Select Page

”Božja crkva ostatka – završimo snažno!”

{vimeo}33081168{/vimeo}

Velika je prednost prisustvovati konvenciji ASI-ja. To je jedna od Božjih velikih misionarskih organizacija koja je silan blagoslov za evanđeosko djelovanje Adventističke crkve u svijetu. Znajte da vas GK cijeni i da je oduševljena snažnim podupirajućim aktivnostima i mnogim službama koje vrši ova dinamična organizacija. To što ističete zadobivanje duša u sili Svetog Duha pokazuje da radite kako Bog želi – objavljujući Krista u poslovnom svijetu. Vaša podrška mnogim crkvenim evanđeoskim projektima oduševljava – projekti kao što su crkva i škola sagrađene u jedan dan i mnogi drugi neobični projekti. Nedavno sam imao prednost prisustvovati konvenciji ASI Europa u Konstanci u Njemačkoj i gledati stotine posvećenih, energičnih, Duhom ispunjenih vjernika koji žele iskusiti duhovno buđenje i reformaciju, i obnovljeno naglašavanje evanđeoske misije na europskom kontinentu. Molite se za našu braću i sestre u Europi dok mole Gospodina za obnovljen osjećaj potrebe da se vijesti trojice anđela objave u sili ovom sekularnom i materijalističkom društvu. U Europi i po čitavom svijetu žive milijuni koji čekaju da adventisti ustanu, progovore i iznesu dragocjenu biblijsku vijest iz Otkrivenja 14.  Objavljivanje ovih vijesti trojice anđela razlog je što je Bog podigao adventistički pokret. Nebo nam je dalo zadatak da propovijedamo vječno Evanđelje i Kristovu pravednost, da odvažno navijestimo pad otpale religije Babilona i upozorimo svijet da ne prima žig Zvijeri već da bude zapečaćen pečatom vječne oznake Božje vlasti – subotom.

Braćo i sestre ovdje u ASI-ju i oni koji nas prate diljem svijeta, mi imamo veliku prednost što pripadamo nečemu mnogo većem od neke denominacije ili crkvenog tijela; mi pripadamo s neba rođenim adventnim pokretom – pripadamo Crkvi adventista sedmog dana, Božjoj crkvi ostatka. To je Crkva koju je Bog pozvao na svršetku vremena s naročitim razlogom. … Ova Crkva je prošla kroz izazovna vremena i nju očekuju još veći izazovi prema biblijskom proroštvu i spisima Duha proroštva. … To je Crkva koja se ne oslanja na tradicije ili ljudsko rasuđivanje već se potpuno oslanja na pisanu Božju Riječ kao jedini temelj, i na živu Riječ, na Isusa Krista. … To je Crkva koja ne crpi silu iz sebe već prihvaća Gospodnji savjet iz Zaharije 4,6 koji glasi: “Ne silom niti snagom, već duhom mojim! – riječ je Jahve nad Vojskama.”

Sviđa mi se tema za ovu ASI-jevu konvenciju: ”Nadahnuti da završimo snažno”. Nadahnuti Bogom Ocem, Bogom Sinom i Bogom Svetim Duhom. Tri Božanske Osobe koje su Jedno. … koje su od vijeka do vijeka. Bog želi da Njegova crkva završi snažno i On je prorekao da će tako biti. Ivan je u Otkrivenju 21,1-5 zapisao: ”I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: ‘Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.’ Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: ‘Evo, sve činim novo!’ I doda: ‘Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.'” Vjerne i istinite. … Njegove su riječi vjerne i istinite. … da će Njegova crkva, pod Njegovim osobnim vodstvom, snažno završiti. Njegova crkva će snažno završiti zahvaljujući Njegovoj milosti i sili. Vi ćete snažno završiti zahvaljujući Njegovoj milosti i sili. To nije hiperbola niti trijumfalizam … to je biblijska istina.

Tog velikog i slavnog dana kojeg svi očekujemo …  to ispunjenje blažene nade … vidjet ćemo Isusa kako dolazi u sili i slavi. … blažena nada da ćemo završiti snažno. Matej je u 25. pogl., 31. retku zapisao: “Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.” Krist će doći sa silom po svoj narod ostatka. Božja crkva ostatka će s Božjom silom snažno završiti. Očekujem taj dan kad ću ponovno vidjeti svoje drage roditelje i kad ćete vi ponovno vidjeti voljene osobe.

Imamo li pravo skromno tvrditi da smo Božja crkva ostatka? Ima onih, čak i u Adventističkoj crkvi, koji niječu da smo crkva ostatka. Neki mogu reći da smo ”dio” ostatka ili da će se ostatak tek pojaviti. Moja braćo i sestre, da bismo mogli reći kako će Božja crkva snažno završiti, moramo znati tko smo i zašto smo ovdje kao adventni pokret. Moramo biti svjesni svojeg naročitog poziva od Gospodina. Ništa od ovog ne govorimo samoljubivo i sebično, već u poniznosti shvaćamo da ispunjavamo osobine ostatka Božjeg naroda koji zna da će Crkva završiti snažno.

Bog nam je u knjizi Primit ćete silu, str. 242 rekao: ”Adventiste sedmoga dana je izabrao Bogu kao poseban narod, odvoje od svijeta. … On ih je učinio svojim predstavnicima i pozvao ih da budu Njegovi veleposlanici u posljednjem djelu spasenja. Najveće blago istine što je ikada povjereno smrtnicima, najsvečanija i najstrašnija upozorenja koja je Bog ikada poslao ljudima, povjerena su njima da ih objave svijetu.” Vjerujemo li to? Možemo li to razumjeti na osnovi Biblije?

Prije nekoliko godina na jednom sastanku, dok sam večerao, prišao mi je veoma bistar i razuman čovjek i postavio izazovno pitanje. Što je za mene najveći izazov. Razmišljao sam trenutak, a onda rekao da je jedna od naših najvećih potreba održati u Crkvi živom viziju da smo jedinstveni pokret. Pogledao me i upitao: ”Stvarno? Jesmo li?” Nastavio je: ”Ja sam prvo kršćanin, a onda adventist.” Naravno, svi smo mi adventisti kršćani, ali imamo posebnu zadaću koju drugi ne vrše. On je potvrdio moj zaključak. Nije mislio da smo jedinstveni. Tko smo mi kao jedinstveni pokret? Jesmo li bolji od drugih? Naravno da nismo.

Svima nam je potrebna Kristova sila opravdanja i posvećenja. Potrebno nam je buđenje i reformacija po Svetome Duhu, što će donijeti kasnu kišu. Samo Kristu možemo zahvaliti za spasenje i Njegovu sveobuhvatnu milost i pravednost. Ali mi smo i jedinstveni pokret, narod Knjige, proročki pokret, narod koji vjeruje u Danielova proročanstva i Otkrivenje. Narod koji ove knjige razumije s historicističkog gledišta. Mi nismo preteristi – ne tvrdimo da su se proročki događaji u Bibliji odigrali u dalekoj prošlosti. Mi nismo futuristi koji proročke događaje stavljaju negdje u daleku budućnost, koji nemaju veze s povijesti – sadašnjom ni prošlom. Mi smo historicisti koji znaju da sedam crkava u Otkrivenju 2 i 3 ne predstavljaju samo mjesta u crkvenoj povijesti predstavljena karakteristikama ovih izvornih crkava – mi vjerujemo u proročke međaše u povijesti koji su pretkazani prije nego što su se zbili i koji nam pomažu da znamo tko smo i gdje smo u zemaljskoj povijesti. To nam pokazuje da živimo na samom kraju prstiju u Danielu 2 i da će sljedeći događaj biti kamen koji se pojavljuje bez doticaja ruke, a predstavlja Kristov drugi dolazak. Daniel 8,14 nam točno kaže što se dogodilo 1844. te da je vijest o Svetištu kojom Pismo obiluje, bila silna i važna poruka za svijet tijekom stoljeća, a posebno tijekom posljednjih dana ove Zemlje. Vijest Svetišta sadrži Božji plan spasenja prema kojemu Krist, naš Veliki svećenik, posreduje za nas u Svetinji nad svetinjama. U ovom trenutku to je najdragocjenije biblijsko učenje koje trebamo objaviti svijetu. Krist je naš Stvoritelj, naš Otkupitelj, to ponizno Janje na križu, naš Primjer, naš Veliki svećenik i naš Kralj koji dolazi. Sve se to nalazi u vijesti o Svetištu. Braćo i sestre, mi živimo u najnevjerojatnijem dobu zemaljske povijesti. Pozvani smo da objavimo Božju nevjerojatnu vijest spasenja po Kristu i Njegovu pravednost; moramo znati tko smo da ju možemo iznijeti u sili Svetog Duha.

Mnogi biblijski tekstovi potvrđuju da smo jedinstveni pokret koji će snažno završiti. Ali postoji jedan koji nas tako jasno identificira da ga ne možemo pogrešno shvatiti. On je veliki identifikator. To je ”Identifikator” biblijskog proroštva. Kao što vaš mobitel ili telefon može pokazati broj i ime pozivatelja, a u mnogo slučajeva vam omogućava da odlučite hoćete li odgovoriti ili ne – tako Biblija u Otkrivenju 12,17 identificira Božju crkvu ostatka, odnosno narod posljednjeg vremena. Ovaj neobični tekst nam kaže tko smo. ”I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo.” Deveti redak kaže da je Zmaj Sotona. Prvi i drugi pokazuju da je žena Božja crkva. Četvrti redak govori o ratu protiv Božje crkve i Isusu Kristu koji je uzet k Bogu i Njegovu prijestolju. Ali tko je ostatak? Ostatak njezina potomstva, Božju crkvu posljednjeg vremena čini narod s dvjema obilježjima: on čuva Božje zapovijedi i drži Isusovo svjedočanstvo.

Ova prva karakteristika, čuvanje Božjih zapovijedi, podrazumijeva sve Božje zapovijedi, uključujući i četvrtu: ”Sjeti se da svetkuješ dan subotnji.” Oni koji pripadaju Crkvi ostatka će Božjom silom vršiti ne samo nekoliko niti čak devet, već svih deset zapovijedi. Četvrta zapovijed o Božjoj svetoj suboti znak je Božje stvaralačke i spasiteljske moći. Ona je znak da je upravo On Stvoritelj koji je ne tako davno stvorio ovu Zemlju u šest doslovnih dana i ovo čudesno djelo okrunio sedmim danom, subotom, kao danom kad se trebamo posebno sjetiti da je On stvarao svojom riječju. Subota nije samo znak Božje sile već će biti pečat kojim će nas zapečatiti kao svoj narod. … Božji znak u svemiru i na nama. U posljednje dane, tijekom vremena najtežeg progonstva, ostanite čvrsti uz Božju biblijsku subotu. Božjom silom završite snažno. Ne dozvolite da vas išta odvrati od vjernog svetkovanja Božjeg jedinog pravog dana štovanja … od subote. Kad svetkujete ovaj dan u koji se klanjamo Bogu, vi svjedočite svijetu da je Bog Svemogući Stvoritelj koji je ovo djelo ostvario svojom silom, a ne nekim evolucijskim procesom. To trebamo propovijedati, poučavati i u to vjerovati. Ne dopustite da vas itko navede da povjerujete kako je ovo nesuvremeno, zastarjelo ili nerazumno vjerovanje. … Vjerovanje u stvaranje za šest doslovnih dana, sa subotom kao tjednom uspomenom na Božju stvaralačku silu, jedno je od glavnih obilježja Božje crkve ostatka. Dopustite da naglasim kako su Bog Otac, Bog Sin i Boga Sveti Duh sudjelovali u stvaranju ovog svijeta – oni kao Trojstvo. Trojica u Jednome koji postoje od vječnosti i postojat će kroz svu vječnost. Oni su svemoćni, sveznajući, sveprisutni i vječni. Tri različite, vječne osobe – jedan Bog. Naš svemogući Bog.

Mi smo adventisti SEDMOG DANA. Nemojte to zaboraviti. Jedinstveni narod s jedinstvenom vijesti. U Duhu proroštva čitamo: ”Imam nalog da adventistima sedmog dana po cijelome svijetu kažem: Bog nas je pozvao kao narod da budemo Njegovo posebno blago. On je odredio da Njegova crkva na Zemlji bude savršeno ujedinjena u Duhu i savjetu Gospodina nad vojskama do svršetka vremena.” (2SM, str. 397)

Drugo obilježje navedeno u Otkrivenju 12,17 jest da će Božja crkva imati ”svjedočanstvo Isusovo”. U Otkrivenju 1,2 i 9 se govori o svjedočanstvu Isusovu. Otkrivenje 14,12 govori o postojanost svetih koji čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu. Otkrivenje 19,10 jasno kaže: ”Svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.”

Ovdje iz Biblije jasno vidimo da će Crkva ostatka imati poseban glas kojeg će Bog snabdjeti s Duhom proroštva. To je obilježje ostatka. Vjerujem da je Bog govorio preko Ellen White kao ispunjenje Otkrivenja 12,17 da bi se postarao za upute Njegovoj crkvi ostatka u posljednje dane. Duh proroštva je izložen mnogim napadima i to nas ne treba iznenaditi. On sadrži izravni savjet i istinu za koju đavao ne želi da bude dostupna narodu. To je jasno rečeno: ”Sotona … neprestano laže kako bi ih odveo od istine. Njegova posljednja prijevara bit će nastojanje da svjedočanstvo Božjeg Duha ne utječe ni na koga. … Pojavit će se sotonska mržnja prema svjedočanstvima. Sotona će nastojati da pokoleba vjeru crkava u njih i to iz ovog razloga: On ne može imati tako slobodan put za svoje prijevare i vezati duše svojim obmanama ako se usvoje upozorenja, ukori i savjeti Božjeg Duha.” (1SM, str. 48.)

Upravo je to razlog što se sada toliko napada Duh proroštva. To je razlog da narod jednostavno ne čita ove upute. Ali to je jedna od dviju važnih karakteristika Crkve ostatka prema Otkrivenju 12,17 … to je dio našeg identiteta.

Poslušajmo molbu Ellen White za duhovno buđenje, reformaciju i kasnu kišu kako je objašnjena u Svjedočanstvima: ”Gospodin poziva na obnovu jasnog svjedočanstva iznesenog u proteklim godinama. On poziva na obnovu duhovnog života. Duhovne snage Njegovog naroda su dugo bile obamrle, ali treba doći do uskrsnuća od očite smrti. Molitvom i priznanjem grijeha moramo raščistiti Kraljev put. Kad to učinimo na nas će sići sila Duha. Nama je potrebna sila Pedesetnice. Ona će doći jer je Gospodin obećao da će poslati svojega Duha kao pobjedonosnu snagu. Pred nama su opasna vremena. Tko god poznaje istinu trebao bi se probuditi i staviti sebe, tijelo, dušu i duh na raspolaganje Bogu. … Moramo slijediti upute dane po Duhu proroštva. Moramo voljeti i poslušati istinu za ovo vrijeme. To će nas sačuvati od prihvaćanja velikih obmana. Bog nam je progovorio kroz svoju Riječ. On nam je progovorio preko svjedočanstava upućenih Crkvi i preko knjiga koje su pomogle da nam bude jasna naša dužnost i da znamo što smo sada.” (8T, str. 297.298.)

Što smo sada? Mi smo ”ostatak njezina potomstva”. Mi smo jedinstveni pokret. Mi trebamo objaviti veliku Kristovu vijest upozorenja i spasenja kako je nalazimo u porukama trojice anđela u Otkrivenju 14. Ne smijemo dopustiti da nas išta odvrati od naše zadaće da završimo snažno.

Bog nas je pozvao da ovu vijest za posljednje vrijeme objavimo sa silom. Vijesti trojice anđela trebaju teći s naših usana, iznesene s ljubavlju. Zahvalan sam za veliku podršku koju ASI pruža snažnom evanđeoskom djelovanju Crkve po svijetu. Molim vas, nastavite snažno podupirati naš opći evanđeoski plan ”Kaži svijetu”. Svi ovi planovi temelje se na našoj poniznoj pokornosti Gospodinu i na duhovnom buđenju i reformaciji u našem osobnom životu i životu Crkve kao cjeline. Ne zaboravimo nikad da je sve ostvareno učinjeno samo ”duhom mojim! – riječ je Jahve nad Vojskama.”

Jedan od dijelova evanđeoskog programa ”Kaži svijetu” jest ”projekt Velike borbe”. Svesrdno ga poduprite. On je rezultat druge karakteristike Božjeg naroda u Otkrivenju 12,17 prema kojoj će Njegova crkva ostatka imati ”svjedočanstvo Isusovo”.

”Plan Velika borba”, koji je prihvatila Crkva, poziva vjernike da ove, 2011. godine, čitaju Veliku borbu. Nancy i ja je ponovno čitamo i ona je silna. A 2012. i 2013. provest ćemo masovnu podjelu ove knjige diljem svijeta kao naročiti evanđeoski pothvat. Pripremit ćemo različita izdanja. U njima će se nalaziti kartice za studij s adresama web stranica da bi čitatelji mogli doći do mjesta gdje mogu proučavati Bibliju, skinuti biblijske informacije, i ako je potrebno, čitavu knjigu; povezati se s adventističkom televizijskom mrežom i naći istinom ispunjene biblijske informacije. Neki su pitali: ”Zašto dijeliti Veliku borbu – to nije baš politički ispravno … zašto ne dijeliti Put Kristu ili Isusov život?” Bilo bi dobro dijeliti i ove knjige; prekrasne su. Ali je činjenica da je Ellen White sama rekla kako bi željela da se Velika borba širi više od ijedne druge knjige koju je napisala. Ona iznosi povijest kršćanske crkve od početka do kraja. Ona govori kako će Božja crkva ostatka završiti snažno samo Božjom silom.

Uzbudljivo je vidjeti kako su područna odjeljenja i vjerništvo po svijetu oduševljeni ovim posebnim projektom. Postavili smo za cilj da se po svijetu podijeli pedeset milijuna primjeraka. Većinu njih vjernici će osobno dati prijateljima, rodbini, susjedima i drugima. Ja sam u molitvama osobno imao cilj od sto milijuna. Međutim, posljednja procjena klasičnih i skraćenih izdanja, kako su izvijestile divizije, pokazuje da će ovaj broj biti mnogo veći, sada je to 127 milijuna, s tim što u to nije uračunan ”download” preko interneta. Bog je nadahnuo svoj narod diljem svijeta da sa silom širi vijesti trojice anđela.

Primio sam lijepo pismo od jedne sestre u Andersonu; ona kaže: ”Ponovno čitam Veliku borbu i znam kako si rekao da njome želiš 2012. i 2013. preplaviti Zemlju.” Dodala je kako ju ona i suprug planiraju poslati na adresu više od 200 osoba. Pisala je: ”Kako je gđa. White rekla – od svih svojih knjiga – ovu bi željela da svatko ima i upravo ovu Sotona ne želi da se tiska. Neka Bog i dalje blagoslovi tebe i suprugu i tvoje suradnike u našoj borbi za Božje kraljevstvo. Ja sam četvrti naraštaj adventista i hvalim Bog za to. … Ne znam čime sam zaslužila tolike blagoslove.” Moja braćo i sestre, svi smo blagoslovljeni činjenicom što smo adventisti koji mogu sudjelovati u naviještanju velike adventne vijesti.

U subotu, 24. ožujka 2012. bit ću u Sao Paulu u Brazilu, gdje namjeravaju tog dana podijeliti 3 milijuna primjeraka Velike borbe u tom gradu i istog dana 18 milijuna u čitavoj Južnoameričkoj diviziji. Prošle subote sam bio u crkvi u Hendersonvilleu; izrazio sam zahvalnost toj crkvi i jednom od njezinih vjernika što su pomogli pokrenuti ovaj veliki projekt koji sada obuhvaća svijet. Nemojmo nikad zaboraviti da smo velika globalna obitelj u Kristu i da jedan dio može utjecati na čitavu crkvenu obitelj. Čitajte ponovno Veliku borbu ove godine, a sljedeće se pridružite svjetskoj obitelji u podjeli ove knjige kao lišća ujesen.

Želim vam iznijeti još jednu inicijativu koju je Bog stavio u naša srca. Ovog listopada, na jesenskom zasjedanju, milošću Božjom objavit ćemo najopsežniji plan evanđeoskog rada u povijesti Adventističke crkve. To će ostati stalni program dok se Gospodin ne vrati.

Danas pola svjetskog stanovništva živi u urbanim središtima. Nekad su naše evangelizacije u velikim gradovima bile povremene; bili su to veliki pothvati poslije kojih bi mjesecima i čak godinama slijedila šutnja. Model Duha proroštva je potpuno drukčiji; on zahtijeva stalni, biblijski i sažaljivi pristup evangeliziranju gradova.

Ovaj se model može opisati kao sveobuhvatan urbani evanđeoski rad, s naglaskom na sveobuhvatan. Prema tom modelu treba osnovati radne skupine, centre utjecaja i aktivnosti u gradovima, koji koriste sposobnosti i darove mjesnih crkava, mladih, malih skupina, zdravstveno-misionarskih djelatnika, pastora, socijalnih radnika, literarnih evanđelista i svih dostupnih medijskih mogućnosti. Crkva treba razviti sveobuhvatne i trajne programe evangeliziranja svjetskih gradova. To ne treba biti jedan veliki program s vremena na vrijeme, a onda zaboraviti na narod u tim gradovima. Moramo raditi ujedinjeno i stalno da ostvarimo Božji plan za gradove opisan u Duhu proroštva. Božja sluškinja je rekla da ”nema promjene u vijestima koje je Bog slao u prošlosti. Rad u gradovima je bitan za ovo vrijeme. Kad bi se gradovi obrađivali kako to Bog želi, rezultat bi bio nastanak silnog pokreta kakav još nije viđen.” (MM, str. 304.) Vi koji ćete slušati moju propovijed 8. listopada 2011. na Godišnjem zasjedanju, čut ćete mnogo više o sveobuhvatnom urbanom evanđeoskom radu.

Još jedan važan sastojak sveobuhvatnog urbanog evanđeoskog rada i djelovanja naše Crkve u budućnosti jest što Duh proroštva naziva ”zdravstveno-misionarskim radom”. To je prekrasan rad koji obuhvaća sve od iznošenja jednostavnih zdravstvenih načela i dijeljenja kruha od integralnog brašna prijateljima i susjedima do klinika i zdravstvenih centara. Međutim, veliki dio zdravstveno-misionarskog rada usmjeren je na ono što vjernici mjesne crkve mogu učiniti da pomognu ljudima steći tjelesno, umno, društveno i duhovno zdravlje. U to su uključeni i adventistički zdravstveni stručnjaci koji surađuju u službi s pastorima i crkvenim djelatnicima. Imat ćemo odbor kojim će predsjedati Mark Finley, koji će ovu važnu inicijativu pretočiti u sveobuhvatni plan zdravstveno-misionarskog rada iznesen na Godišnjem zasjedanju 2012. Očekujemo prisnu suradnju sa zdravstveno-misionarskim službama ASI-ja.

Bog je obećao da će, ako slijedimo Njegov savjet i upute, Njegovo djelo napredovati i završiti snažno. Međutim, đavao radi sve ne bi li odvratio Božji narod da ne slijedi biblijski savjet. On će postaviti sve moguće prepreke i unijeti zbunjujuće ideje koje bi mogle omesti Božji narod da ne završi snažno. U posljednjih nekoliko tjedana osjećao sam potrebu da ozbiljnije govorim o onome što nas, po mojem mišljenju, odvaja od Božje zadaće za Njegovu crkvu ostatka … stvari koje će nas onemogućiti da učinimo ono na što nas je Bog pozvao. Dozvolite da vam ukratko iznesem neke od njih.

 • Čuvajmo se mističnih vjerovanja i postupaka koji se uvlače u Crkvu preko ideja kao što su duhovno formatiranje i emerging church. Mnogo toga se zasniva na iskustvu i emocijama, a ne na čvrstom temelju Božje Riječi. Pročitajte korisnu informaciju o ovom predmetu u novom Adventist Review ASI Special, koji je pripremio naš urednik Bill Knott, a koji je podijeljen ovdje na konvenciji. Pogledajte dvije stranice članka Mark Finleya i očekujte novi materijal koji će biti objavljen u bliskoj budućnosti.

 • Izbjegavajmo mistične oblike molitve, molitvene labirinte, molitve u kojima se stalno ponavlja neka riječ ili određena fraza ili popularne usredotočene molitve koje mogu dovesti do okultizma jer u mnogo slučajeva prazne um od svih misli i time omogućuju Zlome da se ubaci umjesto jednostavne i skrušene molitvu u kojoj iznosite svoje brige Gospodinu.

 • Oduprimo se načinima bogoslužja i glazbi koji su više usmjereni na zabavu usredotočenu na sebe nego na skrušeno štovanje Boga. Znajmo da postoje mnoge različite kulture i načini bogoslužja u našem svijetu, ali svi trebaju biti na slavu Bogu, a ne na slavu sudionika – propovjednika, glazbenika i ostalih. Usredotočimo se na štovanje Boga, a ne na uzdizanje sebe. Glazba nas treba podići do nebeske prijestolne dvorane. Ne želim nikoga uvrijediti, i to je moje osobno mišljenje, ali ako glazba zvuči kao ona koja se izvodi na nekom koncertu hard rocka ili u noćnom klubu, njoj je mjesto tamo. Pouka subotnje škole ovog tjedna, koja govori o bogoštovlju, pjesmi i slavljenju, od Rosalie H. Zinke, daje nekoliko korisnih savjeta. U odsjeku od četvrtka piše: “Kod glazbe za bogoštovlje bitno je da nam ukazuje na najplemenitijeg i najboljeg, na Gospodina.”
 • Izbjegavajmo pozivati za glavne duhovne govornike neadventiste da nastupaju u crkvama, na sastancima muškaraca, sastancima žena, odmaralištima, propovjedničkim sastancima, sastancima mladeži i na velikim skupovima. Ne govorim o pozivanju građanskih, društvenih ili vjerskih vođa da prisustvuju nekom sastanku. Trebamo se sprijateljiti s ljudima i svjedočiti o svojoj vjeri. Ovdje govorim o tome da im ne omogućimo važna duhovna izlaganja, jer vjerojatno nemaju pojma o temi velike borbe. Svakako ima toga što možemo naučiti od drugih koji nisu članovi; trebamo ih ohrabriti na njihovom putu k Božjoj istini. Međutim, budimo i te kako zainteresirani da nađemo skromne, biblijski orijentirane adventističke govornike koji će vjernike voditi k boljem razumijevanju velikih Bogom danih biblijskih poruka za naše vrijeme.

 • Braćo i sestre iz ASI-ja, ako želimo završiti snažno, moramo se usredotočiti na Krista, Njegovu pravednost i Njegovu Riječ. Kao u protestantskoj reformaciji Biblija mora postati naš temelj. Duh proroštva pokazuje da Bog nikad nije namjeravao da protestantska reformacija završi s Martinom Lutherom, već da mi nastavimo s njom. Nikad neću zaboraviti posjet dvorcu Wartburg u Njemačkoj, u kome je Martin Luther bio zatočen gotovo godinu dana radi vlastite zaštite i da bude sačuvan od oholosti. Čitajte zapanjujuće pojedinosti u Velikoj borbi. Dok je tamo boravio, Bog ga je vodio da prevede Novi zavjet s grčkog na njemački u toku deset tjedana, služeći se sa 16 dijalekata s kojima je stvorio službeni njemački jezik. Tiskarski stroj, upravo izumljen, postao je sredstvo kojim je Biblija dospjela u ruke običnih ljudi i omogućila im da bolje shvate svoj odnos s Bogom. Uzmimo svoje Biblije u ruke da bolje razumijemo zadaću Adventističke crkve i zahvaljujući Njegovoj sili završimo snažno.

  Braćo i sestre, Isus uskoro dolazi i Njegova Crkva će završiti snažno. Znaci Kristova povratka su svuda oko nas: sve veće i učestalije prirodne katastrofe, politički problemi za koje nema rješenja, ekonomska bijeda izazvana pohlepom, društveno i moralno propadanje i ekumenska nastojanja koja će nam uskratiti vjersku slobodu. Poduprimo svaki napor za širenje vjerske slobode, ali se ne vežimo ni uz jednu organizaciju koja će neutralizirati našu sposobnost da objavimo vijesti trojice anđela i završimo snažno.

  Usredotočimo se na Krista i Njegov skori povratak. Duh proroštva kaže: ”Što više gledamo Krista, govorimo o Njegovim zaslugama i o Njegovoj sili, to ćemo više odražavati Njegov lik u svojem vlastitom karakteru i manje pokoravati svoj um i osjećaje paralizirajućem utjecaju svijeta. Što više razmišljamo o Isusu, to manje će nas obavijati magla sumnje i to lakše ćemo sve svoje kušnje, sve svoje terete, položiti na Nositelja bremena. …” (HP, str. 127.)

  Koliko vas danas želi položiti svoje kušnje i terete na Isusa? Koliko vas se želi ponovno posvetiti Kristu i Njegovoj spasiteljskoj sili? Koliko vas želi potvrditi svoju vjeru da je ovo Božja crkva ostatka s jedinstvenom viješću utemeljenom na Božjoj identifikaciji u Otkrivenju 12,17? Koliko vas želi objaviti ovu dragocjenu adventnu vijest u sili Svetog Duha, kako bi Božja crkva završila snažno? Ako to želite, pridružite mi se stojeći u predanju pred Gospodinom.

  Ne želimo produžiti naše bogoslužje, želim vas pozvati da zavjetujete svoje predanje u molitvi.

  Želio bih da provedete minutu u molitvi sa osobom pored vas, i dok ovako stojimo da se molimo zajedno, predivno je kada se molimo zajedno. I da zapečatimo naše predanje sa Bogom da budemo dio Adventnog pokreta, Božje crkve ostatka, koja će objaviti trosturku anđeosku vijest sa silom, silom poznog dažda dok u poniznosti stojimo pred Njim. Pozivam vas da se molite zajedno, nakon ćega ćemo završiti dok Rodney nastavlja svirati za vrijeme molitve. Ostanite stajati nakon molitve kako bi mogli zajedno otpjevati našu himnu. Pozivam vas da sa osobom pored vas uputite svoje predanje Bogu u molitvi.

  Oče naš koji si na nebu, hvala Ti što nas čuješ, hvala Ti što nas zoveš i snažiš, hvala Ti za Tvoje obećanje da ćeš uskoro doći, pomozi nam da to obećanje ne zadržimo za sebe, pomozi nam da ne uzdižemo ono što mislimo da znamo za razliku od drugih. Pomozi nam da se u poniznosti potčinimo tebi. Pomozi nam da budemo oživljeni i promijenjeni. Pomozi nam da molimo za silu Svetoga Duha svakoga dana u 7 ujutro i 7 navečer, ili u bilo koje vrijeme tokom dana. Bože, neka tvoj narod bude ujedinjen u jednom cilju, da vidi svijet obasjan istinom i Isusovim dolaskom. Blagoslovi naše predanje tebi danas. Blagoslovi ASI kao nikada do sada. Hvala ti za svakoga od njih, mnogi od njih služe na divne samopožrtvovne načine. Bože, predajemo ih i sve nas, kao tvoju crkvu u svijetu, u tvoje ruke. Bože, mi znamo, da će na samom kraju, tvoja crkva, ne našom silom ili snagom, već samo Tvojom snagom, završiti snažno. Hvala Ti za to obećanje, molimo te budi sa nama sada, učini da nikada ne izgubimo našu zajednicu sa Tobom, dok nas vodiš u zadnje dane Zemaljske povijesti. Hvala ti što nas čuješ, sve ovo molimo u predivno Isusovo ime, Amen.

  0

  Your Cart