Schița lecției nr. 4:

 • Problemă abordată în această lecție: Există o școală de gândire în creștere în tabăra celor a căror preocupare principală este ca Hristos să fie recunoscut ca Exemplul nostru. Acest grup susține ideea că Isus ar putea fi, în natura Sa umană, exact cum suntem noi, și totuși să nu fim condamnați. nu suntem păcătoși la naștere prin natură; devenim păcătoși numai atunci când păcătuim voit. Prin urmare, se deduce, Hristos ar putea lua exact aceeași natură pe care o avem și, atâta timp cât El nu a păcătuit niciodată în mod voit, El nu a fost condamnat păcătos. Și Hristos trebuie să primească prin naștere naturală tot ceea ce facem, inclusiv înclinația noastră spre rău, toate tendințele noastre moștenite spre rău, pentru a cunoaște cum este să fim ispitiți în toate punctele, așa cum suntem noi. Să ne gândim cu atenție împreună, cum am devenit păcătoși?
 • Verset cheie: Romani 5:19: „Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși…”
 • Studiul asupra cuvântului „făcut” „kathistemi” {G2525} arată semnificația sa specifică: „a ordona” sau „a pune în mod legal deoparte un anumit birou pentru funcție”.
 • Doi factori i-au conferit lui Adam acea poziție de autoritate prin care el ar putea constitui, ordona în mod legal, întreaga rasă să fie păcătoși:

4.1) El este reprezentantul legal. Statutul său legal în fața lui Dumnezeu prin legea reprezentării a fost de a determina statutul juridic al întregii rase. {PP 48.1; CT 33.1}

4.2) El a fost tatăl întregii rase. Starea sa naturală, prin legea eredității, era să determine moștenirea genetică a tuturor posterităților sale. Legea eredității i-a dat capacitatea minunată de a procrea după asemănarea sa. {Gen 5:3}

 • Când și unde a cedat familia umană puterii egoismului și astfel a devenit depravată? În persoana părinților lor din Grădina Edenului. Geneza 3 înregistrează evenimentul.
 • Este această natură păcătoasă, care este rezultatul încălcării legii lui Dumnezeu de către Adam și Eva, sub condamnare? Cu siguranță este. „Natura umană este depravată și este condamnată pe bună dreptate de un Dumnezeu sfânt”. {RH 17 septembrie 1895, alin. 7} „În inima omului există egoism natural.” {4M 496.1}
 • Dacă Hristos este tot ceea ce suntem noi prin naștere naturală, ce a fost El în natura Lui? Era egoist. Care a fost natura Lui? A fost depravat. Ce ar fi fost atunci? Sub condamnarea legii. Suntem gata, suntem dispuși să ajungem la acea concluzie cu privire la Domnul nostru?
 • Există cei care sugerează că înclinațiile neascultării sunt ale noastre numai atunci când păcătuim. Apoi dezvoltăm o înclinație, și acest lucru se datorează faptului că s-a afirmat clar că Hristos nu a avut înclinațiile noastre păcătoase. {13MR 18.1} Și asta se explică prin simpla afirmare că Hristos nu a păcătuit niciodată, prin urmare, El nu a dezvoltat niciodată o înclinație păcătoasă. Singurul mod în care avem înclinații păcătoase este când săvârșim de fapt păcatul. Dar, în lumina acestui raționament, ce spune Inspirația? „Primul Adam a fost creat o ființă pură, fără de păcat, fără o pată de păcat asupra lui. El era după chipul lui Dumnezeu. Ar fi putut să cadă și a căzut prin transgresare. Din cauza păcatului său, urmașii săi s-au născut cu înclinații inerente neascultării ”. {5BC 1128.4}
 • Nu numai că Adam și Eva au rupt acea armonie perfectă, dar au creat o altă armonie a voinței umane cu Satana. „…voința ta este izvorul tuturor acțiunilor tale. Această voință, care formează un important factor în caracterul omului, a fost, la căderea în păcat, supusă controlului și stăpânirii lui Satana; și de atunci, el lucrează totdeauna în om și voința, și înfăptuirea, după cum are plăcerea, dar spre ruina și mizeria totală a omului.” {5M 515.1}
 • Ceea ce a fost vândut de Adam a fost răscumpărat de Isus Hristos. Acum suntem responsabili pentru voința noastră datorită libertății posibile care este a noastră în momentul în care acceptăm prețul pe care Hristos l-a plătit pentru a o cumpăra înapoi. „Dar sacrificiul infinit al lui Dumnezeu, de a-L da pe iubitul Său Fiu Isus pentru a deveni o jertfă pentru păcat, Îl pndreptățește să spună, fără să încalce vreun principiu al guvernării Sale: „Predă-te Mie, dă-Mi Mie voința ta, ia-o de sub controlul lui Satana și Eu o voi lua în stăpânire; apoi voi putea șucra în tine și voința și înfăptuirea după buna Mea plăcere.” Când El dă gândul lui Hristos, voința ta devine ca a Lui, iar caracterul tău este transformat pentru a fi ca al lui Hristos.” {SCT 154.1}
 • Se aplică pentru noi toți, dar mai ales pentru părinți:

11.1) „Tinerilor noștri le lipsesc mamele care să-i învețe chiar din leagăn să-și stăpânească pasiunea, să-și tăgăduiască pofta și să-și biruie egoismul.” {3M 564.3} Din leagăn, noi părinții, trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri să biruiască egoismul și trebuie să îi îndrumăm de la leagăn la cruce {MH 386.2; 2SM 433.2} – experiența lor de convertire. Dar în acest timp, de la leagăn până la cruce, este cel mai vulnerabil și crucial moment pentru copiii noștri. Iar noi suntem responsabili pentru ei în acel timp. După cruce, vor lupta ei înșiși, dar trebuie să luptăm alături de ei înainte de cruce.

11.2) Cum ducem lupta după cruce? „Dacă veți lupta împotriva naturii umane egoiste, veți merge în mod constant în depășirea tendințelor ereditare și cultivate spre rău.” {ML 52.4}

11.3) Și cât timp va trebui să luptăm cu această natură egoistă, cu aceste tendințe ereditare și cultivate? „De la cruce la cunună este o muncă serioasă. Există lupte cu păcatul înnăscut; există război împotriva răului exterior.” {RH 29 noiembrie 1887, alin. 12}

11.4) Care este caracterul matur al creștinului? Trebuie să ajungem, prin harul lui Dumnezeu, să fim luptători atât de iscusiți cu păcat înnăscut, încât îl avem pe acel om vechi {Rom 6:6; Col 3:9} într-un blocaj de moarte, fixat pe podea, și am prefera să murim decât să încălcăm cu bună știință legea lui Dumnezeu. {5M 53,2}

11.5) Dar venind în acel loc, ne face fără păcat? Nu. Au fost mulți care au ajuns la această condiție în trecut, oameni ai lui Dumnezeu care au preferat să moară decât să încalce cu bună știință legea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ei „au mărturisit păcătoșenia naturii lor”. {AA 561.1}

 • În încheiere, iată câteva vești bune. „Adam a păcătuit și copiii lui Adam împărtășesc vinovăția și consecințele sale. Dar Isus a purtat vinovăția lui Adam și toți copiii lui Adam care vor fugi la Hristos, al doilea Adam, pot scăpa de pedeapsa încălcării ”. {ST 19 mai 1890, alin. 8} Dar vă întreb din nou: Dacă Isus a împărtășit vinovăția lui Adam și consecințele sale la fel ca și noi, cine a purtat asta pentru El? El o putea suporta pentru noi, frați și surori, doar pentru că El nu ne-a împărtășit-o nouă.

 

………..

 

Seminarul nostru este intitulat „Salvatorul nostru fără de păcat, dar plin de compătimire” și studiem împreună Cuvântul făcut trup {In 1:14} pentru a fi atât înlocuitor, cât și exemplu pentru o rasă căzută. Avem nevoie de amândouă, nu-i așa? Avem nevoie de un înlocuitor care să îndeplinească standardul infinit al legii lui Dumnezeu în numele nostru și avem nevoie de un exemplu care să ne arate cum să depășim; Unul care este plin de compătimire cu lupta noastră, cu nevoile noastre; Unul care a fost ispitit în toate, așa cum suntem noi {Evr. 4:15}, care a trecut de terenul pe care trebuie să-l trecem, astfel încât să putem ști cu siguranță că El știe cum este și poate să ne ajute în Lupta noastră zilnică. Avem un astfel de om în persoana lui Isus Hristos, atât un înlocuitor perfect fără păcat, cât și un frate mai în vârstă plin de compătimire.

Am discutat împreună cum stă treaba, că există două tabere cu privire la această problemă despre natura lui Hristos. Fiecare are un adevăr de o importanță vitală pe care îl proclamă și îl susțin. O tabără se ocupă în mod special ca Hristos să fie recunoscut în umanitatea Sa ca înlocuitorul nostru fără păcat. Cealaltă ca Hristos să fie recunoscut în umanitatea Sa ca fiind fratele nostru mai în vârstă compătimitor și să fie perceput ca un exemplu valid. Acum, ambele sunt adevăruri prețioase și ambele trebuie proclamate. Dar ele trebuie proclamate într-un mod care păstrează un echilibru. Și trebuie proclamate într-un mod care să nu nege sau să facă imposibil adevărul opus, adevărul echilibrant.

Iar provocarea noastră este de a menține acest echilibru. Și ne-a fost greu să facem asta ca popor. Și mă rog să putem ajunge la unitate în înțelegerea naturii lui Hristos, ca să putem proclama împreună cu o singură voce aceeași Evanghelie către o lume care trebuie să o audă neapărat {Apoc 14:6}, vestea bună că Isus Hristos este atât înlocuitor fără păcat cât și frate mai mare compătimitor.

Aș dori să luăm în considerare în studiul nostru intitulat: „Prin neascultarea unui singur om”, {Rom 5:19}, un alt aspect important al acestei probleme. Dar, înainte de a putea continua studierea Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ne plecăm pe genunchi și să-l invităm pe Duhul lui Dumnezeu să fie cu noi. În caz contrar, timpul nostru este în zadar. Să îngenunchem.

Tată Dumnezeule, ne rugăm în numele lui Isus ca Tu să-ți trimiți Duhul să fie cu noi. {In 15:26} Revendicăm promisiunea Ta chiar acum că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Tău, acolo te afli în mijlocul lor {Mt 18:20}, în persoana Duhului tău. Tată, Te rugăm, vino în mijlocul nostru ca adunare. Trimite-ne și pe acei îngeri care, excelenți, sunt excelenți în putere {Ps 103:20}, care pot împiedica puterile răului {MH 253.3} care ar dori să se amestece în studiul nostru pentru a ne distrage atenția. Și Tată, ne rugăm ca Tu să vii nu numai în mijlocul nostru ca grup, ci să vii și în mijlocul nostru ca indivizi. Deschidem larg ușa propriului templu al trupului și ne rugăm, intră, Doamne Isuse. {Apoc 3:20} Intră și ia-ți locul în sfânta sfintelor. {1 Cor 6:19; CC 234.3} Preluăm pe deplin cele mai înalte facultăți ale minții noastre. Înviorează-ne și energizează-ne, luminează-ne întreaga minte, ne rugăm, cu adevărul Tău minunat și luminos. Prin Duhul adevărului, Părinte, ajută-ne să vedem adevărul așa cum este în Isus, pentru ca noi să fim eliberați de el {Ioan 8:32, 36}, pentru a avea încredere în El, nu numai ca Înlocuitorul nostru fără păcat, dar în calitate de frate al nostru mai mare și compătimitor; ajută-ne să credem în El ca înlocuitorul nostru fără păcat al îndreptățirii și să-L privim ca pe Exemplul nostru fără păcat pentru sfințire. O, Părinte, ajută-ne să vedem atotputernicia lui Hristos să fie pentru noi. Ne rugăm acest lucru în numele lui Isus. Amin.

Nu vreau să adopt o abordare controversată în studiul nostru, frați și surori, și cu siguranță nu vreau să dau niciun nume. Dar consider că este important să abordăm anumite aspecte care sunt foarte publice în ceea ce privește această discuție despre natura lui Hristos. Permiteți-mi să fac acest lucru ca o introducere la acest studiu special.

Există o școală de gândire tot mai mare în tabăra celor a căror preocupare principală este ca Hristos să fie recunoscut ca Exemplul nostru. Există o școală de gândire crescândă care susține cu tărie ideea că El ar putea fi, în natura Sa umană, exact ceea ce suntem noi și totuși să nu fim condamnați. Cei care dețin această poziție insistă asupra faptului că nu suntem păcătoși la naștere prin natură; devenim păcătoși numai atunci când păcătuim voit. Prin urmare, se deduce că Hristos ar putea lua exact aceeași natură pe care o avem și, atâta timp cât El nu a păcătuit niciodată în mod voit, El nu a fost condamnat ca păcătos. Toate acestea se fac, desigur, într-un efort de a-L face pe El fratele nostru mai în vârstă compătimitor și de a păstra în continuare lipsa Lui față de păcat, astfel încât El să poată fi Înlocuitorul nostru fără păcat.

Cei care dețin această poziție simt că Hristos trebuie să primească prin naștere naturală tot ceea ce facem, inclusiv înclinația noastră spre rău, toate tendințele noastre moștenite spre rău, pentru a cunoaște cum este să fii ispitit în toate, cum suntem noi. Și într-adevăr, Evrei 4:15: „în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi”, este un adevăr prețios, prețios, care trebuie proclamat. Dar trebuie să fim foarte atenți să nu-l proclamăm într-un mod care nu este în concordanță cu alte adevăruri. Iată provocarea noastră. Deși această poziție pe care tocmai am subliniat-o este prezentată într-un mod care face apel la rațiunea umană, nu putem avea încredere în rațiunea umană pentru a-i determina validitatea. Trebuie să testăm prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Domnul în această chestiune? Într-adevăr, El spune multe. Să analizăm împreună cu atenție, cum am devenit păcătoși? Cum se face că am devenit păcătoși?

Întoarceți-vă cu mine la Romani 5:19:„ Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși…” Oare spune Scriptura că suntem păcătoși prin propria noastră neascultare? Spune: „Prin neascultarea unui singur om” suntem făcuți păcătoși. Acum este foarte important, frați și surori, să înțelegeți semnificația acestui verb special „au fost făcuți” păcătoși. Prin neascultarea unui singur om, mulți au fost făcuți păcătoși. Acest cuvânt din greacă este „kathistemi” {G2525 καθίστημι} și nu este folosit în sensul general pe care-l folosim ca verb. Este un verb foarte specific și foarte precis. Este folosit de două ori de către Pavel în cartea Romani chiar în acest text. Textul are o a doua jumătate. Lăudați pe Dumnezeu pentru acea a doua jumătate. „Prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți”. Aceasta este din nou „kathistemi”. Acest verb este folosit de 21 de ori în Noul Testament. Iar traducerea sa specifică literală este „a ordona” sau „a pune în mod legal deoparte o anumită slujbă pentru funcție”.

Exemple, pe scurt. Haideți să le vedem. Poate că nu veți avea timp să le căutați. Matei 24:45: „Pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ”. „Kathistemi” – să se separe legal de un anumit birou sau funcție. Matei 24:47: „Îl va pune stăpân peste toate averile sale”. Luca 12:14: „Cine M-a pus pe Mine judecător sau împărțitor peste voi?” „Kathistemi” – pus. Fapte 6:3: „Alegeți dintre voi șapte bărbați pe care îi vom pune la slujba aceasta”. Numiți – „kathistemi”, de data aceasta tradus „numiți” mai degrabă decât „făcut”. Același verb grecesc. Fapte 7:10: „Și l-a pus dregător peste Egipt”. Ai ideea acestui verb? Tit 1:5: „Așează prezbiteri în fiecare cetate”. „Kathistemi”. Evrei 5:1: „Orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus…” King James în acest caz spune „hirotonit”. „…pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu.” „Kathistemi” este din nou verbul. Evrei 7:28: „Legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii ”. Foarte consecvent, acest verb este folosit pentru a însemna a ordona sau a distinge în mod legal o anumită slujbă sau funcție.

Acum, în utilizarea sa, precum și în context, cel care realizează sau numește sau ordonează este cel care are autoritatea de a face acest lucru. El se află într-o poziție de autoritate care îi permite să facă această numire sau această hirotonire. Acum, cine ne-a rânduit sau ne-a lăsat legal deoparte sau ne-a constituit păcătoși? Păcătoși „prin neascultarea unui singur om”. Cine este acel om? Acel om este Adam. Care a fost poziția de autoritate a lui Adam care i-a făcut posibilă hirotonirea, separarea legală a întregii rase ca păcătoși? Doi factori i-au conferit acea poziție de autoritate prin care el putea constitui, ordona în mod legal, întreaga rasă de a fi păcătoși. Doi. Vă rog să le notați cu mine.

1) El a fost șeful federal sau reprezentantul legal pentru întreaga rasă. {PP 48.1; CT 33.1} Astfel, poziția sa legală în fața lui Dumnezeu, prin legea reprezentării, a fost de a determina statutul juridic al întregii rase, deoarece în el a fost legal constituită întreaga rasă. Vom discuta despre asta. Dar permiteți-mi să notez alături de voi al doilea factor, poziție, care i-a dat autoritate lui Adam.

2) El a fost tatăl întregii rase. Astfel, starea sa naturală, adică condiția naturii sale fizice, mentale și spirituale prin legea eredității era aceea de a determina moștenirea genetică a tuturor posterităților sale.

Ai înțeles acești doi factori? Numărul 1: el este reprezentantul legal. Statutul său legal în fața lui Dumnezeu prin legea reprezentării a fost de a determina statutul juridic al întregii rase. Numărul 2: a fost tatăl întregii rase. Aceasta este starea sa naturală, conform legii eredității, a fost să determine moștenirea genetică a tuturor posterităților sale.

Așadar, ceea ce a fost Adam, atât din punct de vedere legal, cât și genetic, a ordonat sau a constituit ceea ce întreaga rasă a fost legal și genetic. Căci în el întreaga rasă era constituită atât legal, cât și genetic. Eram cu toții în el și tot ce i s-a întâmplat în acest sens ni s-a întâmplat nouă, într-un sens foarte real. Urmăriți-mă vă rog.

Să luăm în considerare în primul rând: legal. Statutul juridic al lui Adam în fața lui Dumnezeu a fost de a determina prin legea reprezentării statutul juridic al întregii rase. Am citit din Manuscrisul 126, 1901: „lui Adam i s-a cerut să-i dea perfectă ascultare lui Dumnezeu, nu numai în numele lui, ci în numele urmașilor săi. Dumnezeu i-a promis că, dacă va rezista încercării ispitei, păstrându-și loialitatea față de Creator în timpul marii încercări la care va fi supus, ascultarea sa îi va asigura acceptarea și favoarea față de Dumnezeu ”. Dar asta a fost tot? Ascultă. „El va fi stabilit pentru totdeauna în sfințenie și fericire, iar aceste binecuvântări se vor extinde tuturor urmașilor săi. Dar Adam nu a reușit să suporte testul. Și pentru că s-a revoltat împotriva legii lui Dumnezeu, toți descendenții săi au fost păcătoși”. {9MR 229.1} Pentru că, cine s-a revoltat împotriva legii lui Dumnezeu? Pentru că el, Adam, s-a revoltat împotriva legii lui Dumnezeu, toți descendenții săi – cine sunt ei? Aceia suntem noi. Au fost făcuți păcătoși. Într-adevăr: „Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși”.

Din nou, în Scrisoarea 143, 1900. Aceasta se găsește în Manuscript Release 347. Ascultați cu atenție cuvântul folosit aici, este un cuvânt foarte semnificativ. „Adam nu a ascultat, și a implicat păcatul asupra urmașilor săi”. {6MR 3.1} El nu a ascultat și a implicat. Ce înseamnă verbul „implicat”? Definiția dicționarului: To entail. Este un termen legal. 1: Înseamnă să te așezi, ca pământuri, inalienabil asupra unei persoane și a descendenților săi; să limiteze moștenirea oricărui lucru la o anumită linie de moștenitori în așa fel încât să nu poată fi niciodată transferată legal. Numărul 2: A provoca sau a cere ca o consecință necesară implicată. Ce a făcut Adam? Adam nu a ascultat și a implicat păcatul asupra urmașilor săi. Aceasta are două sensuri; în primul rând, sensul juridic, pentru că el era reprezentantul nostru legal; și, de asemenea, genetic, pentru că a fost nobilul nostru tată.

Din nou, am citit din Signs of the Times, 19 mai 1890: „Adam a păcătuit și copiii lui Adam își împărtășesc vina și consecințele… ”{ST 19 mai 1890, par. 8} Este un limbaj clar? Fraților și surorilor, nu îndrăznesc să vorbesc despre această problemă cu propriile mele cuvinte. De aceea folosesc atât de atent inspirația în această discuție. Am citit asta din nou: „Adam a păcătuit și copiii lui Adam își împărtășesc vina și consecințele”. Împărtășesc doar consecințele sale? Nu, ce mai împărtășesc? Își împărtășesc vinovăția. Signs of the Times, 19 mai 1890.

Scrisoarea 8, 1895. Din nou. „…copiii au primit de la Adam o moștenire a neascultării, a vinovăției și a morții”. {13MR 14.1} Ce primesc? O moștenire a neascultării, a vinovăției și a morții.

Din nou, Ecouri biblice, 16 iulie 1894: „Căderea lui Adam a fost un lucru îngrozitor și consecințele păcatului său atât de plin de rău încât nu se poate descrie în cuvinte. Prin neascultarea sa de legea divină, lumea a fost aruncată în dezordine și rebeliune. Din cauza neascultării sale, omul era sub pedeapsa încălcării legii, condamnat la moarte ”. {citat pe web găsit aici: ST 8 ianuarie 1894, alin. 5} Din cauza neascultării cui? Neascultarea lui Adam, omul era sub pedeapsa încălcării legii, condamnat la moarte.

Din nou, Manuscris 122, 1901: „Ca urmare a neascultării lui Adam, fiecare ființă umană este un călcător al legii și este vândută sub păcat ”. {8MR 98.1} Este clar? De ce suntem noi călcătorii legii? Din cauza propriei noastre neascultări? Nu. Neascultarea noastră este consecința faptului că suntem încălcători ai legii prin neascultarea lui Adam. Nu devenim păcătoși pentru că săvârșim păcatul! Săvârșim păcatul pentru că suntem păcătoși din cauza păcatului lui Adam. „Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși”. {Rom 5:19} Acum, toți au păcătuit. „Toți au păcătuit și au fost lipsiți de slava lui Dumnezeu”. {Rom 3:23} Dar de ce păcătuiesc toți? Pentru că toți sunt păcătoși din fire.

Romani 7:14 este evident la ce se referă acolo. „Ca urmare a neascultării lui Adam, fiecare ființă umană este un călcător al legii și este vândută sub păcat”. {8MR 98.1} Ce spune Pavel acolo în Romani 7:14? „Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului”. Știți, în greacă este „vândut sub păcat”. Și la ce păcat se referă asta? Păcatul lui Adam. Despre asta a discutat, Pavel. Ca urmare a neascultării lui Adam, fiecare ființă umană este un călcător al legii și este vândută sub păcat.

Rețineți, vă rog să rețineți. Suntem călcătorii legii ca urmare a neascultării lui Adam, nu a noastră. Nu ne supunem pentru că suntem încălcători ai legii prin natură.

Luați în considerare acum aspectul genetic. Adam, fiind tatăl rasei, starea sa naturală, starea naturii sale fizice, mentale și spirituale era să determine prin legea eredității moștenirea genetică a întregii rase. Deci, orice s-a întâmplat cu natura sa s-a întâmplat într-un sens foarte real cu al nostru, căci am fost constituiți genetic în el; Eram „în coapsele lui”. {Evrei 7: 9-10} Nu? Când a devenit supus mortalității, câți dintre noi au devenit supuși mortalității? Noi toți. De ce? Pentru că am fost toți constituiți genetic în el. Când a devenit egoist și depravat, câți dintre noi au devenit egoisti și depravați? Toți, pentru că am fost constituiți genetic în el.

Vedeți, legea eredității i-a dat capacitatea minunată de a procrea după chipul Său. {Gen 5:3} Acum, Dumnezeu i-a dat acel dar, intenționând să fie o binecuvântare minunată pentru urmașii săi, pentru că Dumnezeu a vrut ca urmașii săi să profite de beneficiile facultăților sale mentale, spirituale și fizice, în continuă dezvoltare și îmbunătățire. Și această lege a fost dată rasei pentru ca de la o generație la alta să poată culege continuu beneficiile generațiilor anterioare, ascultarea față de Dumnezeu. Dar lucrul urât și tragic legat de păcat este că ia darurile prețioase ale lui Dumnezeu, pe care a intenționat să le fie o binecuvântare pentru rasă, și le răsucește, le deformează și le transformă într-un blestem. Deci, când Adam a păcătuit, cât din rasă a primit Satana? A obținut întreaga cursă și știa foarte bine că, dacă ar putea să-l prindă pe Adam, va primi toată cursa. Pentru că știa că Adam avea capacitatea dată de Dumnezeu de a procrea după chipul său și miza era într-adevăr mare. Și oh, cât de încântat era când a provocat căderea tatălui rasei umane, pentru că știa că are în el întreaga rasă. Oh, ce victorie a obținut când i-a pus pe reprezentantul legal și pe tatăl nostru de partea sa.

Am citit din Manuscrisul 20, 1898: „El (Adam) era înzestrat cu o natură sfântă, fără păcat, curat, neîntinat; dar a căzut pentru că a ascultat sugestiile dușmanului; iar urmașii săi au devenit depravați. „Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși.” ”{8MR 39.2} Ai auzit contextul în care folosește acest verset? A căzut pentru că a ascultat sugestiile inamicului și urmașii săi au devenit depravați. „Prin neascultarea unui singur om, mulți au fost făcuți păcătoși”.

Urmașii săi au devenit depravați. Ce este această depravare? Tocmai am discutat-o într-unul din studiile noastre anterioare, dar să o remarcăm din nou. În carte, In Heavenly Places, devoționalul de dimineață, pagina 196, Ellen White definește depravarea ca o tulburare morală. {HP 196.2} În Sfaturi cu privire la Isprăvnicie, pagina 24, avem această perspectivă suplimentară asupra a ceea ce este depravarea. „Egoismul este esența depravării și, pentru că ființele umane au cedat puterii sale, opusul credinței față de Dumnezeu este văzut astăzi în lume.” {CS 24.2} Ce este depravarea? Este o tulburare morală, a cărei esență este egoismul.

Vedeți, când omului i s-a întipărit legea iubirii în inimă {DA 24.2; 329.3}, a păstrat în perfectă ordine și armonie toate facultățile sale rânduite de Dumnezeu, nu numai în interiorul lor, ci și în relație cu Dumnezeu. Dar când egoismul a luat locul iubirii în inima sa {SC 17.1}, a existat haos teribil, dezordine și tulburări ale tuturor facultăților sale. Iar omul a devenit depravat în natură. {2M 61,2}

Acum, când și unde a cedat familia umană puterii egoismului și astfel a devenit depravată? În persoana părinților lor din Grădina Edenului. Geneza 3 înregistrează evenimentul. Am citit din Manuscrisul 55, 1902: „Efortul lui (Satana) de a-i înșela pe primii noștri părinți a avut succes. Creată după chipul lui Dumnezeu, familia umană și-a pierdut inocența, au devenit păcătoși și, pe măsură ce supușii neloiali și-au început cariera descendentă … În loc să rămână sub influența lui Dumnezeu pentru a putea reflecta imaginea morală a Creatorului său, omul s-a plasat pe sine sub controlul influenței lui Satana și a fost egoist. Astfel păcatul a devenit un rău universal. Și ce rău îngrozitor este păcatul! Cedând la sugestiile lui Satana, primii noștri părinți au deschis porțile răului asupra lumii.” {9MR 237.4-6} Cum au făcut asta? Aducând egoismul, sau mai bine zis, permițându-i lui Satana să aducă egoismul în natura umană.

Educație, pagina 226: „Egoismul [este] rădăcina tuturor relelor ”. {Ed 225,4; 19MR 93.1} Și când omului i s-a implantat egoismul în natură, a deschis porțile răului asupra întregii rase. Pentru că el, prin legea eredității, era obligat să aibă o posteritate care era egoistă prin natură. Când Adam s-a pus sub controlul lui Satana și a devenit egoist din fire, în acel moment păcatul era destinat să devină un rău universal, pentru că „orice păcat este egoism”. Acesta este un citat din Scrisoarea 165, 1901: „Orice păcat este egoism”. {3MR 331.2} Și când Adam a devenit egoist prin natură, el a devenit păcătos prin natură și toată posteritatea sa a fost destinată să fie păcătoasă și egoistă prin natură.

Așadar, acum citim în devoționalul de dimineață, The Upward Look, pagina 183: „Bărbații și femeile sunt finite, greșite, egoiste în mod natural ”. {UL 183.2} Ce sunt? Ele sunt egoiste în mod natural. De ce suntem egoiști în mod natural? Pentru că suntem concepuți de cei care sunt egoiști, părinții noștri. Și de ce sunt egoiști? Pentru că au fost concepuți de bunicii noștri egoisti. Și de ce sunt egoiști? Până când te întorci la cine? Adam. Când Adam a permis să fie plantate semințele egoismului în natura sa, a destinat întregii rase să se nască cu acele semințe în natura lor.

Review and Herald, 16 aprilie 1901: „Satana l-a convins pe Adam să păcătuiască. Astfel, chiar din sursa sa, natura umană a fost coruptă ”. {RH 16 aprilie 1901, alin. 5} Nu este de mirare că am citit că omul este prin natura sa corupt. „Satana l-a convins pe Adam să păcătuiască. Astfel, chiar din sursa sa, natura umană a fost coruptă ”.

Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. {Rom 5:19} Natura păcătoasă a omenirii este rezultatul încălcării legii lui Dumnezeu de către Adam și Eva. Aceasta este inspirație. Aceasta este o autoritate mult mai mare decât oricare dintre noi, frați și surori. Mai bine acceptăm ceea ce scrie. De fapt, este uimitor pentru mine cum putem continua cu aceste diverse teorii care zboară în fața Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu.

Este această natură păcătoasă, care este rezultatul încălcării legii lui Dumnezeu de către Adam și Eva, sub condamnare? Cu siguranță este. Te rog, ascultă-mă. Review and Herald, 17 septembrie 1895: „Natura umană este depravată ”. Am stabilit clar acest lucru, nu-i așa? De ce? Pentru că, atunci când Adam a lăsat egoismul să intre în natura sa, acesta l-a depravat și, prin urmare, toată posteritatea sa a fost obligată să fie depravată prin natură. Din nou, revenim la afirmația: „Natura umană este depravată și este condamnată pe bună dreptate de un Dumnezeu sfânt”. {RH 17 septembrie 1895, alin. 7} Cine este condamnată pe bună dreptate de un Dumnezeu sfânt? Natura umană depravată. Fraților și surorilor, trebuie să concluzionăm atunci, dacă limbajul înseamnă ceea ce pare să spună, că omul căzut este un păcătos prin natură la naștere, chiar înainte de a comite păcat. „Prin neascultarea unui singur om”, într-adevăr: „cei mulți au fost făcuți păcătoși”. Atât din punct de vedere legal, cât și genetic. „Natura umană este depravată și este condamnată pe bună dreptate de un Dumnezeu sfânt”.

Urmați acest argument cu mine. Ascultați aceste afirmații inspirate, una după alta, și vedeți dacă totul se îmbină pentru dvs.:

Scrisoarea 165, 1901: „Tot egoismul este păcat ”. {3MR 331.2}

Youth Instructor, 9 decembrie 1897: „Tot egoismul este condamnat de legea lui Dumnezeu ”. {YI 9 decembrie 1897, alin. 3}

Mărturii, vol. 4, pagina 496: „În inima omului există egoism natural”. {4M 496.1} Ce fel de egoism? Egoismul natural.

Comentariu biblic, vol. 5, pagina 1138: „Egoismul, care locuiește în inima naturală, se întărește prin slujirea de sine”. {5BC 1138.9} Acum, vedeți ce spune asta? Ne putem face mai egoiști prin propriul nostru păcat, prin acte egoiste, nu? Dar începem prin a fi egoiști de la început. Am recitit asta. Comentariu biblic, vol. 5, pagina 1138: „Egoismul, care locuiește în inima naturală, se întărește prin slujirea de sine”.

Counsels on Stewardship, pagina 24: „Egoismul este esența depravării ”. {CS 24.2}

Amazing Grace, pagina 258: „Trebuie să ne amintim că inimile noastre sunt în mod natural depravate ”. {AG 258.4} De ce? Egoismul este esența depravării și în inima omului există egoism natural. Urmăriți argumentul aici?

Concluzie. Review and Herald, 17 septembrie 1895: „Natura umană este depravată și este condamnată pe bună dreptate de un Dumnezeu sfânt”. {RH 17 septembrie 1895, alin. 7} De ce? Pentru că egoismul este păcat și pentru că inima naturală are egoism în ea. De aceea este depravat. Prin urmare, natura umană este condamnată. Este clar?

Motivul pentru care lucrez atât de sârguincios, frați și surori, se datorează acestor încercări bine intenționate, dar greșite, de a-l face pe Hristos fratele nostru mai mare și plin de compătimire, și de a încerca în continuare să-și păstreze neprihănirea. Cred că Hristos este fratele nostru mai mare și compătimitor și cred că există un mod prin care îl putem aprecia pe deplin ca atare fără a lua măsuri care să-L facă păcătos în natură. Dacă El este tot ceea ce suntem prin naștere naturală, ce a fost în natura Lui? Era egoist. Care a fost natura Lui? A fost depravat. Ce ar fi fost atunci? Sub condamnarea legii. Suntem gata, suntem dispuși să ajungem la acea concluzie cu privire la Domnul nostru? Dacă El ar fi fost condamnat, frați și surori, din cauza a ceea ce era în El, ar fi putut merge la cruce și să fie condamnat pentru păcatele voastre și ale mele? Nu. El ar fi fost condamnat pentru propriul Său păcat, păcatul naturii, chiar dacă El nu a comis niciodată un păcat; Încă ar fi fost păcătos prin natură și sub condamnare prin aceasta. Vedeți, fraților și surorilor, că nu putem, nu putem pretinde că El ar putea fi lipsit de păcat dacă îi dăm tot ceea ce avem prin naștere naturală și spunem doar că lipsa Lui de păcat a fost menținută pentru că El nu a comis niciodată păcatul? Suntem păcătoși condamnați înainte de a comite chiar păcatul. Sper că acest lucru este clar.

Educație, pagina 29. Ce altceva a fost rezultatul încălcării lui Adam asupra naturii noastre? Ascultă. „Rezultatul luării din pomul cunoașterii binelui și răului se manifestă în experiența fiecărui om. În firea sa există o înclinație către rău, o putere căreia, dacă nu primește ajutor, nu i se poate împotrivi ”. {Ed 29.1} Ce există în natura lui? O înclinație spre rău, o putere căreia fără ajutor el nu i se poate împotrivi. Și care este rezultatul? Rezultatul luării din pomului cunoașterii binelui și răului se manifestă în experiența fiecărui om.

Din nou, Bible Commentary, vol. 5, pagina 1128: „Primul Adam a fost creat o ființă pură, fără păcat, fără o pată de păcat asupra lui. El era după chipul lui Dumnezeu. Putea cădea și a căzut prin transgresare. Din cauza păcatului său, urmașii săi s-au născut cu înclinații inerente neascultării ”. {5BC 1128.4} Ai auzit această expresie? Oh, există o problemă foarte, foarte importantă, pe care această frază o soluționează pentru noi și o vom discuta mai târziu. Dar permiteți-mi să vă declanșez gândirea. Din cauza păcatului, urmașii săi s-au născut cu înclinații inerente neascultării.

Acum, sunt cei care sugerează că înclinațiile neascultării sunt ale noastre numai atunci când păcătuim. Apoi dezvoltăm o înclinație și acest lucru se face pentru că s-a afirmat clar că Hristos nu a avut înclinațiile noastre păcătoase.{13MR 18.1} Și asta se explică prin simpla afirmare că Hristos nu a păcătuit niciodată, prin urmare, El nu a dezvoltat niciodată o înclinație păcătoasă. Singurul mod în care avem înclinații păcătoase este când săvârșim de fapt păcatul. Dar, în lumina acestui raționament, ce spune asta? Din cauza păcatului, urmașii lui [Adam] s-au născut cu înclinații inerente neascultării. Este ceva ce am dezvoltat prin încălcare intenționată? Bineînțeles că nu. Ne naștem cu ea chiar înainte de a comite orice păcat. Și sunt dezvoltate,? Nu, sunt inerente. Ne naștem cu înclinații inerente ale neascultării. Și vom considera că, în contextul său, mai pe deplin puțin mai târziu, dacă Domnul vrea și timpul ne permite. Aceste înclinații rele au depravat toate puterile naturii noastre.

Review and Herald, iulie 1893. Îmi pare rău că nu am ziua acolo. În iulie 1893, cândva în acea lună, această afirmație: „Fiecare putere umană este în mod natural într-un grad mai mare sau mai mic opusă lui Dumnezeu”. {RH 4 iulie 1893, alin. 4} Fiecare putere umană este, ce? În mod natural … Ce înseamnă în mod natural? În mod inerent. Fiecare putere umană este în mod natural într-un grad mai mare sau mai mic opusă lui Dumnezeu. Care puteri? Fiecare putere umană. Dar poate cea mai devastatoare consecință a păcatului lui Adam asupra stării noastre naturale și a puterilor naturii noastre a fost aceea suferită de voința umană, care este puterea de stăpânire în natura omului, puterea de decizie sau puterea de alegere. {SC 47.1} O, cât de tragic ne-a afectat păcatul lui Adam în acest sens.

Citesc din Bible Commentary, vol. 1, pagina 1083: „Căderea primilor noștri părinți a rupt lanțul de aur al ascultării implicite a voinței umane față de divin. Ascultarea nu a mai fost considerată o necesitate absolută. Agenții umani își urmează propriile imaginații, pe care Domnul le-a spus despre locuitorii lumii vechi ca fiind răi. ” {Gen 6:5; 1BC 1083.9} Când s-a rupt acea armonie perfectă a voinței umane cu voia lui Dumnezeu? A fost ruptă la căderea primilor noștri părinți. Căderea primilor noștri părinți a rupt lanțul de aur al ascultării implicite a voinței umane față de divin.

Nu numai că au rupt acea armonie perfectă, dar au creat o altă armonie a voinței umane cu Satana. Citesc din Mărturii, vol. 5, pagina 513-515: „… trebuie să vă amintiți că voința voastră este izvorul tuturor acțiunilor voastre. Această voință, care formează un factor atât de important în caracterul omului, a fost dată la cădere în controlul lui Satana; și de atunci a lucrat în om după voia și plăcerea proprie, dar spre ruina totală și mizeria omului. ” {5M 515.1} Când i s-a dat lui Satana? La cădere, frați și surori.

Prin urmare, citim, în Review and Herald, 3 noiembrie 1904: „În mod natural, omul nu este dispus să fie ceea ce Dumnezeu dorește să fie ”. {RH 3 noiembrie 1904, alin. 1} Este clar? Suntem gata să spunem asta despre Hristos? O astfel de voință rebelă, chiar dacă naturală, este sub condamnarea legii {NL 25.1; Ioan 1:29; PP 64,1; 1SM 316.2-317.2, 330.1, 394.3; AUGleaner 19 august 1903, alin. 3}, frați și surori.

Ascultați. Citesc din Manuscrisul 72, 1901: „Până când nu s-au aplicat cerințele sfintei legi ca regulă a vieții, omul căzut nu și-a putut înțelege propria vinovăție și nici nu și-a dat seama de condiția sa condamnată și pierdută. Isus a aplicat legea direct sufletului și a pus sub jurisdicția ei voința, dorințele și lucrările omului. Greșeala și toate gândurile și sentimentele condamnate de lege trebuie depășite ”. {9MR 235.4} Ce se află sub jurisdicția legii? Dorința. O voință care se află în rebeliune prin lege împotriva legii lui Dumnezeu este sub condamnare.

Cum se face, totuși, că putem fi considerați responsabili și condamnați pentru o voință care a fost vândută, dată de Adam, sub controlul lui Satana? Cum este? Ascultați. Ceea ce a fost vândut de Adam a fost răscumpărat prin Isus Hristos. Acum suntem responsabili pentru voința noastră datorită libertății potențiale care este a noastră în momentul în care acceptăm prețul pe care Hristos l-a plătit pentru a o cumpăra înapoi.

Citesc Solii către Tineret, pagina 154: ”Dar sacrificiul infinit al lui Dumnezeu, de a-L da pe iubitul Său Fiu Isus pentru a deveni o jertfă pentru păcat, Îl îndreptățește să spună, fără să încalce vreun principiu al guvernării Sale: „Predă-te Mie, dă-Mi Mie voința ta, ia-o de sub controlul lui Satana și Eu o voi lua în stăpânire; apoi voi putea lucra în tine și voința și înfăptuirea după buna Mea plăcere.” Când El dă gândul lui Hristos, voința ta devine ca a Lui, iar caracterul tău este transformat pentru a fi ca al lui Hristos.” {SCT 154.1} Lăudați-l pe Dumnezeu pentru acele vești bune. Dar fraților și surorilor, este posibil acest lucru în mod natural? Nu este. Acea voință trebuia răscumpărată. Vă întreb, dacă Hristos a avut un testament care a fost vândut în robie așa cum este al nostru în mod natural, cine a fost acolo pentru a-I cumpăra voința? Nimeni. Vedeți cum El trebuie să fie foarte diferit în acest domeniu al puterii de guvernare a naturii omului? Vedeți cum trebuie să fie El? Într-adevăr, El trebuie să fie altfel. Și există o afirmație inspirată foarte specifică cu privire la această diferență. Și vom lua în considerare acest lucru pe măsură ce vom continua studiul nostru.

Într-adevăr, „moștenirea copiilor este păcatul”. E preluat din Îndrumarea copiilor, pagina 475: „Moștenirea copiilor este păcatul ”. {ÎC 475.3} Sau, așa cum spune David în Psalmul 51:5: „Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea ”. {Ps 51:5} De ce suntem născuți în nelegiuire? De ce ne naștem într-o stare de păcat? Pentru că suntem concepuți în păcat. Și pentru că aceasta este moștenirea noastră naturală, ce facem? Într-adevăr, care este singurul lucru pe care îl putem face până la renaștere? Să păcătuim. Psalmul 58:3: „Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor”. {Ps 58:3} Atât de clar e Cuvântul lui Dumnezeu în această privință.

Astfel citim – și părinți, fiți atenți – Mărturii, vol. 3, pagina 565: „Tinerilor noștri le lipsesc mamele care să-i învețe chiar din leagăn să-și stăpânească pasiunea, să-și tăgăduiască pofta și să-și biruie egoismul.” {3M 564.3} De când trebuie să-i ajutăm să depășească egoismul? De când sunt leagăn. De ce? Deoarece au primit-o ca moștenire naturală, de aceea. Nu trebuie să-l dezvolte, nu-i așa, dragi părinți? Cât durează să manifeste acea mică natură egoistă? Aproximativ două zile. Nu mult. Și orice părinte care a crescut copii știe despre moștenirea naturală a păcatului, cred, dacă nu s-au înșelat cu adevărat. De la leagăn, părinți, trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri să depășească egoismul și să-i conducem de la leagăn la cruce {MH 386.2; 2SM 433.2} – experiența lor de convertire. Dar în acest timp, de la leagăn până la cruce, este cel mai vulnerabil și crucial moment pentru copiii noștri. Iar noi suntem responsabili pentru ei în acel timp. După cruce, vor lupta ei înșiși, dar trebuie să luptăm alături de ei înainte de cruce.

Cum luptăm lupta după cruce? Ascultă. În devoționalul de dimineață, Viața mea astăzi, pagina 52: „Dacă veți lupta împotriva naturii umane egoiste, veți merge în mod constant în depășirea tendințelor ereditare și cultivate spre rău.” {ML 52.4}Cum luptăm împotriva naturii umane egoiste? Prin depășirea tendințelor ereditare și cultivate spre rău. Pentru că așa este natura umană egoistă. Este o tendință ereditară și cultivată spre greșeală.

Nu e de mirare că ea spune, în Bible Commentary, vol. 4, pagina 1154: „Dumnezeu urăște tendințele ereditare și cultivate spre rău”. {4BC 1154.9} Dumnezeu răște tendințele ereditare și cultivate spre rău. De ce îl urăște Dumnezeu? Ce urăște Dumnezeu? Numai păcatul. De ce urăște tendințele ereditare de a greși? Pentru că sunt păcate. Era ceva în Hristos pe care Dumnezeu îl ura? A fost acolo? Tendințe ereditare de a greși, ceva în Hristos pe care Dumnezeu l-a urât? {Mt 3:17} Nu mă supun, fraților și surorilor. El nu avea acea natură umană egoistă pe care o avem noi. Dacă ar exista vreun egoism în El, chiar egoismul naturii, ce ar fi fost El? Un păcătos din fire, care are nevoie de un Mântuitor. Și te rog spune, cine va fi Mântuitorul Său?

Și cât timp va trebui să luptăm cu această natură egoistă, cu aceste tendințe ereditare și cultivate; pentru cat timp? Review and Herald, 29 noiembrie 1887: „De la cruce la cunună este o muncă serioasă. Există lupte cu păcatul înnăscut; există război împotriva răului exterior.” {RH 29 noiembrie 1887, alin. 12} De când până când? De la cruce la cunună. Să-i ducem pe copiii noștri de la leagăn la cruce și apoi trebuie să lupte de la cruce la cunună. De la cruce până la cunună este muncă serioasă, lupta cu păcatul înnăscut.

Apropo, când primim cununa? Ce este acea coroană? Aceasta este cununa nemuririi, a nestricăciunii, pe care o primim într-o clipă, dintr-o clipită {1 Cor 15: 52-53}; Asta este slăvirea. Până să fim slăviți, trebuie să ne luptăm cu păcatul înnăscut. Și asta vine după închiderea perioadei de probă. Acum, frați și surori, vă rog să recunoașteți că, chiar și după închiderea perioadei de probă, din fire suntem încă păcătoși. Dar păcătuim după închiderea perioadei de probă? Nu. Trebuie să ajungem, prin harul lui Dumnezeu, să fim luptători atât de iscusiți cu păcatul înnăscut, încât îl avem pe acel om vechi {Rom 6: 6; Col 3: 9} într-un blocaj de moarte, fixat pe podea, și am prefera să murim decât să încălcăm cu bună știință legea lui Dumnezeu. {5M 53.2} Și putem ajunge să facem asta, frați și surori, putem.

Dar ajungând să facem asta, ne face fără păcat? Nu. Au fost mulți care au ajuns la această condiție în trecut, oameni ai lui Dumnezeu care au preferat să moară decât să încalce cu bună știință legea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ce au mărturisit? Faptele apostolilor, 561: Cu toate acestea, ei „au mărturisit păcătoșenia naturii lor ”. {AA 561.1}Mai degrabă ar muri decât să încalce cu bună știință legea lui Dumnezeu și totuși mărturisesc păcătoșenia naturii lor. A trebuit vreodată Isus Hristos să facă o asemenea mărturisire? Vedeți, există mai multe păcate decât acela de a păcătui, nu-i așa? Vă rog să recunoașteți asta. Suntem condamnați nu numai pentru lucrurile greșite pe care le facem, ci și pentru natura egoistă și păcătoasă pe care o avem. {1SM 220.1-3} Și trebuie să mărturisim asta și să primim iertare pentru asta. Și lăudat fie Dumnezeu, există prevederi în ispășire de acoperit. {RH 17 septembrie 1895, alin. 7: „Natura umană este depravată și este condamnată pe bună dreptate de un Dumnezeu sfânt. Dar se prevede păcătosul care se pocăiește, astfel încât, prin credința în ispășirea singurului Fiu al lui Dumnezeu, el să poată primi iertarea păcatului, să găsească îndreptățirea, să primească adopția în familia cerească și să devină moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Transformarea caracterului este realizată prin operațiunea Duhului Sfânt, care lucrează asupra agentului uman, implantând în el, în conformitate cu dorința și consimțământul său de a o face, o natură nouă. Chipul lui Dumnezeu este redat sufletului, iar zi de zi el este întărit și reînnoit prin har și este capabil să reflecte din ce în ce mai perfect caracterul lui Hristos în dreptate și adevărată sfințenie.”}

O, frați și surori, recunosc că v-am împărtășit câteva știri destul de sumbre, dar există o veste bună de la jumătatea acestui text și vom ajunge acolo. Puteți să rezistați? „Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, dar” lăudat fie Dumnezeu pentru acea mică conjuncție: „prin ascultarea unuia, mulți vor fi făcuți neprihăniți”. {Romani 5:19} Dar nu suntem pregătiți pentru vestea bună până nu vedem pe deplin răul. Binele este la fel de bun pe cât răul este rău. Arătați-mi un om care nu-și recunoaște starea fără speranță, neajutorată prin naștere naturală și îți voi arăta un om care nu apreciază pe bună dreptate privilegiul care îi revine în renașterea spirituală. Lăudați pe Dumnezeu pentru al doilea Adam. {FW 88.3}

În încheiere, iată câteva vești bune. Permiteți-mi să le împărtășesc cu voi. Solii către Tineret paginile 69 și 70: „Adam a căzut sub stăpânirea lui Satana. El a adus păcatul în lume și moartea prin păcat. … Omul s-a vândut lui Satana, dar Isus a răscumpărat cursa ”. {SCT 69.4} O, lăudați-l pe Dumnezeu pentru asta. Dar vă întreb, dacă Isus a venit ca Unul care a fost vândut, cine L-a cumpărat înapoi? Vă rog să vă gândiți la aceste lucruri. Aceasta este starea noastră, deoarece prin natură venim în această lume, suntem vânduți.

Semnele timpului, 19 mai 1890: „Adam a păcătuit și copiii lui Adam îi împărtășesc vina și consecințele ”. Ne oprim aici, dar iată veștile bune. Ascultați. „Dar Isus a purtat vina lui Adam și toți copiii lui Adam care vor fugi la Hristos, al doilea Adam, pot scăpa de pedeapsa încălcării”. {ST 19 mai 1890, alin. 8} Vedeți, frați și surori, aceasta este soluția noastră la această problemă a păcatului moștenit. Nu ne ocupăm de aceasta prin botezul copiilor sau prin orice alt mod. Ne ocupăm de aceasta prin asigurarea ispășirii. Citesc din nou: „Adam a păcătuit și copiii lui Adam împărtășesc vinovăția lui și consecințele sale, dar Isus a purtat vinovăția lui Adam și toți copiii lui Adam care vor fugi la Hristos, al doilea Adam, pot scăpa de pedeapsa încălcării.” Și când copiii noștri nu sunt suficient de inteligenți pentru a cunoaște și a aprecia furnizarea ispășirii, cine o pretinde în locul lor prin credință? Noi ca părinți. {2SAT 198.5-199.3} Și sunt acoperite de acesta? Da. Slavă Domnului. Deci, nu avem nimic de-a face cu botezul copiilor {GC 238.3}din cauza dispoziției pline de har a ispășirii.

Dar te întreb din nou: Dacă Isus a împărtășit vinovăția lui Adam și consecințele sale în același mod în care o facem și noi, cine a purtat asta pentru El? El o putea suporta pentru noi, frați și surori, doar pentru că El nu ne-a împărtășit-o nouă. Și dacă noi, într-un efort de a-L face un exemplu simpatic, insistăm că El ne-a împărtășit-o, noi chiar în acel moment distrugem capacitatea Sa de substituire de a o purta pentru noi. Vezi asta? Da, El este un exemplu plin de îndurare. Slavă Domnului. Dar să nu căutăm să-L facem Una într-un mod care distruge capacitatea Sa de substituție. Nu putem. Avem nevoie de acel Mântuitor, nu-i așa? Nu-L face să aibă nevoie de Unul Însuși. Binecuvântați-vă inimile și poate nimeni aici nu face asta. Oh, dar spunem lucruri uneori, din greșeală sau fără voie, care fac exact asta. Nu recunoaștem ceea ce spunem.

În devoționalul de dimineață, The Faith I Live By, pagina 113, mai multe vești bune. Vrei mai multe vești bune? „Cei care [astfel] acceptă pe Hristos sunt priviți de Dumnezeu, nu așa cum sunt în Adam, ci așa cum sunt în Isus Hristos, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu”. {FLB 113.5} Lăudați-l pe Dumnezeu pentru al doilea Adam. Dar vă întreb din nou, dacă Hristos a fost în Adam tocmai ceea ce suntem noi în Adam, cine a fost mijlocitorul Său, care a fost mediatorul Său, cine a fost reprezentantul Său pentru a putea fi privit ca altceva decât ceea ce era în El? El, Isus, este al doilea Adam. El nu a fost reprezentat de primul, El este al doilea Adam. Noul șef federal și tată nobil al unei rase spirituale noi. „Căci prin ascultarea unui singur om, cei mulți”, cei care se nasc din spirit: „vor fi făcuți neprihăniți”. {Rom 5:19; In 3:3}O, lăudați-l pe Dumnezeu pentru al doilea Adam. Să ne rugăm.

Părinte din cer, Îți mulțumesc că, deși prin neascultarea unui singur om, mulți au fost păcătoși, prin ascultarea unuia, mulți vor fi meprihăniți. O, Doamne, ajută-ne să recunoaștem pe deplin starea noastră naturală ca fiind cei care au fost păcătoși prin neascultarea acelui om. Ajută-ne să recunoaștem că atât în ​​poziția noastră juridică, cât și în starea noastră morală, am fost păcătoși față de el. Și Doamne, Îți mulțumim că, atunci când recunoaștem lipsa totală de speranță și neputință a propriei noastre condiții, suntem atunci, într-adevăr abia atunci, gata să acceptăm pe deplin și să apreciem corect, speranța și ajutorul care este al nostru în Isus Hristos. Doamne, Îți mulțumesc că El a venit și a devenit unul dintre noi pentru ca El să fie înlocuitorul nostru fără păcat și simpaticul nostru Frate și Exemplu în același timp. Și vă mulțumesc că El este într-adevăr atot-suficient pentru a fi amândoi. Ajută-ne să-L înțelegem și să-L apreciem mai mult pe Întrupat pe măsură ce continuăm studiile noastre, aceasta este rugăciunea noastră în numele lui Isus. Amin.

Share This Article, Choose Your Platform!

Leave A Comment