låta Herren göra om oss till kärleksfulla och älskvärda representanter för Honom. Amen? {Amen} Det är Kristi kärlek som drar {Jon 12:32}, och om den kärleken inte kan ses i oss kan vi inte förvänta oss att hedningar ska komma. Som vårt bibelställe så tydligt säger där, i Jesaja 60, vers 3, När kommer hedningarna? När de ser Guds härlighet reflekteras i oss. Och vad är härlighet? – Jag vet att några av er är nytillkomna. Välkomna. Men var höll ni hus igår? – “Härlighet” är den Bibliska termen för karaktär. Så när Bibeln säger att härligheten ”gå upp över oss”, säger den egentligen att Kristi karaktär återspeglas i oss; och när härligheten ses i oss? Ja det är då hedningarna kommer. För de ser Jesu kärleksfulla och älskvärda karaktär, och det är attraktivt. Kan jag få ett “amen”? {Amen} Det är tilltalande. Det är det som gör oss till effektiva själavinnare. Karaktärsutveckling, det viktigaste arbetet, och vi har även studerat några andra, mycket viktiga begrepp, utöver detta. Vi började med att försäkra oss om att vi alla förstod att andliga ting endast kan, vadå? …bedömas andligt. {1 Kor 2:13-14} Utan den Helige Andes hjälp, mina kära vänner, kan vi omöjligen få uppleva sanningens befriande, helgande kraft. Vi kan möjligen lyckas få till en intellektuell övning, men broder, syster, måtte Gud förhindra att det enda vi uppnår under de många timmars studier som vi har framför oss, inte är något mer än en intellektuell övning. Må Gud se till att vi får erfara något som förändrar livet. Hörde jag ett “amen”? Jag önskar bli mer Jesus-lik genom att ägna tid till att studera Guds ord tillsammans med er. Delar vi alla den önskan?

Jag önskar bli förvandlad genom att mitt sinne blir förnyat. {Rom 12:2} Jag vill omprogrammera… Jag vill bli omprogrammerad av Sanningen, men det kan bara ske när vi tar emot Sanningen under inflytande av… Sanningens Ande, den Helige Anden. Sanningen har ingen kraft såvida den inte tas emot under den Helige Andes inflytande. Vi kan omöjligen utbildas och förvandlas, genom förnyelse av våra sinnen, om vi inte studerar sanningen under inflytande av den Helige Ande. Därför är det vår vana att innan vi fortsätter… Innan vi… Kommer ni ihåg minneshjälpen? Den fungerar för mig och jag hoppas att den fungerar för er. Närhelst jag gör mig redo att öppna Bibeln, blir det som en påminnelse om att jag först måste, vadå? … öppna mitt hjärta. Öppna mitt hjärta. Hör ni knackningen denna morgon, kära vänner? Se, jag står vid dörren och… knackar. {Upp 3:20} Han vill komma in, men han kan inte om inte vi, vadå? Om inte vi bjuder in honom. Han tvingar sig inte på, han inväntar vår inbjudan. Han är här mitt ibland oss som församling, det vet vi; för han har lovat: “Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” {Matt 18:20} Men nöj er inte med det. Se till att han även är i ert eget individuella centrum Se till att ni har öppnat dörren till era hjärtan. Kan ni göra det? … och när ni ber att den Helige Ande ska välsigna er med sin närvaro, be att han även ska använda mig, vill ni det? Jag kommer att knäböja, och jag… Jag bjuder in er att tillsammans med mig knäböja för en stunds tyst bön.

Himmelske Fader, i Jesu Kristi namn kommer jag till dig, för min egen skull och för mina blodköpta bröder och systrar. Först och främst för att prisa Dig för att Du låter oss kalla dig Fader. Vilket privilegium. Vi uppskattar det inte alls så mycket som vi borde, men hjälp oss att uppskatta det mer, och hjälp oss att… att värdera det utifrån det pris som betalades, för att göra det möjligt. Vilket oändligt pris. Vi är blodköpta barn. Du offrade allt för att ge oss detta privilegium, och Fader, vi gläder oss åt denna förmån. Det är så fint att tillhöra dig. Du tar så väl hand om dina barn. Vi tackar Dig för ditt beskydd under den här veckan. Vi tackar Dig för att Du tryggt har fört oss samman här för att tillbe Dig. Vi har samlats för att göra det, men Fader, detta skulle vara förgäves, såvida inte Du välsignar oss med Anden. Vi kan inte tillbe Dig i ande och sanning, om inte sanningens Ande också är här. Fader vi önskar studera det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människor. Vi önskar bättre förstå vår samarbetsroll i utvecklandet av en Kristusliknande karaktär. Vi har kommit till insikt om att vi varken kan vara effektiva vittnen för Kungen eller lämpliga medborgare för Riket om vi inte har en Kristuslik karaktär. Eftersom Kungen snart kommer, och eftersom tiden är knapp, Fader, så är det absolut nödvändigt och brådskande, att vi flitigt studerar och förstår vår samarbetsroll. Så Herre, välsigna oss genom utgjutandet av din heliga Ande. Särskilt för mig. Jag har det oförtjänta privilegiet att leda studiet av Ditt Ord, och du vet hur desperat jag behöver Din hjälp. Ta mig i besittning: själ, kropp och Ande. Jag är din. Tre gånger om är jag din; genom skapelse, genom återlösning och genom mitt eget val. Så Herre, jag ber Dig, nedlåt Dig till att använda mig. Låt mig vara din budbärare denna morgon. Låt mig säga det Du vill att jag ska säga, varken mer eller mindre. Och just det som Du lyckas förmedla genom mig, må det finna mottagliga hjärtan och sinnen så att det kan förändra liv. Vi önskar, genom att studera sanningen, genom sanningens Ande, bli mycket mer lika Honom, Han som är sanningen, Jesus. Det är i Hans namn vi ber. Amen.

Vi har gjort framsteg och vi har kommit till sidan… vilken då? Sju. Tack. Lektion 4 med titeln: “Gud har visat oss sin härlighet”. Förresten, om någon av er saknar utskrift kan ni komma tillbaka i eftermiddag, så kommer det att finnas en tillgänglig. Vi har dem ute i foajén, och de är till för er som planerar att komma regelbundet. Vi kommer att fortsätta att dela ut material som ni kan sätta in i den där ringpärmen, allteftersom studierna fortskrider. Vi har kommit till insikt om några mycket viktiga saker som jag bara snabbt behöver repetera för de av er som just har anslutit sig till oss. Det första, mycket viktiga begreppet som vi har kommit att förstå är att den Bibliska termen för karaktär är, vadå? Det är härlighet; och detta behöver vi känna till, eftersom vi har för avsikt att lära oss vad Herren säger i detta ytterst viktiga ämne. Så för att lyckas med det måste vi alltså förstå vilken term Gud använder för “karaktär”. Ordet “karaktär” förekommer inte i King James-bibeln, inte en enda gång. Det finns inte där, och man skulle kunna dra slutsatsen att Bibeln inte har något att säga om karaktärsutveckling. Det är en felaktig slutsats. Hela Skriften handlar om karaktärsutveckling. Men man inser det inte utan vidare om man inte förstår den term som Bibeln använder för karaktär och det är “härlighet”… Därför borde titeln på vår serie, “Från härlighet till härlighet”, egentligen vara “Från karaktär till karaktär”. Det är på det sättet vi växer in mot en karaktär som är Kristuslik. Den andra viktiga aspekten som vi också redan har fastställt, det är vår definition för karaktär. Vad är karaktär? Kom igen nu, uppmuntra mig! Vad är karaktär? Det är tankar och känslor i kombination. {5T 310.1} Ja. Bra. Tack

Ni förstår, karaktär är det som gör oss till vad vi verkligen är. Det är något mycket mer grundläggande än hur vi pratar och agerar, vad vi låtsas vara. Är det möjligt att låtsas vara något man inte är? Ja, det är det. Är detta möjligt även för oss som har en religiös tro? Ja, det är det. Det kallas “hyckleri”. Det är möjligt att låtsas vara kristen och inte ens vara det. Vad är det då som gör oss till vad vi verkligen är? Som den vise mannen säger: “Så som en människa tänker i sitt hjärta, så är hon”. {Ord 23:7} Jag säger hjärta men pekar på mitt sinne, för det är verkligen vad ordet betyder. Det är själen, och det syftar på intellektet och affekterna, tankarna och känslorna. Det ligger bakom vår definition för karaktär. Testimonies, volym 5, sidan 310: “Tankarna och känslorna utgör tillsammans den moraliska karaktären.” Ett avgörande begrepp, kära vänner. Från och med nu vill jag att ni, närhelst ni hör ordet “HÄRLIGHET”, ska tänka KARAKTÄR och närhelst ni hör ordet “karaktär” vill jag att ni ska tänka TANKAR och KÄNSLOR i kombination. Är vi överens? Mycket viktigt. Karaktär är tankar och känslor i kombination, och det är det som gör oss till vad vi verkligen är.

Det är just därför som jag blir så bekymrad när jag hör folk säga: “Han kan tala väl, men jag vill veta om han också kan bete sig väl.” Som om det vore det sista och avgörande testet. Kära vänner, jag har nyheter för er. Det är helt klart möjligt, att inte bara tala väl, utan även att bete sig väl, utan att ens ha blivit omvänd. Hör ni mig? Ni förstår, om vi människor är tillräckligt ego-motiverade kan vi lyckas häpnadsväckande väl med att få vårt beteende att överensstämma med lagens bokstav. {Rom 7:6} Vi kan följa lagen. Vi kan visa upp en fin fasad. Vi kan lyckas lura samtliga, inklusive oss själva, att tro att vi är rika, har materiellt överflöd och behöver inget. {Upp 3:17} Ooo! Vem talar det sanna vittnet om? Om oss! Den sista tiden. Laodikea-församlingen. Varför har vi bedragit oss själva så kapitalt? Vi tror att vi är rika, har materiellt överflöd och behöver inget. Och vi förstår inte att vi är eländiga, ömkansvärda, fattiga, blinda och nakna. {Upp 3:17} Det är ett ganska allvarligt självbedrägeri. Varför? Därför att mina kära vänner, vi har bedömt oss själva utifrån ett ytligt kriterium. Vi har analyserat vårt beteende, och eftersom det fungerar relativt bra – tack; vi beter oss mycket bättre än de flesta – tack… och dessutom håller vi som Sjundedags-adventister alla de tio budorden. Det avgör saken. Jag är Guds kvarleva, redo och väntar bara på att Jesus ska komma.

Var försiktig. Du kanske inte är den du tror att du är. Men du är vad du tänker. “Så som en människa tänker i sitt hjärta, så är hon.” {Ord 23:7} Mina kära vänner, när vi utvärderar vårt kristna liv måste vi gå bortom beteendeanalys. Får jag höra ett “amen”? {Amen} Vi måste börja titta på andan, motivet, bakom beteendet, för det är skrämmande möjligt att göra alla de rätta sakerna men av fel skäl! {Amen} Jag vet vad jag talar om efter många års egen erfarenhet, och förresten, det är därför jag är så angelägen om detta. Därför att ’den här grabben’ (jag) lyckades lura alla under många år. Jag är ett M.B. och ett P.B. Vad är det? Det är ett missionärsbarn och ett predikantbarn. Jag växte upp i ett ’akvarium’ och jag lärde mig hur man talar och beter mig väl, eftersom pappas rykte stod på spel. Jag lurade alla, inklusive mig själv, under en lång tid. Så ha lite överseende med mig även om ni tycker att jag ‘snokar’ lite mycket på detta område. OK? Det är fullt möjligt att vara självbedragen och sitta med här denna morgon. Det som gör oss till vad vi är, är det som pågår mellan höger och vänster öra, där bara du och Gud vet vad som pågår.

Du måste komma vidare från frågor om vad du gör och inte gör, och ställa dig själv frågan varför jag gör det och varför jag inte gör det. Varför är ni här denna morgon? Må Gud välsigna er. Varför är ni här? Jo, för att det förväntas av mig, och du vet, jag menar, detta är den sjunde dagen, och det är meningen att jag ska gå till kyrkan på Sabbaten. Det är en plikt. Mina kära vänner, låt mig berätta för er, att om Sabbatshållning är en plikt för er, då håller ni inte Sabbaten. Ni förstår, sant Sabbatshållande är en glädje för de som älskar Sabbatens Herre. Vi läser om det i Jesaja 58. Vem gläder sig åt Sabbaten? De som gläder sig åt Sabbatens Herre. Om du är här av någon annan anledning än att älska Herren av hela ditt hjärta, din själ och ditt sinne {Matt 22:37}, så innebär det att du inte håller Sabbaten. Jag bryr mig inte om hur tekniskt korrekt ditt beteende kan vara. Jag bryr mig inte om att du kanske avstår från att utföra ett högavlönat förvärvsarbete eller håller dig från att göra alla möjliga olämpliga saker på denna dag. Om du inte älskar Sabbatens Herre, då har du inte hållit Sabbaten helig. {Amen} Det är hög tid att vi förstår detta faktum. Hörde jag ett “amen”? (Amen)

Och förlåt mig om jag är alltför rättfram med er, men kära vänner, jag gör det för att jag älskar er. Och jag vill att ni ska känna igen allt hyckleri, om något sådant finns, medan det fortfarande finns tid för att åtgärda. Ni förstår, det som verkligen bekymrar mig är att det kommer att finnas ett stort antal samvetsgranna Sjundedags-adventister, som inte kommer att upptäcka sitt hyckleri, förrän det är för sent; och de kommer att få höra den ödesdigra domen: ” Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare. Jag har aldrig känt er.” {Matt 7:23}

“Vadå? Vänta lite, du måste tagit fel kille. Märkte du inte att jag höll Sabbaten i ’sjuttielva’ år? Jag gick till och med i Sabbatsskola. Är inte det värt extra poäng?”

“Gå bort från mig, jag har aldrig känt dig.” Du har aldrig haft Kristi sinne. Du har aldrig haft Kristi hjärta. Du gjorde de rätta sakerna, men av fel skäl; och förresten, lägg märke till, att detta med att göra de rätta sakerna av fel skäl är enligt Guds bedömning orättfärdighet. En del människor kommer att bli fruktansvärt chockade och besvikna när de upptäcker detta för sent. Upptäck det nu om det behöver upptäckas. Snälla! Ni förstår, vi befinner oss nu i den anti-typiska Försoningsdagen. Förstår ni? Är det några av er som fortfarande tror på det? {Ja, ja.} Jag ber att ni gör det. Det är en del av det stora adventsbudskapet. Vi befinner oss i den anti-typiska Försoningsdagen; och vad gjorde Israels barn på den typiska försoningsdagen? De rannsakade sina hjärtan för att se om allt stod rätt till i deras själsliv. {2 Mos 23:27-32} Om det nu var viktigt att göra det i det typiska, borde det då inte vara ännu viktigare att göra det i det antitypiska? Vi befinner oss vid den kritiska tidpunkten nu. Vi borde rannsaka våra hjärtan: Är allt väl med min själ? Är jag verkligen en kristen i mitt liv… mellan det högra och det vänstra örat? “Så som en människa tänker i sitt hjärta, så är hon.” {Ord 23:7} Åh, broder, syster, må Gud hjälpa oss! Må Gud hjälpa oss att lära oss vad det innebär att ha Kristi sinne. Vara så till sinnes som också Kristus Jesus var. {Fil 2:5}

Det är därför jag blir så orolig över den här frågan. “Ja, han talar väl, men jag vill veta om han kan bete sig väl.” Vad borde det verkliga testet vara? ”Tänker han tankarna?” Får jag höra ett “amen”? “Är han i sinnets avskildhet i färd med att föra sina tankar och känslor till att vara i harmoni med lagens ande, som är kärlek?” Det är det som gör oss till kristna. Amen? {Amen} Och förresten, om du tänker tankarna, så kommer talet och beteendet att fortsätta som vanligt. Förutom att det helt plötsligt kommer att vara äkta … istället för falskt; det kommer helt plötsligt att vara älskvärt och tilltalande, och det är det som gör dig till en effektiv själavinnare. När du är en kärleksfull och älskvärd person, och du gör trevliga saker för att du älskar människor; inte för att du kan få beröm eller få poäng. Du förstår, det är just därför som vitkalkade gravar inte är bra själavinnare. Eller hur? Är en hycklare en bra själavinnare? De kanske är ack så vackra på utsidan. De kanske har ordning i sina liv. Ja, de kan tala och de kan föra sig, men de är inte kärleksfulla och älskvärda människor. Gillar du att tillbringa tid tillsammans med ’vitkalkade gravar’? Gillar du att bo granne med en ’vitkalkad grav’? Nej! Varför inte? Därför att de är eländiga människor att leva med. De är hårda. Gravar är hårda. De är kalla och de har vassa hörn; och förresten, om du kommer nära dem så luktar de illa; och jag talar inte om brist på deodorant. Jag talar om den döde gamle mannen innanför den rena fasaden, som liksom tränger sig på, då och då. Hör ni vad jag säger? Det stinker av själviskhet, eller hur? Då är det inte så konstigt. Inte så konstigt då att våra ansträngningar för att vinna själar inte är så effektiva som vi skulle önska att de var.

Mina kära vänner, om vi är ute och försöker vinna själar av någon annan anledning än äkta kärlek till Gud och osjälvisk kärlek till andra, kan vi omöjligen ha ett positivt, tilldragande inflytande på förlorade själar. Det kan vi inte. Hur blir vi Kristuslika i vår karaktär? Vi måste det… vi måste det, om vi både ska vara effektiva vittnen för Kungen, och vadå? …lämpliga medborgare för Riket. Så, hur blir vi Kristuslika i vår karaktär? Genom att skåda Herrens härlighet. Precis. Det är ju vår nyckeltext: 2 Korintierbrevet 3:18: “Det är bara genom att skåda som vi blir förvandlade. Förvandlade till samma avbild som det vi skådar”. Om jag därför ska bli förvandlad från härlighet till härlighet, och förresten, vem förvandlar mig? Vad säger texten? Vi förändras från härlighet till härlighet, vi blir förvandlade från härlighet till härlighet, av vem? …Herrens Ande. Endast den helige Ande kan förändra mig. Jag kan inte förändra mig själv, utan jag måste samarbeta med den helige Ande i den processen genom att göra, vadå? Skåda Herrens härlighet. Ni förstår, vi förändras till likhet med det vi skådar. Därav vår temasång: “Turn Your Eyes Upon Jesus”. När vi skådar honom förvandlas vi genom Andens kraft …vi blir förvandlade till likhet med det vi skådar, och när vi skådar Herrens härlighet blir vi förändrade från härlighet till härlighet och växer alltmer till likhet med det vi skådar. Är detta begripligt? Förstår du det? Det för oss till en mycket viktig fråga.

Hur och var har Gud uppenbarat sin härlighet för oss? Varför är det så viktigt att förstå detta? Därför att mina kära vänner, det är bara genom att skåda Guds härlighet som vi kan bli… förändrade. Det blir då absolut nödvändigt att förstå hur och var Gud har uppenbarat sin härlighet för oss, så att vi kan skåda den och därigenom bli förändrade. Hänger ni med? {Amen}

Må Gud välsigna er, men jag behöver ett svar från er. Jag är lärare. Det är allt jag är, jag är bara en lärare … och som ni ser, tittar jag ständigt på era ansikten. Jag behöver en positiv återkoppling som visar att ni åtminstone förstått vad jag har kommunicerat, annars känner jag att jag måste gå igenom det igen. Så, ge mig lite feedback.

Hur och var uppenbaras Guds härlighet? Jag kommer att under de närmaste två, kanske tre lektionerna, räkna upp sju ställen… Hur många? Sju ställen där Gud uppenbarar sin härlighet för oss; sju sätt på vilka Gud uppenbarar sin härlighet för oss. Låt oss börja med nummer ett, högst upp på listan. Vad, eller kanske jag borde säga vem kommer först i åtanke som någon där Guds härlighet uppenbaras? {Jesus Kristus} Jesus Kristus. Amen? {Amen} Ja! Vad säger Skriften om Jesus Kristus? Hebreerbrevet 1:3, den kallar honom vad? “Hans härlighets utstrålning.” Vad är Jesus? “Utstrålningen.” Vad betyder det? Det betyder oförminskat sken. Förstår ni? Han är inte bara en svag återspegling. Han är vadå? Utstrålningen, det oförminskade utstrålande ljuset från Faderns härlighet. Vad är härlighet? Karaktär. Paulus berättar alltså här, med denna märkliga fras, att Jesus är det oförminskade utstrålandet av sin Faders härlighet. Han är den ultimata, den mest perfekta uppenbarelsen av Guds karaktär. Är vi med på det? {Amen} Nu kommer jag bara att notera detta i förbigående eftersom vi kommer att återkomma till just detta ämne; ja, vi kommer att ägna minst tre studier åt den ultimata uppenbarelsen av Guds härlighet i Jesus Kristus. Men det blir först senare i veckan, och ni kommer väl alla tillbaka för dessa studier… Ni får en chans till… Ni kommer väl alla tillbaka för dessa studier… {Amen}

Hans härlighets utstrålning: Jesus Kristus. Alltså nummer ett på listan över var och hur Gud har uppenbarat sin härlighet för oss. Vad är nummer två? Detta förbises ofta, och jag önskar studera detta noggrant. Låt oss gå på djupet. Gud har alltså uppenbarat sin härlighet för oss i sin lag. I sin vadå, lära elever? {Lag} I Hans lag. Låt oss titta närmare. Kom ihåg att igår kväll åkte vi till Sinai berg och lyssnade på ett samtal mellan Moses och Gud. Det finns nedtecknat där i 2 Mosebok 33, eller hur? Vers 18. Moses gjorde denna högst anmärkningsvärda begäran. “Jag ber dig, låt mig få se din,” vadå? “…din härlighet.” “Visa mig din härlighet.” Mose ber specifikt om att få se Guds härlighet. Gud säger till honom att han ska låta all sin godhet passera framför honom och att han ska förkunna sitt namn. Men lägg märke till vad mer Gud säger till honom att göra. Kapitel 34, vers 1, detta är mycket viktigt: “Och Herren sade till Mose: Hugg ut två stentavlor åt dig.'”

Vad hände förresten med de första? Han kastade dem mot marken när han såg Israels barn dansa runt guldkalven och de gick sönder. {2 Mos 32:19} Okej? “Hugg ut två stentavlor likadana som de förra, så ska jag skriva samma ord på dessa tavlor, som var på de förra tavlorna, som du slog sönder.” Mycket intressant.

När Mose säger: “Jag ber dig, visa mig din härlighet”, säger Gud: “Ja, det gjorde jag en gång… men du slog sönder dem. Men vet du vad, ta fram två tavlor till så ska jag ännu en gång teckna ner min karaktär, min härlighet.” Ni förstår mina vänner, lagen är en avskrift av Guds karaktär {KOL 305.3}, som är hans härlighet. Är vi med på det? Vad är en avskrift? En avskrift är en skriftlig version av något. Gud har i de tio budorden definierat sin karaktär, sin härlighet, för oss. Jag vill ytterligare bekräfta detta från Skriften genom att ta er till femte Mosebok, femte kapitlet, bläddra fram dit, Femte Mosebok, kapitel 5. Förresten, här i Femte Moseboken hittar vi den andra återgivningen av de tio budorden. Ni är väl medvetna om det? Låt oss få det bekräftat, vers 21: ” Du ska inte ha begär till din nästas hustru”, “inte heller ska du…” etcetera. Det är det tionde budet. Lägg märke till vad han säger, Moses, omedelbart efter de tio budorden, vers 22: “Dessa ord talade Herren med hög röst till hela er församling på berget, från mitten av elden, från molnet och töcknet, och han tillade inget mer. Och han skrev dem på två stentavlor och gav dem till mig.” Moses talar här till Israels barn, uppenbarligen om de tio budorden. Är vi ense om det? Vad svarade Israel? Hur svarade Israel? Vad gav de för svar? Vers 24: “Och ni sade: ‘Herren, vår Gud, har visat oss sin…'”. vadå? “…sin härlighet.” Vad är härlighet? Använd er exegetiska nyckel. När du ser ordet “härlighet” tänker du vadå? “Karaktär.” “Karaktär.” Israel insåg att i uppenbarelsen av Guds… i Guds lag fanns uppenbarelsen av Guds karaktär, Guds härlighet. Hade de rätt i den antagandet? Ta en titt på vers 28: “Då hörde Herren rösten av dina ord när du talade till mig, och Herren sade till mig: ‘Jag har hört vad detta folk har sagt, det som de har talat till dig. De har talat rätt i allt de har sagt.’” Med andra ord, när Israel som svar på Guds lag sa: “Gud har visat oss sin härlighet“, sa Gud: “Ni har rätt”. Det är alltså uppenbart att Guds härlighet uppenbaras i hans lag. Är vi alla med på det? {Amen}

När vi nu har fastställt detta utifrån Skriften, låt oss bekräfta det med hjälp av ’den inspirerade Bibelkommentaren’ som vi har som folk, Profetians Andes skrifter. Review and Herald 4 februari 1890. Citat: “Den lag som uttalades från Sinai är en,” vadå? “…avskrift av Guds karaktär.” Amazing Grace, sidan 80: “Kristi härlighet uppenbaras i lagen, som är en avskrift av hans karaktär…”. Mina kära vänner, var har Gud då uppenbarat sin härlighet för oss? I Sin lag… i Hans lag. Var medvetna om, att om vi ska förvandlas från härlighet till härlighet måste vi skåda härligheten. Amen? Jag uppmanar er därför, för er egen skull och för Kristi skull, att lära er att skåda Guds härlighet, som uppenbaras i Hans lag. Förstår vi då bättre, i ljuset av detta, varför och hur David kunde säga: ” Hur mycket älskar jag inte din lag! Hela dagen begrundar jag den.”? {Ps 119:97} Vet ni, jag brukade klia mig i huvudet och fråga; ”David, vad är det som lockar dig så mycket med Guds lag?” Det var förstås på min tid i f.Kr. {alltså innan min omvändelse}.

Och förresten, lyssna noga. Ett av de bästa sätten, ett av de bästa sätten att testa, om du verkligen är omvänd, är att fråga dig själv ärligt: “Vilken inställning har jag till Guds lag?”. Ni förstår, det köttsliga sinnet är, vadå? …fiendskap mot Gud. Det är inte underkastat Guds lag och kan inte heller vara det. {Rom 8:7} Den köttsliga människan är oförmögen att verkligen älska Guds lag. Ni kan omöjligen älska Guds lag och jag kunde omöjligen älska Guds lag, tills jag lät honom ge mig ett nytt hjärta som hade Guds lag skriven i sig. Och då upptäckte jag att det skedde en radikal förändring i min inställning till lagen. Så när jag brukade klia mig i huvudet och säga: “David, varför är du så förtjust i Guds lag? Hur kan du meditera över den dag och natt?” Den är inte tilltalande för mig; den är bara en lista över vad man inte får göra. Den begränsar mig alltid, hindrar mig från att göra det jag egentligen skulle vilja göra, och den ber mig alltid att göra saker som jag inte vill göra. Den är jobbig. Men detta är den naturliga människans inställning till lagen. Ni förstår, det finns inget mer obekvämt tillstånd, lyssna noga. En del av er befinner er i detta, som jag strax kommer att identifiera. Det finns inget mer obekvämt tillstånd att vara i för en person, än att försöka hålla ett köttsligt hjärta i en andlig tvångströja; Lagen är nämligen en tvångströja för den som inte är omvänd. Din inställning till lagen är negativ, men du kanske biter ihop tänderna och tvingar dig själv att följa den, av pliktkänsla, för du måste lyda om du ska vara tillräckligt bra för att komma till himlen. Eller om du försöker upprätthålla ett rykte som gör att du blir respekterad. Kära vänner, var snälla och notera, att detta inte är sann lydnad. Varför?

Därför att kärleken är lagens uppfyllelse. {Rom 13:10} Hörde jag ett “amen”? {Amen} Om du inte lyder lagen för något… för motivet kärlek, då lyder du inte ens. Detta vet du. Du lyder inte ens. För att hålla de fyra första budorden måste du älska Gud högst. För att hålla de sex sista måste du älska andra som dig själv… …osjälviskt; och om detta inte är ditt motiv, ja då lyder inte alls. För att inte nämna att det då inte finns någon glädje i lydnad. Ni förstår, om vår lydnad bara handlar om pliktkänsla så är det en negativ upplevelse. Den blir inte positiv förrän vi får in en kärlek som motiverar den. Då blir den en glädje. Amen? När du älskar någon, gör du inte vad denne vill att du ska göra för att du tror att du måste; du gör vad denne vill att du ska göra för att du älskar att behaga den personen. Amen? …och jag hoppas att det är därför ni är här och tillber Gud på den sjunde dagen.

Ni förstår, lagen – en avskrift av Guds karaktär – vad innebär det? Vad är Guds karaktär med ett ord? Vad är det? Gud är kärlek. 1 Johannes 4:8: “Gud är kärlek.” Naturligtvis förstår vi då vad lagen är, med ett ord? {Kärlek} Kärlek. Eftersom den är en avskrift av karaktären hos Gud, som är kärlek; och naturligtvis kommer då uppfyllandet av lagen att handla om, vadå? … kärlek. Att älska Gud över allt annat och andra osjälviskt. Så sammanfattas lagen… och det är helt logiskt. Jesus sammanfattar det på följande sätt: Matteus 22, verserna 37 och följande: Jesus sade till honom: “Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt sinne.” Vers 38: “Detta är det första och stora budet.” 39: “Och det andra är liknande: Du skall älska din nästa som dig själv’. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” Kärlek. Ni förstår, lagen definierar kärlek i termer av relationer. De fyra första handlar om hur kärleken relaterar till Gud. De sex handlar om hur kärleken relaterar till våra medmänniskor, till varandra. tänk på det så här… Vad händer när du tar ljus och lyser det genom ett prisma? Det kommer ut som en vacker kollektion av regnbågsfärger, vars sammansättning är ljuset. Om du tar kärlek och låter dess strålar gå genom dessa bord av sten, kommer de ut som en kollektion av budord, vars sammansättning är kärlek. Lagen definierar helt enkelt kärlek, i fråga om relationer… i fråga om relationer.

Gud har inte bara definierat kärleken för oss, och tecknat ned den på stentavlor, utan han har också exemplifierat, modellerat kärleken för oss genom att sända sin son för att vara den personifierade lagen. Hörde ni vad vi just sa? Han sände sin son för att, vadå? …personifiera lagen Om du verkligen vill se hur kärlekens lag ser ut, ska du studera Jesu Kristi liv. {Amen} Det är kärlek. Det är lydnad mot lagen. Det är så den ser ut. Kära vänner, om vi lyder lagen kommer våra liv också påminna om, vems liv? …Jesus. Amen? Det går inte att ifrågasätta det; och anledningen…, håll i er nu, anledningen till att… våra liv inte är så Kristus-liknande som de borde vara är att vi inte har lärt oss att lyda lagen… av rätt skäl. Vi har försökt lyda lagen av själviska skäl, vilket bara gör oss till vitkalkade gravar. Må Gud hjälpa oss att förstå hur vi kan göra det rätta av rätt skäl. {Amen}

Och då… då kommer vi att bli Kristus-liknande till karaktären; och det kommer att finnas en sötma, en älskvärdhet, en attraktionskraft hos oss, som kommer att locka människor att komma till Jesus. Men inte innan dess… inte innan dess. Jesus, när han kom, hur tillkännagav änglarna hans ankomst på Betlehems kullar? Vilka var orden i den underbara sång som de sjöng? Den finns upptecknad i Lukas 2:14: “Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, en god vilja mot människor.” Hör ni vad som sägs där? Det är vad Jesus kom för att göra. Det är den personifiering som är lagens uppfyllelse. “Ära vare Gud i höjden”, det är de fyra första budorden; “och frid på jorden, en god vilja mot människor “, det är de sex sista. Ni inser väl det. Jesus personifierade lagen, och för att tillkännage det faktum att han hade kommit för att göra det, sade änglarna: ” Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, en god vilja mot människor “. Ni förstår, detta är skälet till att jag alltid reagerar när jag hör några av våra evangeliska vänner säga: Åh, kom inte dragandes med lagen, ge mig Jesus. Mina kära vänner, Jesus är lagen personifierad. {Amen} Och förresten, många människor säger: ” Kom inte dragandes med lagen, ge mig Jesus “, som om Jesus skulle vara en lägre, lättare standard att uppfylla. Ursäkta mig? Jag menar, om du tycker att lagen är en hög standard, titta på Jesu liv! Se på den oändliga, självuppoffrande kärlek som han visade. Det är personifieringen av lagen. Om du verkligen vill ha en hög standard, se på Jesus. {Amen} …och genom att skåda skall ni bli förvandlade. {Amen} Genom att skåda kommer ni att bli förvandlade. Den Stora Striden, sidan 467: “ Paus. Gud är densamma igår, idag och… {för evigt} för evigt. {Heb 13:8} Okej? Lagen är en avskrift av hans karaktär. {RH, Okt 15, 1895 par. 1} Därför kan den inte förändras, per definition. Är vi alla överens? {Amen}

Inkluderar detta det fjärde budet? {Amen} Utan tvekan… kära protestantiska syskon. Vi kan inte ändra de tio budorden, lika lite som vi kan ändra Guds karaktär. “Guds lag är till sin natur oföränderlig. Den är en uppenbarelse av dess författares vilja och karaktär. Gud är kärlek och hans lag är kärlek. Lagens två stora principer är kärlek till Gud och kärlek till människan. “Kärleken är lagens uppfyllelse”. Romarbrevet 13:10. Guds karaktär är rättfärdighet och sanning, vilket också är karaktären hos hans lag. Psalmisten säger: “Din lag är sanning”. ‘Alla dina bud äro rättfärdiga.’ Psalm 119:142 och 172. Aposteln Paulus säger: “Lagen är helig, budordet är heligt, rättvist och gott. Romarbrevet 7:12. En sådan lag, som är ett uttryck för Guds sinne och vilja, måste vara lika beständig som dess författare.” {Amen} Ganska uppenbart, eller hur?

Kära vänner, jag känner ett tungt ansvar att vi alla ska komma att uppskatta uppenbarelsen av Guds härlighet i lagen. Att vi framgent ska kunna säga, precis David och Kristus: ” Hur mycket älskar jag inte din lag! ” {Ps 119:97}Och jag insisterar på att det inte är möjligt att ha en sådan inställning till lagen förrän vi får ett nytt hjärta. När vi får ett nytt hjärta kommer vi att inse att på grund av evangeliet, lyssna på detta, på grund av evangeliet är lagen frihetens kungliga lag. {Jak 2:12} {Amen} Låt mig nu förklara vad jag menar med det. Det är viktigt att förstå så var uppmärksamma.

Vi bläddrar fram till kapitel 20 i Andra Moseboken. Andra Mosebok 20. Där har vi standardversionen, den som vi är mest bekanta med, av de tio budorden. Säg mig var de tio budorden börjar? Andra Moseboken, kapitel 20. Jag behöver lite engagemang här. Var börjar de tio budorden? {Vers 3} Vers 3. Kära vänner, ni har hoppat rakt ned i min fälla; och jag förväntade mig den frågan…, jag menar det svaret. När ni går till en kristen bokhandel och köper en affisch med de tio budorden, var börjar de alltid? “Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. “ Vers 3 … Tragiskt nog. Varför är det tragiskt? Därför att mina kära vänner, Gud börjar tala, var då? {vers 2} I vers 2. Och är det viktigt vad Gud säger i vers 2? {Amen} Mina kära vänner, jag kan inte nog betona vikten av vad Han säger i vers 2. Ni förstår, det Han säger i vers 2 är evangeliet, och det är på grundval av denna anmärkningsvärda proklamation i vers 2 som vi kan lyda allt som följer. {Amen} Vad säger Gud i vers 2? Lyssna. Vad är det Han säger i vers 2? ” Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset.” Får jag höra ett “amen”? {Amen} Hör du evangeliet där? Ja. Ni förstår, Jesus säger till oss: “Jag är er frälsare. Jag har befriat er från ert naturliga slaveri till synd, jaget och Satan.” Det är vad slaveriet i Egypten symboliskt representerar. “Jag har befriat er. Jag har fört er ut; ni är nu mina barn.” Det är därför som den blir den kungliga lagen, och det är frihetens kungliga lag, {Jak 2:12} eftersom vi är befriade från vårt naturliga slaveri till synd, jaget och Satan genom Jesu blod. {Amen} Och sedan, vad som följer mina kära vänner, är en frigörelseproklamation. {Amen} Amen?! {Amen}

Ni ska inte tro att Guds lag är negativ. Ni vet att vi vanligtvis gör det, eller hur? Kom igen nu. “Du skall inte… du skall inte. Du skall inte…” låter ganska negativt i mina öron. Lyssna… på hebreiska är det den enkla formen av framtid. “Du kommer inte att, Du kommer inte att.” Ja, ni brukade göra det i Egypten när ni var slavar, men hör nu, jag förde er ut ur Egypten. Ni är fria! {Amen} Ni kommer inte längre att göra dessa saker. Kan jag få höra ett “amen”? (Amen) I Egypten brukade ni buga er ner för andra gudar och dyrka dem, men det är historia. Jag förde er ut ur Egypten; ni kommer inte att göra det längre. I Egypten brukade ni tvingas arbeta på sabbaten, men hallå, det är historia. Nu ska ni komma ihåg den och helighålla den. I Egypten brukade ni döda, ljuga, stjäla och känna åtrå. Men det är historia, ni ska inte göra det längre. Jag har befriat er! {Amen} Åh, man måste älska en sådan lag. Amen? (Amen) Men mina kära vänner, ser ni hur viktigt det är med denna grundläggande inledning? Uteslut inte den textsnutten från lagen; och närhelst ni ser en affisch, ta fram en tuschpenna och skriv in den första versen. Ge människor en chans att förstå på vilken grund de kan hålla buden. {Amen} Ni kan inte hålla den om ni inte har blivit befriade. …ni kan inte hålla den om ni inte har blivit fria. Jakob 2:8 och Jakob 1:25 är de Bibelställen vi hämtar ’den kungliga lagen från’, den som är ’frihetens lag’. Och kära vänner, det är så viktigt för världen, om de skall komma in i ett frälsande förhållande till laggivaren, att känna igen lagens vackra, positiva natur och att uppfatta den som en avskrift av Guds karaktär.

Ett av de bästa sätten, lyssna på mig, ett av de mest övertygande sätten som vi kan hjälpa människor med att inse detta är att själva leva våra liv i frihet från syndens slaveri och att älska dem. Ni förstår, lagen befriar oss från själviskhet, och den ger oss kraft att älska. {Amen} Amen? (Amen) Och när människor ser denna frihet från själviskhetens slaveri och denna kärlek till Kristus flöda genom oss, blir de övertygade om att det finns något vackert, positivt och önskvärt med Guds lag … och de önskar komma under dess auktoritet, eftersom de vill ha den glädje, den hälsa och den lycka som vi ger uttryck för. Ni förstår, våra liv borde vara fullt med ovedersägliga bevis för att det är bra att lyda Guds lag. Amen? {Amen} Det är bra att stå under kärlekens furstes herravälde. Det ger hälsa, det ger lycka, det ger helhet, det ger harmoni, det ger frid, det ger glädje, det ger enhet. {Amen} Det är vad lydnad mot Guds lag gör, om det är en andligt styrd, kärleksmotiverad lydnad. Lyssna på detta, Review and Herald, 9 mars 1897: ” Om världen kände till principerna om lagarna i Guds regering, om de åtlydde hans befallningar, skulle de urskilja Guds karaktär i lagen, och skulle inte längre vara i fiendskap med Gud. Men genom att vända sig bort från Guds lag, har människan inget sätt att urskilja hans karaktär, och Satans karaktärs kännetecken blir omhuldade och kultiverade.”

Förstår ni varför Satan hela tiden försöker främja och frammana en negativ inställning till Guds lag? Förstår ni varför han har kommit med detta falska evangelium som säger att Jesus avskaffade lagen? …som främjar en attityd av typen: ‘ge mig inte lagen, ge mig Jesus’. Åjo, han vet… han vet, att Guds härlighet uppenbaras i hans lag, och han vill mycket gärna skymma uppenbarelsen av Guds härlighet, i Guds lag. Men mina vänner, ni måste förstå att lagen kan endast uppfattas som en avskrift av Guds karaktär, när vi erkänner dess andliga natur. Hörde ni vad jag just sade där? Jag ska upprepa det: “Lagen kan erkännas och uppskattas som en avskrift av Guds karaktär, först när vi kommer att erkänna och uppskatta dess andliga natur.” {Amen} Vad menar jag med andlig natur? Jag menar att denna handlar om mer än bara vårt yttre beteende. Det är den styr och bestämmer över det som sker mellan höger och vänster öra. {Amen}

Ni förstår, detta är vad Jesus ständigt försökte göra när han predikade för hycklare. Minns ni bergspredikan? Du säger… att om du dödar – så är du skyldig. Jag säger att om du är… arg – så är du skyldig. Oj! Vad har Jesus gjort där? Han har förstärkt lagen, och han har hjälpt oss att se att den är giltig, inte bara för vårt beteende, utan även för våra känslor. Du kan bryta mot lagen även med det du känner. Får jag höra ett “amen”? {Amen} Den som hatar sin broder är en… mördare. {1 Joh 3:15} Det är hämtat från Bibeln. Lagen är andlig; och Jesus fortsätter med att säga: “Ni säger att om man begår äktenskapsbrott, om man gör gärningen, är man skyldig. Var och en som med begär ser på en kvinna, han har redan gjort hor med henne”, var då? {i ditt sinne} I ditt sinne… i ditt hjärta. {Matt 5:28} Mellan höger och vänster öra kan du överträda lagen som säger: “Du skall inte begå äktenskapsbrott” {2 Mos 20:14} i din fantasis avskildhet. Varför? Därför att lagen är andlig! Det är därför! Den är inte bara giltig avseende vårt beteende, även om den är uttalad i termer av handling, utan när vi har andlig urskiljningsförmåga förstår vi också dess djupare nivåer. Det är genom den andliga urskiljningen som lagen kan bli en avskrift av Guds karaktär och en planritning för vår karaktärsutveckling. Hängde ni med? När vi erkänner dess andliga natur, ser vi den som en avskrift av Guds karaktär, och vi kommer att uppskatta den, som en planritning för vår egen karaktär. … och kom ihåg att karaktärsutveckling är det viktigaste arbetet som någonsin anförtrotts människor. {Vägen till mognad 225.3} {Amen}

Om vi nu ska bygga något, vad behöver vi då? Kom igen byggnadsarbetarare, hjälp mig. Vad behöver vi? Vi behöver en ritning, vi behöver en ritning. Har vi en? Ja. Vad är det för något? Guds lag … andligt uttolkad; när den styr och har giltighet och tillämpning på våra tankar och känslor blir den en planritning. Det är därför David säger: ” Hur kär har jag inte din undervisning! Hela dagen begrundar jag den.” {Ps 119:97} Han studerar planritningen. Han vill vara som Gud. Han önskar sig den karaktären … återställd i honom. Han vill bli förvandlad genom förnyelse av sitt sinne {Rom 12:2}, så han försöker bli omprogrammerad i sitt sinne, genom att andligt uttolka Guds lag; och så borde vi också göra. Amen? {Amen} Förresten, Gud har av nåd inte bara gett oss en planritning, utan vad mer har han gett oss? Han har gett oss en modell. Amen? Ni förstår, varje bra byggnadsarbetare vill inte bara ha en ritning, utan han vill gärna ha en tredimensionell modell av hur byggnaden kommer att se ut när den är färdig. Vem är modellen? Jesus Kristus. Han är lagen tredimensionellt. Han är lagen, applicerat på mänskligheten; och det tvådimensionella blir helt plötsligt tredimensionellt genom Jesu liv. När vi skådar ritningen och när vi skådar modellen blir vi, vadå? … förvandlade till likheten med det vi skådar. Kära syskon, jag uppmanar er å Kristi vägnar att skåda ritningen. Amen? {Amen} Skåda ritningen, skåda modellen.

Åh… Snabbt, var mer uppenbaras Guds härlighet? Den uppenbaras i helgedomen och dess gudstjänster. Låt mig bara snabbt beröra dessa. 2 Mosebok 40:34,”…Herrens härlighet fyllde tabernaklet.” Jag brukade tro att allt det betydde var att det fanns ett riktigt starkt ljus där. Kom igen, tänkte någon mer på samma sätt? Vad betyder ordet “härlighet”? Så vad säger den här versen till oss? Den versen säger oss att allt i helgedomen, dess möbler, dess tjänster, varje detalj, var skräddarsytt av Gud för att avslöja hans karaktär. Amen? …och vad säger helgedomen i ovedersägliga termer? Att Herren är barmhärtig och nådig, långmodig och överflödande i godhet och sanning, att Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter missgärning, överträdelse och synd, och att Han inte på något sätt rentvår de skyldiga. {2 Mos 34:6-7} Guds rättvisa såväl som hans barmhärtighet uppenbaras i helgedomen. Hörde jag ett “amen”? {Amen} Gud sopar inte bara synden under mattan. Han förlåter synden genom att lägga skulden på Lammets skuldfria huvud. Amen? {Amen} Ja. Därför kan han vara rättfärdig och rättfärdiggörare för dem som kommer och accepterar Jesus – Guds lamm – slaktad från världens grundläggelse. {Upp 13:8} Hela Guds karaktär uppenbaras i helgedomen och dess tjänster. Åh, jag skulle gärna vilja utveckla detta ytterligare, men tiden tillåter inte det. Titta på Psalm 26, vers 8, bara för ytterligare en biblisk bekräftelse: ” HERRE, jag älskar din boning, ditt hus, den plats där din,” vadå? “…din härlighet bor.” Amen? {Amen} Mina vänner, vill ni förändras från härlighet till härlighet? {Amen} Lär er då att skåda härligheten i helgedomen och dess tjänster. Det är en vacker uppenbarelse av Guds karaktär. Psalm 63, vers 2: ” För att få se din makt och din ära, skådar jag efter dig i helgedomen.” Skåda härligheten, i helgedomen och dess tjänster.

Var annars uppenbaras Guds härlighet? I Skriften, både i Gamla och Nya testamentet i sin helhet, och det är bara logiskt. Ni förstår, Bibeln är först och främst en berättelse om Jesus Kristus. Vad säger Jesus om Skrifterna? “Dessa är de som vittnar om mig.” {Jon 5:39} Så om vi ska skåda härligheten i Kristus måste vi lära oss att skåda den i Skrifterna. Och förresten, när Jesus sade: “Dessa är de som vittnar om mig”, vilket testamente talade han då om? Vilket av dem? Det gamla. Det var allt som var skrivet då. Vi tänker vanligtvis på Nya testamentet som det enda stället där vi uppenbarar… där vi ser Kristi härlighet uppenbarad. Nej, hela Bibeln är en uppenbarelse av hans härlighet.

Åh, kära vänner, skåda härligheten i Skriften, men inse att du och jag naturligtvis inte kan se denna härlighet. Andliga ting kan endast, vadå? …bedömas andligt. {1 Kor 2:13-14} Därför måste vi ha våra ögon smorda med ögonsalva. {Upp 3:18} Närhelst du är redo att skåda härligheten som uppenbaras i Skriften, stanna upp och be Moses bön. “Jag ber dig, visa mig din härlighet.” {2 Mos 33:18}” Gör det möjligt för mig att skåda härligheten på ett övernaturligt sätt, så att jag kan förvandlas genom att skåda den.” Mina vänner, vill ni bli förändrade? Var då snälla och lär er, för Kristi kärlek och för er egen skull, att skåda härligheten först och främst i Jesus Kristus. Men också, var? I hans lag … och också, var? I helgedomen och dess gudstjänster … och också, var? I Skriften, både i Gamla och Nya testamentet. Jag lovar er att ni kommer att bli förvandlade när ni ser det. Ska vi stå upp för en avslutande bön?

Fader i himlen, jag tackar dig så mycket för att vi kan förvandlas från härlighet till härlighet. Men hjälp oss att inse att det inte kommer att ske om vi inte samarbetar med den Helige Andes förvandlande kraft genom att skåda härligheten. Lär oss att göra det. Lär oss att skåda härligheten, först och främst så som den uppenbaras för oss i Jesus, men också i lagen, och också i helgedomen och dess gudstjänster, och också i hela Skriften, Gamla och Nya testamentet, varje sida, varje vers. Men smörj våra ögon, så att vi först och främst kan se härligheten, och sedan, genom samma kraft som uppenbarar den för oss, den Helige Andes kraft, återställa den i oss så att vi kan förvandlas från härlighet till härlighet. Detta är vår bön i Jesu namn. Amen.

0

Your Cart